ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 4. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 5. Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 6. Podklady k projednání z Finančního odboru 7. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 76. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 3.1 Žádost pana xxx, o pronájem pozemku p.č. 735/2, k využití jako zahrada, části pozemku p.č. 731 o výměře 20 m 2, jako příjezd ke garáži a části pozemku p.č. 731 o výměře 20 m 2, jako parkovací plocha, vše k.ú. Horní Heršpice. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 735/2, k využití jako zahrada, části pozemku p.č. 731 o výměře 20 m 2, jako příjezd ke garáži a části pozemku p.č. 731 o výměře 20 m 2, jako parkovací plocha, vše k.ú. Horní Heršpice, pro pana xxx. 1

2 Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem pozemku p.č. 735/2, k využití jako zahrada, části pozemku p.č. 731 o výměře 20 m 2, jako příjezd ke garáži a části pozemku p.č. 731 o výměře 20 m 2, jako parkovací plocha, vše k.ú. Horní Heršpice, pro pana xxx. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková 3.2 Servisní smlouva na tepelné čerpadlo a servisní smlouva na klimatizace nainstalované v přízemí objektu Kaštanová 141e pro fy. Artprofi CZ, s.r.o., sídlem Horní Valy 556, Uherský Brod. Komentář: Usnesení: V přízemí objektu na ul. Kaštanová 141e pronajatém fy FALKY byla provedena rekonstrukce topného systému. Nově byla nainstalována klimatizace pro dílny a šatny a vyměněno staré tepelné čerpadlo zajišťující vytápění kanceláří a soc. zařízení, a to fy Artprofi CZ, s.r.o., sídlem Horní Valy 556, Uherský Brod. Pro zachování tříleté záruční doby je nutný každoroční servis nainstalovaných zařízení. Majetkový odbor nyní předkládá servisní smlouvy na klimatizace a na tepelné čerpadlo. RMČ Brno-jih schvaluje uzavření servisních smluv na klimatizace a na tepelné čerpadlo nainstalované v přízemí objektu Kaštanová 141e s fy Artprofi CZ, s.r.o., sídlem Horní Valy 556, Uherský Brod. Rada schvaluje znění servisní smlouvy na klimatizace č. 13/2013/SS a servisní smlouvy na tepelné čerpadlo č. 14/2013/SS, pověřuje starostu MČ podpisem smlouvy a ukládá majetkovému odboru vyrozumět dodavatele. Zodpovídá: Jašková ad 4) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 4.1 Žádost o souhlas k přijetí účelově určených finančních darů (na pořízení sportovního nářadí) a jejich použití od paní xxx a xxx ve výši 4.000,- Kč a paní xxx a xxx ve výši 5.000,- Kč pro MŠ Brno, Hněvkovského 62, p.o.. 2

3 Usnesení: RMČ Brno-jih na doporučení školské a kulturní komise schvaluje přijetí účelově určených finančních darů (na pořízení sportovního nářadí) a jejich použití od paní xxx a xxx ve výši 4.000,- Kč a paní xxx a xxx ve výši 5.000,- Kč pro MŠ Brno, Hněvkovského 62, p.o Žádost o souhlas k přijetí finančního sponzorského daru účelově určeného (učební pomůcky do edukativně stimulačních skupin, tzv. Kufr ) a jeho použití od paní xxx, v celkové výši 5.000,- Kč pro MŠ Brno, Záhumenice 1, p.o.. Usnesení: RMČ Brno-jih na doporučení školské a kulturní komise schvaluje přijetí finančního sponzorského daru účelově určeného a jeho použití (učební pomůcky do edukativně stimulačních skupin, tzv. Kufr ) od paní xxx, v celkové výši 5.000,- Kč pro MŠ Brno, Záhumenice 1, p.o Žádost o schválení přijetí věcného sponzorského daru (10 kusů stolních her) od Sdružení rodičů ZŠ Tuháčkova, v celkové výši 3.550,- Kč pro ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o.. Komentář: Jedná se o 10 kusů stolních her, které jsou zaměřeny na prohlubování finanční gramotnosti žáků. Hry budou využívány v hodinách matematiky, prvouky, vlastivědy a ve školní družině. Usnesení: RMČ Brno-jih na doporučení školské a kulturní komise souhlasí s přijetím věcného sponzorského daru (10 kusů stolních her) od Sdružení rodičů ZŠ Tuháčkova, v celkové výši 3.550,- Kč pro ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o.. P.o. zavede majetek do evidence majetku, účetní 3

