NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)"

Transkript

1 NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) Primární prevence PHÉNIX 1

2 Obsah NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED)... 3 STĚŽEJNÍ INFORMACE O PROJEKTU PRIMÁRNÍ PREVENCE PHÉNIX... 4 BUĎ OPATRNÝ... 6 MÁM SE RÁD... 7 SAMOTA BOLÍ... 8 ŽIVOT S PANÍ CIGARETOU... 9 JEDNA SKLENKA NEUBLÍŽÍ OPRAVDU? ASERTIVITA PRO PRVNÍ STUPEŇ NA JEDNÉ LODI TOLERANCE VE TŘÍDĚ BEZPEČNĚ PO VLNÁCH I PO DRÁTĚ TŘÍDA PLNÁ POHODY KUŘÁKOVA PLÍCE ŠKÁDLENÍ NEBO ŠIKANA NETOLISMUS- PLAVU, ALE NETOPÍM SE ASERTIVITA PRO DRUHÝ STUPEŇ MEZILIDSKÁ TOLERANCE NEZAVÍREJME OČI - ŠIKANA CHRAŇ SI ZDRAVÍ ANEB MODERNÍ JE NEKOUŘIT NAD PROPASTÍ ANEB MY A ALKOHOL NETOLISMUS- VISÍM VE VIRTUÁLU SEKTY- NE KAŽDÉ SVĚTLO HŘEJE KYBERŠIKANA A JINÉ NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍHO SVĚTA PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY SEX FAKTOR PANÍ TRÁVA VŠUDE S NÁMA DOHLÉDNI AŽ NA DNO DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ INTERVENČNÍ PROGRAM PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY OSLOVIL VÁS NĚKTERÝ PROGRAM Z NAŠÍ NABÍDKY?

3 NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED) Škola Program Vyuč. hodin Ročník ZŠ Buď opatrný ZŠ Mám se rád ZŠ Samota bolí ZŠ Život s paní cigaretou ZŠ Jedna sklenka neublíží - opravdu? ZŠ Asertivita pro první stupeň ZŠ Na jedné lodi - tolerance ve třídě ZŠ Bezpečně po vlnách i po drátě ZŠ Třída plná pohody ZŠ Kuřákova plíce ZŠ Škádlení nebo šikana? ZŠ Netolismus - plavu, ale netopím se ZŠ Asertivita pro druhý stupeň ZŠ Mezilidská tolerance ZŠ Nezavírejme oči - šikana ZŠ Chraň si zdraví aneb moderní je nekouřit! ZŠ Nad propastí aneb my a alkohol ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Netolismus - visím ve virtuálu ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Sekty - ne každé světlo hřeje ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Poruchy příjmu potravy ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Sex faktor ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Paní Tráva všude s náma ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Dohlédni až na dno - drogy v našem životě ZŠ, SŠ, SOŠ Intervenční program pro třídní kolektivy min 4x

4 STĚŽEJNÍ INFORMACE O PROJEKTU PRIMÁRNÍ PREVENCE PHÉNIX Poskytovatel Název organizace: o.s. Portus Prachatice Adresa: Vodňanská 7, Prachatice IČO: Název projektu: Primární prevence Phénix Kontaktní osoba: Tel Web: Zařízení primární prevence PHÉNIX funguje pro Vás a Vaše žáky již od roku Roku 2007 byl jako první projekt zřizovaný nestátní neziskovou organizací v jižních Čechách oceněn pro své profesionální služby Certifikátem odborné způsobilosti pro poskytování specifické primární prevence v rámci školní docházky a v roce 2011 jej znovu úspěšně obhájil. Ve školním roce 2012/2013 poskytl své služby 19-ti školám, prošel 122 tříd a oslovil 3464 žáků a studentů různého věku. V této důležité činnosti chceme pokračovat, a proto Vás prostřednictvím této nabídky vyzýváme a těšíme se na další spolupráci! Program je dostupný bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. O co se snažíme? Snažíme se prostřednictvím interaktivních besed snížit výskyt rizikového chování u populace žáků ve školských zařízeních. 4

