Autor Použitá literatur a zdroje Metodika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor Použitá literatur a zdroje Metodika"

Transkript

1 Pořadové číslo 1-8r. Název materiálu Parní stroj Autor Použitá literatur a zdroje Metodika RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a Hradec-Kralove-podzimneparni-aktualizovano/ html novace-v-ocelich-2009 Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Parního stroje, parní a plynové turbíny - F-8.r Parní stroj - zápis, animace ( klikneme-li na lokomotivu, otáčí se ) 2... Práce s textem - vyhledání odpovědí na 4 otázky + 1 úkol ( vlak je odkaz na zdoj informací ) 3... Ukázka s komentářem - tučňák je odkaz na internetovou animaci parního stroje fotografie dokumentující využití páry i dnes 4... Parní turbína - obrázek s popisem 5... Princip parní turbíny, obr., účinnost a využití, foto Přiřazovací cvičení - porovnání účinnosti parního stroje a parní turbíny 6... Plynová turbína - popis a použití, obrázek 2-8r. Spalovací motory 1 RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a Stroke-Engine.gif /autoclub.html / Tento materiál je vytvořen na podporu výuky spalovacích motorů ( úvod + čtyř-dobý zážehový m. ) - Fyz - 8.r. tučňák označuje vždy odkaz na zdroj dalších materiálů, Spalovací motory - rozdělení + odkaz na historii 2...čtyř-dobý zážehový motor - odkaz na vynálezce - animace činnosti motoru - popis činnosti dle pracovních dob motoru 3... Řez motorem s popisem Odkaz na úkol ( procvičení správného přiřazení pojmů - řez motoru ) 4... Čtyřválcový čtyřdobý zážehový motor - animace činnosti Odkaz na test znalostí on-line

2 3-8r. Spalovací motory 2 RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a /big jpg cnologia/comosehacen/diesel.gif l_cycle_anim.gif /2008/12/ thread.php?tid=5406 age.php?pid=501 age/1914_slavia- Diesel_10_HP_Dvoutaktn%C3% AD_- _Brat%C5%99i_Pa%C5%99%C3%ADkov %C3%A9_-_Napajedla/20799_7- Dvoutaktn% C3%AD_Motor_Slavia.JPG 5... Úkol - popis řezu motoru - přiřazování správných názvů přetažením pojmů - odkaz na kontrolu správného řešení Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Spalovacích motorů ( dvoudobý zážehový motor, vnětové motory, speciální typy motorů ) - Fyz. 8.r. tučňák označuje vždy odkaz na další materiály 1... Dvoudobý zážehový motor - animace, popis, obrázek veterána je odkaz na soubor dalších fotografií, odkaz na další informace 2... Vznětový motor - odkaz na zdroj info o vynálezci, animace činnosti vznět.motoru, popis, popis činnosti čtyřdobého vznět.m., obrázky použití, - odkaz na test znalostí on-line 3... Dvoudobé vznětové m. - odkaz na nejsilněší motor na světě, využití dvoudobých dieslů dříve a nyní 4...Wankelův motor - animace činnosti, odkaz na info o vynálezci, foto použití 5... Kvaziturbína - animace činnosti i nový návrh 6... Hvězdicový a Stirlingův motor - stručný popis a animace činnosti zvláštních typů motorů 7... Skrývačky - kliknutím se odkreje určený čtvereček, skrytý obrázek je ukázka motoru ( přetažením obdélníku s názvem určíme typ motoru )

3 _aktual&c=a051030_225509_ak_aktual _fdv 27/diamond-aircraft-predstavil-letadlas-dieselovymmotorem rling-engine-animation time_jobs_whos_looking_now_summer _2008.html 4-8r. Reaktivní motory základní školy a víceletá gymnázia, /default.aspx reacteur_anime.gif Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Reaktivních motorů Fyz. - 8.r Reaktivní motory - princip, Heronova baňka 2... Proudové motory - princip, animace, fotografie různých využití 3... Raketový motor - princip, foto motoru na kapalná paliva, schema jeho činnosti, schema motoru na tuhá paliva, fotografie možného použití 4... Srovnání principu činnosti proudového a zážehového motoru, přiřazení názvů pracovních dob přetažením, fotografie vyžití a porovnání raketových, proudových a zážehových motorů 5... Otázky na závěr - odpovědi pod roletkou, odkaz ( fotografie ) na text, kde lze vyhledat odpověď na poslední dvě otázky

