Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management"

Transkript

1 Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management

2 Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace systému odborné praxe na Moravské vysoké škole Olomouc (MVŠO). Inovace je odrazem politiky školy, ve které je deklarována a garantována vysoká úroveň odborných znalostí našich studentů, budoucích ekonomů a manažerů, ale navíc je zdůrazňována potřeba zkušeností z reálného prostředí. Vize a cíle projektu zkvalitňování stávající spolupráce s partnery z firemního prostředí i veřejného sektoru navazování nových partnerských vztahů zprostředkování a realizace odborně zaměřené praxe studentů MVŠO zapojení studentů do každodenních činností pracovního prostředí podpora partnerů při zapojování studentů do pracovních činností spolupráce v oblasti vzdělávacích aktivit partnera vytvoření metodických příruček určených pro firmy inovace tématických okruhů předmětu Odborná praxe s podporou výukových a studijních materiálů vydávání informačního bulletinu MVŠO založení Klubu absolventů MVŠO Inovace praxe

3 Proč spolupracovat se studenty? možnost výběru a postupného vyškolení si budoucích zaměstnanců snížení výdajů za adaptační programy pro nové zaměstnance využití pracovních schopností studenta pomoc při plnění aktuálních (naléhavých) úkolů na pracovišti transfer současných znalostí z oblasti ekonomiky a managementu z akademického do firemního prostředí nový pohled na firmu získávání know-how z vědeckého prostředí propagace firmy studentem a školou naplňování standardů společensky odpovědné firmy (viz v souladu s ISO 26000, AA 1000 nebo SA 8000 Nabízíme spolupráci při řešení aktuální problematiky organizací a institucí v oblasti vzdělávacích aktivit firmy v oblasti marketingových výzkumů při řešení vědeckovýzkumných záměrů Podpoříme využití znalostí, schopností i pracovní síly studenta zaměstnavatele při adaptaci studentů na pracovišti Spolupráce Možnosti přizpůsobení praxe podmínkám a požadavkům zaměstnavatelů konzultace podoby praxe adaptace potenciálních zaměstnanců na pracovní prostředí vaší firmy prezentace firmy na workshopech, konferencích a v informačním bulletinu MVŠO zvýšení povědomí o firmě, atraktivity zohlednění potřeb zaměstnavatelů v olomouckém regionu při utváření náplně studia v programu Ekonomika a management na MVŠO dlouhodobého obohacování akademického prostředí o zkušenosti organizací a institucí v kraji většího propojení teorie a praxe tvorby partnerských sítí zahrnujících subjekty podnikatelského, veřejného a vzdělávacího sektoru jako jedné z priorit politiky EU

4 Požadovaný rozsah a způsob odborné praxe Odborná praxe studentů MVŠO ve firmě Rozsah praxe (minimální) Způsob a termín absolvování odborné praxe 1. ročník 2. ročník 3. ročník 1 týden/40 hodin 3 týdny/120 hodin 4 týdny/160 hodin Vprůběhu akademického roku (pokud to umožňuje organizace ostatních studijních povinností) Během prázdnin Souvisle Průběžně Oblasti praxe

5 Míra zapojení studenta do činností firmy v jednotlivých ročnících 1. ročník seznámení se s pracovním prostředím studium organizační struktury pracoviště poznávání firemních procesů sledování činností na pracovišti pozorování způsobů komunikace na pracovišti studium firemní dokumentace vytváření pracovních návyků pracovní doba, práva a povinnosti zaměstnanců, dodržování směrnic a předpisů pasivní účast na poradě rozpoznání problémových oblastí fungování firmy 2. ročník studentovo aktivní zapojení do činností pracoviště seznámení se s různými činnostmi v organizaci práce s firemními dokumenty práce se softwarem využívaným organizací komunikace s dodavateli/odběrateli/partnery/orgány veřejné správy vytváření formulářů, dokumentů (např. zápis z porady) stínování pracovníků na různých pozicích upevňování pracovních návyků samostatné vykonávání (pod odborným dohledem) pracovních úkolů Odborná praxe 3. ročník aplikace dosavadních praktických zkušeností aktivní přístup studenta k řešení úkolů na pracovišti samostatné vykonávání pracovních úkolů (s ohledem na potřeby firmy) vypracování svěřeného úkolu (rozvoj zodpovědnosti) možnost zapojení studenta do projektu poskytnutí prostoru pro tvůrčí řešení problémů na pracovišti

6 Moravská vysoká škola Olomouc poskytuje odborné vzdělání ekonomického charakteru v bakalářském studijním programu: Ekonomika a management Studijní obory: Podniková ekonomika a management Zaměření na řízení malých a středních podniků a přípravu manažerů na středním stupni řízení včetně samostatného podnikání. Matematika Jazyky Ekonomie Společenské vědy Ekonomika Právo ICT Marketing Management a logistika Studijní obory

