ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/033 z 33. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 4. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 5. Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků 6. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 7. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 33. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: Oprava štítů domů Sladkého, bratří Žůrků. Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava štítů domů Sladkého, bratří Žůrků. Nejvýhodnější nabídku předložila firma: RUBEST, spol. s r.o., Šámalova 59, Brno, IČ RMČ Brno-jih schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava štítů domů Sladkého, bratří Žůrků mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a firmou RUBEST, spol. s r.o., Šámalova 59, Brno, IČ Rada pověřuje starostu jejím podpisem. 1

2 3.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: Oprava elektroinstalace ve společných prostorách domů bratří Žůrků Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava elektroinstalace ve společných prostorách domů bratří Žůrků Nejvýhodnější nabídku předložila firma: ASAPE elektro, s.r.o., Bohunická 52, Brno, IČ RMČ Brno-jih schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava elektroinstalace ve společných prostorách domů bratří Žůrků 6-12 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a firmou ASAPE elektro, s.r.o., Bohunická 52, Brno, IČ Rada pověřuje starostu jejím podpisem. 3.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: Oprava elektroinstalace v bytech domů Sladkého 1-9. Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava elektroinstalace v bytech domů Sladkého 1-9. Nejvýhodnější nabídku předložila firma: Presl, s.r.o., Komárovská 3, Brno, IČ RMČ Brno-jih schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava elektroinstalace v bytech domů Sladkého 1-9 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a firmou Presl, s.r.o., Komárovská 3, Brno, IČ Rada pověřuje starostu jejím podpisem. 2

3 3.4 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: Výměna oken v domě Pompova 11. Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Výměna oken v domě Pompova 11. Nejvýhodnější nabídku předložila firma: AL plast, s.r.o., Valtická 19, Brno, IČ RMČ Brno-jih schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Výměna oken v domě Pompova 11 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a firmou AL plast, s.r.o., Valtická 19, Brno, IČ Rada pověřuje starostu jejím podpisem. 3.5 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: Výměna topidel WAW za ústřední vytápění v bytech domu Dornych 114. Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí Zápis o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Výměna topidel WAW za ústřední vytápění v bytech domu Dornych 114. Nejvýhodnější nabídku předložila firma: Josef Hřebíček-TOVOK, Kroužek 430, Nosislav, IČ RMČ Brno-jih schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Výměna topidel WAW za ústřední vytápění v bytech domu Dornych 114 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a firmou Josef Hřebíček-TOVOK, Kroužek 430, Nosislav, IČ Rada pověřuje starostu jejím podpisem. 3

4 3.6 Zrušení usnesení o pronájmu bytu č. 11, 1 + 1, v domě Hodonínská, č. pop. 635,, č.or. 23, Brno, pí xxx. Komentář: Pí xxx od pronájmu po podepsání nájemní smlouvy odstoupila ze zdravotních důvodů obou manželů. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise ruší usnesení z 30. zasedání konaného o pronájmu bytu č. 11, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 635, č.or. 23, Brno pí xxx, za předpokladu, že vrátí stávající byt Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku. 3.7 Zrušení usnesení o pronájmu bytu č. 8, 2 + 1, v domě Komárovské nábřeží č. pop. 569, č.or. 6, Brno, pí xxx. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise ruší usnesení z 30. zasedání konaného o pronájmu bytu č. 8, 2 + 1, v domě Komárovské nábřeží č. pop. 569, č.or. 6, Brno, pí xxx. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku. 3.8 Žádost pana xxx, o přechod nájmu bytu podle 706, odst. 2 OZ byt č. 4, 2 + 1, v domě bratří Žůrků č. pop. 504, č.or. 4, Brno, po babičce xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise bere na vědomí, že se ve smyslu ust. 706, odst. 1 OZ, stal pan xxx, výlučným nájemcem bytu č. 4, 2 + 1, tamtéž, po babičce xxx. Nájem bytu po jeho přechodu však podle 706 odstavce 2 skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu tj Další možnost prodloužení nájemní smlouvy bude projednána, až po vypracování a odsouhlasení metodiky pro jednotný postup týkající se výše uvedeného i dalších paragrafů dle zák. 134/2011. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 4

