I N T E R P R E T A C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N T E R P R E T A C E"

Transkript

1 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T A C E Profesní škály Hoganova osobnostního dotazníku Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF Datum: 27. března H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N C.

2 Úvod Hoganův osobnostní dotazník (HPI) popisuje ty vlastnosti osobnosti, které jsou důležité pro úspěch v práci, ve vztazích, vzdělávání a rozvoji i v životě obecně. Tato zpráva může odhalit dosud neuvědomované silné stránky, zároveň však může poukázat i na některé tendence k chování, které mohou být problematické. V obou případech jsou tyto informace užitečným základem pro osobní a profesní rozvoj. Informace budou užitečným základem pro osobní a profesní rozvoj. I D : D F J a n N o v á k

3 Vzhledem k tomu, že pro různé profese jsou třeba různé osobnostní charakteristiky, může být dotazník HPI využit při rozhodování o výběru zaměstnanců, při změně zaměstnání a plánování kariéry. Primární škály dotazníku jsou tyto: Stabilita Sebeprosazování Sociabilita Kooperativnost Systematičnost Zvídavost Učenlivost Jedinec s vysokým skórem bývá ve stresových situacích klidný, sebevědomý a vyrovnaný. Jedinec s nízkým skórem bývá vnímavý, citlivý a se stresovými situacemi se může vyrovnávat obtížně. Jedinec s vysokým skórem bývá energický, soutěživý a touží se zlepšovat. Jedinec s nízkým skórem bývá tichý, neprůbojný a méně se zajímá o možnosti kariérního postupu. Jedinec s vysokým skórem bývá společenský, impulzivní, svérazný a nerad pracuje sám. Jedinec s nízkým skórem bývá zdrženlivý a tichý; neupoutává na sebe pozornost a nevadí mu pracovat o samotě. Jedinec s vysokým skórem bývá vřelý, přátelský, srdečný, společenský a ve společnosti oblíbený. Jedinec s nízkým skórem bývá nezávislý, upřímný a přímočarý. Jedinec s vysokým skórem bývá organizovaný, spolehlivý a důkladný; dodržuje pravidla a snadno se na něj dohlíží. Jedinec s nízkým skórem bývá impulzivní a flexibilní; často se nepřizpůsobuje pravidlům a odmítá blízký dohled; bývá však kreativní a spontánní. Jedinec s vysokým skórem mívá dobrou představivost, bývá nápaditý, vynalézavý a bystrý; je obvyklé, že se začne rychle nudit a nemusí věnovat pozornost detailům. Jedinec s nízkým skórem bývá praktický a realistický; všímá si detailů a je ochotný tolerovat nudné či rutinní úkoly. Jedinec s vysokým skórem se většinou rád vzdělává a při školení dosahuje dobrých výsledků. Jedinec s nízkým skórem nemívá zájem o formální učení - přednost dává spíše vzdělávání zkušenostmi získanými při práci (tzv. learning on the job). I D : D F J a n N o v á k

4 Validita výsledků Tato zpráva je validní a interpretovatelná. Interpretace osobnostních rysů Následující zpráva popisuje výsledky, kterých dosáhl pan Jan Novák v Hoganově osobnostním dotazníku (HPI). Při interpretaci těchto výsledků se nejprve podívejte na percentilový skór každé škály a pak si přečtěte její popis. Následně si v dolní polovině téže stránky projděte skóry subškál. Ty ukazují konkrétní silné a/nebo rozvojové stránky, které tvoří obsáhlejší primární škálu. Každá subškála obsahuje definici a vzorovou položku, která napomáhá interpretaci. Schéma napravo od každé subškály ukazuje celkový počet položek každé subškály a počet položek, na které testovaná osoba odpovídala v souladu s danou subškálou. I D : D F J a n N o v á k

