Část I. Základní charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: IZO ředitelství: Tel./FAX: , WWW stránky: b) Zřizovatel školy Olomoucký kraj Jeremenkova 40 a, Olomouc c) Ředitel Mgr. Miroslav Sedláček, Březský vrch 692, Konice d) Škola sdružuje 1. Střední škola IZO: cílová kapacita 739 žáků 2. Domov mládeže IZO: cílová kapacita 95 žáků 3. Školní jídelna IZO: cílová kapacita 840 jídel Odloučená pracoviště školy: Prostějov, Vojáčkovo nám. 4/ Prostějov, Kollárova 12/ Prostějov, Svatoplukova Vřesovice 107 e) Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení s účinností od Další změny v síti škol: Změna názvu Švehlova střední škola a Střední odborné učiliště, Prostějov,nám. Spojenců 17 (sloučení SOU a U Don Bosco Vřesovice 107), výmaz Učiliště (IZO , Don Bosco Vřesovice 107) Změna názvu Švehlova střední škola, Prostějov, nám Spojenců 17 (sloučení se Středním odborným učilištěm zemědělským, Prostějov, Svatoplukova 80)

2 počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem Počet ped. pracovníků Šk.rok a b a b a b a b a b a b ,91 17,79 7,54 8, Pozn. a - školní rok b - školní rok f) Seznam studijních oborů a učebních oborů Kmenový obor 2943 M Technologie sacharidů MŠMT ČR, č.j / S platností od M/003 Technologie potravin zpracování mouky délka studia 4 roky 0 měsíců, ukončení studia: maturitní zkouška M/001 - Technologie potravin zpracování masa délka studia 4 roky 0 měsíců, ukončení studia: maturitní zkouška M/001 - Analýza potravin MŠMT č.j.: 25049/05-23 s platností od ,délka studia 4 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouškou L/001 - Podnikání MŠMT ČR č.j / s plat. Od , délka studia 2 roky 0 měsíců, ukončení studia: maturitní zkouškou H/003 - Opravář zemědělských strojů MH ČR č. j /93-74 s platností od , délka studia 3 roky 0 měsíců, ukončení studia: výuční list H/003 - Provoz služeb MH ČR č. j /95-74 s platností od , délka studia 3 roky 0 měsíců, ukončení studia: výuční list H/001- Mechanik opravář MŠMT ČR č.j / s platností od , délka studia 3 roky 0 měsíců, ukončení studia: výuční list E/011- Zahradnické práce MŠMT ČR č.j / s platností od , délka studia 3 roky 0 měsíců, ukončení studia: výuční list H/001- Zedník MŠMT ČR č.j /97-72 s platností od , délka studia 3 roky 0 měsíců, ukončení studia: výuční list E/001- Zednické práce MŠMT ČR č.j / s platností od , délka studia 3 roky, ukončení studia: výuční list