5 3.9 Pronájem bytu č. 18, 3 + 1, v domě Za Školou č. pop. 649, č.or. 5, Brno p. xxx. Náhradník: p. xxx Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu č. 18, 3 + 1, v domě Za Školou č. pop. 649, č. or. 5, Brno, p. xxx. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 51,08 Kč/1 m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele Pronájem bytu č. 13, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 637, č. or. 8, Brno, pí xxx. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu č. 13, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 637, č. or. 8, Brno, pí xxx. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 51,08 Kč/1 m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku Pronájem bytu č. 19, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 631, č. or. 2, Brno, pí xxx. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu č. 19, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 631, č. or. 2, Brno, pí xxx. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 51,08 Kč/1 m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku. 5

6 3.12 Pronájem bytu č. 10, 1 + 1, v domě Dornych č. pop. 425, č.or. 126, Brno, pí xxx. Komentář: Paní xxx bydlela s dcerou u přítele xxx. Po jejich rozchodu žije v Domově pro matky s dětmi. Pronájem doporučuje příslušný sociální odbor. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu č. 10, 1 + 1, v domě Dornych č. pop. 425, č. or. 126, Brno, pí xxx. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 51,08 Kč/1 m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, od do Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele Pronájem bytu č. 11, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 635, č. or. 23, Brno, pí xxx. Usnesení: RMČ Brno - jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu č. 11, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 635, č.or. 23, Brno pí xxx. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 51,08 Kč/1 m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku Pronájem bytu po neplatiči nájemného - Schwaigrova č. pop. 654, č. or. 1, Brno, byt č. 2, 1 + 1, p. xxx. Výše dluhu: ,- Kč nájemné a služby spojené s užíváním bytu 9.712,- Kč poplatky z prodlení 600,- Kč soudní poplatky ,- Kč celkem 6

7 Náhradníci: 1. xxx 2. xxx Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu po neplatiči nájemného v domě Schwaigrova č. pop. 654, č. or. 1, Brno, byt. č. 2, 1 + 1, p. xxx, s tím, že vyplatí dlužné nájemné a poplatky z prodlení v celkové výši ,- Kč. RMČ stanovila nájemné dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 51,08 Kč/1 m². Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o postoupení pohledávky a nájemní smlouvy, která bude uzavřena na dobu určitou, do doby uhrazení pohledávky a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele Projednání návrhu na výpověď z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu podle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., obč. zák. pí xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s výpovědí z nájmu bytu pí xxx, z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu podle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., obč. zák. Rada pověřuje starostu podpisem výpovědi a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku Žádost o prominutí poplatků z prodlení z PR 237C24/ ve výši ,- Kč pí xxx. Komentář: Pí xxx zaplatila veškeré dlužné nájemné a soudní poplatky ve výši 6.294,- Kč. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s prominutím poplatků z prodlení z PR 237C24/ ve výši ,- Kč pí xxx. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku. 7

8 3.17 Žádost o výměnu bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 1, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 631, č. or. 2, Brno a panem xxx, nájemcem bytu č. 5, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 655, č. or. 11, Brno, podle 715 OZ. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s výměnou bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 1, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 631, č. or. 2, Brno a panem xxx, nájemcem bytu č. 5, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 655, č. or. 11, Brno, podle 715 OZ. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy s paní xxx a panem xxx a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele Žádost o výměnu bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 22, 1 + 1, v domě Plotní č. pop. 12, č. or. 39, Brno a paní xxx, nájemkyní bytu č. 2, 2 + 1, v domě Sladkého č. pop. 506, č. or. 5, Brno, podle 715 OZ. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise nesouhlasí s výměnou bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 22, 1 + 1, v domě Plotní č. pop. 12, č. or. 39, Brno a paní xxx, nájemkyní bytu č. 2, 2 + 1, v domě Sladkého č. pop. 506, č. or. 5, Brno, podle 715 OZ. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele Projednání inflačního ročního indexu ke Smlouvě o dílo č. 27/2011 na servis výtahů v obecních domech uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a firmou Otis, a.s., Jana Opletala 1279, Břeclav, IČ Komentář: Jedná se o roční míru inflace za 12 měsíců roku 2011 tj. 1,9 %. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje navýšení o roční míru inflace o 1,9 % ke Smlouvě o dílo č. 27/20 na servis výtahů v obecních domech uzavřenou mezi 8

