VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, Nový Bor Telefon: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Jiří Janás PaedDr. Ilona Jindrová Bc. Jana Doubková PŘEDKLÁDÁ: PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka školy SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE Mgr. Sylva Medová předsedkyně školské rady V Novém Boru dne

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu žáků a studentů Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení do projektů Spolupráce se sociálními partnery Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské služby Řízení školy Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Přílohy

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Sídlo: Wolkerova 316, Nový Bor Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj Právní forma: kraj, IČO Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Ilona Jindrová Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Termín voleb: Jmenování do funkce: do konce funkčního období školské rady 1. zasedání: Předseda: Mgr. Sylva Medová Datum zápisu do rejstříku: Právnická osoba vykonávala ve školním roce 2013/2014 činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, kapacita 650 Vyšší odborná škola, Nový Bor, Wolkerova 316, kapacita 60 Domov mládeže, Nový Bor, Nemocniční 635, kapacita 158 Školní jídelna výdejna, Nový Bor, Nemocniční 635, kapacita 500 Odloučená pracoviště školy: Školní ateliéry, galerie, Nový Bor, Palackého 171, 170 Školní dílny, ateliéry pro sklářské obory a obor Design interiéru, školní huť, Nový Bor, Revoluční 500, pavilon teoretického vyučování Domov mládeže s výdejnou jídel a tělocvičnou, Nový Bor, Nemocniční 635, 636 3

4 2. Organizace studia Přehled oborů vzdělání a kapacita školy: Vyšší odborná škola (IZO ) kapacita: 60 studentů N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba N/13 Tvorba uměleckého skla denní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 60 Střední škola (IZO ) kapacita: 650 žáků K Gymnázium K/41 Gymnázium denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M/11 Design interiéru denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 4

5 28-45-L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl denní forma vzdělávání délka studia: 2 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl dálková forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla denní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 97 Domov mládeže (IZO ) Nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 158 Přehled činnosti ve střediscích volného času (Nemocniční 635, 636, Wolkerova 316, Revoluční 500) Posilovna každé pondělí od 19,00-20,00 Sálová kopaná každé úterý od 17,00-18,30 Florbal každý čtvrtek od 18,30-20,00 Kondiční cvičení každou neděli od 19,00-20,00 Školní kapela každý čtvrtek od 14,30-17,00 Sbor Skleněnky každé úterý od 14,30-17,00 Dramatický kroužek každé pondělí od 13,30-15,00 Večerní broušení každou středu od 15,00-18,00 Německý jazyk každou středu od 7,00-7,45 Výtvarný kroužek každý čtvrtek od 15,00-17,00 5

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 6,26 8,49 6,28 14,87 1,79 37,69 z toho ženy 2,95 5,38 4,42 8,07 0,50 21,33 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 37,69 10,30 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) 6 z toho bez kvalifikace poradenské služby ve škole: výchovný poradce 1 0 školní metodik prevence 1 0 školní speciální pedagog 0 0 školní psycholog 0 0 ostatní: koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 2 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 1 Přehled pracovníků domova mládeže vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 3,00 0,00 1,80 4,80 Počet nepedagogických pracovníků, změny v pedagogickém sboru Počty nepedagogických pracovníků Odchody pracovníků Nástupy nových pracovníků nepedagogických z toho externistů ukončilo z toho pedagogických nastoupilo z toho pedagogických

7 Platové podmínky zaměstnanců: Zaměstnanci jsou odměňováni podle: Zákoníku práce č.262/2006 část VI. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Počet pracovníků Typ vzdělání 3 VŠ 2 DPS 4. Údaje o počtu žáků a studentů Obor vzdělávání Počet KKOV Žáků Tříd Tvorba uměleckého skla N/ Výtvarné zpracování skla a světelných objektů M/ ,5 Gymnázium K/ Design interiéru M/ ,5 Předškolní a mimoškolní pedagogika M/ Sklář výroba a zušlechťování skla H/ CELKEM k

