PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009"

Transkript

1 Doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Světelná technika Brno IČ PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009 Předmět zkoušky : Zadavatel : Jasová analýza osvětlení vozovky svítidly se světelnými diodami iguzzini Objednávka : ze dne Druh zkoušky : Požadovaná měření : Způsob měření : informativní Stanovení jasů vozovky po rekonstrukci osvětlení uveden v protokolu Přílohy : 1-18 V Brně dne 1. prosince 2009 Měření a vyhodnocení provedl: Doc.Ing. Jiří Plch, CSc., Výchozí podklady měření : 1) Požadované měření: - Stanovení rozložení jasů vozovky ulice Zborovská Písek po částečné náhradě svítidel s vysokotlakými sodíkovými výbojkami Svítidly iguzzini se světelnými diodami 1

2 2) Způsob měření - Měření jasů bylo provedeno pomocí speciálního jasového analyzátoru ROLLEI LMK 2000 Vario. Technická data optického systému jsou uvedena v následující tabulce Typ Ohnisková vzdálenost Obrazový úhel záběru Technická data objektivu D-Vario-Apogon Zoom, mm 2u = 82 o * 69 o (f = 10mm) 2u = 32 o * 26 o (f = 30mm) Autofokus od 0.6 m Vzdálenost Manuálně od 7 cm pro (f = 10mm) od 2 cm - pro (f = 30mm) Clona K = 2,8 ;4,0 ; 5,6 ; 8,0 ; 11,0 3) Parametry a přesnost realizovaných měření : Parametry měření Měřící rozsah jasů cd/m 2 Měřící rozsah Podle nastavení clony a exposice Odchylka přizpůsobení V (λ) Teplotní zdroje a D 65 <5% Zářivky, MHN-T <10 % Jasová nejistota F 2,u <1,5 % Kalibrační jistota < 3,0 % Aplikační oblasti Prostorová analýza jasů interiéry, exteriéry, ostatní aplikace b) Technické možnosti vyhodnocování jasových analýz 4) Provozní údaje Možnosti vyhodnocování Měřící rozsah jasů cd/m 2 Velikost čipu X = 10,2 mm Y = 8,2 mm Aktivní pixely X = Y = Rozměr pixelu 6,45 x 6,45 μm Měřené pole x Y f = º 45 º 155 /pixel 167 /pixel f = º 16 º 51 /pixel 56 /pixel Zdroj Doba provozu Provozní údaje 7 x ma, 1,3 V cca 1,5 hod 2

3 Smart Media Card(PCMCIA-ATA-Adaptér) CompactFlash Card (PCMCIA-ATA-Adaptér) Úložná media PCMCIA-ATA-Cards Typ: I, II o, III PCMCIA-ATA Testplatte 360M Byte Kapacita pro měření 1,8 M Byte (Standart) 9,0 M Byte ( High-Dyn ) Operační systém WINDOWS Software LMK ) Základní charakteristika osvětlovací soustavy Jedná se o jednostrannou osvětlovací soustavu pozemní komunikace ulice Zborovská v městě Písku. Základní charakteristika a návrhové hodnoty osvětlovací soustavy jsou uvedeny ve světelně technickém projektu realizace s podrobnější specifikací svítidel pro pozemní komunikace se světelnými diodami -výrobce iguzzini Itálie. 6) Základní definované podmínky měření : Pro tento případ posuzování jasových úrovní vozovky ulice Zborovská Písek v části, kde byla provedena výměna svítidel s vysokotlakými sodíkovými výbojkami, za svítidla iguzzini se světelnými diodami, byla předdefinována podmínka měření takto : Výška umístění jasové kamery nad vozovkou : 1 500mm (odpovídá sedícímu řidiči ve vozidle) v souladu se zorným polem, jak je uvedeno na obrázku 1, Obr. 1 Zorné pole řidiče 7) Ostatní definované podmínky měření : 3

