Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky"

Transkript

1

2 Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na vysoké úrovni, odpovídající poznatkům lékařské vědy hospodaří vyrovnaně a má dostatek peněz na úhradu zdravotní péče zaručuje poskytnutí správné péče, ve správném čase, na správném místě a správným způsobem

3 Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Liberecký kraj a české předsednictví Čerpání ze strukturálních fondů EU se kraji daří Foto: OBSAH Úvodní slovo ředitelky vydavatelského domu PP Agency Pavly Podskalské... 4 Úvodní slovo velvyslankyně Mileny Vicenové, velvyslankyně České republiky při EU... 5 Územněsprávní struktura ČR... 6 České předsednictví v číslech... 7 CzechReg Days: Regionální politika společně...8 EUROREGIONY: Úspěšná spolupráce Hlavní město Praha srdce Evropy Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Praha a české předsednictví Praha čerpá ze dvou programů Středočeský kraj srdce Čech Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Středočeši a české předsednictví Středočeský kraj má zajímavé projekty z různých oblastí Plzeňský kraj přírodní krásy a historie Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Plzeňsko a české předsednictví Projekty Plzeňského kraje získávají prestižní ocenění Jihočeský kraj líbezný i drsný Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Jihočeši a české předsednictví Jihočeský kraj nelení a čerpá z EU fondů Karlovarský kraj nejen region lázní Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Karlovarský kraj a české předsednictví Karlovarský kraj má o dotace velký zájem Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Ústecký kraj a české předsednictví Ústecký kraj úspěšně čerpá dotace z EU Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Královéhradecký kraj a české předsednictví Za dotace z EU se opraví přechody a otevře podzemí Sněžky Pardubický kraj pestrý pro život Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Pardubický kraj a české předsednictví V Pardubicích vědí, jak na evropské fondy Vysočina nejlepší místo pro život Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Vysočina a české předsednictví Vysočina první proplacená miliarda korun evropských dotací Jihomoravský kraj ráj pro turisty Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Jihomoravský kraj a české předsednictví Využívání fondů EU v Jihomoravském kraji Zlínský kraj pro obyvatele, investory Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Zlínský kraj a české předsednictví Evropské dotace směřují Zlínští hlavně do infrastruktury a dopravy Olomoucký kraj více než očekáváte Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Olomoucký kraj a české předsednictví Olomoucký kraj důraz na kvalitu projektů Moravskoslezský kraj rozmanitý a rázovitý kout Z pohledu podnikatelského Zahraniční vztahy Moravskoslezský kraj a české předsednictví Moravskoslezský kraj dbá na své zatraktivnění REGIOPA Ředitelka vydavatelství: Pavla Podskalská Redakce: Ivana Šmejdová, Jana Pike; produkce: Anežka Zvěřinová Artdirector: Nina Nováková; grafik: Romana Holíčková Vydavatel: PP Agency, s.r.o., Myslíkova 25, Praha 1 Tel.: , fax: , PP Agency je držitelem certifikátu ISO 9001 pro vydavatelskou činnost Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

4 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie patřilo k základním prioritám naší vlády od prvního dne jejího působení. Během půl roku v čele Rady EU zorganizovala Česká republika řadu zasedání na různých úrovních. Česká vláda se navíc rozhodla uspořádat jednání v regionálních metropolích a dalších městech České republiky s jasným cílem zvýšit prestiž a atraktivitu regionů a představit zahraničním hostům jejich kulturní bohatství. Dnes je zřejmé, že v Evropě zájem o české regiony díky jejich iniciativám během předsednictví stoupl. Při organizování jednotlivých regionálních akcí se plně projevila pověstná kreativita Čechů a Moravanů. Málokterá země se může pochlubit tolika originálními myšlenkami při vlastní prezentaci. České regiony nepochybně předvedly Evropě to nejlepší, co mohou nabídnout ve všech oblastech lidského působení. Je pouze škoda, že se široká česká veřejnost o konkrétních akcích jednotlivých regionů nedozvěděla z médií více. Tisková agentura PP Agency zaměřující svoji činnost na pomoc českým firmám, které chtějí uspět na zahraničních trzích, ve Ve svých klíčových publikacích na podporu exportu pravidelně věnuje značný prostor jednotlivým krajům ČR. PP Agency si je vědoma nezpochybnitelného významu mezinárodní ekonomické spolupráce na úrovni regionů pro rozvoj národních ekonomik zúčastněných zemí, a proto reagovala na letošní výzvu Úřadu vlády a zpracovala projekt REGIOPA, jehož cílem bylo právě zmapovat úlohu regionů ČR v rámci českého předsednictví. Výsledný sborník, který nyní držíte v ruce, přináší zprávu o tom, jak se kraje podílely na přípravě českého předsednictví, zaznamená aktivity jednotlivých krajů a jejich význam i hodnotí přínos předsednictví pro regiony. Věřím, že sborník REGIOPA je důstojným ohlédnutím za působením našich regionů během jednoho významného období novodobé historie naší země a v budoucnu bude připomínat dalším generacím Evropou tolik oceňovanou invenci a aktivitu jejich předchůdců. Přeji všem čtenářům REGIOPY příjemné chvíle při jejím čtení. Pavla Podskalská Generální ředitelka PP Agency Foto: archiv PP Agency, archiv Stálého zastoupení ČR při EU 4 REGIOPA

5 České předsednictví v Radě EU se v oblasti politiky soudržnosti zaměřilo nejen na zjednodušení čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, tedy na jedno z opatření Plánu evropské hospodářské obnovy, ale i na diskuzi k podobě kohezní politiky v rámci příštího rozpočtového cyklu Pokud jde o samotnou reakci na hospodářskou krizi, podařilo se České republice nalézt shodu všech členských států evropské sedmadvacítky. Bylo rozhodnuto, že zálohové platby ze strukturálních fondů budou pro rok 2009 navýšeny o 6,3 miliardy eur. Toto opatření se týká jak aktivit realizovaných v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak Evropského sociálního fondu. Podpořila se tak možnost investic zejména u malých a středních podniků i aktivity podporující zaměstnanost. Pro Českou republiku toto opatření znamená navýšení záloh o 350 milionů eur oproti původnímu plánu. Budoucnost politiky soudržnosti byla hlavním tématem březnové konference v Praze. Ta se zabývala například problematikou stanovení hlavních prioritních oblastí pro příští období, podporou regionů přesahujících úroveň 75 % HDP průměru Evropské unie nebo dalšími způsoby, jak podpořit infrastrukturní projekty v oblasti vědy a výzkumu. Vrcholnou akcí českého předsednictví v oblasti regionální politiky bylo neformální jednání ministrů v Mariánských Lázních, kde zástupci členských států EU nastínili základní principy budoucí kohezní politiky. Vyzvali rovněž Evropskou komisi a Radu, aby sestavily přesný harmonogram jednání o legislativním rámci politiky soudržnosti po roce 2013, což by mělo vést k včasnému přijetí nových právních předpisů, a tím i k zahájení nových programů od 1. ledna Do debaty k budoucnosti kohezní politiky výrazně přispěly i kraje České republiky v rámci Dnů českých regionů v Bruselu. Z odborných konferencí, které kraje v belgické metropoli ve spolupráci s Výborem regionů uspořádaly, se této problematiky zejména s ohledem na územní soudržnost týkaly mimo jiné konference Kohezní politika a Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě. Kohezní politika je jednou z klíčových agend EU a v rámci evropského rozpočtu představuje druhou nejvýznamnější kapitolu. Jejím hlavním cílem je nejen pomáhat méně vyspělým regionům k posilování jejich konkurenceschopnosti, ale zejména budovat Evropu, jež bude založena na inovacích, výzkumu a vývoji, znalostech a kvalitních pracovních místech. Právě aspekt solidarity a soudržnosti činí z této politiky důležitý pilíř evropského rozvoje i za horizontem stávajícího programovacího období 2007 až Jsem ráda, že české předsednictví věnovalo této oblasti náležitou pozornost. Milena Vicenová Velvyslankyně České republiky při Evropské unii REGIOPA 5