8 Údaje o přijímacím řízení SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 134 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 16 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 97 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 34 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 17 z toho vyřešeno autoremedurou 13 z toho postoupeno krajskému úřadu 3 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 9 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 9 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 10 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 4 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 6 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 1 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Domovy mládeže Počet podaných přihlášek do domova mládeže 32 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 32 Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 7 o změně oboru vzdělání 3 o přerušení vzdělávání 3 o opakování ročníku 5 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 5 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 8

9 o povolení individuálního vzdělávání žáka 7 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 1 celkem Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách-počet žáků zkoušky v řádném termínu bez opravných zkoušek zkoušky v náhradním termínu bez opravných zkoušek opravné zkoušky konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách-počet zkoušky v jarním zkušebním období bez opravných zkoušek zkoušky v podzimním zkušebním období bez opravných zkoušek opravné zkoušky v jarním i podzimním zkušebním období konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet zkoušky v řádném termínu bez opravných zkoušek zkoušky v náhradním termínu bez opravných zkoušek opravné zkoušky konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli počet žáků, kteří konali zkoušku prospěli neprospěli

10 Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala učitele OV 0 0 pochvala ředitele školy 7 28 jiná ocenění 0 0 napomenutí třídního učitele 9 8 důtka třídního učitele důtka učitele odborného výcviku 0 0 důtka ředitele školy 4 4 snížená známka z chování 4 8 Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 11 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 1. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,603 Z toho neomluvených 180 0,662 Odborné celkem ,316 Z toho neomluvených 17 0,063 Celkem ,919 Z toho neomluvených 197 0, pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,136 Z toho neomluvených 316 1,158 Odborné celkem ,465 Z toho neomluvených 36 0,132 Celkem ,601 Z toho neomluvených 352 1,289 10

11 Uplatnění absolventů Odmaturovalo celkem devatenáct žáků gymnázia, z nichž patnáct bylo přijato na VŠ, jedena žákyně na VOŠ a jedna žákyně na konzervatoř. Žáci studují na UK v Praze (4 žáci), TUL v Liberci (3 žáci), UJEP v Ústí nad Labem (2 žáci), České zemědělské univerzitě v Praze (2 žáci), VŠCHT v Praze (1 žák), VŠE v Praze (1 žák), Vysoké škole obchodní v Praze (1 žák), Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (1 žák). Dva žáci nastoupili do pracovního poměru. Absolventi sklářských oborů se nejčastěji uplatnili převážně v malých sklářských firmách a ateliérech oborů zaměřených na sklo. 6. Poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Přehled programů dalšího vzdělávání nabízených školou Název programu Směr Druh Akreditace Rozsah Forma Ukončení Počet účastníků Počet absolventů Uskutečněné 2013/2014 Hutní tvarování skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK 35 hod. prezenční osvědčení 2 2 Umělecké rytí skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK 70 hod. prezenční osvědčení 1 1 Další nabídka Broušení skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Umělecké sklenářství 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Ruční malování skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK prezenční certifikát 0 0 Fusing - spékání skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Základy sklářské technologie 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Výtvarná příprava 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Efektivní využití PC 7 - všeobecně vzdělávací M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK prezenční certifikát 0 0 Tavená plastika 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Český jazyk pro cizince 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Ruský Jazyk 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Anglický jazyk 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Německý jazyk 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Tavení skla 6 - umělecký a technický C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru prezenční certifikát 0 0 Kresba, malba 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát

12 Doplňující informace rok 2012 rok 2013 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 0 0 Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 8 0 Seznam dílčích kvalifikací, pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. název dílčí kvalifikace datum rozhodnutí o autorizaci Brusič skla ( H) Malíř skla ( H) Sklář pro duté sklo ( H) Zapojení do projektů Zapojení do mezinárodních programů, spolupráce se zahraničními školami Název programu Počet zúčastněných dětí/ žáků/ studentů Comenius - Klíč ke zdravému Evropanovi 100 Leonardo - Tvorba šperků- malé podnikání ve velké evropské krizi 20 Comenius: V tomto projektu se spojují školy ze šesti různých zemí (Turecko, Holandsko, Norsko, Maďarsko, Polsko a Česká republika), aby společně pracovaly na mezinárodním projektu týkajícím se zdravého evropského životního stylu v udržitelném životním prostředí. Projekt je zajímavý pro všechny studenty, učitele, rodiče a obce, protože školy se nacházejí v různých prostředích ve všech částech Evropy. Škola v Turecku je například umístěna v Ankaře, ve městě s 5 miliony obyvatel, zatímco škola v Norsku je v městečku Lyngdal se zhruba 3 tisíci obyvatel. Uvědomujeme si, že každá země a každé město mají svou vlastní totožnost, ale zároveň je zajímavé ji porovnávat z pohledu zdravého životního stylu, zdravého jídla, životního prostředí a snah o její udržitelnost. Doufáme, že odhalíme skutečného zdravého Evropana, protože ať žijete kdekoliv, je dobré si být vědom zdravého životního stylu v udržitelné Evropě. Studenti ze všech šesti zemí se začínají navzájem poznávat v projektu SMYLE. Poté studenti a učitelé organizují aktivity zaměřené na následující témata (zejména během šesti výměnných období): zdravé jídlo, sport, udržitelnost, životní prostředí, příroda a kultura. Tato témata budou podporována informačními technologiemi a multimediálními prostředky. Věříme, že se školám na konci projektu podaří vytvořit společné webové stránky, projektový blog, pokladnici produktů, které nejlépe představí každou zemi z pohledu jejích tradic, E-twin prostor, PPT prezentace a další. Projektové aktivity budou začleněny do školních učebních plánů. Materiály se budou šířit do každé komunity a budou dostupné všem školám a institucím každé země. 12

13 Leonardo da Vinci: Projekt je výsledkem kontaktního semináře Kreativita a inovace v řemesle a umění, který se konal v Espoo ve Finsku října Projekt poskytuje studentům popisy a videomateriál různých stylů výroby šperků z různých materiálů, jako je stříbro, sklo, perly, dřevo, plast a recyklovaný materiál. Síť mezi účastníky projektu a sociálními partnery bude fungovat jako mezinárodní platforma pro výměnu zkušeností ve šperkařství. Cílovými skupinami jsou studenti odborného vzdělávání, ženy 50+, nezaměstnaní a zástupci světa práce. Mezinárodní mobility s workshopy budou fungovat jako praxe pro studenty a zaměstnance. Rozhodující bude přilákat zákazníky k oboru šperkařství a vytvářet pracovní místa pro absolventy. Projekt je prvním krokem k ECVET a jeho výsledky mohou být rozvinuty i v dalších projektech. Projekt by měl zahájit proces budování kapacit v oblasti výroby šperků. V rámci projektu bude vytvořeno partnerství mezi evropskými organizacemi, které budou mít dopad na místní subjekty a podniky s cílem zlepšit pracovní příležitosti v oblasti výroby klenotů příkladem dobré praxe. Projekty Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky K vyšší kvalitě nejen s mentoringem OP VK Příjemce ,- Kč Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a praxí a rozšířením OP VK Příjemce ,78 Kč nabídky vzdělávání o kombinovanou formu Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol OP VK Příjemce ,21 Kč Praktické vyučování jinak! OP VK Příjemce ,51 Kč UNIV 3 kraje OP VK Partner Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji OP VK Partner ,29 Kč Tvorba šperků - malé podnikání ve velké evropské krizi Leonardo Partner ,- EUR Klíč ke zdravému Evropanovi Comenius Partner ,- EUR Skleněná noc otevřených dveří KULK Příjemce ,- Kč Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2013 KULK Příjemce ,85 Kč 8. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery se tak jako naše obory neustále rozšiřuje a počet sociálních partnerů se zvyšuje. Sklářské firmy participují na životě školy v mnoha oblastech a jednou větou lze říci, že je tomu i naopak. Škola funguje jako odborné a výzkumné pracoviště pro sklářské podnikatele. Škola se stala také zástupcem švédského distributora firmy Glasma pro ČR a dodává tento materiál pro tavení skla firmám nejen v oblasti Novoborska, za což od distributora obdržela slevu na koupi těchto granulí pro tavení skla. Z českých firem, s nimiž škola spolupracuje, lze uvést Crystalex, TGK, Egermann, Slavii, Preciosu, Ajeto, Šípek Team, Max Crystal, Astera a to v nejrůznějších oblastech, jako je odborný výcvik žáků, pořádání soutěží a výstav, sponzoring, partnerství ve školních projektech. V tomto školním roce také 13