9 Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a firmou Otis, a.s., Jana Opletala 1279, Břeclav, IČ Rada pověřuje starostu podpisem Oznámení změny ceny u smlouvy č. 27/ Projednání uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o pronájmu plochy pro reklamní účely č. 11/04 na objektu Dornych 126/425 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih a xxx o změně v čl. III. Komentář: xxx uplatňuje opci na pronájem plochy pro reklamní účely na objektu Dornych 126/425 do Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí se zněním Dodatku č. 7 ke smlouvě o pronájmu plochy pro reklamní účely č. 11/04 na objektu Dornych 126/425 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih a xxx o změně v čl. III. Rada pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 7 a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele Projednání uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/09 o pronájmu bytů v domě Široká 13/4 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih a firmou GS-GROUP s.r.o. se sídlem Zvonařka 408/16, Brno o změně v čl. II, bodě 2.1. Komentář: Firma GS GROUP, s.r.o. vrací byt č. 6, který dosud nevyužívala a využívat nebude. Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/09 o pronájmu bytů v domě Široká 13/4 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-jih a firmou GS-GROUP s.r.o. se sídlem Zvonařka 408/16, Brno o změně v čl. II, bodě 2.1. Rada pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele Směrnice tajemníka č.1/2012 Veřejné zakázky 9

10 Komentář: Původní znění směrnice bylo vypracováno a schváleno radou na 92. zasedání. Důvodem změny směrnice je změna zákona o veřejných zakázkách, a s tím související změny finančních limitů. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje znění výše přiložené směrnice a její vydání jako závazný předpis pro ÚMČ Brno-jih Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor o výměře 56 m² v objektu Dornych č. pop. 425, č. or. 126, Brno p. xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem nebytových prostor p. xxx, o výměře 56 m² v objektu Dornych č. pop. 425, č. or. 126, Brno, za účelem zřízení kanceláří pro autobazar. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, sazba - 900,- Kč/m², od Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu prostor a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. ad 4) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 4.1 Žádost Junior Dům dětí a mládeže, Dornych 2, Brno, SVČ Tuháčkova39, Brno, zastoupené paní xxx o pronájem velké tělocvičny v ZŠ Tuháčkova 25, za účelem pořádání florbalového turnaje pro děti, v sobotu , v čase od 9.00 h do h. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje pronájem velké tělocvičny v ZŠ Tuháčkova 25 pro Junior Dům dětí a mládeže, Dornych 2, Brno, SVČ Tuháčkova 39, Brno, za účelem pořádání florbalového turnaje pro děti, a to v sobotu , v čase od 9.00 h do h. Nájemné stanovuje RMČ Brno jih na 300,- Kč za hodinu. Zodpovídá: Hájková 4.2 Žádost Junior Dům dětí a mládeže, Dornych 2, Brno, SVČ Tuháčkova 39, Brno, zastoupené paní xxx o pronájem velké tělocvičny v ZŠ Tuháčkova 25, za účelem pořádání florbalového turnaje pro děti, v sobotu , v čase od h do h. 10

11 Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje pronájem velké tělocvičny v ZŠ Tuháčkova 25 pro Junior Dům dětí a mládeže, Dornych 2, Brno, SVČ Tuháčkova 39, Brno, za účelem pořádání florbalového turnaje pro děti, a to v sobotu , v čase od h do h. Nájemné stanovuje RMČ Brno jih na 300,- Kč za hodinu. Zodpovídá: Hájková 4.3 Hospodaření příspěvkových organizací MČ Brno-jih se mzdovými prostředky v letech informace Zdůvodnění: RMČ Brno-jih na svém 26. zasedání dne rozhodla, že MČ Brno-jih nebude v letech přispívat na mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníků škol. Příspěvkové organizace, které MČ Brno-jih zřizuje, jsou povinny dodržet výši přidělených finančních prostředků na mzdy, ze státního rozpočtu. RMČ Brno-jih dále uložila ředitelům příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-jih, aby nejpozději v průběhu 1/Q 2012 předložili zřizovateli rozpis čerpání mzdových prostředků ze státního rozpočtu tak, aby byla dodržena výše přidělených finančních prostředků na mzdy ze státního rozpočtu. Příspěvkové organizace nemohou dodržet stanovený termín, a to z toho důvodu, že předání rozpisu rozpočtu na příslušný kalendářní rok na mzdy krajským úřadem, školským organizacím, proběhne během měsíce března. Do poloviny dubna probíhá tzv. dohodovací řízení, k odstranění disproporcí mezi rozpisy předaných školským organizacím krajským úřadem a finančními rozvahami škol. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí, že příspěvkové organizace nemohou dodržet stanovený termín - 1. čtvrtletí roku 2012, pro předložení čerpání mzdových prostředků ze státního rozpočtu, tak aby byla dodržena výše přidělených finančních prostředků na mzdy ze státního rozpočtu. RMČ stanoví termín předložení rozpisu po skončení dohodovacího řízení, nejpozději do Zodpovídá: Hájková 4.4 Žádost MMB, OŠMT o vyjádření stanovisko, zda MČ Brno-jih požaduje vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek základních a mateřských škol, termín do Zdůvodnění: 1. Rada města Brna na svém zasedání dne schválila vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek základních škol, mateřských škol a školních jídelen, kteří jsou 11

