NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)"

Transkript

1 NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) Primární prevence PHÉNIX 1

2 Obsah NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED)... 3 STĚŽEJNÍ INFORMACE O PROJEKTU PRIMÁRNÍ PREVENCE PHÉNIX... 4 BUĎ OPATRNÝ... 6 MÁM SE RÁD... 7 SAMOTA BOLÍ... 8 ŽIVOT S PANÍ CIGARETOU... 9 JEDNA SKLENKA NEUBLÍŽÍ OPRAVDU? ASERTIVITA PRO PRVNÍ STUPEŇ NA JEDNÉ LODI TOLERANCE VE TŘÍDĚ BEZPEČNĚ PO VLNÁCH I PO DRÁTĚ TŘÍDA PLNÁ POHODY KUŘÁKOVA PLÍCE ŠKÁDLENÍ NEBO ŠIKANA NETOLISMUS- PLAVU, ALE NETOPÍM SE ASERTIVITA PRO DRUHÝ STUPEŇ MEZILIDSKÁ TOLERANCE NEZAVÍREJME OČI - ŠIKANA CHRAŇ SI ZDRAVÍ ANEB MODERNÍ JE NEKOUŘIT NAD PROPASTÍ ANEB MY A ALKOHOL NETOLISMUS- VISÍM VE VIRTUÁLU SEKTY- NE KAŽDÉ SVĚTLO HŘEJE KYBERŠIKANA A JINÉ NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍHO SVĚTA PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY SEX FAKTOR PANÍ TRÁVA VŠUDE S NÁMA DOHLÉDNI AŽ NA DNO DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ INTERVENČNÍ PROGRAM PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY OSLOVIL VÁS NĚKTERÝ PROGRAM Z NAŠÍ NABÍDKY?

3 NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED) Škola Program Vyuč. hodin Ročník ZŠ Buď opatrný ZŠ Mám se rád ZŠ Samota bolí ZŠ Život s paní cigaretou ZŠ Jedna sklenka neublíží - opravdu? ZŠ Asertivita pro první stupeň ZŠ Na jedné lodi - tolerance ve třídě ZŠ Bezpečně po vlnách i po drátě ZŠ Třída plná pohody ZŠ Kuřákova plíce ZŠ Škádlení nebo šikana? ZŠ Netolismus - plavu, ale netopím se ZŠ Asertivita pro druhý stupeň ZŠ Mezilidská tolerance ZŠ Nezavírejme oči - šikana ZŠ Chraň si zdraví aneb moderní je nekouřit! ZŠ Nad propastí aneb my a alkohol ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Netolismus - visím ve virtuálu ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Sekty - ne každé světlo hřeje ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Poruchy příjmu potravy ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Sex faktor ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Paní Tráva všude s náma ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Dohlédni až na dno - drogy v našem životě ZŠ, SŠ, SOŠ Intervenční program pro třídní kolektivy min 4x

4 STĚŽEJNÍ INFORMACE O PROJEKTU PRIMÁRNÍ PREVENCE PHÉNIX Poskytovatel Název organizace: o.s. Portus Prachatice Adresa: Vodňanská 7, Prachatice IČO: Název projektu: Primární prevence Phénix Kontaktní osoba: Tel Web: Zařízení primární prevence PHÉNIX funguje pro Vás a Vaše žáky již od roku Roku 2007 byl jako první projekt zřizovaný nestátní neziskovou organizací v jižních Čechách oceněn pro své profesionální služby Certifikátem odborné způsobilosti pro poskytování specifické primární prevence v rámci školní docházky a v roce 2011 jej znovu úspěšně obhájil. Ve školním roce 2012/2013 poskytl své služby 19-ti školám, prošel 122 tříd a oslovil 3464 žáků a studentů různého věku. V této důležité činnosti chceme pokračovat, a proto Vás prostřednictvím této nabídky vyzýváme a těšíme se na další spolupráci! Program je dostupný bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. O co se snažíme? Snažíme se prostřednictvím interaktivních besed snížit výskyt rizikového chování u populace žáků ve školských zařízeních. 4

