Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")"

Transkript

1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 5 BN platný ke dni Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky D., které se projeví na ceně podílových jednotek používané při nákupu podílových jednotek. Součástí tohoto Přehledu jsou také sazebníky pojistného za jednotlivá riziková pojištění. Pojistitel je oprávněn Přehled aktualizovat, pojistník má právo u pojistitele do Přehledu nahlížet. Platný Přehled pojistitel též zveřejňuje na svých internetových stránkách. A. vedení účtu B. inkasní poplatek Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu Inkasní poplatek 25 Kč C. Jednorázové poplatky změna výše pojistného změna délky pojistného období změna výše pojistné částky nebo důchodu změna varianty pojistného plnění v případě smrti pojištěného změna alokačního poměru 1. až 5. v pojistném roce přesun podílových jednotek 6. až 10. v pojistném roce 11. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky prodej podílových jednotek pozastavení placení pojistného obnovení placení pojistného předčasné ukončení pojistné smlouvy 0 Kč mimořádné pojistné sjednání rizikového pojištění v průběhu pojištění storno rizikového pojištění sjednání automatického přesunu podílových jednotek v průběhu pojištění změna pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek zrušení automatického přesunu podílových jednotek zaslání výpisu z účtu klienta jedenkrát ročně změna osobních údajů potvrzení o zaplaceném pojistném pro daňové účely mimořádný výpis z účtu Kč vinkulace D. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky pro běžné pojistné pro mimořádné pojistné (kromě investice do vkladového fondu) u investice do vkladového fondu 3 % nákupní ceny 3 % nákupní ceny 0% E. u tržních fondů u garantovaného fondu u vkladového fondu Roční poplatek za správu fondů 0 % hodnoty investice 0 % hodnoty investice 0 % hodnoty investice F. Procenta z (prvního) měsíčního pojistného pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu počátečních nákladů placených maximálně po dobu 3 let Poj. doba 1. rok 2. rok 3.rok Poj. doba 1. rok 2. rok 3.rok 1 20% 0% 0% 16 % % 0% 2 25% 0% 0% 17 % % 0% 3 % 0% 0% 18 % % 0% 4 % 0% 0% 19 65% 65% 0% 5 % 0% 0% 20 68% 68% 0% 6 % 0% 0% 21 % % % 7 % 0% 0% 22 % % % 8 % 0% 0% 23 % % % 9 % 0% 0% 24 % % % 10 % % 0% 25 % % % 11 % % 0% 26 % % % 12 % % 0% 27 % % % 13 % % 0% % % % 14 % % 0% % % % 15 % % 0% + % % % Tabulka platí též při zvýšení pojistného, a to tak, že se příslušné procento (podle zbývající pojistné doby v celých letech) aplikuje na navýšení měsíčního pojistného oproti měsíčnímu pojistnému platnému před změnou. V případě druhého a dalšího zvýšení pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud nezaplacené poplatky z předchozích změn.

2 G. Parametry pojištění Minimální garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky garantovaného fondu platná pro pojistné smlouvy uzavřené od Aktuální výše ročního růstu ceny podílové jednotky vkladového fondu Minimální výše důchodu pro umožnění výplaty důchodu místo jednorázového plnění Minimální výše běžného pojistného Minimální výše mimořádného pojistného placeného pojistníkem Minimální výše mimořádného pojistného placeného zaměstnavatelem Maximální výše mimořádného pojistného, které není pojistník povinen pojistiteli před zaplacením oznámit Výše pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek Vyhodnocovací den pro automatický přesun podílových jednotek Minimální hodnota podílových jednotek přesouvaná z daného fondu, aby došlo k automatickému přesunu podílových jednotek z tohoto fondu Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění dřívějšího prodeje části podílových jednotek z účtu pojistníka Minimální hodnota prodávaných podílových jednotek Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění dřívější výplaty odkupného 2,4 % p.a. 2 % p.a. 2 0 Kč/rok Kč/rok Kč Kč Kč 4 %, 6 %, 8 % nebo 10 % 1. duben Kč Kč Kč H. Aktuální věk Měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou ve výši Kč Muži Ženy Aktuální věk Muži Ženy 0, 0,1874 5,9981 2,7098 0,7073 0,27 6,6916 2,91 0,8924 0,91 7,08 3,2 1,08 0,08 8, 3, 1,22 0,75 9,19 3,8821 1, 0, 10,20 4,22 1, 0,21 11,05 4,73 1,72 0, 12,01 5,25 1,75 0,27 13,81 5,79 1,12 0,27 14,98 6,81 1,14 0, 16,0665 6,9886 1,25 0, 17, 7, 1,24 0,12 18,9675 8, 1,20 0, 20,85 9,194 1, 0,67 23,09 10,14 1,17 0, 25, 11,2017 1, 0,13 27, 12,67 1,19 0,, 13, 1, 0,6791,79 14,12 1,79 0,79 65,04 15,86 1,92 0,88 66, ,27 2,08 0,94 67,70 18,78 2,12 1,05 68,96 20,6921 2,76 1, ,27 22,94 2,71 1,68 70, ,81 2,97 1, 71,,70 3,90 1,686 72,, 3,63 1, ,20,01 4,1212 2, ,27, 4,6997 2, ,69,9777 5,16 2,94 1), 2) 1) Je-li platná varianta Maximum, při výpočtu měsíčního poplatku se za pojistnou částku považuje rozdíl mezi aktuální pojistnou částkou pro případ smrti a aktuální hodnotou účtu pojistníka. Pokud je aktuální hodnota účtu pojistníka vyšší než aktuální pojistná částka pro případ smrti, je měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti nulový. 2) Je-li sjednána pojistná částka pro případ smrti ve výši Kč, do výpočtu měsíčního poplatku za pojištění pro případ smrti se automaticky započítává přirážka 0 %.

