I N T E R P R E T A C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N T E R P R E T A C E"

Transkript

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T A C E Profesní škály Hoganova osobnostního dotazníku Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF Datum: 27. března H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N C.

2 Úvod Hoganův osobnostní dotazník (HPI) popisuje ty vlastnosti osobnosti, které jsou důležité pro úspěch v práci, ve vztazích, vzdělávání a rozvoji i v životě obecně. Tato zpráva může odhalit dosud neuvědomované silné stránky, zároveň však může poukázat i na některé tendence k chování, které mohou být problematické. V obou případech jsou tyto informace užitečným základem pro osobní a profesní rozvoj. Informace budou užitečným základem pro osobní a profesní rozvoj. I D : D F J a n N o v á k

3 Vzhledem k tomu, že pro různé profese jsou třeba různé osobnostní charakteristiky, může být dotazník HPI využit při rozhodování o výběru zaměstnanců, při změně zaměstnání a plánování kariéry. Primární škály dotazníku jsou tyto: Stabilita Sebeprosazování Sociabilita Kooperativnost Systematičnost Zvídavost Učenlivost Jedinec s vysokým skórem bývá ve stresových situacích klidný, sebevědomý a vyrovnaný. Jedinec s nízkým skórem bývá vnímavý, citlivý a se stresovými situacemi se může vyrovnávat obtížně. Jedinec s vysokým skórem bývá energický, soutěživý a touží se zlepšovat. Jedinec s nízkým skórem bývá tichý, neprůbojný a méně se zajímá o možnosti kariérního postupu. Jedinec s vysokým skórem bývá společenský, impulzivní, svérazný a nerad pracuje sám. Jedinec s nízkým skórem bývá zdrženlivý a tichý; neupoutává na sebe pozornost a nevadí mu pracovat o samotě. Jedinec s vysokým skórem bývá vřelý, přátelský, srdečný, společenský a ve společnosti oblíbený. Jedinec s nízkým skórem bývá nezávislý, upřímný a přímočarý. Jedinec s vysokým skórem bývá organizovaný, spolehlivý a důkladný; dodržuje pravidla a snadno se na něj dohlíží. Jedinec s nízkým skórem bývá impulzivní a flexibilní; často se nepřizpůsobuje pravidlům a odmítá blízký dohled; bývá však kreativní a spontánní. Jedinec s vysokým skórem mívá dobrou představivost, bývá nápaditý, vynalézavý a bystrý; je obvyklé, že se začne rychle nudit a nemusí věnovat pozornost detailům. Jedinec s nízkým skórem bývá praktický a realistický; všímá si detailů a je ochotný tolerovat nudné či rutinní úkoly. Jedinec s vysokým skórem se většinou rád vzdělává a při školení dosahuje dobrých výsledků. Jedinec s nízkým skórem nemívá zájem o formální učení - přednost dává spíše vzdělávání zkušenostmi získanými při práci (tzv. learning on the job). I D : D F J a n N o v á k

4 Validita výsledků Tato zpráva je validní a interpretovatelná. Interpretace osobnostních rysů Následující zpráva popisuje výsledky, kterých dosáhl pan Jan Novák v Hoganově osobnostním dotazníku (HPI). Při interpretaci těchto výsledků se nejprve podívejte na percentilový skór každé škály a pak si přečtěte její popis. Následně si v dolní polovině téže stránky projděte skóry subškál. Ty ukazují konkrétní silné a/nebo rozvojové stránky, které tvoří obsáhlejší primární škálu. Každá subškála obsahuje definici a vzorovou položku, která napomáhá interpretaci. Schéma napravo od každé subškály ukazuje celkový počet položek každé subškály a počet položek, na které testovaná osoba odpovídala v souladu s danou subškálou. I D : D F J a n N o v á k

5 Primární škály Hoganova osobnostního dotazníku Škály Percentily STABILITA 100 SEBEPROSAZOVÁNÍ 38 SOCIABILITA 67 KOOPERATIVNOST 86 SYSTEMATIČNOST 64 ZVÍDAVOST 100 UČENLIVOST 100 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ Profesní škály Škály Percentily Orientace na služby 93 Odolnost vůči stresu 100 Spolehlivost 94 Administrativní potenciál 99 Obchodní potenciál 75 Manažerský potenciál 73 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ I D : D F J a n N o v á k