5 O koho nám jde především? (osoby ve formativním věku, u kterých chceme předejít uživatelskému chování) žáci základních škol studenti středních škol skupiny se zvýšenými riziky sociálními a zdravotními, ale drogy ještě neužívající začínající, respektive experimentující uživatelé S kým budeme dále rádi spolupracovat? (má velký a přímý vliv na cílovou primární skupinu či populaci) V případě zájmu realizujeme tzv. semináře na klíč, které jsou koncipovány přímo dle zájmu dané skupiny. Rodiče např. na rodičovských schůzkách formou uceleného informačního bloku na dané, délku stanoví škola Pedagogové např. metodici prevence nabídka pravidelného setkávání v mimoškolním prostředí, jehož cílem je hlubší spolupráce na poli prevence a vhled do problematiky Ostatní pro děti a mládež významní intermediátoři, kteří jsou s nimi v pravidelném kontaktu (trenéři, vedoucí zájmových kroužků, policisté, sociální pracovníci, apod.) Nabízená ta pro dospělé: Rychlý rozvoj sexuality dětí co s tím? Drogy a naše děti Bezpečné užívání Internetu Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa Rizika informačních technologií Kromě interaktivních besed poskytujeme i internetové poradenství, které je přístupné komukoli, kdo projeví zájem nebo potřebu o radu. Kontakt na nás, který předáváme žákům na konci každé besedy, je nebo 5

6 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY BUĎ OPATRNÝ třída Tato beseda se zaměřuje na sebepoznávání a vnímání vlastního Já versus okolí Cílem je odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě, i když se z počátku může zdát, že je vše v pořádku a nacvičit si správnou reakci k jejímu řešení. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Techniky a modelové situace Nebezpečné situace, koláž Co jsem zažil já - diskuze Aktivačně motivační technika Práce s pomůckami a jednoduchým obrázkovým dotazníkem Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů V průběhu besedy bude s žáky sestaven a nakreslen přehled možných nebezpečí, se kterými se mohou setkat. Ten si mohou následně vyvěsit ve třídě. Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, případné vyhodnocení dotazníků 6

7 MÁM SE RÁD třída Předpokladem spokojenosti, zdravého sebevědomí a sebeúcty každého z nás je poznání a pozitivní ocenění sebe samého. Tato beseda se zaměřuje na sebepoznávání a vnímání vlastního já versus okolí. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Technika Řeč těla a kontakt s ostatními Umění pochválit sebe a druhého, ocenění pozitivní vlastnosti Techniky zaměřené na zdravé sebehodnocení Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů V průběhu besedy bude s žáky sepsán seznam jejich dobrých vlastností, kterých si na sobě cení, ten si mohou následně vyvěsit ve třídě. Tento seznam bude představovat stěnu chvály žáků, která by měla pozitivně působit na jejich hodnocení sebe i druhých Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 7

8 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍPRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY SAMOTA BOLÍ třída Program je zaměřen na problematiku vyčleňování ze skupiny. U žáků se snaží hravou formou rozvíjet zdravé sociální jednání ve společnosti Pozitivně ovlivňuje vztahy v kolektivu, posiluje sebedůvěru a kladné vlastnosti Během celé besedy se žáci učí vyjadřovat své názory a naslouchat druhým Skupinová práce, hraní rolí formou loutkového divadla, aktivačně-motivační hry, brainstorming Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační technika na posílení pozice v kolektivu Stěžejní technika příběh delfínka Lumba a ovečky Bambulky (prostřednictvím loutkových postaviček poukázat na různé formy postojů a sociálních vazeb) Aktivačně-motivační techniky na posílení zdravého sebehodnocení Závěrem kresba zvířátka za účelem sebehodnocení postavení žáka Výstupem této besedy je právě kresba postavičky, která by měla poodhalit to, jak žák sám sebe a své postavení ve společnosti vnímá a hodnotí Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 8

9 ŽIVOT S PANÍ CIGARETOU třída Program je zaměřen na problematiku kouření. Žákům jsou hravou formou přiblížena zdravotní rizika kouření a dán návod jak cigaretu asertivně odmítnout v případě nabídky, aniž by došlo ke konfliktu. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut). Hledání rozdílu mezi kuřákem a nekuřákem, důraz kladen na zdravotní stránku. Aktivačně motivační technika Praktická cvičení - Jak říct ne při nabídce cigarety? Obrázková prezentace Dotazník Prostor pro dotazy žáků Přehled dopadů kouření na zdraví, který v průběhu besedy bude vypracován žáky za pomoci lektorů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 9

