SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017"

Transkript

1 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník pojištění Kamarád obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění pojišťovnou. Společné parametry platné pro investiční i rizikovou variantu Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu.... zdarma Popis a podmínky předběžné pojistné ochrany jsou uvedené ve Veřejném příslibu, který je zveřejně na internetových stránkách pojišťovny 1 Asistenční služby Asistenční služby pro dítě po dobu trvání pojištění.... Asistenční služby lze využívat od 1. pracovního dne měsíce následujícího po počátku pojištění. zdarma Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2017 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny 2 Poplatky Poplatek za vydání duplikátu pojistky zdarma Poplatek za zaslání upomínky k zaplacení pojistného (pokud zasílá pojišťovna) zdarma 3 Pojištění Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí zvýšení pojistného plnění pro dítě Pokud úraz dítěte vedoucí k pojistné události z pojištění TNUPP nastane v době prázdnin, pojišťovna navýší základní pojistné plnění stanovené v souladu se ZPP TNUPP, tedy pojistné plnění před uplatněním progrese, na 2násobek. Prázdniny a jejich termíny pro daný školní rok jsou stanovovány Ministerstvem školství, tělovýchovy a sportu v rámci Organizace školního roku v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Příklad: Dítě, které má sjednáno pojištění TNUPP s pojistnou částkou Kč, si při pádu způsobí trvalé omezení hybnosti paže (úplná ztuhlost ramenního kloubu dominantní paže ohodnocení dle tabulky 30 %). Pojistné plnění je podle ZPP TNUPP ve výši Kč ( Kč x 30 % x 150 %). Pokud úraz nastal o prázdninách, pojišťovna vyplatí navýšené plnění Kč ( Kč a k tomu navíc Kč vypočteno Kč x 30 %). 4 Pojištění Následky úrazu zvýšení pojistného plnění pro dítě Pokud úraz dítěte vedoucí k pojistné události z pojištění NU nastane v době prázdnin, pojišťovna pojistné plnění stanovené v souladu se ZPP NU navýší na 2násobek. Prázdniny a jejich termíny pro daný školní rok jsou stanovovány Ministerstvem školství, tělovýchovy a sportu v rámci Organizace školního roku v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Příklad: Dítě, které má sjednáno pojištění NU s pojistnou částkou Kč, si při pádu z kola zlomí nohu (komplikovaná zlomenina lýtkové kosti ohodnocení dle tabulky 10 %). Pojistné plnění podle ZPP NU je Kč. Pokud úraz nastal o prázdninách, pojišťovna vyplatí 2násobek, tj Kč. 1/13

2 5 Pojištění Snížená soběstačnost dítěte navýšení pojistného plnění Jednorázová pojistná částka vyplacená v případě pojistné události společně s výplatou první penze Kč 6 Záloha na pojistné plnění z pojištění H, DNL Minimální délka trvání hospitalizace (resp. doby nezbytné léčby úrazu) pojištěného dítěte měsíc Minimální výše předpokládaného pojistného plnění Kč Minimální výše zálohy je stanovena jako výše předpokládaného plnění ke dni, ke kterému je doloženo příslušným lékařským potvrzením, že hospitalizace (resp. doba nezbytné léčby úrazu) pojištěného dítěte trvá. Z jedné pojistné události lze vyplatit až 2 zálohy. 7 Pojištění dospělého pojistné plnění stipendium Výše první roční splátky stipendia Kč Frekvence výplaty splátek stipendia roční Pravidelné roční navýšení přiznaného stipendia (od 2. roku výplaty) % 8 Minimální výše splátky pojistného a jeho složek Frekvence placení pojistného Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně Minimální výše splátky pojistného za pojištění úrazu a/nebo nemoci dítěte 200 Kč 600 Kč Kč Kč Minimální výše splátky investiční složky/dodatečné investiční složky 200 Kč 600 Kč Kč kč Minimální výše splátky dodatečné investiční složky/dodatečné investiční složky 200 Kč 600 Kč Kč kč Minimální výše splátky celkového běžného pojistného (riziková varianta) 200 Kč 600 Kč Kč kč Minimální výše splátky celkového běžného pojistného (investiční varianta) 400 Kč Kč Kč Kč 9 Předčasné ukončení pojistné smlouvy Odstoupení pojišťovny od pojistné smlouvy Poplatek za vznik pojistné smlouvy Kč Poplatek za likvidaci pojistné události Kč 10 Ostatní Ostatní změny pojištění zdarma Vymáhání dlužného pojistného v částce do Kč Kč Vymáhání dlužného pojistného v částce nad Kč Kč + 25 % z částky nad Kč Parametry platné pouze pro investiční variantu 1 Pojistná částka pro případ smrti pojištěného dítěte Pojistná částka pro případ smrti pojištěného dítěte Kč Měsíční sazba za pojištění pojištěného dítěte s pojistnou částkou Kč zdarma 2 Poplatky a limity Administrativní poplatek (měsíční) Kč Inkasní poplatek z každé splátky běžného pojistného Kč Minimální roční indexace investiční složky % Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek % Minimální část pojistného, kterou lze alokovat do jednotlivých investičních strategií % Maximální část pojistného, kterou lze alokovat do jednotlivých investičních strategií % Poplatek za správu aktiv podle zvolené investiční strategie Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny Poplatek za zaslání výpisu z podílového účtu zdarma 2/13

