ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2006 V Rožďalovicích dne 2.května 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Velikonoční odpoledne s rodiči v mateřské škole Jarní den otevřených dveří v základní škole Schůzka žákovského parlamentu Prezentace práce školy ve výlohách obchodů v Rožďalovicích Výsledky v testech CERMAT Projektový den k environmentální výchově Výsadba stromu v mateřské škole Beseda ke zdravé výživě Základní kolo Coca Cola Cupu Víkendové vzdělávání v Čelákovicích Čarodějnické odpoledne Momentky ze života mateřské školy Dotazníkové šetření k šikaně Dotazník Mapa školy Představa o závislosti žáků na nikotinu Pohled na Rožďalovice prostřednictvím Naleznete budovy naší základní i mateřské školy? Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Pondělí 3.dubna 2006 Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v základní škole. V mateřské škole děti viděly představení divadla Koloběžka, které se jmenovalo Pruhovaná pohádka. Úterý 4.dubna 2006 V mateřské škole připravily paní učitelky společně se dětmi Velikonoční odpoledne s rodiči. Dnes proběhlo s rodiči 1.třídy. Na úvod rodiče shlédli ukázku z toho, co se jejich děti v mateřské škole již naučily. Pak již pilně společně pracovali na různých úkolech, např. na zdobení velikonočních vajíček. V základní škole byla provedena revize nízkotlaké kotelny na tuhá paliva. Žáci základní školy, kromě žáků 6.třídy, dopoledne odjeli vlakem do Kopidlna, aby viděli film Jak se krotí krokodýli. strana 3

4 Středa 5.dubna 2006 Velikonoční odpoledne s rodiči bylo na dnešek připraveno pro rodiče dětí 2.třídy mateřské školy. Na úvod se opět děti prezentovaly krátkým nacvičeným programem a pak již nic nebránilo společné práci rodičů a jejich dětí. Také základní škola se vyzdobila na slavnostní příležitost, protože zde byl pro rodiče žáků školy připraven Jarní den otevřených dveří. Jeho náplní bylo pozvat rodiče do školy a ukázat jim, jak jejich děti pracují ve výuce a umožnit jim vidět co nejvíce z práce školy. Zároveň mohli využít příležitost a koupit si nějaký výrobek žáků školy. strana 4

5 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída strana 5

6 po řadě 5. a 6.třída po řadě 7. a 8.třída 9.třída strana 6

7 Chodbu v přízemí měl na starost pan Vajíčko. Takhle to vypadalo za okny na chodbě v 1.patře. A takto zase na chodbě ve 2.patře. Ukázka z prodeje výrobků žáků školy. strana 7