3 Měsíční poplatek za úrazové pojištění osob podle sazby 26 UP Riziko Pro pojistnou 1. riziková skupina 2. riziková skupina 3. riziková skupina částku SR ZR SR ZR SR ZR Smrt následkem úrazu ,7 0,9 1,1 1,6 2,7 3,6 Trvalé následky úrazu s progresí ,4 3,2 3,9 5,8 9,6 12,8 Tělesné poškození ,3 1,7 2,1 3,1 5,1 6,9 Měsíční poplatek za pojištění pro případ vážných onemocnění podle sazby 24 OP s pojistnou částkou Kč Aktuální věk Muži Ženy 18 0,9914 0, ,9914 0, ,05 0, ,07 1, ,21 1, , 1, , 1, , 1, ,87 1, ,50 1,7086 1, 1,89 1,7109 1,89 1,77 2,09 1,79 2,09 2,16 2,94 2,83 2,16 2, 2,6918 2,7111 2,8907 3,1118 2,9700 3,25 3,0891 3, 3,76 4, 4, 4,76 4,70 5,18 5, 6,05 6,11 7,67 7,21 8, 7,9770 9, 8,86 10,0672 9, 11, 10,17 13,14 11, 15,08 12,90 16,06 13, 18, ,88 21, ,86 23,02 16,25 25, ,25 27,04 18,05,80 18,65,15 20,2781,20 20,7671,18 21,81, 24,, 26,0179, 27,,70,11,7684, 65,9670,60

4 Měsíční poplatek pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti podle sazby 23 PN s denní dávkou a karenční dobou 25 dnů Měsíční poplatek pro pojištění pro případ pobytu v nemocnici podle sazby 23 HP s denní dávkou Aktuální věk Muži Ženy Aktuální věk Muži Ženy 18 73,08 76, 15 2,95 5, 19 78, 78, 16 3,2027 6, ,05 80, , 6, ,25 82, ,0087 7, ,95 84, , 7, , 85, ,8727 8, 24 93, 86, 21 4,97 8, ,07 87, 22 4,96 9, , 87, ,8870 9, ,18 88, ,80 9,99 89, 88, 25 4, , , 88, , 10,26 85,29 88, , 10,79 83, 88,85 4,00 10,22 82, ,98 4, 10, ,10 88,14 4,81 11,21 78,82 88,25 4,83 10,07 77, ,26 4,86 9,86 77, ,9894 4,22 9,22 76,99 89,6986 4,74 9,01 77,76 90,71 4,94 8,71 78, 92,04 5,16 8,25 79,04 93,80 5, 8,80 80,67 96,27 5,70 8, ,06 99, 5,99 7,86 82, 102, 6, 7, 83, ,2225 6, 7,77 85,85 110,17 6,90 7, ,06 114,06 7,25 8,17 94,01 117, 7,6905 8, 99,66 1,07 8,12 8,71 105,96 1,22 8,19 8, ,24 1,20 9,1680 9, ,11 1, 9,80 9,99 112,89 1,94 10, 9,99 124,6817 1,69 11, 10,7089 1,24 1, 11,83 10, 1,05 1,07 12,83 10, 1,53 1,21 13,16 10,11 1,25 1,07 13,89 10,71 1,06 1,24 14, ,11 119, 120,69 15, 11,71 110, ,02 16,96 12,13 102, 100, ,06 12,79 96,94 96, , 13, 87, 89,06 19, 14,20 79, 85,04 20,91 15, , ,72 22,71 17,14 23,99 18,65 25, 20, ,07 21, ,82 23,27 67,10 24,77 68, 26,92 69, ,88 70,7075,21 71,27,84 72,96,18 73,78,22 74,23, 75,9179,