4 Rozlišeny směry pohledu - hlavní, odpovídající zornému poli řidiče ve středu každého jízdního pruhu, pro plošné vyhodnocení v části AM odpovídající lichoběžníku (délka 26m) a pro liniové v ose jízdního pruhu v části A-M (délka 26m) a A E( délka 100m) Zahořené světelné zdroje : - světelné diody, které jsou zabudovány ve svítidlech 0, byly v provozu minimálně 100 hodin, 8) Vlivy ovlivňující vlastní měření jasů : Měření jasů vozovky bylo realizováno za těchto podmínek: a) Měření proběhlo bez vyloučení provozu na pozemní komunikaci, tedy za relativně silného provozu na výpadovce směrem na Tábor, se všemi důsledky z toho důvodu, že jedna jasová analýza ve vysokém stupni rozlišení (5sekvencí) trvá 120 s. b) roce provozu. 9) Datum poslední kalibrace analyzátoru TECHNO-Team Illmenau, D Illmenau ze dne 30. listopadu 2008 protokol číslo: EU 0045, WK-K, Souhrn realizovaných měření : Souhrn provedených měření s jasovou kamerou Rolley je uveden v příloze 4. Bylo realizováno celkem 23 jasových analýz ( představuje celkový počet jasových sekvencí 115), ze kterých však bylo možné provést vlastní vyhodnocení u jenom některých, neovlivněných relativně hustým provozem na pozemní komunikaci. Ovlivnění tímto silným provozem vede ve svém důsledku k tomu, že je nelze vyhodnotit. Výchozí podklady pro vyhodnocení realizovaného měření : Dílčí vyhodnocení naměřených hodnot je provedeno podle všeobecných zásad, které jsou běžné u světelně technických měření tohoto druhu. Základní pojmy uvedené v technickém předpise jsou pro úplnost uvedeny dále. Jde o vyhodnocení těchto veličin: maximální jas vozovky je dána nejvyšší hodnotou, získanou při měření plochy - L max = (cd/m 2 ) minimální jas vozovky je dána nejnižší hodnotou, získanou při měření plochy - L min = (cd/m 2 ) střední jas vozovky je určena jako aritmetický střed ze všech naměřených hodnot 4

5 L pr = (cd/m 2 ) - rovnoměrnost jasu (1) je určena poměrem hodnot maximální jas vozovky k průměrné hodnotě jasu vozovky Lmax r 1 (-) L pr - rovnoměrnost jasu (2) je určena poměrem hodnot maximální jas vozovky k minimální hodnotě jasu vozovky Lmax r 21 (-) L min Dále jsou v protokolu uvedeny tyto hodnoty : - Počet pixelů vyhodnocované zóny, - Směrodatná odchylka σ (Sigma) v cd/m², v souladu s pravděpodobnostní teorií vyhodnocování souboru naměřených dat, Poznámka : Vzhledem k tomu, že nebyl k disposici prováděcí projekt, nebylo možné přepočítat skutečnou plochu posuzovaného místa, připadající na 1 pixel. Přehled o vyhodnocení realizovaného měření : Zpracování naměřených a vypočtených hodnot jasů ve zvolených regiónech je tabelárně a graficky provedeno v jednotlivých dílčích Reportech takto : Pravý jízdní pruh (strana se stožáry a svítidly) Směr výpadovka Písek Tábor, Rozmístění svítidel dle základní charakteristiky měřícího pole příloha 1 Příloha 4 Jasová analýza celé měřící pole 60 m před Příloha 5 Jasová analýza osa jízdního pruhu 60 m před Příloha 6 Jasová analýza celé měřící pole 30 m před Příloha 7 Jasová analýza osa jízdního pruhu 30 m Příloha 7B Jasová analýza bodová celé měřící pole 30 m před Příloha 8 Jasová analýza celé měřící pole 0 m na úrovní měřícího pole Příloha 9 Jasová analýza osa jízdního pruh 0 m na úrovní měřícího pole Levý jízdní pruh Směr vjezd do města Písku, 5