4 5-8r. Elektrostatika c= hnologie-motory.html or:solidrocketmotor_cz.svg info.cz/document=rekordni_automobily/rekord ni_automobily základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus sit/sesit.html andegraaf2009 ry/animations/che1.2-an-atoms.shtml view 01/01_15_Ondrusek.html _pole/elstat_kyvadelko.html Tento materiál je určen pro výuku Elektrostatiky Fyz. 8.r., lze použít i při výuce mat-fyz. semináře a PČ- laboratorní techniky 1... historický úvod 2... příklady - elektrovaná tělesa 3... animace - zelektrování tělesa třením 4... vyzkoušej si - jednoduché pokusy ( závěr pod roletkou ) 5... el. náboje a jejich vzájemné sil. působení (obdélníky k odkrytí ) 6... zjišťování druhu náboje pokusy ( přesouvací kolečka ) 7... Elektrostatické kyvadélko - nákres a popis, odkaz na model ( strana 11 ) 8... Elektroskop - nákres, popis a návod na výrobu jednoduchého elektroskopu 9... Van de Graaffův generátor - animace s popisem, foto a odkaz na fot. na netu Kouzelný hřeben - pomůcky, pokus, efekt : zvětšení věty po kliknutí, vysvětlení pokusu Elektrostatické kyvadélko Elektrické pole - siločáry v okolí nábojů ( skryto pod roletkou ), úkol

5 6-8r. 7-8r. Atomy a ionty Šíření tepla 06/06_03_Benesova.html sit/sesit.html základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus tricke_vlastnosti_latek.html c.php ry/animations/che1.2-an-atoms.shtml ny/iony/2 základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus cyklopedie Kontrola úkolu ze strany 12 Tento materiál ve vytvořen na podporu výuky Stavby atomu, vzniku iontů - Fyz 8.r 1... Úvodní strana, atomium - fotografie, data 2... Vývoj představy o modelu atomu 3... Model atomu - popis + přepínač na procvičení popisu 4... Atom - zápis, odkaz na animace atomových struktur He a H, elektrický náboj 5... Neutrální atom, vznik kladných a záporných iontů, modely ( postupně odkrývat pod roletkou ) 6... Test - procvičení získaných znalostí 7... Popis atomu - přetažením umístit názvy na správná místa, kontrola vypracování = tlačítko kontrola nás směřuje na stranu 3 Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Šíření tepla ( Fy 8.r. ) 1... Šíření tepla - 3 způsoby ( skryto - objeví se po kliknutí ) - ke každému způsobu v jakém prostředí a přepínač na příslušnou stránku 2... Vedením - vodiče a nevodiče, obrázky k vedení tepla, pokus + otázka, odpověď se po kliknutí zvětší, tlačítko pro návrat na stranu 1

6 rgie/vedetkul.htm naty.php? Bn%C3% /view #záření Prouděním - samovolné a nucené, obrázky s příklady, tlačítko pro přechod na stranu Papírový hádek - výroba pomůcky na demonstraci proudění vzduchu - perem doplnit vysvětlení, tlačítko pro přechod na stranu Zářením - infračervené a ultrafialové, obrázky příkladů - černá a bílá barva, tlačítko pro přechod na stranu Šíření tepla v různých prostředích - animace, vysvětlení způsobů a přiřazení pojmů přetažením 8-8r. Magnetické pole RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia, wse&page=291 gn_pole/stac_mp.html Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Magnetismu v 6.roč., lze použít při opakování a procvičení učiva v 8.roč. tučňák je vždy odkaz 1... Magnetické pole - magnetovec - magnetická síla 2... Magnet - popis magnetu 3... Typy magnetů 4... Póly magnetu - doplnění vět přetažením slov - odkazy na animace 5... Magnetické pole a magnetické siločáry, odkaz na aplet 6... Magnetické siločáry a magnetka v mag. poli ( její směr ), odkaz na animaci

7 9-8r. Magnetické síly a mag. pole ad_lo_res.html?id= Path=26 /magnetizmus/ucivo.html magneticlines/index.html magneticlines2/index.html RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia, wse&page=galerie&lpage=291 &galerie=magnetka /turisticka-buzola.html astlatek/magvlastvykl.htm rewdrivers/index.html Magnetické siločáry - zápis - odkazy na simulace uvedení 1 a 2 magnetů na povrch pokrytý železnými pilinami ( lze měnit polaritu magnetů ) 8... Magnetické siločáry - fotografie - odkaz na fotografie magnetický polí různých 3D magnetů 9... Magnetismus - hra Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Magnetismu v 6.roč., lze použít při?opakování a procvičování učiva v 8.roč. tučňák označuje vždy odkaz 1... Magnetické síly -feromagnetické a nemagnetické látky - přetažením přiřadit k obrázkům správné názvy 2... Elektromagnet 3... Užití magnetů ve špercích, Polarita magnetů - obrázky, úkol : doplnění vět, správná odpověď se ukáže po kliknutí 5... Severní pól se nedá oddělit od jižního, pod žlutým obdélníkem doplnění věty a pod roletkou demonstr. obrázek, odkaz na animaci - posunutím nůžek k magnetu se magnet rozdělí a vzniknou 2 magnety (N-S), Magnetické pole Země - J. a S. mag. pól, kompas, buzola, mag. střelka, obrázky - odkaz na čes. astron. společnost ( zde je zajímavý text o pohybu magnet. polů Země a o možnosti přemagnetování - obr. Vpravo má severní mag. pól v blízkosti severního zeměpisného pólu 7... Dvojitá magnetka 6... Přetažením pojmenuj správně obrázky ( kompas, buzola, magnetka )

