Autor Použitá literatur a zdroje Metodika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor Použitá literatur a zdroje Metodika"

Transkript

1 Pořadové číslo 1-8r. Název materiálu Parní stroj Autor Použitá literatur a zdroje Metodika RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a Hradec-Kralove-podzimneparni-aktualizovano/ html novace-v-ocelich-2009 Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Parního stroje, parní a plynové turbíny - F-8.r Parní stroj - zápis, animace ( klikneme-li na lokomotivu, otáčí se ) 2... Práce s textem - vyhledání odpovědí na 4 otázky + 1 úkol ( vlak je odkaz na zdoj informací ) 3... Ukázka s komentářem - tučňák je odkaz na internetovou animaci parního stroje fotografie dokumentující využití páry i dnes 4... Parní turbína - obrázek s popisem 5... Princip parní turbíny, obr., účinnost a využití, foto Přiřazovací cvičení - porovnání účinnosti parního stroje a parní turbíny 6... Plynová turbína - popis a použití, obrázek 2-8r. Spalovací motory 1 RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a Stroke-Engine.gif /autoclub.html / Tento materiál je vytvořen na podporu výuky spalovacích motorů ( úvod + čtyř-dobý zážehový m. ) - Fyz - 8.r. tučňák označuje vždy odkaz na zdroj dalších materiálů, Spalovací motory - rozdělení + odkaz na historii 2...čtyř-dobý zážehový motor - odkaz na vynálezce - animace činnosti motoru - popis činnosti dle pracovních dob motoru 3... Řez motorem s popisem Odkaz na úkol ( procvičení správného přiřazení pojmů - řez motoru ) 4... Čtyřválcový čtyřdobý zážehový motor - animace činnosti Odkaz na test znalostí on-line

2 3-8r. Spalovací motory 2 RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Doc.Dr.Ing. Karel Rauner : Fyzika pro ZŠ a /big jpg cnologia/comosehacen/diesel.gif l_cycle_anim.gif /2008/12/ thread.php?tid= age.php?pid= age/1914_slavia- Diesel_10_HP_Dvoutaktn%C3% AD_- _Brat%C5%99i_Pa%C5%99%C3%ADkov %C3%A9_-_Napajedla/20799_7- Dvoutaktn% C3%AD_Motor_Slavia.JPG 5... Úkol - popis řezu motoru - přiřazování správných názvů přetažením pojmů - odkaz na kontrolu správného řešení Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Spalovacích motorů ( dvoudobý zážehový motor, vnětové motory, speciální typy motorů ) - Fyz. 8.r. tučňák označuje vždy odkaz na další materiály 1... Dvoudobý zážehový motor - animace, popis, obrázek veterána je odkaz na soubor dalších fotografií, odkaz na další informace 2... Vznětový motor - odkaz na zdroj info o vynálezci, animace činnosti vznět.motoru, popis, popis činnosti čtyřdobého vznět.m., obrázky použití, - odkaz na test znalostí on-line 3... Dvoudobé vznětové m. - odkaz na nejsilněší motor na světě, využití dvoudobých dieslů dříve a nyní 4...Wankelův motor - animace činnosti, odkaz na info o vynálezci, foto použití 5... Kvaziturbína - animace činnosti i nový návrh 6... Hvězdicový a Stirlingův motor - stručný popis a animace činnosti zvláštních typů motorů 7... Skrývačky - kliknutím se odkreje určený čtvereček, skrytý obrázek je ukázka motoru ( přetažením obdélníku s názvem určíme typ motoru )

3 _aktual&c=a051030_225509_ak_aktual _fdv 27/diamond-aircraft-predstavil-letadlas-dieselovymmotorem rling-engine-animation time_jobs_whos_looking_now_summer _2008.html 4-8r. Reaktivní motory základní školy a víceletá gymnázia, /default.aspx reacteur_anime.gif Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Reaktivních motorů Fyz. - 8.r Reaktivní motory - princip, Heronova baňka 2... Proudové motory - princip, animace, fotografie různých využití 3... Raketový motor - princip, foto motoru na kapalná paliva, schema jeho činnosti, schema motoru na tuhá paliva, fotografie možného použití 4... Srovnání principu činnosti proudového a zážehového motoru, přiřazení názvů pracovních dob přetažením, fotografie vyžití a porovnání raketových, proudových a zážehových motorů 5... Otázky na závěr - odpovědi pod roletkou, odkaz ( fotografie ) na text, kde lze vyhledat odpověď na poslední dvě otázky

