Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy"

Transkript

1 Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy prostřednictvím opatření vedoucích ke snížení ztrát tepla a tím i ke snížení spotřeby elektrické energie potřebné k vytápění školy. Vrané nad Vltavou

2 Název projektu Snížení spotřeby elektrické energie v ZŠ Vrané nad Vltavou Kdo projekt předkládá Žáci 9. třídy ZŠ Vrané nad Vltavou Mgr. Jan Vrtiška ZŠ Vrané nad Vltavou U Školy 208 Vrané nad Vltavou Kontaktní údaje 9. třída ZŠ Vrané nad Vltavou U Školy 208 Vrané nad Vltavou T (škola): mobil; pevná linka škola: Anotace projekt Jsme škola, která je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola. Učíme se zajímat o svět kolem sebe (hodně je na to zaměřen např. předmět Globální výchova) a chápat svět v souvislostech. Snažíme se naplňovat heslo: Mysli globálně, jednej lokálně. Uvědomujeme si, že náš styl života má vliv na stav této planety. Přispět k udržitelnosti života na této planetě můžeme nejlépe tam, kde žijeme. Jednou z aktivit, kterou můžeme přispět k udržitelnosti života na Zemi, je tento projekt, pomocí něhož se snažíme snížit ekostopu naší školy. Zjistili jsme, že naše škola má velkou spotřebu elektrické energie a navrhli jsme proto několik opatření, která by měla přispět k jejímu snížení a tím i ke snížení ekologické stopy školy. Mezi ně patří zakoupení a instalace odrazných folií za tělesa topení a přístrojů pro kvalitnější a rychlejší rozptyl teplého vzduchu po místnosti Radiator Booster ve vybraných prostorách. Vliv našich opatření chceme sledovat pomocí pyrometru a digitálních teploměrů, které chceme též v rámci projektu zakoupit.

3 Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit Problémem, na který se náš projekt chce zaměřit, je vysoká ekologická stopa školy v oblasti spotřeby elektrické energie. Celková spotřeba el. energie ve škole činila v roce ,292 MWh. Nová budova školy je vytápěna pomocí elektrokotlů a jejich spotřeba se nejvýrazněji podílí na spotřebě elektrické energie školy. Dalšími spotřebiteli energie je osvětlení a spotřeba jednotlivých přístrojů počítače, tiskárny, kopírky, - jejich podíl je ale v celkové spotřebě poměrně zanedbatelný. Škola je sice zateplená, ale myslíme si, že existují další opatření, pomocí nichž můžeme zabránit únikům tepla a tím i snížit spotřebu elektrické energie a přispět tím ke zmenšení ekologické stopy školy. Nová budova školy je propojena se starší budovou, která nyní slouží 1. stupni. Tato budova byla v minulých letech rekonstruována a je vytápěna peletkami. Ke spotřebě el. energie tedy výrazněji nepřispívá. Obecný cíl Realizací našeho projektu chceme přispět ke snížení spotřeby zdrojů a zátěže pro životní prostředí a tím se podílet na udržitelném rozvoji společnosti. Účel projektu Účelem projektu je snížit ekologickou stopu školy v oblasti nakládání s energiemi. Opatření Naše škola vytápí jednu ze svých budov pomocí elektrokotlů. Kvůli tomu je spotřeba elektrické energie poměrně vysoká, i když je škola zateplena to se projevuje i při výpočtu ekologické stopy školy. V našem projektu jsme hledali potencionální úniky tepla a realizací konkrétních opatření se chceme snažit tyto úniky snížit Pro dosažení účelu našeho projektu a pro splnění našeho cíle chceme dosáhnout těchto výstupů: 1. instalace folií RADFLEK za všechna tělesa topení do vybraných prostor školy převážně prostory školy, které jsou orientovány severozápadním směrem v 1. patře se bude jednat o 2 učebny, 3 kabinety a 1 chodbu; v přízemí se bude jednat o 2 učebny, 1 chodbu a o 1 kabinet. 2. instalace přístrojů RADIATOR BOOSTER do stejných prostor 3. instalace samolepících kartáčových lišt pod vybrané dveře (6 dveří 2x vstup na balkon, 2x vstup na školní hřiště, 1x dveře ke schodišti u šaten, 1x dveře u vstupní haly) 4. zatahování žaluzií v učebnách na noc v zimním období 5. zakoupení pyrometru na měření tepelných ztrát a na kontrolu účinnosti provedených opatření 6. zakoupení 3 kusů digitálních teploměrů pro měření teplot vzduchu v místnostech

