Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petra Hývnarová Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků Bakalářská práce 2009

2 Zadávací list

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne podpis

4 Poděkování Chtěla bych toutu cestou poděkovat slečně Veronice Najvertové a Selmě Smailagic, za poskytnutí interních zdrojů a důležitých informací, které mi pomohly k vypracování této práce. Dále děkuji přátelům a hlavně rodině za všestrannou pomoc a podporu.

5 OBSAH Obsah Anotace Úvod Charakteristika a analýza společnosti Obecná charakteristika Významné projekty a ocenění společnosti SWOT analýza společnosti Blogging Blog Historie blogu Mikroblog Glogster Seznámení s projektem Web Charakteristiky webu Příklady mezinárodních web 2.0 serverů Příklady českých web 2.0 projektů Technické údaje Popis hlavní stránky Jednotlivé sekce Glogsteru New Glogs a Top Glogs Categories Gloggers G-Lab Profil Glog Co je to glog a čemu slouží Prvky tvořící glog Ukládání a publikace glogu Widget Glogging Význam gloggingu Zaměření a cílové skupiny Verze EDU Glogster v číslech Vyhodnocení potenciálních přínosů Závěr Seznam použitých zdrojů Elektronické Interní Tištěné Seznam Příloh Grafy Obrázky Tabulky

6 1 ANOTACE Bakalářská práce se zabývá představením projektu Glogsteru a nových trendů, které tato moderní technologie přináší. Popisuje důvody vzniku, charakterizuje význam a specifikuje vývoj. Díky tvorbě glogů a glogování se nabízí možnost neomezeného sebevyjádření, vytváření webových stránek s multimediálním obsahem a sdílení interaktivních plakátů s ostatními uživateli. Tvoří se komunity amatérských kreativců, kteří mají světu co říct. Cílem bude popis projektu Glogster a vyhodnocení potenciálních přínosů této technologie pro současné uživatele Internetu. The Bachelor thesis is engaged by presenting a project called Glogster and new trends, which brings this modern technology. It describes origins, characterizes the meaning and specifies the progress. By virtue of creating glogs and use glogging it offers a possibility of boundless self-expression, creating websites through multimedia and sharing interactive posters with other users. Creative amateur communities are coming. They have someting to say to all over the world. Target of this thesis is describing Glogster and interpret possible contributions of this technology for present users. 6

7 2 ÚVOD Žijeme ve světe moderní techniky. Rozvoj počítačových a komunikačních technologií stoupá neuvěřitelným tempem. Neexistuje moderní člověk, který by nepoužíval Internet nebo nevlastnil počítač. Služby sítě Internet v dnešní době posunují hranici nejen vzdělání, ale díky moderním nástrojům, které nabízí, mění celkovou komunikaci lidí. Uživatelé mají stále více možností jak být ve spojení, vzhledem k rostoucímu počtu internetových stránek a existence nových způsobů komunikace. Nemění se pouze technologie, mění se také lidé a především mladí lidé. Dnešní mládež má potřebu se všemožnými způsoby prezentovat a Internet jim dává příležitost, jak toho využít moderním způsobem, čímž se pro ně stává velmi dobrým přítelem a pomocníkem nabízející nové techniky. Velký podíl na rozvoji technologií má příchod nové generace webových služeb, která nabízí uživatelům spoluvytvářet a sdílet webové stránky s ostatními lidmi. Na základě této novinky byl vyvinut a spuštěn projekt s názvem Glogster, který na své stejně jmenované webové stránce, poskytuje mladým lidem využít vlastní kreativitu a fantazii při tvorbě interaktivních plakátů a pomáhá jim s prosazováním vlastním názorů, emocí a nápadů. Cílem této práce je popsat projekt Glogster, seznámit ho se současnými uživateli Internetu a vyhodnotím potenciální přínosy této nové technologie. Na začátku celého projektu je firma WDF Web Design Factory, spol. s r.o., která má nápad a snahu tento nápad zrealizovat. Nejprve se budu snažit popsat činnost firmy, její další zajímavé projekty a ocenění. Pomocí SWOT analýzy vyhodnotím její slabé a silné stránky, příležitosti a možné hrozby. Další etapou této práce je zmínka o trendech a technologiích, které daly vzniku Glogsteru. Zaměřím na vývoj blogování, s ním spojeného slova blog a představím i různé formy a možnosti tohoto trendu. Poté přejdeme k obecnému popisu projektu Glogster a s ním spojeného termínu Web 2.0, který se stal v poslední době poměrně diskutabilním tématem. Uvedu základní charakteristiky Webu 2.0 a příklady webových serverů v České republice i ve světě. Dále přistoupím k popisu hlavní stránky Glogsteru, vytýčím její zajímavosti a novinky, představím jednotlivé sekce a profil uživatele. Vše doplním obrázky, které dopomohou lepší představivosti celkového grafického provedení. 7