6 Rozmístění svítidel dle základní charakteristiky měřícího pole příloha 1 Příloha 10 Jasová analýza celé měřící pole 60 m před Příloha 11 Jasová analýza osa jízdního pruhu 60 m před Příloha 12 Jasová analýza celé měřící pole 30 m před Příloha 13 Jasová analýza osa jízdního pruhu 30 m Příloha 14 Jasová analýza celé měřící pole 0 m na úrovní měřícího pole Příloha 15 Jasová analýza osa jízdního pruhu 0 m na úrovní měřícího pole Ostatní Do této skupiny patří doplňková měření jasů : Příloha 16 Stanovení jasových úrovní souběžné silnice Zborovská včetně chodníku Příloha 17 Jasová analýza svítidla se světelnými diodami za provozu Příloha 18 Jasová analýza vertikální střed svítidla - vozovka za provozu Vlastní vyhodnocení realizovaného měření : Zpracování naměřených a vypočtených hodnot jasů ve zvolených vyhodnocovacích zónách je jednak tabelárně a graficky provedeno v jednotlivých dílčích Reportech a souhrnné tabelární zpracování je pro lepší přehlednost uvedena v následujících tabulkách. Pravá strana vozovky Příloha Pozice Počet pixelů L pr τ L min L max r (1) r (21) Poznámka (m) n (cd/m 2 ) (-) (cd/m 2 ) (cd/m 2 ) (-) (-) ,943 0,4872 0,804 3,381 4,21 6, ,842 0,2444 1,473 2,279 1,55 9, ,023 0,3647 1,2 3,552 2,96 9, ,009 0,3243 1,655 3,347 2,02 10,32 7B ,622 0,839 5,304 9,078 1,71 10, ,184 0,2952 0,4446 3,763 8,46 12, ,275 0,1653 0,8641 1,878 2,17 11,36 6

7 Levá strana vozovky Příloha Pozice Počet pixelů L pr τ L min L max r (1) r (21) Poznámka (m) n (cd/m 2 ) (-) (cd/m 2 ) (cd/m 2 ) (-) (-) ,221 0,1461 0,9475 1,473 1,55 1, ,336 0,42 0,5502 2,47 4,49 1, ,134 0,3694 0,5041 2,584 5,13 2, ,338 0,2302 0,9444 1,774 1,88 1, ,189 0,4634 0,4563 2,404 5,27 2, ,265 0,1033 1,068 1,577 1,48 1,25 Závěr 7

8 Integrální měřící přístroj, který je schopen zhodnotit reálné jasové poměry v daném časovém okamžiku a v daném prostoru, je dnes představován digitální kamerou firmy TECHNO TEAM Rolley LMK Za klíčovou otázku lze, v tomto případě, považovat kvalitu čidla (snímače) a jeho funkční vlastnosti z hlediska spektrálního přizpůsobení ke křivce poměrné světelné účinnosti viditelného záření V λ na jedné straně, na druhé straně pak možnosti aplikačního softwaru. V tomto směru má jasová kamera téměř neomezené aplikační možnosti a s ohledem na relativně velmi přesné přizpůsobení k uvedenému průběhu se tak minimalizují chyby v jasových úrovních, které jsou jinak poměrně velmi vysoké. Vzhledem k tomu, že vlastní měření proběhlo za zcela specifických podmínek, které byly rozvedeny v předcházejících částech, lze konstatovat, že dosažené výsledky, tak jak jsou uvedeny, poskytují velmi dobrou představu o jasových úrovních na vozovce pozemní komunikace, dosahované rekonstruovaným úsekem svítidly se světelnými diodami společnosti iguzzini Italie. Literatura : [1] Plch.J.: Markytán, A.: Aplikace jasového analysátoru Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000 Ostrava 2000,strana ISBN [2] Plch,J.: Vývojové tendence v technice osvětlování, XXIV. Mezinárodní konference KART a VII. Mezinárodní konference CART, Brno, Praha, 1999, str , ISBN , [3] Plch.J.: Markytán, A.: Aplikace jasového analysátoru Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000 Ostrava 2000,strana ISBN [4] Plch.J.: Markytán, A.: Aplikace jasového analysátoru Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000 Ostrava 2000,strana ISBN [5] Plch, J., Sokanský,K.: Expertní systémy osvětlovacích soustav Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2000 Ostrava 2000,strana ISBN [6] Plch.,J.:Souhrnný pohled na měření a vyhodnocování osvětlení VIII. Mezinárodní konference o měření Sborník přednášek Brno,Praha, květen 2000, strana [7] TECHNO Team, GmbH Technické podklady jasového analyzátoru Mobile LMK vario 2000 Ilmenau,