4 5-8r. Elektrostatika c= hnologie-motory.html or:solidrocketmotor_cz.svg info.cz/document=rekordni_automobily/rekord ni_automobily základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus sit/sesit.html andegraaf ry/animations/che1.2-an-atoms.shtml view /01_15_Ondrusek.html _pole/elstat_kyvadelko.html Tento materiál je určen pro výuku Elektrostatiky Fyz. 8.r., lze použít i při výuce mat-fyz. semináře a PČ- laboratorní techniky 1... historický úvod 2... příklady - elektrovaná tělesa 3... animace - zelektrování tělesa třením 4... vyzkoušej si - jednoduché pokusy ( závěr pod roletkou ) 5... el. náboje a jejich vzájemné sil. působení (obdélníky k odkrytí ) 6... zjišťování druhu náboje pokusy ( přesouvací kolečka ) 7... Elektrostatické kyvadélko - nákres a popis, odkaz na model ( strana 11 ) 8... Elektroskop - nákres, popis a návod na výrobu jednoduchého elektroskopu 9... Van de Graaffův generátor - animace s popisem, foto a odkaz na fot. na netu Kouzelný hřeben - pomůcky, pokus, efekt : zvětšení věty po kliknutí, vysvětlení pokusu Elektrostatické kyvadélko Elektrické pole - siločáry v okolí nábojů ( skryto pod roletkou ), úkol

5 6-8r. 7-8r. Atomy a ionty Šíření tepla 06/06_03_Benesova.html sit/sesit.html základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus tricke_vlastnosti_latek.html c.php ry/animations/che1.2-an-atoms.shtml ny/iony/2 základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus cyklopedie Kontrola úkolu ze strany 12 Tento materiál ve vytvořen na podporu výuky Stavby atomu, vzniku iontů - Fyz 8.r 1... Úvodní strana, atomium - fotografie, data 2... Vývoj představy o modelu atomu 3... Model atomu - popis + přepínač na procvičení popisu 4... Atom - zápis, odkaz na animace atomových struktur He a H, elektrický náboj 5... Neutrální atom, vznik kladných a záporných iontů, modely ( postupně odkrývat pod roletkou ) 6... Test - procvičení získaných znalostí 7... Popis atomu - přetažením umístit názvy na správná místa, kontrola vypracování = tlačítko kontrola nás směřuje na stranu 3 Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Šíření tepla ( Fy 8.r. ) 1... Šíření tepla - 3 způsoby ( skryto - objeví se po kliknutí ) - ke každému způsobu v jakém prostředí a přepínač na příslušnou stránku 2... Vedením - vodiče a nevodiče, obrázky k vedení tepla, pokus + otázka, odpověď se po kliknutí zvětší, tlačítko pro návrat na stranu 1

6 rgie/vedetkul.htm naty.php? Bn%C3% /view #záření Prouděním - samovolné a nucené, obrázky s příklady, tlačítko pro přechod na stranu Papírový hádek - výroba pomůcky na demonstraci proudění vzduchu - perem doplnit vysvětlení, tlačítko pro přechod na stranu Zářením - infračervené a ultrafialové, obrázky příkladů - černá a bílá barva, tlačítko pro přechod na stranu Šíření tepla v různých prostředích - animace, vysvětlení způsobů a přiřazení pojmů přetažením 8-8r. Magnetické pole RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia, wse&page=291 gn_pole/stac_mp.html Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Magnetismu v 6.roč., lze použít při opakování a procvičení učiva v 8.roč. tučňák je vždy odkaz 1... Magnetické pole - magnetovec - magnetická síla 2... Magnet - popis magnetu 3... Typy magnetů 4... Póly magnetu - doplnění vět přetažením slov - odkazy na animace 5... Magnetické pole a magnetické siločáry, odkaz na aplet 6... Magnetické siločáry a magnetka v mag. poli ( její směr ), odkaz na animaci

