Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr."

Transkript

1 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od ) IČO: IZO: Datum zařazení do sítě škol: Součásti školy: Školní jídelna ZŠ Vnorovy, Hlavní 17 IZO: Školní družina ZŠ Vnorovy, Hlavní 17 IZO: Telefon: , ; fax: ; www stránky: Počet žáků (dle stavu k ); K bylo přihlášeno 214 žáků. Školní rok Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 2011/2012 žáků na třídu 1. stupeň ,2 2. stupeň ,8 Celkem ,4 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 23 V průběhu školního roku do naší školy přestoupili 4 žáci a 2 žáci se znovu odstěhovali a přešli do jiné školy. Rada školy byla zřízena dle 167 zákona č.561/2004 Sb. Rada školy na začátku školního roku schválila dodatek Školního řádu, plán prací a dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu. Na dalším jednání projednala návrhy rozpočtu pro rok 2012, po domluvě jsme společně přehodnotili některé požadavky a upustili jsme od pořízení jazykové učebny a nové školní kuchyňky. Školská rada pracovala ve stejném složení jako v loňském školním roce. Předseda ŠR: Mgr. Celnerová Věra Členové: p. Trávníčková Marie Mgr. Chudík Pavel p. Angerová Iveta Mgr. Rosochová Jitka Mgr. Fridrichová Marie - 2 -

2 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu ŠVP ZŠ Vnorovy 331/ Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Počet Počet strávníků Z žáci zaměstnanci školy cizí strávníci ŠJ - úplná Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 3,4+0,8 jiné zdroje Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 50 fyz. 2/ přepočt. 1,2 Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2011/ oddělení školní družiny Školní družinu navštěvovalo v letošním školním roce 25 žáků z 1. až 4. třídy. Činnost byla organizována dle vypracovaného ŠVP. Školní rok jsme zahájili přivítáním prvňáčků. Provoz byl uzpůsoben docházce dětí do kroužků a náboženství. Děti hrály stolní hry, malovaly, četly knížky a časopisy, pravidelně navštěvovaly místní knihovnu, kde se dověděly o nových knížkách. Příznivého počasí jsme využívali k procházkám obcí na čerstvém vzduchu a nacvičovali nejrůznější dopravní situace pro bezpečnou cestu do školy i ze školy domů. Oblíbené jsou stolní hry, výtvarné činnosti a sportovní aktivity. K upevňování a opakování učiva matematiky, českého jazyka a prvouky jsme využili práci na počítači. V září na výstavě zahrádkářů byly vystaveny také výrobky dětí ze školní družiny. V říjnu jsme pořádali společně i s dětmi druhého oddělení ŠD,,Halloween party v malé tělocvičně. V předvánočním období vyrobily děti betlém na výstavu betlémů a účastnily se vánočního posezení u stromečku s paní knihovnicí v obřadní síni. Jako každý rok pekly v jídelně školy perníčky. Na akci nazvané,,míčohraní soutěžily děti z obou oddělení v různých míčových hrách. V únoru jsme absolvovali společnou vycházku do přírody a v březnu výměnný pobyt dětí z obou oddělení. V dubnu děti vystupovaly na školní akademii a jely na výlet na zámek do Milotic. Pěvecká soutěž,,superstar byla další společnou akcí v květnu. V měsíci červnu jsme se společně pobavili na hřišti při zábavných a vědomostních disciplínách při,,cestě za pokladem. Všechny činnosti jsou prováděny hravou a nenásilnou formou. Byly splněny výchovně-vzdělávací cíle, které jsme si stanovili. Spolupráce s rodiči a učiteli byla na dobré úrovni. Alena Makovcová, vychovatelka 1. oddělení ŠD - 3 -

3 2. oddělení školní družiny ŠD navštěvovalo v letošním školním roce 25 žáků z 3. a 4. třídy. Činnost oddělení zaměřená na AJ byla realizována dle vypracovaného ŠVP. Jazykové a komunikační dovednosti v AJ byly každodenně upevňovány v zábavných činnostech formou her, kvízů, říkanek, písniček a didaktických PC programů. Krátké konverzační bloky se prolínaly se všemi činnostmi ŠD-relaxačními, sportovními, výtvarnými, literárními, organizačními. V našem oddělení ŠD měly děti možnost se připravovat na vyučování i doučovat se AJ, čehož hojně využívaly. V rámci provozní doby ŠD děti navštěvovaly kroužky a náboženství v ZŠ. Velmi dobře jsme spolupracovali s místní knihovnou a zavedli jsme pravidelné akce. Taktéž jsme si zavedli dva sportovní dny v týdnu a jeden den práce s didaktickými programy v PC učebně. Každý měsíc v roce se kromě běžné činnosti konala jedna nebo více akcí. V září děti vyráběly výrobky z přírodnin, které nasbíraly na společných vycházkách. Tyto výtvory byly vystaveny na místní zahrádkářské výstavě a poté celoročně zdobily chodby naší školy. V říjnu jsme pořádali společně i s dětmi 1. oddělení ŠD,,Halloween party v malé tělocvičně. V listopadu proběhla výtvarná dílna Fimo-výroba šperků, která se setkala s velkým zájmem ze strany družinářů i starších žákyň. V listopadu jsme taktéž vyráběli z keramické hlíny dárky pro seniory do místní knihovny. Na podporu rozvíjení fyzické zdatnosti jsme si v tomto měsíci uspořádali pohybovou soutěž Švihadlový král. V prosinci nás v ŠD navštívil Mikuláš a děti mu předvedly, co se naučily anglicky o Vánocích. V předvánočním období vyrobily děti betlémy na výstavu betlémů a účastnily se vánočního posezení u stromečku s paní knihovnicí v obřadní síni. Velký úspěch měla akce Vánoční noc v družině, která přispěla k upevňování sociálních vztahů v ŠD. V lednu na akci nazvané Míčohraní soutěžily děti z obou oddělení v různých míčových hrách. V únoru jsme v našem oddělení uspořádali karnevalové odpoledne s minidiskotékou a zábavnými aktivitami. V březnu se konal pobyt na výměnu dětí z obou oddělení. Taky jsme strávili zábavné odpoledne v místní knihovně s názvem Knížka je můj kamarád. V dubnu děti vystupovaly s anglickou scénkou na školní akademii. Na výzdobu školy jsme použili velikonoční výrobky z různých materiálů, vyrobené v naší velikonoční dílničce. Jednou z oblíbených výtvarných aktivit bylo malování na hedvábí. V dubnu jsme absolvovali dopravní týden v naší ŠD. Děti soutěžily v poznávání značek, malovaly je, závodily s autíčky. Spolu s 1. odd. ŠD jsme se vypravili na vlastivědný výlet na zámek do Milotic. V květnu jsme jeli na přírodovědný výlet do Radějova. Poslední květnový den se konala soutěž Superstar, do které se přihlásilo 19 soutěžících. V měsíci červnu jsme se společně s 1. odd. ŠD pobavili při zábavných a vědomostních disciplínách při,,cestě za pokladem. Činnost ŠD je zaměřena na relaxaci a smysluplné, aktivní trávení volného času. Akce ŠD jsou pravidelně zveřejňovány na www stránkách a v kronice ZŠ. Dana Nováková, vychovatelka 2. oddělení ŠD III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy V současné době je pedagogický sbor plně kvalifikovaný, ve škole pracuje 16 pedagogických pracovníků. Ve škole fungují předmětové komise jazyků, přírodovědných oborů a společensko-vědní, na 1. stupni metodické sdružení. Ve škole je zřízena funkce metodika prevence projevů rizikového chování, metodika ICT a preventisty v oblasti EVVO. V současné době jsou dvě paní učitelky na rodičovské dovolené, jeden pedagog je stále uvolněn k výkonu veřejné funkce místostarosty obce