6 ÚZEMNĚSPRÁVNÍ STRUKTURA ČR Základními územními samosprávnými celky v ČR jsou obce, vyššími územněsamosprávnými celky kraje. U územní samosprávy se nejedná o hierarchickou strukturu, respektive o nadřízenost a podřízenost, neboť každý územní samosprávný celek má své samostatné kompetence, do kterých jiný územní samosprávný celek nemůže zasahovat. K na území ČR existovalo 6249 obcí a 14 vyšších územních samosprávných celků (krajů). Z hlediska výkonu státní správy hrají dále důležitou roli správní obvody obcí s rozšířenou působností a okresy. Všechny zmíněné územněsprávní jednotky jsou od soustředěny v jednom právním předpise, a to konkrétně v zákoně o územněsprávním členění státu. ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY PODLE METODIKY EVROPSKÉ UNIE Územní jednotka NUTS ( La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues ) je základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro statistické a analytické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Vymezení statistických územních jednotek NUTS bylo provedeno na základě usnesení vlády České republiky č. 707/1998 Českým statistickým úřadem po dohodě s Eurostatem. S ohledem na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU stojí v popředí územní jednotky NUTS 2. V ČR se nachází celkem 8 územních jednotek NUTS 2 (včetně hl. m. Prahy): Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko a Praha. Jednotky NUTS 2 byly ve většině případů vytvořeny sdružením dvou až tří vyšších územních samosprávných celků (krajů). Rozhodujícím pro sdružování krajů do oblastí (NUTS 2) byla jejich velikost měřená počtem obyvatelstva. Vytvoření úrovně NUTS 2 v podmínkách ČR má ryze statistický charakter. NUTS 2 Praha je tvořena územím hl. m. Prahy NUTS 2 Střední Čechy je tvořena územím Středočeského kraje NUTS 2 Jihozápad je tvořena územím krajů Jihočeského a Plzeňského NUTS 2 Severozápad je tvořena územím krajů Karlovarského a Ústeckého NUTS 2 Severovýchod je tvořena územím krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického NUTS 2 Jihovýchod je tvořena územím krajů Vysočina a Jihomoravského NUTS 2 Střední Morava je tvořena územím krajů Olomouckého a Zlínského NUTS 2 Moravskoslezsko je tvořena územím kraje Moravskoslezského Členění územních jednotek NUTS v ČR NUTS ÚROVEŇ POČET NUTS 0 stát 1 NUTS 1 území ČR 1 NUTS 2 regiony soudržnosti 8 NUTS 3 kraj 14 NUTS 4 okres 77 NUTS 5 obce 6249 Foto: CzechTourism, Ondřej Štrba 6 REGIOPA

7 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V ČÍSLECH zástupci České republiky řídili přes 3000 zasedání na různých úrovních jak u nás, tak v Bruselu i jinde v Evropě a ve světě. Každý pracovní den se konalo zhruba 25 jednání, například v Kongresovém centru Praha proběhlo okolo 80 jedno- až třídenních zasedání, někdy i více během jednoho dne, mimo Prahu se uskutečnilo přes 70 akcí celoevropské důležitosti. Z toho bylo 550 zasedání a konferencí v ČR a kolem 500 kulturních akcí pod záštitou českého předsednictví proběhlo u nás i jinde ve světě v ČR proběhlo 101 oficiálních akcí zajišťovaných na centrální úrovni, z toho 31 bylo na vrcholné a ministerské úrovni (7 vrcholných summitů, 2 setkání vlády ČR s Konfederací předsedů EP a s EK, 14 neformálních ministerských zasedání Rady EU, 8 ministerských konferencí) na předsednictví se podílelo cca 1500 českých úředníků předsednických akcí v ČR se zúčastnilo zahraničních delegátů 65 akcí bylo tlumočeno, pro delegace, novináře i veřejnost bylo vydáno akreditačních karet 3730 novinářů, z toho 2049 zahraničních reportovalo z akcí v ČR zapůjčených 70 osobních vozů, 70 minivanů, 20 autobusů zajistilo přepravu delegací za symbolickou cenu 1 koruny kravat, 7000 šátků, propisovacích tužek bylo rozdáno v ČR REGIOPA 7

8 CZECHREG DAYS: Regionální politika společně O postavení jednotlivých českých regionů v Bruselu řekl pro ČTK vedoucí Zastoupení Jihočeského kraje Petr Šebek: Jeden region ve zdejších měřítkách neobstojí. Je to jako kapka v moři. I to byl jeden z důvodů pro vznik společné iniciativy krajů v rámci českého předsednictví, kterou reagovaly na politická témata vyhlášená agendou českého předsednictví. Zastoupení českých regionů navrhla koncept odborných seminářů a doprovodných kulturních akcí nazvaný Dny krajů České republiky v Bruselu (CzechReg Days). Rok 2009 je z hlediska historického rokem velmi významným: Evropa si v něm připomíná jednak definitivní pád železné opony před dvaceti lety, jednak pět let od zásadního rozšíření Evropské unie o deset zemí střední a východní Evropy. Pro přistoupivší země včetně České republiky znamenala integrace do EU průlomový návrat k decentralizaci veřejné správy a nové podmínky pro ekonomický rozvoj regionů a měst. Na tomto pozadí převzala Česká republika do svých rukou na půl roku taktovku, s níž se postavila za dirigentský pultík Rady EU. Agenda českého předsednictví se vymezila mottem Evropa bez bariér, v jehož duchu vytvořila za podpory Výboru regionů platformu pro mezi-regionální i meziinstitucionální diskuzi o tématech neméně významných než kohezní politika, Lisabonská strategie, přeshraniční spolupráce nebo podpora podnikání a služeb nebo revize TEN-T směrnic. Cíl organizátorů byl jasný: zdůraznit úlohu regionálních a místních orgánů při tvorbě politiky EU. Její dopad na regiony a města je více než zřejmý, a tak je důležité hledat příležitosti k prezentaci jejich názorů a zkušeností, poněvadž reálný život se odehrává v regionech jednotlivých zemí, nikoli v bruselských kancelářích a jednacích sálech. Co všechno se vlastně v rámci CzechReg Days událo? Byla to série tematických seminářů, několika výstav a koncert orchestru složeného z umělců tří zemí. Svojí účastí projevili o akce zájem rovněž poslanci Evropského parlamentu, členové Výboru regionů i zástupci Evropské komise a experti mimo veřejnou správu. POHLED NA JEDNOTLIVÉ AKCE: Seminář Kohezní politika 2014+, který se uskutečnil 12. února 2009, si kladl za cíl zdůraznit úlohu regionů v navrhování, schvalování a provádění politiky soudržnosti. Odrazovým můstkem se staly nejnovější výstupy z široké diskuze o budoucnosti kohezní politiky. Zvláštní pozornost věnoval seminář agendě územní soudržnosti, neboť v době jeho konání vrcholila k tomuto tématu debata na půdě Evropského parlamentu i Výboru regionů. 8 REGIOPA