4 evidence a hospodaří s ním v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině pro majetek svěřený. 4.4 Žádost o pronájem velké tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., pro učitele ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., na sobotu od 15:00 do 17:00 hodin volejbal. Komentář: Jedná se o pronájem velké tělocvičny pro učitele ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., pro uspořádání novoročního utkání ve volejbalu, na který mají být pozváni i bývalí učitelé. Usnesení: RMČ Brno-jih na doporučení školské a kulturní komise souhlasí s pronájmem velké tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., na sobotu od 15:00 do 17:00 hodin, pro současné i bývalé učitele ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o. volejbal. 4.5 Žádost o pronájem velké tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., pro LOKOMOTIVU BRNO HORNÍ HERŠPICE oddíl kopané, Sokolova 2, Brno, od 9:00 hodin do 20:00 hodin, v sobotu , a a v neděli , a turnaje přípravek. Usnesení: RMČ Brno-jih na doporučení školské a kulturní komise souhlasí s pronájmem velké tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., pro LOKOMOTIVU BRNO HORNÍ HERŠPICE oddíl kopané, Sokolova 2, Brno, od 9:00 hodin do 20:00 hodin, v sobotu , a a v neděli , a turnaje přípravek. 4

5 4.6 Žádost o pronájem malé tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., pro 100MEGA Distribution, Železná 7, Brno, každou středu od do , od 20:30 do 22:00 hodin sportovní vyžití = nohejbal, volejbal,.... Usnesení: RMČ Brno-jih na doporučení školské a kulturní komise nesouhlasí s pronájmem malé tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., pro 100MEGA Distribution, Železná 7, Brno, každou středu od do , od 20:30 do 22:00 hodin sportovní vyžití = nohejbal, volejbal, Žádost o pronájem velké tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., pro xxx, každou středu od do , od 20:30 do 22:00 hodin florbal. Usnesení: RMČ Brno-jih na doporučení školské a kulturní komise souhlasí s pronájmem velké tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., pro xxx, každou středu od do , od 20:30 do 22:00 hodin florbal. Hlasování: pro 0 proti 3 zdržel se Žádost o pronájem tělocvičny v ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., pro xxx, každé pondělí od do , od 15 :30 hodin do 17:00 hodin trénink fotbalistů. 5

6 Usnesení: RMČ Brno-jih na doporučení školské a kulturní komise souhlasí s pronájmem tělocvičny v ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., pro xxx, každé pondělí od do , od 15:30 hodin do 17:00 hodin trénink fotbalistů. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Žádost o pronájem tělocvičny v ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., pro xxx, každé úterý od do , od 18:30 hodin do 19:30 hodin volejbal. Usnesení: RMČ Brno-jih nesouhlasí s pronájmem velké tělocvičny v ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., pro xxxx, každé úterý od do , od 18:30 hodin do 19:30 hodin volejbal. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 1 ad 5) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 5.1 Žádost o výměnu bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 4, 2 + 1, v domě Kratina č. pop. 531, č. or. 1, Brno a paní xxx, nájemkyní bytu č. 8, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 640, č. or. 23, Brno, podle 715 OZ. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s výměnou bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 4, 2 + 1, v domě Kratina č. pop. 531, č. or. 1, Brno a paní xxx, nájemkyní bytu č. 8, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 640, č. or. 23, Brno, podle 715 OZ. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy s paní xxx a paní xxx a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelky. 6

7 5.2 Žádost o výměnu bytů mezi panem xxx, nájemcem bytu č. 5, l + 1, v domě Hodonínská č. pop. 628, č. or. 3, Brno a manželi xxx, nájemci bytu č. 6, 4 + 1, v domě Anenská č. pop. 8, č. or. 8, Brno, podle 715 OZ. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s výměnou bytů mezi panem xxx, nájemcem bytu č. 5, l + 1, v domě Hodonínská č. pop. 628, č. or. 3, Brno a manželi xxx, nájemci bytu č. 6, 4 + 1, v domě Anenská č. pop. 8, č. or. 8, Brno, podle 715 OZ. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy s manželi xxx a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 5.3 Žádost o výměnu bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 9, 3 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 621, č. or. 9, Brno, paní xxx, nájemkyní bytu č. 14, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 640, č. or. 23, Brno a paní xxx, nájemkyní bytu č. 13, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 632, č. or. 4, Brno, podle 715 OZ. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s výměnou bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 9, 3 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 621, č. or. 9, Brno, paní xxx, nájemkyní bytu č. 14, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 640, č. or. 23, Brno a paní xxx, nájemkyní bytu č. 13, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 632, č. or. 4, Brno, podle 715 OZ. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy s paní xxx, xxx a xxx a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelky. 7

