BUDDHŮV MOZEK. Jak dosáhnout štěstí, lásky a moudrosti. RICK HANSON, Ph.D. RICHARD MENDIUS, M.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDDHŮV MOZEK. Jak dosáhnout štěstí, lásky a moudrosti. RICK HANSON, Ph.D. RICHARD MENDIUS, M.D."

Transkript

1 BUDDHŮV MOZEK Jak dosáhnout štěstí, lásky a moudrosti RICK HANSON, Ph.D. RICHARD MENDIUS, M.D.

2 Všechna práva vyhrazena. Tato publikace a všechny její části jsou chráněny autorskými právy. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována, uložena v rešeršním systému nebo dále předávána, a to v jakékoliv formě, jakýmkoliv způsobem, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním apod., bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Osoba, která by učinila jakékoliv neoprávněné kroky v souvislosti s touto publikací, může být vystavena trestnímu stíhání a vymáhání náhrady za způsobenou újmu. Originally published as Buddha s Brain: the practical neuroscience of happiness, love and wisdom Copyright 2006 by Rick Hanson, PhD, with Richard Mendius, MD, and New Harbinger Publications, 5674 Shattuck Avenue, Oakland, CA Cover shutterstock.com Translation Bronislava Grygová, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 Obsah Předmluva... 8 Úvod...10 Poděkování...11 Slovo úvodem Kapitola 1 Mozek, který mění sám sebe...14 ČÁST PRVNÍ Příčiny utrpení Kapitola 2 Evoluce utrpení Kapitola 3 První a druhá šipka ČÁST DRUHÁ Štěstí Kapitola 4 Vstřebávání dobra Kapitola 5 Jak zchladit žár Kapitola 6 Silný záměr...76 Kapitola 7 Duševní klid ČÁST TŘETÍ Láska...91 Kapitola 8 Dva vlci v srdci Kapitola 9 Soucit a asertivita Kapitola 10 Laskavost bez hranic ČÁST ČTVRTÁ Moudrost Kapitola 11 Základy dbalosti Kapitola 12 Blažené soustředění Kapitola 13 Oproštění od Já Příloha Nutriční neurochemie Literatura Obsah 3

4 Úvod Vknize Buddhův mozek vám Rick Hanson a Richard Mendius nabízejí jasné a praktické spojení se základní moudrostí Buddhova učení. Píší moderním jazykem vědy a vyzývají čtenáře, aby se otevřel záhadám mysli. Přinášejí současné chápání starodávného a vlivného učení vnitřní meditace. Buddhův mozek umně propojuje toto klasické učení s revolučními objevy vědy o nervovém systému, jež potvrzují lidskou schopnost dbalosti, soucítění a sebeovládání, což jsou vlastnosti pro kontemplativní praxi nejdůležitější. Dozvíte se něco o vědeckých objevech týkajících se mozku, ale také o praktických vnitřních technikách vedoucích k posílení zdraví a duševní pohody, k rozvoji pohody a soucitu, ale také k potlačení utrpení. Seznámíte se s novými moudrými pohledy na život i s biologickými základy pro upevnění a rozvoj této moudrosti. Jednotlivé kapitoly vám pomohou lépe pochopit fungování mysli a neurologické kořeny štěstí, empatie a vzájemné provázanosti. Učení skrytá za každou kapitolou vznešené pravdy, základy všímavosti, rozvoj ctnosti, milosrdenství, odpuštění a vnitřního míru jsou přímočará a bezprostřední, prezentovaná v Buddhově duchu tak, aby je mohl každý chápat individuálně v závislosti na své osobní situaci. Cvičení, která následují za výkladem, jsou stejně jasná a autentická. V zásadě vám nabízejí totéž, čeho by se vám dostalo v meditačním středisku. Viděl jsem Ricka a Richarda, jak tato učení a rady nabízejí ostatním, a respektuji, jak pozitivně ovlivnili mysl a srdce těch, kdo jejich nabídky využili. Více než kdy jindy potřebuje náš svět, svět lidí, najít cesty k tomu, jak vybudovat lásku, porozumění a mír. Indiviuálně i na globální úrovni. Kéž tato slova k tomuto velmi důležitému cíli přispějí. Jack Kornfield, Ph.D. Spirit Rock Center Woodacre, Kalifornie červen Buddh v mozek

5 ÁST DRUHÁ Št stí

6 Kapitola 4 Vst ebávání dobra Jsem větší, lepší, než jsem si myslela. Netušila jsem, že je ve mně tolik dobra. Walt Whitman, Píseň otevřené cesty Tak jako je vaše tělo vybudováno z toho, co jíte, vaše myšlení je vystavěno ze zkušeností, které získáváte. Tyto zkušenosti postupně utvářejí váš mozek, a tím i vaši mysl. Některé z výsledků si dokážeme doslova vyvolat v paměti: Tohle jsem dělal minulé léto., Takhle jsem se cítil, když jsem byl zamilovaný. Ale většinou se vaše mysl formuje podvědomě. Říkáme tomu implicitní paměť a tato paměť, která obsahuje vaše očekávání, vzory vztahů, emocionální sklony a celkový názor na svět. Implicitní paměť tvoří vnitřní krajinu vaší mysli jaké to je být vámi a vychází z pomalu se ukládajících zbytků prožitých zkušeností. V jistém slova smyslu můžeme tato rezidua rozdělit na dvě hromady: ta, která jsou ku prospěchu vám i jiným, a ta, která působí škody. Abychom parafrázovali pravdy osmi vznešených cest buddhismu, měli byste tvořit, uchovávat a posilovat prospěšné implicitní vzpomínky a vyhýbat se, odstraňovat či potlačovat ty škodlivé. D RAZ PAM TI NA NEGATIVNÍ PRVKY Ovšem je tu jeden problém: váš mozek primárně vyhledává, registruje, ukládá, vyvolává z paměti a reaguje na nepříjemné zážitky. Jak jsme už zmínili, chová se vůči negativním zážitkům jako suchý zip a ve vztahu k těm pozitivním jako nepřilnavý teflon. Důsledkem toho je, že i když kladné zážitky převyšují záporné, hromada negativních implicitních vzpomínek přirozeně roste rychleji. Pak může být skryté vnímání toho, jaké to je být sám sebou, nezaslouženě chmurné a pesimistické. Jistě, negativní zkušenosti přinášejí užitek. Ztráta otevírá srdce, výčitky svědomí poskytují morální orientaci, úzkost vás činí vnímavými vůči hrozbám a hněv zachycuje chyby, které je třeba napravit. Ale skutečně se domníváte, že nemáte dost negativních zkušeností?! Emocionální bolest, která nepřináší žádný prospěch vám ani ostatním, je zbytečným trápením. A dnešní bolest přináší ještě větší bolest zítra. Například i jediná epizoda vážné deprese dokáže přeorganizovat obvody v mozku tak, že je pravděpodobnější, že dojde k dalším takovým epizodám (Maletic et al 2007). 56 Buddh v mozek

