Autor Použitá literatur a zdroje Metodika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor Použitá literatur a zdroje Metodika"

Transkript

1 Pořadové číslo 1-8r. Název materiálu Parní stroj Autor Použitá literatur a zdroje Metodika RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a Hradec-Kralove-podzimneparni-aktualizovano/ html novace-v-ocelich-2009 Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Parního stroje, parní a plynové turbíny - F-8.r Parní stroj - zápis, animace ( klikneme-li na lokomotivu, otáčí se ) 2... Práce s textem - vyhledání odpovědí na 4 otázky + 1 úkol ( vlak je odkaz na zdoj informací ) 3... Ukázka s komentářem - tučňák je odkaz na internetovou animaci parního stroje fotografie dokumentující využití páry i dnes 4... Parní turbína - obrázek s popisem 5... Princip parní turbíny, obr., účinnost a využití, foto Přiřazovací cvičení - porovnání účinnosti parního stroje a parní turbíny 6... Plynová turbína - popis a použití, obrázek 2-8r. Spalovací motory 1 RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a Stroke-Engine.gif /autoclub.html / Tento materiál je vytvořen na podporu výuky spalovacích motorů ( úvod + čtyř-dobý zážehový m. ) - Fyz - 8.r. tučňák označuje vždy odkaz na zdroj dalších materiálů, Spalovací motory - rozdělení + odkaz na historii 2...čtyř-dobý zážehový motor - odkaz na vynálezce - animace činnosti motoru - popis činnosti dle pracovních dob motoru 3... Řez motorem s popisem Odkaz na úkol ( procvičení správného přiřazení pojmů - řez motoru ) 4... Čtyřválcový čtyřdobý zážehový motor - animace činnosti Odkaz na test znalostí on-line

2 3-8r. Spalovací motory 2 RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a /big jpg cnologia/comosehacen/diesel.gif l_cycle_anim.gif /2008/12/ thread.php?tid=5406 age.php?pid=501 age/1914_slavia- Diesel_10_HP_Dvoutaktn%C3% AD_- _Brat%C5%99i_Pa%C5%99%C3%ADkov %C3%A9_-_Napajedla/20799_7- Dvoutaktn% C3%AD_Motor_Slavia.JPG 5... Úkol - popis řezu motoru - přiřazování správných názvů přetažením pojmů - odkaz na kontrolu správného řešení Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Spalovacích motorů ( dvoudobý zážehový motor, vnětové motory, speciální typy motorů ) - Fyz. 8.r. tučňák označuje vždy odkaz na další materiály 1... Dvoudobý zážehový motor - animace, popis, obrázek veterána je odkaz na soubor dalších fotografií, odkaz na další informace 2... Vznětový motor - odkaz na zdroj info o vynálezci, animace činnosti vznět.motoru, popis, popis činnosti čtyřdobého vznět.m., obrázky použití, - odkaz na test znalostí on-line 3... Dvoudobé vznětové m. - odkaz na nejsilněší motor na světě, využití dvoudobých dieslů dříve a nyní 4...Wankelův motor - animace činnosti, odkaz na info o vynálezci, foto použití 5... Kvaziturbína - animace činnosti i nový návrh 6... Hvězdicový a Stirlingův motor - stručný popis a animace činnosti zvláštních typů motorů 7... Skrývačky - kliknutím se odkreje určený čtvereček, skrytý obrázek je ukázka motoru ( přetažením obdélníku s názvem určíme typ motoru )

