Ing. Jan Hřích, CSc.: Přehled publikační činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jan Hřích, CSc.: Přehled publikační činnosti"

Transkript

1 a) Časopisecké články Ing. Jan Hřích, CSc.: Přehled publikační činnosti Implikace regionální politiky ES pro hospodářskou politiku ČR, Politická ekonomie 1993, č. 5 Mezi nominální a reálnou konvergencí (Podobnosti a rozdíly hospodářské situace Španělska a Portugalska), Mezinárodní politika 1994, č. 3 Vývojové peripetie vztahu Norska k evropským integračním strukturám, Mezinárodní politika 1995, č. 5 Německá politika před Maastrichtem II, Mezinárodní vztahy 1995, č. 3 (spolu s K. Larischovou, V. Handlem a A. Götzem) Hledání cest k celoevropské ekonomické integraci, Mezinárodní vztahy 1995, č. 4 (recenze knihy Richarda E Baldwina: Towards an Integrated Europe) Důsledky rozšíření EU pro český zahraniční obchod, Ekonom 1996, č. 24 Ekonomické zájmy Německa v procesu ekonomické integrace, Mezinárodní politika 1996, č. 9 Obchod se SRN významný prvek zapojení české ekonomiky do mezinárodní dělby práce, Mezinárodní politika 1996, č. 9 Změny nikoli dramatické (Český zahraniční obchod a rozšíření EU), Ekonom 1996, č. 42 Zavádění jednotné měny, Ekonom 1998, č. 4 (pravidelná příloha Integrace ČR do EU č. 4) Německo jako nejvýznamnější obchodní partner ČR, Mezinárodní politika 1998, č. 6 Regionální uspořádání ČR a EU, Ekonom 1999, č. 18 (pravidelná příloha Integrace ČR do EU č. 37) Obsah některých pojmů je třeba naplnit, Ekonom 1999, č. 22 (pravidelná příloha Integrace ČR do EU č. 39) Vývozní pozice strojírenství se zlepšuje, Hospodářské noviny, Institucionální rámec evropské měnové unie, Ekonom 1999, č. 26 (pravidelná příloha Integrace ČR do EU č. 41) Hluboká sonda do stavu evropské integrace, Mezinárodní vztahy 1999, č. 3 (recenze knihy Fabrice Friese: Velké evropské rozpravy) Obchod pod lupou, Ekonom 1999, č. 38 (pravidelná příloha Integrace ČR do EU č. 43) Vnější bilance Evropské unie, Ekonom 1999, č. 42 (pravidelná příloha Integrace ČR do EU č. 45) Podpora rozvoje venkova v Irsku a strukturální politika Evropské unie, Mezinárodní politika 1999, č. 10 Nezaměstnanost v Evropské unii, Ekonom 2000, č. 2 (pravidelná příloha Integrace ČR do EU č. 51)

