Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")"

Transkript

1 Příloha č. 5 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/ Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který se projeví na ceně podílových jednotek používané při nákupu podílových jednotek. Součástí tohoto Přehledu jsou také sazebníky pojistného za jednotlivá riziková pojištění. Pojistitel je oprávněn Přehled aktualizovat, pojistník má právo u pojistitele do Přehledu nahlížet. Platný Přehled pojistitel též zveřejňuje na svých internetových stránkách. A. vedení účtu B. inkasní poplatek Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu Inkasní poplatek 25 Kč C. Jednorázové poplatky změna výše pojistného změna délky pojistného období změna výše pojistné částky nebo důchodu změna varianty pojistného plnění v případě smrti hlavního pojištěného změna alokačního poměru 1. až 4. v pojistném roce přesun podílových jednotek 5. až 8. v pojistném roce 9. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky 1. až 4. v pojistném roce prodej podílových jednotek 5. až 8. v pojistném roce 9. a další v pojistném roce 3 % z hodnoty prodávaných podílových jednotek výběr krátkodobého vkladu 1) pozastavení placení pojistného (tj. přechod do stavu bez placení pojistného) obnovení placení pojistného předčasné ukončení pojistné smlouvy zaplacení mimořádného pojistného sjednání rizikového pojištění v průběhu pojištění zánik rizikového pojištění na žádost pojistníka sjednání automatického přesunu podílových jednotek v průběhu pojištění změna pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek zrušení automatického přesunu podílových jednotek prodloužení pojistné doby změna údajů u plánovaného prodeje podílových jednotek ve prospěch dětí zaslání výpisu z účtu klienta jedenkrát ročně změna osobních údajů potvrzení o zaplaceném pojistném pro daňové účely mimořádný výpis z účtu úhrada nákladů spojených se vznikem a správou pojištění při odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy 2) vinkulace 3 % z hodnoty výběru krátkodobého vkladu 0 Kč Kč Kč + Kč za každý započatý měsíc od účinnosti smlouvy D. pro běžné pojistné pro mimořádné pojistné Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky 3 % nákupní ceny 3 % nákupní ceny E. u tržních fondů u garantovaného fondu Roční poplatek za správu fondů 0 % hodnoty investice 0 % hodnoty investice 1) Za výběr krátkodobého vkladu je považován prodej nebo přesun podílových jednotek z účtu pojistníka (nikoli však z garantovaného fondu), jestliže v době 14 dnů před jeho provedením bylo pojistníkem zaplaceno mimořádné pojistné; poplatek se počítá jako stanovené procento z hodnoty výběru krátkodobého vkladu, maximálně však z částky, o kterou součet zaplaceného mimořádného pojistného převýší součet předchozích výběrů krátkodobého vkladu, a to v době 14 dnů před jeho provedením. 2) Podle článku II. odst. 1 písm. e) Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění osob. 1

2 F. Procenta z (prvního) měsíčního pojistného 3) pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu počátečních nákladů placených maximálně po dobu 3 let Poj. doba 1. rok 2. rok 3.rok Poj. doba 1. rok 2. rok 3.rok 1 20% 0% 0% 16 % % 0% 2 25% 0% 0% 17 % % 0% 3 % 0% 0% 18 % % 0% 4 % 0% 0% 19 % % 0% 5 % 0% 0% 20 68% 68% 0% 6 % 0% 0% 21 % % % 7 % 0% 0% 22 % % % 8 % 0% 0% 23 % % % 9 % 0% 0% 24 % % % 10 % % 0% 25 % % % 11 % % 0% 26 % % % 12 % % 0% 27 % % % 13 % % 0% % % % 14 % % 0% % % % 15 % % 0% + % % % Tabulka platí též při zvýšení pojistného, a to tak, že se příslušné procento (podle zbývající pojistné doby v celých letech) aplikuje na navýšení měsíčního pojistného 3) oproti měsíčnímu pojistnému platnému před změnou 3). V případě druhého a dalšího zvýšení pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud nezaplacené poplatky z předchozích změn. 3) maximálně však měsíční limit pro zvýhodněné pojistné uvedený ve smlouvě G. Parametry pojištění Minimální garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky garantovaného fondu platná pro pojistné smlouvy uzavřené od % p.a. Minimální výše důchodu pro umožnění výplaty důchodu místo jednorázového plnění Minimální výše běžného pojistného Minimální výše mimořádného pojistného placeného pojistníkem Minimální výše mimořádného pojistného placeného zaměstnavatelem Maximální výše mimořádného pojistného, které není pojistník, případně jeho zaměstnavatel, povinen pojistiteli před zaplacením oznámit Vyhodnocovací den pro automatický přesun podílových jednotek Minimální hodnota podílových jednotek přesouvaná z daného fondu, aby došlo k automatickému přesunu podílových jednotek z tohoto fondu 2 0 Kč/rok Kč/rok 0 Kč 0 Kč Kč Výše pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek 4 %, 6 %, 8 % nebo 10 % 1. duben Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění dřívějšího prodeje části podílových jednotek z účtu pojistníka Minimální hodnota prodávaných podílových jednotek Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění dřívější výplaty odkupného Kč 0 Kč Kč 2