8 Čtvrtek 6.dubna 2006 Žáci 6.třídy se opět sešli s Mgr. Radanou Štěpánkovou, aby společně pracovali na zlepšení klimatu ve své třídě. Spolupráce mateřské školy s rodiči 4. a 5.dubna uspořádala naše školka předvelikonoční odpoledne pro děti a jejich rodiče. Tato odpoledne se stávají již tradicí před Vánocemi, na jaře či před oslavou Dne matek nebo Dne dětí. Smyslem těchto akcí je zapojit rodiče do společného tvoření se svými dětmi, shlédnout co se děti v poslední době naučily a zároveň si společně vyrobit dárek pro své nejbližší, nebo nějakou dekoraci do bytu. V úterý 4.dubna proběhlo odpoledne s rodiči ve třídě mladších dětí. Paní učitelka Lenka Pecková předvedla s dětmi pásmo básniček, her a cvičení s barevným padákem. Fotbálku s míčkem na padáku se zúčastnili i rodiče. Společně si vytvořili kraslici ( ubrousková technika) a velikonoční slepičku z papíru. Společného odpoledne v první třídě se zúčastnilo 12 dětí a 17 rodičů. Ve středu 5.dubna se dočkaly svého odpoledne s rodiči i děti starší ( 2. třída). Hned ve 14 hodin zahájili předškoláci pod vedením učitelek Evy Kosekové a Marcely Kořínkové pásmo básniček, písniček a tanečků s jarní tématikou. Vyvrcholením programu bylo cvičení se židlemi podle hudby s názvem Na řemesla. Společná výroba zajíčků z vařečky, papírových kraslic a vajíček zdobených ubrouskovou technikou byla zpestřena společnými hrami v dalších prostorách školky. Všichni společně jsme vytvořili dvě obří velikonoční vejce z barevných zátek pet lahví. Letošní velikonoční odpoledne mělo v 2. třídě rekordní počet účastníků (22 dětí, 33 rodičů a sourozenců). V obou třídách bylo k dispozici pro všechny občerstvení ( káva, čaj, řezy, perníčky). Když jsem tak pozorovala děti a jejich rodiče při společném snažení a spolupráci, mám velmi dobrý pocit, že se nám něco podařilo. A to že si rodiče našli chvíli se zastavit a strávit čas se svými dětmi v naší školce, toho si velmi vážíme a těšíme se na další podobné akce. Napsala Marcela Kořínková Pátek 7.dubna 2006 Na akci 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků) bylo projednáváno řešení těchto úkolů: odevzdání podkladů pro jednání pedagogické rady, příprava konzultací učitel-rodič-žák, metodický pokyn MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování podle 16-ti třídního katalogu prací, nabídka letní tábora v Ledcích, účast na seminářích k environmentální výchově, nové nabídky od Scia a postup prací spojených s tvorbou školního vzdělávacího programu. Schůzku zástupců žákovského parlamentu s ředitelem školy nevedli v souladu s plánem žáci 3.třídy, ale v případě nepřítomnosti předsedy se této role ujala místopředsedkyně, kterou je Eva Kubálková. A svoji úlohu splnila dobře. Ze strany žáků jsme diskutovali o hodnocení práce učitelů, o počtu účastníků na Jarním Dnu otevřených dveří, o problematice zájmu žáků 2.stupně o nabízené akce, o možnosti realizovat schůzku s představiteli žákovského parlamentu jiné školy a zájmu žáků 6.třídy připravit pro své spolužáky z 1.stupně diskotéku. Z podnětu vedení školy bylo jednáno o budoucnosti využívání antukového hřiště (žádost o dotaci nebyla schválena), o využívání víceúčelové tělocvičny v době mimo vyučování, o komplikacích spojených s instalací dataprojektoru, o sumarizaci představ žáků o tom, co by si ve škole přáli zlepšit, o instalaci žaluzií do šatny dívek, o plánovaném projektovém dnu a o zápisech z jednání žákovského parlamentu. strana 8

9 Pondělí 10.dubna 2006 Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Návštěva ze SPC Praha byla opět přeložena na pozdější termín. Úterý 11.dubna 2006 Vyzdobená výloha materiály z mateřské školy v drogerii paní Štaflové. Výloha v masně prezentace prací dětí z mateřské školy. Výloha prodejny Ovoce zelenina paní Ouředníčkové výstavka prací žáků 3.třídy. strana 9

10 Středa 12.dubna 2006 Dnes jsme obdrželi výsledky našich žáků v testech CERMAT. Na obrázku vidíte ukázku stránky, kterou obdržel každý z účastníků. Další upřesňující informace získáte v textu na následující straně strana 10

11 Projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2006, který připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). V rámci tohoto projektu byly žákům zadány tři testy (test dovedností v českém jazyce, test matematických dovedností a test studijních dovedností) a žákovský dotazník. Testování proběhlo 1.února 2006 pro celkem žáků z škol, což je 49,78% všech ZŠ a 9.ročníkem a víceletých gymnázií s odpovídajícím ročníkem v celé ČR. Následující tabulka obsahuje výsledky všech žáků školy, kteří se zúčastnili testování. Ve sloupcích je uvedeno celkové skóre žáka a žáka v řešení daného testu. Celkové skóre vyjadřuje součet bodů, které žák získal za jednotlivé úlohy v daném testu. Poměr celkového skóre a maximálního možného počtu bodů, které žák může v testu dosáhnout, udává celkovou žáka v řešení testu. Úspěšnost je relativní údaj umožňující porovnat výsledky v různých testech s odlišným maximálním počtem dosažitelných bodů. Je-li například celková žáka v testu rovna 80%, znamená to, ze žák získal 80% bodu z maximálního možného počtu bodů. Číslo MA CJ SD Celkem žáka Skóre Úspěšnost Skóre Úspěšnost Skóre Úspěšnost Skóre Úspěšnost ,0% 46 92,0% 31 96,9% ,6% ,0% 46 92,0% 28 87,5% ,1% ,0% 48 96,0% 31 96,9% ,3% ,0% 43 86,0% 28 87,5% 98 74,2% ,0% 43 86,0% 24 75,0% 90 68,2% ,0% 48 96,0% 24 75,0% 89 67,4% ,0% 42 84,0% 23 71,9% 83 62,9% ,0% 40 80,0% 23 71,9% 77 58,3% ,0% 38 76,0% 24 75,0% 75 56,8% ,0% 37 74,0% 26 81,3% 75 56,8% ,0% 28 56,0% 22 68,8% 61 46,2% ,0% 26 52,0% 18 56,3% 60 45,5% ,0% 22 44,0% 20 62,5% 58 43,9% ,0% 32 64,0% 13 40,6% 52 39,4% ,0% 19 38,0% 20 62,5% 46 34,8% ,0% 0,0% 0,0% 23 17,4% Průměr 19,5 39,0% 37,2 69,8% 23,7 69,3% 76,6 58,0% Dosažené výsledky našich žáků jsou uspořádány sestupně podle celkové i řešení ve všech třech testovaných oblastech. V následujícím se budeme podrobněji věnovat rozboru výsledků v jednotlivých oblastech. Matematické dovednosti % 25% 75,1-100% 13% ,1-75% 13% ,1-50% 49% strana 11