7 Lék nespočívá v potlačení negativních zkušeností. Když k takovým událostem dojde, prostě k nim dojde. Spíše jde o to posílit pozitivní zážitky a zejména načerpat je do sebe, aby se tak staly vaší trvalou součástí. VST EBÁVÁNÍ KLADNÉHO Kladné zážitky vstřebáváme a přijímáme za své v následujících třech krocích: 1. Změňte pozitivní fakta v pozitivní zážitky. Dobré věci se okolo nás dějí neustále, ale většinou si jich nevšímáme. A i když si jich všimneme, stěží je nějak vnímáme. Někdo se k vám chová hezky, vidíte v sobě něco obdivuhodného, květina kvete, dokončíte nějaký složitý projekt a to vše kolem vás jen propluje. Namísto toho byste měli aktivně vyhledávat dobré zprávy, hlavně v obyčejném každodenním životě: obličeje vašich dětí, vůni pomeranče, vzpomínky na vydařenou dovolenou, malé úspěchy v práci atd. Všem pozitivním faktům byste měli věnovat vědomou pozornost otevřete se jim a nechte se jimi ovlivnit. Je to jako být na nějaké recepci: nepozorujte ji účastněte se jí! 2. Vychutnávejte si zážitek. Je skvělý! Dovolte mu, ať trvá, tím, že si jej budete užívat pět, deset, či dokonce dvacet sekund. Nedovolte, aby vaši pozornost upoutalo něco jiného. Čím déle budete nějakou zkušenost uvědoměle prožívat a čím víc vás bude emocionálně stimulovat, tím více neuronů vypálí a spojí se dohromady a tím silnější bude stopa ve vaší paměti (Lewis 2005). Věnujte pozornost svým emocím a tělesným vjemům, protože ty tvoří základ implicitní paměti. Ať zážitky zaplní vaše tělo a jsou co nejintenzivnější. Například když se k vám někdo chová hezky, ať ten pocit, že na vás někomu záleží, prostoupí teplem celou vaši hruď. Zejména se soustřeďte na odměňující stránky takového zážitku například na to, jak je hezké, když vás pořádně obejme někdo, koho máte rádi. Soustředění na tyto odměny zvyšuje uvolňování dopaminu, což vede k tomu, že takové zkušenosti snáze věnujete pozornost a posilujete její neurální asociace v implicitní paměti. Neděláte to proto, že byste byli závislí na odměnách což by nakonec vedlo k vašemu utrpení ale proto, abyste je přijali za vlastní, mohli si je nést v sobě a nemuseli je hledat ve vnějším světě. Zkušenost či zážitek můžete také intenzifikovat tím, že je záměrně obohatíte. Například když si vychutnáváte nějakou zkušenost týkající se vztahu, můžete vyvolat další pocity toho, že vás mají ostatní rádi, a tak pomůžete stimulovat oxytocin hormon sblížení a prohloubit svůj dojem spojení. Anebo můžete posílit své pocity uspokojení po dokončení náročného projektu tím, že budete myslet na některé z výzev, se kterými jste se museli poprat. 3. Představujte si či vnímejte, jak tato zkušenost vstupuje hluboko do vaší mysli a těla, jako když slunce zahřívá tričko, voda se vsakuje do houby, anebo drahokam na hrudi vstupuje do vašeho srdce. Uvolňujte své tělo a absorbujte emoce, vjemy a myšlenky této zkušenosti. Vst ebávání dobra 57

8 LÉ ENÍ BOLESTI Pozitivní zážitky můžeme využít k utěšování, nabytí rovnováhy, a dokonce k vytlačení těch negativních zážitků. Když myslíme na dvě věci současně, začínají se vzájemně propojovat. To je jeden z důvodů, proč nám tolik pomáhá, když mluvíme o obtížných tématech s někým, kdo je nám oporou: bolestné pocity a vzpomínky jsou naplněny pokojem, povzbuzením a blízkostí, které zažíváte s touto osobou. Využití mechanismu pam ti Tyto duševní směsi vycházejí z nervového mechanismu procesu zapamatování. Když se formuje paměť ať už implicitní nebo explicitní uchovávají se jen hlavní rysy, nikoliv každý jednotlivý detail. Jinak by byl váš mozek tak přeplněný, že by mu už nezbývalo místo na to naučit se něco nového. Například si vzpomeňte na nějakou událost, třeba nedávnou, a všimněte si, jak schematická je vaše vzpomínka, ačkoliv jsou naneseny jen základní rysy, ale většina podrobností chybí. Když si váš mozek vybavuje něco z paměti, nedělá to stejně jako počítač, který si vyvolá celkový záznam toho, co je na jeho hard disku (například dokument, obrázek, písničku). Váš mozek znovu buduje implicitní a explicitní vzpomínky na základě jejich klíčových rysů, čerpá přitom ze svých schopností simulace, kterou zaplní chybějící detaily. I když je to pracnější, jde současně o mnohem efektivnější využití nervové nemovitosti takto není třeba ukládat kompletní záznamy. A váš mozek je tak rychlý, že si ani nevšimnete, kdy dochází k regeneraci vašich vzpomínek. Tento proces přestavby vám dává příležitost přímo v mikroobvodu vašeho mozku postupně vytlačit emocionální zabarvení z vaší vnitřní krajiny. Když se aktivuje paměť, ohromné uskupení neuronů a synapsí vytvoří obraz. Pokud jsou v témže okamžiku ve vaší mysli další věci a zejména, jsou-li velmi příjemné či nepříjemné vaše amygdala a hipokampus je do tohoto nervového vzorce automaticky začlení (Pare, Collins a Pelletier 2002). Později, když je paměť neuvědomělá, budou v ní tyto věci upevněny společně s těmito dalšími asociacemi. Když bude paměť příště aktivována, probudí se spolu s ní i tyto asociace, takže pokud si opakovaně vybavujete negativní pocity a myšlenky, když je paměť aktivní, pak se tato paměť, tyto vzpomínky, stále více negativně zabarvuje. Když si například vybavíte minulé selhání a současně se posuzujete kriticky, bude vám toto selhání připadat stále hrozivější. Když si však vyvoláte pozitivní emoce a názory v době, kdy je aktivní implicitní nebo explicitní paměť, dostane se toto působení pomalu do tkaniva těchto implicitních či explicitních vzpomínek. Pokaždé, když toto učiníte, pokaždé, když pocukrujete bolestivé a omezující stavy své mysli pozitivními pocity a názory vybudujete kousek nervové 58 Buddh v mozek