7 Management a ekonomika ve veřejném sektoru Kvalifikovaná činnost v širším spektru ekonomických, správních, sociálních, školských a zájmových organizačních struktur a systémů v ČR a EU. Společenské vědy Jazyky Matematika Ekonomie Ekonomika Právo a veřejná správa ICT Marketing Management a logistika Podnikové informační systémy Organizace informatických služeb směřující k zajištění informačního managementu, integrace informačních zdrojů a aktivit do podnikových procesů. Matematika Společenské vědy Jazyky Ekonomie Ekonomika Studijní obory Právo ICT Management a logistika Marketing

8 Do jakých činností je možné studenta zapojit? Účetnictví Evidence účetních dokladů kniha pohledávek kniha závazků výpisy z běžných účtů pokladní kniha skladové příjemky a výdejky, metoda účtování zásob účetní software jeho případné přednosti a nedostatky Evidence účetních zápisů vnitřní účetní předpisy (odpisový plán, inventarizace, mzdové předpisy, ) hlavní kniha zápisy na účtech výkazy měsíční sestava rozvahy a výsledovky návaznost účetních zápisů na účetní doklad (číslování, hledání podle dokladů i podle zápisů) daňové přiznání Oblast podnikové ekonomiky právní forma podnikání a dokumenty spojené se založením podniku, živnostenské oprávnění, zápis v OR podnikatelský plán, rozpočet majetková a kapitálová struktura podniku (rozvaha), podíl dlouhodobého majetku na celkovém majetku podniku, způsoby financování majetku náklady podniku, nákladová a hospodářská střediska, přiřazení nákladů danému produktu metoda kalkulace nákladů výnosy, plánování výnosů, způsoby rozdělení zisku, tvorba fondů ze zisku zpracování finanční analýzy plánování investic a hodnocení efektivnosti investic vztahy s finančními institucemi pojištění užité druhy a důvody jejich sjednání organizační struktura a její návaznost na kompetence a náplně práce počet zaměstnanců, užití software pro jejich evidenci a výpočet mezd, způsob odměňování Oblasti praxe

9 zásobování výběr dodavatele, kupní smlouvy, objednávky výrobní kapacita a její využití, stanovení výrobního programu, výrobní postup, technické nákresy a normy systém skladování a vedení skladové evidence, normy pro přirozený úbytek, inventarizace, optimalizace zásob, hmotná odpovědnost pracovníků Oblasti praxe Management a marketing vize, cíle a poslání podniku organizační struktura podniku (vztahy nadřízenosti a podřízenosti) vnitropodniková komunikace (jednání face-to-face, porady, ová pošta apod.) činnosti marketingového oddělení (velikost, zaměření, strategie apod.). public-relation o informace v médiích o sponzoring veřejných akcí systém zaměstnaneckých benefitů ve firmě o služební auto, mobilní telefon, stravenky, poukázky na sportovní aktivity podniková strategie o varianty vnitřní členění a infrastruktura administrativního zázemí firmy o uspořádání zaměstnanců v kancelářích - otevřené velkoplošné kanceláře, samostatné kanceláře firemní (etický) kodex o propagace kodexu nástěnky, aj. o informovanost zaměstnanců o kodexu outsourcing o najímání cizí firmy na různé činnosti personální management o získávání pracovníků na nová pracovní místa o způsob firmy při vybírání uchazeče o pracovní místo ve firmě - ústní přijímací pohovory, písemné testy, testy simulující výkonnost, pouze na základě životopisu odpady podniku o vznik

10 o vznik o řešení jejich likvidace o možnosti jejich snížení typy skladů o způsoby a metody skladování certifikát jakosti manipulační a přepravní obaly o vliv na pracnost logistika podniku o vlastní zajištění o najímání specializované logistické společnosti Informační technologie softwarové vybavení technické vybavení firmy personální obsazení - technický servis, úsek IT práce s grafickými programy informační systém firmy o ERP, ERP II o e-business o elektronické zásobování o elektronická tržiště o řízení dodavatelských řetězců o CRM o intranet analytické aplikace a používané technologie o OLAP o datové sklady o datová tržiště o databáze bezpečnostní politika IT v podniku Oblasti praxe

11 Právo pracovní právo o smluvní vztahy (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, živnostenské oprávnění) o práce přesčas o pracovní cesty o dovolená celní právo - dovoz/vývoz zboží ze/do zahraničí o dokumenty spojené s celním řízením obchodní právo smluvní právo, korporační právo správní právo o správní řízení dle zaměření společnosti stavební řízení daňové řízení atd. o dozorové orgány veřejné správy v oblastech podnikatelské sféry občanské právo o reklamace a reklamační oddělení ochrana spotřebitele právní korespondence se spotřebiteli Spolupráce přináší rozvoj Oblasti praxe

12 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/ Olomouc Tel./fax: (+420) Kabinet profesní přípravy Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková vedoucí projektu PhDr. Jana Marešová garant odborné praxe Mgr. Pavla Heřmánková administrativa projektu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 63-41-M/02. Obchodní akademie

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 63-41-M/02. Obchodní akademie Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více