Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,"

Transkript

1 Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010

2 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60 tematicky zaměřených kurzů pod vedením kvalifikovaných a zkušených lektorů zapojených do mezinárodního systému celoživotního vzdělávání. Všechny kurzy navrhujeme tak, aby kombinovaly výklad, řešení modelových případů a praktická cvičení. Jsme přesvědčeni, že kvalitní odborné školení otevírá našim klientům cestu k úspěchu v současném zaměstnání či budoucí kariéře. Naše nabídka na rok 2010 zahrnuje jak tradiční kurzy z oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či certifikované IRCA kurzy, tak některé novinky. Ráda bych Vás upozornila alespoň na nový kurz řízení kvality v IT sektoru podle normy ISO 20000, kurz sebeprosazení, kurz legislativy pro manažery a interní auditory systému OHSAS nebo kurz věnovaný požadavkům na poskytování překladatelských služeb podle EN a CEPRES:2007. Podrobné informace o všech kurzech najdete nejen v tomto katalogu, ale také na našich webových stránkách kde si kurzy můžete také online objednat. Velmi si vážíme vašeho rostoucího zájmu o naše vzdělávací služby a věříme, že se tento katalog stane vaším praktickým průvodcem ve světě profesního i osobního rozvoje. Zároveň si však uvědomujeme, že vždy se najde prostor pro další zlepšování. Budeme proto rádi, když se s námi podělíte o svoje názory na naše služby. Přeji vám, aby kurz, který si u nás vyberete, vás dovedl na nejkratší cestu k budoucím úspěchům! Srdečně Ing. Martina Krumlová 2 Katalog kurzů Bureau Veritas 2010

3 o nás Bureau Veritas je přední certifikační a inspekční korporací, která celosvětově poskytuje služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostřední a společenské odpovědnosti. Tradice společnosti sahá do roku 1828, kdy byla v belgických Antverpách založena její první kancelář zaměřená na služby pro lodní průmysl. Od té doby je posláním Bureau Veritas hodnotit, kontrolovat, certifikovat a dohlížet podle mezinárodních, vlastních nebo oborových standardů na projekty, výrobky a systémy. Nabízené služby zahrnují rovněž odborné kurzy a vzdělávání spojené s uvedenými činnostmi. Globální síť Bureau Veritas dnes tvoří více než 900 kanceláří a laboratoří ve 140 zemích světa. Přes 40 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas pak poskytuje služby pro více než 370 tisíc klientů. V roce 2008 dosáhl obrat skupiny 2,549 miliardy eur. Služby v České republice Na území České republiky je skupina Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a v současné době zaměstnává na 130 lidí. Mezi hlavní služby, které Bureau Veritas v České republice poskytuje, patří certifikace systémů managementu a výrobková certifikace, služby v oblasti lodního průmyslu, technické inspekce v průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, kontrolní činnosti ve stavebnictví, inspekce potravin a zemědělských komodit, laboratorní služby a periodické kontrolní služby provozovaných zařízení. Díky mezinárodní síti Bureau Veritas je možné pro klienty v České republice využít znalosti a zkušenosti také zahraničních auditorů, inspektorů, školitelů a dalších expertů. Pomáháme jít vpřed jak nadnárodním korporacím, tak malým a středním podnikům a organizacím, a to prakticky ve všech odvětvích. 8 hlavních oblastí činnosti skupiny Bureau Veritas: Lodní průmysl Průmysl Periodické kontrolní služby Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a životní prostředí Stavebnictví Certifikace Spotřební zboží Vládní služby a mezinárodní obchod Katalog kurzů Bureau Veritas

4 Jaké kurzy organizujeme Naše společnost připravuje vzdělávací aktivity standardně ve 2 formách: Kurzy otevřené pro širokou veřejnost Krátkodobé kurzy V průběhu celého roku podle přesně stanovených termínů, které naleznete na nových webových stránkách nebo v kalendáři kurzů pro rok Realizace otevřených kurzů probíhá ve školicích prostorách Bureau Veritas na adrese Olbrachtova 1, Praha 4 a v Uherském Hradišti na třídě Maršála Malinovského 336 vždy od 9:00 do 16:00 hod. Dlouhodobé kurzy Ve spolupráci s IMODS o.p.s., Thámova 20, Praha 8, pořádáme dlouhodobé rekvalifikační kurzy, které jsou certifikovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (posluchači získávají rekvalifikační osvědčení). Kurzy splňují kritéria a jsou mezinárodně certifikované certifikace International Education Society. 1/ Manažer zahraničního obchodu 2/ Manažer mezinárodní dopravy a zasílatelství Kurzy uzavřené pro konkrétního klienta Přizpůsobené přímo na míru. V případě potřeby proškolení více pracovníků je pro klienty tato forma vzdělávání jak cenově, tak obsahově nejvýhodnější. U firemní výuky má klient možnost vybírat si ze standardní nabídky BV, nebo mu kurzy přizpůsobíme podle jeho potřeb, kde lze upravovat délku a obsah kurzů. Věnujeme velkou pozornost zpětné vazbě od vás, účastníků jednotlivých kurzů, a snažíme se kurzy trvale optimalizovat a rozvíjet tak, aby vám stále přinášely co nejvíce nového poznání. Všechny kurzy jsou navrhovány tak, aby kombinovaly výklad, diskusi, řešení modelových případů a praktická cvičení. Co přinese výcvik vaší společnosti a zaměstnancům? Získání znalostí a dovedností, které lze okamžitě aplikovat v praxi. Získání zpětné vazby o vlastním přístupu v obchodní praxi. Zaměstnanci získají motivaci ke zvýšení vlastního výkonu. Prohloubení spoluodpovědnosti za rozvoj sebe, svého týmu a celé firmy. Umožní výměnu zkušeností mezi pracovníky týmu. Napříč velkým spektrem kurzů a celosvětově nabízíme: komplexní a finančně přijatelná řešení pro vaše potřeby školení bez ohledu na to, zda jste malá nebo velká, místní nebo mezinárodní organizace, specializované kurzy založené na situacích z reálného života, kurzy uzavřené tj. upravené podle vašich konkrétních požadavků, podložené příslušnými materiály a literaturou pro výuku, organizované buď ve vašich vlastních prostorách, nebo na jiném vhodném místě, kurzy organizované jako otevřené, kde si pracovníci různých firem mohou vyměňovat nápady a navzájem diskutovat. Školení provádějí experti a odborníci v rámci našeho systému kvality podle normy ISO Zároveň jsme oprávněni nabízet komplexní řadu kurzů pro rozvoj auditorů registrovaných Mezinárodním registrem certifikovaných auditorů (IRCA) největším orgánem pro certifikaci auditorů na světě. 4 Katalog kurzů Bureau Veritas 2010

