Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy"

Transkript

1 Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy prostřednictvím opatření vedoucích ke snížení ztrát tepla a tím i ke snížení spotřeby elektrické energie potřebné k vytápění školy. Vrané nad Vltavou

2 Název projektu Snížení spotřeby elektrické energie v ZŠ Vrané nad Vltavou Kdo projekt předkládá Žáci 9. třídy ZŠ Vrané nad Vltavou Mgr. Jan Vrtiška ZŠ Vrané nad Vltavou U Školy 208 Vrané nad Vltavou Kontaktní údaje 9. třída ZŠ Vrané nad Vltavou U Školy 208 Vrané nad Vltavou T (škola): mobil; pevná linka škola: Anotace projekt Jsme škola, která je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola. Učíme se zajímat o svět kolem sebe (hodně je na to zaměřen např. předmět Globální výchova) a chápat svět v souvislostech. Snažíme se naplňovat heslo: Mysli globálně, jednej lokálně. Uvědomujeme si, že náš styl života má vliv na stav této planety. Přispět k udržitelnosti života na této planetě můžeme nejlépe tam, kde žijeme. Jednou z aktivit, kterou můžeme přispět k udržitelnosti života na Zemi, je tento projekt, pomocí něhož se snažíme snížit ekostopu naší školy. Zjistili jsme, že naše škola má velkou spotřebu elektrické energie a navrhli jsme proto několik opatření, která by měla přispět k jejímu snížení a tím i ke snížení ekologické stopy školy. Mezi ně patří zakoupení a instalace odrazných folií za tělesa topení a přístrojů pro kvalitnější a rychlejší rozptyl teplého vzduchu po místnosti Radiator Booster ve vybraných prostorách. Vliv našich opatření chceme sledovat pomocí pyrometru a digitálních teploměrů, které chceme též v rámci projektu zakoupit.

3 Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit Problémem, na který se náš projekt chce zaměřit, je vysoká ekologická stopa školy v oblasti spotřeby elektrické energie. Celková spotřeba el. energie ve škole činila v roce ,292 MWh. Nová budova školy je vytápěna pomocí elektrokotlů a jejich spotřeba se nejvýrazněji podílí na spotřebě elektrické energie školy. Dalšími spotřebiteli energie je osvětlení a spotřeba jednotlivých přístrojů počítače, tiskárny, kopírky, - jejich podíl je ale v celkové spotřebě poměrně zanedbatelný. Škola je sice zateplená, ale myslíme si, že existují další opatření, pomocí nichž můžeme zabránit únikům tepla a tím i snížit spotřebu elektrické energie a přispět tím ke zmenšení ekologické stopy školy. Nová budova školy je propojena se starší budovou, která nyní slouží 1. stupni. Tato budova byla v minulých letech rekonstruována a je vytápěna peletkami. Ke spotřebě el. energie tedy výrazněji nepřispívá. Obecný cíl Realizací našeho projektu chceme přispět ke snížení spotřeby zdrojů a zátěže pro životní prostředí a tím se podílet na udržitelném rozvoji společnosti. Účel projektu Účelem projektu je snížit ekologickou stopu školy v oblasti nakládání s energiemi. Opatření Naše škola vytápí jednu ze svých budov pomocí elektrokotlů. Kvůli tomu je spotřeba elektrické energie poměrně vysoká, i když je škola zateplena to se projevuje i při výpočtu ekologické stopy školy. V našem projektu jsme hledali potencionální úniky tepla a realizací konkrétních opatření se chceme snažit tyto úniky snížit Pro dosažení účelu našeho projektu a pro splnění našeho cíle chceme dosáhnout těchto výstupů: 1. instalace folií RADFLEK za všechna tělesa topení do vybraných prostor školy převážně prostory školy, které jsou orientovány severozápadním směrem v 1. patře se bude jednat o 2 učebny, 3 kabinety a 1 chodbu; v přízemí se bude jednat o 2 učebny, 1 chodbu a o 1 kabinet. 2. instalace přístrojů RADIATOR BOOSTER do stejných prostor 3. instalace samolepících kartáčových lišt pod vybrané dveře (6 dveří 2x vstup na balkon, 2x vstup na školní hřiště, 1x dveře ke schodišti u šaten, 1x dveře u vstupní haly) 4. zatahování žaluzií v učebnách na noc v zimním období 5. zakoupení pyrometru na měření tepelných ztrát a na kontrolu účinnosti provedených opatření 6. zakoupení 3 kusů digitálních teploměrů pro měření teplot vzduchu v místnostech