10 JEDNA SKLENKA NEUBLÍŽÍ OPRAVDU? třída Beseda je zaměřena na zdravotní rizika a problematické situace vznikající při užívání alkoholu. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií, modelové situace (nácvik odmítání) Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Nástin základních pojmů, nácvik odmítání nabídky alkoholu Interaktivní technika (s cílem uvědomění si následků užívání alkoholu) Prostor pro dotazy žáků a vyplnění dotazníku Kde hledat pomoc, když nás trápí - alkohol Předání kontaktů a uvedení možností, kam se obrátit pro pomoc a radu Výstup Přehled dopadů alkoholu na zdraví a životní situaci, který v průběhu besedy bude vypracován žáky za pomoci lektorů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 10

11 ASERTIVITA PRO PRVNÍ STUPEŇ třída Tento program je zaměřen na asertivní dovednosti, zejména umění odmítnout, což by mělo mít v dnešní době plné nástrah nacvičené a bezpečně osvojené každé dítě. Hlavním cílem je, aby děti i v reálném životě úspěšně zvládly konfrontaci s obtěžováním nebo ohrožením. Skupinová a individuální práce, procvičovací aktivity v podobě modelových situací a základů asertivity, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační techniky Procvičovací aktivity a modelové situace Základy asertivity a následné modelové situace Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 11

12 NA JEDNÉ LODI TOLERANCE VE TŘÍDĚ třída Důraz na posílení vztahů ve třídě, rovnocenné začlenění jednotlivce do kolektivu, neodsuzování, neposuzování jednotlivce. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Technika Všichni jsme tu správně Technika sametové křeslo (cílem je podpořit oslabeného jednotlivce v kolektivu) Kde hledat pomoc, když se nedaří Prostor pro dotazy žáků, případné vyplnění dotazníků u vyšších tříd Soubor sebezkušenostních poznatků ohledně rovnocenného přijetí každého z nás Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 12

13 BEZPEČNĚ PO VLNÁCH I PO DRÁTĚ třída Beseda má za cíl eliminovat mnohá nebezpečí spojená s užíváním Internetu a obecně komunikačních technologií. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorná prezentace virtuálního setkání na Internetu!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny 3 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Základní pojmy z kybersvěta, práce s pomůckami, kde hledat pomoc Hlavní technika prezentace - Víš, kdo je na druhé straně? (Cílem je prakticky poukázat na rizika sociálních sítí a komunikačních kanálů. Též se probírají formy pomoci a řešení problémů z oblasti kybersvěta.) Prostor pro dotazy žáků, vyplnění dotazníků Přehled negativních dopadů informačních technologií na život a skupiny Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 13

14 TŘÍDA PLNÁ POHODY třída Program je zaměřen na zvládání agrese, možnosti řešení konfliktů asertivním způsobem, důvěru a šlechetnost Cílem programu je utužování vztahů ve třídě, bližší vzájemné poznání a celkové posílení skupiny Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Praktické cvičení Jak zvládnout hádku (nácvik asertivního jednání) Technika- Slyšíte se? Závěrem technika Sluníčko, při které žáci vyjádří svá přání pro třídu jako celek (pozitivní přístup) a vyplnění dotazníků K pozitivnímu naladění třídy slouží jako výstup Sluníčko, které odhalí přání žáků. Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 14

15 KUŘÁKOVA PLÍCE třída Program věnující se problematice nikotinismu (vždy upraven dle věku žáků) Cílem je přiblížit dětem nebezpečnou realitu, která je spjata s kouřením Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Stěžejní technika Cigareta a její obsah Soutěž Uzdrav svého kuřáka Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací, přehled množiny žáků, kteří přicházejí do styku s cigaretami Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 15

16 ŠKÁDLENÍ NEBO ŠIKANA třída V této besedě se žáci dozvědí základní informace o projevech násilí a agrese mezi vrstevníky. Mají si uvědomit rozdíl mezi škádlením a šikanou, který je zřejmý. Nalézají s pomocí lektora nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Kdo jsou aktéři šikany, jak je poznám Stěžejní technika Odmítnutý Technika ANO X NE Modelové situace a možnosti kde hledat pomoc Prostor pro dotazy žáků a předání kontaktů, dotazník Písemný anonymní dotazník Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 16

