Tlumočení češtiny v orgánech EU: status quaestionis a prospekce do budoucna.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tlumočení češtiny v orgánech EU: status quaestionis a prospekce do budoucna."

Transkript

1 Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Brecht Horemans Tlumočení češtiny v orgánech EU: status quaestionis a prospekce do budoucna. Tolken Tsjechisch bij de Europese instellingen: status quaestionis en toekomstbeeld. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in het Tolken 2014 Promotor Mevr. Štěpánka Kotrlá Vakgroep Vertalen Tolken Communicatie

2

3 UNIE RESPEKTUJE KULTURNÍ, NÁBOŽENSKOU A JAZYKOVOU ROZMANITOST (Evropská unie, , čl. 22)

4

5 PŘEDMLUVA V České republice jsem byl poprvé před patnácti lety. Pobyt byl sice krátký, ale dojem, který ve mně zanechal, byl velmi silný. Ještě dobře si vzpomínám, jak mě překvapila nejen krása země, ale zejména i skutečnost, že Vltavě chybělo několik samohlásek, že všechna ř, š a ž zněla tak měkce, a že samohlásky někdy překvapivě dlouho trvaly. Byl to naprosto logickým krokem rozhodnout se pak pro studium tohoto krásného, překvapujícího jazyka. Jsem proto velmi vděčný své mamince, že mi tuto možnost dala, a i všem profesorkám češtiny, paní Gabriele Schlesingerové, paní Štěpánce Kotrlé a paní Leen Spiessensové, za posledních pěkných a zajímavých šest let. Dále bych chtěl vyjádřit upřímné poděkování vedoucímu práce paní Štěpánce Kotrlé, za její obrovskou pomoc, za kritické připomínky, neocenitelné rady a korespondenční podporu. Její vstřícnost velmi oceňuji a bez ní by byl vznik této práce mnohem složitější. Další velké díky patří Markétě Šemberové a Pavle Navrátilové, které byly ochotny tuto práci přečíst a opravit. Marki, díky moc za všechny jazykové rady a za to, že jsem se vždy na tebe mohl obrátit, když něco nebylo jasné. V neposlední řadě bych chtěl srdečně poděkovat paní Angele Rogner, jelikož rozhovor s ní obohatil nejen tuto práci, ale i mě. Její nadšení, zkušenosti a odborné znalosti velmi obdivuji. Maar een bijzonder dankjewel verdient mijn moeder, voor alle kansen die ze me geeft, voor het ervaren luisterend oor, en voor de schouder als ik hem nodig heb. En een minstens evengrote merci ben ik ook mijn lieve vriend Jelgher verschuldigd, voor wie hij is, voor wat hij doet, en omdat hij me nooit in de steek laat.

6

7 7 OBSAH PŘEDMLUVA ÚVOD MOTIVACE CÍL A VÝZKUMNÁ OTÁZKA STRUKTURA METODOLOGIE STUDIUM LITERATURY KVALITATIVNÍ VÝZKUM: HLOUBKOVÉ ROZHOVORY Původní cíl, obtíže a řešení Teoretický základ Příprava a průběh rozhovorů Výsledky rozhovorů UPŘESNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ: DRUHY TLUMOČENÍ JAZYKOVÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE MNOHOJAZYČNOST Historie EU a její mnohojazyčnosti Mnohojazyčnost jako prvek EU SOUČASNÝ JAZYKOVÝ REŽIM Interní a externí jazyková politika Specifický jazykový režim různých institucí Evropský parlament Evropská komise Rada Evropské unie Soudní dvůr Evropské unie DEBATA O JAZYKOVÉ POLITICE Kritika politiky vícejazyčnosti... 35

8 Alternativy DŮVODY ZMĚNY, NEBO NAOPAK STATU QUO: PRVNÍ ČÁST Diskurz samotné EU Diskurz a postoj členských států Eurobarometer: názor evropských občanů Povaha evropské jazykové politiky Teorie evropské integrace Angličtina jako lingua franca Názor našich respondentů TLUMOČENÍ ČEŠTINY V EVROPSKÉ UNII SOUČASNÁ SITUACE A STRUČNÁ HISTORIE: ČÍSLA DŮVODY ZMĚNY, NEBO NAOPAK STATU QUO: DRUHÁ ČÁST Čeština jako součást většího rámce evropské jazykové politiky Postoj českého prezidenta Čeští europoslanci Názor Čechů Názor našich respondentů Potíže při rozpracování této diplomové práce ZÁVĚR BIBLIOGRAFIE POUŽITÁ LITERATURA RESPONDENTI PŘÍLOHY KOMUNIKACE S PŮVODNÍMI RESPONDENTY A ADMINISTRATIVOU EU Pozvánka na rozhovor Česká verze Anglická verze Odpovědi tlumočníků a administrativy Osoba

