VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, Nový Bor Telefon: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Jiří Janás PaedDr. Ilona Jindrová Bc. Jana Doubková PŘEDKLÁDÁ: PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka školy SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE Mgr. Sylva Medová předsedkyně školské rady V Novém Boru dne

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu žáků a studentů Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení do projektů Spolupráce se sociálními partnery Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské služby Řízení školy Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Přílohy

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Sídlo: Wolkerova 316, Nový Bor Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj Právní forma: kraj, IČO Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Ilona Jindrová Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Termín voleb: Jmenování do funkce: do konce funkčního období školské rady 1. zasedání: Předseda: Mgr. Sylva Medová Datum zápisu do rejstříku: Právnická osoba vykonávala ve školním roce 2013/2014 činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, kapacita 650 Vyšší odborná škola, Nový Bor, Wolkerova 316, kapacita 60 Domov mládeže, Nový Bor, Nemocniční 635, kapacita 158 Školní jídelna výdejna, Nový Bor, Nemocniční 635, kapacita 500 Odloučená pracoviště školy: Školní ateliéry, galerie, Nový Bor, Palackého 171, 170 Školní dílny, ateliéry pro sklářské obory a obor Design interiéru, školní huť, Nový Bor, Revoluční 500, pavilon teoretického vyučování Domov mládeže s výdejnou jídel a tělocvičnou, Nový Bor, Nemocniční 635, 636 3

4 2. Organizace studia Přehled oborů vzdělání a kapacita školy: Vyšší odborná škola (IZO ) kapacita: 60 studentů N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba N/13 Tvorba uměleckého skla denní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 60 Střední škola (IZO ) kapacita: 650 žáků K Gymnázium K/41 Gymnázium denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M/11 Design interiéru denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 4

5 28-45-L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl denní forma vzdělávání délka studia: 2 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl dálková forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla denní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 97 Domov mládeže (IZO ) Nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 158 Přehled činnosti ve střediscích volného času (Nemocniční 635, 636, Wolkerova 316, Revoluční 500) Posilovna každé pondělí od 19,00-20,00 Sálová kopaná každé úterý od 17,00-18,30 Florbal každý čtvrtek od 18,30-20,00 Kondiční cvičení každou neděli od 19,00-20,00 Školní kapela každý čtvrtek od 14,30-17,00 Sbor Skleněnky každé úterý od 14,30-17,00 Dramatický kroužek každé pondělí od 13,30-15,00 Večerní broušení každou středu od 15,00-18,00 Německý jazyk každou středu od 7,00-7,45 Výtvarný kroužek každý čtvrtek od 15,00-17,00 5

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 6,26 8,49 6,28 14,87 1,79 37,69 z toho ženy 2,95 5,38 4,42 8,07 0,50 21,33 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 37,69 10,30 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) 6 z toho bez kvalifikace poradenské služby ve škole: výchovný poradce 1 0 školní metodik prevence 1 0 školní speciální pedagog 0 0 školní psycholog 0 0 ostatní: koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 2 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 1 Přehled pracovníků domova mládeže vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 3,00 0,00 1,80 4,80 Počet nepedagogických pracovníků, změny v pedagogickém sboru Počty nepedagogických pracovníků Odchody pracovníků Nástupy nových pracovníků nepedagogických z toho externistů ukončilo z toho pedagogických nastoupilo z toho pedagogických

7 Platové podmínky zaměstnanců: Zaměstnanci jsou odměňováni podle: Zákoníku práce č.262/2006 část VI. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Počet pracovníků Typ vzdělání 3 VŠ 2 DPS 4. Údaje o počtu žáků a studentů Obor vzdělávání Počet KKOV Žáků Tříd Tvorba uměleckého skla N/ Výtvarné zpracování skla a světelných objektů M/ ,5 Gymnázium K/ Design interiéru M/ ,5 Předškolní a mimoškolní pedagogika M/ Sklář výroba a zušlechťování skla H/ CELKEM k

