Koncepce rozvoje školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje školy"

Transkript

1 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Koncepce rozvoje školy Leden 2012 prosinec 2014 Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které bude děti dlouhodobě motivovat k chuti chtít vědět, chtít vědět víc. V pedagogické radě projednáno: Školská rada se ke koncepci záměrů rozvoje školy vyjádřila:

2 I. Realizační resumé 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Sídlo Česká Ves, Makarenkova 414 Ředitelka školy Mgr. et Bc. Zdeňka Blišťanová Zástupkyně ředitele Mgr. Milada Podolská Právní forma Příspěvková organizace IČO DIČ CZ IZO REDIZO Zřizovatel: Obec Česká Ves Jánského Česká Ves Součástí školy: Školní družina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO: Historie, poslání školy Historie: - září 1964/65 byl zahájen provoz v nové 21 třídní pavilónové škole. - prvním ředitelem školy se stal Mgr. Jindřich Jermář. - ve školním roce 1991/1992 se ujímá řízení školy Mgr. Jaroslav Vudmaska /1997 se přes Moravu přehnala přírodní katastrofa povodeň. Celková škoda byla odhadnuta na více než 17 milionů korun. Byli jsme nejvíce zasaženou základní školou ze všech škol a školských zařízení v okrese Jeseník. - školní rok 1997/98 zahájen a výuka nebyla ohrožena v tomto roce byla také otevřena nová tělocvična, poté i lehkoatletický areál. - škola začala fungovat v roce 1998 jako jeden právní subjekt pod základní školu byla převedena jídelna. - v současné době má škola kolem 290 žáků, přibližně 24 pedagogických pracovníků, 6 správních zaměstnanců a 5 pracovníků školní jídelny. 2

3 Poslání: Škola Česká Ves místo, kde získávají žáci základní vzdělání, kde pracuje kvalitní pedagogický sbor, který vede žáky k utváření klíčových kompetencí a motivuje je k celoživotnímu vzdělávání. Zřizovatelem školy je obec. 1.3 Co je předmětem základní školy Poskytujeme základní vzdělávání, které je spojeno s povinností školní docházky. Základní vzdělávání je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních. 1.4 Klíčové osobnosti organizace Ředitelka školy absolventka studia Školský management (FF Univerzita Palackého Olomouc). Zástupkyně ředitelky absolventka kurzu Kvalifikační studium pro vedoucí pracovníky (NIDV Olomouc). Výchovná poradkyně absolventka Studia pro výchovné poradce. Metodik prevence absolventka studia pro Metodik prevence rizikového chování. Koordinátorka ŠVP absolventka studia Koordinátor ŠVP. 1.5 Popis absolventa ZŠ Česká Ves, okres Jeseník Profil absolventa 9. třídy: Vzděláváme své žáky tak, aby absolvent znal a rozvíjel své schopnosti a v souladu s reálnými možnostmi je uplatňoval při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Žák 9. třídy by si měl osvojit strategii učení a měl by získat motivaci pro celoživotní vzdělávání. Měl by umět logicky uvažovat a být schopen řešit problémy. Absolvent naší školy by měl být schopen rozvíjet a chránit své fyzické a duševní i sociální zdraví, měl by být za ně zodpovědný. Měl by umět komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT. Bude umět spolupracovat a respektovat práci druhých, měl by být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, k jejich kulturám. Absolvent naší školy je připraven k tomu, aby se projevoval jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, která umí uplatnit svá práva a povinnosti. 3

