Zatímco veřejných a státních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zatímco veřejných a státních"

Transkript

1

2 II/III A přílohu připravil Vlastimil Poliačik, foto na titulní straně profimedia.cz obsah Anketa: Odpovídají představitelé soukromých vysokých škol VI Vyšší odborné školy preferují praxi VII VIII Léto čas na jazykový kurz VIII IX Akademické slunce. Studenti berlínské Humboldtovy univerzity využívají ve volných chvílích slunného červnového počasí. Humboldtova univerzita se nepyšní ani tak svým stářím (založena 1810), jako spíše osobnostmi, které v ní studovaly. Stačí jen uvést, že dala světu celkem 29 nositelů Nobelovy ceny Studentů soukromých vysokých š kol stále přibývá Počet studentů soukromých vysokých škol za posledních deset let výrazně vzrostl. V roce 2000 navštěvovaly tato zařízení dva tisíce lidí, jedno procento z celkového počtu vysokoškoláků, loni to už bylo přes 57 tisíc studentů, asi 14 procent všech vysokoškoláků. Zatímco veřejných a státních vysokých škol je dohromady 28, soukromých bylo k loňskému roku 44. Ministerstvo školství dlouhodobě upozorňuje, že tento počet je příliš velký a že vznik nových škol už nebude dále podporovat. Na soukromých vysokých a vyšších odborných školách studují lidé nejčastěji ekonomiku, hotelnictví nebo humanitní vědy. Navštěvuje je nyní 60 tisíc studentů, na ty veřejné jich chodí 340 tisíc. Soukromé vysoké školy nabízejí hlavně studium ekonomických a humanitních oborů. Tyto obory jsou žádané například mezi úředníky, kteří si musejí dodělat kvalifikaci a kterým soukromé vysoké školy nabízejí individuálnější přístup a širší nabídku dálkových oborů, stejně jako lepší vybavení. Absolventi získají vesměs titul bakaláře, což je pro úředníky dostačující kvalifikace. Na druhé straně akreditační komise ale v minulosti přišla právě na soukromých vysokých školách na případy nekvalitního studia. Lehčí přijímací zkoušky Zatímco přijímačky na veřejné VŠ bývají leckdy obtížné a přijetí nejisté, na soukromých školách je pravděpodobnost úspěchu mnohonásobně vyšší, ba dokonce stoprocentní. Většinou postačí absolvovat motivační pohovor, sepsat esej nebo přinést maturitní vysvědčení. Naprostá většina soukromých VŠ poskytuje vzdělání v ekonomické a veřejnosprávní sféře. To proto, že v oblasti služeb a administrativy stále narůstá objem možností uplatnění V nabídce jsou také studia s technickým zaměřením; existují soukromé školy uměleckého charakteru (Filmová akademie v Písku, Literární akademie) i studia na zahraničních školách se sídlem v ČR (University of NY in Prague, Brno International Business School), která často probíhají v anglickém jazyce. Bakalářské i magisterské studium Studium na soukromých institutech, které často přijímají i v září, je buď tříleté bakalářské, nebo navazující dvouleté. Po něm absolventi získají titul magistr nebo inženýr podle vystudovaného oboru. Přijetí ovšem zdaleka není zárukou získání titulu. Pokud k nám někdo nastoupí bez zájmu o studium a neplní své povinnosti, rozloučíme se s