Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petra Hývnarová Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků Bakalářská práce 2009

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne podpis

4 Poděkování Chtěla bych toutu cestou poděkovat slečně Veronice Najvertové a Selmě Smailagic, za poskytnutí interních zdrojů a důležitých informací, které mi pomohly k vypracování této práce. Dále děkuji přátelům a hlavně rodině za všestrannou pomoc a podporu.

5 OBSAH Obsah Anotace Úvod Charakteristika a analýza společnosti Obecná charakteristika Významné projekty a ocenění společnosti SWOT analýza společnosti Blogging Blog Historie blogu Mikroblog Glogster Seznámení s projektem Web Charakteristiky webu Příklady mezinárodních web 2.0 serverů Příklady českých web 2.0 projektů Technické údaje Popis hlavní stránky Jednotlivé sekce Glogsteru New Glogs a Top Glogs Categories Gloggers G-Lab Profil Glog Co je to glog a čemu slouží Prvky tvořící glog Ukládání a publikace glogu Widget Glogging Význam gloggingu Zaměření a cílové skupiny Verze EDU Glogster v číslech Vyhodnocení potenciálních přínosů Závěr Seznam použitých zdrojů Elektronické Interní Tištěné Seznam Příloh Grafy Obrázky Tabulky

6 1 ANOTACE Bakalářská práce se zabývá představením projektu Glogsteru a nových trendů, které tato moderní technologie přináší. Popisuje důvody vzniku, charakterizuje význam a specifikuje vývoj. Díky tvorbě glogů a glogování se nabízí možnost neomezeného sebevyjádření, vytváření webových stránek s multimediálním obsahem a sdílení interaktivních plakátů s ostatními uživateli. Tvoří se komunity amatérských kreativců, kteří mají světu co říct. Cílem bude popis projektu Glogster a vyhodnocení potenciálních přínosů této technologie pro současné uživatele Internetu. The Bachelor thesis is engaged by presenting a project called Glogster and new trends, which brings this modern technology. It describes origins, characterizes the meaning and specifies the progress. By virtue of creating glogs and use glogging it offers a possibility of boundless self-expression, creating websites through multimedia and sharing interactive posters with other users. Creative amateur communities are coming. They have someting to say to all over the world. Target of this thesis is describing Glogster and interpret possible contributions of this technology for present users. 6

7 2 ÚVOD Žijeme ve světe moderní techniky. Rozvoj počítačových a komunikačních technologií stoupá neuvěřitelným tempem. Neexistuje moderní člověk, který by nepoužíval Internet nebo nevlastnil počítač. Služby sítě Internet v dnešní době posunují hranici nejen vzdělání, ale díky moderním nástrojům, které nabízí, mění celkovou komunikaci lidí. Uživatelé mají stále více možností jak být ve spojení, vzhledem k rostoucímu počtu internetových stránek a existence nových způsobů komunikace. Nemění se pouze technologie, mění se také lidé a především mladí lidé. Dnešní mládež má potřebu se všemožnými způsoby prezentovat a Internet jim dává příležitost, jak toho využít moderním způsobem, čímž se pro ně stává velmi dobrým přítelem a pomocníkem nabízející nové techniky. Velký podíl na rozvoji technologií má příchod nové generace webových služeb, která nabízí uživatelům spoluvytvářet a sdílet webové stránky s ostatními lidmi. Na základě této novinky byl vyvinut a spuštěn projekt s názvem Glogster, který na své stejně jmenované webové stránce, poskytuje mladým lidem využít vlastní kreativitu a fantazii při tvorbě interaktivních plakátů a pomáhá jim s prosazováním vlastním názorů, emocí a nápadů. Cílem této práce je popsat projekt Glogster, seznámit ho se současnými uživateli Internetu a vyhodnotím potenciální přínosy této nové technologie. Na začátku celého projektu je firma WDF Web Design Factory, spol. s r.o., která má nápad a snahu tento nápad zrealizovat. Nejprve se budu snažit popsat činnost firmy, její další zajímavé projekty a ocenění. Pomocí SWOT analýzy vyhodnotím její slabé a silné stránky, příležitosti a možné hrozby. Další etapou této práce je zmínka o trendech a technologiích, které daly vzniku Glogsteru. Zaměřím na vývoj blogování, s ním spojeného slova blog a představím i různé formy a možnosti tohoto trendu. Poté přejdeme k obecnému popisu projektu Glogster a s ním spojeného termínu Web 2.0, který se stal v poslední době poměrně diskutabilním tématem. Uvedu základní charakteristiky Webu 2.0 a příklady webových serverů v České republice i ve světě. Dále přistoupím k popisu hlavní stránky Glogsteru, vytýčím její zajímavosti a novinky, představím jednotlivé sekce a profil uživatele. Vše doplním obrázky, které dopomohou lepší představivosti celkového grafického provedení. 7