12 Ze zadaného počtu 50 úkolů byl náš nejlepší výsledek 41 a nejhorší 7 úspěšně vyřešených úkolů. Na grafu vlevo můžete vidět sestupné uspořádání dosažených výsledků našimi 16 deváťáky. Na grafu vpravo jejich rozdělení do 4 skupin podle i řešení. 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1 9.třída kraj ČR Třída Počet žáků Průměrné skóre 9.třída 16 19,5 39,0% Kraj ,9 41,9% ČR ,6 43,2% Z grafu i tabulky vyplývá, že naši žáci zůstali mírně pod krajským průměrem i řešení, který byl mírně pod celostátním průměrem. Dodáváme, že toto byla jediná oblast, ve které jsme docílili podprůměrných výsledků. Dovednosti v českém jazyce ,1-50% 13% 0-25% 0% ,1-75% 27% 75,1-100% 60% Ze zadaného počtu 50 úkolů byl náš nejlepší výsledek 48 a nejhorší 19 úspěšně vyřešených úkolů. Na grafu vlevo můžete vidět sestupné uspořádání dosažených výsledků našimi 15 deváťáky. Na grafu vpravo jejich rozdělení do 4 skupin podle i řešení. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 9.třída kraj ČR Třída Počet žáků Průměrné skóre 9.třída 15 37,2 74,4% Kraj ,7 65,4% ČR ,3 66,5% Z grafu i tabulky vyplývá, že naši žáci docílili nadprůměrného výsledku, protože překonali krajský i republikový průměr o více než 7%. A krajský průměr byl ještě navíc mírně horší než republikový. Naše průměrná byla v tomto testu nejlepší. strana 12

13 Studijní dovednosti ,1-50% 7% 0-25% 0% 75,1-100% 33% ,1-75% 60% Ze zadaného počtu 32 úkolů byl náš nejlepší výsledek 31 a nejhorší 13 úspěšně vyřešených úkolů. Na grafu vlevo můžete vidět sestupné uspořádání dosažených výsledků našimi 15 deváťáky. Na grafu vpravo jejich rozdělení do 4 skupin podle i řešení. 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1 9.třída kraj ČR Třída Počet žáků Průměrné skóre 9.třída 15 23,7 74,0% Kraj ,6 61,4% ČR ,7 61,5% Z grafu i tabulky vyplývá, že naši žáci docílili nadprůměrného výsledku, protože překonali krajský i republikový průměr o více než 12%. Nezbývá než konstatovat, že jsme v tomto testu dosáhli nejlepšího výsledku ve srovnání s dalšími účastníky. Celkové výsledky ve všech třech testech % 0% 75,1-100% 20% ,1-50% 33% ,1-75% 47% Ze zadaného počtu 132 úkolů byl náš nejlepší výsledek 117 a nejhorší 46 úspěšně vyřešených úkolů. Na grafu vlevo můžete vidět sestupné uspořádání dosažených výsledků našimi 15 deváťáky. Na grafu vpravo jejich rozdělení do 4 skupin podle i řešení. Srovnání celkových výsledků s účastníky ze Středočeského kraje i z České republiky nebylo poskytnuto. strana 13