4 pedagogičtí zaměstnanci: PhDr. Tyllichová Hana ředitelka školy PaedDr. Rybová Marie zástupce ředitele Mgr. Celnerová Věra třídní učitelka 1. třída Mgr. Fojtík Miloš třídní učitel 4. třída Mgr. Gajošová Alena metodik ICT, od třídní učitelka 6. třída Mgr. Graffová Jarmila třídní učitelka 5. B Mgr. Kuryviálová Veronika třídní učitelka 5. A Mgr. Pavková Vladimíra třídní učitelka 6. třída do Mgr. Pánková Štefánia třídní učitelka 3. třída, zástup za PN Mgr. Rosochová Jitka třídní učitelka 9. třída Mgr. Smiešková Marta třídní učitelka 7. třída Mgr. Smaženková Veronika třídní učitelka 3. třída, dlouhodobá PN Mgr. Studničková Iva třídní učitelka 8. třída Mgr. Tobolová Markéta třídní učitelka 2. třída Mgr. Tomanová Jarmila výchovný poradce Mgr.Mičolová Martina učitelka 2. stupně p. vych. Makovcová Alena vychovatelka 1. oddělení ŠD p. vych. Nováková Dana vychovatelka 2. oddělení ŠD správní zaměstnanci: p. Buchtová Jarmila uklízečka p. Konečná Marie uklízečka p. Šebestová Irena uklízečka p. Svoboda Zdeněk školník p. Kozumplíková Jaroslava hospodářka zaměstnanci ŠJ: p. Macháčková Jana vedoucí ŠJ p. Komoňová Marie kuchařka p. Malíková Anna kuchařka p. Ondrovčíková Blažena kuchařka p. Všetulová Jaroslava hlavní kuchařka Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní, jedna paní učitelka, která nastoupila v průběhu roku jako zástup za MD, nesplňuje kvalifikační požadavky, nicméně má dlouhodobé zkušenosti s výukou anglického jazyka na 1. i na 2. stupni ZŠ. Do školy nenastoupil v loňském roce žádný absolvent s odbornou kvalifikací a nastoupila jedna p. učitelka s odbornou kvalifikací. Dvě paní učitelky odešly v průběhu roku na mateřskou dovolenou. Po rodičovské dovolené se vrátila p. uč. Tobolová. V tomto školním roce pracuje ve škole 5 nepedagogických pracovníků s úvazkem 4,5 a 5 pracovnic školní jídelny s úvazkem 3,4. 0,8 úvazku je hrazeno z jiných zdrojů

5 IV. Údaje o přijímacím řízení na střední školu a o zápisu k povinné školní docházce: Údaje o zápisu k povinné školní docházce Dne proběhl zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Dostavilo se k němu celkem 37 dětí, v průběhu druhého pololetí jsme kladně vyřídili 7 žádostí o odklad školní docházky o jeden rok. Do prvního ročníku ve školním roce 2012/2013 nastoupí dle předpokladu 30 dětí. Údaje o přijímacím řízení na střední školu V letošním školním roce vychází z naší školy 19 žáků, všech 19 žáků z 9. ročníku splnilo povinnou školní docházku a získalo základní vzdělání. Na osmileté gymnázium byla přijata jedna žákyně z 5. ročníku. Přehled oborů SŠ, na které byli přijati žáci 9. ročníku: Škola Obor Počet žáků Gymnázium Uherské Hradiště všeobecné 4G 2 Purkyňovo gymnázium Strážnice všeobecné 4G 1 VOŠ ped. škola a SOŠ Kroměříž předškolní a mimoškolní pedagogika 1 Klvaňovo gymnázium a SOŠ ZdaS, Kyjov zdravotnické lyceum 2 OA,VOŠ a jaz. škola Uherské Hradiště obchodní akademie 1 SŠPU Hodonín technické lyceum 3 ISŠ COP Brno mechanik-elektrotechnik 1 SOŠ Luhačovice umělecko-řemeslná stavba hud. nástrojů 1 CSOŠ Bojkovice předškolní a mimoškolní pedagogika 1 SŠ prům.,hotelová a zdravotnická, UH zdravotnický asistent 1 SOŠ a SOU automobilní Kyjov autotronik 1 SOU Kyjov, Havlíčkova pečovatelské služby 1 SOU Kyjov, Havlíčkova elektrikář 1 SOŠE a SOU Veselí nad Moravou obráběč kovů 1 SOŠE a SOU Veselí nad Moravou opravář zemědělských strojů 1 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků v 1. pololetí Třída Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospěl Nehodnocen Neprospěl Zameškané hodiny na žáka I ,91 II ,17 III ,08 IV ,43 V. A ,53 V. B ,29-6 -

6 Celkem I. stupeň ,74 VI ,64 VII ,74 VIII ,39 IX ,05 Celkem II. stupeň ,99 Celkem škola ,87 2. Celkové hodnocení žáků ve 2. pololetí Třída Počet Prospělo s Zameškané Prospělo Neprospělo žáků vyznam. hodiny na žáka I ,74 II ,91 III ,62 IV ,33 V. A ,53 V. B ,59 Celkem I. stupeň ,12 VI ,92 VII ,89 VIII ,88 IX ,74 Celkem II. stupeň ,11 Celkem škola ,12 3. Udělení výchovných opatření a opatření k posílení kázně: druh výchovného opatření: 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 0 1 napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele 7 10 důtka ředitele školy Snížený stupeň z chování za 1. pololetí Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Snížený stupeň z chování: za 2. pololetí Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 2, Ve škole jsme neřešili případy neomluvené absence

7 7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) nebylo uplatněno. Péče o talentované žáky Talentovaným žákům umožňujeme, aby své znalosti využívali při různých soutěžích a olympiádách. Z uvedeného přehledu výsledků soutěží je patrné, že se nám to vcelku daří. V hodinách žáci samostatně řeší úkoly, s řešením seznamují své spolužáky, často řídí práci při skupinovém vyučování a pomáhají svým spolužákům. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Integrované žáky s IVP jsme letos neměli. Žákům slabším se snaží vyučující pomáhat formou individuálního přístupu v hodinách nebo formou doučování, problémy se snažíme řešit společnou dohodou s rodiči. Žáci, kteří absolvovali vyšetření v PPP a jejichž rodiče souhlasili se zveřejněním zprávy škole, pracují podle strategií na podporu úspěšnosti. Jeden žák má vypracovaný IVP vzhledem k sociálnímu znevýhodnění (žák cizinec). 8. Přehled volitelných a nepovinných předmětů a kroužků ve školním roce 2011/2012: Třída Název předmětu Vyučující 6. Přírodovědná praktika Mgr. Marta Smiešková 7. Německý jazyk Mgr. Iva Studničková; Mgr. Jarmila Tomanová 8. Německý jazyk Mgr. Jarmila Tomanová 9. Německý jazyk Mgr. Jarmila Tomanová Přírodovědná praktika Mgr. Marta Smiešková Finanční gramotnost Mgr. Vladimíra Pavková, od Mgr. Alena Gajošová Třída: Název nepovinného předmětu: Vyučující: I. IX. Náboženství P. Mgr. Jelínek, Mgr. Tomečková, p. Ivanová Název kroužku Konverzace v anglickém jazyce (2. pololetí) Malá kopaná Drátkování Florbal Fyzikálně chemické praktikum Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Logopedický kroužek Časopis Střípek Vyučující Mgr. Iva Studničková Mgr. Miloš Fojtík Mgr. Jarmila Graffová Mgr. Pavel Chudík Mgr. Veronika Kuryviálová PhDr. Hana Tyllichová PaedDr. Marie Rybová Mgr. Věra Celnerová Mgr. Jitka Rosochová - 8 -

