Zatímco veřejných a státních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zatímco veřejných a státních"

Transkript

1

2 II/III A přílohu připravil Vlastimil Poliačik, foto na titulní straně profimedia.cz obsah Anketa: Odpovídají představitelé soukromých vysokých škol VI Vyšší odborné školy preferují praxi VII VIII Léto čas na jazykový kurz VIII IX Akademické slunce. Studenti berlínské Humboldtovy univerzity využívají ve volných chvílích slunného červnového počasí. Humboldtova univerzita se nepyšní ani tak svým stářím (založena 1810), jako spíše osobnostmi, které v ní studovaly. Stačí jen uvést, že dala světu celkem 29 nositelů Nobelovy ceny Studentů soukromých vysokých š kol stále přibývá Počet studentů soukromých vysokých škol za posledních deset let výrazně vzrostl. V roce 2000 navštěvovaly tato zařízení dva tisíce lidí, jedno procento z celkového počtu vysokoškoláků, loni to už bylo přes 57 tisíc studentů, asi 14 procent všech vysokoškoláků. Zatímco veřejných a státních vysokých škol je dohromady 28, soukromých bylo k loňskému roku 44. Ministerstvo školství dlouhodobě upozorňuje, že tento počet je příliš velký a že vznik nových škol už nebude dále podporovat. Na soukromých vysokých a vyšších odborných školách studují lidé nejčastěji ekonomiku, hotelnictví nebo humanitní vědy. Navštěvuje je nyní 60 tisíc studentů, na ty veřejné jich chodí 340 tisíc. Soukromé vysoké školy nabízejí hlavně studium ekonomických a humanitních oborů. Tyto obory jsou žádané například mezi úředníky, kteří si musejí dodělat kvalifikaci a kterým soukromé vysoké školy nabízejí individuálnější přístup a širší nabídku dálkových oborů, stejně jako lepší vybavení. Absolventi získají vesměs titul bakaláře, což je pro úředníky dostačující kvalifikace. Na druhé straně akreditační komise ale v minulosti přišla právě na soukromých vysokých školách na případy nekvalitního studia. Lehčí přijímací zkoušky Zatímco přijímačky na veřejné VŠ bývají leckdy obtížné a přijetí nejisté, na soukromých školách je pravděpodobnost úspěchu mnohonásobně vyšší, ba dokonce stoprocentní. Většinou postačí absolvovat motivační pohovor, sepsat esej nebo přinést maturitní vysvědčení. Naprostá většina soukromých VŠ poskytuje vzdělání v ekonomické a veřejnosprávní sféře. To proto, že v oblasti služeb a administrativy stále narůstá objem možností uplatnění V nabídce jsou také studia s technickým zaměřením; existují soukromé školy uměleckého charakteru (Filmová akademie v Písku, Literární akademie) i studia na zahraničních školách se sídlem v ČR (University of NY in Prague, Brno International Business School), která často probíhají v anglickém jazyce. Bakalářské i magisterské studium Studium na soukromých institutech, které často přijímají i v září, je buď tříleté bakalářské, nebo navazující dvouleté. Po něm absolventi získají titul magistr nebo inženýr podle vystudovaného oboru. Přijetí ovšem zdaleka není zárukou získání titulu. Pokud k nám někdo nastoupí bez zájmu o studium a neplní své povinnosti, rozloučíme se s