Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy"

Transkript

1 Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy prostřednictvím opatření vedoucích ke snížení ztrát tepla a tím i ke snížení spotřeby elektrické energie potřebné k vytápění školy. Vrané nad Vltavou

2 Název projektu Snížení spotřeby elektrické energie v ZŠ Vrané nad Vltavou Kdo projekt předkládá Žáci 9. třídy ZŠ Vrané nad Vltavou Mgr. Jan Vrtiška ZŠ Vrané nad Vltavou U Školy 208 Vrané nad Vltavou Kontaktní údaje 9. třída ZŠ Vrané nad Vltavou U Školy 208 Vrané nad Vltavou T (škola): mobil; pevná linka škola: Anotace projekt Jsme škola, která je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola. Učíme se zajímat o svět kolem sebe (hodně je na to zaměřen např. předmět Globální výchova) a chápat svět v souvislostech. Snažíme se naplňovat heslo: Mysli globálně, jednej lokálně. Uvědomujeme si, že náš styl života má vliv na stav této planety. Přispět k udržitelnosti života na této planetě můžeme nejlépe tam, kde žijeme. Jednou z aktivit, kterou můžeme přispět k udržitelnosti života na Zemi, je tento projekt, pomocí něhož se snažíme snížit ekostopu naší školy. Zjistili jsme, že naše škola má velkou spotřebu elektrické energie a navrhli jsme proto několik opatření, která by měla přispět k jejímu snížení a tím i ke snížení ekologické stopy školy. Mezi ně patří zakoupení a instalace odrazných folií za tělesa topení a přístrojů pro kvalitnější a rychlejší rozptyl teplého vzduchu po místnosti Radiator Booster ve vybraných prostorách. Vliv našich opatření chceme sledovat pomocí pyrometru a digitálních teploměrů, které chceme též v rámci projektu zakoupit.

3 Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit Problémem, na který se náš projekt chce zaměřit, je vysoká ekologická stopa školy v oblasti spotřeby elektrické energie. Celková spotřeba el. energie ve škole činila v roce ,292 MWh. Nová budova školy je vytápěna pomocí elektrokotlů a jejich spotřeba se nejvýrazněji podílí na spotřebě elektrické energie školy. Dalšími spotřebiteli energie je osvětlení a spotřeba jednotlivých přístrojů počítače, tiskárny, kopírky, - jejich podíl je ale v celkové spotřebě poměrně zanedbatelný. Škola je sice zateplená, ale myslíme si, že existují další opatření, pomocí nichž můžeme zabránit únikům tepla a tím i snížit spotřebu elektrické energie a přispět tím ke zmenšení ekologické stopy školy. Nová budova školy je propojena se starší budovou, která nyní slouží 1. stupni. Tato budova byla v minulých letech rekonstruována a je vytápěna peletkami. Ke spotřebě el. energie tedy výrazněji nepřispívá. Obecný cíl Realizací našeho projektu chceme přispět ke snížení spotřeby zdrojů a zátěže pro životní prostředí a tím se podílet na udržitelném rozvoji společnosti. Účel projektu Účelem projektu je snížit ekologickou stopu školy v oblasti nakládání s energiemi. Opatření Naše škola vytápí jednu ze svých budov pomocí elektrokotlů. Kvůli tomu je spotřeba elektrické energie poměrně vysoká, i když je škola zateplena to se projevuje i při výpočtu ekologické stopy školy. V našem projektu jsme hledali potencionální úniky tepla a realizací konkrétních opatření se chceme snažit tyto úniky snížit Pro dosažení účelu našeho projektu a pro splnění našeho cíle chceme dosáhnout těchto výstupů: 1. instalace folií RADFLEK za všechna tělesa topení do vybraných prostor školy převážně prostory školy, které jsou orientovány severozápadním směrem v 1. patře se bude jednat o 2 učebny, 3 kabinety a 1 chodbu; v přízemí se bude jednat o 2 učebny, 1 chodbu a o 1 kabinet. 2. instalace přístrojů RADIATOR BOOSTER do stejných prostor 3. instalace samolepících kartáčových lišt pod vybrané dveře (6 dveří 2x vstup na balkon, 2x vstup na školní hřiště, 1x dveře ke schodišti u šaten, 1x dveře u vstupní haly) 4. zatahování žaluzií v učebnách na noc v zimním období 5. zakoupení pyrometru na měření tepelných ztrát a na kontrolu účinnosti provedených opatření 6. zakoupení 3 kusů digitálních teploměrů pro měření teplot vzduchu v místnostech