4 1.6 Popis okolí Jsme škola, která má většinu žáků z obce Česká Ves. V obci je stěžejní podnik Řetězárna Česká Ves, ve kterém je zaměstnána v dělnických profesích velká část rodičů našich žáků. Ve vesnici jsou dvě MŠ, se kterými úzce spolupracujeme, jen v jednotlivých případech volí rodiče z České Vsi při nástupu dětí do 1. třídy základní školu jinou. Ležíme na trase mezi Jeseníkem a Písečnou. Škola v Písečné má jen 1. stupeň, jejich spádovou školou pro 2. stupeň je Základní škola Supíkovice, ale rodiče žáků dávají přednost naší škole. V posledních letech získáváme i žáky z Jeseníku. Konkurencí pro nás je Gymnázium Jeseník, kam na osmileté studium odchází asi 3 5 dětí z páté třídy. Škola v České Vsi je škola s velmi dobrým materiálním vybavením a s velmi dobrou pověstí. V posledních letech dochází na naši školu čím dál více žáků bydlících mimo Českou Ves. Školní rok Počet žáků 2005/ / / / / / Finanční aspekty Financování školy je vícezdrojové, minimálně ze dvou zdrojů. Ze strany státu a ze strany zřizovatele. Získáváme finanční zdroje i na základě doplňkové činnosti, darů od sponzorů, finanční prostředky jsme získali i zapojením do projektů ESF. Příjmy: Dotace od KÚ Olomouc Dotace od obce Tržby za obědy Úroky Ostatní výnosy Poplatky ŠD a ŠK Použití Fondu rezerv Jiná činnost Dotace BESIP ÚAMK 4

5 Výdaje: Výdaje od KÚ Olomouc Výdaje z dotace od obce Výdaje z jiné činnost Výdaje BESIP 1.8 Strategické zaměření organizace (vycházíme z koncepce MŠMT, ze záměrů Dlouhodobého rozvoje Olomouckého kraje a ze zpracované analýzy naší školy) Chceme udržet velmi dobrou pověst školy a to: - zajištěním kvalitní výuky v bezpečném a tvořivém prostředí, - zvýšením aprobovanosti učitelů, zkvalitněním DVPP podle potřeb plánu školy, - najít další možnosti jak otevřít školu veřejnosti, - nacházet další způsoby prezentace školy, - získáváním žáků z okolních obcí a města Jeseník, - dalším zlepšováním kvality programu ŠVP VLNKA. 5

6 II. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika produktů Výchovně vzdělávací činnost: ŠVP VLNKA Stravovací služby Pohostinská činnost Pronájem tělocvičny Pronájem učeben Zájmová činnost zájmové útvary zřizované školou zájmová činnost sdružení DUHA Jeseník pobočka ZUŠ Jeseník 2.2 Charakteristika činnosti a zákazníků Výchovně vzdělávací činnost: ŠVP VLNKA: V vědomosti L lidskost N nápady K kamarádství A aktivita - kvalitní výuka a kvalitní pedagogický sbor - výuka plavání v rámci tělesné výchovy od třídy - lyžařský výcvik v 5. a 7. třídě - velký počet zájmových útvarů Stravovací služby: poskytujeme polední stravu (1 výběr) - obědy pro žáky a zaměstnance naší školy - obědy pro cizí strávníky o Pension pro seniory Česká Ves vlastní odvoz o Mlékárna Sever Česká Ves o OÚ Česká Ves o soukromé osoby - obědy pro cizí strávníky s rozvozem o Základní škola speciální Jeseník o soukromé osoby 6

7 Pohostinská činnost - příprava občerstvení na akce o TJ Řetězárna Česká Ves o OÚ Česká Ves - rozvoz obědů Pronájem tělocvičny - TJ Řetězárna Česká Ves - Hasiči Česká Ves - DUHA Jeseník - Lesy Jeseník Kůrovec - TJ Jeseník - HAKO Jeseník - Hasičský záchranný sbor - Auto Hobby Česká Ves - AutoCont Jeseník - MC Krteček Jeseník - soukromé osoby Pronájem posilovny: celodenní pronájem 4 x týdně Josef Gažák Pronájem učeben Zájmová činnost: - zájmové útvary zřizované školou: kroužek keramiky, kopaná, hra na kytaru - zájmová činnost sdružení DUHA Jeseník, která na základě smlouvy zřizuje kroužky pro naše žáky na naší škole: angličtina, pohybové hry, florbal, basketbal, atletický kroužek, volejbal, malý výtvarník - pobočka ZUŠ Jeseník na naší škole obor: klavír, keyboard, kytara, housle, flétna 2.3 Popis konkurence Výchovně vzdělávací činnost: Základní škola Jeseník městská škola s velmi dobrým materiálním vybavením. Gymnázium Jeseník obor osmileté studium, pro nás jednoznačně konkurence, každý rok z 5. třídy naší školy odchází několik nejlepších (prospěchově) žáků. Základní škola Písečná jen první stupeň, pro žáky na druhý stupeň je spádově určena ZŠ Supíkovice, ale rodiče (až na výjimky) žádají o přijetí na naši školu. 7

