Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 5. Orientační náklady a návrh etapizace výstavby 5.1. Orientační náklady V této fázi projektu je obtížné stanovit stavební náklady a ani to není účelem této diplomové práce. Přesto není od věci se pokusit tyto náklady alespoň odhadnout. Při stanovení nákladů se vycházelo z následujících orientačních cen (vč. 19 % DPH): novostavba dvoukolejné el. tratě na V min = 120 km/h bez tunelů a mostů dvoukolejný tunel, dvoukolejná estakáda novostavba jednokolejné neel. tratě do 100 km/h bez tunelů a mostů staniční koleje s veškerým vybavením. výhybka J60 1: na betonových pražcích výhybka J49 1:7,5 190 na betonových pražcích. výhybka J49 1:9 190 na betonových pražcích výhybka J49 1:9 300 na betonových pražcích výhybka J49 1: na betonových pražcích výhybka J49 1: na betonových pražcích výhybka J49 1:7,5 190 na dřevěných pražcích výhybka J49 1:9 190 na dřevěných pražcích výhybka J49 1:9 300 na dřevěných pražcích výhybka J49 1: na dřevěných pražcích výhybka J49 1: na dřevěných pražcích Nástupiště 357 mil. Kč/km 952 mil. Kč/km 89 mil. Kč/km 24 mil. Kč/km 3,2 mil. Kč/ks 1,4 mil. Kč/ks 1,3 mil. Kč/ks 1,5 mil. Kč/ks 1,6 mil. Kč/ks 2,6 mil. Kč/ks 1,3 mil. Kč/ks 1,3 mil. Kč/ks 1,5 mil. Kč/ks 1,5 mil. Kč/ks 2,5 mil. Kč/ks 0,52 mil. Kč/100 m opěrná zeď 6 tis. Kč/m 3 zabezpečovací zařízen trakční vedení na širé trati trakční vedení ve stanici 2,4 mil. Kč/výhybku 4,3 mil. Kč/km 5,0 mil. Kč/km výkop a naložení 60 Kč/m

2 doprava výkopku do 5 km 154 Kč/m 3 zhutnění po 60 cm 7 Kč/m 2 demolice železobetonových konstrukcí 4522 Kč/m 3 rozebrání železobetonových konstrukcí 6545 Kč/m 3 montování železobetonových konstrukcí 5950 Kč/m 3 betonování včetně dopravy a železa 6000 Kč/m 3 Ještě několik poznámek k výpočtům a odhadům jednotlivých množství: U netunelové varianty řepovské spojky byl celý úsek uvažován jako novostavba, i když přibližně z poloviny délky se o novostavbu nejedná. Délka staničních kolejí žst. MB východ byla stanovena jako součet užitečných délek dle přílohy 3.3: Dopravní schéma žst. MB východ - navržený stav varianty C vynásobená koeficientem 1,10 (odhad délky kolejí mezi výhybkami na zhlavích). Obdobně pro elektrifikaci je to součet elektrizovaných staničních kolejí, avšak násobených koeficientem 1,2 (elektrizace celých zhlaví). Do výpočtu není zahrnuta kolej vlečky do Východní průmyslové zóny. Obdobným způsobem byla stanovena délka staničních kolejí v případě žst. MB město, avšak suma užitečných délek dle přílohy 4.2: Dopravní schéma žst. MB město - navržený stav první etapy vynásobená koeficientem 1,05 (velmi krátká zhlaví) a připočteno 200 m koleje na východním zhlaví. Pro elektrifikaci.byla použita suma všech kolejí včetně 300 m kolejí na východním zhlaví a celá tato hodnota přezásobena koeficientem 1,15. Mostní opěra byla odhadnuta jako kvádr o rozměrech 30 x 2 x 11 m, tj. 660 m 3. Podobně mezilehlý pilíř jako kvádr o rozměrech 30 x 1 x 11 m, tj. 330 m 3. Zárubní zeď byla uvažována jako pás o délce 400 m, šířce 1 m a výšce 8 m, která je tvořena prefabrikovanými dílci, jež budou opět použity. Pro betonáž a spojování prefabrikovaných dílců a věnce byl uvažován pás o výšce 2 m, zbývajících šest metrů zaplní prefabrikované dílce. Cena za rozebrání těchto prefabrikovaných konstrukcí bude pravděpodobně nižší, než je zde použita. Kubatura staré lávky byla odhadnuta na 75 m 3, nové lávky pak na 190 m 3. Kubatura zeminy určené k vytěžení byla určena odměřením hrubé plochy v situaci a násobením výškou 8 m