17 NETOLISMUS- PLAVU, ALE NETOPÍM SE třída Tento program je zaměřen na předcházení závislostního chování na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří, za určitých podmínek jejich zneužívání zejména, počítačové hry, mobilní telefony, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj. Toto je v současné době významně aktuální a celkově podceněné, program si tedy dává za cíl vynést některé problematické momenty do povědomí žáků i pedagogů. Skupinová a individuální práce, informační bloky, procvičovací aktivity v podobě modelových situací, práce s videem, aktivačně-motivační hry, diskuze!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační techniky Informační bloky Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů Dotazník 17

18 ASERTIVITA PRO DRUHÝ STUPEŇ třída Tento program je zaměřen na asertivní dovednosti. V případě druhého stupně ZŠ směřuje program k asertivním dovednostem ve vztahu k omamným látkám a jako předcházení jiného závislostního chování, dále ve vztazích, ve chvíli ohrožení atd. Skupinová a individuální práce, procvičovací aktivity v podobě modelových situací a základů asertivity, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační techniky Procvičovací aktivity a modelové situace Základy asertivity a následné modelové situace Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 18

19 MEZILIDSKÁ TOLERANCE Třída Tento program je zaměřen na problematiku nepřijetí všeho co je cizí a jiné. Např. etnocentrického vnímání, se nikdy nemůžeme plně zbavit, nikdy plně "nevystoupíme" z vlastní kultury. Avšak jsou určité hranice, související se základní lidskou důstojností a právem na odlišnost. Proto je nutno jistou míru tolerance kultivovat v každém z nás. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, práce s textem, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Nastavení základních pojmů a aktivačně motivační technika Technika První dojem ( sebezkušenostní technika) Technika Diskriminovaný (zacíleno na uvědomění si svých postojů, posuzování a odsuzování) Závěr, prostor pro diskuzi se žáky, vyplnění dotazníků, předání kontaktů Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací, ale též na zjištění postojů žáků v dané problematice Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 19

20 NEZAVÍREJME OČI - ŠIKANA třída V této besedě se žáci dozvědí základní informace o projevech násilí a agrese mezi vrstevníky. Mají si uvědomit rozdíl mezi škádlením a šikanou a následné popsání šikany. Nalézají s pomocí lektora nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Stěžejní technika Odmítnutý, či obměna v případě, že žáci již besedu na toto měli Hierarchie aneb kde jsem já a jak se cítím v našem kolektivu (popřípadě v jiné skupině) Diskuze na šikana a kde hledat pomoc Blok asertivity modelové situace Aktivačně motivační technika Technika Síla svědků Prostor pro dotazy žáků a předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 20

21 CHRAŇ SI ZDRAVÍ ANEB MODERNÍ JE NEKOUŘIT třída Program navazuje na besedu KUŘÁKOVA PLÍCE, kterou oživuje společně s žáky již získané znalosti. Zároveň jsou tyto informace dále rozšiřovány a to v takovém rozsahu, který je pro daný věk adekvátní. Doporučujeme zvláště u tříd, které neprošly předchozími programy prevence ke kouření. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, techniky umožňující náhled!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: ( dvě vyučovací hodiny - 3 x 45 minut ). Videa Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu Prostor pro dotazy žáků. Písemný anonymní dotazník pro zjištění postavení žáků k dané problematice, zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů. 21

22 NAD PROPASTÍ ANEB MY A ALKOHOL třída Beseda je zaměřena na zdravotní rizika a problematické situace vznikající při užívání alkoholu. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotek Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Co víš o alkoholu? (pojmy k tu) Hlavní technika Alkoholik (poukazuje na dopady užívání alkoholu) Reálný příběh První pomoc při otravě alkoholem Prostor pro dotazy žáků Předání kontaktů a uvedení možností, kam se obrátit pro pomoc a radu, vyplnění dotazníku Výstup Přehled dopadů alkoholu na zdraví a životní situaci, který v průběhu besedy bude vypracován žáky za pomoci lektorů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníku 22