14 skončil dvouletý projekt, v němž sklářské firmy přijaly oficiální partnerství s VOŠS, a to Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a praxí a rozšířením nabídky vzdělávání o kombinovanou formu, kde jejich pozice spočívala ve vedení studentů při řízených odborných praxích. V rámci tohoto projektu se také dva učitelé technologie přímo ve firmách seznamovali s inovacemi v technologiích při svých odborných stážích, a to ve firmách Crystalex Nový Bor a Moser Karlovy Vary. Velmi úzce nyní škola spolupracuje s městem Nový Bor. Škola využila nabídky na expozici studentských prací v místním Turistickém a informačním centru. Kromě toho se žáci, studenti a pedagogové účastní všech větších akcí, které město pořádá, a podle svého zaměření pomáhají při jejich organizaci. Tak se žáci a studenti podle svého zaměření účastnili Sklářských slavností (skláři), Den Země, IGS (gymnazisté), akcí DDM a Sklářského muzea (Předškolní a mimoškolní pedagogika). Spolupracujeme také se všemi třemi místními ZŠ v oblasti praxí žákyň 2. ročníku pedagogického oboru, se 7 místními MŠ v rámci praxí žákyň 1. ročníku a také v pořádání společných akcí, jako jsou sportovní turnaje, školní akademie, společné soutěže. Celkový přehled viz. Ročenka školy. Přehled subjektů spolupracujících se školou: Předškolní a mimoškolní pedagogika Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Centrum dětí a mládeže, Česká Kamenice Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Základní škola Karla Hynka Máchy, Valdštejnská 253, Doksy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Dětský domov Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Smetanka, Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace 14

15 Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace MŠ Lípánek Montessori Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lipová, okres Děčín, příspěvková organizace Mateřská škola Pražská, Doksy, příspěvková organizace Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, příspěvková organizace Mateřská škola Svor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592/II, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. Mateřská škola Lobendava čp. 302, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Kunratice u Cvikova, příspěvková organizace Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková organizace Mateřská škola Beruška, v.o.s., Nový Bor Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Mateřská škola Velký Šenov, okres Děčín, příspěvková organizace Mateřská škola Kaštánek, Česká Kamenice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81 Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace Soukromá mateřská škola Motýlek, v.o.s., Nový Bor Rodina v centru, o.s., Nový Bor Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace Mateřská škola Čakovice I, Praha Mateřská škola a Základní škola Sloup v Čechách, příspěvková organizace Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace Mateřská škola Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Prácheň, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Polevsko, p.o., okres Česká Lípa Základní škola a Mateřská škola Rybniště, okr. Děčín, příspěvková organizace 15

16 Mateřská škola Klíček, Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Design interiéru JYSK s.r.o., Praha Nábytek Rodinná Pohoda - Sanik s.r.o., Zákupy Drahoslav Dlouhý, Praha - Bubeneč Šicí Ráj s.r.o., Nový Bor Studio 4live, interiérové studio Česká Lípa Interiéry Fišer, Nový Bor Miglass s.r.o., Okrouhlá René Pacholík, Dobranov Lucie Jiroušková, Sloup v Čechách Jaroslava Bártová, Cvikov PH oil, Doksy DDM Libertin, Česká Lípa Ljuba Stanojkovičová, Sloup V Čechách Truhlářství Charvát František, Česká Lípa Delfi spol s.r.o., Děčín 5 F- Interiér s.r.o., Česká Lípa Eduard Soukup, Dobranov REKLAmy, Česká Lípa Sklářské obory Moser, Karlovy Vary TGK- technika, sklo, umění s.r.o., Skalice u České Lípy Ajeto, Lindava Aleš Zvěřina, AZ Design, Nový Bor Astera s.r.o., Nový Bor AveClara s.r.o., Polevsko Egermann s.r.o., Nový Bor 16