8 Stolní tenis Šití panenek Taneční (1. pololetí) Hrátky s angličtinou p. Zdeněk Svoboda Mgr. Ludmila Tomčalová Mgr. Jitka Rosochová, Mgr. Iva Studničková p. Petra Vajdíková 9. Evaluace školy Veškerou výchovně vzdělávací činnost školy jsme se snažili adekvátními způsoby vyhodnocovat, abychom měli zpětnou vazbu o efektivitě naší práce. K evaluaci výuky byla využita hospitační činnost vedení školy i zapojení do testování společnosti SCIO. V programu STONOŽKA 2011/2012 žáci 5. ročníku porovnávali své znalosti v českém jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech. Výsledky naší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Svými výsledky v matematice se Vaše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. V programu STONOŽKA 2011/2012 žáci 9. ročníku porovnávali své znalosti v českém a anglickém jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech. Výsledky naší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Výsledky naší školy v anglickém jazyce jsou špičkové. Naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Letos poprvé proběhla generální zkouška pro ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ projektu NIQES realizovaného ČŠI. Do ní se zapojili žáci 5. A, B třídy a 9. třídy. Základním úkolem testování bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. V 9. ročníku bylo hodnocení školy v českém jazyce v průměru 89,58%, v matematice 61,46% a v anglickém jazyce 71,57 %. V 5. ročníku bylo hodnocení školy v českém jazyce v průměru 73,65 %, v matematice 57,39 % a v anglickém jazyce 50,77 %. 10. Hodnocení činnosti v oblasti EVVO Před začátkem školního roku byl vypracován celoroční plán EVVO, na jehož tvorbě se podíleli všichni vyučující i vedení školy. V oblasti školního vyučování byla v souladu s plánem ekologická výchova zařazována průběžně a nenásilnou formou na I. i II. stupni, teoretické poznatky byly doplňovány vycházkami, exkurzemi a výlety. (například v červnu realizovaná exkurze pro 8. a 9. ročník do Kovosteelu Staré Město, která navazovala na výukový program o významu sběru vysloužilých elektrospotřebičů) Pokračovala také spolupráce s místními zájmovými organizacemi září proběhl celoškolní projektový den ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Pomoraví, pod názvem Den v zeleném. Měli jsme možnost zhlédnout ukázky trofejí, mysliveckých psů a dozvědět - 9 -

9 se mnoho zajímavého. Jako každoročně jsme spolupracovali s ČSZ na Výstavě ovoce a zeleniny, žáci přispěli svými výtvarnými pracemi a výstava má vždy kladný ohlas u veřejnosti. Během celého školního roku se žáci se zapojovali do různých krátkodobých projektů v rámci své třídy, výstupy byly vystaveny na nástěnkách nebo panelech na chodbách školy. (např. I. stupeň exkurze v AGRO Vnorovy chov hospodářských zvířat). Pokračovali jsme v dlouhodobém školním recyklačním programu Recyklohraní (jedná se o zpětný odběr baterií a elektrozařízení). Podle počtu získaných bodů máme možnost pro školu získat věcné ceny. V rámci Dne Země proběhla relace ve školním rozhlase, kterou připravili žáci volitelného předmětu Přírodovědná praktika. V oblasti mimo vyučování jsme žákům umožnili přístup k novým informacím na internetu, žákovskou i učitelskou knihovnu jsme doplňovali průběžně vhodnou literaturou. Jako každoročně jsme se zúčastnili různých vědomostních soutěží. Zapojili jsme se do Ekolympiády, která probíhá na strážnickém gymnáziu, soutěží trojčlenná družstva tříd. Tradičně se žáci zapojili do Biologické olympiády, od 6. ročníku proběhlo školní kolo a do okresního kola v kategorii C i D postoupili 4 žáci. Vítězství se nám podařilo získat ve starší kategorii D 1. místo Kateřina Smiešková, která postoupila i do krajského kola. K ekologické výchově pomáhají také obě oddělení školní družiny. V oblasti ekologizace provozu školy jsme se i nadále snažili o vytváření pěkného prostředí školy i okolí školy. Přispívá k tomu i vybavení tříd nábytkem, zeleň na chodbách i ve třídách, akvárium na horní chodbě školy i výzdoba školy výtvarnými pracemi žáků. Při školním provozu jsme se snažili produkovat co nejméně odpadu, ve všech třídách třídit zvlášť plasty a ostatní odpad. V propagaci ekologické výchovy pomáhal také školní časopis Střípek. Žáci 6. a 9. ročníku měli možnost vybrat si volitelný předmět Přírodovědná praktika, který propojuje poznatky žáků získané v přírodovědných předmětech na II. stupni a důraz klade na praktické úkoly a činnosti. Žáci 6. ročníku se v rámci PřP zúčastnili exkurze do ZOO Hodonín, která byla spojena s výukovým programem o chovaných šelmách. Nejen v tomto předmětu jsme využívali pomůcky zakoupené v rámci projektu Ekodny v rámci dotačního programu MŠMT (didaktické puzzle a pomůcky Krabice plná vody a Krabice plná jehličí Rezekvítek). K větší názornosti, efektivnosti výuky a podnícení zájmu žáků přispívá také moderní vybavení učebny přírodopisu s interaktivní tabulí. Mgr. Marta Smiešková VI. Údaje o prevenci rizikového chování Hodnocení MPP ve školním roce 2011/12 Závislost a její prevence se staly ústředním tématem projektového dne v říjnu v letošním školním roce pro žáky v rámci prevence rizikového chování. Ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky jsme se v říjnu zapojili do projektu Řekni drogám NE!, který byl zaměřen na prevenci vzniku závislostí u dětí a mladistvých. Projekt byl uveden úvodním krátkometrážním filmem, který žákům poskytl základní pohled na problematiku drogových závislostí. Během pořadu odborníci na drogovou problematiku žáky upozornili na problémy spojené s drogami, poskytli cenné rady a předali užitečné informace o škodlivosti drog. V diskusi, která následovala, byly žákům zodpovězeny dotazy, které si připravili na dnešní projektový den. Nejčastější dotazy se týkaly drog obecně, vlivu drog na životní styl a kriminality mládeže. Po návratu do školy žáci pracovali na výstupech z komponovaného pořadu. Žáci 6. ročníku vedli diskuse na téma závislost a vytvořili symbolické výrobky znázorňující tuto