9 Osoba Osoba Osoba Osoba Osoba Angela Rogner Osoba Osoba Osoba PŮVODNĚ PŘIPRAVENÉ OTÁZKY TLUMOČNÍKŮM EU Česká verze Anglická verze KOMUNIKACE S PANEM BART STAES A PANÍ ESTHER DE LANGE Pozvánka na rozhovor Odpověď zaměstnance paní De Lange POZVÁNKA NA ROZHOVOR ZASLANÁ ODBORNÍKŮM Česká verze Nizozemská verze ROZHOVORY Rozhovor s paní Angelou Rogner Připravené otázky Shrnutí rozhovoru Rozhovor s profesorem Hendrikem Vosem Rozhovor s panem Mgr. Pavlem Novákem Rozhovor s panem Ondřejem Houskou Rozhovor s panem Janem Pátkem... 89

10 10 1 ÚVOD 1.1 MOTIVACE Už před čtením jakéhokoli zdroje můžeme předpokládat, že téměř každý Evropan, který se pravidelně dívá na zprávy v televizi nebo čte noviny, zná obraz plenárního zasedání Evropského parlamentu, ve kterém tlumočníci vzadu ve svých kabinách tlumočí, co se říká ve sněmovně. Už někdy v životě asi upoutalo jeho pozornost, že je to důležitý pilíř politiky Evropské unie, možná dokonce i její základ, že všechny informace o EU jsou dostupné ve všech jejích oficiálních jazycích 1 od angličtiny přes nizozemštinu až po irštinu. S trochou štěstí bude tento náš Evropan znát i motto EU Jednotná v rozmanitosti. Ale i proto byl s velkou pravděpodobností už někdy překvapen tím, že projevy samotného předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye jsou téměř vždy v angličtině, zatímco německá kancléřka Angela Merkelová skoro výlučně hovoří svým mateřským jazykem. Nebo ho snad už překvapil fakt, že internetové stránky Evropského parlamentu (http://www.europarl.europa.eu) existují ve 23 jazycích, ale například irština v nich chybí. Zdá se, že jednota v rozmanitosti neplatí vždy a pro všechny jazyky. Tato skutečnost byla prozkoumána již v několika diplomových pracích. Liesbeth Van Vynckt (2011) píše o tom, jak byly vícejazyčnost a rovnost mezi všemi úředními jazyky zakotveny v evropských smlouvách, a jak se tyto hodnoty s připojováním nových zemí a jazyků staly stále větší tradicí, kterou si EU chce za každou cenu zachovat. To ale neznamená, že jsou efektivní, nebo že se vůbec jednotně uplatňují. Jsou například velké rozdíly v používání jazyků mezi externí a interní komunikací EU, a ne všechny evropské orgány dbají na mnohojazyčnost ve stejné míře. Ani němčina, která má v Evropě největší počet rodilých mluvčích, zdaleka nemá stejné postavení jako angličtina nebo francouzština. A to ještě nemluvíme o menších jazycích 2 jako je třeba čeština. Pouze v Evropském parlamentu jsou při každém plenárním zasedání používány všechny úřední jazyky, což pravděpodobně souvisí s jeho demokratickou funkcí. 1 Všechny úřední dokumenty Evropské unie se překládají do těchto jazyků. Rovněž mají evropští občané právo obrátit se na evropské instituce v těchto jazycích a dostat v nich i odpověď (Evropská společenství, 2008). 2 Neexistuje bohužel jednoznačná definice pojmu menší jazyk. Jde každopádně o poměr mezi počtem mluvčích (jako mateřský i jako druhý jazyk) určitého úředního jazyka a celkovým počtem občanů EU, ale stále to neříká nic o přesné hranici mezi menšími a většími jazyky. Z průzkumu Special Eurobarometer 386 (Evropská komise, 2012) lze však vyvodit, že pouze anglicky, německy a francouzsky v roce 2012 mluvilo více než 20 % evropských občanů. V naší práci budeme proto tyto jazyky považovat za největší jazyky. Nejmenší jazyky, kterými mluvilo méně než 1 %, jsou tedy Lotyština, Maltština, Irština, Estonština a Slovinština.