8 Po prezentaci hlavní stránky Glogsteru se budu věnovat novému formátu, který připomíná interaktivní plakát nesoucí název glog. Po přečtení celé kapitoly budeme mít jasnou vizi o tom, co glog přesně je, jaké prvky se k jeho tvorbě používají, proč ho lidé vytvářejí, jak je možné ho ukládat a dále šířit. V poslední kapitole vysvětlím význam slova glogging a jeho využití. Uvedu také statistiky návštěvnosti Glogsteru, zaměření na cílové skupiny a v závěru vyhodnotím potenciální přínosy celého projektu. 8

9 3 CHARAKTERISTIKA A ANALÝZA SPOLEČNOSTI 3.1 Obecná charakteristika WDF - Web Design Factory, spol. s r.o., dále WDF, je dle [E-11] firma zapsaná dne 30. srpna 1999 do Obchodního rejstříku vedeného u Obchodního soudu pro Prahu. Společnost se sídlem Praha 1, Vodičkova čp. 704, č.o. 36, PSČ , se zabývá interaktivními médii. Navrhuje originální reklamní kampaně, tvoří webové aplikace a prezentace, vytváří firemní loga, 2D a 3D animace, bannery, interaktivní hry nebo online spotřebitelské soutěže. Nabízí produkční služby i technologické audity a pracuje na Web 2.0 projektech. [E-4] 3.2 Významné projekty a ocenění společnosti Během svého působení na trhu si firma WDF vybudovala stálou a významnou klientelu. Mezi společnosti, jež pravidelně využívají služeb WDF, patří dle [E-10] AEGON Pojišťovna, a.s., Budějovický Budvar, n.p., ČEZ, a.s., Google Czech Republic, s.r.o., Karlovarské minerální vody, a.s., Sazka, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s. a mnoho dalších. Firma WDF má za sebou velikou spoustu projektů. Některé z nich byly tak úspěšné, že si zasloužily nejedno ocenění. V roce 2008 získala společnost dvě první místa v mezinárodní soutěži Computer Space V kategorii Web design: Information and media získal první místo projekt Deník, moderní multimediální zpravodajský portál a v kategorii Web design: entertainment and hobby si nejvyšší příčku zasloužil projekt FS 8000, web pro Fernet Stock 8000, kde si můžete sami namíchat svůj vlastní drink online. Webová prezentace projektu FS 8000 se objevila na prvním místě také v žebříčku WebTop v oboru Microsite. Další ocenění, které stojí za zmínku je fakt, že firma WDF patří mezi 50 nejrychleji rostoucích technologických firem ve Střední Evropě již od roku Na základě průzkumu, který provádí společnost Deloitte, se posuzuje roční obrat a podnikatelská činnost technologických firem a každý rok je sestaven výsledný žebříček Deloitte Technology Fast 50 Central Europe. V říjnu roku 2008 se firma WDF zúčastnila největšího českého odborného veletrhu o webu (WebEXpo 2008), kde představila projekt Glogster, který se umístil v soutěži Startup Show na krásném 4.místě. [E-13] 9

10 3.3 SWOT analýza společnosti Tabulka č.1, SWOT analýza společnosti Z uvedené SWOT analýzy je zřejmé, že firma WDF Web Design Factory, spol.s r.o. si vybudovala ustálenou pozici na trhu a tím i dobré jméno společnosti. Podařilo se jí zavést nové trendy, dostat se tak na mezinárodní pole působnosti a díky široké škále a kvalitě poskytovaných služeb si zajistila stálou a spokojenou klientelu. Za těmito úspěchy stojí mladý a vzdělaný tým lidí, který je schopen bezproblémové komunikace jak v kolektivu, tak i s vedením společnosti. Společnost má příležitost se dále rozvíjet. Nabízí se možnost přijmout nové zaměstnance, rozšířit nabídku poskytovaných služeb, zavést další novinky na trh a tím získat nové klienty. Za předpokladu, že by firma chtěla využít těchto příležitostí, musí být schopna eliminovat slabé stránky podniku a zabránit tak vzniku hrozeb. Vývoj technologií neustále stoupá, a proto musí firma zajišťovat svým zaměstnancům stále dostatečné technické vybavení, které je velice finančně nákladné. Slabou stránkou je i skutečnost, že se na zaměstnance kladou vysoké nároky a tím se snižuje výběr přijetí nových pracovníků. Další nemilou záležitostí je 10