17 Crystalex CZ s.r.o., Nový Bor Zlata Zvěřinová, Stará Oleška Baku Crystal s.r.o., Liberec Vitráže Zajac, Cvikov Jiří Pačinek, Lindava MAX CRYSTAL s.r.o., Turnov EuroprofiGlass s.r.o. Skalice u České Lípy Blažek Glass, Poděbrady Preciosa Lustry, Kamenický Šenov 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Pro přehlednost uvádíme výčet všech aktivit školy a prezentace na veřejnosti. Přílohou této výroční zprávy je pak ročenka školy, kde naleznete více. Soutěže, akce školy Sklářský workshop pro žáky ZŠ Lada, Česká Lípa Nový Bor Integrační kurz třídy G1 Jetřichovice Corny-středoškolský pohár v atletice, dívky, chlapci Okresní přebor Sklářský workshop pro žáky ZŠ Lada, Česká Lípa Nový Bor Školu navštívila indická delegace Sklářský workshop pro žáky ZŠ Sídliště Pod Ralskem, Mimoň Nový Bor Účast školy na Malé burze SŠ ZŠ Lada Česká Lípa Účast školy na burze škol AMOS 2013 Jablonec nad Nisou Sklářský workshop pro žáky ZŠ Sídliště Pod Ralskem, Mimoň Nový Bor Integrační kurz třídy D1 Jetřichovice Okresní přebor ve stolním tenise, dívky, chlapci Nový Bor Exkurze na Designblok 2013 Praha Studentské parlamentní volby Ve škole proběhly parlamentní volby let školství v Novém Boru Škola se aktivně zapojila do oslav 17

18 Piškvorky Účast na soutěži Účast školy na Malé burze SŠ ZŠ Partyzánská Česká Lípa Sklářský workshop pro žáky ZŠ Vrchlického, Liberec Nový Bor Pohár J. Masopusta Okresní přebor v kopané Účast školy na EDUCE 2013 Liberec Sklářský workshop pro žáky ZŠ Vrchlického, Liberec Nový Bor Účast školy na veletrhu vzdělávání SOKRATES Most Matematická olympiáda-1.část Ve škole proběhlo školní kolo Integrační kurz třídy P1 Jetřichovice Předávání ocenění za rok 2012-Liberecký kraj Účast na předávání, ocenění žáků naší školy Projekt VOŠ odborná zahraniční poznávací exkurze do Švédska Exkurze pedagogů v rámci projektu VOŠ Americká divočina, Austrálie a Indonésie Prezentace v kině pro žáky střední školy Nádvoří národů Účast na soutěži Nominace na MTBO roku-dorostenci 2 žákyně G1 byly nominovány na dorostence roku Zájezd do Berlína Exkurze žáků gymnázia Literární soutěž o Cenu Waltera Sernera Účast žáků školy v literární soutěži Účast školy na burze Vzdělávání 2014/2015 Rumburk Účast školy na burze škol QUO VADIS 2013 Česká Lípa Sklářský workshop pro žáky ZŠ U lesa, Nový Bor Nový Bor Okresní přebor ve futsalu Účast na soutěži Zahájení adventu Vystoupení školního pěveckého sboru Příběhy řemesel prezentace živé práce sklářů Zámecký areál Ctěnice, Muzea hl. m. Prahy Účast školy na výstavě vzdělávání ŠKOLA DĚČÍN 2013 Děčín Skleněná noc otevřených dveří Prezentace školy Okresní přebor ve volejbale dívek Účast v soutěži Školní kolo Olympiády v českém jazyce Ve škole proběhlo školní kolo Okresní přebor ve volejbale chlapců Účast na soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Vrchlického, Liberec Nový Bor Vánoční koncert Vystoupení školního pěveckého sboru Sklářský workshop pro žáky ZŠ Jablonné v Podještědí Nový Bor 18