8 Po prezentaci hlavní stránky Glogsteru se budu věnovat novému formátu, který připomíná interaktivní plakát nesoucí název glog. Po přečtení celé kapitoly budeme mít jasnou vizi o tom, co glog přesně je, jaké prvky se k jeho tvorbě používají, proč ho lidé vytvářejí, jak je možné ho ukládat a dále šířit. V poslední kapitole vysvětlím význam slova glogging a jeho využití. Uvedu také statistiky návštěvnosti Glogsteru, zaměření na cílové skupiny a v závěru vyhodnotím potenciální přínosy celého projektu. 8

9 3 CHARAKTERISTIKA A ANALÝZA SPOLEČNOSTI 3.1 Obecná charakteristika WDF - Web Design Factory, spol. s r.o., dále WDF, je dle [E-11] firma zapsaná dne 30. srpna 1999 do Obchodního rejstříku vedeného u Obchodního soudu pro Prahu. Společnost se sídlem Praha 1, Vodičkova čp. 704, č.o. 36, PSČ , se zabývá interaktivními médii. Navrhuje originální reklamní kampaně, tvoří webové aplikace a prezentace, vytváří firemní loga, 2D a 3D animace, bannery, interaktivní hry nebo online spotřebitelské soutěže. Nabízí produkční služby i technologické audity a pracuje na Web 2.0 projektech. [E-4] 3.2 Významné projekty a ocenění společnosti Během svého působení na trhu si firma WDF vybudovala stálou a významnou klientelu. Mezi společnosti, jež pravidelně využívají služeb WDF, patří dle [E-10] AEGON Pojišťovna, a.s., Budějovický Budvar, n.p., ČEZ, a.s., Google Czech Republic, s.r.o., Karlovarské minerální vody, a.s., Sazka, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s. a mnoho dalších. Firma WDF má za sebou velikou spoustu projektů. Některé z nich byly tak úspěšné, že si zasloužily nejedno ocenění. V roce 2008 získala společnost dvě první místa v mezinárodní soutěži Computer Space V kategorii Web design: Information and media získal první místo projekt Deník, moderní multimediální zpravodajský portál a v kategorii Web design: entertainment and hobby si nejvyšší příčku zasloužil projekt FS 8000, web pro Fernet Stock 8000, kde si můžete sami namíchat svůj vlastní drink online. Webová prezentace projektu FS 8000 se objevila na prvním místě také v žebříčku WebTop v oboru Microsite. Další ocenění, které stojí za zmínku je fakt, že firma WDF patří mezi 50 nejrychleji rostoucích technologických firem ve Střední Evropě již od roku Na základě průzkumu, který provádí společnost Deloitte, se posuzuje roční obrat a podnikatelská činnost technologických firem a každý rok je sestaven výsledný žebříček Deloitte Technology Fast 50 Central Europe. V říjnu roku 2008 se firma WDF zúčastnila největšího českého odborného veletrhu o webu (WebEXpo 2008), kde představila projekt Glogster, který se umístil v soutěži Startup Show na krásném 4.místě. [E-13] 9

10 3.3 SWOT analýza společnosti Tabulka č.1, SWOT analýza společnosti Z uvedené SWOT analýzy je zřejmé, že firma WDF Web Design Factory, spol.s r.o. si vybudovala ustálenou pozici na trhu a tím i dobré jméno společnosti. Podařilo se jí zavést nové trendy, dostat se tak na mezinárodní pole působnosti a díky široké škále a kvalitě poskytovaných služeb si zajistila stálou a spokojenou klientelu. Za těmito úspěchy stojí mladý a vzdělaný tým lidí, který je schopen bezproblémové komunikace jak v kolektivu, tak i s vedením společnosti. Společnost má příležitost se dále rozvíjet. Nabízí se možnost přijmout nové zaměstnance, rozšířit nabídku poskytovaných služeb, zavést další novinky na trh a tím získat nové klienty. Za předpokladu, že by firma chtěla využít těchto příležitostí, musí být schopna eliminovat slabé stránky podniku a zabránit tak vzniku hrozeb. Vývoj technologií neustále stoupá, a proto musí firma zajišťovat svým zaměstnancům stále dostatečné technické vybavení, které je velice finančně nákladné. Slabou stránkou je i skutečnost, že se na zaměstnance kladou vysoké nároky a tím se snižuje výběr přijetí nových pracovníků. Další nemilou záležitostí je 10

