Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1 Motto: Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku Johan Wolfgang von Goethe

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/ Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 právní forma příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň IČO IZO ředitelství školy IZO součásti školy Kontakty: číslo telefonu faxu ová adresa www stránky pilsedu.cz jméno ředitele školy Mgr. Hana Hesová zástupce statutárního orgánu Mgr. Nina Strejčková zástupce Mgr. Alena Štědrá 1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol č. j / s účinností od Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ uživatelů celkem vlastních uživatelů (žáků) pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep , , tříd a žáků ( bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků žáků ve všech formách studia Kód a název oboru k k Z toho počet žáků denního studia k k tříd Průměrný počet žáků na třídu M/001 Veřejnosprávní činnost RVP M/01 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a ,75 služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost , M/004 Sociální péče sociálněsprávní ,25 činnost M/003 Pedagogické lyceum ,25 2

3 2. Údaje o zaměstnancích ( stav k ) pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet ped. prac. fyzický/přepoč. pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe /za všechny ped. pracovníky/ 61 / 53, / 42, / 1 20,02 Ped. pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání,,dps obor, aprobace Věk Roků pedagog. praxe Ředitelka 1 UK Praha TV-Ch ZŘ 1 PF Plzeň M-F ZŘ 1 PF Plzeň ČJ-ON EX - učitel 0,238 AMU Praha TV Učitel 0,524 PF Plzeň ČJ-DE učitel, vých. poradce 1 PF Plzeň ČJ-ON Učitel 1 PF Plzeň- VT-TV Učitel 0,905 PF Plzeň M-F Učitel 1 PF Plzeň AJ-NJ Učitel 1 LF UK+DPS ZDRA D 23 Učitel 0,381 UK Praha PR Učitel 1 SEŠ+DPS TA-HK Učitel 1 VŠE+DPS EKO Učitel 1 VŠE+DPS EKO Učitel 1 PF Č. Budějovice NJ-DE Učitel 0,429 UK Praha KNI Učitel 0,905 JČU Č. Budějovice ČJ-FJ Učitel 0,667 PF Plzeň MA-ZE Učitel 0,667 PF Plzeň TV-Bi Učitel 1 UK Praha RJ-NJ učitel, metodik ICT 1 PF Plovdiv MA-VT Učitel 1 PF Plzeň M-Ch Učitel 1 PF HK AJ-Bi-Ch Učitel 1 PF Plzeň AJ-RJ-D Učitel 1 PF Ústí n/l ČJ-RJ-ON Učitel 1 PF Plzeň ČJ-VV Učitel 1 PF Plzeň TV Učitel 1 PF Plzeň FJ-RJ-D Učitel 1 PF Plzeň RJ-D-ON Učitel 1 PF Plzeň NJ-D Učitel 1 PF Plzeň ČJ-HV Učitel 0,714 PF Plzeň M-TV Učitel 1 PF Plzeň Z-AJ-TV Učitel 1 PF Plzeň+UK Praha SPE učitel, koordinátor ŠVP 1 PF Plzeň ČJ-AJ-VV Učitel 1 UK Praha ČJ Učitel 0,905 PF Plzeň AJ-PSY Učitel 1 FTVS Praha TV-ZTV Učitel 1 PF Plzeň RJ-AJ-D

