PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009"

Transkript

1 Doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Světelná technika Brno IČ PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009 Předmět zkoušky : Zadavatel : Jasová analýza osvětlení vozovky svítidly se světelnými diodami iguzzini Objednávka : ze dne Druh zkoušky : Požadovaná měření : Způsob měření : informativní Stanovení jasů vozovky po rekonstrukci osvětlení uveden v protokolu Přílohy : 1-18 V Brně dne 1. prosince 2009 Měření a vyhodnocení provedl: Doc.Ing. Jiří Plch, CSc., Výchozí podklady měření : 1) Požadované měření: - Stanovení rozložení jasů vozovky ulice Zborovská Písek po částečné náhradě svítidel s vysokotlakými sodíkovými výbojkami Svítidly iguzzini se světelnými diodami 1

2 2) Způsob měření - Měření jasů bylo provedeno pomocí speciálního jasového analyzátoru ROLLEI LMK 2000 Vario. Technická data optického systému jsou uvedena v následující tabulce Typ Ohnisková vzdálenost Obrazový úhel záběru Technická data objektivu D-Vario-Apogon Zoom, mm 2u = 82 o * 69 o (f = 10mm) 2u = 32 o * 26 o (f = 30mm) Autofokus od 0.6 m Vzdálenost Manuálně od 7 cm pro (f = 10mm) od 2 cm - pro (f = 30mm) Clona K = 2,8 ;4,0 ; 5,6 ; 8,0 ; 11,0 3) Parametry a přesnost realizovaných měření : Parametry měření Měřící rozsah jasů cd/m 2 Měřící rozsah Podle nastavení clony a exposice Odchylka přizpůsobení V (λ) Teplotní zdroje a D 65 <5% Zářivky, MHN-T <10 % Jasová nejistota F 2,u <1,5 % Kalibrační jistota < 3,0 % Aplikační oblasti Prostorová analýza jasů interiéry, exteriéry, ostatní aplikace b) Technické možnosti vyhodnocování jasových analýz 4) Provozní údaje Možnosti vyhodnocování Měřící rozsah jasů cd/m 2 Velikost čipu X = 10,2 mm Y = 8,2 mm Aktivní pixely X = Y = Rozměr pixelu 6,45 x 6,45 μm Měřené pole x Y f = º 45 º 155 /pixel 167 /pixel f = º 16 º 51 /pixel 56 /pixel Zdroj Doba provozu Provozní údaje 7 x ma, 1,3 V cca 1,5 hod 2

3 Smart Media Card(PCMCIA-ATA-Adaptér) CompactFlash Card (PCMCIA-ATA-Adaptér) Úložná media PCMCIA-ATA-Cards Typ: I, II o, III PCMCIA-ATA Testplatte 360M Byte Kapacita pro měření 1,8 M Byte (Standart) 9,0 M Byte ( High-Dyn ) Operační systém WINDOWS Software LMK ) Základní charakteristika osvětlovací soustavy Jedná se o jednostrannou osvětlovací soustavu pozemní komunikace ulice Zborovská v městě Písku. Základní charakteristika a návrhové hodnoty osvětlovací soustavy jsou uvedeny ve světelně technickém projektu realizace s podrobnější specifikací svítidel pro pozemní komunikace se světelnými diodami -výrobce iguzzini Itálie. 6) Základní definované podmínky měření : Pro tento případ posuzování jasových úrovní vozovky ulice Zborovská Písek v části, kde byla provedena výměna svítidel s vysokotlakými sodíkovými výbojkami, za svítidla iguzzini se světelnými diodami, byla předdefinována podmínka měření takto : Výška umístění jasové kamery nad vozovkou : 1 500mm (odpovídá sedícímu řidiči ve vozidle) v souladu se zorným polem, jak je uvedeno na obrázku 1, Obr. 1 Zorné pole řidiče 7) Ostatní definované podmínky měření : 3