10 problematiku. Dále se zaměřili na způsoby odmítání drog. Žáci 7. ročníku pantomimicky ztvárnili téma setkání s marihuanou. Přesvědčivými hereckými výkony ujistili své spolužáky o tom, že užívání drog je škodlivé a nežádoucí. Žáci 8. ročníku znázornili pomocí myšlenkové mapy vliv návykových látek na životní styl. Vytvořili symboly zákazů užívání návykových látek a také několik básní na toto téma. Zpracování výstupů pomocí počítače si zvolili žáci 9. ročníku. Vytvořili příspěvky do školního časopisu, ve kterých stručně představili nejnebezpečnější drogu, organizaci Drop In a také hlavní protagonisty besedy. Výstupem celého projektového dne bylo říjnové číslo školního časopisu Střípek. Cílem projektového dne bylo zejména posílení protidrogových postojů a nácvik řešení situací při setkání s drogou, včetně podpory asertivního chování vedoucího k jednoznačnému odmítnutí drog. V listopadu se u nás ve škole v rámci prevence rizikového chování uskutečnila filmová projekce Mezi stěnami, určená žákům 2. stupně, která se zabývá problematikou šikany na základní škole. Ve filmu byly prezentovány všechny druhy šikany a zvýšená míra agresivity mezi dětmi. Film byl doplněn interaktivní besedou s psychologem. Program významně přispěl k plnění MPP v letošním školním roce. Ve středu 9. listopadu jsme uspořádali besedu pro rodiče žáků naší školy s panem psychologem Mgr. Jaroslavem Mrkvou z Pedagogicko-psychologické poradny ve Veselí nad Moravou. V besedě s rodiči pan Mgr. Mrkva kladl důraz zejména na stanovení a dodržování pravidel ve výchově dětí. V diskusi, která následovala, pan psycholog ochotně odpověděl na dotazy rodičů, snažil se je povzbudit a motivovat k důsledné výchově dětí. Tato akce pro rodiče proběhla ve velmi přátelské atmosféře a přispěla k další vzájemné spolupráci rodiny a školy. Ve středu 22. února 2012 navštívili žáci 9. třídy v rámci prevence rizikového chování soudní jednání u Okresního soudu v Hodoníně. V prvním případě se jednalo o maření úkonu úředního rozhodnutí. Toto jednání vedl pan soudce JUDr. Jaroslav Klas, který nás po skončení soudního jednání velmi ochotně seznámil se základními principy soudnictví v České republice. Měli jsme možnost zúčastnit se ještě jednoho soudního jednání. V tomto případě obžaloval již odsouzený muž policistu z ublížení na zdraví. Na tomto jednání vypovídali i svědci celé události. Na závěr jsme si všichni vyslechli i rozsudek. Návštěva soudního jednání žáky velmi zaujala, významně přispěla ke zvýšení právního vědomí a také motivovala k zodpovědnému chování. V letošním roce jsme uspořádali školní akademii, která se konala v neděli 29. dubna v Lidovém domě ve Vnorovech. Všichni žáci naší školy spolu se svými třídními vyučujícími včetně obou oddělení školní družiny si připravili pro své rodiče scénky, tanečky, písničky, básničky, pohádky i divadelní představení. Školní akademie se dle ohlasu žáků i veřejnosti vydařila. V rámci MPP klademe na naší škole důraz na ohleduplné chování, upevnění vztahů ve třídě. Za účelem zlepšení sociálního klimatu třídy v 6. ročníku jsme ve spolupráci s PPP Kyjov, s Mgr. Hilčerem okresním metodikem prevence uskutečnili v měsíci dubnu program Klima třídy. Intervenční program byl realizován formou her a prožitkových aktivit a byl zaměřen na odstranění nežádoucího chování a zlepšení vztahů mezi spolužáky. Cílem programu bylo upevnění pozitivních vztahů ve třídě mezi žáky a dodržování pravidel slušného chování ve výuce i o přestávkách. Naše škola je také zapojena do projektu Recyklohraní. K tomuto účelu máme připraveny na chodbách sběrné nádoby na použité baterie a mobily. Doposud jsme získali 2755 bodů. Pro žáky organizujeme různé sportovní turnaje a divadelní představení v Uherském Hradišti a ve Zlíně. Naši žáci se účastní různých soutěží a olympiád. Naše škola žákům nabízí

11 pestrou paletu zájmových kroužků, např. volejbal, florbal, malá kopaná, fyzikálně-chemické praktikum, hrátky a angličtinou, drátkování, šití panenek, hrátky s hudbou, časopis Střípek. Z hodnocení preventivních aktivit za uplynulý školní rok vyplynulo, že žáci pozitivně hodnotí především interaktivní prožitkové aktivity. V příštím školním roce se zaměříme na efektivní prevenci vůči dalším projevům rizikového chování ve spolupráci s Policií ČR, zejména na prevenci proti kriminalitě, návykovým látkám, proti alkoholismu a kouření a prevenci proti šikaně. Žáky chceme dále upozorňovat na úskalí, která je mohou potkat na internetu. Naše žáky vedeme k tomu, aby si uvědomili, že všechny projevy rizikového chování jsou nebezpečné a nežádoucí. Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Všichni pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastňovali různých seminářů zaměřených hlavně na výuku jednotlivých předmětů podle aktuální nabídky SSŠ a DVPP Brno, pobočka v Hodoníně, vedení školy na semináře, které se týkaly řídící činnosti a nových právních předpisů. I v letošním školním roce jsme zorganizovali celodenní vzdělávací seminář pro všechny pedagogické pracovníky přímo ve škole, který byl tentokrát zaměřený SWOT analýzu školy s názvem Strategie rozvoje školy. Devět pedagogů školy se zapojilo do projektu Purkyňova gymnázia Strážnice s názvem Zapojení ICT a e-learningu do vzdělávání pracovníků škol regionu Slovácko, zaměřeného na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT ve vzdělávání (vytvoření testů pro testování žáků na PC). Osm pedagogů školy se zapojilo do projektu z OPVK SOŠ a SOU Veselí nad Moravou Chceme mít blíže do světa, který je určen pro pedagogy a slouží ke zlepšení jazykové vybavenosti v anglickém jazyce. Tento projekt začal v březnu 2012 a potrvá do března Zkušenosti ze seminářů si pedagogové předávali na metodickém sdružení 1. stupně a na předmětových komisích a při vzájemných hospitacích. Přehled vzdělávacích akcí a účastníků na seminářích DVPP: Název akce: Pedagogický pracovník: Máme ŠVP naší školy v souladu s RVP ZŠ? Tyllichová 24 měsíců, aneb změny v právních předpisech Tyllichová Nápady pro práci ŠD a ŠK Nováková Regionální dějiny Rosochová BOZP pro vedoucí zaměstnance Celnerová, Rybová, Tyllichová Obrázky a jiné pomůcky ve výuce AJ na 1. st. ZŠ Pavková Základní norma znalostí pro PP Smiešková Strategie rozvoje školy všichni pedagogové Devět životních stylů mládeže Tomanová Právní poradna Tyllichová EU Pedoš Dobré nápady pro výuku inf. na 1. stupni Gajošová Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně Gajošová Zapojení ICT a E- Learningu do vzdělávání pracovníků škol regionu Studničková Slovácko - Express Way of Laerning (with Craig Huxley Fyzika proti matematice, nebo s matematikou Gajošová Inovativní prvky ve výuce F Gajošová

