Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1 Motto: Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku Johan Wolfgang von Goethe

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/ Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 právní forma příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň IČO IZO ředitelství školy IZO součásti školy Kontakty: číslo telefonu faxu ová adresa www stránky pilsedu.cz jméno ředitele školy Mgr. Hana Hesová zástupce statutárního orgánu Mgr. Nina Strejčková zástupce Mgr. Alena Štědrá 1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol č. j / s účinností od Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ uživatelů celkem vlastních uživatelů (žáků) pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep , , tříd a žáků ( bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků žáků ve všech formách studia Kód a název oboru k k Z toho počet žáků denního studia k k tříd Průměrný počet žáků na třídu M/001 Veřejnosprávní činnost RVP M/01 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a ,75 služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost , M/004 Sociální péče sociálněsprávní ,25 činnost M/003 Pedagogické lyceum ,25 2

3 2. Údaje o zaměstnancích ( stav k ) pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet ped. prac. fyzický/přepoč. pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe /za všechny ped. pracovníky/ 61 / 53, / 42, / 1 20,02 Ped. pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání,,dps obor, aprobace Věk Roků pedagog. praxe Ředitelka 1 UK Praha TV-Ch ZŘ 1 PF Plzeň M-F ZŘ 1 PF Plzeň ČJ-ON EX - učitel 0,238 AMU Praha TV Učitel 0,524 PF Plzeň ČJ-DE učitel, vých. poradce 1 PF Plzeň ČJ-ON Učitel 1 PF Plzeň- VT-TV Učitel 0,905 PF Plzeň M-F Učitel 1 PF Plzeň AJ-NJ Učitel 1 LF UK+DPS ZDRA D 23 Učitel 0,381 UK Praha PR Učitel 1 SEŠ+DPS TA-HK Učitel 1 VŠE+DPS EKO Učitel 1 VŠE+DPS EKO Učitel 1 PF Č. Budějovice NJ-DE Učitel 0,429 UK Praha KNI Učitel 0,905 JČU Č. Budějovice ČJ-FJ Učitel 0,667 PF Plzeň MA-ZE Učitel 0,667 PF Plzeň TV-Bi Učitel 1 UK Praha RJ-NJ učitel, metodik ICT 1 PF Plovdiv MA-VT Učitel 1 PF Plzeň M-Ch Učitel 1 PF HK AJ-Bi-Ch Učitel 1 PF Plzeň AJ-RJ-D Učitel 1 PF Ústí n/l ČJ-RJ-ON Učitel 1 PF Plzeň ČJ-VV Učitel 1 PF Plzeň TV Učitel 1 PF Plzeň FJ-RJ-D Učitel 1 PF Plzeň RJ-D-ON Učitel 1 PF Plzeň NJ-D Učitel 1 PF Plzeň ČJ-HV Učitel 0,714 PF Plzeň M-TV Učitel 1 PF Plzeň Z-AJ-TV Učitel 1 PF Plzeň+UK Praha SPE učitel, koordinátor ŠVP 1 PF Plzeň ČJ-AJ-VV Učitel 1 UK Praha ČJ Učitel 0,905 PF Plzeň AJ-PSY Učitel 1 FTVS Praha TV-ZTV Učitel 1 PF Plzeň RJ-AJ-D