4 Rozlišeny směry pohledu - hlavní, odpovídající zornému poli řidiče ve středu každého jízdního pruhu, pro plošné vyhodnocení v části AM odpovídající lichoběžníku (délka 26m) a pro liniové v ose jízdního pruhu v části A-M (délka 26m) a A E( délka 100m) Zahořené světelné zdroje : - světelné diody, které jsou zabudovány ve svítidlech 0, byly v provozu minimálně 100 hodin, 8) Vlivy ovlivňující vlastní měření jasů : Měření jasů vozovky bylo realizováno za těchto podmínek: a) Měření proběhlo bez vyloučení provozu na pozemní komunikaci, tedy za relativně silného provozu na výpadovce směrem na Tábor, se všemi důsledky z toho důvodu, že jedna jasová analýza ve vysokém stupni rozlišení (5sekvencí) trvá 120 s. b) roce provozu. 9) Datum poslední kalibrace analyzátoru TECHNO-Team Illmenau, D Illmenau ze dne 30. listopadu 2008 protokol číslo: EU 0045, WK-K, Souhrn realizovaných měření : Souhrn provedených měření s jasovou kamerou Rolley je uveden v příloze 4. Bylo realizováno celkem 23 jasových analýz ( představuje celkový počet jasových sekvencí 115), ze kterých však bylo možné provést vlastní vyhodnocení u jenom některých, neovlivněných relativně hustým provozem na pozemní komunikaci. Ovlivnění tímto silným provozem vede ve svém důsledku k tomu, že je nelze vyhodnotit. Výchozí podklady pro vyhodnocení realizovaného měření : Dílčí vyhodnocení naměřených hodnot je provedeno podle všeobecných zásad, které jsou běžné u světelně technických měření tohoto druhu. Základní pojmy uvedené v technickém předpise jsou pro úplnost uvedeny dále. Jde o vyhodnocení těchto veličin: maximální jas vozovky je dána nejvyšší hodnotou, získanou při měření plochy - L max = (cd/m 2 ) minimální jas vozovky je dána nejnižší hodnotou, získanou při měření plochy - L min = (cd/m 2 ) střední jas vozovky je určena jako aritmetický střed ze všech naměřených hodnot 4

5 L pr = (cd/m 2 ) - rovnoměrnost jasu (1) je určena poměrem hodnot maximální jas vozovky k průměrné hodnotě jasu vozovky Lmax r 1 (-) L pr - rovnoměrnost jasu (2) je určena poměrem hodnot maximální jas vozovky k minimální hodnotě jasu vozovky Lmax r 21 (-) L min Dále jsou v protokolu uvedeny tyto hodnoty : - Počet pixelů vyhodnocované zóny, - Směrodatná odchylka σ (Sigma) v cd/m², v souladu s pravděpodobnostní teorií vyhodnocování souboru naměřených dat, Poznámka : Vzhledem k tomu, že nebyl k disposici prováděcí projekt, nebylo možné přepočítat skutečnou plochu posuzovaného místa, připadající na 1 pixel. Přehled o vyhodnocení realizovaného měření : Zpracování naměřených a vypočtených hodnot jasů ve zvolených regiónech je tabelárně a graficky provedeno v jednotlivých dílčích Reportech takto : Pravý jízdní pruh (strana se stožáry a svítidly) Směr výpadovka Písek Tábor, Rozmístění svítidel dle základní charakteristiky měřícího pole příloha 1 Příloha 4 Jasová analýza celé měřící pole 60 m před Příloha 5 Jasová analýza osa jízdního pruhu 60 m před Příloha 6 Jasová analýza celé měřící pole 30 m před Příloha 7 Jasová analýza osa jízdního pruhu 30 m Příloha 7B Jasová analýza bodová celé měřící pole 30 m před Příloha 8 Jasová analýza celé měřící pole 0 m na úrovní měřícího pole Příloha 9 Jasová analýza osa jízdního pruh 0 m na úrovní měřícího pole Levý jízdní pruh Směr vjezd do města Písku, 5

6 Rozmístění svítidel dle základní charakteristiky měřícího pole příloha 1 Příloha 10 Jasová analýza celé měřící pole 60 m před Příloha 11 Jasová analýza osa jízdního pruhu 60 m před Příloha 12 Jasová analýza celé měřící pole 30 m před Příloha 13 Jasová analýza osa jízdního pruhu 30 m Příloha 14 Jasová analýza celé měřící pole 0 m na úrovní měřícího pole Příloha 15 Jasová analýza osa jízdního pruhu 0 m na úrovní měřícího pole Ostatní Do této skupiny patří doplňková měření jasů : Příloha 16 Stanovení jasových úrovní souběžné silnice Zborovská včetně chodníku Příloha 17 Jasová analýza svítidla se světelnými diodami za provozu Příloha 18 Jasová analýza vertikální střed svítidla - vozovka za provozu Vlastní vyhodnocení realizovaného měření : Zpracování naměřených a vypočtených hodnot jasů ve zvolených vyhodnocovacích zónách je jednak tabelárně a graficky provedeno v jednotlivých dílčích Reportech a souhrnné tabelární zpracování je pro lepší přehlednost uvedena v následujících tabulkách. Pravá strana vozovky Příloha Pozice Počet pixelů L pr τ L min L max r (1) r (21) Poznámka (m) n (cd/m 2 ) (-) (cd/m 2 ) (cd/m 2 ) (-) (-) ,943 0,4872 0,804 3,381 4,21 6, ,842 0,2444 1,473 2,279 1,55 9, ,023 0,3647 1,2 3,552 2,96 9, ,009 0,3243 1,655 3,347 2,02 10,32 7B ,622 0,839 5,304 9,078 1,71 10, ,184 0,2952 0,4446 3,763 8,46 12, ,275 0,1653 0,8641 1,878 2,17 11,36 6

