ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/031 z 31. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 4. Podklady k projednání z Finančního odboru 5. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 6. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 7. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí 8. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 31. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 3.1 Žádost BO o projednání plánu velkých oprav v obecních bytových domech MČ Brno-jih v roce 2012 dle přiloženého seznamu. Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí s předloženým plánem velkých oprav v obecních bytových domech MČ Brno-jih v roce 2012 dle přiloženého seznamu. Zodpovídá: Šebelová 3.2 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava štítů domů Sladkého, bratří Žůrků. Komentář: Veřejná zakázka malého rozsahu je definována podle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, do výše předpokládaného plnění 6, ,- bez DPH /u stavebních prací/. 1

2 Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava štítů domů Sladkého, bratří Žůrků. RMČ schvaluje zadávací podmínky akce: Oprava štítů domů Sladkého, bratří Žůrků l. Lhůta pro podání nabídek: do do h 2. Místo podání nabídek: ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, a to písemně nebo poštou 3. Hodnotící kriteria: a/ Ekonomická výhodnost nabídky b/ Dílčí kriteria - cena 60 % - lhůta dodávky v týdnech 20 % - záruka na jakost v měsících 20 % RMČ Brno-jih schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky: RUBEST, spol. s r.o., Šámalova 59, Brno, IČ KOMFORT, a.s., Křenová 72, Brno, IČ SpeWo, s.r.o., Chopenova 9, Brno, IČ RMČ Brno-jih jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Josef Haluza náhradník Mgr. Vladimír Vařeka Ing. Radomír Jonáš náhradník Ing. Petr Dočekal Ing. Anna Böhmová náhradník Ing. Zdeněk Harant Zodpovídá: Šebelová 3.3 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava elektroinstalace ve společných prostorách domů bratří Žůrků Komentář: Veřejná zakázka malého rozsahu je definována podle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, do výše předpokládaného plnění 6, ,- bez DPH /u stavebních prací/. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava elektroinstalace ve společných prostorách domů bratří Žůrků RMČ schvaluje zadávací podmínky akce: Oprava elektroinstalace ve společných prostorách domů bratří Žůrků 6-12 l. Lhůta pro podání nabídek: do do h 2

3 2. Místo podání nabídek: ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, a to písemně nebo poštou 3. Hodnotící kriteria: a/ Ekonomická výhodnost nabídky b/ Dílčí kriteria - cena 60 % - lhůta dodávky v týdnech 20 % - záruka na jakost v měsících 20 % RMČ Brno-jih schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky: ASAPE elektro, s.r.o., Bohunická 52, Brno, IČ Jiří Růžička-elektroservis, Chytilova 4, Brno, IČ AC mont, s.r.o., Vohnoutova 25, Brno, IČ RMČ Brno-jih jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Josef Haluza náhradník Mgr. Vladimír Vařeka Ing. Radomír Jonáš náhradník Ing. Petr Dočekal Ing. Anna Böhmová náhradník Ing. Zdeněk Harant Zodpovídá: Šebelová 3.4 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava elektroinstalace v bytech domů Sladkého 1-9. Komentář: Veřejná zakázka malého rozsahu je definována podle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, do výše předpokládaného plnění 6, ,- bez DPH /u stavebních prací/. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava elektroinstalace v bytech domů Sladkého 1-9 RMČ schvaluje zadávací podmínky akce: Oprava elektroinstalace v bytech domů Sladkého 1-9 l. Lhůta pro podání nabídek: do do h 2. Místo podání nabídek: ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, a to písemně nebo poštou 3. Hodnotící kriteria: a/ Ekonomická výhodnost nabídky b/ Dílčí kriteria - cena 60 % - lhůta dodávky v týdnech 20 % - záruka na jakost v měsících 20 % 3