11 11 Ke stejnému závěru dochází ostatně i Van Delsen (2007). Z práce Van Vynckt (2011) dále vyplývá, že se mnohojazyčnost stále více stává předmětem stížností, protože představuje pro evropský rozpočet jak významnou zátěž, tak i zpomalení rozhodovacího procesu. Veškeré návrhy na omezení mnohojazyčnosti však naráží na odpor členských států, které si jsou velice dobře vědomy výhod svého mateřského jazyka. Van Vynckt (2011) proto navrhuje, aby Evropská unie jasněji definovala a jednotněji uplatňovala svou jazykovou politiku, a aby se členské státy nejen soustředily na pozitivní tradici vícejazyčnosti, ale i na její účinnost. Krok tímto směrem nyní však Evropský parlament udělal přijetím usnesení Směřování k efektivnějšímu a hospodárnějšímu tlumočení v Evropském parlamentu (Evropský parlament, ) 3. Toto usnesení vzniklo na základě návrhu zprávy europoslankyně Esther de Lange ve Výboru Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, kterým chtěla upozornit zejména na velké náklady spojené s tlumočením v Parlamentu. De Lange mimo jiné poukazuje na to, že až příliš často bývají vyžádané tlumočnické služby na poslední chvíli rušeny, a to jak ve výborech, tak i v delegacích a politických skupinách, což má zbytečné negativní důsledky na celkový rozpočet EU. V tomto novém usnesení proto Evropský parlament ( ) uznává, že Evropská unie je jediným subjektem na světě, který uplatňuje oficiální politiku mnohojazyčnosti založenou na 24 úředních jazycích, což představuje celkem 552 jazykových kombinací, jež je třeba pokrýt; vítá v této souvislosti velmi vysokou úroveň kvality tlumočnických služeb Parlamentu, ale domnívá se, že je nutné hledat způsoby, jak snížit zátěž vznikající v důsledku komplexní struktury systému mnohojazyčnosti i značné a rostoucí náklady s ní související; (odst. 1) zdůrazňuje nicméně, že Parlament je přímo voleným politickým orgánem, jehož členové jsou voleni bez ohledu na své jazykové dovednosti; znovu proto poukazuje na právo každého poslance hovořit úředním jazykem dle svého výběru, což je jedna z hlavních zásad pracovního prostředí Parlamentu. (odst. 5) Europoslanci z toho důvodu požadují, aby byl co nejrychleji zaveden systém, který umožní předcházet situacím, ve kterých se poskytované tlumočení do jednoho nebo více jazyků nepoužívá, ani ve skutečnosti na dané schůzi, ani přes internetové vysílání té samé schůze. Tímto způsobem hodlají v nejvyšší míře snížit výdaje na nepotřebné tlumočení a celkem zvýšit 3 Anglické shrnutí textu usnesení je dostupné online kliknutím na tento link: Přehled celého postupu a všechny dokumenty související s usnesením naleznete zde: ay.

12 12 efektivitu tlumočení. Navíc chtějí, aby předsednictvo Evropského parlamentu do konce roku 2013 přijalo další opatření o vícejazyčnosti 4, zejména se zaměřením na všechny možné scénáře takzvaného tlumočení na požádání (Evropský parlament, ). Pokud se takový systém zavede, bude to znamenat, že se do určitého (úředního) jazyka v budoucnu bude tlumočit pouze tehdy, když o to účastník schůze požádá (Ostendorf & De Lange, ). Nezmizí tím mnohojazyčnost, na kterou je EU tak hrdá, ale bude se uplatňovat efektivněji. Ale budou důsledky takovéto změny skutečně jen pozitivní? Už nyní se jednotlivé úřední jazyky hodně odlišují ohledně jejich používání, respektive tlumočení. A jak uvidíme v páté kapitole, nemá každý jazyk k dispozici stejně velký počet tlumočníků 5. Pokud však bude tlumočení v budoucnu organizováno podle požádání, vydrží i menší jazyky, jako například čeština, do kterých se stejně už méně tlumočí 6? Budou poslanci a účastníci schůzí nadále požadovat o tlumočení do a ze svého v evropském kontextu menšího mateřského jazyka, nebo přejdou raději na univerzální angličtinu? Van Vynckt (2011) v závěru své práce ještě uvádí, že se něčeho takového není třeba obávat, naopak, že ještě dlouho bude existovat budoucnost pro tlumočení v evropských orgánech, jelikož pro některé jazyky už brzy bude zapotřebí generační obměna tlumočníků. Je tomu ale opravdu tak? A bude Evropský parlament dále zůstávat baštou tradice mnohojazyčnosti? I co se týče těch menších jazyků jako čeština? 1.2 CÍL A VÝZKUMNÁ OTÁZKA Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit takzvaný status quaestionis tlumočení v evropských institucích se zaměřením na český jazyk. Předně chceme na základě studia literatury poskytnout ucelený přehled o tlumočení pro EU se zvláštním ohledem na postavení češtiny. Výše zmíněné diplomové práce od Van Delsen (2007) a Van Vynckt (2011) již dělaly něco podobného, soustředily se ale zejména na všeobecný přehled i když Van Vynckt (2011) poměrně podrobně popisuje i postavení německého jazyka. V této práci chceme naproti tomu věnovat pozornost především jednomu z menších evropských jazyků, totiž češtině. Použité písemné materiály 4 To se ale doposud, tj. v červenci 2014, ještě nestalo. 5 Pro přehlednost už zmíníme čísla: v roce 2013 bylo u Generálního ředitelství pro tlumočení zaměstnáno 63 stálých tlumočníků pracujících do angličtiny. Do němčiny tlumočilo 56 stálých tlumočníků, do nizozemštiny 34 a do češtiny 14 (Evropská komise GŘ pro tlumočení, 2013). 6 V roce 2013 Generální ředitelství pro tlumočení poskytovalo tlumočení do angličtiny v 97% všech zasedání, do němčiny v 60%, do nizozemštiny v 23% a do češtiny v 12% všech zasedání (Evropská komise GŘ pro tlumočení, 2013).

