NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)"

Transkript

1 NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) Primární prevence PHÉNIX 1

2 Obsah NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED)... 3 STĚŽEJNÍ INFORMACE O PROJEKTU PRIMÁRNÍ PREVENCE PHÉNIX... 4 BUĎ OPATRNÝ... 6 MÁM SE RÁD... 7 SAMOTA BOLÍ... 8 ŽIVOT S PANÍ CIGARETOU... 9 JEDNA SKLENKA NEUBLÍŽÍ OPRAVDU? ASERTIVITA PRO PRVNÍ STUPEŇ NA JEDNÉ LODI TOLERANCE VE TŘÍDĚ BEZPEČNĚ PO VLNÁCH I PO DRÁTĚ TŘÍDA PLNÁ POHODY KUŘÁKOVA PLÍCE ŠKÁDLENÍ NEBO ŠIKANA NETOLISMUS- PLAVU, ALE NETOPÍM SE ASERTIVITA PRO DRUHÝ STUPEŇ MEZILIDSKÁ TOLERANCE NEZAVÍREJME OČI - ŠIKANA CHRAŇ SI ZDRAVÍ ANEB MODERNÍ JE NEKOUŘIT NAD PROPASTÍ ANEB MY A ALKOHOL NETOLISMUS- VISÍM VE VIRTUÁLU SEKTY- NE KAŽDÉ SVĚTLO HŘEJE KYBERŠIKANA A JINÉ NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍHO SVĚTA PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY SEX FAKTOR PANÍ TRÁVA VŠUDE S NÁMA DOHLÉDNI AŽ NA DNO DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ INTERVENČNÍ PROGRAM PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY OSLOVIL VÁS NĚKTERÝ PROGRAM Z NAŠÍ NABÍDKY?

3 NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED) Škola Program Vyuč. hodin Ročník ZŠ Buď opatrný ZŠ Mám se rád ZŠ Samota bolí ZŠ Život s paní cigaretou ZŠ Jedna sklenka neublíží - opravdu? ZŠ Asertivita pro první stupeň ZŠ Na jedné lodi - tolerance ve třídě ZŠ Bezpečně po vlnách i po drátě ZŠ Třída plná pohody ZŠ Kuřákova plíce ZŠ Škádlení nebo šikana? ZŠ Netolismus - plavu, ale netopím se ZŠ Asertivita pro druhý stupeň ZŠ Mezilidská tolerance ZŠ Nezavírejme oči - šikana ZŠ Chraň si zdraví aneb moderní je nekouřit! ZŠ Nad propastí aneb my a alkohol ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Netolismus - visím ve virtuálu ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Sekty - ne každé světlo hřeje ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Poruchy příjmu potravy ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Sex faktor ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Paní Tráva všude s náma ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Dohlédni až na dno - drogy v našem životě ZŠ, SŠ, SOŠ Intervenční program pro třídní kolektivy min 4x

4 STĚŽEJNÍ INFORMACE O PROJEKTU PRIMÁRNÍ PREVENCE PHÉNIX Poskytovatel Název organizace: o.s. Portus Prachatice Adresa: Vodňanská 7, Prachatice IČO: Název projektu: Primární prevence Phénix Kontaktní osoba: Tel Web: Zařízení primární prevence PHÉNIX funguje pro Vás a Vaše žáky již od roku Roku 2007 byl jako první projekt zřizovaný nestátní neziskovou organizací v jižních Čechách oceněn pro své profesionální služby Certifikátem odborné způsobilosti pro poskytování specifické primární prevence v rámci školní docházky a v roce 2011 jej znovu úspěšně obhájil. Ve školním roce 2012/2013 poskytl své služby 19-ti školám, prošel 122 tříd a oslovil 3464 žáků a studentů různého věku. V této důležité činnosti chceme pokračovat, a proto Vás prostřednictvím této nabídky vyzýváme a těšíme se na další spolupráci! Program je dostupný bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. O co se snažíme? Snažíme se prostřednictvím interaktivních besed snížit výskyt rizikového chování u populace žáků ve školských zařízeních. 4