4 Plánované aktivity ZŠ Vrané nad Vltavou V rámci projektu jsme naplánovali tyto aktivity: 1. měření teplot důležitých pro zjištění příčin ztrát tepla a pro následné monitorování účinnosti projektu (teplota vzduchu, teplota povrchů stěn, podlah a oken) 2. konzultace s odborníkem výběr folie a smysluplnost její instalace 3. změření radiátorů a zjištění jejich počtu 4. porovnání cen a výběr prodejce 5. příprava žádosti o finanční příspěvek 6. příprava prezentace pro paní ředitelku 7. zakoupení folií, přístrojů Radiator Booster, samolepících kartáčových lišt, pyrometru a prodlužovacích kabelů 8. instalace folií a přístrojů do vybraných prostor 9. ověřování účinnosti měření teplot stěn pomocí pyrometru, měření teplot vzduchu 10. medializace Ukazatelé úspěchu ÚČEL PROJEKTU UKAZATELE ÚSPĚCHU ZDROJ DAT snížení ekostopy školy v oblasti nakládání s energiemi měřitelné snížení ekostopy školy; sníží se náklady školy na elektřinu o 5% kalkulačka ekostopy školy (www.ekostopa.cz) faktury za spotřebovanou elektřinu OPATŘENÍ PROJEKTU UKAZATELE ÚSPĚCHU ZDROJ DAT instalace folií za tělesa topení ve vybraných prostorách školy instalace přístrojů Radiator Booster na tělesa topení ve vybraných prostorách školy zatahování žaluzií ve třídách a kabinetech na noc v zimním období snížení venkovní teploty stěny o 1 C v oblasti radiátoru rychlejší vyhřátí studené učebny (=učebny, kde jsou všechna tělesa topení od minulého dne vypnuta) na teplotu 20 C o 30 minut dříve v porovnání s rychlostí vyhřátí místnosti bez přístroje snížení venkovní teploty oken o 1 C měření venkovních teplot stěn pomocí pyrometru průběžné měření teplot ve třídě měření venkovních teplot oken pomocí pyrometru

5 OPATŘENÍ PROJEKTU UKAZATELE ÚSPĚCHU ZDROJ DAT instalace těsnících lišt pod vybrané dveře zakoupení pyrometru a měření teplot stěn a digitálních teploměrů pro měření teplot vzduchu v místnosti Komentář: zvýšení teploty podlahy ve vnitřních prostorách alespoň o 2 C získání souboru dat z venkovních měření teplot stěn a oken v různých situacích + souboru dat z měření teplot vzduchu v místnostech měření podlahových teplot pomocí pyrometru + měření teplot vzduchu pomocí digitálního teploměru - Na základě našich opakovaných měření teplot ve vnitřních prostorách školy jsme zjistili, že prostory orientované severozápadním směrem se mnohem obtížněji vytápějí, i když jsou regulační ventily otevřeny na maximum, než prostory orientovány jihovýchodně. Myslíme si (na základě referencí, které jsme k němu získali), že přístroj Radiator Booster pomůže urychlit rozptyl tepla z radiátoru do celé místnosti a umožní tak regulovat tělesa topení. Dále jsme zjistili, že ztráty tepla nastávají i skrze vstupní a balkónové dveře teplota podlahy zde v zimních měsících dosahuje hodnot i o 8 C nižších než teplota podlahy uprostřed chodeb či šaten. Tyto ztráty bychom rádi omezili zakoupením samolepících kartáčových lišt pod dveře. Po konzultaci s odborníkem jsme jako potencionální místo ztráty tepla vytipovali i zdi za radiátory a okna. Měřili jsme např. vnitřní teploty oken a zjistili jsme, že pokud jsou zataženy žaluzie, dosahuje teplota o 2-3 C vyšších hodnot. Myslíme si proto, že zatahování žaluzií na noc v zimním období může částečně omezit ztráty tepla a tím i elektrické energie. Tradičním opatřením, které zabraňuje ztrátám tepla, jsou odrazné folie za tělesa topení. Po konzultaci s odborníkem a po prostudování internetových referencí jsme se rozhodli pro typ RADFLEK z těchto důvodů: - výhodný poměr výkon a cena - výborné reference i v porovnání s jinými typy odrazných folií - folie se velmi snadno instaluje (zvládneme to sami) - folie není instalována na pevno, ale pouze zavěšena za radiátory to umožňuje opakované čištění od prachu, což zabraňuje postupné ztrátě účinnosti Výrazným pomocníkem při ověřování účinnosti projektu a jednotlivých opatření jsou měřící přístroje v našem případě teploměr a pyrometr. Pomocí těchto přístrojů získáme soubor výchozích dat (teplot vzduchu i jednotlivých povrchů) před realizací projektu i soubor dat ověřujících účinnost (získaných tedy po realizaci jednotlivých opatření). Při rozhodování, pomocí jakého projektu se budeme snažit snížit ekostopu naší školu, jsme získávali základní vstupní data o tepelných únicích pomocí zapůjčených přístrojů.

