VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, Nový Bor Telefon: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZPRACOVAL: Mgr. Jiří Janás PaedDr. Ilona Jindrová Bc. Jana Doubková PŘEDKLÁDÁ: PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka školy SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE Mgr. Sylva Medová předsedkyně školské rady V Novém Boru dne

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu žáků a studentů Výsledky výchovy a vzdělávání Poskytování dalšího vzdělávání, respektive celoživotního učení Zapojení do projektů Spolupráce se sociálními partnery Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské služby Řízení školy Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Přílohy

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Sídlo: Wolkerova 316, Nový Bor Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj Právní forma: kraj, IČO Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Ilona Jindrová Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Termín voleb: Jmenování do funkce: do konce funkčního období školské rady 1. zasedání: Předseda: Mgr. Sylva Medová Datum zápisu do rejstříku: Právnická osoba vykonávala ve školním roce 2011/2012 činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeže Školní jídelna výdejna Odloučená pracoviště školy: Školní ateliéry, galerie, Nový Bor, Palackého 171, 170 Školní dílny, ateliéry pro sklářské obory a obor Design interiéru, školní huť, Nový Bor, Revoluční 500, pavilon teoretického vyučování Domov mládeže s výdejnou jídel a tělocvičnou, Nový Bor, Nemocniční 635, 636 3

4 2. Organizace studia Přehled oborů vzdělání a kapacita školy: Vyšší odborná škola (IZO ) kapacita: 60 studentů N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba N/13 Tvorba uměleckého skla délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 60 Střední škola (IZO ) kapacita: 650 žáků K Gymnázium K/41 Gymnázium délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/040 Výtvarné zpracování skla broušení a vzorování broušeného skla délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/041 Výtvarné zpracování skla hutní tvarování skla studium denní délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor 4

5 82-41-M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/042 Výtvarné zpracování skla tvarování, malování a leptání skla délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba M/043 Výtvarné zpracování skla rytí skla délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M/11 Design interiéru délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl délka studia: 2 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl dálková forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Sklář, sklářské práce H/005 Sklář délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 90 dobíhající obor 5

6 28-58-H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H Brusič skla, brusič technického a šperkařského kamene H/005 Brusič skla délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 80 dobíhající obor H Malíř skla a keramiky H/003 Malíř skla a keramiky délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 110 dobíhající obor Domov mládeže (IZO ) Nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 158 Přehled činnosti ve střediscích volného času (Nemocniční 635, 636, Wolkerova 316, Revoluční 500) Posilovna každé pondělí od 19,00-20,00 Sálová kopaná každé úterý od 17,00-18,30 Florbal každý čtvrtek od 18,30-20,00 Kondiční cvičení každou neděli od 19,00-20,00 Školní kapela každý čtvrtek od 14,30-17,00 Sbor Skleněnky každé úterý od 14,30-17,00 Dramatický kroužek každé pondělí od 13,30-15,00 Večerní broušení každou středu od 15,00-18,00 Německý jazyk každou středu od 7,00-7,45 Výtvarný kroužek každý čtvrtek od 15,00-17,00 Pěvecký sbor každou středu od 15,00-17,00 6

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba Počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 4,48 8,50 6,36 11,67 0,90 31,91 z toho ženy 2,98 2,55 3,61 6,96 0,90 17,00 Odborná způsobilost Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti Z toho: počet z toho bez (přepočtení na plně zaměstnané) kvalifikace výchovný poradce 1 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 2 0 školní metodik prevence 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 1 Pracovníci domova mládeže vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 3,00 0,00 1,80 4,80 Počet nepedagogických pracovníků, změny v pedagogickém sboru Počty nepedagogických pracovníků Odchody pracovníků Nástupy nových pracovníků nepedagogických z toho externistů ukončilo z toho pedagogických nastoupilo z toho pedagogických

