STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE"

Transkript

1 STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel Pinkas Objednatel: BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice Zakázkové číslo: Místo stavby: Smiřice

2 Obsah 1 Úvod Výchozí podklady Normy a použitá literatura Výpočtový model Výpočet zatížení Stálé složky zatížení Vlastní tíha Střešní a stěnové opláštění Proměnné složky zatížení Zatížení sněhem Zatížení větrem Účinky jeřábu Zatěžovací stavy Kombinace zatěžovací stavů Posouzení sloupů stávající haly Posouzení nosníku JD Ztužidla L120/ Ostatní prvky

3 1 Úvod Předmětem dokumentace části projektu Rekonstrukce 2. výrobní haly v areálu spol. Brukov, Smiřice je provozní soubor PS01 Mostový jeřáb. Zaměřena je především na vestavbu jeřábové dráhy pro mostový jeřáb dovnitř haly. Nosník jeřábové dráhy je osazen na krátké ocelové konzoly z dvojic válcovaných profilů U200 navařených na hlavní nosné sloupy haly. Ty jsou rozmístěny v modulu 6 m. Výškové umístění temene kolejnice je navrženo tak, aby zdvih mostového jeřábu byl co možná největší. Při tom je třeba vzít v potaz skutečnost, že stávající podlaha bude nadbetonována novou podlahovou deskou v tl. 150 mm. 2 Výchozí podklady pasport stávajícího stavu haly vypracovaný p. Milanem Štěpánkem v 07/2014 fotodokumentace stávajícího stavu zaslaná Ing. Rostislavem Malochem v 12/2015 Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice: Zpráva 2015/304 Ohledání podlahy vypracovaná Ing. Miroslavem Novotným v 12/2015 Technické podklady k použitému mostovému jeřábu o nosnosti 5,0 t firmy GIGA zaslané Ing. Rostislavem Malochem v 12/2015 Statické posouzení nosné konstrukce skladové haly vypracované firmou Statika a dynamika konstrukcí a staveb, Ing. Petr Mašek Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice: Ohledání ocelové konstrukce zpráva 2015/22, 02/2015 rozmístění strojů a zařízení v hale zaslané Ing. Rostislavem Malochem v 12/ Normy a použitá literatura ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN Zatížení konstrukcí - obecná pravidla ČSN EN Zatížení konstrukcí - jeřáby ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí - obecná pravidla ČSN EN Navrhování ocelových konstrukcí - jeřábové dráhy -3-

4 4 Výpočtový model -4-

5 5 Výpočet zatížení 5.1 Stálé složky zatížení Vlastní tíha Vlastní tíha nosné konstrukce jeřábové dráhy, jakož i stávající nosné konstrukce haly je spočtena automaticky výpočetním softwarem SCIA ENGINEER. Součinitel zatížení pro vlastní tíhu: γ f = 1, Střešní a stěnové opláštění Bude provedeno opláštění z tepelně izolačních panelů: g 2 = 0,3 kn/m Proměnné složky zatížení Zatížení sněhem Region: Smiřice Základní hodnota pro zatížení sněhem: s k = 0,7 [kn/m 2 ] µ 11 = 0,8 [-] Tvarový součinitel: µ 12 = 0,8 [-] Sklon střechy: α 1 = 6 [ ] -5-

6 α 2 = 6 [ ] Typ expozice: normální Součinitel expozice: C e = 1,0 [-] Tepelný součinitel: C t = 1,0 [-] Součinitel zatížení: γ f = 1,5 [-] Vzdálenost nosníků: b = 1,5 [m] Charakteristická hodnota zatížení sněhem: s = s k *µ i *C e *C t s 1 = s 2 = 0,6 [kn/m 2 ] 0,8 [kn/bm] 0,6 [kn/m 2 ] 0,8 [kn/bm] -6-

