U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne"

Transkript

1 U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 17/468/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 17 2) Kontrola usnesení 3) Rozpočtové opatření č. 7/2018 4) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zápůjčce FS Barunka 5) Smlouva o zajištění závodního stravování 6) Návrh změny dopravního značení 7) Smlouva o výstavbě veřejné infrastruktury 8) Dohoda o novaci - ATC Rozkoš, s.r.o. 9) Stánek Labužník - dodatek k podnájemní smlouvě 10) Uložení vedení nn v ul. U Topolů 11) Dodatek č. 1 - lešení třída TGM 12) ČEZ - dodatek č. 1 13) ČEZ Zájezd, uložení kabelu 14) ČEZ, zahrada ul.jiráskova 15) Jímka Malá Skalice 16) Souhlas RD U Sadu 17) Návrh na pořízení územního plánu 18) "PD Vodovod Zájezd" - zadávací dokumentace 19) "Přechod Maloskalická" dodatek ke SoD 20) Podání žádosti o dotaci - G1, Ratibořice 21) Podání žádosti o dotaci - ulice Lidická 22) Podání žádosti o dotaci - G2, Ratibořice 23) Revitalizace vojenského hřbitova - rozhodnutí 24) Česko-polské žádosti o dotaci 25) Granty ) Žádosti o finanční příspěvky 27) Termín a program jednání ZM 28) Diskuse 29) Různé Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 17/469/08/2018 Rada města projednala a b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení. Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 17/470/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh Rozpočtového opatření č. 7/2018 viz příloha č.1 a předkládá jej k projednání v zastupitelstvu města. Zajistí: Ing. Jiří Fišer Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. 17/471/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zápůjčce mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a Folklorním souborem BARUNKA z.s. Česká Skalice, IČ: , se sídlem Zelená 240, Česká Skalice - viz příloha č. 2. Rada předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. Zajistí: Ing. Jiří Fišer Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo 1

2 Usnesení č. 17/472/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Smlouvu o zajištění závodního stravování pro Pečovatelskou službu mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a Školní jídelnou Česká Skalice, IČ: , se sídlem Na Kamenci 223, Česká Skalice Zodpovídá: Ing. Jiří Fišer Termín: Zajistí: Ing. Jiří Fišer Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. 17/473/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e žádost [osobní údaj odstraněn] o zřízení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou na Husově náměstí na prvním parkovacím místě před domem čp. 4. Jedná se o instalaci svislé dopravní značky č. IP 12 (Vyhrazené parkoviště) se symbolem č. 225 a dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem 5H a vyznačení vodorovného dopravního značení č. V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou). Zodpovídá: Pavel Včeliš Termín: Zajistí: Vladimír Kmošťák Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. 17/474/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a manžely [osobní údaj odstraněn] Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Mgr. Karel Huneš Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. 17/475/08/2018 Rada města projednala a b e r e n a v ě d o m í návrh dohody o novaci mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností Autocamping Rozkoš, s.r.o., IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 836, Česká Skalice. Rada města předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. Zajistí: Mgr. Karel Huneš Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo Usnesení č. 17/476/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e v rámci působnosti jediného společníka obchodní společnosti Autocamping Rozkoš, s.r.o., IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 836, Česká Skalice uzavření dodatku č. D k podnájemní smlouvě č. S , na období do Jedná se o podnájemní smlouvu na stánek Labužník. Zodpovídá: Ing. Jan Šnajdr Termín: Zajistí: Ing. Jan Šnajdr Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 17/477/08/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s uložením kabelového vedení nn v rámci akce Č.Skalice knn p.č. 56/11 pro RD Dušek v pozemku p.p.č. 406/1 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice pro žadatele ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností TELKABEL ČR s.r.o., IČ: , se sídlem Českých Bratří 89, Náchod. 2