9 P ř í l o h y Soupis příloh : 9

10 Příloha 1: Zborovská ulice poloha měřícího pole Příloha 2: Schéma stožáru svítidla Příloha 3 Soupis snímků jasových analýz Příloha 4 Jasová analýza plošná celé měřící pole 60 m před pravá strana Příloha 5 Jasová analýza liniová osa jízdního pruhu 60 m před pravá strana Příloha 6 Jasová analýza plošná celé měřící pole 30 m před pravá strana Příloha 7 Jasová analýza liniová osa jízdního pruhu 30 m před pravá strana Příloha 7B Jasová analýza bodová celé měřící pole 30 m před pravá strana Příloha 8 Jasová analýza plošná celé měřící pole 0 m na úrovní měřícího pole pravá strana Příloha 9 Jasová analýza liniová osa jízdního pruh 0 m na úrovní měřícího pole pravá strana Příloha 10 Jasová analýza plošná celé měřící pole 60 m před levá strana Příloha 11 Jasová analýza liniová osa jízdního pruhu 60 m před levá strana Příloha 12 Jasová analýza plošná celé měřící pole 30 m před levá strana Příloha 13 Jasová analýza liniová osa jízdního pruhu 30 m před levá strana Příloha 14 Jasová analýza plošná celé měřící pole 0 m na úrovní měřícího pole levá strana Příloha 15 Jasová analýza liniová osa jízdního pruhu 0 m na úrovní měřícího pole levá strana Příloha 16 Stanovení jasových úrovní souběžné silnice Zborovská včetně chodníku Příloha 17 Jasová analýza svítidla se světelnými diodami za provozu Příloha 18 Jasová analýza vertikální ze středu svítidla k vozovce za provozu 10

11 Příloha 1: Geometrie měřícího pole Zborovská ulice Písek

12 Příloha 2: Stožár svítidla rekonstruovaného úseku silnice Zborovská ulice Písek

13 Příloha 3: Soupis realizovaných měření pro vlastní vyhodnocení Písek - rekonstrukce VO Měření provedeno dne: 19.listopadu 2009 Soupis realizovaných jasových analýz LMK Vario 2000 Série Snímek č. Čas měření Nastavení Poznámka : :45

14 Příloha 4 Jasová analýza plošná - celé měřící pole - 60 m před pravá strana Quelle Reg. Klass. Einheit Mittel Sigma Min Max Fläche uchtdichteb 0 Standard L-cd/m 1,943 0,4872 0,804 3,

15 Příloha 5 Jasová analýza liniová - celé měřící pole - 60 m před pravá strana Nr. Quelle Klass. Einheit Mittel Sigma Min Max Fläche 0 uchtdichteb Standard L-cd/m 1,842 0,2444 1,473 2, L(cd/m ) 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1, L(Pixel) Leu-0

16 Příloha 6 Jasová analýza plošná - celé měřící pole - 30 m před pravá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m ,023 0,3647 1,2 3,552