3 g) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Kultura Sport Nadace h) Další údaje Charakteristika školy Škola sdružuje několik objektů. 1) Budova nám. Spojenců 17 a budova Kollárova 12. V těchto budovách, které stojí v těsné blízkosti jsou vyučovány třídy maturitního oboru Technologie potravin. Zde jsou laboratoře chemie, biologie a mikrobiologie, multimediální učebna, učebna výpočetní techniky, kmenové učebny všech tříd. K dispozici je zde rovněž tělocvična, posilovna, solárium a sauna, školní bufet. 2) Budova školy na Svatoplukově ulici č. 80 je umístěna v těsné blízkosti autobusového a vlakového nádraží a zastávek MHD, což umožňuje dojíždění žáků bez dlouhých časových ztrát a bez nutnosti ubytování. Zemědělské oblasti se středisky Konice, Němčice, Drahany a Prostějov prokazují zájem o vzdělání žáků v oborech spjatých se zemědělskou výrobou. Z těchto spádových oblastí je do Prostějova dobré spojení autobusem nebo vlakem. Budova je rekonstruovaná v roce 1962 z bývalých šicích dílen. Z toho vychází dispoziční rozmístění a velký počet učeben a kabinetů, umístění školní jídelny výdejny, dílny odborného výcviku (Provoz služeb) Další dílny odborné výchovy jsou umístěny v areálu Statku Prostějov na Určické ulici, jsou majetkem školy a jsou postaveny na pozemcích školy. Zastávka autobusů je umístěna asi 300 metrů od areálu dílen. 3)Budova Vřesovice 107, škola sdružuje žáky ze sociálně problémových skupin a poskytuje ubytování i celodenní stravování. Nosným oborem je tříletý učební obor Zedník, je určen absolventům 9. tříd základních škol. Dalším oborem je dvouletý obor Stavební výroba, určený pro žáky s nedokončenou ZŠ. Učiliště nabízí individuální přístup, naplnění volného času, kulturní a sportovní aktivity. Koncepce naší školy co do počtu tříd a otvíraných oborů vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je zaměřen na venkov a zemědělství. Koncepce SOU zemědělského byla konzultována s Hospodářskou komorou, regionálním odborem Ministerstva zemědělství ČR Prostějov a byla doporučena. Velmi úzká spolupráce je s ÚP Prostějov. Protože z řad absolventů základních škol na okrese je velký zájem o naše nabízené obory, máme dojem, že současná nabídka oborů splňuje požadavky regionu a to jak do kvality, tak do kvantity. Zejména v současné době se ve zvýšené míře objevují požadavky na zvýšení kvalifikace jak z řad našich žáků, tak i ze strany širší zemědělské veřejnosti. Škola předpokládá pro příští školní období svoji další samostatnou činnost v rámci regionu Prostějovska.

4 TEORETICKÁ VÝUKA: Všechny objekty školy jsou vybaveny učebními pomůckami. K výuce slouží odborné učebny, laboratoře a zrekonstruované počítačové učebny, které jsou připojeny k internetu. ODBORNÝ VÝCVIK: Pro zajištění odborného výcviku žáků oboru Provoz služeb jsou využívány dílny v budově školy na Svatoplukově ulici jsou vybudovány před 10 roky a v té době také dobře vybaveny. Pro zemědělské obory se využívají dílny na Určické ulici a smluvní pracoviště v ZD Klenovice, ZD Smržice, ROLS Lešany. Všechny pracoviště vyhovují pro kvalitní výuku odborného výcviku. Pro obor Mechanik opravář jsou využívány dílny na Určické ulici a smluvní pracoviště FTL Prostějov a řada menších autoopraven a servisů v Prostějově.Taktéž tato pracoviště plně vyhovují pro potřeby výuky OV. Dílny na Určické ulici: jsou kompletně vybaveny pro výuku všech oborů v 1. ročníku a náročnějších servisních a diagnostických činností pro 2. a 3. ročníky. Objekty jsou plynofikovány., odběr elektrické energie je nevýhodně prováděn přes Statek Prostějov s. r. o. Přes nedostatek finančních prostředků je snaha o zlepšování úrovně výuky nákupem dalšího vybavení. Pro výuku v letošním byl zajištěn pneuservis s příslušenstvím. Objekty dílen vyžadují značné investice na opravu střechy a nádvoří. Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání a) prospěch žáků na škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakující Šk.rok a b a b a b a b A b Celk b) vyloučení žáci a zameškané hodiny Ročník Počet celkem Z toho z prospěch. důvodů Z toho z důvodů chování Z jiných důvodů Průměrný počet zamešk. hod. na žáka Šk.rok a b a b a b a b a b ,61 77, ,94 67, ,55 61, ,44 39,85 Celk ,59 66,16

