Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")"

Transkript

1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky D., které se projeví na ceně podílových jednotek používané při nákupu podílových jednotek. Součástí tohoto Přehledu jsou také sazebníky pojistného za jednotlivá riziková pojištění. Pojistitel je oprávněn Přehled aktualizovat, pojistník má právo u pojistitele do Přehledu nahlížet. Platný Přehled pojistitel též zveřejňuje na svých internetových stránkách. A. vedení účtu B. inkasní poplatek Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu Inkasní poplatek 25 Kč C. změna výše pojistného změna délky pojistného období změna výše pojistné částky nebo důchodu změna varianty pojistného plnění v případě smrti pojištěného změna alokačního poměru Jednorázové poplatky přesun podílových jednotek 1) 5. až 8. v pojistném roce 1. až 4. v pojistném roce 9. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky 1. až 4. v pojistném roce prodej podílových jednotek 2) 5. až 8. v pojistném roce 9. a další v pojistném roce 3 % z hodnoty prodávaných podílových jednotek pozastavení placení pojistného obnovení placení pojistného předčasné ukončení pojistné smlouvy 0 Kč mimořádné pojistné sjednání rizikového pojištění v průběhu pojištění storno rizikového pojištění sjednání automatického přesunu podílových jednotek v průběhu pojištění změna pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek zrušení automatického přesunu podílových jednotek zaslání výpisu z účtu klienta jedenkrát ročně změna osobních údajů potvrzení o zaplaceném pojistném pro daňové účely mimořádný výpis z účtu Kč vinkulace D. pro běžné pojistné pro mimořádné pojistné Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky 3 % nákupní ceny 3 % nákupní ceny E. u tržních fondů u garantovaného fondu Roční poplatek za správu fondů 0 % hodnoty investice 0 % hodnoty investice 1) Poplatek je zvýšen o kladný rozdíl poměru prodejních cen platných k datu uvedeném v pojistné smlouvě pro přesun jednotek, a poměru prodejních cen platných tři pracovní dny po datu, kdy byla žádost pojistníka o přesun doručena pojistiteli, vynásobený počtem přesouvaných podílových jednotek; toto se projeví na ceně podílových jednotek. 2) Poplatek je zvýšen o kladný rozdíl prodejní ceny platné k datu, kdy je žádost pojistníka o prodej doručena pojistiteli, a prodejní ceny platné k datu, které následuje o tři pracovní dny později, vynásobený počtem prodávaných podílových jednotek; toto se projeví na ceně podílových jednotek.