12 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přírodovědná exkurze do ZOO Hodonín Žáci 6. třídy navštívili ve středu 14. září 2011 výukové a vzdělávací centrum ZOO Hodonín, kde se ve výukovém programu Šelmy v ohrožení dozvěděli zajímavé informace o této skupině zvířat. Následovala komentovaná prohlídka ZOO, při které jim lektorka zodpověděla dotazy a upozornila na zajímavosti ze života druhů chovaných v hodonínské ZOO. Exkurze posílila zájem žáků o poznávání přírody a získané poznatky využijí žáci v hodinách přírodopisu i ve volitelném předmětu přírodovědná praktika. Mgr. Marta Smiešková Exkurze do chemických laboratoří SOU Bzenec Dne 13.září 2011 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do chemických laboratoří SOU Bzenec, kde nahlédli do chemických laboratoří a zhlédli řadu školních pokusů, které se jim staly motivací pro činnost v kroužku Fyzikálně chemické praktikum, kde si je žáci vyzkoušeli. Mgr. Veronika Kuryviálová Archeoskanzen Modrá V pátek 16. září 2011 navštívili žáci 6. a 7. třídy archeologický skanzen v Modré. Nachází se v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Žáci se dověděli hodně informací o bydlení, stravování, oblékání a zbraních našich předků. Své bojové umění si vyzkoušeli při střelbě z luku. Exkurze byla součástí výuky dějepisu a přispěla k prohloubení učiva o osídlení na Moravě. Mgr. Jitka Rosochová Hvězdárna ve Veselí nad Moravou Žáci 5. ročníku se dne 22. září 2011 zúčastnili exkurze do Hvězdárny ve Veselí nad Moravou, kde měli možnost vejít do kopule hvězdárny a prohlédnout si velký dalekohled. Poté následovala krátká beseda o vesmíru a vesmírných tělesech, která byla zpestřena projekcí o planetách Sluneční soustavy. Mgr. Veronika Kuryviálová Evropský den jazyků Evropský den jazyků se každoročně slaví v celé Evropě dne 26. září. Také naše škola se tohoto programu aktivně zúčastnila. Letos jsme si zvolili téma: Cestujeme po Evropě - Poznáváme odlišné kultury. V hodinách jazyků jsme pracovali s cizojazyčným textem. Na základě získaných poznatků vybraného evropského regionu jsme vytvářeli text v anglickém a německém jazyce. V cizích jazycích se uskutečnily konverzace na toto téma a také rozhlasová relace. Práce žáků jsme vystavili na nástěnkách naší školy. Cílem tohoto dne bylo upozornit žáky na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. Mgr. Jarmila Tomanová

13 Divadelní představení v Uherském Hradišti V pondělí 26. září 2011 žáci druhého stupně naší školy navštívili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Měli možnost zhlédnout Drdovu pohádkovou komedii Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert v režii Igora Stránského. Pohádkový děj, vtipné dialogy a především výborné výkony herců se všem líbily a žáci je ocenili potleskem. Návštěva divadelního představení zpestřila výuku literární výchovy a také motivovala k další návštěvě divadla. Mgr. Jitka Rosochová Výstava ovoce a zeleniny Dne uspořádal Český zahrádkářský svaz ve Vnorovech v areálu bývalé MŠ výstavu ovoce a zeleniny. Žáci na ni přispěli různorodými výrobky, které vytvořili se svými učiteli v hodinách s výtvarným zaměřením. Z žákovských prací zde byly k vidění zvířata, masky a prostorové výrobky z přírodních materiálů, ovoce zpracované pomocí různých textilních a papírových technik. Děti mohly své výrobky zhlédnout v pondělí a ocenit vkusné aranžmá. Výstava měla kladný ohlas u veřejnosti. Učitele i žáky potěšil děkovný dopis od svazu zahrádkářů a ujištění o další spolupráci. Mgr. Jarmila Graffová Okresní kolo v přespolním běhu Dne se 40 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola v přespolním běhu v Hodoníně. Chlapci a děvčata soutěžili se ve čtyřech věkových kategoriích. Družstva se skládala z pěti členů, přičemž se do celkového hodnocení započítávalo umístění čtyř nejrychlejších. V konkurenci patnácti základních škol našeho okresu se našim běžcům nepodařilo navázat na úspěchy z loňského ročníku. Mladší chlapci ( tř.) obsadili pěkné čtvrté místo, starší dívky ( tř.) páté místo. V ostatních kategoriích jsme se umístili v druhé polovině startovního pole. Mgr. Miloš Fojtík Den v zeleném V pátek 30. září 2011 pro nás připravili členové mysliveckého sdružení ve Vnorovech na místní střelnici dopoledne v přírodě. Po příchodu a zahájení akce se žáci rozdělili do skupin na jednotlivá stanoviště, kde mohli vidět ukázky cvičených mysliveckých psů, trofejí a zbraní. Dozvěděli se spoustu zajímavostí a členové mysliveckého sdružení také zodpověděli dotazy, které se týkaly všeho, co s myslivostí souvisí. Akce se setkala s velkým zájmem dětí a přispěla k posílení zájmu o přírodu a problematiku environmentální výchovy. Mgr. Marta Smiešková Ekolympiáda Dne 5. října 2011 se tříčlenné družstvo z naší školy ve složení Kateřina Chabičová z 6. třídy, Lukáš Balažovič ze 7. třídy a Kateřina Smiešková z 8.třídy zúčastnilo 5. ročníku Ekolympiády, který uspořádalo gymnázium ve Strážnici. V praktických soutěžních disciplínách z oblasti ekologie a ochrany přírody se tady utkala družstva ze základních škol i

14 gymnázií z celého okresu. Porota hodnotila správnost a originálnost řešení i celkovou souhru a spolupráci celého týmu. Naše družstvo obsadilo 4. místo. Mgr. Marta Smiešková Řekni drogám NE! Závislost a její prevence se staly 5. října ústředním tématem projektového dne pro žáky 2. stupně v rámci prevence rizikového chování. Ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky jsme se zapojili do projektu Řekni drogám NE!, který je zaměřený na prevenci vzniku závislostí u dětí a mladistvých. Během pořadu odborníci na drogovou problematiku z organizace Drop In upozornili žáky na problémy spojené s drogami, poskytli cenné rady a předali užitečné informace o škodlivosti drog. Výstupem celého projektového dne bylo říjnové číslo školního časopisu Střípek. Cílem projektového dne bylo zejména posílení protidrogových postojů a nácvik řešení situací při setkání s drogou, včetně podpory asertivního chování vedoucího k jednoznačnému odmítnutí drog. Mgr. Jarmila Tomanová Veletrh vzdělávání v Hodoníně Ve čtvrtek 6. října navštívili naši žáci devátých tříd již XV. Veletrh vzdělávání v Hodoníně. Součástí exkurze byla také prohlídka Muzea T. G. Masaryka. Během prohlídky se žáci dozvěděli zajímavé informace ze života prvního československého prezidenta a doplnili si tak aktuální výuku dějepisu. Na Kulturním domě Dolní Valy se nám představily střední školy z našeho regionu a také z Brněnska. Program provázela vystoupení, která si pro žáky základních škol připravily střední školy z jiných okresů. Akce se vydařila a přispěla žákům devátých tříd ke snazšímu rozhodování v oblasti jejich budoucí profesní orientace. Mgr. Jarmila Tomanová Muzeum Jana Amose Komenského V rámci výuky literární výchovy žáci 7. a 8. ročníku navštívili Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Ve Studnici poznání, Škole hrou, Labyrintech i v dalších expozicích vyhledávali a zapisovali nejdůležitější informace o životě a díle Jana Amose Komenského. Tyto informace poté porovnávali a do hodiny literární výchovy si připravili zajímavé prezentace. PhDr. Hana Tyllichová Prevence proti drogám pro 1. stupeň prevence rizikového chování Ve dnech 12. a 13. října se na naší škole uskutečnila beseda zaměřená na prevenci proti drogám. Program jsme realizovali ve spolupráci s Centrem pohody v Hodoníně. Žáci byli informováni o škodlivosti drog a to zejména alkoholu a cigaret. Formou filmové projekce s besedou se dozvěděli, co je droga, její formy a jak se bránit, když se v životě s drogou setkají. Beseda byla žáky hodnocena kladně, přispěla k rozšíření a upevnění pozitivních postojů zdravého životního stylu a k jednoznačnému odmítnutí drog. Mgr. Jarmila Tomanová

