PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14"

Transkript

1 PRVOUKA 3 Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

2

3 Měl bych znát : 1. - orientaci ve svém okolí a okolí školy, nejkratší cestu do školy 2. - svoji rodinu, blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků 3. - základní pravidla silničního provozu pro chodce 4. - základy slušného chování 5. - pojmenovat různé povolání 6. - z čeho jsou vyrobeny věci 7. - určit kolik je hodin 8. - rozlišovat orientaci v čase ( minulost, přítomnost, budoucnost ) 9. - rozvržení svých denních činností popsat a porovnat roční období, změny v přírodě poznat domácí, volně žijící zvířata a ptáky vybrané druhy květin a stromů pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny zásady stolování a zdravé výživy hlavní části lidského těla a smyslové ústrojí dodržovat hygienické zásady a pečovat o své zdraví zvládnout ošetření drobných poranění základní zásady chování v přírodě

4 MÍSTO KDE ŽIJEME PL 1 ŠKOLA ZAČÍNÁ Škola a její okolí, naše třída 1. Doplň věty : Jmenuji se. Chodím do třídy. Moje paní učitelka se jmenuje. Chci být dobrým žákem a mnoho se naučit. Moji spolužáci jsou. 2. Doplňovačka : 3. Pojmenuj stíny na obrázku, zakroužkuj které patří do školy a řekni proč :

5 MÍSTO KDE ŽIJEME PL 2 4. Podtrhni názvy místnosti, které máte ve škole : třída, tělocvična, dílna, ložnice, jídelna, ředitelna, cukrárna, sborovna, chodba, kuchyňka, bazén, záchody, šatna, hřiště ( vyprávějte k čemu slouží a kde se nachází ) 5. Popiš co vidíš na obrázku : 6. Spoj čarou vhodná slova : Uklízečka Kuchařka Ředitelka Učitelka Vychovatelka ředitelna sborovna chodba družina kuchyň 7. Nakresli obrázek vaší třídy

6 MÍSTO KDE ŽIJEME PL 3 Základní pravidla slušného chování 1. Prohlédni si obrázky : - vypravuj co je dobře, co špatně a proč? ( správné obrázky dej do kroužku a vybarvi ) 2. Vysvětlete jak se máte chovat ve škole, aby se nestal úraz, co dělají žáci špatně? 3. Vypravuj a nakresli, jak a komu jsi pomohl :

7 MÍSTO KDE ŽIJEME PL 4 Základní pravidla silničního provozu 1. Moje cesta do školy je zajímavá JAK SE DOSTANEŠ DO ŠKOLY? autobusem, pěšky, tramvají, vlakem, na kole.. 2. Zakroužkuj písmena pod správnou odpovědí : ANO NE 1. Na ulici jsme velmi opatrní CH H 2. Běháme po silnici bez ohledu na auta A O 3. Přecházíme vždy po přechodu D L 4.Jdeme jen na zelenou E I 5.Na silnici si můžeme hrát R C Tajenka : Jsem ukázněný 3. Vybarvi semafory podle příkazu : STŮJ! POZOR! VOLNO! STŮJ! VOLNO!

8 MÍSTO KDE ŽIJEME PL 5 4. Vypravuj co se stalo na obrázku, obrázek vybarvi : 5. Pojmenuj dopravní prostředky a vybarvi jen ty, které jezdí ve vaši obci : 6. Spoj dopravní značky se správným názvem a vybarvi je : Stezka pro Děti Zákaz vjezdu jízdních Přechod pro chodce cyklisty kol

9 MÍSTO KDE ŽIJEME PL - 6 Domov a jeho okolí 1. Doplňovačka : 2. Doplň slova do vět a povídej o svém domově : - máma, táta, sourozenci, těším, rádi - Domov je moje a můj. Jsou to i moji. Domů se vždycky moc. Všichni se máme. 3. Namaluj dům ( byt ), ve kterém bydlíš : 4. Umíš napsat svoji adresu bydliště?

10 MÍSTO KDE ŽIJEME PL 7 OPAKOVACÍ TEST : 1. Dopravní prostředky spoj čarou s místem, kde se pohybují : kolo letadlo loď traktor balon metro autobus tramvaj ponorka 2. Správně vybarvi světla semaforu : STŮJ! VOLNO! 3. Podtrhni správnou odpověď : Silnici přecházíme : vždy po přechodu - vedle přechodu Chodník slouží pro : chodce - cyklisty - auta Bez přechodu přecházíme : pomalu máme čas - nejkratší cestou a rychle Zábradlí u silnice slouží k : přelézání - zastavení aut zabránění vstupu do vozovky Přilbu nosíme : na kole - při fotbale - když je zima - ve vlaku - na koloběžce Přilba při pádu chrání : krk - hlavu - ruce - nechrání nic Sebehodnocení žáka: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo - vybarvi smajlíka, který odpovídá tvému hodnocení

11 LIDÉ KOLEM NÁS PL - 8 RODINA A SPOLEČNOST 1. Doplň : Jmenuji se. Narodil ( a ) jsem se v. Moje maminka se jmenuje. Můj tatínek se jmenuje. Moje sestra ( bratr ) se jmenují. 2. Do domečku nakresli svoji rodinu :

12 LIDÉ KOLEM NÁS PL - 9 Příbuzenské vztahy v rodině 1. Přiřaď k sobě správná slova : Maminka a tatínek Babička a dědeček Syn a dcera prarodiče sourozenci rodiče 2. Modře podtrhni - členy užšího kruhu rodiny,červeně členy širšího kruhu rodiny : maminka tatínek syn švagrová bratranec teta strýc dědeček babička dcera švagr sestřenice 3. Do rodiny také patří : - doplň chybějící písmena Te a S rý Se t e i e B bi k Dě e e B a ra e Rodičovství 1. Seřaď podle čísel postavy na obrázcích od nejmladší po nejstarší :

13 LIDÉ KOLEM NÁS PL Přepiš slova a vypravuj o narození miminka ( jak můžeš pomáhat? ) novorozenec kojenec batole 3. Znáš co všechno potřebuje miminko? ( dokresli a obrázky vymaluj ) 4. Doplň : Kde pracuje tvůj otec? Kde pracuje tvoje maminka? Čím chceš být ty?