2 F. Procenta z (prvního) měsíčního pojistného pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu počátečních nákladů placených maximálně po dobu 3 let Poj. doba 1. rok 2. rok 3.rok Poj. doba 1. rok 2. rok 3.rok 1 20% 0% 0% 16 % % 0% 2 25% 0% 0% 17 % % 0% 3 % 0% 0% 18 % % 0% 4 % 0% 0% 19 65% 65% 0% 5 % 0% 0% 20 68% 68% 0% 6 % 0% 0% 21 % % % 7 % 0% 0% 22 % % % 8 % 0% 0% 23 % % % 9 % 0% 0% 24 % % % 10 % % 0% 25 % % % 11 % % 0% 26 % % % 12 % % 0% 27 % % % 13 % % 0% % % % 14 % % 0% % % % 15 % % 0% + % % % Tabulka platí též při zvýšení pojistného, a to tak, že se příslušné procento (podle zbývající pojistné doby v celých letech) aplikuje na navýšení měsíčního pojistného oproti měsíčnímu pojistnému platnému před změnou. V případě druhého a dalšího zvýšení pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud nezaplacené poplatky z předchozích změn. G. Parametry pojištění Minimální garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky garantovaného fondu platná pro pojistné smlouvy uzavřené od ,4 % p.a. Minimální výše důchodu pro umožnění výplaty důchodu místo jednorázového plnění 2 0 Kč/rok Minimální výše běžného pojistného Kč/rok Minimální výše mimořádného pojistného placeného pojistníkem Kč Minimální výše mimořádného pojistného placeného zaměstnavatelem Kč Maximální výše mimořádného pojistného, které není pojistník povinen pojistiteli před zaplacením oznámit Kč Výše pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek 4 %, 6 %, 8 % nebo 10 % Vyhodnocovací den pro automatický přesun podílových jednotek 1. duben Minimální hodnota podílových jednotek přesouvaná z daného fondu, aby došlo k automatickému přesunu podílových jednotek z tohoto fondu Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění prodeje části podílových jednotek z účtu pojistníka Kč Minimální hodnota prodávaných podílových jednotek Kč Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění dřívější výplaty odkupného Kč H. muži Měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou ve výši Kč 3) Poplatek Poplatek ženy muži ženy 0, ,17 0, ,8975 0, ,08 0, 18 6,2175 0, ,9767 0, 20 7,7267 0, ,75 0, ,2208 0, ,04 1, ,97 1, ,97 1, ,0667 1, , 1,15 15,8675 1,13 17,83 1, , 1, ,67 1, , ,17 25, , 27, ,75, ,25, ,67 65, , , , , , , 73 2,25 69, 74 2,67 70, , ,08 