5 Primární škály Hoganova osobnostního dotazníku Škály Percentily STABILITA 100 SEBEPROSAZOVÁNÍ 38 SOCIABILITA 67 KOOPERATIVNOST 86 SYSTEMATIČNOST 64 ZVÍDAVOST 100 UČENLIVOST 100 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ Profesní škály Škály Percentily Orientace na služby 93 Odolnost vůči stresu 100 Spolehlivost 94 Administrativní potenciál 99 Obchodní potenciál 75 Manažerský potenciál 73 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ I D : D F J a n N o v á k

6 Stabilita Škála Stability popisuje, do jaké míry je jedinec pod tlakem vyrovnaný, nebo v opačném případě citlivý a sebekritický. Jedinci s vysokým skórem si zřídka berou věci osobně a obecně se dobře vyrovnávají se stresem. Jedinci s nízkým skórem mívají tendenci být sebekritičtí a obviňovat se, když se věci nedaří. Skór = 100. percentil Skór, kterého dosáhl pan Jan Novák na škále Stability, naznačuje, že jde o klidného a sebejistého člověka, který přijímá sám sebe. Je tolerantní, bezstarostný, veselý a zřídka introspektivní. Nebude o sobě příliš pochybovat a dělat si zbytečně starosti, bude dobrým kolegou a spolupracovníkem a zároveň se bude dobře vyrovnávat se stresem. Empatie Absence popudlivosti Zřídka bývám podrážděný chybami druhých. 5 z 5 Absence úzkosti Bez sklonu prožívat úzkost Jsem zřídka napjatý a/nebo úzkostný. 4 z 4 Bez pocitu viny Absence lítosti Málokdy se cítím provinile kvůli věcem, které jsem udělal. 6 z 6 Emoční chladnost Nedostatek emocionality V krizích si zachovávám chladnou hlavu. 4 z 4 Vyrovnanost Není náladový či vznětlivý Zřídkakdy se rozčílím. 5 z 5 Bez somatických obtíží Náchylný si stěžovat Někdy si stěžuji, abych získal pozornost druhých. 5 z 5 Důvěřivost Není paranoidní či podezřívavý Lidé se o sebe navzájem opravdu zajímají. 3 z 3 Vztah k rodičům/autoritě Dobrý vztah k rodičům Ať se stalo cokoliv, vždy jsem cítil, že mě rodiče milují. 5 z 5 I D : D F J a n N o v á k

7 Sebeprosazování Škála Sebeprosazování hodnotí, nakolik testovaný působí jako vůdce, usiluje o dobré postavení a cení si úspěchů. Jedinci s vysokým skórem jsou soutěživí, touží po postupu a jsou zaměření na úspěch. Lidé s nízkým skórem jsou obezřetní a mají skromné kariérní ambice. Sebeprosazování je důležité pro práci v oblasti obchodu a na vedoucích pozicích všech úrovní. Méně důležité pro pracovníky v podřízených pozicích, nebo například v oblasti služeb. Skór = 38. percentil Pan Novák dosáhl na škále Sebeprosazování skóru, který se nachází v pásmu průměru. Takoví lidé jsou přiměřeně ambiciózní a tvrdě pracují. Ačkoliv nejsou motivovaní statusovými zájmy, většinou se nezdráhají ujmout se vedoucí pozice. Soutěživost Soutěživost, ambicióznost a vytrvalost Jsem ambiciózní člověk. 3 z 5 Sebevědomí Důvěra v sebe sama Jsem velmi sebevědomý člověk. 2 z 3 Bez depresí Spokojenost se svým výkonem Když v něčem neuspěji, o to víc se příště snažím. 6 z 6 Schopnost vést Schopnost ujmout se vedení Ve skupině rád přebírám odpovědnost. 5 z 6 Identita Spokojenost se svými životními úkoly Vím, čím chci být. 3 z 3 Bez sociální úzkosti Sebedůvěra před skupinami Nevadí mi mluvit před skupinou lidí. 4 z 6 I D : D F J a n N o v á k