5 O koho nám jde především? (osoby ve formativním věku, u kterých chceme předejít uživatelskému chování) žáci základních škol studenti středních škol skupiny se zvýšenými riziky sociálními a zdravotními, ale drogy ještě neužívající začínající, respektive experimentující uživatelé S kým budeme dále rádi spolupracovat? (má velký a přímý vliv na cílovou primární skupinu či populaci) V případě zájmu realizujeme tzv. semináře na klíč, které jsou koncipovány přímo dle zájmu dané skupiny. Rodiče např. na rodičovských schůzkách formou uceleného informačního bloku na dané, délku stanoví škola Pedagogové např. metodici prevence nabídka pravidelného setkávání v mimoškolním prostředí, jehož cílem je hlubší spolupráce na poli prevence a vhled do problematiky Ostatní pro děti a mládež významní intermediátoři, kteří jsou s nimi v pravidelném kontaktu (trenéři, vedoucí zájmových kroužků, policisté, sociální pracovníci, apod.) Nabízená ta pro dospělé: Rychlý rozvoj sexuality dětí co s tím? Drogy a naše děti Bezpečné užívání Internetu Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa Rizika informačních technologií Kromě interaktivních besed poskytujeme i internetové poradenství, které je přístupné komukoli, kdo projeví zájem nebo potřebu o radu. Kontakt na nás, který předáváme žákům na konci každé besedy, je nebo 5

6 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY BUĎ OPATRNÝ třída Tato beseda se zaměřuje na sebepoznávání a vnímání vlastního Já versus okolí Cílem je odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě, i když se z počátku může zdát, že je vše v pořádku a nacvičit si správnou reakci k jejímu řešení. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Techniky a modelové situace Nebezpečné situace, koláž Co jsem zažil já - diskuze Aktivačně motivační technika Práce s pomůckami a jednoduchým obrázkovým dotazníkem Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů V průběhu besedy bude s žáky sestaven a nakreslen přehled možných nebezpečí, se kterými se mohou setkat. Ten si mohou následně vyvěsit ve třídě. Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, případné vyhodnocení dotazníků 6

7 MÁM SE RÁD třída Předpokladem spokojenosti, zdravého sebevědomí a sebeúcty každého z nás je poznání a pozitivní ocenění sebe samého. Tato beseda se zaměřuje na sebepoznávání a vnímání vlastního já versus okolí. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Technika Řeč těla a kontakt s ostatními Umění pochválit sebe a druhého, ocenění pozitivní vlastnosti Techniky zaměřené na zdravé sebehodnocení Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů V průběhu besedy bude s žáky sepsán seznam jejich dobrých vlastností, kterých si na sobě cení, ten si mohou následně vyvěsit ve třídě. Tento seznam bude představovat stěnu chvály žáků, která by měla pozitivně působit na jejich hodnocení sebe i druhých Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 7

8 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍPRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY SAMOTA BOLÍ třída Program je zaměřen na problematiku vyčleňování ze skupiny. U žáků se snaží hravou formou rozvíjet zdravé sociální jednání ve společnosti Pozitivně ovlivňuje vztahy v kolektivu, posiluje sebedůvěru a kladné vlastnosti Během celé besedy se žáci učí vyjadřovat své názory a naslouchat druhým Skupinová práce, hraní rolí formou loutkového divadla, aktivačně-motivační hry, brainstorming Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační technika na posílení pozice v kolektivu Stěžejní technika příběh delfínka Lumba a ovečky Bambulky (prostřednictvím loutkových postaviček poukázat na různé formy postojů a sociálních vazeb) Aktivačně-motivační techniky na posílení zdravého sebehodnocení Závěrem kresba zvířátka za účelem sebehodnocení postavení žáka Výstupem této besedy je právě kresba postavičky, která by měla poodhalit to, jak žák sám sebe a své postavení ve společnosti vnímá a hodnotí Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 8

9 ŽIVOT S PANÍ CIGARETOU třída Program je zaměřen na problematiku kouření. Žákům jsou hravou formou přiblížena zdravotní rizika kouření a dán návod jak cigaretu asertivně odmítnout v případě nabídky, aniž by došlo ke konfliktu. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut). Hledání rozdílu mezi kuřákem a nekuřákem, důraz kladen na zdravotní stránku. Aktivačně motivační technika Praktická cvičení - Jak říct ne při nabídce cigarety? Obrázková prezentace Dotazník Prostor pro dotazy žáků Přehled dopadů kouření na zdraví, který v průběhu besedy bude vypracován žáky za pomoci lektorů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 9

