ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 4. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí 5. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 6. Podklady k projednání z komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku 7. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 92. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 3.1 Darovací smlouva uzavřená dle 2055 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o daru 2 ks skotského náhorního skotu uzavřená mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno jih, Mariánské nám 13, Brno a p. Radkem Langerem, Ostrata 93, Zlín, IČ: Komentář: Předmětem smlouvy je dar 2 ks samic skotského náhorního skotu, které budou umístěny na Jižanském dvorku. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje znění darovací smlouvy uzavírané mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno jih, Mariánské nám 13, Brno a p. Radkem Langerem, Ostrata 93, Zlín, IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 1

2 Zodpovídá: Rusler 3.2 Žádost paní xxx, o ukončení nájemní smlouvy č na pronájem části nebytových prostor v I. patře budovy na ul. Kaštanová 141e, a to dohodou ke dni Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise nesouhlasí s ukončením pronájmu části nebytových prostor v I. patře budovy na ul. Kaštanová 141e, která je součástí pozemku p.č. 927/7 v k.ú. Horní Heršpice s paní xxx, a to dohodou ke dni Komise doporučuje dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu dle smlouvy. Usnesení: RMČ Brno-jih po projednání v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje ukončení nájemní smlouvy č na pronájem části nebytových prostor v I. patře budovy na ul. Kaštanová 141e, která je součástí pozemku p.č. 927/7 v k.ú. Horní Heršpice s paní xxx, a to dohodou ke dni RMČ schvaluje znění dodatku č. 2 o ukončení nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatelku. 3.3 Žádost pana xxx, o pronájem části pozemku p.č. 490 v k.ú. Dolní Heršpice o výměře 102 m 2, za účelem využití jako zahrada. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 490 v k.ú. Dolní Heršpice, o výměře 102 m 2, za účelem využití jako zahrada, pro pana xxx. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části pozemku p.č. 490 v k.ú. Dolní Heršpice, o výměře 102 m 2, za účelem využití jako zahrada, pro pana xxx. RMČ Brnojih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.4 Žádost MMB MO, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, o vyjádření k prodeji pozemků pod garážemi stojících na pozemcích 2

3 p.č. 792 až p.č. 810, p.č. 811/2, p.č. 811/5, p.č. 812 až p.č. 831 a p.č. 833/21, vše v k.ú. Horní Heršpice a to na základě předkupního práva, nebo využití předkupního práva na koupi staveb garáží postavených na těchto pozemcích. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem ) Komise nedoporučuje prodej pozemků pod garážemi stojících na pozemcích p.č. 792 až p.č. 810, p.č. 811/2, p.č. 811/5, p.č. 812 až p.č. 831 a p.č. 833/21, vše v k.ú. Horní Heršpice, pro majitele stávajících staveb garáží, na základě předkupního práva. 2) Komise nepřijala usnesení k využití předkupního práva na odkoupení stávajících staveb - garáží na pozemcích p.č. 792 až p.č. 810, p.č. 811/2, p.č. 811/5, p.č. 812 až p.č. 831 a p.č. 833/21, vše v k.ú. Horní Heršpice, pro statutární město Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 1) nedoporučuje prodej pozemků pod garážemi, stojících na pozemcích p.č. 792 až p.č. 810, p.č. 811/2, p.č. 811/5, p.č. 812 až p.č. 831 a p.č. 833/21, vše v k.ú. Horní Heršpice, pro majitele stávajících staveb garáží, na základě předkupního práva. 2) nedoporučuje využití předkupního práva na odkoupení stávajících staveb - garáží na pozemcích p.č. 792 až p.č. 810, p.č. 811/2, p.č. 811/5, p.č. 812 až p.č. 831 a p.č. 833/21, vše v k.ú. Horní Heršpice, pro statutární město Brno. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její stanovisko potvrdit. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. ZMČ 3.5 Žádost firmy POCLAIN HYDRAULICS s.r.o., se sídlem Kšírova 186, Brno, o pronájem pozemku p.č. 355/2, k.ú. Horní Heršpice, za účelem využití jako ostatní plocha, jiná plocha. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 355/2 v k.ú. Horní Heršpice, za účelem využití jako ostatní plocha, jiná plocha, pro firmu POCLAIN HYDRAULICS s.r.o., se sídlem Kšírova 186, Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem pozemku p.č. 355/2 v k.ú. Horní Heršpice, za účelem využití jako ostatní plocha, jiná plocha, pro firmu POCLAIN 3