6 Stabilita Škála Stability popisuje, do jaké míry je jedinec pod tlakem vyrovnaný, nebo v opačném případě citlivý a sebekritický. Jedinci s vysokým skórem si zřídka berou věci osobně a obecně se dobře vyrovnávají se stresem. Jedinci s nízkým skórem mívají tendenci být sebekritičtí a obviňovat se, když se věci nedaří. Skór = 100. percentil Skór, kterého dosáhl pan Jan Novák na škále Stability, naznačuje, že jde o klidného a sebejistého člověka, který přijímá sám sebe. Je tolerantní, bezstarostný, veselý a zřídka introspektivní. Nebude o sobě příliš pochybovat a dělat si zbytečně starosti, bude dobrým kolegou a spolupracovníkem a zároveň se bude dobře vyrovnávat se stresem. Empatie Absence popudlivosti Zřídka bývám podrážděný chybami druhých. 5 z 5 Absence úzkosti Bez sklonu prožívat úzkost Jsem zřídka napjatý a/nebo úzkostný. 4 z 4 Bez pocitu viny Absence lítosti Málokdy se cítím provinile kvůli věcem, které jsem udělal. 6 z 6 Emoční chladnost Nedostatek emocionality V krizích si zachovávám chladnou hlavu. 4 z 4 Vyrovnanost Není náladový či vznětlivý Zřídkakdy se rozčílím. 5 z 5 Bez somatických obtíží Náchylný si stěžovat Někdy si stěžuji, abych získal pozornost druhých. 5 z 5 Důvěřivost Není paranoidní či podezřívavý Lidé se o sebe navzájem opravdu zajímají. 3 z 3 Vztah k rodičům/autoritě Dobrý vztah k rodičům Ať se stalo cokoliv, vždy jsem cítil, že mě rodiče milují. 5 z 5 I D : D F J a n N o v á k

7 Sebeprosazování Škála Sebeprosazování hodnotí, nakolik testovaný působí jako vůdce, usiluje o dobré postavení a cení si úspěchů. Jedinci s vysokým skórem jsou soutěživí, touží po postupu a jsou zaměření na úspěch. Lidé s nízkým skórem jsou obezřetní a mají skromné kariérní ambice. Sebeprosazování je důležité pro práci v oblasti obchodu a na vedoucích pozicích všech úrovní. Méně důležité pro pracovníky v podřízených pozicích, nebo například v oblasti služeb. Skór = 38. percentil Pan Novák dosáhl na škále Sebeprosazování skóru, který se nachází v pásmu průměru. Takoví lidé jsou přiměřeně ambiciózní a tvrdě pracují. Ačkoliv nejsou motivovaní statusovými zájmy, většinou se nezdráhají ujmout se vedoucí pozice. Soutěživost Soutěživost, ambicióznost a vytrvalost Jsem ambiciózní člověk. 3 z 5 Sebevědomí Důvěra v sebe sama Jsem velmi sebevědomý člověk. 2 z 3 Bez depresí Spokojenost se svým výkonem Když v něčem neuspěji, o to víc se příště snažím. 6 z 6 Schopnost vést Schopnost ujmout se vedení Ve skupině rád přebírám odpovědnost. 5 z 6 Identita Spokojenost se svými životními úkoly Vím, čím chci být. 3 z 3 Bez sociální úzkosti Sebedůvěra před skupinami Nevadí mi mluvit před skupinou lidí. 4 z 6 I D : D F J a n N o v á k