3 3 Alokace investiční (popř. dodatečné investiční složky) Alokační procenta v prvním až pátém pojistném roce Zbývající pojistná doba (v celých letech) platí pouze pro dodatečnou investiční složku Alokační procento 93 % 91 % 90 % 88 % 87 % Hlavní pojistná doba / zbývající pojistná doba (v celých letech) Alokační procento 86 % 85 % 84 % 83 % 82 % 81 % 80 % 69 % 78 % 77 % 19 a více Alokační procento v šestém a každém dalším pojistném roce (v daném roce po navýšení): Investiční složka/dodatečná investiční složka Roční Pololetní Čtvrtletní Měsíční Alokační procento do Kč do Kč do 899 Kč do 299 Kč 98 % Kč Kč Kč Kč 99 % od Kč od Kč od Kč od 500 Kč 100 % 4 Sjednání mimořádného pojistného Poplatek za sjednání mimořádného pojistného zdarma Inkasní poplatek z mimořádného pojistného zdarma Minimální hodnota mimořádného pojistného Kč Maximální hodnota mimořádného pojistného neomezena Alokační procento pro mimořádné pojistné % Nestanoví-li pojistník jinak, převádí se mimořádné pojistné do investiční strategie Peněžní trh 5 Změny investičních strategií Poplatek za změnu alokace pojistného první změna v pojistném roce zdarma Poplatek za změnu alokace pojistného druhá a každá další změna v témže pojistném roce Kč Poplatek za změnu alokace pojistného v rámci asistované správy zdarma Poplatek za převod podílů mezi investičními strategiemi první převod v pojistném roce zdarma Poplatek za převod podílů mezi investičními strategiemi druhý a každý další převod v témže pojistném roce Kč Poplatek za převod podílů mezi investičními strategiemi v rámci asistované správy zdarma Minimální hodnota, kterou lze ponechat v investiční strategii po převodu neomezena Maximální hodnota převáděných podílů neomezena 6 Převod na pojištění bez placení pojistného Poplatek za převod pojištění na pojištění bez placení pojistného zdarma Administrativní poplatek po převodu na pojištění bez placení pojistného (měsíční) Kč Minimální hodnota podílů připsaných na podílovém účtu (vytvořených na základě investičních složek) po převodu na pojištění bez placení pojistného Kč 7 Výplata části kapitálové hodnoty Poplatek za jednorázovou výplatu Kč 8 Nastavení asistované správy podílového účtu Frekvence změn alokačního poměru a převodů podílů v rámci asistované správy čtvrtletní Zastoupení jednotlivých investičních strategií ve Skupinách v rámci asistované správy podílového účtu (pro účely alokace pojistného): Skupiny v rámci Asistované správy Zastoupení investičních strategií Skupina I Peněžní trh (11) 100 % Skupina II Dluhopisy (12) 100 % Skupina III Akcie světové (16) 100 % 3/13