11 copyright. Pracovníci musí být po právní složce informování, které materiály z internetu mohou nebo nemohou použít. Mezi hrozby firmy patří hlavně konkurence. Firma musí přicházet stále s novými a unikátními nápady, které musí být schopna realizovat, aby si udržela své postavení a spokojené klienty. Díky nynější finanční krizi může v budoucnu dojít k restrukturalizaci společnosti a tím i ke ztrátě klientů. Společnost WDF Web Design Factory, spol. s.r.o., by se měla zaměřit na eliminaci slabých stránek a vynaložit úsilí na realizaci a rozvoj příležitostí, což mohou být populární projekty, které mají možnost dalšího rozvoje. [T-2] Jedním takovým projektem je unikátní Glogster, přinášející nové trendy a formáty. Ke vzniku Glogsteru vedla inspirace z již známého trendu blogování. 4 BLOGGING Velice efektivní a oblíbený způsob jak sdělit současným uživatelům Internetu vlastní názory, pocity nebo zážitky. Každý může svobodně světu vzkázat, co ho zrovna napadne. Tato metoda existuje již několik let a vede ke vzniku nejen nového způsobu komunikace, ale pro někoho i dosud neznámých termínů jako např. blog. 4.1 Blog Blog je zkrácená verze slova weblog, představující webovou stránku, kam uživatel průběžně přidává nejrůznější informace. Příspěvky jsou nejčastěji zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, takže nejnovější záznam je vždy nahoře. Autor blogu se nazývá bloger. Velké množství blogů se soustředí na konkrétní témata, jako je web design, sport, mobilní technika a počítače. Nalezneme i blogy, které slouží jako osobní deník prezentující autorův denní život a myšlenky. Jednotlivé blogy mají několik společných vlastností. Jednou z nich je nepravidelná aktualizace. Autor vkládá příspěvky když má čas, náladu, nebo když se chce se čtenáři podělit o nějaký nový poznatek případně svěřit se s konkrétním problémem. Jakýkoli záznam je označen názvem, datem a časem, kdy byl vložen na web a lze ho doplnit obrázky nebo odkazy. Ke každému příspěvku je možné vložit komentář, který vede ke vzniku čtenářské komunity. Každý blog obsahuje archiv, shromažďující staré příspěvky, odkazy na další stránky a kontakt na blogera viz. Obrázek č.1. [E-3], [E-9] 11

12 Obrázek č.1, Náhled blogu uživatele Kyklopa, přejato z [E-14] Témata příspěvků 4.2 Historie blogu Stanovit počátek, kdy se na Internetu objevil první blog je velice těžké. První stránku, která se nynějším blogům nejvíce podobala, začal v roce 1994 psát student Justin Hall. Označení weblog se objevilo až v roce 1997 a o tři roky později použil Peter Merholz na své stránce frázi we blog, což v češtině znamená my blogujeme. Od té doby se začal používat termín blog, jako název webových deníčků. [E-3] 4.3 Mikroblog Existuje i forma blogů, které nesou název mikroblogy. Záznam mikroblogu pojme 160 znaků, což je délka jedné SMS zprávy. Výhodou je, že zpráva obsahuje pouze konkrétní a podstatné informace. Mikroblogy slouží jako rychlé a stručné zdroje zpráv všeho druhu. [E-2] Bloguje každý, kdo vytváří blogy a sdílí své informace s ostatními blogery. Díky teenagera máme možnost seznámit se a komunikovat s lidmi, kteří mají stejné nebo podobné zájmy. 12

13 V dnešní době blogují nejen lidé trávící hodně času na Internetu, ale také novináři, známé osobnosti, děti a náctiletí. Obrázek č.2, Náhled blogu Pavla Béma, přejato z [E-1] Největším českým blogovacím serverem je blog.cz, firmy Jyxo, s.r.o., který patří mezi 10 nejnavštěvovanějších českých internetových stránek. Na tomto webu je vytvořeno více jak 700 tisíc blogů a publikováno přes 18 milionů článků. [E-5] Na celém světě bloguje cca 184 milionů lidí. Největší zastoupení má Čína, kde se počet blogerů dostal přes 40 milionů. V České republice vytváří blog okolo 600 tisíc uživatelů Internetu. [E-8] 13

14 5 GLOGSTER 5.1 Seznámení s projektem Projekt s názvem Glogster je vytvořen pro teenagery, kteří často využívají Internet pro zábavu a chtějí se moderním způsobem vyjádřit nebo předvést. Nápad vytvořit Glogster vznikl z předpokladu, že skoro každý teenager má doma vlastní nástěnku. Tato idea prošla několika fázemi řešení a zdokonalování a dne odstartovala Beta verze glogster.com, která ihned začala budit pozornost uživatelů Internetu a díky tomuto zájmu se zahájila práce na dalším rozvoji a vylepšení. [I-2] Vznikl unikátní projekt, který přináší jak spoustu nových trendů, tak i moderní způsob sebevyjádření, přispívající k vytvoření kreativního a grafického díla. Glogster umožňuje uživatelům, kteří se nazývají gloggeři, tvořit a sdílet interaktivní plakáty, které si sami sestaví z široké nabídky stylů textu, grafiky a multimédií. Díky Glogsteru mají možnost neomezeně vyjadřovat nejen své myšlenky, nálady, pocity, ale také svoji kreativitu. Nepotřebují k tomu znalost technologií ani grafických postupů, protože vše je plně v režii technologie Adobe Flash. Gloggeři mají příležitost najít si nové přátele, obohacovat svůj profil na sociálních sítích, nebo mít vlastní profil přímo na Glogsteru. Celý projekt je v angličtině, proto je dobré mít alespoň základ této mezinárodní řeči. [E-6] Hlavním důvodem, proč uživatelé navštěvují Glogster je glog. Je to nový formát připomínající interaktivní plakát, na který snadno umístíme hudbu, grafiku, texty, obrázky i video. Proces vytváření, sdílení a publikování glogů se nazývá glogging (glogování). [E-7] Glogster je vytvořen jako projekt Web Web 2.0 Web 2.0 označuje druhou generaci webových služeb umožňující lidem měnit a tvořit obsah webových stránek. Díky rozvoji a modernizaci Internetu přináší uživatelům nové služby v podobě moderních nástrojů a možností spolupráce při tvorbě webových stránek. Zakladatelem tohoto termínu je Tim O Reilly, vydavatel uznávaných knih a zpráv o počítačových technologiích. [T-4] 14