5 O koho nám jde především? (osoby ve formativním věku, u kterých chceme předejít uživatelskému chování) žáci základních škol studenti středních škol skupiny se zvýšenými riziky sociálními a zdravotními, ale drogy ještě neužívající začínající, respektive experimentující uživatelé S kým budeme dále rádi spolupracovat? (má velký a přímý vliv na cílovou primární skupinu či populaci) V případě zájmu realizujeme tzv. semináře na klíč, které jsou koncipovány přímo dle zájmu dané skupiny. Rodiče např. na rodičovských schůzkách formou uceleného informačního bloku na dané, délku stanoví škola Pedagogové např. metodici prevence nabídka pravidelného setkávání v mimoškolním prostředí, jehož cílem je hlubší spolupráce na poli prevence a vhled do problematiky Ostatní pro děti a mládež významní intermediátoři, kteří jsou s nimi v pravidelném kontaktu (trenéři, vedoucí zájmových kroužků, policisté, sociální pracovníci, apod.) Nabízená ta pro dospělé: Rychlý rozvoj sexuality dětí co s tím? Drogy a naše děti Bezpečné užívání Internetu Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa Rizika informačních technologií Kromě interaktivních besed poskytujeme i internetové poradenství, které je přístupné komukoli, kdo projeví zájem nebo potřebu o radu. Kontakt na nás, který předáváme žákům na konci každé besedy, je nebo 5

6 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY BUĎ OPATRNÝ třída Tato beseda se zaměřuje na sebepoznávání a vnímání vlastního Já versus okolí Cílem je odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě, i když se z počátku může zdát, že je vše v pořádku a nacvičit si správnou reakci k jejímu řešení. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Techniky a modelové situace Nebezpečné situace, koláž Co jsem zažil já - diskuze Aktivačně motivační technika Práce s pomůckami a jednoduchým obrázkovým dotazníkem Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů V průběhu besedy bude s žáky sestaven a nakreslen přehled možných nebezpečí, se kterými se mohou setkat. Ten si mohou následně vyvěsit ve třídě. Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, případné vyhodnocení dotazníků 6

7 MÁM SE RÁD třída Předpokladem spokojenosti, zdravého sebevědomí a sebeúcty každého z nás je poznání a pozitivní ocenění sebe samého. Tato beseda se zaměřuje na sebepoznávání a vnímání vlastního já versus okolí. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Technika Řeč těla a kontakt s ostatními Umění pochválit sebe a druhého, ocenění pozitivní vlastnosti Techniky zaměřené na zdravé sebehodnocení Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů V průběhu besedy bude s žáky sepsán seznam jejich dobrých vlastností, kterých si na sobě cení, ten si mohou následně vyvěsit ve třídě. Tento seznam bude představovat stěnu chvály žáků, která by měla pozitivně působit na jejich hodnocení sebe i druhých Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 7

8 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍPRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY SAMOTA BOLÍ třída Program je zaměřen na problematiku vyčleňování ze skupiny. U žáků se snaží hravou formou rozvíjet zdravé sociální jednání ve společnosti Pozitivně ovlivňuje vztahy v kolektivu, posiluje sebedůvěru a kladné vlastnosti Během celé besedy se žáci učí vyjadřovat své názory a naslouchat druhým Skupinová práce, hraní rolí formou loutkového divadla, aktivačně-motivační hry, brainstorming Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační technika na posílení pozice v kolektivu Stěžejní technika příběh delfínka Lumba a ovečky Bambulky (prostřednictvím loutkových postaviček poukázat na různé formy postojů a sociálních vazeb) Aktivačně-motivační techniky na posílení zdravého sebehodnocení Závěrem kresba zvířátka za účelem sebehodnocení postavení žáka Výstupem této besedy je právě kresba postavičky, která by měla poodhalit to, jak žák sám sebe a své postavení ve společnosti vnímá a hodnotí Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 8

9 ŽIVOT S PANÍ CIGARETOU třída Program je zaměřen na problematiku kouření. Žákům jsou hravou formou přiblížena zdravotní rizika kouření a dán návod jak cigaretu asertivně odmítnout v případě nabídky, aniž by došlo ke konfliktu. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut). Hledání rozdílu mezi kuřákem a nekuřákem, důraz kladen na zdravotní stránku. Aktivačně motivační technika Praktická cvičení - Jak říct ne při nabídce cigarety? Obrázková prezentace Dotazník Prostor pro dotazy žáků Přehled dopadů kouření na zdraví, který v průběhu besedy bude vypracován žáky za pomoci lektorů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 9