4 Zastoupení Skupin platné pro jednotlivá období trvání pojištění Zbývající počet let Zbývající počet čtvrtletí Skupina III Skupina II Skupina I % 0 % 0 % Zahajovací den Dynamické varianty 39 97,5 % 2,5 % 0 % % 5 % 0 % 37 92,5 % 7,5 % 0 % % 10 % 0 % 35 87,5 % 12,5 % 0 % % 15 % 0 % 33 82,5 % 17,5 % 0 % % 20 % 0 % 31 77,5 % 22,5 % 0 % % 25 % 0 % 29 72,5 % 27,5 % 0 % % 30 % 0 % Zahajovací den Vyvážené varianty 27 67,5 % 32,5 % 0 % % 35 % 0 % 25 62,5 % 37,5 % 0 % % 40 % 0 % 23 57,5 % 42,5 % 0 % % 45 % 0 % 21 52,5 % 47,5 % 0 % % 50 % 0 % 19 47,5 % 52,5 % 0 % % 55 % 0 % 17 42,5 % 57,5 % 0 % % 60 % 0 % Zahajovací den Konzervativní varianty 15 37,5 % 60 % 2,5 % % 60 % 5 % 13 32,5 % 60 % 7,5 % % 60 % 10 % 11 27,5 % 55 % 17,5 % % 50 % 25 % 9 22,5 % 45 % 32,5 % % 40 % 40 % 7 17,5 % 35 % 47,5 % 6 15 % 30 % 55 % 5 12,5 % 25 % 62,5 % % 20 % 70 % 3 7,5 % 15 % 77,5 % 2 5 % 10 % 85 % 1 2,5 % 5 % 92,5 % % 0 % 100 % Příloha Investiční varianta pojištění Kamarád 1 Rizikové pojistné za pojištění TNUPP, NU, ZODP, SU a ID, SSD2, SSD3+ (platí pouze pro varianty s pevnou PČ) MP = * PČ * Koef MP PČ Koef úhrada za riziko za daný měsíc měsíční sazba na Kč pojistné částky výše pojistné částky pro příslušné pojištění sleva/přirážka 2 Rizikové pojistné za pojištění CHZ, ZAP MP = * PČ * Koef MP PČ Koef úhrada za riziko za daný měsíc měsíční sazba na Kč pojistné částky výše pojistné částky pro příslušné pojištění sleva/přirážka 4/13