10 JEDNA SKLENKA NEUBLÍŽÍ OPRAVDU? třída Beseda je zaměřena na zdravotní rizika a problematické situace vznikající při užívání alkoholu. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií, modelové situace (nácvik odmítání) Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Nástin základních pojmů, nácvik odmítání nabídky alkoholu Interaktivní technika (s cílem uvědomění si následků užívání alkoholu) Prostor pro dotazy žáků a vyplnění dotazníku Kde hledat pomoc, když nás trápí - alkohol Předání kontaktů a uvedení možností, kam se obrátit pro pomoc a radu Výstup Přehled dopadů alkoholu na zdraví a životní situaci, který v průběhu besedy bude vypracován žáky za pomoci lektorů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 10

11 ASERTIVITA PRO PRVNÍ STUPEŇ třída Tento program je zaměřen na asertivní dovednosti, zejména umění odmítnout, což by mělo mít v dnešní době plné nástrah nacvičené a bezpečně osvojené každé dítě. Hlavním cílem je, aby děti i v reálném životě úspěšně zvládly konfrontaci s obtěžováním nebo ohrožením. Skupinová a individuální práce, procvičovací aktivity v podobě modelových situací a základů asertivity, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační techniky Procvičovací aktivity a modelové situace Základy asertivity a následné modelové situace Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 11

12 NA JEDNÉ LODI TOLERANCE VE TŘÍDĚ třída Důraz na posílení vztahů ve třídě, rovnocenné začlenění jednotlivce do kolektivu, neodsuzování, neposuzování jednotlivce. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Technika Všichni jsme tu správně Technika sametové křeslo (cílem je podpořit oslabeného jednotlivce v kolektivu) Kde hledat pomoc, když se nedaří Prostor pro dotazy žáků, případné vyplnění dotazníků u vyšších tříd Soubor sebezkušenostních poznatků ohledně rovnocenného přijetí každého z nás Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 12

13 BEZPEČNĚ PO VLNÁCH I PO DRÁTĚ třída Beseda má za cíl eliminovat mnohá nebezpečí spojená s užíváním Internetu a obecně komunikačních technologií. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorná prezentace virtuálního setkání na Internetu!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny 3 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Základní pojmy z kybersvěta, práce s pomůckami, kde hledat pomoc Hlavní technika prezentace - Víš, kdo je na druhé straně? (Cílem je prakticky poukázat na rizika sociálních sítí a komunikačních kanálů. Též se probírají formy pomoci a řešení problémů z oblasti kybersvěta.) Prostor pro dotazy žáků, vyplnění dotazníků Přehled negativních dopadů informačních technologií na život a skupiny Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 13

14 TŘÍDA PLNÁ POHODY třída Program je zaměřen na zvládání agrese, možnosti řešení konfliktů asertivním způsobem, důvěru a šlechetnost Cílem programu je utužování vztahů ve třídě, bližší vzájemné poznání a celkové posílení skupiny Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Praktické cvičení Jak zvládnout hádku (nácvik asertivního jednání) Technika- Slyšíte se? Závěrem technika Sluníčko, při které žáci vyjádří svá přání pro třídu jako celek (pozitivní přístup) a vyplnění dotazníků K pozitivnímu naladění třídy slouží jako výstup Sluníčko, které odhalí přání žáků. Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 14

15 KUŘÁKOVA PLÍCE třída Program věnující se problematice nikotinismu (vždy upraven dle věku žáků) Cílem je přiblížit dětem nebezpečnou realitu, která je spjata s kouřením Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Stěžejní technika Cigareta a její obsah Soutěž Uzdrav svého kuřáka Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací, přehled množiny žáků, kteří přicházejí do styku s cigaretami Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 15

16 ŠKÁDLENÍ NEBO ŠIKANA třída V této besedě se žáci dozvědí základní informace o projevech násilí a agrese mezi vrstevníky. Mají si uvědomit rozdíl mezi škádlením a šikanou, který je zřejmý. Nalézají s pomocí lektora nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (dvě vyučovací hodiny - 2 x 45 minut) Kdo jsou aktéři šikany, jak je poznám Stěžejní technika Odmítnutý Technika ANO X NE Modelové situace a možnosti kde hledat pomoc Prostor pro dotazy žáků a předání kontaktů, dotazník Písemný anonymní dotazník Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 16