23 NETOLISMUS- VISÍM VE VIRTUÁLU třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Tento program je zaměřen na předcházení závislostního chování na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří, za určitých podmínek jejich zneužívání zejména, počítačové hry, mobilní telefony, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj. U starších žáků je rozšířeno o další okruhy, např. závislost na kybersexu, závislost na Facebooku atd. Celkově je netolismus velmi aktuálním a obecně málo řešeným problémem, proto je cílem programu toto více rozvířit a začít o něm hovořit. Skupinová a individuální práce, informační bloky, procvičovací aktivity v podobě modelových situací, práce s videem, aktivačně-motivační hry, diskuze!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Informační bloky, prokládané aktivačně-motivačnmi technikami Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, dotazník 23

24 SEKTY- NE KAŽDÉ SVĚTLO HŘEJE třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Program je zaměřen na uvědomění si nebezpečí sekt. Včasná osvěta může mít významný přesah, neboť praktiky sekt jsou mnohdy velmi propracované a člověk musí být včas se znaky manipulace a základními praktikami těch sekt, které označujeme za nebezpečné, obeznámen. Skupinová a individuální práce, informační bloky, procvičovací aktivity v podobě modelových situací, práce s videem, aktivačně-motivační hry, diskuze!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Informační bloky, prokládané aktivačně- motivačnmi technikami Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu, čeho si všímat, jak se bránit Diskuze, předání kontaktů, závěr Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, dotazník 24

25 KYBERŠIKANA A JINÉ NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍHO SVĚTA třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Beseda o aktuálních trendech v oblasti zneužívání informačních technologií především cybergrooming, kyberšikana a rizika sociálních sítí. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorná prezentace fungování sociálních sítí a komunikačních kanálů!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Hlavní technika upravená pro vyšší ročníky - prezentace Víš, kdo je na druhé straně? Zásady bezpečného užití internetu, vyplnění dotazníku Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů a uvedení možností kde hledat pomoc či radu Přehled negativních dopadů informačních technologií na život jednotlivce z pohledu skryté identity osoby na druhé straně Písemný anonymní dotazník pro zjištění postavení žáků k dané problematice Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 25

26 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY třída ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Tato beseda je zaměřena na uvědomění si rizik souvisejících s poruchami příjmu potravy, která se v naší moderní době objevují v různých podobách stále častěji a týkají se nás všech. Osobní hodnoty jsou mnohdy zaměřené na úspěch, výkon, sebeovládání a stylem je charakteristická péče o vzhled a štíhlost, která je spojena s mládím, aktivitou a úspěšností. Co na nás číhá za propast, pokud sejdeme ze zlaté střední cesty a necháme se nachytat ideálem krásy, tak jak nám ho podsouvají nejen média? Skupinová a individuální práce, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií a videa Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut). Přiblížení dané problematiky na reálném životním příběhu Aktivačně motivační techniky, diskuze nad fotkami Technika Jak to vlastně vzniklo? (odhalení příčin vzniku dané problematiky) Technika Pozor! (charakteristika varovných signálů) Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník pro zjištění postavení žáků k dané problematice Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 26

27 SEX FAKTOR třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Hlavním cílem tohoto bloku je upozornit mládež experimentující s prvotními sexuálními zážitky na možná rizika sexu, hlavně na rizika nákaz pohlavně přenosných chorob, ale zároveň jim pomoci získat praktické informace o sexu jako takovém. Skupinová práce, aktivačně-motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Stěžejní technika Kufr (osvětlení pojmů týkajících se oblasti sexu) Praktické cvičení - správné a bezpečné navlékání kondomu, ukázka jiných antikoncepcí Pohlavně přenosné nemoci Prostor na dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 27

28 PANÍ TRÁVA VŠUDE S NÁMA třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU V dnešní hektické a pro mladé lidi velmi nečitelné době (zdůrazňovaná práva, nezřetelně definované hranice, morální rozpory norem) je marihuana velmi častým a neméně dostupným prostředkem k oproštění se od běžného životního standardu a zároveň možností být jednoduše in. Cílem celého bloku je seznámit žáky s reálnými následky užívání marihuany. Interaktivní techniky, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně-motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Technika- Vše o marihuaně (vedeno nenávodně) a technika Koridor - aneb vyber si sám Co vše za to člověk zaplatí (právní, zdravotní, sociální aspekty) Divadelní etuda Soud ( se týká bezpečnosti drogy) Blok asertivity, diskuze, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 28