13 13 souhrnně zmíníme v druhé kapitole. Ve druhé fázi potom hodláme pomocí hloubkových rozhovorů s tlumočníky češtiny pracujícími pro evropské orgány vytvořit přehled současné situace a prospekci do budoucna tlumočení (češtiny) v EU. Tyto rozhovory jsme pochopili jako kvalitativní výzkum. Jak jsme je připravovali, prováděli a zpracovávali, a jaké potíže při jejich vypracování nastaly, je též představováno v druhé kapitole. Tímto způsobem se chceme pokusit zodpovědět následující výzkumnou otázku: vezmemeli v úvahu usnesení Evropského parlamentu o tlumočení ze dne 10. září 2013, ukáže tento nový status quaestionis, zda menší jazyky konkrétně čeština včetně tlumočení do a z těchto jazyků ve všech evropských institucích postupem času zmizí, nebo naopak, zda dál v těchto institucích budou mít budoucnost? Představuje toto nové usnesení negativní změnu mentality, která ohrozí tlumočení češtiny v EU, nebo je to spíše naopak? 1.3 STRUKTURA Druhá kapitola této diplomové práce pojednává o použité metodologii. Za prvé shrnuje odbornou literaturu, kterou jsme ke studiu literatury používali. Následně vysvětluje, jak jsme připravovali, prováděli a zpracovávali rozhovory: jejich teoretický základ, formy otázek, kdo byli naši respondenti, atp. Ve třetí kapitole se podíváme blíže na různé druhy tlumočení. To je nutné, chceme-li dobře pochopit a správně používat pojmy, které s naším tématem souvisí. Další kapitola se soustřeďuje všeobecně na evropskou jazykovou politiku na mnohojazyčnost a její specifický kontext v historii a současné politiky EU, na tlumočení při evropských institucích, a hlavně i na problémy a kritiku, které tato politika vyvolává. Pátá kapitola se pak zaměřuje na tlumočení českého jazyka v evropských orgánech. Předně podává přehled historie a současné situace tlumočení češtiny u EU. Potom se pokouší pomocí našich hloubkových rozhovorů a vlastního kritického rozvažování předpovědět, jak může vypadat budoucnost (tlumočení) českého jazyka v Evropské unii. V závěrečné kapitole se konečně snažíme zodpovědět výzkumnou otázku, kterou jsme si na začátku položili.