17 Příloha 7 Jasová analýza liniová - celé měřící pole - 30 m před pravá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 32 2,009 0,3243 1,655 3,347 3 Leu-0 L(cd/m ) L(Pixel)

18 Příloha 7B Jasová analýza bodová - celé měřící pole -30 m před pravá strana Nr. Quelle Reg. Klass. Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 Standard 111 1,556 0,1296 1,269 1,89 1 uchtdichteb 1 Standard 70 1,423 0,1195 1,208 1,783 2 uchtdichteb 2 Standard 32 1,921 0,275 1,454 2,518 3 uchtdichteb 3 Standard 64 1,722 0,3149 1,373 2, ,622 0,839 5,304

19 Příloha 8 Jasová analýza plošná - celé měřící pole - 0 m před pravá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m ,184 0,2952 0,4446 3,763

20 Příloha 9 Jasová analýza lioniová- celé měřící pole - 0 m před pravá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 209 1,275 0,1653 0,8641 1,878 L(cd/m ) 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1, L(Pixel) Leu-3

21 Příloha 10 Jasová analýza celé měřící pole 60 m před Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 739 1,336 0,42 0,5502 2,47

22 Příloha 11 Jasová analýza osa jízdního pruhu 60 m před Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 27 1,221 0,1461 0,9475 1,473 1,4 Leu-0 L(cd/m ) 1,3 1,2 1, L(Pixel)

23 Příloha 12 Jasová analýza celé měřící pole 30 m před Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m ,134 0,3694 0,5041 2,584

24 Příloha 13 Jasová analýza osa jízdního pruhu 30 m Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 88 1,338 0,2302 0,9444 1,774 L(cd/m ) 1,4 1,3 1,2 1,1 1 Leu L(Pixel)

25 Příloha 14 Jasová analýza celé měřící pole 0 m na úrovní měřícího pole Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m ,189 0,4634 0,4563 2,404

26 Příloha 15 Jasová analýza osa jízdního pruhu 0 m na úrovní měřícího pole Levá strana Nr. Quelle Reg. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb 0 L-cd/m 162 1,265 0,1033 1,068 1,577 L(cd/m ) 1,4 1,3 1,2 1,1 1 Leu L(Pixel)

27 Příloha 16 Stanovení jasových úrovní souběžné silnice Zborovská mimo chodníku Nr. Quelle Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb L-cd/m ,142 0, , ,9284

28 Příloha 17 Jasová analýza svítidla se světelnými diodami za provozu Nr. Reg. Klass. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 0 Standard L-cd/m 328 9,474 14,33 0, , Standard L-cd/m 385 8,272 13,65 0, ,18 L(cd/m ) Leu-0 Leu L(Pixel)

29 Příloha 18 Jasová analýza vertikální svítidla se světelnými diodami za provozu Nr. Quelle Klass. Einheit Anz Mittel Sigma Min Max 0 uchtdichteb Standard L-cd/m 256 4,038 10,58 0, , Leu-0 L(cd/m ) L(Pixel)

Měření umělého osvětlení

Měření umělého osvětlení Zpracovatelská firma: LED lighting s.r.o. Viničná 26 900 26 Slovenský Grob Slovenská republika Náměstí republiky Název stavby Sereď Slovenská republika Počet stran 4 Počet příloh 2 Datum měření 23.11.2011

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Ing. Petr Žák Účinnost soustavy veřejného osvětlení: 1. Koncept VO (systém zatřídění, ovládání regulace, zapojení) 2. Projekt VO (zatřídění

Více

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ TM09139 Měřená zařízení: Vybrané části rodinného domu v Blansku Objednatel: Yvetta Hlaváčová Popis práce: Mimořádné termovizní měření Datum měření: 15.12. 09 Nebylo měřeno:

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D., Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

První projekt se svítidly Archilede v České republice

První projekt se svítidly Archilede v České republice Po několika letech rychlého technologického vývoje, kdy byla oblast světelných diod poměrně nepřehledná, se začala v průběhu posledního roku stávat čitelnější. Je to dáno jednak postupně přijímanou standardizací

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí teplého a studeného bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem VÍCE VIDÍ... Lidské oko nemůže infračervené

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí nejchladnějšího a nejteplejšího bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem VÍCE VIDÍ... Lidské oko

Více

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Ing. Jiří Skála, Ing. Hynek Bartík 13. 11. 2013 Praha Obsah

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9.