11 copyright. Pracovníci musí být po právní složce informování, které materiály z internetu mohou nebo nemohou použít. Mezi hrozby firmy patří hlavně konkurence. Firma musí přicházet stále s novými a unikátními nápady, které musí být schopna realizovat, aby si udržela své postavení a spokojené klienty. Díky nynější finanční krizi může v budoucnu dojít k restrukturalizaci společnosti a tím i ke ztrátě klientů. Společnost WDF Web Design Factory, spol. s.r.o., by se měla zaměřit na eliminaci slabých stránek a vynaložit úsilí na realizaci a rozvoj příležitostí, což mohou být populární projekty, které mají možnost dalšího rozvoje. [T-2] Jedním takovým projektem je unikátní Glogster, přinášející nové trendy a formáty. Ke vzniku Glogsteru vedla inspirace z již známého trendu blogování. 4 BLOGGING Velice efektivní a oblíbený způsob jak sdělit současným uživatelům Internetu vlastní názory, pocity nebo zážitky. Každý může svobodně světu vzkázat, co ho zrovna napadne. Tato metoda existuje již několik let a vede ke vzniku nejen nového způsobu komunikace, ale pro někoho i dosud neznámých termínů jako např. blog. 4.1 Blog Blog je zkrácená verze slova weblog, představující webovou stránku, kam uživatel průběžně přidává nejrůznější informace. Příspěvky jsou nejčastěji zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, takže nejnovější záznam je vždy nahoře. Autor blogu se nazývá bloger. Velké množství blogů se soustředí na konkrétní témata, jako je web design, sport, mobilní technika a počítače. Nalezneme i blogy, které slouží jako osobní deník prezentující autorův denní život a myšlenky. Jednotlivé blogy mají několik společných vlastností. Jednou z nich je nepravidelná aktualizace. Autor vkládá příspěvky když má čas, náladu, nebo když se chce se čtenáři podělit o nějaký nový poznatek případně svěřit se s konkrétním problémem. Jakýkoli záznam je označen názvem, datem a časem, kdy byl vložen na web a lze ho doplnit obrázky nebo odkazy. Ke každému příspěvku je možné vložit komentář, který vede ke vzniku čtenářské komunity. Každý blog obsahuje archiv, shromažďující staré příspěvky, odkazy na další stránky a kontakt na blogera viz. Obrázek č.1. [E-3], [E-9] 11

12 Obrázek č.1, Náhled blogu uživatele Kyklopa, přejato z [E-14] Témata příspěvků 4.2 Historie blogu Stanovit počátek, kdy se na Internetu objevil první blog je velice těžké. První stránku, která se nynějším blogům nejvíce podobala, začal v roce 1994 psát student Justin Hall. Označení weblog se objevilo až v roce 1997 a o tři roky později použil Peter Merholz na své stránce frázi we blog, což v češtině znamená my blogujeme. Od té doby se začal používat termín blog, jako název webových deníčků. [E-3] 4.3 Mikroblog Existuje i forma blogů, které nesou název mikroblogy. Záznam mikroblogu pojme 160 znaků, což je délka jedné SMS zprávy. Výhodou je, že zpráva obsahuje pouze konkrétní a podstatné informace. Mikroblogy slouží jako rychlé a stručné zdroje zpráv všeho druhu. [E-2] Bloguje každý, kdo vytváří blogy a sdílí své informace s ostatními blogery. Díky teenagera máme možnost seznámit se a komunikovat s lidmi, kteří mají stejné nebo podobné zájmy. 12

13 V dnešní době blogují nejen lidé trávící hodně času na Internetu, ale také novináři, známé osobnosti, děti a náctiletí. Obrázek č.2, Náhled blogu Pavla Béma, přejato z [E-1] Největším českým blogovacím serverem je blog.cz, firmy Jyxo, s.r.o., který patří mezi 10 nejnavštěvovanějších českých internetových stránek. Na tomto webu je vytvořeno více jak 700 tisíc blogů a publikováno přes 18 milionů článků. [E-5] Na celém světě bloguje cca 184 milionů lidí. Největší zastoupení má Čína, kde se počet blogerů dostal přes 40 milionů. V České republice vytváří blog okolo 600 tisíc uživatelů Internetu. [E-8] 13

14 5 GLOGSTER 5.1 Seznámení s projektem Projekt s názvem Glogster je vytvořen pro teenagery, kteří často využívají Internet pro zábavu a chtějí se moderním způsobem vyjádřit nebo předvést. Nápad vytvořit Glogster vznikl z předpokladu, že skoro každý teenager má doma vlastní nástěnku. Tato idea prošla několika fázemi řešení a zdokonalování a dne odstartovala Beta verze glogster.com, která ihned začala budit pozornost uživatelů Internetu a díky tomuto zájmu se zahájila práce na dalším rozvoji a vylepšení. [I-2] Vznikl unikátní projekt, který přináší jak spoustu nových trendů, tak i moderní způsob sebevyjádření, přispívající k vytvoření kreativního a grafického díla. Glogster umožňuje uživatelům, kteří se nazývají gloggeři, tvořit a sdílet interaktivní plakáty, které si sami sestaví z široké nabídky stylů textu, grafiky a multimédií. Díky Glogsteru mají možnost neomezeně vyjadřovat nejen své myšlenky, nálady, pocity, ale také svoji kreativitu. Nepotřebují k tomu znalost technologií ani grafických postupů, protože vše je plně v režii technologie Adobe Flash. Gloggeři mají příležitost najít si nové přátele, obohacovat svůj profil na sociálních sítích, nebo mít vlastní profil přímo na Glogsteru. Celý projekt je v angličtině, proto je dobré mít alespoň základ této mezinárodní řeči. [E-6] Hlavním důvodem, proč uživatelé navštěvují Glogster je glog. Je to nový formát připomínající interaktivní plakát, na který snadno umístíme hudbu, grafiku, texty, obrázky i video. Proces vytváření, sdílení a publikování glogů se nazývá glogging (glogování). [E-7] Glogster je vytvořen jako projekt Web Web 2.0 Web 2.0 označuje druhou generaci webových služeb umožňující lidem měnit a tvořit obsah webových stránek. Díky rozvoji a modernizaci Internetu přináší uživatelům nové služby v podobě moderních nástrojů a možností spolupráce při tvorbě webových stránek. Zakladatelem tohoto termínu je Tim O Reilly, vydavatel uznávaných knih a zpráv o počítačových technologiích. [T-4] 14

