Část I. Základní charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: IZO ředitelství: Tel./FAX: , WWW stránky: b) Zřizovatel školy Olomoucký kraj Jeremenkova 40 a, Olomouc c) Ředitel Mgr. Miroslav Sedláček, Březský vrch 692, Konice d) Škola sdružuje 1. Střední škola IZO: cílová kapacita 739 žáků 2. Domov mládeže IZO: cílová kapacita 95 žáků 3. Školní jídelna IZO: cílová kapacita 840 jídel Odloučená pracoviště školy: Prostějov, Vojáčkovo nám. 4/ Prostějov, Kollárova 12/ Prostějov, Svatoplukova Vřesovice 107 e) Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení s účinností od Další změny v síti škol: Změna názvu Švehlova střední škola a Střední odborné učiliště, Prostějov,nám. Spojenců 17 (sloučení SOU a U Don Bosco Vřesovice 107), výmaz Učiliště (IZO , Don Bosco Vřesovice 107) Změna názvu Švehlova střední škola, Prostějov, nám Spojenců 17 (sloučení se Středním odborným učilištěm zemědělským, Prostějov, Svatoplukova 80)

2 počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem Počet ped. pracovníků Šk.rok a b a b a b a b a b a b ,91 17,79 7,54 8, Pozn. a - školní rok b - školní rok f) Seznam studijních oborů a učebních oborů Kmenový obor 2943 M Technologie sacharidů MŠMT ČR, č.j / S platností od M/003 Technologie potravin zpracování mouky délka studia 4 roky 0 měsíců, ukončení studia: maturitní zkouška M/001 - Technologie potravin zpracování masa délka studia 4 roky 0 měsíců, ukončení studia: maturitní zkouška M/001 - Analýza potravin MŠMT č.j.: 25049/05-23 s platností od ,délka studia 4 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouškou L/001 - Podnikání MŠMT ČR č.j / s plat. Od , délka studia 2 roky 0 měsíců, ukončení studia: maturitní zkouškou H/003 - Opravář zemědělských strojů MH ČR č. j /93-74 s platností od , délka studia 3 roky 0 měsíců, ukončení studia: výuční list H/003 - Provoz služeb MH ČR č. j /95-74 s platností od , délka studia 3 roky 0 měsíců, ukončení studia: výuční list H/001- Mechanik opravář MŠMT ČR č.j / s platností od , délka studia 3 roky 0 měsíců, ukončení studia: výuční list E/011- Zahradnické práce MŠMT ČR č.j / s platností od , délka studia 3 roky 0 měsíců, ukončení studia: výuční list H/001- Zedník MŠMT ČR č.j /97-72 s platností od , délka studia 3 roky 0 měsíců, ukončení studia: výuční list E/001- Zednické práce MŠMT ČR č.j / s platností od , délka studia 3 roky, ukončení studia: výuční list

