Autor Použitá literatur a zdroje Metodika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor Použitá literatur a zdroje Metodika"

Transkript

1 Pořadové číslo 1-8r. Název materiálu Parní stroj Autor Použitá literatur a zdroje Metodika RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a Hradec-Kralove-podzimneparni-aktualizovano/ html novace-v-ocelich-2009 Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Parního stroje, parní a plynové turbíny - F-8.r Parní stroj - zápis, animace ( klikneme-li na lokomotivu, otáčí se ) 2... Práce s textem - vyhledání odpovědí na 4 otázky + 1 úkol ( vlak je odkaz na zdoj informací ) 3... Ukázka s komentářem - tučňák je odkaz na internetovou animaci parního stroje fotografie dokumentující využití páry i dnes 4... Parní turbína - obrázek s popisem 5... Princip parní turbíny, obr., účinnost a využití, foto Přiřazovací cvičení - porovnání účinnosti parního stroje a parní turbíny 6... Plynová turbína - popis a použití, obrázek 2-8r. Spalovací motory 1 RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a Stroke-Engine.gif /autoclub.html / Tento materiál je vytvořen na podporu výuky spalovacích motorů ( úvod + čtyř-dobý zážehový m. ) - Fyz - 8.r. tučňák označuje vždy odkaz na zdroj dalších materiálů, Spalovací motory - rozdělení + odkaz na historii 2...čtyř-dobý zážehový motor - odkaz na vynálezce - animace činnosti motoru - popis činnosti dle pracovních dob motoru 3... Řez motorem s popisem Odkaz na úkol ( procvičení správného přiřazení pojmů - řez motoru ) 4... Čtyřválcový čtyřdobý zážehový motor - animace činnosti Odkaz na test znalostí on-line

2 3-8r. Spalovací motory 2 RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a /big jpg cnologia/comosehacen/diesel.gif l_cycle_anim.gif /2008/12/ thread.php?tid=5406 age.php?pid=501 age/1914_slavia- Diesel_10_HP_Dvoutaktn%C3% AD_- _Brat%C5%99i_Pa%C5%99%C3%ADkov %C3%A9_-_Napajedla/20799_7- Dvoutaktn% C3%AD_Motor_Slavia.JPG 5... Úkol - popis řezu motoru - přiřazování správných názvů přetažením pojmů - odkaz na kontrolu správného řešení Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Spalovacích motorů ( dvoudobý zážehový motor, vnětové motory, speciální typy motorů ) - Fyz. 8.r. tučňák označuje vždy odkaz na další materiály 1... Dvoudobý zážehový motor - animace, popis, obrázek veterána je odkaz na soubor dalších fotografií, odkaz na další informace 2... Vznětový motor - odkaz na zdroj info o vynálezci, animace činnosti vznět.motoru, popis, popis činnosti čtyřdobého vznět.m., obrázky použití, - odkaz na test znalostí on-line 3... Dvoudobé vznětové m. - odkaz na nejsilněší motor na světě, využití dvoudobých dieslů dříve a nyní 4...Wankelův motor - animace činnosti, odkaz na info o vynálezci, foto použití 5... Kvaziturbína - animace činnosti i nový návrh 6... Hvězdicový a Stirlingův motor - stručný popis a animace činnosti zvláštních typů motorů 7... Skrývačky - kliknutím se odkreje určený čtvereček, skrytý obrázek je ukázka motoru ( přetažením obdélníku s názvem určíme typ motoru )

3 _aktual&c=a051030_225509_ak_aktual _fdv 27/diamond-aircraft-predstavil-letadlas-dieselovymmotorem rling-engine-animation time_jobs_whos_looking_now_summer _2008.html 4-8r. Reaktivní motory základní školy a víceletá gymnázia, /default.aspx reacteur_anime.gif Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Reaktivních motorů Fyz. - 8.r Reaktivní motory - princip, Heronova baňka 2... Proudové motory - princip, animace, fotografie různých využití 3... Raketový motor - princip, foto motoru na kapalná paliva, schema jeho činnosti, schema motoru na tuhá paliva, fotografie možného použití 4... Srovnání principu činnosti proudového a zážehového motoru, přiřazení názvů pracovních dob přetažením, fotografie vyžití a porovnání raketových, proudových a zážehových motorů 5... Otázky na závěr - odpovědi pod roletkou, odkaz ( fotografie ) na text, kde lze vyhledat odpověď na poslední dvě otázky