4 učitel, vých. poradce, metodik prevence SPJ 1 PF Plzeň PSY-RV Učitel 1 PF Plzeň TV-ON (AJ) Učitel 0,19 PF Plzeň NJ Učitel 1 PF Plzeň AJ-NJ Učitel 1 PrF Plzeň PR-VS Učitel 1 FEK, PrF Plzeň PR,EKO Učitel 0,381 PF Plzeň FY-MA Učitel 1 PF Plzeň ČJ-D Další vzdělávání pedagogických pracovníků (šk.r. 2009/10) Název vzdělávací akce pedagog. prac. Finanční náklady na vzděl.akci Politicky nestabilizované regiony světa 1 400,- Kč Pohybové hry ve škole a jinak 1 600,- Kč Základy anatomie člověka 1 350,- Kč Cestománie očima horolezce 1 350,- Kč Fórum koordinátorů vzděl. obory a oblasti 1 440,- Kč Studium pedagogiky ,- Kč Cyklus seminářů pro školní metodiky prevence 1 800,- Kč Refresh Your Methodology 1 200,- Kč Konverzační kurz angličtiny s rodilým mluvčím (9-12/09) 1 680,- Kč Chemické látky v pracovním prostředí 1 250,- Kč Hrozby neonacismu a holocaustu 1 500,- Kč Zdravotní tělesná výchova 1 400,- Kč Interaktivní tabule a software pro výuku angličtiny pro SŠ 1 200,- Kč FIMO pro začátečníky a pokročilé 1 400,- Kč Zákon o sociál. službách v praxi - novelizace zákona ,- Kč Zákon o sociál. službách v praxi aktuální informace ,- Kč Teaching and Testing Language Functions 1 150,- Kč Současný náboženský život u nás 1 450,- Kč Konverzační kurz AJ s rodilým mluvčím I ,- Kč Doplňkové studium pro stávající výchovné poradce ,- Kč Praha barokní 1 550,- Kč Seminář pro pedagogy v Senátu Parlamentu ČR 2 zdarma Specializační studium pro metodiky prevence ( k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v rozsahu 280 hodin probíhalo Ukončila Mgr. Renata Švecová 6. února Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem plná aprobovanost 4

5 3. Údaje o přijímacím řízení 3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) žáků (uchazečů) přihlášených celkem Součást 1. kolo př. říz. 2. kolo př. říz. žáků (uchazečů) přijatých celkem k podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů žáků přihlášených celkem Kód a název oboru žáků přijatých celkem k odvolání proti nepřijetí tříd Z toho více oborové třídy 1.kolo 2.kolo př. říz. př. říz M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum Celkem Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu 3.5. Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru evidovaných nezam. absolventů M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy 2 a služby M/003 Sociální péče pečovatelská 2 činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní 2 činnost M/003 Pedagogické lyceum 0 Celkem 7 Poznámka 5

6 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků - celkové údaje (za každou součást zvlášť) Prospěch žáků celkem ( včetně závěrečných ročníků ) žáků % Žáci celkem (k ) 599 xxx Prospěli s vyznamenáním 38 6,34 Prospěli ,32 Neprospěli (k ) 20 3,34 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 - Neklasifikováni (k ) 35 5,84 Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 12 2 Povoleno opakování ročníku Chování a docházka žáků (jen za denní studium, bez VOŠ a včetně závěrečných ročníků) Součást zameškaných hodin ve školním roce Celkový počet odučených hodin omluvených neomluvených žáků, kterým byl udělen 2. nebo 3. stupeň z chování Výsledky maturitních zkoušek za každou součást zvlášť a podle studijních a učebních oborů Součást kód a název oboru Maturitní zkouška: Žáci, konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum Celkem Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2009/2010 Druh postižení žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 1 3. Zrakové postižení 2 4. S vadami řeči 0 - Tělesné postižení 3 2.,3. 6

7 S kombinací postižení Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem V srpnu 2009 jsme opět reagovali na výzvu OP VK v oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků. Podali jsme 2 projekty Český úředník, nedílná součást Evropy a Významná místa v ČR i v Evropě svědci porušování práv a svobod i prostor pro ochranu demokracie. Projekty nebyly vybrány Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2009/2010 neprobíhala Asistenti pedagoga Nezaměstnáváme Primární prevence sociálně patologických jevů Specializační studium pro metodiky prevence ( k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v rozsahu 280 hodin probíhalo Ukončila Mgr. Renata Švecová 6. února Metodička prevence zpracovala Minimální preventivní program, ten zahrnuje akce a projekty pořádané našimi pedagogy i akce ve spolupráci s dalšími organizacemi. Nejdůležitější akcí pořádanou naší školou je Týden prevence. Probíhá vždy v září je primárně organizován pro žáky prvních ročníků. Probíhají besedy a přednášky na témata prevence rizikového chování, bezpečnosti, první pomoci, antikoncepce a sexuálně přenosných chorob, návykových látek apod. Škola má s primární prevencí dlouholeté zkušenosti, protože díky zaměření svých oborů (veřejnosprávní činnost, sociální péče ) pořádala tyto akce již před existencí metodika SPJ a podíleli a podílejí se na nich hlavně učitelé odborných předmětů Právo, Zdravotní nauka, Psychologie, Sociální péče. V našich studijních oborech jsou tyto aktivity zařazovány i do výuky odborných předmětů, proto má školní metodik zjednodušenou práci a většinu akcí sám nepořádá, ale funguje spíše jako koordinátor. Podrobný popis aktivit viz. bod 6. Také finanční dopad je minimalizován díky tomu, že přednášky, besedy a akce jsme z větší části zajistit personálně našimi učiteli a není nutné objednávat placené lektory Účast žáků v soutěžích Druh soutěže-zaměření /odborná, sportovní, oblastní, republiková/ 7 účastníků Nejlepší umístění Sportovní Krajská atletika Corny 15 1.místo dívky Krajská házená místo dívky Oblastní atletika Corny 29 1.místo dívky 4. místo hoši Oblastní basketbal 24 Oblastní florbal místo dívky Oblastní kopaná místo dívky 6. místo hoši Krajská plavání místo dívky 8. místo hoši Oblastní volejbal místo dívky 7. místo hoši Oblastní přespolní běh místo dívky 3. místo hoši Oblastní plážový volejbal 6 1. místo dívky