9 Foto: CzechTourism Další seminář nesl název Building the bridge: regionální dimenze TEN-T a proběhl 24. února Projekt TEN-T se týká oblasti dopravní infrastruktury. Předmětem semináře bylo vyhodnocení jeho současného stavu a odhad nejbližší budoucnosti, a to především z hlediska napojování soustavy TEN-T na regionální dopravní sítě. Chybějící či nedostatečné kapacitní úseky totiž představují jednu z překážek jednotného evropského trhu. Tématu Turismus a lázeňství: vytváření silnějšího odvětví se věnoval seminář 25. března Služby v podnikání představují značný potenciál pro Českou republiku. Seminář se zaměřil na sektor cestovního ruchu a lázeňství, který skýtá velký prostor pro rozvoj podnikání. Stal se platformou pro výměnu zkušeností o tvorbě a realizaci politiky podpory podnikání v tomto sektoru. Současně se uskutečnila přehlídka obchodních i investičních příležitostí v ČR. O týden později, 31. března 2009, proběhla konference Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě. Akce si kladla za cíl přispět k tématu přeshraniční spolupráce, na kterou by měla kohezní politika klást zvýšený důraz. Evropské příhraniční regiony mají stále díky své periferní povaze znevýhodňující podmínky a možnosti přeshraniční spolupráce jsou cestou k jejich odstraňování. Konference se rovněž zaměřila na konkrétní možnosti přeshraniční spolupráce v podobě projektů, programů či trvalých forem spolupráce. Osvěžením akce byl koncert třístranného orchestru Europera jako konkrétní příklad spolupráce mladých hudebníků v euroregionu Nisa. K Evropskému roku kreativity a inovací přispěl 1. dubna 2009 seminář Znalostní regiony a Lisabonská strategie. Byl zároveň příležitostí k upozornění na mimořádný inovační potenciál České republiky. Kraje mají v sektoru Research and Development své nezastupitelné místo, jež dokládá řada technologických parků, inovačních center a dalších regionálních projektů financovaných z fondů EU. Výstava Dvacítky, generace nové Evropy, 16. března 21. dubna 2009 Dvacet let od sametové revoluce a s ní návrat k přirozenému běhu věcí je pro Českou republiku významným výročím a důvodem k oslavě. Jak vidí budoucnost své země v Evropě a svoji perspektivu v ní dnešní dvacetiletí, kteří dostali svobodu do vínku? Tuto otázku si kladla výstava, která dala příležitost nejmladším umělcům vyjádřit se právě k tomuto tématu. REGIOPA 9

10 Nejlepší dílo, Hraniční kameny, vybrané mezinárodní komisí je trvale vystaveno v prostorách Výboru regionů v Bruselu. CO BUDE DÁL? Evropská unie je unikátní projekt v novodobých dějinách, který usiluje o všestranně kvalitnější život na starém kontinentu. Dopředu musel počítat s tím, že s přistupováním dalších zemí, především ze střední a východní Evropy, se budou rozšiřovat rozdíly uvnitř unie. Cesta k jejich úspěšnému překonávání vede nikoli od centrálního stolu, ale přes regiony a města a jejich další rozvoj skrze konkrétní projekty. Regionální politika Evropy poskytuje regionům a městům v tomto směru dostatek prostoru pro využití jedinečnosti jednotlivých regionů při současné koordinaci, pomáhá nalézat nové zdroje, iniciuje výměnu znalostí a technologií, podněcuje permanentní diskuzi na regionální témata, aby z ní vytěžila impulzy pro stanovení svých cílů do budoucna. Dosavadní vývoj politiky soudržnosti zemí EU, na němž mají svůj podíl i regiony České republiky, a to z hlediska dlouhodobějšího, tedy nejen díky výše zmíněným aktivitám v rámci českého předsednictví v Radě EU, naznačuje jednoznačně pozitivní výsledky. Proto po ukončení vyjednávání mezi Evropskou komisí a členskými státy o podobě programů v období byla hned zahájena diskuze na téma nové generace kohezní politiky po roce Jedná se především o budoucí využívání strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Na úrovni Bruselu se jí zabývá pracovní skupina ustavená Výborem regionů, v České republice byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ustavena rovněž pracovní skupina, jejímž úkolem je připravit národní postoj k budoucnosti kohezní politiky. Regiony v ní hájí své zájmy prostřednictvím zástupce Asociace krajů. Problematikou politiky soudržnosti se zabývalo francouzské předsednictví, které předcházelo českému předsednictví. Jednou z hlavních akcí bylo neformální zasedání ministrů pro regionální rozvoj v Marseille, jehož závěry byly publikovány v dokumentu Příspěvek k diskuzi o budoucnosti politiky soudržnosti. O přínosu českého předsednictví k otázce kohezní politiky jsme se již zmínili výše. Koncem dubna 2009 byly publikovány výsledky veřejných konzultací k tzv. zelené knize o územní soudržnosti, seminář Cohesion Policy je popsán výše. Česká agenda se zasazovala o co možná největší zjednodušení mechanismů politiky soudržnosti regionů, zdůraznění strategického charakteru kohezní politiky a nutnost debaty o její budoucí podobě. Na konci června 2009 vydala Evropská komise Šestou kohezní zprávu, která definuje faktory podporující rozvoj inovací v evropských regionech na různém stupni rozvoje. Jedná se o inovace nejen technologické, ale inovace v řadě dalších oblastí jako sociální, kulturní, služeb apod. Zpráva prezentuje rovněž klíčové ukazatele v oblasti kreativity a inovací. Závěrem je na místě konstatovat, že EU se bude i nadále intenzivně věnovat regionální politice a podporovat rozvoj regionů a měst jako svébytných územních celků, které ovlivňují prosperitu svých zemí, a tím i celé Evropy, významným způsobem. Dny českých regio nů během předsednictví prokázaly schopnost českých krajů přinést řadu zajímavých podnětů do diskuze o budoucí podobě regionální politiky EU. Kraje mají jistě nač navázat, mohou tak využít svůj potenciál v rámci EU i v budoucnu. EUROREGIONY Úspěšná spolupráce Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení měst a obcí. Cílem euroregionu je podpora a realizace projektů odrážející všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. První euroregiony se začaly na území evropského kontinentu objevovat již v 50. letech 20. století. Vznikaly zcela přirozenou cestou z iniciativy a potřeb příhraničních území, a to zejména v rámci Beneluxu, Spolkové republiky Německo, Francie, Švýcarska, Itálie, rozvíjely se i na území Skandinávie. V současné době je v Evropě registrováno více než 70 euroregionů, které bychom mohli charakterizovat jako sdružené územní celky, jejichž hlavním úkolem je zvládání společných regionálních problémů a získávání finančních prostředků z programů Evropské unie. V České republice je v současné době podmínkou pro vznik euroregionu, aby část území patřila alespoň jednomu členskému státu Evropské unie. Mnoho dnešních euroregionů vznikalo již v 90. letech 20. století, dříve však byly většinou vedeny jako výbor pro přeshraniční spolupráci. Hlavním důvodem zakládání takovýchto svazků je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice. Spolupráce zasahuje do všech oblastí života občanů na kulturní, sociální, hospodářské a infrastrukturní úrovni. KOLIK EUROREGIONŮ EXISTUJE? V současnosti existuje na sto osmdesát takovýchto celků, většina z nich je sdružena v Asociaci evropských přeshraničních regionů (AGEG). V řadě případů, jako je německo-francouzsko-švýcarský Oberrhein či regionální uskupení Andalusie-Gibraltar-Maroko, je jejich součástí pohraniční oblast státu, který není členem Evropské unie. Euroregiony vznikaly i tam, kde jejich vzniku bránila výrazná přírodní překážka, jako jsou velehory, moře či široké vodní toky (Pracovní společenství Pyreneje, Kréta-Kypr). ČESKÉ EUROREGIONY Na území České republiky dnes existuje třináct euroregionů, jejich česká část pokrývá čtyřicet okresů a více jak polovinu území ČR. Jsou to Elbe-Labe, Erzgebirge-Krušnohoří, Egrensis (Chebsko), Bayerischer Wald-Šumava-Mühlviertel, Silva Nortica (jižní Čechy), Weinviertel-Pomoraví-Záhorie, Bílé Karpaty, 10 REGIOPA