15 Beseda s psychologem Ve středu 9. listopadu jsme uspořádali pro rodiče žáků naší školy besedu s panem psychologem Mgr. Jaroslavem Mrkvou z Pedagogicko-psychologické poradny ve Veselí nad Moravou. V besedě s rodiči pan Mgr. Mrkva kladl důraz zejména na stanovení a dodržování pravidel ve výchově dětí. V diskusi, která následovala, pan psycholog ochotně odpověděl na dotazy rodičů, snažil se je povzbudit a motivovat k důsledné výchově dětí. Tato akce pro rodiče proběhla ve velmi přátelské atmosféře a přispěla k další vzájemné spolupráci rodiny a školy. Mgr. Jarmila Tomanová Příběhy bezpráví 2011 V listopadu probíhají každoročně ve školách celé České republiky Příběhy bezpráví, které pořádá společnost Člověk v tísni. Jedná se o projekce filmů o československých dějinách a besedy s pamětníky. I naše škola se do této akce každoročně zapojuje. V rámci 7. ročníku tohoto projektu zhlédli žáci 9. třídy film Swingtime, který byl inspirovaný provokační akcí Státní bezpečnosti. V pátek 25. listopadu se potom uskutečnila beseda se členy Konfederace politických vězňů panem Janem Petruchou a panem Milošem Mejzlíkem. Hosté se podělili s deváťáky o své zajímavé životní příběhy. Debata proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Příběhy bezpráví tak byly pro žáky vhodnou příležitostí, jak se o naší totalitní minulosti dovědět víc. Mgr. Jitka Rosochová Schůzka se zástupci středních škol Ve středu 30. listopadu 2011 v 16:00 hodin se uskutečnila na naší škole schůzka se zástupci středních škol s rodiči a žáky deváté třídy. Zástupci prezentovaných škol poskytli našim žákům odpovědi na otázky, které je zajímaly v oblasti výběru jejich budoucího povolání. Rodiče a žáci 9. tříd byli seznámeni s podmínkami, organizací přijímacího řízení a změnami pro školní rok 2012/2013. Mgr. Jarmila Tomanová Mikulášská nadílka Oblíbenou tradicí v naší škole je pečení perníčků a mikulášská obchůzka a nadílka. O všechno se letos opět postarali žáci 9. třídy. Ve spolupráci s kuchařkami a vedoucí školní jídelny upekli chutné perníčky, které potom rozdávala mikulášská družina při obchůzce žákům jednotlivých tříd, ale také na obecním úřadě, v mateřské školce a místní knihovně. Mgr. Jitka Rosochová Mikulášské posezení pro seniory Dne se uskutečnilo mikulášské posezení pro seniory v síni Obecního úřadu ve Vnorovech. Hostem byla paní spisovatelka Alena Bartošíková z Uherského Brodu, která se věnuje psaní místních pověstí. Po úvodním slově paní knihovnice Hynštové navodili příjemnou vánoční atmosféru žáci 5. tříd se svým hudebně recitačním programem, které připravila paní učitelka Jarmila Graffová. Úvodní část zakončila Mikulášská družina, žáci 9. tříd, pod vedením paní učitelky Jitky Rosochové. Diváci byli obdarování přáníčky, které připravila paní vychovatelka Dana Nováková s dětmi se školní družiny. Mgr. Jarmila Graffová

16 Zlatá rolnička Dne se uskutečnil již 18. ročník soutěže ve zpěvu koled Zlatá rolnička. Ve dvou kategoriích se soutěže zúčastnilo 33 žáků. V 1. kategorii soutěžili žáci třídy. Zvítězila Eliška Fridrichová z 1. třídy s písní Rozmilé děťátko slyš. Na 2. místě se umístila Anežka Chudíková rovněž z 1. třídy s písní Pojďte chlapci k nám. Na 3. místě skončila Anna Pavková z 2. třídy s písní U svatého Jezulátka. Ve 2. kategorii žáků tříd zvítězila Aneta Rudžiková z 5. B s písní Merry Christmas. Na 2. místě se umístila Veronika Janoušková také z 5. B s písní Co sa stalo, prihodilo. Na 3. místě skončil Vladislav Zachar z 5. A s písní Šťastné Vánoce. Mgr. Miloš Fojtík Vánoční koncert Dne 12. prosince 2011 si žáci 2. stupně naší školy poslechli vánoční koncert, který si pro ně připravil p. Blinkal a jeho kvarteto dechových nástrojů. Žáci si poslechli i zazpívali známé i méně hrané vánoční koledy. Součástí koncertu bylo také povídání o českých vánočních svátcích a tradičních zvycích, a také o svátcích v jiných zemích celé Evropy. Hudebníci vnesli do naší školy předvánoční náladu a naladili nás příjemnou vánoční pohodu. Mgr. Iva Studničková Zápis do 1. třídy Ve středu 1. února 2012 se uskutečnil zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. Zapsáno bylo celkem 37 dětí. Budoucí prvňáčci zpívali, přednášeli, přiřazovali barvy, geometrické tvary a prokazovali další dovednosti spojené s nástupem do první třídy. Zápis provedly paní učitelky Celnerová a Tobolová. Mgr. Věra Celnerová Exkurze na soudní jednání v Hodoníně Ve středu 22. února 2012 navštívili žáci 9. třídy v rámci prevence rizikového chování soudní jednání u Okresního soudu v Hodoníně. Po skončení soudního jednání nás předsedající soudce seznámil se základními principy soudnictví v České republice. Návštěva soudního jednání žáky velmi zaujala, významně přispěla ke zvýšení právního vědomí a také motivovala k zodpovědnému chování. Mgr. Jarmila Tomanová Lyžařský výcvikový kurz žáků tříd 2011/2012 Místo konání: Karlov - Malá Morávka, ubytování: Apartmány Praděd, termín: Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 35 žáků, tři instruktoři a lékař. Asi polovina žáků buď dosud vůbec nelyžovala, anebo byla lyžařskými začátečníky. I přesto však všichni zvládli základní lyžařské dovednosti, tj. základní lyžařský postoj, oblouky v pluhu, velká většina také zvládla oblouky v paralelním postavení lyží. Nejzdatnější lyžaři se začali učit i carvingový styl lyžování. Všichni žáci zvládli vyjet sjezdovku na pomě. V úterý