3 _aktual&c=a051030_225509_ak_aktual _fdv 27/diamond-aircraft-predstavil-letadlas-dieselovymmotorem rling-engine-animation time_jobs_whos_looking_now_summer _2008.html 4-8r. Reaktivní motory základní školy a víceletá gymnázia, /default.aspx reacteur_anime.gif Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Reaktivních motorů Fyz. - 8.r Reaktivní motory - princip, Heronova baňka 2... Proudové motory - princip, animace, fotografie různých využití 3... Raketový motor - princip, foto motoru na kapalná paliva, schema jeho činnosti, schema motoru na tuhá paliva, fotografie možného použití 4... Srovnání principu činnosti proudového a zážehového motoru, přiřazení názvů pracovních dob přetažením, fotografie vyžití a porovnání raketových, proudových a zážehových motorů 5... Otázky na závěr - odpovědi pod roletkou, odkaz ( fotografie ) na text, kde lze vyhledat odpověď na poslední dvě otázky

4 5-8r. Elektrostatika c= hnologie-motory.html or:solidrocketmotor_cz.svg info.cz/document=rekordni_automobily/rekord ni_automobily základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus sit/sesit.html andegraaf2009 ry/animations/che1.2-an-atoms.shtml view 01/01_15_Ondrusek.html _pole/elstat_kyvadelko.html Tento materiál je určen pro výuku Elektrostatiky Fyz. 8.r., lze použít i při výuce mat-fyz. semináře a PČ- laboratorní techniky 1... historický úvod 2... příklady - elektrovaná tělesa 3... animace - zelektrování tělesa třením 4... vyzkoušej si - jednoduché pokusy ( závěr pod roletkou ) 5... el. náboje a jejich vzájemné sil. působení (obdélníky k odkrytí ) 6... zjišťování druhu náboje pokusy ( přesouvací kolečka ) 7... Elektrostatické kyvadélko - nákres a popis, odkaz na model ( strana 11 ) 8... Elektroskop - nákres, popis a návod na výrobu jednoduchého elektroskopu 9... Van de Graaffův generátor - animace s popisem, foto a odkaz na fot. na netu Kouzelný hřeben - pomůcky, pokus, efekt : zvětšení věty po kliknutí, vysvětlení pokusu Elektrostatické kyvadélko Elektrické pole - siločáry v okolí nábojů ( skryto pod roletkou ), úkol

5 6-8r. 7-8r. Atomy a ionty Šíření tepla 06/06_03_Benesova.html sit/sesit.html základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus tricke_vlastnosti_latek.html c.php ry/animations/che1.2-an-atoms.shtml ny/iony/2 základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus cyklopedie Kontrola úkolu ze strany 12 Tento materiál ve vytvořen na podporu výuky Stavby atomu, vzniku iontů - Fyz 8.r 1... Úvodní strana, atomium - fotografie, data 2... Vývoj představy o modelu atomu 3... Model atomu - popis + přepínač na procvičení popisu 4... Atom - zápis, odkaz na animace atomových struktur He a H, elektrický náboj 5... Neutrální atom, vznik kladných a záporných iontů, modely ( postupně odkrývat pod roletkou ) 6... Test - procvičení získaných znalostí 7... Popis atomu - přetažením umístit názvy na správná místa, kontrola vypracování = tlačítko kontrola nás směřuje na stranu 3 Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Šíření tepla ( Fy 8.r. ) 1... Šíření tepla - 3 způsoby ( skryto - objeví se po kliknutí ) - ke každému způsobu v jakém prostředí a přepínač na příslušnou stránku 2... Vedením - vodiče a nevodiče, obrázky k vedení tepla, pokus + otázka, odpověď se po kliknutí zvětší, tlačítko pro návrat na stranu 1