8 Platové podmínky zaměstnanců: Zaměstnanci jsou odměňováni podle: Zákoníku práce č.262/2006 část VI. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Počet pracovníků Typ vzdělání 2 VŠ-UJEP 2 DPS 4. Údaje o počtu žáků a studentů Obor vzdělávání Počet KKOV Žáků Tříd Tvorba uměleckého skla N/ Výtvarné zpracování skla a světelných objektů M/13 9 0,34 Gymnázium K/ Design interiéru M/ ,66 Předškolní a mimoškolní pedagogika M/ Sklář výroba a zušlechťování skla H/ Sklářský průmysl dálkové L/ CELKEM k

9 Údaje o přijímacím řízení SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 91 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 18 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 84 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 7 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 2 z toho vyřešeno autoremedurou 2 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 18 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 6 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 10 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 10 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 7 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 3 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Domovy mládeže Počet podaných přihlášek do domova mládeže 29 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 29 Údaje o rozhodnutích vydaných ředitelkou Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 4 o změně oboru vzdělání 1 o přerušení vzdělávání 5 o opakování ročníku 4 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 6 o vyloučení podle 31 ŠZ 1 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 9

10 o povolení individuálního vzdělávání žáka 5 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 1 celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách-počet žáků zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách-počet žáků zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu-počet studentů zkoušky v řádném termínu zkoušky v náhradním termínu opravné zkoušky konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli konali prospěli neprospěli Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala učitele OV 0 0 pochvala ředitele školy 2 8 jiná ocenění 0 0 napomenutí třídního učitele 15 8 důtka třídního učitele 8 12 důtka učitele odborného výcviku 0 0 důtka ředitele školy

11 snížená známka z chování 5 9 Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 13 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 1. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,861 Z toho neomluvených 385 1,782 Odborné celkem ,625 Z toho neomluvených 156 0,722 Celkem ,486 Z toho neomluvených 541 2, pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,884 Z toho neomluvených 251 1,167 Odborné celkem ,702 Z toho neomluvených 190 0,884 Celkem ,586 Z toho neomluvených 441 2,051 Uplatnění absolventů Odmaturovalo celkem osmnáct žáků gymnázia, z nichž jedenáct bylo přijato na VŠ a jeden žák na VOŠ. Žáci studují na VŠCHT v Praze (3 žáci), TUL v Liberci (7 žáků), UK v Praze (1 žák). Tři žáci nastoupili na pomaturitní studium AJ na Akademii J. A. Komenského v České Lípě. Jedna žákyně studuje v nultém ročníku u firmy TUTOR, zbývající dva žáci nastoupili do pracovního poměru. Absolventi sklářských oborů se nejčastěji uplatnili převážně v malých sklářských firmách a ateliérech. Převážná část absolventů nástavbového studia uplatňuje dosažené maturitní vzdělání ke zvýšení kvalifikace ve svém oboru na stávajícím pracovišti. Studenti VOŠS všichni úspěšně vykonali absolutorium, přičemž 3 nastoupili do zaměstnání u sklářských firem, 2 studenti pokračují ve studiu na UMPRUM v Praze, 1 studentka na FUD UJEP Ústí nad Labem, 2 studenti na Univerzitě T. Bati ve Zlíně (všichni pokračují ve studiu 11

12 oborů zaměřených na sklo), 1 student pokračuje ve studiu na VŠCHT v Praze, 1 se vrátil do původního zaměstnání, jeden zůstal jako výtvarník na volné noze, 1 studuje na naší škole tříletý učňovský obor a jedna je bez zaměstnání. 6. Poskytování dalšího vzdělávání, respektive celoživotního učení Přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných 12 směr druh akreditace Rozsah Forma Počet Počet Způsob ukončení (hod) studia účastníků absolventů kurz foukání skla 9-zájmový M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK 35 prezenční osvědčení 6 6 kurz broušení skla 9-zájmový M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK 162 prezenční osvědčení 1 1 kurz fusing 9-zájmový M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK 21 prezenční osvědčení 1 1 kurz foukání skla 9-zájmový M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK 21 prezenční osvědčení 1 1 A-rekvalifikační kurz, M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz, J-jazykový kurz, C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru Doplňující informace rok 2011 rok 2012 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 8 1 Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 7 5 Seznam dílčích kvalifikací, pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. Brusič skla ( H) datum rozhodnutí o autorizaci: V Praze dne Malíř skla ( H) datum rozhodnutí o autorizaci: V Praze dne Sklář pro duté sklo ( H) datum rozhodnutí o autorizaci: V Praze dne