3,10 72,8025 3, ,73 3, ,07 4, ,79 3) Je-li platná varianta Maximum, při výpočtu měsíčního poplatku se za pojistnou částku považuje rozdíl mezi aktuální pojistnou částkou pro případ smrti a aktuální hodnotou účtu pojistníka. Pokud je aktuální hodnota účtu pojistníka vyšší než aktuální pojistná částka pro případ smrti, je měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti nulový.

3 Měsíční poplatek za úrazové pojištění osob podle sazby 26 UP Riziko Pro pojistnou 1. riziková skupina 2. riziková skupina 3. riziková skupina částku SR ZR SR ZR SR ZR Smrt následkem úrazu ,7 0,9 1,1 1,6 2,7 3,6 Trvalé následky úrazu s progresí ,4 3,2 3,9 5,8 9,6 12,8 Tělesné poškození ,3 1,7 2,1 3,1 5,1 6,9 Měsíční poplatek za pojištění pro případ vážných onemocnění podle sazby 24 OP s pojistnou částkou Kč Muži Ženy 18 0,9914 0, ,9914 0, ,04 0, ,07 1, ,21 1, , 1, , 1, , 1, ,87 1, ,10 1,7086 1, 1,89 1,7109 1,89 1,76 2,09 1,79 2,09 2,16 2,94 2,83 2,16 2, 2,6918 2,7111 2,8907 3,1118 2,9700 3,25 3,0891 3, 3,76 4, 4, 4,76 4,70 5,18 5, 6,05 6,11 7,67 7,21 8, 7,9770 9, 8,86 10,0672 9, 11, 10,17 13,14 11, 15,08 12,90 16,06 13, 18, ,88 21, ,86 23,02 16,25 25, ,25 27,04 18,04,80 18,65,15 20,2781,20 20,7671,18 21,81, 24,, 26,0179, 27,,70,11,7684, 65,9670,60

4 Měsíční poplatek pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti podle sazby 23 PN s denní dávkou a karenční dobou 25 dnů Měsíční poplatek pro pojištění pro případ pobytu v nemocnici podle sazby 23 HP s denní dávkou Muži Ženy Muži Ženy 18 73,08 76, 15 2,95 5, 19 78, 78, 16 3,2027 6, ,05 80, , 6, ,25 82, ,0087 7, ,95 84, , 7, , 85, ,8727 8, 24 93, 86, 21 4,97 8, ,07 87, 22 4,96 9, , 87, ,8870 9, ,18 88, ,80 9,99 89, 88, 25 4, , , 88, , 10,26 85,29 88, , 10,79 83, 88,85 4,00 10,22 82, ,98 4, 10, ,10 88,14 4,81 11,21 78,82 88,25 4,83 10,47 77, ,26 4, 9,86 77, ,9894 4,22 9,22 76,99 89,6986 4,74 9,01 77,76 90,71 4,94 8,71 78, 92,04 5,16 8,25 79,04 93,80 5, 8,80 80,67 96,27 5,70 8, ,06 99, 5,99 7,86 82, 102, 6, 7, 83, ,2225 6, 7,77 85,85 110,17 6,90 7, ,06 114,06 7,25 8,17 94,01 117, 7,6905 8, 99,66 1,07 8,12 8,71 105,96 1,22 8,19 8, ,24 1,20 9,1680 9, ,11 1, 9,80 9, 112,89 1,94 10, 9,99 124,6817 1,69 11, 10,7089 1,24 1, 11,83 10, 1,05 1,07 12,83 10, 1, 1,21 13,16 10,11 1,25 1,07 13,89 10,71 1,06 1,24 14, ,11 119, 120,69 15, 11,71 110, ,02 16,96 12,13 102, 100, , 12,79 96,94 96, , 13, 87, 89,04 19, 14,20 79,92 85,04 20,91 15, , ,72 22,71 17,14 23,99 18,65 25, 20, ,07 21, ,82 23,27 67,10 24,77 68, 26, 69, ,88 70,7075,41 71,27,84 72,96,18 73,78,22 74,23, 75,9179,