14 LIDÉ KOLEM NÁS PL - 11 Jak pomáhám v domácnosti 1. Doplň slova za cvičením : ( čisto, pořádek, záclony, ubrus, obrazy, květiny ) Aby se nám doma líbilo, musí tam být a. Do oken věšíme. Na stůl pokládáme. Na zdi zavěsíme. Do váz dáváme. 2. Spoj čarami, co kam uložíš : boty kabát knihy nádobí hračky skříňka kuchyňská linka šatník botník knihovna 3. Nakresli obrázek, jak pomáháš mamince a tatínkovi :

15 LIDÉ KOLEM NÁS PL Vybarvi, co používá maminka doma při úklidu. Škrtni předměty, které určitě potřebovat nebude. Pozdravy kdy, koho a jak zdravíme? 1. Připoj pozdravy k obrázkům ( jeden obrázek, více možností ) : Školník Kamarád Tatínek Soused Doktor Dobré ráno. Ahoj. Dobrý večer. Nazdar. Dobrý den. 2. Znáš nějaký jiný pozdrav? ( napiš )

16 LIDÉ KOLEM NÁS PL - 13 OPAKOVACÍ TEST : 1. Modře vybarvi členy užšího kruhu rodiny, červeně členy širšího kruhu : syn dcera maminka bratr vnuk synovec dědeček tatínek babička strýc sestřenice bratranec švagr švagrová teta sestra vnučka neteř 2. Vypiš, které elektrické spotřebiče nám usnadňují práci v domácnosti : 3. Správně přiřaď čárou, co řekneš, když : - jsi něco provedl NASHLEDANOU - potkáš dospělou osobu VÍTÁM VÁS - přijde návštěva DOBRÝ DEN - odcházíš OMLOUVÁM SE Sebehodnocení žáka: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo - vybarvi smajlíka, který odpovídá tvému hodnocení

17 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 14 PODZIM V PŘÍRODĚ A MY 1. Doplň do textu : - zkracují, prodlužují, fouká vítr, žloutne, holé, draky, kaštany Dny se, noci. Venku se ochlazuje a. Listí na stromech a opadává. Větve jsou. Děti pouštějí, trhají šípky a sbírají. 2. Vybarvi značky z kalendáře typické pro podzim : 3. Podzimní měsíce jsou : 4. Dokresli a vybarvi obrázek :

18 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 15 Práce na zahradě, na poli, v sadě 1. Vybarvi a napiš názvy nářadí : 2. Přepiš názvy zemědělských strojů, a správně přiřaď slova, co se s těmito stroji dělá : - obrázky ti napoví - kombajn pluh brány traktor ORÁ SEČE OBILÍ TAHÁ KYPŘÍ 3. Vyber správná slova a doplň do vět : ( poli, zahradě, sadě ) Zeleninu pěstujeme na. Ovoce pěstujeme v. Obilí a řepu pěstujeme na.

19 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 16 Sklizeň ovoce a zeleniny, význam pro naše zdraví 1. Ve větách správně podtrhni : Na podzim sklízíme toto ovoce : hrušky, švestky, třešně, jablka, meruňky, banány a hroznové víno. Ze zahrad sklízíme tuto zeleninu : mrkev, zelí, ředkvičky, cibule, řepu, okurku, brambory a hrách. 2. Vypravuj do čeho a jak skladujeme ovoce na podzim, obrázek vybarvi : 4. Nakresli podzimní ovoce, které máš nejraději a řekni proč :

20 ROZMANITOST PŘÍRODY PL Červeně zakroužkuj ovoce, modře zeleninu obrázky správně vybarvi Řekni, které ovoce neroste u nás na podzim : 6. Správně doplň do vět slova : - jablečný mošt a přesnídávka, cukr, olej, víno Z jablek se vyrábí. Z cukrové řepy vyrábí. Ze slunečnic se lisuje. Z hroznů se vyrábí. Víš, jaký význam má pro člověka ovoce a zelenina?

21 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 18 Odlet ptactva - tažní ptáci 1. Někteří ptáci na podzim odlétají do teplých krajin. Říká se jim tažní. Víš, co znamená slovo,,tažní? ( napiš, kteří ptáci to jsou ). - vrabec, vlaštovka, špaček, sýkora, čáp, kos, husa divoká, vrána, skřivan 2. Povídejte si : Tažní ptáci odlétají přes moře do teplých krajin víš, které to jsou? Mnoho jich během letu zahyne víš proč? Na obloze je můžeme pozorovat ve tvaru šipky, nebo hejna : Víš, čím mají ptáci pokryté tělo?

