Úspora vody GPOA Znojmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspora vody GPOA Znojmo"

Transkript

1 Název projektu: Projekt Ekostopa školy Úspora vody GPOA Znojmo Kdo projekt předkládá: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Třída: Gymnaziální třída G 4. A - jedná se o kvartu osmiletého gymnázia Učitelka: Mgr. Jarmila Vítková Jméno a adresa školy: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Pontassievská 3, Znojmo, Kontaktní údaje školy: sekretariat info gpoa cz - sekretariát škol gpoa cz - pro ředitele školy, zástupce ředitele vedoucího projektu (učitele): vitkova Anotace projektu gpoa cz jarmila.vitkova centrum.cz Projekt Úspora vody - GPOA Znojmo (dále jen Opatření) zajistí snížení ekostopy školy díky snížení spotřeby vody a spotřeby elektrické energie na ohřev vody do baterií většiny umývadel a do sprch, které jsou umístěny u tělocvičny a bývají hojně využívány. Vše je instalováno v hlavní budově školy na Pontassievské ulici ve Znojmě. Z projektu o. s. TIMURu - Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol budou do baterií u umývadel instalovány perlátory, které zajistí snížení spotřeby vody díky smíchání vody se vzduchem a vymění se současné hlavice na sprchách za úsporné s obdobnou schopností. Díky tomuto Opatření dojde ke snížení spotřeby elektrické energie a vody a následně ke snížení ekostopy školy. Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit V rámci zpracované ekologické stopy Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo ve 1

2 webové aplikaci kalkulátoru ekologické stopy na jsme sledovali, co můžeme my-žáci kvarty osmiletého gymnázia navrhnout na snížení na kalkulátoru ekostopa zjištěné výše ekostopy naší školy za rok Proto jsme se s velkým zájmem, po roztřídění našich různých nápadů, pustili do zpracování našeho žákovského projektu. Po důkladném prostudování ekostopy naší školy se nám jako nejpřijatelnější a nejvíce zajímavé jevilo snížení spotřeby vody ve škole. To bude mít vliv na spotřebu zdrojů, protože snížením spotřeby vody se sníží i energie na její ohřev. V rámci projektového týmu nás napadlo, že se pokusíme zajistit nákup a instalaci perlátorů neboli spořičů vody do baterií v hlavní budově školy na Pontassievské ulici a sprchové hlavice se stejnou funkcí. Podařilo by se nám, žákům G 4. A, všem žákům GPOA Znojmo ukázat, jsme schopni takový projekt napsat. Velmi by nás potěšilo, kdybychom další zbývající 4 roky našeho studia na GPOA Znojmo mohli mít velmi dobrý pocit, že jsme se chovali ekologicky s cílem trvalé udržitelnosti ve snížené spotřebě vody ve všech následujících letech a určitě i v ušetření nemalých finančních prostředků z rozpočtu školy. Mohli bychom se stát vzorem pro ostatní žáky školy a motivovat je k zapojení do podobných projektů. Účel projektu Účelem projektu je snížení ekostopy naší školy snížením spotřeby vody, jejíž ekologická stopa v roce 2012 činila 2, 93 gha. Současně dojde i ke snížení ekologické stopy školy, kterou mají na svědomí fosilní paliva pro získání energie, což bylo ve výši 112, 98 gha ( údaj za rok 2012), protože bude vyhříván menší objem spotřebované vody. Dokumentace zjištěné ekostopy naší školy za rok 2012 je na webu projektu Ekostopy, viz odkaz na naši školu Realizací našeho malého navrženého žákovského projektu dojde k redukci spotřeby vody a ke snížení nákladů na ohřev vody hlavní budově školy, pro kterou byla ekologická stopa spočítána. Obecný cíl projektu Realizací projektu my-žáci G 4. A využijeme získané znalosti a dovednosti a tím přispějeme k udržitelnému rozvoji školy a celkovému zlepšení úrovně školy právě snížením ekostopy naší školy. Cílovou skupinou jsou žáci GPOA Znojmo. Jim bude naše navržené a doufejme i realizované ekologické opatření primárně sloužit. Dále jsou to učitelé, správní zaměstnanci, případně školní návštěvy, které k životu školy také patří. Tak bude i vyšší efektivita uskutečněného projektu. Předpokládáme, že realizací našeho žákovského projektu dojde ke znatelnému snížení ekostopy školy. Tak dosáhneme obecně prospěšného cíle a tím je skutečné zlepšení ekologické bilance provozu GPOA Znojmo. V tom vidíme inovativnost a přínos projektu Ekostopa jako 2