3 H. Aktuální věk Měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou ve výši Kč 4), 5) Muži Ženy Uni sazba 6) Aktuální věk Muži Ženy Uni sazba 6) 5 0, , , , , , , , , ,10 2 0, , , 7, , ,9675 8, , , , , , 17 19, , , ,27 26, ,70 18,78, , , ,70, , ,69,9777, ) Je-li platná varianta Maximum, pak se při výpočtu měsíčního poplatku za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného za pojistnou částku považuje rozdíl mezi aktuální pojistnou částkou pro případ smrti hlavního pojištěného a aktuální hodnotou účtu pojistníka. Pokud je aktuální hodnota účtu pojistníka vyšší než aktuální pojistná částka pro případ smrti hlavního pojištěného, je měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného nulový. 5) Je-li sjednána pojistná částka pro případ smrti hlavního pojištěného ve výši Kč a aktuální věk tohoto pojištěného je menší než 66 let, do výpočtu měsíčního poplatku za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného se automaticky započítává přírážka 100 %. 6) Parametr pohlaví je používán pro pojištění sjednaná v rámci pojistných smluv uzavřených před Pro všechna sjednaná pojištění v rámci pojistných smluv uzavřených od je aplikován rovný přístup a platí pro ně UNI sazba - jednotná sazba pro muže i ženy. UNI sazba rovněž platí pro pojištění, u kterých byla od provedena změna, i když tato pojištění byla sjednána v rámci pojistných smluv uzavřených před (v dodatku k pojistné smlouvě jsou dotčená pojištění označena). 3

4 Měsíční poplatek za úrazové pojištění osob Riziko Pro pojistnou částku Smrt následkem úrazu Trvalé následky úrazu s progresí Tělesné poškození Pracovní neschopnost následkem úrazu Pobyt v nemocnici následkem úrazu riziková skupina 2. riziková skupina 3. riziková skupina SR ZR SR ZR SR ZR 9,6 1 6,9 27, ,6 11 9,4 1 1,6,6 7 Měsíční poplatek za pojištění pro případ vážných onemocnění s pojistnou částkou Kč Aktuální věk Muži Ženy UNI sazba 6) ,11 0 7,67 7,21 0 8, 7, , 6 6, , 6, 19 10,17 7, , , 16, , , , ,04 18,04 10,80 18, 16, , ,90, 20 20, , 20,73 26,80 84,

5 Kar. doba Měsíční poplatek za pojištění pro případ pracovní neschopnosti s denní dávkou 14 dnů dnů dnů Aktuální věk Muži Ženy UNI sazba 6) Muži Ženy UNI sazba 6) Muži Ženy UNI sazba 6) , , , , , , , ,2093, , ,69,23, , , ,21,20, ,77 96, , ,9100, , 77, , ,00 78, , 00 81, ,00 78, , ,20 78, , ,70 78, , , , , , , 00, , ,0000, , , ,0000, , ,0000, , 66, , ,96 66,91, , , 68,07, , ,15 69,1097, ,86 69,80 96, 109, ,99 98, ,39 97, ,76 100, ,00 77, , , , , , , , , , , ,97 1, ,76 1, , , ,08 68, , ,80 1,19 89, ,95 119,00 127,78 1, ,90 207, ,03 1,19 97, , , , , , , , , ,95 1, ,19 107, , ,95 1,00 1 1,19 108, , , ,19 109, , , ,19 109, , , , , , , , , ,

6 Měsíční poplatek pro pojištění pro případ pobytu v nemocnici s denní dávkou Aktuální věk Muži Ženy UNI sazba 6) , , ,71 8, ,94 8, ,98 8, , 8, ,99 8, ,07 8, ,7904 8, ,99 8, ,1273 8, , , , , , ,00 6 9,89 8, ,22 8,00 4 9,01 8,00 4 8,71 8,00 6 8,25 8, ,00 0 8,0868 8,00 9 7,86 8,00 6, 7, 8,00 1 7,77 8,00 6,90 7,9713 8,00 7,25 8,17 8,00 7,6905 8, 8,00 8,12 8,71 8,00 8,19 8,7099 9,00 9,1680 9, ,80 9, , , , , , 19 17,00 19, 10 17, , ,00 18, , , , , , , , ,00 73, , ,, ,,00 6