9 struktury. Za určitou dobu pak tento akumulovaný vliv pozitivního materiálu doslova změní váš mozek, synapsi za synapsí. Celoživotní vzd lávání Nervové obvody se začínají vytvářet ještě před narozením a váš mozek se učí a mění až do vašeho posledního dechu. Lidé mají nejdelší dětství ze všech živočichů na naší planetě. Protože v divočině jsou děti velmi zranitelné, musí se z hlediska evoluce dlouhé období intenzivního vývoje mozku vyplatit. Proces učení samozřejmě pokračuje i po období dětství; neustále si osvojujeme nové dovednosti a poznatky, až do vysokého věku. (Když bylo mému tátovi 90 let, překvapil mě článkem, v němž podal výčet nejlepších tahů v bridži. Existuje řada podobných příkladů.) Schopnost mozku učit se a tím se měnit se jmenuje neuroplasticita. Výsledkem jsou obvykle drobné přírůstkové změny nervové struktury, které s léty přibývají. Výsledky jsou občas dramatické například u slepých lidí se některé týlní oblasti mozku pro zpracování vizuálních vjemů mohou změnit a plnit auditorní funkce (Begley 2007). Duševní činnost utváří nervovou strukturu různými způsoby: Neurony, které jsou zvlášť aktivní, se stávají ještě vnímavějšími k vstupním informacím. Aktivní nervové sítě přijímají zvýšený přísun krve, která je zásobuje vyšším obsahem glukózy a kyslíku. Když neurony společně pálí během několika milisekund upevňují své existující synapse a vytvářejí synapse nové. Tímto způsobem se vzájemně váží (Tanaka et al. 2008). Neaktivní synapse zanikají prostřednictvím tzv. neuronového prořezávání, což je způsob, jak přežívají ty nejaktivnější: buď je používáte, anebo ztrácíte. Batole má ve srovnání s dospělým člověkem asi 3násobek synapsí. Na cestě k dospělosti mohou dospívající ztrácet v prefrontálním kortexu až synapsí za sekundu (Spear 2000). V hipokampu vznikají zcela nové neurony. Tato neurogeneze přispívá k otevření paměťových sítí vůči novým poznatkům (Gould et al. 1999). Emocionální vzrušení umožňuje učení prostřednictvím zvýšené excitace neuronů a konsolidace synaptické změny (Lewis 2005). Díky všem způsobům, jakými mozek mění svou strukturu, mají vaše zkušenosti větší než jen momentální, subjektivní dopad. Způsobují trvalé změny fyzických tkání vašeho mozku, což ovlivňuje vaše zdraví, fungování a vztahy. I z vědeckého hlediska je proto zásadní, abyste byli sami k sobě laskaví, abyste kultivovali užitečné zkušenosti a internalizovali je. Vst ebávání dobra 59

10 Kapitola 7 Duševní klid Duševní klid je dokonalá, neotřesitelná rovnováha mysli. Nyanoponika Thera Představte si svou mysl jako dům se vstupní šatnou halou, kde si lidé ve špatném počasí odkládají špinavé boty a promočené kabáty. Když jste ve stavu duševního klidu, vaše prvotní reakce na věci vzít si cukr, ignorovat bič zůstávají ve vaší mentální šatně, takže vnitřek vaší mysli je jasný, čistý a mírumilovný. Anglické slovo označující duševní klid equanimity pochází z latinských kořenů slov znamenajících rovnovážný a mysl. Když jste ve stavu duševního klidu, to, co prochází vaší myslí, je udržováno v prostoru a vy zůstáváte vyrovnaní a nic vás nevyvede z míry. Prastarý systém obvodů mozku vás neustále pohání, abyste nějakým způsobem reagovali, a duševní klid, vyrovnanost, tyto obvody ruší. Duševní klid rozbíjí řetěz utrpení tím, že odděluje pocitové tóny zkušenosti od soukolí žádostivé touhy, čímž neutralizuje vaše reakce jen na ony pocitové tóny. Jednou jsem se například vrátil domů po meditaci, usedli jsme ke stolu a za chvíli se naše děti začaly jako obvykle haštěřit. Normálně by mě to nazlobilo, ale protože jsem si z meditace odnesl klid v duši, podrážděnost mé mysli připomínala otravného fanouška, který vykřikuje kdesi nahoře na tribuně nade mnou, zatímco já jsem dole a nenechám se jím rozhodit. Psychologové používají jeden termín demand characteristics kterým označují ty situace, které se vás skutečně dotýkají, jako je zvonění zvonku u dveří nebo to, když si chce s vámi někdo potřást rukou. Když jsme duševně vyrovnaní, situace mají jen vlastnosti, nikoliv požadavky. Duševní klid neznamená apatii ani nezájem: vřele se zajímáte o svět a účastníte se dění v něm, ale netrápí vás. Díky své nereaktivitě vytváří skvělý prostor pro soucit, laskavost a radost ze štěstí ostatních. Například buddhistická učitelka Kamala Masters vypráví příběh o tom, jak se za úsvitu plavila ve člunu po řece Ganga. Po její levé straně slunce zalévalo starobylé věže a kláštery nádherným ruměncem. Po pravé straně hořely pohřební hranice a zvuky bědování stoupaly nahoru společně s kouřem. Krása nalevo, smrt napravo a duševní klid, který otevřel její srdce natolik, že byla s to pojmout obojí. Čerpejte ze stejného duševního klidu, abyste zůstali soustředěni a měli srdce otevřená, 84 Buddh v mozek