8 5. místo hoši Krajská plážový volejbal 3 2. místo dívky Oblastní pohybové skladby 6 2. místo dívky Oblastní - nohejbal 4 5. místo hoši Školní plavecká štafeta 40 - Školní běžecká štafeta 40 - Školní skok 10 - Odborné Městská zeměpisná olympiáda místo 8. místo Celostátní soutěž časopisu Freundschaft místo soutěži O cenu Jana Palacha Proč jste nebo nejste pro 15 - jednotnou Evropu ve francouzském jazyce Okresní soutěž v recitaci 2 - Městská soutěž v psaní na klávesnici místo 11. místo 12. místo Krajská soutěž v grafických disciplínách místo 21. místo Krajská fotosoutěž Plzeňského kraje 1 - Celostátní fotografická soutěž - FOTOAKADEMIE Výsledky inspekcí provedených v průběhu školního roku a evidované stížnosti 5.1. Inspekce 15. září 2009 ČŠI č.j. ČŠI-1445/09-P Proběhla kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb orientovaná na ukončení středního vzdělávání maturitní zkouškou. Závěr: V žádné kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení právních předpisů. 9. června 2010 Finanční úřad v Plzni č.j /10/ Provedena kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2007, 2008, 2009, včetně ročního zúčtování za zdaňovací období 2009 provedené ve zdaňovacím období Kontrolní zjištění: Provedenou namátkovou kontrolou nebyly za kontrolované období zjištěny závady ve srážení a odvádění daňových záloh a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 16. června 2010 OSSZ Plzeň město v.s Provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinnosti v důchodovém pojištění. Závěr: 8

9 Úroveň spolupráce s kontrolovaným subjektem byla na dobré úrovni. Nebyly shledány žádné chyby v kontrolovaných dokladech ani v plnění povinností vůči zaměstnancům. Nápravná opatření nebyla uložena. Nebyly zjištěny přeplatky ani nedoplatky. Nebylo předepsáno žádné penále. 24. června 2010 VZP ČR Plzeň č.j. OSK/K/kon/Li/ /10 Provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Pojistné bylo počítáno ve správné výši a ze správných vyměřovacích základů. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění bylo hrazeno pravidelně a v termínu splatnosti. Z výše uvedených skutečností nebyl za období od 08/07 do 05/10 zjištěn nedoplatek pojistného ani nebylo vypočteno žádné penále Stížnosti z toho stížností celkem Oprávněných Částečně oprávněných Neoprávněných Postoupených jinému orgánu Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a) Akce doplňující učivo: Podpora enviromentální výchovy - Dny vědy ukázka atraktivních pokusů - sběrný dvůr - komunální odpad - Plzeňský pivovar - Čistírna pitné vody Plzeň - Čistírna odpadních vod Plzeň - výstava hub a beseda s mykologem - návštěva meteorologické stanice v Plzni - zimoviště ptáků a Záchranná stanice zvířat Plzeň, Karel Makoň - beseda - návštěva expozice AKVA-TERA obojživelníci, plazi - exkurze do ZOO Plzeň Česká řeka - Botanická zahrada jehličnany, sukulenty, skleníky - ZOO Plzeň funkce ZOO a ochrana zvířat, chráněné druhy - Planeta Země ČR - Západočeské muzeum Plzeň výstava lišejníky - zámek Kozel zahrady a prohlídka zámku Podpora čtenářské gramotnost a literárních znalostí - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - nakladatelství Fraus Plzeň - výstava Tajemství Kroniky trojánské (NKP) - výstava Renesance v Českých zemích - Jenský kodex (Pražský hrad) - Univerzitní knihovna ZČU pobočka Bory - výstava starých tisků SVK PK - Literární toulky Chodskem 9