5 c-1) výsledky maturitních zkoušek Minulý šk. rok: 2005/2006 Tento šk. rok: 2006/2007 Počet žáků Nepřistoupilo k maturitě Prospěli s vyznam. Prospěli velmi dobře Neprospěli Počet opakujících maturitní zkoušku /07: celkem 44 hlásících se na VŠ či VOŠ c-2) výsledky závěrečných zkoušek Minulý školní rok 2005/2006 Tento školní rok 2006/2007 Počet žáků Prospěli s Neprospěli Počet opakujících vyznamenáním ZZ U závěrečných zkoušek byli přítomni pověření pracovníci Hospodářské komory ČR. S vyznamenáním prospělo 6 žáků, 4 z nich získá certifikát Osvědčení Hospodářské Komory ČR, které jim umožní lepší uplatnění v praxi včetně uplatnění v zemích EU. d) snížený stupeň z chování Stupeň chování Minulý školní rok 2005/2006 Tento školní rok 2005/2006 Počet Procento Počet Procento ,95% 29 5,82% 3 6 1,30 % 21 4,22% Tento nárůst je způsoben především velkým počtem problémových žáků na dloučeném pracovišti ve Vřesovicích. e) celkový počet neomluvených hodin Minulý školní rok 2005/2006 Tento školní rok 2006/ f) plnění učebních osnov a studijních a učebních plánů Výuka ve všech ročnících učebních oborů probíhá dle MŠMT ČR schválených učebních plánů a učebních osnov. Tento školní rok 2006/2007 Název Číslo jednací V ročníku Délka přípravy Technologie potravin 25006/ ,2.,3.,4., 4 roky Mechanik opravář 23653/ ,2.,3. 3 roky Opravář zemědělských strojů / ,2.,3. 3 roky Zahradnické práce / ,2., 3 roky 24 Provoz služeb / ,2.,3. 3 roky Zedník 27633/ ,2. 3 roky Zednické práce 19589/ , 3 roky

6 Minulý školní rok 2005/2006 Název Číslo jednací V ročníku Délka přípravy Technologie potravin 25006/ ,2.,3.,4., 4 roky Mechanik opravář 23653/ ,2.,3. 3 roky Opravář zemědělských strojů / ,2.,3. 3 roky Zahradnické práce / ,2., 3 roky 24 Provoz služeb / ,2.,3. 3 roky Zedník 27633/ ,2.,3. 3 roky g) údaje o přijímacím řízení pro školní rok Učební obor Počet žáků v l. kole Počet žáků v dal. kolech Technologie potravin Podnikání 59 4 Provoz služeb 10 3 Opravář zemědělských strojů 20 4 Mechanik opravář 20 7 Zahradnické práce 0 0 Zednické práce 5 2 Celkem k je přijato: 191 žáků Technologie potravin Podnikání Provoz služeb Opravář zemědělských strojů Mechanik opravář Zahradnické práce Zedník 49 žáků 63 žáků 13 žáků 24 žáků 27žáků 0 žáků 6 žáků h) další zpřesnění údajů Oblast výchovného poradenství Škola má zpracovaný a ročně pravidelně aktualizovaný plán výchovně-poradenské činnost a plán protidrogové prevence. Obě oblasti vedou pedagogičtí pracovníci mající patřičné vzdělání účastnící se pravidelně odborných seminářů a školení v dané problematice. Oblast výchovně-poradenské činnosti je zaměřena především na: práci s novými studenty I. ročníků práci se studenty IV. ročníků, příprava na ukončení studia a nápomoc při hledán dalšího uplatnění po ukončení studia na škole působení v oblasti prevence kriminality mládeže ( semináře, besedy ) spolupráce s organizacemi vyvíjejícími humanitární a sociální činnost ( veřejné sbírky, účast na humanitně a společensky zaměřených akcích, ) nápomoc při řešení osobních a studijních problémů Oblast práce protidrogové prevence je zaměřena na: spolupráci školy s rodiči a zák. zástupci studentů školy preventivní činnost v oblasti návykových látek odborné semináře a besedy pro studenty školy