7 Levá strana vozovky Příloha Pozice Počet pixelů L pr τ L min L max r (1) r (21) Poznámka (m) n (cd/m 2 ) (-) (cd/m 2 ) (cd/m 2 ) (-) (-) ,221 0,1461 0,9475 1,473 1,55 1, ,336 0,42 0,5502 2,47 4,49 1, ,134 0,3694 0,5041 2,584 5,13 2, ,338 0,2302 0,9444 1,774 1,88 1, ,189 0,4634 0,4563 2,404 5,27 2, ,265 0,1033 1,068 1,577 1,48 1,25 Závěr 7

8 Integrální měřící přístroj, který je schopen zhodnotit reálné jasové poměry v daném časovém okamžiku a v daném prostoru, je dnes představován digitální kamerou firmy TECHNO TEAM Rolley LMK Za klíčovou otázku lze, v tomto případě, považovat kvalitu čidla (snímače) a jeho funkční vlastnosti z hlediska spektrálního přizpůsobení ke křivce poměrné světelné účinnosti viditelného záření V λ na jedné straně, na druhé straně pak možnosti aplikačního softwaru. V tomto směru má jasová kamera téměř neomezené aplikační možnosti a s ohledem na relativně velmi přesné přizpůsobení k uvedenému průběhu se tak minimalizují chyby v jasových úrovních, které jsou jinak poměrně velmi vysoké. Vzhledem k tomu, že vlastní měření proběhlo za zcela specifických podmínek, které byly rozvedeny v předcházejících částech, lze konstatovat, že dosažené výsledky, tak jak jsou uvedeny, poskytují velmi dobrou představu o jasových úrovních na vozovce pozemní komunikace, dosahované rekonstruovaným úsekem svítidly se světelnými diodami společnosti iguzzini Italie. Literatura : [1] Plch.J.: Markytán, A.: Aplikace jasového analysátoru Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000 Ostrava 2000,strana ISBN [2] Plch,J.: Vývojové tendence v technice osvětlování, XXIV. Mezinárodní konference KART a VII. Mezinárodní konference CART, Brno, Praha, 1999, str , ISBN , [3] Plch.J.: Markytán, A.: Aplikace jasového analysátoru Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000 Ostrava 2000,strana ISBN [4] Plch.J.: Markytán, A.: Aplikace jasového analysátoru Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000 Ostrava 2000,strana ISBN [5] Plch, J., Sokanský,K.: Expertní systémy osvětlovacích soustav Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000 Ostrava 2000,strana ISBN [6] Plch.,J.:Souhrnný pohled na měření a vyhodnocování osvětlení VIII. Mezinárodní konference o měření Sborník přednášek Brno,Praha, květen 2000, strana [7] TECHNO Team, GmbH Technické podklady jasového analyzátoru Mobile LMK vario 2000 Ilmenau,