3 nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol pro naši školu. Opatření Navržené opatření je zaměřeno na snižování ekologické stopy GPOA Znojmo a výstup z projektu přispěje k udržitelnému rozvoji školy. Žáci třídy G 4. A byly rozděleni do 4 pracovních skupin. Rozdělili jsme si jednotlivé úseky školní budovy a patra. Zajistili jsme průzkum umístění baterií a umývadel a jejich počty ve všech místnostech školní budovy. Obešli jsme kabinety, naši učitelé nás nechali v nich spočítat baterie, zjistili jsme počty baterií na všech WC, třídách. Další skupina vyhledávala na internetu informace k perlátorům. Prostudovali jejich funkci a seznámili ostatní spolužáky s nabídkou perlátorů na internetu. Dozvěděli jsme se, že použití perlátorů na bateriích snižuje spotřebu vody o celou jednu třetinu. To bylo pro nás ještě větší pobídkou, protože jsme si uvědomovali dosti velký přínos našeho projektu i k planetě Zemi. Jde o úsporu spotřeby vody a elektrické energie. Každá skupina ze získaných podkladů si zpracovala vlastní projekt. Z nich jsme vytvořili ten, který předkládáme. Aspoň jsme byli spravedlivě do tvorby projektu zapojeni. Vybaveni dostatečnými poznatky jsme se pokoušeli oslovovat instalatéry. To se jevilo jako velký problém. Pro firmy jsme byli malou zakázku. Někteří nám nevěřili, že budeme mít finanční prostředky na pokrytí všech nákladů. Nakonec se nám podařilo sehnat instalatéra, který náš projekt bude realizovat v jeho dostupném čase. Výstupem bude instalace perlátorů do baterií u umývadel v hlavní budově školy a výměna hlavic na školních sprchách. Bude to mít vliv na snížení ekostopy školy, opatření bude ve finále docela levné, práce na projektu a na splnění opatření bude žáky bavit a žáci budou schopni pro realizaci opatření zajistit své pracovní maximum, mohou porovnávat dobrý vliv tohoto opatření na životní prostředí, na výši ekostopy školy v dalších letech a tím i vnímat udržitelnost tohoto opatření. Mohou porovnávat náklady na realizaci opatření s možnými ušetřenými prostředky díky snížené spotřebě studené i teplé vody. I když se bude finanční zatížení na média navyšovat, perlátory budou finanční prostředky škole šetřit. Po instalaci zajistíme osvětu. Co musíme provést: I.Opatření bude mít vliv na ekostopu školy II.Opatření je levné a proveditelné III.Opatření studenty baví IV.Opatření můžeme provést 3

4 Plánované aktivity 1. Zjištění počtu baterií u umývadel a sprchových hlavic v hlavní budově školy na Pontassievké ulici, jsou zapojeni všichni žáci G 4 ve čtyřech realizačních týmech 2. Zjištění počtu perlátorů 3. Průzkum trhu - internet, obchody, u instalatérů.. 4. Shánění instalatérů - hledat různými způsoby, víme, že je jich na trhu nedostatek a zakázka našeho projektu je pro ně málo zajímavá, protože se jedná o malou zakázku 5. Konzultace s instalatérem/ry - zjištění typů perlátorů a sprchových hlavic ke stávajícím bateriím, zda jsme na internetu vybrali vhodné typy 6. Konzultace s instalatérem/ry - zda by bylo možné perlátory a sprchové hlavice nainstalovat 7. Výběr nejvhodnějších perlátorů pro baterie a správné sprchové hlavice 8. Instalace perlátorů a výměna sprchových hlavic 9. Osvěta (na nástěnce školy, ve školním rozhlase, na webových stránkách očekáváme, že i žáci školy nebo její zaměstnanci po zjištění výhod perlátorů se rozhodnou pro jejich instalaci ve svých domácnostech a tím se navyšuje ekologický dopad projektu naší třídy G 4. A ve prospěch planety Země ) 10. Ve spolupráci s nasmlouvaným instalatérem, za finanční podpory projektu Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol a za asistence žáků G 4. A, pana školníka bude provedena realizace projektu 11. Následovat bude měření spotřeby vody, nejlépe vždy za měsíc (studená i teplá voda) - data nám bude dodávat pan školník 12. Porovnání zjištění, kolik vody a elektrické energie škole ušetříme, tím chráníme planetu Zemi, protože bude snížena její zátěž sníženým spalováním fosilních paliv Ukazatelé úspěchu Spotřeba vody se sníží nejméně o jednu třetinu, ušetří se elektrická energie Zdroje ověření: Stav spotřebované vody na vodoměrech teplé a studené vody bude je nižší, měla by být nižší spotřeba elektrické energie. Aktéři, kteří mají vliv na projekt: o.s. TIMUR, žáci třídy G 4. A ve školním roce 2012/13, pan školník, Mgr. Jarmila Vítková - koordinátora projektu, ředitel školy - RNDr. Leoš Gretz 4