4 Plánované aktivity ZŠ Vrané nad Vltavou V rámci projektu jsme naplánovali tyto aktivity: 1. měření teplot důležitých pro zjištění příčin ztrát tepla a pro následné monitorování účinnosti projektu (teplota vzduchu, teplota povrchů stěn, podlah a oken) 2. konzultace s odborníkem výběr folie a smysluplnost její instalace 3. změření radiátorů a zjištění jejich počtu 4. porovnání cen a výběr prodejce 5. příprava žádosti o finanční příspěvek 6. příprava prezentace pro paní ředitelku 7. zakoupení folií, přístrojů Radiator Booster, samolepících kartáčových lišt, pyrometru a prodlužovacích kabelů 8. instalace folií a přístrojů do vybraných prostor 9. ověřování účinnosti měření teplot stěn pomocí pyrometru, měření teplot vzduchu 10. medializace Ukazatelé úspěchu ÚČEL PROJEKTU UKAZATELE ÚSPĚCHU ZDROJ DAT snížení ekostopy školy v oblasti nakládání s energiemi měřitelné snížení ekostopy školy; sníží se náklady školy na elektřinu o 5% kalkulačka ekostopy školy (www.ekostopa.cz) faktury za spotřebovanou elektřinu OPATŘENÍ PROJEKTU UKAZATELE ÚSPĚCHU ZDROJ DAT instalace folií za tělesa topení ve vybraných prostorách školy instalace přístrojů Radiator Booster na tělesa topení ve vybraných prostorách školy zatahování žaluzií ve třídách a kabinetech na noc v zimním období snížení venkovní teploty stěny o 1 C v oblasti radiátoru rychlejší vyhřátí studené učebny (=učebny, kde jsou všechna tělesa topení od minulého dne vypnuta) na teplotu 20 C o 30 minut dříve v porovnání s rychlostí vyhřátí místnosti bez přístroje snížení venkovní teploty oken o 1 C měření venkovních teplot stěn pomocí pyrometru průběžné měření teplot ve třídě měření venkovních teplot oken pomocí pyrometru

5 OPATŘENÍ PROJEKTU UKAZATELE ÚSPĚCHU ZDROJ DAT instalace těsnících lišt pod vybrané dveře zakoupení pyrometru a měření teplot stěn a digitálních teploměrů pro měření teplot vzduchu v místnosti Komentář: zvýšení teploty podlahy ve vnitřních prostorách alespoň o 2 C získání souboru dat z venkovních měření teplot stěn a oken v různých situacích + souboru dat z měření teplot vzduchu v místnostech měření podlahových teplot pomocí pyrometru + měření teplot vzduchu pomocí digitálního teploměru - Na základě našich opakovaných měření teplot ve vnitřních prostorách školy jsme zjistili, že prostory orientované severozápadním směrem se mnohem obtížněji vytápějí, i když jsou regulační ventily otevřeny na maximum, než prostory orientovány jihovýchodně. Myslíme si (na základě referencí, které jsme k němu získali), že přístroj Radiator Booster pomůže urychlit rozptyl tepla z radiátoru do celé místnosti a umožní tak regulovat tělesa topení. Dále jsme zjistili, že ztráty tepla nastávají i skrze vstupní a balkónové dveře teplota podlahy zde v zimních měsících dosahuje hodnot i o 8 C nižších než teplota podlahy uprostřed chodeb či šaten. Tyto ztráty bychom rádi omezili zakoupením samolepících kartáčových lišt pod dveře. Po konzultaci s odborníkem jsme jako potencionální místo ztráty tepla vytipovali i zdi za radiátory a okna. Měřili jsme např. vnitřní teploty oken a zjistili jsme, že pokud jsou zataženy žaluzie, dosahuje teplota o 2-3 C vyšších hodnot. Myslíme si proto, že zatahování žaluzií na noc v zimním období může částečně omezit ztráty tepla a tím i elektrické energie. Tradičním opatřením, které zabraňuje ztrátám tepla, jsou odrazné folie za tělesa topení. Po konzultaci s odborníkem a po prostudování internetových referencí jsme se rozhodli pro typ RADFLEK z těchto důvodů: - výhodný poměr výkon a cena - výborné reference i v porovnání s jinými typy odrazných folií - folie se velmi snadno instaluje (zvládneme to sami) - folie není instalována na pevno, ale pouze zavěšena za radiátory to umožňuje opakované čištění od prachu, což zabraňuje postupné ztrátě účinnosti Výrazným pomocníkem při ověřování účinnosti projektu a jednotlivých opatření jsou měřící přístroje v našem případě teploměr a pyrometr. Pomocí těchto přístrojů získáme soubor výchozích dat (teplot vzduchu i jednotlivých povrchů) před realizací projektu i soubor dat ověřujících účinnost (získaných tedy po realizaci jednotlivých opatření). Při rozhodování, pomocí jakého projektu se budeme snažit snížit ekostopu naší školu, jsme získávali základní vstupní data o tepelných únicích pomocí zapůjčených přístrojů.