ním jako každá jiná škola, říká Jan Lajka, prorektor Vysoké školy obchodní v Praze. Škola, která chce na studentech pouze vydělat, nemívá podle něj dlouhého trvání. Mnohé soukromé vysoké školy fungují jako neziskové společnosti, takže své výnosy musí investovat do rozvoje a kvality školy. Vysoká konkurence motivuje školy k vysoké kvalitě nabízených studijních programů, k zapojení studentů do praxe a k péči o úroveň pedagogů. Naši studenti si zvláště cení zapojení odborníků z praxe do výuky, doplňuje Lajka. Soukromé vysoké školy zohledňují také současný trend, že zájem o studium mají stále více lidé, kteří již pracují. Takovým studentům je soukromá vysoká škola schopna nabídnout individuální přístup a maximálně časově zohlednit jejich pracovní závazky. Podle čeho se rozhodovat Při výběru školy se v každém případě zajímejte, kolik má ve svém pedagogickém sboru profesorů a docentů, jakou vykazuje publikační činnost, jak je vybavena knihovna a počítačová učebna, zda nabízí stáže v zahraničí. O kvalitě školy nejlépe vypovídají její absolventi, tedy jejich uplatnění v praxi a cena na trhu práce. Jako přidanou hodnotu jsem během svého studia vnímala kvalitu lektorů. Výuka se jen díky nim netočila pouze okolo holé teorie a biflování nazpaměť skript a pouček, ale měla jsem možnost potkat se s uznávanými experty ve svém oboru a vidět, jak funguje můj obor v reálu. Zjistila jsem, co mám od dospělého života očekávat, jaké mám mít nároky a na co se mám připravit, chválí si studium absolventka soukromé VŠ Petra Kolářová. Podmínkou přijetí je i smlouva, kterou škola uzavírá s každým posluchačem a v níž jsou konkretizovány vzájemné vztahy včetně termínů placení školného. Výše školného se pohybuje zhruba od 25 do 150 tisíc korun za semestr a instituce zpravidla požadují úhradu ve dvou splátkách. Školy často pro financování školného nabízejí i zvýhodněné úvěry bank, s nimiž spolupracují. Soukromé VŠ mají různé právní formy. Většina z nich jsou obecně prospěšná společnosti, zbytek společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti. Soukromé VŠ tak na rozdíl od veřejných nedostávají státní dotace podle počtu studentů. Ministerstvo chce boom vysokých škol přibrzdit Česká vzdělávací politika pozvolna otáčí. Zapálení pro dostupnost vysokoškolského titulu co možná největšímu počtu lidí střídá přesvědčení, že jsme to s otevřeností trochu přehnali. Vysokou školu dnes studuje šedesát procent mladých lidí kolem dvaceti let, zatímco před deseti lety to byla jen pětina. Ve vyspělých zemích se podíl vysokoškoláků v populaci pohybuje okolo 34 procent. Česká republika by měla dosahovat obdobných hodnot, říká Jiří Nantl, ředitel odboru vysokých škol ministerstva školství a tím, že téměř jistě dojde k zániku nebo sloučení některých vysokých škol, zejména soukromých. Školy by se podle návrhu vysokoškolského zákona měly v budoucnu rozdělit na dva typy. Několik univerinzerce studijní obory Vysoké školy finanční a správní Veřejná správa Veřejné finance kompletní nabídku oborů naleznete na www