22 ROZMANITOST PŘÍRODY PL 19 Zvířata na podzim 1. Zvířata mají na podzim mnoho práce. Hledají si úkryt a potravu na zimu. Slova přepiš a obrázky vybarvi : ježek veverka medvěd Znáš jiné zvíře, které se ukládá k zimnímu spánku? ( řekni ) 2. Napiš, co si chystají na zimu, a řekni, kde a jak tyto zvířátka přezimují : ježek veverka 3. Pojmenuj a čárou přiřaď zvířata, která mají srst a která peří : SRST PEŘÍ

23 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 20 OPAKOVACÍ TEST : 1. Vypiš podzimní měsíce : 2. Napiš které ovoce a zeleninu sklízíme na podzim : OVOCE ZELENINA 3. Podtrhni, kteří ptáci jsou tažní ( na podzim odlétají ) : - skřivan, vrabec, vlaštovka, sýkora, husa divoká, vrána, čáp, kos,kukačka 4. Víš, co sbíráme v lesích a parcích na podzim? ( doplň písmena ) : H _ Y K _ Š _ Y Ž _ D Y Š _ P _ Y Sebehodnocení žáka: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo - vybarvi smajlíka, který odpovídá tvému hodnocení

24 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL 21 PÉČE O NAŠE ZDRAVÍ Zásady stolování a zdravé výživy 1. Povídejte, které potraviny jsou zdravé a z čeho se vyrábí : pečivo mléčné výrobky maso zelenina ovoce cukroví nápoje 2. Doplň : ( ruce, stole, večer, zuby, nemluvíme, prostírání ) Před jídlem si myjeme. Jíme na čistém prostřeném. Nesmíme se přejídat a jíst. Po každém jídle si čistíme. Při jídle. Ve škole jíme svačinu na.

25 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL Přepiš názvy na obrázku, obrázky vybarvi nůž vidlička lžíce Napiš jejich společný název : 4. Namaluj, co jsi včera jedl jídelní lístek : SNÍDANĚ OBĚD VEČEŘE 5. Zakroužkuj výrobky : z masa modrou, mléčné žlutou, ovoce červenou Co zbylo nezakroužkované?

26 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL - 23 Využití volného času práce a odpočinek 1. Vyprávěj, jak využívají volný čas členové vaší rodiny : 2. Spoj čárou : Školáci mají Rodiče mají Rodiče dostávají za svoji práci Školáci dostávají za své výsledky dovolenou. prázdniny. známky. peníze. 3. Nakresli, jak trávíš volný čas ty :

27 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL - 24 Hlavní části lidského těla 1. Přepiš a čarou přiřaď k obrázku části těla : hlava krk trup noha ruka 2. Spoj čarou slova, která k sobě patří : koleno rameno čelo pata loket vlasy břicho brada NOHA RUKA HLAVA TRUP 3. Popiš části obličeje

28 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL Dokresli obrázek hlavy : 5. Doplň slova : oči, nos, vlasy, postava vysoký, nízký, tlustý, hubený - modré, zelené, hnědé, černé - zrzavé, kaštanové, blonďaté - široký, ohrnutý, rovný, malý - 6. Zahrajte si hru popisuj hlavní znaky svého spolužáka a ostatní se snaží hádat. Nakresli obličej svého spolužáka :

29 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL 26 Smyslové ústrojí 1. Spoj čarou obrázek a název smyslu : 2. Nauč se básničku zpaměti, obrázek vybarvi : Vidím, dýchám, poslouchám, cítím teplo, cítím chlad, chuť jazyka probudím, Spočtu všechny pomocníky, je jich přesně pět, uši, nosík, jazyk, ruce, když mám velký hlad. a oči vidí všechno hned. 3. Kterými smysly zjistíme, že jsou věci : sladké, kyselé, hořké tiché, hlasité voňavé, páchnoucí pěkné, zelené tvrdé, drsné, teplé

30 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL - 27 Hygiena význam otužování a aktivního pohybu 1. Přepiš a obrázky vybarvi : Alena se koupe Véna cvičí. 2. Doplň do textu : - zuby, umyjeme, vlasy, nehty, uši Ráno se umyjeme studenou vodou a vyčistíme si. Ruce si před každým jídlem a po použití záchodu. Každý den si češeme. udržujeme čisté a krátké. Nezapomínáme si čistit. 3. Vyber si z obrázku a zapiš, co potřebuješ k uvedeným činnostem : Umývání Čištění zubů Sprchování

31 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL Řekni, k čemu slouží věci na obrázcích. Pod obrázek napiš, k čemu nebo na co se používá : na vlasy, zuby, ruce. 5. Nakresli, jak se otužuješ ty :

32 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL - 29 Nemoc 1. Doplňovačka : 1. Co měří teplotu? 2. Kdo nás léčí? 3. Co užívá nemocný? 4. Kde čekáme na vyšetření? 5. Co nám napíše lékař? 6. Které auto vozí nemocné? 7. Kdo léčí zuby? TAJENKA : 2. Vyznač : - normální teplotu - zvýšenou teplotu 3. Víš, jaké jsou časté nemoci u dětí? - doplň an na chřip 4. Doplň příznaky nemoci : neš vice ú va zvýšená tep ta zarděn šel bolest v kr

33 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL Povídej podle obrázku, potom je vybarvi : 6. Vybarvi a povídej, co patří do lékárničky : 7. Vybarvi telefon lékařské pomoci. Koho přivoláš dalšími čísly? Zapiš pod telefony...