6 Aktéři, kteří mají na projekt vliv ZŠ Vrané nad Vltavou AKTÉR ředitelka školy žáci školy JAKÝ JE JEHO POSTOJ K PROJEKTU A PROČ? projekt podpoří snížením spotřeby el. energie budou ušetřeny peníze z rozpočtu školy; bude ráda, že jsou žáci školy aktivní; stoupne prestiž školy většina projekt podpoří, ale někteří mohou jeho výstupy ohrožovat, protože nedovedou zatím zaujmout něčím pozitivním JAKÝ MÁ VLIV NA PROVEDENÍ PROJEKTU zásadní je potřeba ji získat na svou stranu na provedení projektu malý, ale mohou mít velký vliv na účinnost realizovaných opatření učitelé a zaměstnanci školy pozitivní, protože se zvýší teplotní komfort a ušetří se peníze na školní pomůcky zanedbatelný zřizovatel bude rád zanedbatelný TIMUR pozitivní, protože realizace našeho projektu přispěje k udržitelnému rozvoji života zásadní bez jejich finanční podpory v rámci grantu bude projekt mnohem obtížněji realizován Komentář: Mezi aktéry s největším vlivem na projekt patří ředitelka školy, žáci školy a občanské sdružení TIMUR. Ředitelka školy bude pravděpodobně realizaci projektu ráda podporovat, protože je otevřená aktivitám žáků a ocení naši snahu snížit ekostopu školy a tím i provozní náklady. Problém může nastat s některými žáky školy, kteří mají negativistické sklony a mohli by mít snahu poškozovat výstupy projektu. Abychom toto riziko omezili na co nejmenší míru, je vhodné tyto žáky motivovat k pozitivnímu vztahu k projektu to se pokusíme udělat těmito kroky: - vysvětlíme všem, k čemu je projekt dobrý, jak pozitivně ovlivní život školy (např. tím, že ušetřené peníze bude možno využívat na lepší vybavení školy) - zapojíme co nejvíce žáků do realizace jednotlivých opatření Pokud nepomohou ani tato opatření, bude nutno přistoupit k sankcím úhrada a oprava poškozeného vybavení, kázeňské opatření dle školního řádu.