15 5.2.1 Charakteristiky webu 2.0 Web 2.0 nemá přesný počet vlastností, které by ho přesně charakterizovali. Dle [T-4] web 2.0 charakterizují tyto faktory: Koncentrace uživatelů a dat Uživatelé a data jsou nejdůležitějšími atributy k tomu, aby byl web 2.0 úspěšný. Formátové sjednocení Tato charakteristika umožňuje slučování různých datových zdrojů do jedné aplikace. Web 2.0 je tvořený v XML (extensible Markup Language), což je univerzální rozšiřitelný značkovací jazyk definující strukturu dokumentu z pohledu obsahu, nikoli jeho vzhledu. Grafická část dokumentu je tvořena pomocí stylů XLS (extensible Stylesheet Language). Uživatelé přidávající hodnotu Aktivní účast uživatelů přináší webu 2.0 několik výhod. Pokud uživatelé věnují svůj čas a úsilí danému projektu, dá se předpokládat, že se k němu budou vracet a šířit ho dál mezi přáteli. Většinou přidávají obsah, který je pro ně nějakým způsobem zajímavý, nebo s ním mají zkušenosti. Největší výhodou potom je, že to všechno dělají zadarmo. Komunikační model may-to-many Je model vytvořený teoretikem médií Vinem Crosbie, který přináší novou úroveň tvorby sociálních sítí a spojuje uživatele do komunit Příklady mezinárodních web 2.0 serverů Facebook.com sociální sít spojující přátele, studenty a uživatele se stejnými zájmy Glogster.com server na vytváření interaktivních plakátů Google.com - největší poskytovatel služby web 2.0 nabízející širokou škálu dalších aplikací Youtube.com server umožňující nahrávat a sdílet videa Wikipedia.org otevřená encyklopedie Příklady českých web 2.0 projektů Blog.cz největší český blogovací systém Jagg.cz záložkovací systém Sream.cz - sdílení filmů a videí Wikipedia.cz obdoba anglického originálu otevřené encyklopie 15

16 5.3 Technické údaje Glogster je dle [I-5] kombinace použití technologií na straně serveru, tvořený v PHP(skriptovací programovací jazyk) a MySQL (databázový systém) a klienta, kde je použito HTML (HyperText Markup Language), JavaScript (skriptovací jazyk) a Flash. Funguje v prohlížeči Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari a běží v jakémkoliv operačním systému, který používá tyto prohlížeče. K plné funkčnosti je potřeba mít v počítači nainstalovaný JavaScript a Flash. Flash se grafický program vytvářející interaktivní animace a internetové prezentace. Disponuje vlastním programovacím jazykem ActionScript, díky kterému lze vytvářet interaktivní hry. Flashovou podobu mají i některé kreslené, animované a hrané seriály. [T-1] 5.4 Popis hlavní stránky Hlavní stránka Glogsteru se může pyšnit velmi pěkným grafickým provedením. Hlavní nabídku tvoří panel, který obsahuje názvy jednotlivých sekcí. Patří sem nové glogy, top glogy, kategorie, gloggeři a G-Lab. Další částí hlavního panelu je vyhledávací okno, které slouží pro rychlé hledání glogů. Posledním a velmi důležitým prvkem je možnost přihlášení nebo registrace do Glogsteru. Designéři přišli se zajímavým nápadem vložit na hlavní stránku zmenšenou verzi glogu obsahující textové elementy prezentující hlavní myšlenky celého projektu. Do glogu je přidáno i video, ve kterém mladá slečna představuje Glogster. Tento vzorový glog má několik podob, takže pokaždé, když otevřete hlavní stránku Glogsteru, zobrazí se v jiném stylu. Další zajímavostí je přehled nejlepších a nejnovějších glogů, promítající se jeden po druhém v daném časovém intervalu. Nechybí ani nejlepší glogy a gloggeři dne a výběr náhodných statusů jednotlivých gloggerů. Vytvořit glog je možné jedním kliknutím v nabídce na hlavní stránce, a to i přesto že nejste registrováni. Pro nadšence Glogsteru je připraven Glogster Screensaver, jinak také spořič obrazovky vašeho počítače, který je možné zdarma stáhnout a užívat si tak přehled nejen těch nejlepších glogů. 16