4 RMČ Brno-jih schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky: Presl, s.r.o., Komárovská 3, Brno, IČ OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, Brno, IČ ELDEM s.r.o., Demlova 14, Brno, IČ RMČ Brno-jih jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Josef Haluza náhradník Mgr. Vladimír Vařeka Ing. Radomír Jonáš náhradník Ing. Petr Dočekal Ing. Anna Böhmová náhradník Ing. Zdeněk Harant Zodpovídá: Šebelová 3.5 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Výměna topidel WAW za ústřední vytápění v bytech domu Dornych 114. Komentář: Veřejná zakázka malého rozsahu je definována podle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, do výše předpokládaného plnění 6, ,- bez DPH /u stavebních prací/. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Výměna topidel WAW za ústřední vytápění v bytech domu Dornych 114 RMČ schvaluje zadávací podmínky akce: Výměna topidel WAW za ústřední vytápění v bytech domu Dornych 114 l. Lhůta pro podání nabídek: do do h 2. Místo podání nabídek: ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, a to písemně nebo poštou 3. Hodnotící kriteria: a/ Ekonomická výhodnost nabídky b/ Dílčí kriteria - cena 60 % - lhůta dodávky v týdnech 20 % - záruka na jakost v měsících 20 % RMČ Brno-jih schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky: Josef Hřebíček-TOVOK, Kroužek 430, Nosislav, IČ Ivo Hájek, Pešov 293, Hostěrádky, IČ Jiří Turek, Ulička 2, Brno, IČ

5 RMČ Brno-jih jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Josef Haluza náhradník Mgr. Vladimír Vařeka Ing. Radomír Jonáš náhradník Ing. Petr Dočekal Ing. Anna Böhmová náhradník Ing. Zdeněk Harant Zodpovídá: Šebelová 3.6 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Výměna oken v domě Pompova 11 Komentář: Veřejná zakázka malého rozsahu je definována podle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, do výše předpokládaného plnění 6, ,- bez DPH /u stavebních prací/. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Výměna oken v domě Pompova 11 RMČ schvaluje zadávací podmínky akce: Výměna Pompova 11 oken v domě l. Lhůta pro podání nabídek: do do h 2. Místo podání nabídek: ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, a to písemně nebo poštou 3. Hodnotící kriteria: a/ Ekonomická výhodnost nabídky b/ Dílčí kriteria - cena 60 % - lhůta dodávky v týdnech 20 % - záruka na jakost v měsících 20 % RMČ Brno-jih schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky: POLYPLAST, s.r.o., Boleradice 444, Boleradice, IČ MA-CONSTRUCT s.r.o., Příční 166, Brankovice, IČ AL plast, s.r.o., Valtická 19, Brno, IČ RMČ Brno-jih jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Josef Haluza náhradník Mgr. Vladimír Vařeka Ing. Radomír Jonáš náhradník Ing. Petr Dočekal Ing. Anna Böhmová náhradník Ing. Zdeněk Harant 5

6 Zodpovídá: Šebelová 3.7 Projednání Zadávacích podmínek, Kvalifikační dokumentace, Smlouvy o dílo, Ustanovení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na akci Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech sídliště Komárov Za Mostem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a 16. Komentář: Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku zadávanou podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kterou pro MČ zadává firma ikis, s.r.o. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje Zadávací podmínky, Kvalifikační dokumentaci, Smlouvu o dílo a Ustanovuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů ve složení: l. člen Marie Šebelová 2. člen Ing. Jiří Kudělka 3. člen Ing. Martin Šimek dále Ustanovuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve složení: 1. člen Ing. Anna Böhmová náhradník: Mgr. Josef Haluza 2. člen Ing. Radomír Jonáš náhradník: Ing. Petr Dočekal 3. člen Marie Šebelová náhradník: Ing. Zdeněk Harant 4. člen Ing. Jiří Kudělka náhradník: Ing. Eliška Kudělková 5. člen Ing. Martin Šimek náhradník: Ing. Lucie Plánková na akci Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech sídliště Komárov Za Mostem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a 16. RMČ ukládá vedoucí bytového odboru vyrozumět firmu ikis, s.r.o., sídlem Kaštanová 496/123a, Brno. Zodpovídá: Šebelová 3.8 Poskytnutí bytové náhrady pí xx, byt č. 3, v domě tamtéž - Dornych č. pop. 45 č. or. 122, 2 + 1, byt č. 9. Komentář: Bytová náhrada se poskytuje z důvodu rozšíření nebytových prostor o tento byt Usnesení: RMČ Brno - jih schvaluje poskytnutí bytové náhrady pí xxx, byt č. 3, v domě tamtéž - Dornych č. pop. 45, č. or. 122, 2 + 1, byt č. 9. Výše nájemného se stanovuje dle zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších 6