8 Sociabilita Škála Sociability poskytuje informace o míře, v níž testovaný potřebuje a/nebo má rád sociální interakci. Jedinci s vysokým skórem jsou společenští a hovorní; mohou být také rádi středem pozornosti a vytvářet dobrý dojem na ostatní. Lidé s nízkým skórem jsou tišší a rezervovaní; mají tendenci se držet v pozadí. Sociabilita je důležitá pro zaměstnání, ve kterých se člověk musí setkávat s klienty, zejména je důležitá pro oblast obchodu a propagace. Je méně důležitá v zaměstnáních, v nichž obvykle nedochází ke kontaktu s větším počtem lidí. Skór = 67. percentil Pan Novák dosáhl vysokého skóru na škále Sociability. Lidé skórující podobně bývají hovorní, společenští a vyhledávají pozornost druhých; neradi pracují o samotě. Obliba večírků Má rád večírky Každý večer bych chodil na večírky, kdybych mohl. 3 z 5 Obliba davů Větší davy mu připadají vzrušující Být součástí většího davu je vzrušující. 3 z 4 Vyhledávání podnětů Preferuje různorodost a výzvy Mám rád ve svém životě hodně rozmanitosti. 6 z 6 Sociální exhibicionismus Tendence se předvádět Jsem rád středem pozornosti. 1 z 5 Zábavnost Je vtipný a zábavný Jsem často hvězdou večírku. 2 z 4 I D : D F J a n N o v á k

9 Kooperativnost Škála Kooperativnost reflektuje sociální citlivost, takt a vnímavost. Lidé s vysokým skórem bývají milí, přátelští a ohleduplní; lidé s nízkým skórem bývají často lhostejní k tomu, jakým způsobem je druzí vnímají. Kooperativnost je důležitá pro oblast obchodu a managementu nebo pro zaměstnání, ve kterých se člověk setkává s veřejností. Kooperativnost je méně důležitá na pozicích, na kterých se člověk méně setkává s klienty a spolupracovníky. Skór = 86. percentil Skór, kterého pan Novák dosáhl na škále Kooperativnosti, naznačuje, že je starostlivý, milý a ohleduplný; takoví lidé bývají v kolektivu oblíbení a vzbuzují v druhých důvěru. Má dobré sociální dovednosti a pravděpodobně bude dobře vycházet s ostatními lidmi. Snadná spolupráce Tolerantní a dobrácký přístup Dobře spolupracuji s druhými lidmi. 5 z 5 Ohleduplnost Má sklon k přátelskosti a ohleduplnosti Vždy se snažím chápat stanovisko druhých. 4 z 4 Starostlivost Sociální citlivost Dovedu vnímat nálady druhých lidí. 4 z 4 Obliba druhých Má rád sociální interakci Těší mne pouhá přítomnost druhých lidí. 5 z 6 Absence hostility Absence nepřátelských projevů Nikdy se nezlobím příliš dlouho. 3 z 3 I D : D F J a n N o v á k

10 Systematičnost Škála Systematičnosti je zaměřená na sebekontrolu a svědomitost. Lidé s vysokým skórem mají tendenci být organizovaní a spolehliví, ale mohou také být konzervativní a příliš kontrolovat ostatní. Lidé s nízkým skórem bývají impulzivní a nepředvídatelní, na druhou stranu mohou být flexibilní a inovativní. Skór = 64. percentil Pan Novák skóroval na škále Systematičnosti v pásmu průměru. Tito lidé bývají odpovědní a v týmu působí jako rozumní a spolehliví kolegové, kteří se v pracovní oblasti dobře přizpůsobují. Morálnost Striktně dodržuje pravidla Vždycky dělám to, co říkám. 2 z 5 Píle Pracovitost Ve všem, co dělám, se snažím o dokonalost. 2 z 4 Perfekcionismus Snaha o přesnost Svou práci dělám tak dobře, jak jen mohu. 4 z 5 Ne-autonomie Zajímá se o to, co si o něm druzí myslí Je pro mne důležité, jaký na mne mají druzí názor. 3 z 3 Ne-spontánnost Preferuje předvídatelnost Vždy vím, co budu dělat zítra. 3 z 4 Zvládnutá impulzivita Není impulzivní Zřídka dělám věci z náhlého popudu. 2 z 5 Předcházení problémům Zapřísáhlá bezúhonnost Když jsem byl ve škole, dělal jsem učitelům málokdy starosti. 5 z 5 I D : D F J a n N o v á k