9 P ř í l o h y Soupis příloh : 9

10 Příloha 1: Zborovská ulice poloha měřícího pole Příloha 2: Schéma stožáru svítidla Příloha 3 Soupis snímků jasových analýz Příloha 4 Jasová analýza plošná celé měřící pole 60 m před pravá strana Příloha 5 Jasová analýza liniová osa jízdního pruhu 60 m před pravá strana Příloha 6 Jasová analýza plošná celé měřící pole 30 m před pravá strana Příloha 7 Jasová analýza liniová osa jízdního pruhu 30 m před pravá strana Příloha 7B Jasová analýza bodová celé měřící pole 30 m před pravá strana Příloha 8 Jasová analýza plošná celé měřící pole 0 m na úrovní měřícího pole pravá strana Příloha 9 Jasová analýza liniová osa jízdního pruh 0 m na úrovní měřícího pole pravá strana Příloha 10 Jasová analýza plošná celé měřící pole 60 m před levá strana Příloha 11 Jasová analýza liniová osa jízdního pruhu 60 m před levá strana Příloha 12 Jasová analýza plošná celé měřící pole 30 m před levá strana Příloha 13 Jasová analýza liniová osa jízdního pruhu 30 m před levá strana Příloha 14 Jasová analýza plošná celé měřící pole 0 m na úrovní měřícího pole levá strana Příloha 15 Jasová analýza liniová osa jízdního pruhu 0 m na úrovní měřícího pole levá strana Příloha 16 Stanovení jasových úrovní souběžné silnice Zborovská včetně chodníku Příloha 17 Jasová analýza svítidla se světelnými diodami za provozu Příloha 18 Jasová analýza vertikální ze středu svítidla k vozovce za provozu 10

11 Příloha 1: Geometrie měřícího pole Zborovská ulice Písek

12 Příloha 2: Stožár svítidla rekonstruovaného úseku silnice Zborovská ulice Písek

13 Příloha 3: Soupis realizovaných měření pro vlastní vyhodnocení Písek - rekonstrukce VO Měření provedeno dne: 19.listopadu 2009 Soupis realizovaných jasových analýz LMK Vario 2000 Série Snímek č. Čas měření Nastavení Poznámka : :45

14 Příloha 4 Jasová analýza plošná - celé měřící pole - 60 m před pravá strana Quelle Reg. Klass. Einheit Mittel Sigma Min Max Fläche uchtdichteb 0 Standard L-cd/m 1,943 0,4872 0,804 3,

15 Příloha 5 Jasová analýza liniová - celé měřící pole - 60 m před pravá strana Nr. Quelle Klass. Einheit Mittel Sigma Min Max Fläche 0 uchtdichteb Standard L-cd/m 1,842 0,2444 1,473 2, L(cd/m ) 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1, L(Pixel) Leu-0

16 Příloha 6 Jasová analýza plošná - celé měřící pole - 30 m před pravá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m ,023 0,3647 1,2 3,552

17 Příloha 7 Jasová analýza liniová - celé měřící pole - 30 m před pravá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 32 2,009 0,3243 1,655 3,347 3 Leu-0 L(cd/m ) L(Pixel)

18 Příloha 7B Jasová analýza bodová - celé měřící pole -30 m před pravá strana Nr. Quelle Reg. Klass. Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 Standard 111 1,556 0,1296 1,269 1,89 1 uchtdichteb 1 Standard 70 1,423 0,1195 1,208 1,783 2 uchtdichteb 2 Standard 32 1,921 0,275 1,454 2,518 3 uchtdichteb 3 Standard 64 1,722 0,3149 1,373 2, ,622 0,839 5,304

19 Příloha 8 Jasová analýza plošná - celé měřící pole - 0 m před pravá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m ,184 0,2952 0,4446 3,763

20 Příloha 9 Jasová analýza lioniová- celé měřící pole - 0 m před pravá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 209 1,275 0,1653 0,8641 1,878 L(cd/m ) 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1, L(Pixel) Leu-3

21 Příloha 10 Jasová analýza celé měřící pole 60 m před Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 739 1,336 0,42 0,5502 2,47

22 Příloha 11 Jasová analýza osa jízdního pruhu 60 m před Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 27 1,221 0,1461 0,9475 1,473 1,4 Leu-0 L(cd/m ) 1,3 1,2 1, L(Pixel)

23 Příloha 12 Jasová analýza celé měřící pole 30 m před Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m ,134 0,3694 0,5041 2,584

24 Příloha 13 Jasová analýza osa jízdního pruhu 30 m Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 88 1,338 0,2302 0,9444 1,774 L(cd/m ) 1,4 1,3 1,2 1,1 1 Leu L(Pixel)

25 Příloha 14 Jasová analýza celé měřící pole 0 m na úrovní měřícího pole Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m ,189 0,4634 0,4563 2,404

26 Příloha 15 Jasová analýza osa jízdního pruhu 0 m na úrovní měřícího pole Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 162 1,265 0,1033 1,068 1,577 L(cd/m ) 1,4 1,3 1,2 1,1 1 Leu L(Pixel)