5 Další kurzy na objednávku Projektový management Štíhlá výroba Management kvality při návrhu a vývoji softwaru AQAP a management konfigurace Využití normy ISO 9001 : 2008 v akreditačním systému zdravotnických zařízení Způsobilost měřících procesů dle VDA 5 Interní auditor integrovaného systému kvality a spotřebitelského řetězce dřeva QC Systém kritických bodů v gastronomii a u distributorů potravin Marketingový specialista Marketingový výzkum Marketingové výpočty s PC podporou Vztahový marketing Marketing služeb a péče pro zákazníka Profesionální prodejce Key account management ( KAM ) Kvalita a orientace na zákazníka Podnikatelská strategie Základní manažerské dovednosti Vedení hodnotících pohovorů řízení pomocí cílů Vedení porad Získávání dotačních finančních prostředků ze strukturálních fondů Kvalifikační školení pro získání osvědčení jeřábníka, podle ČSN ISO a dle platné legislativy, včetně jeřábníckého průkazu, vazače břemen, podle ČSN ISO a dle platné legislativy, včetně vazačského průkazu, obsluhy tlakových nádob stabilních, ČSN , ve znění pozdějších předpisů, včetně vydání osvědčení, řidiče motorového vozíku (VZV, NZV, plošinové...), podle ČSN a dle platné legislativy, včetně vydání průkazu ( firemní popř. EURO průkaz ), odborné způsobilosti v elektrotechnice, podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., do 8 v objektech tř. A i B, včetně vydání osvědčení, odborné způsobilosti k obsluze plynových zařízení podle vyhlášky ČÚBP č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně vydání osvědčení, odborné způsobilosti k obsluze tlakových nádob stabilních podle ČSN , včetně vydání osvědčení, odborné způsobilosti pro obsluhu nízkotlakých kotelen podle vyhlášky č. 91/1993 Sb., včetně vydání osvědčení, přípravné školení pro zkoušky topičů parních a kapalinových kotlů 3. a 4. třídy na ITI (Institut technické inspekce) podle vyhlášky ČÚBP č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u plynových kotlů dle Vyhl.ČÚBP č.21/ 1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně vydání osvědčení, periodické přezkušování topičů středotlakých kotlů podle ČSN Všichni absolventi obdrží na závěr Osvědčení o absolvování kurzu BUREAU VERITAS Katalog kurzů Bureau Veritas

