ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2006 V Rožďalovicích dne 2.května 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Velikonoční odpoledne s rodiči v mateřské škole Jarní den otevřených dveří v základní škole Schůzka žákovského parlamentu Prezentace práce školy ve výlohách obchodů v Rožďalovicích Výsledky v testech CERMAT Projektový den k environmentální výchově Výsadba stromu v mateřské škole Beseda ke zdravé výživě Základní kolo Coca Cola Cupu Víkendové vzdělávání v Čelákovicích Čarodějnické odpoledne Momentky ze života mateřské školy Dotazníkové šetření k šikaně Dotazník Mapa školy Představa o závislosti žáků na nikotinu Pohled na Rožďalovice prostřednictvím Naleznete budovy naší základní i mateřské školy? Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Pondělí 3.dubna 2006 Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v základní škole. V mateřské škole děti viděly představení divadla Koloběžka, které se jmenovalo Pruhovaná pohádka. Úterý 4.dubna 2006 V mateřské škole připravily paní učitelky společně se dětmi Velikonoční odpoledne s rodiči. Dnes proběhlo s rodiči 1.třídy. Na úvod rodiče shlédli ukázku z toho, co se jejich děti v mateřské škole již naučily. Pak již pilně společně pracovali na různých úkolech, např. na zdobení velikonočních vajíček. V základní škole byla provedena revize nízkotlaké kotelny na tuhá paliva. Žáci základní školy, kromě žáků 6.třídy, dopoledne odjeli vlakem do Kopidlna, aby viděli film Jak se krotí krokodýli. strana 3

4 Středa 5.dubna 2006 Velikonoční odpoledne s rodiči bylo na dnešek připraveno pro rodiče dětí 2.třídy mateřské školy. Na úvod se opět děti prezentovaly krátkým nacvičeným programem a pak již nic nebránilo společné práci rodičů a jejich dětí. Také základní škola se vyzdobila na slavnostní příležitost, protože zde byl pro rodiče žáků školy připraven Jarní den otevřených dveří. Jeho náplní bylo pozvat rodiče do školy a ukázat jim, jak jejich děti pracují ve výuce a umožnit jim vidět co nejvíce z práce školy. Zároveň mohli využít příležitost a koupit si nějaký výrobek žáků školy. strana 4

5 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída strana 5

6 po řadě 5. a 6.třída po řadě 7. a 8.třída 9.třída strana 6

7 Chodbu v přízemí měl na starost pan Vajíčko. Takhle to vypadalo za okny na chodbě v 1.patře. A takto zase na chodbě ve 2.patře. Ukázka z prodeje výrobků žáků školy. strana 7