5 Ukazatelé úspěchu dokládají snížení ekostopy školy šetřením spotřeby vody a elektr. energie. Řešení projektu žáky G 4. A baví, všichni pracují na společném projektu a očekávaném cíli. Základní ukazatel - rozhodnutí dodat perlátory do stávajících baterií a pořídit nové šetřící hlavice na sprchy Zjištění počtu perlátorů a hlavic Vypracování malého žákovského projektu Instalace Projev ukazatele Perlátor i nové hlavice sedí, šetří až třetinu spotřebované vody - tento údaj můžeme ověřit realizací našeho žákovského projektu, šetří i elektrickou energii Zjištění počtu perlátorů vychází ze spočítání všech baterií u umývadel v hlavní budově školy, hlavic počtem sprch Zapojeni budou všichni žáci G 4. A, protože jsou rozdělěni do 4 realizačních týmů pod vedením koordinátory Mgr. Jarmily Vítkové. Výsledný projekt vznikne díky vzájemné spolupráci a domluvě týmů G 4. A Výsledkem chceme, aby nastalo šetření vodou - vše funguje Zdroj: internet, prodejny s instalačním materiálem, pan školník, shánění instalatéra/rů, kteří zjistí potřebné typy perlátorů, záznamy o spotřebě vody ve škole Zdroj: počet umyvadel a tím i potřebný počet perlátorů, počet sprch - počet hlavic Zdroj: vyjdeme ze znalostí získaných rozšiřeným vzdělání ve výukovém modulu Ekostopa Instalace - Instalatérza spolupůsobení žáků G 4. A GPOA Znojmo, pana školníka Základní ukazatel: Množství: Ušetření finančních Množství vody spotřebované v budově Pontassievská Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Za rok spotřebuje asi kubíků vody. Cena je asi Kč (včetně vodného, stočného a koeficientů) Množství spotřeby vody za rok by díky perlátorům a hlavicím mohlo být nejméně (dle našeho odhadu) o 800 kubíků za rok sníženo, což 5

6 prostředků Pro indikátor lze získat data: představuje přibližně Kč ušetřených za nespotřebovanou vodu. Další finanční prostředky budou ušetřeny asi za neuskutečněný ohřev vody, která byla ušetřena. Bereme mísení na teplotu rukou v poměru 1:3 teplé vody ku studené vodě Množství vody a cenu za rok měří pan školník a paní účetní na naší škole. Cenu za spotřebovanou vodu získáme od Vodáren ve Znojmě. Klady perlátoru: Úspora energie potřebné pro ohřev teplé vody (plyn/elektřina) Snížení poplatků za vodu a energie Ochrana přírodních zdrojů - hlavně fosilních paliv Snížení znečišťování životního prostředí spalováním fosilních paliv Snížení globálního problému planety Země - její oteplování Vysoká kvalita provedení za přiměřenou cenu, zdá se nám to jako levné opatření Kompaktibilní perlátory se všemi moderními bateriemi - instalatér to musí ověřit nebo vyvrátit, nevíme, jak dopadneme u baterií v naší škole Jednoduchá instalace perlátorů Špičkový design a malé rozměry perlátorů Snadné čištění perlátorů Jemný filtr v perlátoru zbavuje vodu nečistot, které se usazují na sítku Některý perlátor je označován za antibakteriální, zjistíme, zda nebude příliš drahý a jaká je jeho dostupnost na trhu a zda by mohl být použit do baterií v naší škole Porovnání nákladů a přínosu perlátorů je ve prospěch perlátorů, protože šetří vodu a energii Aktéři, kteří mají vliv na projekt Pozitivně Žáci třídy G 4. A Koordinátorka projektu Sdružení TIMUR kladným postojem k projektu Ředitel školy Pan školník Instalatér Všichni žáci školy Pedagogové školy Ekonomka školy 6

7 Negativně: Neshody (mezi žáky G 4. A a mezi lidmi, které potřebujeme k uskutečnění projektu - ředitel školy, odborník na instalaci perlátorů baterií atd.) Sdružení TIMUR záporným postojem k projektu Možné komplikace: Rizika Nesehraný tým Problém s doručením perlátorů pokud bychom objednávali na e-shopu (jsou např. poškozené nebo nám došel jiný typ), problém s instalaterem i jako dodavatelem perlátorů a sprchových hlavic Objednání/zakoupení přílišného množství perlátorů, kdyby se muselo tímto způsobem řešit případná množstevní sleva a případně špatný typ perlátorů Objednání/zakoupení malého množství perlátorů - může být problém i jejich nedostatku na trhu V některých třídách jsou jiné baterie Hádky členů ve třídě G 4. A nebo ve vytvořeném projektovém týmu Nepochopení projektového záměru ředitelem školy Perlátory nebudou mít účinek, jaký jsme předpokládali nebo jsme tuto informaci získali studiem perlátorů na internetu Instalatér odmítne instalaci perlátorů Předpoklady Dohodnutí se na kompromisu Sepsání zpětného u o chybě a požádání o napravení Vyřešit vzniklý problém, shánět i více instalatérů - zatím se to jeví jako problém, který musíme vyřešit Musí být odborné rozhodnutí o typech perlátorů do stávajících školních baterií a dohodnout potřebné počty perlátorů Určení nejméně používaných typů baterií u umývadel na naší škole, v případě nesehnání vhodných perlátorů - v těchto bateriích perlátory vynechat, nebude zde snižována spotřeba vody, věříme, že by se podobný problém podařil vyřešit Výběr vždy nejvhodnějších typů perlátorů Řešení kompromisem s cílem efektivity a úspěšného dokončení žákovského projektu Žáci vysvětlí projektový cíl a zajištění udržitelného stavu a myslíme si, že pan ředitel bude z nás mít radost Pečlivý výběr perlátorů, budeme sledovat jejich efektivitu, vše budeme řešit s instalatérem Budeme muset mít velkou výdrž a shánět další možné instalatéry, až 7