17 Obrázek č.3, Hlavní stránka Glogsteru, přejato z [E-12] 17

18 5.5 Jednotlivé sekce Glogsteru New Glogs a Top Glogs V sekci New Glogs se nachází přehled nově vytvořených glogů. Uživatelé si mohou zvolit podle filtru buď nově vytvořené nebo nově aktualizované glogy. U každého glogu je vždy jeho název, přezdívka uživatele a hodnocení glogu, které je udáno maximálně počtem pěti hvězd. Návštěvník má možnost prohlédnout si díla ostatních uživatelů a získat inspiraci pro vlastní tvorbu. Pokud se některý glog zdá zajímavý, kliknutím na jeho náhled se okamžitě dostaneme přímo do profilu gloggera, kde je možné prohlížet další vytvořené glogy. Obrázek č.4, Nové glogy, přejato z [E-12] Odkaz s názvem Top Glogs obsahuje ty nejlépe hodnocené a komentované glogy. Stejně tak jako nové glogy, se i top glogy dají roztřídit. Tato sekce obsahuje více filtrů. Uspořádání top glogů může být podle: 18

19 Abecedy Hodnocení Počtu zobrazení Komentářů Oblíbených Do profilu gloggera se dostáváme stejným způsobem jako u nových glogů. Pokud nás glog zaujal, ohodnotíme ho počtem hvězd, podle toho, jak moc zajímavý se zdá, nebo uživateli přidáte komentář s vlastním názorem Categories Pokud preferujeme přehlednější způsob vyhledávání, necháme se inspirovat glogy, které spadají do konkrétních kategorií. Do základních kategorií Glogsteru patří: Láska, Hudba, Přátelé a rodina, Lidé, Dopisy a básně, Umění, Škola, Celebrity, Filmy, Zábava, Móda a styl, Domácí zvířata, Kreslený film, Cestování, Auta, Sporty, Obrázkové album a deník. Existuje i skupina glogů, které nejsou moc hezké a povedené a kategorie nezařazených glogů. U každé z kategorií je vždy zobrazen počet glogů v dané kategorii, náhled jednoho náhodně vybraného glogu, jeho název a údaj kdy byl glog vytvořen. Obrázek č.5, Kategorie, přejato z [E-12] 19

20 5.5.3 Gloggers Sekce Gloggers představuje přehled všech registrovaných uživatelů, spolu s jejich profilovým obrázkem, zemí původu, počtem glogů a přátel a stavem, zda jsou právě online. Pro snadnější vyhledávání uživatelů slouží filtr, kde si zvolíme vyhledávání podle: Abecedy Posledního přihlášení Počtu glogů Počtu přátel Hodnocení Data registrace V této oblasti lze gloggerovi poslat zprávu nebo přejít přímo do jeho profilu. Je velice výhodné si gloggery roztřídit, neboť počet registrovaných uživatelů stále stoupá a hledání konkrétního gloggera je mnohdy časové náročné. Obrázek č.6, Gloggeři, přejato z [E-12] 20

21 5.5.4 G-Lab Glogging is totally addictive bring it on! (Glogování je totálně návykové, sem s ním!) [E-17] I really really love glogging... for me it's the way to show my personality and have a good fun at the same time! (Já opravdu opravdu miluju glogování, je to po mě způsob, jak ukázat mojí osobnost a ještě se u toho bavit!) [E-17] I love being creative its so fun (Miluju být kreativní, je to tak zábavné) [E-17] Glogging is a self expression in creativity and a means of being unique (Glogování je kreativní způsob sebevyjádření a znamená být jedinečný) [E-18] I totally luv this site! (Zbožňuju tuhle stránku!) [E-19] Takovéto výroky a ještě mnohem víc na nás čeká poté, co vstoupíme do G-Labu, kde se nachází veřejná diskuse o Glogsteru. Uživatelé mají možnost účastnit se debat na různá témata a přidat k nim vlastní názor. Na této stránce se dozvíme informace o novinkách, chystaných změnách a také máme možnost stáhnout si jedinečný Glogster Screensaver. G-Lab představuje dvě hlavní kategorie: Glogster a Commando. V diskusní kategorii Glogster jsou dána stálá témata, týkající se názorů, problémů a přání do budoucna. Commando je elitní skupina aktivních gloggerů, kteří často navštěvují Glogster, jsou aktivní, vytvářejí glogy, účastní se skupinových diskusí, hodnotí a komentují ostatní glogy. Mají na Glogsteru důležité funkce. Jako jediní mohou založit novou diskusi, jejich glogy jsou prezentované jako nejlepší z nejlepších, podílejí se na speciálních misích a mají možnost kategorizovat nové glogy. Stát se členem commanda je velice jednoduché. Stačí vytvářet glogy a sbírat G body. G body jsou odměnou za aktivitu na Glogsteru. Čím více glogger vytváří glogy, přivádí nové uživatele, obohacuje svými glogy i jiné stránky na Internetu, tím více bodů získává a stává se tak elitou projektu. G body jsou virtuální kredity, které je možné vyměnit za věcné ceny na Glogsteru. [E-16] 21