3 Pro druhou etapu byla hodnota celkové délky staničních kolejí zjištěna součtem délek nově položených kolejí a 550 m délek obou kolejí ke vjezdovému návěstidlu. Získané číslo pak bylo násobeno koeficientem 1,05 pro stavební délku, resp. 1,15 pro elektrifikaci. Stávající most Václava Klementa včetně chodníku byl odhadnut jako deska o tloušťce 1 m, šířce 8 m a délce 40 m, tj. celkové kubatuře 320 m, a jedna mostní opěra jako kvádr o rozměrech 40 x 2 x 11 m, tj. 880 m 3. Nová opěra bude mít zhruba stejnou kubaturu jako stávající, nosná konstrukce však bude rozšířena na průměrných 20 m, tzn. 800 m 3 nové desky. Dvě lávky jsou ocelové, které budou sňaty autojeřábem a odvezeny k jinému účelu anebo na jiné místo. Bourat se tedy budou jen po jedné z opěr, rozměry každé z nich byly odhadnuty na 4 x 11 x 1 m, tj. celkem 88 m 3. Palackého lávka je rámové konstrukce a bude se bourat celá, protože v těchto místech bude trať již vedena tunelem. Rozměry desky této lávky jsou odhadnuty na 4 x 1 x 8 m a opěry na 4 x 1 x 11 m, tj. celkem na 120 m 3. Opěry obou nových lávek budou prodlouženy zhruba na 15 m, tj. kubatura každé z nich činí 60 m 3. Zárubní zeď o délce 260 m byla uvažována podobně jako v první etapě přestavby stanice. Objem kubatury zeminy na odtěžení byl uvažován jako pás o délce 260 m, šířce 7,5 m a průměrné výšce 9 m. Portál tunelu byl zahrnut do nákladů traťového úseku. Pro zjednodušení byl traťový úsek km 15,900 až 17,027 v celé délce uvažován jako dvoukolejný. Zemní práce nebyly uvažovány, neboť v malém množství jsou zahrnuty v ceně za novostavbu dvoukolejné elektrifikované trati. Uvažovány byly pouze opěrné zdi o průměrné výšce 3 m, šířce 1 m a celkové délce 450 m (mezi inundačním mostem a výškovým křížením stávající a nové nivelety v km 16,550 po obou stranách), tj m 3. U debřské spojky byl uvažován násep výšky od 4,5 do 8,5 m, proto v tomto případě byly zemní práce uvažovány. Celková délka úseků na náspu činí 480 m, sklon svahů 1:1,75. Plocha náspu na začátku úseku 72 m 2, na konci úseku 179 m 2, průměr je tedy 125,5 m 2. Celkový objem uložené a zhutněné zeminy tedy činí m 3. Zemina je hutněna ve vrstvách po 60 cm, což představuje 11 vrstev o průměrné ploše každé z nich cca 8892 m 2, takže celková plocha činí m 2. Orientační náklady rozhodujících stavebních celků jsou (v mil. Kč): 1. řepovská spojka netunelová varianta 13,2 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 4712,400 1,25 km kolomutské přeložky 111,250 tři výhybky J60 1: odbočky Nepřevázka 9,