8 Čtvrtek 6.dubna 2006 Žáci 6.třídy se opět sešli s Mgr. Radanou Štěpánkovou, aby společně pracovali na zlepšení klimatu ve své třídě. Spolupráce mateřské školy s rodiči 4. a 5.dubna uspořádala naše školka předvelikonoční odpoledne pro děti a jejich rodiče. Tato odpoledne se stávají již tradicí před Vánocemi, na jaře či před oslavou Dne matek nebo Dne dětí. Smyslem těchto akcí je zapojit rodiče do společného tvoření se svými dětmi, shlédnout co se děti v poslední době naučily a zároveň si společně vyrobit dárek pro své nejbližší, nebo nějakou dekoraci do bytu. V úterý 4.dubna proběhlo odpoledne s rodiči ve třídě mladších dětí. Paní učitelka Lenka Pecková předvedla s dětmi pásmo básniček, her a cvičení s barevným padákem. Fotbálku s míčkem na padáku se zúčastnili i rodiče. Společně si vytvořili kraslici ( ubrousková technika) a velikonoční slepičku z papíru. Společného odpoledne v první třídě se zúčastnilo 12 dětí a 17 rodičů. Ve středu 5.dubna se dočkaly svého odpoledne s rodiči i děti starší ( 2. třída). Hned ve 14 hodin zahájili předškoláci pod vedením učitelek Evy Kosekové a Marcely Kořínkové pásmo básniček, písniček a tanečků s jarní tématikou. Vyvrcholením programu bylo cvičení se židlemi podle hudby s názvem Na řemesla. Společná výroba zajíčků z vařečky, papírových kraslic a vajíček zdobených ubrouskovou technikou byla zpestřena společnými hrami v dalších prostorách školky. Všichni společně jsme vytvořili dvě obří velikonoční vejce z barevných zátek pet lahví. Letošní velikonoční odpoledne mělo v 2. třídě rekordní počet účastníků (22 dětí, 33 rodičů a sourozenců). V obou třídách bylo k dispozici pro všechny občerstvení ( káva, čaj, řezy, perníčky). Když jsem tak pozorovala děti a jejich rodiče při společném snažení a spolupráci, mám velmi dobrý pocit, že se nám něco podařilo. A to že si rodiče našli chvíli se zastavit a strávit čas se svými dětmi v naší školce, toho si velmi vážíme a těšíme se na další podobné akce. Napsala Marcela Kořínková Pátek 7.dubna 2006 Na akci 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků) bylo projednáváno řešení těchto úkolů: odevzdání podkladů pro jednání pedagogické rady, příprava konzultací učitel-rodič-žák, metodický pokyn MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování podle 16-ti třídního katalogu prací, nabídka letní tábora v Ledcích, účast na seminářích k environmentální výchově, nové nabídky od Scia a postup prací spojených s tvorbou školního vzdělávacího programu. Schůzku zástupců žákovského parlamentu s ředitelem školy nevedli v souladu s plánem žáci 3.třídy, ale v případě nepřítomnosti předsedy se této role ujala místopředsedkyně, kterou je Eva Kubálková. A svoji úlohu splnila dobře. Ze strany žáků jsme diskutovali o hodnocení práce učitelů, o počtu účastníků na Jarním Dnu otevřených dveří, o problematice zájmu žáků 2.stupně o nabízené akce, o možnosti realizovat schůzku s představiteli žákovského parlamentu jiné školy a zájmu žáků 6.třídy připravit pro své spolužáky z 1.stupně diskotéku. Z podnětu vedení školy bylo jednáno o budoucnosti využívání antukového hřiště (žádost o dotaci nebyla schválena), o využívání víceúčelové tělocvičny v době mimo vyučování, o komplikacích spojených s instalací dataprojektoru, o sumarizaci představ žáků o tom, co by si ve škole přáli zlepšit, o instalaci žaluzií do šatny dívek, o plánovaném projektovém dnu a o zápisech z jednání žákovského parlamentu. strana 8

9 Pondělí 10.dubna 2006 Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Návštěva ze SPC Praha byla opět přeložena na pozdější termín. Úterý 11.dubna 2006 Vyzdobená výloha materiály z mateřské školy v drogerii paní Štaflové. Výloha v masně prezentace prací dětí z mateřské školy. Výloha prodejny Ovoce zelenina paní Ouředníčkové výstavka prací žáků 3.třídy. strana 9

10 Středa 12.dubna 2006 Dnes jsme obdrželi výsledky našich žáků v testech CERMAT. Na obrázku vidíte ukázku stránky, kterou obdržel každý z účastníků. Další upřesňující informace získáte v textu na následující straně strana 10

11 Projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2006, který připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). V rámci tohoto projektu byly žákům zadány tři testy (test dovedností v českém jazyce, test matematických dovedností a test studijních dovedností) a žákovský dotazník. Testování proběhlo 1.února 2006 pro celkem žáků z škol, což je 49,78% všech ZŠ a 9.ročníkem a víceletých gymnázií s odpovídajícím ročníkem v celé ČR. Následující tabulka obsahuje výsledky všech žáků školy, kteří se zúčastnili testování. Ve sloupcích je uvedeno celkové skóre žáka a žáka v řešení daného testu. Celkové skóre vyjadřuje součet bodů, které žák získal za jednotlivé úlohy v daném testu. Poměr celkového skóre a maximálního možného počtu bodů, které žák může v testu dosáhnout, udává celkovou žáka v řešení testu. Úspěšnost je relativní údaj umožňující porovnat výsledky v různých testech s odlišným maximálním počtem dosažitelných bodů. Je-li například celková žáka v testu rovna 80%, znamená to, ze žák získal 80% bodu z maximálního možného počtu bodů. Číslo MA CJ SD Celkem žáka Skóre Úspěšnost Skóre Úspěšnost Skóre Úspěšnost Skóre Úspěšnost ,0% 46 92,0% 31 96,9% ,6% ,0% 46 92,0% 28 87,5% ,1% ,0% 48 96,0% 31 96,9% ,3% ,0% 43 86,0% 28 87,5% 98 74,2% ,0% 43 86,0% 24 75,0% 90 68,2% ,0% 48 96,0% 24 75,0% 89 67,4% ,0% 42 84,0% 23 71,9% 83 62,9% ,0% 40 80,0% 23 71,9% 77 58,3% ,0% 38 76,0% 24 75,0% 75 56,8% ,0% 37 74,0% 26 81,3% 75 56,8% ,0% 28 56,0% 22 68,8% 61 46,2% ,0% 26 52,0% 18 56,3% 60 45,5% ,0% 22 44,0% 20 62,5% 58 43,9% ,0% 32 64,0% 13 40,6% 52 39,4% ,0% 19 38,0% 20 62,5% 46 34,8% ,0% 0,0% 0,0% 23 17,4% Průměr 19,5 39,0% 37,2 69,8% 23,7 69,3% 76,6 58,0% Dosažené výsledky našich žáků jsou uspořádány sestupně podle celkové i řešení ve všech třech testovaných oblastech. V následujícím se budeme podrobněji věnovat rozboru výsledků v jednotlivých oblastech. Matematické dovednosti % 25% 75,1-100% 13% ,1-75% 13% ,1-50% 49% strana 11