13 7. Zapojení do projektů Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky K vyšší kvalitě nejen s mentoringem OP VK příjemce ,00 Kč Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a OP VK příjemce ,78 Kč praxí a rozšířením nabídky vzdělávání o kombinovanou formu Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol OP VK Libereckého kraje příjemce ,21 Kč Praktické vyučování jinak! OP VK příjemce ,51 Kč UNIV 2 KRAJE OP VK partner UNIV 3 KRAJE OP VK partner Tvorba šperků malé podnikání ve velké evropské krizi Leonardo da Vinci partner ,- EUR Klíč ke zdravému Evropanovi Comenius partner ,- EUR 8. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery je tradiční, bohatá a nevyhnutelná. Sklářské firmy participují na životě škole v mnoha oblastech a jednou větou lze říci, že je tomu i naopak. Škola funguje jako odborné a výzkumné pracoviště pro sklářské podnikatele. Na sklářské huti proběhl výzkum v oblasti zásadní inovace tavení skla, totiž sklářských pelet švédské firmy Glasma. Poté, co se tento materiál osvědčil, je nejenom používán k tavení skla ve školní huti, ale škola se stala i zástupcem švédského distributora pro ČR. Z českých firem, s nimiž škola spolupracuje, lze uvést Crystalex, TGK, Egermann, Slavii, Preciosu, Ajeto, Šípek Team, Max Crystal, Astera a to v nejrůznějších oblastech, jako je odborný výcvik žáků, pořádání soutěží a výstav, sponzoring, partnerství ve školních projektech. Nejvýrazněji se letos škola sešla ke spolupráci s novoborskými sklářskými firmami při organizaci Interglass Sympozia Tento vrcholný mezinárodní svátek skla, pořádaný jednou za tři roky, původně organizovaný Crystalexem od roku 1982, vzalo na svá bedra město Nový Bor. Pět nejvýznamnějších sklářských firem a škola se pod vedením města zhostilo tohoto náročného úkolu, jehož výsledky byly vystaveny též v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Novinkou tohoto ročníku byla též realizace Studentské sekce IGS, která proběhla výhradně pod taktovkou školy. Oficiální partnerství se školou přijaly firmy také v projektu pro studenty a pedagogy VOŠS Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a praxí a rozšířením nabídky vzdělávání o kombinovanou formu, kde jejich pozice spočívá ve vedení studentů při řízených odborných praxích. V rámci tohoto projektu se také dva učitelé technologie budou přímo ve firmách seznamovat s inovacemi v technologiích, a to ve firmách Crystalex Nový Bor a Moser Karlovy Vary. 13

14 Velmi úzce nyní škola spolupracuje s městem Nový Bor. Škola využila nabídky na expozici studentských prací v místním Turistickém a informačním centru. Kromě toho se žáci, studenti a pedagogové účastní všech větších akcí, které město pořádá, a podle svého zaměření pomáhají při jejich organizaci. Tak se žáci a studenti podle svého zaměření účastnili Sklářských a Krajských slavností (skláři), Den Země, IGS (gymnazisté), akcí DDM a Sklářského muzea (Předškolní a mimoškolní pedagogika) Spolupracujeme také se všemi třemi místními ZŠ v oblasti praxí žákyň 2. ročníku pedagogického oboru, se 7 místními MŠ v rámci praxí žákyň 1. ročníku a také v pořádání společných akcí, jako jsou sportovní turnaje, školní akademie, společné soutěže. Celkový přehled viz. Ročenka školy. 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Pro přehlednost uvádíme výčet všech aktivit školy a prezentace na veřejnost. Přílohou této výroční zprávy je pak ročenka školy, kde naleznete více Nový Bor Den, kdy svítí světlušky účast na sbírce Česká Lípa Corny okresní kolo Nový Bor Seminář pro pedagogické pracovníky v rámci sklářského workshopu seminář Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Doksy workshop Jetřichovice Integrační kurz P1,G Česká Lípa Burza škol ZŠ Lada burza Česká Lípa Malá burza středních škol ZŠ Partyzánská burza Nový Bor Den Otevřených dveří den otevřených dveří Hamr na jezeře Malovací kurz VOŠ Praha Praha Národní Divadlo Piazzeta - glass circus prezentace školy Česká Lípa Stolní tenis okresní kolo Liberec Nadotech prezentace školy Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Špičák workshop Jetřichovice Integrační kurz D Liberec Konference Ještěd - TUL - výjezd pece prezentace školy Česká Lípa Kopaná chlapci okresní kolo Liberec EDUCA Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Špičák workshop Nový Bor Zahajovací konference VOŠ Nový Bor Astronomická olympiáda školní kolo Liberec Kraj LBC seminář pro příjemce Nový Bor Burza škol ZŠ Náměstí + U Lesa burza Brno Gaudeamus Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Pátova workshop 14

