Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů"

Transkript

1 Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry bytů 2.03 Lokalita 2.04 Vyhledávání 2.05 DPH 2.06 Barvy 2.07 Fotogalerie 2.08 Fotogalerie / pořadí 2.09 Textová kategorie / pořadí 2.10 Základní informace a ilustrační fota k akci Krok 3 Vložení domu do nabídky 3.01 Vložení domu 3.02 Nastavení počtu podlaží domu 3.03 Vložení bytu do nabídky 3.04 Rozmístění bytů ve schematickém pohledu na dům 3.05 Vložení ilustračního obrázku k domu Krok 4 Fotogalerie 4.01 Založení fotogalerie 4.02 Vkládání obrázků Krok 5 Texty 5.01 Vytvoření textové kategorie 5.02 Textový editor 1

2 Krok 1 Založení nové akce Máte-li zpracovaný projekt nového bydlení, kde jsou k dispozici půdorysy, vizualizace, marketingová dokumentace k jednotlivým bytům a další potřebné podklady týkající se popisu lokality, smluvních podmínek apd., lze nyní založit zcela nový web dle následujících kroků Přihlášení do administrace - Po přihlášení do administračního rozhraní, kde už máte zadány základní kontaktní údaje, kliknete na buttonek přidat novou akci. Stejným způsobem můžete vybranou akci z nabídky odstranit po kliknutí na buttonek odstranit vybranou akci. V tomto případě Vás systém vyzve k zadání bezpečnostního hesla. Toto bezpečnostní heslo je zde zejména z důvodu, aby nedocházelo k neoprávněnému odstranění akce, pokud data do aplikace doplňuje více zaměstnanců ve firmě Přidání nové akce - V následujícím kroku postupně vyplníte veškeré základní informace týkající se nově zakládané akce. Při zadávání URL definujete doménu, pod níž tato akce bude prezentována. V případě, že máte zakoupenou licenci a aplikace běží na Vašem serveru, vytvoříte tímto zcela nový web. Pokud používáte aplikaci pouze na domovském serveru VyberByt.cz, můžete zde uvést URL, které jste získali od administrátora např. novodvorska.vyberbyt.cz nebo URL Vašich vlastních www stránek či doménu zastřešující tuto akci. Na , který zde uvedete, budete informováni o rezervacích na jednotlivé byty nebo rodinné domy u této nově zadávané akce. 2

3 1.03 Zařazená akce U zařazené akce zbývá nyní nastavit jednotlivé parametry a doplnit nabídku včetně popisů a fotogalerie. Po levé straně je k tomuto účelu u každé akce k dispozici pět základních kategorií (kontaktní údaje, nabídka, fotogalerie, texty a nastavení), v nichž se potřebné parametry zadávají a aktualizují data. Pouze u kontaktních údajů se jakákoliv změna projeví u všech zařazených akcí. V kontaktních údajích máte dále možnost odeslat kontaktní údaje na . Pokud tak kdokoliv učiní, bude odeslán zároveň i informativní na ovou adresu uvedenou v kontaktních údajích. V případě, že web doplňuje více zaměstnanců, máte tak vždy přehled o tom, kdo všechno zná Vaše bezpečnostní heslo. Tato záležitost Vám umožňuje chránit se před nežádoucím odstraněním akce ze strany Vašeho zaměstnance. 3

4 Krok 2 Nastavení parametrů Jako první krok před tím, než začnete doplňovat nové byty do nabídky, je nutné nastavit některé základní parametry v kategorii nastavení Dispozice Tím nejzákladnějším co je třeba nastavit, jsou specifikace jednotlivých bytů v nabídce. Je nutné určit jaké budou v nabídce typy bytů a nebytových prostor. Postupně zadáte všechny typy bytů a nebytových prostor, které budou součástí nabídky např. byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, nebytové prostory jako je ateliér, garáž, ordinace a další. Pokud budete nabízet pouze rodinné domy, tuto specifikaci můžete vynechat. 4

5 2.02 Rozšiřující parametry bytů U každého bytu je standardně k dispozici osm základních parametrů (označení, dispozice, plocha, balkón, sklep, podlaží, cena a stav). Tyto základní parametry lze v tomto nastavení rozšířit o položky, které tak mohou doplnit to, co zde postrádáte a co by nemělo chybět v detailním výpisu u bytu nebo rodinného domu Lokalita Změnu lokality v níž se nové bydlení nachází je možné v nastavení měnit, ale vždy musí být lokalita vybrána. Pokud se stane, že lokalita nebude vybrána, akce se na výstupu nebude zobrazovat. Po každém přihlášení do administrace budete na tuto skutečnost automaticky upozorněni Vyhledávání V případě velkého množství bytů v nabídce je možné povolit vyhledávání. Povolit vyhledávání je vhodné především u většího komplexu domů. Jsou-li v nabídce pouze dva bytové domy, je povolené vyhledávání většinou zbytečné DPH - Ceny jednotlivých bytů lze na výstupu zobrazovat s DPH nebo bez DPH. Nastavit lze zároveň i hodnotu DPH. 5