7 9-8r. Magnetické síly a mag. pole ad_lo_res.html?id= Path=26 /magnetizmus/ucivo.html magneticlines/index.html magneticlines2/index.html RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia, wse&page=galerie&lpage=291 &galerie=magnetka /turisticka-buzola.html astlatek/magvlastvykl.htm rewdrivers/index.html Magnetické siločáry - zápis - odkazy na simulace uvedení 1 a 2 magnetů na povrch pokrytý železnými pilinami ( lze měnit polaritu magnetů ) 8... Magnetické siločáry - fotografie - odkaz na fotografie magnetický polí různých 3D magnetů 9... Magnetismus - hra Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Magnetismu v 6.roč., lze použít při?opakování a procvičování učiva v 8.roč. tučňák označuje vždy odkaz 1... Magnetické síly -feromagnetické a nemagnetické látky - přetažením přiřadit k obrázkům správné názvy 2... Elektromagnet 3... Užití magnetů ve špercích, Polarita magnetů - obrázky, úkol : doplnění vět, správná odpověď se ukáže po kliknutí 5... Severní pól se nedá oddělit od jižního, pod žlutým obdélníkem doplnění věty a pod roletkou demonstr. obrázek, odkaz na animaci - posunutím nůžek k magnetu se magnet rozdělí a vzniknou 2 magnety (N-S), Magnetické pole Země - J. a S. mag. pól, kompas, buzola, mag. střelka, obrázky - odkaz na čes. astron. společnost ( zde je zajímavý text o pohybu magnet. polů Země a o možnosti přemagnetování - obr. Vpravo má severní mag. pól v blízkosti severního zeměpisného pólu 7... Dvojitá magnetka 6... Přetažením pojmenuj správně obrázky ( kompas, buzola, magnetka )

8 10-7r. 11-7r. Hydraulické zařízení Archimedův z. RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus ach_a_plynech.htm y_lis.svg RNDr. Martin Macháček, CSc. : Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus? wt53bi2exuwix4ougmotflshxp1pgqi2tl84jbqc?a ksdwy how_version&id=57440&hit= fcsvrdo3h3wgl6m_qep_zlowfj5ykqrvqlyq? l 5i9Y8ysmA Test Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Hydraulická zařízení ( Fy 7.r. ) Hydraulické zařízení-schéma...schéma + vyvození výpočtu Popis... Teorie : Hydraulická zařízení - lze použít jako zápis, tučně zvýrazněný závěr, pod obdélníkem skrytý závěr zapsaný do vzorce Animace... Princip hydrauliky - animace ovládána tlačítky Hydraulický lis... schéma + zadání problému k řešení odkaz na stránku s řešením Řešení příkladu... postupné řešení pomocí návodných otázek a doplnění vět - správné odpovědi jsou skryté pod modrými obdélníky - pod roletkou zápis výpočtu Využití hydraulických zařízení... příklady použití s obrázky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Archimédova zákona ( Fy 7.r. ) Pascalův zákon...připomenutí P.zákona, obrázek, text zákona + animace - tlačítko zpět se používá až během programu, kdy se vracíme na tuto stránku z důvodu opakování zákona pro návrat zpět do programu Archimédův zákon... Teorie + vzorec pro výpočet vztlakové síly, popis jednotek a obrázek - tlačítko zpět se používá až během programu, kdy se vracíme na tuto stránku z důvodu opakování zákona pro návrat zpět do programu Animace A.zákona... Vpravo ovládací šipky pro zanořování a vynořování dřevěného špalíku, na stupnici odečítáme velikosti F a FVZ Hustoměr... odkaz na ukázku výroby hustoměru popis hustoměru + obrázky Karteziánek... odkaz na ukázku