5 3 Rizikové pojistné za pojištění ID, SSD2, SSD3+ (platí pouze pro varianty s výplatou měsíční (invalidní) penze) MP = * IP * Koef MP IP Koef úhrada za riziko za daný měsíc měsíční sazba na Kč měsíční penze výše měsíční penze pro příslušné pojištění sleva/přirážka 4 Rizikové pojistné za pojištění H, DNL MP = 100 * DD * Koef MP DD Koef úhrada za riziko za daný měsíc měsíční sazba na 100 Kč denní dávky výše denní dávky pro příslušné pojištění sleva/přirážka 5 Rizikové pojistné za pojištěnění dospělého ve formě zproštění od placení pojistného MP = 100 * BP * Koef MP BP Koef úhrada za riziko za daný měsíc měsíční sazba na 100 Kč měsíčního pojistného měsíční výše pojistného, které je zproštěno od placení sleva/přirážka 6 Rizikové pojistné za pojištěnění dospělého ve formě stipendia MP = * Koef MP BP Koef úhrada za riziko za daný měsíc měsíční sazba na Kč měsíčního pojistného měsíční výše pojistného, které je zproštěno od placení sleva/přirážka 7 Rizikové pojistné za pojištění úrazu a/nebo nemoci dítěte Pojištění úrazu a/nebo nemoci dítěte měsíční sazba (v Kč) 0 26 (s výjimkou ID, SSD2 a SSD ) Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí (TNUPP) za Kč pojistné částky 9 Následky úrazu (NU) za Kč pojistné částky 70 Doba nezbytné léčby úrazu (DNL) s progresí za 100 Kč denní dávky 86 Závažná dětská onemocnění Premium (ZODP) za Kč pojistné částky 18 Hospitalizace (H) za 100 Kč denní dávky 9 Chirurgický zákrok (CHZ) za Kč pojistné částky 29 Zlomeniny a popáleniny (ZAP) za Kč pojistné částky 15 Smrt úrazem (SU) za Kč pojistné částky 7,5 Invalidita dítěte (ID) za Kč měsíční invalidní penze 3,25 Invalidita dítěte (ID) + Snížená soběstačnost dítěte (SSD3+) za Kč měsíční penze 5,08 Invalidita dítěte (ID) s navýšením 3 % ročně za Kč měsíční invalidní penze 6,08 Invalidita dítěte (ID) s navýšením 3 % ročně + Snížená soběstačnost dítěte (SSD3+) za Kč měsíční penze 7,92 Invalidita dítěte (ID) za Kč pojistné částky 3 Invalidita dítěte (ID) + Snížená soběstačnost dítěte 3+4 (SSD3+) za Kč pojistné částky 7,5 Snížená soběstačnost dítěte 2 (SSD2) za Kč měsíční penze 1,17 Snížená soběstačnost dítěte 2 (SSD2) za Kč pojistné částky 3 měsíční sazba Měsíční sazby byly pro účely tohoto sazebníku zaokrouhleny na 2 desetinná místa. 5/13

6 9 Rizikové pojistné za pojištění dospělého Stipendium Kč s navyšováním o 3 % ročně Pojištění smrti z jakékoli příčiny ( v Kč) měsíční sazba 6/13