17 NETOLISMUS- PLAVU, ALE NETOPÍM SE třída Tento program je zaměřen na předcházení závislostního chování na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří, za určitých podmínek jejich zneužívání zejména, počítačové hry, mobilní telefony, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj. Toto je v současné době významně aktuální a celkově podceněné, program si tedy dává za cíl vynést některé problematické momenty do povědomí žáků i pedagogů. Skupinová a individuální práce, informační bloky, procvičovací aktivity v podobě modelových situací, práce s videem, aktivačně-motivační hry, diskuze!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační techniky Informační bloky Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů Dotazník 17

18 ASERTIVITA PRO DRUHÝ STUPEŇ třída Tento program je zaměřen na asertivní dovednosti. V případě druhého stupně ZŠ směřuje program k asertivním dovednostem ve vztahu k omamným látkám a jako předcházení jiného závislostního chování, dále ve vztazích, ve chvíli ohrožení atd. Skupinová a individuální práce, procvičovací aktivity v podobě modelových situací a základů asertivity, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Aktivačně-motivační techniky Procvičovací aktivity a modelové situace Základy asertivity a následné modelové situace Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů 18

19 MEZILIDSKÁ TOLERANCE Třída Tento program je zaměřen na problematiku nepřijetí všeho co je cizí a jiné. Např. etnocentrického vnímání, se nikdy nemůžeme plně zbavit, nikdy plně "nevystoupíme" z vlastní kultury. Avšak jsou určité hranice, související se základní lidskou důstojností a právem na odlišnost. Proto je nutno jistou míru tolerance kultivovat v každém z nás. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, práce s textem, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Nastavení základních pojmů a aktivačně motivační technika Technika První dojem ( sebezkušenostní technika) Technika Diskriminovaný (zacíleno na uvědomění si svých postojů, posuzování a odsuzování) Závěr, prostor pro diskuzi se žáky, vyplnění dotazníků, předání kontaktů Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací, ale též na zjištění postojů žáků v dané problematice Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 19

20 NEZAVÍREJME OČI - ŠIKANA třída V této besedě se žáci dozvědí základní informace o projevech násilí a agrese mezi vrstevníky. Mají si uvědomit rozdíl mezi škádlením a šikanou a následné popsání šikany. Nalézají s pomocí lektora nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Stěžejní technika Odmítnutý, či obměna v případě, že žáci již besedu na toto měli Hierarchie aneb kde jsem já a jak se cítím v našem kolektivu (popřípadě v jiné skupině) Diskuze na šikana a kde hledat pomoc Blok asertivity modelové situace Aktivačně motivační technika Technika Síla svědků Prostor pro dotazy žáků a předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 20

21 CHRAŇ SI ZDRAVÍ ANEB MODERNÍ JE NEKOUŘIT třída Program navazuje na besedu KUŘÁKOVA PLÍCE, kterou oživuje společně s žáky již získané znalosti. Zároveň jsou tyto informace dále rozšiřovány a to v takovém rozsahu, který je pro daný věk adekvátní. Doporučujeme zvláště u tříd, které neprošly předchozími programy prevence ke kouření. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, techniky umožňující náhled!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: ( dvě vyučovací hodiny - 3 x 45 minut ). Videa Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu Prostor pro dotazy žáků. Písemný anonymní dotazník pro zjištění postavení žáků k dané problematice, zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů. 21

22 NAD PROPASTÍ ANEB MY A ALKOHOL třída Beseda je zaměřena na zdravotní rizika a problematické situace vznikající při užívání alkoholu. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotek Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Co víš o alkoholu? (pojmy k tu) Hlavní technika Alkoholik (poukazuje na dopady užívání alkoholu) Reálný příběh První pomoc při otravě alkoholem Prostor pro dotazy žáků Předání kontaktů a uvedení možností, kam se obrátit pro pomoc a radu, vyplnění dotazníku Výstup Přehled dopadů alkoholu na zdraví a životní situaci, který v průběhu besedy bude vypracován žáky za pomoci lektorů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníku 22