27 Příloha 16 Stanovení jasových úrovní souběžné silnice Zborovská mimo chodníku Nr. Quelle Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb L-cd/m ,142 0, , ,9284

28 Příloha 17 Jasová analýza svítidla se světelnými diodami za provozu Nr. Reg. Klass. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 0 Standard L-cd/m 328 9,474 14,33 0, , Standard L-cd/m 385 8,272 13,65 0, ,18 L(cd/m ) Leu-0 Leu L(Pixel)

29 Příloha 18 Jasová analýza vertikální svítidla se světelnými diodami za provozu Nr. Quelle Klass. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb Standard L-cd/m 256 4,038 10,58 0, , Leu-0 L(cd/m ) L(Pixel)

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (5 8) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50%

Více

Měření umělého osvětlení

Měření umělého osvětlení Zpracovatelská firma: LED lighting s.r.o. Viničná 26 900 26 Slovenský Grob Slovenská republika Náměstí republiky Název stavby Sereď Slovenská republika Počet stran 4 Počet příloh 2 Datum měření 23.11.2011

Více

Veřejné osvětlení s LED svítidly v České republice Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. arch. Simona Švecová. ČVUT FEL, Praha

Veřejné osvětlení s LED svítidly v České republice Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. arch. Simona Švecová. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. arch. Simona Švecová Veřejné osvětlení s LED svítidly I. SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ LED PRO VO II. III. PŘÍKLADY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ S LED SVÍTIDLY KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 9. 11. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 19 Třída: 4.EA ÚLOHA:

Více

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Osvětlovací technologie - LED Aktuální stav - LED technologie ještě nedosáhla

Více

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ING PETR MÍKA ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 OPŽP 2014 2020, prioritní osa 5 Podpořené projekty budou

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

16 Měření osvětlení Φ A

16 Měření osvětlení Φ A 16 Měření osvětlení 16.1 Zadání úlohy a) změřte osvětlenost v měřicích bodech, b) spočítejte průměrnou hladinu osvětlenosti, c) určete maximální a minimální osvětlenost a spočítejte rovnoměrnost osvětlení,

Více

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení.

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. www.modus.cz. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. MODUS LV LEDOS LV LEDOS Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení. Výhodná náhrada stávajících svítidel pro veřejné osvětlení využívající klasické technologie kompaktní zářivky, rtuťové nebo sodíkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Z TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ PRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA Z TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ PRO ENCO group, s.r.o. ENERGY CONSULTING Kosmonautů 989/8; 772 11 OLOMOUC Držitel certifikátu ISO 9001:2001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Z TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ PRO AISE, s.r.o. Termovizní diagnostika systému vytápění infrazářiči

Více

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ TM09139 Měřená zařízení: Vybrané části rodinného domu v Blansku Objednatel: Yvetta Hlaváčová Popis práce: Mimořádné termovizní měření Datum měření: 15.12. 09 Nebylo měřeno:

Více

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ph.D. Realizace osvětlovacích soustav s LED svítidly Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (8 10) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50% údržba);

Více

POSUDEK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - 1

POSUDEK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - 1 POSUDEK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - 1 Průjezdní komunikace Měřený úsek, jeho poloha je zřejmá z fotodokumentace v příloze. Měřen byl úsek komunikace dlouhý 33,6 m o šíři 5,8 m. Byl zvolen tak, aby sousedil ještě

Více

1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru

1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru Laboratorní úlohy ze světla a osvětlovací techniky 1/5 1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru 1.1 Úvod Jedním z úkolů světelné techniky je vytvořit osvětlovací podmínky,

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm.

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm. vision systems 2D MANUAL VuMaster je manuální optický 2D měřicí přístroj přinášející VuMaster novou patentovanou technologii odměřování Colourmap. VuMaster nepoužívá tradiční stolek nebo enkodéry, ale

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D., Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

LED ve veřejném osvětlení. Ing. Jan Novotný

LED ve veřejném osvětlení. Ing. Jan Novotný LED ve veřejném osvětlení Ing. Jan Novotný Zlín, 18. 9. 2012 Vývoj LED ve veřejném osvětlení 20. léta 20. století objeven princip LED Druhá polovina 20. století první použití LED v praxi (indikátory) 90.