15 Nový Bor Logická olympiáda Rumburk Burza vzdělávání Rumburk Česká Lípa QUO VADIS burza škol Česká Lípa - výjezd pece Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Náměstí workshop Nový Bor Norský den Nový Bor Den Otevřených dveří Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Náměstí workshop Česká Lípa Vila Hrdlička - výstava + koncert Svěcený Nový Bor Olympiáda v Českém jazyce školní kolo Česká Lípa Košíková dívky okresní kolo Praha VŠCHT - výjezd pec Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Náměstí workshop Česká Lípa Košíková chlapci okresní kolo Česká Lípa Odbíjená chlapci okresní kolo Nový Bor Skleněná noc otevřených dveří Česká Lípa Florbal dívky okresní kolo Česká Lípa Odbíjená dívky workshop Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Kamenický Šenov Nový Bor Studentské prezidentské volby školní kolo Nový Bor Olympiáda v českém jazyce školní kolo Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Cvikov workshop Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Kamenický Šenov workshop Nový Bor Školní vánoční besídka školní kolo Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Vrchlického Liberec workshop Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Vrchlického Liberec workshop Albrechtice Lyžařský kurz 1. ročníků Nový Bor Den Otevřených dveří den otevřených dveří Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Vrchlického Liberec workshop Nový Bor Výstava Voška aktuálně Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Vrchlického Liberec workshop Nový Bor Recitační soutěž Wolkerův Prostějov školní kolo Praha Gaudeamus Nový Bor Maturitní ples G Česká Lípa Olympiáda v německém jazyce okresní kolo Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Cvikov 15

16 Česká Lípa Olympiáda v českém jazyce okresní kolo Polevsko Lyžování dívky okresní kolo Polevsko Lyžování chlapci okresní kolo Liberec Olympiáda v ruském jazyce krajské kolo Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Cvikov Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Cvikov Nový Bor Biologická olympiáda školní kolo Česká Lípa Futsal okresní kolo Liberec Olympiáda v německém jazyce krajské kolo Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Zákupy workshop Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Zákupy workshop Nový Bor Sklářský workshop - žáci ZŠ Zákupy workshop Česká Lípa Mladý moderátor okresní kolo Nový Bor Matematický klokan Student celostátní kolo Nový Bor Matematický klokan Student celostátní kolo Liberec Prezentiáda krajské kolo SHOAH soutěž k příležitosti Dne památky obětí holokaustu celostátní kolo Nový Bor Angličtinář roku celostátní kolo Praha Prezentiáda celostátní kolo Lomnice nad Popelkou Lomnické hudební jaro krajské kolo Česká Kamenice Budeme si zpívat krajské kolo Cena Filipa Venclíka Stará ves Outdoorový kurz G Nový Bor O dvanácti měsíčkách-divadelní představení pro žáky MŠ Kunštát VI. ročník - Svátky řemesel, 555. výročí korunovace Nový Bor Slavnostní předávání maturitních vysvědčení-měú Nový Bor Nový Bor Sklářské a krajské slavnosti Česká Lípa Pohár Josefa Masopusta okresní kolo Vltava Vodácký kurz třídy P Nový Bor Školní akademie Liberec Máj-měsíc poezie školní kolo Nový Bor Matematická olympiáda 1. kolo školní kolo Nový Bor Matematická olympiáda 2. kolo školní kolo Nový Bor Český den proti rakovině Kunštát Svátky řemesel 16