12 ke dni účinnosti novely školského zákona na pozici ředitele školy déle než 6 let, na základě vyjádření jednotlivých městských částí, s předpokládaným nástupem k MMB, OŠMT žádá o stanovisko MČ Brno-jih, zda požaduje vyhlášení konkurzních řízení nebo žádá Radu města Brna o potvrzení stávajících ředitelů škol od , ve funkci, na dobu dalších 6 let. V MČ Brno-jih se to týká těchto ředitelů: Základní školy: ZŠ Brno, Bednářova 28 Vlastimil Černý ZŠ Brno, Tuháčkova 25 Mgr. Jana Hanáková Mateřské školy: MŠ Brno, Hněvkovského 62 Mgr. Zdeňka Králová MŠ Brno, Kšírova 3 Jaroslava Medřická MŠ Brno, Záhumenice 1 Hana Lejsková 3. Jmenování členů konkurzní komise, kteří budou zastupovat MČ Brno-jih, v konkurzním řízení zvlášť pro konkurzní řízení na ředitele základních škol a mateřských škol. Projednáno v komisi školské a kulturní dne ŠKK doporučuje Radě MČ Brno-jih potvrdit stávající ředitele škol a školských zařízení od ve funkci, tj. bez konkurzního řízení. Usnesení: RMČ Brno-jih požaduje vyhlášení konkurzních řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Brno, Bednářova 28 - Vlastimila Černého, ředitelky ZŠ Brno, Tuháčkova 25 Mgr. Jany Hanákové, ředitelky MŠ Brno, Hněvkovského 62 Mgr. Zdeňky Králové, ředitelky MŠ Brno, Kšírova 3 Jaroslavy Medřické, ředitelky MŠ Brno, Záhumenice 1 Hany Lejskové. RMČ Brno-jih jmenuje za MČ Brno-jih pana Ing. Radomíra Jonáše za člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na základní školy a paní Ing. Annu Böhmovou za člena konkurzní komise pro mateřské školy. Hlasování: pro 3 proti 1 zdržel se 1 Zodpovídá: Hájková ad 5) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků 5.1 Návrh na odpis pohledávky (nedoplatek pokuty) v celkové výši 200,- Kč, pí xxx. Komentář: Komise k projednávání přestupků při ÚMČ Brno jih uložila v roce 2005 sankci (pokutu) 2.000,- Kč pro přestupek č.j. Tr. 15/05. Rozhodnutí nabylo právní moci dne Jmenovaná xxx požádala ve věci o splátkový kalendář, který jí byl schválen. Z celkové částky 2.000,- Kč postupně splatila 1.800,- Kč, poté došlo ke změně adresy jmenované. Komise k projednávání přestupků zjistila 12

