Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2010/2011 Čj.: ZSD/66/2011

2 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec adresa: Dubenec 156, dálkový přístup: charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je plně organizovaná základní škola. Sdružuje čtyři následující součásti: základní škola školní družina mateřská škola školní jídelna Zřizovatel: Obec Dubenec Školská rada: předseda: Ing. Ladislav Provazník členové: paní Lenka Antonínová, paní Lucie Černá. Počty žáků Bílé Poličany 1 Doubravice 10 Dubenec 59 Dvůr Králové n. L. 1 Hradec Králové 6 Hřibojedy 12 Jásenná 1 Kuks 2 Lanžov 12 Libotov 3 Nemojov 1 2

3 Nové Město n. M. 2 Pec pod Sněžkou 1 Praha 2 Velký Vřešťov 13 Vilantice 13 celkem 139 b) Přehled oborů vzdělávání Ve školském rejstříku je škola zapsána s oborem vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání pod č. j. 2678/ C/001 Základní škola. Ve šk. r škola pracovala podle učebního dokumentu ZŠ 16847/96-2 v 5. ročníku. V oboru C/01 Základní škola podle dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, Dubenec byli vzděláváni žáci a ročníku. V předmětu cizí jazyk vyučovala angličtinu, nabízela nepovinný předmět ZTV, prostřednictvím dyslektické asistentky organizovala nápravu dyslexie. c) Přehled pracovníků školy Základní škola pedagogogičtí nepedagogičtí Baliharová Lucie, Mgr. Čížek Jaroslav, Ing. Davidová Milena, Mgr. Kovářová Hana Frýba Milan, Mgr. Rejlová Irena Horká Jana, Mgr. Skurčák Vladimír Horký David, Mgr. Karbanová Gabriela Malá Iveta, Mgr. Malý Aleš, Mgr. Pecháčková Daniela Pejcharová Jana, Mgr. Provazník Ladislav, Ing. Sajdlová Zdena, Mgr. Skurčáková Lenka, Mgr. Školní družina Šebková Jana 3

4 Šimková Vladimíra Mateřská škola Andrlová Dana Čtvrtečková Renáta Dohnalová Kateřina Školní jídelna Krušinová Vladimíra Matějčková Jana Rejlová Ilona Volšičková Jana d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu se dostavilo celkem 16 dětí, z toho 7 chlapců a 9 dívek. K základnímu vzdělávání ve školním roce 2010/2011 bylo přijato 15 dětí, z toho 6 chlapců a 9 dívek. e) Údaje o výsledcích vzdělávání Počty žáků průměr na konci šk. r. prospěl s vyzn. prospěl neprospěl 1. tř. 14 1, tř. 13 1, tř. 13 1, tř. 15 1, tř. 20 1, tř. 17 1, tř. 16 1, tř. 12 2, tř. 19 2, Opravné zkoušky 8. ročník 1 x matematika úspěšně 1 x zeměpis úspěšně 9. ročník 1 x český jazyk a literatura úspěšně 4

5 Umístění vycházejících žáků 9. ročník Antonínová Denisa Gymnázium Dvůr Králové n. L. gymnázium všeobecné Deger Dominik SOŠ OOM Malé Svatoňovice bezpečnostně právní činnost Haňáčková Monika SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. hotelnictví Hloušková Zuzana SOŠ veterinární Hradec Králové veterinářství Horáček Lukáš SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové instalatér Hornychová Eliška Gymnázium Dvůr Králové n. L. gymnázium všeobecné Kubinec Jan SOU potravinářské Smiřice kuchař číšník Kulihová Veronika SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. kadeřnice Mesner Jiří SPŠ Trutnov elektrikář slaboproud Paclík Michal OA Trutnov obchodník, manager Provazník Petr Česká lesnická akademie Trutnov lesník Šimek David SOU potravinářské Smiřice kuchař Šormová Aneta SOU potravinářské Smiřice cukrářka Štarman Jan SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n. L. informační technologie Štarmanová Tereza SŠ SOG Hradec Králové fotografka Vávra Lukáš SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové instalatér Volšičková Anna SOŠ Nový Bydžov ekonomika a podnikání Voňka Michal SPŠ Trutnov elektrikář slaboproud Zuščic Jan SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové autotronik 8. ročník Dzurková Nikola OÚ Hradec Králové práce ve stravování Pospíšil Michal SŠ řemeslná, Jaroměř opravář zemědělských strojů f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo zaměřeno na nové poznatky z oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky odborných předmětů, prevence sociálně patologických jevů a využívání didaktické techniky. Institucionální vzdělávání Baliharová Lucie 5