11 Zvídavost Škála Zvídavosti popisuje, do jaké míry se člověk jeví jako kreativní, dobrodružný a analyticky zaměřený. Jedinci, kteří dosahují vysokého skóru na škále Zvídavosti, bývají originální, mívají velkou představivost a většinou i hodně zájmů a koníčků. Jedinci s nízkým skórem na této škále bývají praktičtí, opatrní a nemívají zájem o teoretické spekulace. Tato škála je důležitá na pozicích, na kterých je třeba, aby zaměstnanci byli zvídaví, analytičtí, kritičtí a kladli otázky; je méně důležitá při opakujících se úkolech, které vyžadují zaměření na detail. Skór = 100. percentil Pan Novák skóroval na škále Zvídavosti ve vysokém pásmu. To naznačuje, že je bystrý a nápaditý. Má širokou paletu zájmů, je kreativní a má rád teoretické i umělecké aktivity. Vědecká orientace Zájem o vědu Zajímám se o vědu. 5 z 5 Zvědavost Zájem o věci kolem sebe Rozebíral jsem věci, jen abych věděl, jak fungují. 3 z 3 Vyhledávání prožitků Má rád dobrodružství a vzrušení Chtěl bych být řidičem závodního auta. 5 z 5 Intelektuální hry Má rád intelektuální hry Baví mě řešit hádanky. 3 z 3 Nápaditost Přicházení s novými nápady Jsem bystrý člověk. 4 z 5 Kultura Zájem o kulturu Mám rád klasickou hudbu. 4 z 4 I D : D F J a n N o v á k

12 Učenlivost Škála Učenlivosti poskytuje informace o tom, do jaké míry má testovaný rád akademické aktivity a cení si vzdělávání jako takového. Jedinci s vysokým skórem na této škále bývají dobrými studenty a dosahují velkých úspěchů v akademickém životě. Osoby s nízkým skórem považují vzdělání za prostředek k dosažení cíle, nikoli jako něco, co je důležité samo o sobě. Skór = 100. percentil Skór, kterého dosáhl pan Novák, se nachází ve vysokém pásmu. Z toho lze usuzovat, že pan Novák je motivovaný k akademické činnosti a pravděpodobně si cení vzdělávání pro ně samotné. Má odpovídající motivaci k tomu, aby se zúčastňoval dalších školení anebo usiloval o pokročilý stupeň vzdělávání. Vzdělání Je dobrý student Když jsem byl malý, byla pro mne škola snadná. 3 z 3 Matematické schopnosti Dobře pracuje s čísly Umím rychle násobit velká čísla. 3 z 3 Paměť Má dobrou paměť Mám velkou slovní zásobu. 4 z 4 Četba Rád čte Raději bych si četl, než se díval na televizi. 4 z 4 I D : D F J a n N o v á k

13 Orientace na služby Škála Orientace na služby identifikuje jedince, kteří jsou ochotní a nápomocní při jednání se zákazníky a klienty. Skór = 93. percentil Skór, kterého pan Novák dosáhl, vypovídá o tom, že bude výrazně orientován na služby. Zdá se být zdvořilý, pozorný, přátelský a vyrovnaný. Perfekcionismus Snaha o dokonalost Svou práci dělám tak dobře, jak jen mohu. 4 z 5 Empatie Absence popudlivosti Zřídka bývám podrážděný chybami druhých. 5 z 5 Ohleduplnost Má sklon k přátelskosti a ohleduplnosti Vždy se snažím chápat stanovisko druhých. 4 z 4 I D : D F J a n N o v á k