11 Foto: CzechTourism Beskydy, Těšínské Slezsko, Silesia (Opavsko), Praděd, Glacensis (severovýchodní Čechy) a Nisa (Liberecko). Součástí euroregionů se ale staly také okresy, které leží ve značné vzdálenosti od hranic a spolufinancování některých projektů z eurofondů nemohou nárokovat, chtějí se však podílet na přeshraniční spolupráci. Do česko-německo-polského euroregionu Neise-Nisa-Nysa chtějí nyní kupříkladu vstoupit také některé středočeské obce. Motorem společných iniciativ v řadě euroregionů s českou účastí se staly společné projekty v rámci podpory cestovního ruchu, kulturní a sportovní akce. Jednoho z nejlepších výsledků dosáhl v tomto ohledu právě euroregion Nisa, vzniklý již v roce 1991, ve kterém bylo do loňského roku realizováno na dva a půl tisíce projektů v celkové hodnotě přes tři sta milionů eur. JAKÝ JE CÍL PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE REGIONŮ? Euroregiony mají mimo jiné za cíl odstranit flagrantní rozdíly v životní úrovni občanů sousedních zemí. Ty vznikly na základě zanedbávání pohraniční oblasti jednoho státu i díky absenci přeshraniční spolupráce dané existencí takových bariér, jako byla někdejší železná opona. Jsou nejkomplexnější formou mezinárodní spolupráce, neboť obyvatelé každého euroregionu se věnují společným aktivitám ve všech oblastech života, nejenom hospodářské, společenské či kulturní. Na místní úrovni vhodně doplňují činnost administrativního aparátu příslušných států. Evropskou přeshraniční spolupráci výrazně oživila iniciativa INTERREGN v roce 1990, která vedla ke vzniku celé řady euroregionů s účastí obyvatel ze zemí někdejšího sovětského bloku. EUROREGIONY PŮSOBÍCÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ: Egrensis: Krušnohoří: Labe: Nisa: Glacensis: Praděd: Silesia: Těšínské Slezsko: Beskydy: Bílé Karpaty: Pomoraví: Silva Nortica: Šumava: ZE KTERÝCH ZDROJŮ JSOU AKTIVITY EUROREGIONŮ FINANCOVÁNY? Právě z toho důvodu, že se často jedná o dříve silně zaostalé oblasti, mají euroregiony právo na rozsáhlé dotace z fondů Evropské unie. Hlavním předpokladem pro podporu z unijních peněz je přitom určitá organizační struktura přeshraniční spolupráce. Členství v euroregionu je všeobecně dobrovolné, členy těchto příhraničních uskupení se mohou stát všechny obce a města, které se písemně zavážou dodržovat usnesení orgánů euroregionů. Oprávněnými příjemci finančních prostředků EU a realizátory konkrétních projektů jsou volení zástupci euroregionů, tedy rada a prezidium, rozhodovacím orgánem je valná hromada. Eurofondy přitom zdaleka nejsou jedinými zdroji financování společných projektů uskutečňovaných na území euroregionů. Rozpočet některých projektů se pohybuje řádově v desítkách tisíc, u jiných jsou to miliony eur. Řada projektů, jako byla kupříkladu rekonstrukce malých železničních stanic na Šumavě či obnova kanalizační sítě v řadě obcí severní Moravy, by byla bez peněz z eurofondů neuskutečnitelná, nebo by se na jejich realizaci čekalo mnoho let. REGIOPA 11

12 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Srdce Evropy Praha je po celou dobu své více než tisícileté existence přirozenou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, významným strategickým bodem a místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí. Je jedním z nejstarších politických, hospodářských a kulturních center střední Evropy a zemskou i státní metropolí s nepřerušenou kontinuitou centrálních a správních funkcí. Její význam vždy přesahoval hranice země i středoevropského regionu a v hvězdných obdobích pražské historie měl rozměr celoevropský a světový. Významu Prahy odpovídá úroveň její architektury a živého umění, kvalita života jejích obyvatel i návštěvníků, míra rozvoje vzdělanosti, váha a dosah kulturního vyzařování navenek. Prahou prošel bezpočet významných osobností evropské historie a kultury, které město od svého vzniku přitahovalo. Během tisíce let vzniklo nejen jedinečné památkové bohatství města, ale také jeho nezaměnitelná atmosféra, kolorit, genius loci, který i přes nezadržitelný tlak inovací a invazi moderního turistického průmyslu činí dodnes z Prahy jedno z kulturně nejpůsobivějších měst kontinentu. Hlavní město České republiky je naší nejvýznamnější městskou památkovou rezervací. Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Praga caput regni má Praha vepsáno ve svém znaku. Nejen její rodák ji považuje za nejkrásnější město na světě, a proto je zákonitě i nejnavštěvovanějším městem České republiky. Město na Vltavě nabízí nejen nejvíce památek, nejvíce věží a věžiček a ze svých kopců jedny z nejkrásnějších pohledů na změť paláců, domů, ulic, dvorků, parků a parčíků možná v celé Evropě, ale je i centrem nejnavštěvovanějších kulturních a sportovních událostí. A protože je také centrem politickým, pak ta nejdůležitější rozhodnutí jsou učiněna právě zde. Praha patří i mezi města nejopěvovanější v písních a básních a románech dávných i současných a určitě tomu tak bude i do budoucna 12 REGIOPA

13 Novorenesanční budova pražského Rudolfina svým dispozičním uspořádáním víceúčelového kulturního domu předběhla dobu téměř o jedno století ZAJÍMAVOSTI PRAHY Pražský hrad Podle Guinnessovy knihy rekordů se z hradu založeného v 9. století postupně stal největší hradní komplex na světě. Foto: CzechTourism Strahovský stadion Je největším stadionem na světě s plochou m 2 a kapacitou 250 tisíc sedících diváků. Jeho stavba začala v roce Chov koní Převalského Trojská zoo se zabývá chovem koně Převalského. Na světě žije ve volné přírodě 300 kusů, dvě třetiny mají předka z Prahy. Potrubní pošta Pneumatická pošta byla v Praze zavedena v roce 1887 jako jedna z prvních v Evropě, dnes jsou její linky dlouhé 55 kilometrů. Ústředí sídlí v budově hlavní pošty v Jindřišské ulici, odkud se hlavní linky paprskovitě rozbíhají směrem k pobočkám do Nuslí, Dejvic, Vinohrad, Smíchova a na Palmovku. Tramvajová síť Pražská tramvajová síť je považována za nejhustší v Evropě. Měří 140 kilometrů, tramvaje ročně přepraví 340 milionů lidí. Pražská památková rezervace Je největší městskou památkovou zónou na světě. V roce 1992 byla zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Keltské oppidum na Zbraslavi Na pravém břehu Vltavy se nalézá jedna z nejmohutnějších keltských pevnostních soustav v Evropě. Hradby jsou dlouhé až 9 km. Hlavní město Praha REGIOPA 13