11 když čelíte situacím, které mají velký dopad na vaši osobu, jako když vy nebo váš drahý přítel ztratí milovaného člověka. Ochutnávka duševního klidu Pokud chcete, věnujte trochu času ochutnávce duševního klidu. Nebude to onen všeobjímající pocit, který zažíváme při nejhlubší meditaci, ale pocit vyrovnanosti, jasnosti a mírumilovného stavu mysli. Uvolněte se. Věnujte několik minut zklidnění své mysli tím, že se soustředíte na dýchání ve vašem břiše či hrudi, anebo pocitu okolo horního rtu. Všímejte si stále více měnících se pocitů příjemný, nepříjemný či neutrální vaší zkušenosti. Vnímejte rostoucí nestrannost vůči všemu, co se odehrává, pohodu, uvolněnou a nerušenou přítomnost. Přijměte smířlivě vše, co se odehrává, ať je vaše mysl stále více klidná, tichá a rozvážná. Uvědomujte si zvuky. Naslouchejte, aniž byste se nechali pohltit tím, co slyšíte. Uvědomujte si pocity. Vnímejte, aniž byste se nechali pohltit tím, co vnímáte. Uvědomujte si své myšlenky. Myslete, aniž byste se nechali pohltit tím, o čem přemýšlíte. Všímejte si, jak příjemné, nepříjemné či neutrální pocity přicházejí a odcházejí. Neustále se mění, nejsou spolehlivým základem štěstí. Uvědomujte si plynoucí myšlenky a pocity, ale neidentifikujte se s nimi. Nikdo je nemusí vlastnit. Uvědomujte si plynoucí myšlenky a pocity, ale nereagujte na ně. Všimněte si rostoucího odstupu. Méně se přikláníte k potěšení, méně uhýbáte bolesti. V potěšení není nic než potěšení, žádné reakce. Nepříjemné je jen nepříjemné, bez jakýchkoliv reakcí. Neutrální je jen neutrální, bez jakýchkoliv reakcí. To je mysl bez preferencí. Klidná jako uvědomění, osvobozená od reakcí. Zůstávejte ve stavu duševního klidu. Dech po dechu. Lehcí. Ponořte se hlouběji a hlouběji do klidu duše. Vnímejte naprostou svobodu, spokojenost a mír. Pokud jste měli oči zavřené, otevřete je. Vneste do svého klidu vizuální vjemy. Zkoumejte mysl bez preferencí čehokoliv, co zkříží váš pohled, ať už je to něco příjemného, nepříjemného či neutrálního. Když končíte meditaci, pohněte trochu tělem. Zkoumejte mysl bez preferencí tělesných vjemů, ať už jsou příjemné, nepříjemné či neutrální. V průběhu dne si všímejte, jaké to je přenést trochu duševního klidu na ostatní lidi a situace. VYROVNANÝ MOZEK Když jste vyrovnaní, neprahnete po zábavných zkušenostech ani neuhýbáte těm nepříjemným. Vytvořili jste si okolo zkušeností a zážitků jakýsi druh ochrany Duševní klid 85

12 pomyslný nárazník mezi vámi a pocity. Tento stav není založen na standardním řízení emocí prefrontálním kortexem, v němž se inhibuje i usměrňuje limbická aktivita. Pokud jste vyrovnaní, limbický systém může pálit, jak se mu zlíbí. Hlavním cílem duševního klidu není redukovat nebo přenášet tuto aktivaci, ale prostě na ni nereagovat. Je to pro mozek velmi nezvyklé chování, protože v průběhu evoluce se vyvíjel k tomu, aby reagoval na signály limbického systému, zejména na pulzování příjemných a nepříjemných pocitů. Co se z neurologického hlediska musí dít, abychom toho dosáhli? Podívejme se na různé aspekty duševního klidu a na ty části mozku, kterých se týkají. Porozum ní a zám r Když jste duševně vyrovnaní, vidíte do pomíjivé a nedokonalé povahy zkušenosti a vaším cílem je zůstat zbaveni iluzí osvobozeni od prokletí rozkoše a bolesti. V tomto spíše buddhistickém smyslu zbavení iluzí nejste zklamaní ani nespokojení se životem, prostě jen vidíte skrze jeho zdánlivá kouzla a znepokojivé věci, a ani jedno z toho vás nevyvede z míry. Porozumění i záměr mají své kořeny v prefrontálním kortexu. Záměr zůstat vyrovnaný sídlí zejména v centru předního cingulárního kortexu (ACC) na nervové ose. Velká stabilita mysli K duševní vyrovnanosti patří i to, že si stále uvědomujete ubíhající proud, ale nenecháte se jím zachytit. Znamená to zapojení předního cingulárního kortexu, zejména v počátečních fázích vyrovnanosti. Meditující lidé říkají, že díky tomu, že se prohlubuje jejich duševní klid, zůstávají všímaví, což zřejmě koreluje se sníženou aktivitou ACC a sebeorganizační stabilitou nervových substrátů uvědomění. Globální pracovní prostor v domí Dalším aspektem vyrovnanosti je neobvykle rozpínavý globální pracovní prostor vědomí (Baars 1997), neurální komplement duševního pocitu velkého prostoru, který obklopuje objekty uvědomění. Zřejmě je to umožněno stabilní a dalekosáhlou synchronizací vlnění gama miliard neuronů napříč ohromnými oblastmi mozku, které rytmicky společně pálí třicetkrát až osmdesátkrát za sekundu. Je zajímavé, že tento atypický vzorec mozkových vln pozorujeme u tibetských mnichů, kteří mají velkou zkušenost s meditací a velkou duševní vyrovnaností (Lutz et al. 2004). 86 Buddh v mozek