8 Nedostatek finančních prostředků splníme cíl projektového záměru - snížení ekologické stopy školy Projektový záměr chceme uskutečnit, je to náš velký cíl. Projekt je pro nás i velkou motivací. Rádi bychom byli vzorem ostatním žákům naší školy a také bychom tímto malým opatřením pomohli i v ochraně planety Země. Z těchto důvodů rádi opravíme případné nedostatky v projektové žádosti a byli bychom moc rádi, kdyby náš projekt na snížení ekostopy Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo byl mezi vybranými a veškeré náklady byly proplaceny z projektu Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol Harmonogram projektu 1. Vytvoření ekologicky úsporného žákovského projektu v období od do i s napsáním žákovského projektu 2. Zjištění spotřeby vody za rok konzultace s panem školníkem a paní ekonomkou školy v období Zpracování ekostopy školy v kalkulátoru projektu Ekoškola v první fázi dle školních výstupů v listopadu Rozhodování žáků G 4. A - výběr opatření, kterým sníží ekostopu školy.dne Dohodnutí žáků G 4. A - opatřením bude nákup a instalace perlátorů s cílem šetření vodou - studenou i teplou dne Zjištění počtu baterií u umývadel v hlavní budově školy na Pontassievké ulici, jsou zapojeni všichni žáci G 4. A ve čtyřech realizačních týmech...do Zjištění počtu perlátorů do Průzkum trhu - internet, obchody do

9 9. Zpracování ekostopy školy v kalkulátoru projektu Ekoškola, úspěšná validace výpočtu ekostopy naší školy proběhla dne Shánění instalatérů - hledat různými způsoby, víme, že je jich na trhu nedostatek a zakázka našeho projektu je pro ně málo zajímavá, protože se jedná o malou zakázku během února, března, dubna Konzultace s instalatérem/ry - zjištění typů perlátorů ke stávajícím bateriím - protože vznikají problémy - je to pro instalatéry méně zajímavá práce březen 2013 a pokračování i v dubnu, případně v květnu Konzultace s instalatérem/ry - zda by bylo možné perlátory a sprchové hlavice nainstalovat - protože vznikají problémy - je to pro instalatéry méně zajímavá práce březen a pokračování i v dubnu případně v květnu Výběr nejvýhodnějších a pro baterie nejvhodnějších perlátorů a hlavic ke sprchám - žáci hledají na internetu únor Výběr nejvýhodnějších a pro baterie nejvhodnějších perlátorů a hlavic ke sprchám - žáci hledají ve spolupráci s instalatérem únor,až květen Zpracování malého žákovského projektu nejprve ve 4 realizačních týmech a pak komplementací všech nápadů do jednoho společného třídního projektu za spolupráce koordinátorky projektu paní učitelky Vítkové únor až Předvedení projektu řediteli školy březen Zaslání projektu Sdružení TIMUR - budeme očekávat zhodnocení projektu a finanční podporu pro realizaci navrženého opatření do Instalace perlátorů bude až po schválení našeho projektu Sdružením TIMUR...duben Ve spolupráci s nasmlouvaným instalatérem, za finanční podpory projektu Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol a za asistence žáků G 4. A bude provedena realizace projektu...duben, květen až červen2013 Materiální vstupy a rozpočet projektu Průměrně stojí jeden perlátor 200 Kč. Na škole je přibližně 110 kohoutků ( s malou rezervou kolem +/- 3 kusů ). Do projektu bychom tedy vložili asi Kč což je příliš. Kdybychom však zakoupili perlátor levnější (např. za 150Kč), zaplatili bychom 9

10 přibližně Kč i s prací instalatéra. Odvodili jsme to tak, že namontování perlátorů po celé škole by mohlo trvat kolem 4 hodin. Kdyby instalatér požadoval např. 400 Kč za hodinu, stála by práce Kč. -náklady za koupi perlátorů : 110 x 150 = Kč -náklady za zaplacení práce instalatéra: 400 x 4 = Kč -celkové náklady: = Kč Rádi bychom po kontrole našeho projektu získali na jeho realizaci a pokrytí všech nákladů předpokládanou finanční částku ve výši Kč. Realizace by probíhala podle pokynů a veškerých pravidel projektu o. s. TIMURu. Tato finanční částka nemusí být definitivní, protože stále ještě řešíme zapojení instalatéra, takže aktuálně přesně nevíme přesnou výši nákladů na realizaci projektu, protože nejsou vybrané potřebné typy typ perlátorů (ze určitou cenu) a pracovníka na instalaci (s určitou hodinovou mzdou). Odkaz na perlátory : Žádost o dotaci: O dotaci budeme žádat. Dle předpokladu to vypadá na Kč. Tato finanční částka bude upravena po konkrétní domluvě s instalatérem. Zatím instalatéři mají problémy s psaním faktur, malá zakázka. Tento problém chceme co nejdříve vyřešit. T tomu potřebujeme vědět, zda může být projekt žáků G 4. A GPOA Znojmo po kontrole o.s. TIMUR k financování zařazen. Případně rádi opravíme nějaký nedostatek. Pak by mělo být jednání s instalatéry jistější, protože budou vědět, že nebudou pracovat zdarma, protože právě instalatér musí posoudit typy baterií a typy možných perlátorů, které se budou muset pořídit. Předpokládané hrazené položky budou -náklady za koupi perlátorů : 110 x 150 = Kč -náklady za zaplacení práce instalatéra: 400 x 4 = Kč -celkové náklady: = Kč Pokud by se podařilo zajistit nákup a instalci perlátorů za nižší cenu, projektový tým má v plánu zajištění i jiných úsporných opatření. Jedná se např. o úsporný systém splachování WC Pokud žádáte dotaci od občanského sdružení TIMUR, uveďte jasně celkovou částku, o kterou žádáte. Připojte seznam 10