7 Velice důležitým aktérem je občanské sdružení TIMUR, které může pomoci finančně zabezpečit realizaci projektu. Pokud se nám ale s žádostí o finanční příspěvek nepodaří uspět, pokusíme se projekt realizovat alespoň v omezeném rozsahu. Protože je ale úspěch projektu založen na nákupu vybavení, budeme se muset snažit získat finanční prostředky náhradním způsobem oslovíme vedení, případně zřizovatele školy. Protože ale víme, že rozpočet školy i obce je velice napnutý, připadá v úvahu ještě žádost o sponzorský dar od rodičů, případně vranských podnikatelů. Vliv učitelů bude omezený nejvíce mohou přispět a podpořit projekt motivací žáků a využíváním výstupů z projektu při výuce (např. v rámci matematiky, fyziky, pracovních činností). Také vliv zřizovatele je omezený. V případě neúspěchu při grantovém řízení, můžeme zřizovatele oslovit s žádostí o příspěvek na realizaci projektu v alespoň omezeném rozsahu. Zřizovatel může též přispět k medializaci projektu v rámci mikroregionu. Rizika a předpoklady projektu RIZIKA někteří žáci školy mohou škodit nepodaří se nám získat peníze od TIMURu špatně naměříme a nastříháme folie PŘEDPOKLADY zapojit žáky do realizace jednotlivých opatření + pozitivně je motivovat pokusíme se získat finanční prostředky z náhradních zdrojů (rozpočet školy či zřizovatele, sponzorské příspěvky rodičů či místních podnikatelů) dvakrát měř a jednou řež Komentář: Za největší riziko našeho projektu považujeme nesehnání finančních prostředků, což jsme popsali již výše. Pokud se nám nepodaří získat finanční příspěvek od občanského sdružení TIMUR, pokusíme se projekt alespoň částečně realizovat z náhradních zdrojů oslovíme vedení školy i zřizovatele, případně sponzory z řad rodičů a místních podnikatelů. Dalším rizikem je přístup některých žáků k již realizovanému projektu. Opatření, kterými chceme jejich vliv omezit a riziko snížit, jsme popsali již v přechozím textu. Jako nejdůležitější a nejvíce účinné považuje opatření, při kterém co nejvíce žáků zapojíme do samotné realizace. Již z dřívějších projektů máme indicie, že účast na tvořivých aktivitách a úkolech snižuje riziko negativního vztahu k výsledku snažení např. projekt Zahrada poznání a prožitků, při kterém jsme rekonstruovali školní zahradu na místo přátelské životnímu prostředí i využitelné pro výuku, relaxaci a setkávání. Na realizaci tohoto projektu se podíleli všichni žáci školy, a pokud došlo k nějakému ničení vybavení, vždy se jednalo jen o útoky z vnějšího prostředí od cizích lidí.

8 Harmonogram projektu 1. změříme teploty vzduchu, stěn i podlah 2. spočítáme radiátory a změříme jejich rozměry 3. spočítáme zásuvky a rozhodneme, kolik musíme zakoupit prodlužovacích kabelů 4. spočítáme dveře, na které chceme nainstalovat samolepící kartáčové lišty 5. prozkoumáme nabídku jednotlivých přípravků a přístrojů na internetu 6. konzultujeme s odborníky vhodnost jednotlivých opatření a typ zakupovaného výrobku 7. představíme projekt paní ředitelce a získáme její souhlas výrobky 8. zakoupíme jednotlivé výrobky 9. naměříme pomocí zakoupených teploměrů a pyrometru vstupní porovnávací hodnoty 10. naměříme, nastříháme a nainstalujeme folie a samolepící lišty 11. nainstalujeme přístroje Radiator Booster 12. zavedeme opatření na zatahování žaluzií na noc (instruujeme paní uklízečky) 13. provedeme kontrolní měření teplot 14. budeme se starat o údržbu jednotlivých zařízení 15. budeme medializovat naše výsledky

9 Pro lepší přehlednost uvádíme plánovaný časový harmonogram v tabulce: AKTIVITA listopad listopad listopad prosinec prosinec prosinec leden leden leden leden únor únor únor únor březen březen březen březen orientační měření teploty vzduchu, stěn i podlah počítání radiátorů a měření jejich rozměry spočítání zásuvek a rozhodnutí, kolik musíme zakoupit prodluž. kabelů spočítání dveří, na které chceme nainstalovat samolepící kartáčové lišty průzkum nabídky jednotlivých přípravků a přístrojů na internetu konzultace s odborníky příprava prezentace + představení projektu p. ředitelce zakoupení jednotlivých přípravků a přístrojů měření vstupních porovnávacích hodnot naměření, nastříhání a instalace folií a samolepících lišt instalace přístroje Radiator Booster zavedení opatření na zatahování žaluzií na noc kontrolní měření teplot údržba jednotlivých zařízení medializace výsledků