34 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL - 31 Úraz první pomoc 1. Povídej podle obrázku, co se přihodilo.víš, jaký je rozdíl mezi úrazem a nemocí? 2. Žlutou barvou vybarvi názvy nemocí - zelenou barvou úrazy : angína popálenina chřipka neštovice odřenina rozbitá hlava spalničky pořezání žloutenka zlomenina kašel rýma 3. Povídejte si, jak pomoci při drobném poranění jako je : bodnutí hmyzem ( komár, včela ) uštknutí zmije klíště 4. Čarou spoj ty obrázky, které patří k sobě. Vysvětli, co se stalo a proč :

35 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL - 32 Návykové látky a zdraví 1. Vyprávěj o tom, jak škodí našemu zdraví : KOUŘENÍ, ALKOHOL, DROGY, LÉKY KOUŘENÍ - všimnul sis někdy nápisu na krabičce? Co to znamená? Myslíš, že jsou ohroženi lidé, kteří se zdržují v zakouřených místnostech? ALKOHOL - také škodí našemu zdraví. U dětí může nastat opilost nebo otrava alkoholem. JAK SE ZACHOVÁŠ? Včera byla u vás doma oslava narozenin. Ráno na stole zůstaly cigarety a láhev s nedopitým alkoholem. LÉKY - doplň : Léky může podat pouze nebo. Požití velkého množství léků může být. Léky předepisuje pouze. Návykové jsou také hazardní hry proč? Víš, jaké jsou to hry? 2. Doplň do tabulky správné i špatné návyky : SPRÁVNÉ NÁVYKY ŠPATNÉ NÁVYKY otužování okusování nehtů

36 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PL - 33 OPAKOVACÍ TEST : 1. Napiš, co patří mezi příbor : 2. Člověk má 5 smyslů napiš které : 3. Správně spoj čarou, co je úraz a co nemoc : NEMOC ÚRAZ chřipka popálenina pořezání žloutenka angína spalničky zlomenina odřenina neštovice 4. Dopiš telefonní čísla : HASIČI POLICIE Sebehodnocení žáka: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo - vybarvi smajlíka, který odpovídá tvému hodnocení

37 LIDÉ A ČAS PL 34 Vánoce, Nový rok - ( tradice, zvyky ) 1. Vánoce jsou náboženský svátek. Víte proč se slaví? Které ze znázorněných vánočných zvyků znáš? Znáš další povídej. VÁNOCE Padá, padá snížek z pohádkových knížek, chumelí se bílý sníh, zvonky zvoní na saních a já mám zlost na Vánoce. Proč jsou jenom jednou v roce? 2. Doplň : Tradiční vánoční jídlo je r a. Na Štědrý den rozkrojíme j _ b č _ o. 5. prosince chodí M _ K _ Š. Na Vánoce si lidé postaví b _ t m. Ozdoba vánočního stolu : s _ í n. Maminka peče v _ č. O Vánocích zpíváme k _ d _. Měsíc Vánoc je p _ i _ e _. Poslední den v roce je S I _ V T _. 3. Napiš, co si lidé přejí do nového roku :. 4. Nakresli to, co bys sis přál pod stromeček :

38 ROZMANITOST PŘÍRODY PL 35 PŘÍRODA V ZIMĚ 1. Dopište slova a domalujte obrázek : Zimní měsíce jsou,,. Venku je mráz a fouká ledový. Padá. Den je a noc dlouhá. 2. Doplňovačka : 1. Ze střech visí 2. Trhá dráty, láme větve 3. Z mraků se sypou sněhové 4. Ze severu vane vítr 5. Venku je veliká 6. Teplota vzduchu je pod 7. Na rybníku se vytvořil 8. Den je krátký, dlouhá je Tajenka : První zimní měsíc je 3. Vybarvi značky z kalendáře typické pro zimu :

39 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 36 Zimní hry a zábavy 1. V zimě je důležité teple se obléct. Napiš, co si na sebe oblékneš v zimě : teplé boty, 2. Jaké znáš zimní sporty? ( obrázek ti napoví ) znáš i jiné? Napiš které. 3. Nakresli, co potřebujeme k zimním hrám sáňky, hokejku, lyže, boby, brusle

40 ROZMANITOST PŘÍRODY PL Zimní hádanky CO JE TO? ( doplň ) Nemá ruce, nemá nohy, a přece umí kreslit. Je dlouhý a studený, celý život roste k zemi. když sluníčko zazáří, slzy mu tečou po tváři. Je to průhledné a hladké jako sklo, ale okno to není. Mlčí, když padá, mlčí, když zmrzne, když na něj šlápneš, tichounce vrzne. Mají dva rohy, a přece netrkají, nemají nohy a jak z kopce utíkají. ( mráz, rampouch, led, sníh, sáňky ) 5. Obrázky vybarvi, a dokresli zimní krajinu :

41 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 38 Ptactvo a zvířata v zimě 1. Podtrhni jméno ptáka, který nás na zimu opustil : čáp, kos, vrabec, havran, špaček, skřivan, vlaštovka, sýkora, holub 2. Poznáš ptáky, kteří přiletěli ke krmítku? Napiš jejich názvy a správně vybarvi : 3. V obrázku vybarvi jen to, co dáš ptákům do krmítka a řekni proč : 4. Napiš, který pták létá v zimě u vaší školy :