4 Plánované aktivity ZŠ Vrané nad Vltavou V rámci projektu jsme naplánovali tyto aktivity: 1. měření teplot důležitých pro zjištění příčin ztrát tepla a pro následné monitorování účinnosti projektu (teplota vzduchu, teplota povrchů stěn, podlah a oken) 2. konzultace s odborníkem výběr folie a smysluplnost její instalace 3. změření radiátorů a zjištění jejich počtu 4. porovnání cen a výběr prodejce 5. příprava žádosti o finanční příspěvek 6. příprava prezentace pro paní ředitelku 7. zakoupení folií, přístrojů Radiator Booster, samolepících kartáčových lišt, pyrometru a prodlužovacích kabelů 8. instalace folií a přístrojů do vybraných prostor 9. ověřování účinnosti měření teplot stěn pomocí pyrometru, měření teplot vzduchu 10. medializace Ukazatelé úspěchu ÚČEL PROJEKTU UKAZATELE ÚSPĚCHU ZDROJ DAT snížení ekostopy školy v oblasti nakládání s energiemi měřitelné snížení ekostopy školy; sníží se náklady školy na elektřinu o 5% kalkulačka ekostopy školy (www.ekostopa.cz) faktury za spotřebovanou elektřinu OPATŘENÍ PROJEKTU UKAZATELE ÚSPĚCHU ZDROJ DAT instalace folií za tělesa topení ve vybraných prostorách školy instalace přístrojů Radiator Booster na tělesa topení ve vybraných prostorách školy zatahování žaluzií ve třídách a kabinetech na noc v zimním období snížení venkovní teploty stěny o 1 C v oblasti radiátoru rychlejší vyhřátí studené učebny (=učebny, kde jsou všechna tělesa topení od minulého dne vypnuta) na teplotu 20 C o 30 minut dříve v porovnání s rychlostí vyhřátí místnosti bez přístroje snížení venkovní teploty oken o 1 C měření venkovních teplot stěn pomocí pyrometru průběžné měření teplot ve třídě měření venkovních teplot oken pomocí pyrometru

5 OPATŘENÍ PROJEKTU UKAZATELE ÚSPĚCHU ZDROJ DAT instalace těsnících lišt pod vybrané dveře zakoupení pyrometru a měření teplot stěn a digitálních teploměrů pro měření teplot vzduchu v místnosti Komentář: zvýšení teploty podlahy ve vnitřních prostorách alespoň o 2 C získání souboru dat z venkovních měření teplot stěn a oken v různých situacích + souboru dat z měření teplot vzduchu v místnostech měření podlahových teplot pomocí pyrometru + měření teplot vzduchu pomocí digitálního teploměru - Na základě našich opakovaných měření teplot ve vnitřních prostorách školy jsme zjistili, že prostory orientované severozápadním směrem se mnohem obtížněji vytápějí, i když jsou regulační ventily otevřeny na maximum, než prostory orientovány jihovýchodně. Myslíme si (na základě referencí, které jsme k němu získali), že přístroj Radiator Booster pomůže urychlit rozptyl tepla z radiátoru do celé místnosti a umožní tak regulovat tělesa topení. Dále jsme zjistili, že ztráty tepla nastávají i skrze vstupní a balkónové dveře teplota podlahy zde v zimních měsících dosahuje hodnot i o 8 C nižších než teplota podlahy uprostřed chodeb či šaten. Tyto ztráty bychom rádi omezili zakoupením samolepících kartáčových lišt pod dveře. Po konzultaci s odborníkem jsme jako potencionální místo ztráty tepla vytipovali i zdi za radiátory a okna. Měřili jsme např. vnitřní teploty oken a zjistili jsme, že pokud jsou zataženy žaluzie, dosahuje teplota o 2-3 C vyšších hodnot. Myslíme si proto, že zatahování žaluzií na noc v zimním období může částečně omezit ztráty tepla a tím i elektrické energie. Tradičním opatřením, které zabraňuje ztrátám tepla, jsou odrazné folie za tělesa topení. Po konzultaci s odborníkem a po prostudování internetových referencí jsme se rozhodli pro typ RADFLEK z těchto důvodů: - výhodný poměr výkon a cena - výborné reference i v porovnání s jinými typy odrazných folií - folie se velmi snadno instaluje (zvládneme to sami) - folie není instalována na pevno, ale pouze zavěšena za radiátory to umožňuje opakované čištění od prachu, což zabraňuje postupné ztrátě účinnosti Výrazným pomocníkem při ověřování účinnosti projektu a jednotlivých opatření jsou měřící přístroje v našem případě teploměr a pyrometr. Pomocí těchto přístrojů získáme soubor výchozích dat (teplot vzduchu i jednotlivých povrchů) před realizací projektu i soubor dat ověřujících účinnost (získaných tedy po realizaci jednotlivých opatření). Při rozhodování, pomocí jakého projektu se budeme snažit snížit ekostopu naší školu, jsme získávali základní vstupní data o tepelných únicích pomocí zapůjčených přístrojů.