8 Sociabilita Škála Sociability poskytuje informace o míře, v níž testovaný potřebuje a/nebo má rád sociální interakci. Jedinci s vysokým skórem jsou společenští a hovorní; mohou být také rádi středem pozornosti a vytvářet dobrý dojem na ostatní. Lidé s nízkým skórem jsou tišší a rezervovaní; mají tendenci se držet v pozadí. Sociabilita je důležitá pro zaměstnání, ve kterých se člověk musí setkávat s klienty, zejména je důležitá pro oblast obchodu a propagace. Je méně důležitá v zaměstnáních, v nichž obvykle nedochází ke kontaktu s větším počtem lidí. Skór = 67. percentil Pan Novák dosáhl vysokého skóru na škále Sociability. Lidé skórující podobně bývají hovorní, společenští a vyhledávají pozornost druhých; neradi pracují o samotě. Obliba večírků Má rád večírky Každý večer bych chodil na večírky, kdybych mohl. 3 z 5 Obliba davů Větší davy mu připadají vzrušující Být součástí většího davu je vzrušující. 3 z 4 Vyhledávání podnětů Preferuje různorodost a výzvy Mám rád ve svém životě hodně rozmanitosti. 6 z 6 Sociální exhibicionismus Tendence se předvádět Jsem rád středem pozornosti. 1 z 5 Zábavnost Je vtipný a zábavný Jsem často hvězdou večírku. 2 z 4 I D : D F J a n N o v á k

9 Kooperativnost Škála Kooperativnost reflektuje sociální citlivost, takt a vnímavost. Lidé s vysokým skórem bývají milí, přátelští a ohleduplní; lidé s nízkým skórem bývají často lhostejní k tomu, jakým způsobem je druzí vnímají. Kooperativnost je důležitá pro oblast obchodu a managementu nebo pro zaměstnání, ve kterých se člověk setkává s veřejností. Kooperativnost je méně důležitá na pozicích, na kterých se člověk méně setkává s klienty a spolupracovníky. Skór = 86. percentil Skór, kterého pan Novák dosáhl na škále Kooperativnosti, naznačuje, že je starostlivý, milý a ohleduplný; takoví lidé bývají v kolektivu oblíbení a vzbuzují v druhých důvěru. Má dobré sociální dovednosti a pravděpodobně bude dobře vycházet s ostatními lidmi. Snadná spolupráce Tolerantní a dobrácký přístup Dobře spolupracuji s druhými lidmi. 5 z 5 Ohleduplnost Má sklon k přátelskosti a ohleduplnosti Vždy se snažím chápat stanovisko druhých. 4 z 4 Starostlivost Sociální citlivost Dovedu vnímat nálady druhých lidí. 4 z 4 Obliba druhých Má rád sociální interakci Těší mne pouhá přítomnost druhých lidí. 5 z 6 Absence hostility Absence nepřátelských projevů Nikdy se nezlobím příliš dlouho. 3 z 3 I D : D F J a n N o v á k

10 Systematičnost Škála Systematičnosti je zaměřená na sebekontrolu a svědomitost. Lidé s vysokým skórem mají tendenci být organizovaní a spolehliví, ale mohou také být konzervativní a příliš kontrolovat ostatní. Lidé s nízkým skórem bývají impulzivní a nepředvídatelní, na druhou stranu mohou být flexibilní a inovativní. Skór = 64. percentil Pan Novák skóroval na škále Systematičnosti v pásmu průměru. Tito lidé bývají odpovědní a v týmu působí jako rozumní a spolehliví kolegové, kteří se v pracovní oblasti dobře přizpůsobují. Morálnost Striktně dodržuje pravidla Vždycky dělám to, co říkám. 2 z 5 Píle Pracovitost Ve všem, co dělám, se snažím o dokonalost. 2 z 4 Perfekcionismus Snaha o přesnost Svou práci dělám tak dobře, jak jen mohu. 4 z 5 Ne-autonomie Zajímá se o to, co si o něm druzí myslí Je pro mne důležité, jaký na mne mají druzí názor. 3 z 3 Ne-spontánnost Preferuje předvídatelnost Vždy vím, co budu dělat zítra. 3 z 4 Zvládnutá impulzivita Není impulzivní Zřídka dělám věci z náhlého popudu. 2 z 5 Předcházení problémům Zapřísáhlá bezúhonnost Když jsem byl ve škole, dělal jsem učitelům málokdy starosti. 5 z 5 I D : D F J a n N o v á k

