Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2006/2007 Čj.: ZSD/56/2007

2 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec adresa: Dubenec 156, dálkový přístup: charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je plně organizovaná základní škola. Sdružuje čtyři následující součásti: základní škola školní družina mateřská škola školní jídelna Zřizovatel: Obec Dubenec Školská rada: předseda: Ing. Ladislav Provazník členové: paní Iveta Seifrtová, pan Tomáš Vinšálek, po volbách do ZO nahradila pana Tomáše Vinšálka paní Lucie Černá. Počty žáků Dubenec 73 Libotov 6 Hřibojedy 20 Doubravice 17 Velký Vřešťov 16 Vilantice 13 Lanžov 13 Litíč 1 Dvůr Králové n. L. 1 celkem 160 2

3 b) Přehled oborů vzdělávání Ve školském rejstříku je škola zapsána s oborem vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání pod č. j. 2678/ C/001 Základní škola. Ve šk. r škola pracovala podle učebního dokumentu ZŠ 16847/96-2. V předmětu cizí jazyk vyučovala angličtinu a němčinu, nabízela nepovinný předmět ZTV, prostřednictvím dyslektické asistentky organizovala nápravu dyslexie. c) Přehled pracovníků školy Základní škola pedagogogičtí nepedagogičtí Davidová Milena, Mgr Čížek Jaroslav, Ing. Frýba Milan, Mgr. Kovářová Hana Horká Jana, Mgr. Skurčák Vladimír Horký David, Mgr. Šimková Jaroslava Hornychová Lucie, Mgr. Karbanová Gabriela Kombercová Alena, Mgr. Malá Iveta, Mgr. Malý Aleš, Mgr. Pejcharová Jana, Mgr. Provazník Ladislav, Ing. Sajdlová Zdena, Mgr. Sedláčková Dagmar, Mgr. Skurčáková Lenka, Mgr. Školní družina Čížková Jitka Šimková Vladimíra Mateřská škola Andrlová Dana Šormová Hana Snopková Markéta /do / Dohnalová Kateřina /od / Školní jídelna Krušinová Vladimíra Matějčková Jana Rejlová Ilona 3

4 Rejlová Irena Volšičková Jana d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu se dostavilo celkem 18 dětí, z toho 10 chlapců a 8 dívek. Jednomu dítěti byl povolen odklad školní docházky. K základnímu vzdělávání ve školním roce 2007/2008 bylo přijato 17 dětí, z toho 9 chlapců a 8 dívek. e) údaje o výsledcích vzdělávání Počty žáků průměr na konci šk. r. prospěl s vyzn. prospěl neprospěl 1. tř. 16 1, tř. 20 1, tř. 15 1, tř. 13 1, tř. 17 1, tř. 21 2, tř. 23 2, tř. 18 2, tř. 19 2, Opravné zkoušky 6. ročník 2 x český jazyk úspěšně 1 x matematika úspěšně 3 x fyzika úspěšně 7. ročník 2 x český jazyk úspěšně 8. ročník 1 x fyzika úspěšně 9. ročník 2 x chemie úspěšně 4

5 Umístění vycházejících žáků 9. ročník Tereza Baboráková OA Trutnov obchodní akademie M/004 Tomáš Bäumelt Gymnázium Dvůr Králové n. L. všeobecné gymnázium K/401 Jan Brada SŠ řemeslná, Jaroměř opravář zem. strojů H/003 Martin Bureš SPŠ Trutnov slaboproudá elektro M/004 Martina Hlavatá Česká zemědělská akademie, Humpolec chovatel koní a jezdec H/010 Jan Jaroš SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové el. počítačové systémy M/002 Vojtěch Keil SPŠ, Hradec Králové strojírenství 23-4-M/001 Kateřina Kliščová SŠ veterinární, Hradec Králové veterinární prevence M/001 Rudolf Kraus SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové autoelektrikář H/001 Jakub Krušina SŠ lesnická a zemědělská, Svoboda n. Ú. mechanizátor les. výr H/001 Otakar Matějček SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové instalatér L/002 Marie Pejcharová SZŠ, Hradec Králové zdravotnické lyceum M/005 Tereza Runštuková SOŠ Nový Bydžov podnikání a služby M/001 Kateřina Skořepová SOŠ a SOU Dvůr Králové n. L. kosmetička L/004 Klára Šedivková SŠ zahradnická, Kopidlno zahradník H/001 Lucie Štarmanová SZeŠ, Lanškroun agropodnikání M/001 Petr Štědrý SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové klempíř H/002 Daniela Vašátková OA Trutnov obchodní akademie M/004 Martin Voltr SŠ řemeslná, Jaroměř opravář zem. strojů H/ ročník Monika Kosinová SOŠ a SOU Volanovská, Trutnov kuchař H/ ročník David Mervart Gymnázium Dvůr Králové n. L. všeob. gym., ZŠ K/601 Anežka Skurčáková Gymnázium Dvůr Králové n. L. všeob. gym., ZŠ K/601 Kristýna Šormová Gymnázium Dvůr Králové n. L. všeob. gym., ZŠ K/601 5