6 cyklus seminářů Brána jazyků otevřena Aj (získala úroveň A2) e-learningový kurz Aj (Jazyková škola AKCENT IH Prague) cyklus školení Rubikon škola hrou v 21. století Davidová Milena e-learningový kurz Aj (Jazyková škola AKCENT IH Prague) Frýba Milan Horký David Karbanová Gabriela kurz Aj pro mírně pokročilé (A1) II Malá Iveta cyklus školení Rubikon škola hrou v 21. století Kurz pro vých. poradenství projekt RMZD e-learningový kurz Aj (Jazyková škola AKCENT IH Prague) Malý Aleš Pejcharová Jana Provazník Ladislav Sajdlová Zdena Skurčáková Lenka e-learningový kurz Aj (Jazyková škola AKCENT IH Prague) Šebková Jana Zdravé klima zájmového vzdělávání Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii (Bc studium) 6

7 Samostudium V období vedlejších prázdnin absolvoval každý pedagogický pracovník celkem 12 dnů samostudia. g) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti září 2010 organizace 6. ročníku soutěže v lepení papírových modelů Papír v Dubenci sběr papíru a plastových víček 9. ročník cykloexkurze na bojiště prusko rakouské války 1866 říjen místo v soutěži lepení papírových modelů Neratovický papír získal Vít Provazník zadání testů Scio pro 6. a 9. ročník listopad 2010 zpracování projektu a podání žádosti v programu EU peníze školám zahájení plaveckého kurzu pro děti z třídy vzdělávací program k třídění odpadu Tonda obal na cestách pořádaný Agenturou 42 odevzdání 1. kola řešení korespondenčního semináře Taktik prosinec 2010 mikulášská nadílka pro děti v MŠ setkání rodičů vycházejících žáků s výchovným poradcem vystoupení dětí z 1. stupně pro děti z okolních mateřských školek organizace vánoční dílny pro děti s rodiči vystoupení žákyň 1. stupně na vítání občánků ve Vilanticích ukázka práce s dravými ptáky leden 2011 začátek realizace projektu EU peníze školám s názvem Škola 21. století zadání školního kola celostátní soutěže Zelené podnikání zápis do 1. ročníku 1. místo školní družiny v celostátní výtvarné soutěži Včely pro život ocenění firmy Scio pro Denisu Antonínovou za 2. nejlepší výsledek v testech z českého jazyka v rámci Královéhradeckého kraje 7

8 únor 2011 instalace nových tabulí s interaktivními diaprojektory do všech kmenových učeben v rámci 1. fáze projektu EU peníze školám žáci 8. a 9. třídy se na exkurzi na SPŠ Trutnov seznámili s učebními a studijními obory březen Ples SRPDŠ v hostinci U Dvou lip ve Vilanticích duben 2011 organizace Pohádkové noci pro žáky 2. třídy ve spolupráci s místní knihovnou 1. místo družstva dívek 2. stupně v celostátní soutěži Zelené podnikání s projektem Myši v Dubenci postup družstva žáků 8. a 9. třídy do krajského kola soutěže Eurorébus Velikonoční výstava žákovských prací pro veřejnost květen 2010 návštěva představení v Národním divadle pro žáky 8. a 9. třídy průzkumu světové zdravotnické organizace CDC s názvem Celosvětová studie kuřáctví mezi mládeží GYTS 2011 se zúčastnili žáci třídy vystoupení tanečního a hudebního kroužku pro děti z okolních MŠ, dále pro děti ze ZŠ ve Velichovkách a rodičovskou veřejnost červen místo Veroniky Šebkové v celostátním finále soutěže Zlatá včela čestné uznání poroty pro Veroniku Šebkovou v literární soutěži Zlatá tužka ve Dvoře Králové n. L. sportovní den pro 1. a 2. stupeň Běh Lánskou skálou červenec místo pro Veroniku Šebkovou v jednotlivcích a 2. místo v rámci družstva ČR na celoevropské včelařské soutěži v Rakousku srpen 2011 organizace divadelní dílny Cirkus v Dubenci se závěrečným vystoupením pro rodiče 8