8 5.4 Žádost o výměnu bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 20, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 656, č. or. 5, Brno, panem xxx, nájemcem bytu č. 10, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 631, č. or. 2, Brno a xxx, nájemkyní bytu č. 9, 4 + kk, v domě Zbýšov č. pop. 203, Zbýšov, podle 715 OZ. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise nesouhlasí s výměnou bytů mezi paní xxx, nájemkyní bytu č. 20, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 656, č. or. 5, Brno, panem xxx, nájemcem bytu č. 10, 2 + 1, v domě Za Mostem č. pop. 631, č. or. 2, Brno a xxx, nájemkyní bytu č. 9, 4 + kk, v domě Zbýšov č. pop. 203, Zbýšov, podle 715 OZ. RMČ ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Žádost o nové projednání výměny bytů mezi panem xxx, nájemcem bytu č. 7, 2 + 1, v domě Komárovské nábřeží č. pop. 569, č. or. 6, Brno a paní xxx, nájemkyní bytu č. 2, 2 + kk, v domě Brigádnická ulice č. pop. 289, č. or. 3a, Brno, podle 715 OZ. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise souhlasí s výměnou bytů mezi panem xxx, nájemcem bytu č. 7, 2 + 1, v domě Komárovské nábřeží č. pop. 569, č. or. 6, Brno a paní xxx, nájemkyní bytu č. 2, 2 + kk, v domě Brigádnická ulice č. pop. 289, č. or. 3a, Brno, podle 715 OZ. Rada pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy s paní xxx a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelky. 5.6 Žádost paní xxx, bytem Hodonínská, č. pop. 621, č. or. 9, Brno, byt č. 5, 1 + 1, Brno, o prodloužení nájemní smlouvy. Komentář: Pí xxx má uzavřenou nájemní smlouvu na základě 706, odst. 2 OZ na dobu určitou, a to do Přihlášena u babičky byla od a datum 8

9 úmrtí babičky je Z toho vyplývá, že ve společné domácnosti s babičkou žila pouze 6 měsíců. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní xxx, bytem Hodonínská č. pop. 621, č. or. 9, Brno, byt č. 5, 1 + 1, Brno. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku. Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel se Pronájem bytů v domě Černovická č. pop. 210, č.or. 10a, Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytů v domě Černovická č. pop. 210, č.or. 10a, Brno: byt č. 3, xxx byt č. 7, xxx /bytová náhrada za 2 + 1, byt č. 5, Plotní 30/ Výše nájemného se stanovuje dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 56,- Kč/m² do a od sazbou 62,- Kč/m². Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemních smluv a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 5.8 Pronájem bytu č. 14, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 630, č. or. 7, Brno, p. xxx, prozatím bydlištěm Plotní č. pop. 542, č. or. 30, Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu č. 14, 1 + 1, v domě Hodonínská č. pop. 630, č.or. 7, Brno, p. xxx, prozatím bydlištěm Plotní č. pop. 542, č. or. 30, Brno. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih 9

10 konaného sazbou 56,- Kč/m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby ukončení rekonstrukce domu Plotní č. or. 30, Brno. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. 5.9 Pronájem bytu č. 14, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 654, č. or. 1, Brno, p. xxx, prozatím bydlištěm Hodonínská č. pop. 629, č. or. 5, Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu č. 14, 1 + 1, v domě Schwaigrova č. pop. 654, č. or. 1, Brno, p. xxx, prozatím bydlištěm Hodonínská č. pop. 629, č. or. 5, Brno. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného sazbou 56,- Kč/m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele Pronájem bytu č. 10, 1 + 1, v domě Plotní č. pop. 12, č. or. 39, Brno, p. xxx, prozatím bydlištěm Kšírova č. or. 142, Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení bytové a dislokační komise schvaluje pronájem bytu č. 10, 1 + 1, v domě Plotní č. pop. 12, č. or. 39, Brno, p. xxx, prozatím bydlištěm Kšírova č. or. 142, Brno. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného sazbou 56,- Kč/m². Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele Projednání petice nájemníků z domu Hodonínská č. pop. 634, č. or. 21 dle Pravidel pro přijímání, prošetřování a vyřizování stížností a petic. 10