6 Certifikované vzdělávání IRCA O IRCA Mezinárodní registr certifikovaných auditorů (International Register Certificated Auditors IRCA) je celosvětovým původním a největším mezinárodním certifikačním orgánem pro auditory manažerských systémů. Sídlí ve Velké Británii, v Londýně a certifikuje více než auditorů ve více jak 120 zemích světa. IRCA poskytuje dvě hlavní služby: 1. Certifikaci auditorů manažerských systémů, která zahrnuje: konzultanty pomáhající organizacím s rozvojem a implementací manažerských systémů kvality, registr auditorů a auditorských organizací pro ISO 9001 a další standardy manažerských systémů, interní auditory, provádějící audity dodavatelů nebo vlastních organizací, manažery kvality. 2. Osvědčení školicích organizací a certifikaci jejich auditorských kurzů Certifikované programy IRCA je světovým vedoucím školicím a certifikačním orgánem pro auditory. Každý rok přes 50,000 studentů ve více než 100 zemích se rozhodne absolvovat IRCA certifikované kurzy. V současné době více jak 90 školicích organizací má osvědčení IRCA a dohromady každoročně nabízejí přes certifikovaných kurzů. Mnoho auditorů absolvuje naše certifikované kurzy, aby splnili kvalifikační požadavky. Další se rozhodnou pro IRCA školení, protože představuje trhem uznávanou benchmarkovou kvalifikaci pro profesionály zabývající se rozvojem, implementací a udržováním manažerských systémů. Školící organizace s osvědčením IRCA nabízejí certifikované kurzy založené na široké škále standardů manažerských systémů a průmyslových odvětví: (a) základní jednodenní kurzy Určené pro studenty, kteří potřebují porozumět požadavkům standardu pro specifický manažerský systém. Vhodné pro studenty s malou nebo žádnou znalostí odpovídajícího standardu. (b) kurzy pro interní auditory Studenti získají základní dovednosti nutné pro auditování oblastí jejich vlastních manažerských systémů. (c) kurzy pro vedoucí auditory Umožňují studentům získat všechny znalosti a dovednosti nutné pro interpretaci standardu manažerského systému v souvislosti s audity druhou a třetí stranou (d) kurzy k rozšíření způsobilosti auditora Určené pro zkušené auditory, kteří chtějí auditovat v novém stylu v porovnání s jinými standardy manažerských systémů. Rozšiřují jejich dosavadní obecné auditorské dovednosti a zkušenosti. Každý program podporuje certifikaci manažerského systému třetí strany v porovnání s odpovídajícím mezinárodním standardem a nabízí různé certifikační stupně pro různé kategorie auditorů: konzultanti, interní auditoři podporuje rozvoj a propagaci kvalitního auditorského vzdělávání a nejlepší auditorské praxe poskytuje mezinárodní benchmark vynikajícího výkonu auditorů a školení pro auditory. Interní auditoři Od roku 1984 se více než lidí rozhodlo absolvovat certifikované kurzy pořádané školicími organizacemi s osvědčením IRCA. Tyto kurzy hrají hlavní roli ve vzdělávání auditorů a profesionálů, kteří se zabývají manažerskými systémy. Jsou mezinárodně uznávány a respektovány. Přínosy IRCA certifikovaného kurzu Vaše znalosti a dovednosti jsou rozvíjeny interaktivním a praktickým přístupem k auditorským úkolům a činnostem. Kurzy jsou vedené lektory, kteří jsou experty v auditování manažerských systémů a mají zkušenosti s výcvikem. Budete formálně hodnoceni a přezkoušeni během kurzu. Na základě úspěšného absolvování kurzu obdržíte certifikát, který poskytuje potvrzení vašich kompetencí zaměstnavateli a certifikačním orgánům. 6 Katalog kurzů Bureau Veritas 2010

7 IRCA registrované kurzy IRCA Quality Management System (QMS) vedoucí auditor ISO 9001: IRCA registrovaný interní auditor (QMS) ISO 9001: IRCA základy (QMS) ISO 9001: IRCA environmental management system (EMS) vedoucí auditor ISO 14001: IRCA rozšíření způsobilosti vedoucího auditora (EMS) ISO 14001: IRCA food safety management system (FSMS) vedoucí auditor ISO 22000: IRCA rozšíření způsobilosti vedoucího auditora ( FSMS ) ISO 22000: Kvalita Manažer kvality ISO 9001: Interní auditor systému managementu kvality ISO 9001: Periodické školení interních auditorů kvality Manažer metrologie Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001: Interní auditor systému managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001: Základy systému managementu služeb IT ISO/ IEC Interní auditor systému managementu služeb IT ISO / IEC IRIS: Mezinárodní standard železničního průmyslu Management kvality v kosmetickém průmyslu norma ISO 22716: Interní auditor systému managementu kvality v kosmetickém průmyslu norma ISO 22716: Požadavky na poskytování překladatelských služeb podle EN Model excelence EFQM (školení na objednávku) VSM - Mapování toku hodnot (value stream mapping) Management kvality ve zdravotnictví (školení na objednávku) Požadavky na způsobilost laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC (školení na objednávku) CAF systém řízení kvality ve státní správě (školení na objednávku) Automobilový průmysl Interní auditor kvality ISO/TS 16949: Periodické školení ISO/TS 16949: Specifické požadavky zákazníků ISO/TS 16949:2009 (školení na objednávku) Všeobecný seminář ISO/TS 16949:2009 (pro společnosti zvažující implementaci ISO/TS 16949:2009, pro nové zaměstnance v automobilovém průmyslu) Kurz PPAP:2006, 4. vydání / EMPB: VDA 2, 4. vydání G 8D report a metodika řešení problému FMEA Analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků SPC statistické řízení procesů Kurz APQP (Kurz je možné rozšířit o základy projektového managementu) MSA analýza systémů měření Čtyři pilíře (FMEA, SPC,APQP, MSA) Management změny a neustálé zlepšování procesů Six Sigma Kaizen, Kanban Katalog kurzů Bureau Veritas

8 obsah Potravinářství Požadavky systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS) podle ISO 22000: Interní auditor systému managementu bezpečnosti potravin (FSMS) podle ISO 22000: Systém kritických bodů (HACCP) Interní auditor (HACCP) Global Standard for Food Safety, verze 5 (BRC Food) Interní auditor mezinárodních standardů BRC Food a IFS Food Global Standard for Packaging and packaging materials verze Požadavky systému GlobalGAP Požadavky mezinárodních standardů BRC Storage and Distribution a IFS Logistic Požadavky IFS verze GMP B+ jako jedna z nutných podmínek při obchodování s krmivy určenými k výživě zvířat Životní prostředí Manažer (EMS) Interní auditor (EMS) Periodické školení interních auditorů (EMS) Legislativa pro manažery a interní auditory (EMS) Nakládání s chemickými látkami Odpadové hospodářství Ochrana ovzduší Vodní hospodářství ADR a nakládání s nebezpečnými látkami a předměty Spotřebitelský řetězec lesních produktů C O C Interní auditor spotřebitelského řetězce lesních produktů C o C Periodické školení interního auditora spotřebitelského řetězce lesních produktů C o C Bezpečnost práce Manažer BOZP OHSAS 18001: Interní auditor BOZP - OHSAS 18001: Periodické školení pracovníků v BOZP Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik BOZP Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem Legislativa pro manažery a interní auditory systému OHSAS (BOZP) Společenská odpovědnost Společenská odpovědnost podniku social accountability SA 8000: Externí auditor společenské odpovědnosti social accountability SA 8000:2008, ETI base code Integrované systémy Interní auditor integrovaných systémů (QMS, EMS, OHSAS) Interní auditor integrovaného systému (QMS, EMS) Katalog kurzů Bureau Veritas 2010