2 Stabilita je v EU normou, Ekonom 2000, č. 4 (pravidelná příloha Integrace ČR do EU, č. 52) Komplexní pohled na světovou ekonomiku jako na reálný systém i teoretickou disciplínu, Politická ekonomie 2000, č. 1 Comprehensive Assessment on World Economy as a Real System and a Theoretical Discipline, Prague Economic Papers 2000, č. 1 Irsko: Příběh nejúspěšnější evropské ekonomiky posledního desetiletí, Mezinárodní politika 2000, č. 6 (pravidelná příloha Směr Evropská unie, č. 3/2000) Czech Foreign Trade in the Economic Transition, Prague Economic Papers 2000, č. 2 (společně s J. Foltýnem) Hospodářský zázrak a vznik ekonomického modelu (recenze knihy Maxe-Stephana Schulze: Western Europe Economic and Social Change since 1945), Mezinárodní vztahy 2000, č. 4 Významný nástroj Evropské unie pro ochranu evropských vývozců, Mezinárodní politika 2001, č. 8 Bilancování na cestě do Evropské unie a pokus o další výhled (recenze knihy Helena Tang, ed.: Winners and Loosers of EU Integration), Mezinárodní vztahy 2001, č. 3 Probable Consequences for the Czech Republic in Implementing the Acquis Communautaire in the Sphere of Commercial Policy, Prague Economic Papers 2001, č. 3 Rozvojová pomoc a mezinárodní organizace (spolu s J. Foltýnem), Medzinárodné otázky 2001, č. 3 Společná obchodní politika Evropské unie jako příklad supranacionálního přístupu k integraci, Mezinárodní vztahy 2001, č. 4 Proměny teritoriální struktury zahraničního obchodu ČR, Mezinárodní politika 2002, č. 1 Česká zahraniční politika před vstupem do EU, Mezinárodní politika 2002, č. 1 (spolu s V. Handlem, R. Kholem a P. Pavlíkem) Pokus o hodnotové i geografické vymezení Evropy, Mezinárodní vztahy 2002, č. 1 (recenze knihy Hans-Gert Pöttering - Ludger Kühnhardt: Kontinent Evropa: Jádro, přechody, hranice) Die Tschechische Republik mit groβen Schritten auf dem Weg in die Europäische Union, Brenner Brief Nr. 10, März 2002 Příspěvek do diskuse o budoucím uspořádání Evropské unie, Mezinárodní vztahy 2002, č. 2 (recenze zprávy Bertelsmann Foundation and Center for Applied Policy Research (eds.): Thinking Enlarged The Accession Countries and the Future of the European Union) A Contribution to the Discussion onm the Future Organization of the European Union, Perspectives 2002, Summer 2002 (review of the report Bertelsmann Foundation and Center for Applied Policy Research (eds.): Thinking Enlarged The Accession Countries and the Future of the European Union) Předpoklady a důsledky zavedení evropské ústavy, Mezinárodní vztahy 2002, č. 4 (recenze knihy Dorau,Ch.: Die Verfassungsfrage der EU: Möglichkeiten und Grenzen der

3 Europäischen Verfassungsentwicklung nach Nizza. Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2001) recenze knihy Christopher Flavin, Brigitte Young, Christoph Scherrer, Klaus Zwickel, u.a.: Global Governance: Gewerkschaften und NGOs Akteure für Gerechtigkeit und Solidarität. Hamburg: VSA-Verlag, Mezinárodní vztahy 2003, č. 1 Ochrana hospodářské soutěže v EU. Mezinárodní politika 2003, č. 4 recenze knihy Alois Holub a kol.: Metamorfóza světové ekonomiky. Praha: Oeconomica, 2002, Mezinárodní vztahy 2003, č. 2. Termínované pracovní smlouvy v kontextu komunitárního práva. Mezinárodní politika 2003, č. 6. recenze knihy Anna Kadeřábková, Vojtěch Spěváček, Milan Žák (eds.): Růst, stabilita a konkurenceschopnost: Aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU. Praha: Linde, 2003, Mezinárodní vztahy 2003, č. 4. recenze knihy Petr Fiala, Markéta Pitrová (eds.): Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Mezinárodní vztahy 2004, č. 1, s recenze knihy Vladimír Jeníček, Jaroslav Foltýn: Globální problémy a světová ekonomika. Praha: C.H. Beck, Mezinárodní vztahy 2004, č. 4, s Zevrubný pohled na společný rozpočet EU (recenze knihy Petr König, Lubor Lacina a kol.: Rozpočet a politiky EU. Praha: C.H. Beck, Mezinárodní politika 2004, č. 11), s recenze knihy Anna Kadeřábková, Vojtěch Spěváček, Milan Žák (eds.): rowth, Stability, and Competitiveness: Current Issues of Czech Economy on ts Way to the EU. Praha: Linde, Perspectives, No 23 Winter 2004/2005, s Nominální ekonomická konvergence v nových členských zemích. Mezinárodní politika, 2005, č. 4, s recenze knihy Martin Srholec: Přímé zahraniční investice v České republice. Teorie a praxe v mezinárodním srovnání. Praha: Linde, Mezinárodní vztahy 2005, č. 3, s recenze knihy Manfred Sapper; Volker Weichsel; Agathe Gebert (eds.): Die Einigung Europas: Zugkraft und Kraftakt. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag. Mezinárodní vztahy 2006, č. 1, s Zvláštní akcionářská práva: Omezení volného pohybu kapitálu v EU. Mezinárodní politika 2006, č. 5, s recenze knihy László Csaba: The New Political Economy of emerging Europe. Perspectives č. 26 Summer 2006, s recenze knihy Petr König; Lubor Lacina; Jan Přenosil: Učebnice evropské integrace. Mezinárodní vztahy 2006, č. 4, s recenze knihy Dionyssis G. Dimitrakopoulos; Argyris G. Passas (eds.): Greece in the European Union. Mezinárodní vztahy 2007, č. 1, s Na cestě k rozšíření eurozóny: Nové členské státy ve světle makroekonomické konvergence. Mezinárodní politika 2007, č. 3, s. 6-9.