4 5-8r. Elektrostatika c= hnologie-motory.html or:solidrocketmotor_cz.svg info.cz/document=rekordni_automobily/rekord ni_automobily základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus sit/sesit.html andegraaf2009 ry/animations/che1.2-an-atoms.shtml view 01/01_15_Ondrusek.html _pole/elstat_kyvadelko.html Tento materiál je určen pro výuku Elektrostatiky Fyz. 8.r., lze použít i při výuce mat-fyz. semináře a PČ- laboratorní techniky 1... historický úvod 2... příklady - elektrovaná tělesa 3... animace - zelektrování tělesa třením 4... vyzkoušej si - jednoduché pokusy ( závěr pod roletkou ) 5... el. náboje a jejich vzájemné sil. působení (obdélníky k odkrytí ) 6... zjišťování druhu náboje pokusy ( přesouvací kolečka ) 7... Elektrostatické kyvadélko - nákres a popis, odkaz na model ( strana 11 ) 8... Elektroskop - nákres, popis a návod na výrobu jednoduchého elektroskopu 9... Van de Graaffův generátor - animace s popisem, foto a odkaz na fot. na netu Kouzelný hřeben - pomůcky, pokus, efekt : zvětšení věty po kliknutí, vysvětlení pokusu Elektrostatické kyvadélko Elektrické pole - siločáry v okolí nábojů ( skryto pod roletkou ), úkol

5 6-8r. 7-8r. Atomy a ionty Šíření tepla 06/06_03_Benesova.html sit/sesit.html základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus tricke_vlastnosti_latek.html c.php ry/animations/che1.2-an-atoms.shtml ny/iony/2 základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus cyklopedie Kontrola úkolu ze strany 12 Tento materiál ve vytvořen na podporu výuky Stavby atomu, vzniku iontů - Fyz 8.r 1... Úvodní strana, atomium - fotografie, data 2... Vývoj představy o modelu atomu 3... Model atomu - popis + přepínač na procvičení popisu 4... Atom - zápis, odkaz na animace atomových struktur He a H, elektrický náboj 5... Neutrální atom, vznik kladných a záporných iontů, modely ( postupně odkrývat pod roletkou ) 6... Test - procvičení získaných znalostí 7... Popis atomu - přetažením umístit názvy na správná místa, kontrola vypracování = tlačítko kontrola nás směřuje na stranu 3 Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Šíření tepla ( Fy 8.r. ) 1... Šíření tepla - 3 způsoby ( skryto - objeví se po kliknutí ) - ke každému způsobu v jakém prostředí a přepínač na příslušnou stránku 2... Vedením - vodiče a nevodiče, obrázky k vedení tepla, pokus + otázka, odpověď se po kliknutí zvětší, tlačítko pro návrat na stranu 1

6 rgie/vedetkul.htm naty.php? Bn%C3% /view #záření Prouděním - samovolné a nucené, obrázky s příklady, tlačítko pro přechod na stranu Papírový hádek - výroba pomůcky na demonstraci proudění vzduchu - perem doplnit vysvětlení, tlačítko pro přechod na stranu Zářením - infračervené a ultrafialové, obrázky příkladů - černá a bílá barva, tlačítko pro přechod na stranu Šíření tepla v různých prostředích - animace, vysvětlení způsobů a přiřazení pojmů přetažením 8-8r. Magnetické pole RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia, wse&page=291 gn_pole/stac_mp.html Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Magnetismu v 6.roč., lze použít při opakování a procvičení učiva v 8.roč. tučňák je vždy odkaz 1... Magnetické pole - magnetovec - magnetická síla 2... Magnet - popis magnetu 3... Typy magnetů 4... Póly magnetu - doplnění vět přetažením slov - odkazy na animace 5... Magnetické pole a magnetické siločáry, odkaz na aplet 6... Magnetické siločáry a magnetka v mag. poli ( její směr ), odkaz na animaci