Více

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013. TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013. TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Příloha C zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU 2013 TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) 1. část VZ: Laboratorní mikroskop s digitální kamerou a PC Položka č.1

Více

SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Ing. Petr Žák Účinnost soustavy veřejného osvětlení: 1. Koncept VO (systém zatřídění, ovládání regulace, zapojení) 2. Projekt VO (zatřídění

Více

TERMINOLOGIE VO V NOVÝCH DOKUMENTECH Petr Žák

TERMINOLOGIE VO V NOVÝCH DOKUMENTECH Petr Žák Veřejné osvětlení TERMINOLOGIE VO V NOVÝCH DOKUMENTECH Petr Žák Normy pro venkovní osvětlení A) Soubor norem související s účelem osvětlení ČSN EN 13201 osvětlení pozemních komunikací ČSN EN 12464-2 osvětlení

Více

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 OstravaPoruba Zpráva č. 66/13 Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Ředitel VEC:

Více

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE FROTOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR" Autoři: Ing. Pavel Litoš Ing. Jiří Tesař Číslo projektu: Číslo zprávy: Odpovědný pracovník

Více

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří

Více

Defektoskopie. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu

Defektoskopie. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu Defektoskopie Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu 1 Teoretický úvod Defektoskopie tvoří v počítačovém vidění oblast zpracování snímků, jejímž úkolem je lokalizovat výrobky a detekovat

Více

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení FP 4 Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovky, LD dioda) pomocí fotogoniometru 2.

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D. Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

10. PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV

10. PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 10. PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV Navrhování a projektování umělého osvětlení vnitřních či venkovních prostorů je spojeno s celou řadou světelně technických výpočtů. Jejich cílem je

Více

Elektrická zařízení III.ročník

Elektrická zařízení III.ročník Elektrická zařízení III.ročník (Ing. Jiří Hájek) Přehled témat a tématických celků, odpřednášených pro žáky SPŠE oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky v rámci předmětu Elektrická zařízení El. světlo

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Obec Telnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý duben 2014 1. Identifikační údaje Název práce: Objednatel: Vyhodnocení sčítání dopravy v

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 7.12.2004. Předmět normy Tato norma stanoví postup měření průměru příze a celkové

Více

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Moderní trendy měření Radomil Sikora Moderní trendy měření Radomil Sikora za společnost RMT s. r. o. Členění laserových měřičů Laserové měřiče můžeme členit dle počtu os na 1D, 2D a 3D: 1D jsou tzv. dálkoměry, které měří vzdálenost pouze

Více

První projekt se svítidly Archilede v České republice

První projekt se svítidly Archilede v České republice Po několika letech rychlého technologického vývoje, kdy byla oblast světelných diod poměrně nepřehledná, se začala v průběhu posledního roku stávat čitelnější. Je to dáno jednak postupně přijímanou standardizací

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D. Účel osvětlení VÝZNAM SVĚTLA PRO ČLOVĚKA: 1. fyziologický (příjem vizuálních informací) normy (požadavky minimální ne optimální) vliv na pracovní výkon, bezpečnost míru chybovosti,

Více

Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení

Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení Radek Jonáš, INDAL C&EE s.r.o. 06/2011 Témata LED jako světelný zdroj Výběr LED Tepelný management Energetické hledisko Osvětlování Fotoalbum LED svítidla

Více

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha Energetická náročnost legislativní opatření: EU, USA, Austrálie, Čína, Taiwan omezení nehospodárných světelných zdrojů (měrný výkon, doba života, pokles sv. toku,

Více

KAPITOLA 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

KAPITOLA 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Dodatek č. 1 Schváleno : MD-OPK, č.j. 49/2013-120-TN/1

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

Kalibrační proces ve 3D

Kalibrační proces ve 3D Kalibrační proces ve 3D FCC průmyslové systémy společnost byla založena v roce 1995 jako součást holdingu FCC dodávky komponent pro průmyslovou automatizaci integrace systémů kontroly výroby, strojového

Více

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Věra Fišerová 26.11.2013 Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Při skenování se používá mnoho pojmů.. Shodnost měření, rozlišení, pravdivost měření, přesnost, opakovatelnost, nejistota měření, chyba

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Pracoval: Jan Polášek stud.