5 65 5,97 5, 5,06 5, 5,25 5,19 5,18 5,0785 5,05 5,00 5,10 5,2276 5, 5,26 5,80 5,87 5,9792 6,2221 6,70 7,14 7,87 7,65 8,17 8,87 9, , 11,22 12, ,21 14,81 15, 16,65 17,70 18, 19,15 19,72 19,89 19,66 19,12 18,22 16,96 15,83 13, 11,1274 8,00 5,84 2,98 2,85 5,04 5, 5,82 5,2707 5,20 5,14 5,07 5,0183 4,9723 4,92 5,07 5,15 5, 5,69 5,73 5,70 5,87 6,1065 6,80 7,00 7,12 7,00 7,9778 8, 9, 10,08 10, ,77 12,71 13, ,87 15, ,83 17,79 18, , 18, 18, , 16,78 14, ,09 10,97 8, 5,87 2,99 2,98 5,84 5,95 5,27 5,21 5,17 5,0795 5,01 4,97 4,9067 4,87 4,96 5,0768 5,2221 5,65 5,65 5,65 5,71 5,98 6,20 6,83 6,98 7, 7,7690 8, 9,12 9,76 10,21 11,08 12,27 13,26 14,20 15,12 15,91 16,98 16,98 17, ,92 16, 15, 14,74 12, ,7174 8,66 5,86 3,0096 2,99 5, 5,26 5,21 5,15 5,08 5,01 4,98 4,8880 4,87 4,8017 4,8873 4,99 5,15 5,16 5, 5, 5, 5,87 6,1991 6,6873 6,8075 7,1010 7,95 8,19 8,85 9, 10, ,90 11,72 12,72 13,67 14,83 14,99 15,87 15,74 15, ,89 14, 13, 12,16 10,71 8,2200 5,78 2,9895 3,0096 5,24 5,20 5,15 5,0914 5,0220 4,93 4,8809 4,8180 4,76 4,7268 4,8075 4,9102 5,07 5,2120 5, 5, 5,22 5,7225 6,02 6,65 6, 6,8973 7,94 7,8699 8,73 9,0821 9,72 10, 11, , ,75 13,66 13, , 14,94 14,29 13,70 12, , 9,93 7,98 5,14 2,90 2,9895 5,1765 5,19 5,0899 5,02 4,96 4,8811 4,8098 4,77 4,6898 4, 4,72 4,8209 4,96 5,1078 5,00 5,02 5, 5,21 5,8924 6,77 6, 6,68 7,0787 7, 8,2070 8,71 9,20 9,93 10, 11, 11, , 12,95 13,16 13,07 12,69 11, ,89 9,95 7,75 5,81 2,84 2,90 5,11 5,0773 5,02 4,93 4,88 4,8089 4,75 4,6682 4,08 4, 4,69 4,7277 4,84 4,9990 5,1910 5,18 5,26 5, 5,76 6,10 6,26 6, 6,8272 7, 7,8725 8, 8,83 9, 10,01 10, 11, , 11,86 11, , 11,08 10,1710 8,88 7,2202 5,17 2,71 2,84 5,06 5,0099 4,95 4,88 4,8110 4,76 4,61 4,85 4, 4,11 4, 4,66 4,77 4,88 5,0671 5,05 5,1198 5,26 5,79 5,95 6,0199 6,27 6, 7,00 7, 7,91 8,19 8,90 9, 9, , 10,16 10,73 10, 10,16 9,73 8,86 6,7912 4,9069 2,65 2,71 4,9807 4,97 4,8817 4,8117 4,77 4,65 4,76 4, 4,27 4,22 4,16 4, 4, 4,7676 4,91 4,9185 4,97 5,12 5,03 5,75 5,8018 5,9884 6,25 6,6915 7,11 7,05 7,92 