22 Obrázek č.7, G-Lab, přejato z [E-12] 5.6 Profil Stát se řádným gloggerem umožňuje jednoduchá registrace. Stačí vyplnit základní údaje a potvrdit , který ověří úspěšnost celé registrace. Po zadání vlastního přihlašovacího jména a hesla, jsme přesměrováni do profilu. Profil slouží jako úschovna námi vytvořené práce, usnadňuje ostatním uživatelům naše výtvory a zároveň nám umožňuje vidět tvorbu ostatních gloggerů. Profil uživatele je hezky graficky zpracovaný, přehledný a obsahuje užitečné informace pro gloggery. Jednou z částí je profilové foto, vedle kterého jsou zobrazeny informace o pohlaví, věku a zemi uživatele. Každý glogger má možnost vylepšit si svůj profil tím, že přidá do stavu co právě dělá, nebo se krátkými větami představí ostatním uživatelům. Jedním kliknutím se nabízí možnost vytvoření glogu nebo pozvání nových přátel na Glogster. Novinkou je zde odkaz na vstup do online chatu. Nechybí ani informace o stavu G bodů, počtu přátel a počtu vytvořených glogů. Glogger má díky svému profilu možnost zjistit, kolikrát byl jeho profil viděn ostatními uživateli. Na profilové stránce je vyhrazeno místo pro zprávy. Ukládají se zde doručené zprávy, na které je možno hned odpovědět, nebo je smazat. Další zajímavostí a novinkou profilu je okénko, kde jsou vedle sebe zobrazené náhledy glogů, které přátelé posílají jako upozornění, že vytvořili nový glog. Gloggerovi přátelé, seřazení podle stavu zda jsou online nebo offline, jsou umístěni hned pod náhledy nových glogů přátel. 22

23 Obrázek č.8, Profil uživatele, přejato z [E-12] Poslední součástí profilu je přehled glogů uživatele, které jsou seřazeny tak jak byly vytvořeny, s tím, že jeden glog je označený jako výchozí. Tento přehled udává údaje o tom, kolikrát byl glog viděn nebo hodnocen, jaké má výsledné hodnocení jaké k němu byli vloženy komentáře. Zjistíme i kolik uživatelů si přidalo právě náš glog do jejich oblíbených glogů. Je samozřejmé, že můžeme glog kdykoliv upravit nebo smazat. Jednou z nabídek je vložení glogu na jinou internetovou stránku, nebo využití adresy glogu, kterou můžeme přidat do zprávy pro kamaráda, kterému se chceme s glogem pochlubit. Ke každému glogu si uživatel přidává vlastní tagy které s glogem souvisí. Vyhledávání glogů je potom mnohem jednodušší a efektivnější. 23

24 Obrázek č.9, Ukázka glogu v profilu uživatele, přejato z [E-12] Profil uživatele je pořád ve vývoji, pracuje se stále na jeho zdokonalování. V budoucnu bude možné změnit si pozadí, vybrat vlastní kamarády, vložit seznam oblíbených písniček a mnoho dalších zajímavostí, díky jímž se Glogster více přiblíží fungujícím sociálním sítím jako je například Facebook, MySpace, Bebo, Hi5 apod. 6 GLOG 6.1 Co je to glog a čemu slouží Jak již bylo zmíněno, glog je hlavní součást celého projektu připomínající plakát, na který snadno umístíme grafiku, text, audio nebo video. Přináší emoce, vyjádření, názory jak depresivní a veselé, tak i poučné nebo historické. Glog je soubor kreativních myšlenek uživatele, který má světu co říct. Gloggeři nejsou omezeni ani tématem ani počtem glogů. Svobodně mohou vytvářet glogy přesně podle jejich představ. Ukazují tím fantazii a kreativitu. Pomocí glogů můžeme vylepšit profily na sociálních sítích, udělat kamarádovi nebo známému radost tím, že mu vytvoříme a pošleme glog jako omluvu, vzkaz, nebo třeba jako 24