7 Studentům školy jsou k dispozici konzultační hodiny a schránka důvěry, kterou mají na starosti právě a pouze osoby pedagogů působících v oblasti výchovného poradenství a protidrogové prevence. Ředitelství školy hodnotí práci obou sekcí jako prospěšnou. Ve školním roce 2006/07 škola nemusela řešit vážnější případ chování studentů v této oblasti. ch) Plnění učebních osnov v jednotlivých ročnících, třídách V průběhu celého školního roku 2006/2007 byly v jednotlivých předmětech realizovány učební osnovy dle zpracovaných tématických plánů, které koordinují příslušné předmětové komise. i) Zvolený vzdělávací program Součástí studijního programu školy je i vstřícný přístup ke studiu zdravotně postižených studentů. K tomuto má škola vytvořeny velmi dobré materiální předpoklady. Škola má k dispozici přehled studentů s dyslektickými, dysgrafickými a dysortografickými poruchami. Ve smyslu metodického pokynu MŠMT č.j /92-21 škola individuálně posuzuje a zohledňuje schopnosti těchto studentů v jednotlivých předmětech, na které má příslušná porucha případný dopad. Počet žáků s poruchami učení l. ročník ročník ročník 4. ročník 19 0 Celkem 50 Nejčastější poruchy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Dyslektická asistentka má zpracovaný přehled včetně doporučení z ped. psych. poradny, které se týká ústního i písemného projevu žáků, dohlíží na dodržování práce s těmito žáky, spolupracuje PPP. Ve školním roce 2006/2007 byl ve vzdělávací nabídce školy zařazen vzdělávací program studijního oboru Technologie potravin ( I. IV. ročník ), a to ve dvojím odborném zaměření: Zpracování masa ( KKOV M/005) a Zpracování mouky ( KKOV M/003 ). Ve školním roce 2006/2007 rovněž podruhé čtvrté ročníky tohoto studijního oboru zakončovaly studium maturitní zkouškou. Škola se svojí vzdělávací koncepcí řadí do úzkého okruhu potravinářsky zaměřených škol v rámci celé ČR. Záměrem vedení školy je nabídnout tento studijní obor zájemcům o studium z celého regionu střední a severní Moravy, zejména pak v regionu Olomouckého kraje. Výuka v tříletých učebních oborech probíhala dle platné učební dokumentace, učební obor Mechanik opravář je od druhého ročníku zaměřen na silniční motorová vozidla. Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce byla Švehlově střední škole ve dnech března 2007.

8 Cíle inspekční činnosti: 1) zajišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělání podle vybraných ustanovení školského zákona. 2) hodnocení výuky cizích jazyků v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou na oborech M/003 TP zpracování mouky a M/001 TP zpracování masa. ČŠI dospěla k tomuto závěru: Rozvoj výuky cizích jazyků byl celkově hodnocen jako standardní, personální podmínky pro výuku cizích jazyků z hlediska odborné klasifikace byly na běžné úrovni Pozitivně hodnocena byla účast všech učitelů na dalším vzdělávání zaměřeném na odbornou i metodickou stránku vyučovaných předmětů. IV. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků - Kvalifikovanost na celém zařízení Tento školní rok 2005/2006 Minulý školní rok 2006/ % 85% b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace Počet učitelů Kvalifikace Délka praxe 1. Sedláček Miroslav Mgr. ředitel Uč.VVP Plisková Jarmila RNDr. zástupce ředitele Uč.VVP Bezoušková Monika Ing. zástupce ředitele TV Uč.OdbP 12 Beníšek Karel Uč.OV 32 Coufal Jaroslav Ing. Uč. VVP 8 Coufalová Kateřina Uč.OV 8 Čeřovský Vratislav Uč.OV 22 Divinová Jitka Mgr. Uč.VVP 17 Dostál Bohumil Uč.OdbP 29 Drábek Vlastimil vychovatel 16 Fajks Petr vychovatel 23 Faltýnková Anna Ing. Uč.Odb.P 3 Flašarová Dagmar Uč.OV 19 Frgál Vladimír Uč.OV 27 Grulichová Renáta Ing. Uč.VVP 5 Halouzková Ivana Mgr. Uč.Odb.P 11 Harenčák Rostislav Mgr. Uč.VVP 3 Hasal Milan Ing Uč.Odb.P 20 Hejl Vlastimil vychovatel 8 Hudcová Petra Ing. Uč.OdbP 5 Hurník Jan Uč.OV 31 Chmelenská Tatina Ing. Uč.Odb.P 12 Jakšík Jan Ing. Uč.OV 15 Jansa Arnošt Uč.Odb.P 5 Jaroslava Tomešová vychovatel 32 Jetelina Zdeněk Uč.OV ŘMV 23