8,90 8,7691 9,15 9,71 9,04 9,95 9,27 8,15 7,61 6,01 4,18 2,00 2,65 4,9101 4,8669 4,8066 4,75 4,65 4, 4, 4,94 4, 4,00 4, 4, 4,99 4, 4,80 4,7774 4,82 4,94 5,19 5, 5, 5,77 6,0093 6,65 6,78 7,0898 7,74 7,77 8,0986 8,10 8, 8, 8, 7,85 7,0169 5,82 4, 2,80 2,00 4,80 4,7913 4,78 4,65 4, 4,95 4,71 4,00 4,24 4,20 4,26 4, 4,27 4,79 4,66 4, 4,66 4,7871 5,00 5, 5,01 5,77 5,71 6,05 6, 6, 6,9125 7,17 7, 7,53 7,82 7,94 7,00 6,99 5,27 3,96 2,18 2,80 4,72 4,71 4, 4,16 4,82 4,20 4,72 4,24 4,16 4,10 4,14 4,20 4,13 4, 4,12 4,95 4, 4,96 4,80 5,0996 5,0966 5,2083 5,12 5,6803 5,9886 6,1804 6,90 6,71 6,6826 6,7183 6,78 6,97 5,72 4,88 3,66 2,0169 2,18 4,68 4, 4, 4, 4,01 4,16 4,22 4,16 4,0668 4,0026 4,00 4,08 4,17 4,20 4,22 4,26 4, 4, 4,12 4,86 4,86 4,96 5,09 5,89 5,97 5,7015 5,8270 5,9169 5,90 5,81 5, 5,1202 4,95 3,10 1,85 2,0169 4,17 4,82 4,85 4,72 4,90 4,2180 4,11 4,06 3,96 3,8965 3,92 3,96 4,02 4,1091 4,2182 4,14 4,12 4,20 4,91 4, 4, 4, 4,7707 4,93 5,15 5,20 5,25 5,29 5,16 4,94 4, 3,9008 2,96 1,6722 1,85 4,79 4, 4,94 4, 4,21 4,1214 4,07 3,93 3,88 3,7870 3,8076 3,88 3,8916 3,96 4,01 3,99 3,98 4,08 4,1700 4, 4, 4, 4, 4,54 4,6891 4,69 4,6667 4,11 4,99 4,0191 3,09 2, 1, 1,6722 4,15 4,24 4,74 4,2110 4,1178 4,0217 3,92 3,86 3,78 3,67 3,6873 3,7121 3,75 3,81 3,89 3,8199 3,7976 3,84 3,99 4,1165 4,03 4,04 4,0872 4,11 4,2273 4,1672 4,02 3,86 3,81 3,08 2,25 1,10 1, 4,23 4,03 4,2025 4,11 4,0176 3,9188 3,8204 3,72 3, 3,72 3, 3,94 3,02 3,64 3,72 3,66 3,65 3,65 3,7107 3,87 3,78 3,7195 3,72 3,72 3,79 3,27 3, 3,14 2,7003 2,0704 1,1890 1,10 4,24 4,18 4,10 4,01 3,91 3,81 3,7114 3, 3,13 3, 3, 3,26 3, 3,87 3, 3,77 3,96 3, 3,03 3,66 3, 3, 3,01 3,67 3,29 3,05 2,78 2,70 1,8265 1,05 1,1890 4,17 4,0876 4,00 3,9095 3,8081 3,70 3,91 3,78 3,18 3, 3, 3,17 3,13 3, 3,10 3,2683 3,2067 3,1916 3,2227 3, 3,13 3,05 2,9799 2,8905 2,75 2, 2,1172 1, 0,9265 1,05 4,03 3,9869 3,9003 3,80 3,6986 3,11 3, 3,87 3,2788 3,18 3,1679 3,17 3,15 3,16 3,18 3,07 2,9979 2,96 2,9678 3,00 2,82 2,7100 2,86 2,14 2,25 1,8883 