9 h) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 na škole šetření ČŠI neproběhlo. i) Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou přílohou tohoto dokumentu. j) Závěr Školní rok 2010/2011 nepřinesl žádné podstatné změny. V závěru roku došlo k personálním obměnám v souvislosti s odchodem pana učitele Mgr. Davida Horkého. Na místo vyučujícího fyziky tak byla přijata paní učitelka Romana Fofová, která dokončuje studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Problémem školy zůstává podlimitní počet žáků, v tomto školním roce navíc ovlivněný nadprůměrným počtem odkladů školní docházky v 1. ročníku. Díky projektu EU peníze školám se podařilo kmenové třídy vybavit moderní didaktickou technikou, která je spolu se vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti ICT příslibem zkvalitnění výuky v dalším období. Přílohy: Základní údaje o hospodaření školy v Dubenci Mgr. Aleš Malý, ředitel školy 9

10 Základní údaje o hospodaření školy. k k PŘÍJMY PŘÍJMY Kč Kč 1. Celkem příjmy: ,95 1. Celkové příjmy: ,13 - dotace OÚ ,00 - dotace OÚ ,20 - dotace KÚ ,00 - dotace KÚ ,00 - dotace ostatních OÚ 15000,00 - dotace ostatních OÚ 60000,00 - dotace na projekt "Včela" 60000,00 - dotace na projekt "Včela" - dotace na proj. "Peníze školám" - dotace na proj. "Peníze školám" ,80 - příjmy z DČ ,00 - příjmy z DČ 51677,00 - příspěvky rodičů na - příspěvky rodičů na provoz ŠD + MŠ 21543,00 provoz ŠD + MŠ 19017,00 - příjmy jídelen ZŠ + MŠ ,49 - příjmy jídelen ZŠ + MŠ ,34 - ostatní příjmy 30071,46 - ostatní příjmy 74921,79 VÝDAJE VÝDAJE 2. Celkem výdaje: ,21 2. Celkem výdaje: ,42 - platy pracovníků školy ,00 - platy pracovníků školy ,00 - zákonné odvody ZP + SP ,00 - zákonné odvody ZP + SP ,00 - zákonné soc. náklady (FKSP) ,00 - zákonné soc. náklady (FKSP) 36519,00 - náklady na DČ ,00 - náklady na DČ 58535,00 - jiné sociální náklady 9570,00 - jiné sociální náklady 15390,00 - spotřeba provozního materiálu ,74 - spotřeba provozního materiálu 62635,10 - spotřeba potravin v jídelnách ,49 - spotřeba potravin v jídelnách ,90 - spotřeba el. energie ,00 - spotřeba el. energie ,00 - spotřeba vody 18224,00 - spotřeba vody 8297,00 - opravy a udržování ,80 - opravy a udržování ,00 - náklady na výuku 75996,50 - náklady na výuku 34543,50 - pořízený drobný majetek ,00 - pořízený drobný majetek ,20 - dotace 1. třída 12047,00 - dotace 1. třída 8466,15 - projekt "Včela" 60679,00 - projet "Včela" - dotace na proj. "Peníze školám" - dotace na proj. "Peníze školám" ,00 - nakupované služby ,97 - nakupované služby ,40 - ostatní náklady ,71 - ostatní náklady 87675,17 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3. Celkem + zisk, - ztráta ,74 3. Celkem + zisk, - ztráta ,71 ZUSTATKY FONDU. ZUSTATKY FONDU. 4. Finanční a peněžní fondy celkem ,41 4. Finanční a peněžní fondy celkem - fond kulturních a soc. potřeb 98931,68 - fond kulturních a soc. potřeb 17727,68 - rezervní fond 7155,43 - rezervní fond 7155,43 - fond reprodukce majetku 41104,30 - fond reprodukce majetku 41104,30 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ. 5. VH běžného období ,74 5. VH běžného období ,71 VH ve schvalovacím řízení 1654,20 VH ve schvalovacím řízení VH minulých let (nerozhodnuto) ,15 VH minulých let (nerozhodnuto) 10

11 11

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2012/2013 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2012/2013 Čj.: ZSD/66/2013 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2013/2014 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, 544 55 IČO: 75017881 www.zsdubenec.cz Tel: +420 499 694 138 bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Zpracoval : Mgr.Ondřej Schulz, ředitel ZŠ a MŠ Medlov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2007 2008 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Obsah: 1.

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 1 Obsah Charakteristika školy...3 Přehled tříd a počty žáků...3 Školní družina...4

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více