5 65 5,97 5, 5,06 5, 5,25 5,19 5,18 5,0785 5,05 5,00 5,10 5,2276 5, 5,26 5,80 5,87 5,9792 6,2221 6,70 7,14 7,87 7,65 8,17 8,87 9, , 11,22 12, ,21 14,81 15, 16, 17,70 18, 19,15 19,72 19,89 19,66 19,12 18,22 16,96 15,83 13, 11,1274 8,00 5,84 2,98 2,85 5,04 5, 5,82 5,2707 5,20 5,14 5,07 5,0183 4,9723 4,92 5,07 5,15 5, 5,69 5,73 5,70 5,87 6,1065 6,80 7,00 7,12 7,00 7,9778 8, 9, 10,08 10, ,77 12,71 13, ,87 15, ,83 17,79 18, , 18, 18, , 16,78 14, ,09 10,97 8, 5,87 2,99 2,98 5,84 5,95 5,27 5,21 5,17 5,0795 5,01 4,97 4,9067 4,87 4,96 5,0768 5,2221 5,65 5,65 5,65 5,71 5,98 6,20 6,83 6,98 7, 7,7690 8, 9,12 9,76 10,21 11,08 12,26 13,26 14,20 15,12 15,94 16,98 16,98 17, ,92 16, 15, 14,74 12, ,7174 8,66 5,86 3,0096 2,99 5, 5,26 5,21 5,15 5,08 5,01 4,98 4,8880 4,87 4,8017 4,8873 4,99 5,15 5,16 5, 5, 5, 5,87 6,1991 6,6873 6,8075 7,1010 7,95 8,19 8,85 9, 10, ,90 11,72 12,72 13,67 14,83 14,99 15,87 15,74 15, ,89 14, 13, 12,16 10,71 8,2200 5,78 2,9895 3,0096 5,24 5,20 5,15 5,0914 5,0220 4,93 4,8809 4,8180 4,76 4,7268 4,8075 4,9102 5,07 5,2120 5, 5, 5,22 5,7225 6,02 6,65 6, 6,8973 7,94 7,8699 8,73 9,0821 9,72 10, 11, , ,75 13,66 13, , 14, 14,29 13,70 12, , 9,93 7,94 5,14 2,90 2,9895 5,1765 5,19 5,0899 5,02 4,96 4,8811 4,8098 4,74 4,6898 4,83 4,72 4,8209 4,96 5,1078 5,00 5,02 5, 5,21 5,8924 6,77 6, 6,68 7,0787 7, 8,2070 8,71 9,20 9,93 10, 11, 11, , 12,95 13,16 13,07 12,69 11, ,89 9, 7,75 5,81 2,84 2,90 5,11 5,0773 5,02 4,93 4,88 4,8089 4,75 4,6682 4,08 4, 4,69 4,7277 4,83 4,9990 5,1910 5,18 5,26 5, 5,76 6,10 6,26 6,47 6,8272 7, 7,8725 8, 8,83 9, 10,01 10, 11, , 11,86 11, , 11,08 10,1710 8,88 7,2202 5,17 2,71 2,84 5,06 5,0099 4,95 4,88 4,8110 4,76 4, 4,85 4, 4,11 4, 4,66 4,77 4,88 5,0671 5,04 5,1198 5,26 5,79 5,94 6,0199 6,27 6, 7,00 7, 7,91 8,19 8,90 9, 9, , 10,16 10,73 10, 10,16 9,73 8,86 6,7912 4,9069 2,65 2,71 4,9807 4,97 4,8817 4,8117 4,77 4, 4,76 4, 4, 4,22 4, 4, 4, 4,7676 4,91 4,9185 4,97 5,12 5,03 5,75 5,8018 5,9884 6,25 6,6915 7,11 7,05 7,92 8,90 8,7691 9,15 9,41 9,04 9,95 9,27 8,15 7,61 6,01 4,18 2,00 2,65 4,9101 4,8669 4,8066 4,75 4,65 4, 4, 4,94 4, 4,00 4, 4, 4,99 4, 4,80 4,7774 4,82 4,94 5,19 5, 5, 5,77 6,0093 6,65 6,78 7,0898 7,74 7,77 8,0986 8,10 8, 8, 8, 7,85 7,0169 5,82 4, 2,80 2,00 4,80 4,7913 4,78 