7 9-8r. Magnetické síly a mag. pole ad_lo_res.html?id= Path=26 /magnetizmus/ucivo.html magneticlines/index.html magneticlines2/index.html RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia, wse&page=galerie&lpage=291 &galerie=magnetka /turisticka-buzola.html astlatek/magvlastvykl.htm rewdrivers/index.html Magnetické siločáry - zápis - odkazy na simulace uvedení 1 a 2 magnetů na povrch pokrytý železnými pilinami ( lze měnit polaritu magnetů ) 8... Magnetické siločáry - fotografie - odkaz na fotografie magnetický polí různých 3D magnetů 9... Magnetismus - hra Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Magnetismu v 6.roč., lze použít při?opakování a procvičování učiva v 8.roč. tučňák označuje vždy odkaz 1... Magnetické síly -feromagnetické a nemagnetické látky - přetažením přiřadit k obrázkům správné názvy 2... Elektromagnet 3... Užití magnetů ve špercích, Polarita magnetů - obrázky, úkol : doplnění vět, správná odpověď se ukáže po kliknutí 5... Severní pól se nedá oddělit od jižního, pod žlutým obdélníkem doplnění věty a pod roletkou demonstr. obrázek, odkaz na animaci - posunutím nůžek k magnetu se magnet rozdělí a vzniknou 2 magnety (N-S), Magnetické pole Země - J. a S. mag. pól, kompas, buzola, mag. střelka, obrázky - odkaz na čes. astron. společnost ( zde je zajímavý text o pohybu magnet. polů Země a o možnosti přemagnetování - obr. Vpravo má severní mag. pól v blízkosti severního zeměpisného pólu 7... Dvojitá magnetka 6... Přetažením pojmenuj správně obrázky ( kompas, buzola, magnetka )

8 10-7r. 11-7r. Hydraulické zařízení Archimedův z. RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus ach_a_plynech.htm y_lis.svg RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus? wt53bi2exuwix4ougmotflshxp1pgqi2tl84jbqc?a ksdwy how_version&id=57440&hit= fcsvrdo3h3wgl6m_qep_zlowfj5ykqrvqlyq? l 5i9Y8ysmA Test Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Hydraulická zařízení ( Fy 7.r. ) Hydraulické zařízení-schéma...schéma + vyvození výpočtu Popis... Teorie : Hydraulická zařízení - lze použít jako zápis, tučně zvýrazněný závěr, pod obdélníkem skrytý závěr zapsaný do vzorce Animace... Princip hydrauliky - animace ovládána tlačítky Hydraulický lis... schéma + zadání problému k řešení odkaz na stránku s řešením Řešení příkladu... postupné řešení pomocí návodných otázek a doplnění vět - správné odpovědi jsou skryté pod modrými obdélníky - pod roletkou zápis výpočtu Využití hydraulických zařízení... příklady použití s obrázky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Archimédova zákona ( Fy 7.r. ) Pascalův zákon...připomenutí P.zákona, obrázek, text zákona + animace - tlačítko zpět se používá až během programu, kdy se vracíme na tuto stránku z důvodu opakování zákona pro návrat zpět do programu Archimédův zákon... Teorie + vzorec pro výpočet vztlakové síly, popis jednotek a obrázek - tlačítko zpět se používá až během programu, kdy se vracíme na tuto stránku z důvodu opakování zákona pro návrat zpět do programu Animace A.zákona... Vpravo ovládací šipky pro zanořování a vynořování dřevěného špalíku, na stupnici odečítáme velikosti F a FVZ Hustoměr... odkaz na ukázku výroby hustoměru popis hustoměru + obrázky Karteziánek... odkaz na ukázku