25 dárek k narozeninám. Fantazii se meze nekladou a kreativní myšlení a zajímavé nápady jsou vítány. 6.2 Prvky tvořící glog Pokud se nám zalíbí myšlenka zkusit si vytvořit glog, přesuneme se na stránku, kde se glog tvoří. Na začátku není nic víc než prázdná stránka a pomocný nástroj, přes který umísťujeme na glog jednotlivé prvky. Nabízí se grafika, text, obrázek, video, zvuk, stěna neboli pozadí. Zvolením grafiky získáme možnost vybrat si z široké škály dekorací. Jednotlivé grafické prvky jsou zařazeny do konkrétních stylů, tak aby se co nejlépe přiblížili naší myšlence. Nalezneme zde i mnoho animovaných dekorací. Obrázek č.10, Náhled výběru grafiky, přejato z [E-12] Text by neměl chybět v žádném glogu. Vzory pro vložení textu jsou seřazeny do kategorií. Jestliže kategorie nestačí, připravena je možnost výběru nadpisu, bubliny nebo štítku, který pojme neomezeně dlouhý text. Obrázek č.11, Náhled stylů textu, přejato z [E-12] 25

26 Pří volbě obrázku, se nabízí možnost importu vlastní vektorové grafiky nebo animovaných gifů přímo z počítače, stažení obrázků z Internetu pomocí linku, nebo vytvoření originální fotografie z webcamery počítače pomocí tlačítka CRAB. Pokud nahrajeme velké množství dat, využijeme pro snadnější a rychlejší orientaci, možnost hledání konkrétního obrázku. Glogster nabízí celou řadu rámečků, které se ihned přizpůsobí velikosti vloženého elementu. Rámečky jsou taktéž roztříděny do kategorií. Obrázek č.12, Obrázky a rámečky, přejato z [E-12] Vylepšit a obohatit glog můžeme i modernějším způsobem. Glogster nabízí audio a video v různých formátech. Způsob umístění na glog je pro oba elementy stejný jako u obrázků. Buď si nahrajeme video nebo hudbu z počítače, pomocí linku přidáme video nebo hudbu z Youtube a pokud chceme být ještě víc originální, vytvoříme video přímo z webcamery. Tak jako obrázkům nesmí chybět rámečky, tak videu a audiu vybereme unikátní přehrávač podle stylu a nabízených kategorií. Výsledný glog je potom mnohem zajímavější. Obrázek č.13, Audio a přehrávače, přejato z [E-12] 26

27 Na závěr už jen zvolit to správné pozadí jak glogu tak i části stránky za glogem. Obě varianty obsahují galerii mnoha stylů. Někdy je vhodnější nahrát jako pozadí vlastní obrázek a nebo nastavit pozadí pouze konkrétní barvou. Obrázek č.14, Volba pozadí, přejato z [E-12] Jednotlivé elementy je možné ještě dál upravit. Jedním kliknutím přenést dopředu, posunout dozadu, naklonovat, smazat nebo zrušit naposledy provedené změny. Pokud ani toto nestačí, další editace je také možná. Nabízí se jak změna velikosti jakéhokoliv umístěného elementu, tak i přesun jeho pozice. Když nejsme spokojeni s barvou rámečku, přehrávače, nebo grafiky, jednoduše ji změníme. To samé provedeme s textem, kde navíc vybereme font písma a přidáme efekty jako je stín nebo průhlednost. Všechny tyto volby je možné různě kombinovat dokud nedosáhneme vysněného cíle. 6.3 Ukládání a publikace glogu Jakmile glog dokončíte, je potřeba ho uložit, aby se mohl dále publikovat. Pro správné uložení glogu je potřeba vyplnit jeho název, pod kterým se objeví jeho aktuální adresa, dále musí být glog zařazen do patřičné kategorie a je nutné rozhodnout, zda bude vytvořené dílo veřejné nebo privátní. Pokud vybereme možnost privátní, znamená to buď, že glog potřebuje ještě později upravit do finální podoby nebo ho jednoduše nechceme nikomu ukázat. Zde máme jistotu, že glog nikdo jiný neuvidí. Oproti tomu veřejný glog bude přístupný všem 27

28 uživatelům a návštěvníkům gloggerova profilu. Uložený glog lze později hodnotit a komentovat. Pouze veřejné glogy se dají publikovat. Možností je spousta. Jednou z nich je upozornění přátel, kteří obdrží na svůj profil vzkaz v podobě náhledu nového glogu. Budeme-li chtít poslat glog em, vložíme do zprávy adresu glogu a odešleme. Mnohem zajímavější způsob je vylepšení profilu na sociálních sítích pomocí widgetů. Obrázek č.15, Ukládání a publikace glogu, přejato z [E-12] Widget Widgets, česky widgety, jsou dle [E-20] miniaplikace sloužící k rozšíření a vyzdobení webové stránky (webové widgety), nebo plochy počítače (desktopové widgety). Glogster využívá webové widgety k užitečnému obohacení nejrůznějších webových služeb viz. Obrázek Obrázek č.16, Seznam widgetů, přejato z [E-12] 28

