Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově"

Transkript

1 Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Představení metodiky tvorby vyučovacích hodin z projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování Sdružení TEREZA - vyzkoušíte si výukovou hodinu, který aktivizuje žáky, podporuje hledání souvislostí mezi obory a zavádí aktuální environmentální téma do výuky - analyzujete metodiku hodiny a vyberete si prvky, které můžete sami použít - navrhnete si pro svou vlastní výuku koncept vyučovací hodiny, který bude konzultován - získáte manuál výstupů z projektu, který obsahuje 45 anotací aktivních hodin do výuky a 15 pracovních listů včetně návodů na tvorbu - praktická ukázka výukové hodiny na aktuální environmentální téma s použitím aktivizujících metod - metodický rozbor výukové hodiny - tvorba návrhu vlastní výukové hodiny s konzultací Lektorka: Mgr. Petra Šimonová, Sdružení TEREZA Seminář je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ. Termín: 24. září 2008 (9:00 16:00) Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Cena: 250 Kč. Seminář byl finančně podpořen Středočeským krajem a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Termín pro přihlášky: Přihláška je ke stažení na ). Přihlášeným zašleme další instrukce.

2 Pískovny za humny Seminář pro pedagogy zaměřený na využití pískoven ve výuce přírodovědných předmětů a ekologické výchově. Výuka v pískovnách a o pískovnách, v terénu i pod střechou. Povídání o významu, ochraně a obnově pískoven: Ptáci, kteří si hrabou nory rostliny, které požírají živočichy. Didaktické hry a další aktivity: Staňte se na chvíli břehulí říční nebo rosnatkou okrouhlolistou. Účastníci obdrží zdarma stostránkový šanon Pískovny za humny. - informace o významu, ochraně a obnově pískoven - nápady na didaktické hry a další aktivity - zdarma stostránkový šanon Pískovny za humny - povídání o významu, ochraně a obnově pískoven: Ptáci, kteří si hrabou nory rostliny, které požírají živočichy. metodický rozbor výukové hodiny - didaktické hry a další aktivity: Staňte se na chvíli břehulí říční nebo rosnatkou okrouhlolistou. Lektoři: Jiří Řehounek (Calla Sdružení pro záchranu prostředí), Josef Janošťák (Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia) Seminář je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ. Termín: 8. října 2008 (9:00 13:00) Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Cena: 250 Kč. Seminář byl finančně podpořen Středočeským krajem. Termín pro přihlášky: Přihláška je ke stažení na ). Přihlášeným zašleme další instrukce.

3 VIII. pedagogická konference Středočeského kraje k environmentální výchově "Výchova a vzdělávání pro život" Co si z konference odnesete? - inspiraci a nové náměty na praktickou environmentální výchovu ve škole - setkání s kolegy z oboru, vzájemná výměna zkušeností - informace o aktualitách a novinkách z této oblasti - publikace, letáky a informační materiály - 3 volitené dílny na různá témata (tvořivé, odborné, praktické, metodické atp.) - prodej publikací - vzájemná inspirace škol - prezentace organizací zabývajících se ve Středočeském kraji environmentální výchovou 1. den konference je určen pro pedagogy 1. stupně a MŠ, druhý den pro pedagogy 2. stupně a SŠ. Termín: listopadu 2008 Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Cena: 200 Kč. Konference byla finančně podpořena Středočeským krajem a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Podrobný program konference obdrží Vaše škola v září/říjnu 2008, ke stažení bude v září též na Konference je akreditována MŠMT.

4 Tvořivý adventní seminář Přírodní materiály ve školní výuce - inspiraci na tvořivé a rukodělné činnosti s dětmi - vlastní výrobky - výroba z přírodních materiálů Seminář je určen pro pedagogy MŠ a ZŠ Lektorka: Ludmila Melková (ekocentrum Kavyl, Svatojánská kolej) Termín: 25. listopadu 2008 (9:00 16:00) Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Termín pro doručení přihlášek: 20. listopadu (přihláška se stažení na ). Cena: 250 Kč. Seminář byl finančně podpořen Středočeským krajem.

5 Respektovat a být respektován - základní seminář Výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích Pro velký zájem o základní seminář z kurzu Respektovat a být respektován Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim vypsalo další semináře. Výchova a vzdělávání dětí založené na uplatňování moci a síly jsou vyčerpávající a přitom málo účinné. Mají negativní dopady nejen na plnění každodenních oprávněných požadavků, ale také na sebeúctu, rozvoj osobnosti a vzájemné vztahy všech zúčastněných stran. Totéž platí i pro komunikaci dospělých mezi sebou, kdykoliv v ní převládne vzájemný boj o moc. Kurz Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a vztazích. Je shrnutím těch nejlepších zkušeností z oblasti dobře fungující komunikace mezi lidmi. Nabízí jednak postupy a dovednosti okamžitě využitelné v praxi, jednak pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy a mezilidských vztahů. Je využitelný pro rodiče, učitele a všechny, kteří chtějí investovat úsilí do rozšíření repertoáru svých komunikačních dovedností pro zvládání běžných i náročných životních situací. Přirozeným důsledkem osvojení těchto dovedností je udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a kompetentnosti. Termín: (první den: 9:00-17:00; druhý den: 8:00-14:15) Anotace: V semináři rozebíráme "tradiční" komunikační postupy a společně s účastníky přicházíme na to, proč někdy nezabírají. Poté nabízíme komunikační a výchovné postupy, které mají větší šanci omezit množství konfliktů, podporují odpovědné chování dětí a jejich sebeúctu a přispívají k větší pohodě ve vztazích. Cílem je především zlepšení komunikace a soužití s dětmi, ale získané dovednosti mohou pomoci i ve vztazích s dospělými (s partnerem, spolupracovníky, přáteli). Témata: - Situace, v nichž po dětech chceme, aby něco udělaly nebo naopak něco nedělaly. Postupy, které druhé (děti i dospělé) vedou k větší ochotě vyhovět. - Jak jednat s dětmi nebo s dospělými, kteří dávají najevo negativní pocity a chovají se "nerozumně". Lektorky: PhDr. Dobromila Nevolová; PhDr. Jana Nováčková, CSc. (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, Praha) Seminář je akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení.