9 12-8r. 13-8r. El. obvod El. náboj a el. proud = &img_type=1 /ucivo.html avi-u-chrastu-nad-sazavou-elektrarnu--? html C5%AFv_%C5%A1roub 09/09_26 základní školy a víceletá?gymnázia, = _elektronika/nejjednodu%?c5%a1%c5%a1%c3%ad_obvody vyrobce/sparkfun/propojovaci-vodice-?mm- %5BPRT-08431%5D základní školy a víceletá gymnázia,? postupné řešení pomocí návodných otázek a doplnění vět - správné odpovědi jsou skryté pod modrými obdélníky - odkazy na příslušné zákony Archimédův zákon v plynech... odkaz na ukázky s obrázky využití Archimédův zákon v praxi...a.z. v sypkých materiálech a Archimédův šroub ( odkazy, obrázky ) Tento materiál je vytvořen na podporu výuky úvodu do Elektrických obvodů ( Fy 8.r. ) El. obvod...základní prvky jednoduchého obvodu + jejich značky přiřazování přetažením značek Schématické značky... Def. scéma el. obvodu + přehled základních schématických značek Pexeso-značky... Procvičovací hra - hledání dvojic značka a název Směr proudu... schéma + zápis poučky přiřazení šipek tahem ke scématu el. obvodu Jednoduchý a rozvětvený obvod... popisy + schémata + pravidla Zabezpečovací zařízení...animace principu zabezpečovacích zařízení ( spojení obvodu ) Příklad složitější el. obvod... který spínač musí být sepnutý aby svítila určitá žárovka? Kontrola sepnutím vybraných spínačů Tento materiál je vytvořen na podporu výuky El. náboje a el. proudu ( Fy 8.r. ) El. náboj...fyzikální veličina, značka, jednotka, velikost a popis, vhodné jako zápis do sešitu

10 14-8r. základní školy a víceletá?gymnázia, elektronika/nejjednodu%?c5%a1%c5%a1%c3 %AD_obvody ts01.html základní školy a víceletá?gymnázia, elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kovy/ohm_ zakon.html 15-8r. El. odpor Ohmův zákon Atom a iont... Doplňovací tabulka - dopisování perem (opak. ) popis atomu a iontu - doplnění správného termínu - po odsunutí žlutého obdélníku El. proud... fyzikální veličina, značka, jednotka a definice vzorce pro výpočty vhodné jako zápis do sešitu Příklady... Procvičovací cvičení s řešením ukrytým pod žlutými obdélníky - lze použít pro samostatnou či skupinovou práci Ryby s el. výbojem... fotografie ryb schopných vydávat silné elektrické výboje Tento materiál je vytvořen na podporu výuky elektrického odporu ( Fy 8.r. ) El. odpor...vzorec, definice, jednotky, převodní vztah cvičení - převody jednotek ( kontrola po kliknutí ) Odpor závisí na... Věty o závislosti odporu, vzorec s popisem veličin příklad - kontrola pod obdélníkem odkaz na tabulku rezistivitit některých látek Rezistory... Značka, popis, rozdělení + obrázky Tahem přiřazení názvu k obrázku Závislost na teplotě... rozdělení na vodiče, nevodiče a izolanty, supravodivost Převody jednotek... doplňovací cvičení pro samostatnou práci ( procvičování ) Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Ohmova zákona ( Fy 8.r. ) Ohmův zákon...text zákona, vzorce odkaz na animaci příklady, kontrola pod obdélníkem Pokus... Popis + schéma foto zapojení + video pokusu Závislost I na U... Tabulka hodnot + graf Zápis poměru = přímé úměrnosti Odkaz na encyklopedii

11 a/el_proud/vedeni_proudu/?kovy/ohm_zakon _vysledky.html základní školy a víceletá?gymnázia, macnost/ostatni/rezistor/ 16-8r. 17-8r. Zapojování rezistorů Reostat základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus tni-otazky-z-fyziky-elektricky-proud-vyroba-aprenos-el-?energie elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kovy/reost at_a_potenciometr.html Applet Ohmův zákon Příklady... procvičovavací cvičení odkaz na stránku s řešením Řešení příkladů... postupné odkrývání pomocí roletky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Zapojování rezistorů ( Fy 8.r. ) Sériové zapojení...schéma + vyvození výpočtu popis + užití Paralelní zapojení... schéma + vyvození výpočtu popis a užití Výpočet odporu... Hodnota odporu lze odvodit podle označení barevnými proužky odkaz na prográmek, který určí hodnotu odporu podle barevných proužků a naopak k určitému odporu najde jeho označení barevnými proužky Příklady sériového zapojení... schéma + zadání problému k řešení, řešení příkladů pod obdélníkem či roletkou Příklady paralelního zapojení... zadání příkladů se schématy jejich řešení je skryté pod žlutými obdélníky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Rezistorů s proměnným odporem ( Fy 8.r. ) Reostat...schéma + princip reostatu Popis reostatu... Přiřazování správných názvů posunutím pojmů k šipkám u obrázku - kontrola dole na stránce Potenciometr... Princip potenciometru + schéma Typy potenciometrů... Přiřazování správných názvů posunutím pojmů k šipkám v obrázku odkaz na stránku s řešením Opakování... procvičovací příklady na sériové a paralelní řazení odporů - postup a řešení příkladů je pod obdélník