15 5.2.1 Charakteristiky webu 2.0 Web 2.0 nemá přesný počet vlastností, které by ho přesně charakterizovali. Dle [T-4] web 2.0 charakterizují tyto faktory: Koncentrace uživatelů a dat Uživatelé a data jsou nejdůležitějšími atributy k tomu, aby byl web 2.0 úspěšný. Formátové sjednocení Tato charakteristika umožňuje slučování různých datových zdrojů do jedné aplikace. Web 2.0 je tvořený v XML (extensible Markup Language), což je univerzální rozšiřitelný značkovací jazyk definující strukturu dokumentu z pohledu obsahu, nikoli jeho vzhledu. Grafická část dokumentu je tvořena pomocí stylů XLS (extensible Stylesheet Language). Uživatelé přidávající hodnotu Aktivní účast uživatelů přináší webu 2.0 několik výhod. Pokud uživatelé věnují svůj čas a úsilí danému projektu, dá se předpokládat, že se k němu budou vracet a šířit ho dál mezi přáteli. Většinou přidávají obsah, který je pro ně nějakým způsobem zajímavý, nebo s ním mají zkušenosti. Největší výhodou potom je, že to všechno dělají zadarmo. Komunikační model may-to-many Je model vytvořený teoretikem médií Vinem Crosbie, který přináší novou úroveň tvorby sociálních sítí a spojuje uživatele do komunit Příklady mezinárodních web 2.0 serverů Facebook.com sociální sít spojující přátele, studenty a uživatele se stejnými zájmy Glogster.com server na vytváření interaktivních plakátů Google.com - největší poskytovatel služby web 2.0 nabízející širokou škálu dalších aplikací Youtube.com server umožňující nahrávat a sdílet videa Wikipedia.org otevřená encyklopedie Příklady českých web 2.0 projektů Blog.cz největší český blogovací systém Jagg.cz záložkovací systém Sream.cz - sdílení filmů a videí Wikipedia.cz obdoba anglického originálu otevřené encyklopie 15

16 5.3 Technické údaje Glogster je dle [I-5] kombinace použití technologií na straně serveru, tvořený v PHP(skriptovací programovací jazyk) a MySQL (databázový systém) a klienta, kde je použito HTML (HyperText Markup Language), JavaScript (skriptovací jazyk) a Flash. Funguje v prohlížeči Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari a běží v jakémkoliv operačním systému, který používá tyto prohlížeče. K plné funkčnosti je potřeba mít v počítači nainstalovaný JavaScript a Flash. Flash se grafický program vytvářející interaktivní animace a internetové prezentace. Disponuje vlastním programovacím jazykem ActionScript, díky kterému lze vytvářet interaktivní hry. Flashovou podobu mají i některé kreslené, animované a hrané seriály. [T-1] 5.4 Popis hlavní stránky Hlavní stránka Glogsteru se může pyšnit velmi pěkným grafickým provedením. Hlavní nabídku tvoří panel, který obsahuje názvy jednotlivých sekcí. Patří sem nové glogy, top glogy, kategorie, gloggeři a G-Lab. Další částí hlavního panelu je vyhledávací okno, které slouží pro rychlé hledání glogů. Posledním a velmi důležitým prvkem je možnost přihlášení nebo registrace do Glogsteru. Designéři přišli se zajímavým nápadem vložit na hlavní stránku zmenšenou verzi glogu obsahující textové elementy prezentující hlavní myšlenky celého projektu. Do glogu je přidáno i video, ve kterém mladá slečna představuje Glogster. Tento vzorový glog má několik podob, takže pokaždé, když otevřete hlavní stránku Glogsteru, zobrazí se v jiném stylu. Další zajímavostí je přehled nejlepších a nejnovějších glogů, promítající se jeden po druhém v daném časovém intervalu. Nechybí ani nejlepší glogy a gloggeři dne a výběr náhodných statusů jednotlivých gloggerů. Vytvořit glog je možné jedním kliknutím v nabídce na hlavní stránce, a to i přesto že nejste registrováni. Pro nadšence Glogsteru je připraven Glogster Screensaver, jinak také spořič obrazovky vašeho počítače, který je možné zdarma stáhnout a užívat si tak přehled nejen těch nejlepších glogů. 16