11 Zvídavost Škála Zvídavosti popisuje, do jaké míry se člověk jeví jako kreativní, dobrodružný a analyticky zaměřený. Jedinci, kteří dosahují vysokého skóru na škále Zvídavosti, bývají originální, mívají velkou představivost a většinou i hodně zájmů a koníčků. Jedinci s nízkým skórem na této škále bývají praktičtí, opatrní a nemívají zájem o teoretické spekulace. Tato škála je důležitá na pozicích, na kterých je třeba, aby zaměstnanci byli zvídaví, analytičtí, kritičtí a kladli otázky; je méně důležitá při opakujících se úkolech, které vyžadují zaměření na detail. Skór = 100. percentil Pan Novák skóroval na škále Zvídavosti ve vysokém pásmu. To naznačuje, že je bystrý a nápaditý. Má širokou paletu zájmů, je kreativní a má rád teoretické i umělecké aktivity. Vědecká orientace Zájem o vědu Zajímám se o vědu. 5 z 5 Zvědavost Zájem o věci kolem sebe Rozebíral jsem věci, jen abych věděl, jak fungují. 3 z 3 Vyhledávání prožitků Má rád dobrodružství a vzrušení Chtěl bych být řidičem závodního auta. 5 z 5 Intelektuální hry Má rád intelektuální hry Baví mě řešit hádanky. 3 z 3 Nápaditost Přicházení s novými nápady Jsem bystrý člověk. 4 z 5 Kultura Zájem o kulturu Mám rád klasickou hudbu. 4 z 4 I D : D F J a n N o v á k

12 Učenlivost Škála Učenlivosti poskytuje informace o tom, do jaké míry má testovaný rád akademické aktivity a cení si vzdělávání jako takového. Jedinci s vysokým skórem na této škále bývají dobrými studenty a dosahují velkých úspěchů v akademickém životě. Osoby s nízkým skórem považují vzdělání za prostředek k dosažení cíle, nikoli jako něco, co je důležité samo o sobě. Skór = 100. percentil Skór, kterého dosáhl pan Novák, se nachází ve vysokém pásmu. Z toho lze usuzovat, že pan Novák je motivovaný k akademické činnosti a pravděpodobně si cení vzdělávání pro ně samotné. Má odpovídající motivaci k tomu, aby se zúčastňoval dalších školení anebo usiloval o pokročilý stupeň vzdělávání. Vzdělání Je dobrý student Když jsem byl malý, byla pro mne škola snadná. 3 z 3 Matematické schopnosti Dobře pracuje s čísly Umím rychle násobit velká čísla. 3 z 3 Paměť Má dobrou paměť Mám velkou slovní zásobu. 4 z 4 Četba Rád čte Raději bych si četl, než se díval na televizi. 4 z 4 I D : D F J a n N o v á k

13 Orientace na služby Škála Orientace na služby identifikuje jedince, kteří jsou ochotní a nápomocní při jednání se zákazníky a klienty. Skór = 93. percentil Skór, kterého pan Novák dosáhl, vypovídá o tom, že bude výrazně orientován na služby. Zdá se být zdvořilý, pozorný, přátelský a vyrovnaný. Perfekcionismus Snaha o dokonalost Svou práci dělám tak dobře, jak jen mohu. 4 z 5 Empatie Absence popudlivosti Zřídka bývám podrážděný chybami druhých. 5 z 5 Ohleduplnost Má sklon k přátelskosti a ohleduplnosti Vždy se snažím chápat stanovisko druhých. 4 z 4 I D : D F J a n N o v á k

14 Odolnost vůči stresu Škála Odolnost vůči stresu identifikuje jedince, kteří se dobře vyrovnávají s tlakem a nepodléhají napětí a úzkosti. Skór = 100. percentil Pan Novák dosáhl skóru, který naznačuje, že bude odolný vůči stresu. Pravděpodobně bude příjemný, vyrovnaný, sebevědomý a přirozený. Absence úzkosti Bez sklonu prožívat úzkost Jsem zřídka napjatý nebo úzkostný. 4 z 4 Bez pocitu viny Absence lítosti Málokdy se cítím provinile kvůli věcem, které jsem udělal. 6 z 6 Bez depresí Spokojenost se svým výkonem Když v něčem neuspěji, o to víc se příště snažím. 6 z 6 Bez somatických obtíží Náchylný si stěžovat Někdy si stěžuju, abych získal pozornost druhých. 5 z 5 Emoční chladnost Nedostatek emocionality V krizích si zachovávám chladnou hlavu. 4 z 4 I D : D F J a n N o v á k