42 ROZMANITOST PŘÍRODY PL Ve čtyřsměrce vyhledejte zvířata, která můžeme vidět v zimě. Vypište je. 6. Povídej, kdo a jak se stará v zimě o krmelce a vypiš, čím přikrmuje zvířata : seno, oplatky, semena, žaludy, dorty, zrní, kaštany, sůl, rohlíky, čaj 7. Poznáš všechna zvířata? Zapiš jejich názvy do doplňovačky : 8. Spoj čarou zvířátko se správnou potravou a vybarvi je :

43 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 40 Vytápění v domácnosti 1. Co vyhřívá váš byt? vypravuj podle obrázků a vybarvi je : 2. Napiš, jaké vlastnosti má : SNÍH LED

44 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 41 Stromy v zimě 1. Doplň : - úkryt, stín, dřevo, odpočívat, prostředí Stromy poskytují a potravu zvířátkům.také poskytují. Les nám dává. V lese můžeme. Stromy zkrášlují naše životní. 2. Doplň názvy jehličnatým stromům : b _ r _ v _ c _ s k m ř _ n j _ e 3. Podtrhni listnaté stromy zelenou a jehličnaté žlutou pastelkou : dub, jedle, smrk, buk, borovice, bříza, lípa, modřín, topol, javor, 4. Správně přiřaď čarou slova k větám : Jehličnaté stromy jsou celý rok holé. Místo listí mají zelené. Listnaté stromy jsou v zimě jehličí. jabloň smrk borovice

45 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 42 OPAKOVACÍ TEST : 1. Napiš zimní měsíce : 2. Vypiš jehličnaté stromy : smrk, lípa, borovice, buk, jedle, javor, bříza, modřín 3. Napiš alespoň tři ptáky, kteří u nás přezimují : 4. Správně doplň slova do vět : - sníh, krátký, sněhuláka, dlouhá, zima, nulou, led, rampouchy Venku napadl. Děti stavějí. Den je a noc je. Je veliká. Teplota vzduchu je pod. Ze střech visí. Na rybníku se vytvořil. 5. Vypiš zimní oblečení : Sebehodnocení žáka: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo - vybarvi smajlíka, který odpovídá tvému hodnocení

46 LIDÉ A ČAS PL 43 ORIENTACE V ČASE kalendář 1. Doplň slova do vět : ( v lednu, v září, červenci, srpnu ) Kalendářní rok začíná. Školní rok začíná. Letní prázdniny jsou v a. 2. Napiš, který měsíc předchází a který následuje : únor listopad 3. Z kalendáře utekli všechny měsíce dokážeš je seřadit : ZÁŘÍ LISTOPAD BŘEZEN ČERVENEC SRPEN ÚNOR KVĚTEN ČERVEN ŘÍJEN PROSINEC LEDEN DUBEN Kalendářní rok Školní rok

47 LIDÉ A ČAS PL Vybarvi obrázek měsíce, ve kterém začíná školní a ve kterém kalendářní rok : Povídejte si o obrázcích : JARO LÉTO BŘEZEN ČERVEN DUBEN ČERVENEC KVĚTEN SRPEN PODZIM ZIMA ZÁŘÍ PROSINEC ŘÍJEN LEDEN LISTOPAD ÚNOR

48 LIDÉ A ČAS PL - 45 Roční období měsíc, týden, den, části dne 1. Jarní měsíce vybarvi zelenou, letní červenou, podzimní žlutou a zimní modrou pastelkou : BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR 2. Doplň číslice a slova : Týden má dní. Pracovních dnů je. ( vyjmenuj ) den je pondělí. dny máme volno. ( které? ) 6. den je. Zítra bude. 3. Vypiš části dne, ve správném pořadí. Povídej, jek vypadá tvůj den. DOPOLEDNE, RÁNO, ODPOLEDNE, POLEDNE, NOC, VEČER 1., 2., 3., 4., 5., 6. Vybarvi obrázky : RÁNO

49 LIDÉ A ČAS PL - 46 DOPOLEDNE POLEDNE ODPOLEDNE

50 LIDÉ A ČAS PL 47 PODVEČER VEČER NOC

51 LIDÉ A ČAS PL - 48 ČASOVÉ JEDNOTKY 1. Na papírových hodinách si s vaší učitelkou ukažte kolik ukazují ručičky když je : - CELÁ HODINA PŮL ČTVRT TŘI ČTVRTĚ Jaké druhy hodin znáš? obrázky ti napoví ( znáš i jiné hodiny? ) 2. Domalujte čas : Přicházím do školy Hraji si Obědvám Večeřím Píšu domácí úkoly Chodím spát 3. Dokresli hodinové ručičky : 8 hodin 15 minut 11 hodin 30 minut 9 hodin 45 minut 3 hodiny ( čtvrt na 9 ) ( půl 12 ) ( tři čtvrtě na 10 )

52 LIDÉ A ČAS PL Řekni, v kolik hodin odjíždí vlak : 5. Napiš na linku, kolik je hodin a čárou spoj obrázek se správnými hodinami :

53 LIDÉ A ČAS PL 50 SOUČASNOST A MINULOST V NAŠEM ŽIVOTĚ MINULOST Minulost je doba, která už dávno minula. V minulosti nebylo tolik strojů a vynálezů jako dnes. Všechnu práci dělali za pomoci zvířat ( koní ). Napiš, co ještě nebylo před sto lety : nejezdila auta SOUČASNOST Současnost je doba, ve které žijeme nyní. Lidé se snaží vymýšlet spoustu nových objevů a strojů, které dál vylepší a zjednoduší náš život. Dopiš, co všechno nám zjednodušuje život : počítače,