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9. Financování rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v České republice (dotační tituly v ČR) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9. 2012 1 Obsah prezentace

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Termokamera pro nejvyšší nároky

Termokamera pro nejvyšší nároky Termokamera pro nejvyšší nároky testo 890 Nejvyšší kvalita obrazu Srdcem termokamery je detektor. Zde Testo klade důraz na nejvyšší kvalitu. S termokamerou testo 890 dosáhnete pomocí detektoru s 640 x

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Novinka VÍCE VIDÍ... Infračervené záření není lidským okem viditelné, přesto všechny předměty, které mají teplotu vyšší než absolutní nula, která

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. ČVUT Praha fakulta stavební ooakanka@centrum.cz Normy na denní osvětlení ČSN 730580-1 Denní osvětlení

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

-V- novinka. Kamerová čidla SBSI technické údaje

-V- novinka. Kamerová čidla SBSI technické údaje technické údaje nabízejí jednoduché zpracování obrazu a podle daného modelu umožňují čtení kódů 1D/2D nebo kontrolu kvality dílů. Jsou opatřeny intuitivním softwarem k jednoduchému parametrizování i bez

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Panoramatická fotografie

Panoramatická fotografie Panoramatická fotografie Jan Hnízdil xhnij08@vse.cz VŠE Praha Fakulta informatiky a statistiky Panoramatická fotografie p.1/37 Osnova Panoramatická fotografie, jak jí vytvořit, programy na tvorbu panoramatických

Více

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Novinka Pro profesionální průmyslovou termografii Více informací na: www.testo.cz/termokamera testo 875 a testo 881 pro profesionální

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení Realizace Klášterní Hradisko v Olomouci Veškerý materiál pro veřejné osvětlení SVÍTIDLA PARKOVÁ, VÝLOŽNÍKOVÁ I LED LED SVÍTIDLA - I NA SOLÁRNÍ ENERGII SVÍTIDLA S REGULACÍ ECOLUM EC4 A CHRONOSENSE REFLEKTORY

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Numerické sériové přístroje

Numerické sériové přístroje Doporučená čtecí vzdálenost 38 mm 60 mm 100 mm čtecí vzdálenost v metrech Hlavní kritéria ovlivňující čitelnost Čitelnost je závislá na dvou faktorech Vliv v závislosti na znacích Druh písma Velikost písma

Více

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení 1 ZÁKLADNÍ APLIKACE Pouliční osvětlení Světelné věže Tunely Mýtné brány Solární řešení Přechody pro chodce 2 ZÁKLADNÍ VÝHODY Firma s tradicí

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Profesionální HD série - JPEG 2000

Profesionální HD série - JPEG 2000 Profesionální HD série - JPEG 2000 Profesionální série kamer Avigilon poskytuje vícemegapixelové řešení pro lý obraz do každého prostředí. Díky velkému snímacímu čipu zaručeně najde- dokonate vysokou citlivost

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Profil společnosti E.ON Česká republika(, 2013) Obrat (v tisících ) Zaměstanaci (počet) Počet zákazníků (elektřina a plyn) Prodej elektřiny (GWh)

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Zásady osvětlování pozemních komunikací. bezpečnost dopravy a bezpečí občanů

Zásady osvětlování pozemních komunikací. bezpečnost dopravy a bezpečí občanů Zásady osvětlování pozemních komunikací & bezpečnost dopravy a bezpečí občanů Cherchez l œil Zdroj: Greenlighting.cz 5.5.2008 2 Za vším hledej oko Zdroj: Greenlighting.cz 5.5.2008 3 Za vším hledej oko