4 učitel, vých. poradce, metodik prevence SPJ 1 PF Plzeň PSY-RV Učitel 1 PF Plzeň TV-ON (AJ) Učitel 0,19 PF Plzeň NJ Učitel 1 PF Plzeň AJ-NJ Učitel 1 PrF Plzeň PR-VS Učitel 1 FEK, PrF Plzeň PR,EKO Učitel 0,381 PF Plzeň FY-MA Učitel 1 PF Plzeň ČJ-D Další vzdělávání pedagogických pracovníků (šk.r. 2009/10) Název vzdělávací akce pedagog. prac. Finanční náklady na vzděl.akci Politicky nestabilizované regiony světa 1 400,- Kč Pohybové hry ve škole a jinak 1 600,- Kč Základy anatomie člověka 1 350,- Kč Cestománie očima horolezce 1 350,- Kč Fórum koordinátorů vzděl. obory a oblasti 1 440,- Kč Studium pedagogiky ,- Kč Cyklus seminářů pro školní metodiky prevence 1 800,- Kč Refresh Your Methodology 1 200,- Kč Konverzační kurz angličtiny s rodilým mluvčím (9-12/09) 1 680,- Kč Chemické látky v pracovním prostředí 1 250,- Kč Hrozby neonacismu a holocaustu 1 500,- Kč Zdravotní tělesná výchova 1 400,- Kč Interaktivní tabule a software pro výuku angličtiny pro SŠ 1 200,- Kč FIMO pro začátečníky a pokročilé 1 400,- Kč Zákon o sociál. službách v praxi - novelizace zákona ,- Kč Zákon o sociál. službách v praxi aktuální informace ,- Kč Teaching and Testing Language Functions 1 150,- Kč Současný náboženský život u nás 1 450,- Kč Konverzační kurz AJ s rodilým mluvčím I ,- Kč Doplňkové studium pro stávající výchovné poradce ,- Kč Praha barokní 1 550,- Kč Seminář pro pedagogy v Senátu Parlamentu ČR 2 zdarma Specializační studium pro metodiky prevence ( k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v rozsahu 280 hodin probíhalo Ukončila Mgr. Renata Švecová 6. února Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem plná aprobovanost 4

5 3. Údaje o přijímacím řízení 3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) žáků (uchazečů) přihlášených celkem Součást 1. kolo př. říz. 2. kolo př. říz. žáků (uchazečů) přijatých celkem k podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů žáků přihlášených celkem Kód a název oboru žáků přijatých celkem k odvolání proti nepřijetí tříd Z toho více oborové třídy 1.kolo 2.kolo př. říz. př. říz M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum Celkem Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu 3.5. Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru evidovaných nezam. absolventů M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy 2 a služby M/003 Sociální péče pečovatelská 2 činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní 2 činnost M/003 Pedagogické lyceum 0 Celkem 7 Poznámka 5

6 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků - celkové údaje (za každou součást zvlášť) Prospěch žáků celkem ( včetně závěrečných ročníků ) žáků % Žáci celkem (k ) 599 xxx Prospěli s vyznamenáním 38 6,34 Prospěli ,32 Neprospěli (k ) 20 3,34 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 - Neklasifikováni (k ) 35 5,84 Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 12 2 Povoleno opakování ročníku Chování a docházka žáků (jen za denní studium, bez VOŠ a včetně závěrečných ročníků) Součást zameškaných hodin ve školním roce Celkový počet odučených hodin omluvených neomluvených žáků, kterým byl udělen 2. nebo 3. stupeň z chování Výsledky maturitních zkoušek za každou součást zvlášť a podle studijních a učebních oborů Součást kód a název oboru Maturitní zkouška: Žáci, konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum Celkem Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2009/2010 Druh postižení žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 1 3. Zrakové postižení 2 4. S vadami řeči 0 - Tělesné postižení 3 2.,3. 6

7 S kombinací postižení Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem V srpnu 2009 jsme opět reagovali na výzvu OP VK v oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků. Podali jsme 2 projekty Český úředník, nedílná součást Evropy a Významná místa v ČR i v Evropě svědci porušování práv a svobod i prostor pro ochranu demokracie. Projekty nebyly vybrány Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2009/2010 neprobíhala Asistenti pedagoga Nezaměstnáváme Primární prevence sociálně patologických jevů Specializační studium pro metodiky prevence ( k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v rozsahu 280 hodin probíhalo Ukončila Mgr. Renata Švecová 6. února Metodička prevence zpracovala Minimální preventivní program, ten zahrnuje akce a projekty pořádané našimi pedagogy i akce ve spolupráci s dalšími organizacemi. Nejdůležitější akcí pořádanou naší školou je Týden prevence. Probíhá vždy v září je primárně organizován pro žáky prvních ročníků. Probíhají besedy a přednášky na témata prevence rizikového chování, bezpečnosti, první pomoci, antikoncepce a sexuálně přenosných chorob, návykových látek apod. Škola má s primární prevencí dlouholeté zkušenosti, protože díky zaměření svých oborů (veřejnosprávní činnost, sociální péče ) pořádala tyto akce již před existencí metodika SPJ a podíleli a podílejí se na nich hlavně učitelé odborných předmětů Právo, Zdravotní nauka, Psychologie, Sociální péče. V našich studijních oborech jsou tyto aktivity zařazovány i do výuky odborných předmětů, proto má školní metodik zjednodušenou práci a většinu akcí sám nepořádá, ale funguje spíše jako koordinátor. Podrobný popis aktivit viz. bod 6. Také finanční dopad je minimalizován díky tomu, že přednášky, besedy a akce jsme z větší části zajistit personálně našimi učiteli a není nutné objednávat placené lektory Účast žáků v soutěžích Druh soutěže-zaměření /odborná, sportovní, oblastní, republiková/ 7 účastníků Nejlepší umístění Sportovní Krajská atletika Corny 15 1.místo dívky Krajská házená místo dívky Oblastní atletika Corny 29 1.místo dívky 4. místo hoši Oblastní basketbal 24 Oblastní florbal místo dívky Oblastní kopaná místo dívky 6. místo hoši Krajská plavání místo dívky 8. místo hoši Oblastní volejbal místo dívky 7. místo hoši Oblastní přespolní běh místo dívky 3. místo hoši Oblastní plážový volejbal 6 1. místo dívky