13 novou adresu a obeslala jmenovanou novou výzvou a složenkou k doplacení pokuty ve výši Kč. Tato částka 200,- Kč nebyla ze strany jmenované již uhrazena, osoba je dle sdělení pošty na adrese neznámá. Pokuty uložené před rokem 2006 již nelze vymáhat, pokud od doby jejich splatnosti uplynula doba delší pěti let. Do roku 2006 bylo účinné ustanovení 88 odst. 1 zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., které upravovalo, že výkon rozhodnutí o uložení pokuty lze konat do pěti let po uplynutí lhůty určené pro její zaplacení. Tato propadná pětiletá lhůta již uplynula v roce Projednáno v komisi komise pro projednávání přestupků, dne Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení přestupkové komise schvaluje odpis pohledávky (nedoplatek pokuty) v celkové výši 200,- Kč, pí xxx. Zodpovídá: Jindra 5.2 Návrh na odpis 5-ti jednotlivých pohledávek (pokuta) za rok 2006, celková částka ,-Kč, viz. příloha č.1 Komentář: Jedná se o nevymahatelné pohledávky z r viz. příloha č.... jednotlivých pohledávek. Jednotlivé pohledávky byly předány po marné výzvě k zaplacení do exekučního vymáhání, kdy u všech 5-ti pohledávek bylo exekuční řízení exekutorem zastaveno, neboť majetek povinného nepostačuje ani na krytí nákladů exekuce. Projednáno v komisi komise pro projednávání přestupků, dne Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise k projednávání přestupků schvaluje odpis 5-ti jednotlivých pohledávek (pokut) za rok 2006, celková částka ,-Kč, viz příloha č. 1 Zodpovídá: Jindra příloha č Návrh na odpis jednotlivé pohledávky (pokuta) podle usnesení Exekutorského úřadu Brno-venkov o zastavení exekučního řízení č.j. 137Ex 9338/07-27, v celkové výši 2.000,- Kč p. xxx. Komentář: Komise k projednávání přestupků při ÚMČ Brno jih uložila v roce 2006 sankci 2.000,- Kč s příslušenstvím pro přestupek č.j. Tr. 393/06. Po nezaplacení pokuty přestupcem byla zaslána výzva k zaplacení pokuty, která nebyla uhrazena a bylo přistoupeno k exekučnímu vymáhání, které bylo do dnešního dne neúčinné. Náklady exekuce k dnešnímu dni činí 1.200,- Kč. Dle sdělení Exekutorského úřadu Brno venkov majetek povinného nepostačuje ani ke krytí nákladů exekuce. Exekutor exekuční řízení usnesením zastavil. 13

14 Projednáno v komisi komise pro projednávání přestupků, dne Návrh na odpis jednotlivé pohledávky (pokuta) podle usnesení Exekutorského úřadu Brno-venkov o zastavení exekučního řízení č.j. 137Ex 6600/07-18, v celkové výši 4.000,- Kč p. xxx. Komentář: Komise k projednávání přestupků při ÚMČ Brno jih uložila v roce 2006 sankci 4.000,- Kč s příslušenstvím pro přestupek č.j. Tr. 425/06. Po nezaplacení pokuty přestupcem byla zaslána výzva k zaplacení pokuty, která nebyla uhrazena a bylo přistoupeno k exekučnímu vymáhání, které bylo do dnešního dne neúčinné. Náklady exekuce k dnešnímu dni činí 1.200,- Kč. Dle sdělení Exekutorského úřadu Brno venkov majetek povinného nepostačuje ani ke krytí nákladů exekuce. Exekutor exekuční řízení usnesením zastavil. Projednáno v komisi komise pro projednávání přestupků, dne Návrh na odpis jednotlivé pohledávky (pokuta) podle usnesení Exekutorského úřadu Brno-venkov o zastavení exekučního řízení č.j. 137Ex 6602/07-10, v celkové výši 4.000,- Kč p. xxx. Komentář: Komise k projednávání přestupků při ÚMČ Brno jih uložila v roce 2006 sankci 4.000,- Kč s příslušenstvím pro přestupek č.j. 459/06. Po nezaplacení pokuty přestupcem byla zaslána výzva k zaplacení pokuty, která nebyla uhrazena a bylo přistoupeno k exekučnímu vymáhání, které bylo do dnešního dne neúčinné. Náklady exekuce k dnešnímu dni činí 1.200,-Kč. Dle sdělení Exekutorského úřadu Brno venkov majetek povinného nepostačuje ani ke krytí nákladů exekuce. Exekutor exekuční řízení usnesením zastavil. Projednáno v komisi komise pro projednávání přestupků, dne Návrh na odpis jednotlivé pohledávky (pokuta) podle usnesení Exekutorského úřadu Brno-venkov o zastavení exekučního řízení č.j. 137Ex 9342/07-10, v celkové výši 4.000,- Kč pí xxx. Komentář: Komise k projednávání přestupků při ÚMČ Brno jih uložila v roce 2006 sankci 4.000,- Kč s příslušenstvím pro přestupek č.j. 490/06. Po nezaplacení pokuty přestupcem byla zaslána výzva k zaplacení pokuty, která nebyla uhrazena a bylo přistoupeno k exekučnímu vymáhání, které bylo do dnešního dne neúčinné. Náklady exekuce nevznikly. Dle sdělení Exekutorského úřadu Brno venkov majetek povinného nepostačuje ani ke krytí nákladů exekuce. Exekutor exekuční řízení usnesením zastavil. Projednáno v komisi komise pro projednávání přestupků, dne Návrh na odpis jednotlivé pohledávky (pokuta) podle usnesení Exekutorského úřadu Brno-venkov o zastavení exekučního řízení č.j. 137Ex 9348/07-33, v celkové výši 500,- Kč pí xxx. 14