8 10-7r. 11-7r. Hydraulické zařízení Archimedův z. RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus ach_a_plynech.htm y_lis.svg RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus? wt53bi2exuwix4ougmotflshxp1pgqi2tl84jbqc?a ksdwy how_version&id=57440&hit= fcsvrdo3h3wgl6m_qep_zlowfj5ykqrvqlyq? l 5i9Y8ysmA Test Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Hydraulická zařízení ( Fy 7.r. ) Hydraulické zařízení-schéma...schéma + vyvození výpočtu Popis... Teorie : Hydraulická zařízení - lze použít jako zápis, tučně zvýrazněný závěr, pod obdélníkem skrytý závěr zapsaný do vzorce Animace... Princip hydrauliky - animace ovládána tlačítky Hydraulický lis... schéma + zadání problému k řešení odkaz na stránku s řešením Řešení příkladu... postupné řešení pomocí návodných otázek a doplnění vět - správné odpovědi jsou skryté pod modrými obdélníky - pod roletkou zápis výpočtu Využití hydraulických zařízení... příklady použití s obrázky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Archimédova zákona ( Fy 7.r. ) Pascalův zákon...připomenutí P.zákona, obrázek, text zákona + animace - tlačítko zpět se používá až během programu, kdy se vracíme na tuto stránku z důvodu opakování zákona pro návrat zpět do programu Archimédův zákon... Teorie + vzorec pro výpočet vztlakové síly, popis jednotek a obrázek - tlačítko zpět se používá až během programu, kdy se vracíme na tuto stránku z důvodu opakování zákona pro návrat zpět do programu Animace A.zákona... Vpravo ovládací šipky pro zanořování a vynořování dřevěného špalíku, na stupnici odečítáme velikosti F a FVZ Hustoměr... odkaz na ukázku výroby hustoměru popis hustoměru + obrázky Karteziánek... odkaz na ukázku

9 12-8r. 13-8r. El. obvod El. náboj a el. proud = &img_type=1 /ucivo.html avi-u-chrastu-nad-sazavou-elektrarnu--? html C5%AFv_%C5%A1roub 09/09_26 základní školy a víceletá?gymnázia, = _elektronika/nejjednodu%?c5%a1%c5%a1%c3%ad_obvody vyrobce/sparkfun/propojovaci-vodice-?mm- %5BPRT-08431%5D základní školy a víceletá gymnázia,? postupné řešení pomocí návodných otázek a doplnění vět - správné odpovědi jsou skryté pod modrými obdélníky - odkazy na příslušné zákony Archimédův zákon v plynech... odkaz na ukázky s obrázky využití Archimédův zákon v praxi...a.z. v sypkých materiálech a Archimédův šroub ( odkazy, obrázky ) Tento materiál je vytvořen na podporu výuky úvodu do Elektrických obvodů ( Fy 8.r. ) El. obvod...základní prvky jednoduchého obvodu + jejich značky přiřazování přetažením značek Schématické značky... Def. scéma el. obvodu + přehled základních schématických značek Pexeso-značky... Procvičovací hra - hledání dvojic značka a název Směr proudu... schéma + zápis poučky přiřazení šipek tahem ke scématu el. obvodu Jednoduchý a rozvětvený obvod... popisy + schémata + pravidla Zabezpečovací zařízení...animace principu zabezpečovacích zařízení ( spojení obvodu ) Příklad složitější el. obvod... který spínač musí být sepnutý aby svítila určitá žárovka? Kontrola sepnutím vybraných spínačů Tento materiál je vytvořen na podporu výuky El. náboje a el. proudu ( Fy 8.r. ) El. náboj...fyzikální veličina, značka, jednotka, velikost a popis, vhodné jako zápis do sešitu