7 , ,87 7, 8,17 7 9, ,70 18, 19,15 19,72 19,89 19,66 19,12 18,22 16, , ,80 7,00 2 7,00 7,9778 8, 9, ,83 17,79 18, , 18, 18, , , ,83 6,98 7, 7,7690 8, 9,12 9, ,98 16, ,92 16, , , ,95 8,13 3 9,20 10, , , 2 6,8973 7,94 7,8699 8,73 9,0821 9,72 10, ,93 7, ,08 8 7,0787 7, 8,2070 8,71 9,20 9, , 7, ,26 6,17 6,8272 7, 7,8725 8, 3 9, , , ,27 6, 7,00 7, 7,91 8,19 8,90 9, 9, ,16 9,73 6 6, , ,05 7,92 8,90 8,7691 9,15 9,71 9,04 9,95 9,27 8,15 7, ,78 7,0898 7,74 7,77 8,0986 8,10 8, 8, 8, 7,85 7, , , 7,93 7,82 7, 7, , , , , , , , , , Měsíční poplatek za pojištění pro případ plné invalidity s výplatou ročního důchodu ve výši Kč MUŽI Věk na konci rizikového pojištění Aktuální věk

8 , 6,9078 7,90 8,05 8, 9,0727 9, ,29 16, , 17,28 16,87 16, ,98 7, ,7677 7,2707 7,87 8, 0 9, , ,18 7, , ,68 8,10 8,18 9,1814 9, , ,90 7, ,97 6,93 7,96 7,8872 8,71 8,90 9, ,1188 8,77 6, ,79 7, 7, 8,11 8,79 9,17 9, ,68 8,26 6, ,11 7,07 7, 7,82 8,01 1 9, 9, ,16 7,85 6, ,82 8 7, 8,0116 8, 8,9184 9, 9, ,94 8, 7, ,96 7, 7,6924 8,10 8,95 8,97 9, 9,6826 9,94 10, ,18 9,9788 9,07 8,9694 8,12 7, ,0012 7,24 7,76 8,0867 8,94 8,7992 9,06 9,26 9, 9, 9, ,68 7, , 993 7,0214 7, 7, 7,9723 8,28 8, 8, 8, 8,14 8,14 7,7092 7, , ,91 7,23 7,76 7,78 7,6892 7, 7,09 6, , 6,73 6,98 7,05 7,08 7,01 6,8227 6, ,25 8 6,21 8 6, , , , , ,1803 0, , ,16 0, Měsíční poplatek za pojištění pro případ plné invalidity s výplatou ročního důchodu ve výši Kč ŽENY Věk na konci rizikového pojištění Aktuální věk

9 9 6,2 6,4 6,4 7,0 7,2 7,5 7,9 8,4 9,1 9, ,5 7,9 6,2 6,2 6,5 6,9 6,8 7,0 7,3 7,7 8,1 9, ,2 7,7 6,7 6,8 7,0 7,4 7,8 8,5 9,1 9, ,4 6,5 6,4 6,8 7,5 8,1 8,7 9,3 9, ,5 8,4 6,2 6,5 6,9 7,2 7,8 8,3 9,3 9, ,7 9,0 8,0 6,8 6,9 7,4 7,9 8,4 9,1 9,5 9,7 9,8 9,8 9,5 9,1 8,4 7,6 6,5 7,0 7,5 7,9 8,2 8,5 8,9 8,9 8,4 7,8 6,2 6,7 7,0 7,4 7,7 7,9 8,0 8,1 8,0 7,7 7,3 6,9 7,2 7,3 7,3 6,7 6,4 6,5 6,4 0, Aktuální věk Měsíční poplatek za pojištění pro případ plné invalidity s výplatou ročního důchodu ve výši Kč UNI sazba 6) Věk na konci rizikového pojištění

10 Měsíční poplatek za pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu Pro roční důchod Kč 5 Měsíční poplatek za úrazové pojištění dítěte Riziko Pro pojistnou částku 1. riziková skupina 2. riziková skupina Trvalé následky úrazu s progresí Tělesné poškození Měsíční poplatek za pojištění pro případ pobytu dítěte v nemocnici Pro pojistnou částku denně 8 10