4 HYDRAULICS s.r.o., se sídlem Kšírova 186, Brno. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.6 Žádost paní xxx, o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 671 o výměře 295 m 2, za účelem využití jako zahrada, v k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s ukončením pronájmu části pozemku p.č. 671 o výměře 295 m 2, za účelem využití jako zahrada v k.ú. Komárov, pro paní xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise se svěřeným majetkem schvaluje ukončení pronájmu části pozemku p.č. 671 o výměře 295 m 2, za účelem využití jako zahrada v k.ú. Komárov, pro paní xxx. RMČ Brno-jih schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č a pověřuje starostu jeho podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.7 Žádost pana xxx, o pronájem části pozemku p.č. 671 o výměře 295 m 2, za účelem využití jako zahrada, v k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 671 o výměře 295 m 2 za účelem využití jako zahrada v k.ú. Komárov, pro pana xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise se svěřeným majetkem části pozemku p.č. 671 o výměře 295 m 2, za účelem schvaluje pronájem využití jako zahrada v k.ú. Komárov, pro pana xxx. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4

5 ad 4) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí 4.1 Žádost fy PS STAV Brno s.r.o., Kšírova 84, Brno, o vyjádření ke zřízení věcného břemene pro uložení přípojek inž. sítí na pozemku p.č. 631/1 v k.ú. Horní Heršpice, a to v rámci stavby Novostavba bytového domu, ul. Pěšina, Brno Horní Heršpice. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku SMB p.č. 631/1 v k.ú. Horní Heršpice. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícím v uložení přípojky NN a plynovodu NTL do části pozemku p.č. 631/1 v k.ú. Horní Heršpice pro PS STAV Brno, s.r.o., sídlem Kšírova 84, Brno. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí a komise pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí se zřízením věcného břemene, spočívajícím v uložení přípojek NN a plynovodu NTL do části pozemku p.č. 631/1 v k.ú. Horní Heršpice pro fy PS STAV Brno, s.r.o., sídlem Kšírova 84, Brno. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.2 Žádost fy REMO ELEKTRO Brno s.r.o., nám. Karla IV. 612/22, Brno, o vyjádření k PD na stavbu Brno, Hněvkovského 83, sm. knn, AUTODAS a ke zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 524 v k.ú. Komárov pro E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise souhlasí s uložením kabelu v pozemku p.č. 524 v k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí: 1) s dotčením pozemku p.č. 524 v k.ú. Komárov stavbou Brno, Hněvkovského 83, sm. knn, AUTODAS dle projektové dokumentace č. zak. 2D3197 vypracované dne fy REMO ELEKTRO Brno s.r.o. za podmínky, že zahájení prací bude majetkovému odboru oznámeno měsíc předem a nemovitosti budou dány do původního stavu, 2) se zřízením věcného břemene spočívajícím v uložení zemního vedení NN do části pozemku SMB p.č. 524 v k.ú. Komárov svěřeného MČ, a to pro E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 5

6 Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí a komise pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí: s dotčením pozemku p.č. 524 v k.ú. Komárov stavbou Brno, Hněvkovského 83, sm. knn, AUTODAS dle projektové dokumentace č. zak. 2D3197 vypracované fy REMO ELEKTRO Brno s.r.o. za podmínky, že zahájení prací bude majetkovému odboru oznámeno měsíc předem a nemovitosti budou dány do původního stavu. se zřízením věcného břemene spočívajícím v uložení zemního vedení NN do části pozemku SMB p.č. 524 v k.ú. Komárov svěřeného MČ, a to pro E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.3 Žádost fy VIENNA POINT a.s., Vídeňská 119, Brno s.r.o., zastoupené xxx, o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru stavby Vienna Point 6 Montážní a skladová hala do pozemků SMB p.č. 420/4, p.č. 420/37, p.č. 420/39 a p.č. 420/40 v k.ú. Dolní Heršpice svěřeným MČ. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise souhlasí. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí: 1) se stavbou Vienna Point 6 Montážní a skladová hala na pozemcích p.č. 424/40 a p.č. 424/11 v k.ú. Dolní Heršpice ve vlastnictví fy VIENNA POINT a.s., sousedícími s pozemky SMB p.č. 420/4, p.č. 420/37, p.č. 420/39 a p.č. 420/40 v k.ú. Dolní Heršpice svěřenými MČ. 2) s přesahem požárně nebezpečného prostoru (3,70 m) stavby Vienna Point 6 Montážní a skladová hala do sousedících pozemků SMB p.č. 420/4, p.č. 420/37, p.č. 420/39 a p.č. 420/40 v k.ú. Dolní Heršpice svěřených MČ. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise výstavby a životního prostředí a komise pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí: se stavbou Vienna Point 6 Montážní a skladová hala na pozemcích p.č. 424/40 a p.č. 424/11 v k.ú. Dolní Heršpice ve vlastnictví fy VIENNA POINT a.s. sousedícími s pozemky SMB p.č. 420/4, p.č. 420/37, p.č. 420/39 a p.č. 420/40 v k.ú. Dolní Heršpice svěřenými MČ. s přesahem požárně nebezpečného prostoru (3,70 m) stavby Vienna Point 6 Montážní a skladová hala do sousedících 6