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Precizní termokamera s vynikajícími vlastnostmi

Precizní termokamera s vynikajícími vlastnostmi Precizní termokamera s vynikajícími vlastnostmi testo 885 Výhody testo 885 Velikost detektoru 320 x 240 pixelů Se 76 800 měřícími teplotními body jsou měřené objekty detekovány s vynikající kvalitou obrazu

Více

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Ing. Karel Vach CSc., s.r.o. Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 http://www.eurogv.cz 1 Objekt SO 208 2 Technické zadání: - provést zaměření

Více

Pojednání o měření jasu L20

Pojednání o měření jasu L20 Pojednání o měření jasu L20 V následujícím textu se popisují některé aspekty, které bývají při měření jasu L20 zdrojem chyb či nepřesností. Mimo jiné se dokazuje nevhodnost převádění frekvenčního signálu

Více

Posouzení přechodových svítidel

Posouzení přechodových svítidel Posouzení přechodových svítidel Ing. Petr Holec, Ing. Tomáš Maixner, Ing. Jiří Skála, Jaroslav Smetana, Jiří Tesař Úvod Vidět a být viděn je zásada bezpečného provozu na pozemních komunikacích. Na přechodech

Více

Systémy zpracování obrazu

Systémy zpracování obrazu Systémy zpracování obrazu Systém zpracování obrazu QUICK IMAGE Systém zpracování obrazu QUICK SCOPE ruční Systém zpracování obrazu QUICK SCOPE CNC Strana 424 Strana 425 Strana 425 3D CNC-systém zpracování

Více

4 Měření nelineárního odporu žárovky

4 Měření nelineárního odporu žárovky 4 4.1 Zadání úlohy a) Změřte proud I Ž procházející žárovkou při různých hodnotách napětí U, b) sestrojte voltampérovou charakteristiku dané žárovky, c) z naměřených hodnot dopočítejte hodnoty stejnosměrného

Více

Technické údaje DSC-WX7

Technické údaje DSC-WX7 Technické údaje DSC-WX7 Optický zoom 5x Objektiv Přesný digitální zoom Funkce Smart Zoom Přibl. 20x (celkem) až 36x (ve standardu VGA) F 2,6 6,3 Ohnisková vzdálenost (f= mm) 4,5 22,5 Ohnisková vzdálenost

Více

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů Ing. Tomáš Jiroušek Obsah Rozlišovací schopnost použitých fotoaparátů Kalibrace určení prvků vnitřní orientace Objekty pro testování Testování

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

Termokamera. We measure it. testo 885 profesionální, všestranná a precizní termografie. www.termokamera.com. Velikost detektoru 320 x 240 pixelů

Termokamera. We measure it. testo 885 profesionální, všestranná a precizní termografie. www.termokamera.com. Velikost detektoru 320 x 240 pixelů We measure it. Termokamera testo 885 profesionální, všestranná a precizní termografie Velikost detektoru 320 x 240 pixelů Technologie SuperResolution 640 x 480 pixelů Teplotní citlivost < 30 mk Flexibilita

Více

Základy světelné techniky (4)

Základy světelné techniky (4) I f srovnávací zdroj (etalon) zkoumaný zdroj pro osvěžení paměti Základy světelné techniky () Základy fotometrie (. část). Základy fotometrie Při měření světelnětechnických veličin se zjišťují, popř. ověřují

Více

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15 Hodnocení transparentních materiálů pomocí vizualizační techniky Vlastimil Hotař, Ondřej Matúšek Katedra sklářských strojů a robotiky Fakulta

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí teplého a studeného bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem VÍCE VIDÍ... Lidské oko nemůže infračervené

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Infračervený teploměr 759-016

Infračervený teploměr 759-016 Vlastnosti: 759-016 - Přesné bezdotykové měření - Vestavěné laserové ukazovátko - Volitelný údaj ve stupních Celsia nebo Fahrenheita - Údaj maximální a minimální naměřené teploty - Zajištění spouště -

Více

Snímkování termovizní kamerou

Snímkování termovizní kamerou AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí nejchladnějšího a nejteplejšího bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem VÍCE VIDÍ... Lidské oko

Více

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv

KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL Ing. arch. Simona Švecová, ČVUT FSv Veřejné osvětlení ÚČEL zajištění pocitu bezpečí, bezpečnosti osob, dopravy a majetku, zajištění orientace

Více

Senzory - snímací systémy

Senzory - snímací systémy Senzory - snímací systémy Měřicí jednotky Strana 333 335 LSM 902 Strana 337 LSM 9506 Strana 336 Zobrazovací jednotky Strana 335 336 331 příklady použití Kontinuální měření skleněných vláken a tenkých drátů

Více

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 QUESTemp 36 je monitor mikroklimatu v prostředí, který zabezpečuje pro uživatele všechny informace potřebné pro organizaci pracovního času na základě