10 Komentář: Z tabulky vyplývá, že projekt se skládá ze 2 fází přípravné a realizační. Přípravná fáze se skládá z kroků, které mohou probíhat současně a jejím cílem je získat dostatek podkladů pro vlastní realizaci projektu. Realizační fáze se skládá ze zakoupení potřebných přípravků a přístrojů, z jejich instalace a za zavedení dalších opatření. Časová prodleva mezi přípravnou a realizační fází spočívá v čekání, jak dopadne žádost o finanční příspěvek u občanského sdružení TIMUR. Materiál a rozpočet projektu Opatření 1 Instalace folií Radflek MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU folie Radflek 9 799, ,- Opatření 2 Instalace přístrojů RadiatorBooster MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU Radiator Booster 8 799, ,- prodlužovací kabely 3 89,- 267,- Folie a přístroje Radiator Booster chceme získat z tohoto zdroje: Opatření 3 Instalace kartáčových lišt MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU kartáčové lišty 6 161,- 966,- poštovné 70,- Kartáčové lišty chceme získat z tohoto zdroje: Opatření 5 - Zakoupení pyrometru MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU pyrometr , ,- poštovné 71 Pyrometr chceme zakoupit z tohoto zdroje: Opatření 6 - Zakoupení digitálního teploměru MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU digitální teploměr

11 Aktivita Získávání informací, příprava žádosti a prezentace MATERIÁL POČET JEDNOTEK CENA ZA JEDNOTKU CENA ZA POLOŽKU počítač s připojením na internet a tiskárnu CELKOVÉ NÁKLADY NA CELÝ PROJEKT ,- Komentář: Ceny uvedené u jednotlivých přípravků a přístrojů jsou podle ceníku uvedeného v prosinci 2012 (a jsou uvedeny včetně DPH). Skutečné ceny v době realizace projektu se mohou drobně lišit. Projektový tým JMÉNA ČLENŮ PROJEKTOVÉHO TÝMU Aktivita orientační měření teplot Slezáková, Fousová, Velebilová Aktivita konzultace s odborníky Černá, Vecková, Vrtiška Aktivita změření radiátorů a zjištění jejich počtu Černá, Vecková, Švajčík Aktivita porovnání cen u různých prodejců Černá, Vecková, Masagutov, Šmok Aktivita příprava prezentace pro paní ředitelku Drdová, Kapáková, Kaubleová ZA CO MAJÍ ODPOVĚDNOST za uskutečnění opakovaných měření teplot vzduchu, stěn, podlahy a oken za získání informací o významu jednotlivých navrhovaných opatření + za konzultace při výběru vhodných přístrojů a přípravků za správné spočítání množství a parametrů jednotlivých radiátorů, za které chceme nainstalovat odrazné folie za získání podkladů pro výběr nejvhodnějších prodejců jednotlivých přístrojů a přípravků za zpracování PowerPointové prezentace o projektu pro p. ředitelku

12 Aktivita zakoupení výrobků u vybraných prodejců Černá, Vecková, Masagutov, Šmok, Vrtiška za objednání vybraných přístrojů a přípravků Aktivita instalace folií za tělesa topení a jejich následná údržba Švajčík, Štěpánková, Černá, Vecková + oslovení žáci dalších tříd Aktivita instalace a údržba přístrojů Radiator Booster Šmok, Fousová, Slezáková, Součková + oslovení žáci dalších tříd Aktivita instalace a údržba samolepících kartáčových lišt Koula, Rybář, Řehák, Vrla, Čada + oslovení žáci dalších tříd Aktivita zavedení zatahování žaluzií na oknech v zimním období Hárovníková, Velebilová, Mach + oslovení žáci dalších tříd Aktivita kontrolní měření a zjišťování účinnosti jednotlivých opatření Kloboučník, Malý, Řízek, Fousová, Slezáková, Pajerová, Vrtiška Aktivita fotografování jednotlivých aktivit Velebilová, Hárovníková, Vrtiška Aktivita medializace projektu a jeho výstupů Velebilová, Černá, Masagutov, Moravec za přípravu a instalaci folií za vybraná tělesa topení a jejich následnou údržbu za instalaci přístrojů Radiator Booster na vybraná tělesa topení + jejich následná údržba za instalaci kartáčových lišt pod vybrané dveře + jejich následná údržba za předání informací o tomto opatření paní uklízečkám za získání souboru dat o vlivu jednotlivých opatření na snížení úniku tepla (= snížení spotřeby el. energie + snížení ekostopy školy) za získání fotodokumentace potřebné pro vytvoření prezentace i pro medializaci projektu a jeho výstupů za napsání článků do novin a časopisů a za další propagaci projektu Komentář: Na přípravě projektu se v různých fázích a v různém rozsahu podíleli všichni žáci 9. třídy, např. v rámci specializovaných skupin (navigátoři, bankéři, špioni, ). Do realizační fáze projektu se zapojí žáci dle svého výběru s tím, že naší snahou bude zapojovat do jednotlivých realizačních fází i žáky ostatních tříd považujeme to za nejlepší preventivní opatření, které má snížit riziko negativního vlivu těchto žáků na výstupy a opatření projektu.