6 Aktéři, kteří mají na projekt vliv ZŠ Vrané nad Vltavou AKTÉR ředitelka školy žáci školy JAKÝ JE JEHO POSTOJ K PROJEKTU A PROČ? projekt podpoří snížením spotřeby el. energie budou ušetřeny peníze z rozpočtu školy; bude ráda, že jsou žáci školy aktivní; stoupne prestiž školy většina projekt podpoří, ale někteří mohou jeho výstupy ohrožovat, protože nedovedou zatím zaujmout něčím pozitivním JAKÝ MÁ VLIV NA PROVEDENÍ PROJEKTU zásadní je potřeba ji získat na svou stranu na provedení projektu malý, ale mohou mít velký vliv na účinnost realizovaných opatření učitelé a zaměstnanci školy pozitivní, protože se zvýší teplotní komfort a ušetří se peníze na školní pomůcky zanedbatelný zřizovatel bude rád zanedbatelný TIMUR pozitivní, protože realizace našeho projektu přispěje k udržitelnému rozvoji života zásadní bez jejich finanční podpory v rámci grantu bude projekt mnohem obtížněji realizován Komentář: Mezi aktéry s největším vlivem na projekt patří ředitelka školy, žáci školy a občanské sdružení TIMUR. Ředitelka školy bude pravděpodobně realizaci projektu ráda podporovat, protože je otevřená aktivitám žáků a ocení naši snahu snížit ekostopu školy a tím i provozní náklady. Problém může nastat s některými žáky školy, kteří mají negativistické sklony a mohli by mít snahu poškozovat výstupy projektu. Abychom toto riziko omezili na co nejmenší míru, je vhodné tyto žáky motivovat k pozitivnímu vztahu k projektu to se pokusíme udělat těmito kroky: - vysvětlíme všem, k čemu je projekt dobrý, jak pozitivně ovlivní život školy (např. tím, že ušetřené peníze bude možno využívat na lepší vybavení školy) - zapojíme co nejvíce žáků do realizace jednotlivých opatření Pokud nepomohou ani tato opatření, bude nutno přistoupit k sankcím úhrada a oprava poškozeného vybavení, kázeňské opatření dle školního řádu.

7 Velice důležitým aktérem je občanské sdružení TIMUR, které může pomoci finančně zabezpečit realizaci projektu. Pokud se nám ale s žádostí o finanční příspěvek nepodaří uspět, pokusíme se projekt realizovat alespoň v omezeném rozsahu. Protože je ale úspěch projektu založen na nákupu vybavení, budeme se muset snažit získat finanční prostředky náhradním způsobem oslovíme vedení, případně zřizovatele školy. Protože ale víme, že rozpočet školy i obce je velice napnutý, připadá v úvahu ještě žádost o sponzorský dar od rodičů, případně vranských podnikatelů. Vliv učitelů bude omezený nejvíce mohou přispět a podpořit projekt motivací žáků a využíváním výstupů z projektu při výuce (např. v rámci matematiky, fyziky, pracovních činností). Také vliv zřizovatele je omezený. V případě neúspěchu při grantovém řízení, můžeme zřizovatele oslovit s žádostí o příspěvek na realizaci projektu v alespoň omezeném rozsahu. Zřizovatel může též přispět k medializaci projektu v rámci mikroregionu. Rizika a předpoklady projektu RIZIKA někteří žáci školy mohou škodit nepodaří se nám získat peníze od TIMURu špatně naměříme a nastříháme folie PŘEDPOKLADY zapojit žáky do realizace jednotlivých opatření + pozitivně je motivovat pokusíme se získat finanční prostředky z náhradních zdrojů (rozpočet školy či zřizovatele, sponzorské příspěvky rodičů či místních podnikatelů) dvakrát měř a jednou řež Komentář: Za největší riziko našeho projektu považujeme nesehnání finančních prostředků, což jsme popsali již výše. Pokud se nám nepodaří získat finanční příspěvek od občanského sdružení TIMUR, pokusíme se projekt alespoň částečně realizovat z náhradních zdrojů oslovíme vedení školy i zřizovatele, případně sponzory z řad rodičů a místních podnikatelů. Dalším rizikem je přístup některých žáků k již realizovanému projektu. Opatření, kterými chceme jejich vliv omezit a riziko snížit, jsme popsali již v přechozím textu. Jako nejdůležitější a nejvíce účinné považuje opatření, při kterém co nejvíce žáků zapojíme do samotné realizace. Již z dřívějších projektů máme indicie, že účast na tvořivých aktivitách a úkolech snižuje riziko negativního vztahu k výsledku snažení např. projekt Zahrada poznání a prožitků, při kterém jsme rekonstruovali školní zahradu na místo přátelské životnímu prostředí i využitelné pro výuku, relaxaci a setkávání. Na realizaci tohoto projektu se podíleli všichni žáci školy, a pokud došlo k nějakému ničení vybavení, vždy se jednalo jen o útoky z vnějšího prostředí od cizích lidí.