ním jako každá jiná škola, říká Jan Lajka, prorektor Vysoké školy obchodní v Praze. Škola, která chce na studentech pouze vydělat, nemívá podle něj dlouhého trvání. Mnohé soukromé vysoké školy fungují jako neziskové společnosti, takže své výnosy musí investovat do rozvoje a kvality školy. Vysoká konkurence motivuje školy k vysoké kvalitě nabízených studijních programů, k zapojení studentů do praxe a k péči o úroveň pedagogů. Naši studenti si zvláště cení zapojení odborníků z praxe do výuky, doplňuje Lajka. Soukromé vysoké školy zohledňují také současný trend, že zájem o studium mají stále více lidé, kteří již pracují. Takovým studentům je soukromá vysoká škola schopna nabídnout individuální přístup a maximálně časově zohlednit jejich pracovní závazky. Podle čeho se rozhodovat Při výběru školy se v každém případě zajímejte, kolik má ve svém pedagogickém sboru profesorů a docentů, jakou vykazuje publikační činnost, jak je vybavena knihovna a počítačová učebna, zda nabízí stáže v zahraničí. O kvalitě školy nejlépe vypovídají její absolventi, tedy jejich uplatnění v praxi a cena na trhu práce. Jako přidanou hodnotu jsem během svého studia vnímala kvalitu lektorů. Výuka se jen díky nim netočila pouze okolo holé teorie a biflování nazpaměť skript a pouček, ale měla jsem možnost potkat se s uznávanými experty ve svém oboru a vidět, jak funguje můj obor v reálu. Zjistila jsem, co mám od dospělého života očekávat, jaké mám mít nároky a na co se mám připravit, chválí si studium absolventka soukromé VŠ Petra Kolářová. Podmínkou přijetí je i smlouva, kterou škola uzavírá s každým posluchačem a v níž jsou konkretizovány vzájemné vztahy včetně termínů placení školného. Výše školného se pohybuje zhruba od 25 do 150 tisíc korun za semestr a instituce zpravidla požadují úhradu ve dvou splátkách. Školy často pro financování školného nabízejí i zvýhodněné úvěry bank, s nimiž spolupracují. Soukromé VŠ mají různé právní formy. Většina z nich jsou obecně prospěšná společnosti, zbytek společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti. Soukromé VŠ tak na rozdíl od veřejných nedostávají státní dotace podle počtu studentů. Ministerstvo chce boom vysokých škol přibrzdit Česká vzdělávací politika pozvolna otáčí. Zapálení pro dostupnost vysokoškolského titulu co možná největšímu počtu lidí střídá přesvědčení, že jsme to s otevřeností trochu přehnali. Vysokou školu dnes studuje šedesát procent mladých lidí kolem dvaceti let, zatímco před deseti lety to byla jen pětina. Ve vyspělých zemích se podíl vysokoškoláků v populaci pohybuje okolo 34 procent. Česká republika by měla dosahovat obdobných hodnot, říká Jiří Nantl, ředitel odboru vysokých škol ministerstva školství a tím, že téměř jistě dojde k zániku nebo sloučení některých vysokých škol, zejména soukromých. Školy by se podle návrhu vysokoškolského zákona měly v budoucnu rozdělit na dva typy. Několik univerinzerce studijní obory Vysoké školy finanční a správní Veřejná správa Veřejné finance kompletní nabídku oborů naleznete na www

