VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, Nový Bor Telefon: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Jiří Janás PaedDr. Ilona Jindrová Bc. Jana Doubková PŘEDKLÁDÁ: PaedDr. Ilona Jindrová ředitelka školy SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE Mgr. Sylva Medová předsedkyně školské rady V Novém Boru dne

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Organizace studia Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o počtu žáků a studentů Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení do projektů Spolupráce se sociálními partnery Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Poradenské služby Řízení školy Další záměry školy, zhodnocení, závěr Údaje o výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Přílohy

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Sídlo: Wolkerova 316, Nový Bor Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Liberecký kraj Právní forma: kraj, IČO Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Údaje o vedení školy: Ředitel školy: PaedDr. Ilona Jindrová Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: Termín voleb: Jmenování do funkce: do konce funkčního období školské rady 1. zasedání: Předseda: Mgr. Sylva Medová Datum zápisu do rejstříku: Právnická osoba vykonávala ve školním roce 2013/2014 činnost těchto škol a školských zařízení: Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, kapacita 650 Vyšší odborná škola, Nový Bor, Wolkerova 316, kapacita 60 Domov mládeže, Nový Bor, Nemocniční 635, kapacita 158 Školní jídelna výdejna, Nový Bor, Nemocniční 635, kapacita 500 Odloučená pracoviště školy: Školní ateliéry, galerie, Nový Bor, Palackého 171, 170 Školní dílny, ateliéry pro sklářské obory a obor Design interiéru, školní huť, Nový Bor, Revoluční 500, pavilon teoretického vyučování Domov mládeže s výdejnou jídel a tělocvičnou, Nový Bor, Nemocniční 635, 636 3

4 2. Organizace studia Přehled oborů vzdělání a kapacita školy: Vyšší odborná škola (IZO ) kapacita: 60 studentů N Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba N/13 Tvorba uměleckého skla denní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 60 Střední škola (IZO ) kapacita: 650 žáků K Gymnázium K/41 Gymnázium denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M Předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 dobíhající obor M/11 Design interiéru denní forma vzdělávání délka studia: 4 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 108 4

5 28-45-L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl denní forma vzdělávání délka studia: 2 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: L Sklářská výroba L/501 Sklářský průmysl dálková forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla denní forma vzdělávání délka studia: 3 r. 0 m nejvyšší povolený počet studentů v oboru: 97 Domov mládeže (IZO ) Nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 158 Přehled činnosti ve střediscích volného času (Nemocniční 635, 636, Wolkerova 316, Revoluční 500) Posilovna každé pondělí od 19,00-20,00 Sálová kopaná každé úterý od 17,00-18,30 Florbal každý čtvrtek od 18,30-20,00 Kondiční cvičení každou neděli od 19,00-20,00 Školní kapela každý čtvrtek od 14,30-17,00 Sbor Skleněnky každé úterý od 14,30-17,00 Dramatický kroužek každé pondělí od 13,30-15,00 Večerní broušení každou středu od 15,00-18,00 Německý jazyk každou středu od 7,00-7,45 Výtvarný kroužek každý čtvrtek od 15,00-17,00 5

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 6,26 8,49 6,28 14,87 1,79 37,69 z toho ženy 2,95 5,38 4,42 8,07 0,50 21,33 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 37,69 10,30 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) 6 z toho bez kvalifikace poradenské služby ve škole: výchovný poradce 1 0 školní metodik prevence 1 0 školní speciální pedagog 0 0 školní psycholog 0 0 ostatní: koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 2 0 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor environmentální výchovy 1 1 Přehled pracovníků domova mládeže vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 3,00 0,00 1,80 4,80 Počet nepedagogických pracovníků, změny v pedagogickém sboru Počty nepedagogických pracovníků Odchody pracovníků Nástupy nových pracovníků nepedagogických z toho externistů ukončilo z toho pedagogických nastoupilo z toho pedagogických

7 Platové podmínky zaměstnanců: Zaměstnanci jsou odměňováni podle: Zákoníku práce č.262/2006 část VI. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech. Údaje o dalším vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků Počet pracovníků Typ vzdělání 3 VŠ 2 DPS 4. Údaje o počtu žáků a studentů Obor vzdělávání Počet KKOV Žáků Tříd Tvorba uměleckého skla N/ Výtvarné zpracování skla a světelných objektů M/ ,5 Gymnázium K/ Design interiéru M/ ,5 Předškolní a mimoškolní pedagogika M/ Sklář výroba a zušlechťování skla H/ CELKEM k