14 Tančící dům Vyvolává v Pražanech rozporuplné pocity. Jedněm se líbí, jiným nikoli. Je architektonicky ojedinělý a turisté ho obdivují. Karlův most Populární portál tripadvisor.com, na kterém sami turisté hodnotí navštívená místa a hotely, zařadil letos Karlův most mezi tři nejúžasnější mosty světa. OSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA Bezpočet slavných spisovatelů, malířů, hudebníků i vědců a podnikatelů pochází z hlavního města. Rodná Praha se promítla do tvorby Jana Nerudy, Jaroslava Haška, Jaroslava Seiferta, Franze Kafky, Maxe Broda nebo Egona Erwina Kische. Po staletí vzdávaly Praze hold i světové významné osobnosti. Z okouzlení její krásou a výstavností se vyznal W. A. Mozart, L. van Beethoven, G. Apollinaire, P. I. Čajkovskij, F. M. Dostojevskij, A. Rodin, O. Kokoschka i britská královna Alžběta II., papež Jan Pavel II. aj. V letošním roce Prahu dokonce navštívil americký prezident Barack Obama a papež Benedikt XVI. Z POHLEDU PODNIKATELSKÉHO Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., (ÚMCH) byl založen před 50 lety. Dnes představuje největší výzkumnou kapacitu v oblasti výzkumu polymerů a polymerních materiálů v ČR. Patří i mezi nejvýznamnější centra akademického výzkumu v polymerních vědách ve světě a za své inovační aktivity sklízí mimořádné úspěchy. K nejznámějším patří měkké kontaktní čočky, polymerem modifikované koronární stenty nebo kloubní náhrady. Nejnovějším světovým vynálezem vzniklým na půdě ÚMCH je Hemagel, unikátní přípravek na hojení ran. Mezinárodní kongres APMA mu udělil prestižní doporučení pro americký a kanadský trh. Na otázky redakce odpovídá RNDr. František Rypáček, CSc., ředitel ÚMCH. Můžete zmínit pozici společnosti v regionu? ÚMCH disponuje znalostním potenciálem více než stovky vědeckých pracovníků jak v klíčových, tak i v navazujících oborech makromolekulární chemie, fyzikální chemie a fyziky polymerů. Mnozí jsou uznávanými osobnostmi ve svých oborech ve světě. V oblastech polymerních membrán a membránových separačních technologií a nových polymerních forem léčiv a polymerů pro farmaceutické a lékařské aplikace získali vědci ÚMCH ocenění Česká hlava. V roce 2008 ÚMCH získal ocenění Českých 100 nejlepších v oborové kategorii Vzdělání věda zdraví humanita jako jediný zástupce ústavů AV. V současné době je ÚMCH školicím pracovištěm pro zhruba 50 studentů doktorských studijních programů. Jaká je vaše spolupráce s krajem a lokálními autoritami? ÚMCH soustřeďuje špičkové kapacity výzkumu a tvoří technické a inovační zázemí pro partnerství mezi základním výzkumem, vývojem a podnikovou sférou v hlavním městě Praze. Přispívá tak ke zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města rozvojem podnikání a produkce založené na inovacích. V ÚMCH je řešena řada výzkumných projektů ve spolupráci s průmyslovými podniky sídlícími v Praze. K nejdůležitějším patří vývoj polymerních systémů pro cílenou terapii a vývoj preparátů s protinádorovou aktivitou ve spolupráci se Zentiva Group nebo realizace výsledků výzkumu v oblasti recyklace plastů společností NOEN Recycling and Technologies. ÚMCH má s Městskou částí Prahy 6 uzavřenu smlouvu o partnerství. Jejím předmětem je spolupráce při realizaci dalšího projektu, přihlášeného do Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK), který vyhlásilo hlavní město Praha. Partnerství s Městskou částí Praha 6 probíhá i v oblasti kultury. Má podobu dotace pro Výstavní síň ÚMCH, ve které se představují zejména mladí výtvarníci. Výstavní program ÚMCH připravuje ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze. Čím jste se ve světě proslavili? Spolupráce vědeckého ústavu, jakým ÚMCH je, se zahraničními subjekty je jednou ze základních podmínek úspěchu. Řada výzkumných projektů financovaných jak národními, tak evropskými institucemi je řešena ve spolupráci s akademickými pracovišti (např. University of Oxford, CNRS, France, University of York UK, University of Porto Alegre, Brasil, National Research Centre, National Institute of Material Physics, Italy). Vědecké výsledky ÚMCH jsou realizovány i zahraničními průmyslovými podniky, jako příklady lze jmenovat CV Therapeutics, USA, Timbron, UK. Úspěch z posledního období, prostředek HEMAGEL pro hojení zánětlivých onemocnění, který vyrábí česká společnost WAKE na základě patentu ÚMCH, je vyvážen do řady zemí. 14 REGIOPA

15 A vaše plány do budoucna? ÚMCH bude i v budoucnosti vědeckou institucí otevřenou pro vědce a studenty z různých zemí světa. Bude mít nadále zájem prohlubovat mezinárodní spolupráci a soustředí se zejména na tři hlavní směry polymerní vědy: přípravu a studium vlastností biomakromolekulárních systémů, studium dynamiky a samoorganizace molekulárních a nadmolekulárních systémů v polymerech a přípravu, charakterizaci a aplikaci nových polymerních systémů s řízenou strukturou a vlastnostmi. Důležitou roli v aktivitách ÚMCH bude nadále hrát výchova studentů doktorského studia i aplikace dosažených výsledků v průmyslové praxi. Pomohlo vám zastoupení vašeho kraje v Bruselu v zahraničních aktivitách? ÚMCH dosud nemá přímý kontakt se zastoupením v Bruselu, přesto se účastní řady spoluprací se zahraničními institucemi. Ať již v rámci projektů podporovaných granty Evropské unie či výzkumných kontraktů s průmyslovými podniky. Podíleli jste se na regionálních akcích v rámci českého předsednictví? ÚMCH uspořádal v Praze v rámci českého předsednictví mezinárodní konferenci PERMEA Konference se zúčastnila řada významných odborníků z oboru progresivních membránových technologií. Výrazným odborným přínosem byla pozornost věnovaná elektromembránovým procesům, které nabývají na významu v energetice i separačních procesech. Přítomnost zástupců evropských membránových subjektů Evropské membránové společnosti, Evropské chemicko- -inženýrské společnosti a European Membrane House znamenala vyjádření uznání rozvoji tohoto vědního i průmyslového oboru v ÚMCH. Hlavní město Praha Foto: archiv firmy, CzechTourism ZAHRANIČNÍ VZTAHY Praha jako další evropská velkoměsta je členem v různých evropských a světových organizacích. Tato členství umožňují výměny zkušeností v odborné sféře, nabízejí možnost kooperace na projektech a samozřejmě napomáhají šíření dobrého jména Prahy. Hlavní město je například členem uskupení několika organizací Evropské unie, sdružujících města za účelem společného řešení některých témat. Jsou to například uskupení EUROCITIES (sdružení řady velkých evropských měst), UCEU (Union of the Capitals of the European Union Svaz hlavních měst Evropské unie), METREX (sdružení pro výměnu informací a zkušeností v oblasti prostorového plánování metropolitních regio nů), OWHC (Organizace měst světového kulturního dědictví), POLIS (sdružení zaměřené na problematiku dopravy) a další. V oblasti informatiky se Praha v roce 2000 připojila do společenství měst podporujících výzvu Globální dialog měst (Global Cities Dialogue), iniciovanou sdružením TELECITIES, jehož členem se pak Praha stala v roce Významnou aktivní mezinárodní spolupráci má Praha v oblasti informatiky o životním prostředí. Praha je i v kontaktu s celou řadou partnerských měst, lze jmenovat Chicago, Paříž, Berlín, Moskvu, Phoenix nebo japonské Kjóto, což umožňuje úzkou spolupráci, sdílení cenných poznatků, čerpání inspirace, jak řešit některé problémy, nebo třeba bližší kulturní kontakt a spolupráci na zajímavých projektech. Například s bavorským Norinberkem, který je od roku 1990 partnerským městem hlavního města, vycházejí spolupráce především z dlouholeté tradice historických vazeb mezi těmito dvěma evropskými metropolemi. Na řadu již konaných společných aktivit navazuje také spolupráce v kulturní oblasti. Například v září 2008 zahájení prvního společného uměleckého projektu: výstava 4 pražských a 4 norimberských umělců Napříč generacemi / Praha Norimberk, současné umění z partnerských měst, která se konala ve výstavních sálech Clam Gallasova paláce v Praze na Starém Městě. Malostranská mostecká věž je ve skutečnosti dvojice stylově odlišných, nestejně vysokých věží, propojených branou tvořící vstup na Karlův most