3 g) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Kultura Sport Nadace h) Další údaje Charakteristika školy Škola sdružuje několik objektů. 1) Budova nám. Spojenců 17 a budova Kollárova 12. V těchto budovách, které stojí v těsné blízkosti jsou vyučovány třídy maturitního oboru Technologie potravin. Zde jsou laboratoře chemie, biologie a mikrobiologie, multimediální učebna, učebna výpočetní techniky, kmenové učebny všech tříd. K dispozici je zde rovněž tělocvična, posilovna, solárium a sauna, školní bufet. 2) Budova školy na Svatoplukově ulici č. 80 je umístěna v těsné blízkosti autobusového a vlakového nádraží a zastávek MHD, což umožňuje dojíždění žáků bez dlouhých časových ztrát a bez nutnosti ubytování. Zemědělské oblasti se středisky Konice, Němčice, Drahany a Prostějov prokazují zájem o vzdělání žáků v oborech spjatých se zemědělskou výrobou. Z těchto spádových oblastí je do Prostějova dobré spojení autobusem nebo vlakem. Budova je rekonstruovaná v roce 1962 z bývalých šicích dílen. Z toho vychází dispoziční rozmístění a velký počet učeben a kabinetů, umístění školní jídelny výdejny, dílny odborného výcviku (Provoz služeb) Další dílny odborné výchovy jsou umístěny v areálu Statku Prostějov na Určické ulici, jsou majetkem školy a jsou postaveny na pozemcích školy. Zastávka autobusů je umístěna asi 300 metrů od areálu dílen. 3)Budova Vřesovice 107, škola sdružuje žáky ze sociálně problémových skupin a poskytuje ubytování i celodenní stravování. Nosným oborem je tříletý učební obor Zedník, je určen absolventům 9. tříd základních škol. Dalším oborem je dvouletý obor Stavební výroba, určený pro žáky s nedokončenou ZŠ. Učiliště nabízí individuální přístup, naplnění volného času, kulturní a sportovní aktivity. Koncepce naší školy co do počtu tříd a otvíraných oborů vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je zaměřen na venkov a zemědělství. Koncepce SOU zemědělského byla konzultována s Hospodářskou komorou, regionálním odborem Ministerstva zemědělství ČR Prostějov a byla doporučena. Velmi úzká spolupráce je s ÚP Prostějov. Protože z řad absolventů základních škol na okrese je velký zájem o naše nabízené obory, máme dojem, že současná nabídka oborů splňuje požadavky regionu a to jak do kvality, tak do kvantity. Zejména v současné době se ve zvýšené míře objevují požadavky na zvýšení kvalifikace jak z řad našich žáků, tak i ze strany širší zemědělské veřejnosti. Škola předpokládá pro příští školní období svoji další samostatnou činnost v rámci regionu Prostějovska.

4 TEORETICKÁ VÝUKA: Všechny objekty školy jsou vybaveny učebními pomůckami. K výuce slouží odborné učebny, laboratoře a zrekonstruované počítačové učebny, které jsou připojeny k internetu. ODBORNÝ VÝCVIK: Pro zajištění odborného výcviku žáků oboru Provoz služeb jsou využívány dílny v budově školy na Svatoplukově ulici jsou vybudovány před 10 roky a v té době také dobře vybaveny. Pro zemědělské obory se využívají dílny na Určické ulici a smluvní pracoviště v ZD Klenovice, ZD Smržice, ROLS Lešany. Všechny pracoviště vyhovují pro kvalitní výuku odborného výcviku. Pro obor Mechanik opravář jsou využívány dílny na Určické ulici a smluvní pracoviště FTL Prostějov a řada menších autoopraven a servisů v Prostějově.Taktéž tato pracoviště plně vyhovují pro potřeby výuky OV. Dílny na Určické ulici: jsou kompletně vybaveny pro výuku všech oborů v 1. ročníku a náročnějších servisních a diagnostických činností pro 2. a 3. ročníky. Objekty jsou plynofikovány., odběr elektrické energie je nevýhodně prováděn přes Statek Prostějov s. r. o. Přes nedostatek finančních prostředků je snaha o zlepšování úrovně výuky nákupem dalšího vybavení. Pro výuku v letošním byl zajištěn pneuservis s příslušenstvím. Objekty dílen vyžadují značné investice na opravu střechy a nádvoří. Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání a) prospěch žáků na škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakující Šk.rok a b a b a b a b A b Celk b) vyloučení žáci a zameškané hodiny Ročník Počet celkem Z toho z prospěch. důvodů Z toho z důvodů chování Z jiných důvodů Průměrný počet zamešk. hod. na žáka Šk.rok a b a b a b a b a b ,61 77, ,94 67, ,55 61, ,44 39,85 Celk ,59 66,16