7 Stipendium Kč s navyšováním o 3 % ročně Smrt úrazem ( v Kč) měsíční sazba 7/13

8 Stipendium Kč s navyšováním o 3 % ročně Invalidita 2+3 ( v Kč) měsíční sazba 8/13

9 Stipendium Kč s navyšováním o 3 % ročně Invalidita 3 ( v Kč) měsíční sazba 9/13

10 Zproštění od placení pojistného Pojištění smrti z jakékoli příčiny ( v Kč na 100 Kč pojistného) 17 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,25 4,50 4, ,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,25 4,50 4,50 4, ,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,25 4,50 4,50 4, ,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,50 4, ,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 4, ,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 4, ,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 4,75 5, ,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 5,00 5, ,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 4,75 5,00 5, ,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 4,75 5,00 5,50 5, ,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 4,75 5,00 5,50 5,75 6, ,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 4,75 5,00 5,50 5,75 6,00 6, ,75 3,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 4,75 5,00 5,50 5,75 6,00 6,25 6, ,75 3,75 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 7, ,75 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 7,00 7, ,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,50 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 7,25 7,50 7, ,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 7,25 7,50 8,00 8, ,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 6,00 6,25 7,00 7,25 7,75 8,00 8,75 9, ,00 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 6,00 6,25 7,00 7,25 7,75 8,00 8,75 9,25 9, ,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 6,00 6,25 7,00 7,25 7,75 8,25 9,00 9,50 10,00 10, ,25 4,50 4,50 4,75 5,00 5,75 6,00 6,25 7,00 7,25 7,75 8,25 9,00 9,50 10,00 10,75 11, ,50 4,50 4,75 5,00 5,75 6,00 6,25 7,00 7,25 7,75 8,25 9,00 9,50 10,50 11,00 12,00 12, ,50 4,75 5,00 5,50 6,00 6,25 7,00 7,25 7,75 8,25 9,00 9,75 10,50 11,25 12,00 12,75 13, ,75 5,00 5,50 6,00 6,25 7,00 7,25 7,75 8,25 9,25 9,75 10,50 11,25 12,25 13,00 14,00 14, ,00 5,50 5,75 6,25 7,00 7,25 7,75 8,25 9,25 9,75 10,75 11,25 12,25 13,00 14,25 15,00 16, ,50 5,75 6,25 6,50 7,25 7,75 8,25 9,25 9,75 10,75 11,50 12,50 13,25 14,25 15,50 16,25 17, ,75 6,00 6,50 7,25 7,75 8,25 9,25 9,75 10,75 11,50 12,50 13,25 14,50 15,75 16,50 17,75 19, ,00 6,50 7,25 7,75 8,25 9,25 9,75 10,75 11,50 12,50 13,75 14,50 15,75 17,00 18,00 19,50 20, ,25 7,00 7,75 8,25 9,00 9,75 10,75 11,50 12,50 13,75 14,75 16,00 17,25 18,25 19,75 21,25 22, ,00 7,50 8,00 9,00 9,75 10,75 11,50 12,50 13,75 14,75 16,00 17,25 18,75 20,00 21,50 23,00 24, ,25 8,00 8,75 9,50 10,50 11,25 12,50 13,75 14,75 16,00 17,25 18,75 20,00 21,50 23,25 24,75 26, ,75 8,75 9,25 10,50 11,25 12,25 13,25 14,50 16,00 17,25 18,75 20,00 22,00 23,25 25,00 27,00 29, ,25 9,25 10,00 11,00 12,25 13,25 14,50 15,75 17,25 18,75 20,00 22,00 23,75 25,50 27,50 29,25 31, ,00 9,75 10,75 12,00 13,00 14,25 15,75 17,25 18,75 20,00 22,00 23,75 25,75 27,50 29,50 32,00 34, ,50 10,50 11,50 12,75 14,25 15,50 17,00 18,25 20,00 22,00 23,75 25,75 27,75 29,75 32,25 34,50 37, ,00 11,25 12,50 14,00 15,00 16,50 18,25 19,75 21,50 23,75 25,75 27,75 30,00 32,50 34,75 37,50 40, ,75 12,25 13,25 14,75 16,25 18,00 19,75 21,50 23,25 25,50 27,75 30,00 32,50 35,00 37,75 40,50 43, ,50 13,00 14,25 16,00 17,50 19,25 21,25 23,00 25,50 27,50 30,00 32,50 35,00 38,00 41,00 44,00 47, ,50 14,00 15,50 17,25 19,00 20,75 22,75 25,00 27,25 29,75 32,50 35,00 38,00 41,00 44,25 47, ,25 14,75 16,50 18,25 20,50 22,50 24,50 27,00 29,50 32,25 35,00 38,00 41,25 44,50 48, ,25 16,00 17,75 19,75 22,00 24,25 26,50 29,25 32,00 34,75 38,00 41,25 44,75 48, ,50 17,25 19,25 21,25 23,75 26,25 29,00 31,50 34,50 37,75 41,25 44,75 48, ,25 18,25 20,75 23,00 25,75 28,25 31,00 34,25 37,50 41,00 44,50 48, ,50 19,75 22,25 24,75 27,50 30,50 33,75 37,00 40,50 44,25 48, ,75 21,25 23,75 26,50 29,50 32,75 36,25 39,75 43,75 48, ,00 22,75 25,75 28,75 32,00 35,50 39,25 43,00 47, ,50 24,50 27,50 31,00 34,50 38,25 42,50 47, ,25 26,50 29,75 33,75 37,50 41,50 46, ,00 28,75 32,50 36,50 40,75 45, ,50 31,25 35,50 39,75 44, ,50 34,00 38,25 43, ,25 37,00 42, ,00 40, ,25 měsíční sazba 10/13

11 Zproštění od placení pojistného Smrt úrazem ( v Kč na 100 Kč pojistného) 17 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2, ,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1, ,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1, ,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1, ,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1, ,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1, ,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1, ,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1, ,25 1,50 1,50 1,75 1, ,25 1,50 1,50 1, ,25 1,50 1, ,25 1, ,25 měsíční sazba 11/13