14 14 2 METODOLOGIE 2.1 STUDIUM LITERATURY V první fázi naší práce jsme se pomocí studia literatury snažili podat všeobecný přehled tlumočení v Evropské unii se zaměřením na postavení českého jazyka. Informace jsme čerpali hlavně z publikací na internetových stránkách evropských institucí. Jelikož jsme již z diplomové práce Van Delsen (2007) věděli, že se tyto informace někdy přikrášlují nebo nejsou vždy úplné, doplňovali a kontrolovali jsme je pomocí odborné literatury k našemu tématu. Podstatnými zdroji v této souvislosti byli Corbett, Jacobs a Shackleton (2007; 2011), kteří se zabývají Evropským parlamentem, a Van Heerikhuizen, Van Montfrans, Naarden a Reestman (2004), kteří zahrnují různé články o evropské jazykové politice. Zajímavé byly i knihy A Language Policy for the European Community. Prospects and Quandaries (Coulmas, 1991b), Europa recast. A History of European Union (Dinan, 2004) a Community and Communication: The role of language in nation state building and European integration (Wright, 2000). Poslední knihu jsme vždy citovali z Crepaz (2009). Když to bylo možné, snažili jsme se dále najít původní právní texty EU, abychom si byli jisti tím, že naše zdroje byly zcela korektní, a protože tyto texty mají určité postavení. Navíc jsme se z našich rozhovorů dozvídali informace, zajímavé i pro tuto první část našeho výzkumu. Samozřejmě jsme je považovali za další odborný zdroj, a proto začleňovali do našeho studia literatury. 2.2 KVALITATIVNÍ VÝZKUM: HLOUBKOVÉ ROZHOVORY Původní cíl, obtíže a řešení V úvodu jsme uvedli, že jsme v druhé fázi této práce chtěli provést hloubkové rozhovory s tlumočníky češtiny, kteří pracují pro instituce EU. Chtěli jsme zmapovat jejich názory na význam usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013, neboť jsou to právě jejich služby, ke kterým se rozhodnutí o jazykovém režimu v EU vztahují. Nadto jsou jako odborníci pracující

15 15 v evropských orgánech ideálním, možná dokonce nejlepším zdrojem informací pro náš přehled a prospekci do budoucna tlumočení v EU, ať už zaměřený na češtinu nebo ne. V průběhu času se však ukázalo, že nebylo možné tyto rozhovory udělat. Už v prvním e- mailu, který jsme od jedné tlumočnice obdrželi, jsme se dozvěděli, že nedávno přijal Evropský parlament (přesněji Generální ředitelství pro tlumočení a konference Parlamentu) novou, přísnější politiku, jež jeho tlumočníkům nepovoluje otevřeně o své práci mluvit. Tlumočnice nám v e- mailu proto poradila, aby vedoucí naší práce kontaktoval vedoucího českého tlumočnického oddělení, případně někoho ve vyšší administrativě Parlamentu, s cílem získat pro naše rozhovory povolení. Jelikož se jedná o výzkum, předpokládali jsme, že to nebude pro nikoho problémem. Navíc všichni ostatní kontaktovaní tlumočníci odepsali, že nám rádi s naším výzkumem pomohou. Nicméně se nám až doposud, skoro čtyři měsíce po prvním u, stále nepodařilo dané povolení získat, ani vedoucímu naší práce, ani dalšímu profesorovi z naší katedry, který nám laskavě pomáhal. Mimoto nemohl nikdo objasnit, proč takovéto povolení je vůbec problémem, ani na koho bychom se měli obrátit, až na informaci, že interviews for external research do not form part of the tasks of our Directorate General (viz a ). Tato odpověď nám dokonce byla poskytnuta dvakrát a úplně stejnými slovy. Taktéž je nutné dodat, že české oddělení Generálního ředitelství pro tlumočení Evropské komise na náš dotaz bohužel vůbec nereagovalo. Celou naši komunikaci s tlumočníky a administrativou naleznete ve příloze 8.1. Pouze jedna tlumočnice, paní Angela Rogner, která pracuje na Soudním dvoře Evropské unie, nám chtěla a mohla pomoci. Rozhovor jsme s ní provedli 6. července Jeden rozhovor nám ale nestačil a času bylo málo, takže jsme po konzultaci s vedoucím naší práce museli přeorientovat naše cíle. Kontaktovali jsme proto řadu odborníků, kteří by se k našemu tématu mohli vyjadřovat. Jednalo se předně o profesory z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ti nám ovšem nemohli poskytnout interview, protože všichni zároveň tlumočí pro Evropský parlament a již byli informováni svým vedoucím, že interview s námi nemohou dělat. Obrátili jsme se proto s naší prosbou pak na téměř všechny české europoslance, protože by i oni něco mohli říct o svém postavení vůči usnesení nebo celkem vůči používání češtiny v EU. Dále jsme se obrátili i na pana Barta Staese (dokonce dvakrát) a paní Esther de Lange, neboť oni ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu pracovali na návrhu pro usnesení ze dne 10. září Pouze zaměstnanec paní De Lange odepsal, že jí náš dotaz položí