17 Obrázek č.3, Hlavní stránka Glogsteru, přejato z [E-12] 17

18 5.5 Jednotlivé sekce Glogsteru New Glogs a Top Glogs V sekci New Glogs se nachází přehled nově vytvořených glogů. Uživatelé si mohou zvolit podle filtru buď nově vytvořené nebo nově aktualizované glogy. U každého glogu je vždy jeho název, přezdívka uživatele a hodnocení glogu, které je udáno maximálně počtem pěti hvězd. Návštěvník má možnost prohlédnout si díla ostatních uživatelů a získat inspiraci pro vlastní tvorbu. Pokud se některý glog zdá zajímavý, kliknutím na jeho náhled se okamžitě dostaneme přímo do profilu gloggera, kde je možné prohlížet další vytvořené glogy. Obrázek č.4, Nové glogy, přejato z [E-12] Odkaz s názvem Top Glogs obsahuje ty nejlépe hodnocené a komentované glogy. Stejně tak jako nové glogy, se i top glogy dají roztřídit. Tato sekce obsahuje více filtrů. Uspořádání top glogů může být podle: 18

19 Abecedy Hodnocení Počtu zobrazení Komentářů Oblíbených Do profilu gloggera se dostáváme stejným způsobem jako u nových glogů. Pokud nás glog zaujal, ohodnotíme ho počtem hvězd, podle toho, jak moc zajímavý se zdá, nebo uživateli přidáte komentář s vlastním názorem Categories Pokud preferujeme přehlednější způsob vyhledávání, necháme se inspirovat glogy, které spadají do konkrétních kategorií. Do základních kategorií Glogsteru patří: Láska, Hudba, Přátelé a rodina, Lidé, Dopisy a básně, Umění, Škola, Celebrity, Filmy, Zábava, Móda a styl, Domácí zvířata, Kreslený film, Cestování, Auta, Sporty, Obrázkové album a deník. Existuje i skupina glogů, které nejsou moc hezké a povedené a kategorie nezařazených glogů. U každé z kategorií je vždy zobrazen počet glogů v dané kategorii, náhled jednoho náhodně vybraného glogu, jeho název a údaj kdy byl glog vytvořen. Obrázek č.5, Kategorie, přejato z [E-12] 19

20 5.5.3 Gloggers Sekce Gloggers představuje přehled všech registrovaných uživatelů, spolu s jejich profilovým obrázkem, zemí původu, počtem glogů a přátel a stavem, zda jsou právě online. Pro snadnější vyhledávání uživatelů slouží filtr, kde si zvolíme vyhledávání podle: Abecedy Posledního přihlášení Počtu glogů Počtu přátel Hodnocení Data registrace V této oblasti lze gloggerovi poslat zprávu nebo přejít přímo do jeho profilu. Je velice výhodné si gloggery roztřídit, neboť počet registrovaných uživatelů stále stoupá a hledání konkrétního gloggera je mnohdy časové náročné. Obrázek č.6, Gloggeři, přejato z [E-12] 20

21 5.5.4 G-Lab Glogging is totally addictive bring it on! (Glogování je totálně návykové, sem s ním!) [E-17] I really really love glogging... for me it's the way to show my personality and have a good fun at the same time! (Já opravdu opravdu miluju glogování, je to po mě způsob, jak ukázat mojí osobnost a ještě se u toho bavit!) [E-17] I love being creative its so fun (Miluju být kreativní, je to tak zábavné) [E-17] Glogging is a self expression in creativity and a means of being unique (Glogování je kreativní způsob sebevyjádření a znamená být jedinečný) [E-18] I totally luv this site! (Zbožňuju tuhle stránku!) [E-19] Takovéto výroky a ještě mnohem víc na nás čeká poté, co vstoupíme do G-Labu, kde se nachází veřejná diskuse o Glogsteru. Uživatelé mají možnost účastnit se debat na různá témata a přidat k nim vlastní názor. Na této stránce se dozvíme informace o novinkách, chystaných změnách a také máme možnost stáhnout si jedinečný Glogster Screensaver. G-Lab představuje dvě hlavní kategorie: Glogster a Commando. V diskusní kategorii Glogster jsou dána stálá témata, týkající se názorů, problémů a přání do budoucna. Commando je elitní skupina aktivních gloggerů, kteří často navštěvují Glogster, jsou aktivní, vytvářejí glogy, účastní se skupinových diskusí, hodnotí a komentují ostatní glogy. Mají na Glogsteru důležité funkce. Jako jediní mohou založit novou diskusi, jejich glogy jsou prezentované jako nejlepší z nejlepších, podílejí se na speciálních misích a mají možnost kategorizovat nové glogy. Stát se členem commanda je velice jednoduché. Stačí vytvářet glogy a sbírat G body. G body jsou odměnou za aktivitu na Glogsteru. Čím více glogger vytváří glogy, přivádí nové uživatele, obohacuje svými glogy i jiné stránky na Internetu, tím více bodů získává a stává se tak elitou projektu. G body jsou virtuální kredity, které je možné vyměnit za věcné ceny na Glogsteru. [E-16] 21