5 c-1) výsledky maturitních zkoušek Minulý šk. rok: 2005/2006 Tento šk. rok: 2006/2007 Počet žáků Nepřistoupilo k maturitě Prospěli s vyznam. Prospěli velmi dobře Neprospěli Počet opakujících maturitní zkoušku /07: celkem 44 hlásících se na VŠ či VOŠ c-2) výsledky závěrečných zkoušek Minulý školní rok 2005/2006 Tento školní rok 2006/2007 Počet žáků Prospěli s Neprospěli Počet opakujících vyznamenáním ZZ U závěrečných zkoušek byli přítomni pověření pracovníci Hospodářské komory ČR. S vyznamenáním prospělo 6 žáků, 4 z nich získá certifikát Osvědčení Hospodářské Komory ČR, které jim umožní lepší uplatnění v praxi včetně uplatnění v zemích EU. d) snížený stupeň z chování Stupeň chování Minulý školní rok 2005/2006 Tento školní rok 2005/2006 Počet Procento Počet Procento ,95% 29 5,82% 3 6 1,30 % 21 4,22% Tento nárůst je způsoben především velkým počtem problémových žáků na dloučeném pracovišti ve Vřesovicích. e) celkový počet neomluvených hodin Minulý školní rok 2005/2006 Tento školní rok 2006/ f) plnění učebních osnov a studijních a učebních plánů Výuka ve všech ročnících učebních oborů probíhá dle MŠMT ČR schválených učebních plánů a učebních osnov. Tento školní rok 2006/2007 Název Číslo jednací V ročníku Délka přípravy Technologie potravin 25006/ ,2.,3.,4., 4 roky Mechanik opravář 23653/ ,2.,3. 3 roky Opravář zemědělských strojů / ,2.,3. 3 roky Zahradnické práce / ,2., 3 roky 24 Provoz služeb / ,2.,3. 3 roky Zedník 27633/ ,2. 3 roky Zednické práce 19589/ , 3 roky

6 Minulý školní rok 2005/2006 Název Číslo jednací V ročníku Délka přípravy Technologie potravin 25006/ ,2.,3.,4., 4 roky Mechanik opravář 23653/ ,2.,3. 3 roky Opravář zemědělských strojů / ,2.,3. 3 roky Zahradnické práce / ,2., 3 roky 24 Provoz služeb / ,2.,3. 3 roky Zedník 27633/ ,2.,3. 3 roky g) údaje o přijímacím řízení pro školní rok Učební obor Počet žáků v l. kole Počet žáků v dal. kolech Technologie potravin Podnikání 59 4 Provoz služeb 10 3 Opravář zemědělských strojů 20 4 Mechanik opravář 20 7 Zahradnické práce 0 0 Zednické práce 5 2 Celkem k je přijato: 191 žáků Technologie potravin Podnikání Provoz služeb Opravář zemědělských strojů Mechanik opravář Zahradnické práce Zedník 49 žáků 63 žáků 13 žáků 24 žáků 27žáků 0 žáků 6 žáků h) další zpřesnění údajů Oblast výchovného poradenství Škola má zpracovaný a ročně pravidelně aktualizovaný plán výchovně-poradenské činnost a plán protidrogové prevence. Obě oblasti vedou pedagogičtí pracovníci mající patřičné vzdělání účastnící se pravidelně odborných seminářů a školení v dané problematice. Oblast výchovně-poradenské činnosti je zaměřena především na: práci s novými studenty I. ročníků práci se studenty IV. ročníků, příprava na ukončení studia a nápomoc při hledán dalšího uplatnění po ukončení studia na škole působení v oblasti prevence kriminality mládeže ( semináře, besedy ) spolupráce s organizacemi vyvíjejícími humanitární a sociální činnost ( veřejné sbírky, účast na humanitně a společensky zaměřených akcích, ) nápomoc při řešení osobních a studijních problémů Oblast práce protidrogové prevence je zaměřena na: spolupráci školy s rodiči a zák. zástupci studentů školy preventivní činnost v oblasti návykových látek odborné semináře a besedy pro studenty školy