14 Odolnost vůči stresu Škála Odolnost vůči stresu identifikuje jedince, kteří se dobře vyrovnávají s tlakem a nepodléhají napětí a úzkosti. Skór = 100. percentil Pan Novák dosáhl skóru, který naznačuje, že bude odolný vůči stresu. Pravděpodobně bude příjemný, vyrovnaný, sebevědomý a přirozený. Absence úzkosti Bez sklonu prožívat úzkost Jsem zřídka napjatý nebo úzkostný. 4 z 4 Bez pocitu viny Absence lítosti Málokdy se cítím provinile kvůli věcem, které jsem udělal. 6 z 6 Bez depresí Spokojenost se svým výkonem Když v něčem neuspěji, o to víc se příště snažím. 6 z 6 Bez somatických obtíží Náchylný si stěžovat Někdy si stěžuju, abych získal pozornost druhých. 5 z 5 Emoční chladnost Nedostatek emocionality V krizích si zachovávám chladnou hlavu. 4 z 4 I D : D F J a n N o v á k

15 Spolehlivost Škála Spolehlivost se týká ochoty následovat organizační pravidla a být dobrým členem společnosti. Skór = 94. percentil Pan Novák dosáhl skóru, který naznačuje, že je poměrně spolehlivý, svědomitý, pečlivý a je snadné na něj dohlížet. Vztah k rodičům/autoritě Dobrý vztah k rodičům Ať se stalo cokoliv, vždy jsem cítil, že mě rodiče milují. 5 z 5 Zvládnutá impulzivita Nedostatek impulzivity Zřídka dělám věci z náhlého popudu. 2 z 5 Předcházení problémům Zapřísáhlá bezúhonnost Když jsem byl ve škole, dělal jsem učitelům málokdy starosti. 5 z 5 Absence hostility Absence nepřátelských projevů Nikdy se nezlobím příliš dlouho. 3 z 3 I D : D F J a n N o v á k

16 Administrativní potenciál Škála Administrativní potenciál identifikuje jedince, kteří budou s největší pravděpodobností odpovědnými a pracovitými zaměstnanci. Skór = 99. percentil Pan Novák dosáhl na škále Administrativní potenciál vysokého skóru. Lidé s podobným skórem bývají kompetentní, stálí, stabilní a schopní dobře naslouchat. Absence úzkosti Bez sklonu prožívat úzkost Jsem zřídka napjatý nebo úzkostný. 4 z 4 Bez somatických obtíží Náchylný si stěžovat Někdy si stěžuju, abych získal pozornost druhých. 5 z 5 Předcházení problémům Zapřísáhlá bezúhonnost Když jsem byl ve škole, dělal jsem učitelům málokdy starosti. 5 z 5 Schopnost vést Schopnost ujmout se vedení Ve skupině rád přebírám odpovědnost. 5 z 6 Starostlivost Sociální citlivost Dovedu vnímat nálady druhých lidí. 4 z 4 I D : D F J a n N o v á k

17 Obchodní potenciál Škála Obchodní potenciál identifikuje jedince, kteří jsou sebejistí, flexibilní, ambiciózní, společenští a vnitřně motivovaní. Skór = 75. percentil Pan Novák dosáhl na škále Obchodní potenciál vysokého skóru. Lidé s podobným skórem bývají společenští, přátelští a mají rádi výzvy, což vede k úspěšnému vykonávání práce v oblasti obchodu. Sebevědomí Důvěra v sebe sama Jsem velmi sebevědomý člověk. 2 z 3 Bez sociální úzkosti Sociální sebedůvěra Nevadí mi mluvit před skupinou lidí. 4 z 6 Obliba večírků Má rád večírky Každý večer bych chodil na večírky, kdybych mohl. 3 z 5 Obliba davů Větší davy mu připadají vzrušující Být součástí většího davu je vzrušující. 3 z 4 Vyhledávání podnětů Preferuje různorodost a výzvy Mám rád ve svém životě hodně rozmanitosti. 6 z 6 Sociální exhibicionismus Tendence se předvádět Jsem rád středem pozornosti. 1 z 5 Zábavnost Je vtipný a zábavný Jsem často hvězdou večírku. 2 z 4 Snadná spolupráce Tolerantní a dobrácký přístup Dobře spolupracuji s druhými lidmi. 5 z 5 Obliba druhých Má rád sociální interakci. Těší mne pouhá přítomnost druhých lidí. 5 z 6 Impulzivita Konání z náhlého popudu Často dělám věci impulzivně. 3 z 5 I D : D F J a n N o v á k