9 Jiříček Jan Mgr. vychovatel 16 Jiříček Josef Uč.OV 15 Jurmanová Lucie Mgr. Uč.VVP 1 Jurník Jan Uč.OV 22 Karhanová Jitka Ing. Uč.OdbP 11 Kiršbaum Jaroslav Uč.OV 24 Kobedová Gabriela Mgr. Uč.VVP 12 Kratochvíl Michal Ing. Uč.Odb.P 8 Kristek Bohuslav Uč.OV 33 Křížová Mária Ing. Uč.OdbP 12 Kvapilová Alena Mgr. Uč.VVP 25 Marek Leo Uč.OV 21 Matyáš Petr Mgr. Uč.OdbP 6 Mendl Jiří Ing. Uč.Odb.P 19 Mikulková Barbora Ing. Uč.Odb.P 2 Mráček Jaroslav Uč.OV 32 Nedbal Jaroslav Uč.OV 7 Novák Metoděj Uč.OV 27 Pastyřík Oldřich Uč.VVP 2 Pečová Marie, Mgr. Uč.VVP 23 Petlák Josef Uč.VVP 1 Procházková Stanislava Mgr. Uč.VVP 38 Rýdl Ivan Ing. Uč.VVP 13 Sedláček David Uč.VVP 2 Sedláček Jiří Ing. Uč.Odb.P 36 Sedláček Petr Uč.VVP 2 Sekaninová Jana Mgr. Uč.Odb.P 16 Sklenář Miroslav Ing. Uč.VVP 3 Smečka Lubomír Uč.OV ŘMV 31 Sřeláková Zuzana Mgr. Uč.VVP 20 Sychrová Ivana Mgr. Uč.VVP 22 Šlézar Jindřich Uč.OV 20 Vahalík Oldřich Mgr. Uč.OdbP 25 Valachová Jitka Ing. Uč.Odb.P 4 Vichtová Jana Ing. Uč.OdbP 6 Vilímcová Andrea Ing. Uč.Odb.P 10 Vlková Marie Mgr. Uč.VVP 30 Zlámal Jaroslav Ing, Uč.Odb.P 17 c) Absolventi do 2 let praxe 3 d) Počet ostatních učitelů a mistrů, kteří nastoupili nebo odešli Tento školní rok 2006/2007 Minulý školní rok 2005/2006 Nastoupili 7 3 Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důchodový věk 6 2 Nekvalifikovaní 6 7