23 NETOLISMUS- VISÍM VE VIRTUÁLU třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Tento program je zaměřen na předcházení závislostního chování na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří, za určitých podmínek jejich zneužívání zejména, počítačové hry, mobilní telefony, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj. U starších žáků je rozšířeno o další okruhy, např. závislost na kybersexu, závislost na Facebooku atd. Celkově je netolismus velmi aktuálním a obecně málo řešeným problémem, proto je cílem programu toto více rozvířit a začít o něm hovořit. Skupinová a individuální práce, informační bloky, procvičovací aktivity v podobě modelových situací, práce s videem, aktivačně-motivační hry, diskuze!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Informační bloky, prokládané aktivačně-motivačnmi technikami Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu Diskuze, předání kontaktů Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, dotazník 23

24 SEKTY- NE KAŽDÉ SVĚTLO HŘEJE třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Program je zaměřen na uvědomění si nebezpečí sekt. Včasná osvěta může mít významný přesah, neboť praktiky sekt jsou mnohdy velmi propracované a člověk musí být včas se znaky manipulace a základními praktikami těch sekt, které označujeme za nebezpečné, obeznámen. Skupinová a individuální práce, informační bloky, procvičovací aktivity v podobě modelových situací, práce s videem, aktivačně-motivační hry, diskuze!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Informační bloky, prokládané aktivačně- motivačnmi technikami Techniky směřující k náhledu a uvědomění si závažnosti tu, čeho si všímat, jak se bránit Diskuze, předání kontaktů, závěr Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, dotazník 24

25 KYBERŠIKANA A JINÉ NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍHO SVĚTA třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Beseda o aktuálních trendech v oblasti zneužívání informačních technologií především cybergrooming, kyberšikana a rizika sociálních sítí. Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorná prezentace fungování sociálních sítí a komunikačních kanálů!!! Pro realizaci této besedy je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Aktivačně motivační technika Hlavní technika upravená pro vyšší ročníky - prezentace Víš, kdo je na druhé straně? Zásady bezpečného užití internetu, vyplnění dotazníku Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů a uvedení možností kde hledat pomoc či radu Přehled negativních dopadů informačních technologií na život jednotlivce z pohledu skryté identity osoby na druhé straně Písemný anonymní dotazník pro zjištění postavení žáků k dané problematice Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 25

26 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY třída ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU Tato beseda je zaměřena na uvědomění si rizik souvisejících s poruchami příjmu potravy, která se v naší moderní době objevují v různých podobách stále častěji a týkají se nás všech. Osobní hodnoty jsou mnohdy zaměřené na úspěch, výkon, sebeovládání a stylem je charakteristická péče o vzhled a štíhlost, která je spojena s mládím, aktivitou a úspěšností. Co na nás číhá za propast, pokud sejdeme ze zlaté střední cesty a necháme se nachytat ideálem krásy, tak jak nám ho podsouvají nejen média? Skupinová a individuální práce, aktivačně-motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií a videa Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut). Přiblížení dané problematiky na reálném životním příběhu Aktivačně motivační techniky, diskuze nad fotkami Technika Jak to vlastně vzniklo? (odhalení příčin vzniku dané problematiky) Technika Pozor! (charakteristika varovných signálů) Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník pro zjištění postavení žáků k dané problematice Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 26

27 SEX FAKTOR třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU Hlavním cílem tohoto bloku je upozornit mládež experimentující s prvotními sexuálními zážitky na možná rizika sexu, hlavně na rizika nákaz pohlavně přenosných chorob, ale zároveň jim pomoci získat praktické informace o sexu jako takovém. Skupinová práce, aktivačně-motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Stěžejní technika Kufr (osvětlení pojmů týkajících se oblasti sexu) Praktické cvičení - správné a bezpečné navlékání kondomu, ukázka jiných antikoncepcí Pohlavně přenosné nemoci Prostor na dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 27