54 LIDÉ A ČAS PL To, co se používalo v minulosti, označ písmenem M a to, co se používá v současnosti, označ písmenem S. 2. Nakresli to, co ještě nikdo nikdy nevymyslel a povídej o tom, k čemu by to mohlo sloužit :

55 LIDÉ A ČAS PL 52 OPAKOVACÍ TEST : 1. Doplň : Týden má dnů. Týden začíná v a končí v. Rok má měsíců. Kalendářní rok začíná v a školní rok začíná v. 2. Doplň jména chybějících měsíců :, únor, březen,, květen,, červenec,,, říjen,, prosinec 3. Dokresli hodinové ručičky : 10 hodin 30 minut 9 hodin 7 hodin 45 minut 5 hodin 15 minut ( půl 11 ) ( tři čtvrtě na 8 ) ( čtvrt na 6 ) 4. Napiš části dne ve správném pořadí : ( dopoledne, poledne, ráno, večer, noc, odpoledne ) Sebehodnocení žáka: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo

56 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 53 PŘÍRODA NA JAŘE 1. Doplň tajenku : 2. Doplň slova do vět a domaluj obrázek jarní krajiny : - březen, duben, květen, prodlužuje, zkracuje, taje Jarní měsíce jsou, a. Den se a noc. Sníh. 3. Vybarvi značky z kalendáře typické pro jaro :

57 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 54 Jarní květiny a kvetoucí stromy 1. Vybarvi a doplň názvy květin podle obrázku : s n _ n _ a b _ e l _ p _ d _ ě _ s _ i k s _ a p _ k _ í č p p _ l _ š _ a 2. Dopiš názvy dalších jarních květin :

58 ROZMANITOST PŘÍRODY PL Podtrhni rámečky, které jsou správné : Jarní květiny jsou červené žluté černé. Také jsou potravou pro hmyz na věnečky do vázy. Včelky si pochutnají na broucích květech listech stromů. Jarní květina je tulipán růže sněženka. 4. Čarou přiřaď k obrázku slova a obrázek vybarvi : květ stonek list kořen 5. Doplň : ( pupeny, rozkvétají ) Na jaře na větvích vyraší a ovocné stromy. třešeň jabloň

59 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 56 Návrat ptactva 1. Vybarvi a dopiš názvy ptáků : v _ a _ t k _ č _ p 2. Doplň slova : - jaře, vrací, hnízdo, vajíčka Na se špaček z teplých krajů. Z hlíny a trávy si staví. Do hnízda naklade. 3. Víš, kteří ptáci se také vrací z teplých krajů? doplň do slov písmenka k _ k _ č k _ v l _ š t _ v _ a š _ a č _ k č _ p s _ ř i _ a _ h _ s _ d _ v _ k _

60 ROZMANITOST PŘÍRODY PL Poznáš, kdo kde bydlí? spoj čarou : vlaštovka datel špaček 5. Napiš, kde hnízdí : - pod střechou, na komíně, u budky ČÁP VLAŠTOVKA ŠPAČEK

61 ROZMANITOST PŘÍRODY PL 58 Svátky jara - Velikonoce 1. Doplň slova : - Velikonoce, vajíčko, koledu Svátky jara se nazývají. Malované je symbolem nového života. Chlapci chodí na. Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte - li vajíčka, uteče vám slepička do horního rybníčka a z rybníčka do louže, kdo jí odtud pomůže? 2. Vypište slova, která patří k Velikonocím : mašličky pomlázka svícen drak kapr sněženky růže prskavka beránek betlem kraslice

62 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 59 Domácí zvířata a jejich mláďata 1. Čarou přiřaď názvy mláďat : býk, kráva kůň, kobyla kozel, koza beran, ovce prase, prasnice houser, husa kůzle hříbě sele tele house jehně 2. Dopiš jména mláďat a obrázky vybarvi : 3. Napiš jména obou rodičů : KOTĚ ŠTĚNĚ KUŘE 4. Napiš, čím se živí : - šrotem, trávou, semeny a červy, mlékem sele jehně kuře kotě

63 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 60 Technika a výroba co se z čeho vyrábí 1. Pojmenujte výrobky na obrázcích. Každý rámeček vybarvěte jednou barvou a stejnou barvou zakroužkujte výrobky, které k rámečku patří : DŘEVO SKLO KOV LÁTKA PLAST 2. Doplň písmenka a zjistíš, z čeho se můžou ještě různé věci vyrábět : Napiš které - talíř, kabát, boty, váza, hrnek, pásek - K Ž P O R E Á N

64 ROZMANITOST PŘÍRODY PL Napiš názvy věcí na obrázku a z jakých materiálů jsou vyrobeny : _z ze z z 4. Nakresli výrobky : ze dřeva ze skla z látky

65 ROZMANITOST PŘÍRODY PL Pojmenuj věci a na linku dopiš, z čeho jsou vyrobeny : 6. Správně doplň slova a čarou přiřaď, z čeho jsou vyrobeny : SKLO DŘEVO PLAST KOV k _ l í _ e k s k ň š p _ n d _ í _ p o _ i c _ ř e t _ z _ k o k _ o s k _ e _ i c _ z á _ e _