19 Školní kolo zeměpisné olympiády Ve škole proběhlo školní kolo Lyžařský kurz třídy G1 V Kořenově proběhl lyžařský kurz třídy G Wolkerův Prostějov Ve škole se uskutečnilo školní kolo soutěže Matematický experiment Účast v soutěži Lyžařský kurz třídy P1 Na Tanvaldském Špičáku proběhl lyžařský kurz P Kurz Hutní tvarování skla Marcel a Anneleen Vlamynck Nový Bor Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Účast v soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Partyzánská, Česká Lípa Nový Bor Den otevřených dveří Nový Bor Sapere-vědět, jak žít Účast v soutěži Okresní olympiáda v německém jazyce Účast v soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Jižní Česká Lípa Nový Bor Matematická olympiáda-2.část Ve škole proběhlo školní kolo (2. část) Okresní kolo ve florbalu chlapců Účast v soutěži Sklářský workshop pro učitele ZŠ Nový Bor Vernisáž výstavy Maltézský sál Strakonického hradu Strakonice Kurz Hutní tvarování skla John Davits, Erwin Lenderink, Jos de Graaf Nový Bor Turecko Exkurze v rámci projektu COMENIUS Amavet Američtí studenti na týdenním sklářském workshopu Nový Bor Okresní kolo ve florbalu dívek Účast v soutěži Matematický KLOKAN Účast v soutěži Neviditelná výstava Exkurze na výstavu Sklářský workshop pro žáky ZŠ Pod Ralskem, Mimoň Nový Bor Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka Účast v soutěži Silový čtyřboj Účast v soutěži Mladý moderátor Účast v soutěži Exkurze DS Smith Odborná exkurze do firmy Sklářský workshop pro žáky ZŠ Jižní, Česká Lípa Nový Bor Literární a výtvarná soutěž Stáří, čas zralosti Účast v soutěži Kypr Exkurze v rámci projektu LEONARDO 19

20 Studentský design Účast v soutěži Puškinův památník Účast v soutěži Od vzniku Československa do konce II. republiky Účast v soutěži Jom ha šoa Účast žáků školy v celostátním kole soutěže Prezentace školy na výstavě v Lysé nad Labem Lysá nad Labem Slavnostní otevření TIC Prezentace školy novou expozicí Juniorský maraton Účast v soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Dubá Nový Bor Den země Pomoc žákyň PMP při organizaci Němčinář roku Účast v soutěži Malovací kurz D2 V Doksech proběhl malovací kurz 2. ročníku Naše Evropa Účast v soutěži Kladení věnců na Lesním hřbitově Účast na vzpomínkové akci Prezentace školy na Muzejní noci sklářská mobilní pec Sklářské muzeum Nový Bor Prezentace školy na Domácím veletrhu TGK sklářská mobilní pec TGK technika, sklo a umění s.r.o., Skalice u České Lípy Sklářský workshop pro žáky ZŠ Pátova, Česká Lípa Nový Bor Holandsko Exkurze v rámci projektu COMENIUS Mladí fotografují památky Účast v soutěži Německo Exkurze Keramka na hradě Hauenštějn sklářská mobilní pec Keramická a sklářská škola Karlovy Vary - Hauenštejn Loutkové představení pro děti MŠ Představení pro děti MŠ - PMP Prezentace školy na Sklářských slavnostech Nový Bor Vodácký kurz G2, P Sejdeme se na Cibulce Prezentace školy v TV Barrandov Sportovní den Sportovní den školy Sklářské sympozium TUSTA VITREA Domažlice KŘEHKÁ KRÁSA veletrh sklářských firem a sklářských škol Jablonec nad Nisou 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz, vedeni@ohsturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace adresa: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, telefon: 485 110 677, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz, webové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více