3 IV/V A zit v celém Česku se transformuje na špičkové výzkumné instituce, které se budou specializovat na magisterské a doktorské studijní programy. Ze zbytku stávajících škol se pak mají stát odborné vysoké školy, které se soustředí zejména na výuku bakalářů. Studijní programy mají být sestaveny tak, aby absolventi našli dobré uplatnění a neměli problém najít si zaměstnání. Dnes jsou bakalářské obory brány jen jako přípravka na magisterský obor. Bakalář má spoustu teoretických dovedností, ale pro praxi je nepoužitelný. Pokud školy změní náplň těchto oborů, za několik let je trh práce může začít akceptovat, myslí si ekonom Daniel Münich. Zatímco dnes asi 80 procent absolventů končí školu po minimálně pětiletém studiu bakalářského i magisterského stupně, do budoucna by měla většina z nich odcházet do praxe už po bakaláři. Zavedeno by mělo být i dvouleté zaměřené výrazně prakticky, které nebude zakončeno titulem. Špatné školy by měly skončit Podle předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové musí špatné školy zaniknout. Situace Co studenti oceňují na soukromých VŠ Průzkum provedený společností Scio ukazuje, že volba soukromé vysoké školy je pro většinu uchazečů reálná a jsou ochotni o ní uvažovat. Na otázku V jakém případě byste volili soukromou VŠ? drtivá většina z 526 respondentů odpovídá, že by přihlášku podali v případě, že by je v následujících letech nepřijali na veřejnou VŠ. Protože některé vysokoškolské obory, zejména se jedná o ekonomická a právní studia, jsou přeplněny, nastává prostor pro soukromé školy. Studenti je mají jako rezervu. Průzkum objasňuje také důvody, proč jsou až na druhém místě. Hlavní roli hraje výše školného. Je zajímavé, že případné zavedení školného na veřejných VŠ by přineslo změnu názorů. Když má škola prestiž, je o ni zájem V rámci průzkumu byli uchazeči dotazováni také na to, co by musela soukromá VŠ udělat, aby získala jejich důvěru. Asi pětina z nich by požadovala stipendium, ale téměř 34 procent by chtělo doložit úroveň vzdělání či zaručit jeho prestiž. Na druhé straně není bez zajímavosti, že pouze 22 procent by se nenechalo o možnosti studia na soukromé VŠ přesvědčit. Ostatní by byli ochotni uvažovat o studiu tehdy, pokud by je o tom přesvědčila soukromá škola sama, ale v určitém procentu také třeba rodiče, učitelé nebo kamarádi. Jan Vančura, student Vysoké školy obchodní: Čeho si na studiu na soukromé VŠ ceníte nejvíc? Profesionálního přístupu vyučujících, jež mají zájem o rozvoj studenta, nechci tím říct, že na státních školách takové nenajdete, ale na soukromých je jich mnohem víc. Dále také oceňuji skvělý servis pro studenty, hlavně ze strany studijního oddělení. Jaký má škola přínos pro vaše uplatnění v praxi? Díky vyučujícím odborníkům přinášejícím aktuální informace a hlavně vlastní mnohaleté zkušenosti mi studium dopřává cenné informace, které mohu bez obav o jejich zašlost věkem ve starých učebnicích ihned aplikovat v praxi. Jaké jsou vaše zkušenosti s náročností studia? Náročnost studia je dle mého velmi individuálním faktorem, jelikož každému jde něco lépe a něco hůře, z globálního pohledu se dá říci, že soukromá VŠ je stejně náročná, jako kterákoli jiná průměrná státní VŠ. (aa) ve vysokém školství se prudce zhoršila. Podle mého názoru je tu poměrně vysoké procento škol nevalné úrovně, a to z několika důvodů, říká. Významnou roli hraje podle ní i prudký rozvoj soukromých vysokých škol v posledních deseti letech. Vysokoškolský zákon z roku 1998, který platí dodnes, nastavil vzniku soukromých škol až příliš příznivé podmínky. Žadatel může o státní souhlas usilovat, kolikrát chce za sebou. Akreditační komise musí v případě odmítnutí své rozhodnutí vždy přesně odůvodnit. Žadatel má možnost se odvolat, v tom případě jde celá věc k rozkladové komisi, která může celý proces vrátit na začátek. Experti na školství se shodují, že je nutné začít uplatňovat přísnější přístup k zakládání nových soukromých škol. Skutečně nastal posun a je stále obtížnější získat státní souhlas ke zřízení soukromé vysoké školy. Úspěšnost je mizivá, říká Vladimíra Dvořáková. Na rozdíl od dřívějška je navíc obtížné akreditovat si kromě bakalářského stupně také magisterský. Počítá se i s tím, že některé školy neobstojí ve zpřísněném procesu akreditací a reakreditací studijních oborů. Někde mají problémy už teď. Třem soukromým školám hrozilo na konci loňského roku omezení akreditace kvůli problémům na pobočkách, u dalších k tomu možná ještě dojde. Dvěma soukromým školám hrozí dokonce odebrání akreditace, což by jim úplně znemožnilo daný obor vyučovat. Představitelé soukromých vysokých škol a univerzit jsou si konce zlatých časů vědomi. Jistě bude obtížné přežít. Doba akvizic a fúzí v soukromém vysokém školství již začala a v následujících dvou letech dojde k mnoha zásadním vlastnickým změnám, říká například Jan Mojžíš, člen představenstva a prorektor brněnské Newton College. Čím větší škola, tím lepší vyhlídky do budoucna má. Proto je na pořadu dne slučování škol. K historicky prvnímu byl položen základ v lednu, kdy Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky koupila Středočeský vysokoškolský institut. Alena Adámková Bez názvu :31:11 ZVOL SI SPRÁVNOU VEJŠKU Přijetí bez přijímacích zkoušek. Uzávěrka přihlášek Informatika - Ekonomika - Právo Management - Marketing Elektronickou přihlášku můžete podat na Praha 5 - Vltavská 585/14, Praha 9 - Kytlická 757, Kladno - C. Boudy 1444, Sokolov - 5. května 655, tel.: , A A