66 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 63 OPAKOVACÍ TEST 1. Napiš jarní měsíce :,, 2. Dopiš části rostliny : 3. Vypiš ptáky, kteří se na jaře vracejí z teplých krajů : kukačka, kos, čáp, vlaštovka, vrabec, havran, špaček, skřivan, vrána 4. Napiš alespoň 3 jarní květiny : 5. Doplň názvy mláďat : beran ovce kocour kočka Sebehodnocení žáka: kohout slepice pes fena prase prasnice Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo - vybarvi smajlíka, který odpovídá tvému hodnocení

67 LIDÉ KOLEM NÁS PL - 64 Různé druhy zaměstnání 1. Doplň do vět : - práci, užitečný, do školy - Většina dospělých má svoji. Každý pracující je něčím. Prací dětí je chodit a dobře se učit. 2. Napiš název povolání a vyprávěj o něm : 3. Dopiš povolání podle toho, komu patří tato pomůcka : dopis a složenka - listonoš vařečka a hrnec - hřeben a nůžky cihla a malta barva a štětec - - -

68 LIDÉ KOLEM NÁS PL Vybarvi obrázky, přepiš slova a vyprávěj co dělá : POPELÁŘ odpadky, popelnice ZEDNÍK práce na stavbě, cihla, malta

69 LIDÉ KOLEM NÁS PL - 66 PEKAŘ práce v pekárně, těsto, chléb HASIČ požár, oheň

70 LIDÉ KOLEM NÁS PL - 67 Vztahy mezi chlapci a děvčaty 1. Vyprávěj, čím se liší dívky a chlapci co mají stejného a co rozdílného v oblečení, v účesech, v zájmech. Správně dopiš názvy jednotlivých částí těla. Zahrajte si hru Hlava, ramena, kolena, palce

71 LIDÉ KOLEM NÁS PL Čarou spoj činnosti, které mohou dělat dívky, které chlapci. Obrázky vybarvi.

72 LIDÉ KOLEM NÁS PL - 69 OPAKOVACÍ TEST 1. Čarou spoj kdo co dělá : 2. Doplň, kde pracují : pekař maluje hajný - v lese kuchař léčí listonoš - lékař peče učitel - malíř vaří prodavač - zedník prodává zedník - kadeřník staví pekař - prodavač uklízí uklízečka stříhá 3. Vyber a správně napiš, co nejčastěji dělají dívky a chlapci : - uklízí, hrají fotbal, vaří, věší prádlo, chytají ryby, sekají dříví DÍVKY CHLAPCI Sebehodnocení žáka: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo - vybarvi smajlíka, který odpovídá tvému hodnocení

73 ROZMANITOST PŘÍRODY PL 70 PŘÍRODA V LÉTĚ MĚSÍCE - ZNAKY LÉTA 1. Doplň : - červen, červenec, srpen, dlouhé, krátké, koupaliště, opalují, bouře Začíná léto. Letní měsíce jsou,,. Dny jsou a noci. Lidé jezdí k rybníkům, řekám a na. Koupou se a. V létě bývají časté. 2. Vybarvi značky z kalendáře typické pro léto : 3. Doplňovačka : 1. Druhý letní měsíc 2. Prší, bývá hodně 3. Noci jsou v létě 4. Dozrává první 5. Seče se obilí, jsou 6. Svítí a velmi pálí Školní rok končí v

74 ROZMANITOST PŘÍRODY PL 71 ZRÁNÍ OVOCE A ZELENINY 1. Správně pojmenuj letní ovoce a zeleninu a jejich názvy napiš tam, kam patří : OVOCE ZELENINA

75 ROZMANITOST PŘÍRODY PL Podle názvu nakresli další letní ovoce a zeleninu, které rostou u nás : ZELENINA kedluben květák OVOCE třešně broskev 3. Správně vybarvi a zakroužkuj, co máš v létě nejraději :

76 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 73 Obilí p š _ n e o s ž o j _ č _ e n Na začátku léta je SENOSEČ. Trávu v zahradách sekají lidé kosou. Hráběmi ji obracejí a shrnují do kupek, aby uschla. Suché seno krásně voní a je krmivem pro zvířata. Na poli dozrává obilí :,,,. Začínají ŽNĚ. Kombajny obilí pokosí. Pak se obilí vymlátí a odveze do sýpek. 1. Doplň písmenka a podle dvojic slov vyprávěj, jak je to dál : pole - k _ m b _ j _ obilí - ž n _ mlýn - m k _ pekárna - t ě _ t _ prodejna - p _ č _ v _ 2. Jmenuj výrobky z mouky.

77 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 74 Luční květiny 1. Dopiš názvy květin, které rostou v létě a správně vybarvi : z _ o _ e k ch _ p a h _ ř _ á n _ k k _ p _ e t _ n_ 2. Znáš jiné luční květiny, které kvetou v létě? Doplň a správně přiřaď obrázek : V _ Č _ M _ K P _ Y _ K Y Ř _ Í _ J _ T _ L P _ M N Ě N _ A 3. Nalepte si alespoň 2 vylisované luční květiny z vycházky a napiš jejich název :

78 ROZMANITOST PŘÍRODY PL -75 Ochrana přírody 1. Spoj čarou, co patří do popelnic na tříděný odpad ( popelnice správně vybarvi ) : PAPÍR PLAST SKLO Sklenice Noviny Krabice od bot Kelímek Rozbitá váza Láhev od minerálky 2. Dopište do vět : - tiše, cestách, neplašíme, neničíme, nelámeme, netrháme, odpočinku V přírodě se chováme slušně a. Chodíme jen po vyznačených. Zvěř, ani jí jinak neubližujeme. Nic, větve a lesní plody, které neznáme. Pro člověka je příroda místem. 3. Zakroužkuj to, co do lesa nepatří :