6 Aktéři, kteří mají na projekt vliv ZŠ Vrané nad Vltavou AKTÉR ředitelka školy žáci školy JAKÝ JE JEHO POSTOJ K PROJEKTU A PROČ? projekt podpoří snížením spotřeby el. energie budou ušetřeny peníze z rozpočtu školy; bude ráda, že jsou žáci školy aktivní; stoupne prestiž školy většina projekt podpoří, ale někteří mohou jeho výstupy ohrožovat, protože nedovedou zatím zaujmout něčím pozitivním JAKÝ MÁ VLIV NA PROVEDENÍ PROJEKTU zásadní je potřeba ji získat na svou stranu na provedení projektu malý, ale mohou mít velký vliv na účinnost realizovaných opatření učitelé a zaměstnanci školy pozitivní, protože se zvýší teplotní komfort a ušetří se peníze na školní pomůcky zanedbatelný zřizovatel bude rád zanedbatelný TIMUR pozitivní, protože realizace našeho projektu přispěje k udržitelnému rozvoji života zásadní bez jejich finanční podpory v rámci grantu bude projekt mnohem obtížněji realizován Komentář: Mezi aktéry s největším vlivem na projekt patří ředitelka školy, žáci školy a občanské sdružení TIMUR. Ředitelka školy bude pravděpodobně realizaci projektu ráda podporovat, protože je otevřená aktivitám žáků a ocení naši snahu snížit ekostopu školy a tím i provozní náklady. Problém může nastat s některými žáky školy, kteří mají negativistické sklony a mohli by mít snahu poškozovat výstupy projektu. Abychom toto riziko omezili na co nejmenší míru, je vhodné tyto žáky motivovat k pozitivnímu vztahu k projektu to se pokusíme udělat těmito kroky: - vysvětlíme všem, k čemu je projekt dobrý, jak pozitivně ovlivní život školy (např. tím, že ušetřené peníze bude možno využívat na lepší vybavení školy) - zapojíme co nejvíce žáků do realizace jednotlivých opatření Pokud nepomohou ani tato opatření, bude nutno přistoupit k sankcím úhrada a oprava poškozeného vybavení, kázeňské opatření dle školního řádu.