12 Ze zadaného počtu 50 úkolů byl náš nejlepší výsledek 41 a nejhorší 7 úspěšně vyřešených úkolů. Na grafu vlevo můžete vidět sestupné uspořádání dosažených výsledků našimi 16 deváťáky. Na grafu vpravo jejich rozdělení do 4 skupin podle i řešení. 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1 9.třída kraj ČR Třída Počet žáků Průměrné skóre 9.třída 16 19,5 39,0% Kraj ,9 41,9% ČR ,6 43,2% Z grafu i tabulky vyplývá, že naši žáci zůstali mírně pod krajským průměrem i řešení, který byl mírně pod celostátním průměrem. Dodáváme, že toto byla jediná oblast, ve které jsme docílili podprůměrných výsledků. Dovednosti v českém jazyce ,1-50% 13% 0-25% 0% ,1-75% 27% 75,1-100% 60% Ze zadaného počtu 50 úkolů byl náš nejlepší výsledek 48 a nejhorší 19 úspěšně vyřešených úkolů. Na grafu vlevo můžete vidět sestupné uspořádání dosažených výsledků našimi 15 deváťáky. Na grafu vpravo jejich rozdělení do 4 skupin podle i řešení. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 9.třída kraj ČR Třída Počet žáků Průměrné skóre 9.třída 15 37,2 74,4% Kraj ,7 65,4% ČR ,3 66,5% Z grafu i tabulky vyplývá, že naši žáci docílili nadprůměrného výsledku, protože překonali krajský i republikový průměr o více než 7%. A krajský průměr byl ještě navíc mírně horší než republikový. Naše průměrná byla v tomto testu nejlepší. strana 12

13 Studijní dovednosti ,1-50% 7% 0-25% 0% 75,1-100% 33% ,1-75% 60% Ze zadaného počtu 32 úkolů byl náš nejlepší výsledek 31 a nejhorší 13 úspěšně vyřešených úkolů. Na grafu vlevo můžete vidět sestupné uspořádání dosažených výsledků našimi 15 deváťáky. Na grafu vpravo jejich rozdělení do 4 skupin podle i řešení. 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1 9.třída kraj ČR Třída Počet žáků Průměrné skóre 9.třída 15 23,7 74,0% Kraj ,6 61,4% ČR ,7 61,5% Z grafu i tabulky vyplývá, že naši žáci docílili nadprůměrného výsledku, protože překonali krajský i republikový průměr o více než 12%. Nezbývá než konstatovat, že jsme v tomto testu dosáhli nejlepšího výsledku ve srovnání s dalšími účastníky. Celkové výsledky ve všech třech testech % 0% 75,1-100% 20% ,1-50% 33% ,1-75% 47% Ze zadaného počtu 132 úkolů byl náš nejlepší výsledek 117 a nejhorší 46 úspěšně vyřešených úkolů. Na grafu vlevo můžete vidět sestupné uspořádání dosažených výsledků našimi 15 deváťáky. Na grafu vpravo jejich rozdělení do 4 skupin podle i řešení. Srovnání celkových výsledků s účastníky ze Středočeského kraje i z České republiky nebylo poskytnuto. strana 13