15 Spolehlivost Škála Spolehlivost se týká ochoty následovat organizační pravidla a být dobrým členem společnosti. Skór = 94. percentil Pan Novák dosáhl skóru, který naznačuje, že je poměrně spolehlivý, svědomitý, pečlivý a je snadné na něj dohlížet. Vztah k rodičům/autoritě Dobrý vztah k rodičům Ať se stalo cokoliv, vždy jsem cítil, že mě rodiče milují. 5 z 5 Zvládnutá impulzivita Nedostatek impulzivity Zřídka dělám věci z náhlého popudu. 2 z 5 Předcházení problémům Zapřísáhlá bezúhonnost Když jsem byl ve škole, dělal jsem učitelům málokdy starosti. 5 z 5 Absence hostility Absence nepřátelských projevů Nikdy se nezlobím příliš dlouho. 3 z 3 I D : D F J a n N o v á k

16 Administrativní potenciál Škála Administrativní potenciál identifikuje jedince, kteří budou s největší pravděpodobností odpovědnými a pracovitými zaměstnanci. Skór = 99. percentil Pan Novák dosáhl na škále Administrativní potenciál vysokého skóru. Lidé s podobným skórem bývají kompetentní, stálí, stabilní a schopní dobře naslouchat. Absence úzkosti Bez sklonu prožívat úzkost Jsem zřídka napjatý nebo úzkostný. 4 z 4 Bez somatických obtíží Náchylný si stěžovat Někdy si stěžuju, abych získal pozornost druhých. 5 z 5 Předcházení problémům Zapřísáhlá bezúhonnost Když jsem byl ve škole, dělal jsem učitelům málokdy starosti. 5 z 5 Schopnost vést Schopnost ujmout se vedení Ve skupině rád přebírám odpovědnost. 5 z 6 Starostlivost Sociální citlivost Dovedu vnímat nálady druhých lidí. 4 z 4 I D : D F J a n N o v á k

17 Obchodní potenciál Škála Obchodní potenciál identifikuje jedince, kteří jsou sebejistí, flexibilní, ambiciózní, společenští a vnitřně motivovaní. Skór = 75. percentil Pan Novák dosáhl na škále Obchodní potenciál vysokého skóru. Lidé s podobným skórem bývají společenští, přátelští a mají rádi výzvy, což vede k úspěšnému vykonávání práce v oblasti obchodu. Sebevědomí Důvěra v sebe sama Jsem velmi sebevědomý člověk. 2 z 3 Bez sociální úzkosti Sociální sebedůvěra Nevadí mi mluvit před skupinou lidí. 4 z 6 Obliba večírků Má rád večírky Každý večer bych chodil na večírky, kdybych mohl. 3 z 5 Obliba davů Větší davy mu připadají vzrušující Být součástí většího davu je vzrušující. 3 z 4 Vyhledávání podnětů Preferuje různorodost a výzvy Mám rád ve svém životě hodně rozmanitosti. 6 z 6 Sociální exhibicionismus Tendence se předvádět Jsem rád středem pozornosti. 1 z 5 Zábavnost Je vtipný a zábavný Jsem často hvězdou večírku. 2 z 4 Snadná spolupráce Tolerantní a dobrácký přístup Dobře spolupracuji s druhými lidmi. 5 z 5 Obliba druhých Má rád sociální interakci. Těší mne pouhá přítomnost druhých lidí. 5 z 6 Impulzivita Konání z náhlého popudu Často dělám věci impulzivně. 3 z 5 I D : D F J a n N o v á k