16 Hlavní Praha město PRAHA A ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ Hlavní město Praha je v Bruselu již od roku 2002 reprezentováno Zastoupením Prahy při EU. Aktivity Zastoupení Prahy nabyly v období českého předsednictví na intenzitě co do počtu i rozsahu pokrývaných témat a Praha je pořádala jak v Pražském domě, tak v dalších lokalitách v Bruselu. V Pražském domě byly jednotlivé akce pořádány buď ve vlastní režii Prahy, nebo ve spolupráci mezi Prahou a dalšími partnery, nejčastěji pak ve spolupráci se zastoupením jiného kraje ČR či s Českým centrem. Ve výjimečných případech sloužil Pražský dům pouze jako zázemí pro konání akcí pořádaných v kompletní režii jiného subjektu, jako bylo Stálé zastoupení ČR při EU nebo jednotlivé pracovní skupiny Rady. Celá řada aktivit byla určena omezeným cílovým skupinám, především pracovní semináře, workshopy, setkání na nejvyšší úrovni. Oproti tomu kulturní akce byly směřovány širší zvané veřejnosti, nejčastěji představitelům evropských institucí a zahraničních partnerských regionů. Klíčové kulturní akce se staly součástí kalendáře kulturních akcí českého předsednictví. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE POŘÁDANÉ V PRAŽSKÉM DOMĚ EXKLUZIVNĚ HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU Korunovační klenoty 11. února proběhlo zahájení výstavy kopií čes kých korunovačních klenotů, doprovázených velkoformátovými unikátními fotografiemi originálů. Akce byla pořádána ve spolupráci se Správou Pražského hradu a sdružením EDU-Art. O průzkumu a dokumentaci českých korunovačních klenotů pohovořil restaurátor a akademický sochař Andrej Šumbera. Ve vitrínách si hosté po 8 dní mohli prohlédnout svatováclavskou korunu, žezlo, říšské jablko a korunovační meč věrné, silně pozlacené stříbrné kopie klenotů, vytvořené na přelomu 70. a 80. let minulého století. Výstavu kopií korunovačních klenotů zahájil pražský primátor Pavel Bém, který rovněž ze svého titulu vlastní jeden ze sedmi klíčů ke schránce s originálními klenoty ve zdi katedrály svatého Víta. V rámci vernisáže a následujících dnů si korunovační klenoty prohlédlo několik stovek lidí, především zaměstnanců evropských institucí, ale mimořádný zájem vzbudily i u belgické veřejnosti. Lights! Camera! Prague! Praha filmové město Hned 27. ledna proběhla akce pořádaná ve spolupráci s Barrandov Studio, a. s., a Czech Film Commission. Komponovaný večer v rámci měsíce věnovaný v Pražském domě filmu. Představení Prahy objektivem filmové kamery zahraniční filmy natáčené v Praze, svědectví vzniku filmových kulis, kostýmy a rekvizity, jejichž zástupci představí pražskou metropoli a její možné využití pro filmový průmysl. Součástí večera byla ukázka zahraničních filmů, ve kterých Praha představovala ústřední kulisu, prezentace filmové mapy Prahy Lights! Camera! Prague! a výstava kostýmů a filmových doplňků, včetně imaginárního ateliéru Romana Polanského. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ MIMO PROSTORY PRAŽSKÉHO DOMU: koncert Škampova kvarteta a pianisty Petera O Donohoe, v Theatre Vaudeville (Praha, Manchester) koncert České filharmonie, v paláci BOZAR (České centrum, Velvyslanectví ČR v Belgickém království a Praha) 3. ročník Street Party, , rue Caroly (Stálé zastoupení ČR při EU + Praha a Moravskoslezský kraj jako hlavní partneři) Praha město Franze Kafky Komponovaný večer byl pořádán ve spolupráci s Centrem Franze Kafky v rámci měsíce věnovaného v Pražském domě české historii. Hlavní vystoupení o významu a přínosu díla Kafky si připravil světový spisovatel Arnošt Lustig, a to svým nenapodobitelným inteligentním a vtipným způsobem. Vernisáž, která proběhla 24. února, zahájil krátkým koncertem flétnista Jiří Stivín. Jak on, tak celá výstava se dočkala vřelého přijetí a zařadila se na seznam nejúspěšnějších kulturních akcí českého předsednictví v Bruselu. Design a grafickou úpravu výstavy, obsahující knihy, rukopisy a další autentické písemnosti, vytvořil Pavel Bosák a doplnil ji několika autentickými fotografiemi Franze Kafky a dobové Prahy. ZOO Praha 28. dubna Zastoupení Prahy přiblížilo bruselské veřejnosti svou velkou chloubu ZOO Praha, která byla v letošním roce vyhodnocena jako jedna z deseti nejkrásnějších zoologických zahrad na světě. Slavnostnímu otevření výstavy fotografií a dalších artefaktů z pražské ZOO předcházel koncert alternativní folk-rockové kapely Majerovky brzdové tabulky. Následovala debata s ředitelem ZOO Praha Petrem Fejkem a projekce krátkého filmu, prezentujícího minulost ZOO, proces jejího vzpamatovávání se po povodních v roce 2002 i plány do budoucnosti. Hosté slavnostního zahájení měli možnost ochutnat české gastronomické speciality, včetně tradičního guláše, utopenců či pražské šunky, dovezené přímo z Prahy. Czech Press Photo sportovní Měsíc květen byl v Pražském domě věnován sportu. Sportovní tematika proto nějakým způsobem prováze- 16 REGIOPA