8 Údaje o přijímacím řízení SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 134 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 16 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 97 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 34 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 17 z toho vyřešeno autoremedurou 13 z toho postoupeno krajskému úřadu 3 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 9 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 9 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 10 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 4 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 6 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 1 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 Domovy mládeže Počet podaných přihlášek do domova mládeže 32 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 32 Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 7 o změně oboru vzdělání 3 o přerušení vzdělávání 3 o opakování ročníku 5 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 5 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 8

9 o povolení individuálního vzdělávání žáka 7 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 1 celkem Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách-počet žáků zkoušky v řádném termínu bez opravných zkoušek zkoušky v náhradním termínu bez opravných zkoušek opravné zkoušky konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách-počet zkoušky v jarním zkušebním období bez opravných zkoušek zkoušky v podzimním zkušebním období bez opravných zkoušek opravné zkoušky v jarním i podzimním zkušebním období konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli Úspěšnost žáků při absolutoriu - počet zkoušky v řádném termínu bez opravných zkoušek zkoušky v náhradním termínu bez opravných zkoušek opravné zkoušky konali zkoušku prospěli neprospěli konali zkoušku prospěli neprospěli počet žáků, kteří konali zkoušku prospěli neprospěli

10 Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala třídního učitele pochvala učitele OV 0 0 pochvala ředitele školy 7 28 jiná ocenění 0 0 napomenutí třídního učitele 9 8 důtka třídního učitele důtka učitele odborného výcviku 0 0 důtka ředitele školy 4 4 snížená známka z chování 4 8 Přehled prospěchu žáků 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen 11 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 1. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,603 Z toho neomluvených 180 0,662 Odborné celkem ,316 Z toho neomluvených 17 0,063 Celkem ,919 Z toho neomluvených 197 0, pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Teorie celkem ,136 Z toho neomluvených 316 1,158 Odborné celkem ,465 Z toho neomluvených 36 0,132 Celkem ,601 Z toho neomluvených 352 1,289 10

11 Uplatnění absolventů Odmaturovalo celkem devatenáct žáků gymnázia, z nichž patnáct bylo přijato na VŠ, jedena žákyně na VOŠ a jedna žákyně na konzervatoř. Žáci studují na UK v Praze (4 žáci), TUL v Liberci (3 žáci), UJEP v Ústí nad Labem (2 žáci), České zemědělské univerzitě v Praze (2 žáci), VŠCHT v Praze (1 žák), VŠE v Praze (1 žák), Vysoké škole obchodní v Praze (1 žák), Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (1 žák). Dva žáci nastoupili do pracovního poměru. Absolventi sklářských oborů se nejčastěji uplatnili převážně v malých sklářských firmách a ateliérech oborů zaměřených na sklo. 6. Poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Přehled programů dalšího vzdělávání nabízených školou Název programu Směr Druh Akreditace Rozsah Forma Ukončení Počet účastníků Počet absolventů Uskutečněné 2013/2014 Hutní tvarování skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK 35 hod. prezenční osvědčení 2 2 Umělecké rytí skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK 70 hod. prezenční osvědčení 1 1 Další nabídka Broušení skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Umělecké sklenářství 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Ruční malování skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK prezenční certifikát 0 0 Fusing - spékání skla 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Základy sklářské technologie 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Výtvarná příprava 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Efektivní využití PC 7 - všeobecně vzdělávací M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz CVLK prezenční certifikát 0 0 Tavená plastika 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát 0 0 Český jazyk pro cizince 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Ruský Jazyk 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Anglický jazyk 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Německý jazyk 7 - všeobecně vzdělávací J-jazykový kurz prezenční certifikát 0 0 Tavení skla 6 - umělecký a technický C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru prezenční certifikát 0 0 Kresba, malba 6 - umělecký a technický M-zájmové vzdělávání volnočasový kurz prezenční certifikát