10 JEDNA SKLENKA NEUBLÍŽÍ OPRAVDU? třída Beseda je zaměřena na zdravotní rizika a problematické situace vznikající při užívání alkoholu. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií, modelové situace (nácvik odmítání) Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Nástin základních pojmů, nácvik odmítání nabídky alkoholu Interaktivní technika (s cílem uvědomění si následků užívání alkoholu) Prostor pro dotazy žáků a vyplnění dotazníku Kde hledat pomoc, když nás trápí - alkohol Předání kontaktů a uvedení možností, kam se obrátit pro pomoc a radu Výstup Přehled dopadů alkoholu na zdraví a životní situaci, který v průběhu besedy bude vypracován žáky za pomoci lektorů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 10

11 ASERTIVITA PRO PRVNÍ STUPEŇ třída Tento program je zaměřen na asertivní dovednosti, zejména umění odmítnout, což by mělo mít v dnešní době plné nástrah nacvičené a bezpečně osvojené každé dítě. Hlavním cílem je, aby děti i v reálném životě úspěšně zvládly konfrontaci s obtěžováním nebo ohrožením. Skupinová a individuální práce, procvičovací aktivity v podobě modelových situací a základů asertivity, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační techniky Procvičovací aktivity a modelové situace Základy asertivity a následné modelové situace Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 11

12 NA JEDNÉ LODI TOLERANCE VE TŘÍDĚ třída Důraz na posílení vztahů ve třídě, rovnocenné začlenění jednotlivce do kolektivu, neodsuzování, neposuzování jednotlivce. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Technika Všichni jsme tu správně Technika sametové křeslo (cílem je podpořit oslabeného jednotlivce v kolektivu) Kde hledat pomoc, když se nedaří Prostor pro dotazy žáků, případné vyplnění dotazníků u vyšších tříd Soubor sebezkušenostních poznatků ohledně rovnocenného přijetí každého z nás Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 12

13 BEZPEČNĚ PO VLNÁCH I PO DRÁTĚ třída Beseda má za cíl eliminovat mnohá nebezpečí spojená s užíváním Internetu a obecně komunikačních technologií. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorná prezentace virtuálního setkání na Internetu!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny 3 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Základní pojmy z kybersvěta, práce s pomůckami, kde hledat pomoc Hlavní technika prezentace - Víš, kdo je na druhé straně? (Cílem je prakticky poukázat na rizika sociálních sítí a komunikačních kanálů. Též se probírají formy pomoci a řešení problémů z oblasti kybersvěta.) Prostor pro dotazy žáků, vyplnění dotazníků Přehled negativních dopadů informačních technologií na život a skupiny Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 13

14 TŘÍDA PLNÁ POHODY třída Program je zaměřen na zvládání agrese, možnosti řešení konfliktů asertivním způsobem, důvěru a šlechetnost Cílem programu je utužování vztahů ve třídě, bližší vzájemné poznání a celkové posílení skupiny Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Praktické cvičení Jak zvládnout hádku (nácvik asertivního jednání) Technika- Slyšíte se? Závěrem technika Sluníčko, při které žáci vyjádří svá přání pro třídu jako celek (pozitivní přístup) a vyplnění dotazníků K pozitivnímu naladění třídy slouží jako výstup Sluníčko, které odhalí přání žáků. Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 14

15 KUŘÁKOVA PLÍCE třída Program věnující se problematice nikotinismu (vždy upraven dle věku žáků) Cílem je přiblížit dětem nebezpečnou realitu, která je spjata s kouřením Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Stěžejní technika Cigareta a její obsah Soutěž Uzdrav svého kuřáka Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací, přehled množiny žáků, kteří přicházejí do styku s cigaretami Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 15

16 ŠKÁDLENÍ NEBO ŠIKANA třída V této besedě se žáci dozvědí základní informace o projevech násilí a agrese mezi vrstevníky. Mají si uvědomit rozdíl mezi škádlením a šikanou, který je zřejmý. Nalézají s pomocí lektora nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Kdo jsou aktéři šikany, jak je poznám Stěžejní technika Odmítnutý Technika ANO X NE Modelové situace a možnosti kde hledat pomoc Prostor pro dotazy žáků a předání kontaktů, dotazník Písemný anonymní dotazník Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 16

17 NETOLISMUS- PLAVU, ALE NETOPÍM SE třída Tento program je zaměřen na předcházení závislostního chování na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří, za určitých podmínek jejich zneužívání zejména, počítačové hry, mobilní telefony, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj. Toto je v současné době významně aktuální a celkově podceněné, program si tedy dává za cíl vynést některé problematické momenty do povědomí žáků i pedagogů. Skupinová a individuální práce, informační bloky, procvičovací aktivity v podobě modelových situací, práce s videem, aktivačně-motivační hry, diskuze!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační techniky Informační bloky Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů Dotazník 17