10 - Národní knihovna v Praze - odborná exkurze po jednotlivých provozech NK - Svět knihy 2010 (mezinárodní knižní veletrh) - Archiv města Plzně -výstava - Národní archiv Praha-Chodovec - Knižní vazba od Váchala k Haňkovi (ZPČ muzeum) - vzdělávací program KMP Bory, Od kamene ke knize - účast na akcích v rámci projektu Březen měsíc čtenářů, např. Noc s Andersenem - Týden knihoven: Kniha mého srdce - celoškolní anketa - Březen měsíc čtenářů: soutěž o nejlepší knihovnici/knihovníka - Čtenářství na naší SOŠ srovnávací anketa - Literární postavy scénky z beletristické literatury spojené se soutěží - Literární texty na stěnách podpora čtenářství - SVK PK - celodenní školení Elektronické a informační zdroje v knihovnách, spojené s praktickými ukázkami - Management v knihovnách beseda s ředitelkou SVK PK dr. Horákovou Podpora multikulturního soužití - návštěva synagogy prohlídka s odborným výkladem - Židovské muzeum v Praze - Muzeum Franze Kafky- významné židovské osobnosti v oblasti literatury v kontextu české kultury - Britská knihovna - Evropský dům Rakouská a Německá knihovna - Americké centrum Plzeň - výstava Nacismus a komunismus - Výstava perzekuce katolické církve - přednáška na téma Multikulturalismus - Památník obětem zla projekce (výchovně-vzdělávací program) Podpora prosociálního chování a cítění - přednáška o dobrovolnictví - beseda o rakovině prsu - exkurze na Sociální odbor MÚ Nýřany - přednáška Poradny pro uprchlíky Diecézní charity Plzeň - přednáška Život cizince v ČR - beseda s vedoucím SSP Plzeň město - Chci být někdo - film a beseda - beseda s vedoucím pečovatelské služby MÚSS Plzeň - exkurze: Azylový dům MáTa - exkurze: Motýl, občanské sdružení Podpora evropské integrace - přednáška na téma Právo EU a ES - návštěva Magistrátu města Plzně oddělení pasů a OP - přednáška na téma Instituce a agentury EU - přednáška na téma Evropská unie a Česká republika - exkurze Historie celnictví - přednáška na téma EU a svět - přednáška na téma Počátky snah o vytvoření jednotné Evropy - Eurocentrum bezplatná přednáška, na níž se studenti seznámili se základními principy fungování Evropské unie 10