14 Průměrné výsledky podle přihlášky na střední školu Následující tabulka udává výsledky žáků v testech podle typu střední školy, na kterou si žáci podali přihlášku. V přehledu jsou zahrnuti jen ti žáci, kteří uvedli volbu střední školy v dotazníku. Týká se tedy žáků naší školu a žáků zapojených škol ze Středočeského kraje: MA ČJ SD Typ školy Gymnázium Obchodní akademie Počet žáků škola / kraj Průměrné skóre Průměrné skóre Průměrné skóre % % % % % % % % % % % % Střední odborná % % % škola % % % Střední odborné % % % učiliště s maturitou % % % Odborné učiliště, % % % učiliště % % % Jiný typ % % % % % % Z tabulky vyplývá následující: 1. naši tři zájemci o studium na gymnáziu jsou nadprůměrní ve srovnání se svými soupeři v kraji 2. náš jeden zájemce o studium na obchodní akademii je podprůměrný v matematice, výrazně nadprůměrný v českém jazyce a nadprůměrný ve studijních předpokladech 3. našich šest zájemců o studium na SOŠ s maturitou je podprůměrných v matematice a nadprůměrných v českém jazyce i ve studijních předpokladech 4. naši čtyři zájemci o studium na OU a U jsou podprůměrní v matematice a nadprůměrní v českém jazyce i ve studijních předpokladech. Průměrné výsledky podle známky na vysvědčení Následující tabulky obsahují výsledky žáků v daném testu tříděné podle jejich známky na posledním vysvědčení, tj. za 1.pololetí školního roku 2005/2006. Každý sloupec reprezentuje skupinu žáků s příslušnou známkou na vysvědčení. Týká se tedy žáků naší školy, žáků zapojených škol ze Středočeského kraje i žáků zapojených škol z celé České republiky. Matematické dovednosti Známka Třída Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků 9.třída 2 81,0% 7 39,4% 2 27,0% 3 20,0% Kraj ,3% ,9% ,2% ,1% 53 20,5% ČR ,8% ,4% ,0% ,0% ,1% Údaje uvedené v tabulce ukazují, že naši jedničkáři byli v řešení testu úspěšnější než jedničkáři z jiných škol, u ostatních známek jsou výsledky našich žáků ve srovnání s dalšími školami podprůměrné, a to jak v kraji, tak i v ČR. strana 14

15 Dovednosti v českém jazyce Známka Třída Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků 9.třída 3 93,3% 4 81,0% 6 65,3% 1 44,0% Kraj ,6% ,4% ,4% ,3% 12 43,5% ČR ,8% ,8% ,6% ,9% ,2% Údaje uvedené v tabulce ukazují, že naši jedničkáři, dvojkaři i trojkaři byli v řešení testu úspěšnější než nositelé stejné známky na posledním vysvědčení z jiných škol, pouze náš žák se čtyřkou na posledním vysvědčení byl ve srovnání s žáky z dalších škol mírně podprůměrný. Toto opět platí jak v kraji, tak i v ČR. Stále uvádíme informace o středě 12.dubna Dnes se nám konečně podařilo dotáhnout do konce stropní instalaci dataprojektoru. Čtvrtek 13.dubna 2006 Dnes začaly Velikonoční prázdniny. Byl to také předposlední den na oznámení o odstranění závad z komplexní prověrky PO. Závady se nám podařilo odstranit, ale výše nákladů na jejich odstranění nás docela zaskočila. Navíc zjištěné závady v realizovaných revizních zprávách bude také nutné odstranit, čímž se celkové náklady ještě zvýší. Úterý 18.dubna 2006 Ředitel školy Mgr. Roman Kotlář se zúčastnil schůze výkonného výboru Trnavanu Rožďalovice. Byly domluveny podmínky na využívání fotbalového hřiště na utkání Coca Cola Cup, McDonald s Cupu i turnaje v malé kopané O pohár starosty Rožďalovic. Navíc bylo rámcově domluveno i pořádání turnaje O pohár předsedy Trnavanu Rožďalovice. Středa 19.dubna 2006 Naše škola připravila projektový den na téma začlenění průřezového tématu z rámcového vzdělávací programu pro základní vzdělávání environmentální výchovy do školního vzdělávacího programu. Byl to v pořadí druhý projektový den, který naše škola připravila, celkově však pro zapojené školy šestý, čímž došlo k dokončení ukázek všech šesti průřezových témat. Jejich rozdělení bylo následující: ZŠ JAK Lysá nad Labem osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova, ZŠ Na Valech Poděbrady mediální výchova a výchova demokratického občana a naše škola výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a již zmíněná environmentální výchova. strana 15