7 předpisů a dle rozhodnutí 15. zasedání RMČ Brno-jih ze dne sazbou 50,- Kč/1 m 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatelku. Zodpovídá: Šebelová 3.9 Návrh na prominutí pohledávky v celkové výši ,- Kč xxx, byt č. 1, 3 + 1, v domě Dornych č.pop. 45, č. or. 122, Brno. Komentář: nájemné a služby ,- Kč Celkem: ,- Kč Byt bude po prominutí přebudovaný na nebytové prostory. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje prominutí pohledávky v celkové výši ,- Kč xxx, byt č. 1, 3 + 1, v domě Dornych č.pop. 45, č. or. 122, Brno. Rada ukládá vedoucí bytového odboru provedení prominutí pohledávky. Zodpovídá: Šebelová 3.10 Projednání žádosti o schválení Dodatku č. 1 uzavřený s Folklorním sdružením Púčik se sídlem Chodská 19, Brno, PSČ , zastoupená předsedou představenstva panem xxx IČ: ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2/04 ze dne v domě Dornych č. pop. 425, č.or. 126, které využívá jako skladovací prostory pro rekvizity a kostýmy folklorního sdružení. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje Dodatek č. 1 uzavíraný s Folklorním sdružením Púčik, se sídlem Chodská 19, Brno, zastoupeným předsedou představenstva panem xxx IČ: ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2/04 ze dne v domě Dornych č. pop. 425, č. or. 126, který využívá pro rekvizity a kostýmy folklorního sdružení. Rada pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 a ukládá vedoucí bytového odboru písemně vyrozumět žadatele. Zodpovídá: Šebelová ad 4) Podklady k projednání z Finančního odboru 4.1 Žádost o povolení splátek p. xxx 7

8 Komentář: Na základě žádosti podané p. xxx, dne na podatelně ÚMČ Brno-jih, předkládáme tuto na posouzení RMČ Brno-jih. Dle 156 zákona č. 280/2009 Sb. žádá o zaplacení pokuty uložené mu stavebním úřadem MČ Brno-jih na základě rozhodnutí MCBJIH/09487/2011/Bu-R ze dne Na toto rozhodnutí podal pan xxx žádost o prominutí, která mu byla zamítnuta. Jedná se o částku celkem Kč ,-- + Kč 1.000,--. Žadatel navrhuje splátky hradit ve výši Kč 1.600,-- měsíčně vždy k 15 dni v měsíci v 10 splátkách a jednou platbou za správní poplatek ve výši Kč 1.000,-- Kč. Usnesení: RMČ Brno-jih neschvaluje žádost o povolení splátek a tím i splátkový kalendář na částku celkem Kč ,-- + Kč 1.000,-- panu xxx. Zodpovídá: Bártová ad 5) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 5.1 Návrh na vyřazení neupotřebitelného movitého majetku (DHM) Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace. Zdůvodnění: Jedná se o movitý majetek, který pro své opotřebení, poškození, zřejmou zastaralost nebo nehospodárnost - nerentabilitu provozu, nehospodárnost renovace a oprav nemůže sloužit svému účelu nebo určení. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Komise souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného majetku ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o. a doporučuje RMČ Brno-jih ke schválení. Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Základní školy Brno, Bednářova 28, příspěvkové organizace, uvedeného v příloze č. 1, v celkové pořizovací ceně ,- Kč. Ředitel příspěvkové organizace zajistí posudek odborníka s příslušným oprávněním o neopravitelnosti vyřazovaného majetku. Dokladem o fyzické likvidaci bude protokol podepsaný ředitelem příspěvkové organizace. Příspěvková organizace je povinna vyjmout majetek z účetní evidence a evidence majetku DHM. Zodpovídá: Hájková 5.2 Návrh na vyřazení neupotřebitelného movitého majetku (DDHM) Mateřská škola Brno Kšírova 3, příspěvková organizace. 8