16 16 po volbách v květnu Na zaslaný měsíc po těchto volbách už nikdo nereagoval. Nakonec jsme kontaktovali i profesora Hendrika Vose, který je vyučujícím v magisterském oboru Evropských studií na Univerzitě v Gentu, pana Mgr. Pavla Nováka, redaktora zahraniční redakce Centra zpravodajství Českého rozhlasu, pana Ondřeje Housku, zpravodaje Českého Rozhlasu v Bruselu, a pana Jana Pátka, který je tiskovým atašé Evropského parlamentu v Praze. Se všemi čtyřmi pány jsme naštěstí mohli udělat rozhovory, z časových důvodů to ale bylo možné jen e- mailem. Jinak řečeno, rozhovorů jsme konečně provedli pět a našimi respondenty byli v podstatě ti, kteří byli ochotni spolupracovat a kterým to bylo vůbec povoleno. Pro cíle naší práce to znamenalo, že jsme naši prospekci do budoucna tlumočení (češtiny) v EU mohli zakládat jen na názorech jedné české tlumočnice. Rozhodli jsme se proto podat popis různých možných scénářů do budoucna a odhad pravděpodobnosti těchto scénářů. U tohoto odhadu budeme tedy závislí na vlastním rozvažování a na tom, co prohlásili naši respondenti. Odpověď na výzkumnou otázku, kterou jsme si na začátku položili, tudíž také nemůže být jednoznačná, a bude tedy zahrnovat všechny různé scénáře, které jsme v průběhu práce našli. Ze všech obtíží, se kterými se jsme potýkali, a z komunikace s tlumočníky a administrativou EU lze však vyvodit několik informací, jež mohou být zajímavé v rámci naší diplomové práce. Které to jsou, uvedeme v následujících kapitolách. V další části této kapitoly upřesníme, jak jsme k přípravě, provádění a zpracování našich rozhovorů přistupovali. Přípravu jsme měli již z rozhovorů, které jsme hodlali udělat s tlumočníky. Zachovali jsme ji pro tyto rozhovory, které jsme skutečně provedli Teoretický základ Lucassen a Olde Hartman (2007) rozlišují mezi strukturovanými, standardizovanými a nestrukturovanými, nestandardizovanými výzkumy, respektive rozhovory 7. Zatímco strukturované výzkumy jsou zpravidla kvantitativní ve formě dotazníku (písemného, ale i ústního), spadají nestrukturované do kategorie kvalitativních výzkumů. Roose a Meuleman (2014) s tím souhlasí a dále objasňují, že se rozhovory odlišují mírou, do jaké jsou struktura a projednávaná témata pevná. Rozhovor může být nestrukturovaný nemá stanovenou přesnou 7 Místo rozhovoru se v odborné literatuře též vyskytuje pojem interview (UK, 2007). Oba tyto pojmy v této práci používáme jako synonyma.

17 17 formulaci otázek ani jejich závazné pořadí, a nebo strukturovaný, což znamená, že formulace nebo pořadí otázek už byly pečlivě promýšlené předem. Kromě toho ještě existuje mezistupeň, takzvané polostrukturované interview, ve kterém mohou být témata pevně stanovena, ale konkrétní otázky ne nebo ještě o krok dále, ve kterém se klade pouze úvodní otázka představující předmět rozhovoru, ale poté může respondent mluvit víceméně o čem chce. U tohoto mezistupně se každopádně často používá seznam témat, který pomůže výzkumníkům dbát na to, aby byly v každém interview kladeny víceméně stejné otázky. Takto je polostrukturované interview rovnováhou mezi strukturou a flexibilitou. Způsobem tohoto mezistupně jsme prováděli i naše rozhovory. Dörnyei (2007) a Roose a Meuleman (2014) uvádí, že jsou celkem takovéto spíše nestandardizované, hloubkové rozhovory vhodné pro výzkumy, které chtějí zjistit názory, osobní pocity a zkušenosti respondentů v rámci velice specifických témat. Pomocí takového interview je možné zmapovat chování osob, a to včetně jejich porozumění daného chování (Roose & Meuleman, 2014). Chtěli jsme si ale být jisti tím, že nám každé interview poskytne odpovědi na stejná témata, takže jsme již předem přemýšleli o jednotlivých otázkách a jejich pořadí. Konkrétní formulaci jsme ale nestanovili. Roose a Meuleman (2014) dále dodávají, že podstatné v takovém rozhovoru je to, co se v angličtině jmenuje probing. To znamená, že se výzkumník může dozvědět co nejvíce tím, že se ptá dále, když původní reakce není dostatečná. Stejným způsobem může výzkumník nasměrovat respondenty tak, že mezi nimi vznikne nestrukturovaný profesionální rozhovor. V takovém rozhovoru výzkumník získá co největší množství informací Příprava a průběh rozhovorů Při provádění rozhovorů jsme tedy vycházeli z následujících přístupů z literatury. Co nejvíce jsme se pokoušeli respektovat pořadí otázek, jak jsme je předem stanovili, ale, když respondenti podotkli něco zajímavého, tak jsme je vždy požádali o doplňující vysvětlení (Dörnyei, 2007). Východiskem byly odpovědi respondentů, a jednotlivé otázky jsme jim vždy přizpůsobovali (Rubin & Rubin, 2005), aby pokaždé mohl vzniknout výše zmíněný profesionální rozhovor. Navíc jsme kladli pouze otevřené otázky, jelikož ty dají respondentům větší svobodu a flexibilitu než uzavřené otázky. Takto mohli respondenti sami určovat formulaci, délku a hloubku svých reakcí i když projednávaná témata stále stanovoval výzkumník (Roose & Meuleman, 2014).