7 Velice důležitým aktérem je občanské sdružení TIMUR, které může pomoci finančně zabezpečit realizaci projektu. Pokud se nám ale s žádostí o finanční příspěvek nepodaří uspět, pokusíme se projekt realizovat alespoň v omezeném rozsahu. Protože je ale úspěch projektu založen na nákupu vybavení, budeme se muset snažit získat finanční prostředky náhradním způsobem oslovíme vedení, případně zřizovatele školy. Protože ale víme, že rozpočet školy i obce je velice napnutý, připadá v úvahu ještě žádost o sponzorský dar od rodičů, případně vranských podnikatelů. Vliv učitelů bude omezený nejvíce mohou přispět a podpořit projekt motivací žáků a využíváním výstupů z projektu při výuce (např. v rámci matematiky, fyziky, pracovních činností). Také vliv zřizovatele je omezený. V případě neúspěchu při grantovém řízení, můžeme zřizovatele oslovit s žádostí o příspěvek na realizaci projektu v alespoň omezeném rozsahu. Zřizovatel může též přispět k medializaci projektu v rámci mikroregionu. Rizika a předpoklady projektu RIZIKA někteří žáci školy mohou škodit nepodaří se nám získat peníze od TIMURu špatně naměříme a nastříháme folie PŘEDPOKLADY zapojit žáky do realizace jednotlivých opatření + pozitivně je motivovat pokusíme se získat finanční prostředky z náhradních zdrojů (rozpočet školy či zřizovatele, sponzorské příspěvky rodičů či místních podnikatelů) dvakrát měř a jednou řež Komentář: Za největší riziko našeho projektu považujeme nesehnání finančních prostředků, což jsme popsali již výše. Pokud se nám nepodaří získat finanční příspěvek od občanského sdružení TIMUR, pokusíme se projekt alespoň částečně realizovat z náhradních zdrojů oslovíme vedení školy i zřizovatele, případně sponzory z řad rodičů a místních podnikatelů. Dalším rizikem je přístup některých žáků k již realizovanému projektu. Opatření, kterými chceme jejich vliv omezit a riziko snížit, jsme popsali již v přechozím textu. Jako nejdůležitější a nejvíce účinné považuje opatření, při kterém co nejvíce žáků zapojíme do samotné realizace. Již z dřívějších projektů máme indicie, že účast na tvořivých aktivitách a úkolech snižuje riziko negativního vztahu k výsledku snažení např. projekt Zahrada poznání a prožitků, při kterém jsme rekonstruovali školní zahradu na místo přátelské životnímu prostředí i využitelné pro výuku, relaxaci a setkávání. Na realizaci tohoto projektu se podíleli všichni žáci školy, a pokud došlo k nějakému ničení vybavení, vždy se jednalo jen o útoky z vnějšího prostředí od cizích lidí.

8 Harmonogram projektu 1. změříme teploty vzduchu, stěn i podlah 2. spočítáme radiátory a změříme jejich rozměry 3. spočítáme zásuvky a rozhodneme, kolik musíme zakoupit prodlužovacích kabelů 4. spočítáme dveře, na které chceme nainstalovat samolepící kartáčové lišty 5. prozkoumáme nabídku jednotlivých přípravků a přístrojů na internetu 6. konzultujeme s odborníky vhodnost jednotlivých opatření a typ zakupovaného výrobku 7. představíme projekt paní ředitelce a získáme její souhlas výrobky 8. zakoupíme jednotlivé výrobky 9. naměříme pomocí zakoupených teploměrů a pyrometru vstupní porovnávací hodnoty 10. naměříme, nastříháme a nainstalujeme folie a samolepící lišty 11. nainstalujeme přístroje Radiator Booster 12. zavedeme opatření na zatahování žaluzií na noc (instruujeme paní uklízečky) 13. provedeme kontrolní měření teplot 14. budeme se starat o údržbu jednotlivých zařízení 15. budeme medializovat naše výsledky

9 Pro lepší přehlednost uvádíme plánovaný časový harmonogram v tabulce: AKTIVITA listopad listopad listopad prosinec prosinec prosinec leden leden leden leden únor únor únor únor březen březen březen březen orientační měření teploty vzduchu, stěn i podlah počítání radiátorů a měření jejich rozměry spočítání zásuvek a rozhodnutí, kolik musíme zakoupit prodluž. kabelů spočítání dveří, na které chceme nainstalovat samolepící kartáčové lišty průzkum nabídky jednotlivých přípravků a přístrojů na internetu konzultace s odborníky příprava prezentace + představení projektu p. ředitelce zakoupení jednotlivých přípravků a přístrojů měření vstupních porovnávacích hodnot naměření, nastříhání a instalace folií a samolepících lišt instalace přístroje Radiator Booster zavedení opatření na zatahování žaluzií na noc kontrolní měření teplot údržba jednotlivých zařízení medializace výsledků