7 5.2.2 Zatížení větrem Z pohledu stanovení maximálních účinků je rozhodující vítr kolmý na hřeben objektu. Výška objektu: h = 8,3 m Maximální rychlost větru: v b = 27,5 m/s Měrná hmotnost vzduchu: ρ = 1,25 kg/m 3 Parametr drsnosti terénu: z 0 = 0,300 - Pro kategorii terénu III platí: z 0,II = 0,020 m Součinitel terénu: k r = 0,19*(z 0 /z 0,II ) 0,07 k r = 0,230 Minimální výška: z min = 5 m Součinitel drsnosti terénu: c r (z) = k r *ln(z/z 0 ) Střední rychlost větru: v m (z) = c r (z) * v b Směrodatná odchylka: σ v = k r * v b σ v = 6,32 m/s Intenzita turbulence: I v (z) = σ v /v m (z) Maximální dynamický tlak: q p (z) = (1+7*I v (z))*1/2*ρ*v m (z) 2 Kinematická viskozita vzduchu: ν = 1,50E-05 m 2 /s Součinitel vnějšího tlaku: c ped = 0,80 (tlak) Součinitel vnějšího tlaku: c pee = -0,55 (sání) -7-

8 Výška nad terénem Součinitel drsnosti terénu Střední rychlost větru Intenzita turbulence z [m] c r (z) v m [m/s] I v (z) Maximální dynamický tlak q p (z) [N/m 2 ] Rychlost v(ze) [m/s] Tlak větru w e,d [kn/m 2 ] Sání větru w e,e [kn/m 2 ] 1 0,65 17,77 0,36 688,27 33,18 0,55-0,38 2 0,65 17,77 0,36 688,27 33,18 0,55-0,38 3 0,65 17,77 0,36 688,27 33,18 0,55-0,38 4 0,65 17,77 0,36 688,27 33,18 0,55-0,38 4 0,65 17,77 0,36 688,27 33,18 0,55-0,38 5 0,65 17,77 0,36 688,27 33,18 0,55-0,38 6 0,69 18,92 0,33 746,49 34,56 0,60-0,41 7 0,72 19,89 0,32 797,00 35,71 0,64-0,44 8 0,75 20,74 0,30 841,72 36,70 0,67-0,46 9 0,78 21,48 0,29 881,90 37,56 0,71-0, Účinky jeřábu STANOVENÍ ÚČINKŮ MOSTOVÉHO JEŘÁBU ČSN EN Zadané charakteristiky jeřábu: -8-

9 Nosnost: 5,0 t Rozchod kol jeřábu: s = 22,00 m Rozvor kol jeřábu: b = 3,20 m Dojezd háku: c = 0,515 m Šířka kolejnice: b r = 50 mm Rychlost zdvihu kladkostroje: v h = 0,08 m/s Rychlost pojezdu jeřábu: v c = 0,67 m/s Vůle nákolků: 15 mm Počet pohonů jednotlivých kol: m w = 2,00 ks Součinitel tření nákolek - kolejnice: µ = 0,20 Zatřídění jeřábu jeřábu: HC 2 Konstanta tuhosti nárazníku: S B = 435 kn/m Tíha břemene: Q h = 50 kn Tíha jeřábu s kočkou: Q c = 56,35 kn Tíha kočky jeřábu: Q t = 4,95 kn Vypočítané charakteristiky jeřábu: Hnací síla jeřábu: K = 5,16 kn ξ 1 = 0,75 - ξ 2 = 0,25 - Vychýlení těžiště zatíženého jeřábu: l s = 5,42 m Statický moment hnací síly k těžišti jeřábu: M = 27,97 knm Součinitel reakcí: f = 0,30 - β 2 = 0,34 ϕ 2,min = 1,10 Vlastní tíha jeřábu: Q cr,max = 15,27 kn Q cr,(max) = 12,91 kn Q cr,(min) = 15,27 kn Q cr,min = 12,91 kn Zatížení kladkostroje: Q H,r,max = 24,41 kn Q H,r,(max) = 0,59 kn Zrychlení, brzdění mostu jeřábu: H L,1 = 2,58 kn H L,2 = 2,58 kn H T,1 = 6,52 kn H T,2 = 2,22 kn -9-