8 5. místo hoši Krajská plážový volejbal 3 2. místo dívky Oblastní pohybové skladby 6 2. místo dívky Oblastní - nohejbal 4 5. místo hoši Školní plavecká štafeta 40 - Školní běžecká štafeta 40 - Školní skok 10 - Odborné Městská zeměpisná olympiáda místo 8. místo Celostátní soutěž časopisu Freundschaft místo soutěži O cenu Jana Palacha Proč jste nebo nejste pro 15 - jednotnou Evropu ve francouzském jazyce Okresní soutěž v recitaci 2 - Městská soutěž v psaní na klávesnici místo 11. místo 12. místo Krajská soutěž v grafických disciplínách místo 21. místo Krajská fotosoutěž Plzeňského kraje 1 - Celostátní fotografická soutěž - FOTOAKADEMIE Výsledky inspekcí provedených v průběhu školního roku a evidované stížnosti 5.1. Inspekce 15. září 2009 ČŠI č.j. ČŠI-1445/09-P Proběhla kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb orientovaná na ukončení středního vzdělávání maturitní zkouškou. Závěr: V žádné kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení právních předpisů. 9. června 2010 Finanční úřad v Plzni č.j /10/ Provedena kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2007, 2008, 2009, včetně ročního zúčtování za zdaňovací období 2009 provedené ve zdaňovacím období Kontrolní zjištění: Provedenou namátkovou kontrolou nebyly za kontrolované období zjištěny závady ve srážení a odvádění daňových záloh a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 16. června 2010 OSSZ Plzeň město v.s Provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinnosti v důchodovém pojištění. Závěr: 8

9 Úroveň spolupráce s kontrolovaným subjektem byla na dobré úrovni. Nebyly shledány žádné chyby v kontrolovaných dokladech ani v plnění povinností vůči zaměstnancům. Nápravná opatření nebyla uložena. Nebyly zjištěny přeplatky ani nedoplatky. Nebylo předepsáno žádné penále. 24. června 2010 VZP ČR Plzeň č.j. OSK/K/kon/Li/ /10 Provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Pojistné bylo počítáno ve správné výši a ze správných vyměřovacích základů. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění bylo hrazeno pravidelně a v termínu splatnosti. Z výše uvedených skutečností nebyl za období od 08/07 do 05/10 zjištěn nedoplatek pojistného ani nebylo vypočteno žádné penále Stížnosti z toho stížností celkem Oprávněných Částečně oprávněných Neoprávněných Postoupených jinému orgánu Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a) Akce doplňující učivo: Podpora enviromentální výchovy - Dny vědy ukázka atraktivních pokusů - sběrný dvůr - komunální odpad - Plzeňský pivovar - Čistírna pitné vody Plzeň - Čistírna odpadních vod Plzeň - výstava hub a beseda s mykologem - návštěva meteorologické stanice v Plzni - zimoviště ptáků a Záchranná stanice zvířat Plzeň, Karel Makoň - beseda - návštěva expozice AKVA-TERA obojživelníci, plazi - exkurze do ZOO Plzeň Česká řeka - Botanická zahrada jehličnany, sukulenty, skleníky - ZOO Plzeň funkce ZOO a ochrana zvířat, chráněné druhy - Planeta Země ČR - Západočeské muzeum Plzeň výstava lišejníky - zámek Kozel zahrady a prohlídka zámku Podpora čtenářské gramotnost a literárních znalostí - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - nakladatelství Fraus Plzeň - výstava Tajemství Kroniky trojánské (NKP) - výstava Renesance v Českých zemích - Jenský kodex (Pražský hrad) - Univerzitní knihovna ZČU pobočka Bory - výstava starých tisků SVK PK - Literární toulky Chodskem 9