13 Seznam příloh ZŠ Vrané nad Vltavou Příloha 1 Fotografie školy a vybraných prostor, ve kterých plánujeme uskutečnit jednotlivá opatření Příloha 2 Přehled výsledků měření teplot podlahy, oken a vzduchu Příloha 3 Rychlost nárůstu teplot po zapnutí radiátorů před realizací úsporných opatření Datum předložení projektu:

Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy

Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy Žádost o finanční příspěvek na realizaci malého projektu na snížení ekologické stopy školy v rámci projektu Ekostopa školy prostřednictvím opatření vedoucích ke snížení ztrát tepla a tím i ke snížení spotřeby

Více

Název projektu: Regulační ventily. Kdo projekt předkládá. Kontaktní údaje. Anotace projektu. Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit

Název projektu: Regulační ventily. Kdo projekt předkládá. Kontaktní údaje. Anotace projektu. Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit Název projektu: Regulační ventily Kdo projekt předkládá Třída: 9.A Učitel / učitelka: Mgr. Iva Nevěčná Jméno a adresa školy: ZŠ, Znojmo, Mládeže 3 Kontaktní údaje e-mail školy: info@zsmladeze.cz e-mail

Více

Účelem našeho projektu je snížit ekologickou stopu školy úsporou elektrické energie.

Účelem našeho projektu je snížit ekologickou stopu školy úsporou elektrické energie. Návrh projektu: Jak k lepšímu a levnějšímu! Kdo projekt předkládá: Třída: 9. Třída Učitel: Mgr. Eva Veselá Adresa školy: ZŠ a MŠ Červená Voda 341, Červená Voda 561 61 Kontaktní údaje: Kontaktní e-mail

Více

Název projektu: Voda není zadarmo

Název projektu: Voda není zadarmo Název projektu: Voda není zadarmo Kdo projekt předkládá Třída: 9. ročník Učitel / učitelka: Petra Ratajová Jméno a adresa školy: ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice, Školní 160 Sedlec-Prčice 257 91 Kontaktní údaje e-mail

Více

Název projektu: Svítíme levně a ekologicky

Název projektu: Svítíme levně a ekologicky Název projektu: Svítíme levně a ekologicky Kdo projekt předkládá Třída: 1. C, obor Informační technologie, 30 žáků Učitel / učitelka: Mgr. Emília Justová Jméno a adresa školy: Střední škola teleinformatiky,

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

Úspora vody GPOA Znojmo

Úspora vody GPOA Znojmo Název projektu: Projekt Ekostopa školy Úspora vody GPOA Znojmo Kdo projekt předkládá: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Třída:

Více

Návrh projektu: Název projektu: Baterie na páku, ty to mají na háku! Kdo projekt předkládá: Kontaktní údaje: Anotace projektu:

Návrh projektu: Název projektu: Baterie na páku, ty to mají na háku! Kdo projekt předkládá: Kontaktní údaje: Anotace projektu: Návrh projektu: Název projektu: Baterie na páku, ty to mají na háku! Kdo projekt předkládá: třída kvarta pod dohledem třídní profesorky Kateřiny Lapihuskové Kontaktní údaje: třída kvarta (učebna 105) třídní

Více

Název projektu: OSVĚTLENÍ

Název projektu: OSVĚTLENÍ Název projektu: OSVĚTLENÍ Kdo projekt předkládá Třída: 7. třída Učitel / učitelka: Mgr. Radmila Benešová Jméno a adresa školy: ZŠ Hranice, okres Cheb Husova 414 Hranice 351 24 Kontaktní údaje e-mail školy:

Více

Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované BPŘ.!!!!!!HHfl!

Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované BPŘ.!!!!!!HHfl! NÁVRH PŘEMĚNY BÝVALÉHO SKLADU NA ARCHIV ADRESA : ELIŠKY MALÉ 995, PRAHA 11 OPATOV HALA: Přípravná fáze : Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované

Více

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb.

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb. Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb. Nehřející radiátorové těleso není vždy ukazatelem zda funguje nebo nefunguje vytápění. Rozhodující je teplota v místnosti. Pravidla pro

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Čl.1 Společenství vlastníků (dále jen SVJ) ve spolupráci se Správcem zajišťuje instalaci poměrových měřičů teplé užitkové vody (dále TUV), studené vody (dále SV) a rozdělovačů topných nákladů (dále RTN)

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1210_měření_tepla_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt : NENÍ POZDĚ komplexní environmentální vzdělávání na SŠ Registrační číslo projektu

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH ERGIE Třída: Spotřeba energií představuje největší ekologickou zátěž provozu školy. Jak zjistíte, stojí také školu mnoho peněz. Nižší spotřeby energie můžete dosáhnout pomocí třech kroků, jejichž realizace

Více

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 1. Projektu Ekoškola se účastní členové Ekotýmu (zástupci 4.-9. tříd) a žáci ZŠ Bystřice n. P., učitelé, vedení školy, školník, provozní zaměstnanci.

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

ÚSPORA ENERGIE VE ŠKOLE

ÚSPORA ENERGIE VE ŠKOLE ÚSPORA ENERGIE VE ŠKOLE Úspora energie ve škole OBSAH ÚVOD... 2 PODĚKOVÁNÍ... 2 ČIDLA... 2 AUTOMATY NA NÁPOJE... 3 TERMOSTATICKÉ VENTILY... 6 ZÁVĚR... 8-1- ÚVOD Nejlevnější energie je ta, která se nespotřebuje.

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0014000264 Montážní partner: E-mail: Tel.: Investor: Jiří Seifert Ranná E-mail: seifert24@seznam.cz tel.: 603263820 Vytvořil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Lenka Martinková Charakteristika školy v oblasti EVVO Na škole pracuje od

Více

Třída: HT 2. A Učitel / učitelka: Pavla Tomisová Jméno a adresa školy: Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, p.o.

Třída: HT 2. A Učitel / učitelka: Pavla Tomisová Jméno a adresa školy: Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, p.o. Název projektu: Na kole do školy Kdo projekt předkládá Třída: HT 2. A Učitel / učitelka: Pavla Tomisová Jméno a adresa školy: Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, p.o. Kontaktní

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka č. 00201518039 Montážní partner : E-mail: Tel.: Zadavatel: Jaroslav Škeřík Rabštejnská

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

194/2007 Sb. Vyhláška. ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné

194/2007 Sb. Vyhláška. ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální

Více

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům ABB s.r.o. Elektro-Praga Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové uživatele

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136248654 Investor : Montážní firma: ENVIRA Group s.r.o. Petr Gajdoš E-mail :

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně vypraoval Filip Kňažko akademický rok 2005/06 Z uvedených vstupních údajů vyplývá, že optimální řešení vytápění rodinného domku pomocí tepelného

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

MgA. Tomáš Kubec tel. (+420) 604 753 677 kamenná prodejna: 143 00 Praha 4 - Modřany Borová 1532/8

MgA. Tomáš Kubec tel. (+420) 604 753 677 kamenná prodejna: 143 00 Praha 4 - Modřany Borová 1532/8 MgA. Tomáš Kubec tel. (+420) 604 753 677 kamenná prodejna: Borová 1532/8 Gloriet-Infratopení 143 00 Praha 4 - Modřany Borová 1532/8 143 00 Praha 4 - Modřany, www.gloriet-infratopeni.cz Co je UFO Infrared

Více

Żaluzje wewnątrzszybowe

Żaluzje wewnątrzszybowe Vnitřní žaluzie do oken Żaluzje wewnątrzszybowe Benátské žaluzie zabudované uvnitř izolačních skel Vnitřní žaluzie do oken bez vad Horizontální žaluzie byly nejrozšířenějším způsobem omezení nadměrného

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Posudek budovy - MŠ Chrastava Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická,

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 25032037 Zadavatel: VODAPLYNTOPENÍ HOLICE s.r.o. Jiří Kamenický Email: votopholice@seznam.cz

Více

OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA

OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA Cíl(e): Žáci vědí, že elektrické spotřebiče vypnuté v režimu stand-by také spotřebovávají elektrickou energii. Proto se naučí vypínat je úplně, když je to vhodné.