12 Zproštění od placení pojistného Invalidita 2+3 ( v Kč na 100 Kč pojistného) 17 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,50 2,50 3, ,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,50 2,50 3, ,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,50 3, ,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,50 3, ,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,50 2, ,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,50 2, ,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,50 2, ,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,50 3, ,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,50 3, ,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,50 3, ,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 3,00 3, ,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 2,00 2,25 2,25 2,50 3,00 3,25 3, ,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,25 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 3, ,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4, ,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4, ,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,25 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,25 4,50 4, ,25 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,25 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5, ,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,25 2,25 2,50 3,00 3,25 3,75 4,00 4,25 4,75 5,00 5,75 6, ,50 1,50 1,75 2,00 2,25 2,25 2,50 3,00 3,50 3,75 4,00 4,25 4,75 5,50 5,75 6,25 6, ,50 1,75 2,00 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50 3,75 4,00 4,50 4,75 5,50 6,00 6,50 7,00 7, ,75 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50 3,75 4,00 4,50 4,75 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8, ,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,75 4,00 4,50 4,75 5,50 6,00 6,50 7,25 8,00 8,50 9, ,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,75 4,00 4,50 4,75 5,50 6,00 6,75 7,25 8,00 8,75 9,50 10, ,00 2,25 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 4,75 5,50 6,25 6,75 7,25 8,25 9,00 9,75 10,75 11, ,25 2,50 3,25 3,50 4,00 4,50 4,75 5,50 6,25 6,75 7,25 8,25 9,00 9,75 10,75 11,75 12, ,50 3,00 3,50 4,00 4,25 4,75 5,50 6,25 6,75 7,50 8,50 9,25 10,00 11,00 12,00 13,25 14, ,00 3,50 3,75 4,25 4,75 5,50 6,25 6,75 7,50 8,50 9,25 10,00 11,25 12,25 13,50 14,50 16, ,25 3,75 4,25 4,75 5,50 6,25 6,75 7,50 8,50 9,25 10,50 11,50 12,50 13,75 14,75 16,25 17, ,75 4,25 4,75 5,50 6,25 6,75 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 14,00 15,50 16,75 18, ,00 4,50 5,50 6,00 6,75 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 13,00 14,25 15,75 17,00 18, ,50 5,00 6,00 6,75 7,50 8,50 9,50 10,50 11,75 13,00 14,25 15,75 17,25 19, ,00 5,75 6,50 7,25 8,50 9,50 10,75 11,75 13,00 14,50 16,00 17,50 19, ,75 6,50 7,25 8,50 9,25 10,75 11,75 13,25 14,50 16,25 18,00 19, ,25 7,00 8,25 9,25 10,50 11,75 13,25 14,50 16,25 18,00 19, ,00 8,00 9,00 10,50 11,75 13,25 14,50 16,25 18,00 20, ,50 8,75 10,00 11,50 13,00 14,50 16,25 18,25 20, ,50 9,75 11,25 12,50 14,25 16,00 18,00 20, ,25 10,75 12,25 14,00 16,00 18,00 20, ,50 12,00 13,75 15,75 17,50 19, ,50 13,25 15,00 17,25 19, ,00 14,75 17,00 19, ,25 16,50 19, ,00 18, ,00 měsíční sazba 12/13