3 IV/V A zit v celém Česku se transformuje na špičkové výzkumné instituce, které se budou specializovat na magisterské a doktorské studijní programy. Ze zbytku stávajících škol se pak mají stát odborné vysoké školy, které se soustředí zejména na výuku bakalářů. Studijní programy mají být sestaveny tak, aby absolventi našli dobré uplatnění a neměli problém najít si zaměstnání. Dnes jsou bakalářské obory brány jen jako přípravka na magisterský obor. Bakalář má spoustu teoretických dovedností, ale pro praxi je nepoužitelný. Pokud školy změní náplň těchto oborů, za několik let je trh práce může začít akceptovat, myslí si ekonom Daniel Münich. Zatímco dnes asi 80 procent absolventů končí školu po minimálně pětiletém studiu bakalářského i magisterského stupně, do budoucna by měla většina z nich odcházet do praxe už po bakaláři. Zavedeno by mělo být i dvouleté zaměřené výrazně prakticky, které nebude zakončeno titulem. Špatné školy by měly skončit Podle předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové musí špatné školy zaniknout. Situace Co studenti oceňují na soukromých VŠ Průzkum provedený společností Scio ukazuje, že volba soukromé vysoké školy je pro většinu uchazečů reálná a jsou ochotni o ní uvažovat. Na otázku V jakém případě byste volili soukromou VŠ? drtivá většina z 526 respondentů odpovídá, že by přihlášku podali v případě, že by je v následujících letech nepřijali na veřejnou VŠ. Protože některé vysokoškolské obory, zejména se jedná o ekonomická a právní studia, jsou přeplněny, nastává prostor pro soukromé školy. Studenti je mají jako rezervu. Průzkum objasňuje také důvody, proč jsou až na druhém místě. Hlavní roli hraje výše školného. Je zajímavé, že případné zavedení školného na veřejných VŠ by přineslo změnu názorů. Když má škola prestiž, je o ni zájem V rámci průzkumu byli uchazeči dotazováni také na to, co by musela soukromá VŠ udělat, aby získala jejich důvěru. Asi pětina z nich by požadovala stipendium, ale téměř 34 procent by chtělo doložit úroveň vzdělání či zaručit jeho prestiž. Na druhé straně není bez zajímavosti, že pouze 22 procent by se nenechalo o možnosti studia na soukromé VŠ přesvědčit. Ostatní by byli ochotni uvažovat o studiu tehdy, pokud by je o tom přesvědčila soukromá škola sama, ale v určitém procentu také třeba rodiče, učitelé nebo kamarádi. Jan Vančura, student Vysoké školy obchodní: Čeho si na studiu na soukromé VŠ ceníte nejvíc? Profesionálního přístupu vyučujících, jež mají zájem o rozvoj studenta, nechci tím říct, že na státních školách takové nenajdete, ale na soukromých je jich mnohem víc. Dále také oceňuji skvělý servis pro studenty, hlavně ze strany studijního oddělení. Jaký má škola přínos pro vaše uplatnění v praxi? Díky vyučujícím odborníkům přinášejícím aktuální informace a hlavně vlastní mnohaleté zkušenosti mi studium dopřává cenné informace, které mohu bez obav o jejich zašlost věkem ve starých učebnicích ihned aplikovat v praxi. Jaké jsou vaše zkušenosti s náročností studia? Náročnost studia je dle mého velmi individuálním faktorem, jelikož každému jde něco lépe a něco hůře, z globálního pohledu se dá říci, že soukromá VŠ je stejně náročná, jako kterákoli jiná průměrná státní VŠ. (aa) ve vysokém školství se prudce zhoršila. Podle mého názoru je tu poměrně vysoké procento škol nevalné úrovně, a to z několika důvodů, říká. Významnou roli hraje podle ní i prudký rozvoj soukromých vysokých škol v posledních deseti letech. Vysokoškolský zákon z roku 1998, který platí dodnes, nastavil vzniku soukromých škol až příliš příznivé podmínky. Žadatel může o státní souhlas usilovat, kolikrát chce za sebou. Akreditační komise musí v případě odmítnutí své rozhodnutí vždy přesně odůvodnit. Žadatel má možnost se odvolat, v tom případě jde celá věc k rozkladové komisi, která může celý proces vrátit na začátek. Experti na školství se shodují, že je nutné začít uplatňovat přísnější přístup k zakládání nových soukromých škol. Skutečně nastal posun a je stále obtížnější získat státní souhlas ke zřízení soukromé vysoké školy. Úspěšnost je mizivá, říká Vladimíra Dvořáková. Na rozdíl od dřívějška je navíc obtížné akreditovat si kromě bakalářského stupně také magisterský. Počítá se i s tím, že některé školy neobstojí ve zpřísněném procesu akreditací a reakreditací studijních oborů. Někde mají problémy už teď. Třem soukromým školám hrozilo na konci loňského roku omezení akreditace kvůli problémům na pobočkách, u dalších k tomu možná ještě dojde. Dvěma soukromým školám hrozí dokonce odebrání akreditace, což by jim úplně znemožnilo daný obor vyučovat. Představitelé soukromých vysokých škol a univerzit jsou si konce zlatých časů vědomi. Jistě bude obtížné přežít. Doba akvizic a fúzí v soukromém vysokém školství již začala a v následujících dvou letech dojde k mnoha zásadním vlastnickým změnám, říká například Jan Mojžíš, člen představenstva a prorektor brněnské Newton College. Čím větší škola, tím lepší vyhlídky do budoucna má. Proto je na pořadu dne slučování škol. K historicky prvnímu byl položen základ v lednu, kdy Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky koupila Středočeský vysokoškolský institut. Alena Adámková Bez názvu :31:11 ZVOL SI SPRÁVNOU VEJŠKU Přijetí bez přijímacích zkoušek. Uzávěrka přihlášek Informatika - Ekonomika - Právo Management - Marketing Elektronickou přihlášku můžete podat na Praha 5 - Vltavská 585/14, Praha 9 - Kytlická 757, Kladno - C. Boudy 1444, Sokolov - 5. května 655, tel.: , A A