13 Tlumení systému reagujícího na stres Limbický systém (HPAA) a sympatický nervový systém na sebe vzájemně cyklicky reagují. Například když se objeví nějaká hrozba, vaše tělo bude mít tendenci se aktivovat (například zvýšením srdečního tepu nebo pocením dlaní). Tyto tělesné změny limbický systém vyhodnotí jako důkaz nebezpečí, což spustí další reakce na strach jako v začarovaném kruhu. Aktivací parasympatického nervového systému (PNS) zabráníte systému reakce na stres reagovat na jeho vlastní reakce. To je jeden z důvodů, proč k nácviku duševní vyrovnanosti v kontemplativním prostředí patří značná dávka relaxace a zklidnění. Ovoce, které p ináší duševní klid Časem se vyrovnanost prohlubuje a mění ve vnitřní klid, který je typickou vlastností kontemplativního pohroužení (Brahm 2006). Stává se také stále více součástí každodenního života a přináší velký užitek. Když dokážete přetnout spojení mezi tóny pocitů a touhou když dokážete žít s příjemným pocitem, aniž byste jej stíhali, s nepříjemným, aniž byste mu uhýbali, a s neutrálním, aniž byste ho ignorovali pak jste přeťali řetěz utrpení. Alespoň na čas. A to je samo o sobě neuvěřitelné požehnání a osvobození. Jste-li ve stavu duševní rovnováhy, poradíte si s problémy klidně a s rozumem, a přitom si uchováte pocit vnitřního štěstí. Dalajláma ROZVOJ FAKTOR OVLIV UJÍCÍCH DUŠEVNÍ KLID Naprostá vyrovnanost je nezvyklým stavem mysli i mozku, její základní význam si můžeme uvědomovat v každodenním životě a můžete ji rozvíjet praxí. S ní spojené nervové faktory, o nichž jsme se zmínili, ukazují řadu možností, jak tomuto procesu napomoci. Porozum ní Rozpoznejte pomíjivou povahu odměn a to, že obvykle vlastně ani nejsou tak skvělé. Rovněž si uvědomte, že bolestné zkušenosti jsou přechodné a obvykle ne tak strašné. Ani potěšení ani bolest nestojí za to, Jsem bohatý, protože chci málo. Henry David Thoreau abyste je považovali za vlastní či se s nimi identifikovali. Dále si uvědomte, jak je každá událost determinována bezpočtem předchozích faktorů, takže tomu nemůže být jinak. To není fatalismus ani zoufalství. Můžete udělat něco pro to, aby byla vaše budoucnost jiná, ale ani tak nezapomínejte na to, že většinu faktorů, které utvářejí budoucnost, nemůžete ovlivnit. Můžete udělat všechno správně Duševní klid 87

14 a sklenice se přesto rozbije, projekt se nepovede, dostanete chřipku a přítel bude naštvaný. Zám r Neustále si připomínejte důležité důvody, proč se snažit o vyrovnanost: chcete se více osvobodit od nereálných přání a od utrpení, která s sebou nesou. Vzpomeňte si na svůj záměr uvědomovat si ladění svých pocitů, obklopit je prostorem, a ať jsou jakékoliv, nereagovat na ně. Abyste na to nezapomínali, přilepte si papírek s poznámkou vyrovnanost na svůj počítač nebo telefon, anebo k tomu použijte obrázek krásné klidné krajiny. Stálost mysli V kapitolách 11 a 12 se budeme zabývat způsoby pěstování stále stabilnější přítomnosti mysli. Jak se vaše mysl stále více stabilizuje, věnujte pozornost zejména neutrálnímu pocitovému tónu. Podněty, které evokují příjemný nebo nepříjemný pocitový tón, podněcují větší mozkovou aktivitu než tóny neutrální, protože je více o čem přemýšlet a na co reagovat. Protože se váš mozek přirozeně neutrálními stimuly nezabývá, musíte na ně vědomě zaměřit svou pozornost. Tím, že věnujete pozornost neutrálním aspektům zkušenosti, bude vaše mysl lépe schopna se jimi zabývat a bude méně vyhledávat odměny nebo nebezpečí. Časem se může tento neutrální tón stát jak říká moje učitelka Christina Feldmanová bránou k monotónnosti vstupem do klidu podstaty bytí, která se nikdy nemění a zůstává vždy stejná. Prostorné uv dom ní Představte si obsah vaší mysli, jak přichází a odchází ohromným otevřeným prostorem uvědomění, jako létavice. Pocitové tóny zkušenosti jsou jen dalším obsahem, který se tímto prostorem pohybuje. Obklopuje je prostor bez hranic zastiňuje je, netrápí se jimi, jejich procházení jej nijak neovlivňuje. Prostor uvědomění umožňuje jakémukoliv obsahu mysli zároveň být i nebýt, přicházet a odcházet. Myšlenky jsou pouhými myšlenkami, zvuky jen zvuky, situace jen situacemi a lidé jsou jen sami za sebe. Jak řekl Ajahn Sumedho během svého proslovu v kláštěře Chithurst: Věřte v uvědomění, v to být bdělými, spíše než v přechodné a nestálé podmínky (2006). Mírnost Jde o to nejednat na základě pocitu. Například nejdete k něčemu jen proto, že je to příjemné. Řečeno slovy třetího zenového patriarchy: Velká cesta není těžká pro ty, kdo nemají žádné preference (Kornfield 1996, str. 143). Vyčleňte si úsek dne třeba jen jednu minutu a vědomě opusťte preference směřující 88 Buddh v mozek

15 k něčemu či proti něčemu. Pak to praktikujte každý den o něco déle. Vaše činy budou stále více řízeny vašimi hodnotami a ctnostmi, nikoliv touhami, které jsou reakcí na pozitivní či negativní pocity. Mírnost aktivuje parasympatický systém, který jste se naučili povzbudit v kapitole 5. Udělejte si seznam situací, které ve vás spouštějí silný chtíč nebo nenávist (široce vzato), postupujte od malých spouštěčů nahoru až po ty největší. Pak začněte od těch jednodušších situací a propracujte se seznamem až nahoru, záměrně se soustřeďte na to, abyste tyto situace zklidnili prostřednictvím některých metod uvedených v kapitole 5 (hluboký výdech, všímavost vůči strachu, únik). Vnitřní klid lze v obtížných situacích zachovat. Uveďme dva příklady, které jsou si vzdálené, ale přesto je jejich společným rysem vyrovnanost: Představte si Joa Montanu, jak hraje fotbal, řítí se na stranu protihráče, když vtom ho stopadesátikilový bránící útočník srazí k zemi. Jeho spoluhráči říkali, že čím bláznivěji a zoufaleji se zápas vyvíjel, tím byl Joe klidnější. Spolu se ženou jsme žertovali: Poslední tři minuty čtvrté čtvrtiny Super Bowlu, osmdesát yardů od touchdownu, kterým lze vyhrát zápas je Joe dostal přesně tam, kam chtěl. A vzpomeňte na Ramana Maharashiho, velkého indického světce, který zemřel roku Ke konci života měl nádor ruky. I když to muselo být velmi bolestivé, byl i na sklonku života klidný a laskavý. Jednou se podíval dolů, krásně se usmál a řekl: Chudák ruka. Buddhismus používá pro různé životní situace metafory. Říká se jim Osm světových větrů: radost a bolest, chvála a hana, zisk a ztráta, sláva a špatná pověst. Čím větší je vaše duševní vyrovnanost, tím méně tyto větry působí na vaši mysl. Vaše štěstí je stále více nepodmíněné, není založeno na tom zachytit dobrý vítr namísto špatného. Kapitola 7: KLÍČOVÉ BODY Duševní vyrovnanost znamená nereagovat na vlastní reakce, ať jsou jakékoliv. Duševní vyrovnanost vytváří okolo zkušeností a zážitků druh ochrany, takže na ně nereagujete touhou. Vyrovnanost rozbíjí obvody, které brání běžné posloupnosti v mysli, jež přechází od pocitu k marné touze, která vede k utrpení. Duševní klid neznamená chlad, nezájem ani apatii. Jste přítomní ve světě, ale svět vás nerozčiluje. Prostornost klidu je velkou oporou soucitu, laskavosti a radosti ze štěstí ostatních. V každodenním životě a při meditaci prohlubujte svůj duševní klid tím, že si budete stále více všímat pocitů zkušenosti a stále více se budete zbavovat iluzí. Přicházejí a odcházejí, nestojí za to se za nimi honit nebo se jim stavět na odpor. Duševní klid 89