3 Usnesení č. 17/478/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku p.p.č.406/1 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností TELKABEL ČR s.r.o., IČ: , se sídlem Českých Bratří 89, Náchod. Usnesení č. 17/479/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro uložení kabelového vedení nízkého napětí v pozemku p.p.č. 406/1 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností TELKABEL ČR s.r.o., IČ: , se sídlem Českých Bratří 89, Náchod. Usnesení č. 17/480/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 348/2018 uzavřené dne na pronájem části pozemku p.č. 887 ostatní plocha o výměře 16 m 2 v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro umístění lešení mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a [osobní údaj odstraněn] Usnesení č. 17/481/08/2018 Rada města projednala a z a m í t á žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP /VB/01 Česká Skalice, přípojka nn 1315/11, [osobní údaj odstraněn] ze dne Usnesení č. 17/482/08/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s uložením kabelového vedení nn v pozemku p.p.č. 753 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zájezd u České Skalice v rámci akce Č.Skalice knn p.č. 663_1 pro [osobní údaj odstraněn] pro žadatele ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností K energo s.r.o., IČ: , se sídlem Nádražní 346, Lanškroun. Zajistí: Marie Karásková Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo 3

4 Usnesení č. 17/483/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku p.p.č.753 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zájezd u České Skalice mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností K energo s.r.o., IČ: , se sídlem Nádražní 346, Lanškroun. Usnesení č. 17/484/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení kabelového vedení nízkého napětí v pozemku p.p.č. 753 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Zájezd u České Skalice mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností K energo s.r.o., IČ: , se sídlem Nádražní 346, Lanškroun. Usnesení č. 17/485/08/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í se stavbou kabelové elektro přípojky IV Česká Skalice, Jiráskova knn p.č v pozemcích p.č. 1206/9, p.č. 1206/10, p.č. 1005/1 a p.č pro žadatele ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly s tím, že do pozemku p.č. 1005/2 ve vlastnictví města Česká Skalice vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice nebude zasahováno. Usnesení č. 17/486/08/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í se stavbou bezodtokové jímky odpadních vod na pozemku p.p.č. 284/45 pro žadatele [osobní údaj odstraněn] s tím, že do pozemků p.p.č. 277/6 a p.p.č. 278/1 vše v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice nebude zasahováno. Usnesení č. 17/487/08/2018 Rada města projednala a z a m í t á návrh [osobní údaj odstraněn], na pořízení územního plánu města Česká Skalice nebo jeho změny, která spočívá ve změně využití plochy na pozemcích p.č. 1147/2, p.č. 1147/43, p.č. 1147/44, p.č. 1147/56, p.č. 1147/45 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice z plochy pro bydlení do plochy občanského vybavení. Rada města předkládá návrh k projednání do zastupitelstva města. Zajistí: Marie Karásková Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 17/488/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Projektová dokumentace: Vodovod Zájezd". 4

5 Usnesení č. 17/489/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.125/2018 na akci "Přechod pro chodce, ulice Maloskalická, Česká Skalice" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností ŠPELDA s.r.o., IČ: , se sídlem Říkov 82, Česká Skalice. Usnesení č. 17/490/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici - trasa G1, Ratibořice" z dotačního programu MAS Mezi Úpou a Metují "MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava." Usnesení č. 17/491/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici - ulice Lidická" z dotačního programu MAS Mezi Úpou a Metují "MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava." Usnesení č. 17/492/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici - úsek G2" z dotačního programu MAS Mezi Úpou a Metují "MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava." Usnesení č. 17/493/08/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Revitalizace vojenského hřbitova v České Skalici" ve výši Kč. Usnesení č. 17/494/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e předložené projektové záměry na česko-polské projekty "S kolem jsem kamarád", "Na kole Kladským pomezím" a "Po stopách Boženy Němcové" v česko-polském příhraničí. Usnesení č. 17/495/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh uzavření Dohody o spolupráci na mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika Polsko s názvem "S kolem jsem kamarád" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a gminou Klodzko, IČ: , se sídlem pl. B. Chrobrego 1, Kłodzko, Polsko. Rada města předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. 5