14 Průměrné výsledky podle přihlášky na střední školu Následující tabulka udává výsledky žáků v testech podle typu střední školy, na kterou si žáci podali přihlášku. V přehledu jsou zahrnuti jen ti žáci, kteří uvedli volbu střední školy v dotazníku. Týká se tedy žáků naší školu a žáků zapojených škol ze Středočeského kraje: MA ČJ SD Typ školy Gymnázium Obchodní akademie Počet žáků škola / kraj Průměrné skóre Průměrné skóre Průměrné skóre % % % % % % % % % % % % Střední odborná % % % škola % % % Střední odborné % % % učiliště s maturitou % % % Odborné učiliště, % % % učiliště % % % Jiný typ % % % % % % Z tabulky vyplývá následující: 1. naši tři zájemci o studium na gymnáziu jsou nadprůměrní ve srovnání se svými soupeři v kraji 2. náš jeden zájemce o studium na obchodní akademii je podprůměrný v matematice, výrazně nadprůměrný v českém jazyce a nadprůměrný ve studijních předpokladech 3. našich šest zájemců o studium na SOŠ s maturitou je podprůměrných v matematice a nadprůměrných v českém jazyce i ve studijních předpokladech 4. naši čtyři zájemci o studium na OU a U jsou podprůměrní v matematice a nadprůměrní v českém jazyce i ve studijních předpokladech. Průměrné výsledky podle známky na vysvědčení Následující tabulky obsahují výsledky žáků v daném testu tříděné podle jejich známky na posledním vysvědčení, tj. za 1.pololetí školního roku 2005/2006. Každý sloupec reprezentuje skupinu žáků s příslušnou známkou na vysvědčení. Týká se tedy žáků naší školy, žáků zapojených škol ze Středočeského kraje i žáků zapojených škol z celé České republiky. Matematické dovednosti Známka Třída Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků 9.třída 2 81,0% 7 39,4% 2 27,0% 3 20,0% Kraj ,3% ,9% ,2% ,1% 53 20,5% ČR ,8% ,4% ,0% ,0% ,1% Údaje uvedené v tabulce ukazují, že naši jedničkáři byli v řešení testu úspěšnější než jedničkáři z jiných škol, u ostatních známek jsou výsledky našich žáků ve srovnání s dalšími školami podprůměrné, a to jak v kraji, tak i v ČR. strana 14

15 Dovednosti v českém jazyce Známka Třída Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků 9.třída 3 93,3% 4 81,0% 6 65,3% 1 44,0% Kraj ,6% ,4% ,4% ,3% 12 43,5% ČR ,8% ,8% ,6% ,9% ,2% Údaje uvedené v tabulce ukazují, že naši jedničkáři, dvojkaři i trojkaři byli v řešení testu úspěšnější než nositelé stejné známky na posledním vysvědčení z jiných škol, pouze náš žák se čtyřkou na posledním vysvědčení byl ve srovnání s žáky z dalších škol mírně podprůměrný. Toto opět platí jak v kraji, tak i v ČR. Stále uvádíme informace o středě 12.dubna Dnes se nám konečně podařilo dotáhnout do konce stropní instalaci dataprojektoru. Čtvrtek 13.dubna 2006 Dnes začaly Velikonoční prázdniny. Byl to také předposlední den na oznámení o odstranění závad z komplexní prověrky PO. Závady se nám podařilo odstranit, ale výše nákladů na jejich odstranění nás docela zaskočila. Navíc zjištěné závady v realizovaných revizních zprávách bude také nutné odstranit, čímž se celkové náklady ještě zvýší. Úterý 18.dubna 2006 Ředitel školy Mgr. Roman Kotlář se zúčastnil schůze výkonného výboru Trnavanu Rožďalovice. Byly domluveny podmínky na využívání fotbalového hřiště na utkání Coca Cola Cup, McDonald s Cupu i turnaje v malé kopané O pohár starosty Rožďalovic. Navíc bylo rámcově domluveno i pořádání turnaje O pohár předsedy Trnavanu Rožďalovice. Středa 19.dubna 2006 Naše škola připravila projektový den na téma začlenění průřezového tématu z rámcového vzdělávací programu pro základní vzdělávání environmentální výchovy do školního vzdělávacího programu. Byl to v pořadí druhý projektový den, který naše škola připravila, celkově však pro zapojené školy šestý, čímž došlo k dokončení ukázek všech šesti průřezových témat. Jejich rozdělení bylo následující: ZŠ JAK Lysá nad Labem osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova, ZŠ Na Valech Poděbrady mediální výchova a výchova demokratického občana a naše škola výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a již zmíněná environmentální výchova. strana 15