17 odpoledne jsme si vyšli na plánovanou vycházku do Malé Morávky, kde si žáci nakoupili drobnosti a suvenýry. Lyžařské podmínky byly výborné, sněhu bylo dost. Kromě posledního dne, kdy bylo zataženo a drobně sněžilo, nám po celou dobu krásně svítilo sluníčko. Celý lyžařský výcvik proběhl podle plánu. Ubytování bylo výborné, strava chutná, pestrá a jídla byl dostatek. Celý den byl k dispozici teplý čaj. Žáci se z LVK vrátili spokojeni a v pořádku s přáním jet na LVK ještě alespoň jednou. Jejich chování na kurzu bylo v souladu se stanovenými pravidly a s vnitřním řádem školy. Mgr. Miloš Fojtík Recitační soutěž V úterý 13. března 2012 se uskutečnilo v Muzeu rodáků a tradic Vnorov školní kolo recitační soutěže. Jedním z rodáků Vnorov byl i básník Jan Skácel. 7. února 2012 uplynulo 90 let od jeho narození. V podání našich soutěžících zazněly právě i Skácelovy básně. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků tříd. Jejich výkony hodnotila porota ve složení p. ředitelka Hana Tyllichová, paní Helena Hynštová a p. uč. Věra Celnerová. Výsledky soutěže: Kategorie A (žáci 5. tříd) Kategorie B (žáci tříd) Kategorie C (žáci tříd) 1. Kateřina Grabcová, 5. B 1. Michal Michálek, Milan Hulín, Kristýna Plívová, 5. B 2. Kristýna Kuchaříková, Lenka Sasínová, Aneta Rudžiková, 5. B 3. Lucie Zubatá, Petr Pátek, 8. Hezkým zpestřením bylo vystoupení Michala Michálka hrou na baskřídlovku a umělecký přednes prózy Vladislava Zachara. Celá soutěž proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Mgr. Jitka Rosochová Matematická soutěž KLOKAN V pátek 16. března proběhlo na naší škole jako každoročně školní kolo matematické soutěže Klokan, do které se mohli zapojit žáci 2. až 9. tříd. V nejmladší kategorii Cvrček byli nejlepší: 1. místo Vilém Jančík, 2. místo Aneta Dufková, 3.místo Jakub Grabec. V další kategorii Klokánek zvítězil Lukáš Kočiš z 5. A, 2.místoobsadil Tomáš Knotek z 5. B a 3. místo Klára Sukupová z 5. A. Kategorie Benjamín dopadla takto:1. Kristína Malůšová ze 7. třídy, 2. Vendula Říhová z 6. třídy, 3. Adéla Otrubová z 6. třídy. Nejstarší kategorie Kadet umožňuje změřit si svůj matematický důvtip osmákům a deváťákům. Nejlepší tady byli:1. Kateřina Smiešková z 8. třídy, 2. Martin Svoboda z 9. třídy, 3. Michal Kočiš z 9. třídy. Těm nejlepším byly předány diplomy a sladká odměna, byli odměněni i pochvalou do žákovské knížky. Mgr. Marta Smiešková Pasování druháků na čtenáře Dne 21. března 2012 na Obecním úřadě ve Vnorovech byli žáci druhé třídy pasováni na čtenáře. Žáci přečetli úryvek ze své oblíbené knihy a pan místostarosta Pavel Chudík je pasoval na čtenáře místní knihovny. Akce proběhla ve spolupráci s paní knihovnicí

18 Hynštovou. Děti předvedly svým rodičům pěkné hudební vystoupení, které jsme si připravili v hodinách hudební výchovy. Tuto akci hodnotili kladně jak žáci, tak i rodiče. Žáci si i tímto způsobem nacházejí cestu ke knížkám a čtenářství. Mgr. Markéta Tobolová Pinocchio V úterý 27. března 2012 navštívili žáci 1. stupně Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Na programu byl tentokrát úsměvný příběh dřevěného panáčka s dlouhým nosem Pinocchio od Carla Collodiho. Živí herci s půvabnými loutkami zcela okouzlili nejen děti, ale i jejich pedagogický doprovod. Návštěva tohoto představení byla příjemným zpestřením výuky českého jazyka. Mgr. Věra Celnerová McDONALD S CUP 25. dubna se ve Vlkoši uskutečnilo okrskové kolo v minikopané. V kategorii A soutěžili žáci tříd. V prvním zápase naši hráči, kteří hráli ve složení Adam Pelucha, Lukáš Kuryviál, Jan Gregor, Martin Slavík, Adam Grabec, Nikola Absolon, Filip Břečka, Jan Zachar, Alan Žák a Lukáš Macháček, narazili na tým ze Bzence, se kterým jsme prohráli 2:1. V druhém zápase naši fotbalisté nedokázali využít značnou převahu a jen remizovali s družstvem Vracova 0:0. Třetí zápas pokračoval podle podobného scénáře. Hubené vítězství 1:0 neodpovídalo průběhu hry. Konečné druhé místo můžeme považovat za úspěch, protože v našem družstvu byla na soupisce polovina hráčů z druhé třídy. Mgr. Miloš Fojtík Exkurze na Úřad práce v Hodoníně Žáci 8. ročníku navštívili ve středu 25. dubna Informační poradenské středisko na Úřadu práce v Hodoníně. V rámci exkurze jim byly předány základní informace z oblasti jejich budoucí profesní orientace. Schůzka byla zaměřena na všeobecné informace o středních školách, učebních, studijních oborech a také na aktuální informace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Žáci se zde seznámili se zařízením informačního střediska a prohlédli si kartotéku povolání, která odpovídá jejich zájmům, všichni si také vyzkoušeli dotazník dovedností a zájmů zaměřený na výběr budoucího povolání. Mgr. Jarmila Tomanová Školní akademie ZŠ Vnorovy V letošním roce jsme uspořádali celoškolní projekt - Školní akademii, která se konala v neděli 29. dubna v Lidovém domě ve Vnorovech. Všichni žáci naší školy spolu se svými třídními vyučujícími včetně obou oddělení školní družiny si připravili pro své rodiče scénky, tanečky, písničky, básničky, pohádky i divadelní představení. Využili v nich své dosavadní znalosti, propojili dovednosti z různých výukových oblastí a téměř dvě hodiny bavili svým vtipem, šarmem i dovednostmi zaplněný sál Lidového domu. Školní akademie se dle ohlasu žáků i veřejnosti vydařila. Mgr. Jarmila Tomanová Exkurze do skláren v Květné Dne se žáci 5. tříd zúčastnili exkurze do skláren v Květné. Celou prohlídkou nás provázela paní průvodkyně, která nám přiblížila historii skláren. V objektech jsme mohli zhlédnout tavení skla, vyfukování a následně jeho broušení. Vybraní žáci si mohli vyzkoušet