6 Usnesení č. 17/496/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika Polsko s názvem "Na kole Kladským pomezím" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a obcí Žďárky, IČ: , se sídlem Žďárky 35, Žďárky, Gminou Bardo, IČ: , se sídlem Rynek 2, Bardo, Polsko a Gminou Złoty Stok, IČ: , se sídlem Rynek 22, Złoty Stok, Polsko. Rada města předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. Usnesení č. 17/497/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika Polsko s názvem "Po stopách Boženy Němcové" v česko-polském příhraničí mezi městem Česká Skalice, IČ , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a Gminou Bardo, IČ: , se sídlem Rynek 2, Bardo, Polsko. Rada města předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. Usnesení č. 17/498/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh Výzvy města Česká Skalice k poskytnutí finanční podpory z grantového programu pro děti a mládež v České Skalici na rok 2019 včetně pravidel, viz příloha č. 3. Rada města předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. Zajistí: Tomáš Hubka Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 17/499/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČ: , se sídlem Ústavní 95, Praha 8. Příspěvek bude použit na spolufinancování krizové linky pro děti. Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 17/500/08/2018 Rada města projednala a z a m í t á návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro TJ Slavia-jachting Česká Skalice, z.s., IČ: , se sídlem Nad Stadionem 1301, Nové Město nad Metují. Rada města předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 17/501/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro Folklorní soubor Barunka, z.s., IČ: , se sídlem Zelená 240, Česká Skalice. Příspěvek bude použit na spolufinancování akce Svatováclavské posvícení a dožínkový vinš. Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo 6

7 Usnesení č. 17/502/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro Folklorní soubor Barunka, z.s., IČ: , se sídlem Zelená 240, Česká Skalice. Příspěvek bude použit na spolufinancování projektu Omalovánka Barunčina škola. Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 17/503/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro Centrum rozvoje Česká Skalice,o.p.s., IČ: , se sídlem Vila Čerych, Křenkova 477, Česká Skalice. Příspěvek bude použit na spolufinancování výstavy v rámci 11. ročníku mezinárodního fóra domácích muzeí. Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo Usnesení č. 17/504/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč v hotovosti pro paní [osobní údaj odstraněn]. Příspěvek bude použit na spolufinancování kulturní akce "Výstava 50 let oživených Ratibořic". Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo Usnesení č. 17/505/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro [osobní údaj odstraněn]. Příspěvek bude použit na spolufinancování vydání kalendáře. Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo Usnesení č. 17/506/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e termín a program jednání Zastupitelstva města Česká Skalice, na pondělí v 17 hodin ve školní jídelně Na Kamenci. Program jednání: 1) Zahájení a volba komisí 2) Kontrola usnesení 3) Diskuze k aktuálním záležitostem města 4) Rozpočtové opatření č. 7/2018 5) Majetkoprávní úkon 6) Územní plán 7) Smlouva o novaci 8) Granty ) Žádost o finanční příspěvek 10) Veřejnoprávní smlouva 11) Česko-polské projekty Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Tomáš Hubka Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo Bc. Martin Staněk, DiS. starosta Tomáš Hubka místostarosta 7

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 08.08.2018 Usnesení č. 16/432/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 16 2) Kontrola usnesení

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.03.2018 Usnesení č. 6/148/03/2018 Rada města projednala a schvaluje Program jednání: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Asekol

Více

Usnesení č. 1/8/01/2018 Rada města projednala a s t a n o v u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b)

Usnesení č. 1/8/01/2018 Rada města projednala a s t a n o v u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) U s n e s e n í z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.01.2018 Usnesení č. 1/1/01/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Přírodní koupací

Více

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 19.12.2018 Usnesení č. RM/24/675/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.02.2018 Usnesení č. 4/71/02/2018 Rada města projednala a Program jednání: 1) Program jednání 2) Schválení účetní závěrky města Česká Skalice

Více

U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018

U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018 U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 30.05.2018 Usnesení č. 11/301/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání RM 11. Program: 1) Program RM 11 2) Kontrola

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 04.04.2018 Usnesení č. 7/187/04/2018 Rada města projednala a Program jednání: 1) Program jednání RM 7 2) Kontrola usnesení 3) Granty 2018