16 Přivítání hostů a podání upřesňujících informací o projektovém dnu účast ZŠ Na Valech Poděbrady (9 hostů), ZŠ JAK Lysá nad Labem (7 hostů), ČŠI (2 hosté). Mgr. Jana Hladíková v pozici videoreportéra, informace o lovu velryb a jeden z pěti nástěnných obrazů týkajících se Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. 1.třída Jdi k vodě a uč se od ní vedoucí projektu Mgr. Jan Kubín (Voda je plná hudby, voda je hravá, voda je plná barev.) 2.třída Putování s vodní žínkou Evelínkou vedoucí projektu Petra Simůnková strana 16

17 3.třída Kde jsme doma vedoucí projektu Mgr. Jaroslava Sedláčková (Ze starých pověstí a příběhů, kde jsme doma, ochrana životního prostředí.) 4.třída Krajina a my vedoucí projektu Marie Lánczová 5.třída Život v lese vedoucí projektu Mgr. Nina Dyčenková 6.třída Les a my vedoucí projektu Mgr. Jana Kuncířová a Mgr. Jana Renčová 7.třída Živá voda vedoucí projektu Václava Vinecká strana 17

18 8.třída Náš životní styl vedoucí projektu Mgr. Irena Fišerová a Mgr. Hana Kuhnová 9.třída Krajina mého domova vedoucí projektu Mgr. Markéta Drobečková a Mgr. Marcela Sasková Čtvrtek 20.dubna 2006 Ing. Irena Fišerová odjela na seminář do Prahy na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, aby se zúčastnila semináře na téma Průřezová témata ve výuce chemie. Odpoledne se konala pedagogická rada, jejímž úkolem bylo především zhodnotit prospěch a chování žáků za 3.čtvrtletí školního roku. Pátek 21.dubna 2006 Protože 22.duben je Den Země, v mateřské škole se paní učitelky se svými dětmi rozhodly vysadit strom. Vybraly si smrček a připravily pro něj tuto básničku: Mladý smrček, smrk natahuje krk: Pusťte mě ven ze stínu, bez slunce tu zahynu. Děti se do výsadby s nadšením pustily. strana 18

19 O vysazování smrku děti nakreslily obrázek, z nichž vám jeden nabízíme ke shlédnutí. Pak paní učitelky děti vyfotily u magnólie, na které paní učitelky napočítaly celkem 166 květů. Celý týden se v mateřské škole věnovali zvířátkům, o kterých nejen povídali a také je nakreslili a vymodelovali z dílků stavebnice Lego. V základní škole se ráno konala akce 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků). Z náplně porady vybíráme následující: poděkování za úspěšnou realizaci projektového dne, schválení rozpočtu na provoz školy od zřizovatele, nákup síťové tiskárny a zároveň kopírky formátu A3, jednání o stavebních úpravách v základní i mateřské škole týkající se rekonstrukce školní jídelny v mateřské škole, rekonstrukce školní jídelny v základní škole a rekonstrukce sociálního zařízení, opakovaná změna názvu školy, ukončení topné sezóny, domluva na nutných úpravách ve sborovně souvisejících s vytvořením lepších pracovních podmínek pro pedagogické pracovníky, jednání se zástupci SRPŠ a domluva na termínech konání turnajů v kopané. Mgr. Hana Kuhnová pro žáky 8. a 9.třídy zajistila beseda ke zdravé výživě s panem Čechem, vedoucím jedné z čajoven v Nymburce. Úvod besedy byl spojený s ochutnávkou různých druhů čajů a možností zakoupit si některé z nabízených výtvarných předmětů. strana 19