8 Harmonogram projektu 1. změříme teploty vzduchu, stěn i podlah 2. spočítáme radiátory a změříme jejich rozměry 3. spočítáme zásuvky a rozhodneme, kolik musíme zakoupit prodlužovacích kabelů 4. spočítáme dveře, na které chceme nainstalovat samolepící kartáčové lišty 5. prozkoumáme nabídku jednotlivých přípravků a přístrojů na internetu 6. konzultujeme s odborníky vhodnost jednotlivých opatření a typ zakupovaného výrobku 7. představíme projekt paní ředitelce a získáme její souhlas výrobky 8. zakoupíme jednotlivé výrobky 9. naměříme pomocí zakoupených teploměrů a pyrometru vstupní porovnávací hodnoty 10. naměříme, nastříháme a nainstalujeme folie a samolepící lišty 11. nainstalujeme přístroje Radiator Booster 12. zavedeme opatření na zatahování žaluzií na noc (instruujeme paní uklízečky) 13. provedeme kontrolní měření teplot 14. budeme se starat o údržbu jednotlivých zařízení 15. budeme medializovat naše výsledky

9 Pro lepší přehlednost uvádíme plánovaný časový harmonogram v tabulce: AKTIVITA listopad listopad listopad prosinec prosinec prosinec leden leden leden leden únor únor únor únor březen březen březen březen orientační měření teploty vzduchu, stěn i podlah počítání radiátorů a měření jejich rozměry spočítání zásuvek a rozhodnutí, kolik musíme zakoupit prodluž. kabelů spočítání dveří, na které chceme nainstalovat samolepící kartáčové lišty průzkum nabídky jednotlivých přípravků a přístrojů na internetu konzultace s odborníky příprava prezentace + představení projektu p. ředitelce zakoupení jednotlivých přípravků a přístrojů měření vstupních porovnávacích hodnot naměření, nastříhání a instalace folií a samolepících lišt instalace přístroje Radiator Booster zavedení opatření na zatahování žaluzií na noc kontrolní měření teplot údržba jednotlivých zařízení medializace výsledků

10 Komentář: Z tabulky vyplývá, že projekt se skládá ze 2 fází přípravné a realizační. Přípravná fáze se skládá z kroků, které mohou probíhat současně a jejím cílem je získat dostatek podkladů pro vlastní realizaci projektu. Realizační fáze se skládá ze zakoupení potřebných přípravků a přístrojů, z jejich instalace a za zavedení dalších opatření. Časová prodleva mezi přípravnou a realizační fází spočívá v čekání, jak dopadne žádost o finanční příspěvek u občanského sdružení TIMUR. Materiál a rozpočet projektu Opatření 1 Instalace folií Radflek MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU folie Radflek 9 799, ,- Opatření 2 Instalace přístrojů RadiatorBooster MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU Radiator Booster 8 799, ,- prodlužovací kabely 3 89,- 267,- Folie a přístroje Radiator Booster chceme získat z tohoto zdroje: Opatření 3 Instalace kartáčových lišt MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU kartáčové lišty 6 161,- 966,- poštovné 70,- Kartáčové lišty chceme získat z tohoto zdroje: Opatření 5 - Zakoupení pyrometru MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU pyrometr , ,- poštovné 71 Pyrometr chceme zakoupit z tohoto zdroje: Opatření 6 - Zakoupení digitálního teploměru MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU digitální teploměr