15 Komentář: Komise k projednávání přestupků při ÚMČ Brno jih uložila v roce 2006 sankci 500,- Kč s příslušenstvím pro přestupek č.j. 602/06. Po nezaplacení pokuty přestupcem byla zaslána výzva k zaplacení pokuty, která nebyla uhrazena a bylo přistoupeno k exekučnímu vymáhání, které bylo do dnešního dne neúčinné. Náklady exekuce k dnešnímu dni činí 1.200,- Kč. Dle sdělení Exekutorského úřadu Brno venkov majetek povinného nepostačuje ani ke krytí nákladů exekuce. Exekutor exekuční řízení usnesením zastavil. Projednáno v komisi komise pro projednávání přestupků, dne ad 6) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 6.1 Majetkový odbor-referát životního prostředí předkládá k projednání a schválení návštěvní řád veřejných dětských hřišť Statutárního města Brna, Městské části Brno-jih. Komentář: Tento návštěvní řád pro veřejná dětská hřiště byl zpracován na základě roční kontroly dětských hřišť 2012 dle ČSN EN 1176 a Návštěvní řád (dle výše uvedené roční kontroly) musí být vyvěšen na všech místech, kde jsou umístěny dětské prvky. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje návštěvní řád veřejných dětských hřišť Statutárního města Brna, Městské části Brno-jih. Zodpovídá: Hrůzová 6.2 Pronájem pozemku p.č. 560/4, části pozemku p.č. 562/1 o výměře 430 m 2 a pozemku p.č. 562/9, k.ú. Komárov za účelem vjezdu a výstavby parkoviště firmě SQS, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 532/78b, Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje pronájem pozemku p.č. 560/4, části pozemku p.č. 562/1 o výměře 430 m 2 a pozemku p.č. 562/9, k.ú. Komárov za účelem vjezdu a výstavby parkoviště pro f. SQS, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 532/78b, Brno. Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková 15

16 ad 7) Různé 7.1 Projednání aktualizovaného Povodňového plánu MČ Brno jih Komentář: V rámci ÚMČ Brno jih byla zpracována aktualizace Povodňového plánu MČ Brno jih. Tato aktualizace byla zpracována s ohledem na změny v oblasti správců toků v rámci MČ Brno jih, dále vzhledem ke změnám hydrologických údajů vodních toků a dále byl povodňový plán doplněn seznamy objektů na vodních tocích a seznamy objektů v záplavovém území MČ Brno jih, včetně příslušných adres a kontaktů. Aktualizováno bylo i složení povodňových komisí, mapové podklady záplavových území a doplněna byla fotodokumentace. Aktualizovaný Povodňový plán MČ Brno jih byl doporučen odborným stanoviskem Povodí Moravy s.p. ke schválení. Odbor vodního a lesního hospodářství Magistrátu města Brna pak potvrdil soulad Povodňového plánu MČ Brno jih s Povodňovým plánem statutárního města Brna. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje aktualizovaný Povodňový plán městské části Brno jih. Zodpovídá: Jindra 7.2 Informace k záměrům firmy FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. Ve věci záměrů firmy FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. došlo ze strany SÚ k vrácení dokumentace k trafostanici, pro věcné nedostatky. 7.3 Územní studie rekreační oblasti brněnská přehrada, zpracované atelierem ERA Usnesení: Rada městské části Brno-jih po projednání souhlasí s obsahem územní studie rekreační oblasti brněnská přehrada, zpracované atelierem ERA. Zodpovídá: starosta 7.4 Termín příští RMČ Brno-jih: R6/034 dne