9 Marketing Brand management (školení na objednávku) Marketing v kostce (školení na objednávku) Marketingový plán (školení na objednávku) Reklama efektivně (školení na objednávku) Prodej Manažer zahraničního obchodu rekvalifikační kurz Manažer mezinárodní dopravy a zasilatelství rekvalifikační kurz Prodejní dovednosti (školení na objednávku) Vedení obchodních jednání (školení na objednávku) Nákupní jednání a strategie firmy (školení na objednávku) Efektivní komunikace (školení na objednávku) Prezentační dovednosti (školení na objednávku) Management Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky (školení na objednávku) Sebeprosazení (školení na objednávku) Vedení lidí (školení na objednávku) Time management (školení na objednávku) Stress management (školení na objednávku) Finance pro nefinanční manažery (školení na objednávku) Profesionální asistent/-ka (školení na objednávku) Katalog kurzů Bureau Veritas

10 IRCA registrované kurzy IRCA Quality Management System (QMS) vedoucí auditor ISO 9001:2008 Kurz je zaměřený na poskytnutí potřebných vědomostí QMS a procesu auditu, potřebného pro vykonávání interních a externích auditů QMS a je nutným předpokladem pro akreditované členství v IRCA. Cílem kurzu je, aby účastníci porozuměli jednotlivým prvkům systému managementu kvality podle normy ISO 9001 a požadavkům na její zavedení, metodice provádění auditů, procesu auditování. Součástí kurzu je také řešení případových studií, písemný test přezkoumání vědomostí účastníků, po úspěšném absolvování zkoušky získaní certifikátu IRCA Úvod do managementu kvality. Přehled ISO 9001:2008 úvod do části 1 3. Přehled ISO 9001:2008 část 4. Přehled ISO 9001:2008 část 5. Přehled ISO 9001:2008 část 6. Přehled ISO 9001:2008 část 7. Přehled ISO 9001:2008 část 8. Akreditace. Řízení auditu. Záznamy o neshodách a nápravné činnosti. Přístup k auditu. Auditování. Podávání zpráv. Certifikace auditorů. Pravidla zkoušky, vzorový test. Seznam užitečných webových stránek, odkazy na doplňující literaturu. Certifikační leták IRCA pro auditory IRCA registrovaný interní auditor (QMS) ISO 9001:2008 Po úspěšném ukončení kurzu budou účastníci schopni provádět efektivní interní audity systémů managementu kvality a podávat zprávy o jejich výsledcích. Účastníci budou schopni auditovat systém managementu kvality a rozhodnout, zda je ve shodě s odpovídajícími auditovanými kritérii. Tento kurz se nezabývá detailními požadavky ISO 9001:2008. Účastníci, kteří mají zájem se blíže seznámit s auditováním v rámci tohoto standardu, se mohou zúčastnit základního kurzu ISO 9001:2008. Procesní a systémový přístup k managementu kvality představení osmi principů systémů managementu kvality a objasnění souvislostí s ISO 9001:2008. Audity vysvětlení auditů, jejich účel, plánování, způsobu, přístupu k nim, jejich provádění a podávání zpráv. Auditoři jejich odpovědnosti, osobní schopnosti a jejich výběr. Systém certifikace auditorů. Nástroje pro audit nástroje, které jsou k dispozici auditorům. Hodnocení účastníků kurzu výkon účastníků je průběžně hodnocen během teoretické a praktické části. Ukončené středoškolské vzdělání. Znalost psaní zpráv je žádoucí. Předchozí znalost požadavků ISO 9001 je nutná, protože v tomto kurzu se norma neprobírá a na jejích elementárních znalostech se staví. Ukončené středoškolské vzdělání. Zkušenost v psaní zpráv a předchozí znalost požadavků ISO 9001:2008 je výhodou. 10 Katalog kurzů Bureau Veritas 2010