10 Příčení jeřábu: H S,1,1,T = 4,05 kn H S,2,1,T = S = 11,90 kn 15,95 kn Zrychlení kočky jeřábu: H T3,1 = 1,37 kn H T3,2 = 1,37 kn Účinky do nárazníků: H B,1 = 15,87 kn Dynamické součinitele: Skupina zatížení Větev Náprava Q k H L,k H T,k ,34 3,87 3,33 ϕ 1 = 1,10 - ϕ 2 = 1,13 - ϕ 4 = 1,00 - ϕ 5 = 1,50 - ϕ 7 = 1, ,34 0,00-3, ,86 3,87 9, ,86 0,00-9, ,27 3,87 3, ,27 0,00-3, ,91 3,87 9, ,91 0,00-9, ,68 3,87 3, ,68 0,00-3, ,49 3,87 9, ,49 0,00-9, ,68 0,00 0, ,68 0,00 11, ,49 0,00 0, ,49 0,00-11, ,68 0,00 1, ,68 0,00 1, ,49 0,00 1, ,49 0,00 1,37-10-

11 ,68 0,00 0, ,68 25,39 0, ,49 0,00 0, ,49 25,39 0,00-11-

12 6 Zatěžovací stavy Jméno Popis Typ působení Skupin a zatížen í LC1 Vlastní tíha Stálé LG1 Vlastní tíha -Z LC2 Opláštění Stálé LG1 Standard Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav LC3 Sníh Nahodilé LG2 Statické Standard Krátkodobé Žádný LC4 Vítr příčně Nahodilé LG3 Statické Standard Krátkodobé Žádný LC6 Jeřáb 1 Nahodilé LG4 Statické Standard Krátkodobé Žádný LC7 Jeřáb 2 Nahodilé LG4 Statické Standard Krátkodobé Žádný LC8 Jeřáb 3 Nahodilé LG5 Statické Standard Krátkodobé Žádný 7 Kombinace zatěžovací stavů Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč. [-] CO1 EN - MSÚ (STR) LC1 - Vlastní tíha 1,00 LC2 - Opláštění 1,00 LC3 - Sníh 1,00 LC4 - Vítr příčně 1,00 LC6 - Jeřáb 1 1,00 LC7 - Jeřáb 2 CO2 EN-MSP char. LC1 - Vlastní tíha LC2 - Opláštění LC3 - Sníh 1,00 1,00 1,00 1,00-12-

13 LC4 - Vítr příčně LC6 - Jeřáb 1 LC7 - Jeřáb 2 CO3 EN-mimořádné 1 LC1 - Vlastní tíha LC2 - Opláštění LC3 - Sníh LC4 - Vítr příčně LC8 - Jeřáb 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8 Posouzení sloupů stávající haly Proměnný uzavřený průřez 2xU xP4 Posudek oceli Prut B49 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 4.12 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.10 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.08 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.65 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.01 < 1 M 0.76 < 1 Vzpěr 0.15 < 1-13-

14 Prostorový-rovinný vzpěr 0.15 < 1 Klopení 0.65 < 1 Tlak + moment 0.76 < 1 Tlak + moment 0.79 < 1 Prut B1 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 6.87 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.02 < 1 Posouzení kroucení 0.04 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.03 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.03 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.32 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.09 < 1 M 0.43 < 1 Vzpěr 0.03 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.03 < 1 Klopení 0.32 < 1 Tlak + moment 0.44 < 1 Tlak + moment 0.44 < 1 Prut B17 2U+2Pl komora S 235 CO1/

15 Kritický posudek v místě 4.12 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.08 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.07 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.62 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.00 < 1 M 0.69 < 1 Vzpěr 0.09 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.09 < 1 Klopení 0.62 < 1 Tlak + moment 0.70 < 1 Tlak + moment 0.71 < 1 Prut B33 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 4.12 m Štíhlost Redukovaná štíhlost

16 Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.10 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.07 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.64 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.00 < 1 M 0.74 < 1 Vzpěr 0.15 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.15 < 1 Klopení 0.64 < 1 Tlak + moment 0.75 < 1 Tlak + moment 0.78 < 1 Prut B65 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 6.87 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C

17 C Posudek na tlak 0.05 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.05 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.63 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.01 < 1 M 0.68 < 1 Vzpěr 0.06 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.06 < 1 Klopení 0.63 < 1 Tlak + moment 0.69 < 1 Tlak + moment 0.70 < 1 Prut B81 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 6.87 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.05 < 1 Posouzení kroucení 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.05 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.64 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.01 < 1 M 0.70 < 1-17-