10 14-8r. základní školy a víceletá?gymnázia, elektronika/nejjednodu%?c5%a1%c5%a1%c3 %AD_obvody ts01.html základní školy a víceletá?gymnázia, elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kovy/ohm_ zakon.html 15-8r. El. odpor Ohmův zákon Atom a iont... Doplňovací tabulka - dopisování perem (opak. ) popis atomu a iontu - doplnění správného termínu - po odsunutí žlutého obdélníku El. proud... fyzikální veličina, značka, jednotka a definice vzorce pro výpočty vhodné jako zápis do sešitu Příklady... Procvičovací cvičení s řešením ukrytým pod žlutými obdélníky - lze použít pro samostatnou či skupinovou práci Ryby s el. výbojem... fotografie ryb schopných vydávat silné elektrické výboje Tento materiál je vytvořen na podporu výuky elektrického odporu ( Fy 8.r. ) El. odpor...vzorec, definice, jednotky, převodní vztah cvičení - převody jednotek ( kontrola po kliknutí ) Odpor závisí na... Věty o závislosti odporu, vzorec s popisem veličin příklad - kontrola pod obdélníkem odkaz na tabulku rezistivitit některých látek Rezistory... Značka, popis, rozdělení + obrázky Tahem přiřazení názvu k obrázku Závislost na teplotě... rozdělení na vodiče, nevodiče a izolanty, supravodivost Převody jednotek... doplňovací cvičení pro samostatnou práci ( procvičování ) Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Ohmova zákona ( Fy 8.r. ) Ohmův zákon...text zákona, vzorce odkaz na animaci příklady, kontrola pod obdélníkem Pokus... Popis + schéma foto zapojení + video pokusu Závislost I na U... Tabulka hodnot + graf Zápis poměru = přímé úměrnosti Odkaz na encyklopedii

11 a/el_proud/vedeni_proudu/?kovy/ohm_zakon _vysledky.html základní školy a víceletá?gymnázia, macnost/ostatni/rezistor/ 16-8r. 17-8r. Zapojování rezistorů Reostat základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus tni-otazky-z-fyziky-elektricky-proud-vyroba-aprenos-el-?energie elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kovy/reost at_a_potenciometr.html Applet Ohmův zákon Příklady... procvičovavací cvičení odkaz na stránku s řešením Řešení příkladů... postupné odkrývání pomocí roletky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Zapojování rezistorů ( Fy 8.r. ) Sériové zapojení...schéma + vyvození výpočtu popis + užití Paralelní zapojení... schéma + vyvození výpočtu popis a užití Výpočet odporu... Hodnota odporu lze odvodit podle označení barevnými proužky odkaz na prográmek, který určí hodnotu odporu podle barevných proužků a naopak k určitému odporu najde jeho označení barevnými proužky Příklady sériového zapojení... schéma + zadání problému k řešení, řešení příkladů pod obdélníkem či roletkou Příklady paralelního zapojení... zadání příkladů se schématy jejich řešení je skryté pod žlutými obdélníky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Rezistorů s proměnným odporem ( Fy 8.r. ) Reostat...schéma + princip reostatu Popis reostatu... Přiřazování správných názvů posunutím pojmů k šipkám u obrázku - kontrola dole na stránce Potenciometr... Princip potenciometru + schéma Typy potenciometrů... Přiřazování správných názvů posunutím pojmů k šipkám v obrázku odkaz na stránku s řešením Opakování... procvičovací příklady na sériové a paralelní řazení odporů - postup a řešení příkladů je pod obdélník

12 18-8r. El. napětí, měření proudu a napětí ektrina/2-1.htm htm %20p%F8ep%EDna%E8/ cka/elektronicke_soucastky/potenciometr.html 22-ohm-1-1-A.html pristrojove-knofliky = základní školy a víceletá gymnázia,? tni-otazky-z-fyziky-elektricky-proud-vyroba-a-?prenos-el-energie elektronika/nejjednodu%c5%a1%c5%?a1%c3 %AD_obvody - lze použít k samostatné práci, společnému procvičování nebo jako cvičný test Tento materiál je vytvořen na podporu výuky El. napětí, měření proudu a napětí ( Fy 8.r. ) Měření el. proudu...obrázek, značka, schéma zapojení ampérmetru + pravidla, galvanometr Ampérmetr... Doplňovací tabulka + text ( perem ) Dokreslení schématu zapojení + přetažení ampérmetru do schématu?animace - měření I... Po správném sestavení obvodu a sepnutí spínače obvodem začne protékat proud a ampérmetr jej změří ( zapojit nejprve 1 žárovku, potom 2 a pozorovat změnu ) El. napětí... Fyzikální veličina, značka, jednotka, schéma Měření el. napětí... voltmetr, způsob zapojení, schéma, multimetry Voltmetr...Doplňovací tabulka + text ( perem ), Dokreslení schématu zapojení + přetažení voltmetru do schématu Animace - měření U... nastavíme kde chceme měřit napětí ( na 1, na 2 nebo na 3 žárovkách ), po sepnutí spínače obvodem začne protékat proud a voltmetr změří příslušné napětí, pozorovat změnu