7 Studentům školy jsou k dispozici konzultační hodiny a schránka důvěry, kterou mají na starosti právě a pouze osoby pedagogů působících v oblasti výchovného poradenství a protidrogové prevence. Ředitelství školy hodnotí práci obou sekcí jako prospěšnou. Ve školním roce 2006/07 škola nemusela řešit vážnější případ chování studentů v této oblasti. ch) Plnění učebních osnov v jednotlivých ročnících, třídách V průběhu celého školního roku 2006/2007 byly v jednotlivých předmětech realizovány učební osnovy dle zpracovaných tématických plánů, které koordinují příslušné předmětové komise. i) Zvolený vzdělávací program Součástí studijního programu školy je i vstřícný přístup ke studiu zdravotně postižených studentů. K tomuto má škola vytvořeny velmi dobré materiální předpoklady. Škola má k dispozici přehled studentů s dyslektickými, dysgrafickými a dysortografickými poruchami. Ve smyslu metodického pokynu MŠMT č.j /92-21 škola individuálně posuzuje a zohledňuje schopnosti těchto studentů v jednotlivých předmětech, na které má příslušná porucha případný dopad. Počet žáků s poruchami učení l. ročník ročník ročník 4. ročník 19 0 Celkem 50 Nejčastější poruchy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Dyslektická asistentka má zpracovaný přehled včetně doporučení z ped. psych. poradny, které se týká ústního i písemného projevu žáků, dohlíží na dodržování práce s těmito žáky, spolupracuje PPP. Ve školním roce 2006/2007 byl ve vzdělávací nabídce školy zařazen vzdělávací program studijního oboru Technologie potravin ( I. IV. ročník ), a to ve dvojím odborném zaměření: Zpracování masa ( KKOV M/005) a Zpracování mouky ( KKOV M/003 ). Ve školním roce 2006/2007 rovněž podruhé čtvrté ročníky tohoto studijního oboru zakončovaly studium maturitní zkouškou. Škola se svojí vzdělávací koncepcí řadí do úzkého okruhu potravinářsky zaměřených škol v rámci celé ČR. Záměrem vedení školy je nabídnout tento studijní obor zájemcům o studium z celého regionu střední a severní Moravy, zejména pak v regionu Olomouckého kraje. Výuka v tříletých učebních oborech probíhala dle platné učební dokumentace, učební obor Mechanik opravář je od druhého ročníku zaměřen na silniční motorová vozidla. Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce byla Švehlově střední škole ve dnech března 2007.

8 Cíle inspekční činnosti: 1) zajišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělání podle vybraných ustanovení školského zákona. 2) hodnocení výuky cizích jazyků v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou na oborech M/003 TP zpracování mouky a M/001 TP zpracování masa. ČŠI dospěla k tomuto závěru: Rozvoj výuky cizích jazyků byl celkově hodnocen jako standardní, personální podmínky pro výuku cizích jazyků z hlediska odborné klasifikace byly na běžné úrovni Pozitivně hodnocena byla účast všech učitelů na dalším vzdělávání zaměřeném na odbornou i metodickou stránku vyučovaných předmětů. IV. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků - Kvalifikovanost na celém zařízení Tento školní rok 2005/2006 Minulý školní rok 2006/ % 85% b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace Počet učitelů Kvalifikace Délka praxe 1. Sedláček Miroslav Mgr. ředitel Uč.VVP Plisková Jarmila RNDr. zástupce ředitele Uč.VVP Bezoušková Monika Ing. zástupce ředitele TV Uč.OdbP 12 Beníšek Karel Uč.OV 32 Coufal Jaroslav Ing. Uč. VVP 8 Coufalová Kateřina Uč.OV 8 Čeřovský Vratislav Uč.OV 22 Divinová Jitka Mgr. Uč.VVP 17 Dostál Bohumil Uč.OdbP 29 Drábek Vlastimil vychovatel 16 Fajks Petr vychovatel 23 Faltýnková Anna Ing. Uč.Odb.P 3 Flašarová Dagmar Uč.OV 19 Frgál Vladimír Uč.OV 27 Grulichová Renáta Ing. Uč.VVP 5 Halouzková Ivana Mgr. Uč.Odb.P 11 Harenčák Rostislav Mgr. Uč.VVP 3 Hasal Milan Ing Uč.Odb.P 20 Hejl Vlastimil vychovatel 8 Hudcová Petra Ing. Uč.OdbP 5 Hurník Jan Uč.OV 31 Chmelenská Tatina Ing. Uč.Odb.P 12 Jakšík Jan Ing. Uč.OV 15 Jansa Arnošt Uč.Odb.P 5 Jaroslava Tomešová vychovatel 32 Jetelina Zdeněk Uč.OV ŘMV 23