6 rgie/vedetkul.htm naty.php? Bn%C3% /view #záření Prouděním - samovolné a nucené, obrázky s příklady, tlačítko pro přechod na stranu Papírový hádek - výroba pomůcky na demonstraci proudění vzduchu - perem doplnit vysvětlení, tlačítko pro přechod na stranu Zářením - infračervené a ultrafialové, obrázky příkladů - černá a bílá barva, tlačítko pro přechod na stranu Šíření tepla v různých prostředích - animace, vysvětlení způsobů a přiřazení pojmů přetažením 8-8r. Magnetické pole RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia, wse&page=291 gn_pole/stac_mp.html Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Magnetismu v 6.roč., lze použít při opakování a procvičení učiva v 8.roč. tučňák je vždy odkaz 1... Magnetické pole - magnetovec - magnetická síla 2... Magnet - popis magnetu 3... Typy magnetů 4... Póly magnetu - doplnění vět přetažením slov - odkazy na animace 5... Magnetické pole a magnetické siločáry, odkaz na aplet 6... Magnetické siločáry a magnetka v mag. poli ( její směr ), odkaz na animaci

7 9-8r. Magnetické síly a mag. pole ad_lo_res.html?id= Path=26 /magnetizmus/ucivo.html magneticlines/index.html magneticlines2/index.html RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia, wse&page=galerie&lpage=291 &galerie=magnetka /turisticka-buzola.html astlatek/magvlastvykl.htm rewdrivers/index.html Magnetické siločáry - zápis - odkazy na simulace uvedení 1 a 2 magnetů na povrch pokrytý železnými pilinami ( lze měnit polaritu magnetů ) 8... Magnetické siločáry - fotografie - odkaz na fotografie magnetický polí různých 3D magnetů 9... Magnetismus - hra Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Magnetismu v 6.roč., lze použít při?opakování a procvičování učiva v 8.roč. tučňák označuje vždy odkaz 1... Magnetické síly -feromagnetické a nemagnetické látky - přetažením přiřadit k obrázkům správné názvy 2... Elektromagnet 3... Užití magnetů ve špercích, Polarita magnetů - obrázky, úkol : doplnění vět, správná odpověď se ukáže po kliknutí 5... Severní pól se nedá oddělit od jižního, pod žlutým obdélníkem doplnění věty a pod roletkou demonstr. obrázek, odkaz na animaci - posunutím nůžek k magnetu se magnet rozdělí a vzniknou 2 magnety (N-S), Magnetické pole Země - J. a S. mag. pól, kompas, buzola, mag. střelka, obrázky - odkaz na čes. astron. společnost ( zde je zajímavý text o pohybu magnet. polů Země a o možnosti přemagnetování - obr. Vpravo má severní mag. pól v blízkosti severního zeměpisného pólu 7... Dvojitá magnetka 6... Přetažením pojmenuj správně obrázky ( kompas, buzola, magnetka )

8 10-7r. 11-7r. Hydraulické zařízení Archimedův z. RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus ach_a_plynech.htm y_lis.svg RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus? wt53bi2exuwix4ougmotflshxp1pgqi2tl84jbqc?a ksdwy how_version&id=57440&hit= fcsvrdo3h3wgl6m_qep_zlowfj5ykqrvqlyq? l 5i9Y8ysmA Test Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Hydraulická zařízení ( Fy 7.r. ) Hydraulické zařízení-schéma...schéma + vyvození výpočtu Popis... Teorie : Hydraulická zařízení - lze použít jako zápis, tučně zvýrazněný závěr, pod obdélníkem skrytý závěr zapsaný do vzorce Animace... Princip hydrauliky - animace ovládána tlačítky Hydraulický lis... schéma + zadání problému k řešení odkaz na stránku s řešením Řešení příkladu... postupné řešení pomocí návodných otázek a doplnění vět - správné odpovědi jsou skryté pod modrými obdélníky - pod roletkou zápis výpočtu Využití hydraulických zařízení... příklady použití s obrázky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Archimédova zákona ( Fy 7.r. ) Pascalův zákon...připomenutí P.zákona, obrázek, text zákona + animace - tlačítko zpět se používá až během programu, kdy se vracíme na tuto stránku z důvodu opakování zákona pro návrat zpět do programu Archimédův zákon... Teorie + vzorec pro výpočet vztlakové síly, popis jednotek a obrázek - tlačítko zpět se používá až během programu, kdy se vracíme na tuto stránku z důvodu opakování zákona pro návrat zpět do programu Animace A.zákona... Vpravo ovládací šipky pro zanořování a vynořování dřevěného špalíku, na stupnici odečítáme velikosti F a FVZ Hustoměr... odkaz na ukázku výroby hustoměru popis hustoměru + obrázky Karteziánek... odkaz na ukázku