4,65 4, 4,95 4,71 4,00 4,24 4,20 4,26 4, 4,27 4,79 4,66 4, 4,66 4,7871 5,00 5, 5,01 5,77 5,71 6,05 6, 6, 6,9125 7,17 7, 7,93 7,82 7, 7,00 6,99 5,27 3,96 2,18 2,80 4,72 4,71 4,82 4,16 4,82 4,20 4,72 4,24 4,16 4,10 4,14 4,20 4,13 4, 4,12 4,95 4, 4,96 4,80 5,0996 5,0966 5,2083 5,12 5,6803 5,9886 6,1804 6,90 6,71 6,6826 6,7183 6,78 6,97 5,72 4,88 3,66 2,0169 2,18 4,68 4, 4, 4, 4,01 4,16 4,22 4,16 4,0668 4,0026 4,00 4,08 4,17 4,20 4,22 4,26 4, 4, 4,12 4,86 4,86 4,96 5,09 5,89 5,97 5,7015 5,8270 5,9169 5,90 5,81 5, 5,1202 4,95 3,10 1,84 2,0169 4,17 4,82 4,85 4,72 4,90 4,2180 4,11 4,06 3,95 3,8965 3,92 3,96 4,02 4,1091 4,2182 4,14 4,12 4,20 4,91 4, 4, 4, 4,7707 4,93 5,15 5,20 5,23 5,29 5,16 4,94 4, 3,9008 2,96 1,6722 1,84 4,79 4,47 4,94 4, 4,21 4,1214 4,07 3,93 3,88 3,7870 3,8076 3,88 3,8916 3,96 4,01 3,99 3,98 4,08 4,1700 4, 4, 4, 4, 4,94 4,6891 4,69 4,6667 4,11 4,99 4,0191 3, 2, 1, 1,6722 4, 4,24 4,74 4,2110 4,1178 4,0217 3,92 3,86 3,78 3,67 3,6873 3,7121 3,75 3,81 3,89 3,8199 3,7976 3,84 3,94 4,1165 4,03 4,04 4,0872 4,11 4,2273 4,1672 4,02 3,86 3,81 3,08 2,25 1,10 1, 4,23 4,03 4,2025 4,11 4,0176 3,9188 3,8204 3,72 3, 3,72 3, 3,94 3,02 3, 3,72 3,66 3,65 3,65 3,7107 3,87 3,78 3,7195 3,72 3,72 3,79 3,27 3, 3,14 2,7003 2,0704 1,1890 1,10 4,24 4,18 4,10 4,01 3,91 3,81 3,7114 3, 3,13 3,40 3, 3, 3, 3,87 3,09 3,77 3,96 3, 3,03 3,66 3, 3, 3,01 3,67 3,29 3,05 2,78 2,70 1,8265 1,05 1,1890 4,17 4,0876 4,00 3,9095 3,8081 3,70 3,91 3,78 3,18 3, 3, 3,17 3,13 3, 3,10 3,2683 3,2067 3,1916 3,2227 3, 3,13 3,03 2,9799 2,8905 2,75 2, 2,1172 1, 0,9265 1,05 4,03 3,9869 3,9003 3,80 3,6986 3,11 3, 3,87 3,2788 3,18 3,1679 3,17 3,11 3,19 3,18 3,07 2,9979 2,96 2,9678 3,00 2,82 2,7100 2,86 2, 2,25 1,8883 1, 0,8185 0,9265 3,90 3,88 3,79 3,69 3, 3, 3, 3,23 3,14 3,06 3,03 3,0074 2,99 2,9907 2,99 2,87 2,78 2,75 2,70 2,70 2, 2, 2,18 1,9795 1,6980 1,27 0,72 0,8185 3,80 3,7769 3,68 3,05 3,02 3,65 3,24 3,13 3,0223 2,9197 2,88 2,85 2,84 2,8116 2,7997 2,6667 2, 2,71 2, 2,76 2,18 1,9873 1,7721 1, 1,13 0,68 0,72 3,70 3,6675 3,13 3, 3,12 3,23 3,1168 3,0009 2,8886 2,7812 2,75 2,69 2,67 2,75 2,84 2, 2, 2,20 2,10 2,0817 1,86 1,08 1,67 1,0165 0,14 0,68 3, 3, 3, 3, 3,20 3,1088 2,9877 2,8680 2,73 2,68 2, 2, 2, 2, 2,17 2,21 2,1021 1,98 1,87 1,72 1, 1,22 0,9097 0, 0,14 3, 3, 3,66 3,22 3,10 2,9798 2,81 2,74 2,03 2,26 2, 2,80 2, 2,24 2,1794 2,01 1,86 1,7224 1,20 1, 1,18 0,8267 0, 0, 3, 3,11 3,21 3,0978 