16 Přivítání hostů a podání upřesňujících informací o projektovém dnu účast ZŠ Na Valech Poděbrady (9 hostů), ZŠ JAK Lysá nad Labem (7 hostů), ČŠI (2 hosté). Mgr. Jana Hladíková v pozici videoreportéra, informace o lovu velryb a jeden z pěti nástěnných obrazů týkajících se Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. 1.třída Jdi k vodě a uč se od ní vedoucí projektu Mgr. Jan Kubín (Voda je plná hudby, voda je hravá, voda je plná barev.) 2.třída Putování s vodní žínkou Evelínkou vedoucí projektu Petra Simůnková strana 16

17 3.třída Kde jsme doma vedoucí projektu Mgr. Jaroslava Sedláčková (Ze starých pověstí a příběhů, kde jsme doma, ochrana životního prostředí.) 4.třída Krajina a my vedoucí projektu Marie Lánczová 5.třída Život v lese vedoucí projektu Mgr. Nina Dyčenková 6.třída Les a my vedoucí projektu Mgr. Jana Kuncířová a Mgr. Jana Renčová 7.třída Živá voda vedoucí projektu Václava Vinecká strana 17

18 8.třída Náš životní styl vedoucí projektu Mgr. Irena Fišerová a Mgr. Hana Kuhnová 9.třída Krajina mého domova vedoucí projektu Mgr. Markéta Drobečková a Mgr. Marcela Sasková Čtvrtek 20.dubna 2006 Ing. Irena Fišerová odjela na seminář do Prahy na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, aby se zúčastnila semináře na téma Průřezová témata ve výuce chemie. Odpoledne se konala pedagogická rada, jejímž úkolem bylo především zhodnotit prospěch a chování žáků za 3.čtvrtletí školního roku. Pátek 21.dubna 2006 Protože 22.duben je Den Země, v mateřské škole se paní učitelky se svými dětmi rozhodly vysadit strom. Vybraly si smrček a připravily pro něj tuto básničku: Mladý smrček, smrk natahuje krk: Pusťte mě ven ze stínu, bez slunce tu zahynu. Děti se do výsadby s nadšením pustily. strana 18

19 O vysazování smrku děti nakreslily obrázek, z nichž vám jeden nabízíme ke shlédnutí. Pak paní učitelky děti vyfotily u magnólie, na které paní učitelky napočítaly celkem 166 květů. Celý týden se v mateřské škole věnovali zvířátkům, o kterých nejen povídali a také je nakreslili a vymodelovali z dílků stavebnice Lego. V základní škole se ráno konala akce 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků). Z náplně porady vybíráme následující: poděkování za úspěšnou realizaci projektového dne, schválení rozpočtu na provoz školy od zřizovatele, nákup síťové tiskárny a zároveň kopírky formátu A3, jednání o stavebních úpravách v základní i mateřské škole týkající se rekonstrukce školní jídelny v mateřské škole, rekonstrukce školní jídelny v základní škole a rekonstrukce sociálního zařízení, opakovaná změna názvu školy, ukončení topné sezóny, domluva na nutných úpravách ve sborovně souvisejících s vytvořením lepších pracovních podmínek pro pedagogické pracovníky, jednání se zástupci SRPŠ a domluva na termínech konání turnajů v kopané. Mgr. Hana Kuhnová pro žáky 8. a 9.třídy zajistila beseda ke zdravé výživě s panem Čechem, vedoucím jedné z čajoven v Nymburce. Úvod besedy byl spojený s ochutnávkou různých druhů čajů a možností zakoupit si některé z nabízených výtvarných předmětů. strana 19

20 Součástí akce byla i hra na hudební nástroje. V akci na snímku vlevo vidíte Zuzanu Vlasákovou a vpravo Janu Mikešovou a Evu Kubálkovou. Paní vychovatelka Ilona Sedláčková připravila základní kolo v Coca Cola Cupu, které se odehrálo na fotbalovém hřišti v Rožďalovicích a kromě naší školy se ho zúčastnila ZŠ Křinec a ZŠ Městech Králové. Náš hráčský kádr na fotografii: - stojící zleva Jan Boháč, Jan Malý, Jakub Jaroš, František Veselý, Svatopluk Čech, Lukáš Jansta a Jakub Najmon - klečící zleva Markéta Fadrhoncová, Josef Vlček, Jiří Chlomek, Pavel Gušlbauer, Jakub Hojsák, Michal Fröde, Petr Škoda - ležící Peter Berky. Výsledky: 1.utkání - Rožďalovice : Křinec 4:0 2.utkání - Křinec : Městec Králové 7:0 3.utkání - Rožďalovice : Městec Králové 2:2 Na základě lepšího skóre do dalších bojů postupuje ZŠ Městec Králové. Vítězi sportovně blahopřejeme. strana 20