12 Doplňující informace rok 2012 rok 2013 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 0 0 Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 8 0 Seznam dílčích kvalifikací, pro něž je škola autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. název dílčí kvalifikace datum rozhodnutí o autorizaci Brusič skla ( H) Malíř skla ( H) Sklář pro duté sklo ( H) Zapojení do projektů Zapojení do mezinárodních programů, spolupráce se zahraničními školami Název programu Počet zúčastněných dětí/ žáků/ studentů Comenius - Klíč ke zdravému Evropanovi 100 Leonardo - Tvorba šperků- malé podnikání ve velké evropské krizi 20 Comenius: V tomto projektu se spojují školy ze šesti různých zemí (Turecko, Holandsko, Norsko, Maďarsko, Polsko a Česká republika), aby společně pracovaly na mezinárodním projektu týkajícím se zdravého evropského životního stylu v udržitelném životním prostředí. Projekt je zajímavý pro všechny studenty, učitele, rodiče a obce, protože školy se nacházejí v různých prostředích ve všech částech Evropy. Škola v Turecku je například umístěna v Ankaře, ve městě s 5 miliony obyvatel, zatímco škola v Norsku je v městečku Lyngdal se zhruba 3 tisíci obyvatel. Uvědomujeme si, že každá země a každé město mají svou vlastní totožnost, ale zároveň je zajímavé ji porovnávat z pohledu zdravého životního stylu, zdravého jídla, životního prostředí a snah o její udržitelnost. Doufáme, že odhalíme skutečného zdravého Evropana, protože ať žijete kdekoliv, je dobré si být vědom zdravého životního stylu v udržitelné Evropě. Studenti ze všech šesti zemí se začínají navzájem poznávat v projektu SMYLE. Poté studenti a učitelé organizují aktivity zaměřené na následující témata (zejména během šesti výměnných období): zdravé jídlo, sport, udržitelnost, životní prostředí, příroda a kultura. Tato témata budou podporována informačními technologiemi a multimediálními prostředky. Věříme, že se školám na konci projektu podaří vytvořit společné webové stránky, projektový blog, pokladnici produktů, které nejlépe představí každou zemi z pohledu jejích tradic, E-twin prostor, PPT prezentace a další. Projektové aktivity budou začleněny do školních učebních plánů. Materiály se budou šířit do každé komunity a budou dostupné všem školám a institucím každé země. 12

13 Leonardo da Vinci: Projekt je výsledkem kontaktního semináře Kreativita a inovace v řemesle a umění, který se konal v Espoo ve Finsku října Projekt poskytuje studentům popisy a videomateriál různých stylů výroby šperků z různých materiálů, jako je stříbro, sklo, perly, dřevo, plast a recyklovaný materiál. Síť mezi účastníky projektu a sociálními partnery bude fungovat jako mezinárodní platforma pro výměnu zkušeností ve šperkařství. Cílovými skupinami jsou studenti odborného vzdělávání, ženy 50+, nezaměstnaní a zástupci světa práce. Mezinárodní mobility s workshopy budou fungovat jako praxe pro studenty a zaměstnance. Rozhodující bude přilákat zákazníky k oboru šperkařství a vytvářet pracovní místa pro absolventy. Projekt je prvním krokem k ECVET a jeho výsledky mohou být rozvinuty i v dalších projektech. Projekt by měl zahájit proces budování kapacit v oblasti výroby šperků. V rámci projektu bude vytvořeno partnerství mezi evropskými organizacemi, které budou mít dopad na místní subjekty a podniky s cílem zlepšit pracovní příležitosti v oblasti výroby klenotů příkladem dobré praxe. Projekty Název projektu Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky K vyšší kvalitě nejen s mentoringem OP VK Příjemce ,- Kč Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a praxí a rozšířením OP VK Příjemce ,78 Kč nabídky vzdělávání o kombinovanou formu Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol OP VK Příjemce ,21 Kč Praktické vyučování jinak! OP VK Příjemce ,51 Kč UNIV 3 kraje OP VK Partner Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji OP VK Partner ,29 Kč Tvorba šperků - malé podnikání ve velké evropské krizi Leonardo Partner ,- EUR Klíč ke zdravému Evropanovi Comenius Partner ,- EUR Skleněná noc otevřených dveří KULK Příjemce ,- Kč Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2013 KULK Příjemce ,85 Kč 8. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery se tak jako naše obory neustále rozšiřuje a počet sociálních partnerů se zvyšuje. Sklářské firmy participují na životě školy v mnoha oblastech a jednou větou lze říci, že je tomu i naopak. Škola funguje jako odborné a výzkumné pracoviště pro sklářské podnikatele. Škola se stala také zástupcem švédského distributora firmy Glasma pro ČR a dodává tento materiál pro tavení skla firmám nejen v oblasti Novoborska, za což od distributora obdržela slevu na koupi těchto granulí pro tavení skla. Z českých firem, s nimiž škola spolupracuje, lze uvést Crystalex, TGK, Egermann, Slavii, Preciosu, Ajeto, Šípek Team, Max Crystal, Astera a to v nejrůznějších oblastech, jako je odborný výcvik žáků, pořádání soutěží a výstav, sponzoring, partnerství ve školních projektech. V tomto školním roce také 13