11 Přílohy: l. petice 2. vyřízení petice Usnesení: 1) RMČ Brno - jih bere na vědomí vyřízení petice podané nájemníky domu Hodonínská 21, Brno. Rada ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět účastníky petice. 2) RMČ Brno jih souhlasí s výpovědí z nájmu z bytu z důvodu porušování dobrých mravů v domě, podle 711, odst. 2, písm. a) zákona č. 40/1964 Sb., obč. zák., manželům xxx, bytem Hodonínská 21, Brno. Rada pověřuje starostu podpisem výpovědi a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět nájemníky Projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované podle ustanovení 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení podle ustanovení 9, 12 odstavec (2), 16, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících Zákona s názvem Oprava a zateplení fasád BD Dornych 114, Brno opakované zadání. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované podle ustanovení 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení podle ustanovení 9, 12 odstavec (2), 16, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících Zákona s názvem Oprava a zateplení fasád BD Dornych 114, Brno opakované zadání. Nejvýhodnější nabídku předložila firma: RUBEST spol. s r.o., Šámalova 59, Brno, IČ RMČ Brno-jih schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava a zateplení fasád BD Dornych 114, Brno mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, IČ a firmou RUBEST spol. s r.o., Šámalova 59, Brno, IČ

12 RMČ pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo Projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované podle ustanovení 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení podle ustanovení 9, 12 odstavec (2), 16, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících Zákona s názvem Oprava nebytových prostor Dornych 122, Brno opakované zadání. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí doporučení hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované podle ustanovení 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení podle ustanovení 9, 12 odstavec (2), 16, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících Zákona s názvem Oprava nebytových prostor Dornych 122, Brno opakované zadání. Nejvýhodnější nabídku předložila firma: PŘEMYSL VESELÝ, stavební inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 60, Brno, IČ RMČ Brno-jih schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava nebytových prostor Dornych 122, Brno opakované zadání mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, IČ a firmou PŘEMYSL VESELÝ, stavební inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 60, Brno, IČ RMČ pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. ad 6) Podklady k projednání z Finančního odboru 6.1 Zpráva o vykonané kontrole hospodaření a plnění rozpočtu MČ Brno-jih za 3. čtvrtletí r

13 Komentář: Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 15 je územní samosprávný celek povinen vykonávat kontrolu svého hospodaření po celý rozpočtový rok. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí předloženou zprávu o vykonané kontrole hospodaření a plnění rozpočtu MČ Brno-jih za 3. čtvrtletí r viz příloha. Zodpovídá: Bártová ZMČ 6.2 Přechod vlastnického práva ke kašně na Mariánském náměstí k.ú. Komárov, p.č. 411/1, a to z ONV Brno IV na SMB MČ Brno-jih Zdůvodnění: Na základě nálezu kolaudačního rozhodnutí č.j. OVÚP 3486/83-Me ze dne a dále na podkladě ústních jednání s finanční ředitelkou VÚVL, a.s. xxx, která ústně potvrdila (viz příloha), že v majetkové evidenci VÚVL, a.s. tato kašna nikdy nefigurovala a rovněž na základě písemného potvrzení MMB majetkové účtárny a odboru kultury MMB, který vede evidenci kulturních památek, že tato stavba se nenachází v jejich účetní evidenci a na podkladě zákona č. 172/1991 Sb. ust. 1, o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí zavádíme do účetní evidence SMB MČ Brno-jih kašnu na Mariánském náměstí v celkové hodnotě Kč ,-- dle znaleckého posudku č /11 vypracovaného xxx znalcem v oboru ekonomika ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví stavby obytné, vady a poruchy staveb. K přechodu vlastnického práva dochází na základě právních skutečností, které nejsou projevem vůle stran, tj. na základě zákona, rozhodnutím státního orgánu apod. Přechod vlastnického práva vede k tomu, že práva a povinnosti přecházejí na základě jiné právní skutečnosti a projev vůle osob k tomu není potřebný. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí přechod vlastnických práv ke stavbě kašny nacházející se v k.ú. Komárov, p.č. 411/1, na Mariánském náměstí v celkové hodnotě Kč ,-- dle znaleckého posudku č /11 vypracovaného xxx. Zároveň RMČ Brno-jih bere na vědomí skutečnost, že stavba kašny na Mariánském náměstí bude vedena v účetní evidenci MČ Brno-jih ve výše uvedené hodnotě. Zodpovídá: Bártová 6.3 Směrnice tajemníka Směrnice tajemníka č. 4/2013 o inventarizaci majetku a závazků ÚMČ Brno-jih Směrnice tajemníka č. 5/2013 o pokladních operacích ÚMČ Brno-jih Směrnice tajemníka č. 6/2013 vedení účetnictví MČ Brno-jih 13