13 Zproštění od placení pojistného Invalidita 3 ( v Kč na 100 Kč pojistného) 17 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1, ,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1, ,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 2, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 2, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 2, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,25 2,25 2, ,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,25 2,25 2,50 3, ,75 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,25 2,50 2,50 3,00 3, ,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,25 2,50 3,00 3,00 3,25 3, ,00 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4, ,00 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4, ,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 4, ,25 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,25 4,50 4,75 5, ,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 3,75 4,25 4,50 5,00 5,50 6, ,25 1,50 1,75 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5,75 6,00 6, ,50 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,75 5,00 5,75 6,25 6,75 7, ,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,75 5,00 5,75 6,25 6,75 7,25 8, ,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,75 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,25 9, ,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,75 5,50 6,00 6,50 7,00 8,00 8,50 9,25 10, ,00 2,25 3,00 3,25 3,50 4,00 4,25 4,75 5,50 6,00 6,50 7,25 8,00 8,75 9,50 10,50 11, ,25 2,50 3,25 3,50 4,00 4,25 4,75 5,50 6,00 6,50 7,25 8,25 8,75 9,50 10,50 11, ,50 3,00 3,50 3,75 4,25 4,75 5,50 6,00 6,75 7,25 8,25 9,00 9,75 10,75 11, ,00 3,50 3,75 4,25 4,75 5,50 6,00 6,75 7,25 8,25 9,00 9,75 11,00 12, ,25 3,75 4,25 4,75 5,50 6,00 6,75 7,25 8,25 9,00 10,00 11,00 12, ,75 4,00 4,50 5,50 6,00 6,75 7,25 8,25 9,25 10,00 11,25 12, ,00 4,50 5,00 6,00 6,75 7,25 8,25 9,25 10,00 11,25 12, ,50 5,00 5,75 6,50 7,25 8,25 9,25 10,00 11,25 12, ,75 5,75 6,50 7,25 8,25 9,25 10,00 11,25 12, ,50 6,25 7,00 8,00 9,00 10,00 11,25 12, ,00 6,75 8,00 8,75 10,00 11,25 12, ,50 7,50 8,75 9,75 11,25 12, ,25 8,50 9,50 11,00 12, ,25 9,25 10,75 12, ,00 10,50 12, ,00 11, ,25 měsíční sazba 13/13

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION 6.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 6.2 účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník životního pojištění Vision obsahuje aktuální

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE 4.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.2 účinnost od 18. května 2017 Tento Sazebník životního pojištění Garde obsahuje aktuální

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017 Tento Sazebník pojištění Garde Risk obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.1 účinnost od 1. prosince 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018 Tento Sazebník pojištění BalanceLife obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění

Více

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně. Minimální výše splátky celkového běžného pojistného 300 Kč 900 Kč Kč Kč

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně. Minimální výše splátky celkového běžného pojistného 300 Kč 900 Kč Kč Kč SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ TRENDLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK TL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník životního pojištění TRENDLIFE obsahuje aktuální

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK BL 1.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

1 Pojistná smlouva Garde

1 Pojistná smlouva Garde SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE 2 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK GAR 2.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění Garde obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně

Frekvence placení Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI KOMBI POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KOMBI 2.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník pojištění úrazu a nemoci KOMBI obsahuje

Více

1 Pojistná smlouva EasyLife

1 Pojistná smlouva EasyLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ EASYLIFE 6 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK EL 6.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění EasyLife obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

1 Pojistná smlouva MultiLife

1 Pojistná smlouva MultiLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ MULTILIFE 3 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK MUL 3.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění MultiLife obsahuje vždy ke dni uvření

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM platný od 1. 10. 2009 Část A. Poplatky za vedení účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ účinnost od 1. 6. 2018 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 3. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění účinnost od 1. 1. 2019 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR účinnost od 1. 6. 2018 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti o změnu zdravotní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění ZFP Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 29 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM4C) 07 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 7. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky D.,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 31 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění JUNIOR

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění JUNIOR www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu účinnost od 1. 1. 2019 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční administrativní poplatky běžné pojistné jednorázové pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 04 Sazebník 06 37 Produktové limity 05 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM6C) 06 Sazebník

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 5 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 5. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 3 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 21. 7. 2013 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 OBSAH Přehled poplatků... 03 Produktové limity... 04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)... 07 Sazebník hlavního

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 4. 2018 Část A.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) pro sazbu 7 BN platný ke dni Příloha č. 6 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně;

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 8 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU RIZIKOVKA RIZIKOVKA Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PRO RIZIKOVKU PLATNOST OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky Správa pojištění POPLATKY VYBÍRANÉ

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 )

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne 07.01.2019 Pojištěné dítě: Jméno a příjmení: Rodné číslo / Datum narození: 01.01.2010 Rozsah pojištění: Konec

Více

VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.1 )

VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.1 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.1 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více