9 12-8r. 13-8r. El. obvod El. náboj a el. proud = &img_type=1 /ucivo.html avi-u-chrastu-nad-sazavou-elektrarnu--? html C5%AFv_%C5%A1roub /09_26 základní školy a víceletá?gymnázia, = _elektronika/nejjednodu%?c5%a1%c5%a1%c3%ad_obvody vyrobce/sparkfun/propojovaci-vodice-?mm- %5BPRT-08431%5D základní školy a víceletá gymnázia,? postupné řešení pomocí návodných otázek a doplnění vět - správné odpovědi jsou skryté pod modrými obdélníky - odkazy na příslušné zákony Archimédův zákon v plynech... odkaz na ukázky s obrázky využití Archimédův zákon v praxi...a.z. v sypkých materiálech a Archimédův šroub ( odkazy, obrázky ) Tento materiál je vytvořen na podporu výuky úvodu do Elektrických obvodů ( Fy 8.r. ) El. obvod...základní prvky jednoduchého obvodu + jejich značky přiřazování přetažením značek Schématické značky... Def. scéma el. obvodu + přehled základních schématických značek Pexeso-značky... Procvičovací hra - hledání dvojic značka a název Směr proudu... schéma + zápis poučky přiřazení šipek tahem ke scématu el. obvodu Jednoduchý a rozvětvený obvod... popisy + schémata + pravidla Zabezpečovací zařízení...animace principu zabezpečovacích zařízení ( spojení obvodu ) Příklad složitější el. obvod... který spínač musí být sepnutý aby svítila určitá žárovka? Kontrola sepnutím vybraných spínačů Tento materiál je vytvořen na podporu výuky El. náboje a el. proudu ( Fy 8.r. ) El. náboj...fyzikální veličina, značka, jednotka, velikost a popis, vhodné jako zápis do sešitu

10 14-8r. základní školy a víceletá?gymnázia, elektronika/nejjednodu%?c5%a1%c5%a1%c3 %AD_obvody ts01.html základní školy a víceletá?gymnázia, elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kovy/ohm_ zakon.html 15-8r. El. odpor Ohmův zákon Atom a iont... Doplňovací tabulka - dopisování perem (opak. ) popis atomu a iontu - doplnění správného termínu - po odsunutí žlutého obdélníku El. proud... fyzikální veličina, značka, jednotka a definice vzorce pro výpočty vhodné jako zápis do sešitu Příklady... Procvičovací cvičení s řešením ukrytým pod žlutými obdélníky - lze použít pro samostatnou či skupinovou práci Ryby s el. výbojem... fotografie ryb schopných vydávat silné elektrické výboje Tento materiál je vytvořen na podporu výuky elektrického odporu ( Fy 8.r. ) El. odpor...vzorec, definice, jednotky, převodní vztah cvičení - převody jednotek ( kontrola po kliknutí ) Odpor závisí na... Věty o závislosti odporu, vzorec s popisem veličin příklad - kontrola pod obdélníkem odkaz na tabulku rezistivitit některých látek Rezistory... Značka, popis, rozdělení + obrázky Tahem přiřazení názvu k obrázku Závislost na teplotě... rozdělení na vodiče, nevodiče a izolanty, supravodivost Převody jednotek... doplňovací cvičení pro samostatnou práci ( procvičování ) Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Ohmova zákona ( Fy 8.r. ) Ohmův zákon...text zákona, vzorce odkaz na animaci příklady, kontrola pod obdélníkem Pokus... Popis + schéma foto zapojení + video pokusu Závislost I na U... Tabulka hodnot + graf Zápis poměru = přímé úměrnosti Odkaz na encyklopedii

11 a/el_proud/vedeni_proudu/?kovy/ohm_zakon _vysledky.html základní školy a víceletá?gymnázia, macnost/ostatni/rezistor/ r. 17-8r. Zapojování rezistorů Reostat základní školy a víceletá gymnázia, Prometheus tni-otazky-z-fyziky-elektricky-proud-vyroba-aprenos-el-?energie elektrina/el_proud/vedeni_proudu/kovy/reost at_a_potenciometr.html Applet Ohmův zákon Příklady... procvičovavací cvičení odkaz na stránku s řešením Řešení příkladů... postupné odkrývání pomocí roletky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Zapojování rezistorů ( Fy 8.r. ) Sériové zapojení...schéma + vyvození výpočtu popis + užití Paralelní zapojení... schéma + vyvození výpočtu popis a užití Výpočet odporu... Hodnota odporu lze odvodit podle označení barevnými proužky odkaz na prográmek, který určí hodnotu odporu podle barevných proužků a naopak k určitému odporu najde jeho označení barevnými proužky Příklady sériového zapojení... schéma + zadání problému k řešení, řešení příkladů pod obdélníkem či roletkou Příklady paralelního zapojení... zadání příkladů se schématy jejich řešení je skryté pod žlutými obdélníky Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Rezistorů s proměnným odporem ( Fy 8.r. ) Reostat...schéma + princip reostatu Popis reostatu... Přiřazování správných názvů posunutím pojmů k šipkám u obrázku - kontrola dole na stránce Potenciometr... Princip potenciometru + schéma Typy potenciometrů... Přiřazování správných názvů posunutím pojmů k šipkám v obrázku odkaz na stránku s řešením Opakování... procvičovací příklady na sériové a paralelní řazení odporů - postup a řešení příkladů je pod obdélník