8 Stravovací služby: poskytujeme pouze jedno teplé jídlo denně Penzion Šafrán Česká Ves snídaně, obědy, večeře Hotel Zlatý chlum Česká Ves snídaně, obědy, večeře Hostinec Nádraží Písečná - rozvoz obědů do místa bydliště mají vyšší cenu Pohostinská činnost: tato činnost je využívána ojediněle pro místní potřeby. Pronájem tělocvičny: 200 Kč na hodinu Jiné tělovýchovné zařízení v České Vsi není. Tělocvična při ZŠ Jeseník Kč na hodinu Víceúčelová hala Jeseník 500 Kč na hodinu Pronájem posilovny: 20 Kč na hodinu Posilovna Jeseník 50 Kč na hodinu Posilovna a solární zařízení 60 Kč na hodinu Pronájem učeben: volební místnost Zájmová činnost: zájmové útvary zřizované školou zájmová činnost sdružení DUHA Jeseník pobočka ZUŠ Jeseník Konkurence: TJ Řetězárna Česká Ves kopaná TJ Jeseník tenis, stolní tenis, florbal, DUHA Jeseník, středisko volného času - 40 kroužků ZUŠ Jeseník Soukromá základní umělecká škola - taneční, s. r. o 8

9 2.4 Charakteristika významných dodavatelů Služby: RWE Severomoravská plynárenská - plyn United Energy Trading, a.s. el. energie JVS Jeseník voda Pojišťovna Kooperativa Kontakt Golová Šumperk zpracování mezd Revize, servis: BOZP servis PO servis El. zařízení - revize Kotelny revize Hromosvody, vytápěné žlaby - revize Plynové zařízení revize Tělovýchovné nářadí revize Kontrola spalinových cest, měření malých zdrojů Deratizace Monitorování školy pomocí systému CCTV (revize el. zařízení) J. Romaněnko J. Smékal, Babinská Dostál, Lukeš Dostál, Lukeš Škoda, Krhánek J. Mikulecký ROTN spol. Čupr Company Pěček Morong Sluko, s.r.o. Škola Pomůcky: Studio 4 SEVT Print Praha a.s. Ivo Nosek Papír plus Knihkupectví Kanzelberger P. Vinkler Jeseník chemické produkty Elektro Plus Jeseník Jídelna Viden plus a.s. Nowaco ČR s.r.o. EVEREST Jeseník Selská pekárna Jeseník Hruška s.r.o. MK Fruit Brno LACTO Morava, a.s. 9

10 2.5 Vnitřní zdroje organizace Nehmotné zdroje ŠVP VLNKA - kvalitní vzdělávací program (V vědomosti, L lidskost, N nápady, K kamarádství, A aktivita) Logo školy - základem naší práce je vzdělávání dětí, našim specifikem je výuka plavání od 1. do 5. třídy - naši žáci dosahují velmi dobrých úspěchů (v okresních, krajských i celorepublikových kolech) v pěveckých, recitačních, tělovýchovných, matematických, cyklistických, výtvarných soutěžích, šachových turnajích. Finanční zdroje - hlavní činnost 98% - jiná činnost 2% - projekty (ESF,...) - sponzorské příspěvky Hmotné zdroje - vnitřní vybavení školy o počítačová učebna o multifunkční místnost o nábytek, pomůcky - vnitřní vybavení stravovny - auto na rozvoz obědů - stroje na údržbu školy traktor, fréza, sekačka, 10

11 Lidské zdroje Na naší škole pracuje přibližně 20 pedagogických pracovníků (pozice: ŘŠ, ZŘŠ, VP, MP, KŠVP, učitel, vychovatelka, asistentka) a asi 10 nepedagogických pracovníků (pozice: účetní, školník, uklízečka, vedoucí školní jídelny, kuchař, pomocný kuchař) Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 88 Učitelé 2. stupně 88 Vychovatelky ŠD 83 Asistentka pedagoga 100 III. Organizační struktura, personální zajištění, vedení firmy 3.1 Organizační struktura organizace 3.2 Personální zajištění (2011/2012) ředitel školy zástupkyně ředitele školy výchovný poradce metodik sociálně patologických jevů koordinátor ŠVP oblast BOZP požární technik zdravotník školy Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Lenka Blašková Mgr. Zdeňka Blišťanová, Sylva Surá evidence Miroslav Wrožyna Ludmila Šimonová 11