11 IRCA základy (QMS) ISO 9001:2008 : znalost pojetí kvality a jeho historický vývoj, moderní přístupy k managementu kvality, znalost základních konceptů kvality a pojmů v oblasti kvality, porozumění možným výhodám zavedení ISO 9001, krátké představení konceptu Total Quality Management. Seznámení s konceptem kvality, jeho historický vývoj a terminologie s ním spojená. Seznámení s výhodami, kterých může být dosaženo zavedením ISO Vysvětlení nákladů na kvalitu. Detailní shrnutí a interpretace požadavků ISO 9001:2008. Efektivní přístup k projektu implementace. Úvod do systému Total Quality Management. Praktická cvičení. Hodnocení účastníků kurzu výkon účastníků je průběžně hodnocen během teoretické a praktické část. Povědomí o struktuře a požadavcích ISO 9001:2008 je přínosem. IRCA environmental management system (EMS) vedoucí auditor ISO 14001:2004 Kurz je zaměřený na poskytnutí potřebných vědomostí o EMS a o procesu auditu potřebných pro vykonávání interních a externích auditů EMS. Je nutným předpokladem pro akreditované členství v IRCA. Cílem kurzu je, aby účastníci porozuměli jednotlivým prvkům systému environmentálního managementu podle normy ISO a požadavkům na její zavedení, požadavkům EMAS, metodice provádění auditů, procesu auditování. Součástí kurzu je také řešení případových studií, písemný test Úvod do kurzu. Otázky ochrany životního prostředí. Přehled EMS. Čím se zabývat při plánování. Schválení a dvoustupňový audit. Plánování auditu první fáze. Čím se zabývat při realizaci a provozu. Čím se zabývat při kontrole a opravách. Řízení auditu. Protokoly o neshodách a nápravná opatření. Přístup k auditu psychologické aspekty a komunikace. Mezinárodní, regionální a národní právo. Provedení auditu. Reporting podávání zpráv. Kvalifikace a certifikace auditora. Cvičení, případové studie, zkouška. Ukončené středoškolské vzdělání. Znalost požadavků ISO Zkušenost v psaní zpráv je výhodou. Katalog kurzů Bureau Veritas

12 IRCA registrované kurzy IRCA rozšíření způsobilosti vedoucího auditora (EMS) ISO 14001:2004 znalost standardu ISO 14001:2004, pochopení klíčových témat v oblasti životního prostředí, schopnost plánovat audit podle stanovených kritérií pro úspěšné provádění auditů EMS, představu o rozdílech mezi audity QMS a EMS, schopnost vypracovávat jasné, přesné a relevantní zprávy z auditu, Tento 3-denní kurz se skládá z kombinace lekcí, diskuzí a praktických cvičení. Praktická cvičení jsou vypracována na fiktivní společnosti, ale procesy a pracovní postupy mohou být použity pro většinu společností. Cvičení byla vytvořena tak, aby se zaměřila na otázky, které se obvykle vyskytují během EMS auditů. Problematika životního prostředí. Seznámení se systémem environmentálního managementu. Na co se zaměřit v metodice a plánování. Techniky auditování. Na co se zaměřit během implementace a po ní. Mezinárodní, regionální a národní normy. Na co se zaměřit v průběhu auditu a u nápravných opatření. Problematika akreditace. Praktická cvičení a zpětná vazba. Na závěr kurzu proběhne 2- hodinová zkouška. Účastníci budou také hodnoceni na základě své práce během praktických cvičení. Účastníci, kteří úspěšně projdou, a to jak zkouškou, tak průběžným hodnocením, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu a splní tak formální kvalifikační požadavky IRCA EMS Auditor Certification. IRCA food safety management system (FSMS) vedoucí auditor ISO 22000:2005 Držitel certifikátu bude kompetentní a schopný prosazovat pravidla, principy náležitého morálního řízení, regulérní prezentace a řádné profesionální péče, ústně i písemně komunikovat se zaměstnanci na všech organizačních úrovních, plánovat a organizovat audit systému bezpečnosti potravin, rozeznat a pochopit příslušné obchodní procesy, vyhodnotit věcné informace a stanovit efektivnost managementu bezpečnosti potravin a risk managementu společnosti prostřednictvím programu na hodnocení rizika, vyhodnotit přiměřenost mimořádných postupů, implementovat programy na zlepšování, Implementace systému managementu bezpečnosti potravin. Integrace s ostatními systémy managementu. Plánování auditu. Vedení a řízení auditu. Komunikační dovednosti. Zprávy z auditu. Klíčová česká legislativa pro bezpečnost potravin. Identifikace a hodnocení rizik. Neustále zlepšování procesů. Certifikační požadavky. Závěrečná zkouška. Kurz je určen manažerům a zkušeným pracovníkům z oblasti bezpečnosti potravin, (min. 2 roky praxe v oboru). Ukončené středoškolské vzdělání zkušenost v psaní zpráv je výhodou, předchozí znalost požadavků ISO je výhodou. Všichni uchazeči musí nejprve absolvovat IRCA QMS auditorský kurz. 12 Katalog kurzů Bureau Veritas 2010

13 IRCA rozšíření způsobilosti vedoucího auditora ( FSMS ) ISO 22000:2005 znalost standardu ISO 22000, porozumění problematice managementu bezpečnosti potravin, dovednosti plánovat audit podle ISO 22000, znalosti pro úspěšné provádění auditů managementu bezpečnosti potravin, schopnost vypracovat jasné, přesné a relevantní zprávy z auditu, zkušenost vypracovat závěrečnou zprávu. Kurz se skládá z kombinace lekcí, diskuzí a praktických cvičení. Tato praktická cvičení jsou vypracována na fiktivní společnosti, ale procesy a pracovní postupy mohou být použity pro většinu společností. Cvičení byla vytvořena tak, aby byla zaměřena na otázky, které se běžně vyskytují během FSMS auditů. Problematika bezpečnosti potravin. Seznámení se systémem managementu bezpečnosti potravin. Na co se zaměřit v systému managementu bezpečnosti potravin. Techniky auditování. Na co se zaměřit v řízení odpovědnosti, v komunikaci, aktualizaci a zlepšování. Na co se zaměřit v plánování bezpečných produktů. Problematika akreditace. Praktická cvičení a zpětná vazba. Kurz bude zakončen 1,5-hodinovou zkouškou. Účastníci budou také hodnoceni na základě své práce během praktických cvičení. Účastníci, kteří úspěšně projdou jak zkouškou, tak průběžným hodnocením, obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu a splní tak formální kvalifikační požadavky IRCA FSMS Auditor Certification. Ukončené středoškolské vzdělání. Zkušenosti s auditovaním (podmínkou je úspěšné zakončení kurzu vedoucího auditora v jiném standardu, jestliže tento kurz má vést ke kvalifikaci na auditora / vedoucího auditora systému managementu bezpečnosti potravin). Zkušenosti v potravinovém řetězci a s principy, které jsou zde aplikovány (HACCP, GMP, GAP normy ) Katalog kurzů Bureau Veritas

