Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE"

Transkript

1 IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Pavel Dušánek Felix Espinoza Vladimír Jelínek Aleš Kotek

2 Obsah Úvod...3 Zkoumané vlastnosti CASE nástrojů...3 IDE (vývojová prostředí)...6 Eclipse...6 Eclipse EMF... 6 Vztah EMF k UML (Unified Modeling Language)... 7 Vztah EMF k OMG MOF (Meta Object Facility)... 7 Eclipse UML Zdroje... 7.NET...7 Visual Studio... 8 Visual Studio Express products... 8 Visual Studio Standard a Professional Edition... 9 Visual Studio Team System... 9 Visual Studio Team Foundation Server... 9 Zdroje CASE nástroje...11 Visual Paradigm for UML...11 Zdroje Poseidon for UML...15 Zdroje Power Designer...17 Zdroje Together Edition Zdroje Select Component Architect...21 Zdroje PROSA UML 2004 Programmer Edition...25 Zdroje UMLStudio...28 Zdroje Visual UML Developer Edition...31 Zdroje Závěr...33 Matice integrace CASE do IDE...33

3 Úvod Zkoumané vlastnosti CASE nástrojů Podporované platformy - nejzákladnější kritérium, je velmi důležité pod jakým operačním systémem je daný CASE nástroj schopen pracovat. V úvahu přicházejí většinou Windows XP, 98, 2000, NT nebo operační systémy typu UNIX. Podporovaná verze UML - notace UML (Unified Modelling Language), se v současné době stává standardem pro interpretaci objektových metodik. Dnes je UML nejrozšířenější používanou objektovou notací, na jejíž základech stojí většina nabízených CASE systémů. Za pár let své existence doznalo UML několik rozšíření a modifikací jako například zavedení OCL (Object Constraint Language) a prostředků pro business modelování. Zatím poslední verze je 2.0. Podporované typy digramů - typy diagramů jsou z velké části dány podporou notace UML. Tato notace obsahuje např. tyto diagramy: diagram případů užití (use case diagram), sekvenční diagram (sequence diagram), diagram spolupráce (collaboration diagram), diagram tříd (class diagram), stavový diagram (state transition diagram), diagramy aktivit (activity diagram), diagram komponent (component diagram), diagram nasazení (deployment diagram). Většina CASE nástrojů však jde mnohem dále a nabízí ještě k použití např. modely pro datové modelování, modelování procesů a další. Podpora a kompatibilita importu/exportu z/do standardního formátu XMI (XML Metadata Interchange) - XMI je standard OMG, který propojuje modelování s XML. Definuje cestu jak popsat objekty modelu v XML dokumentech. Struktura XMI dokumentu odpovídá modelu, elementy mají stejná jména a hierarchii. Jeho primárním úkolem je umožnit snadnou výměnu metadat modelu. Je mnoho případů, kdy konkrétní CASE umí sice exportovat do XMI, ale konkurenční nástroj nedokáže z tohoto souboru importovat. Tento formát je ale zatím jediným způsobem, jak mohou (nebo zatím nemohou) konkurenční CASE nástroje spolupracovat. Výrobci však nemají příliš velký zájem o tuto spolupráci, proto asi vývoj v této oblasti nebude patřit k těm nejrychlejším. Do budoucna však považujeme toto kritérium za důležité, a proto jej nemůžeme vynechat. Uživatelská přítulnost a použitelnost - uživatelskou přítulností a použitelností se rozumí uživatelské prostředí, jednoduchost, pochopitelnost, přívětivost nebo i např. zpracováním dokumentace. Při profesionálním použití se u takovéhoto nástroje tráví mnoho času a více než důležité zajistit, aby se tento zbytečně neprodlužoval. Cokoliv může usnadnit práci nebo ji urychlit (byť jen o desetinu sekundy) se v celkovém čase zúročí. Výrazně může ušetřit práci použití tzv. horkých kláves nebo pokud editor disponuje funkcí UNDO? Podpora generování a reverse engineeringu kódu programovacích jazyků - reverse engineering je možnost, jak zahrnout do analýzy či návrhu systému již hotový zdrojový kód. Ten se procesem reverse engineeringu transformuje do diagramů. Celé diagramy nebo jejich části lze potom považovat za součást návrhu systému. Takhle lze "vykrádat" již hotové grafické knihovny či části jiných systémů a šetří se čas. Podpora round-trip engineering kódu ve vývojových nástrojích znamená, že nástroj je schopen vzájemně synchronizovat vygenerovaný programový kód a model. Integrace do vývojových prostředí - je jedním z nejdůležitějších kritérií v posuzování CASE nástrojů v této práci. Každý, kdo si chce pořídit kvalitní CASE a plně ho uplatnit v praxi při