12 Třídní učitelé: 1. A Mgr. Dagmar Černilová 1. B Mgr. Blanka Sobalová 2. třída Mgr. Irma Jásková 3. A Mgr. Naděžda Horáková 3. B Mgr. Rostislav Kolich 4. třída Mgr. Kateřina Halouzková 5. třída Mgr. Iveta Skřivánková 6. A Mgr. Josef Zbýňovec 6. B Mgr. Marcela Janíčková 7. třída Mgr. Zdenka Jaroňová 8. A Mgr. Jiří Štěpán Truneček 8. B Mgr. Leona Steigerová 9. třída Mgr. Jarmila Procházková Netřídní učitelé: Mgr. Lenka Blašková Mgr. Tamara Šašvatová Mgr. Jarmila Rotterová Marcela Řezníčková Vychovatelky: školní družina školní klub Asistentky pedagoga: asistentka pedagoga asistentka pedagoga asistentka pedagoga pro žáky ze soc. znevýhodněného prostředí Eva Franklová Ludmila Šimonová Gabriela Janáčiková Gabriela Janáčiková Jana Burešová Jana Komínková Správní zaměstnanci: THP pracovnice Sylva Surá vedoucí školní jídelny Michal Švec pracovnice školní jídelny Alena Brašíková, Ivana Poulíková, Marie Vašíčková, Alena Berková školník Miroslav Wrožyna uklízečky Marie Wolfová, Lenka Vacková, Pavlína Sucháncová, Ludmila Kubaníková 12

13 Personální zajištění zajišťuje vedení školy - výběr prac. personálu = proces získávání požadovaných pracovníků + přidělení jim příslušných funkcí podle organizačního schématu (vytvořeného pro splnění cíle školy) - provádí se kontinuálně (není to jednorázová činnost) Činnosti při výběru pracovníků: 1. nábor identifikace a ocenění kvalifikovaných kandidátů 2. výběr nejvhodnější kandidáti na prac. místo za odpovídající odměnu 3. umístění na odpovídající místa 4. zaučení příprava dovedností zaměstnanců pro požadavky nového zaměstnání (uvádějící učitel) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání Plán DVPP Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Plán DVPP - v rámci celoživotního vzdělávání na vysoké škole MENDELU Brno - Koordinátor ICT (Mgr. Milada Podolská) 3.3 Styl a kvalita vedení organizace Styl vedení - situační vedení: Ve škole uplatňujeme dva styly vedení Pedagogičtí pracovníci koučování Nepedagogičtí pracovníci přikazovací styl 13

14 IV. Přehled získaných údajů o škole 4.1 Rozvojový záměr organizace Udržet si pozici školy s velmi dobrými vzdělávacími i výchovnými výsledky. 4.2 Hodnocení stavu Pro hodnocení analýz využiji tuto stupnici: Analýza vlivů makroprostředí PEST analýza Politické: změny legislativy -1 politická stabilita 0 podpora školství 0 Sociální: stálost pracovního místa +1 chtít pracovat na naší škole +1 demografický vývoj v naší obci 0 Technologické: modernizace pomůcek +1 výdaje na nové pomůcky 0 rychlý vývoj infor. technologií +1 Ekonomické: finanční ohodnocení práce -1 investice do školství -1 Demografický vývoj Září školního roku Počet dětí Počet tříd Zpracováno: Obec Česká Ves