18 18 Při přípravě původních rozhovorů s tlumočníky EU jsme se zaměřovali hlavně na dvě témata: otázky se na jedné straně týkaly našeho studia literatury, a na druhé straně konkrétně výzkumné otázky, kterou jsme si položili. První řadu otázek jsme jak již bylo zmíněno výše poté používali jako doplněk k našemu studiu literatury. Těmi prvními otázkami jsme se snažili zjistit názor tlumočníků k východisku této diplomové práce, které se samo opírá o práci od Van Vynckt (2011) a Van Delsen (2007), totiž že u evropské politiky mnohojazyčnosti jde více o tradici než o efektivitu a jednotnost. Chtěli jsme se dozvědět, co si tlumočníci myslí o odlišném používání jazyků v externí a interní komunikaci EU a v jednotlivých institucích. Hodlali jsme se jich ptát, zda tu skutečnost vidí ve své práci jako tlumočník českého jazyka, a kde, kdy, nebo s kterými jazyky hlavně pracují zda jsou přesvědčení, že by se něco mělo změnit. Druhou řadu otázek jsme hodlali vždy začínat krátkým komentářem o novém usnesení Evropského parlamentu popsaném v úvodu a o možných jeho důsledcích. Pak jsme se ptali tlumočníků na jejich názor v této souvislosti. Prosili jsme je o popis, jak podle nich vypadá budoucnost tlumočení v EU za přibližně 50 let. Chtěli jsme zjistit, zda si tlumočníci myslí, že toto nové usnesení bude ohrožovat menší jazyky jako je čeština, nebo naopak, že se něčeho takového není třeba obávat. Navíc jsme se jich vždy ptali, jak vnímají argument Van Vynckt (2011), že brzy bude zapotřebí generační obměna tlumočníků. Při přípravě a provádění těchto rozhovorů, které jsme skutečně udělali, jsme tyto otázky přizpůsobili situaci a danému respondentovi. V rozhovorech s profesorem Vosem a pány Novákem a Houskou jsme se kupříkladu zabývali především první řadou otázek. V rozhovoru s paní Angelou Rogner jsme mohli věnovat pozornost i její práci jakožto tlumočnici na Soudním dvoře Evropské unie. Jak předpisují Roose a Meuleman (2014), jsme interview s paní Angelou Rogner po jejím souhlasu nahrávali pomocí počítače. Dále jsme všechny respondenty ujistili, že pokud to chtějí, bude zachována jejich anonymita. Nikdo však na anonymitě netrval. Čtyři z našich rozhovorů jsme, jak již bylo zmíněno, z časových důvodů udělali em. Jsme však přesvědčeni, že i informace, které jsme se dozvěděli z těchto ových rozhovorů, jsou pro náš výzkum užitečné, jelikož jsme v případě nejasností vždy mohli poprosit o objasnění, podobně jako v živém rozhovoru. Čtyři rozhovory probíhaly v českém jazyce, jen interview s profesorem Vosem jsme prováděli v nizozemštině.

19 Výsledky rozhovorů Shrnutí rozhovoru s paní Angelou Rogner naleznete v příloze Rozhodli jsme se pro tento způsob zpracování, a ne pro podrobný přepis nahrávky, jelikož jsme byli přesvědčeni, že nám pro účely této diplomové práce stačilo shrnutí. V tomto shrnutí jsme takřka zhustili informace a význam řečeného. Takto jsou společné a klíčové informace, ideje a názory hned jasné, a vyhýbáme se redundancím (Roose & Meuleman, 2014). Ostatní, tj. ové, rozhovory jako celek citujeme v přílohách až Výsledky a interpretace rozhovorů dále neprobereme odděleně, ale uvedeme, kde jsou relevantní. Odkazovat na všechny rozhovory budeme mimochodem vždy pomocí jejich údajů v bibliografii.