14 skončil dvouletý projekt, v němž sklářské firmy přijaly oficiální partnerství s VOŠS, a to Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a praxí a rozšířením nabídky vzdělávání o kombinovanou formu, kde jejich pozice spočívala ve vedení studentů při řízených odborných praxích. V rámci tohoto projektu se také dva učitelé technologie přímo ve firmách seznamovali s inovacemi v technologiích při svých odborných stážích, a to ve firmách Crystalex Nový Bor a Moser Karlovy Vary. Velmi úzce nyní škola spolupracuje s městem Nový Bor. Škola využila nabídky na expozici studentských prací v místním Turistickém a informačním centru. Kromě toho se žáci, studenti a pedagogové účastní všech větších akcí, které město pořádá, a podle svého zaměření pomáhají při jejich organizaci. Tak se žáci a studenti podle svého zaměření účastnili Sklářských slavností (skláři), Den Země, IGS (gymnazisté), akcí DDM a Sklářského muzea (Předškolní a mimoškolní pedagogika). Spolupracujeme také se všemi třemi místními ZŠ v oblasti praxí žákyň 2. ročníku pedagogického oboru, se 7 místními MŠ v rámci praxí žákyň 1. ročníku a také v pořádání společných akcí, jako jsou sportovní turnaje, školní akademie, společné soutěže. Celkový přehled viz. Ročenka školy. Přehled subjektů spolupracujících se školou: Předškolní a mimoškolní pedagogika Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Centrum dětí a mládeže, Česká Kamenice Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Základní škola Karla Hynka Máchy, Valdštejnská 253, Doksy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Dětský domov Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Smetanka, Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace Mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88/I, příspěvková organizace 14

15 Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace MŠ Lípánek Montessori Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lipová, okres Děčín, příspěvková organizace Mateřská škola Pražská, Doksy, příspěvková organizace Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, příspěvková organizace Mateřská škola Svor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592/II, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. Mateřská škola Lobendava čp. 302, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Kunratice u Cvikova, příspěvková organizace Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková organizace Mateřská škola Beruška, v.o.s., Nový Bor Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Mateřská škola Velký Šenov, okres Děčín, příspěvková organizace Mateřská škola Kaštánek, Česká Kamenice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81 Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace Soukromá mateřská škola Motýlek, v.o.s., Nový Bor Rodina v centru, o.s., Nový Bor Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace Mateřská škola Čakovice I, Praha Mateřská škola a Základní škola Sloup v Čechách, příspěvková organizace Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace Mateřská škola Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Prácheň, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Polevsko, p.o., okres Česká Lípa Základní škola a Mateřská škola Rybniště, okr. Děčín, příspěvková organizace 15

