Daňová soustava České republiky v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňová soustava České republiky v roce 2013"

Transkript

1 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové daně: Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí univerzální selektivní Daň z přidané jednorázové z užívání hodnoty Spotřební daně Silniční daň z minerálních olejů z lihu z piva z vína a meziproduktů z tabákových výrobků Ekologické (energet.) daně: Daň ze zemního plynu Daň z pevných paliv Daň z elektřiny Dovozní clo Odvod z elektřiny ze slunečního záření Pojistné na: 1) veřejné zdravotní pojištění 2) sociální zabezpečení důchodové pojištění nemocenské pojišt. příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Daňové určení + rozpočty krajů + rozpočty obcí rozpočty obcí + rozpočty krajů + rozpočty obcí + SFDI + Společný rozpočet ES Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) 1) rozpočty zdravotních pojišťoven 2) státní rozpočet 1

2 Struktura celostátních daňových příjmů v České republice v roce 2011 Daňové příjmy Výnos skutečnost (zaokr. na mld. Kč) Σ % Daň z příjmů právnických osob 123 Daň z příjmů fyzických osob 134 Daň z nemovitostí 9 Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Daň z přidané hodnoty 274 Spotřební daně 1/ 140 Ekologické daně 3 Clo 2 Odvod z elektřiny ze slunečního záření 6 Silniční daň Pojistné na sociální zabezpečení Celkem Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok C. Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. Vlastní doplnění a úprava. Legenda: 1/ Bez započtení vratek spotřební daně ve výši necelých 2,4 mld. Kč. Poznámka: Společnost Apple držela na počátku roku 2012 v hotovosti a v cenných papírech rychle převoditelných na hotovost necelých 98 mld. dolarů, tj. při kurzu 19 Kč/USD se jednalo o částku mld. Kč. 1 Hrubý domácí produkt ČR dosáhl v roce 2011 částku 3 807,2 mld. Kč. 2 1 Dostupné na: [on-line; cit ]. 2 Dostupné na: [on-line; cit ]. 2

3 Daňový mix v rámci České republiky v roce 2011 majetkové daně daně z příjmů pojistné na sociální zabezpečení daně ze spotřeby pojistné na sociální zabezpečení daně z příjmů daně ze spotřeby majetkové daně Tabulka na předchozí straně. 3

4 mld Kč Česká daňová soustava Výuková prezentace Stav k Daňový mix ve státním rozpočtu České republiky v roce pojistné na SZ d. ze spotřeby d. z příjmů majet. d. Návrh státního závěrečného účtu České republiky. Skutečnost k 31. prosinci příslušného kalendářního roku; zaokrouhleno. Legenda: pojistné na SZ pojistné na sociální zabezpečení d. ze spotřeby DPH; spotřební daně; ekologické daně (od r. 2008); clo; silniční daň jako příjem SFDI; odvod z elektřiny (od r. 2011) SFDI... Státní fond dopravní infrastruktury d. z příjmů daň z příjmů fyzických a právnických osob majet. d. daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Poznámka: Od r je silniční daň převedena z majetkových daních do daní ze spotřeby. 4

5 mld Kč Česká daňová soustava Výuková prezentace Stav k Daňový mix v rozpočtech obcí a krajů (okresů) v České republice v r d. z příjmů majet. d. DPH Návrh státního závěrečného účtu České republiky. Skutečnost k 31. prosinci příslušného kalendářního roku; zaokrouhleno. Legenda: d. z příjmů daň z příjmů fyzických a právnických osob majet. d. daň z nemovitostí DPH... daň z přidané hodnoty 5

6 Struktura celostátního výnosu daní ze spotřeby v České republice v roce 2011 Clo ED SID OE Spotřební daně Daň z přidané hodnoty Návrh státního závěrečného účtu České republiky. Skutečnost roku 2011, zaokrouhleno; bez započtení vratek spotřební daně. Vlastní úprava. Legenda: ED... ekologické (energetické) daně SID... silniční daň OE odvod z elektřiny ze slunečního záření 6

7 Struktura celostátního výnosu spotřebních daní v České republice v roce 2011 Tabákové výrobky Líh Pivo Víno a meziprodukty Minerální oleje Návrh státního závěrečného účtu České republiky. Skutečnost roku 2011, zaokrouhleno; bez započtení vratek spotřební daně. Vlastní úprava. 7

8 Struktura celostátního výnosu majetkových daní v České republice v roce 2011 Převodové daně Daň z nemovitostí Návrh státního závěrečného účtu České republiky. Skutečnost roku 2011; zaokrouhleno. Vlastní úprava. Legenda: Převodové daně daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. 8

9 Struktura výnosu převodových daní v České republice v roce 2011 Daň dědická Daň z převodu nemovitostí Daň darovací Návrh státního závěrečného účtu České republiky. Skutečnost roku 2011; zaokrouhleno. Vlastní úprava. Poznámka: Mezi rokem 2010 a 2011 se výrazně zvýšil výnos darovací daně, a to z necelých 140 miliónů Kč na více než 4 miliardy Kč. Hlavní příčinou bylo zavedení zdaňování bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů. 9

10 Správci daní a pojistného na sociální pojištění Orgány finanční správy 3 Generální finanční ředitelství Odvolací finanční ředitelství Finanční úřady (14) Územní pracoviště (199) Specializovaný finanční úřad 4 Orgány celní správy 5 Generální ředitelství cel Celní úřady (14) Celní úřad Praha Ruzyně 6 3 Zákon č. 456/2012 Sb., o Finanční správě ČR. Účinnost zákona je od Působí od Je správcem pro právnické osoby založené za účelem podnikání s obratem větším než 2 mld. Kč, banky, pojišťovny, zajišťovny, spořitelní a úvěrní družstva a pobočky zahraničních bank, pojišťoven a zajišťoven. 5 Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR. Účinnost zákona je od Vykonává dohled nad letištěm tvořícím vnější hranici EU na území ČR. 10

11 Orgány sociálního zabezpečení 7 Ministerstvo práce a sociálních věcí Česká správa soc. zabezpečení Okresní správy soc. zabezpečení K dalším orgánům sociálního zabezpečení patří: Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo obrany Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost dále obecní úřady a živnostenské úřady. Orgány veřejného zdravotního pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 8 Další zdravotní pojišťovny 9 zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění 10 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdrav. pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Revírská bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 7 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 8 Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 9 Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Stav k ; dostupné na: [on-line; cit ]. 10 Slouží k financování hrazených zdravotních služeb na základě přerozdělování pojistného a dalších příjmů vybraných jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Kritérii pro přerozdělování jsou počet pojištěnců, jejich věková struktura, pohlaví a nákladové indexy věkových skupin pojištěnců. 11

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

II. Příjmy státního rozpočtu

II. Příjmy státního rozpočtu II. Příjmy státního rozpočtu 1. Celkové příjmy státního rozpočtu Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2008 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke 30.6.2009) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2008 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání Daňová problematika 1) Funkce a struktura daňové soustavy funkce a struktura daňové soustavy daně a státní rozpočet charakteristika daňové soustavy druhy daní 2) Sociální pojištění charakteristika jednotlivých

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ÚVOD DO DAŇOVÉHO PRÁVA Zdenka Papoušková Olomouc, 2012 Úvod do daňového práva Co se finančních plateb týče, rozeznává a definuje

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více