9 Jiříček Jan Mgr. vychovatel 16 Jiříček Josef Uč.OV 15 Jurmanová Lucie Mgr. Uč.VVP 1 Jurník Jan Uč.OV 22 Karhanová Jitka Ing. Uč.OdbP 11 Kiršbaum Jaroslav Uč.OV 24 Kobedová Gabriela Mgr. Uč.VVP 12 Kratochvíl Michal Ing. Uč.Odb.P 8 Kristek Bohuslav Uč.OV 33 Křížová Mária Ing. Uč.OdbP 12 Kvapilová Alena Mgr. Uč.VVP 25 Marek Leo Uč.OV 21 Matyáš Petr Mgr. Uč.OdbP 6 Mendl Jiří Ing. Uč.Odb.P 19 Mikulková Barbora Ing. Uč.Odb.P 2 Mráček Jaroslav Uč.OV 32 Nedbal Jaroslav Uč.OV 7 Novák Metoděj Uč.OV 27 Pastyřík Oldřich Uč.VVP 2 Pečová Marie, Mgr. Uč.VVP 23 Petlák Josef Uč.VVP 1 Procházková Stanislava Mgr. Uč.VVP 38 Rýdl Ivan Ing. Uč.VVP 13 Sedláček David Uč.VVP 2 Sedláček Jiří Ing. Uč.Odb.P 36 Sedláček Petr Uč.VVP 2 Sekaninová Jana Mgr. Uč.Odb.P 16 Sklenář Miroslav Ing. Uč.VVP 3 Smečka Lubomír Uč.OV ŘMV 31 Sřeláková Zuzana Mgr. Uč.VVP 20 Sychrová Ivana Mgr. Uč.VVP 22 Šlézar Jindřich Uč.OV 20 Vahalík Oldřich Mgr. Uč.OdbP 25 Valachová Jitka Ing. Uč.Odb.P 4 Vichtová Jana Ing. Uč.OdbP 6 Vilímcová Andrea Ing. Uč.Odb.P 10 Vlková Marie Mgr. Uč.VVP 30 Zlámal Jaroslav Ing, Uč.Odb.P 17 c) Absolventi do 2 let praxe 3 d) Počet ostatních učitelů a mistrů, kteří nastoupili nebo odešli Tento školní rok 2006/2007 Minulý školní rok 2005/2006 Nastoupili 7 3 Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důchodový věk 6 2 Nekvalifikovaní 6 7

10 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastěných prac. Základní kurz a pro pokročilé ICT znalostí (v rámci SIPVZ) 11 Školení o evidenčních listech důchodového pojištění 1 Školení o nemocenském pojištění 1 Profesní školení řidičů 5 Brána jazyků 7 DPS 1 Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Počet odvolání Rozhodnutí ředitele 64 0 Podmíněné vyloučení 41 0 Přijetí Nepřijetí 0 0 Vyloučení 0 0 Část VI. Další údaje o škole Akce školy pořádané v průběhu školního roku a) Dny dovedností Ve školním roce 2006/2007 proběhlo v měsíci červnu školní kolo Dne dovedností. V multimediální učebně školy proběhla obhajoba žákovských projektů žáků 3. ročníků obou oborů Technologie potravin. Za pomoci odborné komise byly vybrány 3 nejlepší projekty, autoři projektů byli odměněni z prostředků Nadačního fondu Švehlovy střední školy. b) Projekt zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem V roce 2006 byl zahájen na naší škole projekt z dotace OPRLZ (operační program Rozvoje lidských zdrojů). V rámci tohoto projektu bylo 25. září 2007zahájeno školení pedagogických pracovníků z několika potravinářských škol z celé České republiky, které se staly projektovými partnery Švehlovy SŠ Prostějov. Vybraní učitelé z jednotlivých škol budou školeni v oblasti potravinářských norem ISO 9001, ISO 22000, HACCP, BRC a ISF. Cílem těchto školení je zvýšit odbornou způsobilost učitelů v oblasti těchto norem a následné přenesení znalostí do výuky studentů.