22 Obrázek č.7, G-Lab, přejato z [E-12] 5.6 Profil Stát se řádným gloggerem umožňuje jednoduchá registrace. Stačí vyplnit základní údaje a potvrdit , který ověří úspěšnost celé registrace. Po zadání vlastního přihlašovacího jména a hesla, jsme přesměrováni do profilu. Profil slouží jako úschovna námi vytvořené práce, usnadňuje ostatním uživatelům naše výtvory a zároveň nám umožňuje vidět tvorbu ostatních gloggerů. Profil uživatele je hezky graficky zpracovaný, přehledný a obsahuje užitečné informace pro gloggery. Jednou z částí je profilové foto, vedle kterého jsou zobrazeny informace o pohlaví, věku a zemi uživatele. Každý glogger má možnost vylepšit si svůj profil tím, že přidá do stavu co právě dělá, nebo se krátkými větami představí ostatním uživatelům. Jedním kliknutím se nabízí možnost vytvoření glogu nebo pozvání nových přátel na Glogster. Novinkou je zde odkaz na vstup do online chatu. Nechybí ani informace o stavu G bodů, počtu přátel a počtu vytvořených glogů. Glogger má díky svému profilu možnost zjistit, kolikrát byl jeho profil viděn ostatními uživateli. Na profilové stránce je vyhrazeno místo pro zprávy. Ukládají se zde doručené zprávy, na které je možno hned odpovědět, nebo je smazat. Další zajímavostí a novinkou profilu je okénko, kde jsou vedle sebe zobrazené náhledy glogů, které přátelé posílají jako upozornění, že vytvořili nový glog. Gloggerovi přátelé, seřazení podle stavu zda jsou online nebo offline, jsou umístěni hned pod náhledy nových glogů přátel. 22

23 Obrázek č.8, Profil uživatele, přejato z [E-12] Poslední součástí profilu je přehled glogů uživatele, které jsou seřazeny tak jak byly vytvořeny, s tím, že jeden glog je označený jako výchozí. Tento přehled udává údaje o tom, kolikrát byl glog viděn nebo hodnocen, jaké má výsledné hodnocení jaké k němu byli vloženy komentáře. Zjistíme i kolik uživatelů si přidalo právě náš glog do jejich oblíbených glogů. Je samozřejmé, že můžeme glog kdykoliv upravit nebo smazat. Jednou z nabídek je vložení glogu na jinou internetovou stránku, nebo využití adresy glogu, kterou můžeme přidat do zprávy pro kamaráda, kterému se chceme s glogem pochlubit. Ke každému glogu si uživatel přidává vlastní tagy které s glogem souvisí. Vyhledávání glogů je potom mnohem jednodušší a efektivnější. 23

24 Obrázek č.9, Ukázka glogu v profilu uživatele, přejato z [E-12] Profil uživatele je pořád ve vývoji, pracuje se stále na jeho zdokonalování. V budoucnu bude možné změnit si pozadí, vybrat vlastní kamarády, vložit seznam oblíbených písniček a mnoho dalších zajímavostí, díky jímž se Glogster více přiblíží fungujícím sociálním sítím jako je například Facebook, MySpace, Bebo, Hi5 apod. 6 GLOG 6.1 Co je to glog a čemu slouží Jak již bylo zmíněno, glog je hlavní součást celého projektu připomínající plakát, na který snadno umístíme grafiku, text, audio nebo video. Přináší emoce, vyjádření, názory jak depresivní a veselé, tak i poučné nebo historické. Glog je soubor kreativních myšlenek uživatele, který má světu co říct. Gloggeři nejsou omezeni ani tématem ani počtem glogů. Svobodně mohou vytvářet glogy přesně podle jejich představ. Ukazují tím fantazii a kreativitu. Pomocí glogů můžeme vylepšit profily na sociálních sítích, udělat kamarádovi nebo známému radost tím, že mu vytvoříme a pošleme glog jako omluvu, vzkaz, nebo třeba jako 24

25 dárek k narozeninám. Fantazii se meze nekladou a kreativní myšlení a zajímavé nápady jsou vítány. 6.2 Prvky tvořící glog Pokud se nám zalíbí myšlenka zkusit si vytvořit glog, přesuneme se na stránku, kde se glog tvoří. Na začátku není nic víc než prázdná stránka a pomocný nástroj, přes který umísťujeme na glog jednotlivé prvky. Nabízí se grafika, text, obrázek, video, zvuk, stěna neboli pozadí. Zvolením grafiky získáme možnost vybrat si z široké škály dekorací. Jednotlivé grafické prvky jsou zařazeny do konkrétních stylů, tak aby se co nejlépe přiblížili naší myšlence. Nalezneme zde i mnoho animovaných dekorací. Obrázek č.10, Náhled výběru grafiky, přejato z [E-12] Text by neměl chybět v žádném glogu. Vzory pro vložení textu jsou seřazeny do kategorií. Jestliže kategorie nestačí, připravena je možnost výběru nadpisu, bubliny nebo štítku, který pojme neomezeně dlouhý text. Obrázek č.11, Náhled stylů textu, přejato z [E-12] 25