21 Poděkování patří panu Pavlu Zedkovi, který zvládl v roli rozhodčího odpískat všechny tři zápasy, panu Františkovi Veselému za vedení našeho týmu a Trnavanu Rožďalovice za zapůjčení fotbalového hřiště. Pátek neděle dubna 2006 V tomto školním roce poslední víkendové vzdělávání v projektu z ESF se konalo v Čelákovicích. Ústředním tématem byl konflikt a spor a jejich řešení. Z naší školy jela čtveřice ve složení Mgr. Jana Hladíková, Mgr. Nina Dyčenková, Mgr. Hana Kuhnová a Mgr. Roman Kotlář. Lektorská dvojice pracovala v obvyklém složení Hana Kasíková a Josef Valenta. Momentky ze dvou z řešených úkolů a úvaha nad tím, zda se ve sporu chováme jako žralok, želva, liška, medvěd nebo sova. strana 21

22 Snímky z dalších aktivit: práce s flipchartem a pohybová aktivita na sledování pozice těžiště těla. Pondělí 24.dubna 2006 Pro většinu žáků 9.třídy byl dnešní den dnem velmi důležitým, protože se konalo 1.kolo přijímacího řízení na střední školy. Jak jsme byli úspěšní se dovíte v tomto nebo nejpozději v příštím vydání měsíčního zpravodaje. Mgr. Marcela Sasková se zúčastnila semináře v Kolíně, který se jmenoval Fyzika moderně a zábavně. Mgr. Jana Hladíková odejela do Poděbrad na EKOgymnázium na seminář EVVO a vedení školy (Evnironmentální vzdělávání, výchova a osvěta), Mgr. Jaroslava Sedláčková se v Praze zúčastnila semináře s názvem Teoretická východiska jednotlivých metod čtení. Úterý 25.dubna 2006 Ředitel školy Mgr. Roman Kotlář odejel do Nymburka, aby se zúčastnil semináře zabývající ho se dopady nového správního řádu v základní škole. Seminář se z technických důvodů neuskutečnil a jeho konání bylo odloženo na neurčito. Středa 26.dubna 2006 Paní vychovatelky připravily na školním hřišti Čarodějnické odpoledne spojené s opékáním buřtů. strana 22

23 Chůze na chůdách a hod kroužkem na lebku. Slalom na koštěti a lov očí. Skákání v hmoždíři a na závěr mnohými velmi očekávané opékání buřtů. strana 23

24 Mgr. Jana Hladíková odejela se členy kroužku paličkování do Kopidlna. Navečer se od uskutečnila schůzka ředitele školy s panem starostou, panem Fadrhoncem a projektantem, jejímž cílem bylo domluvit se na časovém postupu a jednotlivých krocích plánované rekonstrukce v budově základní i mateřské školy. Čtvrtek 27.dubna 2006 Vedoucí učitelka mateřské školy paní Marcela Kořínkové se v Nymburce zúčastnila semináře se zaměřením na dopady novely vyhlášky o mateřské škole. Do školy přijela Mgr. Radana Štěpánková, aby pokračovala ve své práci se 6.třídou směřující ke zlepšení klimatu v této třídě. Na chodbě se objevila velká krabice, jejímž obsahem bylo multifunkční zařízení formátu A3. Přesněji to je kopírka a síťová tiskárna současně, ke které lze dokoupit přídavný modul na skenování a faxování. Pátek 28.dubna 2006 Na akci 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků) byly projednány tyto úkoly: termín focení tříd, postup prací spojených s naplňováním obsahu ICT plánu rozvoje školy, výsledky žáků 9.třídy u přijímacího řízení na střední školy, kázeňské problémy v 6.třídě, nutnost zvýšení dozoru v počítačové učebně, složení výboru SRPŠ, personální příprava příštího školního roku, profilace školy a vytvoření vhodných podmínek pro postup prací na školním vzdělávacím programu. Momentky ze života mateřské školy Fotografie z představení Divadla Koloběžka. strana 24