18 Vyhledávání podnětů Má rád dobrodružství a vzrušení Chtěl bych být řidičem závodního auta. 5 z 5 Nápaditost Přicházení s novými nápady Jsem bystrý člověk. 4 z 5 Zaměření na sebe Je introspektivní Často se snažím sám sobě porozumět. 2 z 4 Bez snahy zapůsobit Nezájem o zpětnou vazbu k tomu, jak na druhé působí Nikdy mne nezajímá, co si o mně lidé myslí. 3 z 4 I D : D F J a n N o v á k

19 Manažerský potenciál Škála Manažerský potenciál identifikuje jedince, kteří vedou druhé příjemným a účinným způsobem. Skór = 73. percentil Pan Novák dosáhl vysokého skóru na škále Manažerský potenciál. Takoví lidé bývají dobře informovaní, pracovití, nadšení a dobře zastávají manažerské pozice. Vzdělání Je dobrý student Když jsem byl malý, byla pro mne škola snadná. 3 z 3 Bez depresí Spokojenost se svým výkonem Když v něčem neuspěji, o to víc se příště snažím. 6 z 6 Bez somatických obtíží Náchylný si stěžovat Někdy si stěžuju, abych získal pozornost druhých. 5 z 5 Identita Spokojenost se svými životními úkoly Vím, čím chci být. 3 z 3 Píle Pracovitost Ve všem, co dělám, se snažím o dokonalost. 2 z 4 Předcházení problémům Zapřísáhlá bezúhonnost Když jsem byl ve škole, dělal jsem učitelům málokdy starosti. 5 z 5 Schopnost vést Schopnost ujmout se vedení Ve skupině rád přebírám odpovědnost. 5 z 6 Soutěživost Soutěživost, ambicióznost a vytrvalost Jsem ambiciózní člověk. 3 z 5 I D : D F J a n N o v á k

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C I Á L SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 12 2 0 0 9 H o g a n A s

Více

TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ?

TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ? PHARMBUSINESS MAGAZÍN PŘÍSPĚVEK CROWN PERSONNEL TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ? PROČ TESTOVAT? Názory na užitečnost osobnostního testování uchazečů o práci produktového

Více

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C I Á L SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF1782 Datum: 18. června 2 0 0 9 H o g a n A s s e

Více

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Duševní odolnost Připravila: Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Koncept duševní odolnosti je jediným faktorem, pomocí něhož

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N PŘEHLED SILNÝCH STRÁNEK, HODNOT A RIZIK NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 03. dubna

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A S S

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová Přínos týmové spolupráce Ivana Šlaisová Cíl Vysvětlit pojem tým, týmová práce Upozornit na některá úskalí týmové práce Seznámit s vhodnými postupy k vytváření týmů Bc. Iva Šlaisová, Psychiatrická klinika

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

I N T E R P R E T A C E

I N T E R P R E T A C E S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T A C E HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 05. června 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S

Více

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě!

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě! Guy Levy Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku Bridge

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě!

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě! Libuše Zkušební Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Název metody Hlavní zaměření

Název metody Hlavní zaměření Název metody Dotazník typologie osobnosti GPOP Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R Hlavní zaměření Dotazník rozlišuje mezi 16 typy osobnosti dle typologie vycházející z teorie Carla Gustava Junga. Podrobně

Více

HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST

HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův rozvojový test () identifikuje rizikové tendence osobnosti a odchylky v lidském chování. Tyto tendence se často projeví v krizových a zátěžových

Více

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Pan XY Důvěrné! Pane XY, následující zpráva obsahuje interpretaci výsledků z dotazníku Personline, zaměřeného na zjištění míry -schopnosti Vašeho pracovního potenciálu.

Více

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D K O U Č O V Á N Í STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D K O U Č O V Á N Í STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D K O U Č O V Á N Í STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H o g a n A s s e s s

Více

SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny

SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny SKIP a Klub lékařských knihoven 7. října 2010 Komunikační dovednosti knihovníka Uživatel knihovny PhDr. Hana Slámová, Ph.D. VOŠIS Praha www.sks.cz Komunikační dovednosti a vaše profese Knihovník musí mít

Více

Dopravní vzdělávací institut. Způsoby a metody. posuzování psychické způsobilosti strojvedoucích. Mgr. Radoslava Růžičková PhDr.