1,12 0,8185 0,9265 3,90 3,88 3,79 3,69 3, 3, 3, 3,25 3,14 3,06 3,03 3,0074 2,99 2,9907 2,99 2,87 2,78 2,75 2,70 2,70 2, 2, 2,18 1,9795 1,6980 1,27 0,72 0,8185 3,85 3,7769 3,68 3,05 3,02 3,65 3,24 3,13 3,0223 2,9197 2,88 2,85 2,84 2,8116 2,7997 2,6667 2, 2,71 2, 2,76 2,18 1,9873 1,7721 1, 1,13 0,68 0,72 3,70 3,6675 3,13 3, 3,12 3,23 3,1168 3,0009 2,8886 2,7812 2,75 2,69 2,67 2,75 2,84 2, 2, 2,20 2,10 2,0817 1,86 1,08 1,67 1,0165 0,14 0,68 3, 3, 3, 3, 3,20 3,1088 2,9877 2,8680 2,73 2,68 2, 2, 2, 2,84 2,17 2,21 2,1021 1,98 1,87 1,72 1, 1,22 0,9097 0, 0,14 3, 3,96 3,66 3,22 3,10 2,9798 2,85 2,74 2,03 2,26 2, 2,80 2, 2,22 2,1794 2,01 1,86 1,7224 1,20 1, 1,18 0,8267 0,09 0, 3, 3,11 3,21 3,0978 2,97 2,84 2,7190 2,12 2, 2,24 2,2707 2,1972 2,1223 2,08 1,93 1,78 1,67 1, 1,18 1,0818 0,7671 0,88 0,09 3, 3,1994 3,0892 2,9690 2,81 2,7115 2,92 2,73 2,68 2,1883 2,1067 2,0218 1,95 1,80 1,75 1,82 1, 1,1776 0,97 0,75 0,85 0,88 3,17 3,07 2,95 2,87 2,70 2,19 2, 2,96 2,16 2,02 1,94 1,88 1,78 1,69 1,78 1, 1,10 0,89 0,64 0,99 0,85 3,08 2,94 2,85 2,7010 2,69 2,88 2,87 2,10 2,0076 1,8679 1,76 1,62 1, 1, 1,2721 1,01 0,83 0, 0, 0,99 2,92 2,81 2,69 2, 2, 2,20 2,17 1,9925 1,80 1,7014 1,86 1,77 1,71 1,19 1,04 0,80 0,66 0, 0, 2,79 2,6800 2, 2,91 2,2773 2,14 1,98 1,80 1,6823 1, 1,69 1,27 1,1279 0,96 0,7824 0, 0,68 0, 2,61 2, 2,18 2,2726 2,1270 1,9769 1,82 1,6695 1, 1, 1,2206 1,07 0,91 0,77 0, 0,27 0,68 2,19 2,99 2,26 2,1225 1,97 1,8185 1, 1,18 1,02 1,17 1,06 0,8699 0,69 0, 0,2673 0,27 2,11 2,26 2,11 1,9686 1,81 1,65 1, 1,99 1,16 0,9918 0,87 0,64 0,81 0,27 0,2673 2,29 2,10 1,96 1,8108 1,66 1,97 1, 1,15 0,9806 0,80 0,69 0, 0,29 0,27 2,0890 1,95 1,80 1,61 1,65 1,91 1,19 0,97 0,79 0,97 0,71 0,22 0,29 1,94 1,79 1, 1, 1, 1,14 0,9681 0,7878 0,27 0,14 0,21 0,22 1,7821 1,68 1,87 1, 1,18 0,96 0,78 0,80 0,67 0,2082 0, Měsíční poplatek za pojištění pro případ plné invalidity podle sazby 24 ID s výplatou ročního důchodu ve výši Kč MUŽI Věk na konci rizikového pojištění Aktuální věk