Více

Laserová závora s analogovým výstupem. Laserová závora s digitálním výstupem. Laserová vidlicová závora

Laserová závora s analogovým výstupem. Laserová závora s digitálním výstupem. Laserová vidlicová závora Přehled produkt u A-LAS řada Laserová závora s analogovým výstupem Laserový paprsek paralelně a stejnoměrně rozložený do kruhového nebo hranatého profilu používaný na měření, polohování a identifikaci

Více

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Věc: Zápis z ustavujícího jednání pracovní skupiny Terminologie pro veřejné osvětlení ze dne 1.9.2010. Přítomni: Omluveni: Ing. Petr Holec, Ing. Jan Novotný, Ing.

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery Termovizní měření Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery 1 Teoretický úvod Termovizní měření Termovizní kamera je přístroj pro bezkontaktní měření teplotních polí na

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH Platnost ceníku od 16.4. 2012 Stránka 1 z 6 ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků 4D01 CP-DY48H2 Vnitřní barevná kamera Senzor 1/3" SONY CCD. Rozlišení 480 TV řádků. Citlivost 1 lux @ F 1.2. Objektiv

Více

Automatický optický pyrometr v systémové analýze

Automatický optický pyrometr v systémové analýze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K611 ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY K620 ÚSTAV ŘÍDÍCÍ TECHNIKY A TELEMATIKY Automatický optický pyrometr v systémové analýze Jana Kuklová, 4 70 2009/2010

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

Částečné výsledky Pracovní skupiny LED svítidla porovnání HPS a LED

Částečné výsledky Pracovní skupiny LED svítidla porovnání HPS a LED Částečné výsledky Pracovní skupiny LED svítidla porovnání HPS a LED Porovnání vysokotlakých sodíkových výbojek a svítících diod (LED) Ing. Jiří Skála SRVO, www.srvo.cz, skalaj@srvo.cz Úvod LED svítidla

Více

LED světlomety pro osvětlení železnic

LED světlomety pro osvětlení železnic LED světlomety pro osvětlení železnic PREZENTACE SPOLEČNOSTI AAA LUX (Triple A Lighting) - Nizozemský výrobce se sídlem v Eindhovenu - Od roku 2009 již více jak 300 hotových projektů s LED světlomety -

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

6) Rychlost instalace, Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí.

6) Rychlost instalace, Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí. REVOLUCE V ZABEZPEČENÍ PŘECHODŮ Interaktivní signalizace - 100% záruka přechodu bez nehod Patent pending č. PV 2014-943 a certifikováno pro pozemní komunikace VLASTNOSTI A VÝHODY ZAŘÍZENÍ 1) Vyloučení

Více

IP HD KAMERY Artikl: 6 410,- Kč bez DPH Extra příplatek za vestavěný POE. Extra příplatek za 32GB SD kartu (Kingston

IP HD KAMERY Artikl: 6 410,- Kč bez DPH Extra příplatek za vestavěný POE. Extra příplatek za 32GB SD kartu (Kingston CHARAKTERISTIKA 1080P FULL HD Mega Pixel/ H.264, to nejlepší řešení pro streamování videa z internetu Bez nutnosti statické IP adresy, bez nutnosti DDNS Podpora Iphone, Blackberry, Android a vzdálené prohlížení

Více

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory listopad

Více

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR 2.část Zpracoval: Ing. Jiří Skála a kolektiv (Ing. Hynek Bartík, Ing. Martin Škopek Ph. D., Jiří Tesař,

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o.