18 Vyhledávání podnětů Má rád dobrodružství a vzrušení Chtěl bych být řidičem závodního auta. 5 z 5 Nápaditost Přicházení s novými nápady Jsem bystrý člověk. 4 z 5 Zaměření na sebe Je introspektivní Často se snažím sám sobě porozumět. 2 z 4 Bez snahy zapůsobit Nezájem o zpětnou vazbu k tomu, jak na druhé působí Nikdy mne nezajímá, co si o mně lidé myslí. 3 z 4 I D : D F J a n N o v á k

19 Manažerský potenciál Škála Manažerský potenciál identifikuje jedince, kteří vedou druhé příjemným a účinným způsobem. Skór = 73. percentil Pan Novák dosáhl vysokého skóru na škále Manažerský potenciál. Takoví lidé bývají dobře informovaní, pracovití, nadšení a dobře zastávají manažerské pozice. Vzdělání Je dobrý student Když jsem byl malý, byla pro mne škola snadná. 3 z 3 Bez depresí Spokojenost se svým výkonem Když v něčem neuspěji, o to víc se příště snažím. 6 z 6 Bez somatických obtíží Náchylný si stěžovat Někdy si stěžuju, abych získal pozornost druhých. 5 z 5 Identita Spokojenost se svými životními úkoly Vím, čím chci být. 3 z 3 Píle Pracovitost Ve všem, co dělám, se snažím o dokonalost. 2 z 4 Předcházení problémům Zapřísáhlá bezúhonnost Když jsem byl ve škole, dělal jsem učitelům málokdy starosti. 5 z 5 Schopnost vést Schopnost ujmout se vedení Ve skupině rád přebírám odpovědnost. 5 z 6 Soutěživost Soutěživost, ambicióznost a vytrvalost Jsem ambiciózní člověk. 3 z 5 I D : D F J a n N o v á k

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C I Á L SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 12 2 0 0 9 H o g a n A s

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N PŘEHLED SILNÝCH STRÁNEK, HODNOT A RIZIK NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 03. dubna

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

I N T E R P R E T A C E

I N T E R P R E T A C E S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T A C E HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 05. června 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A S S

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Název metody Hlavní zaměření

Název metody Hlavní zaměření Název metody Dotazník typologie osobnosti GPOP Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R Hlavní zaměření Dotazník rozlišuje mezi 16 typy osobnosti dle typologie vycházející z teorie Carla Gustava Junga. Podrobně

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST

HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův rozvojový test () identifikuje rizikové tendence osobnosti a odchylky v lidském chování. Tyto tendence se často projeví v krizových a zátěžových

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D K O U Č O V Á N Í STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D K O U Č O V Á N Í STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D K O U Č O V Á N Í STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H o g a n A s s e s s

Více

Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu

Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu Zpráva pro: Novák Jan 999999 Říjen 2003 DŮVĚRNÉ ÚVOD POZADÍ Zpráva o prognóze řídícího potenciálu popisuje vaše silné stránky a rozvojové potřeby ve funkci

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

K O U Č O V Á N Í H O G A N L E A D STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402

K O U Č O V Á N Í H O G A N L E A D STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D K O U Č O V Á N Í STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o g a n A s s e s

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák. 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení.

Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák. 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení. Zpráva o hodnocení pracovníka Ing. Josef Novák 360 zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení. Za období 2011 byl pracovník hodnocen celkem 5 hodnotiteli Souhrnný

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA

TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA Belbinova práce na Henley Management College identifikuje devět různých typů chování, každý z nich se nazývá týmovou rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Komunikace z hlediska sociální psychologie

Komunikace z hlediska sociální psychologie Komunikace z hlediska sociální psychologie Střední průmyslová škola Ostrov 1 Co je co? Zkuste vysvětlit! SOCIÁLNÍ PERCEPCE > vnímání a poznávání druhého, jak vnímáme druhého. IDENTIFIKACE > snaha napodobit

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 Češi a pěstounská péče 2012 Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 METODIKA VÝZKUMU Metoda: Vzorek: Kvantitativní výzkum Reprezentativní vzorek české dospělé populace

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ETICKÝ KODEX. Část I. Působnost. Část II. Obecné zásady

ETICKÝ KODEX. Část I. Působnost. Část II. Obecné zásady ETICKÝ KODEX Část I. Působnost Tento etický kodex se vztahuje na akademické pracovníky Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU ). Na vědecké, výzkumné a vývojové pracovníky se vztahuje přiměřeně.

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Týmové role, jejich možný přínos a omezení

Týmové role, jejich možný přínos a omezení Týmové role, jejich možný přínos a omezení Nedokonalí lidé mohou vytvořit dokonalý tým Typ Charakteristika týmové role Možný přínos Omezení 1. Předseda zralý, sebejistý, odvážný 2. Tvůrce otevřený, dynamický

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v

Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, pracoviště Plzeň-sever. Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v Příjmení a jméno:... nar.:... Bydliště s adresou, PSČ:. č. tel.: Žák třídy:, Škola v... Rodné číslo dítěte:. Určeno pro vyšetření žáků 1. až 8. tříd ZŠ Velmi důvěrné! Sdělení rodičů Milí rodiče, Vaše dítě

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF Celkový počet Počet vyplňených Návratnost dotazníků Počet žáků ve třídě 1 7 700 %

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Závislost na alkoholu v rodině

Závislost na alkoholu v rodině Závislost na alkoholu v rodině Mgr. Ludmila Kymličková Mgr. Rafał Marciniak Lotos doléčovací centrum, o.p.s. Představení Bytu na půl cesty pobytový doléčovací program až na 2 roky, 2 byty v centru Brna

Více

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014 Průzkum preferencí studentů právnických fakult Souhrnné výsledky Listopad 2014 První ucelený průzkum preferencí studentů právnických fakult v ČR Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, server EPRAVO.CZ

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Stručná zpráva o výsledcích jednotlivých výzkumných témat NIPOS, 2003-2007 1. šetření: Životní

Více

Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole

Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole Pár poznámek závěrem otázky přípravy realizace týmové spolupráce v mateřské škole Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. 1 Týmová práce a její podstata v praxi řízení práce v mateřské škole Cíl Po prostudování

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb

Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní osti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb JT's test, Ostrava-Poruba, U Sportoviště 1164 VNITŘNÍ OBLASTI PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

SLEDOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZÁTĚŽE U DĚTÍ 7. TŘÍD VYBRANÝCH ZŠ LIBERECKÉHO KRAJE 2007

SLEDOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZÁTĚŽE U DĚTÍ 7. TŘÍD VYBRANÝCH ZŠ LIBERECKÉHO KRAJE 2007 SLEDOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZÁTĚŽE U DĚTÍ 7. TŘÍD VYBRANÝCH ZŠ LIBERECKÉHO KRAJE 2007 Šetření školní zátěže jsme prováděli v průběhu měsíce dubna a května 2007. Jednalo se o opakované šetření v 7. třídách vybraných

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Co mohu nabídnout WORKSHOP. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Co mohu nabídnout WORKSHOP. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. WORKSHOP pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) - Pracovní listy V dnešní lekci se dozvíte: Jaké máte silné stránky a jak je můžete

Více

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více