11 položek, které budete z dotace hradit, a jejich odhadovanou cenu. (Doplní učitel.) Projektový tým Byl ve finální podobě vytvořen ze zástupců žáků čtyř projektových týmů ve třídě (aktivně pracovaly a průběžně vytvářel návrh projektu Úspora vody - GPOA Znojmo) těmito žáky G 4. A Jindřich Krátký Valerie Baráková Kateřina Heverová Petr Půček Lukáš Brounek Jan Stulhofer Dominik Irovský členy projektového týmu kromě žáků G 4. A je koordinátorka projektu - Mgr. Jarmila Vítková účetní - Ing. Petra Čermáková pan školník Přílohy Pokud chcete, můžete připojit i přílohy, např. fotografi e. Některé tabulky, grafy nebo nákresy mohou být příliš velké a způsobit, že návrh projektu bude nepřehledný. Můžete je dát do přílohy a v textu návrhu na ně jen odkázat. Na toto místo vložte seznam svých příloh. Datum předložení projektu: Projekt předkládají žáci G 4. A Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo pod vedením koordinátorky Mgr. Jarmily Vítkové. 11

Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit

Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit Název projektu: Projekt Ekostopa školy Perlátory Kdo projekt předkládá: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Třída: Gymnaziální

Více

Název projektu: Regulační ventily. Kdo projekt předkládá. Kontaktní údaje. Anotace projektu. Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit

Název projektu: Regulační ventily. Kdo projekt předkládá. Kontaktní údaje. Anotace projektu. Zdůvodnění projektu problém, který má projekt vyřešit Název projektu: Regulační ventily Kdo projekt předkládá Třída: 9.A Učitel / učitelka: Mgr. Iva Nevěčná Jméno a adresa školy: ZŠ, Znojmo, Mládeže 3 Kontaktní údaje e-mail školy: info@zsmladeze.cz e-mail

Více

Název projektu: Voda není zadarmo

Název projektu: Voda není zadarmo Název projektu: Voda není zadarmo Kdo projekt předkládá Třída: 9. ročník Učitel / učitelka: Petra Ratajová Jméno a adresa školy: ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice, Školní 160 Sedlec-Prčice 257 91 Kontaktní údaje e-mail

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

Návrh projektu: Název projektu: Baterie na páku, ty to mají na háku! Kdo projekt předkládá: Kontaktní údaje: Anotace projektu:

Návrh projektu: Název projektu: Baterie na páku, ty to mají na háku! Kdo projekt předkládá: Kontaktní údaje: Anotace projektu: Návrh projektu: Název projektu: Baterie na páku, ty to mají na háku! Kdo projekt předkládá: třída kvarta pod dohledem třídní profesorky Kateřiny Lapihuskové Kontaktní údaje: třída kvarta (učebna 105) třídní

Více

Účelem našeho projektu je snížit ekologickou stopu školy úsporou elektrické energie.

Účelem našeho projektu je snížit ekologickou stopu školy úsporou elektrické energie. Návrh projektu: Jak k lepšímu a levnějšímu! Kdo projekt předkládá: Třída: 9. Třída Učitel: Mgr. Eva Veselá Adresa školy: ZŠ a MŠ Červená Voda 341, Červená Voda 561 61 Kontaktní údaje: Kontaktní e-mail

Více

Název projektu: Svítíme levně a ekologicky

Název projektu: Svítíme levně a ekologicky Název projektu: Svítíme levně a ekologicky Kdo projekt předkládá Třída: 1. C, obor Informační technologie, 30 žáků Učitel / učitelka: Mgr. Emília Justová Jméno a adresa školy: Střední škola teleinformatiky,

Více

ANALÝZA ENERGIE b) Vytápění

ANALÝZA ENERGIE b) Vytápění ANALÝZA ODPADY Vyhýbáme se používání výrobků na jedno použití. Z ankety Svačiny vyplynulo, že žáci 1. stp. si převážně nosí svačinu z domova, a to v plastové krabičce. Pití mají v plastové lahvi, kterou

Více

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

Název: Zdroje stejnosměrného napětí Výukové materiály Název: Zdroje stejnosměrného napětí Téma: Zdroje stejnosměrného elektrického napětí RVP: využití Ohmova zákona při řešení praktických problémů Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické

Více

Obec Písařov, Písařov 80, 789 91

Obec Písařov, Písařov 80, 789 91 Odpovědi na otázky občanů ke kanalizaci v obci Písařov (březen 2016) Proč budovat kanalizaci? Cílem kanalizace obecně je snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních

Více

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti.