4 VI/VII Anketa: Odpovídají představitelé soukromých vysokých škol Otázka: Jaké výhody má studium na soukromých vysokých školách proti veřejným? Vyšší odborné školy preferují praxi Helena Boráková Ředitelka MBA studia, Czech Management Institute Praha Soukromé vysoké školy mají zpravidla menší počet studentů než školy veřejné, a to často, jako je tomu v případě naší VŠ, se záměrem častějšího a užšího kontaktu učitelů se studenty. To umožní do značné míry individuální přístup ke studentům ze strany učitelů, ale i trvalé kontakty mezi studenty navzájem. Soukromé vysoké školy se snaží vytvářet studijní programy tak, aby absolventi byli dobře uplatnitelní v praxi. Tomu odpovídají i metody výuky. Trvalý kontakt školy s absolventy umožňuje korigovat studijní programy podle požadavků praxe. Soukromé vysoké školy zaměstnávají velkou část učitelů formou externích úvazků, což umožňuje výběr kvalitních učitelů, kteří mají odbornou i pedagogickou kvalifikaci, někteří i bohatou praxi v problematice, kterou vyučují. Výuka je zajištěna moderní didaktickou technikou a učebními materiály. Soukromá vysoká škola musí dbát o to, aby byl student i absolvent se studiem spokojen. A Ladislav Mrklas prorektor, Vysoká škola CEVRO Institut Vztahy na soukromé vysoké škole jsou daleko přirozenější a průhlednější. Studenti platící školné logicky požadují, aby dostali jen to nejlepší. Škola je naopak motivována, aby měla dostatek šikovných a spokojených studentů, potažmo absolventů, kteří budou škole dělat dobré jméno. Celý systém je tedy mnohem bližší reálnému životu, kde také nic není zadarmo. Kvalitu každé školy určují pedagogové. Každý uchazeč by měl vědět, kdo ho bude učit. Soukromá VŠ je schopna lépe ohodnotit renomované učitele. Serióznost nejlépe poznáte podle toho, že zde učí skutečné kapacity, jež nejsou ochotny riskovat své jméno ve škole pochybné kvality. Samozřejmou součástí života na soukromé VŠ je osobní přístup učitelů i celého personálu. To však neznamená, že jsou méně náročné. Jen náročné VŠ mohou dlouhodobě získat prestiž. Soukromé VŠ nabízejí studentům různé vzdělávací a společenské aktivity, často vydávají kvalitní učebnice. Organizují i setkávání se inzerce aby akreditovaný vzdělávací program o 120 kreditech byl kompatibilní s obdobným studijním programem VŠ a uznatelný pro přijetí do třetího ročníku bakalářského studia VŠ. Tuto prostupnost by měl deklarovat i nový zákon o vysokých školách. Některé dosavadní vzdělávací programy tak bude nutné inovovat, aby splňozástupci podniků a institucí, možných zaměstnavatelů. Hledí si lépe i svých absolventů, kterým nabízejí celoživotní (například MBA, MPA), členství v absolventských klubech a těm nejšikovnějším i možnost na škole vyučovat. Jan Macke MBA program manager, CMC Graduate School of Business Soukromé vysoké školy, stejně jako další soukromé vzdělávací instituce, mají oproti těm veřejným řadu výhod vyplývajících z formy vlastnictví a způsobu jejich financování. Soukromé školy si většinou mohou dovolit zaplatit kvalitnější profesory, kteří často kombinují výuku s praxí v reálném obchodním prostředí. Tito učitelé mají tak praktické zkušenosti a dokážou své studenty lépe připravit na střet s praxí oproti teoretikům a akademikům, kteří často převažují na veřejných školách. Fakt, že škola žije ze školného, které platí student, přináší vstřícnější a pevnější vztah student profesor. Škola si studentů více váží a studenti naopak vyžadují odpovídající kvalitu za cenu, kterou ve formě školného platí. Studenti se proto cítí být více zainteresováni na celkovém chodu školy, zajímají se o výuku a vyvíjejí neustálý tlak na její zlepšování. Výuka je efektivnější, neboť vyžaduje koncentrovaný přístup učitelů, kteří jsou pracovně vytíženi i mimo školu. Studium na soukromé škole přináší i větší prestiž pro absolventy, neboť na rozdíl od veřejné školy, zde existuje bariéra vstupu ve formě školného, což činí školu méně dostupnou, a tudíž atraktivnější. Studium vyšší odborné školy (VOŠ) na jedné straně pevně daným rozvrhem od pondělí do pátku připomíná organizaci střední školy, na straně druhé se snaží přiblížit stylu vysokoškolské výuky. Výuka probíhá semestrálním způsobem, formou přednášek, seminářů a cvičení a stejně jako u VŠ je aplikován i systém kreditů. V současné době u nás existuje téměř 200 vyšších odborných škol, 113 z nich je sdruženo v Asociaci vyšších odborných škol (AVOŠ). Celkem na těchto školách studuje více než 30 tisíc studentů. Diverzifikovaná délka vzdělávacích programů VOŠ je od dvou do 3,5 roku. Každý vzdělávací program přitom musí být ohodnocen minimálně 120 kredity v rámci evropských norem ECTS, musí být uspořádán v modulech a obsahovat praxi, říká předsedkyně AVOŠ Markéta Pražmová. Podle ní musí všechny akreditované vzdělávací programy VOŠ akcentovat praxi a úzkou spolupráci s trhem práce a budoucími zaměstnavateli. Jaké obory studovat na VOŠ Vyšší odborné školy nabízí v letošním školním roce přes 170 různých obo- A rů, a to v oblastech srovnatelných s vysokými školami. Nejčastěji se VOŠ zaobírají obory ekonomickými, technickými, pedagogickými a zdravotnickými. Na své si ovšem přijdou i zájemci o humanitní, umělecké, zemědělské, teologické a potravinářské studium nebo studium hotelnictví a cestovního ruchu. Mírnou nevýhodou pro absolventy VOŠ představuje nedocenění získaného neakademického titulu DiS (diplomovaný specialista) oproti akademickému titulu Bc. (bakalář). To v důsledku může vést k nižším nástupním platům či zvýhodnění vysokoškolských absolventů při pracovních pohovorech. Naším cílem je, Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv s využitím internetové služby Unicorn Universe inzerce ZERAT-SIRKA 104x66.indd 1 3/14/ :48:29 PM Škola, která je všude s vámi