16 Kapitola 9 Soucit a asertivita Kdybychom si mohli přečíst tajnou minulost svých nepřátel, našli bychom v životě každého člověka dost smutku a trápení na to, aby nás přešel jakýkoliv odpor. Henry Wadsworth Longfellow Devět let jsem seděl v radě meditačního centra a mnohokrát mě překvapilo, jak jeho učitelé vyjadřovali své názory. Se starostmi ostatních měli soucit, ale když říkali, co si myslí, činili tak jasně a často přísně, bez servítků. A pak to nechali být, nepustili se do defenzívy ani se nehádali. Tato kombinace otevřenosti a přímosti byla velmi účinná. Vykonala své, zatímco v místnosti zavládla láska. Byl to soucit a asertivita současně. Jsou jako dvě křídla, která zvedají jakýkoliv vztah ze země a umožní mu létat. Podporují se navzájem: soucit vnáší do asertivity prvek starostlivosti, zatímco asertivita vám pomáhá, abyste se cítili dobře, když vyjadřujete soucit, protože víte, že tak vyhovíte i vlastním potřebám. Soucit rozšiřuje kruh nás a asertivita každého uvnitř tohoto kruhu chrání a podporuje. Obojí živí vlka lásky. V této kapitole se podíváme na to, jak chytře využívat a posilovat vrozené schopnosti být soucitní a asertivní. Začneme soucitem. Abyste skutečně pociťovali soucit, musíte nejprve cítit něco z toho, čím druhá osoba prochází. Musíte mít empatii, která si dokáže proklestit cestu automatickou tendencí mozku vytvářet rozdíl mezi námi a jimi. A právě tady začneme. EMPATIE Empatie je základem každého smysluplného vztahu. Když se do vás někdo dokáže vcítit, dává vám to pocit, že vaše vnitřní já pro tohoto člověka skutečně existuje že jste Ty pro jeho Já, s pocity a potřebami, které mají význam. Empatie vás ujišťuje o tom, že tento člověk alespoň částečně chápe, co se děje ve vašem nitru, zejména vaše záměry a emoce. Jsme společenští tvorové, kteří, jak říká Dan Siegel, potřebují cítit, že je někdo vnímá (2007). Anebo řekněme, že vy jste ten, kdo se vcítí do druhého. Empatie je uctivá a uklidňující a obvykle v druhém člověku probouzí důvěru. Často od vás druhý člověk nežádá právě nic jiného, než abyste se do něj zkusili vcítit. Po- 102 Buddh v mozek

17 kud je zde něco, o čem tento člověk potřebuje hovořit, můžete kvůli tomu vytvořit mnohem pozitivnější atmosféru. Když jste empatičtí, získáte o druhém člověku spoustu užitečným informací, včetně toho, co má skutečně na srdci a na čem mu doopravdy záleží. Je-li k vám například kritický, zkuste se vcítit do jeho hlubších potřeb, zejména těch jemnějších a novějších. Teprve potom si uděláte ucelený obrázek, díky němuž se pocit frustrace či hněvu vůči tomuto člověku minimalizuje. On tuto změnu u vás nejspíše vycítí a začne lépe rozumět sám sobě. Aby bylo jasno, že empatie není totéž co dohoda nebo souhlas. Můžete se vcítit do někoho, o kom si myslíte, že by měl jednat jinak. Empatie neznamená, že se vzdáváte svých práv. Toto vědomí vám pomůže, abyste se cítili dobře kvůli tomu, když jste empatičtí. V duchovní praxi empatie vidí, jak jsme všichni navzájem propojeni. Je všímavá a zvídavá, s určitou dávkou nevědomosti, která brání tomu, abyste byli udiveni vlastními názory. Empatie je ctnost v akci, omezení navyklých reakcí, jež umožňuje, abyste prožívali přítomnost s jiným člověkem. Znamená neubližování, protože nedostatek empatie ostatní často rozzlobí, a také nabízí možnost, že ostatní nevědomky zraníme. V empatii je inherentně obsažena velkorysost: dáváte najevo ochotu nechat se druhým člověkem dojmout. Empatická selhání I když je tak přínosná, u většiny konfliktů empatie rychle mizí a v dlouhodobých vztazích se pomalu vytrácí. Nedostatek empatie naneštěstí narušuje vzájemnou důvěru a vede k tomu, že se mezilidské problémy řeší hůře. Vzpomeňte si jen na nějakou situaci, kdy jste měli pocit, že vás lidé nechápou anebo dokonce na situaci, kdy vám druhá osoba ani nechtěla rozumět. Selhání empatie v minulosti má své důsledky. Čím je daná osoba zranitelnější, a čím víc je v sázce, tím znatelnější jsou tyto dopady. Například nedostatečná empatie rodičů u malého dítěte často vede ke ztrátě sebevědomí. Ve světě je důsledkem nedostatečné empatie vykořisťování, předsudky a neskutečná zvěrstva. Vlk nenávisti empatie není schopen. Jak být empatický Vaše přirozená schopnost empatie může být posilována promyšleně, využívána dovedně. Dále se dozvíte, jak pracovat s mozkovými pochody empatie. P IPRAVTE P DU Probuďte v sobě vědomý záměr být empatičtí. Když si například uvědomím, že moje žena chce vést jednu z těch konverzací něco se jí nelíbí, a to něco jsem pravděpodobně já snažím se zastavit se na několik sekund, abych si Soucit a asertivita 103