2,97 2,84 2,7190 2,12 2, 2,24 2,2707 2,1972 2,1223 2,08 1,93 1,78 1,67 1, 1,18 1,0818 0,7671 0,88 0, 3, 3,1994 3,0892 2,9690 2,81 2,7115 2,92 2, 2,68 2,1883 2,1067 2,0218 1,95 1,80 1,75 1,82 1, 1,1776 0,97 0,75 0,85 0,88 3,17 3,07 2,95 2,87 2,70 2,19 2, 2,96 2,16 2,02 1,94 1,88 1,78 1,69 1,78 1, 1,10 0,89 0,64 0,99 0,85 3,08 2,93 2,85 2,7010 2,69 2,88 2,87 2,10 2,0076 1,8679 1,76 1,62 1, 1, 1,2721 1,01 0,83 0, 0, 0,99 2,92 2,81 2,69 2,18 2, 2,20 2,17 1,9925 1,80 1,7014 1,86 1,77 1,71 1,19 1,04 0,80 0,66 0, 0, 2,79 2,6800 2, 2,91 2,2773 2,14 1,98 1,80 1,6823 1, 1,69 1,27 1,1279 0,96 0,7824 0, 0,68 0, 2, 2, 2,18 2,2726 2,1270 1,9769 1,82 1,6695 1, 1, 1,2206 1,07 0,91 0,77 0, 0,27 0,68 2,19 2,99 2,26 2,1225 1,97 1,8185 1, 1,18 1,02 1,17 1,06 0,8699 0,69 0, 0,2673 0,27 2,11 2,26 2,11 1,9686 1,81 1,65 1, 1, 1,16 0,9918 0,87 0,64 0,81 0,27 0,2673 2,29 2,10 1,96 1,8108 1,66 1,97 1, 1,15 0,9806 0,80 0, 0,47 0,29 0,27 2,0890 1,95 1,80 1,91 1,65 1,91 1,19 0,97 0,79 0,97 0,71 0,22 0,29 1,94 1,79 1, 1, 1, 1,13 0,9681 0,7878 0,27 0,14 0,21 0,22 1,7821 1,68 1,87 1, 1,18 0,96 0,78 0,80 0,67 0,2082 0, Měsíční poplatek za pojištění pro případ plné invalidity podle sazby 24 ID s výplatou ročního důchodu ve výši Kč MUŽI Věk na konci rizikového pojištění Aktuální věk

6 65 3, 3, 3,65 3,10 3,67 3,78 3,80 3,87 3,95 4,0093 4, 4,68 5,09 5,22 5,90 6,15 6, 6,9078 7, 8,05 8, 9,0727 9, ,97 11,08 11, , ,91 14,20 14,92 15,68 16,29 16,77 17,17 17,12 17, 17, 16,87 16,21 15, 14,25 12, ,26 9,98 7, 5,0798 2,99 2, 3,2702 3,90 3,47 3, 3,71 3,6886 3,78 3,82 3,8878 3,94 4,2787 4,24 4,9685 5,03 5,7997 6,07 6,95 6,7677 7,2707 7,87 8, 8,80 9,41 10, ,72 11,95 12,21 12, ,68 14,98 14,90 15,95 15,91 16,19 16, 16, ,93 15, 14, ,67 12,65 10,98 9,18 7,20 5,0017 2,25 2,99 3,27 3,21 3,94 3,91 3,27 3,65 3,7070 3,7701 3,88 3,89 4,2117 4, 4,88 5,26 5,6913 5,9214 6,28 6,16 7,10 7,68 8,10 8,18 9,1814 9, ,69 11, , , 13, ,68 14,22 14, ,01 15,19 15,19 15, ,00 13,90 13,06 11,98 10, 8,90 7,0200 4,8966 2,04 2,25 3,1997 3, 3,85 3, 3,65 3,26 3, 3,71 3,77 3,84 4,10 4, 4,79 5,16 5,85 5,7983 6,09 6,97 6,92 7,96 7,8872 8,71 8,90 9,77 10,06 10, , 11,95 12,70 13,02 13,95 13,80 14, ,10 14,02 13,72 13, , 11, 10,1188 8,77 6,8018 4,7672 2, 2,04 3,14 3,25 3, 3,04 3,85 3, 3,12 3, 3,71 3,7673 4,0696 4,71 4,70 5,05 5, 5,6704 5,97 6,19 6,79 7, 7,60 8,11 8,79 9,17 9,69 10,04 10, ,73 11, ,04 12, ,98 13, , ,89 12,85 11,72 