9 12-8r. 13-8r. El. obvod El. náboj a el. proud = &img_type=1 /ucivo.html avi-u-chrastu-nad-sazavou-elektrarnu--? html C5%AFv_%C5%A1roub 09/09_26 základní školy a víceletá?gymnázia, = _elektronika/nejjednodu%?c5%a1%c5%a1%c3%ad_obvody vyrobce/sparkfun/propojovaci-vodice-?mm- %5BPRT-08431%5D základní školy a víceletá gymnázia,? postupné řešení pomocí návodných otázek a doplnění vět - správné odpovědi jsou skryté pod modrými obdélníky - odkazy na příslušné zákony Archimédův zákon v plynech... odkaz na ukázky s obrázky využití Archimédův zákon v praxi...a.z. v sypkých materiálech a Archimédův šroub ( odkazy, obrázky ) Tento materiál je vytvořen na podporu výuky úvodu do Elektrických obvodů ( Fy 8.r. ) El. obvod...základní prvky jednoduchého obvodu + jejich značky přiřazování přetažením značek Schématické značky... Def. scéma el. obvodu + přehled základních schématických značek Pexeso-značky... Procvičovací hra - hledání dvojic značka a název Směr proudu... schéma + zápis poučky přiřazení šipek tahem ke scématu el. obvodu Jednoduchý a rozvětvený obvod... popisy + schémata + pravidla Zabezpečovací zařízení...animace principu zabezpečovacích zařízení ( spojení obvodu ) Příklad složitější el. obvod... který spínač musí být sepnutý aby svítila určitá žárovka? Kontrola sepnutím vybraných spínačů Tento materiál je vytvořen na podporu výuky El. náboje a el. proudu ( Fy 8.r. ) El. náboj...fyzikální veličina, značka, jednotka, velikost a popis, vhodné jako zápis do sešitu

10 14-8r. základní školy a víceletá?gymnázia, elektronika/nejjednodu%?c5%a1%c5%a1%c3 %AD_obvody ts01.html základní školy a víceletá?gymnázia, elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kovy/ohm_ zakon.html 15-8r. El. odpor Ohmův zákon Atom a iont... Doplňovací tabulka - dopisování perem (opak. ) popis atomu a iontu - doplnění správného termínu - po odsunutí žlutého obdélníku El. proud... fyzikální veličina, značka, jednotka a definice vzorce pro výpočty vhodné jako zápis do sešitu Příklady... Procvičovací cvičení s řešením ukrytým pod žlutými obdélníky - lze použít pro samostatnou či skupinovou práci Ryby s el. výbojem... fotografie ryb schopných vydávat silné elektrické výboje Tento materiál je vytvořen na podporu výuky elektrického odporu ( Fy 8.r. ) El. odpor...vzorec, definice, jednotky, převodní vztah cvičení - převody jednotek ( kontrola po kliknutí ) Odpor závisí na... Věty o závislosti odporu, vzorec s popisem veličin příklad - kontrola pod obdélníkem odkaz na tabulku rezistivitit některých látek Rezistory... Značka, popis, rozdělení + obrázky Tahem přiřazení názvu k obrázku Závislost na teplotě... rozdělení na vodiče, nevodiče a izolanty, supravodivost Převody jednotek... doplňovací cvičení pro samostatnou práci ( procvičování ) Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Ohmova zákona ( Fy 8.r. ) Ohmův zákon...text zákona, vzorce odkaz na animaci příklady, kontrola pod obdélníkem Pokus... Popis + schéma foto zapojení + video pokusu Závislost I na U... Tabulka hodnot + graf Zápis poměru = přímé úměrnosti Odkaz na encyklopedii