11 c) Zapojení studentů do krajského kola soutěže o EU V září 2006 se studenti 3. ročníku Břetislav Botek a Martina Grošková zúčastnili krajského kola soutěže Co víš o EU, ve které zvítězili.břetislav Botek byl vyslán za školu na zájezd do Štrasburku, který byl cenou pro vítěze soutěže. d) Zapojení studentů do Studentské rady Olomouckého kraje Studentka 2. ročníku Sandra Zavadilová byla vybrána jako zástupce studentů našeho kraje do Studentské rady Olomouckého kraje. e) Spolupořadatelství literární akce o Máchovi Učitelé a studenti naší školy uspořádali ve spolupráci s Městskou knihovnou v Prostějově literární akci o díle K.H. Máchy, spojenou s recitací veršů za přítomnosti zástupců města Prostějova. f) Sportovní činnost školy V měsíci únoru 2007 se studenti 2. ročníků zúčastnili zimního lyžařského výcvikového kurzu na chatě Olšance pod Kralickým Sněžníkem V květnu proběhl týdenní sportovní kurz pro 3. ročníky, tentokrát ve Vojtěchově. Tento kurz byl zaměřený na cykloturistiku, turistiku a netradiční sporty. V měsíci dubnu 2007 škola pořádala již 6. ročník tenisového turnaje, určeného pro pedagogickou veřejnost resortu školství V průběhu celého roku mají studenti i zaměstnanci školy možnost využívat prostory solária, fit centra a sauny v budově školy. Dne 8. června 2007 se všichni žáci zúčastnili sportovního dne školy. Stejně jako v minulých letech, i v roce 2006/2007 se žáci školy zapojili do Středoškolské sportovní ligy kopaná, sálová kopaná, odbíjená a košíková. Čtyři studenti spolu s vyučujícím J. Petlákem se umístili na 2. místě Středoškolského turnaje v šachu. g) Společenské aktivity V minulém roce se Švehlova SŠ zúčastnila řady kulturních a společenských akcí. Hlavní událostí byl již 50. reprezentační ples Nadace Švehlovy Střední školy, spojený se stužkováním studentů maturitních ročníků. Akce proběhla v nově zrekonstruovaných prostorách Národního domu, o.p.s. Prostějov. Ředitelství školy počítá i v následujících letech s pořádáním obdobných akcí v těchto reprezentačních prostorách. V jarních měsících se studenti zúčastnili řady společenských a dobročinných akcí (např. 12. ročník hudebního festivalu pro postižené děti a mládež na Plumlově). Rovněž spolupracovali s charitativními organizacemi při pořádání veřejných sbírek. Studenti 4. ročníků se zúčastnili Majálesu, který pořádá GJW Prostějov. V soutěži se umístili na 2. místě. I v letošním školním roce nadále studenti vydávali časopis Trhák, který se opět umístil na 2. místě v krajské soutěži školních časopisů. Před vánočními prázdninami žáci 4. ročníků obou oborů Technologie potravin uspořádali výstavu a prodej svých pekařských a masných výrobků.