16 Mateřská škola Klíček, Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Design interiéru JYSK s.r.o., Praha Nábytek Rodinná Pohoda - Sanik s.r.o., Zákupy Drahoslav Dlouhý, Praha - Bubeneč Šicí Ráj s.r.o., Nový Bor Studio 4live, interiérové studio Česká Lípa Interiéry Fišer, Nový Bor Miglass s.r.o., Okrouhlá René Pacholík, Dobranov Lucie Jiroušková, Sloup v Čechách Jaroslava Bártová, Cvikov PH oil, Doksy DDM Libertin, Česká Lípa Ljuba Stanojkovičová, Sloup V Čechách Truhlářství Charvát František, Česká Lípa Delfi spol s.r.o., Děčín 5 F- Interiér s.r.o., Česká Lípa Eduard Soukup, Dobranov REKLAmy, Česká Lípa Sklářské obory Moser, Karlovy Vary TGK- technika, sklo, umění s.r.o., Skalice u České Lípy Ajeto, Lindava Aleš Zvěřina, AZ Design, Nový Bor Astera s.r.o., Nový Bor AveClara s.r.o., Polevsko Egermann s.r.o., Nový Bor 16

17 Crystalex CZ s.r.o., Nový Bor Zlata Zvěřinová, Stará Oleška Baku Crystal s.r.o., Liberec Vitráže Zajac, Cvikov Jiří Pačinek, Lindava MAX CRYSTAL s.r.o., Turnov EuroprofiGlass s.r.o. Skalice u České Lípy Blažek Glass, Poděbrady Preciosa Lustry, Kamenický Šenov 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Pro přehlednost uvádíme výčet všech aktivit školy a prezentace na veřejnosti. Přílohou této výroční zprávy je pak ročenka školy, kde naleznete více. Soutěže, akce školy Sklářský workshop pro žáky ZŠ Lada, Česká Lípa Nový Bor Integrační kurz třídy G1 Jetřichovice Corny-středoškolský pohár v atletice, dívky, chlapci Okresní přebor Sklářský workshop pro žáky ZŠ Lada, Česká Lípa Nový Bor Školu navštívila indická delegace Sklářský workshop pro žáky ZŠ Sídliště Pod Ralskem, Mimoň Nový Bor Účast školy na Malé burze SŠ ZŠ Lada Česká Lípa Účast školy na burze škol AMOS 2013 Jablonec nad Nisou Sklářský workshop pro žáky ZŠ Sídliště Pod Ralskem, Mimoň Nový Bor Integrační kurz třídy D1 Jetřichovice Okresní přebor ve stolním tenise, dívky, chlapci Nový Bor Exkurze na Designblok 2013 Praha Studentské parlamentní volby Ve škole proběhly parlamentní volby let školství v Novém Boru Škola se aktivně zapojila do oslav 17

18 Piškvorky Účast na soutěži Účast školy na Malé burze SŠ ZŠ Partyzánská Česká Lípa Sklářský workshop pro žáky ZŠ Vrchlického, Liberec Nový Bor Pohár J. Masopusta Okresní přebor v kopané Účast školy na EDUCE 2013 Liberec Sklářský workshop pro žáky ZŠ Vrchlického, Liberec Nový Bor Účast školy na veletrhu vzdělávání SOKRATES Most Matematická olympiáda-1.část Ve škole proběhlo školní kolo Integrační kurz třídy P1 Jetřichovice Předávání ocenění za rok 2012-Liberecký kraj Účast na předávání, ocenění žáků naší školy Projekt VOŠ odborná zahraniční poznávací exkurze do Švédska Exkurze pedagogů v rámci projektu VOŠ Americká divočina, Austrálie a Indonésie Prezentace v kině pro žáky střední školy Nádvoří národů Účast na soutěži Nominace na MTBO roku-dorostenci 2 žákyně G1 byly nominovány na dorostence roku Zájezd do Berlína Exkurze žáků gymnázia Literární soutěž o Cenu Waltera Sernera Účast žáků školy v literární soutěži Účast školy na burze Vzdělávání 2014/2015 Rumburk Účast školy na burze škol QUO VADIS 2013 Česká Lípa Sklářský workshop pro žáky ZŠ U lesa, Nový Bor Nový Bor Okresní přebor ve futsalu Účast na soutěži Zahájení adventu Vystoupení školního pěveckého sboru Příběhy řemesel prezentace živé práce sklářů Zámecký areál Ctěnice, Muzea hl. m. Prahy Účast školy na výstavě vzdělávání ŠKOLA DĚČÍN 2013 Děčín Skleněná noc otevřených dveří Prezentace školy Okresní přebor ve volejbale dívek Účast v soutěži Školní kolo Olympiády v českém jazyce Ve škole proběhlo školní kolo Okresní přebor ve volejbale chlapců Účast na soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Vrchlického, Liberec Nový Bor Vánoční koncert Vystoupení školního pěveckého sboru Sklářský workshop pro žáky ZŠ Jablonné v Podještědí Nový Bor 18