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti. Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti. Rozhodl se tak pro své vlastní řešení. Vybudoval ostrovní fotovoltaickou elektrárnu, která dnes zvládá

Více

Školní řád jazykové školy GPOA. Obecná ustanovení

Školní řád jazykové školy GPOA. Obecná ustanovení Školní řád jazykové školy GPOA Obecná ustanovení 1. Činnost jazykové školy GPOA se řídí Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. a

Více

ZPRAVODAJ. pro jihočeská města a obce Prosinec 2015

ZPRAVODAJ. pro jihočeská města a obce Prosinec 2015 ZPRAVODAJ 9 pro jihočeská města a obce Prosinec 2015 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení představitelé měst a obcí Jihočeského kraje, ačkoliv došlo v souvislosti se změnou legislativy k

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-267/09-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-267/09-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-267/09-L Název školy: Soukromá hotelová škola Hergesell spol. s r. o. Adresa: Na Žižkově 101/9, 460 06 Liberec 6 Identifikátor: 600

Více

Obor: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Model tepelného čerpadla VZDUCH/VODA

Obor: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Model tepelného čerpadla VZDUCH/VODA Obor: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Model tepelného čerpadla VZDUCH/VODA práce SOČ Autor: Moński Jakub Ročník studia: druhý Název, adresa školy: SPŠ, Karviná, Žižkova 1818, Karviná

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ Téma: Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. Zpracoval(a): Dvořáková Hana Fojtíková Veronika Maříková Jana Datum prezentace: 21.dubna 2004

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Žádost o snížení stočného

Žádost o snížení stočného Velké Dářko s.r.o. Škrdlovice 240, 591 01 Žďár nad Sázavou (správcem obecního vodovodu) Zapsaná u KOS v Brně dne21.12.1999 odd. C, vložka 36003 IČO: 25585657 DIČ: CZ25585657 Tel.,fax: 566 659186 Bankovní

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili aktivity v projektech, do kterých se přihlásili, účastnili

Více

Obec Janovice ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU MLHA

Obec Janovice ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU MLHA ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU MLHA Název projektu: Mlha Kontakt na osobu zodpovědnou za realizaci: Mgr. Ing. Gabriela Milotová, mistostarosta@obecjanovice.cz, +420 727 962 291 Období realizace

Více

Příklady jednoduché úpravy pitné vody

Příklady jednoduché úpravy pitné vody Příklady jednoduché úpravy pitné vody Autoři : V. Navrátil V některých případech je nutné jímanou vodu upravovat v některém z ukazatelů, který nesplňuje doporučené limity, snižuje kvalitu vody a dlouhodobé

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019)

Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Koncepce rozvoje Základní školy Starodubečská. (2014 2019) Cíle: Naším hlavním zájmem je, aby se každý rok hlásilo do naší školy co nejvíce dětí z Dubče a Dubečku a aby tyto děti strávily v naší škole

Více

Věc: 1. výzva k doplnění a zpřesnění údajů v průběžné monitorovací zprávě č. 3 (závěrečná monitorovací zpráva) a zjednodušené žádosti o platbu

Věc: 1. výzva k doplnění a zpřesnění údajů v průběžné monitorovací zprávě č. 3 (závěrečná monitorovací zpráva) a zjednodušené žádosti o platbu Číslo výzvy: 23 Název globálního grantu: Název programu podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Adaptabilita a konkurenceschopnost 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V OBCI KŘEPICE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V OBCI KŘEPICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V OBCI KŘEPICE Napojení objektů na kanalizaci se provádí kanalizační přípojkou. Splaškové odpadní vody (z kuchyně, koupelny, WC apod.) se odvádí do splaškové

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Vznik a množství srážek

Vznik a množství srážek ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Vznik a množství srážek Pro vznik srážek je důležitá teplota a tlak (nadmořská výška)

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1

evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ISBN 80-86552-96-9 Pokyny pro žadatele o grant pro Akci

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchodní a dodací podmínky platné od 25.9.2013 pro www.sportobchod.cz provozovaný společností SportObchod.cz s.r.o., IČ 26904241, Čechyňská 16, 60200 Brno, vedenou u rejstříkového soudu v Brně v oddíle

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka

EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK. Správce měřidla Pracovník servisní platformy Roky 2013 2017 2020 Plán 60 80 Skutečnost 40 Popis měřítka Problémový C1 Cíl C1 Číslo indikátoru okruh EXISTENCE A VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK Minimalizace černých skládek C1 % Podíl zlikvidovaného odpadu z černých skládek Plán 60 80 Skutečnost 40 Cíl C1.1 existujících,

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující -

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující - (Eco-Schools) - obhajující - Název školy Adresa školy ZŠ Milín Školní 247, 262 31 Milín Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Jana Pižlová Mgr. Jana Pižlová Datum auditu 4.5. 2011 Jména