18 ASERTIVITA PRO DRUHÝ STUPEŇ třída Tento program je zaměřen na asertivní dovednosti. V případě druhého stupně ZŠ směřuje program k asertivním dovednostem ve vztahu k omamným látkám a jako předcházení jiného závislostního chování, dále ve vztazích, ve chvíli ohrožení atd. Skupinová a individuální práce, procvičovací aktivity v podobě modelových situací a základů asertivity, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační techniky Procvičovací aktivity a modelové situace Základy asertivity a následné modelové situace Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 18

19 MEZILIDSKÁ TOLERANCE Třída Tento program je zaměřen na problematiku nepřijetí všeho co je cizí a jiné. Např. etnocentrického vnímání, se nikdy nemůžeme plně zbavit, nikdy plně "nevystoupíme" z vlastní kultury. Avšak jsou určité hranice, související se základní lidskou důstojností a právem na odlišnost. Proto je nutno jistou míru tolerance kultivovat v každém z nás. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, práce s textem, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Nastavení základních pojmů a aktivačně motivační technika Technika První dojem ( sebezkušenostní technika) Technika Diskriminovaný (zacíleno na uvědomění si svých postojů, posuzování a odsuzování) Závěr, prostor pro diskuzi se žáky, vyplnění dotazníků, předání kontaktů Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací, ale též na zjištění postojů žáků v dané problematice Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 19

20 NEZAVÍREJME OČI - ŠIKANA třída V této besedě se žáci dozvědí základní informace o projevech násilí a agrese mezi vrstevníky. Mají si uvědomit rozdíl mezi škádlením a šikanou a následné popsání šikany. Nalézají s pomocí lektora nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Stěžejní technika Odmítnutý, či obměna v případě, že žáci již besedu na toto měli Hierarchie aneb kde jsem já a jak se cítím v našem kolektivu (popřípadě v jiné skupině) Diskuze na šikana a kde hledat pomoc Blok asertivity modelové situace Aktivačně motivační technika Technika Síla svědků Prostor pro dotazy žáků a předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 20

21 CHRAŇ SI ZDRAVÍ ANEB MODERNÍ JE NEKOUŘIT třída Program navazuje na besedu KUŘÁKOVA PLÍCE, kterou oživuje společně s žáky již získané znalosti. Zároveň jsou tyto informace dále rozšiřovány a to v takovém rozsahu, který je pro daný věk adekvátní. Doporučujeme zvláště u tříd, které neprošly předchozími programy prevence ke kouření. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, techniky umožňující náhled!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: ( dvě vyučovací hodiny - 3 x 45 minut ). Videa Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu Prostor pro dotazy žáků. Písemný anonymní dotazník pro zjištění postavení žáků k dané problematice, zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů. 21

22 NAD PROPASTÍ ANEB MY A ALKOHOL třída Beseda je zaměřena na zdravotní rizika a problematické situace vznikající při užívání alkoholu. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotek Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Co víš o alkoholu? (pojmy k tu) Hlavní technika Alkoholik (poukazuje na dopady užívání alkoholu) Reálný příběh První pomoc při otravě alkoholem Prostor pro dotazy žáků Předání kontaktů a uvedení možností, kam se obrátit pro pomoc a radu, vyplnění dotazníku Výstup Přehled dopadů alkoholu na zdraví a životní situaci, který v průběhu besedy bude vypracován žáky za pomoci lektorů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníku 22

23 NETOLISMUS- VISÍM VE VIRTUÁLU třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Tento program je zaměřen na předcházení závislostního chování na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří, za určitých podmínek jejich zneužívání zejména, počítačové hry, mobilní telefony, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj. U starších žáků je rozšířeno o další okruhy, např. závislost na kybersexu, závislost na Facebooku atd. Celkově je netolismus velmi aktuálním a obecně málo řešeným problémem, proto je cílem programu toto více rozvířit a začít o něm hovořit. Skupinová a individuální práce, informační bloky, procvičovací aktivity v podobě modelových situací, práce s videem, aktivačně-motivační hry, diskuze!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Informační bloky, prokládané aktivačně-motivačnmi technikami Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, dotazník 23