29 Vzniklé dílo vypadá mnohdy velice zajímavě a profesionálně, proto je skoro nutné se s ním podělit s ostatními. Pokud někdo o hodnocení a komentáře nestojí, může si glog vytisknout a někde si ho vystavit. Obrázek č.17, Foto glog, přejato z [E-12] Obrázek č.18, Emo glog, přejato z [E-12] 7 GLOGGING 7.1 Význam gloggingu Glogging neboli glogování má v podstatě stejný význam jako blogování s tím rozdílem, že uživatelé vytvářejí glogy a pohybují se více v emotivní, kreativní a grafické rovině. Glogging umožňuje gloggerům najít si nové kamarády podle jejich stylu. Vytváří se tak komunita amatérských kreativců, která se na Glogsteru schází a je stále ve spojení. To co je spojuje, jsou právě glogy. Uživatelé si na příchod tohoto nového trendu zvykli a jsou stále více aktivní. Někteří z nich jsou schopni vytvořit desítky glogů denně. Glogging se pro ně stal závislostí. Milují to, protože mají neomezenou možnost vyjádření svých pocitů moderním způsobem, aniž by o tom museli psát dlouhé texty. Díky Glogsteru se jim otevřel prostor pro vytváření stránek s multimediálním obsahem, ke kterému nepotřebují znalosti tvorby webu. [I-2] 29

30 7.2 Zaměření a cílové skupiny Projekt Glogster byl primárně zaměřen na uživatele anglicky mluvících zemí a díky tomu se stal gloging oblíbenou činností ve více jak 200 zemích světa. Nejmasivnější zastoupení je v USA, dále ve Velké Británii Canadě a Brazílii. Tento trend se stává více a více populární, a proto se pokrytí uživatelů stále rozšiřuje. [I-3], [I-4] Obrázek č.19, Mapa pokrytí uživatelů, přejato z [I-6] Glogging využívají lidé, kteří chtějí něco sdělit. Většinou se jedná o teenagery, fanoušky celebrit, filmů nebo hudby. Gloggingu podlehly také učitelé a studenti. Z grafu č.1 je zřejmé, že největší zastoupení mají dívky věku let viz. Graf č.2. Graf č.1, Přehled uživatelů podle věku a pohlaví, přejato z [I-4] Přehled uživatelů Glogsteru podle věku v zavíslosti na pohlaví 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chlapci Dívky a více 30

31 Graf č.2, Věkové rozdělení gloggerů, přejato z [I-4] Věkové rozdělení gloggerů 60% 50% 40% 30% počet uživatelů 20% 10% 0% a více 7.3 Verze EDU 1.5 Jak jsme se již dozvěděli, glogováním se začali věnovat i učitelé a studenty, díky nové verzi glogster.com/edu, která je stavěna pro učitele a jejich žáky. Principem je, aby mohli pracovat s moderními nástroji, což Glogster jako Web 2.0 splňuje, ale zároveň byli odříznuti od obsahu na Glogsteru. Většina škol netoleruje obsah jaký na Glogsteru je, a proto jsou všichni uživatelé a jejich glogy v módu private. Tím nezasahují na Glogster a ani na něm nejsou vidět. Studenti si často vytvořené glogy vkládají na své wiki stránky, což jsou webové stránky, kde je uživatelům umožněno měnit a přidávat její obsah. Výhodou také je, že učitel může při své registraci založit účty pro své žáky. Tato nová verze byla spuštěna teprve před dvěma měsíci a proto je stále ve vývoji. [E-15] Učitelé stále více využívají verzi EDU jako moderní nástroj pro výuku žáků. Motivují studenty k práci, která se pro ně stává zábavou. Výhodu této verze je, že každý žák má možnost pracovat i s domova. Učitelům se tak nabízí větší prostor pro zadávání domácích prací ve formě prezentací, referátů atd. 31

32 7.4 Glogster v číslech Za dobu desetiměsíčního provozu beta verze Glogster disponuje dle [I-2] těmito čísly: návštěv gloggerů 210 zemí světa veřejných glogů odeslaných zpráv nahraných fotek Glogster.com má za sebou přes 11 milionů návštěv a více jak 150 tisíc registrovaných uživatelů, kteří stihli vytvořit skoro 200 tisíc veřejných glogů. Zastoupení gloggerů čítá 210 zemí světa. Počet odeslaných zpráv se blíží 3 milionům a přes 2 miliony se dostal i počet nahraných fotek a obrázků. Projekt Glogster má za sebou úspěšný start, díky jemuž se stává více populárním. Důkazem toho je následující obrázek, který zaznamenává návštěvnost webové stránky Glogster.com, za její roční fungování. Obrázek č.20, Graf návštěvnosti, přejato z [I-6] 32

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Vydavatel: European Schoolnet Rue de Trèves 61 - B1040 Brussels www.europeanschoolnet.org info@eun.org Autor: Diana Bannisterová and Learning Technologies team University

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více