4 VI/VII Anketa: Odpovídají představitelé soukromých vysokých škol Otázka: Jaké výhody má studium na soukromých vysokých školách proti veřejným? Vyšší odborné školy preferují praxi Helena Boráková Ředitelka MBA studia, Czech Management Institute Praha Soukromé vysoké školy mají zpravidla menší počet studentů než školy veřejné, a to často, jako je tomu v případě naší VŠ, se záměrem častějšího a užšího kontaktu učitelů se studenty. To umožní do značné míry individuální přístup ke studentům ze strany učitelů, ale i trvalé kontakty mezi studenty navzájem. Soukromé vysoké školy se snaží vytvářet studijní programy tak, aby absolventi byli dobře uplatnitelní v praxi. Tomu odpovídají i metody výuky. Trvalý kontakt školy s absolventy umožňuje korigovat studijní programy podle požadavků praxe. Soukromé vysoké školy zaměstnávají velkou část učitelů formou externích úvazků, což umožňuje výběr kvalitních učitelů, kteří mají odbornou i pedagogickou kvalifikaci, někteří i bohatou praxi v problematice, kterou vyučují. Výuka je zajištěna moderní didaktickou technikou a učebními materiály. Soukromá vysoká škola musí dbát o to, aby byl student i absolvent se studiem spokojen. A Ladislav Mrklas prorektor, Vysoká škola CEVRO Institut Vztahy na soukromé vysoké škole jsou daleko přirozenější a průhlednější. Studenti platící školné logicky požadují, aby dostali jen to nejlepší. Škola je naopak motivována, aby měla dostatek šikovných a spokojených studentů, potažmo absolventů, kteří budou škole dělat dobré jméno. Celý systém je tedy mnohem bližší reálnému životu, kde také nic není zadarmo. Kvalitu každé školy určují pedagogové. Každý uchazeč by měl vědět, kdo ho bude učit. Soukromá VŠ je schopna lépe ohodnotit renomované učitele. Serióznost nejlépe poznáte podle toho, že zde učí skutečné kapacity, jež nejsou ochotny riskovat své jméno ve škole pochybné kvality. Samozřejmou součástí života na soukromé VŠ je osobní přístup učitelů i celého personálu. To však neznamená, že jsou méně náročné. Jen náročné VŠ mohou dlouhodobě získat prestiž. Soukromé VŠ nabízejí studentům různé vzdělávací a společenské aktivity, často vydávají kvalitní učebnice. Organizují i setkávání se inzerce aby akreditovaný vzdělávací program o 120 kreditech byl kompatibilní s obdobným studijním programem VŠ a uznatelný pro přijetí do třetího ročníku bakalářského studia VŠ. Tuto prostupnost by měl deklarovat i nový zákon o vysokých školách. Některé dosavadní vzdělávací programy tak bude nutné inovovat, aby splňozástupci podniků a institucí, možných zaměstnavatelů. Hledí si lépe i svých absolventů, kterým nabízejí celoživotní (například MBA, MPA), členství v absolventských klubech a těm nejšikovnějším i možnost na škole vyučovat. Jan Macke MBA program manager, CMC Graduate School of Business Soukromé vysoké školy, stejně jako další soukromé vzdělávací instituce, mají oproti těm veřejným řadu výhod vyplývajících z formy vlastnictví a způsobu jejich financování. Soukromé školy si většinou mohou dovolit zaplatit kvalitnější profesory, kteří často kombinují výuku s praxí v reálném obchodním prostředí. Tito učitelé mají tak praktické zkušenosti a dokážou své studenty lépe připravit na střet s praxí oproti teoretikům a akademikům, kteří často převažují na veřejných školách. Fakt, že škola žije ze školného, které platí student, přináší vstřícnější a pevnější vztah student profesor. Škola si studentů více váží a studenti naopak vyžadují odpovídající kvalitu za cenu, kterou ve formě školného platí. Studenti se proto cítí být více zainteresováni na celkovém chodu školy, zajímají se o výuku a vyvíjejí neustálý tlak na její zlepšování. Výuka je efektivnější, neboť vyžaduje koncentrovaný přístup učitelů, kteří jsou pracovně vytíženi i mimo školu. Studium na soukromé škole přináší i větší prestiž pro absolventy, neboť na rozdíl od veřejné školy, zde existuje bariéra vstupu ve formě školného, což činí školu méně dostupnou, a tudíž atraktivnější. Studium vyšší odborné školy (VOŠ) na jedné straně pevně daným rozvrhem od pondělí do pátku připomíná organizaci střední školy, na straně druhé se snaží přiblížit stylu vysokoškolské výuky. Výuka probíhá semestrálním způsobem, formou přednášek, seminářů a cvičení a stejně jako u VŠ je aplikován i systém kreditů. V současné době u nás existuje téměř 200 vyšších odborných škol, 113 z nich je sdruženo v Asociaci vyšších odborných škol (AVOŠ). Celkem na těchto školách studuje více než 30 tisíc studentů. Diverzifikovaná délka vzdělávacích programů VOŠ je od dvou do 3,5 roku. Každý vzdělávací program přitom musí být ohodnocen minimálně 120 kredity v rámci evropských norem ECTS, musí být uspořádán v modulech a obsahovat praxi, říká předsedkyně AVOŠ Markéta Pražmová. Podle ní musí všechny akreditované vzdělávací programy VOŠ akcentovat praxi a úzkou spolupráci s trhem práce a budoucími zaměstnavateli. Jaké obory studovat na VOŠ Vyšší odborné školy nabízí v letošním školním roce přes 170 různých obo- A rů, a to v oblastech srovnatelných s vysokými školami. Nejčastěji se VOŠ zaobírají obory ekonomickými, technickými, pedagogickými a zdravotnickými. Na své si ovšem přijdou i zájemci o humanitní, umělecké, zemědělské, teologické a potravinářské studium nebo studium hotelnictví a cestovního ruchu. Mírnou nevýhodou pro absolventy VOŠ představuje nedocenění získaného neakademického titulu DiS (diplomovaný specialista) oproti akademickému titulu Bc. (bakalář). To v důsledku může vést k nižším nástupním platům či zvýhodnění vysokoškolských absolventů při pracovních pohovorech. Naším cílem je, Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv s využitím internetové služby Unicorn Universe inzerce ZERAT-SIRKA 104x66.indd 1 3/14/ :48:29 PM Škola, která je všude s vámi