17 la všechny akce pořádané v tomto měsíci. U příležitosti 15. výročí trvání prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo se 11. května v Pražském domě uskutečnila výstava zaměřená na fotografie se sportovní tematikou. Vznikla tak samostatná kolekce, která se stala určitým průřezem vítězných a oceněných fotografií ze všech předchozích ročníků. Ředitelka Czech Press Photo Daniela Mrázková zahájila výstavu krátkou přednáškou a projekcí nejzajímavějších fotografií z ostatních segmentů soutěže. Představila absolutní vítěze všech ročníků, ale např. i fotografie oceněné Grantem hlavního města Prahy, který každoročně uděluje primátor Prahy. Každý z držitelů grantu má od počátku právo svobodně si vybrat nosné téma, na němž pak v průběhu jednoho roku dokumentuje měnící se tvář města. Prague Arrivals Také další akce se věnovala sportovní tematice ve spolupráci s Pražským mezinárodním maratonem (PIM) byla připravena společenská akce pod názvem Prague Arrivals. Večer, který se celý odehrával v duchu atmosféry maratonských setkání, zahájil svým vystoupením prezident PIM Carlo Capalbo a pražský radní pro životní prostředí Petr Štěpánek. PIM v letošním roce slaví 15. výročí svého trvání, za tu dobu se z něj stala špičková sportovní událost se stále rostoucím zájmem běžců. Hlavním bodem slavnostního večera bylo zahájení výstavy v galerii Pražského domu. Pro výstavu byly vybrány velkoplošné fotografie z maratonských cyklů Historie, Jednotlivci, Ženy, Emil Zátopek, Emoce a Praha. 3. června pak byla v evropském Výboru regionů odhalena druhá část výstavy, na jejíž organizaci se Praha rovněž podílela. ní ekonomické krize, vyzvali k prohloubení spolupráce a varovali před protekcionismem jako řešením dopadů hospodářské recese. V rámci hlavního programu summitu vystoupili i další VIP řečníci, například Danuta Hübner, komisařka pro regionální rozvoj, Matthias Kollatz-Ahnen, viceprezident Evropské centrální banky, či Mario Sepi, předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru. Závěrečná deklarace Evropského summitu regionů a měst poté byla předložena na jarním summitu Evropské rady v Bruselu. Doprovodná akce summitu Summit byl doprovázen kulturním programem v ulicích města festivalem Ochutnejte Evropu, který připravilo naše hlavní město nejen pro účastníky summitu, ale současně i pro obyvatele a návštěvníky metropole. Praha byla v rámci doprovodného programu prezentována tisícovce zahraničních delegátů místní a regionální úrovně, naopak turisté a Pražané měli možnost během festivalu ochutnat všechny kousky kultury z celé Evropy v podobě prezentace gastronomických specialit, hudebních vystoupení a tradičních řemesel. V rámci festivalu bylo představeno 33 evropských regionů a navštívilo jej přes účastníků denně. EURONANOFORUM 2009 (2. 5. ČERVNA 2009) Mezi zajímavé akce, které se v rámci českého předsednictví konaly v Praze, patřila i mezinárodní konference EuroNanoForum 2009 Evropské a mezinárodní fórum o nanotechnologiích. Šlo již o čtvrtou konferenci o nanotechnologiích pořádanou předsednickou zemí EU za podpory Evropské komise. Pražské EuroNanoForum umožnilo setkání výzkumníků a expertů z průmyslu z různých oborů, nabídlo odborné sekce zaměřené na témata: nanotechnologie v ekologicky šetrné a energeticky méně náročné průmyslové výrobě, nanotechnologie pro energetiku a životní prostředí, nanotechnologické aplikace pro zdraví a lékařské aplikace, průmyslové technologie budoucnosti nebo integrovaný, bezpečný a zodpovědný přístup v nanotechnologickém výzkumu a vývoji v EU. Součástí konference byla i řada workshopů jeden z nich organizovala i skupina českých vědců, Czech Nanoteam, která se na oblast nanotechnologií zaměřuje. Představila vědecké výsledky vybraných členů týmu a studium nanotechnologií na českých vysokých školách. Významnou doprovodnou akcí byla i speciální technologická burza Nano Brokerage, jejímž cílem bylo propojit české a zahraniční podnikatelské, výzkumné i další subjekty působící v daném oboru. Jako součást doprovodného programu pro veřejnost se vůbec poprvé v ČR představil i nanotruck High tech z nanosvěta. Jde o pojízdnou laboratoř, jejímž cílem je informovat veřejnost o výhodách i potenciálním nebezpečí nanotechnologií v blízké budoucnosti. Foto: Pražský dům v Bruselu PRAHA NEJEN POLITICKÁ I hlavní město Prahu během českého předsednictví čekalo množství větších i menších politických jednání a bezpočet kulturních akcí, které představily náš stát jako zemi vzdělaných, kulturních, milých a schopných lidí, kteří do Evropy zcela jistě patří. Evropský summit regionů a měst Nejvýznamnější akcí hlavního města Prahy, pořádanou ve spolupráci s Výborem regionů EU pod hlavičkou českého předsednictví, byl Evropský summit regionů a měst v Praze ve dnech března, který probíhal v prostorách Obecního domu a paláce Žofín. Summit byl jednou z největších pořádaných předsednických akcí navštívilo jej okolo 1000 politických představitelů (členové Výboru regionů a dalších evropských institucí Evropská komise, Evropská centrální banka, primátoři hlavních evropských měst, představitelé české vlády) společně se zástupci médií. Hlavní téma summitu politika soudržnosti bylo diskutováno s ohledem na současný ekonomický vývoj ve světě. Primátor Prahy Pavel Bém, předseda Výboru regionů Luc van den Brande, předseda Evropské komise José Barroso a ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda svými úvodními projevy akcentovali zejména důležitou roli regionů a měst v potlačová- NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE POŘÁDANÉ VE SPOLUPRÁCI PRAHY A DALŠÍCH PARTNERŮ: Boom Beatles revival Band, , hlavní organizátor: město Ústí nad Labem Josef Lada výstava obrazů, , hlavní partner: Středočeský kraj Koncert bratří Vilímcových, , hlavní organizátor: Plzeňský kraj Ochutnávka českých vín, , hlavní organizátor: Ústecký kraj Ema Destinnová Cognita et incognita, , hlavní partner: Jihočeský kraj Široké spektrum akcí I přes nepříznivou politickou situaci v ČR, která negativně ovlivnila pohled na pokračující české předsednictví, se nezměnilo nic na tom, že předsednické akce konané v Praze přispěly díky profesionálnímu organizačnímu a technickému zajištění ke zviditelnění metropole. Poloha Prahy v srdci Evropy, genius loci města samotného, unikátní kulturně-historické dědictví světového významu, trvající atraktivita společně s předsednickými akcemi pořádanými v Praze přilákaly do města především zahraniční představitele, kteří přijížděli v souvislosti s jejich politickou činností, dále obchodníky hledající podnikatelské možnosti, ale i turisty toužící po památkách. Praha nabídla všem cílovým skupinám (zahraničním delegátům, hostům, turistům, Pražanům) široké spektrum akcí a aktivit. Další akcí spojenou s českým předsednictvím v EU byla kulturně-společenská prezentace HMP Dny Prahy v Bratislavě. Bohatý program v podobě koncertů klasické hudby i blues, divadelních představení pro dospělé i děti, literárních večerů, výstav, přednášek, prezentací Pražského jara se u slovenského publika setkal s mimořádným ohlasem. S českým předsednictvím byly v obecné rovině spojeny i prezentace Dny HMP v Lucemburku a Helsinkách, které umožnily rovněž jednání o otázkách bilaterální spolupráce mezi městy. Na akcích v Bruselu nechyběly ochutnávky českého vína

18 Hlavní Praha město V roce 2008 byla zahájena výstavba čtyř nových mostů a úseku cyklostezky dlouhé přes tři kilometry, která propojí východ Prahy s centrem města PRAHA ČERPÁ ZE DVOU PROGRAMŮ Hlavní město Praha je vzhledem ke své ekonomické výkonnosti při využívání strukturálních fondů v jiné skupině regionů, než jsou ostatní kraje České republiky. Pro regiony Prahy jsou proto platné jiné programy čerpání. Pro období let byla podpora pro Prahu schválena v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3), byly uskutečněny stovky úspěšných projektů, od obnovy městských parků přes výstavbu dětských hřišť až po podporu vzdělání. Praze se podařilo zdárně vyčerpat všechny přidělené evropské peníze, a hlavní město se tak stalo jedním z nejúspěšnějších příjemců fondů EU mezi českými regiony. Na období hlavní město připravilo dva dotační programy. Program zaměřený na dopravu, životní prostředí a podporu podnikání se jmenuje Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK), rozvoj lidských zdrojů formou vzdělávání či sociální integrace pokrývá Operační program Praha Adaptabilita (OPPA). KONKURENCESCHOPNOST Tento program podporuje například rozvoj tramvajových tratí, budování záchytných parkovišť, výstavbu cyklostezek, rozvoj přípojek internetu do obytných domů a menších firem, rozvoj e-služeb městské správy, obnovu kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů a pozemků, protihlukové zdi podél komunikací, energetické úspory v budovách, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie, rozvoj inovačních center, podporu partnerství výzkumných ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a podniků, podporu zakládání technologicky orientovaných firem. ADAPTABILITA Z tohoto programu lze financovat například vzdělávací programy a kurzy zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností, příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání, podpory budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem, navrhování a šíření inovativních a produktivnějších forem organizace práce, vzdělávání a odborné přípravy pracovníků veřejné správy hl. m. Prahy, programy pro začlenění sociálně znevýhodněných osob na trh práce, podpory dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, rozvoje a inovace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ, rozvíjení spolupráce škol, podniků, vysokých škol a institucí z oblasti výzkumu a vývoje, podpory odpoledních vzdělávacích programů na školách s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí. PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V PRAZE Barrandov Studio, a. s., které je jedním z největších a nejstarších filmových studií v Evropě a je považováno za součást české kulturní historie, získalo z Operačního programu Praha Adaptabilita finance na proškolování zaměstnanců v oblasti ICT, zdokonalování jazykových znalostí, manažerského vzdělávání a realizace odborných stáží. Na základě zkušeností z minulých let a na základě vyhodnocení účinnosti již realizovaného vzdělávání se také Kongresové centrum Praha zaměřilo na další profesní vzdělávání svých zaměstnanců. Obnova Kaizlových sadů, zpřístupnění zahrady v Břevnovském klášteře, ale i zavedení interaktivního vzdělávacího programu na Anglicko-německé obchodní akademii, digitalizace rentgenového pracoviště na poliklinice Barrandov či zavádění moderních technologií na městských úřadech, to jsou také projekty, které získaly podporu. UŽITEČNÉ KONTAKTY Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí Praha 1 Tel.: Pražský dům v Bruselu Avenue Palmerston Brusel, Belgie Lucie Čadilová Tel.: Foto: Magistrát hlavního města Prahy, CzechTourism