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: umístění plynoměrů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: umístění plynoměrů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: umístění plynoměrů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1256_umístění_plynoměrů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

KOMENTÁŘ KE KOMPENZACI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY

KOMENTÁŘ KE KOMPENZACI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY KOMENTÁŘ KE KOMPENZACI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY dne: 9.8. 2013 číslo: revizní technik: Michal Bečka Mládeže 1640/20, 169 00 PRAHA 6 8515/5/12/R-EZ-E2/A osud.reality@seznam.cz

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

TERMOREGUL s.r.o. Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA

TERMOREGUL s.r.o.  Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA TERMOREGUL s.r.o. www.termoregul.cz Sídlo : U Bažantnice 428, 159 00 Praha 5, tel./fax. : 776 348 922/274 860 407 TECHNICKÁ ZPRÁVA Diagnostika provozu topné soustavy a příčin nedotápění na štítové stoupačce

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce 269 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Test laminátové plovoucí podlahy vyhřívané folií ECOFILM

Test laminátové plovoucí podlahy vyhřívané folií ECOFILM Test laminátové plovoucí podlahy vyhřívané folií ECOFILM 1. Účel Testu: Zjištění dynamiky náběhu teploty povrchu podlahy a teploty bezprostředně na povrchu folie. Změření maximální dosažené teploty na

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV Autoři textu: Ing. Tomáš Pavelka Ing. Jan Škoda, Ph.D.

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky účelnosti veřejné zakázky dle 1 vyhlášky 232/2012 Sb. pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele dle 86 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách Popis potřeb, které mají být splněním Budova 4. mateřské

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Energeticky úsporná opatření v domácnostech. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Energeticky úsporná opatření v domácnostech. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Energeticky úsporná opatření v domácnostech Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Voda Zkontrolujte nastavení teploty ohřevu vody u zásobníkového

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

Podlahové vytápění. Jaroslav Dufka

Podlahové vytápění. Jaroslav Dufka Jaroslav Dufka Podlahové vytápění Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2547. publikaci Odpovědný

Více

Zachraňme svět aneb třiďme odpad, zvláště plasty

Zachraňme svět aneb třiďme odpad, zvláště plasty Název projektu: Zachraňme svět aneb třiďme odpad, zvláště plasty Kdo projekt předkládá Třída: Kvarta Učitel / učitelka: Ing. Miriam Dufková Jméno a adresa školy: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22,

Více

na období od do (dle metodického pokynu MŠMT č.j / )

na období od do (dle metodického pokynu MŠMT č.j / ) ICT plán školy na období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím roce: Uspořádání a propojení kabeláží u počítačových stolů ve

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Na Průhoně 4800 430 11 CHOMUTOV Zpráva o hospodaření s energiemi

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013 Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013 VÝVOJ CEN ENERGIÍ V ČR 1991 2011 100 000 90 000 80 000 Zemní plyn Elektřina Tepelné čerpadlo Ceny energií dále porostou

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Dubá Školní rok 2012/2013 Cíle EVVO pro školní rok 2012/2013 1. V jednotlivých předmětech jsou zapracovány různé možnosti a způsoby

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit

Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit Název projektu: Projekt Ekostopa školy Perlátory Kdo projekt předkládá: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Třída: Gymnaziální

Více

Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie

Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie Standardní dokumenty Stanovení referenční spotřeby energie European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výpočet referenční spotřeby Výpočet referenčních hodnot spotřeby energie

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v takzvaném inteligentním provedení, a to zejména

Více

Vzorový rozpoč et GILD Multi

Vzorový rozpoč et GILD Multi Systém inteligentního řízení moderních domů Vzorový rozpoč et GILD Multi Úvod Vzorové kalkulace systému GILD jsou vypracovány jako příklady reálných instalací pro orientační seznámení s rozsahem investice

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 2 U k á z k a k n i h

Více