10 Komentář: Z tabulky vyplývá, že projekt se skládá ze 2 fází přípravné a realizační. Přípravná fáze se skládá z kroků, které mohou probíhat současně a jejím cílem je získat dostatek podkladů pro vlastní realizaci projektu. Realizační fáze se skládá ze zakoupení potřebných přípravků a přístrojů, z jejich instalace a za zavedení dalších opatření. Časová prodleva mezi přípravnou a realizační fází spočívá v čekání, jak dopadne žádost o finanční příspěvek u občanského sdružení TIMUR. Materiál a rozpočet projektu Opatření 1 Instalace folií Radflek MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU folie Radflek 9 799, ,- Opatření 2 Instalace přístrojů RadiatorBooster MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU Radiator Booster 8 799, ,- prodlužovací kabely 3 89,- 267,- Folie a přístroje Radiator Booster chceme získat z tohoto zdroje: Opatření 3 Instalace kartáčových lišt MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU kartáčové lišty 6 161,- 966,- poštovné 70,- Kartáčové lišty chceme získat z tohoto zdroje: Opatření 5 - Zakoupení pyrometru MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU pyrometr , ,- poštovné 71 Pyrometr chceme zakoupit z tohoto zdroje: Opatření 6 - Zakoupení digitálního teploměru MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU digitální teploměr

11 Aktivita Získávání informací, příprava žádosti a prezentace MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU počítač s připojením na internet a tiskárnu CELKOVÉ NÁKLADY NA CELÝ PROJEKT ,- Komentář: Ceny uvedené u jednotlivých přípravků a přístrojů jsou podle ceníku uvedeného v prosinci 2012 (a jsou uvedeny včetně DPH). Skutečné ceny v době realizace projektu se mohou drobně lišit. Projektový tým JMÉNA ČLENŮ PROJEKTOVÉHO TÝMU Aktivita orientační měření teplot Slezáková, Fousová, Velebilová Aktivita konzultace s odborníky Černá, Vecková, Vrtiška Aktivita změření radiátorů a zjištění jejich počtu Černá, Vecková, Švajčík Aktivita porovnání cen u různých prodejců Černá, Vecková, Masagutov, Šmok Aktivita příprava prezentace pro paní ředitelku Drdová, Kapáková, Kaubleová ZA CO MAJÍ ODPOVĚDNOST za uskutečnění opakovaných měření teplot vzduchu, stěn, podlahy a oken za získání informací o významu jednotlivých navrhovaných opatření + za konzultace při výběru vhodných přístrojů a přípravků za správné spočítání množství a parametrů jednotlivých radiátorů, za které chceme nainstalovat odrazné folie za získání podkladů pro výběr nejvhodnějších prodejců jednotlivých přístrojů a přípravků za zpracování PowerPointové prezentace o projektu pro p. ředitelku

12 Aktivita zakoupení výrobků u vybraných prodejců Černá, Vecková, Masagutov, Šmok, Vrtiška za objednání vybraných přístrojů a přípravků Aktivita instalace folií za tělesa topení a jejich následná údržba Švajčík, Štěpánková, Černá, Vecková + oslovení žáci dalších tříd Aktivita instalace a údržba přístrojů Radiator Booster Šmok, Fousová, Slezáková, Součková + oslovení žáci dalších tříd Aktivita instalace a údržba samolepících kartáčových lišt Koula, Rybář, Řehák, Vrla, Čada + oslovení žáci dalších tříd Aktivita zavedení zatahování žaluzií na oknech v zimním období Hárovníková, Velebilová, Mach + oslovení žáci dalších tříd Aktivita kontrolní měření a zjišťování účinnosti jednotlivých opatření Kloboučník, Malý, Řízek, Fousová, Slezáková, Pajerová, Vrtiška Aktivita fotografování jednotlivých aktivit Velebilová, Hárovníková, Vrtiška Aktivita medializace projektu a jeho výstupů Velebilová, Černá, Masagutov, Moravec za přípravu a instalaci folií za vybraná tělesa topení a jejich následnou údržbu za instalaci přístrojů Radiator Booster na vybraná tělesa topení + jejich následná údržba za instalaci kartáčových lišt pod vybrané dveře + jejich následná údržba za předání informací o tomto opatření paní uklízečkám za získání souboru dat o vlivu jednotlivých opatření na snížení úniku tepla (= snížení spotřeby el. energie + snížení ekostopy školy) za získání fotodokumentace potřebné pro vytvoření prezentace i pro medializaci projektu a jeho výstupů za napsání článků do novin a časopisů a za další propagaci projektu Komentář: Na přípravě projektu se v různých fázích a v různém rozsahu podíleli všichni žáci 9. třídy, např. v rámci specializovaných skupin (navigátoři, bankéři, špioni, ). Do realizační fáze projektu se zapojí žáci dle svého výběru s tím, že naší snahou bude zapojovat do jednotlivých realizačních fází i žáky ostatních tříd považujeme to za nejlepší preventivní opatření, které má snížit riziko negativního vlivu těchto žáků na výstupy a opatření projektu.