9 Zdůvodnění: Jedná se o movitý majetek, který pro své opotřebení, poškození, zřejmou zastaralost nebo nehospodárnost - nerentabilitu provozu, nehospodárnost renovace a oprav nemůže sloužit svému účelu nebo určení. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Komise souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného majetku MŠ Brno, Kšírova 3, p.o. a doporučuje RMČ Brno-jih ke schválení. Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Mateřské školy Brno, Kšírova 3, příspěvkové organizace, uvedeného v příloze č. 1, v celkové pořizovací ceně ,- Kč. Ředitelka příspěvkové organizace zajistí posudek odborníka s příslušným oprávněním o neopravitelnosti vyřazovaného majetku. Dokladem o fyzické likvidaci bude protokol podepsaný ředitelkou příspěvkové organizace. Příspěvková organizace je povinna vyjmout majetek z účetní evidence a evidence majetku DDHM. Zodpovídá: Hájková 5.3 Návrh na vyřazení neupotřebitelného movitého majetku (DDHM) Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace. Zdůvodnění: Jedná se o movitý majetek, který pro své opotřebení, poškození, zřejmou zastaralost nebo nehospodárnost - nerentabilitu provozu, nehospodárnost renovace a oprav nemůže sloužit svému účelu nebo určení. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Komise souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného majetku MŠ Brno, Slunná 25, p.o. a doporučuje RMČ Brno-jih ke schválení. Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Mateřské školy Brno, Slunná 25, příspěvkové organizace, uvedeného v příloze č. 1 a 2, v celkové pořizovací ceně ,66 Kč. Ředitelka příspěvkové organizace zajistí posudek odborníka s příslušným oprávněním o neopravitelnosti vyřazovaného majetku. Dokladem o fyzické likvidaci bude protokol podepsaný ředitelkou příspěvkové organizace. Příspěvková organizace je povinna vyjmout majetek z účetní evidence a evidence majetku DDHM. Zodpovídá: Hájková 5.4 Návrh na vyřazení neupotřebitelného movitého majetku (DDHM) Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace. 9

10 Zdůvodnění: Jedná se o movitý majetek, který pro své opotřebení, poškození, zřejmou zastaralost nebo nehospodárnost - nerentabilitu provozu, nehospodárnost renovace a oprav nemůže sloužit svému účelu nebo určení. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Komise souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného majetku MŠ Brno, Klášterského 14, p.o. a doporučuje RMČ Brno-jih ke schválení. Usnesení: RMČ Brno jih souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Mateřské školy Brno, Klášterského 14, příspěvkové organizace, uvedeného v příloze č. 1, v celkové pořizovací ceně ,40 Kč. Ředitelka příspěvkové organizace zajistí posudek odborníka s příslušným oprávněním o neopravitelnosti vyřazovaného majetku. Dokladem o fyzické likvidaci bude protokol podepsaný ředitelkou příspěvkové organizace. Příspěvková organizace je povinna vyjmout majetek z účetní evidence a evidence majetku DDHM. Zodpovídá: Hájková 5.5 Schválení odpisových plánů DHM na rok Základní škola Brno, Tuháčkova 25, p.o. - Základní škola Brno, Bednářova 28, p.o. - Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, p.o. - Mateřská škola Brno, Kšírova 3, p.o. - Mateřská škola Brno, Slunná 25, p.o. - Mateřská škola Brno, Zelná 70, p.o. - Mateřská škola Brno, Klášterského 14, p.o. - Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, p.o. Zdůvodnění: - ke dni nabývá účinnosti zákon č. 477/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. V návaznosti na výše uvedené došlo ke změně zřizovacích listin příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-jih. Změny se týkají především oblasti hospodaření příspěvkových organizací a jejich majetku. - ke dni se příspěvkovým organizacím předal k výkonu činnosti a k jejímu hospodaření dlouhodobý hmotný majetek budovy a stavby, - pokud územní samosprávný celek, jako zřizovatel, předal svůj majetek příspěvkové organizaci k výkonu její činnost a k jejímu hospodaření, tato příspěvková organizace hospodaří s majetkem územního samosprávného celku. To znamená, že příspěvková organizace tento majetek eviduje na svých majetkových účtech, účtuje o něm a účetně jej odepisuje, v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. - odpisy jsou zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace a jsou prováděné podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 10