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 250928 (И) (BI) (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 (51) Int. Cl. 4 G 01 F 23/28 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Úspory ve veřejném osvětlení

Úspory ve veřejném osvětlení Úspory ve veřejném osvětlení Kvalitní osvětlení s optimálními náklady Hynek Bartík Minimalizace celkových nákladů Investiční náklady svítidla sloupy světlené zdroje kabeláž Provozní náklady náklady na

Více

FocusVariation Optické 3D měření

FocusVariation Optické 3D měření FocusVariation Optické 3D měření Hannes Geidl-Strallhofer únor 2012 2 Společnost Alicona co děláme 3 Optické 3D měření s vysokým rozlišením Podpůrné systémy založené na Focus-Variation (změna zaostření)

Více

Zpráva o měření jasů noční oblohy. v Libereckém kraji

Zpráva o měření jasů noční oblohy. v Libereckém kraji Zpráva o měření jasů noční oblohy v Libereckém kraji prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Ing. Petr Závada, Ing. František Dostál, Ing. Daniel Diviš VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

EX 151175, SZU/03277/2015

EX 151175, SZU/03277/2015 Státní zdravotní ústav Protokol č. 1.6/E/15/05 o měření elektromagnetického pole v objektu Základní školy Praha - Dolní Chabry a posouzení expoziční situace podle limitů stanovených v nařízení vlády č.

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. na zakázku s názvem. Dodávka technického vybavení k projektu OP VK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. na zakázku s názvem. Dodávka technického vybavení k projektu OP VK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku s názvem Dodávka technického vybavení k projektu OP VK Druh zakázky: dodávka Název projektu a registrační číslo projektu: Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů Základní školy

Více

Termokamera pro nejvyšší nároky

Termokamera pro nejvyšší nároky Termokamera pro nejvyšší nároky testo 890 Nejvyšší kvalita obrazu Srdcem termokamery je detektor. Zde Testo klade důraz na nejvyšší kvalitu. S termokamerou testo 890 dosáhnete pomocí detektoru s 640 x

Více

HODNOCENÍ PROVOZU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY V ENERGETICKÝCH AUDITECH Ing. Miroslav Mareš předseda správní rady Asociace energetických auditorů Cíl: 1. Posoudit hospodárnost užití elektrické energie v osvětlovacích

Více

S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t

S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t Akce : XXX Objednavatel : XXX S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t Vedoucí úkolu : XXX Vypracoval : XXX : XXX Archivní číslo : XXX UMĚLÉ OSVĚTLENÍ : Podklady pro výpočet umělého osvětlení :

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

Měření odrazu světla

Měření odrazu světla Úloha č. 5 Měření odrazu světla Úkoly měření: 1. Proměřte velikost činitele odrazu světla pro různě barevné povrchy v areálu školy dvěma různými metodami. 2. Hodnoty naměřených průměrných činitelů odrazu

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf

Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf Cíle hodiny Získat poznatky v oblasti kontroly kvality měření v klinicko-biochemické laboratoři. Výsledky vzdělávání žák zná význam kontroly kvality žák zná užití

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje testo 845 Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. 2006

Více

Termokamera. We measure it. testo 890 termografie pro nejvyšší nároky. www.termokamera.com. Velikost detektoru 640 x 480 pixelů

Termokamera. We measure it. testo 890 termografie pro nejvyšší nároky. www.termokamera.com. Velikost detektoru 640 x 480 pixelů We measure it. Termokamera testo 890 termografie pro nejvyšší nároky Velikost detektoru 640 x 480 pixelů Technologie SuperResolution 1280 x 960 pixelů Teplotní citlivost < 40 mk Flexibilita díky otočné

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Zásady osvětlování pozemních komunikací. bezpečnost dopravy a bezpečí občanů

Zásady osvětlování pozemních komunikací. bezpečnost dopravy a bezpečí občanů Zásady osvětlování pozemních komunikací & bezpečnost dopravy a bezpečí občanů Cherchez l œil Zdroj: Greenlighting.cz 5.5.2008 2 Za vším hledej oko Zdroj: Greenlighting.cz 5.5.2008 3 Za vším hledej oko

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Novinka VÍCE VIDÍ... Infračervené záření není lidským okem viditelné, přesto všechny předměty, které mají teplotu vyšší než absolutní nula, která

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci zvláštního vozidla kategorie SS Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více