10,8197 9,68 8,26 6,54 4, 2,71 2, 3,12 3,2125 3,19 3, 3,87 3,89 3, 3,87 3, 3,7008 3,99 4,26 4,85 4,95 5,98 5, 5,80 6,12 6,11 7,07 7, 7,82 8,01 8,81 9, 9,86 10, 10,82 11, ,65 11,91 12,08 12, ,96 11, 11,02 10,2189 9,16 7,85 6,23 4, 2,87 2,71 3,08 3,1696 3,24 3, 3,72 3, 3,73 3, 3, 3,69 3,9167 4,20 4,00 4,84 5,21 5,04 5,65 5,9787 6,95 6,82 7,18 7, 8,0116 8,65 8,9184 9, 9,87 10,10 10, 10,89 11,08 11,16 11,06 10,78 10, 9,94 8,65 7, 5,9896 4,28 2,28 2,87 3,01 3,12 3,1989 3,26 3, 3,77 3,74 3, 3,80 3,06 3,82 4,11 4,80 4,70 5,08 5,23 5,65 5,80 6,1813 6, 6,96 7, 7,6924 8,10 8,95 8,97 9, 9,6826 9,94 10,10 10, ,18 9,9788 9,07 8,9694 8,12 7,02 5,6802 4,06 2,19 2,28 2,9992 3,0794 3,11 3,2127 3,2687 3,92 3, 3,82 3,85 3,69 3,75 4,0208 4,26 4,90 4,99 5,1113 5, 5,18 5,97 6,77 6,6716 7,0012 7,24 7,76 8,0867 8,94 8,7992 9,06 9,26 9, 9,87 9,1880 8,84 8,68 7,95 6,18 5,82 3,84 2,02 2,19 2,99 3,00 3,0996 3,10 3,2117 3,28 3,14 3,04 3,67 3,08 3,6670 3,92 4,19 4, 4,8097 4,95 5,16 5, 5,78 6,14 6, 6,6993 7,0214 7, 7, 7,9723 8, 8, 8, 8, 8,14 8,14 7,7092 7,09 6,16 5,0278 3, 1,95 2,02 2,9092 2,98 3,05 3,10 3,15 3,19 3,23 3,2704 3,25 3,22 3,83 3,82 4,0813 4,93 4,66 4,8027 4,99 5,20 5, 5,9073 6,12 6,78 6,6695 6,95 7,1992 7,41 7, 7,76 7,78 7,6892 7, 7,09 6,89 5,72 4,69 3, 1,81 1,95 2,80 2,97 2,99 3,05 3,0922 3,11 3,1672 3,1982 3,22 3,21 3,67 3,7212 3,96 4,25 4,79 4, 4,81 5,05 5,09 5,64 5,86 6,06 6,66 6, 6,72 6,98 7,05 7,08 7,01 6,8227 6,80 5,9966 5,12 4,76 3,17 1,7273 1,81 2,81 2,8807 2,93 2,9876 3,07 3,06 3,0969 3,12 3,12 3,1676 3,24 3, 3,84 4,09 4, 4, 4,68 4,89 5,0886 5, 5, 5,71 5,94 6,11 6,20 6, 6, 6, 6,22 5,96 5,13 4,86 4,02 2,95 1,12 1,7273 2,76 2,8272 2,8813 2,9269 2,96 2,9975 3,02 3,02 3,06 3,0815 3, 3, 3,72 3,98 4,2080 4, 4, 4, 4,84 5,11 5,20 5, 5,71 5,6770 5,73 5,8222 5,79 5,67 5,69 5,0096 4, 3,7008 2,7221 1, 1,12 2,7118 2,7721 2,8226 2,85 2,8990 2,9272 2,91 2,9683 2,9824 2,99 3,19 3, 3, 3,8119 4,04 4,12 4,24 4, 4, 4,81 4,94 5,07 5,14 5,20 5,25 5,24 5,16 4,9182 4,69 4,07 3,71 2,17 1,03 1, 2,67 2,71 2,71 2,8002 2,88 2,89 2,87 2,8871 2,89 2,9018 3,0923 3,2772 3, 3,68 3,8795 3,94 4,04 4,1817 4,98 4, 4,69 4,6814 4,73 4,76 4,74 4,87 4,41 4,15 3,70 3,0885 2,91 1,2682 1,03 2, 2,61 2,7000 2,72 2,77 2,7806 2,79 2,80 2,8080 2,8081 2,9865 3,11 3,17 3, 3,7083 3,76 3,81 3,91 4,0893 4,23 4,27 4,99 4,27 4,12 4,19 4,08 3,7675 3,69 2,81 2,0869 1,12 1,2682 2,81 2,72 2, 2,66 2,6886 2,70 2,71 