14 kvalita Manažer kvality ISO 9001:2008 základní znalosti procesního přístupu k managementu kvality, strukturovaný přehled o požadavcích normy ISO 9001:2008. Kurz je jednodenní a jeho těžiště spočívá v podrobném výkladu jednotlivých požadavků normy. Tyto požadavky jsou vysvětlovány na praktických aplikacích odvozených z činností ve firmách. Kurz je koncipován jako interaktivní, a proto je vhodné, aby si účastníci připravili problémová témata. Zvláštní pozornost je věnována změnám v chápání managementu kvality v důsledku uplatňování procesního přístupu. Úvod do systému managementu kvality. Implementace systému managementu kvality. Výklad požadavků normy ISO 9001:2008. Kurz je ukončen testem, který by měl prokázat schopnost orientace účastníků v problematice normy. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení. Ukončené střední vzdělání nebo praxe v managementu kvality. Interní auditor systému managementu kvality ISO 9001:2008 strukturovaný přehled o požadavcích normy ISO 9001:2008, podrobné informace o plánování a realizaci auditu, o efektivním způsobu řízení záznamů z auditu a o následných činnostech po auditu, informace o technice auditu a roli auditora, základy komunikace předpokládané pro vedení auditu. Kurz je dvoudenní. Program prvního dne je orientován na požadavky normy a jejich aplikaci z pohledu auditora. Program druhého dne je zaměřen na plánování a přípravu auditu, techniku auditu a základní principy komunikace. Program je doplněn praktickými cvičeními a případovými studiemi. Úvod do systému managementu kvality. Integrované manažerské systémy. Výklad požadavků normy ISO 9001:2008. Plánování a příprava auditu. Technika auditu. Role auditora. Případové studie. Komunikace. Diskuse. Kurz je ukončen testem, který by měl prokázat schopnost orientace účastníků v problematice normy. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení. Ukončené střední vzdělání nebo praxe v managementu kvality. 14 Katalog kurzů Bureau Veritas 2010

15 Periodické školení interních auditorů kvality znalosti procesního přístupu k managementu kvality, strukturovaný přehled o požadavcích norem ISO 9001:2008 a ISO 19011:2002, přehled o implementaci systému managementu kvality. Kurz je jednodenní a je určen především pro účastníky, kteří si chtějí obnovit staré nebo neplatné osvědčení pro provádění interních auditů. Během kurzu si prohloubí účastníci své znalosti potřebné pro auditování systému managementu kvality a seznámí se s novými přístupy k auditování. Požadavky normy jsou vysvětlovány přímo na auditu. Kurz je koncipován jako interaktivní, a proto je vhodné, aby si účastníci připravili problémová témata. Úvod do systému managementu kvality. Integrované manažerské systémy. Výklad požadavků normy ISO 9001:2008. Přehled požadavků normy ISO 19011:2002. Plánování a příprava auditu. Realizace auditu. Role auditora. Případová studie, simulace auditu. Diskuse. Kurz je ukončen testem Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení. Manažer metrologie ucelený přehled o metrologii zabezpečování monitorovacích a měřicích zařízení, informaci o zákonu č. 505/1990 Sb. o metrologii, přehled o všeobecných požadavcích na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, výklad pojmů z oblasti metrologie ČSN ISO :2003, znalosti o řízení monitorovacích a měřicích zařízení podle požadavků ISO 9001 a ISO/TS Kurz je zaměřený na výklad požadavků metrologie. Je složen z výukových lekcí a cvičení na pochopení požadavků metrologie v podnikové praxi. Účastníci obdrží kopie všech prezentovaných snímků a získají osvědčení o absolvování kurzu. Úvod do problematiky metrologie Zásady požadavků na zabezpečení měřidel a měřicích prostředků podle požadavků ISO 9001 a ISO/TS Informace o aktuálním znění zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii Definice základních pojmů v metrologii. Metrologický řád podniku. Kurz je určen pro technické pracovníky, kteří se podílejí na plánování kvality výrobku a podnikové metrologii. Praxe v managementu kvality. Katalog kurzů Bureau Veritas