12 18-8r. El. napětí, měření proudu a napětí ektrina/2-1.htm htm %20p%F8ep%EDna%E8/ cka/elektronicke_soucastky/potenciometr.html 22-ohm-1-1-A.html pristrojove-knofliky = základní školy a víceletá gymnázia,? tni-otazky-z-fyziky-elektricky-proud-vyroba-a-?prenos-el-energie elektronika/nejjednodu%c5%a1%c5%?a1%c3 %AD_obvody - lze použít k samostatné práci, společnému procvičování nebo jako cvičný test Tento materiál je vytvořen na podporu výuky El. napětí, měření proudu a napětí ( Fy 8.r. ) Měření el. proudu...obrázek, značka, schéma zapojení ampérmetru + pravidla, galvanometr Ampérmetr... Doplňovací tabulka + text ( perem ) Dokreslení schématu zapojení + přetažení ampérmetru do schématu?animace - měření I... Po správném sestavení obvodu a sepnutí spínače obvodem začne protékat proud a ampérmetr jej změří ( zapojit nejprve 1 žárovku, potom 2 a pozorovat změnu ) El. napětí... Fyzikální veličina, značka, jednotka, schéma Měření el. napětí... voltmetr, způsob zapojení, schéma, multimetry Voltmetr...Doplňovací tabulka + text ( perem ), Dokreslení schématu zapojení + přetažení voltmetru do schématu Animace - měření U... nastavíme kde chceme měřit napětí ( na 1, na 2 nebo na 3 žárovkách ), po sepnutí spínače obvodem začne protékat proud a voltmetr změří příslušné napětí, pozorovat změnu

13 19-8r. 20-9r. Energie Energie II. <i>obr. energie</i> Dostupné z:? w_p_e.htm <i>mechanická energie</i> Dostupné z:? vo/8/1_04.html Energie pohybová. <i> [online] [cit ].?Dostupné z: o/8/1_05.html Energie polohová. <i> [online] [cit ].?Dostupné z: o/8/1_06.html <i>zákon zachování energie</i> Dostupné z:? vo/8/1_07.html Polohová a pohybová energie. <i> [online] [cit ?10-02]. Dostupné z: nergie/energievykl.htm Vodíkový palivový článek. <i> [online] [cit ]. Dostupné z:? vy-palivovy-clanek-pohon-budoucnosti.html <i>tokamak</i> Dostupné z: c6859c.jpg Tento materiál je vytvořen na podporu výuky Energie - Fyzika 8.ročník Energie...pojem, jednotky, převod, druhy energií, obrázky Pohybová en....def., závisí na..., vztah pro výpočet, příklad, zápis a řešení se objeví po kliknutí na modrý obdélník Polohová en....def., závisí na..., vztah pro výpočet, příklad,?zápis a řešení se objeví po kliknutí na modrý obdélník Přeměny energií...zápis + příklady (obr.) Zákon zachování energie...zápis, obrázek, odkaz na stránku s výkladem a testem znalostí Tento materiál je vytvořen na doplnění výuky výroby a využití energií- F 9.r. Energie...nové technologie - úspory, oba rámečky jsou animace - po kliknutí se zvětší Technologie...nové tech. a experimentální tech. odkaz na tokamak a na en. z atmosféry Palivové články...základní informace Tokamak...princip, odkaz zpět