8 Údaje o přijímacím řízení SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 134 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 16 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 97 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 34 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 17 z toho vyřešeno autoremedurou 13 z toho postoupeno krajskému úřadu 3 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 9 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 9 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 10 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 4 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 6 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 1 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Domovy mládeže Počet podaných přihlášek do domova mládeže 32 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 32 Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 7 o změně oboru vzdělání 3 o přerušení vzdělávání 3 o opakování ročníku 5 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 5 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 8

9 o povolení individuálního vzdělávání žáka 7 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 1 celkem Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách-počet žáků zkoušky v řádném termínu bez opravných zkoušek zkoušky v náhradním termínu bez opravných zkoušek opravné zkoušky konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách-počet zkoušky v jarním zkušebním období bez opravných zkoušek zkoušky v podzimním zkušebním období bez opravných zkoušek opravné zkoušky v jarním i podzimním zkušebním období konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet zkoušky v řádném termínu bez opravných zkoušek zkoušky v náhradním termínu bez opravných zkoušek opravné zkoušky konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli počet žáků, kteří konali zkoušku prospěli neprospěli

10 Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala učitele OV 0 0 pochvala ředitele školy 7 28 jiná ocenění 0 0 napomenutí třídního učitele 9 8 důtka třídního učitele důtka učitele odborného výcviku 0 0 důtka ředitele školy 4 4 snížená známka z chování 4 8 Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 11 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 1. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,603 Z toho neomluvených 180 0,662 Odborné celkem ,316 Z toho neomluvených 17 0,063 Celkem ,919 Z toho neomluvených 197 0, pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,136 Z toho neomluvených 316 1,158 Odborné celkem ,465 Z toho neomluvených 36 0,132 Celkem ,601 Z toho neomluvených 352 1,289 10

11 Uplatnění absolventů Odmaturovalo celkem devatenáct žáků gymnázia, z nichž patnáct bylo přijato na VŠ, jedena žákyně na VOŠ a jedna žákyně na konzervatoř. Žáci studují na UK v Praze (4 žáci), TUL v Liberci (3 žáci), UJEP v Ústí nad Labem (2 žáci), České zemědělské univerzitě v Praze (2 žáci), VŠCHT v Praze (1 žák), VŠE v Praze (1 žák), Vysoké škole obchodní v Praze (1 žák), Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (1 žák). Dva žáci nastoupili do pracovního poměru. Absolventi sklářských oborů se nejčastěji uplatnili převážně v malých sklářských firmách a ateliérech oborů zaměřených na sklo. 6. Poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Přehled programů dalšího vzdělávání nabízených školou Název programu Směr Druh Akreditace Rozsah Forma Ukončení Počet účastníků Počet absolventů Uskutečněné 2013/2014 Hutní tvarování skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK 35 hod. prezenční osvědčení 2 2 Umělecké rytí skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK 70 hod. prezenční osvědčení 1 1 Další nabídka Broušení skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Umělecké sklenářství 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Ruční malování skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK prezenční certifikát 0 0 Fusing - spékání skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Základy sklářské technologie 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Výtvarná příprava 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Efektivní využití PC 7 - všeobecně vzdělávací M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK prezenční certifikát 0 0 Tavená plastika 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Český jazyk pro cizince 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Ruský Jazyk 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Anglický jazyk 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Německý jazyk 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Tavení skla 6 - umělecký a technický C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru prezenční certifikát 0 0 Kresba, malba 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát

12 Doplňující informace rok 2012 rok 2013 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 0 0 Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 8 0 Seznam dílčích kvalifikací, pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. název dílčí kvalifikace datum rozhodnutí o autorizaci Brusič skla ( H) Malíř skla ( H) Sklář pro duté sklo ( H) Zapojení do projektů Zapojení do mezinárodních programů, spolupráce se zahraničními školami Název programu Počet zúčastněných dětí/ žáků/ studentů Comenius - Klíč ke zdravému Evropanovi 100 Leonardo - Tvorba šperků- malé podnikání ve velké evropské krizi 20 Comenius: V tomto projektu se spojují školy ze šesti různých zemí (Turecko, Holandsko, Norsko, Maďarsko, Polsko a Česká republika), aby společně pracovaly na mezinárodním projektu týkajícím se zdravého evropského životního stylu v udržitelném životním prostředí. Projekt je zajímavý pro všechny studenty, učitele, rodiče a obce, protože školy se nacházejí v různých prostředích ve všech částech Evropy. Škola v Turecku je například umístěna v Ankaře, ve městě s 5 miliony obyvatel, zatímco škola v Norsku je v městečku Lyngdal se zhruba 3 tisíci obyvatel. Uvědomujeme si, že každá země a každé město mají svou vlastní totožnost, ale zároveň je zajímavé ji porovnávat z pohledu zdravého životního stylu, zdravého jídla, životního prostředí a snah o její udržitelnost. Doufáme, že odhalíme skutečného zdravého Evropana, protože ať žijete kdekoliv, je dobré si být vědom zdravého životního stylu v udržitelné Evropě. Studenti ze všech šesti zemí se začínají navzájem poznávat v projektu SMYLE. Poté studenti a učitelé organizují aktivity zaměřené na následující témata (zejména během šesti výměnných období): zdravé jídlo, sport, udržitelnost, životní prostředí, příroda a kultura. Tato témata budou podporována informačními technologiemi a multimediálními prostředky. Věříme, že se školám na konci projektu podaří vytvořit společné webové stránky, projektový blog, pokladnici produktů, které nejlépe představí každou zemi z pohledu jejích tradic, E-twin prostor, PPT prezentace a další. Projektové aktivity budou začleněny do školních učebních plánů. Materiály se budou šířit do každé komunity a budou dostupné všem školám a institucím každé země. 12

13 Leonardo da Vinci: Projekt je výsledkem kontaktního semináře Kreativita a inovace v řemesle a umění, který se konal v Espoo ve Finsku října Projekt poskytuje studentům popisy a videomateriál různých stylů výroby šperků z různých materiálů, jako je stříbro, sklo, perly, dřevo, plast a recyklovaný materiál. Síť mezi účastníky projektu a sociálními partnery bude fungovat jako mezinárodní platforma pro výměnu zkušeností ve šperkařství. Cílovými skupinami jsou studenti odborného vzdělávání, ženy 50+, nezaměstnaní a zástupci světa práce. Mezinárodní mobility s workshopy budou fungovat jako praxe pro studenty a zaměstnance. Rozhodující bude přilákat zákazníky k oboru šperkařství a vytvářet pracovní místa pro absolventy. Projekt je prvním krokem k ECVET a jeho výsledky mohou být rozvinuty i v dalších projektech. Projekt by měl zahájit proces budování kapacit v oblasti výroby šperků. V rámci projektu bude vytvořeno partnerství mezi evropskými organizacemi, které budou mít dopad na místní subjekty a podniky s cílem zlepšit pracovní příležitosti v oblasti výroby klenotů příkladem dobré praxe. Projekty Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky K vyšší kvalitě nejen s mentoringem OP VK Příjemce ,- Kč Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a praxí a rozšířením OP VK Příjemce ,78 Kč nabídky vzdělávání o kombinovanou formu Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol OP VK Příjemce ,21 Kč Praktické vyučování jinak! OP VK Příjemce ,51 Kč UNIV 3 kraje OP VK Partner Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji OP VK Partner ,29 Kč Tvorba šperků - malé podnikání ve velké evropské krizi Leonardo Partner ,- EUR Klíč ke zdravému Evropanovi Comenius Partner ,- EUR Skleněná noc otevřených dveří KULK Příjemce ,- Kč Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2013 KULK Příjemce ,85 Kč 8. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery se tak jako naše obory neustále rozšiřuje a počet sociálních partnerů se zvyšuje. Sklářské firmy participují na životě školy v mnoha oblastech a jednou větou lze říci, že je tomu i naopak. Škola funguje jako odborné a výzkumné pracoviště pro sklářské podnikatele. Škola se stala také zástupcem švédského distributora firmy Glasma pro ČR a dodává tento materiál pro tavení skla firmám nejen v oblasti Novoborska, za což od distributora obdržela slevu na koupi těchto granulí pro tavení skla. Z českých firem, s nimiž škola spolupracuje, lze uvést Crystalex, TGK, Egermann, Slavii, Preciosu, Ajeto, Šípek Team, Max Crystal, Astera a to v nejrůznějších oblastech, jako je odborný výcvik žáků, pořádání soutěží a výstav, sponzoring, partnerství ve školních projektech. V tomto školním roce také 13