19 Název středočeského města Kutná Hora naznačuje jeho souvislost s těžbou ( kutáním ) stříbra a stříbrných rud ve středověku. Je významnou historickou památkovou rezervací zapsanou na Seznamu Unesco STŘEDOČESKÝ KRAJ Srdce Čech Středočeský kraj je největším krajem České republiky a obklopuje hlavní město České republiky. Na rozdíl od všech ostatních krajů nesousedí s žádným jiným státem a nemá krajské město. Jeho sídlem je Praha. Oblast Středočeského kraje je od nepaměti spjatá s historií a kulturou celé země a po právu je označována za srdce Čech. Tomuto postavení odpovídá i množství památek a zajímavostí spjatých s historií i současností tohoto územního prstence obepínajícího Prahu. Perlou mezi památkami je nepochybně Kutná Hora, která je zapsána na Seznamu světového a přírodního dědictví UNESCO. Kraj oplývá nemalým bohatstvím i v přírodních krásách, z nichž k nejvýznamnějším patří Český ráj, Kokořínsko či biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko. Ve Středočeském kraji žije více než jeden milion obyvatel. Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Na druhé straně je zřejmé, že nevyváženost vztahu Prahy metropole celorepublikového významu a středních Čech periferie Prahy je pro kraj nevýhodou. Tato skutečnost, stejně jako absence krajského města jako správního centra regionu, do určité míry limituje rozvoj kraje. Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svůj rekreační potenciál. Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje v současné době labsko-vltavská vodní cesta, přibližně 3/4 její délky procházejí územím kraje. Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Zemědělská výroba těží z vynikajících přírodních podmínek v severovýchodní části kraje, kraj vyniká hlavně rostlinnou výrobou, KRAJ Středočeský REGIOPA 19

20 Kdo by neznal Karlštejn, majestátný hrad tyčící se nad řekou Berounkou. Jeho historie je spjata s nejkrásnějšími okamžiky českých dějin. Karlštejn nechal postavit Karel IV. jako klenotnici pro korunovační klenoty 20 REGIOPA pěstováním pšenice, ječmene, cukrovky, v příměstských částech pěstováním ovoce, zeleniny a květin. Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. Škoda Mladá Boleslav se stala podnikem celostátního významu. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory jako těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl. ZAJÍMAVOSTI KRAJE Nejvýše položený bod je vrchol brdských hřebenů Tok (864 m n. m.) v okrese Příbram Nejníže položený bod je řečiště Labe (153 m n. m.) v okrese Mělník Obec s největším počtem obyvatel je Kladno (cca ) Obec s nejmenším počtem obyvatel je Bludov, okres Kutná Hora (25 obyvatel) Obec s nejvyšším průměrným věkem obyvatel jsou Petrovice II, okr. Kutná hora 55,6 let Obec s nejnižším průměrným věkem obyvatel jsou Milovice, okr. Nymburk 28,9 let Nejvyšší naměřená teplota v roce 2003 je 39,8 C Nejnižší naměřená teplota v roce 2003 je 18,2 C Nejnavštěvovanější český hrad je gotický Karlštejn Soutok dvou největších českých řek Labe a Vltavy u Mělníka Nejdelší jeskynní systém v Čechách jsou Koněpruské jeskyně vzniklé v devonských vápencích starých až 400 milionů let. Jejich celková délka přesahuje 2 km OSOBNOSTI KRAJE Jen výčet slavných a významných osobností, které se narodily nebo žily či žijí ve Středočeském kraji, by zabral mnoho stran. Proto s omluvou všem ostatním vybíráme jen několik z nich. S Poděbrady je nerozlučitelně spojena postava posledního původem českého panovníka, krále Jiřího. Díky své obratné diplomacii byl roku 1458 zvolen českým králem. Jeho projektem bylo vytvoření nadstátní organizace, která by dbala o uplatnění zásad pokojného řešení mezinárodních sporů. Zároveň měla respektovat vzájemnou rovnost a svrchovanost členských států. Francouzský panovník jeho návrhy odmítl, ale nic tím však nezměnil na faktu, že už 30 let před objevením Ameriky vzešel z české půdy výjimečný dokument, v němž Jiří z Poděbrad načrtl obrysy mezinárodní organizace, svůj záměr spojené Evropy, svou představu Organizace spojených národů a Evropské unie. Josef Suk je významný český skladatel a houslista, narodil se do rodiny, ve které byla hudba neoddělitelnou součástí života. Suk poprvé veřejně vystoupil jako houslista už v osmi letech a v té době složil i svoji první skladbu. Studoval na pražské konzervatoři, byl přijat do kompoziční třídy Antonína Dvořáka, který se později stal také jeho tchánem. K nejznámějším Sukovým skladbám patří symfonická hudba k dramatické pohádce Julia Zeyera Radúz a Mahulena. V roce 1892 Josef Suk založil České kvarteto, se kterým koncertoval po celém světě až do roku Byl profesorem i rektorem pražské konzervatoře. K jeho žákům patřili např. významní čeští skladatelé Jaroslav Ježek nebo Bohuslav Martinů. Bedřich Hrozný, velký rodák z Lysé nad Labem, český orientalista první poloviny 20. století, profesor na Univerzitě Karlově v Praze, bývá někdy označován za českého Champolliona, a to díky zažitému omylu, že rozluštil chetitské písmo. Hrozný však pouze rozluštil neznámý chetitský jazyk. Svými objevy se zařadil k nejvýznamnějším světovým orientalistům. Josef Lada, malíř, ilustrátor, jevištní výtvarník, karikaturista a spisovatel, se narodil v Hrusicích. Po vzoru Josefa Mánesa a Mikoláše Alše vytvořil stylizovaný obraz české vesnice a jejích obyvatel s podtextem laskavého humoru. Kromě mnoha knih pro děti, které sám napsal (k nejznámějším patří Kocour Mikeš a O chytré kmotře lišce), ilustroval především Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a další knihy od Jaroslava Haška, Karla Havlíčka Borovského, Erbenovy a Drdovy pohádky a další. Byl rovněž autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným Národním divadlem. Bohumil Hrabal, jeden z nejvýznamnějších prozaiků druhé poloviny dvacátého století a famózní vypravěč, se narodil v roce 1914 v Brně, ale záhy se s rodiči přestěhoval do Nymburka, kde se jeho nevlastní otec stal správcem pivovaru. Dětství a mládí v městečku na břehu Labe, studium práv v Praze, ale především různorodá zaměstnání, která za svůj život poznal, se stala inspiračním zdrojem jeho příběhů plných groteskna, drsnosti života a nepatetických figurek veskrze českých. V kontextu české poválečné prózy je výjimečným zjevem, autor ignorující nároky, které byly tehdy na literaturu kladeny, vytvářející vlastní autonomní svět imaginace a vymaňující se z ideových šablon. Byl opakovaně navržen na Nobelovu cenu, jeho dílo je ve světě nesmírně ceněno. Sázavský klášter založil poustevník sv. Prokop s přemyslovskými knížaty Oldřichem a Břetislavem I. již v 11. století. Klášter je národní kulturní památkou

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO

soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO Praha, 17. dubna 2009 Národní vzdělávací fond, o.p.s. Ivana Sládková Soutěž pro všechny kraje ČR o nejlepší počin v oblasti RLZ a zaměstnanosti DOBRÁ RADA NAD ZLATO cíl soutěže:

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více