11 Aktivita Získávání informací, příprava žádosti a prezentace MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU počítač s připojením na internet a tiskárnu CELKOVÉ NÁKLADY NA CELÝ PROJEKT ,- Komentář: Ceny uvedené u jednotlivých přípravků a přístrojů jsou podle ceníku uvedeného v prosinci 2012 (a jsou uvedeny včetně DPH). Skutečné ceny v době realizace projektu se mohou drobně lišit. Projektový tým JMÉNA ČLENŮ PROJEKTOVÉHO TÝMU Aktivita orientační měření teplot Slezáková, Fousová, Velebilová Aktivita konzultace s odborníky Černá, Vecková, Vrtiška Aktivita změření radiátorů a zjištění jejich počtu Černá, Vecková, Švajčík Aktivita porovnání cen u různých prodejců Černá, Vecková, Masagutov, Šmok Aktivita příprava prezentace pro paní ředitelku Drdová, Kapáková, Kaubleová ZA CO MAJÍ ODPOVĚDNOST za uskutečnění opakovaných měření teplot vzduchu, stěn, podlahy a oken za získání informací o významu jednotlivých navrhovaných opatření + za konzultace při výběru vhodných přístrojů a přípravků za správné spočítání množství a parametrů jednotlivých radiátorů, za které chceme nainstalovat odrazné folie za získání podkladů pro výběr nejvhodnějších prodejců jednotlivých přístrojů a přípravků za zpracování PowerPointové prezentace o projektu pro p. ředitelku

12 Aktivita zakoupení výrobků u vybraných prodejců Černá, Vecková, Masagutov, Šmok, Vrtiška za objednání vybraných přístrojů a přípravků Aktivita instalace folií za tělesa topení a jejich následná údržba Švajčík, Štěpánková, Černá, Vecková + oslovení žáci dalších tříd Aktivita instalace a údržba přístrojů Radiator Booster Šmok, Fousová, Slezáková, Součková + oslovení žáci dalších tříd Aktivita instalace a údržba samolepících kartáčových lišt Koula, Rybář, Řehák, Vrla, Čada + oslovení žáci dalších tříd Aktivita zavedení zatahování žaluzií na oknech v zimním období Hárovníková, Velebilová, Mach + oslovení žáci dalších tříd Aktivita kontrolní měření a zjišťování účinnosti jednotlivých opatření Kloboučník, Malý, Řízek, Fousová, Slezáková, Pajerová, Vrtiška Aktivita fotografování jednotlivých aktivit Velebilová, Hárovníková, Vrtiška Aktivita medializace projektu a jeho výstupů Velebilová, Černá, Masagutov, Moravec za přípravu a instalaci folií za vybraná tělesa topení a jejich následnou údržbu za instalaci přístrojů Radiator Booster na vybraná tělesa topení + jejich následná údržba za instalaci kartáčových lišt pod vybrané dveře + jejich následná údržba za předání informací o tomto opatření paní uklízečkám za získání souboru dat o vlivu jednotlivých opatření na snížení úniku tepla (= snížení spotřeby el. energie + snížení ekostopy školy) za získání fotodokumentace potřebné pro vytvoření prezentace i pro medializaci projektu a jeho výstupů za napsání článků do novin a časopisů a za další propagaci projektu Komentář: Na přípravě projektu se v různých fázích a v různém rozsahu podíleli všichni žáci 9. třídy, např. v rámci specializovaných skupin (navigátoři, bankéři, špioni, ). Do realizační fáze projektu se zapojí žáci dle svého výběru s tím, že naší snahou bude zapojovat do jednotlivých realizačních fází i žáky ostatních tříd považujeme to za nejlepší preventivní opatření, které má snížit riziko negativního vlivu těchto žáků na výstupy a opatření projektu.

13 Seznam příloh ZŠ Vrané nad Vltavou Příloha 1 Fotografie školy a vybraných prostor, ve kterých plánujeme uskutečnit jednotlivá opatření Příloha 2 Přehled výsledků měření teplot podlahy, oken a vzduchu Příloha 3 Rychlost nárůstu teplot po zapnutí radiátorů před realizací úsporných opatření Datum předložení projektu:

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Město Vsetín METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ budování partnerství k udržitelnému rozvoji OBSAH: 1. Účel metodiky str. 2 2. Širší souvislosti a cíl ekologických auditů str. 2-3 3.

Více

Inventář školy podporující zdraví

Inventář školy podporující zdraví Úvod V dnešní době, kdy se lidský život podle celosvětových statistik prodlužuje, paradoxně vidíme, že na člověka jako bytost, číhá hodně nástrah. Mnozí z nás přijali za své, takový životní styl, který

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více