7 pozemků SMB p.č. 420/4, p.č. 420/37, p.č. 420/39 a p.č. 420/40 v k.ú. Dolní Heršpice svěřených MČ. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 4.4 Žádost pana xxx, o souhlas k povolení vybudování přípojky vody a kanalizace na pozemku p.č. 549 v k.ú. Komárov. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise souhlasí s povolením přípojky vody a kanalizace na pozemku p.č. 549 v k.ú. Komárov pro pana xxx. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s vybudováním přípojky vody a kanalizace na pozemku p.č. 549 v k.ú. Komárov pro pana xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise se svěřeným majetkem schvaluje vybudování přípojky vody a kanalizace na pozemek p.č. 549 v k.ú. Komárov pro pana xxx. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. ad 5) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 5.1 Žádost ředitele ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., o vyjádření souhlasu k zapojení do projektu Pojďme se dotknout ICT. Komentář: Výzvu č. 51 OP VK vyhlásilo MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Cílem projektu je podpora výuky cizích jazyků ve školách a vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt bude trvat nejdéle 11 měsíců a musí být ukončen nejpozději Škola bude do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem (tzn. partnerovi bude poskytnuta finanční podpora na realizaci projektových aktivit a na základě doložení bude proplaceno 7

8 100 % způsobilých výdajů, 85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR). Předpokládaná výše finančního příspěvku pro ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., je ve výši 500 tis. Kč (částka zahrnuje nákup mobilních zařízení a SW, finanční odměnu koordinátorovi a zaměstnanci školy). Partnerským školám bude umožněno zakoupení mobilních zařízení pro využití ve výuce (tablety, netbooky, notebooky) pro pedagogy, kteří budou zapojeni do projektu. Současně bude těmto pedagogům poskytnuto vzdělávání zaměřené právě na využití moderních ICT a odborná asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT. Projednáno v komisi školské a kulturní nebylo. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí s tím, aby ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., předložila žádost o zapojení se do projektu Pojďme se dotknout ICT, který připravuje Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, a to bez finanční účasti MČ Brnojih a ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o.. Zodpovídá: Kostelecká 5.2 Žádost ředitelky ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., o vyjádření souhlasu k zapojení do projektu Pojďme se dotknout ICT. Komentář: Výzvu č. 51 OP VK vyhlásilo MŠMT k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Cílem projektu je podpora výuky cizích jazyků ve školách a vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt bude trvat nejdéle 11 měsíců a musí být ukončen nejpozději Škola bude do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem (tzn. partnerovi bude poskytnuta finanční podpora na realizaci projektových aktivit a na základě doložení bude proplaceno 100 % způsobilých výdajů, 85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR). Předpokládaná výše finančního příspěvku pro ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., je ve výši 600 tis. Kč (částka zahrnuje nákup mobilních zařízení a SW, finanční odměnu koordinátorovi a zaměstnanci školy). Partnerským školám bude umožněno zakoupení mobilních zařízení pro využití ve výuce (tablety, netbooky, notebooky) pro pedagogy, kteří budou zapojeni do projektu. Současně bude těmto pedagogům poskytnuto vzdělávání zaměřené právě na využití moderních ICT a odborná asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT. 8