20 Součástí akce byla i hra na hudební nástroje. V akci na snímku vlevo vidíte Zuzanu Vlasákovou a vpravo Janu Mikešovou a Evu Kubálkovou. Paní vychovatelka Ilona Sedláčková připravila základní kolo v Coca Cola Cupu, které se odehrálo na fotbalovém hřišti v Rožďalovicích a kromě naší školy se ho zúčastnila ZŠ Křinec a ZŠ Městech Králové. Náš hráčský kádr na fotografii: - stojící zleva Jan Boháč, Jan Malý, Jakub Jaroš, František Veselý, Svatopluk Čech, Lukáš Jansta a Jakub Najmon - klečící zleva Markéta Fadrhoncová, Josef Vlček, Jiří Chlomek, Pavel Gušlbauer, Jakub Hojsák, Michal Fröde, Petr Škoda - ležící Peter Berky. Výsledky: 1.utkání - Rožďalovice : Křinec 4:0 2.utkání - Křinec : Městec Králové 7:0 3.utkání - Rožďalovice : Městec Králové 2:2 Na základě lepšího skóre do dalších bojů postupuje ZŠ Městec Králové. Vítězi sportovně blahopřejeme. strana 20

21 Poděkování patří panu Pavlu Zedkovi, který zvládl v roli rozhodčího odpískat všechny tři zápasy, panu Františkovi Veselému za vedení našeho týmu a Trnavanu Rožďalovice za zapůjčení fotbalového hřiště. Pátek neděle dubna 2006 V tomto školním roce poslední víkendové vzdělávání v projektu z ESF se konalo v Čelákovicích. Ústředním tématem byl konflikt a spor a jejich řešení. Z naší školy jela čtveřice ve složení Mgr. Jana Hladíková, Mgr. Nina Dyčenková, Mgr. Hana Kuhnová a Mgr. Roman Kotlář. Lektorská dvojice pracovala v obvyklém složení Hana Kasíková a Josef Valenta. Momentky ze dvou z řešených úkolů a úvaha nad tím, zda se ve sporu chováme jako žralok, želva, liška, medvěd nebo sova. strana 21

22 Snímky z dalších aktivit: práce s flipchartem a pohybová aktivita na sledování pozice těžiště těla. Pondělí 24.dubna 2006 Pro většinu žáků 9.třídy byl dnešní den dnem velmi důležitým, protože se konalo 1.kolo přijímacího řízení na střední školy. Jak jsme byli úspěšní se dovíte v tomto nebo nejpozději v příštím vydání měsíčního zpravodaje. Mgr. Marcela Sasková se zúčastnila semináře v Kolíně, který se jmenoval Fyzika moderně a zábavně. Mgr. Jana Hladíková odejela do Poděbrad na EKOgymnázium na seminář EVVO a vedení školy (Evnironmentální vzdělávání, výchova a osvěta), Mgr. Jaroslava Sedláčková se v Praze zúčastnila semináře s názvem Teoretická východiska jednotlivých metod čtení. Úterý 25.dubna 2006 Ředitel školy Mgr. Roman Kotlář odejel do Nymburka, aby se zúčastnil semináře zabývající ho se dopady nového správního řádu v základní škole. Seminář se z technických důvodů neuskutečnil a jeho konání bylo odloženo na neurčito. Středa 26.dubna 2006 Paní vychovatelky připravily na školním hřišti Čarodějnické odpoledne spojené s opékáním buřtů. strana 22

23 Chůze na chůdách a hod kroužkem na lebku. Slalom na koštěti a lov očí. Skákání v hmoždíři a na závěr mnohými velmi očekávané opékání buřtů. strana 23

24 Mgr. Jana Hladíková odejela se členy kroužku paličkování do Kopidlna. Navečer se od uskutečnila schůzka ředitele školy s panem starostou, panem Fadrhoncem a projektantem, jejímž cílem bylo domluvit se na časovém postupu a jednotlivých krocích plánované rekonstrukce v budově základní i mateřské školy. Čtvrtek 27.dubna 2006 Vedoucí učitelka mateřské školy paní Marcela Kořínkové se v Nymburce zúčastnila semináře se zaměřením na dopady novely vyhlášky o mateřské škole. Do školy přijela Mgr. Radana Štěpánková, aby pokračovala ve své práci se 6.třídou směřující ke zlepšení klimatu v této třídě. Na chodbě se objevila velká krabice, jejímž obsahem bylo multifunkční zařízení formátu A3. Přesněji to je kopírka a síťová tiskárna současně, ke které lze dokoupit přídavný modul na skenování a faxování. Pátek 28.dubna 2006 Na akci 5P (páteční provozní porada pedagogických pracovníků) byly projednány tyto úkoly: termín focení tříd, postup prací spojených s naplňováním obsahu ICT plánu rozvoje školy, výsledky žáků 9.třídy u přijímacího řízení na střední školy, kázeňské problémy v 6.třídě, nutnost zvýšení dozoru v počítačové učebně, složení výboru SRPŠ, personální příprava příštího školního roku, profilace školy a vytvoření vhodných podmínek pro postup prací na školním vzdělávacím programu. Momentky ze života mateřské školy Fotografie z představení Divadla Koloběžka. strana 24