79 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 76 Opylování květů 1. Doplň do vět : - úlu, včelín, matka, dělnice, trubci, čmelák, motýl, pyl, nektar, med, medové plástve Včela žije v. Více úlů u sebe se nazývá. V úlu je jedna. Žijí tam také a. Včela opyluje květy a sbírá tak a. Také a opylují květy. V úlu včely vytvářejí a ukládají ho na. Včelaři med stáčejí do sklenic. ÚL VČELÍN 2. Vybarvěte názvy hmyzu žlutě a najdete včele cestu k úlu :

80 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 77 Lesní plodiny 1. Doplň písmena do slov a obrázky správně vybarvi : Mezi lesní plody patří : b _ r _ v _ y h _ u _ y o _ t _ u ž _ n _ j _ h _ d _ m _ l i _ y 2. Doplňte do vět slova : - keře, houby, lesní plody, jedovatých, nebezpečných, známe, džem V lese rostou spolu se stromy také. V létě a na podzim v lese sbíráme a. Nikdy netrháme a nejíme v lese plody které neznáme. Řada lesních plodů a hub je pro člověka a. Sbíráme jen ty houby a plody, které dobře. Z lesních plodů se vaří chutný. Také je zavařujeme na zimu do sklenic.

81 ROZMANITOST PŘÍRODY PL Vyber a napiš názvy lesních plodů : - jablka, borůvky, rybíz, jahody, třešně, maliny, ostružiny, hrušky, švestky, houby, meruňky 4. Spoj čarou kde rostou nejčastěji tyto lesní plody : BORŮVKY JAHODY MALINY A OSTRUŽINY na lesních mýtinách na pasekách a lesních stráních v borových lesích 5. Doplň písmenko a dozvíš se, která houba je jedlá a která jedovatá : HOUBY JEDLÉ hři _ du _ ák be _ la jed _ á liš _ a HOUBY JEDOVATÉ mu omůrka zele _ á mu omůrka čer _ ená

82 ROZMANITOST PŘÍRODY PL - 79 Hmyz 1. Doplň písmena do slov a povídej, jak je hmyz pro člověka užitečný, či škodlivý : m _ a v _ n _ c ch _ o b _ k k _ b y _ k _ m _ uch _ k _ m á _ p _ v k s _ u _ éč _ o r _ h _ č se _ m _ teč _ é 2. Doplň slova do vět : - život, hmyzu, šest, osm Na louce je v létě. Poletuje tu plno nejrůznějšího. Hmyz tvoří velkou skupinu živočichů na světě. Hmyz má nohou na rozdíl od pavouků, kteří jich mají.

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální

ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 ČLOVĚK A PŘÍRODA základní poznatky z přírodopisu 2. stupeň základní školy speciální 4. téma Ochrana přírody a životního prostředí 2

Více

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

Člověk a jeho zdraví 35 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Člověk a jeho zdraví 35 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Člověk a jeho zdraví 35 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Člověk a jeho zdraví 36 LIDSKÉ TĚLO Člověk je součástí živé přírody. Žije na zemi dlouhou dobu. Na světě je mnoho miliónů lidí. Nejsou všichni stejní. Jejich

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T. Člověk a jeho zdraví. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T. Člověk a jeho zdraví. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Michaela Jančová Člověk a jeho zdraví Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník základní školy O b s a h Obsah... 3 Použité značk y... 3 Opakování...4 Péče o zdraví... 6 Poznáváme

Více

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Prvouka Pracovní listy pro žáky ZŠ 1.ročník Tento výukový materiál je součástí metodiky a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku prvouky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školní družině PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: Identifikace školní družiny 1 Obecná charakteristika školní družiny 2 Kapitoly ŠVP pro zájmové vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN IZO: 600138119 IČO: 70987513 Zpracován v srpnu 2005 na období 3 let, zpracovala Renáta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Naše tělo PRACOVNÍ SEŠIT PRO 3. ROČNÍK. Autor: Mgr. Šárka Bartošová, Mgr. Dagmar Barnetová

Naše tělo PRACOVNÍ SEŠIT PRO 3. ROČNÍK. Autor: Mgr. Šárka Bartošová, Mgr. Dagmar Barnetová Naše tělo PRACOVNÍ SEŠIT PRO 3. ROČNÍK Autor: Mgr. Šárka Bartošová, Mgr. Dagmar Barnetová 1 PRO ŽÁKA Milý žáku, naší hlavní myšlenkou při sestavování tohoto sešitu bylo, abys lépe poznal své tělo. Snaž

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice Č. j.118/2011 Školní program Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Hospodářsko-právní subjektivita: příspěvková organizace. Ředitelka školy: Mgr. Jitka Potměšilová

Hospodářsko-právní subjektivita: příspěvková organizace. Ředitelka školy: Mgr. Jitka Potměšilová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZAHRÁKA Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, Kostelní Hlavno 97, 294 76 Kostelní Hlavno, okr. Praha východ Zřizovatel školy:

Více

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V PRAXI UČITELE díl 1. metodika. Vzdělávací modul:

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V PRAXI UČITELE díl 1. metodika. Vzdělávací modul: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0041 Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ.

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. ČJ: 2TE/692/2012 POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. Dlouhodobý záměr Základní a Mateřské školy Těrlicko 419, příspěvková organizace. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí všech vlivů, které poškozují zdraví

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více