26 Pří volbě obrázku, se nabízí možnost importu vlastní vektorové grafiky nebo animovaných gifů přímo z počítače, stažení obrázků z Internetu pomocí linku, nebo vytvoření originální fotografie z webcamery počítače pomocí tlačítka CRAB. Pokud nahrajeme velké množství dat, využijeme pro snadnější a rychlejší orientaci, možnost hledání konkrétního obrázku. Glogster nabízí celou řadu rámečků, které se ihned přizpůsobí velikosti vloženého elementu. Rámečky jsou taktéž roztříděny do kategorií. Obrázek č.12, Obrázky a rámečky, přejato z [E-12] Vylepšit a obohatit glog můžeme i modernějším způsobem. Glogster nabízí audio a video v různých formátech. Způsob umístění na glog je pro oba elementy stejný jako u obrázků. Buď si nahrajeme video nebo hudbu z počítače, pomocí linku přidáme video nebo hudbu z Youtube a pokud chceme být ještě víc originální, vytvoříme video přímo z webcamery. Tak jako obrázkům nesmí chybět rámečky, tak videu a audiu vybereme unikátní přehrávač podle stylu a nabízených kategorií. Výsledný glog je potom mnohem zajímavější. Obrázek č.13, Audio a přehrávače, přejato z [E-12] 26

27 Na závěr už jen zvolit to správné pozadí jak glogu tak i části stránky za glogem. Obě varianty obsahují galerii mnoha stylů. Někdy je vhodnější nahrát jako pozadí vlastní obrázek a nebo nastavit pozadí pouze konkrétní barvou. Obrázek č.14, Volba pozadí, přejato z [E-12] Jednotlivé elementy je možné ještě dál upravit. Jedním kliknutím přenést dopředu, posunout dozadu, naklonovat, smazat nebo zrušit naposledy provedené změny. Pokud ani toto nestačí, další editace je také možná. Nabízí se jak změna velikosti jakéhokoliv umístěného elementu, tak i přesun jeho pozice. Když nejsme spokojeni s barvou rámečku, přehrávače, nebo grafiky, jednoduše ji změníme. To samé provedeme s textem, kde navíc vybereme font písma a přidáme efekty jako je stín nebo průhlednost. Všechny tyto volby je možné různě kombinovat dokud nedosáhneme vysněného cíle. 6.3 Ukládání a publikace glogu Jakmile glog dokončíte, je potřeba ho uložit, aby se mohl dále publikovat. Pro správné uložení glogu je potřeba vyplnit jeho název, pod kterým se objeví jeho aktuální adresa, dále musí být glog zařazen do patřičné kategorie a je nutné rozhodnout, zda bude vytvořené dílo veřejné nebo privátní. Pokud vybereme možnost privátní, znamená to buď, že glog potřebuje ještě později upravit do finální podoby nebo ho jednoduše nechceme nikomu ukázat. Zde máme jistotu, že glog nikdo jiný neuvidí. Oproti tomu veřejný glog bude přístupný všem 27

28 uživatelům a návštěvníkům gloggerova profilu. Uložený glog lze později hodnotit a komentovat. Pouze veřejné glogy se dají publikovat. Možností je spousta. Jednou z nich je upozornění přátel, kteří obdrží na svůj profil vzkaz v podobě náhledu nového glogu. Budeme-li chtít poslat glog em, vložíme do zprávy adresu glogu a odešleme. Mnohem zajímavější způsob je vylepšení profilu na sociálních sítích pomocí widgetů. Obrázek č.15, Ukládání a publikace glogu, přejato z [E-12] Widget Widgets, česky widgety, jsou dle [E-20] miniaplikace sloužící k rozšíření a vyzdobení webové stránky (webové widgety), nebo plochy počítače (desktopové widgety). Glogster využívá webové widgety k užitečnému obohacení nejrůznějších webových služeb viz. Obrázek Obrázek č.16, Seznam widgetů, přejato z [E-12] 28

29 Vzniklé dílo vypadá mnohdy velice zajímavě a profesionálně, proto je skoro nutné se s ním podělit s ostatními. Pokud někdo o hodnocení a komentáře nestojí, může si glog vytisknout a někde si ho vystavit. Obrázek č.17, Foto glog, přejato z [E-12] Obrázek č.18, Emo glog, přejato z [E-12] 7 GLOGGING 7.1 Význam gloggingu Glogging neboli glogování má v podstatě stejný význam jako blogování s tím rozdílem, že uživatelé vytvářejí glogy a pohybují se více v emotivní, kreativní a grafické rovině. Glogging umožňuje gloggerům najít si nové kamarády podle jejich stylu. Vytváří se tak komunita amatérských kreativců, která se na Glogsteru schází a je stále ve spojení. To co je spojuje, jsou právě glogy. Uživatelé si na příchod tohoto nového trendu zvykli a jsou stále více aktivní. Někteří z nich jsou schopni vytvořit desítky glogů denně. Glogging se pro ně stal závislostí. Milují to, protože mají neomezenou možnost vyjádření svých pocitů moderním způsobem, aniž by o tom museli psát dlouhé texty. Díky Glogsteru se jim otevřel prostor pro vytváření stránek s multimediálním obsahem, ke kterému nepotřebují znalosti tvorby webu. [I-2] 29