5 VIII/IX valy tato náročná kritéria. Na druhé straně ale programy zdravotnických VOŠ a škol, které dodržují evropské standardy a zohledňují směrnici EU, mají již v současné době prozatímní příslib udělovat titul Bc., stejně tak jako VŠ, tvrdí Markéta Pražmová. Nový zákon by měl také umožnit rozšířit vzdělávací nabídku VOŠ formou jednoletých specializovaných forem studia. Velmi důležitým příslibem je pro nás návrh na adekvátní platové zařazení absolventa VOŠ (DiS), a to na úroveň absolventů bakalářských studií, bez ohledu na délku studia, dodává Pražmová. Otázka kvality Hodnotit kvalitu jednotlivých VOŠ lze podle několika kritérií. Prvním může být například zaměstnanost absolventů. Ta je ovšem výrazně ovlivněna i konkrétním zaměřením oboru. Dalším vodítkem je například spolupráce s vysokoškolskou institucí, vědecká a publikační činnost. Vodítkem mohou být i pravidelně aktualizované informace na stránkách České školní inspekce. A v neposlední řadě jsou to samozřejmě autentické zkušenosti studentů a absolventů vyšších odborných škol. Pro ty, co uvažují nad vyšší odbornou školou, jako o záchranné možnosti při nepřijetí na vysokou pak bude rozhodující i možnost přestupu na VŠ. Podle zákona o vysokých školách mohou VŠ stanovit pro absolventy vošek zvláštní podmínky přijímacího řízení a také uznávat ukončené předměty. Řada vyšších odborných škol již navíc spolupracuje přímo s konkrétními vysokými školami a uzavírá dohody o tom, které předměty je možné uznat a za jakých podmínek či jak rychle je možné dokončit bakalářské studium. Některé VOŠ nabízejí i souběžné studium na partnerské VŠ. Pomalu zde tak dochází k sbližování vysokoškolského a vyššího odborného studia. Kolik to stojí Školnému se na VOŠ nevyhnete. Různá je však jeho výše, a to podle toho, kdo je zřizovatelem školy. Je-li jím stát, poplatek se pohybuje okolo tří tisíc za rok, je-li však škola soukromá, školné se pohybuje mezi 15 až 30 tisíci korun. Josef Pojsl Učení v parku. Volná příroda a slunce je díky uvolňujícím vlivům ideálním prostředím pro procvičování konverzace v cizím jazyce. V tom spočívá jedna z výhod letních jazykových kurzů Léto čas na jazykový kurz Nepřijetí na vysokou školu nemusí nutně znamenat životní tragédii. Roční odklad je možné využít například ke zdokonalení a prohloubení jazykových znalostí. Jazykové školy nabízejí kurzy dlouhodobé i krátkodobé, studovat můžete po internetu i v zahraničí. V jednotlivých reklamních nabídkách škol najdete, že jsou nejlepší, mají nejzkušenější lektory a moderní techniky. Jak si ale ověřit, že vám kurz opravdu něco přinese a nevyhodíte za něj jen zbytečně peníze? Obecně lze říci, že je lepší hlásit se do větších jazykových škol, které už mají zažitý funkční systém. Vodítkem může být například to, zda je jazyková škola členem Asociace certifikovaných jazykových škol. Tyto školy procházejí vždy po třech letech inspekcí kvality, která vychází ze standardu mezinárodní organizace poskytovatelů kvalitního jazykového vzdělávaní EAQUALS. Pravdou však je, že žádná škola ani super metoda nikdy nikoho jazyk nenaučí sama od sebe. Vždy je nutné studovat. Konkrétní forma studia však může pomoci se správnou motivací nebo se zvýšenou koncentrací. Výběr učební metody je velmi individuální věcí, každému vyhovuje něco jiného. Je proto dobré se o vybrané metodě informovat předem a zkusit si zajít na zkušební hodinu, kde uvidíte, zda jste si vybrali správně. Je to jedinečná možnost, jak si udělat představu o