14 skončil dvouletý projekt, v němž sklářské firmy přijaly oficiální partnerství s VOŠS, a to Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a praxí a rozšířením nabídky vzdělávání o kombinovanou formu, kde jejich pozice spočívala ve vedení studentů při řízených odborných praxích. V rámci tohoto projektu se také dva učitelé technologie přímo ve firmách seznamovali s inovacemi v technologiích při svých odborných stážích, a to ve firmách Crystalex Nový Bor a Moser Karlovy Vary. Velmi úzce nyní škola spolupracuje s městem Nový Bor. Škola využila nabídky na expozici studentských prací v místním Turistickém a informačním centru. Kromě toho se žáci, studenti a pedagogové účastní všech větších akcí, které město pořádá, a podle svého zaměření pomáhají při jejich organizaci. Tak se žáci a studenti podle svého zaměření účastnili Sklářských slavností (skláři), Den Země, IGS (gymnazisté), akcí DDM a Sklářského muzea (Předškolní a mimoškolní pedagogika). Spolupracujeme také se všemi třemi místními ZŠ v oblasti praxí žákyň 2. ročníku pedagogického oboru, se 7 místními MŠ v rámci praxí žákyň 1. ročníku a také v pořádání společných akcí, jako jsou sportovní turnaje, školní akademie, společné soutěže. Celkový přehled viz. Ročenka školy. Přehled subjektů spolupracujících se školou: Předškolní a mimoškolní pedagogika Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Centrum dětí a mládeže, Česká Kamenice Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Základní škola Karla Hynka Máchy, Valdštejnská 253, Doksy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Dětský domov Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Smetanka, Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace 14

15 Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace MŠ Lípánek Montessori Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lipová, okres Děčín, příspěvková organizace Mateřská škola Pražská, Doksy, příspěvková organizace Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, příspěvková organizace Mateřská škola Svor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592/II, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. Mateřská škola Lobendava čp. 302, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Kunratice u Cvikova, příspěvková organizace Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková organizace Mateřská škola Beruška, v.o.s., Nový Bor Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Mateřská škola Velký Šenov, okres Děčín, příspěvková organizace Mateřská škola Kaštánek, Česká Kamenice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81 Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace Soukromá mateřská škola Motýlek, v.o.s., Nový Bor Rodina v centru, o.s., Nový Bor Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace Mateřská škola Čakovice I, Praha Mateřská škola a Základní škola Sloup v Čechách, příspěvková organizace Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace Mateřská škola Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Prácheň, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Polevsko, p.o., okres Česká Lípa Základní škola a Mateřská škola Rybniště, okr. Děčín, příspěvková organizace 15

16 Mateřská škola Klíček, Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Design interiéru JYSK s.r.o., Praha Nábytek Rodinná Pohoda - Sanik s.r.o., Zákupy Drahoslav Dlouhý, Praha - Bubeneč Šicí Ráj s.r.o., Nový Bor Studio 4live, interiérové studio Česká Lípa Interiéry Fišer, Nový Bor Miglass s.r.o., Okrouhlá René Pacholík, Dobranov Lucie Jiroušková, Sloup v Čechách Jaroslava Bártová, Cvikov PH oil, Doksy DDM Libertin, Česká Lípa Ljuba Stanojkovičová, Sloup V Čechách Truhlářství Charvát František, Česká Lípa Delfi spol s.r.o., Děčín 5 F- Interiér s.r.o., Česká Lípa Eduard Soukup, Dobranov REKLAmy, Česká Lípa Sklářské obory Moser, Karlovy Vary TGK- technika, sklo, umění s.r.o., Skalice u České Lípy Ajeto, Lindava Aleš Zvěřina, AZ Design, Nový Bor Astera s.r.o., Nový Bor AveClara s.r.o., Polevsko Egermann s.r.o., Nový Bor 16