25 Strážci svých sněhuláků. Poslední hry na sněhu proběhly pro naši zemskou šířku v nezvykle pozdním datu 6.března Dětem to však vůbec nevadilo a posledního sněhu si bohatě užily. Snímek z prvního opravdu jarního pobytu na zahradě a rodičovská brigáda při hrabání listí. Výsledky dotazníkové šetření Šikana a její nejvážnější důsledky Definice: Šikanování je svévolné psychologické, emocionální či fyzické ohrožování jednoho žáka jiným ve škole, nebo na cestě mezi školou a bydlištěm. Povaha a rozsah šikany kolísá mezi nepřímým a přímým ohrožením, od nevelkého dráždění oběti až k porušení zákona od sexuálního obtěžování, rasově zabarveného útoku, porušení lidských práv. Šikanování zahrnuje fyzické, slovní a gestikulační útoky i vydírání. Šikana se stává jednou z nejrozšířenějších příčin takzvaného dětského (psychického) traumatu. Na naši škole proběhl v měsíci březnu na 1. i 2. stupni ZŠ dotazník na téma Šikana. Žákům 1. stupně ZŠ bylo nutno toto téma vysvětlit, což udělali třídní učitelé. Na 1. stupni ZŠ třídní učitelé volili z možných 55. otázek, dle vlastního výběru po zvážení schopností žáků vzhledem k jejich věku. Na 2. stupni ZŠ učitel zařadil do výuky rodinné výchovy zadání tohoto dotazníku (55 otázek). Výsledky: 1. stupeň ZŠ a) z dotázaných žáků se bojí chodit do školy ohledně šikany 5 žáků b) mimo domov se bojí šikany 8 žáků (v souvislosti s Rómy) strana 25

26 2. stupeň ZŠ a) z dotázaných žáků se bojí chodit do školy ohledně šikany 2 žáci b) mimo domov se bojí šikany 2 žáci V čem si myslíš, že se projevuje šikana na naší škole? Převažující odpověď žáků 1.stupně starší si dovolují na mladší, převažující odpověď žáků 2.stupně jak kdy a jak ke komu. Největší problémy v souvislosti s šikanováním je jeden ze žáků 2.stupně, kterého se žáci bojí. Celková charakteristika: Žáci vědí, co je šikana, ale jako velký problém na naší škole bych to neviděla. Jedná se víceméně o neurovnané, jednorázové situace mezi spolužáky. Všichni žáci s problémem šikany byli seznámeni a tento problém jim byl vysvětlen. Napsala Hana Kuhnová Testy Scio v 9.třídě vyhodnocení odpovědí z dotazníku MAPA ŠKOLY V následujícím se můžete seznámit s výsledky odpovědí 11 rodičů žáků 9.třídy naší školy, kteří vyplnili dotazník. 1. Spokojenost s komunikací 2. Jak často se zajímáte o práci svých dětí? nezáleží mi na tom 0% nemohu posoudit 9% ne 18% (téměř) denně 46% méně často než několikrát do měsíce 0% několikrát do měsíce 18% ano 73% několikrát týdně 36% 3. Spokojenost s přípravou na přijímací zkoušky 4. Celková spokojenost se školou nemohu posoudit 9% určitě ne 0% spíše ne 0% velmi nespokojen 0% velmi spokojen 0% spíše nespokojen 18% určitě ano 36% spíše ano 55% spíše spokojen 82% strana 26