14 Směrnice č. 8/2013 schvalování účetní závěrky MČ Brno-jih Komentář: Na základě doporučení interního auditu a rovněž z nutnosti ošetřit oblasti dynamicky se vyvíjející zákonné úpravy účetnictví ÚSC byly vypracovány nové interní předpisy viz níže: 1. Směrnice tajemníka č. 4/2013 o inventarizaci majetku a závazků ÚMČ Brno-jih součástí této směrnice je i Plán inventur a průběhu inventarizace v roce 2013 s Příkazem tajemníka č. 4/2013. Příkaz tajemníka bude vydán ihned po schválení této směrnice. Do směrnice byly zapracovány změny spíše kosmetického charakteru dle doporučení interního auditu např. změna názvu hlavní inventarizační komise na ústřední inventarizační komisi apod. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů přísluší RMČ Brno-jih schvalovat příkaz tajemníka včetně plánu inventur k provedení inventarizace majetku a závazků městské části Brno-jih. 2. Směrnice tajemníka č. 5/2013 o pokladních operacích ÚMČ Brno-jih 3. Směrnice tajemníka č. 6/2013 vedení účetnictví MČ Brno-jih Obě výše uvedené směrnice byly aktualizovány v souvislosti se zavedením nového ekonomického informačního systému GINIS a uvedeny tak do skutečného stavu a rovněž reagují na novelizaci Metodiky účetnictví SMB, která je pro MČ dle rozhodnutí RMB závazná. 4. Směrnice č. 8/2013 schvalování účetní závěrky MČ Brno-jih nový interní předpis doporučený ministerstvem financí ČR, který ošetřuje konkrétní postupy při schvalování účetní závěrky MČ Brno-jih tak, aby účetní jednotka zajistila hladký průběh schválení účetní závěrky za předcházející účetní období. Tato směrnice podléhá schválení zastupitelstva MČ Brno-jih. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje znění výše uvedených směrnic včetně jejich příloh a souhlasí s jejich vydáním jako závazným interním předpisem pro MČ Brno-jih. Směrnici č. 8/2013 doporučuje rada MČ Brno-jih zastupitelstvu schválení. RMČ Brno-jih schvaluje Příkaz tajemníka č. 4/2013 včetně Plánu inventur a průběhu inventarizace v roce 2013 viz příloha. ZMČ Zodpovídá: Bártová ad 7) Různé 7.1 Informace k záměrům firmy FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. K záměrům firmy FERAMO METALLUM informace. 14 INTERNATIONAL, s.r.o. nejsou nové

15 7.2 Územní studie Rozvojové území Brno-jih K Územní studii Rozvojové území Brno-jih nejsou nové informace. 7.3 Dodatek ke smlouvě o vytvoření a veřejném provozování uměleckého výkonu Hudební skupina SABRIN Band, zastoupena p. xxx. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě o vytvoření a veřejném provozování uměleckého výkonu hudební skupiny SABRIN Band na 20. společenském plesu MČ Brno-jih dne uzavíranou mezi SABRIN Band, zastoupenou p. xxx a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, zastoupenou Mgr. Josefem Haluzou, starostou. RMČ Brno-jih pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. Zodpovídá: tajemník 7.4 Termín příští RMČ Brno-jih R6/ Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Anna Böhmová uvolněná členka RMČ Brno-jih 15

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/033 z 33. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 28.03.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/020 ze 20. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/031 z 31. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.02.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/094 z 94. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.06.2014 v 17.00 h v Rosicích Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/028 z 28. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.01.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.05.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP)

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.04.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.07.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/036 z 36. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.05.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/006 z 6. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.09.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.01.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/100 ze 100. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.08.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 6. 2. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.10.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/058 z 58. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.10.2016 v 10.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.07.2017 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/025 z 25. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.09.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.06.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/022 z 22. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.08.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/015 z 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/021

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/021 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/021 z 21. schůze RMČ Brno-jih konané dne 14.08.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 24. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 11. ledna 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 14:00 hodin Mgr. Marek Šlapal Bc. Igor Fučík

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr.

Více

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis ze 100. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 5. listopadu 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/096 z 96. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 31.01.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

c c c " < - < # " 1 c 3 + * '

c c c  < - < #  1 c 3 + * ' c c c % materiál předložený ředitelkou MKS k úsporným opatřením příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří, ke vzniklé ztrátě za I. čtvrtletí roku 200, vypořádání ztráty Městského

Více

Informace z usnesení 35. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 35. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 35. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.12. 2011 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.29 v 6. podlaží domu na ulici Sevastopolská,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/091 z 91. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.04.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.06.2016 v 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 02.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Schůzi 19. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Schůzi 19. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/019 z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 10.07.2019 v 15.00 h a dne 15.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ

Více

Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne

Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne Z á p i s z 4.schůze Rady městské části Brno Líšeň konané dne 16.1.2019 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, Ing.arch. Kremitovská, JUDr.Příborský,

Více

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24)

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24) 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 104. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 22. 8. 2018 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více