28 PANÍ TRÁVA VŠUDE S NÁMA třída ZŠ SŠ, SOŠ a SOU V dnešní hektické a pro mladé lidi velmi nečitelné době (zdůrazňovaná práva, nezřetelně definované hranice, morální rozpory norem) je marihuana velmi častým a neméně dostupným prostředkem k oproštění se od běžného životního standardu a zároveň možností být jednoduše in. Cílem celého bloku je seznámit žáky s reálnými následky užívání marihuany. Interaktivní techniky, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně-motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Technika- Vše o marihuaně (vedeno nenávodně) a technika Koridor - aneb vyber si sám Co vše za to člověk zaplatí (právní, zdravotní, sociální aspekty) Divadelní etuda Soud ( se týká bezpečnosti drogy) Blok asertivity, diskuze, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 28

29 DOHLÉDNI AŽ NA DNO DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ třída ZŠ SŠ, SOŠ A SOU Ačkoli je již v dnešní době počet narkomanů stabilizován a drogová problematika není hlavním tem na pořadu dne, stále se setkáváme se smutnými případy žáků a studentů, kteří si dokáží zničit celý život několika málo měsíci, kdy sklouznou k drogám. Z toho důvodu neustále apelujeme na systematickou prevenci a snažíme se informovat žáky o drogách a tom, co je v tomto ráji čeká. Interaktivní techniky, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně-motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Vše k drogám- skupinová práce, práce s obrázkovým materiálem Sebezkušenostní technika- Kariéra toxikomana a minietudy k jednotlivých drogám Právní aspekty, zdravotní a sociální rizika, ukázky napodobenin drog Diskuze, vyplnění dotazníků Písemný anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si předaných informací Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 29

30 INTERVENČNÍ PROGRAM PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Třídní kolektivy vykazující znaky rizikového chování Jedná se o besedu, která monitoruje stav rizikového chování v kolektivu (nejčastěji se jedná o šikanu). Zakázka má vždy individuální charakter a efektivní dopad celého programu je podmíněn aktivní spoluprací ze strany školy podpora vedení a v případě potřeby rodičů. Diagnostika, skupinové techniky, sebezkušenostní techniky, dotazníky, aktivačně motivační techniky, diskuze, hry a techniky zaměřené na tmelení kolektivu aj. Rozsah programu: 8 hodin v různě dlouhých blocích (!!! cena se liší od běžných besed) Sociometrie pro zjištění vztahů v kolektivu Intervenční práce s kolektivem, dle jeho potřeb Podmínky programu: Absolutní spolupráce ze strany školy a především třídního učitele Aktivní zapojení třídního učitele do programu TU vždy přítomen na celém programu, drží se nutných instrukcí lektorů, pravidelné konzultace s lektory před a po programu atd. - sepsána dohoda s TU, kde se zavazuje dodržet všechny podrobně stanovené podmínky 30

31 OSLOVIL VÁS NĚKTERÝ PROGRAM Z NAŠÍ NABÍDKY? Stručný návod jak Vámi zvolenou besedu objednat: - objednání programu zaslání em: - zaslání vstupního dotazníku Phénixem vyplnění zájemcem o program (nejlépe třídním učitelem) a zpětné zaslání (možno využít i jeho elektronickou formu) zhodnocení získaných informací Phénixem společné zvolení nejvhodnějších besed - uzavření písemné dohody před začátkem programu - beseda je realizována ve školní třídě k dispozici tabule, prostor pro vytvoření komunitního kruhu (u kyberšikany nutno zajistit další technické zázemí) - besed se smí účastnit max žáků, min. 10 (v případě malotřídních škol individuální domluva) - program je realizován vždy jen pro 1 třídu, v případě malotřídních škol respektujeme rozdělení dětí do tříd dle běžné výuky - od školního roku 2014 je cena běžných besed 300,- Kč za vyučovací hodinu - vzhledem k náročnosti, nutnosti individuální přípravy, rozsáhlejší spolupráci se školou a třídním učitelem, zpracování diagnostiky a odbornému rozsahu, se u intervenčního programu cena pohybuje mezi ,- Kč za celý program - po besedě je lektory vypracován pro školu rámcový výstup a jsou zpracovány dotazníky (tam, kde byly v hodinách použity)...více informací naleznete ve smlouvě, která je ke stažení zde: TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!!! 31

Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix

Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix 1 ÚVOD Co je Všeobecná primární prevence? Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix

Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix 1 ÚVOD Co je Všeobecná primární prevence? Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy, školní rok 2016/2017 DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová Krajské centrum primární prevence V období září 2009 červen 2012 fungovalo

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Hravě o prevenci pro střední školy

Hravě o prevenci pro střední školy Hravě o prevenci pro střední školy Nabídka pro školní rok 2016/2017 DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem.