13 Seznam příloh ZŠ Vrané nad Vltavou Příloha 1 Fotografie školy a vybraných prostor, ve kterých plánujeme uskutečnit jednotlivá opatření Příloha 2 Přehled výsledků měření teplot podlahy, oken a vzduchu Příloha 3 Rychlost nárůstu teplot po zapnutí radiátorů před realizací úsporných opatření Datum předložení projektu:

Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy

Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy prostřednictvím opatření vedoucích ke snížení ztrát tepla a tím i ke snížení spotřeby

Více

Název projektu: Regulační ventily. Kdo projekt předkládá. Kontaktní údaje. Anotace projektu. Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit

Název projektu: Regulační ventily. Kdo projekt předkládá. Kontaktní údaje. Anotace projektu. Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit Název projektu: Regulační ventily Kdo projekt předkládá Třída: 9.A Učitel / učitelka: Mgr. Iva Nevěčná Jméno a adresa školy: ZŠ, Znojmo, Mládeže 3 Kontaktní údaje e-mail školy: info@zsmladeze.cz e-mail

Více

Název projektu: Svítíme levně a ekologicky

Název projektu: Svítíme levně a ekologicky Název projektu: Svítíme levně a ekologicky Kdo projekt předkládá Třída: 1. C, obor Informační technologie, 30 žáků Učitel / učitelka: Mgr. Emília Justová Jméno a adresa školy: Střední škola teleinformatiky,

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

Název projektu: OSVĚTLENÍ

Název projektu: OSVĚTLENÍ Název projektu: OSVĚTLENÍ Kdo projekt předkládá Třída: 7. třída Učitel / učitelka: Mgr. Radmila Benešová Jméno a adresa školy: ZŠ Hranice, okres Cheb Husova 414 Hranice 351 24 Kontaktní údaje e-mail školy:

Více

ÚSPORA ENERGIE VE ŠKOLE

ÚSPORA ENERGIE VE ŠKOLE ÚSPORA ENERGIE VE ŠKOLE Úspora energie ve škole OBSAH ÚVOD... 2 PODĚKOVÁNÍ... 2 ČIDLA... 2 AUTOMATY NA NÁPOJE... 3 TERMOSTATICKÉ VENTILY... 6 ZÁVĚR... 8-1- ÚVOD Nejlevnější energie je ta, která se nespotřebuje.

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Návrh projektu: Název projektu: Baterie na páku, ty to mají na háku! Kdo projekt předkládá: Kontaktní údaje: Anotace projektu:

Návrh projektu: Název projektu: Baterie na páku, ty to mají na háku! Kdo projekt předkládá: Kontaktní údaje: Anotace projektu: Návrh projektu: Název projektu: Baterie na páku, ty to mají na háku! Kdo projekt předkládá: třída kvarta pod dohledem třídní profesorky Kateřiny Lapihuskové Kontaktní údaje: třída kvarta (učebna 105) třídní

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt : NENÍ POZDĚ komplexní environmentální vzdělávání na SŠ Registrační číslo projektu

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007,

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Zachraňme svět aneb třiďme odpad, zvláště plasty