18 připomněl, že mám být empatický, ne lhostejný, a že je dobré vcítit se do druhého člověka. Tyto krůčky aktivují prefrontální kortex (PFC), nasměrují vás na danou situaci, soustředí váš záměr a připraví neurální sítě spojené s empatií. Rovněž zahřívají limbický systém tak, aby váš mozek zamířil k odměnám, které mu empatie přináší. Pak uvolněte svoje tělo i mysl a otevřete se druhému člověku natolik, nakolik vám to vyhovuje. Využijte metod, které uvedeme v další části knihy, abyste se cítili bezpečně a dostatečně silní na to přijmout plně druhého člověka. Připomeňte si, že ať má v mysli cokoliv, je to tam a vy jste tady, přítomní, ale přitom odděleni od proudu jeho myšlenek a pocitů. Věnujte druhému člověku stálou pozornost, buďte s ním. Tento druh trvalé pozornosti je neobvyklý a ostatní lidé si ho velmi váží. Jmenujte si v duchu malého strážce, který dává pozor na to, aby vaše laskavost neustávala. Tím se stimuluje přední cingulární kortex (ACC), který má za úkol udržování pozornosti. (Více si o tomto strážci povíme v kapitole 12.) Svým způsobem lze říci, že empatie je druhem dbalé meditace, která se soustředí na vnitřní svět někoho jiného. VŠÍMEJTE SI CHOVÁNÍ OSTATNÍCH Všímejte si pohybů, postoje, gest a jednání druhé osoby. (Jde o to zaktivizovat percepčně-motorické zrcadlové funkce vašeho mozku, nikoliv analyzovat řeč těla.) Představte si, že tohle děláte vy sami. Jaký by to byl pocit, kdybyste ty pohyby dělali vy sami? Pokud se to hodí, udělejte pohyb, který bude v souladu s pohybem druhé osoby, a všímejte si toho, co cítíte. VNÍMEJTE POCITY OSTATNÍCH Nalaďte se sami na sebe. Vnímejte své dýchání, tělo a emoce. Jak jsme se dozvěděli již dříve, stimulujeme tak insulu, aby vnímala vnitřní pocity ostatních lidí. Pozorujte pečlivě tvář a oči druhého člověka. Naše základní emoce vyjadřují univerzální výrazy obličeje (Ekman 2007). Většinou jen rychle přelétnou, ale budete-li všímaví, zachytíte je. Toto je biologická podstata starobylého rčení, že oko je do duše okno. Uvolněte se. Ať se vaše tělo otevře a rezonuje s emocemi druhého člověka. SLEDUJTE MYŠLENKY OSTATNÍCH Aktivně si představujte, co by si mohla druhá osoba myslet a přát. Představte si, co může asi probíhat pod povrchem a co se asi v tomto člověku sváří. Uvědomte si, co o tomto člověku víte nebo co se o něm můžete rozumně dohadovat, jako například jeho osobní minulost, dětství, temperament, povahu, alarmy, nedávné události v jeho životě a charakter jeho vztahu k vám: Jaký efekt mohou mít? Vezměte také v úvahu, co jste si vzali z toho, když jste se vy- 104 Buddh v mozek

19 ladil na jeho akce a emoce. Ptejte se sami sebe: Co asi cítí ve svém nitru?, Co je pro něj nejdůležitější?, Co by mohl chtít ode mě? Buďte uctiví a nedělejte unáhlené závěry. Zůstaňte ve stavu nevědoucí mysli. PTEJTE SE Je-li to vhodné, ověřte si u svého protějšku, zda jste na správné cestě. Můžete třeba říci: Zdá se, že se cítíš, je to tak? Anebo: Nejsem si jist, ale připadá mi, že. Či: Vypadá to, že to, co tě trápilo, bylo. Chtěl jsi? Dbejte na to, abyste se neptali hašteřivě nebo jako žalobce a neprosazovali svůj vlastní názor. Rovněž nemíchejte empatii dohromady s jakýmkoliv nesouhlasem, který můžete cítit. Udržujte empatii odděleně od vlastního prosazování a snažte se si uvědomovat, kdy jedno přechází v druhé. Například řeknete něco jako: Chápu, že jsi ode mě chtěla, abych byl k tobě pozornější, když jsme byli navštívit moje příbuzné, a že ses necítila dobře. Rozumím tomu a je mi to líto. Příště si na to dám větší pozor. (Pauza.) Ale, víš, připadalas mi šťastná, když sis povídala s tetou Sue, a neřekla jsi mi, že chceš, abych si tě víc všímal. Kdybys mi to řekla rovnou a v ten moment, mohl bych ti snáze vyhovět což opravdu chci. P IJM TE EMPATII VY SAMI Když budete chtít přijmout empatii vy, pamatujte, že se vám jí dostane spíše tehdy, kdy vy sami budete vnímaví. Buďte otevření, přítomní v daném okamžiku a čestní. O empatii můžete i přímo požádat. Pamatujte si, že někteří lidé si prostě jen nemusí uvědomovat, že je pro vás empatie důležitá (i pro mnoho jiných). Nestyďte se říci přímo, co byste rádi dostali. Často to pomůže objasnit, že to, co chcete, je empatie, nikoliv dohoda nebo souhlas. Když cítíte, že druhá osoba chápe, co to pro vás znamená, alespoň do jisté míry, nechte zkušenost s přijímáním empatie usadit ve vaší implicitní, emocionální paměti. DOBRÝ POCIT Z BLÍZKOSTI Empatie vás otevírá ostatním lidem a přirozeně vás sbližuje. Proto, abyste byli co nejvíce empatičtí, musíte dobře snášet lidskou blízkost, což může být ovšem obtížné. V průběhu naší evoluce jsme byli při setkávání s ostatními lidmi vystaveni mnoha rizikům. Kromě toho je největší psychická bolest spojena s blízkými vztahy zejména těmi, které navazujeme v útlém dětství, kdy se sítě vzpomínek utvářejí nejsnáze a emocionální reakce jsou minimálně ovládány PFC. Když to všechno sečteme, je přirozené, že se bojíme dostat se k někomu příliš blízko. Metody, které uvádíme dále, vám pomohu cítit se bezpečněji v situacích, kdy navazujete užší vztahy s jinými lidmi. Soucit a asertivita 105