12 V roce 2006/2007 proběhl v budově ŠSŠ Nám. Spojenců 17, Prostějov, již 2. ročník soutěže O nejkrásnější dívku a sympaťáka roku. V září roku 2006 rovněž proběhlo tradiční Pasování studentů 1. ročníku žáky 2. ročníků do studentského stavu. Celostátní soutěže svářečů s mezinárodní účastí O zlatý pohár LINDE pořádané ve Frýdku Místku se z naší školy zúčastnil jeden soutěžící: Josef Kolář soutěžil v kategorii Z- E1 (svařování el. obloukem obalenou lektrodou) a umístil se na 6. místě. V říjnu 2006 se ve školní budově Svatoplukova 80 uskutečnila beseda s panem Oderským, kaplanem věznice na Mírově, který v rámci prevence kriminality mládeže diskutoval se studenty o životě vězňů, o jejich tužbách, přáních, starostech a trávení volného času. V červnu 2007 se žáci zúčastnili exkurzní návštěvy jižních Čech a Prahy - návštěva židovského muzea a hřbitova v Třebíči, - exkurze v pivovaru Budvar v Českých Budějovicích, prohlídka zámku Hluboká - prohlídka města Písek nejstarší kamenný most v ČR - návštěva muzea kuriozit v Pelhřimově h) Spolupráce s partnerskými organizacemi Klub přátel školy a Nadace Švehlovy střední školy přispívá na odměňování žáků za sportovní reprezentaci školy a za dobré studijní výsledky žáků částkou Kč 300,-. Přispívá také na kulturní akce žáků ve výši 50 % ceny. Na škole rovněž pracuje Rada školy, která spolupracuje s vedením a podílí se na chodu a činnosti Švehlovy střední školy Prostějov. Škola je i nadále členem Agrární komory a Hospodářské komory. Zejména pro Agrární komoru škola realizuje vzdělávací kurzy, zejména v oblasti školení IT. Švehlova SŠ úzce spolupracuje s obecně prospěšnou společností Národní dům Prostějov, jejíž hlavní činností je podpora vzdělávání a která zčásti zajišťuje odbornou (tematicky obchodně zaměřenou) praxi studentů školy. Nadační fond školy se aktivně podílí na činnostech, které jsou vymezeny statutem nadačního fondu a jsou úzce spjati se zajištěním vzdělávací činnosti studentů a pedagogů školy, reprezentací školy na veřejnosti. Švehlova střední škola je členem Sdružení zemědělských, lesnických a potravinářských škol se sídlem v Humpolci, které koordinuje zájmy těchto škol, vydává učebnice, tvoří osnovy vybraných odborných předmětů a má akreditaci na DVPP. Datem se škola stala trvalou vzdělávací základnou MZe ČR a v rámci vzdělávací základny nabízí sektoru aktivních zemědělců rekvalifikační program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Jedná se o rekvalifikační studium v rozsahu 300 vyučovacích hodin (oblasti odborných předmětů, ekonomiky, legislativy, problematiky práce s PC a Internetem, atd.) pro ty zemědělce, kteří neabsolvovali zemědělský učební či studijní obor a chtějí splnit kvalifikační předpoklady stanovené příslušnými směrnicemi MZe ČR a mít tak možnost žádat o přidělení dotací na zemědělskou činnost. Ve školním roce 2006/2007neproběhl tento rekvalifikační program z důvodu malého počtu přihlášených. f) Kulturní akce, veletrhy a výstavy ve školním roce Filmová představení Tristan a Isolda Grandhotel