17 Výstavní akce školy Nový Bor Zeměpisná olympiáda školní kolo Nový Bor Sapere - vědět, jak žít školní kolo Česká Lípa Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo Liberec Chemická olympiáda krajské kolo Liberec Přebor Libereckých škol v šachu krajské kolo Designblok Praha 2012 Národní cena za studentský design, následné výstavy v Londýně, Vídni, Mnichově 2 oceněné studentky: Dobrý studentský design Nový Bor Řemeslo a umění ve skle 2012: 2 ocenění studenti Junior Karlovy Vary Sanssouci Glass Match 2013: 1 ocenění Národní cena za studentský design 2013 : 4 NOMINACE Účast na mezinárodních výtvarných akcích Zwiesel: Zwiesel Kölbl 2013 Hadamar, Německo: Glass Award for Young Talents 2013 Rheinbach, Německo: 7th International Glass Art Award 2013: 1 ocenění Vídeň 2013, České centrum: 4 studenti Výtvarné soutěže Darovací předmět pro Národní agenturu pro vzdělávací programy: vyhráli 2 studenti VOŠS Darovací cena pro Vítěze Mezinárodního Sympozia středních uměleckých škol libereckého kraje: vyhrála studentka VOŠS 10. Poradenské služby Zpráva výchovného poradce školy Na všech součástech školy pracoval pouze jeden výchovný poradce. V rámci svých kompetencí spolupracoval s PPP v České Lípě, a to způsobem pravidelných schůzek i mimo ně. Zároveň spolupracoval i s Úřadem práce v České Lípě. Výchovný poradce spolupracoval v průběhu školního roku s třídními učiteli, a to především ohledně problematiky absence a školní úspěšnosti. Byly také vedeny pohovory s žáky a rodiči. Bylo vypracováno několik posudků pro orgány činné v trestním řízení. Dále se uskutečnilo několik vzájemných návštěv mezi výchovným poradcem školy a sociálními pracovnicemi. 17

18 Výchovný poradce pravidelně informoval žáky o možnostech studia na VOŠ či VŠ, o možnostech doučování i o jazykových kurzech, předával jim propagační materiály a pomáhal s vyplňováním příslušných přihlášek. V průběhu roku poskytoval žákům třetího a čtvrtého ročníku kariérové poradenství. Další informace se týkaly způsobu řešení osobních či studijních problémů žáků. Studijní problémy byly řešeny většinou na základě výsledků čtvrtletní a pololetní klasifikace. Žáci maturitních ročníků byli poučeni o tom, jak se efektivně připravovat k maturitě a k přijímacím zkouškám na VOŠ a VŠ. Všem pedagogům byly pravidelně předávány informace, týkající se práce výchovného poradce. Současně s nimi bylo o práci výchovného poradce informováno vedení školy. Pedagogové i žáci získávali pravidelné informace i na nástěnce výchovného poradce. Tyto se týkaly jak dalšího studia, tak i vyhledávání další pomoci v PPP. I v tomto školním roce se výchovný poradce vzdělával v oblasti systemické psychologie, absolvoval řadu seminářů nahlížejících na školu jako na uzavřený specifický systém vztahů a především uplatňoval nově získané poznatky při jednání s klienty i v poradenské činnosti kolegům. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění speciální péče Na počátku roku vytipováni žáci, kteří by mohli mít problémy týkající se zvládnutí učiva či problémy zdravotní. Žáci se specifickými poruchami učení se vyskytovali na všech součástech školy. Byl s nimi proveden pohovor a předány podklady z PPP výchovnému poradci. Během celého školního roku pak probíhala spolupráce mezi výchovným poradcem, těmito žáky i učiteli jednotlivých předmětů, kteří byli v tomto směru také informováni (způsoby klasifikace žáků se SPU). Žákům se specifickými poruchami učení se věnovali převážně učitelé českého jazyka a učitelé cizích jazyků, kteří přihlíželi k poruchám žáků, dle doporučení výchovného poradce. Na začátku školního roku byli také vytipováni talentovaní žáci, kteří byli orientováni na kroužky mimoškolní činnosti i na příslušné soutěže školy. Výchovný poradce studentům zprostředkovával informace o všech akcích, kterých by se žáci mohli zúčastnit i ve svém volném čase. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou podle 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby: se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování) se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo na naší škole výhradně formou individuální integrace do běžných tříd. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním 18