Dopravní vzdělávací institut. Způsoby a metody. posuzování psychické způsobilosti strojvedoucích. Mgr. Radoslava Růžičková PhDr. posuzování psychické způsobilosti strojvedoucích Způsoby a metody Mgr. Radoslava Růžičková PhDr. Jiří Popelka 1 OBSAH Centrum psychologických služeb Průběh posuzování psychické způsobilosti u železničních

Více

STATUS SCAN INVENTORY. Unikátní diagnostický nástroj pro firmy

STATUS SCAN INVENTORY. Unikátní diagnostický nástroj pro firmy STATUS SCAN INVENTORY Unikátní diagnostický nástroj pro firmy STATUS SCAN je naším unikátním diagnostickým nástrojem, kterým začínáme jakoukoliv spolupráci s firmami a organizacemi. Prostřednictvím přehledné

Více

K O U Č O V Á N Í H O G A N L E A D STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402

K O U Č O V Á N Í H O G A N L E A D STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D K O U Č O V Á N Í STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o g a n A s s e s

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu

Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu Zpráva pro: Novák Jan 999999 Říjen 2003 DŮVĚRNÉ ÚVOD POZADÍ Zpráva o prognóze řídícího potenciálu popisuje vaše silné stránky a rozvojové potřeby ve funkci

Více

Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák. 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení.

Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák. 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení. Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení. Za období 2011 byl pracovník hodnocen celkem 5 hodnotiteli Souhrnný

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové 1. SPOLEČNÉ CÍLE Vyhodnocení dotazníku - pedagogové Úplná znalost společných cílů, jasná orientace, společný plán Dobrá znalost cílů, účast na společném plánování Průměrné povědomí o cílech, možnost účasti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem umožňuje žákům posoudit sama sebe v souvislosti s nároky na osobnostní vlastnosti zdravotnického pracovníka Autor Jazyk Mgr. Magdaléna Nevařilová Čeština Očekávaný výstup

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti Zdroj: http://www.ubh.com/blog/2012/01/communicating-with-your-home-builder/ Osnova 1) Úvod soft skills 2) Jedinec a společnost

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY

INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY INFORMACE K VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE A JEHO RODINY Datum zahájení, přijetí do péče Om/Nom Datum hodnocení Datum změny Informace o dítěti Jméno a příjmení Pohlaví trvalého pobytu faktického pobytu Datum

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi. Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA

Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi. Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA Hoganovy testy v personálně-psychologické praxi Phdr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA Článek představuje ve světě uznávané Hoganovy metody, které se v poslední době začínají využívat i u nás. Popisujeme tři

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců

Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců POPIS PROJEKTU: V rámci výběru kandidátů na pozice obchodních zástupců finančních poradců byla využita diagnostická baterie tvořená

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Popis vybraných dimenzí

Popis vybraných dimenzí Popis vybraných dimenzí Osobnostní test vychází z pěti-faktorového OCEAN modelu. Tento model patří od roku 1980 k základním konceptům moderní psychologie. S pomocí obsáhlého dotazníku analyzujeme charakteristické

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Jaký jsem a jaký chci být, temperament Metodický list

Jaký jsem a jaký chci být, temperament Metodický list Jaký jsem a jaký chci být, temperament Metodický list práce se sešitem - moje vlastnosti skupinová práce - jak se navzájem známe práce se sešitem a učebnicí, podklady ke kopírování - temperament námět

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF Celkový počet Počet vyplňených Návratnost dotazníků Počet žáků ve třídě 1 7 700 %

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

Komunikace z hlediska sociální psychologie

Komunikace z hlediska sociální psychologie Komunikace z hlediska sociální psychologie Střední průmyslová škola Ostrov 1 Co je co? Zkuste vysvětlit! SOCIÁLNÍ PERCEPCE > vnímání a poznávání druhého, jak vnímáme druhého. IDENTIFIKACE > snaha napodobit

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více