20 Soust e te se na své vnit ní prožívání Zdá se, že ve středních a níže uložených regionech mozku existuje centrální síť, která se vyvinula, aby integrovala řadu sociálně emočních schopností (Siegel 2007). Tato síť je stimulována důležitými vztahy, zejména jejich emocionální stránkou. V závislosti na vašem založení (někteří z vás jsou vztahy ovlivněni více než jiní), můžete mít pocit, že vás všechny informace plynoucí touto sítí přímo zaplavují. Abyste se s tím vyrovnali, soustřeďte se více na vaše vnitřní prožívání než na druhou osobu (například vnímejte své nádechy a výdechy, kruťte prsty u nohou a věnujte pozornost tomu, co cítíte). Všimněte si, jak žijete, že se cítíte dobře, i když je vám ta druhá osoba emocionálně blízká, a tedy touhu dát se na ústup. V nujte pozornost samotnému uv dom ní Věnujte pozornost samotnému uvědomění, které se liší od (potenciálně silného) vnímání druhé osoby v rámci tohoto uvědomění. Jen si uvědomte, že jste uvědomělí a zkoumejte, jaký je to pocit. Technicky vzato jsou ty stránky pracovní paměti, které jsou spojeny s uvědoměním, zřejmě založeny zejména na nervových substrátech v dorsolaterálních (horních-vnějších) oblastech PFC, zatímco ventromediální (dolní-střední) okruh zpracovává sociálně emoční obsah. Tím, že věnujete pozornost uvědomění, pravděpodobně aktivizujete tyto dorsolaterální okruhy více než jejich ventromediální sousedy. Používejte fantazii Zapojte svou představivost, která stimuluje pravou mozkovou hemisféru. Když jsem například s někým, kdo na mě začíná příliš naléhat, mohu si představit sám sebe jako strom s hlubokými kořeny, mými listy povívají postoje a emoce jiných lidí ale vítr vždycky nakonec ustane a můj strom zůstane stát. Anebo si představím, že je mezi námi tyčkový plot anebo, je-li to nutné, skleněná stěna patnáct centimetrů silná. Kromě prospěchu z určitých představ jako takových povzbuzuje aktivování pravé hemisféry smysl pro celek, který je větší něž jakákoliv část včetně té části naší zkušenosti, kterou může tvořit náš nedobrý pocit z blízkosti. Všímejte si svého vnit ního sv ta Ať už jste ve společnosti jiných lidí, anebo sami se sebou, všímat si vlastního vnitřního světa zřejmě napomáhá překlenout významné výpadky empatie, které jste možná zažili v mládí (Siegel 2007). Pozornost věnovaná vašim vlastním zkušenostem v zásadě aktivuje mnohé z týchž okruhů, které jsou stimulovány v dětství harmonickou a starostlivou pozorností ostatních lidí. Dáváte 106 Buddh v mozek

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť.

Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť. Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť. Připravil Jan Weiser podle příručky Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze Jak se učit na střední škole a ostatní vybrané literatury. Obsah

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 12, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 13.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov

Sociální inteligence - emoční inteligence. Střední průmyslová škola Ostrov Sociální inteligence - emoční inteligence Střední průmyslová škola Ostrov SOCIÁLNÍ INTELIGENCE = schopnost optimálně sociálně komunikovat na rozdíl od obecné inteligence (IQ) se dá naučit na obecné inteligenci

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky?

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Host: Mnoho z těchto věcí je pro mě nových, hodně je starých. Takto jdu svým životem a je to úžasné. A teď jsem ve svém životě na místě, kde se

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Obsah VII XII. Předmluva serveru Finančník.cz. Předmluva XIX. Poděkování. Úvod 1. Samotný proces a jeho uskutečňování 3

Obsah VII XII. Předmluva serveru Finančník.cz. Předmluva XIX. Poděkování. Úvod 1. Samotný proces a jeho uskutečňování 3 Obsah Předmluva serveru Finančník.cz Předmluva Poděkování XII XV XIX Úvod 1 Kapitola 1 Změna: Samotný proces a jeho uskutečňování 3 Lekce 1: Využijte svých emocí ke změně 4 Lekce 2: Psychologická viditelnost

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Programová knihovna. Kategorie programů s počtem programů Relaxace 5 Energie 4 Spánek 2 Nálady 5 Učení 5 ADHD 3 Sport 3 Meditace 3 Kreativita 2

Programová knihovna. Kategorie programů s počtem programů Relaxace 5 Energie 4 Spánek 2 Nálady 5 Učení 5 ADHD 3 Sport 3 Meditace 3 Kreativita 2 Programová knihovna Programová knihovna Drtivá většina programů používá jako zvukovou složku hudbu, výjimečně stimulační zvuky, typické pro AVS technologii, případně zvuky a hudbu současně. Programy jsou

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Probouzení kritického myšlení

Probouzení kritického myšlení foto: Týden mozku, škola Brandýs nad Orlicí Probouzení kritického myšlení - pohnou tradičním vzděláváním poznatky moderních neurověd? PhDr. Hana Košťálová a ing. Petr Kadlec, ACC Neurovědy ve vzdělávání,

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

(jak hormony ovlivňují mužský mozek) 11 FÁZE MUŽSKÉHO ŽIVOTA 13 ÚVOD 19 Co dělá muže mužem 19

(jak hormony ovlivňují mužský mozek) 11 FÁZE MUŽSKÉHO ŽIVOTA 13 ÚVOD 19 Co dělá muže mužem 19 OBSAH MUŽSKÝ MOZEK 9 OBSAZENÍ: NEUROHORMONÁLNÍ POSTAVY 11 (jak hormony ovlivňují mužský mozek) 11 FÁZE MUŽSKÉHO ŽIVOTA 13 ÚVOD 19 Co dělá muže mužem 19 KAPITOLA PRVNÍ 25 MOZEK CHLAPCE 25 Co dělá chlapce

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012 Velmi mě těší, že jste se rozhodly zúčastnit Požehnání ženského lůna. Záměrem tohoto požehnání je nejen přinést léčivou energii a propojení pro vaši dělohu a ženskost, ale také ukotvit Božský ženský aspekt

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Louise L. Hayová a kol. Bud'te v klidu. a použijte afirmaci. Kniha s okamžitým účinkem. Grada Publishing, a.s.

Louise L. Hayová a kol. Bud'te v klidu. a použijte afirmaci. Kniha s okamžitým účinkem. Grada Publishing, a.s. radio.com www.hayhouse Grada Publishing, a. s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz Louise L. Hayová a kol. BUD TE V KLIDU A

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Lekce druhá - Jak kontrolovat své myšlenky

Lekce druhá - Jak kontrolovat své myšlenky Lekce druhá - Jak kontrolovat své myšlenky Dvě účinné techniky, jak se stát pánem svých myšlenek Vaše myšlenky jsou to nejdůležitější, co máte. Vy a vše, co v životě vyzkoušíte, jste přímými výsledky vašich

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více