4 zabezpečení tří výhybek odbočky Nepřevázka 7,200 2x 100 m nástupiště zastávky Nepřevázka 1,040 2x 100 m nástupiště stanice Dobrovice 1,040 2x 100 m nástupiště zastávky Jemníky 1,040 silniční nadjezd Jičínská 120,000 5x silniční nadjezd nebo podjezd(á 60 mil. Kč) 300, ,570 mil. Kč 2. řepovská spojka varianta s krátkým tunelem 11,35 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 4051,950 3,3 km dvoukolejného tunelu 3141,600 2,2 km kolomutské přeložky 195,800 tři výhybky J60 1: odbočky Voděrady 9,600 zabezpečení tří výhybek odbočky Voděrady 7,200 2x 100 m nástupiště zastávky Semčice 1,040 Silniční nadjezd Jičínská 120,000 2x silniční nadjezd (á 60 mil. Kč) 120, ,190 mil. Kč 3. řepovská spojka varianta s dlouhým tunelem 9,1 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 3248,700 3,8 km dvoukolejného tunelu 3617,600 1,25 km kolomutské přeložky 111,250 tři výhybky J60 1: odbočky Voděrady 9,600 zabezpečení tří výhybek odbočky Voděrady 7,200 Silniční nadjezd Jičínská 120,000 2x silniční nadjezd (á 60 mil. Kč) 120, ,350 mil. Kč 4. žst. Mladá Boleslav východ varianta C (cenově srovnatelné s variantami A a B) 8,9 km staniční koleje 214,000 8,4 km trakčního vedení ve stanici 42,000 1 výhybka J49 1:9 190 na betonových pražcích 1, výhybek J49 1:9 300 na betonových pražcích 16,500 3 výhybky J49 1:7,5 190 na dřevěných pražcích 3,900 4 výhybky J49 1:9 190 na dřevěných pražcích 5, výhybek J49 1:9 300 na dřevěných pražcích 16,

5 zabezpečovací zařízení (pro 30 výhybek) 72,000 silniční přejezd se závorami (á 20 mil. Kč) 15,000 2x 100 m nástupiště 1, ,440 mil. Kč 5. traťový úsek žst. Mladá Boleslav východ žst. Mladá Boleslav město 1 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 357, ,000 mil. Kč 6. žst. Mladá Boleslav město první etapa 1,02 km staniční koleje 24,456 1,39 km trakčního vedení ve stanici 6,950 1 výhybka J49 1:7,5 190 na betonových pražcích 1,400 1 výhybka J49 1:9 190 na betonových pražcích 1,300 1 výhybka J49 1:9 300 na betonových pražcích 1,500 1 výhybka J49 1: na betonových pražcích 1,600 2 výhybky J49 1: na betonových pražcích 2,600 2 výhybky J49 1:9 300 na dřevěných pražcích 3,000 zabezpečovací zařízení (pro 13 výhybek) 31,200 demolice mostní opěry a lávky ( m 3 ) 3,324 betonování mostní opěry, mostního pilíře a lávky ( ) 7,080 rozebrání zárubní zdi o celkové kubatuře 3200 m 3 20,944 betonování základů a spojů zárubní zdi o celkové kubatuře 800 m 3 4,800 montáž zárubní zdi o celkové kubatuře 2400 m 3 14,280 vytěžení, naložení a doprava m 3 zeminy do vzdálenosti 5 km 17,081 úprava hlavní kanalizační stoky 0, m nástupiště 4, ,035 mil. Kč 7. žst. Mladá Boleslav město druhá etapa 0,82 km staniční koleje 19,680 0,90 km trakčního vedení ve stanici 4,500 1 výhybka J49 1:9 190 na betonových pražcích 1,300 2 výhybky J49 1:9 300 na betonových pražcích 3,000 1 výhybka J49 1: na betonových pražcích 2,600 zabezpečovací zařízení (pro 4 výhybky) 9,600 demolice jedné opěry, n. k. mostu V. K. a chodníku ( m 3 ) 5,