2,7179 2,7171 2,7118 2,8777 3,08 3,19 3,82 3, 3, 3,70 3,71 3,8215 3,91 3,94 3,91 3,8915 3,80 3,66 3,80 3,05 2,58 1,9014 1,05 1,12 2,06 2, 2,06 2,65 2, 2, 2,65 2,68 2, 2, 2,76 2,9100 3,05 3,1986 3,15 3,83 3,91 3,06 3,65 3,75 3,73 3, 3,85 3,18 3,07 2,70 2,04 1,74 0,96 1,05 2, 2,24 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,79 2,13 2, 2,7809 2,9071 3,06 3,16 3,16 3,18 3,2205 3,26 3, 3,28 3,10 2,99 2,7868 2,03 2,0985 1,73 0,87 0,96 2,07 2,75 2, 2, 2,45 2, 2,74 2, 2, 2,70 2, 2,83 2,79 2,86 2,97 2,96 2,95 2,96 2,97 2,97 2,86 2,7193 2, 2,20 1,8918 1,72 0,79 0,87 2,84 2,09 2, 2, 2,03 2,73 2,73 2,09 2,84 2,99 2,25 2,22 2, 2,69 2,7793 2,74 2,7196 2,7001 2,67 2, 2,27 2, 2,07 1,71 1,2775 0,7178 0,79 2,24 2,2725 2,02 2,84 2,81 2,00 2,27 2,25 2,22 2,1900 2,84 2,25 2, 2, 2,84 2, 2,76 2, 2,06 2,69 2,09 1,89 1, 1,10 0,69 0,7178 2,1788 2,2024 2,21 2,2189 2,21 2,2006 2,1801 2,16 2,1183 2,0772 2,10 2,22 2, 2, 2,23 2,99 2,21 2,10 2,01 1,95 1,6968 1,17 1,05 0, 0,69 2,1114 2,14 2,17 2,13 2,1271 2,1087 2,08 2,05 2,0091 1,95 2,04 2,0821 2,1207 2,13 2,19 2,0692 1,97 1,8672 1,74 1, 1,85 0,95 0, 0, 2,04 2,06 2,00 2,05 2,03 2,01 1,98 1,94 1,8971 1,88 1,89 1,93 1,99 1,95 1,94 1,86 1,71 1, 1, 1,1866 0,8698 0,25 0, 1,9715 1,9808 1,9793 1,9678 1,92 1,9180 1,8807 1,84 1,7823 1,7212 1,79 1,7767 1,7769 1,74 1,7216 1,99 1, 1,27 1,0672 0,8009 0, 0,25 1,8989 1,90 1,8966 1,8799 1,85 1,8190 1,77 1,72 1,66 1, 1,80 1,81 1,84 1, 1, 1,10 1,1701 0,9685 0,7202 0, 0, 1,82 1,82 1,8118 1,7897 1,71 1,7175 1,6682 1,04 1, 1,85 1, 1, 1, 1,16 1,27 1,08 0,8884 0,65 0, 0, 1,71 1,70 1,72 1,6972 1,60 1, 1, 1, 1,01 1,73 1, 1,89 1,2278 1,10 1,0200 0,82 0,95 0,09 0, 1,6699 1, 1,67 1,25 1,94 1,68 1, 1, 1, 1,20 1,17 1,1180 1,06 0,92 0,77 0, 0, 0,09 1,97 1,27 1, 1, 1, 1,75 1, 1,21 1,16 1,06 1,0181 0,94 0,85 0,7007 0,26 0,16 0, 1,75 1, 1,47 1, 1,06 1, 1,2104 1,12 1,01 0,92 0,87 0,76 0,65 0, 0,25 0,16 1, 1, 1, 1, 1,23 1,1706 1,0887 0,9965 0,89 0,7792 0,69 0,96 0, 0,23 0,25 1,70 1,26 1,25 1,1992 1,13 1,05 0,96 0,84 0,75 0,69 0,78 0,11 0,2174 0,23 1,26 1,2080 1,17 1,0921 1,0176 0,93 0,82 0,70 0,02 0,90 0, 0,1980 0,2174 1,19 1,1111 1,04 0,9823 0,9010 0,8087 0,70 0,03 0, 0, 0,1803 0,1980 1,06 1,0118 0,96 0,8697 0,7816 0,6820 0,10 0,81 0,26 0,16 0, ŽENY Věk na konci rizikového pojištění Aktuální věk Měsíční poplatek za pojištění pro případ plné invalidity podle sazby 24 ID s výplatou ročního důchodu ve výši Kč