27 Co škola naučila podle rodičů a žáků 1. Být schopen vytvářet složitější výstupy 2. Umět zpracovat informace podíl z počtu v % podíl z počtu v % žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem U odpovědí žáků výrazně zaostáváme za republikovým průměrem, avšak u rodičů je tomu právě naopak. 0 žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Opačný výsledek proti 1.otázce, názor žáků je nad úrovní republikového průměru, kdežto názor rodičů pod jeho úrovní. 3. Mít co nejvíce kvalitních znalostí 4. Umět vést diskusi, obhajovat vlastní názor podíl z počtu v % žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Odpovědi žáci i rodičů jsou za republikovým průměrem, přičemž je výraznější rozdíl u žáků. Názory rodičů a žáků jsou přibližně stejné. podíl z počtu v % žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Podobný výsledek jako ve 3.otázce, názor žáků je nad úrovní republikového průměru, kdežto názor rodičů pod jeho úrovní. 5. Dokázat spolupracovat v kolektivu 6. Umět si organizovat čas a činnosti podíl z počtu v % podíl z počtu v % žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Odpovědi žáků i rodičů jsou za republikovým průměrem, přičemž je výraznější rozdíl u žáků. Názory rodičů a žáků jsou přibližně stejné. U této otázky je nejvyrovnanější výsledek ze všech. strana 27 0 žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Jediná otázka, ve které je názor žáků i rodičů nad úrovní republikového průměru, přičemž u žáků je více než dvojnásobný ve srovnání s republikovým průměrem.

28 7. Být schopen zvládat stres a problémy 8. Připravit se na přijímací zkoušky podíl z počtu v % podíl z počtu v % žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Opět jsou odpovědi žáků i rodičů za republikovým průměrem, přičemž je výraznější rozdíl u žáků. 0 žáci naší školy žáci celkem rodiče žáků naší školy rodiče celkem Názory rodičů našich deváťáků výrazně převyšují další tři srovnávané kategorie. Nikotin - představa žáků na závislosti na nikotinu Úvodem uvádím, že dotazníkem se zabývali všichni přítomní žáci 1. a 2. stupně ZŠ. Dotazník proběhl buď písemnou formou nebo pohovorem s vyučujícím a při mém zpracování jsem došla k tomuto zjištění. Počet dotazovaných žáků byl roven 155, z toho byl 91 žák z 1.stupně a 64 žáků ze 2.stupně. Výsledky představ žáků na 1.stupni: 1) Na otázku týkající se co je aktivní a pasivní kouření zná odpověď pouze 13 žáků. 2) Téměř každý z žáků má ve své nukleární či široké rodině aktivního kuřáka, dětem kouření vadí, mají strach o zdraví svých rodičů. 3) Nebezpečí kouření cigaret si žáci ve většině případů uvědomují především v riziku onemocněním rakovinou plic, dušnatostí, špinavými plícemi, zápachem atp. 4) Zkušenost s kouřením cigaret má 32 žáků. 5) Žáci znají značky cigaret Petra, Sparta, Start, Marlboro. 6) Souhlasí s tím, že Ministerstvo zdravotnictví neschvaluje kouření, žáci si všimli varování proti kouření na krabičkách cigaret a na plakátech. 7) 81 žákovi se zdá kouření cigaret návykové. 8) Kouření cigaret by se žáci zbavili nedostatkem peněz, zákazem, operací, domácím vězením. 9) Sportovci by neměli kouřit, sportovci nekouří, mohli by jim na to přijít jako na drogu. 10) 71 žák souhlasí s tím, že kouření ovlivňuje životní prostředí, někteří z nich ovšem neumějí zdůvodnit proč. 11) 32 žáků zastává názor, že kouření je moderní, při otázce o zaujmutí pózy (toto slovo muselo být vysvětleno), 42 žáků se domnívá, že jde o důkaz sebevědomí a 54 žáků o pocit předvést se před ostatními. 12) Osobní názory žáků jsou takovéto: cigarety uklidňují, lidé je potřebují, je to moderní. Spousta žáků byla bez osobního názoru. Výsledky žáků 2. stupně: 1) Na otázku týkající se co je aktivní a pasivní kouření zná odpověď pouze 58 žáků. 2) Téměř každý z žáků má ve své nukleární či široké rodině aktivního kuřáka, dětem kouření vadí, mají strach o zdraví svých rodičů. 3) Nebezpečí kouření cigaret si žáci ve většině případů uvědomují především v riziku onemocněním rakovinou plic, dušnatostí, špinavými plícemi, zápachem, riziko při těhotenství atp. 4) Zkušenost s kouřením cigaret mají 53 žáci. 5) Žáci znají značky cigaret Petra, Sparta, Start, Marlboro, Winston, Camel, Clea, Rondon, Davidov. strana 28

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.dubna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2006 V Rožďalovicích dne 2.června 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2007 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více