6 betonování jedné opěry, n. k. mostu V. K. a chodníku ( m 3 ) 10,080 demolice tří lávek ( m 3 ) 0,941 betonování jedné opěry dvou nových lávek ( m 3 ) 0,720 nová nosná konstrukce obou nových lávek (á 700 tis. Kč) 1,400 rozebrání zárubní zdi o celkové kubatuře 2080 m 3 13,614 betonování základů a spojů zárubní zdi o celkové kubatuře 520 m 3 3,120 montáž zárubní zdi o celkové kubatuře 1560 m 3 9,282 vytěžení, naložení a doprava m 3 zeminy do vzdálenosti 5 km 3, m nástupiště 0,551 přeložky inženýrských sítí u lávek (á 800 tis. Kč) 2,400 91,970 mil. Kč 8. traťový úsek žst. Mladá Boleslav město km 15, ,13 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 403, m dvoukolejného tunelu 366,520 výhybka J49 1: odbočky Ptácká 1,600 zabezpečení výhybky odbočky Ptácká 2,400 betonování opěrných zdí o celkové kubatuře 1350 m 3 8,100 2x železniční most (á 50 mil. Kč) 100, ,030 mil. Kč 9. debřská spojka 0,775 km novostavby dvoukolejné elektrizované tratě 276,675 dovoz m 3 zeminy 9,277 zhutnění zeminy o celkové ploše m 2 0,685 1x železniční most o velkém rozpětí (á 100 mil. Kč) 100, ,637 mil. Kč Sečtením dílčích cen jednotlivých stavebních celků (u řepovské spojky uvažována varianta netunelová) dojdeme k celkové orientační ceně za přestavbu železničního uzlu Mladá Boleslav ve výši 7,52 mld. Kč včetně 19 % DPH. Nebudeme-li uvažovat řepovskou spojku (kromě jičínského nadjezdu a kolomutské přeložky) a druhou etapu přestavby stanice MB město včetně přilehlého traťového úseku, vyjde přestavba úseku odb. Podlázky zast. Kolomuty včetně mimoúrovňového křížení Ptácká a dalších uvažovaných investičních akcí města Mladá Boleslav na 1,62 mld. Kč

7 Vzhledem k tomu, že odhad nákladů byl velmi hrubý a v některých případech jsou některé položky započítány zřejmě dvakrát (např. průměrný objem zemních prací je již obsažen v ceně za jeden kilometr koleje, průměrné náklady na hloubený tunel budou pravděpodobně nižší než na ražený atp.), lze očekávat, že výsledná cena za celkové dílo bude nižší Návrh etapizace výstavby Většina zde popisovaných staveb je budována na zelené louce, a proto realizace těchto stavebních celků si vyžádá pouze minimální nebo žádná přerušení železničního provozu na dosud provozovaných úsecích. Pouze při uskutečňování druhé etapy přestavby žst. Mladá Boleslav město a traťového úseku žst. Mladá Boleslav město km 15, bude nutné dlouhodobě vyloučit železniční provoz (řádově v měsících). U netunelové varianty řepovské spojky bude druhá kolej budována v sousedství provozované koleje. Po jejím dobudování bude provoz do této koleje převeden, stará kolej snesena a místo ní vybudována druhá kolej. Dalším kolizním bodem řepovské spojky (u všech variant) je křížení spojky se stávající tratí Mladá Boleslav Stará Paka mezi zastávkami Řepov a Kolomuty a o kousek dál další křížení s důležitou silnicí první třídy Mladá Boleslav Jičín, kde má být vybudován silniční nadjezd. Po dobudování kolomutské přeložky bude železniční provoz na tuto přeložku převeden, stávající kolej v úseku zast. Řepov zast. Kolomuty snesena a řepovská spojka dokončena. Při budování silničního nadjezdu bude nutné silniční provoz převést na provizorní přeložku kolem místa nadjezdu. Stanice Mladá Boleslav východ bude vystavěna doslova na zelené louce. Kříží ji pouze účelová komunikace do východního průmyslového areálu, ta bude po dobu výstavby přejezdu (popřípadě nadjezdu u varianty B) opět vedena po provizorní trase kolem místa budoucího křížení. Po vybudování první staniční koleje a kolomutské přeložky bude provoz na místní trati do Dolního Bousova na tuto kolej převeden a poté dobudováno západní zhlaví včetně nákladového obvodu. Traťový úsek Mladá Boleslav východ Mladá Boleslav město je taktéž bez problémů. Vlaky budou během výstavby tohoto úseku najíždět stávající trať po koleji mezi výhybkami č. 11 a 13 a č. 2, aby byla možná osová změna stávající koleje č. 1b. Po dokončení celého traťového úseku bude stávající kolej snesena a prostor uvolněn pro výstavbu severovýchodní tangenty. První etapa přestavby stanice Mladá Boleslav město si již vyžádá jisté zásahy do železničního provozu, protože stanice se po dobu trvání přestavby v podstatě změní