5 VIII/IX valy tato náročná kritéria. Na druhé straně ale programy zdravotnických VOŠ a škol, které dodržují evropské standardy a zohledňují směrnici EU, mají již v současné době prozatímní příslib udělovat titul Bc., stejně tak jako VŠ, tvrdí Markéta Pražmová. Nový zákon by měl také umožnit rozšířit vzdělávací nabídku VOŠ formou jednoletých specializovaných forem studia. Velmi důležitým příslibem je pro nás návrh na adekvátní platové zařazení absolventa VOŠ (DiS), a to na úroveň absolventů bakalářských studií, bez ohledu na délku studia, dodává Pražmová. Otázka kvality Hodnotit kvalitu jednotlivých VOŠ lze podle několika kritérií. Prvním může být například zaměstnanost absolventů. Ta je ovšem výrazně ovlivněna i konkrétním zaměřením oboru. Dalším vodítkem je například spolupráce s vysokoškolskou institucí, vědecká a publikační činnost. Vodítkem mohou být i pravidelně aktualizované informace na stránkách České školní inspekce. A v neposlední řadě jsou to samozřejmě autentické zkušenosti studentů a absolventů vyšších odborných škol. Pro ty, co uvažují nad vyšší odbornou školou, jako o záchranné možnosti při nepřijetí na vysokou pak bude rozhodující i možnost přestupu na VŠ. Podle zákona o vysokých školách mohou VŠ stanovit pro absolventy vošek zvláštní podmínky přijímacího řízení a také uznávat ukončené předměty. Řada vyšších odborných škol již navíc spolupracuje přímo s konkrétními vysokými školami a uzavírá dohody o tom, které předměty je možné uznat a za jakých podmínek či jak rychle je možné dokončit bakalářské studium. Některé VOŠ nabízejí i souběžné studium na partnerské VŠ. Pomalu zde tak dochází k sbližování vysokoškolského a vyššího odborného studia. Kolik to stojí Školnému se na VOŠ nevyhnete. Různá je však jeho výše, a to podle toho, kdo je zřizovatelem školy. Je-li jím stát, poplatek se pohybuje okolo tří tisíc za rok, je-li však škola soukromá, školné se pohybuje mezi 15 až 30 tisíci korun. Josef Pojsl Učení v parku. Volná příroda a slunce je díky uvolňujícím vlivům ideálním prostředím pro procvičování konverzace v cizím jazyce. V tom spočívá jedna z výhod letních jazykových kurzů Léto čas na jazykový kurz Nepřijetí na vysokou školu nemusí nutně znamenat životní tragédii. Roční odklad je možné využít například ke zdokonalení a prohloubení jazykových znalostí. Jazykové školy nabízejí kurzy dlouhodobé i krátkodobé, studovat můžete po internetu i v zahraničí. V jednotlivých reklamních nabídkách škol najdete, že jsou nejlepší, mají nejzkušenější lektory a moderní techniky. Jak si ale ověřit, že vám kurz opravdu něco přinese a nevyhodíte za něj jen zbytečně peníze? Obecně lze říci, že je lepší hlásit se do větších jazykových škol, které už mají zažitý funkční systém. Vodítkem může být například to, zda je jazyková škola členem Asociace certifikovaných jazykových škol. Tyto školy procházejí vždy po třech letech inspekcí kvality, která vychází ze standardu mezinárodní organizace poskytovatelů kvalitního jazykového vzdělávaní EAQUALS. Pravdou však je, že žádná škola ani super metoda nikdy nikoho jazyk nenaučí sama od sebe. Vždy je nutné studovat. Konkrétní forma studia však může pomoci se správnou motivací nebo se zvýšenou koncentrací. Výběr učební metody je velmi individuální věcí, každému vyhovuje něco jiného. Je proto dobré se o vybrané metodě informovat předem a zkusit si zajít na zkušební hodinu, kde uvidíte, zda jste si vybrali správně. Je to jedinečná možnost, jak si udělat představu o