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Profil společnosti Poskytujeme komplexní služby v oblasti distribuce elektřiny a plynu. Především výstavbu, provoz a údržbu energetických a plynových

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ

ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ Mgr. inż. Piotr Ciępka Mgr. inż. Adam Reza ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ Příspěvek z mezinárodní konference absolventů studia technického znalectví, odborná sekce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANTONÍNSKÁ 1 601 90 BRNO

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANTONÍNSKÁ 1 601 90 BRNO List: 1 Zkušebna: Zkušebna letecké techniky, Letecký ústav Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2 616 69 Brno tel. (+42) 54114 2228, fax (+42) 54114 2879 Zadavatel: TeST spol. s.r.o., Tišnov,

Více

Strojové vidění (machine vision)

Strojové vidění (machine vision) Inspekční kamerové systémy Strojové vidění (machine vision) Inspekční kamerové systémy 1 Úvod 2 Kamery vývoj, typy, funkce, hardware, komunikační rozhraní 3 Osvětlení 4 Sofware 5 Průmyslové aplikace 1

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

Jak vybrat správně a nenechat se okrást? Jak vybrat správně a nenechat se okrást? 1 Vždyť svítí! Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 3 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční náklady

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 v souladu s 49 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 v souladu s 49 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 v souladu s 49 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: CENTRUM EXCELENCE IT4INNOVATIONS

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť, veřejného osvětlení, osvětlení

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

CP PLUS, THE WORLD S PREFERRED ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT

CP PLUS, THE WORLD S PREFERRED ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT CP PLUS, THE WORLD S PREFERRED ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT PŘEHLED PRODUKTŮ 2012 Analogové kamery Digitální videorekordéry IP kamery Síťové videorekordéry y ANALOGOVÉ KAMERY 700 TV řádků 600 TV řádků

Více

Řešení Philips pro venkovní osvětlování

Řešení Philips pro venkovní osvětlování Řešení Philips pro venkovní osvětlování VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ARCHITEKTURY, PARKŮ, SOCH, SPORTOVIŠŤ... Hynek Bartík Philips Professional Lighting Solutions 10.6.2010 Venkovní osvětlení Philips.. to není jen

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze R216A Návod k obsluze USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x Děkujeme Vám za zakoupení našeho USB digitálního mikroskopu, je to pomůcka tenkého typu a může být používána v rozdílných prostředích, včetně:

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Základy digitální fotografie. Základní pojmy

Základy digitální fotografie. Základní pojmy Základy digitální fotografie Základní pojmy 1 Proč fotografujeme Rodinné foto - osobní potřeba Dokument, reportáž - osobní nebo sdělování Dokumentace, fotopoznámky - pracovní Technická fotografie - pracovní

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

1) Bílá 4000K + UV (White 4000K + UV 380nm) v poměru W/UV 23:1 2) Červená - R (660nm) 3) Hluboká červená - FR (740nm)

1) Bílá 4000K + UV (White 4000K + UV 380nm) v poměru W/UV 23:1 2) Červená - R (660nm) 3) Hluboká červená - FR (740nm) 1) Technologie a spektrum 2) Skleníky a pěstební stoly 3) Závěsný systém a umístění svítidel 4) Požadované PAR hodnoty 5) Regulace a řízení osvětlení 6) Demontáž starého osvětlení 7) Obsah nabídky a další

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Metodika měření linearity CCD snímačů

Metodika měření linearity CCD snímačů Metodika měření linearity CCD snímačů (test na plochu) Ver. 1.7 Zpracoval: Zdeněk Řehoř BRNO 2009 Metodika měření linearity CCD je určena pro stanovení závislosti odezvy senzorů na velikosti na detektor

Více

TOHLE ZÁŘIVKA NEDOKÁŽE

TOHLE ZÁŘIVKA NEDOKÁŽE LED LINIOVÁ OSVĚTLOVACÍ ŘEŠENÍ TOHLE ZÁŘIVKA NEDOKÁŽE Osvětlovací tělesa v hliníkových profilech Liniové osvětlení v hliníkových profilech Interiérové osvětlení (nasvětlení stropů, osvětlovací tělesa pod

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 6.1a 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více