6 65 3, 3, 3,65 3,10 3,67 3,78 3,80 3,87 3,95 4,0093 4, 4,68 5,09 5,22 5,90 6,15 6, 6,9078 7, 8,05 8, 9,0727 9, ,97 11,08 11, , ,91 14,20 14,92 15,68 16,29 16,77 17,17 17,12 17, 17,28 16,87 16,21 15, 14,25 12, ,26 9,98 7, 5,0798 2,99 2, 3,2702 3,90 3,87 3, 3,71 3,6886 3,78 3,82 3,8878 3,94 4,2787 4,24 4,9685 5,03 5,7997 6,07 6,95 6,7677 7,2707 7,87 8, 8,80 9,71 10, ,72 11,95 12,21 12, ,66 14,98 14,90 15,95 15,91 16,19 16, 16, ,93 15, 14, ,67 12,65 10,98 9,18 7,20 5,0017 2,25 2,99 3,27 3,21 3,94 3,91 3,27 3,65 3,7070 3,7701 3,88 3,89 4,2117 4, 4,88 5,26 5,6913 5,9214 6,28 6,16 7,10 7,68 8,10 8,18 9,1814 9, ,69 11, , , 13, ,68 14,22 14, ,01 15,19 15,19 15, ,00 13,90 13,06 11,98 10, 8,90 7,0200 4,8966 2,54 2,25 3,1997 3, 3,85 3, 3,65 3,26 3,65 3,71 3,77 3,84 4,10 4,86 4,79 5,16 5,85 5,7983 6,09 6,97 6,92 7,96 7,8872 8,71 8,90 9,77 10,06 10, , 11,95 12,70 13,02 13,95 13,80 14, ,10 14,02 13,72 13, , 11, 10,1188 8,77 6,8018 4,7672 2, 2,54 3,14 3,25 3, 3,04 3,85 3, 3,12 3, 3,71 3,7673 4,0696 4,71 4,70 5,05 5,43 5,6704 5,97 6,19 6,75 7, 7, 8,11 8,79 9,17 9,69 10,04 10, ,73 11, ,04 12, ,98 13, , ,89 12,85 11,72 10,8197 9,68 8,26 6, 4, 2,71 2, 3,12 3,2125 3,19 3, 3,87 3,89 3, 3,87 3, 3,7008 3,99 4,26 4,85 4,95 5,98 5, 5,80 6,12 6,11 7,07 7, 7,82 8,01 8,81 9, 9,86 10, 10,82 11, ,65 11,91 12,08 12, ,96 11, 11,02 10,2189 9,16 7,86 6,23 4, 2,87 2,71 3,08 3,1696 3,24 3, 3,72 3, 3,73 3, 3, 3,69 3,9167 4,20 4,00 4,84 5,21 5,04 5,65 5,9787 6,95 6,82 7,18 7, 8,0116 8,65 8,9184 9, 9,87 10,10 10, 10,89 11,08 11,16 11,06 10,78 10, 9,94 8,65 7, 5,9896 4,28 2,28 2,87 3,01 3,12 3,1989 3,27 3, 3,77 3,74 3, 3,80 3, 3,82 4,11 4,80 4,70 5,08 5,23 5,65 5,80 6,1813 6, 6,96 7, 7,6924 8,10 8,95 8,97 9, 9,6826 9,94 10,10 10, ,18 9,9788 9,07 8,9694 8,12 7,02 5,6802 4,06 2,16 2,28 2,9992 3,0794 3,11 3,2127 3,2687 3,92 3, 3,82 3,85 3,69 3,75 4,0208 4,26 4,90 4,99 5,1113 5, 5,18 5,97 6,77 6,6716 7,0012 7,24 7,76 8,0867 8,94 8,7992 9,06 9,26 9, 9,87 9,1880 8,84 8,68 7,95 6,18 5,82 3,84 2,02 2,16 2,99 3,00 3,0996 3,10 3,2117 3,28 3,14 3,04 3,67 3,08 3,6670 3,92 4,19 4, 4,8097 4,95 5,16 5, 5,76 6,15 6, 6,6993 7,0214 7, 7, 7,9723 8, 8, 8, 8, 8,14 8,14 7,7092 7,09 6,16 5,0278 3, 1,95 2,02 2,9092 2,98 3,05 3,10 3,15 3,19 3,23 3,2704 3,25 3,22 3,83 3,82 4,0813 4,93 4,66 4,8027 4,99 5,20 5, 5,9073 6,12 6,78 6,6695 6,95 7,1992 7,91 7,63 7,76 7,78 7,6892 7, 7,09 6,89 5,72 4,69 3, 1,81 1,95 2,80 2,97 2,99 3,05 3,0922 3,11 3,1672 3,1982 3,22 3,21 3,67 3,7212 3,96 4,25 4,79 4, 4,81 5,05 5,09 5, 5,86 6,06 6,66 6, 6,72 6,98 7,05 7,08 7,01 6,8227 6,80 5,9966 5,12 4,76 3,17 1,7273 1,81 2,81 2,8807 2,93 2,9876 3,07 3,06 3,0969 3,12 3,12 3,1676 3,24 3, 3,89 4,09 4, 4, 4,68 4,89 5,0886 5, 5, 5,71 5,94 6,11 6,25 6, 6, 6, 6,22 5,96 5,13 4,86 4,02 2,95 1,12 1,7273 2,76 2,8272 2,8813 2,9269 2,96 2,9975 3,02 3,02 3,06 3,0815 3, 3, 3,72 3,98 4,2080 4, 4,13 4, 4,84 5,11 5,20 5, 5,71 5,6770 5,73 5,8222 5,79 5,67 5,69 5,0096 4, 3,7008 2,7221 1, 1,12 2,7118 2,7721 2,8226 