4 vývoji softwaru, měl by klást důraz právě na toto kritérium. Před vyslovením otázky na integraci je nutné si uvědomit, zda od nástroje požadujeme, aby se stal jednou částí technologické linky vývoje projektu. V tomto případě musí existovat návaznosti na ostatní nástroje. Ne každý projekt však právě tohle potřebuje. Nejnižším stupněm integrace může být generování nebo reverse engeneering. Plná integrace je většinou podporovaná až u dražších a robustnějších nástrojů nebo u velkých balíků na vývoj software. Rozšiřitelnost - neexistuje CASE, který by vyhověl všem projektům a všem nárokům uživatelů. Každý projekt vyžaduje určité úpravy nástrojů. Praxe říká, že mnoho projektů nebylo úspěšně dokončeno, protože vývojové nástroje nebylo možné přizpůsobit potřebám projektu. Je velice výhodné, když CASE disponuje nějakým jazykem, kterým je jej možné upravovat. Ještě lépe, když jsou s nástrojem dodávány zdrojové kódy jeho modulů nebo jeho repository užívá standardní rozhraní (např. OLE2). Potom už není problém vytvořit si například vlastní generátor. Stačí se podívat, jak je udělán generátor jiný. Teprve však nad dostatečně kvalitní a otevřenou repository lze provádět customizaci. Podpora činnosti v týmu, repository - jádro každého CASE spočívá v repository. Ta musí být dostatečně robustní, aby zvládla velké projekty či mnoho uživatelů najednou (pokud to vyžaduje váš projekt), musí mít dostatečně rychlou odezvu, musí být přenosná mezi platformami (jestliže se projekt vyvíjí na více platformách). Některé CASE mají souborově založenou repository, ale většina databázově. Je důležité, na jaké DB platformě může být repository založena, popř. zda může být založena na více DB platformách. Činnost týmu může být podpořena i systémem přístupových práv. Podpora verzovaní - pokud na projektu pracuje více lidí, je téměř jisté, že budou sdílet jednotlivé komponenty modulu. Jeli projekt rozsáhlejší, je zřejmé, že jedna komponenta může být dále rozvíjena více směry (např. kvůli potřebě různých pohledů na realitu). Je proto nutné komponenty vývoje sdílet a verzovat. Je vhodné, aby verzování bylo jak vertikální, tak horizontální (tedy aby komponenta např. diagram alfa.1 měl další vertikální verzi alfa.2, ale také horizontální verzi alfa.1.1). Tak vzniká určitá síť verzí, která umožňuje kvalitnější práci. Verzování může být zajištěno jak nadstavbovým programem nebo integrovaným systémem. Podpora od výrobce, komunity uživatelů,... - bez podpory od výrobce je jen velmi malá pravděpodobnost, že si tento CASE někdo vybere. Podpora může mít různou formu. Může se jednat o nejjednodušší formu podpory přes webové stránky výrobce, komunikaci em, telefonem nebo může představovat i složité systémy call center a technické podpory s garantovaným časem vyřešení problému. Neoficiální formou mohou být nejrůznější komunity uživatelů na Internetu. Podpora modelování databází - pokud má CASE nástroj možnost datového modelování, může také generovat datový model. Generuje jej také pro DB platformu, na které bude postaven systém, který chceme vyvíjet? Popřípadě, generuje jej do obecného sql jazyka, aby mohl být vytvořen na různých DB platformách? Dokáže CASE generovat (spolupracovat) přímo s určitým databázovým systémem např. přes ODBC. Tvorba dokumentace v CASE nástroji a výstupní podoba - CASE by měl mít možnost generovat dokumentaci, založenou na určitých pravidlech. Kvalitní CASE mají možnost dopředu specifikovat, co má být v dokumentaci obsaženo, takže lze vytvářet různou dokumentaci např. pro manažery a pro testery. Výstupní formou je nejčastěji HTML nebo XML dokument. Samozřejmý je i výstup do nějakého běžného textového formátu jako např. doc nebo rtf. Požadavkem na dokumentaci je automatická aktualizace při jakékoliv změně v jednotlivých modelech.