25 Strážci svých sněhuláků. Poslední hry na sněhu proběhly pro naši zemskou šířku v nezvykle pozdním datu 6.března Dětem to však vůbec nevadilo a posledního sněhu si bohatě užily. Snímek z prvního opravdu jarního pobytu na zahradě a rodičovská brigáda při hrabání listí. Výsledky dotazníkové šetření Šikana a její nejvážnější důsledky Definice: Šikanování je svévolné psychologické, emocionální či fyzické ohrožování jednoho žáka jiným ve škole, nebo na cestě mezi školou a bydlištěm. Povaha a rozsah šikany kolísá mezi nepřímým a přímým ohrožením, od nevelkého dráždění oběti až k porušení zákona od sexuálního obtěžování, rasově zabarveného útoku, porušení lidských práv. Šikanování zahrnuje fyzické, slovní a gestikulační útoky i vydírání. Šikana se stává jednou z nejrozšířenějších příčin takzvaného dětského (psychického) traumatu. Na naši škole proběhl v měsíci březnu na 1. i 2. stupni ZŠ dotazník na téma Šikana. Žákům 1. stupně ZŠ bylo nutno toto téma vysvětlit, což udělali třídní učitelé. Na 1. stupni ZŠ třídní učitelé volili z možných 55. otázek, dle vlastního výběru po zvážení schopností žáků vzhledem k jejich věku. Na 2. stupni ZŠ učitel zařadil do výuky rodinné výchovy zadání tohoto dotazníku (55 otázek). Výsledky: 1. stupeň ZŠ a) z dotázaných žáků se bojí chodit do školy ohledně šikany 5 žáků b) mimo domov se bojí šikany 8 žáků (v souvislosti s Rómy) strana 25

26 2. stupeň ZŠ a) z dotázaných žáků se bojí chodit do školy ohledně šikany 2 žáci b) mimo domov se bojí šikany 2 žáci V čem si myslíš, že se projevuje šikana na naší škole? Převažující odpověď žáků 1.stupně starší si dovolují na mladší, převažující odpověď žáků 2.stupně jak kdy a jak ke komu. Největší problémy v souvislosti s šikanováním je jeden ze žáků 2.stupně, kterého se žáci bojí. Celková charakteristika: Žáci vědí, co je šikana, ale jako velký problém na naší škole bych to neviděla. Jedná se víceméně o neurovnané, jednorázové situace mezi spolužáky. Všichni žáci s problémem šikany byli seznámeni a tento problém jim byl vysvětlen. Napsala Hana Kuhnová Testy Scio v 9.třídě vyhodnocení odpovědí z dotazníku MAPA ŠKOLY V následujícím se můžete seznámit s výsledky odpovědí 11 rodičů žáků 9.třídy naší školy, kteří vyplnili dotazník. 1. Spokojenost s komunikací 2. Jak často se zajímáte o práci svých dětí? nezáleží mi na tom 0% nemohu posoudit 9% ne 18% (téměř) denně 46% méně často než několikrát do měsíce 0% několikrát do měsíce 18% ano 73% několikrát týdně 36% 3. Spokojenost s přípravou na přijímací zkoušky 4. Celková spokojenost se školou nemohu posoudit 9% určitě ne 0% spíše ne 0% velmi nespokojen 0% velmi spokojen 0% spíše nespokojen 18% určitě ano 36% spíše ano 55% spíše spokojen 82% strana 26

27 Co škola naučila podle rodičů a žáků 1. Být schopen vytvářet složitější výstupy 2. Umět zpracovat informace podíl z počtu v % podíl z počtu v % žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem U odpovědí žáků výrazně zaostáváme za republikovým průměrem, avšak u rodičů je tomu právě naopak. 0 žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Opačný výsledek proti 1.otázce, názor žáků je nad úrovní republikového průměru, kdežto názor rodičů pod jeho úrovní. 3. Mít co nejvíce kvalitních znalostí 4. Umět vést diskusi, obhajovat vlastní názor podíl z počtu v % žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Odpovědi žáci i rodičů jsou za republikovým průměrem, přičemž je výraznější rozdíl u žáků. Názory rodičů a žáků jsou přibližně stejné. podíl z počtu v % žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Podobný výsledek jako ve 3.otázce, názor žáků je nad úrovní republikového průměru, kdežto názor rodičů pod jeho úrovní. 5. Dokázat spolupracovat v kolektivu 6. Umět si organizovat čas a činnosti podíl z počtu v % podíl z počtu v % žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Odpovědi žáků i rodičů jsou za republikovým průměrem, přičemž je výraznější rozdíl u žáků. Názory rodičů a žáků jsou přibližně stejné. U této otázky je nejvyrovnanější výsledek ze všech. strana 27 0 žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Jediná otázka, ve které je názor žáků i rodičů nad úrovní republikového průměru, přičemž u žáků je více než dvojnásobný ve srovnání s republikovým průměrem.