6 f) další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo zaměřeno na nové poznatky z oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky odborných předmětů a prevence sociálně patologických jevů. Na úrovni vedení školy pak na pracovněprávní problematiku a na oblast vedení škol a školských zařízení. Institucionální vzdělávání Davidová Milena školení SIPVZ, úroveň P0 Frýba Milan školení SIPVZ, úroveň PP, Užití multimédií a med. výchova Horký David školení SIPVZ, úroveň PP, Užití multimédií a med. výchova Hornychová Lucie Prevence kriminality ve školním prostředí Jak na dějepis v ŠVP Karbanová Gabriela školení SIPVZ, úroveň Z Kombercová Alena školení SIPVZ, úroveň Z Malý Aleš Nový ZP ve školské praxi Strategie rozvoje školy ukončení FS 1 ředitelů škol Pejcharová Jana školení SIPVZ, úroveň P0 Provazník Ladislav odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhl. 50/78 Sb. Sajdlová Zdena Aerobic pro děti Sedláčková Dagmar Nový ZP ve školské praxi Archivní a spisová služba Skurčáková Lenka Činnostní učení ve výuce matematiky 6

7 Samostudium V období vedlejších prázdnin absolvoval každý pedagogický pracovník celkem 12 dnů samostudia. g) aktivity a prezentace školy na veřejnosti září tř. cykloexkurze na bojiště Chlum 6. a 8. tř. exkurze do hvězdárny v Úpici 7. tř. cykloexkurze do Miletína a Byšiček /K. J. Erben/ tř. exkurze na přehradu Les Království a na Zvičinu říjen tř. cestopisný pořad Planeta Země 3000, Indonésie 7. a 8. tř. královéhradecké muzeum expozice k válce 1866 listopad 2006 ukončení sběru starého papíru, kaštanů, žaludů a bukvic 6. tř. návštěva muzea ve Dvoře Králové n. L. zpracování lnu tradičními technikami 9. tř Muzeum drahých kamenů v Turnově prosinec a 9. tř. soutěž zručnosti na SOU v Jaroměři beseda se členem Konfederace polit. vězňů, plk. Rudolfem Mackem informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků schůzka vedení školy se starosty spádových obcí tř. návštěva předvánočního Hrádku u Nechanic 3. ročník pohárové soutěže Papír v Dubenci tř. návštěva vyřezávaných betlémů v Třebihošti vánoční výstava žákovských prací leden 2007 schůzka s rodiči žáků podezřelých z kouření mariuhany, uvědomění policie naučný program teraristy pana Voňky Plazi únor 2007 testování žáků 9. tříd společností Cermat zápis do 1. ročníku tř. Praha, Národní muzeum, výstava Pravěk 7

8 březen Ples SRPDŠ turnaj florbalistů Špindlerův Mlýn tř. exkurze do ZOO Dvůr Králové n. L tř. exkurze do elektrárny v Opatovicích duben 2007 beseda s protidrogovou preventistkou, okresní metodičkou paní Kaplanovou tř - návštěva divadla Drak vyhodnocení školního kola akce Panenky pro UNICEF květen místo na Okresním kole st. žáků ve volejbale leteckomodelářský kroužek účast na Krajském přeboru let. modelářů včelařský kroužek Setkání mladých včelařů ve Dvoře Králové n. L. červen 2007 sportovní den pro 1. a 2. stupeň Běh Lánskou skálou 6. tř. předání panenek pro UNICEF organizátorům v Hradci Králové 9. tř. vzdělávací program Láska ano, děti ještě ne 9. tř. exkurze do trutnovského pivovaru h) výsledky inspekční činnostin provedené ČŠI V průběhu školního roku 2006/2007 na škole kontrola ze strany ČŠI neproběhla. i) základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou k dispozici v účetní závěrce za příslušná období (kalendářní rok 2006 a 2007). j) závěr Ve školním roce 2006/2007 se vzhledem k plošnému zastavení financování dvouletých projektů SIPVZ ze strany MŠMT zbrzdily práce na rozpracovaném projektu Po stopách Prusko-rakouské války v našem kraji. Díky dofinancování podstatné části rozpočtu ze strany KÚ Královéhradeckého kraje budou ve školním roce 2007/2008 práce na projektu pokračovat. V průběhu celého školního roku 2006/2007 probíhala příprava školního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2007/2008 se tak začnou žáci 1. a 6. třídy vzdělávat podle nového vzdělávacího programu s číslem jednacím 8

9 ZSD/51/2007 a názvem Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, Dubenec. V rámci funkčního studia pro ředitele škol byl vedením školy v roce 2007 vypracován dokument Strategický plán rozvoje školy na školní roky 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. v Dubenci zapsal Mgr. Aleš Malý, ředitel školy 9

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2010/2011 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2010/2011 Čj.: ZSD/66/2011 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2012/2013 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2012/2013 Čj.: ZSD/66/2013 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2013/2014 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, 544 55 IČO: 75017881 www.zsdubenec.cz Tel: +420 499 694 138 bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Výroční zpráva. Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva 2007 2008 Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZPRACOVALA : Mgr. Jana Velichová - ředitelka ZŠ a MŠ Obsah: 1.

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 školní rok 2009/2010 Strana:1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 1 Obsah Charakteristika školy...3 Přehled tříd a počty žáků...3 Školní družina...4

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, 280 02

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, 280 02 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Býchory 99, 280 02 školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy...4

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: 26. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Zpracoval a předkládá Mgr. Josef Rytíř, ředitel školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 a vyhlášky MŠMT č. 15, 5 ze dne 27.12.2004 zpracováváme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více