5 Cena - k tomuto kritérium není nutné nic dodávat.

6 IDE (vývojová prostředí) Eclipse Eclipse je open source komunita, jejíž projekty jsou zaměřeny na poskytování na výrobci neutrální otevřené vývojové platformy a aplikačních frameworků pro vytváření aplikací. Eclipse Foundation je nezisková organizace napomáhající tvorbě, vývoji, propagaci a podpoře Eclipse Platform a kultivaci jak open source komunity tak doplňujících produktů, vlastností a služeb. Následuje popis Eclipse projektů, které mají přímou vazbu k vývojovým CASE nástrojům. Eclipse EMF EMF je framework pro modelování a generování kódu. V rámci Eclipse EMF poskytuje prostředky pro transformaci modelu do javovských tříd a naopak. EMF používá pro definici modelu XMI 2.0. Je několik cest jak dostat model do této formy: přímá editace modelu v EMF, který obsahuje jednoduchý stromový editor nebo použít (free) EclipseUML grafický editor od firmy Omondo 1. ruční vytvoření XMI dokumentu za použití XML nebo textového editoru (pro XML guru), export/import XMI dokumentu z modelovacího nástroje (nejjednodušší v případě kdy je takový nástroj k dispozici), prozkoumáním okomentovaných javovských rozhraní (jednoduché řešení pro Java programátory), použití XML Schematu k popisu formy serializace modelu (uplatní se zejména při vytváření aplikace, která musí číst a/nebo zapisovat konkrétní XML formát). Když je EMF model vytvořen, může EMF generátor vytvořit odpovídající javovské třídy. Ty mohou být následně editovány, přidávány metody a proměnné, které se promítnou zpět do modelu. Nejdůležitější je, že EMF poskytuje základ pro interoperabilitu s dalšími nástroji a aplikacemi založenými na EMF. Tři základní části EMF jsou: EMF Jádro EMF frameworku obsahuje metamodel (Ecore) pro popis modelů a běhovou podporu pro modely, zahrnující upozornění na změny modelu, podporu perzistence s XMI serializací a API pro obecnou manipulaci s EMF objekty. EMF.Edit Framework obsahující obecné třídy pro vytváření editorů EMF modelů. EMF.Codegen Prostředek schopný generování všeho potřebného, tak aby bylo možno vytvořit kompletní editor pro EMF model. Obsahuje GUI ve kterém mohou být specifikovány volby pro generování a mohou být spouštěny generátory. Jsou podporovány tři základní úrovně generování kódu: 1. Model poskytuje javovská rozhraní a implementační třídy pro všechny třídy v modelu, plus 2. Adaptéry generuje implementační třídy, které adaptují třídy modelu pro editaci a zobrazení. 1

7 3. Editor produkuje strukturovaný editor, který odpovídá doporučovanému stylu pro Eclipse EMF model editoru a slouží jako počáteční bod pro přizpůsobování. Všechny generátory podporují regeneraci kódu se zachováním uživatelských modifikací. Generátory mohou být spouštěny z GUI nebo z příkazové řádky. Vztah EMF k UML (Unified Modeling Language) UML je nejpoužívanější standard pro popis objektových systémů. UML vychází z toho, že komplexní systémy nelze popsat jedním pohledem, ale pouze několika pohledy z různých stran. Proto obsahuje různé diagramy modelu. EMF ze zabývá pouze jedním aspektem UML, modelováním tříd. Vztah EMF k OMG MOF (Meta Object Facility) EMF začal jako implementace MOF specifikace, ale na základě zkušeností s implementací mnoha nástrojů, které ho používají, se vyvinul do dnešní podoby. Na EMF lze pohlížet jako na vysoce efektivní javovskou implementaci základní podmnožiny MOF API. Aby nedocházelo ke zmatení je matamodel v EMF nazýván Ecore. MOF a Ecore mají mnoho podobných vlastností pro popis tříd, jejich struktury, chování, dědičnosti. Liší se v oblasti životního cyklu, datových typů a komplexních aspektů asociací. V MOF 2.0 je vyčleněna podobná podmnožina nazývaná EMOF (Essential MOF). Mezi Ecore a EMOF jsou malé rozdíly, většinou jen v názvech. EMF může transparentně číst a zapisovat serializace EMOFu. Eclipse UML2 Dalším Eclipse projektem, který má úzký vztah k CASE nástrojům je UML2. Jedná se o implementaci UML2 založenou na EMF. Cíle projektu jsou poskytnutí použitelné implementace UML 2.0 metamodelu podporující vývoj modelovacích nástrojů, společné XMI schema k ulehčení výměny modelů, testování a validování modelů. UML2 obsahuje jednoduché rozhraní pomocí kterého lze vytvářet modely v podobě stromové struktury jednotlivých elementů. Zdroje Eclipse - Eclipse EMF - Eclipse UML2 - Technologie.NET je primárně určena pro vývoj aplikací komunikujících v rámci sítě internet. Celé řešení staví na otevřených formátech, především pak na XML, jež umožňuje universální výměnu dat. Přestože.NET lidé neustále vnímají jako technologii nerozlučně spjatou s Windows, lze ji implementovat i nad jinými operačními systémy, a tak se lze setkat i se snahou o implementaci na linuxových operačních systémech (např. iniciativa MONO). Tuto nezávislost zajišťuje skutečnost, že aplikace může být psána v různých programovacích jazycích, neboť zdrojový kód je kompilován