10 - Národní knihovna v Praze - odborná exkurze po jednotlivých provozech NK - Svět knihy 2010 (mezinárodní knižní veletrh) - Archiv města Plzně -výstava - Národní archiv Praha-Chodovec - Knižní vazba od Váchala k Haňkovi (ZPČ muzeum) - vzdělávací program KMP Bory, Od kamene ke knize - účast na akcích v rámci projektu Březen měsíc čtenářů, např. Noc s Andersenem - Týden knihoven: Kniha mého srdce - celoškolní anketa - Březen měsíc čtenářů: soutěž o nejlepší knihovnici/knihovníka - Čtenářství na naší SOŠ srovnávací anketa - Literární postavy scénky z beletristické literatury spojené se soutěží - Literární texty na stěnách podpora čtenářství - SVK PK - celodenní školení Elektronické a informační zdroje v knihovnách, spojené s praktickými ukázkami - Management v knihovnách beseda s ředitelkou SVK PK dr. Horákovou Podpora multikulturního soužití - návštěva synagogy prohlídka s odborným výkladem - Židovské muzeum v Praze - Muzeum Franze Kafky- významné židovské osobnosti v oblasti literatury v kontextu české kultury - Britská knihovna - Evropský dům Rakouská a Německá knihovna - Americké centrum Plzeň - výstava Nacismus a komunismus - Výstava perzekuce katolické církve - přednáška na téma Multikulturalismus - Památník obětem zla projekce (výchovně-vzdělávací program) Podpora prosociálního chování a cítění - přednáška o dobrovolnictví - beseda o rakovině prsu - exkurze na Sociální odbor MÚ Nýřany - přednáška Poradny pro uprchlíky Diecézní charity Plzeň - přednáška Život cizince v ČR - beseda s vedoucím SSP Plzeň město - Chci být někdo - film a beseda - beseda s vedoucím pečovatelské služby MÚSS Plzeň - exkurze: Azylový dům MáTa - exkurze: Motýl, občanské sdružení Podpora evropské integrace - přednáška na téma Právo EU a ES - návštěva Magistrátu města Plzně oddělení pasů a OP - přednáška na téma Instituce a agentury EU - přednáška na téma Evropská unie a Česká republika - exkurze Historie celnictví - přednáška na téma EU a svět - přednáška na téma Počátky snah o vytvoření jednotné Evropy - Eurocentrum bezplatná přednáška, na níž se studenti seznámili se základními principy fungování Evropské unie 10