12 18-8r. El. napětí, měření proudu a napětí ektrina/2-1.htm htm %20p%F8ep%EDna%E8/ cka/elektronicke_soucastky/potenciometr.html 22-ohm-1-1-A.html pristrojove-knofliky = základní školy a víceletá gymnázia,? tni-otazky-z-fyziky-elektricky-proud-vyroba-a-?prenos-el-energie elektronika/nejjednodu%c5%a1%c5%?a1%c3 %AD_obvody - lze použít k samostatné práci, společnému procvičování nebo jako cvičný test Tento materiál je vytvořen na podporu výuky El. napětí, měření proudu a napětí ( Fy 8.r. ) Měření el. proudu...obrázek, značka, schéma zapojení ampérmetru + pravidla, galvanometr Ampérmetr... Doplňovací tabulka + text ( perem ) Dokreslení schématu zapojení + přetažení ampérmetru do schématu?animace - měření I... Po správném sestavení obvodu a sepnutí spínače obvodem začne protékat proud a ampérmetr jej změří ( zapojit nejprve 1 žárovku, potom 2 a pozorovat změnu ) El. napětí... Fyzikální veličina, značka, jednotka, schéma Měření el. napětí... voltmetr, způsob zapojení, schéma, multimetry Voltmetr...Doplňovací tabulka + text ( perem ), Dokreslení schématu zapojení + přetažení voltmetru do schématu Animace - měření U... nastavíme kde chceme měřit napětí ( na 1, na 2 nebo na 3 žárovkách ), po sepnutí spínače obvodem začne protékat proud a voltmetr změří příslušné napětí, pozorovat změnu

13 19-8r. 20-9r. Energie Energie II. <i>obr. energie</i> Dostupné z:?http://veronika.sovova.sweb.cz/testy/fyzika/ w_p_e.htm <i>mechanická energie</i> Dostupné z:?http://www.zsharcov.cz/predmety/fyzika/uci vo/8/1_04.html Energie pohybová. <i>http://www.zsharcov.cz/</i> [online] [cit ].?Dostupné z: o/8/1_05.html Energie polohová. <i>http://www.zsharcov.cz/</i> [online] [cit ].?Dostupné z: o/8/1_06.html <i>zákon zachování energie</i> Dostupné z:?http://www.zsharcov.cz/predmety/fyzika/uci vo/8/1_07.html Polohová a pohybová energie. <i>http://www.zslado.cz/</i> [online] [cit ?10-02]. Dostupné z: nergie/energievykl.htm Vodíkový palivový článek. <i>http://www.mmspektrum.com</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.mmspektrum.com/clanek/vodiko vy-palivovy-clanek-pohon-budoucnosti.html <i>tokamak</i> Dostupné z: c6859c.jpg Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Energie - Fyzika 8.ročník Energie...pojem, jednotky, převod, druhy energií, obrázky Pohybová en....def., závisí na..., vztah pro výpočet, příklad, zápis a řešení se objeví po kliknutí na modrý obdélník Polohová en....def., závisí na..., vztah pro výpočet, příklad,?zápis a řešení se objeví po kliknutí na modrý obdélník Přeměny energií...zápis + příklady (obr.) Zákon zachování energie...zápis, obrázek, odkaz na stránku s výkladem a testem znalostí Tento materiál je vytvořen na doplnění výuky výroby a využití energií- F 9.r. Energie...nové technologie - úspory, oba rámečky jsou animace - po kliknutí se zvětší Technologie...nové tech. a experimentální tech. odkaz na tokamak a na en. z atmosféry Palivové články...základní informace Tokamak...princip, odkaz zpět