8 nejprve do MSIL, který respektuje uvedené CLS (Common Language Specification). Spuštění probíhá v režii CLR, který využívá již konkrétní sady instrukcí procesoru a mezikód převádí do nativního (např. ve Windows do klasického *.exe) To vše probíhá v rámci.net Frameworku, což je vlastně obdoba JVM (Java Virtual Machine) a pro lepší představu přikládáme nástin architektury frameworku. Z druhého obrázku je pak patrné, že technologie.net je skutečně připravena k integraci s různými vývojovými nástroji. Jediným požadavkem je, aby nástroj byl schopen generovat MSIL. Výhody zmíněného přístupu jsou nesporné, programátoři mohou vyvíjet svou část aplikace v nejvhodnějším prostředí, přičemž integrace se zbývajícími částmi je zaručena. Vzhledem ke skutečnosti, ze informace o programu jsou ukládány společně s kompilovaným kódem, odpadá nutnost do databáze registru (platí pro MS Windows), instalace spočívá v pouhém překopírování. Visual Studio Komplexní vývojové prostředí pro tvorbu aplikací pod.net, jehož oblíbenost prudce roste. Aktuální edice Visual Studia se oproti předchozí edici značně rozrostla a pokrývá nyní celý životní cyklus vyvíjených aplikací, navíc si zákazník může vybrat z mnoha variant, jejichž stručnou charakteristiku dále uvádíme. Visual Studio Express products Je řada určena pro začátečníky, kteří by si rádi pro začátek trošku osahali prostředí Visual Studia. Řada je k dispozici zdarma a nelze se tedy divit, že zdaleka neobsahuje všechny možnosti plnohodnotného produktu. Uživatel si musí stáhnout verzi uzpůsobenou pouze pro jeden programovací jazyk (tzn. Visual Basic, C++, C# a J#), už toto představuje značné omezení. Varianty řady Express se mezi sebou ani neintegrují, tudíž stáhnete-li si např. variantu pro VB a C++, tak neočekávejte, že by mezi sebou jakkoliv komunikovaly, jde o dva samostatné produkty. Obsahují pouze základní prostředí Visual Studia pro design aplikací a psaní kódu, nedodávají se k nim žádné rozšiřující nástroje a ani není možné je propojit s externími aplikacemi pro reporting nebo správu verzí zdrojového kódu.

9 Visual Studio Standard a Professional Edition Určené především pro programátory- jednotlivce, samozřejmě již obsahuje podporu všech programovacích jazyků, nástroje pro návrh databází, nástroje pro tvorbu webových a aplikací, editování XSD i XSLT, nástroj k vývoj aplikací pro SmatrPhone a Pocket PC, nástroje k tzv. debuggingu (nalézání a odstraňování chyb). Varianta Professional Edition je navíc obohacena o SQL Server 2005 Developer Edition a Crystal Reports (ladění kódu na vzdálených stanicích) Visual Studio Team System Je zřejmé, že Microsoft se snaží proniknout mezi špičku, proto svou řadu rozšířil o produkt, který je určen pro vývoj rozsáhlých aplikací. Varianta Team je tvořena třemi integrovanými částmi- VS Team Architekt, VS Team Developer A VS Team Tester. Každá část pokrývá různé potřeby a disponuje různými nástroji. Team Architekt je zaměřen na návrh, obsahuje proto nástroje sloužící k modelování, na webových stránkách Microsoftu jsem bohužel nikde nenašel výčet podporovaných diagramů. Těžko říct, co se přesně skrývá za pojmem uvedeným v charakteristikách- Visio and UML Modelling. Velkou výhodou však bezesporu je neustálá konzistence mezi zdrojovým kódem a modelem. Za zmínku jistě stojí také modelování i na mnohem vyšší úrovni, týkající se distribuovaných aplikací. Jedná se o myšlenku tzv. System Definition Modelu, což je formální popis zachycující celý systém od návrhu jednotlivých bloků aplikace, přes model logického datového centra zahrnující různé nastavení bezpečnostních zón a firewallů, až po hardwarovou konfiguraci serverů. Druhý model nese jméno Team Developer a překvapivě je primárně určen programátorům a zabývá se tedy analýzou kódu (statickou i dynamickou). Třetí modul Team Tester a jak již název napovídá, slouží k prověřování správné funkčnosti aplikace. Visual Studio Team Foundation Server Tento produkt je komplexním datovým centrem, které v sobě udržuje informace o vyvíjených projektech a poskytuje všechny funkce, které jsou potřeba při metodickém vývoji softwaru. Data jsou uložena v relačních databázích na SQL Serveru 2005, přístup k nim pak zajišťují webové služby běžící na IIS. Díky tomu je možné k Foundation Serveru přistupovat, kromě Visual Studio Team klientů, z mnoha dalších aplikací a také lze snadno vytvářet vlastní proprietální klienty.

10 Zdroje Eclipse -

11 CASE nástroje Visual Paradigm for UML Jedná se o UML CASE nástroj firmy Visual Paradigm určený pro široké spektrum uživatelů od softwarových vývojářů po businness analytiky. Nástroj je multiplatformní díky tomu, že je celý napsán v Javě. Udávané požadavky na systém: procesor minimálně 1 Ghz, paměť minimálně 256MB, doporučeno 1GB, minimálně 400MB místa na disku, operační systém podporovaný Javou. Obr. 1: Grafické rozhraní Visual Paradigm for UML Uživatelské prostředí je přehledné, ovládání intuitivní. Zajímavá vlastnost VPUML, která velice usnadňuje kreslení modelů, je zobrazování všech možných akcí, které může uživatel v dané chvíli udělat, po najetí myší nad kterýkoli elemet modelu. V diagramech je možné použít vlastní obrázky.