2,86 2,8990 2,9272 2,91 2,9683 2,9824 2,99 3,19 3, 3, 3,8119 4,04 4,12 4,24 4, 4, 4,81 4,94 5,07 5,14 5,20 5,25 5,24 5,16 4,9182 4,69 4,07 3,71 2,17 1,03 1, 2,67 2,71 2,71 2,8002 2,88 2,89 2,87 2,8871 2,89 2,9018 3,0923 3,2772 3, 3,66 3,8795 3,95 4,05 4,1817 4,98 4, 4,69 4,6814 4,73 4,76 4,74 4,67 4,41 4,15 3,70 3,0885 2,91 1,2682 1,03 2, 2,61 2,7000 2,72 2,77 2,7806 2,79 2,80 2,8080 2,8081 2,9865 3,11 3,17 3, 3,7083 3,76 3,81 3,91 4,0893 4,24 4,27 4,99 4,27 4,12 4,19 4,08 3,7675 3,69 2,81 2,0869 1,12 1,2682 2,81 2,72 2, 2,66 2,6886 2,70 2,71 2,7179 2,7171 2,7118 2,8777 3,08 3,19 3,82 3, 3, 3,70 3,71 3,8215 3,91 3,94 3,91 3,8915 3,80 3,66 3,80 3,05 2,58 1,9014 1,05 1,12 2,06 2, 2,06 2,65 2, 2, 2,65 2,68 2, 2, 2,76 2,9100 3,05 3,1986 3,15 3,83 3,91 3,06 3,65 3,75 3,73 3, 3,85 3,18 3,07 2,70 2,04 1,74 0,96 1,05 2,14 2,24 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,79 2,13 2,63 2,7809 2,9071 3,06 3,16 3,16 3,18 3,2205 3,26 3, 3,28 3,10 2,99 2,7868 2,03 2,0985 1,73 0,87 0,96 2,07 2,75 2, 2,14 2,05 2,43 2,74 2, 2, 2,70 2, 2, 2,79 2,86 2,97 2,96 2,95 2,96 2,97 2,97 2,86 2,7193 2, 2,20 1,8918 1,72 0,79 0,87 2,84 2,09 2, 2, 2,03 2,73 2,73 2,09 2,84 2,99 2,25 2,22 2, 2,69 2,7793 2,70 2,7196 2,7001 2,67 2, 2,27 2, 2,07 1,71 1,2775 0,7178 0,79 2,24 2,2725 2,02 2,84 2,81 2,00 2,27 2,25 2,22 2,1900 2,84 2,25 2,75 2, 2,84 2, 2,76 2, 2,06 2,69 2,09 1,89 1, 1,10 0,69 0,7178 2,1788 2,2024 2,21 2,2189 2,21 2,2006 2,1801 2,16 2,1183 2,0772 2,10 2,22 2, 2, 2,23 2,99 2,21 2,10 2,01 1,95 1,6968 1,17 1,05 0, 0,69 2,1114 2,14 2,17 2,13 2,1271 2,1087 2,08 2,05 2,0091 1,95 2,04 2,0821 2,1207 2,13 2,19 2,0692 1,97 1,8672 1,74 1, 1,85 0,95 0, 0, 2,04 2,06 2,00 2,05 2,03 2,01 1,98 1,98 1,8971 1,88 1,89 1,93 1,99 1,95 1,90 1,86 1,71 1, 1, 1,1866 0,8698 0,25 0, 1,9715 1,9808 1,9793 1,9678 1,92 1,9180 1,8807 1,84 1,7823 1,7212 1,79 1,7767 1,7769 1,74 1,7216 1,99 1, 1,27 1,0672 0,8009 0,03 0,25 1,8989 1,90 1,8966 1,8799 1,85 1,8190 1,77 1,72 1,66 1, 1,80 1,81 1,84 1,51 1, 1,10 1,1701 0,9685 0,7202 0, 0,03 1,82 1,82 1,8118 1,7897 1,71 1,7175 1,6682 1,04 1, 1,85 1, 1, 1, 1,16 1,27 1,08 0,8884 0,65 0, 0, 1,71 1,70 1,72 1,6972 1,60 1, 1,50 1, 1,01 1,73 1, 1,89 1,2278 1,10 1,0200 0,82 0,95 0,09 0, 1,6699 1,64 1,67 1,25 1,54 1,68 1, 1, 1, 1,20 1,17 1,1180 1,06 0,92 0,77 0, 0, 0,09 1,97 1,27 1, 1, 1, 1,75 1,91 1,21 1,16 1,06 1,0181 0,94 0,85 0,7007 0,26 0,16 0, 1,75 1, 1,07 1, 1,06 1, 1,2104 1,12 1,01 0,92 0,87 0,76 0,65 0, 0,26 0,16 1, 1, 1, 1, 1,23 1,1706 1,0887 0,9965 0,89 0,7792 0,69 0,96 0, 0,23 0,26 1,70 1,26 1,25 1,1992 1,13 1,05 0,96 0,86 0,75 0,69 0,78 0,11 0,2174 0,23 1,26 1,2080 1,17 1,0921 1,0176 0,93 0,82 0,70 0,02 0,90 0, 0,1980 0,2174 1,19 1,1111 1,04 0,9823 0,9010 0,8087 0,70 0,03 0, 0, 0,1803 0,1980 1,06 1,0118 0,96 0,8697 0,7816 0,6820 0,10 0,81 0,26 0,16 0, ŽENY Věk na konci rizikového pojištění Aktuální věk Měsíční poplatek za pojištění pro případ plné invalidity podle sazby 24 ID s výplatou ročního důchodu ve výši Kč