10 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastěných prac. Základní kurz a pro pokročilé ICT znalostí (v rámci SIPVZ) 11 Školení o evidenčních listech důchodového pojištění 1 Školení o nemocenském pojištění 1 Profesní školení řidičů 5 Brána jazyků 7 DPS 1 Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Počet odvolání Rozhodnutí ředitele 64 0 Podmíněné vyloučení 41 0 Přijetí Nepřijetí 0 0 Vyloučení 0 0 Část VI. Další údaje o škole Akce školy pořádané v průběhu školního roku a) Dny dovedností Ve školním roce 2006/2007 proběhlo v měsíci červnu školní kolo Dne dovedností. V multimediální učebně školy proběhla obhajoba žákovských projektů žáků 3. ročníků obou oborů Technologie potravin. Za pomoci odborné komise byly vybrány 3 nejlepší projekty, autoři projektů byli odměněni z prostředků Nadačního fondu Švehlovy střední školy. b) Projekt zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem V roce 2006 byl zahájen na naší škole projekt z dotace OPRLZ (operační program Rozvoje lidských zdrojů). V rámci tohoto projektu bylo 25. září 2007zahájeno školení pedagogických pracovníků z několika potravinářských škol z celé České republiky, které se staly projektovými partnery Švehlovy SŠ Prostějov. Vybraní učitelé z jednotlivých škol budou školeni v oblasti potravinářských norem ISO 9001, ISO 22000, HACCP, BRC a ISF. Cílem těchto školení je zvýšit odbornou způsobilost učitelů v oblasti těchto norem a následné přenesení znalostí do výuky studentů.

11 c) Zapojení studentů do krajského kola soutěže o EU V září 2006 se studenti 3. ročníku Břetislav Botek a Martina Grošková zúčastnili krajského kola soutěže Co víš o EU, ve které zvítězili.břetislav Botek byl vyslán za školu na zájezd do Štrasburku, který byl cenou pro vítěze soutěže. d) Zapojení studentů do Studentské rady Olomouckého kraje Studentka 2. ročníku Sandra Zavadilová byla vybrána jako zástupce studentů našeho kraje do Studentské rady Olomouckého kraje. e) Spolupořadatelství literární akce o Máchovi Učitelé a studenti naší školy uspořádali ve spolupráci s Městskou knihovnou v Prostějově literární akci o díle K.H. Máchy, spojenou s recitací veršů za přítomnosti zástupců města Prostějova. f) Sportovní činnost školy V měsíci únoru 2007 se studenti 2. ročníků zúčastnili zimního lyžařského výcvikového kurzu na chatě Olšance pod Kralickým Sněžníkem V květnu proběhl týdenní sportovní kurz pro 3. ročníky, tentokrát ve Vojtěchově. Tento kurz byl zaměřený na cykloturistiku, turistiku a netradiční sporty. V měsíci dubnu 2007 škola pořádala již 6. ročník tenisového turnaje, určeného pro pedagogickou veřejnost resortu školství V průběhu celého roku mají studenti i zaměstnanci školy možnost využívat prostory solária, fit centra a sauny v budově školy. Dne 8. června 2007 se všichni žáci zúčastnili sportovního dne školy. Stejně jako v minulých letech, i v roce 2006/2007 se žáci školy zapojili do Středoškolské sportovní ligy kopaná, sálová kopaná, odbíjená a košíková. Čtyři studenti spolu s vyučujícím J. Petlákem se umístili na 2. místě Středoškolského turnaje v šachu. g) Společenské aktivity V minulém roce se Švehlova SŠ zúčastnila řady kulturních a společenských akcí. Hlavní událostí byl již 50. reprezentační ples Nadace Švehlovy Střední školy, spojený se stužkováním studentů maturitních ročníků. Akce proběhla v nově zrekonstruovaných prostorách Národního domu, o.p.s. Prostějov. Ředitelství školy počítá i v následujících letech s pořádáním obdobných akcí v těchto reprezentačních prostorách. V jarních měsících se studenti zúčastnili řady společenských a dobročinných akcí (např. 12. ročník hudebního festivalu pro postižené děti a mládež na Plumlově). Rovněž spolupracovali s charitativními organizacemi při pořádání veřejných sbírek. Studenti 4. ročníků se zúčastnili Majálesu, který pořádá GJW Prostějov. V soutěži se umístili na 2. místě. I v letošním školním roce nadále studenti vydávali časopis Trhák, který se opět umístil na 2. místě v krajské soutěži školních časopisů. Před vánočními prázdninami žáci 4. ročníků obou oborů Technologie potravin uspořádali výstavu a prodej svých pekařských a masných výrobků.