12 Zajímavá je podpora textové analýzy, která umožňuje přímo v textu označit kandidátské třídy, aktéry, případy užití a pracovní toky. Ty se pak stávají součástí repository modelu a lze je pak používat při modelování. VPUML umožňuje integraci s mnoha vývojovými prostředími * (viz. tabulka). Se všemi prostředími podporuje round-trip engineering kódu a vlastního modelu. Podporována je několik běžně používaných programovacích jazyků (viz. tabulka). Další vlastností VPUML usnadňující vývoj aplikací je schopnost spolupráce s databázemi. Databáze lze modelovat pomocí ERD digramu, ze kterého je pak možné vygenerovat SQL DDL skript a nebo vytvořit databázi přímo v databázovém serveru přes JDBC. Podporováno je mnoho databázových serverů. ERD diagram je možné vytvořit ručně, reverse engineeringem stávající databáze nebo pomocí objektově relačního mapování (ORM) z class diagramu a tyto dva diagramy pak průběžně synchronizovat. Pro podporu týmové spolupráce je nutné dokoupit produkt Visual Paradigm Teamwork Server. Ten umožňuje sdílení, automatické slučování a verzování modelů. * Podrobnosti v tabulce

13 verze VPUML vlastnost Podporované platformy Enterprise Professional Standard Modeller Personal Comunity Windows, Linux, Mac OS X, Solaris a další platformy na nichž lze provozovat Javu Verze UML UML 2.0 Typy diagramů Class, Use Case, Collaboration, Sequence, State, Activity, Component, Deployment, Timing, Composite Structure, Package + Overview, ERD a ORM diagramy, Business Workflow Import/ export XMI Import i export XMI 1.0/1.2 Uživatelské prostředí Generování a reverse engineering kódu Integrace s vývojovými prostředími Rozšiřitelnost Podpora činnosti v týmu Podpora od výrobce, komunity,... Zoom, gesta myší, automatické rozložení diagramů, kopírování diagramů v podobě obrázku do systémového clipboardu, uživatelsky přizpůsobitelné rozložení objektů uživatelského prostředí, Java ( kód a třídy), C++,.NET DD nebo EXE soubory, CORBA IDL, Ada 9x, XML, XML Schema, JDBC, Hibernate, PHP 5.0 Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans, Sun ONE, Oracle JDeveloper, Borland JBuilder, BEA WebLogic Workshop Zdokumentované API pro tvorbu vlastních pluginů Pomocí produktu Visual Paradigm Teamwork Server ($ 699): slučování modelů, podpora verzování Online update, online nápověda a průvodci, integrovaná nápověda, ová technická podpora, telefonická podpora, diskuzní fórum Modelování databází Podpora tvorby dokumentace Reverse engineering db do ERD, generování db z ERD, synchronizace ERD a class diagramu, podporované databáze (Oracle, DB2, MS SQL, Sybase, MySQL, HSQLDB, Cloudscape/Derby, PostgreSQL, Informix) Export diagramu do JPG, PNG, SVG a EMF, generování HTML a PDF dokumentace, propojení dokumentace s modely Cena $1399 $699 $299 $99 $59 Zdarma pro nekomerční použití Tabulka 1: Visual Paradigm for UML verze 5.1 Zdroje Visual Paradigm -

14

15 Poseidon for UML Poseidon for UML je produktem německé firmy Gentleware AG, který začal vznikat na základech open source projektu ArgoUML. Nástroj je napsaný v Javě a proto funguje všude tam, kde je možné nainstalovat příslušný Java VM. Obr. 2: Grafické rozhraní Poseidon for UML Uživatelské prostředí je přehledné a ovládání jednoduché. Při najetí kurzorem myši nad objekty digramu, zobrazí okolo objektu dostupné akce. Poseidon for UML se umí integrovat pouze s vývojovými prostředím Eclipse. Z modelu umí generovat kód pro mnoho programovacích jazyků a dá se snadno rozšířit o další, nicméně reverse engineering zvládá pouze u Javy. Týmová spolupráce je možná pouze u Enterprise verze, která funguje na principu klient/server architektury. Všechny změny provedené jedním klientem jsou v reálném čase rozeslány ostatním připojeným klientů pracujícím na stejném projektu. Pro ukládání modelů používá asi nejrozšířenější systém pro správu verzí CVS. Pro připojení k serveru se používá zabezpečený protokol SSH. Pro lepší spolupráci mezi uživateli je integrován i Instant Messaging klient. Embedded Enterprise edice Poseidon for UML je navržená speciálně pro tvorbu embedded systémů. Generuje efektivní Java, ANSI C a C++ kód, tak aby byl použitelný i v 8-bit a 16-bit zařízeních.