8 na zastávku, kdy veškerý provoz bude veden po kolejích č. 1 a 1a. Koleje č. 3 a 3a včetně dvojité kolejové spojky budou vytrhány a uvolněny pro stavbu. Zbytek dvojité kolejové spojky (výhybky č. 2 a 4) bude v noční výluce vytržen a nahrazen přímou kolejí. Obdobně bude do stávající koleje č. 1a vložena výhybka č. 7. Lávka pro cestující bude na straně koleje č. 3 zkrácena a provizorně zajištěna podpůrnou konstrukcí do doby vybudování nové lávky (bude probíhat současně s výstavbou nástupišť č. 2 a 3). Poté bude zbourána a první nástupiště zkráceno a upraveno pro koleje č. 3 a 5 (číslování dle přílohy 4.2: Dopravní schéma žst. MB město navržený stav první etapy). Teprve druhá etapa přestavby stanice a zdvoukolejnění traťového úseku Mladá Boleslav město Ptácká si vyžádá úplné přerušení železničního provozu po dobu několika měsíců. Nepříznivé dopady výluky je možné částečně eliminovat zprovozněním řepovské spojky, po které by bylo zajištěno zásobování automobilky a odvoz hotových výrobků. Osobní vlaky z Dolního Bousova by nadále zajížděly do stanice Mladá Boleslav město, kde by byl zajištěn přestup na NAD na hlavní nádraží, kam by po dobu výluky znovu zajížděly osobní vlaky ze zbývajících směrů, tj. i z Nymburka. Výstavba debřské spojky si vyžádá pouze noční výluky na zapojení spojky do stávajících kolejí. Zapojení do odbočky Ptácká by již mělo být připraveno z etapy realizace mimoúrovňového křížení Ptácká. V současné době se v Mladé Boleslavi chystají stavební akce, které velmi úzce souvisí se železnicí. Jsou to: 1. výstavba Bondy Centra vedle žst. Mladá Boleslav město první etapa byla začátkem letošního roku již zahájena. Na tuto etapu bude během příštích tří let navazovat další stavební etapy. 2. výstavba křižovatky Ptácká Laurinova (mimoúrovňové křížení Ptácká) stavební povolení je již vydané, čeká se však na finanční prostředky. První etapa, která se železnicí přímo nesouvisí, by proto měla být zahájena až na podzim letošního roku. Druhá etapa pak nejdříve počátkem příštího roku. 3. severovýchodní tangenta se zahájením této stavby, pro kterou už jsou vykoupené téměř všechny pozemky, se počítá do pěti let. 4. rekonstrukce křižovatky U Měšťáků uvažuje se v zatím neupřesněném časovém horizontu

9 5. přestavba žst. Mladá Boleslav hlavní nádraží se zahájením přestavby za cca 900 miliónů korun se má již na podzim letošního roku. 6. mimoúrovňové křížení železnice s jičínskou silnicí časový horizont realizace není znám. S ohledem na tyto související stavby je nutné přestavbu železničního uzlu Mladá Boleslav koordinovat. Proto je vhodné okamžitě pozastavit chystanou přestavbu žst. Mladá Boleslav hlavní nádraží a výstavbu mimoúrovňového křížení Ptácká a urychleně zadat zhotovení projektové dokumentace, ze které by vzešla výsledná řešení těchto sporných bodů: 1. řepovská spojka rozhodnout, která varianta je optimální, a upřesnit vedení kolomutské přeložky, 2. žst. Mladá Boleslav město rozhodnout o konečné podobě stanice v návaznosti na výstavbu Bondy Centra, autobusového nádraží a severovýchodní tangenty a 3. mimoúrovňové křížení Ptácká rozhodnout o cílové podobě odb. Ptácká, inundačního mostu a debřské spojky a dle tohoto rozhodnutí přepracovat stávající projekt mimoúrovňového křížení Ptácká. Vezmeme-li v úvahu potřebu urychlené modernizace železničního uzlu a připravované prostředky na přestavbu mladoboleslavského hlavního nádraží a další stavby, mohla by etapizace vypadat následovně: 1. krok: výstavba nové žst. Mladá Boleslav východ 2. krok: výstavba mimoúrovňového křížení Ptácká a s provizorním napojením na stávající stav (inundační most však bude připraven na debřskou spojku!) 3. krok: první etapa přestavby žst. Mladá Boleslav město 4. krok: výstavba kolomutské přeložky včetně silničního nadjezdu 5. krok: přeložka traťového úseku Mladá Boleslav město Mladá Boleslav východ 6. krok: výstavba řepovské spojky 7. krok: výstavba debřské spojky 8. krok: druhá etapa přestavby žst. Mladá Boleslav město a zdvoukolejnění traťového úseku Mladá Boleslav město Ptácká Zde je na místě poznamenat, že již po vybudování řepovské a debřské spojky a přestavbě stanice Mladá Boleslav město může železniční uzel Mladá Boleslav částečně