11 Podpora výchovy k občanství - beseda a seznámení žáků 1. ročníku s problematikou: a) prevence rizikového chování b) první pomoci, antikoncepce a sex. přenosných chorob c) bezpečnosti - návštěva ministryně spravedlnosti ČR Daniely Kovářové - přednáška na téma Úz. samospráva Bc. JUDr. Václav Valeš, PhD. - přednáška na téma Peníze - přednáška na téma Úz. samospráva JUDr. Helena Lucáková - přednáška - postup uchazeče o práci JUDr. Lucie Baronová - přednáška na téma Exekuční řízení Mgr. D. Procházky - přednáška na téma zbraně a střelivo Bc. K. Jiroušek - výstava Zločin a trest v Plzni a na Plzeňsku - přednáška o práci profesionálního hasiče Daniela Jirouška - přednáška na téma Kanonické právo Bc. JUDr. Václav Valeš, PhD. Podpora výchovy kulturního člověka - Litina 19.stol. (ZPČ muzeum) - Kubismus Galerie 13 Plzeň - Lázeňské sklo (ZPČ muzeum) - návštěva malířského ateliéru (J. Krynická) Plzeň - Betlémská kaple - Národní muzeum Praha - Numismatika Veletržní palác Praha - SOA Plzeň dílny - Zásady plenérové tvorby, Plzeň - Galerie Moderna, Galerie U Betlémské kaple - Dům U Zlatého prstenu Praha - Veletržní palác Praha - návštěva výstavy - SPORT FOTO b) Návštěvy divadelních představení: - Divadlo v Dlouhé, Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách - divadlo Alfa Rozmarné léto - Stavovské divadlo, Revizor - DJKT, Romeo a Julie výběr žáků prvních ročníků - Prokletí básníci SVČ Pallova ul. - Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století - DJKT, Zkrocení zlé ženy c) Účast v projektech: - účast v projektu MF Dnes, Studenti čtou a píší noviny - otištění příspěvku Terezy Semilské (3.B) jako hlavního článku v celostátním vydání MF Dnes - účast na akcích Francouzské aliance - zapojení do projektu Evropský týden IT dovedností IT FITNES TEST žáků - zapojení do soutěže pořádané časopisem Freundschaft - první místo - účast v soutěži O cenu Jana Palacha Proč jste nebo nejste pro jednotnou Evropu ve francouzském jazyce - účast v elektronické konferenci Knihovna - účast v anketním šetření o knihovnickém vzdělávání v ČR 11

12 - účast školy na festivalu Jeden svět, spolupráce s humanitární organizací Člověk v tísni - Dny Evropy, které pořádá informační síť EUROPE DIRECT Plzeň - Simulace jednání Rady Evropské unie příprava a aktivní účast 12 studentů oboru veřejnosprávní činnost d) Spolupráce s partnery: - stacionář Jitřenka - vystoupení pro klienty denního stacionáře s psychickým a tělesným postižení - DD sv. Jiří - vánoční vystoupení - Domov důchodců a Ústav sociální péče v Plzni, návštěva sdružení Rolnička - Úřad práce v Plzni - setkání výchovných poradců (září 2009) - Úřad práce v Rokycanech - Akademie řemesel 2010 v Rokycanech ( ). - SKIP SOŠ prof. Švejcara je členem profesionální organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením projekt Zkusme to - Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené v Plzni - Den otevřených dveří - spolupráce s Fondem ohrožených dětí v Plzni - spolupráce se společností SOS Archa - Středisko výchovné péče v Plzni - návštěva a beseda - Obvodní knihovna Bory akce pro veřejnost Tři roky na III. Poliklinice (viz příloha) 7. Evaluace ŠVP: Ve školním roce 2009/2010 jsme zahájili výuku podle ŠVP Veřejnosprávní činnost v 1.A. Na konci školního roku jsme ji podle harmonogramu autoevaluace (viz ŠVP) vyhodnotili takto: Časová dotace i rozvržení učiva v 1. ročníku je vesměs vyhovující jsou navrhovány pouze drobné změny. Po dohodě v předmětové komisi necháme proběhnout alespoň ještě v jednom dalším školním roce a potom vyhodnotíme (snažíme se minimalizovat subjektivní vlivy, např. úroveň jedné konkrétní třídy apod.). Počty odučených hodin za 1. ročník vytvářejí předpoklad k úspěšnému splnění celkového počtu hodin za celou dobu studia. 8. Doplňková činnost školy: - kurzy pro úředníky veřejné správy vstupní vzdělávání A1 pro úředníky územních samosprávných celků...18 účastníků...2 kurzy 12

13 9. Ekonomická část: A. Přehled o hospodaření k ( v Kč ) a) příjmy 1. celkové příjmy ,- Kč 2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 3. příjmy z hospodářské činnosti ,- Kč 4. ostatní příjmy ,- Kč 1. investiční výdaje celkem ,- Kč 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: ,- Kč náklady na platy pracovníků školy ,- Kč ostatní osobní náklady ,- Kč zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění ,- Kč výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky ,- Kč stipendia 2.000,- Kč ostatní provozní náklady ,- Kč B. Kopie účetních výkazů k u příspěvkových organizací zřízených krajem výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce...viz příloha 13