16 verze Poseidon for UML Community Standard Professional Enterprise Embedded Enterprise vlastnost Podporované platformy Verze UML UML 2.0 Typy diagramů Import/ export XMI Uživatelské prostředí Generování a reverse engineering kódu Integrace s vývojovými prostředími Rozšiřitelnost Podpora činnosti v týmu Podpora od výrobce, komunity,... Modelování databází Podpora tvorby dokumentace Cena Windows, Linux, Mac OS X, Solaris a další platformy na nichž lze provozovat Javu Class, Use Case, State, Activity, Collaboration, Sequence, Deployment, Component Pro ukládání modelů používá standardně XMI 1.2, navíc možnost importu XMI 1.0/1.1 Lokalizace do několika jazyků, Generování Java kódu Generování Java kódu a reverse engineering Java kódu Podpora pluginů Generování C++, C#, CORBA IDL, Delphi, Perl, PHP, VB.net kódu + možnost modifikace šablon pro generování kódu, reverse engineering Java kódu a JAR archivů Eclipse Online dokumentace, ová podpora, diskuzní fórum Export GIF, JPG, PNG, PS, EPS, SVG Zdarma pro nekomerční použití Tabulka 2: Poseidon for UML verze 3.2 Generování SQL DDL C++, ANSI C, Java Klient/server architektura, zamykání částí modelu, kontrola konfliktů, zabezpečená komunikace se serverem (SSH), integrovaný instant messenging Export GIF, JPG, PNG, PS, EPS, SVG, WMF; export dokumentace jako HTML nebo dokument Wordu $249 $875 Na vyžádání $3590 Zdroje Gentleware -

17 Power Designer V předchozí části jsem se věnoval vývojovému prostředí- Visual Studio a zmínil jsem skutečnost, že nová řada pokrývá cely životní cyklus aplikace, tedy i modelování. Neměl jsem sice možnost osobně to odzkoušet, ale je možné, že se nástroje pro modelování ukáží být nedostatečnými. Potom ke slovu přichází tzv. CASE nástroje, které se zaměřují právě na modelování, zůstává však nezodpovězena otázka provázanosti mezi vývojovým prostředím a CASE nástrojem. V dalším se budu stručně charakterizovat klíčové vlastnosti PowerDesigneru a pokusím se objasnit možnosti integrace s vývojovými prostředími. Power Designer podporuje: Konceptuální datový model- modelování na nejvyšší úrovní, zachycení logické struktury pomocí ER diagramu. Konceptuální model lze následně převést na fyzický objektový model, opačně to funguje také. Obě dvě možnosti jsem vyzkoušel a vše proběhlo v naprostém pořádku Fyzický datový model- modelování fyzické struktury, v tomto modelu již uvažujeme strukturu a typ databáze. Lze generovat skripty pro konkrétní databází, PD ve verzi 11 jich podporuje na 45. Fyzicky model lze převést na konceptuální či objektový. Uplatnění nejspíše najde i Multidimensional diagram pro definici dimenzí a kostek. Objektový model- objektově orientovaný přístup pro modelování. PD nabízí celou řadu objektových diagramů (všechny, které jsou definovány v UML). Diagram tříd je opravdu dobře proveden, meti diagramy lze definovat závislosti, což přispívá ke konzistenci modelů Procesní model- modelování business procesů, verze 11 umožňuje navíc simulaci prostřednictvím Simul8 (diskrétní simulace). Sybase také nově zařadila modelování v BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services je jazyk, který poskytuje prostředky pro formální popis obchodních procesů a protokolů používaných při obchodním spojení. Za jeho pomoci je možné sestavit integrační model v obecně používaném formátu, který usnadňuje rozšíření integrace automatizovaných postupů v rámci jednoho podniku nebo mezi firmami. Obchodní procesy mohou být popsány dvěma způsoby. Samostatné nezávislé obchodní procesy mohou být popsány jako skutečné chování účastníků během obchodní transakce.popisy obchodních protokolů na rozdíl od obchodních procesů musí popisovat rozhraní procesů. Popis musí specifikovat vzájemně viditelné chování při výměně zpráv mezi všemi zúčastněnými stranami, aniž by odhaloval jejich interní chování. BPEL4WS může být použit pro popis v obou případech) Nechybí ani podpora ebxml, což je poměrně nová iniciativa pro výměnu automatizovaných obchodních zpráv. XML modelování- formát XML zajišťuje universálnost při výměně informaci. PD podporuje export do tohoto formátu. Nelze nezmínit podporu XMI formátu, který je výrazným pomocníkem při integraci s jinými nástroji Vztah mezi modely nejlépe nastíní přiložený obrázek:

18 Z mnoha dalších vlastností bych rád podtrhnul velmi podporu při generaci dokumentace ve formátu HTML či RTF. Samozřejmostí je podpora nejrozšířenějších objektových jazyků - Java, PowerBuilder, C++, C#, VisualBasic nebo komponentového modelu CORBA (IDL soubory) a jejich reverse engeneering. Nicméně PD umí vytvořit i datový model z dodaných SQL skriptů, tato vlastnost se mi velice líbila a v budoucnu ji určitě hodlám využit, pouze bych dodal, že podle jistých zdrojů jsou některé CASE nástroje o něco schopnější než PD (zachycují i některé vztahy). Důležitou roli hraje také Repository, PD umí ukládat informace do jakékoliv databáze podporující rozhranní ODBC. Na začátku jsem podtrhoval význam integrace s vývojovými prostředími, dle oficiálních informací od firmy Sybase, je PD ve verzi 11 integrovatelný s Visual Studiem ( Eclipse a Power Builderem) prostřednictvím plug-inu. To se jistě ukáže jako jedna z klíčových vlastností, neboť vývojové teamy vyžadují synchronizaci mezi kódem a modelem. Jistě, v nižších verzích je možnost nechat vygenerovat zdrojový kód na základě modelu a ten převést do vývojového prostředí, ale výhoda synchronizace se ztrácí. Existuje také možnost vzniku chyb, neboť architekt či vývojář může provést změny, ale ty se automaticky do modelu toho druhého nepromítnou. PD vlastnost Podporované platformy Windows Verze UML UML 2.0 (verze 11) Typy diagramů Import/ export XMI Existuje celá řada variant- viz stránky Sybase Diagram tříd,use case diagram,sekvenční diagram,diagram komponent,diagram aktivit (nově je zařazen model požadavků, model informačních toků) Import i export Uživatelské prostředí Grafické uživatelské prostředí- dobře zpracované Generování a reverse engineering kódu Java, PowerBuilder, C++, C#, VisualBasic

19 PD Integrace s vývojovými prostředími Rozšiřitelnost Podpora činnosti v týmu Podpora od výrobce, komunity,... Eclipse, Visual Studio, Power Builder COM API, DDL Správa verzí Online update, online nápověda a průvodci, integrovaná nápověda, ová technická podpora, telefonická podpora, diskuzní fórum Modelování databází Reverse engineering db do ERD, generování db z ERD, synchronizace ERD a class diagramu, podporované databázepřes 45) Podpora tvorby dokumentace Ve formátu HTML a RTF Tabulka 3: PowerDesigner Zdroje Sybase-

20 Together Edition 2006 Při hledání CASE nástrojů integrujících se s Visual Studiem jsem narazil na produkt od firmy Borland. Po přečtení vlastnosti jsem nabyl dojmu, že určitě stojí za to se sním blíže seznámit. Stejně jako u předchozího produktu začnu nejdříve krátkým výčtem vlastností Procesní model- podporuje zachycování procesů pomocí BPMN. Dále podporuje BPEL4WS Konceptuální model- velmi přehledně nabízí možnost tvorby modelu databáze jak na konceptuální úrovni, tak na fyzické. Objektový model- nástroj podporuje diagramy UML a to ve verzi 1.4 i 2.0 Fyzický model- z konceptuálního modelu vygeneruje databázi, přičemž podporuje všechny známe platformy Jako v případě PowerDesigneru je možné provádět transformaci mezi modely. Za zmínku jistě stojí i následující vlastnosti. Podpora MDA (modelem řízená architektura) a možnost vyjádření požadavků pomocí OCL (object constraint language). Velice dobře také funguje import i export do formátu XMI. Výrobce uvádí také podporu importu z nástrojů Rose a XDE. CASE podporuje generování zdrojového kódu pro programovací jazyky obsažené v prostředích- Eclipse, Visual Studio a JBuilder. Podporuje též reverse engeneering (označuje ho jako Live source), kdy ze zdrojového kdy dochází k vygenerování modelu. Upozorňuji, že to platí pouze pro modely obsažené v definici UML 1.4. Dokumentaci je možné generovat ve formátu HTML, konkrétní podoba je v rukách uživatele. Jako velké plus bych označil řadu pravidel, díky nimž je zdrojový kód přehledný a především konzistentní. A co říci k integraci? Odzkoušel jsem tento produkt na Visual Studiu 2003 Professional Edition a vyvolal ve mě velmi dobrý dojem. Instalace proběhla bez problému a spolupráce mezi Visua Studiem a Together Edition byla také výborná. Vyzkoušel jsem i import diagramů z PowerDesigneru, modely se správně zobrazily. Together Edition vlastnost Podporované platformy Windows, Linux Verze UML UML 2.0 (i 1.4) Typy diagramů Import/ export XMI Architekt Developer Tester Konkrétní výčet jsem nikde nenaleznul Import i export Uživatelské prostředí Velmi přehledné a dobře propracované Generování a reverse engineering kódu Integrace s vývojovými prostředími Rozšiřitelnost Podpora činnosti v týmu Podpora od výrobce, Java, C++, C#, VisualBasic, VB.NET Eclipse, Visual Studio, JBuilder API Správa verzí Online update, online nápověda a průvodci, integrovaná nápověda, ová technická podpora,

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Seminární práce k předmětu

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE. 1 Úvod... 6 2 Vývojová prostředí (IDE)... 7. 3 CASE nástroje umožňující pouze modelování...