průběhu kurzu a celém zázemí. Zjistíte také, jestli vám vyhovuje učitel, který má vaše kurzy vést. Nevybírejte jen podle ceny Letní kurz by se v žádném případě neměl odlišovat od takzvaných standardních kurzů. I když jsou letní kurzy vázány na konverzaci neboli převážně na rozvoj ústního projevu, měl by být kurz homogenní a měla by být jasně daná témata, která se budou probírat. Existují i zastánci takzvané mnohaúrovňové výuky, kde se v kurzu setkávají studenti s velmi odlišnými stupni znalosti. To však vyžaduje odborně připravený plán, aby pokročilejší posluchači nestrádali a méně pokročilí neztratili motivaci, tvrdí předsedkyně Asociace certifikovaných jazykových skol Andrea Křížková. Cena většinou ovlivňuje kvalitu jazykového kurzu, ale nelze se na to stoprocentně spoléhat. Pokud je kurz podezřele levný, bývá v něm většinou nějaký háček. Mohou to být například nekvalifikovaní vyučující, neprofesionální zázemí, či nedostatek učebnic. Není však nutné vybírat jen ty nejdražší jazykové kurzy. Nejsou většinou o tolik kvalitnější a cenově už jsou mnohdy na úrovni soukromých hodin. Vhodnější je zaměřit se na to, aby vám vyhovoval způsob vedení a zaměření jazykového kurzu. Samozřejmostí by mělo být závěrečné ohodnocení a certifikát po jeho absolvování. Ten by měl zároveň sloužit například jako bonus jak při hledání zaměstnání, tak v rámci přijímacího řízení na vysokou školu. Detaily mohou rozhodnout Každý, kdo se zapisuje do prázdninového kurzu, by měl být obezřetný, pokud jde o počet posluchačů, jeho hodinovou dotaci, vstupní test a očekávaný výstup to jest, jakou dovednost si chci zdokonalit, říká Andrea Křížková. Velmi dobrá je například skupina šesti až osmi lidí. Informujte se předem také na lektory, na jejich vzdělání a délku praxe. Dobré jazykové školy pořádají pro své učitele metodické kurzy, na kterých se vyučují nové metody vedení hodin. Nemenší pozornost je nutno věnovat tomu, z jakých materiálů se budete učit a jaké pomůcky jsou při kurzu využívány, zda a jak je používána audio a video technika či jestli je kurz zaměřený spíše na testování nebo na konverzaci. Relevantní informací je i úspěšnost studentů u závěrečných zkoušek či spokojenost předešlých absolventů kurzu. Tu lze ověřit například na internetových diskuzních fórech. Udělejte si test Nevybírejte si kurzy pro začátečníky, pokud máte základní znalost jazyka. Opakování je sice matkou moudrosti, ale v tomto případě by vám kurz téměř nic nepřinesl. Toto pravidlo platí i naopak. Většina jazykových škol nabízí hned na počátku rozřazovací test, který rozdělí studenty dle znalostí do skupin. Některé školy v průběhu kurzu umožňují i přestup do vyšší úrovně. Jsou-li kurzy doprovázeny i doplňkovými aktivitami, jako je sport, turistika a podobně, tak by každý posluchač měl přesně vědět, kolik času bude věnováno výuce jazyka. Má-li být jazyk pouze jako doplněk, nelze převratný pokrok očekávat, upozorňuje předsedkyně Asociace certifikovaných jazykových škol Andrea Křížková. Pokud vybíráte jazykový pobyt v zahraničí, snažte se učit i mimo školu. Nezavírejte se po kurzech na svém pokoji, ale choďte mezi lidi, komunikujte v cizím jazyce. Ideální je se dokonale obklopit jen cizím jazykem, který se chcete naučit. Čtěte knížky, dívejte se na filmy, jen tak vás jazykový pobyt v zahraničí skutečně obohatí. Renata Alámová inzerce studijní obory Vysoké školy finanční a správní Bankovnictví Finance a finanční služby kompletní nabídku oborů naleznete na www