18 Vzpěr 0.07 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.07 < 1 Klopení 0.64 < 1 Tlak + moment 0.70 < 1 Tlak + moment 0.71 < 1 Prut B97 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 6.87 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.02 < 1 Posouzení kroucení 0.05 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.05 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.03 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.32 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.14 < 1 M 0.48 < 1 Vzpěr 0.03 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.03 < 1 Klopení 0.32 < 1 Tlak + moment 0.49 < 1 Tlak + moment 0.50 < 1-18-

19 Prut B237 HEA160 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 7.50 m C C C Posudek na tlak 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.01 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.07 < 1 M 0.07 < 1 Vzpěr 0.04 < 1 Klopení 0.01 < 1 Tlak + moment 0.08 < 1 Tlak + moment 0.11 < 1 Prut B238 HEA160 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 0.00 m -19-

20 Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 7.50 m C C C Posudek na tlak 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.02 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.04 < 1 M 0.04 < 1 Vzpěr 0.03 < 1 Klopení 0.02 < 1 Tlak + moment 0.05 < 1 Tlak + moment 0.07 < 1 Prut B2 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 6.87 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m -20-

21 C C C Posudek na tlak 0.02 < 1 Posouzení kroucení 0.04 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.04 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.03 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.43 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.10 < 1 M 0.55 < 1 Vzpěr 0.03 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.03 < 1 Klopení 0.43 < 1 Tlak + moment 0.55 < 1 Tlak + moment 0.56 < 1 Prut B18 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 4.12 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.07 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.08 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.75 < 1-21-

22 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.00 < 1 M 0.82 < 1 Vzpěr 0.09 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.09 < 1 Klopení 0.75 < 1 Tlak + moment 0.82 < 1 Tlak + moment 0.84 < 1 Prut B34 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 4.12 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.08 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.08 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.78 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.00 < 1 M 0.86 < 1 Vzpěr 0.11 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.11 < 1 Klopení 0.78 < 1 Tlak + moment 0.86 < 1 Tlak + moment 0.88 < 1-22-

23 Prut B50 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 4.12 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.08 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.08 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.71 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.01 < 1 M 0.80 < 1 Vzpěr 0.11 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.11 < 1 Klopení 0.71 < 1 Tlak + moment 0.80 < 1 Tlak + moment 0.82 < 1 Prut B66 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 6.87 m -23-

24 Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.05 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.05 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.74 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.01 < 1 M 0.79 < 1 Vzpěr 0.07 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.07 < 1 Klopení 0.74 < 1 Tlak + moment 0.80 < 1 Tlak + moment 0.81 < 1 Prut B82 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 6.87 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn -24-

25 Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.05 < 1 Posouzení kroucení 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.06 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.74 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.01 < 1 M 0.80 < 1 Vzpěr 0.07 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.07 < 1 Klopení 0.74 < 1 Tlak + moment 0.81 < 1 Tlak + moment 0.82 < 1 Prut B98 2U+2Pl komora S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 6.87 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.87 m C C C Posudek na tlak 0.03 < 1-25-

26 Posouzení kroucení 0.05 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.05 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.03 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.43 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.14 < 1 M 0.59 < 1 Vzpěr 0.04 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.04 < 1 Klopení 0.43 < 1 Tlak + moment 0.59 < 1 Tlak + moment 0.60 < 1 Prut B239 HEA160 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 7.50 m C C C Posudek na tlak 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.02 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.05 < 1 M 0.05 < 1 Vzpěr 0.03 < 1 Klopení 0.02 < 1-26-

27 Tlak + moment 0.06 < 1 Tlak + moment 0.08 < 1 Prut B240 HEA160 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 7.50 m C C C Posudek na tlak 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.01 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.09 < 1 M 0.09 < 1 Vzpěr 0.04 < 1 Klopení 0.01 < 1 Tlak + moment 0.09 < 1 Tlak + moment 0.12 < Posouzení nosníku JD HEB 300 Prut B119 HEB300 S 235 CO1/