11 a/el_proud/vedeni_proudu/?kovy/ohm_zakon _vysledky.html základní školy a víceletá?gymnázia, macnost/ostatni/rezistor/ 16-8r. 17-8r. Zapojování rezistorů Reostat základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus tni-otazky-z-fyziky-elektricky-proud-vyroba-aprenos-el-?energie elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kovy/reost at_a_potenciometr.html Applet Ohmův zákon Příklady... procvičovavací cvičení odkaz na stránku s řešením Řešení příkladů... postupné odkrývání pomocí roletky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Zapojování rezistorů ( Fy 8.r. ) Sériové zapojení...schéma + vyvození výpočtu popis + užití Paralelní zapojení... schéma + vyvození výpočtu popis a užití Výpočet odporu... Hodnota odporu lze odvodit podle označení barevnými proužky odkaz na prográmek, který určí hodnotu odporu podle barevných proužků a naopak k určitému odporu najde jeho označení barevnými proužky Příklady sériového zapojení... schéma + zadání problému k řešení, řešení příkladů pod obdélníkem či roletkou Příklady paralelního zapojení... zadání příkladů se schématy jejich řešení je skryté pod žlutými obdélníky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Rezistorů s proměnným odporem ( Fy 8.r. ) Reostat...schéma + princip reostatu Popis reostatu... Přiřazování správných názvů posunutím pojmů k šipkám u obrázku - kontrola dole na stránce Potenciometr... Princip potenciometru + schéma Typy potenciometrů... Přiřazování správných názvů posunutím pojmů k šipkám v obrázku odkaz na stránku s řešením Opakování... procvičovací příklady na sériové a paralelní řazení odporů - postup a řešení příkladů je pod obdélník

12 18-8r. El. napětí, měření proudu a napětí ektrina/2-1.htm htm %20p%F8ep%EDna%E8/ cka/elektronicke_soucastky/potenciometr.html 22-ohm-1-1-A.html pristrojove-knofliky = základní školy a víceletá gymnázia,? tni-otazky-z-fyziky-elektricky-proud-vyroba-a-?prenos-el-energie elektronika/nejjednodu%c5%a1%c5%?a1%c3 %AD_obvody - lze použít k samostatné práci, společnému procvičování nebo jako cvičný test Tento materiál je vytvořen na podporu výuky El. napětí, měření proudu a napětí ( Fy 8.r. ) Měření el. proudu...obrázek, značka, schéma zapojení ampérmetru + pravidla, galvanometr Ampérmetr... Doplňovací tabulka + text ( perem ) Dokreslení schématu zapojení + přetažení ampérmetru do schématu?animace - měření I... Po správném sestavení obvodu a sepnutí spínače obvodem začne protékat proud a ampérmetr jej změří ( zapojit nejprve 1 žárovku, potom 2 a pozorovat změnu ) El. napětí... Fyzikální veličina, značka, jednotka, schéma Měření el. napětí... voltmetr, způsob zapojení, schéma, multimetry Voltmetr...Doplňovací tabulka + text ( perem ), Dokreslení schématu zapojení + přetažení voltmetru do schématu Animace - měření U... nastavíme kde chceme měřit napětí ( na 1, na 2 nebo na 3 žárovkách ), po sepnutí spínače obvodem začne protékat proud a voltmetr změří příslušné napětí, pozorovat změnu