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Formulář byl vyplněn na adrese: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2016/prihlasovaci-formular/ Přihlášení do Burzy filantropie

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015 Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015 Dotace na podporu sociálních služeb Účel podpory Předpokládaný celkový objem

Více

Paušální karta. Podklad pro stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace

Paušální karta. Podklad pro stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace Podklad pro stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody ). Číslo odběru: Odběratel:

Více

2. Zajistit doplnění chybějících obkladů - realizace - splněno (pí. Nátrová)

2. Zajistit doplnění chybějících obkladů - realizace - splněno (pí. Nátrová) ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 16.11.2009 konané formou elektronické konference ve dnech 16.11.2009 až 22.11.2009 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze Zúčastnili se všichni členové výboru Nebyly

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE verze ke dni 3.9.2007 OBSAH: 1 Obecná upřesnění příloh k Formuláři žádosti (vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy)... 2 1.1

Více

Název projektu: OSVĚTLENÍ

Název projektu: OSVĚTLENÍ Název projektu: OSVĚTLENÍ Kdo projekt předkládá Třída: 7. třída Učitel / učitelka: Mgr. Radmila Benešová Jméno a adresa školy: ZŠ Hranice, okres Cheb Husova 414 Hranice 351 24 Kontaktní údaje e-mail školy:

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA výstupů z evaluačních dotazníků lektorů z kurzů DVPP za UP Problematika zdravotního postižení či znevýhodnění Období listopad 2013 květen 2015 Od listopadu 2013 do května bylo realizováno

Více

10 krát. Seznamte se s vývojem v oblasti efektivity topení a kontroly. evoflat.danfoss.com. Rozsah topení Danfoss EvoFlat - vývoj topení

10 krát. Seznamte se s vývojem v oblasti efektivity topení a kontroly. evoflat.danfoss.com. Rozsah topení Danfoss EvoFlat - vývoj topení MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Seznamte se s vývojem v oblasti efektivity topení a kontroly Rozsah topení Danfoss EvoFlat - vývoj topení 10 krát rychlejší opakované utažení díky spojům Click-fit. Click-fit

Více

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce 269 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní a reklamační podmínky jsou platné pro internetový obchod provozovaný firmou Ates spol. s r.o., Vigantice, Rožnov pod Radhoštěm na webové adrese www.ates-cz.cz. Úvodní ustanovení

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 30. 3. 2012 2011/2309(INI) NÁVRH ZPRÁVY o průmyslových, energetických a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy (2011/2309(INI))

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5937-80/ 2015 o ceně nemovité věci- Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: rodinného domu č. p. 239, s příslušenstvím

Více

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT)

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) OBSAH S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) ČÍSLO SMĚRNICE VVP 001/2012 DATUM VYDÁNÍ 2012-09-03 ÚČINNOST OD 2012-09-04 ZPRACOVALI SCHVÁLIL ZŘŠ, VMT RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Více

Průběžná zpráva o projektu. Název projektu Odpočinek pod korunami

Průběžná zpráva o projektu. Název projektu Odpočinek pod korunami Průběžná zpráva o projektu Název projektu Odpočinek pod korunami Název předkladatele: Masarykova střední škola Letovice Sídlo: Tyršova 500, Letovice Právní forma: příspěvková organizace IČ: 66596882 DIČ:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Příloha výroční zprávy školy 1 Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Způsobilé výdaje. Prosím o konkretizaci uznatelných výdajů v návaznosti na standardy účetnictví. Výše režie a její náplň.

Způsobilé výdaje. Prosím o konkretizaci uznatelných výdajů v návaznosti na standardy účetnictví. Výše režie a její náplň. Způsobilé výdaje Musí být ve finančním plánu projektu vykázány všechny výdaje spojené s projektem? Např. předložený projekt bude za cca 500 mil CZK. V průběhu přípravy projektu bude zaplaceno cca 1,5 mil

Více

Velké. problémy s odpadní vodou. zahrada zaměřeno na

Velké. problémy s odpadní vodou. zahrada zaměřeno na zahrada zaměřeno na Velké problémy s odpadní vodou Ne každý je napojený na obecní kanalizaci. A tak musí přemýšlet, co s odpadními vodami. Čističku, septik se zemním filtrem nebo jímku? Text: Jan Čech

Více

Výsledek: Shromáždění schvaluje vyřezání starých dřevin (thují) před objektem a následnou úpravu plochy nízkým porostem.