17 Crystalex CZ s.r.o., Nový Bor Zlata Zvěřinová, Stará Oleška Baku Crystal s.r.o., Liberec Vitráže Zajac, Cvikov Jiří Pačinek, Lindava MAX CRYSTAL s.r.o., Turnov EuroprofiGlass s.r.o. Skalice u České Lípy Blažek Glass, Poděbrady Preciosa Lustry, Kamenický Šenov 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Pro přehlednost uvádíme výčet všech aktivit školy a prezentace na veřejnosti. Přílohou této výroční zprávy je pak ročenka školy, kde naleznete více. Soutěže, akce školy Sklářský workshop pro žáky ZŠ Lada, Česká Lípa Nový Bor Integrační kurz třídy G1 Jetřichovice Corny-středoškolský pohár v atletice, dívky, chlapci Okresní přebor Sklářský workshop pro žáky ZŠ Lada, Česká Lípa Nový Bor Školu navštívila indická delegace Sklářský workshop pro žáky ZŠ Sídliště Pod Ralskem, Mimoň Nový Bor Účast školy na Malé burze SŠ ZŠ Lada Česká Lípa Účast školy na burze škol AMOS 2013 Jablonec nad Nisou Sklářský workshop pro žáky ZŠ Sídliště Pod Ralskem, Mimoň Nový Bor Integrační kurz třídy D1 Jetřichovice Okresní přebor ve stolním tenise, dívky, chlapci Nový Bor Exkurze na Designblok 2013 Praha Studentské parlamentní volby Ve škole proběhly parlamentní volby let školství v Novém Boru Škola se aktivně zapojila do oslav 17

18 Piškvorky Účast na soutěži Účast školy na Malé burze SŠ ZŠ Partyzánská Česká Lípa Sklářský workshop pro žáky ZŠ Vrchlického, Liberec Nový Bor Pohár J. Masopusta Okresní přebor v kopané Účast školy na EDUCE 2013 Liberec Sklářský workshop pro žáky ZŠ Vrchlického, Liberec Nový Bor Účast školy na veletrhu vzdělávání SOKRATES Most Matematická olympiáda-1.část Ve škole proběhlo školní kolo Integrační kurz třídy P1 Jetřichovice Předávání ocenění za rok 2012-Liberecký kraj Účast na předávání, ocenění žáků naší školy Projekt VOŠ odborná zahraniční poznávací exkurze do Švédska Exkurze pedagogů v rámci projektu VOŠ Americká divočina, Austrálie a Indonésie Prezentace v kině pro žáky střední školy Nádvoří národů Účast na soutěži Nominace na MTBO roku-dorostenci 2 žákyně G1 byly nominovány na dorostence roku Zájezd do Berlína Exkurze žáků gymnázia Literární soutěž o Cenu Waltera Sernera Účast žáků školy v literární soutěži Účast školy na burze Vzdělávání 2014/2015 Rumburk Účast školy na burze škol QUO VADIS 2013 Česká Lípa Sklářský workshop pro žáky ZŠ U lesa, Nový Bor Nový Bor Okresní přebor ve futsalu Účast na soutěži Zahájení adventu Vystoupení školního pěveckého sboru Příběhy řemesel prezentace živé práce sklářů Zámecký areál Ctěnice, Muzea hl. m. Prahy Účast školy na výstavě vzdělávání ŠKOLA DĚČÍN 2013 Děčín Skleněná noc otevřených dveří Prezentace školy Okresní přebor ve volejbale dívek Účast v soutěži Školní kolo Olympiády v českém jazyce Ve škole proběhlo školní kolo Okresní přebor ve volejbale chlapců Účast na soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Vrchlického, Liberec Nový Bor Vánoční koncert Vystoupení školního pěveckého sboru Sklářský workshop pro žáky ZŠ Jablonné v Podještědí Nový Bor 18