průběhu kurzu a celém zázemí. Zjistíte také, jestli vám vyhovuje učitel, který má vaše kurzy vést. Nevybírejte jen podle ceny Letní kurz by se v žádném případě neměl odlišovat od takzvaných standardních kurzů. I když jsou letní kurzy vázány na konverzaci neboli převážně na rozvoj ústního projevu, měl by být kurz homogenní a měla by být jasně daná témata, která se budou probírat. Existují i zastánci takzvané mnohaúrovňové výuky, kde se v kurzu setkávají studenti s velmi odlišnými stupni znalosti. To však vyžaduje odborně připravený plán, aby pokročilejší posluchači nestrádali a méně pokročilí neztratili motivaci, tvrdí předsedkyně Asociace certifikovaných jazykových skol Andrea Křížková. Cena většinou ovlivňuje kvalitu jazykového kurzu, ale nelze se na to stoprocentně spoléhat. Pokud je kurz podezřele levný, bývá v něm většinou nějaký háček. Mohou to být například nekvalifikovaní vyučující, neprofesionální zázemí, či nedostatek učebnic. Není však nutné vybírat jen ty nejdražší jazykové kurzy. Nejsou většinou o tolik kvalitnější a cenově už jsou mnohdy na úrovni soukromých hodin. Vhodnější je zaměřit se na to, aby vám vyhovoval způsob vedení a zaměření jazykového kurzu. Samozřejmostí by mělo být závěrečné ohodnocení a certifikát po jeho absolvování. Ten by měl zároveň sloužit například jako bonus jak při hledání zaměstnání, tak v rámci přijímacího řízení na vysokou školu. Detaily mohou rozhodnout Každý, kdo se zapisuje do prázdninového kurzu, by měl být obezřetný, pokud jde o počet posluchačů, jeho hodinovou dotaci, vstupní test a očekávaný výstup to jest, jakou dovednost si chci zdokonalit, říká Andrea Křížková. Velmi dobrá je například skupina šesti až osmi lidí. Informujte se předem také na lektory, na jejich vzdělání a délku praxe. Dobré jazykové školy pořádají pro své učitele metodické kurzy, na kterých se vyučují nové metody vedení hodin. Nemenší pozornost je nutno věnovat tomu, z jakých materiálů se budete učit a jaké pomůcky jsou při kurzu využívány, zda a jak je používána audio a video technika či jestli je kurz zaměřený spíše na testování nebo na konverzaci. Relevantní informací je i úspěšnost studentů u závěrečných zkoušek či spokojenost předešlých absolventů kurzu. Tu lze ověřit například na internetových diskuzních fórech. Udělejte si test Nevybírejte si kurzy pro začátečníky, pokud máte základní znalost jazyka. Opakování je sice matkou moudrosti, ale v tomto případě by vám kurz téměř nic nepřinesl. Toto pravidlo platí i naopak. Většina jazykových škol nabízí hned na počátku rozřazovací test, který rozdělí studenty dle znalostí do skupin. Některé školy v průběhu kurzu umožňují i přestup do vyšší úrovně. Jsou-li kurzy doprovázeny i doplňkovými aktivitami, jako je sport, turistika a podobně, tak by každý posluchač měl přesně vědět, kolik času bude věnováno výuce jazyka. Má-li být jazyk pouze jako doplněk, nelze převratný pokrok očekávat, upozorňuje předsedkyně Asociace certifikovaných jazykových škol Andrea Křížková. Pokud vybíráte jazykový pobyt v zahraničí, snažte se učit i mimo školu. Nezavírejte se po kurzech na svém pokoji, ale choďte mezi lidi, komunikujte v cizím jazyce. Ideální je se dokonale obklopit jen cizím jazykem, který se chcete naučit. Čtěte knížky, dívejte se na filmy, jen tak vás jazykový pobyt v zahraničí skutečně obohatí. Renata Alámová inzerce studijní obory Vysoké školy finanční a správní Bankovnictví Finance a finanční služby kompletní nabídku oborů naleznete na www