12 V roce 2006/2007 proběhl v budově ŠSŠ Nám. Spojenců 17, Prostějov, již 2. ročník soutěže O nejkrásnější dívku a sympaťáka roku. V září roku 2006 rovněž proběhlo tradiční Pasování studentů 1. ročníku žáky 2. ročníků do studentského stavu. Celostátní soutěže svářečů s mezinárodní účastí O zlatý pohár LINDE pořádané ve Frýdku Místku se z naší školy zúčastnil jeden soutěžící: Josef Kolář soutěžil v kategorii Z- E1 (svařování el. obloukem obalenou lektrodou) a umístil se na 6. místě. V říjnu 2006 se ve školní budově Svatoplukova 80 uskutečnila beseda s panem Oderským, kaplanem věznice na Mírově, který v rámci prevence kriminality mládeže diskutoval se studenty o životě vězňů, o jejich tužbách, přáních, starostech a trávení volného času. V červnu 2007 se žáci zúčastnili exkurzní návštěvy jižních Čech a Prahy - návštěva židovského muzea a hřbitova v Třebíči, - exkurze v pivovaru Budvar v Českých Budějovicích, prohlídka zámku Hluboká - prohlídka města Písek nejstarší kamenný most v ČR - návštěva muzea kuriozit v Pelhřimově h) Spolupráce s partnerskými organizacemi Klub přátel školy a Nadace Švehlovy střední školy přispívá na odměňování žáků za sportovní reprezentaci školy a za dobré studijní výsledky žáků částkou Kč 300,-. Přispívá také na kulturní akce žáků ve výši 50 % ceny. Na škole rovněž pracuje Rada školy, která spolupracuje s vedením a podílí se na chodu a činnosti Švehlovy střední školy Prostějov. Škola je i nadále členem Agrární komory a Hospodářské komory. Zejména pro Agrární komoru škola realizuje vzdělávací kurzy, zejména v oblasti školení IT. Švehlova SŠ úzce spolupracuje s obecně prospěšnou společností Národní dům Prostějov, jejíž hlavní činností je podpora vzdělávání a která zčásti zajišťuje odbornou (tematicky obchodně zaměřenou) praxi studentů školy. Nadační fond školy se aktivně podílí na činnostech, které jsou vymezeny statutem nadačního fondu a jsou úzce spjati se zajištěním vzdělávací činnosti studentů a pedagogů školy, reprezentací školy na veřejnosti. Švehlova střední škola je členem Sdružení zemědělských, lesnických a potravinářských škol se sídlem v Humpolci, které koordinuje zájmy těchto škol, vydává učebnice, tvoří osnovy vybraných odborných předmětů a má akreditaci na DVPP. Datem se škola stala trvalou vzdělávací základnou MZe ČR a v rámci vzdělávací základny nabízí sektoru aktivních zemědělců rekvalifikační program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Jedná se o rekvalifikační studium v rozsahu 300 vyučovacích hodin (oblasti odborných předmětů, ekonomiky, legislativy, problematiky práce s PC a Internetem, atd.) pro ty zemědělce, kteří neabsolvovali zemědělský učební či studijní obor a chtějí splnit kvalifikační předpoklady stanovené příslušnými směrnicemi MZe ČR a mít tak možnost žádat o přidělení dotací na zemědělskou činnost. Ve školním roce 2006/2007neproběhl tento rekvalifikační program z důvodu malého počtu přihlášených. f) Kulturní akce, veletrhy a výstavy ve školním roce Filmová představení Tristan a Isolda Grandhotel