Více

U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.11.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.11.2018 Usnesení č. RM/22/591/11/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 14.01.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 14.01.2019 Usnesení č. RM/1/1/01/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo U s n e s e n í z 8. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 18.04.2018 Usnesení č. 8/221/04/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Odpadové

Více

z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.04.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 10.04.2019 Usnesení č. RM/7/252/04/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 27.02.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.02.2019 Usnesení č. RM/4/96/02/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 06.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 06.12.2018 Usnesení č. RM/23/629/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.05.2017 Usnesení č. 10/198/05/2017 Rada města projednala a schvaluje instalaci svislých dopravních značek č. B 28 (Zákaz zastavení) na

Více

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 27.3.2017 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.3.2017 I. Projednalo a schvaluje: Usnesení č. 15/I/1/III/2017

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 01.03.2017 Usnesení č. 5/48/03/2017 Rada města projednala a schvaluje využití komína ve vlastnictví města Česká Skalice k umělecké intervenci

Více

U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 24. 02. 2016 Usnesení č. 4/70/02/2016 Rada města projednala a schvaluje návrh Závěrečného účtu Města Česká Skalice za rok 2015 - bez výhrad.

Více

Zápis ze 20. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci

Zápis ze 20. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Zápis ze 20. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 4. 12.2017 v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Josef Hladík, Mgr. Jaroslav Ošťádal, Bc. Jana Bašová,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

U S N E S E N Í. z 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno,

U S N E S E N Í. z 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, U S N E S E N Í z 20. jednání Zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo dne 15. 3. 2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Březně Jednání se účastnilo 12 z 15 zastupitelů,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10.2.2016 43/3/RM/2016 Úprava bezejmenné vodoteče vydat souhlas ke stavbě "Zábor

Více

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne 23.1.2019 166/6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 v předloženém znění Technické parametry odběrných míst

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

RaM po projednání schválila:

RaM po projednání schválila: Usnesení z 13. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 29.08.2018 od 14 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny - 5 UPRAVENO!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 241/18:

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.02.2008 98/2008 Rada města Lanškroun schvaluje Směrnici o evidenci a nakládání s dlouhodobým majetkem. (seznámení příslušných pracovníků se směrnicí) Zodpovídá:

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 30. 1. 2019, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 2.5.2016 266/9/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy č. 041/2009 I. Rada města vzala

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 998 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Česká Třebová Truby rekonstrukce knn na pozemku Města Česká Třebová

Více

USNESENÍ z 17. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 17. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 17. schůze Rady města (RM) dne 10.10.2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání Červený Kostelec Usnesení z 18. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 13.8.2018 R-2018/18/1-18. Červený Kostelec 13.8.2018 Rekonstrukce ul. Letná uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Zápis z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní jídelně Na Kamenci

Zápis z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní jídelně Na Kamenci Přítomni: Omluveni: Neomluveni: --- Zápis z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 17.12.2018 v 17.00 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Tomáš Hubka; Bc. Jana Bašová; Mgr. Kateřina D. Haladová; Ing.

Více

U s n e s e n í z 25. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 16. 12. 2015

U s n e s e n í z 25. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 16. 12. 2015 U s n e s e n í z 25. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 16. 12. 2015 Usnesení č. 25/476/XII/2015 Rada města projednala a schvaluje Jednací řád Rady města Česká Skalice. Zodpovídá: starosta Termín:

Více

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 2957/2010 RM s c h v a l u j e dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.10.2005 mezi Českou republikou Katastrálním

Více

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 88. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 10. 2017 Kontrola usnesení 88/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 88/2. Rada města

Více

171/2018 Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno

171/2018 Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno U S N E S E N Í 75. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 20. 8. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 5.2.2018 53/3/RM/2018 Pronájem pozemku (manželé P.) pronajmout část pozemku p. č. 1251/2

Více

U S N E S E N Í. 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 24. 10. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Ladislav

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 16. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 16. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 19.8.2013 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - osazení nové stripovací kolony - vodojem v Polích a Červený Kostelec -