13 19-8r. 20-9r. Energie Energie II. <i>obr. energie</i> Dostupné z:?http://veronika.sovova.sweb.cz/testy/fyzika/ w_p_e.htm <i>mechanická energie</i> Dostupné z:?http://www.zsharcov.cz/predmety/fyzika/uci vo/8/1_04.html Energie pohybová. <i>http://www.zsharcov.cz/</i> [online] [cit ].?Dostupné z: o/8/1_05.html Energie polohová. <i>http://www.zsharcov.cz/</i> [online] [cit ].?Dostupné z: o/8/1_06.html <i>zákon zachování energie</i> Dostupné z:?http://www.zsharcov.cz/predmety/fyzika/uci vo/8/1_07.html Polohová a pohybová energie. <i>http://www.zslado.cz/</i> [online] [cit ?10-02]. Dostupné z: nergie/energievykl.htm Vodíkový palivový článek. <i>http://www.mmspektrum.com</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.mmspektrum.com/clanek/vodiko vy-palivovy-clanek-pohon-budoucnosti.html <i>tokamak</i> Dostupné z: c6859c.jpg Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Energie - Fyzika 8.ročník Energie...pojem, jednotky, převod, druhy energií, obrázky Pohybová en....def., závisí na..., vztah pro výpočet, příklad, zápis a řešení se objeví po kliknutí na modrý obdélník Polohová en....def., závisí na..., vztah pro výpočet, příklad,?zápis a řešení se objeví po kliknutí na modrý obdélník Přeměny energií...zápis + příklady (obr.) Zákon zachování energie...zápis, obrázek, odkaz na stránku s výkladem a testem znalostí Tento materiál je vytvořen na doplnění výuky výroby a využití energií- F 9.r. Energie...nové technologie - úspory, oba rámečky jsou animace - po kliknutí se zvětší Technologie...nové tech. a experimentální tech. odkaz na tokamak a na en. z atmosféry Palivové články...základní informace Tokamak...princip, odkaz zpět

14 Ekologické bydlení. In: <i>http://www.ekobydleni.eu</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.ekobydleni.eu/tag/led-zarivky Tepelné čerpadlo. In: <i>wikipedia</i>: <i>the free encyclopedia</i> [online]. San Francisco (CA): Wikimedia?Foundation, [cit ]. Dostupné z: C4%8Derpadlo Odsávání elektřiny z atmosféry se má stát zdrojem energie budoucnosti. In: <i>http://www.novinky.cz</i> [online].?2010 [cit ]. Dostupné z: odsavani-elektriny-z-atmosfery-se-?ma-statzdrojem-energie-budoucnosti.html Sluneční elektrárna se Národnímu divadlu vyplácí. In: <i>http://www.novinky.cz</i> [online] [cit ].?Dostupné z: Solární kolektory heatpipe - kolektory. In: <i>http://www.stylhouse.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné?z: Čerpadla šetří Vaše peníze. In: <i>http://www.gerotop.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.gerotop.cz/cs/sluzby/sluzby-aclanky-na-tema-tc/cerpadla-setri-vase-penize/ Chladnička a mrazák. In: Úspory...jednoduché příklady úspor + odkazy Tepelné čerpadlo...princip + schéma Tabulky...porovnání výkonu a spotřeby světelných zdrojů

15 <i>http://eon.energieplus.cz</i> [online]. [cit ]. Dostupné z:?http://eon.energieplus.cz/usporyenergie/chladnicka-a-mrazak Jak si vybrat světelný zdroj. In: <i>http://www.luminar.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.luminar.cz/jak-vybrat-svetelnyzdroj LED Technologie. In: <i>http://www.powertech.cz</i> [online]. [cit ]. Dostupné z:

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Poř. číslo III-2-F-II-1-7r. III-2-F-II-2-7.r. Název materiálu Vlastnosti kapalin Hydraulická zařízení Autor Použitá literatura a zdroje Metodika http://www.quido.cz/osobnosti/pascal.htm. http://black-hole.cz/cental/wp-content/uploads/2011/04/spojene_nadoby.pdf

Více

Název materiálu Autor Použitá literatur a zdroje Metodika. Doc. Dr. Ing. Karel Rauner : Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus 2006

Název materiálu Autor Použitá literatur a zdroje Metodika. Doc. Dr. Ing. Karel Rauner : Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus 2006 Pořadové číslo 1-8r. Název materiálu Autor Použitá literatur a zdroje Metodika Spalovací motory 1 Doc. Dr. Ing. Karel Rauner : Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus 2006 RNDr. Martin Macháček, CSc.