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE. 1 Úvod... 6 2 Vývojová prostředí (IDE)... 7. 3 CASE nástroje umožňující pouze modelování... Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce na předmět Vypracovali: Ondřej Válek David Páter Roman Svoboda David Markalous Tomáš Pobuda Datum: Květen 2006 Obsah 1 Úvod... 6 2 Vývojová

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský

Semestrální práce CASE. aplikací a jejich vazba na CASE. Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský Semestrální práce CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Luboš Harášek;Filip Kroupa;Barbora Matoušková;Petr Pravlovský 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 4 3. CASE... 6 4. IDE... 9 5. Nástroje

Více

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 3, 130 67 Praha 3 Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě CASE Computer Aided Systems Engineering 4IT450 Nela Jakubičková Michal Novák Miroslav Novák

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Autoři: Jan Bednář Kateřina Hawlová Miroslav Jun Luděk Sefzig Václav Hnilička OBSAH Úvod... 7 Komerční nástroje... 10 Nástroje s repository... 11 eclarus... 12 Popis...

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Datum: 31. 5. 2009 Předmět: 4IT450 - CASE (Computer Aided Systems Engineering) Vyučující: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Autoři: Michal Bláha, Marek Demčák,

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

Orbit. Workflow a Docflow System

Orbit. Workflow a Docflow System Orbit Workflow a Docflow System Management Specifikace nového procesu Šablona procesu Databáze bussines procesů procesy podle ISO 9001:2000 Business procesy Necertifikované Procesy Zákazníci Dodavatelé

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof Modelem řízený vývoj SWI 1 Jan Kryštof Související zkratky MDA ~ Architecture formální vymezení MDD ~ Development aktivita SW vývojářů MDG, MDE,... UML ~ Unified modeling language OMG ~ Object Management

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer SPECIALIZACE Konzultace a školení v oblastech softwarového inženýrství Zavádění vývojových metodik do projektů a vývojových týmů

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement Curriculum Vitae Jméno: Michal Brenner Bydliště: Praha, Česká republika Rok narození: 1979 Vzdělání Dosažené vysokoškolské vzdělání: 2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Project management Project management Příprava projektu Zahájení High level plánování Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Uzavření a zhodnocení (iterace, projektu) Projekt Projekt

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu TEAM 1 Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Seminární práce 4/21/2011 Členové teamu Viktor Klouček, Bc. Roman Volf, Bc. Stanislav Vojíř, Bc. Petr Kanta, Bc. Martin Tomčík, Bc. Ondřej Sedláček, Bc. František

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu Srovnání SQL serverů Škálovatelnost a výkon Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu RAM 1 GB 3 GB bez limitu bez limitu vícejádrových (multicore) procesorů 64-bit podpora Windows on Windows (WOW) WOW

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ

FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ FREEWAROVÉ ŘEŠENÍ DICOM SERVERU S NÍZKÝMI NÁROKY NA HARDWAROVÉ VYBAVENÍ Daniel Smutek 1), Ludvík Tesař 2) 1) 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha 2) Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Autoři: Jindřich

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz AuditPro Jakub Lukeš obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz tel: +420 777 746 613 truconnexion a.s. pobočka Praha Kodaňská 46 Praha 10 Společnosti truconnexion, a.s. Vývoj

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce z 4IT450 (CASE Computer Aided System Engineering) Jiří Kysela Tomáš Petřík Vít Kolář Lubomír Kuběna

Více

Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3 Obsah Produkt IDFU...4 K čemu slouží...4 Komfortní nástroj pro uživatele...4 Řešení pro IT...4 Rozšíření...4 Aktuální moduly...4

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

Vývoj software pro Linuxové distribuce. Installfest Praha, 7.3.2010

Vývoj software pro Linuxové distribuce. Installfest Praha, 7.3.2010 Vývoj software pro Linuxové Installfest Praha, 7.3.2010 Úvod Dan Horák vývojář Fedora člen Fedora Engineering Steering Comitee (pro F-11 a F-12) zaměstnán u Red Hat Czech Copyright

Více

Semestrální práce 4IT450 CASE

Semestrální práce 4IT450 CASE Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Semestrální práce 4IT450 CASE ZS 2009/2010 Jiří Jakoubek Radek Štěpán Jiří Neumann Miroslav Žebrák Stanislav Chaloupecký Martin Vlčko Obsah Obsah... 2

Více

VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER

VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER Cyril Klimeš Jaroslav Procházka Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz,

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více