15 Dotazník školního klimatu otázky (výroky): rodiče: školní rok 2008/2009 školní 2009/2010 rok školní 2010/2011 rok 1 Mezi hlavní úkoly školy, kterou navštěvuje naše dítě, patří předat žákům maximum vědomostí. 2 Mezi hlavní úkoly školy, kterou navštěvuje naše dítě, patří naučit žáky spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi. 21 Jsme spokojeni s materiálním zázemím školy (vybavením a vzhledem budov, tříd, chodeb apod.) 4 Školu, kterou navštěvuje naše dítě, bychom doporučili svým přátelům a známým. 19 Třídní schůzky a konzultační dny na této škole hodnotím jako účinné, smysluplné setkání. 12 Hodnocení pomocí známek většinou odpovídá vynaloženému úsilí, vědomostem, dovednostem a kvalitě odvedené práce našeho dítěte. 11 Hodnocení chování našeho dítěte ve škole považujeme většinou za spravedlivé a objektivní. souhlasí: nesouhlasí: zdrželi se: souhlasí: nesouhlasí: zdrželi se: souhlasí: nesouhlasí: zdrželi se: souhlasí: nesouhlasí: zdrželi se: souhlasí: nesouhlasí: zdrželi se: souhlasí: nesouhlasí: zdrželi se: souhlasí: nesouhlasí: zdrželi se: (136 dotazníků) 93% 4% 3% 98% 1% 1% 95% 1% 4% 88% 5% 7% 88% 7% 5% 87% 6% 7% 93% 6% 1% (175 dotazníků) 96% 2% 2% 97% 1% 2% 95% 2% 3% 91% 3% 6% 87% 6% 7% 89% 7% 4% 87% 7% 6% (180 dotazníků) 99% 0% 1% 97% 2% 1% 95% 2% 3% 94% 2% 4% 93% 3% 4% 92% 3% 5% 90% 6% 4% 15

16 Analýza SWOT Maximalizace silných stránek a příležitostí: Je potřeba udržet: 1. Velmi dobré materiální vybavení. 2. Estetičnost prostředí a výzdoba. 3. PP se neustále vzdělávají a jsou ochotní se vzdělávat. Minimalizovat slabé stránky, maximalizovat příležitosti: Je potřeba změna: 1. Vysoký počet žáků ve třídách 2. Zvýšená administrativa Mimoškolní vyžití je na vysoké úrovni ( ŠK, ŠD, Duha, ZUŠ). Dobrá spolupráce s MŠ. Na čem je potřeba pracovat: Spolupráce a bývalými žáky Na čem je potřeba pracovat: Spolupráce a bývalými žáky Maximalizace silných stánek, minimalizace rizik: Je potřeba udržet: 1. Velmi dobré materiální vybavení. 2. Estetičnost prostředí a výzdoba. 3. PP se neustále vzdělávají a jsou ochotní se vzdělávat. Mimoškolní vyžití je vysoké úrovni ( ŠK, ŠD, Duha, ZUŠ). Dobrá spolupráce s MŠ. Je potřeba řešit: 1. Vztah rodičů k učitelům. Minimalizace slabých stránek, minimalizace rizik: Je potřeba změna: 1. Vysoký počet žáků ve třídách 2. Zvýšená administrativa Je potřeba řešit: 1. Vztah rodičů k učitelům. 2. Vyhoření, stres. 3. Přetížení pedagogů. 4. Nedocenění práce pedagogů. 5. Vliv medií, nárůst agresivity. 2. Vyhoření, stres. 3. Přetížení pedagogů. 4. Nedocenění práce pedagogů. 5. Vliv medií, nárůst agresivity. 16

17 Komentář ke SWOT analýze: Při stanovení strategie školy je potřeba klást důraz na udržení silných stránek a posílení příležitostí. Maximalizace silných stránek a příležitostí: Je potřeba udržet: 1. Velmi dobré materiální vybavení. 2. Estetičnost prostředí a výzdoba. 3. PP se neustále vzdělávají a jsou ochotní se vzdělávat. Mimoškolní vyžití je vysoké úrovni ( ŠK, ŠD, Duha, ZUŠ). Dobrá spolupráce s MŠ. Na čem je potřeba pracovat: 1. Spolupráce a bývalými žáky. Dále je potřeba minimalizovat slabé stránky a snažit se minimalizovat rizika. Minimalizace slabých stránek, minimalizace rizik: Je potřeba změna: 1. Vysoký počet žáků ve třídách 2. Zvýšená administrativa Je potřeba řešit: 1. Vztah rodičů k učitelům. 2. Vyhoření, stres. 3. Přetížení pedagogů. 4. Nedocenění práce pedagogů. 5. Vliv medií, nárůst agresivity. 17

18 V. Obecné strategické cíle: Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost školy, - spolupracovat se zřizovatelem v otázkách finančních, organizačních a při akcích obce i školy, - pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU, - doplňovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy za pomoci zřizovatele, - zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, - hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP, - zajistit podíl pracovníků na hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení, - pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury. Oblast vzdělávání - motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných) a oceňovat jejich úspěchy, - zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích, - zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP, - sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, - průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy, - systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů. Oblast sociální - vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči, - vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě (ekologické myšlení), také k vlastenectví a vztahu k regionu, - dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, 18