4 recenze knihy Christos J. Paraskevopoulos, Panagiotis Getimis and Nicholas Rees (eds.): Adapting to EU Multi-Level Governance: Regional and Environmental Policies in Cohesion and CEE Countries. Mezinárodní vztahy 2007, č. 3, s Česká republika jako zahraniční investor. Mezinárodní politika 2008, č. 2, s recenze knihy Nicolas Jabko: Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, Mezinárodní vztahy 2008, č. 2, s Možné priority českého předsednictví EU v ekonomické oblasti. Scientia&Societas 2008, č. 2, s recenze knihy Lubor Lacina, Antonín Rusek a kol.: Evropská unie: trendy, příležitosti, rizika. Mezinárodní vztahy 2008, č. 3, s b) Studie a kapitoly v monografiích a sbornících Hospodářský rozměr české zahraniční politiky: Důležitý nástroj boje s hospodářskou krizí. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, s Hospodářský rozměr české zahraniční politiky: Hledání optimálního modelu ekonomické diplomacie pokračuje. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s Hospodářský rozměr české zahraniční politiky. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, s Vnitřní trh a ekonomické politiky. In: Jan Karlas a kol.: Jak předsedat Evropské unii? Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, s Vývoj ekonomické dimenze zahraniční politiky České republiky jako reakce na vývoj vnější pozice české ekonomiky. In: Otto Pick, Vladimír Handl (eds): Zahraniční politika České republiky : Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, s Tranzitivní země střední a východní Evropy v závěru svého transformačního procesu a v předvečer vstupu do EU. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2004 (studijní sešit) Die tschechische Wirtschaftspolitik im künftigen europäischen Kontext. Bereitschaft zur Anpassung oder Beharren auf Eigenständigkeit? in: Hans-Hermann Höhmann, Heiko Pleiners (Hrsg.): Wirtschaftspolitik in osteuropa zwischen ökonomischer Kultur, Institutionenbildung und Akteursverhalten (Russland, Polen und Tschechische Republik im Vergleich). Bremen: Edition Temmen, 2003 Dezentralisierung vs. Zentralismus im ersten Jahrzehnt des unabhängigen Bestehens der Tschechischen Republik. In: Sascha Rosar (Hrsg.): Dezentralisierung und regionale Neugliederung in Mitteleuropa. Wien: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, 2003 Návrh koncepce ekonomické dimenze zahraniční politiky ČR, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2001 (studijní sešit)

5 Obchodní politika Evropské unie a obchodní vztahy České republiky s Unií, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2001 (studijní sešit) Die Tschechische Republik Der langwierige Weg zur Reform der öffentlichen Verwaltung; in: Jahrbuch des Föderalismus 2000 (společně s K. Larischovou), Europäisches zentrum für Föderalismus-Forschung, Tübingen 2000 Regionale Entwicklungsdisparitäten und Regionalpolitik in der Tschechischen Republik (společně s K. Larischovou); in: Central and Eastern Europe on the Way into the European Union: Regional Policy-Making in Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovakia, Centrum pro aplikovaný politický výzkum, Mnichov 1999 Das System der sozialen Sicherung in der Tschechischen Republik (společně s K. Larischovou); in: Central and Eastern Europe on the Way into the European Union: Welfare State Reforms in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, Centrum pro aplikovaný politický výzkum, Mnichov 1998 Posilování konkurenceschopnosti evropského průmyslu: aktivity EU, CzechTrade, Praha 1998 EU na cestě k jednotné měně, CzechTrade, Praha 1998 Postavení ČR na německém trhu, CzechTrade, Praha 1997 EU v roce konání mezivládní konference a aktuální problémy vztahů ČR k Unii, Centrum vnějších ekonomických vztahů, Praha 1996 Vliv rozšíření EU a ratifikace Evropské dohody na český zahraniční obchod, Centrum vnějších ekonomických vztahů, Praha 1995 Regionální politika ES, Ekonomický ústav ČSAV, Praha 1993