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U S N E S E N Í. 5. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 5. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově KRNOMK-12795/2019 koni Rada města KRNOVA SS 005/19/Ko U S N E S E N Í 5. schůze Rady města Krnova, konané dne 11. 2. 2019 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 210/5 237/5 Rozdělovník

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

211/2018 Pronájem části p. p. č. 719/1 v k. ú. Velké Březno

211/2018 Pronájem části p. p. č. 719/1 v k. ú. Velké Březno U S N E S E N Í 78. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 10. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

U S N E S E N Í. z 92. schůze Rady města Zlatých Hor konané dne 20. srpna 2018

U S N E S E N Í. z 92. schůze Rady města Zlatých Hor konané dne 20. srpna 2018 U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Zlatých Hor konané dne 20. srpna 2018 857 - Rada města Zlatých Hor schválila záměry na poskytnutí dotací v souladu s Programem podpory výstavby domovních čistíren

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

MĚSTO TOUŽIM Sídliště Toužim

MĚSTO TOUŽIM Sídliště Toužim MĚSTO TOUŽIM Sídliště 428 364 20 Toužim Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 21/2017 Ze schůze Rady města Toužim č. 21 konané dne 13. listopadu 2017 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne 30. 10. 2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení - upraveno z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 25.02.2019 od 13.30 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny (5) Rada města po projednání schválila: Usnesení č.

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 22. zasedání Rady města, konaného dne 19.10.2016 od 13.45 hodin v kanceláři

Více

4. (10) Ředitelské volno a v ZŠ V. Hejny Č. Kostelec a MŠ Větrník Č. Kostelec Kateřina Macková Irena Petirová

4. (10) Ředitelské volno a v ZŠ V. Hejny Č. Kostelec a MŠ Větrník Č. Kostelec Kateřina Macková Irena Petirová Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 18.4.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Hospodaření 1.-3.2012

Více

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 79. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 06. 2017 Kontrola usnesení 79/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 79/2. Rada města b e

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 70 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 3466/6 o výměře 38 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem 5.700 Kč, od společnosti

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání Červený Kostelec Usnesení z 23. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 17.10.2018 R-2018/23/1-23. Červený Kostelec 17.10.2018 Rozpočtové opatření č.72/2018 zvýšení rozpočtu běžných výdajů na 3113

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2017/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2017/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února 2017 02/2017/ZM I. ZM bere na vědomí: 02.2017/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 62. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 62. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 62. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 27.6.2018 1130/62/RM/2018 Vyjádření k záměru zřízení základní školy I. Rada města nemá námitek proti

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Zápis z 11. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci

Zápis z 11. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Zápis z 11. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 20. 6. 2016 v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Kateřina Kozáková, Karel Špelda Neomluveni: --- Na začátku

Více

Usnesení. z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin. v kanceláři starosty města

Usnesení. z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin. v kanceláři starosty města Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.5.2017 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny 4, od 14.47 5 (Mgr. Tojmarová) Upraveno! RaM po projednání

Více

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne 10.12.2018 USNESENÍ č. 62/18/RM3 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016

Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016 Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016 Přítomni: Omluvena: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková,

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na pondělí dne 28. 5. 2018 v 17 hodin v

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 č. 253 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2014 rozpočtové

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 9.10.2013 kancelář starosty 1. (20) Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Olešnice Jiří Prouza 2. (21) I/14 Červený Kostelec,

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 4. zasedání Rady města, konaného dne 24. 02. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139

Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 13.12.2017 v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Právní a organizační 83/1.1 Výběr dodavatele v zadávacím řízení k veřejné

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

6. (6) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Motosraz-Motoklub Věčná jízda ATC Brodský Kateřina Macková Irena Petirová

6. (6) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Motosraz-Motoklub Věčná jízda ATC Brodský Kateřina Macková Irena Petirová Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 4.4.2012 kancelář starosty 1. (1) Prodloužení plynovodu STL PE 63 o 200 m v ulici Podlesná - Horní Kostelec Jiří Prouza 2. (2)

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 26. SRPNA 2015 R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, p. Cingroš Omluveni: Hosté: p. Mgr. Částka Zapisovatel: Ing. Vítek Rada města schvaluje

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více