24 SEKTY- NE KAŽDÉ SVĚTLO HŘEJE třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Program je zaměřen na uvědomění si nebezpečí sekt. Včasná osvěta může mít významný přesah, neboť praktiky sekt jsou mnohdy velmi propracované a člověk musí být včas se znaky manipulace a základními praktikami těch sekt, které označujeme za nebezpečné, obeznámen. Skupinová a individuální práce, informační bloky, procvičovací aktivity v podobě modelových situací, práce s videem, aktivačně-motivační hry, diskuze!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Informační bloky, prokládané aktivačně- motivačnmi technikami Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu, čeho si všímat, jak se bránit Diskuze, předání kontaktů, závěr Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, dotazník 24

25 KYBERŠIKANA A JINÉ NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍHO SVĚTA třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Beseda o aktuálních trendech v oblasti zneužívání informačních technologií především cybergrooming, kyberšikana a rizika sociálních sítí. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorná prezentace fungování sociálních sítí a komunikačních kanálů!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Hlavní technika upravená pro vyšší ročníky - prezentace Víš, kdo je na druhé straně? Zásady bezpečného užití internetu, vyplnění dotazníku Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů a uvedení možností kde hledat pomoc či radu Přehled negativních dopadů informačních technologií na život jednotlivce z pohledu skryté identity osoby na druhé straně Písemný anonymní dotazník pro zjištění postavení žáků k dané problematice Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 25

26 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY třída ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Tato beseda je zaměřena na uvědomění si rizik souvisejících s poruchami příjmu potravy, která se v naší moderní době objevují v různých podobách stále častěji a týkají se nás všech. Osobní hodnoty jsou mnohdy zaměřené na úspěch, výkon, sebeovládání a stylem je charakteristická péče o vzhled a štíhlost, která je spojena s mládím, aktivitou a úspěšností. Co na nás číhá za propast, pokud sejdeme ze zlaté střední cesty a necháme se nachytat ideálem krásy, tak jak nám ho podsouvají nejen média? Skupinová a individuální práce, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií a videa Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut). Přiblížení dané problematiky na reálném životním příběhu Aktivačně motivační techniky, diskuze nad fotkami Technika Jak to vlastně vzniklo? (odhalení příčin vzniku dané problematiky) Technika Pozor! (charakteristika varovných signálů) Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník pro zjištění postavení žáků k dané problematice Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 26

27 SEX FAKTOR třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Hlavním cílem tohoto bloku je upozornit mládež experimentující s prvotními sexuálními zážitky na možná rizika sexu, hlavně na rizika nákaz pohlavně přenosných chorob, ale zároveň jim pomoci získat praktické informace o sexu jako takovém. Skupinová práce, aktivačně-motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Stěžejní technika Kufr (osvětlení pojmů týkajících se oblasti sexu) Praktické cvičení - správné a bezpečné navlékání kondomu, ukázka jiných antikoncepcí Pohlavně přenosné nemoci Prostor na dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 27

28 PANÍ TRÁVA VŠUDE S NÁMA třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU V dnešní hektické a pro mladé lidi velmi nečitelné době (zdůrazňovaná práva, nezřetelně definované hranice, morální rozpory norem) je marihuana velmi častým a neméně dostupným prostředkem k oproštění se od běžného životního standardu a zároveň možností být jednoduše in. Cílem celého bloku je seznámit žáky s reálnými následky užívání marihuany. Interaktivní techniky, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně-motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Technika- Vše o marihuaně (vedeno nenávodně) a technika Koridor - aneb vyber si sám Co vše za to člověk zaplatí (právní, zdravotní, sociální aspekty) Divadelní etuda Soud ( se týká bezpečnosti drogy) Blok asertivity, diskuze, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 28

29 DOHLÉDNI AŽ NA DNO DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ třída ZŠ SŠ, SOŠ A SOU Ačkoli je již v dnešní době počet narkomanů stabilizován a drogová problematika není hlavním tem na pořadu dne, stále se setkáváme se smutnými případy žáků a studentů, kteří si dokáží zničit celý život několika málo měsíci, kdy sklouznou k drogám. Z toho důvodu neustále apelujeme na systematickou prevenci a snažíme se informovat žáky o drogách a tom, co je v tomto ráji čeká. Interaktivní techniky, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně-motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Vše k drogám- skupinová práce, práce s obrázkovým materiálem Sebezkušenostní technika- Kariéra toxikomana a minietudy k jednotlivých drogám Právní aspekty, zdravotní a sociální rizika, ukázky napodobenin drog Diskuze, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 29