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

e o zdraví a spravedlnost. Úvod

e o zdraví a spravedlnost. Úvod Péče o zdraví a spravedlnost. Petr Háva Anotace Existující rozdíly ve zdraví na nadnárodní, národní a regionální úrovni generují otázky ve vztahu k sociální spravedlnosti. Tlaky na omezení zdrojů pro financování

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Praha 2014 Zpracovali: Petr Kratochvíl, Michal Kořan Vydal: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: 251

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

ZPRAVODAJ České společnosti ekonomické 2/11

ZPRAVODAJ České společnosti ekonomické 2/11 ZPRAVODAJ České společnosti ekonomické 2/11 Dokončeno 15. ledna 2012 Zdarma Editor Zpravodaje: Luboš Komárek Všechna čísla Zpravodaje ČSE jsou ukládána na adrese: http://www.cse.cz/ Příspěvky, náměty a

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické

Více

Sborník příspěvků z 6. mezinárodního sympozia ČESKÉ PODNIKATELSTVÍ V EVROPSKÉM PROSTORU 2008 ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Sborník příspěvků z 6. mezinárodního sympozia ČESKÉ PODNIKATELSTVÍ V EVROPSKÉM PROSTORU 2008 ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Sborník příspěvků z 6. mezinárodního sympozia ČESKÉ PODNIKATELSTVÍ V EVROPSKÉM PROSTORU 2008 se zaměřením na ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Program WD-30-07-1 Výzkum pro řešení regionálních disparit Ministerstva

Více

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři,

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 1 2015 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY Konference časopisu Smart Cities. Smart Cities 2014, č. 3, s. 2 5, 9 obr. Průběh konference Smart

Více

Systems of Innovation in Regional Development

Systems of Innovation in Regional Development MPRA Munich Personal RePEc Archive Systems of Innovation in Regional Development Skokan, Karel VSB-Technical University of Ostrava, The Faculty of Economics 2005 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12374/

Více

Úvodem k průběhu konference a hlavním výsledkům... 3

Úvodem k průběhu konference a hlavním výsledkům... 3 OBSAH Úvodem k průběhu konference a hlavním výsledkům... 3 Úvodní slova Úvodní slovo Dr. Bohuslavy Šenkýřové, prezidentky Vysoké školy finanční a správní... 5 Vystoupení RNDr. Petra Budinského, CSc., viceprezidenta

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři, Pavla Mašková, Petr Háva Ekonomická globalizace a zdraví 2 10

Z obsahu. Vážení čtenáři, Pavla Mašková, Petr Háva Ekonomická globalizace a zdraví 2 10 Vážení čtenáři, Z obsahu Společnost řízená penězi se nepochybně stává také v ČR rozhodující dimenzí přístupů k tvorbě a realizaci nejen zdravotní politiky, ale také v oblasti sociálních služeb. Příčiny

Více

Nabídka témat: Témata přednášek

Nabídka témat: Témata přednášek EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985998 Sídlo: Politických vězňů 936/7, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 6. 5. 2014 Radou

Více

CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu

CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu CEE 2020 trendy a výhledy na další dekádu Studie Praha, Prosinec 2010 1 Obsah Strana A. Provedení studie 3 B. Deset hypotéz pro CEE do roku 2020 6 C. Shrnutí 40 D. Příloha Analýza jednotlivých zemí (pouze

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

dvouměsíčník/ročník2 2008

dvouměsíčník/ročník2 2008 6 dvouměsíčník/ročník2 2008 Obsah Editorial 1 Stati a studie Teorie stárnutí populace a trh práce 2 Petr Dolejší Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného soužití 8 Věra Kuchařová Efekty programů

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Günter Verheugen Michel Barnier člen Evropské komise člen Evropské komise

Günter Verheugen Michel Barnier člen Evropské komise člen Evropské komise Günter Verheugen Michel Barnier člen Evropské komise člen Evropské komise Nový praktický návod pro přeshraniční spolupráci je zveřejňován v okamžiku, kdy je program PHARE zaměřován na stejné priority a

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více