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Opakování učiva 7. ročníku. Práce vykonaná při zvedání tělesa jednoduchými stroji (kladka, páka, nakloněná rovina a kol na hřídeli)

Opakování učiva 7. ročníku. Práce vykonaná při zvedání tělesa jednoduchými stroji (kladka, páka, nakloněná rovina a kol na hřídeli) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Látka a těleso IX X.. Seznámení s tím, co nás obklopuje, z čeho se tělesa skládají. Zavedení skupenství látek, vlastnosti atomů a molekul. Metoda monologická,dialogická, práce s knihou, s tabulkami,výukový

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika Tematický celek:

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Pořadové číslo 1-7.r. Název materiálu Poměr 1 Autor Použitá literatura a zdroje Metodika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. - doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. : Matematika 2 pro 7.ročník základní školy, Prometheus

Více

Výkon elektrického proudu, elektrická energie a její výroba VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU ELEKTRICKÁ ENERGIE A JEJÍ VÝROBA P = U. I.

Výkon elektrického proudu, elektrická energie a její výroba VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU ELEKTRICKÁ ENERGIE A JEJÍ VÝROBA P = U. I. Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou

Fyzika. G1-G3 Práce s laboratorní technikou Fyzika ročník TÉMA G1-G3 Práce s laboratorní technikou G1 1.1Vlastnosti látek 1.2 Magnetismus 1.3 Fyzikální veličiny VÝSTUP žák: žák vybere a prakticky používá vhodné pracovní postupy, přístroje a měřící

Více

ELEKTRICKÉ JEVY. Elektrování a elektrický náboj. elektrický náboj (C) June 13, VY_32_INOVACE_118.notebook

ELEKTRICKÉ JEVY. Elektrování a elektrický náboj. elektrický náboj (C) June 13, VY_32_INOVACE_118.notebook Elektrické jevy Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo:

Více

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1 Úvodní a Úvodní a září Exkurze Exkurze září - červen - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Tělesa a látky Co nás obklopuje? Z čeho

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně. 7.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 7.6.1 Fyzika (F) Charakteristika předmětu 2. stupně Předmět fyzika je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 8. ročníku 1 hodinu

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Platnost od 1. 9. 2016 Hlavní kompetence Učivo 6.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka,

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Učebnice: R. Kolářová, J. Bohuněk - Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2004 R. Kolářová, J. Bohuněk, M. Svoboda,

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník: Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Práce a energie Práce a energie Pohybová a polohová

Více

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Fyzika 6.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Úvod do fyziky. vymezení předmětu fyzika. fyzikální děje.

Fyzika 6.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Úvod do fyziky. vymezení předmětu fyzika. fyzikální děje. Fyzika 6.ročník Úvod do fyziky Zařadí fyziku mezi přírodní vědy. Uvede čím se fyzika zabývá. Uvede zásady bezpečnost práce v pracovně fyziky. Poskytne a přivolá první pomoc při úrazu. vymezení předmětu

Více

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Název: Měření magnetického pole solenoidu Název: Měření magnetického pole solenoidu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Elektřina

Více

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Konstrukce voltmetru a ampérmetru 4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru Předpoklady: 4205, 4207, 4210, 4214 Př. 1: Nakresli jakými způsoby je možné najednou změřit najednou dvěma multimetry napětí na žárovce i proud, který přes ní prochází.

