VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)"

Transkript

1 F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující (tutor): Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. Mgr. Tomáš Šobáň Kontakt: tel.: Konzultační hodiny: místnost: S 131 TUTORIÁLY: od 8.20 do 9.55 místnost: S od 8.20 do 9.55 S od do S134 PROČ PRACOVAT S ROZŠÍŘENÝM SYLABEM Sylabus je základní orientační pomůcka studující/ho, přehled či komentovaná "osnova" předmětu. Jeho účelem je pomoci studujícím zorientovat se v látce a v harmonogramu studia. Studující zde mohou najít údaje o organizaci výuky - počet a data tutoriálů (výuky), tj. skupinových setkání s tutorem (vyučujícím), které se realizují na univerzitě; konzultační hodiny, tj. data, v nichž je možné kontaktovat tutora individuálně, podmínky, při jejichž splnění je udělen zápočet či zkouška a týdenní rozpis témat, povinné četby a úkolů. Studující tedy sledují, jaká témata je v daném týdnu potřeba nastudovat a jaké úkoly splnit. Termíny tutoriálů jsou pro studující neměnné, dojde-li ve výjimečných případech ke změně (nemoc či služební cesta tutora apod.), jsou s reorganizací výuky seznámeni prostřednictvím studentského mailu. TENTO MATERIÁL JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDENTKY A STUDENTY KOMBINOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA OBORU SOCIÁLNÍ PRÁCE FSS OU V OSTRAVĚ. JAKÉKOLIV ROZŠIŘOVÁNÍ NEBO KOPÍROVÁNÍ TOHOTO MATERIÁLU ČI JEHO ČÁSTI MIMO UVEDENÉ STUDIUM JE S OHLEDEM NA AUTORSKÁ PRÁVA ZAKÁZÁNO. A K A D E M I C K Ý R O K /

2 ANOTACE Obsahem disciplíny je teoretický přístup ke studiu dvou základních psychologických disciplín vývojové a sociální psychologie s cílem poskytnout přehled o základní problematice oborů se zaměřením na poznávání duševního vývoje jedince a jeho sociální interakce. POVINNÉ AKTIVITY PRO ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU Absolvování předmětu Vývojová a sociální psychologie pro sociální pracovníky předpokládá: Průběžné osvojování teoretických poznatků z povinné literatury, která je rozepsána u každého tématu. Požadované publikace povinné literatury jsou k dispozici v knihovně katedry sociální práce Fakulty sociálních studií (F. Šrámka 3, Ostrava), studijní text Vývojová a sociální psychologie pro sociální pracovníky obdrží studenti v elektronické podobě na studentský mail. Vypracování a odevzdání předepsaných úkolů ve stanovených termínech: Vypracování dvou seminárních prací, první z témat vývojové psychologie a druhé z témat sociální psychologie, student si volí téma každé ze seminárních prací na základě jednotlivých tématických okruhů s využitím max. 1 titulu z literatury povinné a min. 2 titulů doporučené literatury. Písemná práce studenta má rozsah celkem min. 10 tis. znaků (s mezerami). První písemnou práci student odevzdá ve 4. týdnu, druhou v 8. týdnu. Písemné práce budou zpracovány v textovém editoru Word, formát doc., písmo Times New Roman, vel. 12, řádkování 1,5. Bibliografické odkazy budou uvedeny podle platné ISO normy. Název souboru bude ve formátu 2VYSO_1_příjmení autora pro práci z okruhu témat vývojové psychologie (témata týdne) a 2VYSO_2_ příjmení autora pro práci z okruhu témat sociální psychologie (témata týdne). 2

3 LITERATURA Doporučená literatura: HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, ISBN X. HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha: Portál, KRECH, D., CRUTCHFIELD, R.S., BALLACHEY, E.L. Človek v spoločnosti. Bratislava: SAV, MATĚJČEK, Z., LANGMEIER, J. Psychická deprivace v dětství.. Praha: Avicenum, NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, ISBN ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, WATZLAWICK, P. Jak skutečná je skutečnost. Hradec Králové: Konfrontace, WATZLAWICK, P. Úvod do neštěstí. Hradec Králové: Konfrontace, WATZLAWICK, P. Všechno dobré je k něčemu zlé aneb Řešení paní Hekaté. Hradec Králové: Konfrontace,

4 1. TÝDEN - TUTORIÁL Téma: Předmět vývojové psychologie a vztah k ostatním disciplínám. Metody užívané ve vývojové psychologie a její aplikace v praxi. Teorie duševního vývoje. Úkol: zpracování látky 1. týdne. 2. TÝDEN Téma: První období života člověka. Prenatální období a porod. Novorozenecké, kojenecké a batolecí období. Předškolní období. Úkol: zpracování látky 2. týdne, výběr témat semestrálních prací. Termín: do tutorovi oznámit vybraná témata semestrálních prací em. 3. TÝDEN - TUTORIÁL 1. tutoriál (2 hod): zhodnocení a reflexe postupu studia, nástin dalšího cyklu. Termín: Téma: Školní období-vstup dítěte do školy-mladší, střední a starší školní věk-pubescence a adolescence. Úkol: zpracování látky 3. týdne. 4

5 4. TÝDEN Téma: Dospělost. Úkol: zpracování látky 4. týdne, vypracování první semestrální písemné práce. Termín: do tutorovi odevzdat semestrální práci z vývojové psychologie v předepsané formě em. 2.tutoriál (2 hod.): Stáří. Termín: TÝDEN-TUTORIÁL Úkol: zpracování látky 5. týdne. 6. TÝDEN Téma: Ohrožení psychického vývoje. Úkol: zpracování látky 6. týdne. 5

6 7. TÝDEN 3.tutoriál (2 hod.): Předmět a metody sociální psychologie. Termín: Úkol: zpracování látky 7. týdne. 8. TÝDEN Téma: Jak vnímáme a poznáváme skutečnost - sociální percepce a kognice. Úkol: zpracování látky 8. týdne, vypracování druhé semestrální písemné práce. Termín: do tutorovi odevzdat semestrální práci ze sociální psychologie v předepsané formě em. Téma: JÁ - sociální dimenze osobnosti. 9. TÝDEN - TUTORIÁL Úkol: zpracování látky 9. týdne. 6

7 10. TÝDEN Téma: JÁ a TY - vztah v sociální psychologii. Sociální interakce. Motivace sociálního jednání. Osobní vztahy a komunikace. Komunikační procesy. Úkol: zpracování látky 10. týdne. 11. TÝDEN-TUTORIÁL Téma: JÁ a MY - vliv sociální skupiny na jedince. Úkol: zpracování látky 11. týdne. Téma: Proces rozhodování. 12. TÝDEN Úkol: zpracování látky 12. týdne. 7

8 13. TÝDEN Téma: Zátěžové situace a jejich zvládání v každodenním životě. Úkol: zpracování látky 13. týdne. 8

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci 4. Bulletin projektu pro akademické pracovníky, partnery a studenty 2 Vznik a rozvoj partnerské

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová. Vyučovací metody. na vysoké škole. Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia

Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová. Vyučovací metody. na vysoké škole. Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová Vyučovací metody na vysoké škole Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová Vyučovací metody na vysoké škole Praktický

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Brno, 2006 1 Úvod Pokyny pro zadávání, zpracování a obhajoby bakalářských

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů Třísemestrový kurz aktuálních gramotností 1. Základní informace Kurz je koncipován v souladu s 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více