14 Ekologické bydlení. In: <i>http://www.ekobydleni.eu</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.ekobydleni.eu/tag/led-zarivky Tepelné čerpadlo. In: <i>wikipedia</i>: <i>the free encyclopedia</i> [online]. San Francisco (CA): Wikimedia?Foundation, [cit ]. Dostupné z: C4%8Derpadlo Odsávání elektřiny z atmosféry se má stát zdrojem energie budoucnosti. In: <i>http://www.novinky.cz</i> [online].?2010 [cit ]. Dostupné z: odsavani-elektriny-z-atmosfery-se-?ma-statzdrojem-energie-budoucnosti.html Sluneční elektrárna se Národnímu divadlu vyplácí. In: <i>http://www.novinky.cz</i> [online] [cit ].?Dostupné z: Solární kolektory heatpipe - kolektory. In: <i>http://www.stylhouse.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné?z: Čerpadla šetří Vaše peníze. In: <i>http://www.gerotop.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.gerotop.cz/cs/sluzby/sluzby-aclanky-na-tema-tc/cerpadla-setri-vase-penize/ Chladnička a mrazák. In: Úspory...jednoduché příklady úspor + odkazy Tepelné čerpadlo...princip + schéma Tabulky...porovnání výkonu a spotřeby světelných zdrojů

15 <i>http://eon.energieplus.cz</i> [online]. [cit ]. Dostupné z:?http://eon.energieplus.cz/usporyenergie/chladnicka-a-mrazak Jak si vybrat světelný zdroj. In: <i>http://www.luminar.cz</i> [online] [cit ]. Dostupné z:?http://www.luminar.cz/jak-vybrat-svetelnyzdroj LED Technologie. In: <i>http://www.powertech.cz</i> [online]. [cit ]. Dostupné z:

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Poř. číslo III-2-F-II-1-7r. III-2-F-II-2-7.r. Název materiálu Vlastnosti kapalin Hydraulická zařízení Autor Použitá literatura a zdroje Metodika http://www.quido.cz/osobnosti/pascal.htm. http://black-hole.cz/cental/wp-content/uploads/2011/04/spojene_nadoby.pdf

Více

Název materiálu Autor Použitá literatur a zdroje Metodika. Doc. Dr. Ing. Karel Rauner : Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus 2006

Název materiálu Autor Použitá literatur a zdroje Metodika. Doc. Dr. Ing. Karel Rauner : Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus 2006 Pořadové číslo 1-8r. Název materiálu Autor Použitá literatur a zdroje Metodika Spalovací motory 1 Doc. Dr. Ing. Karel Rauner : Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus 2006 RNDr. Martin Macháček, CSc.

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Látka a těleso IX X.. Seznámení s tím, co nás obklopuje, z čeho se tělesa skládají. Zavedení skupenství látek, vlastnosti atomů a molekul. Metoda monologická,dialogická, práce s knihou, s tabulkami,výukový

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Pořadové číslo 1-7.r. Název materiálu Poměr 1 Autor Použitá literatura a zdroje Metodika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. - doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. : Matematika 2 pro 7.ročník základní školy, Prometheus

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

Název: Měření napětí a proudu

Název: Měření napětí a proudu Název: Měření napětí a proudu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika Tematický celek:

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

Výkon elektrického proudu, elektrická energie a její výroba VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU ELEKTRICKÁ ENERGIE A JEJÍ VÝROBA P = U. I.

Výkon elektrického proudu, elektrická energie a její výroba VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU ELEKTRICKÁ ENERGIE A JEJÍ VÝROBA P = U. I. Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1 Úvodní a Úvodní a září Exkurze Exkurze září - červen - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Tělesa a látky Co nás obklopuje? Z čeho

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Název: Měření magnetického pole solenoidu Název: Měření magnetického pole solenoidu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Elektřina

Více

Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení

Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení Označení: EU-Inovace-F-9-02 Předmět: Fyzika

Více

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-F-III-1-7.r. Skládání sil Mgr. Zdeňka Žejdlíková Prof.RNDr. Jaroslav Vachek,CSc.: Fyzika-přehled učiva pro ZŠ,SPN,n.p. Praha

Více

Fyzika - 1. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Fyzika - 1. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP očekávané výstupy RVP témata / učivo Fyzika - 1. ročník očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 4.1., 4.2. 4.1, 4.3, 4.5. 1. echanická práce, energie 1.1 Práce a výkon

Více

Fyzika - 3.ročník. očekávané. témata / učivo výstupy RVP 1.1., 1.2. 0. Fyzikální veličiny a jejich měření. očekávané výstupy ŠVP.