6 COMMUNICATE TO LIVE již od roku 1998 Proč svěřovat výuku Vašich zaměstnanců někomu jinému? tel

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia Kam Vydává Sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s týdeníkem po maturitě Přehled možností studia Jak si vybrat školu Vyšší odborné školy Ekonomické obory Cestovní ruch a hotelnictví Humanitní obory

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

školou báňskou nebo pražské Vysoké školy chemicko-technologické

školou báňskou nebo pražské Vysoké školy chemicko-technologické vzdělávání II/III obsah editor Přílohu připravil Vlastimil Poliačik Výsledky maturit nemají významný vliv pro přijetí na vysoké školy IV V Univerzity nejsou jazykové školy VI VII Anketa: Jaká je jazyková

Více

Reforma školství se má podle

Reforma školství se má podle II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Veronika Havlíčková, manažerka přílohy A141010486 UJAK-104x66 mm E15 - Dny otevřených dveří 1. a 2. 9. 2014.pdf 1 18. 8. 2014 14:34:10 Dny otevřených

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

Večerní jazykové kurzy

Večerní jazykové kurzy ÚNOR DUBEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Na prázdniny do ciziny Jak se učí učitelé VŠ A VOŠ Do Německa na studia Dálkové studium při zaměstnání PRÁCE Kolika jazyky mluvíš...» KURZY Umělecké kurzy pro děti

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců Úvod Během dvou a půl let trvání projektu Středisek pro integraci menšin nasbírali naši pracovníci během své práce s učiteli a dětmi mnoho cenných zkušeností.

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 2/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více