6 Cena dvoudenního semináře: 900 Kč, platba proběhne předem. Během semináře bude k dispozici káva, čaj a voda. Oběd není v ceně semináře. Svět v nákupním košíku - globální rozvojová výchova ve vztahu k naší každodennosti - praktické ukázky aktivit - interaktivní metody pro globální rozvojové vzdělávání - informace o Fair Trade a dalších alternativách zodpovědné spotřeby - inspiraci, jak tato témata představovat studentům - metodiku třífázové stavby výukové jednotky (Pedagogický konstruktivismus Kritické myšlení) - ukázka celé vzdělávací dílny Šaty dělají člověka...a kdo dělá šaty? (zpracování bavlny a pracovní podmínky v textilním průmyslu) - ukázky z dalších dílen z cyklu Svět v nákupním košíku, který propojuje globální problémy s naším spotřebním chováním - možnost zakoupení manuálů pro školy ke všem dílnám Více informací o dílnách Svět v nákupním košíku naleznete na Seminář je určen pro pedagogy SŠ a 2. stupně ZŠ. Lektorky: Mgr. Eva Malířová a mgr. Tereza Kulhánková (Společnost pro Fair Trade) Termín: 1. dubna 2009 (9:00 16:00) Místo konání: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Termín pro doručení přihlášek: 15. března (přihláška se stažení na ). Cena: 250 Kč.

7 Celoroční program EVVO v MŠ - inspiraci pro celoroční projekty EVVO v MŠ - konkrétní aktivity a náměty - představení Mrkvičky (sítě mateřských škol zajímajících se o ekologickou výchovu) v Libereckém kraji, její činnosti a některých projektů - praktické ukázky z projektů: Kouzelník Futuro a jeho přátelé (Programy pro děti vycházejí z pohádek ze stejnojmenné knížky, které vyprávějí o zvířátkách a vysvětlují některé jejich vlastnosti.), Čarovné bylinky (programy o kytičkách jsou motivovány pohádkami z knížky Bylinková povídání pro sedmero usínání); a z celoročního projektu Co se skrývá za bludným kořenem. Seminář je určen pro pedagogy MŠ, případně i první stupeň ZŠ. Lektorky: Mgr. Jana Modrá, občanské sdružení Silva Sacra Termín: 22. dubna 2009 (9:00 14:00) Místo konání: místo konání bude upřesněno, pravděpodobně však proběhne v Praze Termín pro doručení přihlášek: 10. dubna (přihláška ke stažení na ). Cena: 250 Kč.

8 Jak efektivně realizovat environmentální výchovu ve škole? Environmentální výchova jako průřezové téma školního vzdělávacího programu Seminář pro celý pedagogický sbor Co je environmentální výchova? Jaké jsou její cíle? Jak úspěšně naplánovat a připravit školní program EVVO? Jak zapojit ostatní kantory? Jak využít různých vyučovacích předmětů k projektu environmentální výchovy? Jaké jsou vhodné metody? - jaké jsou cíle environmentální výchovy, o co jí jde? - jaké je přesné vymezení environmentální výchovy, co do ní spadá a co už ne - jak plánovat a realizovat environmentální výchovu jako průřezové téma ve škole - vhodné metody pro enrironmentální výchovu - nápady a náměty na aktivity a činnosti v této oblasti - inspirace aktivitami, praktickými náměty pro environmentální výchovu - představení vhodných metod, literatury, internetových stránek, ale i organizací a projektů, které se touto tématikou zabývají - příprava vlastního mezipředmětového projektu a konzultace Lektorky: Mgr. Kateřina Červenková, Mgr. Petra Macháčková, DiS., Mgr. Lenka Suchanová Seminář pro celý pedagogický sbor. Místo konání: dle domluvy (škola nebo ekocentrum) Časová dotace: 4 hodiny Cena: Kč za celý pedagogický sbor. Seminář finančně podpořil Středočeský kraj.

9 Maximální počet účastníků: 30 (při větších pedagogických sborech je třeba skupinu rozdělit a udělat semináře dva)

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: +420 606 387 873 www.elrondos.cz 261 01 Příbram I e-mail:burdova@elrondos.cz IČ:27055515 č.j.:akreditace vzdělávací instituce

Více

FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY. Autorka: Mgr. Pavlína Horká

FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY. Autorka: Mgr. Pavlína Horká FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY Autorka: Mgr. Pavlína Horká Brno, prosinec 2010 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Ve dnech 2. a 3. prosince

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Ministerstvo školství,

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: V celé ČR budou zahájeny

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Pobytové středisko SEVERu v Horním

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více