11 Projednáno v komisi školské a kulturní dne Komise schvaluje odpisové plány DHM na rok 2012 a doporučuje ke schválení RMČ Brno-jih. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje odpisové plány DHM na rok 2012 příspěvkových organizací: Základní školy Brno, Tuháčkova 25, Základní školy Brno, Bednářova 28, Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62, Mateřské školy Brno, Kšírova 3, Mateřské školy Brno, Slunná 25, Mateřské školy Brno, Zelná 70, Mateřské školy Brno, Klášterského 14, Mateřské školy Brno, Záhumenice 1 - viz příloha 1 9. Zodpovídá: Hájková 5.6 Bezúplatný převod technického zhodnocení budovy, ve výši ,- Kč - Základní škole Brno, Bednářova 28, příspěvkové organizaci. Zdůvodnění: - jedná se o stavební úpravy (obložení stěn) ke zlepšení akustiky místnosti, která bude sloužit k realizaci projektu Média ve škole, v celkové hodnotě ,- Kč, - 27 odst. 4 novelizovaného znění zákona zní: příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas - dle zřizovací listiny předala MČ Brno-jih příspěvkovým organizacím veškerý majetek DHM (budovy), k výkonu její činnosti a k jejímu hospodaření - MČ Brno-jih povede toto technické zhodnocení v podrozvahové evidenci majetku DHM, příspěvková organizace zavede technické zhodnocení do účetní evidence DHM (povýší hodnotu budovy základní školy) a bude jej účetně odepisovat. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje bezúplatný převod technického zhodnocení budovy, v celkové hodnotě ,- Kč příspěvkové organizaci, Základní škole Brno, Bednářova 28. MČ Brno-jih povede toto technické zhodnocení budovy ZŠ Bednářova 28 v podrozvahové evidenci majetku DHM a příspěvková organizace zavede toto technické zhodnocení do účetní evidence DHM (povýší o částku ,- Kč hodnotu budovy základní školy), bude jej účetně odepisovat a hospodařit s ním v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině pro majetek svěřený. Zodpovídá: Hájková ad 6) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 11

12 6.1 Návrh majetkového odboru na pronájem pozemků p.č. 694 a p.č. 2041/5, vedených jako zahrada, k.ú. Horní Heršpice, panu xxx. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 694 a p.č. 2041/5, k.ú. Horní Heršpice pro pana xxx za účelem využití jako zahrada. Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje pronájem pozemků p.č. 694 a p.č. 2041/5, k.ú. Horní Heršpice pro pana xxx, za účelem využití jako zahrada. Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková 6.2 Žádost paní xxx o pronájem pozemku p.č. 474/47 k.ú.komárov, za účelem využití jako pozemek pod stavbou garáže. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 474/47 k.ú.komárov, za účelem využití jako pozemek pod stavbou garáže pro paní xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem pozemku p.č. 474/47 k.ú.komárov, za účelem využití jako pozemek pod stavbou garáže pro paní xxx. Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková 6.3 Žádost společnosti MIDUR, s.r.o., se sídlem Masná 496/7d, Brno, zastoupené panem xxx, o pronájem části pozemku p.č. 463/4 o výměře 830 m² v k.ú.trnitá jako skladovací plochu. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 463/4 k.ú. Trnitá, za účelem využití jako skladovací plocha pro společnost MIDUR, s.r.o., se sídlem Masná 496/7d, Brno, zastoupenou panem xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části pozemku p.č. 463/4 o výměře 830 m² k.ú.trnitá, za účelem využití jako skladovací plocha pro společnost MIDUR, s.r.o., se sídlem Masná 496/7d, Brno, 12

13 zastoupenou panem xxx. Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková 6.4 Žádost paní xxx o pronájem části pozemku p.č. 129/15 (díl 18) o výměře 312 m 2 a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35- přístupová cesta) vše k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 129/15 (díl 18) o výměře 312 m 2 a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov pro paní xxx. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části pozemku p.č. 129/15 (díl 18) o výměře 312 m 2 a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov pro paní xxx, za účelem využití jako zahrada. Rada schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková 6.5 Žádost pana xxx o pronájem části pozemku p.č. 129/15 (díl 18) o výměře 312 m 2 a částí pozemků p.č. 129/2, p.č. 129/15 a p.č. 129/17 (id. 1/35- přístupová cesta) vše k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 129/15 (díl 18) o výměře 312 m 2 a částí pozemků 129/2, 129/15 a 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov pro pana xxx Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 129/15 (díl 18) o výměře 312 m 2 a částí pozemků 129/2, 129/15 a 129/17 (id. 1/35-přístupová cesta) vše k.ú. Komárov pro pana xxx za účelem využití jako zahrada. Zodpovídá: Jašková 6.6 Žádost pana xxx, o vyjádření ke zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1124/23, k.ú. Horní Heršpice. 13