19 - trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou, - zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální), - odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry, - zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy, - poskytovat poradenské služby rodičovské veřejnosti ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání, - spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti, - rozvoj podmínek ke vzdělávání ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena, - preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy, - zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy, - usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů, - zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů, - zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky, - rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům, - rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole, - rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations. Oblast pedagogická - podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání, - vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám, - příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy, - rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí, talentovaných dětí, - preventivně předcházet kázeňským problémům vytipování problémových dětí, společné působení, včasná informovanost rodičů, - trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, - zaměřit se na prevenci rizikového chování, - zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců. Oblast materiálně technická - každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd, - zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání, - zajistit obnovu ICT vybavenosti, - získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy, - zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT. 19

20 Oblast personální - promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy, - podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů, - promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj, - motivovat zaměstnance průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních složek platu, - zvýšit kvalifikovanosti pedagogů, rozvíjet pedagogické dovedností pedagogů a odborné znalosti pracovníků školy, využívat znalostí ze speciální pedagogiky (každoročně zpracovat systém vzdělávání DVPP, na základě aprobace ped. pracovníků seznámit pedagogy s potřebami školy, dále zpracovávat osobní plán pedagoga jeho představy profesního rozvoje, pokud nezvýšíme aprobovanost z vlastních zdrojů, provedeme výběrové řízení), - vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy, - v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP, - další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností. Oblast ekonomická - získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy, - spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy, - zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy). Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností - spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce, - zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady) - prezentace školy, vytváření image, - stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy, - vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu), - vytváření pozitivního obrazu o škole prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost. 20

21 VI. Specifické cíle: Zvýšit kvalitu školy v oblasti vzdělávání a výchovy zvýšením kvality pedagogického sboru. - Mít na pracovišti pozitivně a aktivně naladěný pracovní tým - Zvýšení aprobovanosti (učitel Fy, Ch, Aj, učitelka 1. stupně, vychovatelka) - Rozdělit funkci výchovného poradce a metodika prevence - Udržet kvalitu výuky o zrekonstruovaná učebna PC a učebna PC její využití, o nová jazyková učebna její využití, o zavést do dalších tříd IT zařízení, o zajistit zasíťování školy, o doplnit vybavenost PP notebooky, o zavést elektronické ŽK, TK, o zlepšit technický stav budov (nové WC, dlažba na chodbách, ). - Udržet současný počet žáků (v rámci demografického vývoje + žáci s bydlištěm mimo obec) - Pokračovat ve velmi dobré spolupráci s Obcí Č. Ves, RR, ŠR - Udržet velmi dobrou práci ŠP - Navázat spolupráci s bývalými žáky - Získávání finančních prostředků formou darů více systémové (zpracován plán oslovení firem) - Nová kalkulace pronájmu tělocvičny zvýšení pronájmu za 1 hodinu na 300,- Kč - Zvýšení částky za úplatu v družině (od září na 100,- Kč/měsíc) - Zkvalitňovat jinou činnost rozvoz obědů (zakoupení nového auta na rozvoz) - Udržet prostředí školy a jejího okolí z hlediska estetické výchovy Koncepční záměry budou projednány se zřizovatelem školy a školskou radou. Česká Ves Mgr. Zdeňka Blišťanová, ředitelka školy 21

Koncepce rozvoje školy na období

Koncepce rozvoje školy na období Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem Žďárec u Sk. 8 Koncepce rozvoje školy na období Č.j.: 2013-2016 Platnost: Od 1.1. 2013-31.12.2016 Vypracoval:

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Projednáno v pedagogické radě dne: 15.09.2009 Schválení ve školské radě dne: 22.09.2009 Mgr. Zdeňka Blišťanová

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/08 2009/10

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/08 2009/10 Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY za období tří školních roků 2007/08 2009/10 Zpracoval: Mgr. Bc. Josef Hanák Dne: 1. října 2010 Dokument byl

Více

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace Výroční zpráva O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Zřizovatel: Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více