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE (DPPP) Programy všeobecné primární prevence (VŠEPP) NABÍDKA PRO ŠKOLY v Moravskoslezském kraji MATEŘSKÉ ŠKOLY

DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE (DPPP) Programy všeobecné primární prevence (VŠEPP) NABÍDKA PRO ŠKOLY v Moravskoslezském kraji MATEŘSKÉ ŠKOLY DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE (DPPP) Programy všeobecné primární prevence (VŠEPP) NABÍDKA PRO ŠKOLY v Moravskoslezském kraji Program všeobecné prevence je určen pro třídy, ve kterých nejsou patrny

Více

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost O organizaci nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost Práce se třídou KPPP, Asistence při řešení krizových situací Práce s pedagogickými týmy Vzdělávání semináře a výcviky Prevence metodický

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav Hodek Telefon

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

ZŠ 50 29. 2013 9.00 50,- K

ZŠ 50 29. 2013 9.00 50,- K Pořad není ani přednáška ani oslava Jana Ámose, ale přiblížení jeho osoby humorným způsobem. Žáci se smějí ukázce vyučování ve starověké škole, aby se vzápětí naučily výuky cizích jazyků podle návodu Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog

Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Diecézní charita Brno Oblastní Charita Třebíč Víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Nabíídka jjednorrázových iinfforrmattiivníích besed v obllasttii drrogové prrobllemattiiky prro škollníí

Více

CO A JAK FUNGUJE V PREVENTIVNÍM PROGRAMU TATRA KOMPONENTA TABÁK? ADAM KULHÁNEK KONFERENCE PPRCH, , PRAHA

CO A JAK FUNGUJE V PREVENTIVNÍM PROGRAMU TATRA KOMPONENTA TABÁK? ADAM KULHÁNEK KONFERENCE PPRCH, , PRAHA CO A JAK FUNGUJE V PREVENTIVNÍM PROGRAMU TATRA KOMPONENTA TABÁK? ADAM KULHÁNEK KONFERENCE PPRCH, 31.10. 2016, PRAHA PREVENTIVNÍ PROGRAMY TATRA Komponenty TABÁK TRÁVA ALKOHOL Spolupráce ČKPT a Jules a Jim

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Nabídka primárně preventivních programů pro školní rok 2015/16 Centrum prevence v Brně - Společnost Podané ruce o.p.s. 20 let předcházíme pádům Kontakt objednávka programů Margareta Hvižďová - koordinátorka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ Pro koho je program určen? Program je určen pro žáky a žákyně 2. stupně základních škol (primárně 6. a 7. třídy) a nižších ročníků

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Roman Petrenko, NÚV CO JE TO PREVENCE? Předcházet, učinit opatření předem Prevence sociálně patologických jevů (Herbert Spencer) Prevence

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Komplexní Preventivní Program Šumperk 2016/2017

Komplexní Preventivní Program Šumperk 2016/2017 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ BLOK KPPŠ 2016/2017 5. ročník 1. Práva a povinnosti nezletilých dětí... 1 2. Kouření - vznik závislostí a její důsledky... 1 6. ročník 3. Klima v naší třídě... 2 4. Kyberšikana... 2

Více

Kontaktní centrum Plus Ztracená 63 Kroměříž, Tel

Kontaktní centrum Plus Ztracená 63 Kroměříž, Tel PREVENTIVNÍ A PŘEDNÁŠKOVÉ PROGRAMY KONTAKTNÍHO CENTRA PLUS V KROMĚŘÍŽI Kontaktní centrum Plus Ztracená 63 Kroměříž, 767 01 Email: kc.km@kromeriz.charita.cz Tel. 573 336 569 www.kromeriz.charita.cz Kontaktní

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Nabídka programů Primární selektivní prevence Phénix

Nabídka programů Primární selektivní prevence Phénix Nabídka programů Primární selektivní prevence Phénix 1 ÚVOD Co je selektivní primární prevence? Selektivní primární prevence se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více