28 Kritický posudek v místě 3.00 m Délka klopení 6.00 m C C C Posudek na osovou sílu 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.02 < 1 M 0.02 < 1 Klopení 0.02 < 1 Tlak + moment 0.02 < 1 Tlak + moment 0.01 < 1 Prut B120 HEB300 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 3.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.00 m C C C

29 Posudek na tlak 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.02 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.09 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.13 < 1 M 0.14 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.09 < 1 Tlak + moment 0.18 < 1 Tlak + moment 0.19 < 1 Prut B121 HEB300 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 3.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.00 m C C C Posudek na tlak 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.02 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.09 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.11 < 1 M 0.12 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.09 < 1 Tlak + moment 0.17 < 1-29-

30 Tlak + moment 0.17 < 1 Prut B122 HEB300 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 3.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.00 m C C C Posudek na tlak 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.01 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.01 < 1 M 0.01 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.01 < 1 Tlak + moment 0.01 < 1 Tlak + moment 0.01 < 1 Prut B123 HEB300 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 3.00 m Délka klopení 6.00 m -30-

31 C C C Posudek na osovou sílu 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.02 < 1 M 0.02 < 1 Klopení 0.02 < 1 Tlak + moment 0.02 < 1 Tlak + moment 0.01 < 1 Prut B124 HEB300 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 3.00 m Délka klopení 6.00 m C C C Posudek na osovou sílu 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.02 < 1 M 0.02 < 1 Klopení 0.02 < 1 Tlak + moment 0.02 < 1 Tlak + moment 0.01 < 1 Prut B113 HEB300 S 235 CO1/

32 Kritický posudek v místě 3.00 m Délka klopení 6.00 m C C C Posudek na osovou sílu 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.02 < 1 M 0.02 < 1 Klopení 0.02 < 1 Tlak + moment 0.02 < 1 Tlak + moment 0.01 < 1 Prut B114 HEB300 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 3.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.00 m C C C Posudek na tlak 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.05 < 1-32-

33 Posudek ohybového momentu (My) 0.22 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.13 < 1 M 0.18 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.22 < 1 Tlak + moment 0.32 < 1 Tlak + moment 0.28 < 1 Prut B115 HEB300 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 3.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.00 m C C C Posudek na tlak 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.05 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.24 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.04 < 1 M 0.10 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.24 < 1 Tlak + moment 0.27 < 1 Tlak + moment 0.18 < 1-33-

34 Prut B116 HEB300 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 3.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka b c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Délka klopení 6.00 m C C C Posudek na tlak 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.01 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.02 < 1 M 0.02 < 1 Vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.02 < 1 Tlak + moment 0.02 < 1 Tlak + moment 0.01 < 1 Prut B117 HEB300 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 3.00 m Délka klopení 6.00 m C

35 C C Posudek na osovou sílu 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.02 < 1 M 0.02 < 1 Klopení 0.02 < 1 Tlak + moment 0.02 < 1 Tlak + moment 0.01 < 1 Prut B118 HEB300 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 3.00 m Délka klopení 6.00 m C C C Posudek na osovou sílu 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.02 < 1 M 0.02 < 1 Klopení 0.02 < 1 Tlak + moment 0.02 < 1 Tlak + moment 0.01 < 1 10 Ztužidla L120/10 Prut B127 L120X10 S 235 CO1/

36 Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 6.02 m C C C Posudek na tlak 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 M 0.01 < 1 Vzpěr 0.07 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.02 < 1 Tlak + moment 0.11 < 1 Tlak + moment 0.15 < 1 Prut B128 L120X10 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru

37 Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 6.02 m C C C Posudek na tlak 0.02 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 M 0.02 < 1 Vzpěr 0.18 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.06 < 1 Tlak + moment 0.15 < 1 Tlak + moment 0.27 < 1 Prut B125 L120X10 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 6.02 m C C C

38 Posudek na tlak 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 M 0.01 < 1 Vzpěr 0.09 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.03 < 1 Tlak + moment 0.12 < 1 Tlak + moment 0.18 < 1 Prut B126 L120X10 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 6.02 m C C C Posudek na tlak 0.03 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 M 0.03 < 1 Vzpěr 0.21 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.07 < 1-38-