Výsledek: Shromáždění schvaluje vyřezání starých dřevin (thují) před objektem a následnou úpravu plochy nízkým porostem. Zápis z jednání na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420 409, 713, 714 (dále jen SVJ ) se sídlem Praha 9, Jablonecká 412, a členů družstva, která se konala dne 3. prosince 2009

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 Identifikátor školy: 600 010 015 Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Více

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

Více

ZKUŠENOSTI A PRAXE POUŽÍVÁNÍ DISTANČNÍCH PODPOR V PRESENČNÍ VÝUCE

ZKUŠENOSTI A PRAXE POUŽÍVÁNÍ DISTANČNÍCH PODPOR V PRESENČNÍ VÝUCE ZKUŠENOSTI A PRAXE POUŽÍVÁNÍ DISTANČNÍCH PODPOR V PRESENČNÍ VÝUCE HRBÁČEK JIŘÍ Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Poříčí 31, 603 00 Brno hrbacek@jumbo.ped.muni.cz Abstrakt: Zkušenosti a

Více

Název zakázky: Milady Horákové 549 PD na výměnu rozvodů ústředního topení a zdravotechnických instalací

Název zakázky: Milady Horákové 549 PD na výměnu rozvodů ústředního topení a zdravotechnických instalací V Hradci Králové dne 11.09.2015 Veřejná zakázka č. 1550 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Milady Horákové 549 PD na výměnu rozvodů ústředního topení a zdravotechnických instalací Zadavatel zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Cesta k úspěšnému projektu

Cesta k úspěšnému projektu Cesta k úspěšnému projektu Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 V naší skupině máme každý mnoho informací, každý má své zkušenosti s fundraisingem, každý

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015 V Liberci 20. dubna 2016 Předkládá Miloslav Studnička, ředitel Botanické zahrady Obsah 1. Samostatné zhodnocení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Gymnázium Jana Palacha,

Gymnázium Jana Palacha, Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: MK 1. stupeň Název metodického

Více

Nabídka pro střední školy a konzervatoře do ŠABLON

Nabídka pro střední školy a konzervatoře do ŠABLON Nabídka pro střední školy a konzervatoře do ŠABLON (EU peníze školám) Chcete pomoci s přípravou či realizací šablon? Hledáte stáže či semináře pro pedagogické pracovníky vhodné do šablon? Chcete žákům

Více

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015

Srovnávací analýza ekologického stavu. Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015 Srovnávací analýza ekologického stavu Základní školy Zelená Havířov - Ţivotice září 2015 -1- Při zpracování srovnávací analýzy ekologického stavu naší školy jsme vycházeli z výsledků rozborů ekologického

Více

Všeobecné podmínky pro nákup v internetovém obchodě IT-velkoobchod.cz

Všeobecné podmínky pro nákup v internetovém obchodě IT-velkoobchod.cz Všeobecné podmínky pro nákup v internetovém obchodě IT-velkoobchod.cz Tento dokument je platný od 1.6.2007 se změnou ceny dopravy od 4.12.2008 Tyto obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

Přírodovědný klub ZŠ a MŠ Adamov. Vypracovala: Alžběta Mašijová 6.A Soňa Flachsová 9.A Kateřina Beránková 9.A Anna Kobylková 9.A

Přírodovědný klub ZŠ a MŠ Adamov. Vypracovala: Alžběta Mašijová 6.A Soňa Flachsová 9.A Kateřina Beránková 9.A Anna Kobylková 9.A Přírodovědný klub ZŠ a MŠ Adamov Vypracovala: Alžběta Mašijová 6.A Soňa Flachsová 9.A Kateřina Beránková 9.A Anna Kobylková 9.A Obsah: 1. Cíl 2. Úvod 3. Hlavní část Zásobování vodou Ochrana vod Studánky

Více

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE OHŘÍVAČE VODY

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE OHŘÍVAČE VODY TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE OHŘÍVAČE VODY OKHE SMART Inteligentní ohřívač vody s elektronickým termostatem a s možností připojení na HDO (snížená sazba elektřiny)! NOVINKA NA STRANĚ 12 OBSAH 5 DŮVODŮ, PROČ

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

Plán činnosti Ekoškoly 2015/2016

Plán činnosti Ekoškoly 2015/2016 Plán činnosti Ekoškoly 2015/2016 Oblasti Klady Zápory Úkoly Prostředí - péče o úklid, estetickou výzdobu školy a úpravu okolí školy - školní bazén - nový nábytek v učebnách a kabinetech - vybavení a výzdoba

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 17.1.2016 do částky 2/2016 Sb. a 1/2016 Sb.m.s. - RA816 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Velké Heraltice, Opavská 1 Adresa:

Více

Posouzení aktuálního provozu tepelného hospodářství Centra pohybových aktivit Delfín v Uherském Brodě

Posouzení aktuálního provozu tepelného hospodářství Centra pohybových aktivit Delfín v Uherském Brodě Posouzení aktuálního provozu tepelného hospodářství Centra pohybových aktivit Delfín v Uherském Brodě Posouzení je prováděno na základě požadavku vedení města Uherský Brod Zpracovatel zprávy: Energetická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Metodický pokyn pro ukončení projektůvčetněvyúčtování dotace dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb.

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Metodický pokyn pro ukončení projektůvčetněvyúčtování dotace dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb. Program Iniciativy Společenství EQUAL Metodický pokyn pro ukončení projektůvčetněvyúčtování dotace dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb. duben 2008 Metodický pokyn byl vytvořen národní podpůrnou

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Sanitární systémy pro uprchlické tábory

Sanitární systémy pro uprchlické tábory Technická fakulta ČZU Praha Autor: Lucie Kuzbová Semestr: letní semestr 2008 Sanitární systémy pro uprchlické tábory Proč jsem si tuto práci vybrala? Myslím, že v poslední době je téma uprchlických táborů

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více