9 Projednáno v komisi školské a kulturní nebylo. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí s tím, aby ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., předložila žádost o zapojení se do projektu Pojďme se dotknout ICT, který připravuje Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, a to bez finanční účasti MČ Brno-jih a ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o.. Zodpovídá: Kostelecká 5.3 Přístavba MŠ Zelná Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2013 uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám 13, Brno, IČ: a firmou KOMFORT, a.s., Křenová 72, Brno, IČ: Komentář: RMČ Brno-jih na svém 69. zasedání konaného dne schválila uzavření Smlouvy o dílo, která byla podepsána na základě výběrového řízení s firmou KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Brno, IČ: , jako Zhotovitelem stavby Přístavba MŠ Zelná, jejíž celková cena díla byla ve výši 10, ,- Kč bez DPH. Stavebně-technickým zhodnocením bylo zjištěno, že projektem navrhovaná úprava zdiva (vložení izolace) postupem (zatloukání nerezových plechů tl. 50 cm) je technicky možná ovšem finančně, časově náročná a technicky ne příliš ideální. Objednatel byl seznámen s technickým řešením a postupem, který je lepší než postup navrhovaný. Tento postup byl schválen TDI, projektantem a pro objednatele bude z cenového hlediska výhodnější. Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí změnu stavebních prací úprava zdiva izolace a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2013 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, IČ: a firmou KOMFORT, a. s., Křenová 72, Brno, IČ: a pověřuje starostu jeho podpisem. Zodpovídá: Kostelecká 5.4 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: Přístavba MŠ Zelná dodatečné stavební práce. Zápis z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek. Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. 9

10 Přílohy: - Zápis z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek - Smlouva o dílo Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí Zápis z jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Přístavba MŠ Zelná dodatečné stavební práce. Nejvýhodnější nabídku předložila firma: KOMFORT, a. s., Křenová 72, Brno, IČ: RMČ Brno-jih schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: Přístavba MŠ Zelná dodatečné stavební práce mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, IČ: a firmou KOMFORT, a. s., Křenová 72, Brno, IČ: a pověřuje starostu jejím podpisem. Zodpovídá: Kostelecká 5.5 Schválení účetní závěrky schválení výsledku hospodaření a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření jednotlivých PO za rok 2013 do rezervního fondu a fondu odměn. Přílohy: Příloha č. 1: Rozvaha jednotlivých PO k Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty jednotlivých PO k Příloha č. 3: Návrh rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 jednotlivých PO Příloha č. 4: Rozdělení rezervního fondu jednotlivých PO za rok 2013 Příloha č. 5: Rozdělení fondu odměn jednotlivých PO za rok 2013 Příloha č. 6: Zpráva nezávislého auditora Příloha č. 7: Inventarizační zpráva jednotlivých PO za rok 2013 Příloha č. 8: Návrh protokolů o schválení účetní závěrky za rok 2013 schvalujícím orgánem Poznámka: Vzhledem ke svému rozsahu materiálu, je kompletní příloha č. 1, 2, 6 a 7 k dispozici v kanceláři referenta ekonomiky škol nebo na webové stránce: 10

11 Komentář: Novela zákona o účetnictví (zák. č. 239/2012 Sb., kterým se mění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) zavedla novou povinnost vybraným účetním jednotkám schvalování účetních závěrek zřizovatelem (tedy RMČ Brno-jih) a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jejího rozdělení. Dle 30 odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje zřizovatel PO rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn (fond odměn = > až do výše 80 % zlepšeného VH). Ze zpráv veřejnosprávních kontrol, které proběhly v roce 2014 vyplývá, že nebyly zjištěny závažné nesrovnalosti, pouze drobné nedostatky, které budou co nejdříve odstraněny a následně zkontrolovány při veřejnosprávní kontrole v roce RMČ Brno-jih souhrnnou zprávu z veřejnosprávní kontroly vzala na vědomí dne na svém 82. zasedání R6/082. Veřejnosprávní kontrola byla provedena u všech MŠ firmou AUDIT-DANĚ spol. s r.o., a to s doporučením: schválit účetní závěrku příspěvkových organizací za rok U Základní školy Brno, Bednářova 28, p.o. a Základní školy Brno, Tuháčkova 25, p.o. byl proveden audit, a to firmou AUDIT-DANĚ spol. s r.o., s výrokem auditora: účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace PO k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Všechny příspěvkové organizace vytvořily kladný hospodářský výsledek. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje účetní závěrku příspěvkových organizací Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62, Mateřské školy Brno, Kšírova 3, Mateřské školy Slunná 25, Mateřské školy Zelná 70, Mateřské školy Klášterského 14, Mateřské školy Záhumenice1, Základní školy Bednářova 28 a Základní školy Tuháčkova 25 za rok 2013, vzhledem ke skutečnosti, že na základě předložených či vyžádaných podkladů zjistila, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností podle zákona (zák. č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. RMČ Brno-jih schvaluje výši hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2013 a rozděluje následujícím způsobem: 11