16 kvalita Systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2005 pochopení systému managementu bezpečnosti informací ISMS, informace o legislativním základě managementu bezpečnosti informací, znalost požadavků normy ISO 27001, seznámení se souborem postupů pro ISMS ISO/IEC 17799, přehled o způsobu zavádění a certifikace ISMS, podrobný přehled, jak řídit rizika bezpečnosti informací, náhled do související oblasti normalizace pro IT. Kurz je jednodenní a je určen především pro pracovníky organizací, které si uvědomují hodnotu spravovaných informací, vlastních nebo jim svěřených zákazníky. Téma přesahuje rámec řízení bezpečnosti IT, řeší problematiku významné oblasti odpovědností managementu organizace. Úvod do systému managementu bezpečnosti informací, vymezení ISMS. Základní přehled související legislativy. Přehled norem souvisejících s ISMS, jejich struktura., struktura a požadavky normy ISO/IEC Postup zavádění ISMS v organizaci s využitím ISO/IEC Analýza rizik bezpečnosti informací. Uplatnění PDCA v životním cyklu ISMS. Praktická cvičení a diskuze. Přehled norem pro oblast vývoje software a provozování ICT služeb. Kurz je založen na kombinaci výukových lekcí a praktických cvičení. Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu. Předběžné znalosti nejsou požadovány. Interní auditor systému managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2005 Po úspěšném absolvování kurzu budou účastníci schopni provádět efektivní interní audity systémů managementu bezpečnosti informací a reportovat jejich výsledky. Účastníci budou schopni rozhodnout, zda tento systém odpovídá požadovaným kritériím. Tento kurz detailně popisuje požadavky ISO/IEC 27001:2005 a auditované požadavky ISO 19011:2002. Seznámení se systémem managementu bezpečnosti informací a řízení rizik seznámení s různými aspekty hodnot informací a řízení rizik. Detailní shrnutí požadavků ISO/IEC 27001:2005 hlavní články a používání přílohy A. Audity vysvětlení jejich účelu, plánování, způsobu přístupu k nim, jejich provádění a reportování. Praktická cvičení na identifikaci neshod a podávání zpráv. Auditoři jejich zodpovědnosti, osobní schopnosti a jejich výběr. Systém certifikace auditorů. Hodnocení účastníků kurzu výkon účastníků je průběžně hodnocen během teoretické a praktické části. Kurz bude zakončen krátkou zkouškou. Tento kurz je určen pro všechny stupně řízení. Kurz je určen nejen pro ty, kteří budou provádět interní audity bezpečnosti informací, ale je také základním kurzem pro vyšší management, manažery bezpečnosti informací a vedoucí pracovníky, kteří chtějí být součástí úspěšného a efektivního systému managementu bezpečnosti informací. Znalost psaní reportů je žádoucí. Předchozí znalost požadavků ISO/IEC 27001:2005 nebo BS7799 2: 2002 je výhodou, ale ne podmínkou. 16 Katalog kurzů Bureau Veritas 2010

17 Základy systému managementu služeb IT ISO/ IEC Tento jednodenní kurz je určen pro všechny, kteří se zajímají o možnosti managementu služeb IT a jeho cílem je seznámit účastníky s požadavky, které na management služeb IT klade norma ISO/IEC Účastníci se seznámí s přínosy, principy a základními pravidly managementu služeb IT. Úvod do managementu služeb IT Principy managementu služeb IT a způsoby jejich uplatňování Vysvětlení základní požadavků normy ISO/IEC Uplatnění principu PDCA při managementu služeb IT Základní pravidla pro určení rozsahu systému managementu služeb IT Cíle a přínosy procesů pro management služeb IT Praktická cvičení a diskuze Kurz je založen na kombinaci výukových lekcí a praktických cvičení. Předběžné znalosti nejsou požadovány. Interní auditor systému managementu služeb IT ISO / IEC Tento dvoudenní kurz je určen především pro pracovníky řízení IT, manažery systémů řízení, interní auditory a vyšší management, kteří jsou odpovědní za návrh, řízení monitorování a kontrolu systému řízení služeb IT (ITSMS) nebo se podílejí na řízení a rozvoji jednotlivých procesů, které jsou v rámci ITSMS realizovány. Hlavní pozornost je věnována výkladu požadavků a příkladům jejich správného a účinného prosazení do praxe. Po úspěšném absolvování kurzu budou účastníci schopni zvládnout budování a provozování ITSMS, provádět efektivní interní audity firemních systémů řízení služeb IT, reportovat jejich výsledky a rozhodnout, zda tento systém odpovídá požadovaným auditovaným kritériím. Základní informace o fungování ITSMS Norma ISO/IEC základní použití, historie a vývoj Certifikační schéma ITSMF Implementace, použití a aplikování normy ISO/IEC Model PDCA jako základní princip ITSMS Procesní přístup a jeho využití při budování ITSMS Stanovení rozsahu a způsobilosti systému managementu služeb IT Procesy systému řízení služeb IT a jejich praktická realizace Postupy auditu systému řízení služeb IT Hodnocení účastníků kurzu výkon účastníků je průběžně hodnocen během teoretické a praktické části. Kurz bude zakončen krátkou zkouškou Tento kurz je určen pro všechny stupně řízení od generálního ředitele společnosti po řadové pracovníky. Nejen pro ty, kteří budou provádět interní audity řízení služeb IT, ale je také základním kurzem pro vyšší management, manažery informatiky a vedoucí pracovníky, kteří chtějí být součástí úspěšného a efektivního systému řízení služeb IT. Je vhodné, aby účastníci tohoto kurzu měli základní znalosti ITIL (IT Infrastructure Library) ideálně na úrovni zkoušky ITIL Foundation a zkušenosti s prováděním interních auditů systému managementu jakosti či systému managementu bezpečnosti informací. Katalog kurzů Bureau Veritas