17 7.5 Veřejné projednání Územní studie Rozvojové území Brno-jih Usnesení: RMČ Brno-jih stanovila termín veřejného projednání Územní studie Rozvojové území Brno-jih na úterý 24. dubna 2012 v h v zasedací místnosti ÚMČ Brno-jih, Mariánské nám. 13, Brno, za účasti náměstka primátora pro rozvoj města Bc. Ladislava Macka, Ing. arch. Antonína Hladíka, Ing. Leopoldové a vedení radnice. RMČ ukládá tajemníkovi zaslat pozvánku členům ZMČ Brno-jih, členům komise výstavby a životního prostředí a komise pro koordinaci ÚPmB. Zodpovídá: tajemník 7.6 Zřízení termínovaného vkladu Komentář: MČ Brno-jih byly doručeny nabídky ze strany několika peněžních ústavů, a to Volksbank, Komerční banky a J&T BANKY na zřízení termínovaného vkladu s výhodnou úrokovou sazbou (viz tabulka). MČ Brno-jih vyhodnotila možnost uložení dočasně volných finančních prostředků ve výši Kč 5, ,-- na období jednoho roku jako reálnou. Vzhledem k tomu, že dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je radě obce vyhrazeno zabezpečovat její hospodaření, předkládá finanční odbor Radě městské části Brno-jih na posouzení a případné schválení založení takového termínovaného vkladu. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od J&T BANKY, a.s. viz níže. Tabulka výpočtů: Název banky Vklad Úrok. sazba Úrok Daň z příjmu Zisk celkem p.a. 19% Volksbank 5, ,-- 2,14 % p.a , , ,-- Kč Komerční banka 5, ,-- 0,80 % p.a , , ,-- Kč J&T BANKA 5, ,-- 3,10 % p.a , , ,-- Kč Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje zřízení termínovaného účtu ve výši Kč 5, ,-- na dočasně volné finanční prostředky na období jednoho roku u společnosti J&T BANKY, a.s. a pověřuje vedoucí finančního odboru jeho založením. Zodpovídá: Bártová 17

18 7.7 Žádost o souhlas MČ Brno-jih s pojmenováním ulice U Parkové dráhy. Žadatel: xxx, Společnost moravských parkových drah. Jedná se o komunikaci na parcele č. 892/39, 892/38, 892/47 a 892/37 v k.ú. Přízřenice za obchodním centrem Olympia. Parcely jsou ve vlastnictví Olympia Brno s.r.o. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise s názvem ulice, jak je navrženo, souhlasí. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí souhlasí s pojmenováním ulice U Parkové dráhy. Jedná se o komunikaci na parcele č. 892/39, 892/38, 892/47 a 892/37 v k.ú. Přízřenice za obchodním centrem Olympia. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její usnesení schválit. Zodpovídá: Ivičičová ZMČ Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Radomír Jonáš místostarosta MČ Brno-jih 18

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.11.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP)

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.04.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/031 z 31. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.02.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.05.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/020 ze 20. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.09.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.07.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/094 z 94. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.06.2014 v 17.00 h v Rosicích Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/006 z 6. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/028 z 28. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.01.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.01.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/100 ze 100. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.08.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/036 z 36. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 15. května 2018 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Mgr. J. Schejbal, p.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/015 z 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 16 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.10.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 16. května 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 25. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. T. Slabihoudek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 21 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis č. 22/2017 z 22. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 22/2017 z 22. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 22/2017 z 22. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 11. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 14.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil, p. Ing. D. Rödig,

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne

Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne 16.1.2019 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, Ing.arch. Kremitovská, JUDr.Příborský,

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/058 z 58. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.10.2016 v 10.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 23. 1. 2019 s místem konání Na Košince 502/1 v zasedací místnosti v přízemí budovy od 16.00 h Přítomni: dle prezenční listiny Tajemnice:

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. října 2016 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 17 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.05.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 31 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 21.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 6. 2. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/025 z 25. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.09.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

2. VI.72/2500/1 Věc : Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za III.čtvrtletí roku 2013 rozpočtová činnost

2. VI.72/2500/1 Věc : Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za III.čtvrtletí roku 2013 rozpočtová činnost Z á p i s z 72. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 16.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p.

Více

Zápis č. 26/2017 z 26. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 26/2017 z 26. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 26/2017 z 26. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 12. září 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více