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 7. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 3 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 21. 7. 2013 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 5 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) pro sazbu 7 BN platný ke dni Příloha č. 6 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM platný od 1. 10. 2009 Část A. Poplatky za vedení účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 3. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 4. 2018 Část A.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 5. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění ZFP Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 29 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM4C) 07 Sazebník

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 31 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 04 Sazebník 06 37 Produktové limity 05 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM6C) 06 Sazebník

Více

Sazebník životního pojištění 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD (včetně doplňkových pojištění) platný od

Sazebník životního pojištění 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD (včetně doplňkových pojištění) platný od Sazebník životního pojištění 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD (včetně doplňkových pojištění) platný od 1. 3. 2015 Sazebník 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD 2 Obsah 1 Úvod... 2 2 Úrazové

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR účinnost od 1. 6. 2018 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti o změnu zdravotní

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK BL 1.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018 Tento Sazebník pojištění BalanceLife obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění JUNIOR

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění JUNIOR www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu účinnost od 1. 1. 2019 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční administrativní poplatky běžné pojistné jednorázové pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ účinnost od 1. 6. 2018 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 OBSAH Přehled poplatků... 03 Produktové limity... 04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)... 07 Sazebník hlavního

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník pojištění Kamarád obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění pojišťovnou.

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE 4.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.2 účinnost od 18. května 2017 Tento Sazebník životního pojištění Garde obsahuje aktuální

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017 Tento Sazebník pojištění Garde Risk obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 10. 2010 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION 6.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 6.2 účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník životního pojištění Vision obsahuje aktuální

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

1 Pojistná smlouva MultiLife

1 Pojistná smlouva MultiLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ MULTILIFE 3 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK MUL 3.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění MultiLife obsahuje vždy ke dni uvření

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění účinnost od 1. 1. 2019 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční

Více

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne 07.01.2019 Pojištěné dítě: Jméno a příjmení: Rodné číslo / Datum narození: 01.01.2010 Rozsah pojištění: Konec

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

FLEXI životní pojištění sazby rizik

FLEXI životní pojištění sazby rizik Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Pojištění kapitálové hodnoty Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin s lineárně

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.1 účinnost od 1. prosince 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění nabízí klientovi spojení komplexní pojistné ochrany a investování volných finančních prostředků do podílových fondů. Jaké jsou hlavní

Více

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU RIZIKOVKA RIZIKOVKA Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PRO RIZIKOVKU PLATNOST OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky Správa pojištění POPLATKY VYBÍRANÉ

Více

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně. Minimální výše splátky celkového běžného pojistného 300 Kč 900 Kč Kč Kč

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně. Minimální výše splátky celkového běžného pojistného 300 Kč 900 Kč Kč Kč SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ TRENDLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK TL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník životního pojištění TRENDLIFE obsahuje aktuální

Více

Obsah kurzu. 1. Novela zákona o daních z příjmů 2. ŽP a PP 3. Výhody SŽP 4. Výběry a ukončení / 2

Obsah kurzu. 1. Novela zákona o daních z příjmů 2. ŽP a PP 3. Výhody SŽP 4. Výběry a ukončení / 2 SŽP Obsah kurzu 1. Novela zákona o daních z příjmů 2. ŽP a PP 3. Výhody SŽP 4. Výběry a ukončení / 2 Zákonné podmínky 1. pojistník = pojištěný 2. pojištění sjednáno minimálně do 60 let věku 3. pojistná

Více