19 vyfukování skleněných výrobků. Prohlídku jsme ukončili ve vzorkovně, kde se do sklenic vyrývaly ornamenty. Na závěr navštívili účastníci exkurze obchůdek se sklem, ve kterém si vybrali drobné skleněné předměty na památku. Mgr. Jarmila Graffová Okresní kolo Poháru rozhlasu Kyjov Žáci naší školy se ve dnech 16. a 17. května 2012 zúčastnili na Městském stadionu TJ Jiskry Kyjov okresního kola Poháru rozhlasu. Za velmi chladného počasí se na tartanové dráze a v přilehlých sektorech závodilo v těchto atletických disciplínách běh na 60 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem (starší žáci vrh koulí), štafeta 4 x 60 m a vytrvalostní běh ( m dle jednotlivých kategorií). Naše mladší družstvo z 6. a 7. třídy reprezentovali tito žáci: Marcela Svobodová, Dominika Nekardová, Ivana Kolníková, Kateřina Chabičová, Petra Crhonková, Tereza Větříčková, Kristína Malůšová, Viola Kolaciová, Barbora Lovecká, Tomáš Slavík, Miroslav Kočiš, Zdeněk Břečka, Patrik Břečka, Marek Velecký a Tomáš Knotek. Za družstva starších žáků závodili: Kateřina Smiešková, Barbora Čambalová, Kamila Baďurová, Veronika Tomečková, Lucie Kočišová, Dominika Volková, Anna Stojaspalová, Kateřina Lepková, Radim Vyskočil, Filip Barbořík, Milan Hulín, Petr Pátek, Martin Svoboda, Vladimír Cibulka a Kamil Šebesta. Našim chlapeckým družstvům i přes velkou bojovnost a snahu se příliš nedařilo. Jak mladší tak také starší žáci obsadili poslední místa. Za zmínku stojí výkony Tomáše Slavíka 8,5 s, Milana Hulína 8,2 s a Radima Vyskočila 8,3 s v běhu na 60 m. Martin Svoboda ve skoku vysokém zdolal 159 cm. Míček z rukou Tomáše Slavíka doletěl na značku 50,9 m, Marka Veleckého na 46,45 m. Vladimír Cibulka v hodu koulí zaznamenal výkon 965 cm. Děvčatům se dařilo o poznání lépe. V kategorii mladších žákyň ve skoku vysokém zdolala Viola Kolaciová 128 cm, Marcela Svobodová dokonce laťku ve výšce 132 cm, když vítězka celé soutěže skočila jen o 4 cm víc. Naši jedinou medaili získala za třetí místo Anna Stojaspalová ve vrhu koulí za výkon 830 cm. Nakonec mladší děvčata obsadila 10. místo ze 12 družstev a starší děvčata 9. místo z 10 zúčastněných škol. Mgr. Miloš Fojtík Kurz pryskyřicových náušnic Ve dnech 20. a 21. května 2012 se uskutečnil na naší škole kurz pryskyřicových náušnic pod vedením paní učitelky Jarmily Graffové. Zúčastnilo se ho 14 žákyň z prvního a druhého stupně. Účastníce kurzu si vyzkoušely postup při výrobě těchto šperků. Nejprve si vybraly motiv, který zafixovaly lepidlem. Druhý den se lůžka plnila pryskyřicí. Všem dívkám se tato technika líbila. Mgr. Jarmila Graffová Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka V úterý proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy slavnostní ukončení celoročního projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Jak už název napovídá, tohoto celostátního projektu se zúčastnily děti z 1.třídy za organizace Místní knihovny Vnorovy ve spolupráci se Základní školou. Jednalo se o projekt na podporu čtenářské gramotnosti. Jeho smyslem bylo přivést žáky prvních tříd do veřejných knihoven a tím jim usnadnit cestu k rozvoji informační gramotnosti. V průběhu školního roku se děti pravidelně setkávaly s paní

20 knihovnicí Hynštovou na besedách o knihách. Děti vyprávěly, soutěžily, malovaly i dramatizovaly. Za odměnu obdržely knihu Miloše Kratochvíla Školníci s ilustracemi Renáty Fučíkové. Mgr. Věra Celnerová Beseda o rodácích Vnorov Nová sezóna v Muzeu rodáků a lidových tradic ve Vnorovech byla zahájena 13. června 2012 besedou paní knihovnice Heleny Hynštové s žáky 9. třídy o rodácích Vnorov. Paní knihovnice během svého povídání žákům připomněla jména několika osobností, které žily ve Vnorovech nebo měly k naší obci citový vztah. V podání Milana Hulína zazněly také verše našeho rodáka Jana Skácela. Beseda proběhla ve velmi příjemné atmosféře a stala se milou tradicí ukončení školní docházky žáků 9. třídy. Mgr. Jitka Rosochová Exkurze žáků II. stupně do Kovosteelu V rámci ekologické výchovy proběhla exkurze do firmy Kovosteel pro žáky 8. a 9. ročníku. Při projížďce vláčkem po areálu firmy se žáci seznámili s historií této firmy, která se specializuje na sběr kovového odpadu, nebezpečných odpadů, barevných kovů a ekologickou likvidaci autovraků. Při návštěvě chráněné dílny žáci viděli demontáž vysloužilých elektrospotřebičů a ve výukovém programu Do světa elektroodpadu se ujistili o tom, že třídit odpad má opravdu smysl. Exkurze motivovala žáky k pokračování v třídění odpadu nejen ve škole a přispěla ke zvýšení ekologického povědomí. Mgr. Marta Smiešková Okresní kolo v plavání - Ratíškovice 20. a 21. června 2012 Žáci naší školy se zúčastnili okresního kola v plavání v Ratíškovicích. Ve středu 20. června závodili žáci 1. stupně. Vynikajícího výsledku dosáhl Jakub Grabec, který zvítězil v disciplíně na 25 m prsa a Barbora Říhová, která obsadila třetí místo v disciplíně volný způsob na 25 m. Oba jsou žáci třetí třídy. Natálie Šmachová z páté třídy v disciplíně na 25 m prsa se umístila rovněž na třetím místě. Ve čtvrtek 21. června soutěžili žáci druhého stupně. Nejlépe se dařilo Elišce Vítkové z osmé třídy, která v disciplíně prsa na 50 m získala druhé místo a Michaela Rozbrojová ze sedmé třídy ve stejné disciplíně třetí místo. Adam Konečný z osmé třídy si doplaval rovněž pro třetí místo v disciplíně 50 m znak. Posledními medailistkami byla děvčata v závodě na 4 x 25 m volným způsobem. Naše štafeta, ve složení Dominika Volková, Anna Petruchová, Michaela Rozbrojová a Dominika Prášková, získala třetí místo. Naši žáci podali bojovné výkony a za své výsledky se nemusí stydět. Mgr. Miloš Fojtík Recyklohraní Zapojení naší školy do projektu Recyklohraní ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 jsme se opět aktivně účastnili 3. ročníku projektu Recyklohraní. Do Recyklohraní se zapojilo již téměř 2400 škol a my jsme jednou z nich. Aktuální stav bodů na konci školního roku je Body jsme získali za sběr baterií a splněním jednoho z úkolů žáků přírodovědného praktika. V rámci expirace asi 900 bodů jsme získali 3 basketbalové míče, které jsou k dispozici žákům v rámci hodin tělesné výchovy. Mgr. Veronika Kuryviálová

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více