12 rozdělení hospodářského výsledku hospodářský výsledek fond rezervní fond odměn 1. MŠ Brno, Hněvkovského 62, p.o ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 2. MŠ Brno, Kšírova 3, p.o ,00 Kč 7 464,00 Kč 7 500,00 Kč 3. MŠ Brno, Slunná 25, p.o ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4. MŠ Brno, Zelná 70, p.o ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5. MŠ Brno, Klášterského 14, p.o ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6. MŠ Brno, Záhumenice 1, p.o ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7. ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8. ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o ,36 Kč ,36 Kč ,00 Kč Zodpovídá: Kostelecká ad 6) Podklady k projednání z komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku 6.1 Žádost pana Odehnala o vymezení protisměrného jízdního pruhu pro cyklisty na ulici Lužná, spojující křižovatku Hněvkovského - Kšírova s ulicí Lomená. Projednáno v komisi bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku dne Stanovisko komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku: Dne byl podnět projednáván na zasedání komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku. Komise dopravy nedoporučuje toto řešení s ohledem na charakter této lokality, velikost prostoru pro projíždějící a parkující vozidla. Jízda cyklistů v protisměru by na dané lokalitě výrazně ovlivnila bezpečnost účastníků silničního provozu. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje stanovisko komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku, která nedoporučuje vytvoření protisměrného jízdního pruhu na ulici Lužná z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a nesouhlasí s vymezováním protisměrného jízdního pruhu pro cyklisty v jednosměrných ulicích MČ Brno-jih. Zodpovídá: Konečný ad 7) Různé 7.1 Informace k záměrům firmy FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. K záměrům firmy FERAMO METALLUM informace. INTERNATIONAL, s.r.o. nejsou nové 12

13 7.2 Územní studie Rozvojové území Brno-jih K Územní studii Rozvojové území Brno-jih nejsou nové informace. 7.3 Změna ve složení komise výstavby a životního prostředí Usnesení: RMČ Brno-jih odvolává ke dni Ing. Renatu Ivičičovou, xxx, z komise výstavby a životního prostředí, z důvodu ukončení jejího pracovního poměru a zároveň jmenuje od nového člena komise výstavby a životního prostředí Ing. Hanu Burianovou, xxx. Nově zvolenému členovi komise přísluší odměna dnem zvolení, tj dle platných Zásad odměňování. Zodpovídá: starosta 7.4 Změna v povodňové komisi zvláštní orgán obce Usnesení: RMČ Brno-jih bere na vědomí, že starosta MČ Brno-jih ukončil ke dni členství v povodňové komisi: 1) Ing. Renatě Ivičičové, xxx, z důvodu ukončení jejího pracovního poměru 2) Jiřímu Složilovi, xxx, z důvodu nadbytečnosti počtu členů SDH v povodňové komisi a zároveň jmenoval ke dni nového člena komise povodňové Ing. Hanu Burianovou, xxx. Nově zvolenému členovi komise přísluší odměna dnem zvolení, tj dle platných Zásad odměňování. Zodpovídá: starosta 7.5 Změna ve složení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Usnesení: RMČ Brno-jih odvolává ke dni pí Marcelu Jaškovou, xxx, z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem, z důvodu odchodu na rodičovskou dovolenou a zároveň jmenuje od nového člena komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Ing. Lubora Vacka, xxx. 13

14 Nově zvolenému členovi komise přísluší odměna dnem zvolení, tj dle platných Zásad odměňování. Zodpovídá: starosta 7.6 Organizační změna: Zřízení 4 nových funkčních míst dělník čištění města v referátu ŽP Úřadu městské části Brno jih Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku mezi MČ Brno jih a Úřadem práce ČR. Komentář: K zabezpečení čistoty městské části se navrhuje zřízení 4 funkčních míst dělník čistič města v referátu životního prostředí. Funkční místa jsou zřizována v rámci veřejně prospěšných prací. Na základě vytvoření těchto pracovních míst lze uzavřít dohodu o vytvoření pracovních míst mezi ÚP ČR a MČ Brno jih. Dohoda má časově omezenou platnost do a lze ji prodloužit. Celkový počet funkčních míst ÚMČ činí 48. Usnesení: RMČ Brno jih v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. J), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, s účinností od zřizuje 4 funkční místa dělník čištění města. RMČ Brno jih schvaluje dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku mezi MČ Brno jih a Úřadem práce ČR od a pověřuje starostu jejím podpisem. Celkový počet zaměstnanců Statutárního města Brna ÚMČ Brno jih, stanovený RMČ Brno jih, je 48. Zodpovídá: tajemník 7.7 Termín příští RMČ Brno-jih R6/ Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne

15 Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Anna Böhmová uvolněná členka RMČ Brno-jih 15

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP)

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.04.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.07.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.11.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/091 z 91. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.04.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.07.2017 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/031 z 31. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.02.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.09.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.06.2016 v 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/036 z 36. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.06.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/096 z 96. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 31.01.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.10.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Název: Účetní závěrka MČ Brno Židenice za rok 2014. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů:

Název: Účetní závěrka MČ Brno Židenice za rok 2014. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů: Rada městské části Brno Židenice ZMČ 7/5. ZMČ 7/5.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno Židenice konané dne 16.06.2015 Název: Účetní závěrka MČ Brno Židenice za rok 2014 Obsah: Důvodová zpráva (str.2)

Více

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/028 z 28. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.01.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/020 ze 20. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: omluven: tajemnice: ověřovatelé zápisu:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.01.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S ze 17. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 26. června 2019 v 16,00 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: tajemnice: ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/015 z 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z Zápis č. 2-2019-Z Ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory konaného dne 13. 3. 2019 v 18.00 hodin v Kulturním domě č. p. 59 ve Stříbrných Horách. Zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory bylo zahájeno

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 02.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 6. 2. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.05.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015

Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015 Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 219/12/15 schvaluje program 12. schůze rady městského

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2016 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

USNESENÍ. ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti

USNESENÍ. ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti USNESENÍ ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/033 z 33. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 28.03.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis Z 8. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 8. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 8. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 4. 4. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/094 z 94. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.06.2014 v 17.00 h v Rosicích Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/058 z 58. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.10.2016 v 10.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN a skříně SS.

I. schválila. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN a skříně SS. U S N E S E N Í z 70. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 28.02.2018 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 od 01.04.2018 měsíční odměnu ve výši *** Kč za správu veřejného pohřebiště

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

č. 252/2017 č. 253/2017

č. 252/2017 č. 253/2017 USNESENÍ RADY ze dne 20. 11. 2017 č. 252/2017 schvaluje Plán kontrol příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha Libuš na rok 2017 dle přílohy, která je nedílnou č. 253/2017 schvaluje změnu

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10.6.2015 bod programu: 47 věc: Schválení účetní závěrky a finančního vypořádání za rok 2014 příspěvkových organizací v gesci OŠKSS dopad na rozpočet: bez dopadu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

Usn.č. 86/02 1) Přidělení bytů v DPS RMě schvaluje výměnu bytu č. 43 za byt č. 17 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) po ******** pro ********

Usn.č. 86/02 1) Přidělení bytů v DPS RMě schvaluje výměnu bytu č. 43 za byt č. 17 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) po ******** pro ******** USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 86. zasedání konaného dne 28. 2. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/018

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/018 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/018 z 18. schůze RMČ Brno-jih konané dne 26.06.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

č. 102/2017 č. 103/2017

č. 102/2017 č. 103/2017 USNESENÍ RADY ze dne 5. 6. 2017 č. 102/2017 1. schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností ProTrade, s.r.o., Na Konečné 50/2, 142 00 Praha 4 v podobě drobných dětských cen v celkové výši 10.287,-

Více

Informace z usnesení 71. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Standardy zrekonstruovaných obecních bytů a rekonstruovaných bytových domů

Informace z usnesení 71. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Standardy zrekonstruovaných obecních bytů a rekonstruovaných bytových domů Informace z usnesení 71. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 25.01.2017 1. Standardy zrekonstruovaných obecních bytů a rekonstruovaných bytových domů Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí Standardy

Více

U s n e s e n í z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 6. června 2018

U s n e s e n í z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 6. června 2018 U s n e s e n í z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 6. června 2018 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávy z jednání Rady obce Bořetice od posledního

Více