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Fyzika - 1. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Fyzika - 1. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP očekávané výstupy RVP témata / učivo Fyzika - 1. ročník očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 4.1., 4.2. 4.1, 4.3, 4.5. 1. echanická práce, energie 1.1 Práce a výkon

Více

AUTORKA Barbora Sýkorová

AUTORKA Barbora Sýkorová ČÍSLO SADY III/2 AUTORKA Barbora Sýkorová NÁZEV SADY: Elektrický proud a jeho vedení číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA 1 Co už víme o elektrickém proudu?

Více

Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment)

Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment) Označení: EU-Inovace-F-8-03 Předmět: fyzika Cílová skupina:

Více

Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení

Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení Označení: EU-Inovace-F-9-02 Předmět: Fyzika

Více

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 9 Verze 161010 Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Abstrakt: V úloze si osvojíte práci s jednoduchými elektrickými obvody.

Více

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-F-III-1-7.r. Skládání sil Mgr. Zdeňka Žejdlíková Prof.RNDr. Jaroslav Vachek,CSc.: Fyzika-přehled učiva pro ZŠ,SPN,n.p. Praha

Více

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr ELEKTRICKÝ NÁBOJ 1) Těleso látka molekula atom jádro: obal: e 2) ATOM n 0,p + n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr 3) El.náboj vlastnost částic > e,p

Více

Reostat, potenciometr

Reostat, potenciometr Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 egistrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Datum, období vytvoření:

Datum, období vytvoření: Anotace: Identifikátor materiálu: EU-OPVK-ICT2/3/1/3a Datum, období vytvoření: únor 2013 Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vzdělávací obor, tematický okruh: Stacionární magnetické pole Předmět: Fyzika

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

Fyzika - 3.ročník. očekávané. témata / učivo výstupy RVP 1.1., 1.2. 0. Fyzikální veličiny a jejich měření. očekávané výstupy ŠVP.

Fyzika - 3.ročník. očekávané. témata / učivo výstupy RVP 1.1., 1.2. 0. Fyzikální veličiny a jejich měření. očekávané výstupy ŠVP. očekávané témata / učivo výstupy RVP 1.1., 1.2. 0. Fyzikální veličiny a jejich měření 0.1 Vyjádření výsledku měření vědecký zápis výsledku násobky jednotek, převádění rozměrová zkouška Fyzika - 3.ročník

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektrické

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK60 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření proudu

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Zákony elektrického

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny

Více

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelné děje Tematická oblast: Elektrické jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem pokusu

Více

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ..07/.5.00/34.02 Zlepšení podmínek

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

F - Ohmův zákon VARIACE

F - Ohmův zákon VARIACE F - Ohmův zákon Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_42_19 Tepelné motory

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

4.2.15 Rezistory, reostat

4.2.15 Rezistory, reostat 4.2.15 Rezistory, reostat Předpoklady: 040214 Př. 1: Sestav obvod složený z žárovky, potenciometru a baterie. Zapoj potenciometr jako: a) reostat b) potenciometr Vyzkoušej, v jakém rozsahu je možné regulovat

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

Látky. Látky pevné, kapalné a plynné. Částicová stavba látek. Vzájemné silové působení částic. Prvek a sloučenina. Vlastnosti atomů a molekul

Látky. Látky pevné, kapalné a plynné. Částicová stavba látek. Vzájemné silové působení částic. Prvek a sloučenina. Vlastnosti atomů a molekul A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D. ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D. třední škola, Havířov-Šumbark, ýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Listopad 2011 Ročník 9. Předmět Fyzika Název, anotace

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika se vyučuje ve všech ročnících. Předmět obsahuje 1 hodinu z oborou P člověk a svět práce, ve kterém bude probírána laboratorní technika, práce s ní i praktické

Více

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelné děje Tematická oblast: Elektrické jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE Víme, že kolem každého magnetu a kolem zmagnetizovaných předmětů je magnetické pole. To se projevuje přitažlivou silou na tělesa z feromagnetických látek.

Více

Název: Studium magnetického pole

Název: Studium magnetického pole Název: Studium magnetického pole Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika, Zeměpis Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více