29 DOHLÉDNI AŽ NA DNO DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ třída ZŠ SŠ, SOŠ A SOU Ačkoli je již v dnešní době počet narkomanů stabilizován a drogová problematika není hlavním tem na pořadu dne, stále se setkáváme se smutnými případy žáků a studentů, kteří si dokáží zničit celý život několika málo měsíci, kdy sklouznou k drogám. Z toho důvodu neustále apelujeme na systematickou prevenci a snažíme se informovat žáky o drogách a tom, co je v tomto ráji čeká. Interaktivní techniky, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně-motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Vše k drogám- skupinová práce, práce s obrázkovým materiálem Sebezkušenostní technika- Kariéra toxikomana a minietudy k jednotlivých drogám Právní aspekty, zdravotní a sociální rizika, ukázky napodobenin drog Diskuze, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 29

30 INTERVENČNÍ PROGRAM PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Třídní kolektivy vykazující znaky rizikového chování Jedná se o besedu, která monitoruje stav rizikového chování v kolektivu (nejčastěji se jedná o šikanu). Zakázka má vždy individuální charakter a efektivní dopad celého programu je podmíněn aktivní spoluprací ze strany školy podpora vedení a v případě potřeby rodičů. Diagnostika, skupinové techniky, sebezkušenostní techniky, dotazníky, aktivačně motivační techniky, diskuze, hry a techniky zaměřené na tmelení kolektivu aj. Rozsah programu: 8 hodin v různě dlouhých blocích (!!! cena se liší od běžných besed) Sociometrie pro zjištění vztahů v kolektivu Intervenční práce s kolektivem, dle jeho potřeb Podmínky programu: Absolutní spolupráce ze strany školy a především třídního učitele Aktivní zapojení třídního učitele do programu TU vždy přítomen na celém programu, drží se nutných instrukcí lektorů, pravidelné konzultace s lektory před a po programu atd. - sepsána dohoda s TU, kde se zavazuje dodržet všechny podrobně stanovené podmínky 30

31 OSLOVIL VÁS NĚKTERÝ PROGRAM Z NAŠÍ NABÍDKY? Stručný návod jak Vámi zvolenou besedu objednat: - objednání programu zaslání em: - zaslání vstupního dotazníku Phénixem vyplnění zájemcem o program (nejlépe třídním učitelem) a zpětné zaslání (možno využít i jeho elektronickou formu) zhodnocení získaných informací Phénixem společné zvolení nejvhodnějších besed - uzavření písemné dohody před začátkem programu - beseda je realizována ve školní třídě k dispozici tabule, prostor pro vytvoření komunitního kruhu (u kyberšikany nutno zajistit další technické zázemí) - besed se smí účastnit max žáků, min. 10 (v případě malotřídních škol individuální domluva) - program je realizován vždy jen pro 1 třídu, v případě malotřídních škol respektujeme rozdělení dětí do tříd dle běžné výuky - od školního roku 2014 je cena běžných besed 300,- Kč za vyučovací hodinu - vzhledem k náročnosti, nutnosti individuální přípravy, rozsáhlejší spolupráci se školou a třídním učitelem, zpracování diagnostiky a odbornému rozsahu, se u intervenčního programu cena pohybuje mezi ,- Kč za celý program - po besedě je lektory vypracován pro školu rámcový výstup a jsou zpracovány dotazníky (tam, kde byly v hodinách použity)...více informací naleznete ve smlouvě, která je ke stažení zde: TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!!! 31

Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov Elio, o.s. Dražejov 17, Strakonice Tel.: 733 525 243 Email: info@elio.cz kontaktní osoba pro Jižní Čechy Bc. Magda Nováčková Programy primární prevence Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA PROGRAMU. kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PROGRAMU kariérní poradenství EDITOŘI: Lada Šuláková Daniel Hůle AUTORSKÝ KOLEKTIV: Romana Bartůňková Simona Benešová Barbara

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více