18 kvalita IRIS: Mezinárodní standard železničního průmyslu Cílem kurzu je poskytnout teoretické znalosti o základních obecných požadavcích IRIS (Mezinárodní standard železničního průmyslu) a praktické uplatnění těchto požadavků v průběhu procesu certifikace IRIS. Kurz je jednodenní a je určen pro management a všechny pracovníky organizace, kteří potřebují mít základní přehled o požadavcích IRIS. Obecné požadavky IRISu. Průběh procesu certifikace IRISu. Přezkoumání podle standardu IRIS a záznamy. Požadavky IRISu. Manažerské systémy v IRISu. Povinné procesy, dokumentace a základní otázky pro IRIS. Kurz je ukončen testem, který by měl prokázat schopnost orientace účastníků v problematice normy. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení. Ukončené střední vzdělání nebo praxe v managementu kvality. Management kvality v kosmetickém průmyslu norma ISO 22716:2007 Kurz je určen pro pracovníky kosmetických firem, kteří již mají základní znalosti o systému kvality. Je základním kurzem správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu. Po absolvování kurzu účastnící získají přehled o nové normě QMS v kosmetickém průmyslu platné pro státy EU ( ISO ). V průběhu kurzu bude nová norma srovnána s obdobným předpisem pro farmaceutický průmysl a s normou 9001:2008. Zásady správné výrobní praxe. Historie QMS v kosmetické výrobě. Přehled směrnic EU v kosmetické výrobě. Výklad normy ISO Porovnání norem ISO 22716, ISO 9001:2008 a zásad GMP pro farmaka. Praktické příklady. Diskuse. Účastníci by měli mít zkušenost s některým systémem kvality nejlépe ISO Katalog kurzů Bureau Veritas 2010

19 Interní auditor systému managementu kvality v kosmetickém průmyslu norma ISO 22716:2007 Dvoudenní kurz je určen pro pracovníky kosmetických firem, kteří již mají základní znalosti o systému kvality. Absolvováním kurzu účastnící získají znalosti o zásadách správné výrobní praxe, konkrétní přehled o nové normě QMS v kosmetickém průmyslu: ISO : 2007, základní porovnání požadavků norem ISO a ISO 9001 oproti požadavkům zásad GMP, integrované informace o plánování a řízení auditu, technice auditu a základních dovednostech auditora při realizaci auditu, dokumentaci a vedení záznamů z auditu, následných činnostech po auditu. Požadavky na poskytování překladatelských služeb podle EN Terminologie normy. Management lidských zdrojů při poskytování překladatelských služeb. Management projektu. Vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem překladatelských služeb. Postupy při poskytování překladatelských služeb (řízení překladatelských projektů, příprava, proces tvorby překladu). Doplňkové služby. Národní norma CEPRES. Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu. Předběžné znalosti nejsou požadovány. 1. den Zásady správné výrobní praxe. Historie QMS v kosmetické výrobě. Přehled směrnic EU v kosmetické výrobě. Výklad normy ISO Porovnání norem ISO 22716, ISO 9001 a zásad GMP pro farmaka. Diskuse. 2. den Úvod do auditů smysl a typy auditů. Plánování a příprava auditu. Vedení a technika auditu. Dokumentace auditu. Činnosti následující po auditu. Auditor jeho role a vlastnosti, komunikace. Diskuse. Každý den bude ukončen krátkým testem prokazujícím orientaci účastníků v přednášené problematice. Účastníci by měli mít zkušenost s některým systémem kvality nejlépe ISO Katalog kurzů Bureau Veritas

20 kvalita Model excelence EFQM (školení na objednávku) Kurz je určen pro vedoucí pracovníky a manažery kvality v organizacích, kde se management kvality stal rutinní záležitostí a snahou vedení je uplatnit nové nástroje pro zlepšení efektivnosti systému řízení. znalost modelu excelence EFQM (European Foundation for Quality Management), znalost modelu CAF (Common Assessment Framework), pochopení principu sebehodnocení výkonnosti organizace, návod pro aplikaci sebehodnocení organizace podle modelu excelence EFQM, Kurz je založen na kombinaci výukových lekcí a skupinových diskusí. Účastníci se seznámí s možnostmi a způsoby využití modelu excelence EFQM. Úvod do problematiky modelu excelence EFQM a modelu CAF. Podmínky efektivní aplikace modelu excelence EFQM. Výklad základních pojmů a principů modelu excelence EFQM. Přínosy a užitek modelu excelence EFQM. Koncepce modelu excelence EFQM. Struktura modelu excelence EFQM. Logika RADAR. Akční plán zlepšování. VSM - Mapování toku hodnot (value stream mapping) VSM je jednou z technik, které slouží jako nástroj pro aplikaci lean production. Seminář je možno využit jako základní informaci pro pracovníky, kteří odpovídají za realizaci procesů a za jejich zlepšování a chtějí aplikovat nástroje pro lean production. Definování organizačních předpokladů. Základní principy lean production Popis techniky value stream mapping. Metodický postup pro použití VSM. Mapování současného stavu. Určení lean metrik. Vytvoření Kaizen plánu a jeho aplikace management změny Ukázka praktického příkladu Předběžné znalosti nejsou požadovány. Ukončené středoškolské vzdělání nebo praxe v managementu kvality. Je vhodné, aby účastníci měli zkušenost se systémem managementu (např. ISO 9001 nebo jiný). 20 Katalog kurzů Bureau Veritas 2010

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vliv ISO norem na výkonnost společnosti nejen z pohledu financí Influence of the ISO Standards on Efficiency of the Company not only in

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více