14 10. Závěr Co nás potěšilo? - návštěva ministryně spravedlnosti na naší škole a její beseda se žáky oboru Veřejnosprávní činnost (viz příloha) - účast v soutěži Tvořivý učitel, kde učitelky naší školy se svými projekty obsadily nezávisle 2. místo i 3. místo v Plzni (viz příloha) - paní učitelka Mgr. B. Novotná se zúčastnila se žáky celorepublikové celoroční soutěže pořádané časopisem Freundschaft a jazykovou školou Schola Comeniana Poznáním k porozumění. Počtem 109 zúčastněných studentů naše škola zvítězila. Paní učitelka získala cenu pro vyučující, 3 studenti byli vylosováni mezi výherci, a škola bude jmenována na stránkách časopisu v zářijovém vydání. (viz příloha) - aktivní spolupráce s AŠSK, pořádání soutěží pro školy na Plzeňsku, studenti SOŠ prof. Švejcara ve šk. roce 2009/2010 dosáhli 1. místa v celkovém hodnocení AŠSK sportovních soutěží mezi středními školami v Plzni (viz příloha) - článek B. Psutkové uveřejněný ve Zpravodaji Svazu knihovníků a informačních pracovníků, který přispěl k prezentaci studijního oboru Knihovnické a informační systémy a služby v rámci odborné veřejnosti (viz příloha) - nově založený bakalářský obor studia knihovnictví při FF ZČU v Plzni, který přímo navazuje na obor vzdělávání na naší škole. - dokončení obnovy posledních kmenových učeben včetně 2 interaktivních tabulí a 4 dataprojektorů - rekonstrukce odborné učebny techniky administrativy, výměna el. psacích strojů za osobní počítače včetně pořízení speciálního softwaru pro výuku psaní na stroji desetiprstovou metodou a výuku písemné a elektronické komunikace - putovní výstava Království bratrů Pavlových nainstalována po Zbiroze, Plzni a Praze na závěr v prostorách školy, ve spolupráci s KCVJŠ Plzeň nabídka možnosti pořádání workshopů k didaktickému využití výstavy pro ZŠ a SŠ - nabídka spolupráce od Cermatu na modifikacích testových sešitů v rámci nové maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, odborné konzultace úprav jednotlivých úloh pro žáky se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením a pro žáky se specifickými poruchami učení a ostatními obtížemi (např. s poruchami autistického spektra) - účast v ověřovacím šetření CERMATu na ověřování některých aspektů nové MZ u žáků se přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky PUP MZ - získání nadačního příspěvku od Nadačního fondu pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (10 tis. Kč) na uspořádání dvou výstav prací žáků školy ve výstavních prostorách Magistrátu Plzeň a ÚMO Plzeň 3 - studenti přispěli Nadaci pro transplantaci kostní dřeně částkou 3490 Kč - třída 2.B, která vyhrála v soutěži o nejlepší školní docházku Kč, věnovala celou svou výhru téže nadaci. (viz příloha) - studenti věnovali Kč ZOO Plzeň na adopci rysa kanadského Co se nepodařilo? - školní rok 2009/2010 byl ovlivněn - vzhledem k finanční situaci - zhoršenou možností pořádání akcí a odborných exkurzí, neúčastí na každoroční celostátní odborné konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním věku, zrušením plánované exkurze do Berlína, zrušením prohlídky Poslanecké sněmovny a Senátu a dalších akcí 14

15 - byla připravena investiční akce oprava sociálních zařízení pro dívky včetně projektové dokumentace, realizace akce byla pozastavena z důvodu neposkytnutí již schválených finančních prostředků Datum zpracování zprávy: 29.září 2010 Datum projednání na Pedagogické radě: 29. září 2010 Datum projednání na Radě školy: 7. října 2010 Mgr. Hana Hesová ředitelka školy 15

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2011/2012 je zpracována v souladu s 7 vyhl. č. 15/2005, v platném znění. I.

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (základní škola) 1. Charakteristika školy Základní škola Klatovy, Plánická ul.194 339 01 Klatovy 1, Plánická 194 příspěvková organizace města Klatovy

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2007/2008 Výroční zpráva projednána školskou radou dne 6.10.2008.

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více