39 Tlak + moment 0.16 < 1 Tlak + moment 0.29 < 1 11 Ostatní prvky Prut B127 L120X10 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 6.02 m C C C Posudek na tlak 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 M 0.01 < 1 Vzpěr 0.07 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.02 < 1 Tlak + moment 0.11 < 1 Tlak + moment 0.15 < 1 Prut B128 L120X10 S 235 CO1/

40 Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 6.02 m C C C Posudek na tlak 0.02 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 M 0.02 < 1 Vzpěr 0.18 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.06 < 1 Tlak + moment 0.15 < 1 Tlak + moment 0.27 < 1 Prut B125 L120X10 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m -40-

41 Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 6.02 m C C C Posudek na tlak 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 M 0.01 < 1 Vzpěr 0.09 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.03 < 1 Tlak + moment 0.12 < 1 Tlak + moment 0.18 < 1 Prut B126 L120X10 S 235 CO1/ Kritický posudek v místě 0.00 m Štíhlost Redukovaná štíhlost Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn Upozornění : štíhlost je větší než ! Délka klopení 6.02 m C C C

42 Posudek na tlak 0.03 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 M 0.03 < 1 Vzpěr 0.21 < 1 Prostorový-rovinný vzpěr 0.07 < 1 Tlak + moment 0.16 < 1 Tlak + moment 0.29 < 1 V Brně dne Vypracoval: Ing. Karel Pinkas -42-

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. 9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. Větrová a brzdná ztužidla ve stěnách. Obvodové stěny: sloupky, paždíky (kazety), ztužení, plášť. Jeřáby: druhy, návrh drah pro mostové jeřáby (dispoziční řešení,

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení NK 1 Zatížení 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 129/09/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Nádražní 306 ve Zlatých Horách Místo stavby:

Více

Ocelová rozhledna. Steel tower

Ocelová rozhledna. Steel tower ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Ocelová rozhledna Rozhledna Bernard Steel tower Observation tower Bernard Diplomová práce Studijní program:

Více

Statický výpočet F1. konstrukční část

Statický výpočet F1. konstrukční část A 27.5.2010 Výchozí verze VERZE DATUM POPIS VYPRACOVAL STAVEBNÍK HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25 15 25 Praha1 AKCE Oprava a modernizace domu, Jungmannova 25, Praha 1 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ POROVNÁNÍ S OPTIMALIZACÍ KONSTRUKCE

PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ POROVNÁNÍ S OPTIMALIZACÍ KONSTRUKCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY OBOR STAVITELSVÍ AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

1. JEŘÁBOVÁ DRÁHA 1.1 POPIS OBJEKTU 1.2 TECHNICKÉ ÚDAJE JEŘÁBU

1. JEŘÁBOVÁ DRÁHA 1.1 POPIS OBJEKTU 1.2 TECHNICKÉ ÚDAJE JEŘÁBU 1. JEŘÁBOVÁ DRÁHA 1.1 POPIS OBJEKTU Předmětem návrhu jsou hlavní nosné části jeřábové dráhy navržené do dispozice jednopodlažní budovy pro strojírenský průmysl. Jedná se o lehký mostový dvounosníkový jeřáb,

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 111 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

Více

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel.

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel. 1. Obsah 1. Obsah 1 2. Úvod 2 3. Výpočtový model konstrukce 3 3.1. Nastavení řešiče a sítě 3 3.2. Výpočtový model - zadání profilů 4 3.3. Výpočtový model - osové schéma s popisem prutů a uvolněním vateb

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

NK 1 Zatížení 1. Vodojem

NK 1 Zatížení 1. Vodojem NK 1 Zatížení 1 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

STATICKÝ POSUDEK Nosné konstrukce střechy haly ZS

STATICKÝ POSUDEK Nosné konstrukce střechy haly ZS Ing. Josef,statika a projektování staveb Na Městečku 17,Nové Veselí,tel.: 566667571, 731115451,IČO:65752767 Akce : Zimní stadion(zs) Žďár n/s-osvětlení Investor : Město Žďár n/s STATICKÝ POSUDEK Nosné

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO Zak.č. 95/07/2017 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení Název stavby: Oprava střechy SPŠE Havířov Místo stavby: Makarenkova 1/513 736 01 Havířov - Město Investor: Stupeň