11 Podpora výchovy k občanství - beseda a seznámení žáků 1. ročníku s problematikou: a) prevence rizikového chování b) první pomoci, antikoncepce a sex. přenosných chorob c) bezpečnosti - návštěva ministryně spravedlnosti ČR Daniely Kovářové - přednáška na téma Úz. samospráva Bc. JUDr. Václav Valeš, PhD. - přednáška na téma Peníze - přednáška na téma Úz. samospráva JUDr. Helena Lucáková - přednáška - postup uchazeče o práci JUDr. Lucie Baronová - přednáška na téma Exekuční řízení Mgr. D. Procházky - přednáška na téma zbraně a střelivo Bc. K. Jiroušek - výstava Zločin a trest v Plzni a na Plzeňsku - přednáška o práci profesionálního hasiče Daniela Jirouška - přednáška na téma Kanonické právo Bc. JUDr. Václav Valeš, PhD. Podpora výchovy kulturního člověka - Litina 19.stol. (ZPČ muzeum) - Kubismus Galerie 13 Plzeň - Lázeňské sklo (ZPČ muzeum) - návštěva malířského ateliéru (J. Krynická) Plzeň - Betlémská kaple - Národní muzeum Praha - Numismatika Veletržní palác Praha - SOA Plzeň dílny - Zásady plenérové tvorby, Plzeň - Galerie Moderna, Galerie U Betlémské kaple - Dům U Zlatého prstenu Praha - Veletržní palác Praha - návštěva výstavy - SPORT FOTO b) Návštěvy divadelních představení: - Divadlo v Dlouhé, Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách - divadlo Alfa Rozmarné léto - Stavovské divadlo, Revizor - DJKT, Romeo a Julie výběr žáků prvních ročníků - Prokletí básníci SVČ Pallova ul. - Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století - DJKT, Zkrocení zlé ženy c) Účast v projektech: - účast v projektu MF Dnes, Studenti čtou a píší noviny - otištění příspěvku Terezy Semilské (3.B) jako hlavního článku v celostátním vydání MF Dnes - účast na akcích Francouzské aliance - zapojení do projektu Evropský týden IT dovedností IT FITNES TEST žáků - zapojení do soutěže pořádané časopisem Freundschaft - první místo - účast v soutěži O cenu Jana Palacha Proč jste nebo nejste pro jednotnou Evropu ve francouzském jazyce - účast v elektronické konferenci Knihovna - účast v anketním šetření o knihovnickém vzdělávání v ČR 11

12 - účast školy na festivalu Jeden svět, spolupráce s humanitární organizací Člověk v tísni - Dny Evropy, které pořádá informační síť EUROPE DIRECT Plzeň - Simulace jednání Rady Evropské unie příprava a aktivní účast 12 studentů oboru veřejnosprávní činnost d) Spolupráce s partnery: - stacionář Jitřenka - vystoupení pro klienty denního stacionáře s psychickým a tělesným postižení - DD sv. Jiří - vánoční vystoupení - Domov důchodců a Ústav sociální péče v Plzni, návštěva sdružení Rolnička - Úřad práce v Plzni - setkání výchovných poradců (září 2009) - Úřad práce v Rokycanech - Akademie řemesel 2010 v Rokycanech ( ). - SKIP SOŠ prof. Švejcara je členem profesionální organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením projekt Zkusme to - Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené v Plzni - Den otevřených dveří - spolupráce s Fondem ohrožených dětí v Plzni - spolupráce se společností SOS Archa - Středisko výchovné péče v Plzni - návštěva a beseda - Obvodní knihovna Bory akce pro veřejnost Tři roky na III. Poliklinice (viz příloha) 7. Evaluace ŠVP: Ve školním roce 2009/2010 jsme zahájili výuku podle ŠVP Veřejnosprávní činnost v 1.A. Na konci školního roku jsme ji podle harmonogramu autoevaluace (viz ŠVP) vyhodnotili takto: Časová dotace i rozvržení učiva v 1. ročníku je vesměs vyhovující jsou navrhovány pouze drobné změny. Po dohodě v předmětové komisi necháme proběhnout alespoň ještě v jednom dalším školním roce a potom vyhodnotíme (snažíme se minimalizovat subjektivní vlivy, např. úroveň jedné konkrétní třídy apod.). Počty odučených hodin za 1. ročník vytvářejí předpoklad k úspěšnému splnění celkového počtu hodin za celou dobu studia. 8. Doplňková činnost školy: - kurzy pro úředníky veřejné správy vstupní vzdělávání A1 pro úředníky územních samosprávných celků...18 účastníků...2 kurzy 12

13 9. Ekonomická část: A. Přehled o hospodaření k ( v Kč ) a) příjmy 1. celkové příjmy ,- Kč 2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 3. příjmy z hospodářské činnosti ,- Kč 4. ostatní příjmy ,- Kč 1. investiční výdaje celkem ,- Kč 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: ,- Kč náklady na platy pracovníků školy ,- Kč ostatní osobní náklady ,- Kč zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění ,- Kč výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky ,- Kč stipendia 2.000,- Kč ostatní provozní náklady ,- Kč B. Kopie účetních výkazů k u příspěvkových organizací zřízených krajem výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce...viz příloha 13