30 7.2 Zaměření a cílové skupiny Projekt Glogster byl primárně zaměřen na uživatele anglicky mluvících zemí a díky tomu se stal gloging oblíbenou činností ve více jak 200 zemích světa. Nejmasivnější zastoupení je v USA, dále ve Velké Británii Canadě a Brazílii. Tento trend se stává více a více populární, a proto se pokrytí uživatelů stále rozšiřuje. [I-3], [I-4] Obrázek č.19, Mapa pokrytí uživatelů, přejato z [I-6] Glogging využívají lidé, kteří chtějí něco sdělit. Většinou se jedná o teenagery, fanoušky celebrit, filmů nebo hudby. Gloggingu podlehly také učitelé a studenti. Z grafu č.1 je zřejmé, že největší zastoupení mají dívky věku let viz. Graf č.2. Graf č.1, Přehled uživatelů podle věku a pohlaví, přejato z [I-4] Přehled uživatelů Glogsteru podle věku v zavíslosti na pohlaví 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chlapci Dívky a více 30

31 Graf č.2, Věkové rozdělení gloggerů, přejato z [I-4] Věkové rozdělení gloggerů 60% 50% 40% 30% počet uživatelů 20% 10% 0% a více 7.3 Verze EDU 1.5 Jak jsme se již dozvěděli, glogováním se začali věnovat i učitelé a studenty, díky nové verzi glogster.com/edu, která je stavěna pro učitele a jejich žáky. Principem je, aby mohli pracovat s moderními nástroji, což Glogster jako Web 2.0 splňuje, ale zároveň byli odříznuti od obsahu na Glogsteru. Většina škol netoleruje obsah jaký na Glogsteru je, a proto jsou všichni uživatelé a jejich glogy v módu private. Tím nezasahují na Glogster a ani na něm nejsou vidět. Studenti si často vytvořené glogy vkládají na své wiki stránky, což jsou webové stránky, kde je uživatelům umožněno měnit a přidávat její obsah. Výhodou také je, že učitel může při své registraci založit účty pro své žáky. Tato nová verze byla spuštěna teprve před dvěma měsíci a proto je stále ve vývoji. [E-15] Učitelé stále více využívají verzi EDU jako moderní nástroj pro výuku žáků. Motivují studenty k práci, která se pro ně stává zábavou. Výhodu této verze je, že každý žák má možnost pracovat i s domova. Učitelům se tak nabízí větší prostor pro zadávání domácích prací ve formě prezentací, referátů atd. 31

32 7.4 Glogster v číslech Za dobu desetiměsíčního provozu beta verze Glogster disponuje dle [I-2] těmito čísly: návštěv gloggerů 210 zemí světa veřejných glogů odeslaných zpráv nahraných fotek Glogster.com má za sebou přes 11 milionů návštěv a více jak 150 tisíc registrovaných uživatelů, kteří stihli vytvořit skoro 200 tisíc veřejných glogů. Zastoupení gloggerů čítá 210 zemí světa. Počet odeslaných zpráv se blíží 3 milionům a přes 2 miliony se dostal i počet nahraných fotek a obrázků. Projekt Glogster má za sebou úspěšný start, díky jemuž se stává více populárním. Důkazem toho je následující obrázek, který zaznamenává návštěvnost webové stránky Glogster.com, za její roční fungování. Obrázek č.20, Graf návštěvnosti, přejato z [I-6] 32

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1 Klientské

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Business Media CZ, s. r. o., člen skupiny Docu Group Company

Business Media CZ, s. r. o., člen skupiny Docu Group Company 1 Domovská stránka Hlavní lišta! POZOR! od posledního přihlášení. Pokud je v závorkách 0 neznamená to, že by pro Vás nebyl k dispozici žádný projekt. Hyperlinkové odkazy na příslušné projekty Grafické

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Informace k aktualizaci Poski REAL

Informace k aktualizaci Poski REAL Informace k aktualizaci Poski REAL verze 2.12, vydání 13.12.2013 Vážení zástupci realitních kanceláří, dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.12, která opět přichází

Více

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru

Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Technické podmínky pro veřejnou zakázku Dodávka tabletů a softwaru Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Název položky: Název nabízeného zařízení * : Dotykový tablet Požadovaná

Více

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU KAPITOLA 3 Profil a Zeď PROFILOVÝ OBRÁZEK PŘIDÁNÍ INFORMACÍ DO PROFILU ÚPRAVA INFORMACÍ V PROFILU NASTAVENÍ A PRÁCE SE ZDÍ Pomocí profilu (a samozřejmě na něm publikovaného obsahu) se veřejně prezentujete

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku

Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Monitoring rejstříku - uživatelská příručka Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Verze aplikace 1.2, leden 2013 Copyright 2013, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL

OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL Co to je WordPress? WordPress je svobodný open source redakční publikační systém napsaný v PHP a MySQL. Je vyvíjen pod licencí GNU GPL a je silně podporován společnostíautomattic,

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Monitoring rejstříku - uživatelská příručka. Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku

Monitoring rejstříku - uživatelská příručka. Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Monitoring rejstříku - uživatelská příručka Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Verze aplikace 1.3, listopad 2013 Copyright 3, Insolvence 201 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více