30 INTERVENČNÍ PROGRAM PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Třídní kolektivy vykazující znaky rizikového chování Jedná se o besedu, která monitoruje stav rizikového chování v kolektivu (nejčastěji se jedná o šikanu). Zakázka má vždy individuální charakter a efektivní dopad celého programu je podmíněn aktivní spoluprací ze strany školy podpora vedení a v případě potřeby rodičů. Diagnostika, skupinové techniky, sebezkušenostní techniky, dotazníky, aktivačně motivační techniky, diskuze, hry a techniky zaměřené na tmelení kolektivu aj. Rozsah programu: 8 hodin v různě dlouhých blocích (!!! cena se liší od běžných besed) Sociometrie pro zjištění vztahů v kolektivu Intervenční práce s kolektivem, dle jeho potřeb Podmínky programu: Absolutní spolupráce ze strany školy a především třídního učitele Aktivní zapojení třídního učitele do programu TU vždy přítomen na celém programu, drží se nutných instrukcí lektorů, pravidelné konzultace s lektory před a po programu atd. - sepsána dohoda s TU, kde se zavazuje dodržet všechny podrobně stanovené podmínky 30

31 OSLOVIL VÁS NĚKTERÝ PROGRAM Z NAŠÍ NABÍDKY? Stručný návod jak Vámi zvolenou besedu objednat: - objednání programu zaslání em: - zaslání vstupního dotazníku Phénixem vyplnění zájemcem o program (nejlépe třídním učitelem) a zpětné zaslání (možno využít i jeho elektronickou formu) zhodnocení získaných informací Phénixem společné zvolení nejvhodnějších besed - uzavření písemné dohody před začátkem programu - beseda je realizována ve školní třídě k dispozici tabule, prostor pro vytvoření komunitního kruhu (u kyberšikany nutno zajistit další technické zázemí) - besed se smí účastnit max žáků, min. 10 (v případě malotřídních škol individuální domluva) - program je realizován vždy jen pro 1 třídu, v případě malotřídních škol respektujeme rozdělení dětí do tříd dle běžné výuky - od školního roku 2014 je cena běžných besed 300,- Kč za vyučovací hodinu - vzhledem k náročnosti, nutnosti individuální přípravy, rozsáhlejší spolupráci se školou a třídním učitelem, zpracování diagnostiky a odbornému rozsahu, se u intervenčního programu cena pohybuje mezi ,- Kč za celý program - po besedě je lektory vypracován pro školu rámcový výstup a jsou zpracovány dotazníky (tam, kde byly v hodinách použity)...více informací naleznete ve smlouvě, která je ke stažení zde: TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!!! 31

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Nabídka primárně preventivních programů pro školní rok 2015/16 Centrum prevence v Brně - Společnost Podané ruce o.p.s. 20 let předcházíme pádům Kontakt objednávka programů Margareta Hvižďová - koordinátorka

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Vážení, do rukou se vám dostává informační brožura Preventivní přednášky a besedy, které si vám občanské sdružení Pro Vás tímto dovoluje nabídnout.

Vážení, do rukou se vám dostává informační brožura Preventivní přednášky a besedy, které si vám občanské sdružení Pro Vás tímto dovoluje nabídnout. Vážení, do rukou se vám dostává informační brožura Preventivní přednášky a besedy, které si vám občanské sdružení Pro Vás tímto dovoluje nabídnout. Tyto Preventivní přednášky a besedy jsou určeny žákům

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZŠ 50 29. 2013 9.00 50,- K

ZŠ 50 29. 2013 9.00 50,- K Pořad není ani přednáška ani oslava Jana Ámose, ale přiblížení jeho osoby humorným způsobem. Žáci se smějí ukázce vyučování ve starověké škole, aby se vzápětí naučily výuky cizích jazyků podle návodu Jana

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Tematické zaměření jednotlivých bloků PŠPP

Tematické zaměření jednotlivých bloků PŠPP 1.1 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.info Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Minimální preventivní program 2014-2015

Minimální preventivní program 2014-2015 Minimální preventivní program 2014-2015 Základní údaje Adresa školy: ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk Minimální preventivní program (MPP) je preventivním programem školy pro jeden školní

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

I. Minimální preventivní program vychází ze závazných dokumentů MŠMT vztahujících se k problematice rizikového chování

I. Minimální preventivní program vychází ze závazných dokumentů MŠMT vztahujících se k problematice rizikového chování I. Minimální preventivní program vychází ze závazných dokumentů MŠMT vztahujících se k problematice rizikového chování II. Minimální program prevence sociálně patologických jevů svým zaměřením sleduje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více