14 Ekologické bydlení. In: <i> [online] [cit ]. Dostupné z:? Tepelné čerpadlo. In: <i>wikipedia</i>: <i>the free encyclopedia</i> [online]. San Francisco (CA): Wikimedia?Foundation, [cit ]. Dostupné z: C4%8Derpadlo Odsávání elektřiny z atmosféry se má stát zdrojem energie budoucnosti. In: <i> [online].?2010 [cit ]. Dostupné z: odsavani-elektriny-z-atmosfery-se-?ma-statzdrojem-energie-budoucnosti.html Sluneční elektrárna se Národnímu divadlu vyplácí. In: <i> [online] [cit ].?Dostupné z: Solární kolektory heatpipe - kolektory. In: <i> [online] [cit ]. Dostupné?z: Čerpadla šetří Vaše peníze. In: <i> [online] [cit ]. Dostupné z:? Chladnička a mrazák. In: Úspory...jednoduché příklady úspor + odkazy Tepelné čerpadlo...princip + schéma Tabulky...porovnání výkonu a spotřeby světelných zdrojů

15 <i> [online]. [cit ]. Dostupné z:? Jak si vybrat světelný zdroj. In: <i> [online] [cit ]. Dostupné z:? LED Technologie. In: <i> [online]. [cit ]. Dostupné z:

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Název materiálu Autor Použitá literatur a zdroje Metodika. Doc. Dr. Ing. Karel Rauner : Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus 2006

Název materiálu Autor Použitá literatur a zdroje Metodika. Doc. Dr. Ing. Karel Rauner : Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus 2006 Pořadové číslo 1-8r. Název materiálu Autor Použitá literatur a zdroje Metodika Spalovací motory 1 Doc. Dr. Ing. Karel Rauner : Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Fraus 2006 RNDr. Martin Macháček, CSc.

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Poř. číslo III-2-F-II-1-7r. III-2-F-II-2-7.r. Název materiálu Vlastnosti kapalin Hydraulická zařízení Autor Použitá literatura a zdroje Metodika http://www.quido.cz/osobnosti/pascal.htm. http://black-hole.cz/cental/wp-content/uploads/2011/04/spojene_nadoby.pdf

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Pořadové číslo 1-7.r. Název materiálu Poměr 1 Autor Použitá literatura a zdroje Metodika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. - doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. : Matematika 2 pro 7.ročník základní školy, Prometheus

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta Václav Piskač, Brno 2015 Pro výuku elektrických obvodů jsem připravil níže popsanou sadu součástek. Kromě nich je k práci nutný multimetr, spojovací vodiče a plochá baterie.

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

Magnetické vlastnosti látek část 02

Magnetické vlastnosti látek část 02 Magnetické vlastnosti látek část 02 A) Výklad: Feromagnetický materiál jedná se o materiál, který snadno podléhá magnetizaci stává se magnetem. (prostudovat - viz. kapitola 1.16 Jak si vyrobit magnet?)

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Eva Bochníčková Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data formou grafu; porovná získanou závislost s

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Měření účinnosti rychlovarné konvice

Měření účinnosti rychlovarné konvice Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření účinnosti rychlovarné konvice Označení: EU-Inovace-F-8-13 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor: Mgr.

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 203 Klíčová slova: rezistor,

Více

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo 5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo Kompetence k učení Opakování látky 6. ročníku vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektrický

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika. 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika. 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 5.9 Člověk a příroda 5.9.1 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku. 6. ročník 1 hod. týdně, 7., 8. a 9. ročník 2 hod. týdně. Sportovní

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 9. 1. 2014

Více

Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie. Kat. číslo 107.7102

Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie. Kat. číslo 107.7102 Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie Kat. číslo 107.7102 Strana 1 z 21 OBSAH Obsah...2 1. Didaktické poznámky k sadě...3 2. Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie...3 3. Výukové předpoklady...4

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov ZÁKLADÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRPČCE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvoření materiálu Ročník, pro který je materiál určen Vzdělávací obor tématický okruh ázev materiálu, téma,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

FYZIKA Střídavý proud

FYZIKA Střídavý proud Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Střídavý

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

FYZIKA Elektrický náboj

FYZIKA Elektrický náboj Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Elektrický

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více