Zachraňme svět aneb třiďme odpad, zvláště plasty Název projektu: Zachraňme svět aneb třiďme odpad, zvláště plasty Kdo projekt předkládá Třída: Kvarta Učitel / učitelka: Ing. Miriam Dufková Jméno a adresa školy: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22,

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit

Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit Název projektu: Projekt Ekostopa školy Perlátory Kdo projekt předkládá: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Třída: Gymnaziální

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014 ZŠ Vrané nad Vltavou plán = úkolu nebylo ještě zahájeno, = úkolu zahájeno; = splněno napůl; = téměř splněno; = úkol splněn Odpady 1. snížit množství odpadu + zlepšit třídění bioodpadu umístit koše na bioodpad

Více

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014 ZŠ Vrané nad Vltavou plán = úkolu nebylo ještě zahájeno, = úkolu zahájeno; = splněno napůl; = téměř splněno; = úkol splněn Odpady 1. snížit množství odpadu + zlepšit třídění bioodpadu umístit koše na bioodpad

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ DBE SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU Pro nižší teploty vody při stejných rozměrech tělesa Při instalaci kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Téma prezentace Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Asociace chytrého bydlení POSLÁNÍ Asociace chytrého bydlení je spojením odborníků a firem, které mají prokazatelné zkušenosti

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Tepelná čerpadla v souvislostech

Tepelná čerpadla v souvislostech Efektivní výroba a využití elektrické energie Tepelná čerpadla v souvislostech Ing. Josef Slováček Asociace pro využití tepelných čerpadel Brno, 8.10.2013 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která svým principem

Více

INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT

INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT NABÍDKA NA TENTO MĚSÍC Mimořádná příležitost realizovat váše plány levněji SEZNAMTE SE S NOVINKAMI Tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AIR 10 let záruka Nepřehlédněte: Do 31. května 2011 získáte tepelné čerpadlo

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Slunce: nejpřirozenější vytápění na světě Infračervené teplo pro maximální pohodlí Princip našeho vytápění jsme odpozorovali z přírody. Tepelné paprsky

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

UŽ ŽÁDNÝ ELEKTRO STRES

UŽ ŽÁDNÝ ELEKTRO STRES UŽ ŽÁDNÝ ELEKTRO STRES BUDOVY S NOVÝMI OD PIP Lidé si čím dál více vědomě volí zdravý životní styl. Chtějí omezit škodlivé důsledky věcí kolem nich, jak jen to je možné. Kromě toho, že chtějí čistý vzduch

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie

Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výpočet referenční spotřeby Výpočet referenčních hodnot spotřeby energie

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI WWW.MILOTA.CZ KDO JSME A CO JE SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI? WWW.MILOTA.CZ MILOTA Kladno, spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která poskytuje

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům Inteligentní elektroinstalace Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NOVÉ ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ OD AEG PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNÝ KOMFORT Kdo si chce užít ve svém bytě tepelného komfortu, musí si přesně rozmyslet, kde a jak tohoto komfortu využije. Koupelnu

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

TV01 Lokální rekuperace tepla ze splaškové vody

TV01 Lokální rekuperace tepla ze splaškové vody ID název opatření katalog úsporných opatření TV01 Lokální rekuperace tepla ze splaškové vody Obecné zařazení: Energie odpadní vody Popis: Toto řešení je založené na principu zpětného získávání tepla z

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Případové studie k systému CEM (centrální energetický management)

Případové studie k systému CEM (centrální energetický management) 1 Případové studie k systému CEM (centrální energetický management) Samotné měření žádné úspory pochopitelně nepřináší. Když ale měříme soustavně, odhalíme kolik, kdy a na jaké činnosti máme největší spotřebu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Umělohmotná stohovatelná židle Pojízdný kontejner pod kancelářský stůl Postel ocelová Lednička Minikuchyňka Skladový regál Elektrický vařič

Umělohmotná stohovatelná židle Pojízdný kontejner pod kancelářský stůl Postel ocelová Lednička Minikuchyňka Skladový regál Elektrický vařič Přehled typů kontejnerů a vybavení pro pronájem Obytný kontejner bez zařízení Uvedené vnější rozměry v mm, délka x šířka x výška Obytný kontejner stohovatelný a spojovatelný s odzkoušenou typovou statikou,

Více