28 7. Být schopen zvládat stres a problémy 8. Připravit se na přijímací zkoušky podíl z počtu v % podíl z počtu v % žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Opět jsou odpovědi žáků i rodičů za republikovým průměrem, přičemž je výraznější rozdíl u žáků. 0 žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Názory rodičů našich deváťáků výrazně převyšují další tři srovnávané kategorie. Nikotin - představa žáků na závislosti na nikotinu Úvodem uvádím, že dotazníkem se zabývali všichni přítomní žáci 1. a 2. stupně ZŠ. Dotazník proběhl buď písemnou formou nebo pohovorem s vyučujícím a při mém zpracování jsem došla k tomuto zjištění. Počet dotazovaných žáků byl roven 155, z toho byl 91 žák z 1.stupně a 64 žáků ze 2.stupně. Výsledky představ žáků na 1.stupni: 1) Na otázku týkající se co je aktivní a pasivní kouření zná odpověď pouze 13 žáků. 2) Téměř každý z žáků má ve své nukleární či široké rodině aktivního kuřáka, dětem kouření vadí, mají strach o zdraví svých rodičů. 3) Nebezpečí kouření cigaret si žáci ve většině případů uvědomují především v riziku onemocněním rakovinou plic, dušnatostí, špinavými plícemi, zápachem atp. 4) Zkušenost s kouřením cigaret má 32 žáků. 5) Žáci znají značky cigaret Petra, Sparta, Start, Marlboro. 6) Souhlasí s tím, že Ministerstvo zdravotnictví neschvaluje kouření, žáci si všimli varování proti kouření na krabičkách cigaret a na plakátech. 7) 81 žákovi se zdá kouření cigaret návykové. 8) Kouření cigaret by se žáci zbavili nedostatkem peněz, zákazem, operací, domácím vězením. 9) Sportovci by neměli kouřit, sportovci nekouří, mohli by jim na to přijít jako na drogu. 10) 71 žák souhlasí s tím, že kouření ovlivňuje životní prostředí, někteří z nich ovšem neumějí zdůvodnit proč. 11) 32 žáků zastává názor, že kouření je moderní, při otázce o zaujmutí pózy (toto slovo muselo být vysvětleno), 42 žáků se domnívá, že jde o důkaz sebevědomí a 54 žáků o pocit předvést se před ostatními. 12) Osobní názory žáků jsou takovéto: cigarety uklidňují, lidé je potřebují, je to moderní. Spousta žáků byla bez osobního názoru. Výsledky žáků 2. stupně: 1) Na otázku týkající se co je aktivní a pasivní kouření zná odpověď pouze 58 žáků. 2) Téměř každý z žáků má ve své nukleární či široké rodině aktivního kuřáka, dětem kouření vadí, mají strach o zdraví svých rodičů. 3) Nebezpečí kouření cigaret si žáci ve většině případů uvědomují především v riziku onemocněním rakovinou plic, dušnatostí, špinavými plícemi, zápachem, riziko při těhotenství atp. 4) Zkušenost s kouřením cigaret mají 53 žáci. 5) Žáci znají značky cigaret Petra, Sparta, Start, Marlboro, Winston, Camel, Clea, Rondon, Davidov. strana 28

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2006 V Rožďalovicích dne 2.března 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2006 V Rožďalovicích dne 2.června 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY listopad 2006 V Rožďalovicích dne 4.prosince 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012

Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 Týdenní plán od 16. 1. do 21. 1. 2012 PO 16. 1. Termín odevzdání sešitů TS Termín odevzdání tabulky "Rozvaha" ŘŠ Provozní porada 14:30 všichni učitelé ÚT 17. 1. Termín odevzdání tabulky "Vyúčtování" VRB

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více