14 Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s vybudováním kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1124/23, k.ú. Horní Heršpice a nesouhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1124/23, v k.ú. Horní Heršpice, pro pana xxx. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí s vybudováním kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1124/23, k.ú. Horní Heršpice a nesouhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1124/23, v k.ú. Horní Heršpice, pro pana xxx. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět žadatele. Zodpovídá: Jašková 6.7 Návrh na pronájem pozemků p.č. 893/9, p.č. 893/15, p.č. 893/16, p.č. 904/32, p.č. 928/5 a p.č. 930/3 v k.ú. Horní Heršpice ve správě Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště Brno, Hroznová 17, Brno. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-jih o pronájem pozemků p.č. 893/9, p.č. 893/15, p.č. 893/16, p.č. 904/32, p.č. 928/5 a p.č. 930/3 vše v k.ú. Horní Heršpice u Pozemkového fondu České republiky. (bylo požádáno prostřednictvím magistrátu o převod na statutární město Brno) Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-jih o pronájem pozemků p.č. 893/9, p.č. 893/15, p.č. 893/16, p.č. 904/32, p.č. 928/5 a p.č. 930/3 vše v k.ú. Horní Heršpice u Pozemkového fondu České republiky. Rada MČ Brno-jih pověřuje starostu podpisem této žádosti. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru zaslat písemnou žádost na Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Brno, Hroznová 17, Brno. Zodpovídá: Jašková 6.8 Žádost firmy T.O.O. spol. s r.o., sídlem Košinova 103b, Brno o vyjádření ke stavbě Brno, Černovická par.č. 60/1, knn, BD a ke zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelu NN do části pozemku p.č. 174/2 v k.ú. Komárov pro E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí se stavbou Brno, Černovická par.č. 60/1, knn, BD v rozsahu dle situačního plánu 14

15 č. SB dodané firmou T.O.O. spol. s r.o. a souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelu NN do části pozemku svěřeného MČ p.č. 174/2 v k.ú. Komárov pro E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Usnesení: RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí se stavbou Brno, Černovická par.č. 60/1, knn, BD v rozsahu dle situačního plánu č. SB , a se zřízením věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelu NN do části pozemku p.č. 174/2 v k.ú. Komárov pro E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková ad 7) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí 7.1 Žádost firmy DOTEC, a.s., se sídlem Traťová 1, Brno, o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1544/2, k.ú. Horní Heršpice, za účelem využití skladování stavebního materiálu. Projednáno v komisi výstavby a životního prostředí dne Komise nesouhlasí s odprodejem, souhlasí s pronájmem předmětného pozemku. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1544/2, k.ú. Horní Heršpice, za účelem využití skladování stavebního materiálu, pro firmu DOTEC, a.s., se sídlem Traťová 1, Brno a souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1544/2, k.ú. Horní Heršpice. Usnesení: RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem - souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1544/2, k.ú. Horní Heršpice, za účelem využití skladování stavebního materiálu, pro firmu DOTEC, a.s., se sídlem Traťová 1, Brno. - nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1544/2, k.ú. Horní Heršpice, za účelem využití skladování stavebního materiálu, pro firmu DOTEC, a.s., se sídlem Traťová 1, Brno. RMČ doporučuje ZMČ Brno-jih její stanovisko potvrdit. Rada ukládá majetkovému odboru připravit podklady do ZMČ a vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Jašková ZMČ 15

16 ad 8) Různé 8.1 Projednání Smlouvy o dílo na zhotovení Projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP pro akci Parkoviště u školy Tuháčkova uzavírané mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a TOPROJEKT spol. s r.o., Jeneweinova 36, Brno, zastoupenou xxx, IČ: Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení Projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP pro akci Parkoviště u školy Tuháčkova uzavírané mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, Brno, IČ: a TOPROJEKT spol. s r.o., Jeneweinova 36, Brno, zastoupenou xxx, IČ: Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zodpovídá: tajemník 8.2 Informace o postupu při odstraňování závad elektroinstalace v MŠ Klášterského 14 Usnesení: RMČ Brno-jih ukládá FO - referátu škol, zaslat dopis všem ředitelům základních a mateřských škol v MČ Brno-jih, o zákazu neoprávněných osob do elektroinstalace v objektech škol. Zodpovídá: Hájková 8.3 Darovací smlouva uzavíraná podle 628 a násl. občanského zákoníku se společností PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská společnost s.r.o., Pražákova 40, Brno, IČ Předmětem daru je HIFI věž v hodnotě 5.000,- Kč, mobilní telefon v hodnotě 1.700,- Kč, výběr 6 vín v hodnotě 1.000,- Kč (celková hodnota daru ,- Kč), účelem daru je jeho použití v tombole 18. společenského plesu MČ Brno-jih, pořádaného 3. března Usnesení: RMČ Brno-jih souhlasí s Darovací smlouvou uzavíranou podle 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se společností PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská společnost s.r.o., Pražákova 40, Brno, IČ Předmětem daru je HIFI věž v hodnotě 5.000,- Kč, mobilní telefon v hodnotě 1.700,- Kč, výběr 6 vín v hodnotě 1.000,- Kč (celková hodnota daru ,- Kč), účelem daru je jeho použití v tombole 18. společenského plesu MČ 16