14 10. Závěr Co nás potěšilo? - návštěva ministryně spravedlnosti na naší škole a její beseda se žáky oboru Veřejnosprávní činnost (viz příloha) - účast v soutěži Tvořivý učitel, kde učitelky naší školy se svými projekty obsadily nezávisle 2. místo i 3. místo v Plzni (viz příloha) - paní učitelka Mgr. B. Novotná se zúčastnila se žáky celorepublikové celoroční soutěže pořádané časopisem Freundschaft a jazykovou školou Schola Comeniana Poznáním k porozumění. Počtem 109 zúčastněných studentů naše škola zvítězila. Paní učitelka získala cenu pro vyučující, 3 studenti byli vylosováni mezi výherci, a škola bude jmenována na stránkách časopisu v zářijovém vydání. (viz příloha) - aktivní spolupráce s AŠSK, pořádání soutěží pro školy na Plzeňsku, studenti SOŠ prof. Švejcara ve šk. roce 2009/2010 dosáhli 1. místa v celkovém hodnocení AŠSK sportovních soutěží mezi středními školami v Plzni (viz příloha) - článek B. Psutkové uveřejněný ve Zpravodaji Svazu knihovníků a informačních pracovníků, který přispěl k prezentaci studijního oboru Knihovnické a informační systémy a služby v rámci odborné veřejnosti (viz příloha) - nově založený bakalářský obor studia knihovnictví při FF ZČU v Plzni, který přímo navazuje na obor vzdělávání na naší škole. - dokončení obnovy posledních kmenových učeben včetně 2 interaktivních tabulí a 4 dataprojektorů - rekonstrukce odborné učebny techniky administrativy, výměna el. psacích strojů za osobní počítače včetně pořízení speciálního softwaru pro výuku psaní na stroji desetiprstovou metodou a výuku písemné a elektronické komunikace - putovní výstava Království bratrů Pavlových nainstalována po Zbiroze, Plzni a Praze na závěr v prostorách školy, ve spolupráci s KCVJŠ Plzeň nabídka možnosti pořádání workshopů k didaktickému využití výstavy pro ZŠ a SŠ - nabídka spolupráce od Cermatu na modifikacích testových sešitů v rámci nové maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, odborné konzultace úprav jednotlivých úloh pro žáky se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením a pro žáky se specifickými poruchami učení a ostatními obtížemi (např. s poruchami autistického spektra) - účast v ověřovacím šetření CERMATu na ověřování některých aspektů nové MZ u žáků se přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky PUP MZ - získání nadačního příspěvku od Nadačního fondu pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (10 tis. Kč) na uspořádání dvou výstav prací žáků školy ve výstavních prostorách Magistrátu Plzeň a ÚMO Plzeň 3 - studenti přispěli Nadaci pro transplantaci kostní dřeně částkou 3490 Kč - třída 2.B, která vyhrála v soutěži o nejlepší školní docházku Kč, věnovala celou svou výhru téže nadaci. (viz příloha) - studenti věnovali Kč ZOO Plzeň na adopci rysa kanadského Co se nepodařilo? - školní rok 2009/2010 byl ovlivněn - vzhledem k finanční situaci - zhoršenou možností pořádání akcí a odborných exkurzí, neúčastí na každoroční celostátní odborné konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním věku, zrušením plánované exkurze do Berlína, zrušením prohlídky Poslanecké sněmovny a Senátu a dalších akcí 14

15 - byla připravena investiční akce oprava sociálních zařízení pro dívky včetně projektové dokumentace, realizace akce byla pozastavena z důvodu neposkytnutí již schválených finančních prostředků Datum zpracování zprávy: 29.září 2010 Datum projednání na Pedagogické radě: 29. září 2010 Datum projednání na Radě školy: 7. října 2010 Mgr. Hana Hesová ředitelka školy 15

Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1

Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Motto: Zajímám se o svoji budoucnost, neboť v ní hodlám strávit zbytek svého života.

Více

Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1

Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Motto: Lhář musí mít dobrou paměť Quintilianus Výroční zpráva o činnosti školy ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

o činnosti Základní školy v Přešticích ve školním roce 2001/2002

o činnosti Základní školy v Přešticích ve školním roce 2001/2002 o činnosti Základní školy v Přešticích ve školním roce 2001/2002 Obsah 1 Charakteristika školy 3 1.1 Údaje o škole 3 1.2 ředitel: 3 1.3 Poslední zařazení do sítě škol: 3 1.4 Seznam odloučených pracovišť

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více