20 20 3 UPŘESNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ: DRUHY TLUMOČENÍ 8 Defrancq (2013, s. 4) vysvětluje, že existují různé druhy tlumočení, které se odlišují podle způsobu tlumočení: podle situace: podle jazykové kombinace: podle kontextu: podle prostředků: konsekutivní tlumočení simultánní tlumočení konferenční tlumočení tlumočení rozhovorů retour relay nebo pilotáž, pivot cheval mezinárodní tlumočení komunitní a soudní tlumočení obchodní tlumočení šušotáž kabinové tlumočení tlumočení pomocí šeptákové soupravy tlumočení na dálku Při konsekutivním tlumočení sedí tlumočník mezi účastníky jednání a poslouchá projev zatímco si dělá poznámky i když se to někdy dělá i bez poznámek, což záleží na délce projevu. Až řečník domluví, následuje tlumočení. V současnosti je tento typ v mezinárodním a obchodním kontextu ale většinou nahrazen simultánním tlumočením. V tomto případě se tlumočí současně s projevem řečníka: tlumočník poslouchá řečené a okamžitě to přednáší v jiném jazyce. Při tom sedí tlumočník většinou ve zvukotěsné kabině s jedním nebo více kolegy. Simultánní tlumočení ale není vždy takzvaně kabinové. V případě, že je počet účastníků omezený a sedí nebo stojí účastníci nedaleko od sebe, stává se, že i tlumočník sedí nebo stojí mezi účastníky a simultánně tlumočí šeptem. Tomu se říká šušotáž. Někdy se při tom používá sluchátka nebo takzvaná šeptáková souprava, aby se účastníci a tlumočníci co nejlépe slyšeli. Tlumočit se ale může i na dálku. To se třeba dělá u videokonferencí nebo v normálním jednání pomocí přenosných kabin, když v jednací místnosti není k dispozici dost místa pro normální tlumočnické kabiny. Zpravidla se tlumočí do mateřského jazyka tlumočníka. Někteří jsou ale schopni tlumočit i do jiného než mateřského jazyka. Tento postup je známý pod názvem retour. Druhému jazyku, do 8 Celá kapitola je založena na Defrancq (2013), Evropská komise GŘ pro tlumočení ( ) a Vandeweghe (2008).

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2008/2224(INI) 12. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodaj: Gyula

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Evropský parlament mluví v mnoha jazycích, ale vždy společnou řečí [17-10-2007-17:33]

Evropský parlament mluví v mnoha jazycích, ale vždy společnou řečí [17-10-2007-17:33] Evropský parlament mluví v mnoha jazycích, ale vždy společnou řečí [17-10-2007-17:33] Evropská unie je společenstvím dvaceti sedmi členských států, jehož jednota i rozmanitost se vyjadřuje pomocí dvaceti

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 3.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 304/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_355 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. 1. Důvod předložení. k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. 1. Důvod předložení. k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění A. OBECNÁ ČÁST 1. Důvod předložení Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o finančním zajištění,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner.

Evropský parlament. Legislativní pravomoc Evropský parlament sdílí legislativní pravomoc s Radou Evropské unie jako rovnocenný partner. Evropský parlament Evropský parlament, jeho pravomoci a postupy Při revizích Smluv se pravomoci Evropského parlamentu v rámci evropských institucí neustále rozšiřovaly. Dnes je Evropský parlament spolutvůrcem

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ZÁVĚREČNÝ AKT FA/TR/EU/HR/cs 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 3270. zasedání Rady. Hospodářské a finanční věci. Rozpočet. Brusel 11. listopadu 2013. Algimantas RIMKŪAS Náměstek ministra financí

TISKOVÁ ZPRÁVA. 3270. zasedání Rady. Hospodářské a finanční věci. Rozpočet. Brusel 11. listopadu 2013. Algimantas RIMKŪAS Náměstek ministra financí RADA EVROPSKÉ UIE 15906/13 (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA 3270. zasedání Rady PRESSE 465 PR CO 55 Hospodářské a finanční věci Rozpočet Brusel 11. listopadu 2013 Předseda Algimantas RIMKŪAS Náměstek ministra financí

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 Jedním z nejaktuálnějších a zároveň velmi varovných příkladů mezinárodního srovnání chování v kyberprostoru mezi Českou republikou a jinými zeměmi Evropské unie

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/AL/cs 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Ing. Radim Srsen, Ph.D. Zástupce NS MAS ČR v ELARD http://www.elard.eu

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více