17 Brno-jih, pořádaného 3. března RMČ Brno-jih pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Zodpovídá: tajemník 8.4 Změna v komisi bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku Usnesení: RMČ Brno-jih odvolává ke dni Ing. Hanu Poláčkovou, xxx, z komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku, z důvodu ukončení jejího pracovního poměru a zároveň jmenuje od nového člena komise bezpečnosti, dopravy a veřejného pořádku p. Petra Fejfárka, xxx. Nově zvolenému členovi komise přísluší odměna dnem zvolení, tj dle platných Zásad odměňování. Zodpovídá: starosta 8.5 Projednání a schválení 30. dodatku ke smlouvě č. 6/94/MH ze dne , ve znění dodatků č. 1 29, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno jih a FALKY, spol.s r.o., Pompova 602/4, Brno, zastoupené xxx. Komentář: Návrh smlouvy vč. přílohy č. 1, kde je stanoven rozpis blokového čištění na letošní rok, kterým se mění termíny blokového čištění. Ceny stanovené za čištění komunikací a podchodů byly schváleny na 75. zasedání RMČ Brno jih dne , s účinností od , se nemění. Usnesení: RMČ Brno jih schvaluje návrh dodatku č. 30 smlouvy č. 6/94/MH ze dne , ve znění dodatků č. 1-29, mezi Statutárním městem Brnem MČ Brno jih a FALKY, spol.s r.o., Pompova 602/4, Brno, zastoupené xxx, kterým se stanovují termíny blokového čištění místních komunikací v roce Zodpovídá: tajemník 8.6 Informace SÚ k záměrům firmy FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. Usnesení: RMČ Brno jih bere na vědomí informace Ing. Vacka k záměrům firmy FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. viz Informace (příloha zápisu). 17

18 Zodpovídá: tajemník Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Anna Böhmová uvolněná členka RMČ Brno-jih 18

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/033 z 33. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 28.03.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.11.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.05.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.07.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/028 z 28. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.01.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP)

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.04.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/015 z 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.05.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/020 ze 20. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/094 z 94. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.06.2014 v 17.00 h v Rosicích Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/036 z 36. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.09.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.10.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/058 z 58. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.10.2016 v 10.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 6. 2. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Schůzi 19. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Schůzi 19. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/019 z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 10.07.2019 v 15.00 h a dne 15.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 21.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.07.2017 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/100 ze 100. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.08.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.06.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.01.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/006 z 6. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/032 ze 32. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.12.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 02.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.06.2016 v 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.11.2015 1. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/025 z 25. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.09.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis. 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis. 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis 60. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného ve čtvrtek 22. září 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: 16:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Mgr. Filip

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/091 z 91. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.04.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/096 z 96. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 31.01.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Zápis R8/012 z 12. schůze RMČ Brno-jih konané dne 03.04.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 82. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 11. června 2018 čís. 917/82 933/82 1/6 917/82 Rada městského obvodu Martinov 11. června 2018

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/021

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/021 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/021 z 21. schůze RMČ Brno-jih konané dne 14.08.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR4-16/2019 Datum jednání: 27.05.2019 2) Program jednání (USN-R4-291/2019) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na pronájem nebytového

Více

ad 3) Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih

ad 3) Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/002 z 2. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 17. 12. 2014 v 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015

Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015 Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 219/12/15 schvaluje program 12. schůze rady městského

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 84. schůze Rady města Rychvald, dne 21. 08. 2017 Kontrola usnesení 84/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 84/2. Rada města

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více