13 Walk The line Účastníci zájezdu Walk the line Ohsluhoval jsem anglického krále Účastníci zájezdu Divadlo Žáci se v letošním roce v rámci předplatného zúčastnili 5ti divadelních představení. Výstavy, veletrhy Říjen INVEX Brno veletrh informační techniky Říjen Hortikomlpex Červen 2007 Autosalon Brno Exkurze Botanická zahrada Prostějov, Polní den PL Hrubčice Den složek IZS v Prostějově Olympiády a soutěže Okresní kolo olympiády z českého jazyka a literatury Mezinárodní svářečská soutěž LINDE Tomáš Kočí 1. místo h) Další údaje o škole 1.)V rámci učebních osnov provádí škola pro žáky druhých ročníků učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů svářečské kurzy. Ve školním roce 2006/2007 žáci tyto kurzy úspěšně zakončili v následujících počtech: ZK 111-1W01 (Z-E1) 28 žáků ZP 135-1W01 (D-M1) 1 žák ZP 81-2W01 (D-62) 57 žáků ZP 311-1W01 (D-61) 56 žáků V rámci svářečské školy SOUz Prostějov provádí její technolog přezkoušení a proškolení svářečů z bezpečnosti práce. Ve školním roce 2006/2007 proškolil následně 99 svářečů s jednou nebo dvěma metodami svařování. Celostátní soutěže svářečů s mezinárodní účastí O zlatý pohár LINDE pořádané ve Frýdku Místku se z našeho učiliště zúčastnil jeden soutěžící: Tomáš Kočí soutěžil kategorii Z-E1 (svařování el. obloukem obalenou elektrodou) a umístil se na 1. místě. Podle učebních osnov mají všichni žáci 3. roč. uč. oboru Automechanik absolvovat výuku řízení motorových vozidel pro skupiny A,C a všichni žáci 3. roč. uč. oboru Opravář zemědělských strojů výuku pro skupiny A,C,T. Výuku absolvovalo následující počet žáků: Opravář zem. strojů 3O 28 žáků skupina B,T 28 skupina C 28 3MO 29 žáků skupina B,T 27 skupina C 14 Za stanovený poplatek získalo řidičské oprávnění skupiny B17 žáků nástavbového studia. 2.) Žáci odloučeného pracoviště Don Bosco Vřesovice se podílejí na akcích pořádaných Obecním úřadem Vřesovice

14 ch) Protidrogová prevence - zpráva o činnosti V této oblasti se postupovalo v souladu s Preventivním programem školy, který je rozpracován pro všechny ročníky.do této činnosti se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci i vedení školy.pedagogičtí pracovníci v této oblasti působili z pozice: třídního učitele ve vstupních pohovorech s třídou, seznámení se zdravým způsobem života a na konci školního roku ve směru nepodlehnout o prázdninách drogovým experimentům. Dále třídní učitelé uplatňují neformální kontakty se svými žáky o přestávkách, na školních akcích apod., kde vyjadřují své názory a působí na myšlení žáků. učitele občanské nauky - byla dodržena témata v této oblasti předepsané osnovami předmětu. Také pružně reagovali na názory a postoje žáků k událostem jak ve světě, tak i doma. učitele OV kde tito působí na žáky v době odborného výcviku stejným způsobem jako třídní učitelé. Všichni pracovníci mají možnost pracovat v této oblasti s využitím Protidrogového projektu, kde je dostatek informací pro pedagogy. Za hodnocené období nebyl zjištěn ani jeden případ užití návykové látky. Výroční zpráva Švehlovy střední školy Prostějov, Nám. spojenců za školní rok je zpracována dle osnovy pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy KÚ Olomouckého kraje. S podklady pro výroční zprávu za školní rok 2006/2007 byli seznámeni všichni pracovníci Švehlovy střední školy Prostějov, Nám. Spojenců 17 na provozní poradě dne Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2006/2007 dne Mgr. Miroslav Sedláček ředitel V Prostějově dne

15 Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2006/2007 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích inspekce Údaje o pracovnících školy V. Výkon státní správy VI. Další údaje o škole Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření Organizační schéma Učební plán Předkládá: Mgr. Miroslav Sedláček, ředitel školy V Prostějově dne

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

OBSAH. 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy. 2 Přehled oborů vzdělávání

OBSAH. 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy. 2 Přehled oborů vzdělávání OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy 2 Přehled oborů vzdělávání 3 Přehled pedagogických pracovníků školy 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Stav žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006 1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad, Zámecká 478 600 012 051 Srpen 2012 Září 2013 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : DOBRÉ Tématické plány plní většina pedagogů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Ing. Václav Víšek ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Střední škola

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program MV Poděbradská 12, Praha 9 školní rok 2014/2015 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Ing. Alena Kvízová výchovná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více