13 Walk The line Účastníci zájezdu Walk the line Ohsluhoval jsem anglického krále Účastníci zájezdu Divadlo Žáci se v letošním roce v rámci předplatného zúčastnili 5ti divadelních představení. Výstavy, veletrhy Říjen INVEX Brno veletrh informační techniky Říjen Hortikomlpex Červen 2007 Autosalon Brno Exkurze Botanická zahrada Prostějov, Polní den PL Hrubčice Den složek IZS v Prostějově Olympiády a soutěže Okresní kolo olympiády z českého jazyka a literatury Mezinárodní svářečská soutěž LINDE Tomáš Kočí 1. místo h) Další údaje o škole 1.)V rámci učebních osnov provádí škola pro žáky druhých ročníků učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů svářečské kurzy. Ve školním roce 2006/2007 žáci tyto kurzy úspěšně zakončili v následujících počtech: ZK 111-1W01 (Z-E1) 28 žáků ZP 135-1W01 (D-M1) 1 žák ZP 81-2W01 (D-62) 57 žáků ZP 311-1W01 (D-61) 56 žáků V rámci svářečské školy SOUz Prostějov provádí její technolog přezkoušení a proškolení svářečů z bezpečnosti práce. Ve školním roce 2006/2007 proškolil následně 99 svářečů s jednou nebo dvěma metodami svařování. Celostátní soutěže svářečů s mezinárodní účastí O zlatý pohár LINDE pořádané ve Frýdku Místku se z našeho učiliště zúčastnil jeden soutěžící: Tomáš Kočí soutěžil kategorii Z-E1 (svařování el. obloukem obalenou elektrodou) a umístil se na 1. místě. Podle učebních osnov mají všichni žáci 3. roč. uč. oboru Automechanik absolvovat výuku řízení motorových vozidel pro skupiny A,C a všichni žáci 3. roč. uč. oboru Opravář zemědělských strojů výuku pro skupiny A,C,T. Výuku absolvovalo následující počet žáků: Opravář zem. strojů 3O 28 žáků skupina B,T 28 skupina C 28 3MO 29 žáků skupina B,T 27 skupina C 14 Za stanovený poplatek získalo řidičské oprávnění skupiny B17 žáků nástavbového studia. 2.) Žáci odloučeného pracoviště Don Bosco Vřesovice se podílejí na akcích pořádaných Obecním úřadem Vřesovice

14 ch) Protidrogová prevence - zpráva o činnosti V této oblasti se postupovalo v souladu s Preventivním programem školy, který je rozpracován pro všechny ročníky.do této činnosti se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci i vedení školy.pedagogičtí pracovníci v této oblasti působili z pozice: třídního učitele ve vstupních pohovorech s třídou, seznámení se zdravým způsobem života a na konci školního roku ve směru nepodlehnout o prázdninách drogovým experimentům. Dále třídní učitelé uplatňují neformální kontakty se svými žáky o přestávkách, na školních akcích apod., kde vyjadřují své názory a působí na myšlení žáků. učitele občanské nauky - byla dodržena témata v této oblasti předepsané osnovami předmětu. Také pružně reagovali na názory a postoje žáků k událostem jak ve světě, tak i doma. učitele OV kde tito působí na žáky v době odborného výcviku stejným způsobem jako třídní učitelé. Všichni pracovníci mají možnost pracovat v této oblasti s využitím Protidrogového projektu, kde je dostatek informací pro pedagogy. Za hodnocené období nebyl zjištěn ani jeden případ užití návykové látky. Výroční zpráva Švehlovy střední školy Prostějov, Nám. spojenců za školní rok je zpracována dle osnovy pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy KÚ Olomouckého kraje. S podklady pro výroční zprávu za školní rok 2006/2007 byli seznámeni všichni pracovníci Švehlovy střední školy Prostějov, Nám. Spojenců 17 na provozní poradě dne Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2006/2007 dne Mgr. Miroslav Sedláček ředitel V Prostějově dne

15 Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2006/2007 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích inspekce Údaje o pracovnících školy V. Výkon státní správy VI. Další údaje o škole Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření Organizační schéma Učební plán Předkládá: Mgr. Miroslav Sedláček, ředitel školy V Prostějově dne

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2008 / 2009 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více