19 Školní kolo zeměpisné olympiády Ve škole proběhlo školní kolo Lyžařský kurz třídy G1 V Kořenově proběhl lyžařský kurz třídy G Wolkerův Prostějov Ve škole se uskutečnilo školní kolo soutěže Matematický experiment Účast v soutěži Lyžařský kurz třídy P1 Na Tanvaldském Špičáku proběhl lyžařský kurz P Kurz Hutní tvarování skla Marcel a Anneleen Vlamynck Nový Bor Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Účast v soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Partyzánská, Česká Lípa Nový Bor Den otevřených dveří Nový Bor Sapere-vědět, jak žít Účast v soutěži Okresní olympiáda v německém jazyce Účast v soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Jižní Česká Lípa Nový Bor Matematická olympiáda-2.část Ve škole proběhlo školní kolo (2. část) Okresní kolo ve florbalu chlapců Účast v soutěži Sklářský workshop pro učitele ZŠ Nový Bor Vernisáž výstavy Maltézský sál Strakonického hradu Strakonice Kurz Hutní tvarování skla John Davits, Erwin Lenderink, Jos de Graaf Nový Bor Turecko Exkurze v rámci projektu COMENIUS Amavet Američtí studenti na týdenním sklářském workshopu Nový Bor Okresní kolo ve florbalu dívek Účast v soutěži Matematický KLOKAN Účast v soutěži Neviditelná výstava Exkurze na výstavu Sklářský workshop pro žáky ZŠ Pod Ralskem, Mimoň Nový Bor Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka Účast v soutěži Silový čtyřboj Účast v soutěži Mladý moderátor Účast v soutěži Exkurze DS Smith Odborná exkurze do firmy Sklářský workshop pro žáky ZŠ Jižní, Česká Lípa Nový Bor Literární a výtvarná soutěž Stáří, čas zralosti Účast v soutěži Kypr Exkurze v rámci projektu LEONARDO 19

20 Studentský design Účast v soutěži Puškinův památník Účast v soutěži Od vzniku Československa do konce II. republiky Účast v soutěži Jom ha šoa Účast žáků školy v celostátním kole soutěže Prezentace školy na výstavě v Lysé nad Labem Lysá nad Labem Slavnostní otevření TIC Prezentace školy novou expozicí Juniorský maraton Účast v soutěži Sklářský workshop pro žáky ZŠ Dubá Nový Bor Den země Pomoc žákyň PMP při organizaci Němčinář roku Účast v soutěži Malovací kurz D2 V Doksech proběhl malovací kurz 2. ročníku Naše Evropa Účast v soutěži Kladení věnců na Lesním hřbitově Účast na vzpomínkové akci Prezentace školy na Muzejní noci sklářská mobilní pec Sklářské muzeum Nový Bor Prezentace školy na Domácím veletrhu TGK sklářská mobilní pec TGK technika, sklo a umění s.r.o., Skalice u České Lípy Sklářský workshop pro žáky ZŠ Pátova, Česká Lípa Nový Bor Holandsko Exkurze v rámci projektu COMENIUS Mladí fotografují památky Účast v soutěži Německo Exkurze Keramka na hradě Hauenštějn sklářská mobilní pec Keramická a sklářská škola Karlovy Vary - Hauenštejn Loutkové představení pro děti MŠ Představení pro děti MŠ - PMP Prezentace školy na Sklářských slavnostech Nový Bor Vodácký kurz G2, P Sejdeme se na Cibulce Prezentace školy v TV Barrandov Sportovní den Sportovní den školy Sklářské sympozium TUSTA VITREA Domažlice KŘEHKÁ KRÁSA veletrh sklářských firem a sklářských škol Jablonec nad Nisou 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV ŠKOLNÍ ROK 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 8 5 6 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 Obsah 1.Základní údaje o škole...3 2.Organizace studia...3 Přehled možností zájmové činnosti :...3

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více