6 COMMUNICATE TO LIVE již od roku 1998 Proč svěřovat výuku Vašich zaměstnanců někomu jinému? tel

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

A Formální vzdělávání

A Formální vzdělávání Formální je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla školách. Jeho funkce, cíle, obsah, organizační formy a způsoby hodnocení jsou vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe navazujících

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ OHLÉDNUTÍ A PERSPEKTIVA 2004 Tisková zpráva JAROSLAV NEKUDA BRNO, 2004 V průběhu letošního dubna až července se uskutečnil již podeváté

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech 2010-2016 Tisková zpráva Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Koncepce rozvoje profesního terciárního vzdělávání v kontextu doporučení expertů OECD Seminář Jak dál? Bologna Promoters ČZU, 13. prosince 2006 Michal Karpíšek Sdružení škol vyššího studia Obsah Stav terciárního

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ Konference Vzdělávání 3. věku 17. 2. 2016 Mladá Boleslav Bc. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim JAKÉ JSOU SOUČASNÉ KNIHOVNY? dostupné, známé, bezpečné, příjemné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD

PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD VÝZVY Z KONFERENCE O VOŠ PRAHA 28.- 29.11. 2006 Ing. Markéta Pražmová Ve dnech 28.11.-29.11. proběhla v Praze konference o vyšším odborném vzdělávání k 10. výročí vzniku

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více