19 Školní kolo zeměpisné olympiády Ve škole proběhlo školní kolo Lyžařský kurz třídy G1 V Kořenově proběhl lyžařský kurz třídy G Wolkerův Prostějov Ve škole se uskutečnilo školní kolo soutěže Matematický experiment Účast v soutěži Lyžařský kurz třídy P1 Na Tanvaldském Špičáku proběhl lyžařský kurz P Kurz Hutní tvarování skla Marcel a Anneleen Vlamynck Nový Bor Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Účast v soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Partyzánská, Česká Lípa Nový Bor Den otevřených dveří Nový Bor Sapere-vědět, jak žít Účast v soutěži Okresní olympiáda v německém jazyce Účast v soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Jižní Česká Lípa Nový Bor Matematická olympiáda-2.část Ve škole proběhlo školní kolo (2. část) Okresní kolo ve florbalu chlapců Účast v soutěži Sklářský workshop pro učitele ZŠ Nový Bor Vernisáž výstavy Maltézský sál Strakonického hradu Strakonice Kurz Hutní tvarování skla John Davits, Erwin Lenderink, Jos de Graaf Nový Bor Turecko Exkurze v rámci projektu COMENIUS Amavet Američtí studenti na týdenním sklářském workshopu Nový Bor Okresní kolo ve florbalu dívek Účast v soutěži Matematický KLOKAN Účast v soutěži Neviditelná výstava Exkurze na výstavu Sklářský workshop pro žáky ZŠ Pod Ralskem, Mimoň Nový Bor Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka Účast v soutěži Silový čtyřboj Účast v soutěži Mladý moderátor Účast v soutěži Exkurze DS Smith Odborná exkurze do firmy Sklářský workshop pro žáky ZŠ Jižní, Česká Lípa Nový Bor Literární a výtvarná soutěž Stáří, čas zralosti Účast v soutěži Kypr Exkurze v rámci projektu LEONARDO 19

20 Studentský design Účast v soutěži Puškinův památník Účast v soutěži Od vzniku Československa do konce II. republiky Účast v soutěži Jom ha šoa Účast žáků školy v celostátním kole soutěže Prezentace školy na výstavě v Lysé nad Labem Lysá nad Labem Slavnostní otevření TIC Prezentace školy novou expozicí Juniorský maraton Účast v soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Dubá Nový Bor Den země Pomoc žákyň PMP při organizaci Němčinář roku Účast v soutěži Malovací kurz D2 V Doksech proběhl malovací kurz 2. ročníku Naše Evropa Účast v soutěži Kladení věnců na Lesním hřbitově Účast na vzpomínkové akci Prezentace školy na Muzejní noci sklářská mobilní pec Sklářské muzeum Nový Bor Prezentace školy na Domácím veletrhu TGK sklářská mobilní pec TGK technika, sklo a umění s.r.o., Skalice u České Lípy Sklářský workshop pro žáky ZŠ Pátova, Česká Lípa Nový Bor Holandsko Exkurze v rámci projektu COMENIUS Mladí fotografují památky Účast v soutěži Německo Exkurze Keramka na hradě Hauenštějn sklářská mobilní pec Keramická a sklářská škola Karlovy Vary - Hauenštejn Loutkové představení pro děti MŠ Představení pro děti MŠ - PMP Prezentace školy na Sklářských slavnostech Nový Bor Vodácký kurz G2, P Sejdeme se na Cibulce Prezentace školy v TV Barrandov Sportovní den Sportovní den školy Sklářské sympozium TUSTA VITREA Domažlice KŘEHKÁ KRÁSA veletrh sklářských firem a sklářských škol Jablonec nad Nisou 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec www.skolakaterinky.cz, tel: 482 360 661, 773 838 473, info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více