19 Škola zabezpečovala pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním následující podmínky: uplatnění principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu jak při organizaci činností souvisejících s výukou, tak při stanovení obsahu, forem a metod výchovně vzdělávací práce i hodnotících kritérií spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími institucemi a organizacemi intenzivní kontakt s rodiči žáka respektování zvláštností a možností žáka včasné poskytnutí speciální pomoci utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry Spolupráce školy s odborným pracovištěm seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků s daným postižením žáka dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek zajištění odborné literatury Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Škola zabezpečovala pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním následující podmínky: zapůjčení učebnic, případně jiných školních potřeb (např. sportovních potřeb) zdarma v případě potřeby individuální jazykovou péči dětem s jiným než českým mateřským jazykem v případě potřeby spolupráci s odborníky intenzivní kontakt s rodiči žáka v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů zajištění skupinové nebo individuální péče zajištění specifických učebnic a pomůcek volba odpovídajících metod a forem práce vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí 19

20 Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení Nejčastější skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole byli žáci s vývojovými poruchami učení a poruchami chování. Tito žáci, jestliže neměli při nástupu do 1. ročníku posudek, byli posíláni se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny v České Lípě. Pro tyto děti byl na základě vyšetření zpracován individuální vzdělávací plán. Způsob práce s dětmi s vývojovými poruchami učení v jednotlivých předmětech: Při klasifikaci bylo přihlíženo ke stupni a druhu specifické poruchy. Kromě individuálního vzdělávacího plánu, případně úlev v kvantitě učiva, byly respektovány přístupy Zabezpečení výuky žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukačními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Ve spolupráci a na doporučení PPP byli žáci vzděláváni podle zpracovaného individuálního výchovně vzdělávacího plánu V procesu vytváření klíčových kompetencí bylo nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Při vzdělávání žáků mimořádně nadaných byly uplatňovány metody používané při vzdělávání žáků běžné populace, byly však podle potřeby individuálně modifikovány. Škola zabezpečovala pro úspěšné vzdělávání žáků mimořádně nadaných následující podmínky: uplatnění principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu jak při organizaci činností souvisejících s výukou, tak při stanovení obsahu, forem a metod výchovně vzdělávací práce i hodnotících kritérií konzultace podle potřeb a zájmu žáků podpora účasti v soutěžích a olympiádách Vyhodnocení preventivního programu školy, zpráva metodika prevence Školní strategie primární prevence rizikového chování vychází z cílů minimálního preventivního programu k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (dále jen minimální preventivní program ), který vznikl v souladu s metodickými doporučeními a strategií prevence rizikového chování schválenými MŠMT a dalších dokumentů obdobného charakteru. Opět bylo cílem zapojit do spolupráce všechny součásti školy (prostory teoretické výuky, dílny i dům mládeže) a seznámit s obsahem minimálního preventivního programu všechny pedagogické a výchovné zaměstnance školy. Studentům byly nabídnuty možnosti alternativního způsobu trávení volného času (viz volnočasové aktivity) s cílem předcházet možnému vzniku rizikového chování této sociální skupiny a poukázat na možnost života v souladu se zásadami zdravého životního stylu. V souladu s minimálním preventivním programem byl 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace adresa: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, telefon: 485 110 677, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz, webové

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz, vedeni@ohsturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více