13 19-8r. 20-9r. Energie Energie II. <i>obr. energie</i> Dostupné z:?http://veronika.sovova.sweb.cz/testy/fyzika/ w_p_e.htm <i>mechanická energie</i> Dostupné z:?http://www.zsharcov.cz/predmety/fyzika/uci vo/8/1_04.html Energie pohybová. <i>http://www.zsharcov.cz/</i> [online] [cit ].?Dostupné z: o/8/1_05.html Energie polohová. <i>http://www.zsharcov.cz/</i> [online] [cit ].?Dostupné z: o/8/1_06.html <i>zákon zachování energie</i> Dostupné z:?http://www.zsharcov.cz/predmety/fyzika/uci vo/8/1_07.html Polohová a pohybová energie. <i>http://www.zslado.cz/</i> [online] [cit ?10-02]. Dostupné z: nergie/energievykl.htm Vodíkový palivový článek. <i>http://www.mmspektrum.com</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.mmspektrum.com/clanek/vodiko vy-palivovy-clanek-pohon-budoucnosti.html <i>tokamak</i> Dostupné z: c6859c.jpg Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Energie - Fyzika 8.ročník Energie...pojem, jednotky, převod, druhy energií, obrázky Pohybová en....def., závisí na..., vztah pro výpočet, příklad, zápis a řešení se objeví po kliknutí na modrý obdélník Polohová en....def., závisí na..., vztah pro výpočet, příklad,?zápis a řešení se objeví po kliknutí na modrý obdélník Přeměny energií...zápis + příklady (obr.) Zákon zachování energie...zápis, obrázek, odkaz na stránku s výkladem a testem znalostí Tento materiál je vytvořen na doplnění výuky výroby a využití energií- F 9.r. Energie...nové technologie - úspory, oba rámečky jsou animace - po kliknutí se zvětší Technologie...nové tech. a experimentální tech. odkaz na tokamak a na en. z atmosféry Palivové články...základní informace Tokamak...princip, odkaz zpět

14 Ekologické bydlení. In: <i>http://www.ekobydleni.eu</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.ekobydleni.eu/tag/led-zarivky Tepelné čerpadlo. In: <i>wikipedia</i>: <i>the free encyclopedia</i> [online]. San Francisco (CA): Wikimedia?Foundation, [cit ]. Dostupné z: C4%8Derpadlo Odsávání elektřiny z atmosféry se má stát zdrojem energie budoucnosti. In: <i>http://www.novinky.cz</i> [online].?2010 [cit ]. Dostupné z: odsavani-elektriny-z-atmosfery-se-?ma-statzdrojem-energie-budoucnosti.html Sluneční elektrárna se Národnímu divadlu vyplácí. In: <i>http://www.novinky.cz</i> [online] [cit ].?Dostupné z: Solární kolektory heatpipe - kolektory. In: <i>http://www.stylhouse.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné?z: Čerpadla šetří Vaše peníze. In: <i>http://www.gerotop.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.gerotop.cz/cs/sluzby/sluzby-aclanky-na-tema-tc/cerpadla-setri-vase-penize/ Chladnička a mrazák. In: Úspory...jednoduché příklady úspor + odkazy Tepelné čerpadlo...princip + schéma Tabulky...porovnání výkonu a spotřeby světelných zdrojů

15 <i>http://eon.energieplus.cz</i> [online]. [cit ]. Dostupné z:?http://eon.energieplus.cz/usporyenergie/chladnicka-a-mrazak Jak si vybrat světelný zdroj. In: <i>http://www.luminar.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.luminar.cz/jak-vybrat-svetelnyzdroj LED Technologie. In: <i>http://www.powertech.cz</i> [online]. [cit ]. Dostupné z:

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech

Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v přírodovědných a humanitních předmětech Oborová uživatelská příručka pro učitele Jiří Vedral, Dagmar Kocichová, Alena Mašláňová a kolektiv Příručka

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Diplomová práce Bc. Tomáš Drn Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21. EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.3217 Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník 1. 1. 1_ROC

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školách

Univerzita Palackého v Olomouci. Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školách Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školách

Více