10 fungovat bez ohledu na realizaci milovické spojky! Provoz by byl plně funkční na vozebních ramenech Mělník Mladá Boleslav Dolní Bousov a Nymburk Mladá Boleslav Česká Lípa. Pouze vlaky z Prahy, které jsou už nyní všechny vedeny motorovými soupravami, by i nadále jezdily přes Všetaty s tím, že do/z Liberce by zajížděly úvratí přes žst. MB město. Na dopravně-technologickém posouzení pak je, zda vyhoví extrémně zatěžovaný úsek Ptácká Mladá Boleslav město, protože tudy by oproti již tak napjatému stavu uvedenému v příloze č. 11 jezdily čtyři vlaky navíc, které by po dokončení milovické spojky jezdily přes východní zhlaví. Lze předpokládat, že celý uzel bude elektrizován až po dokončení milovické spojky. Celý uzel a trať Mladá Boleslav Nymburk však mohou být elektrizovány již v předstihu

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha G. Plán investic výběr. od do od do

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha G. Plán investic výběr. od do od do Příloha G Plán investic výběr Název investiční akce / stavebních 07/2014 06/2016 Optimalizace trati Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží - I. část - žst. Praha Hostivař Přestavba stanice pomalá jízda

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_399 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod

Více

Studie. Obnova trati Otovice zastávka (ČR) Scinawka Srédnia (PR) Září 2001

Studie. Obnova trati Otovice zastávka (ČR) Scinawka Srédnia (PR) Září 2001 - 1 - Studie Obnova trati Otovice zastávka (ČR) Scinawka Srédnia (PR) Září 2001 Zpracovali: Bc. Jiří Kučera Za Univerzitou 872 Dobruška tel. 490 505 207 Email: jiri.kucera@post.cz - 2 - Úvod Na popud polských

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou navrhovaného dopravního systému Aircon

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Čj. : DaSH-F/1114/2008/Ot/330.1 Frýdek-Místek,

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010) 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19760/ZP/2014 - Po 17.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu

MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu Popis projektu 31.3.2015 Č. dokumentu 12030 Vypracoval: Ing. Karel Kraml MVE Hrubá Voda s.r.o. Na Květnici 13 Praha 4, PSČ 140 00 gsm +420 774 859 089 karelkraml@gmail.com PARÉ... Obsah 1. Popis projektu...

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha DOKUMENTACE EIA podle 8 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 zákona pro záměr Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský,

Více

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni)

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) Page 1 of 7 Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) V železniční stanici Praha Libeň se ztratilo cestové návěstidlo HSc. Zkusme zmapovat důsledky a najít příčiny tohoto kroku. Stanice

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Křenovická spojka Severní varianta

Křenovická spojka Severní varianta Křenovická spojka Severní varianta Technická studie severní varianty Křenovické spojky propojení tratí 300 a 340 Ing. Jiří Kalčík, Projektové středisko, Nádražní 404, 330 03 Chrást u Plzně, IČ: 45394644

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek leží v severovýchodní části České republiky, nedaleko státních hranic se Slovenskem a Polskem. Poloha Frýdku-Místku je na strategické křižovatce

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost 175 let železnice v Brně Brno je první významné město na území České republiky, kam dorazil parní vlak. Stalo se tak v roce 1839, kdy

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Budoucnost železniční dopravy v Praze a okolí

Budoucnost železniční dopravy v Praze a okolí Budoucnost železniční dopravy v Praze a okolí práce: SOČ obor: 09 - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design zpracoval: Jindřich Škripko ročník studia: II. školní rok: 2009/2010 škola: Gymnázium

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více