6 2.06 Barvy Výstup každé akce může být barevně odlišen. Pro tento účelu je k dispozici barevná stupnice, kterou lze upravit zadáním jiné číselné hodnoty vyjadřující novou barvu. Tímto číselným zadáním lze nastavit velmi přesný odstín, nejlépe vystihující barevnost konkrétní akce. Aby vynikla jakákoliv nově nastavená barevnost, je základní barva webu nastavená v odstínech šedé barvy Fotogalerie Pro vkládané obrázky ve fotogalerii můžete nastavit počet zobrazených náhledů na jednu stránku Fotogalerie / pořadí Vytvořením nových kategorií ve fotogalerii viz krok 4.01 nastavíte pořadí v němž se jednotlivé kategorie budou řadit na výstupu Textová kategorie / pořadí Vytvořením nových textových kategorií v sekci texty viz krok 5.01 nastavíte pořadí v němž se jednotlivé kategorie budou řadit na výstupu. 6

7 2.10 Základní informace a ilustrační fota k akci Pro základní nastavení výstupu úvodní strany nového webu jsou základní informace (název akce, url, ) a ilustrační obrázky tím nejdůležitějším co uživatel vnímá, než začne prohlížet nabídku nového bydlení. Do horní pozice www stránky můžete vkládat jednotlivé obrázky (formát jpg a gif) o velikosti 200x150 px a záleží už pouze na Vaši fantazii jak budete celou akci prezentovat. V této pozici je ovšem možné na místo vkládání těchto ilustračních obrázků, objednat zprovoznění virtuální prohlídky. Samotná virtuální prohlídka umožní nahlédnout do všech prostor exteriéru i interiéru a zároveň provází uživatele v jakékoliv části webu v níž se nachází. Podrobnější informace související s virtuální prohlídkou získáte na Na úvodní straně lze navíc ještě umístit doplňující obrázek (formát jpg a gif) do šířky sloupce max. 400 px. Vložením tohoto obrázku můžete např. lépe popsat lokalitu nového bydlení ilustrační mapkou nebo vyzdvihnout charakteristický prvek prezentované akce. 7

8 Krok 3 Vložení domu do nabídky Poté co jsou nyní u nové akce nastaveny všechny potřebné parametry, je možné vložit do nabídky první dům a postupně zařazovat nové byty v nabídce Vložení domu V oddíle nabídka vložíte do nabídky rodinný nebo bytový dům, který pojmenujete typovým názvem domu nebo označením v projektové dokumentaci Nastavení počtu podlaží domu Vložíte-li do nabídky bytový dům, přidejte nejdříve počet NP, případně PP. Přidávat a odebírat jednotlivá podlaží domu učiníte vždy kliknutím na odkaz přidat NP nebo odebrat NP a přidat PP nebo odebrat PP. 8

9 3.03 Vložení bytu do nabídky Pouze u bytového domu po nastavení jednotlivých podlaží domu vkládáte jednotlivé byty do nabídky kliknutím na buttonek zařadit novou nabídku. U rodinného domu je dům zařazen bez další specifikace. V detailní specifikaci je možné vložit ke každé nabídce obrázek na šířku max. 600 px. 9

10 3.04 Rozmístění bytů ve schematickém pohledu na dům Postupným zadáváním bytů a nebytových prostor do nabídky se automaticky staví i schematický pohled na dům. Jednotlivé byty a nebytové prostory se řadí ve vybraném podlaží dle podrobně vyplněné specifikace při zadávání nové nabídky k domu. Jakmile je u zadaného domu doplněna kompletní nabídka, stačí už jen podle rozmístění bytů v půdorysu vybrat jednotlivé byty v tabulce schematického pohledu na dům. V místech kde se vytvoří prázdné pole, můžete uvedené políčko vybarvit dle dostupné barevné stupnice od #1 do #5 a doplnit tak celistvý grafický prvek. 10

11 3.05 Vložení ilustračního obrázku k domu U každého zařazeného domu můžete vložit jeden ilustrační obrázek na šířku sloupce max. 400px. Vložený ilustrační obrázek se poté zobrazuje u nabídky bytů každého jednotlivého domu. 11

12 Krok 4 Fotogalerie Ve fázi vkládání obrázků do fotogalerie máte už novou akci prakticky vytvořenou. Aby si uživatel mohl udělat lepší představu o nabízeném projektu nového bydlení, je fotogalerie rozdělena na dva různé typy fotogalerie, k výstavbě a k nabídce. Fotogalerie k výstavbě se týká celého komplexu budov a je určená především pro vkládání fotek zachycující průběh výstavby. Naproti tomu fotogalerie k nabídce se vždy vztahuje ke konkrétnímu domu a měla by prezentovat vizualizace a fotky týkající se konkrétního domu Založení fotogalerie Vstupem do fotogalerie zvolíte pouze typ fotogalerie a po kliknutí na buttonek založit novou fotogalerii zadáte název nové fotogalerie. Do vytvořené fotogalerie můžete tímto vkládat aktuální fota nebo vizualizace. 12