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY

OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup

5 SLOUPY. Obr. 5.1 Průřezy ocelových sloupů. PŘÍKLAD V.1 Ocelový sloup SLOUPY. Obecné ponámk Sloup jsou hlavními svislými nosnými element a přenášejí atížení vodorovných konstrukčních prvků do ákladové konstrukce. Modulové uspořádání načně ávisí na unkci objektu a jeho dispoičním

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil

1.3.1 Výpočet vnitřních sil a reakcí pro nejnepříznivější kombinaci sil OHYB NOSNÍKU - SVAŘOVANÝ PROFIL TVARU Ι SE ŠTÍHLOU STĚNOU (Posouzení podle ČSN 0-8) Poznámka: Dále psaný text je lze rozlišit podle tpu písma. Tpem písma Times Ne Roman normální nebo tučné jsou psané poznámk,

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení Ing. Vladimír KOVÁČ autorizovaný statik Nad vodovodem 3258/2 100 31 Praha 10 kovac@az-statika.cz Vajdova 1031/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení STATICKÉ

Více

4;# $74 1# '%7,-83, /"4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /"4753.(+ / -(4(+,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4

4;# $74 1# '%7,-83, /4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /4753.(+ / -(4(+,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4 !"#$%&#% '()*+, -./,0 1# /,,2#34 5,6,-3*+, +7'34),-*+, 286 $74 86 $74 1# 0#3, /,,693* 6$,-9 $, -.5)9 :% 3$ # *3#% 86 $74 1# /,;4-83, /"' #),3 )(' /3#7,-.(+,693.(+ $,%< 86 $74 1# $'%#32,-83, 3 24;#34,$

Více

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM SOUP NAMÁHANÝ TAKEM A OHYBEM Posuďte únosnost centrick tlačeného sloupu délk 50 m profil HEA 4 ocel S 55 00 00. Schéma podepření a atížení je vidět na následujícím obráku: M 0 M N N N 5m 5m schéma pro

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE AKCE Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 01 ZATEPLENÍ STŘECH NA P.Č. 724/51, 724/55 A ČÁST 724/6 Část : D1.2 - Konstrukční část Dokumentace

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů. PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ST 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 3 Úvod...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby

a. popis navrženého konstrukčního systému stavby ÚVOD Tento statický posudek se týká DÍLČÍ ČÁSTI celé stavby a to POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A NÁVRHU JEJÍCH ÚPRAV. Založení haly zůstává původní. Statické řešení ocelové střechy obou hal není dochováno

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 06. DESKA PROSTĚ ULOŽENÁ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY STEEL LOAD-BEARING STRUCTURE OF A SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú.

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, 198 Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČ NĚ STATICKÁ Č ÁST STATICKÝ VÝPOČ ET Investor:

Více

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE Dokument: SX01a-CZ-EU Strana 1 z Eurokód Vpracoval Mladen Lukic Datum Leden 006 Kontroloval Alain Bureau Datum Leden 006 Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE Tento příklad se zabývá podrobným

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze:

Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: :16:13 Verze: Informace o projektu: Statický výpočet dle EC5 Výstup: Statický výpočet dle EC5 Vytištěno: 29.4.2013 21:16:13 Verze: 5.64.0.4 Strana: 1/6 Reference zakázky: PROSEC Zákazník: Aitia s.r.o. Projekt: Proseč

Více

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace závisí na geometrii i zatížení řešit pro každou kombinaci zatížení!! 1. Konstrukce řešené podle teorie 1. řádu (α > 10): F α 10 Pro dané

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ABSTRACT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ

Více

Bibliografická citace VŠKP

Bibliografická citace VŠKP Bibliografická citace VŠKP Ing. Bronislava Moravcová Výstavní galerie. Brno, 2014. 141 s., 8 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí.

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce 5.1 Terminologie stavebních konstrukcí nosné konstrukce

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZIMNÍ ZAHRADA Grafické znázornění ocelových konstrukcí Akce-stavba: PŘÍSTAVBA Č.P. 257, BROUMOV-ZIMNÍ ZAHRADA (zakázka číslo: SKÁLA & VÍT - 2012117) Návrh a posouzení

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více