Fyzika - 3.ročník. očekávané. témata / učivo výstupy RVP 1.1., 1.2. 0. Fyzikální veličiny a jejich měření. očekávané výstupy ŠVP. očekávané témata / učivo výstupy RVP 1.1., 1.2. 0. Fyzikální veličiny a jejich měření 0.1 Vyjádření výsledku měření vědecký zápis výsledku násobky jednotek, převádění rozměrová zkouška Fyzika - 3.ročník

Více

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr ELEKTRICKÝ NÁBOJ 1) Těleso látka molekula atom jádro: obal: e 2) ATOM n 0,p + n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr 3) El.náboj vlastnost částic > e,p

Více

Reostat, potenciometr

Reostat, potenciometr Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 egistrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

4.2.15 Rezistory, reostat

4.2.15 Rezistory, reostat 4.2.15 Rezistory, reostat Předpoklady: 040214 Př. 1: Sestav obvod složený z žárovky, potenciometru a baterie. Zapoj potenciometr jako: a) reostat b) potenciometr Vyzkoušej, v jakém rozsahu je možné regulovat

Více

Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment)

Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment) Označení: EU-Inovace-F-8-03 Předmět: fyzika Cílová skupina:

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D. ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D. třední škola, Havířov-Šumbark, ýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_42_19 Tepelné motory

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové

Více

Datum, období vytvoření:

Datum, období vytvoření: Anotace: Identifikátor materiálu: EU-OPVK-ICT2/3/1/3a Datum, období vytvoření: únor 2013 Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vzdělávací obor, tematický okruh: Stacionární magnetické pole Předmět: Fyzika

Více

Měření účinnosti rychlovarné konvice

Měření účinnosti rychlovarné konvice Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření účinnosti rychlovarné konvice Označení: EU-Inovace-F-8-13 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor: Mgr.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Zákony elektrického

Více

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření proudu

Více

Látky. Látky pevné, kapalné a plynné. Částicová stavba látek. Vzájemné silové působení částic. Prvek a sloučenina. Vlastnosti atomů a molekul

Látky. Látky pevné, kapalné a plynné. Částicová stavba látek. Vzájemné silové působení částic. Prvek a sloučenina. Vlastnosti atomů a molekul A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Název: Studium magnetického pole

Název: Studium magnetického pole Název: Studium magnetického pole Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika, Zeměpis Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika se vyučuje ve všech ročnících. Předmět obsahuje 1 hodinu z oborou P člověk a svět práce, ve kterém bude probírána laboratorní technika, práce s ní i praktické

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9. VY_52_INOVACE_2NOV64 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Ohmův

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu R i zdroje včetně

Více

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ TÉMA Určení voltampérových charakteristik spotřebičů ÚKOLY Proměřte závislost proudu na napětí u žárovky a třech technických rezistorů a termistoru. Sestrojte jejich voltampérové

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Vytvořeno v rámci

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIK 1. ročník šestiletého studia

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 17. 10. 2012 Pořadové číslo 05 1 Kmitavý pohyb Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 5 Magnetické pole Pro potřeby

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem (práce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / F. průřezová témata: zkratky: II.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / F. průřezová témata: zkratky: II. I. název vzdělávacího oboru: FYZIKA (F) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Fyzika spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Vzdělávací

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE Experiment P-17 SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE CÍL EXPERIMENTU Studium základních vlastností magnetu. Sledování změny silového působení magnetického pole magnetu na vzdálenosti. MODULY A SENZORY PC

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávání v předmětu fyzika: vede žáka ke zkoumání přírodních jevů a jejich souvislostí s využitím různých metod poznávání (pozorování, měření,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta Václav Piskač, Brno 2015 Pro výuku elektrických obvodů jsem připravil níže popsanou sadu součástek. Kromě nich je k práci nutný multimetr, spojovací vodiče a plochá baterie.

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

CZ.1.07/1.1.16/01.0030. Motivace žáků ZŠ a SŠ pro technická povolání. V Brně dne 10. září 2014

CZ.1.07/1.1.16/01.0030. Motivace žáků ZŠ a SŠ pro technická povolání. V Brně dne 10. září 2014 CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro technická povolání V Brně dne 10. září 2014 Aktivity v roce 2013/2014 20 zapojených ZŠ Den na střední 37 dovednostních workshopů, 35 motivačních workshopů

Více

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3 Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3 Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast: Fyzika Vzdělávací

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více