13 4.02 Vkládání obrázků Do vybrané fotogalerie můžete vkládat obrázky (formát jpg a gif), max. na šířku 600px. Pokud obrázek bude větší než uvedený rozměr 600px na šířku, bude obrázek automaticky oříznut na požadovanou velikost. Ve fotogalerii k nabídce je nutné nejdříve vybrat konkrétní dům, k němuž se fotogalerie bude vztahovat. 13

14 Krok 5 Texty Pro doplnění důležitých popisů nebo sdělení u zadané akce, jako jsou např. informace o lokalitě, standardech bytů, smluvních podmínkách a jiné, máte k dispozici speciální textový editor Vytvoření textové kategorie V oddíle texty vytvoříte novou kategorii popisu k akci uvedením názvu nové kategorie, kterou už jen přidáte do nabídky. Následně můžete doplnit potřebný popis v textovém editoru Textový editor V zobrazeném textovém editoru můžete text kdykoliv doplňovat a libovolně editovat. 14

15 Nabídka pro developerské společnosti Plně profesionální a universální nástroj pro developerské společnosti můžete využívat zcela zdarma na ale také si jej můžete objednat spolu s výstavbou Vašich www stránek a mít tak celou aplikaci přímo na Vašich www stránkách. Veškerá Vaše nabídka může být automaticky prezentována i na VyberByt.cz aniž by bylo nutné cokoliv aktualizovat na domovském portálu. Data mohou být na základě Vašich požadavků při výstavbě nového webu automaticky exportována na tento web. Tímto máte možnost využívat skutečně to nejlepší co lze vůbec v této oblasti nabídnout. Nemusíte investovat astronomické částky do výstavby nových www stránek, které jsou s výstavbou obdobných systémů spojeny a navíc získáte možnost zdarma prezentovat své projekty na oborovém portálu. Celý projekt z dílny proarchitekty.cz je součástí komplexní nabídky služeb pro architekty a development. Virtuální prohlídky U každé nové akce si lze objednat spolu s vizualizacemi a potřebnou marketingovou dokumentací i virtuální prohlídku. Pro tuto záležitost je web speciálně upraven a připraven tak nabízet projekty nového bydlení se vším komfortem od A do Z. 15

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

MANUÁL WebRedakce STRUKTURA. 1. Základní informace. 2. Položky menu. 2.1. Vytvoření menu. 2.2. Popis nastavení položky menu. 2.3. Modely položky menu

MANUÁL WebRedakce STRUKTURA. 1. Základní informace. 2. Položky menu. 2.1. Vytvoření menu. 2.2. Popis nastavení položky menu. 2.3. Modely položky menu MANUÁL WebRedakce STRUKTURA 1. Základní informace 2. Položky menu 2.1. Vytvoření menu 2.2. Popis nastavení položky menu 2.3. Modely položky menu 2.3.1. Typ stránky 2.3.2. Typ aktuality 2.3.3. Typ články

Více

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0 Nápověda administrace internetového obchodu verze 2.5.0 Obsah_ Vstup do administrace 1. Přihlášení...5 Základní menu administrace Advanced eshop 2. Katalog...5 2.1. Kategorie...5 2.2. Zboží...6 2.3. Položky...6

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

platnost od 1. 6. 2015 P latnost od 3. 9. 2012

platnost od 1. 6. 2015 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 1. 6. 2015 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 13. 4. 2015 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Výkladový slovník... 6 Přihlášení... 9 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony... 13 AppCentrik

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Obsah. Stránka 2 z 209

Obsah. Stránka 2 z 209 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 22. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Obsah. Stránka 2 z 215

Obsah. Stránka 2 z 215 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 19. 6. 2015 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 156

Obsah. Stránka 2 z 156 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 12. 8. 2013 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 138

Obsah. Stránka 2 z 138 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 17. 12. 2012 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 Odhlášení... 14 ThemeCentrik - objednávka

Více

MANUÁL OBCHODU VLTAVA2000

MANUÁL OBCHODU VLTAVA2000 MANUÁL OBCHODU VLTAVA2000 revize 11. dubna 2011 1 1 Jak začít... 3 2 Vytvoření nového obchodu... 3 3 Registrační data obchodníka... 3 4 Základní vlastnosti obchodu... 3 5 Administrace obchodníka... 4 5.1

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Obsah. Stránka 2 z 206

Obsah. Stránka 2 z 206 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 13. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL Metodická příručka pro učitele InspIS PORTÁL InspIS PORTÁL PORTÁL INFORMACÍ O ŠKOLÁCH Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12.

Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12. Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12. netdevelo s.r.o., Slévárenská 18/408, 709 00 Ostrava ShopSys Profesionální internetové obchody info@netdevelo.cz, www.netdevelo.cz, +420 552 30 90

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna

Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna Dokumentace ke klientské administraci projektu NETárna Umístění: https://admin.netarna.cz Obsah Obsah... 1 Základní seznámení s prostředím klientské administrace... 2 Rozdělení prostředí klientské administrace...

Více

Inzertní portál. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

Inzertní portál. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní Inzertní portál Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 Inzertní portál Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace inzertního

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více