Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej Leger Předkládá: Mgr. Olga Bauerová

2 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 (dále jen škola) je úplná sídlištní škola, uvedená do provozu v roce Celková kapacita školy je 18 tříd a 8 odborných učeben. Nachází se uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště ve Slatině. Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola. Městská část Brno Slatina je okrajovou městskou částí. Proto je vzhledem k IDS velmi dobře dostupná i dětem z přilehlých obcí (např. Podolí, Tvarožná ). Od roku 2000 pracuje ZŠ i MŠ v projektu Zdravá škola, jehož cílem je připravit žáky co nejlépe pro život a umožnit každému dítěti zažít svůj úspěch. Škola se zaměřuje zejména na : efektivní návaznost programu Zdravé MŠ na Zdravou ZŠ přípravu předškoláků a jejich rodičů v edukativně stimulačních skupinách zřízení dyslektického kroužku pro děti I. stupně pod vedením speciálně proškolených pedagogů péči o nadané děti individuální výuka a individuální vzdělávací plány moderní výuku anglického jazyka již od 1. ročníku moderní výuku německého jazyka moderní výuka ruského jazyka pravidelné individuální konzultace za přítomnosti zákonného zástupce, žáka a učitele pravidelné sledování průběhu výchovně vzdělávacího procesu výběr zajímavých volnočasových aktivit: keramický, výtvarný, dramatický, ekologický a sportovní kroužek bohatou nabídku akcí školní družiny s pestrým školním i mimoškolním programem (vystoupení, karnevaly, soutěže, výlety, výstavy ) prevenci sociálně patologických jevů, která se systematicky prolíná výukou od ročníku Projekty a aktivity školy: Síť brněnských otevřených škol Škola podporující zdraví Projekt EU peníze školám Projekt Smysluplná škola Akreditované středisko DVPP Absolventské práce žáků 9. ročníku Projekt Kompetence pro život Projekt Od semínka k lesu Projekt Minimalizace šikany Projekt Pohoda ve škole Projekt Férová škola Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání Recyklohraní Rozvoj kvality komunitních škol Zdravé zuby Spolupráce s Kociánkou Finanční gramotnost 2

3 Projekt Comenius Projekt OPVK Voda kolem nás, Projekt OPVK Vodní balíček Akademie nevšedního vzdělávání pro rodiče aneb jak budeme učit vaše dítě Univerzita Karlova Praha Klinika adiktologie 1. LF spolupráce v oblasti užívání návykových látek Metody CLIL pro výuku na 1. stupni ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem Brno, Jihomoravské nám.2/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina se sídlem Brno, Budínská 2/ Ředitelka školy: Mgr. Olga Bauerová 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: mateřská škola, základní škola, školní družina, výdejna stravy 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Úplná škola Počet tříd Počet ročníků 1. stupeň stupeň Celkem Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1.7 Školská rada Datum zřízení: ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Mgr. Petr Semrád, Pavel Dvořák, Mgr. Jan Bláha 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Úspěch - Otvíráme dětem 626/ ročník 3

4 svět úspěchu, verze č. 2 Jiné specializace, zaměření: ANJ nepovinný předmět v 1. ročníku, individuální péče o diagnostikované nadané žáky a žáky s vývojovými poruchami učení 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 17- Poče Počet strávníků 01 t děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní * L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 1 Přepočtení na plně zaměstnané 0, Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. 4/3,8 120 přepoč. Z činnosti ŠD: 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem 0 fyz. / přepoč. 2.0 Údaje o pracovnících školy 4

5 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / % fyzický Celkový počet pedagogických pracovníků 31/34 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 30,5/33 98/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: 7 5

6 2.2 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let a více 2 5 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 5 20 Rodičovská dovolená 0 1 Ženy 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie Cizí jazyky 3 Umění, estetika Speciální pedagogika, SVPU Informatika, PC, SIPVZ 5 Společenské vědy 1 Legislativa, řízení, ekonomie 2 Sport, TV, turistika Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 3 Alternativní pedagogika Přírodní vědy 3 Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 8 Jiné 23 Celkem 2.4 Asistenti pedagoga Počet celkem (přepočtený/fyzický) 2,567/5 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamená ní 52 Prospělo Neprospělo Opakuje 6

7 Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 0, , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4-leté studium 6-leté studium 8- leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník 28 90,3 nižší ročník/5.ročník 0/3 9,7 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 10 Důvody: přestupy na víceletá gymnázia, sportovní, matematické a církevní školy, stěhování, na žádost rodičů 7

8 Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 21 Důvody: pravděpodobně většinou stěhování, důvody nezjišťujeme 8

9 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: nebyla 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: nebyla stanovena 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: audit hospodaření 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: nebyla stanovena 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Odklad povinné školní docházky 16 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 Jiné 82 0 Počet odvolání 6.0 Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* / / / / / / / / / / / / Informatika, PC * * 1 15 Náboženství 0 Přírodní vědy 0 Společenské vědy 0 Sport, TV, turistika 6 66 Technické vědy 0 Umělecké obory 5 46 Zdravotní, speciální pedagogika 0 Jiné 2 16 * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 9

10 10

11 7.0 Zhodnocení a závěr: Škola je velké společenství lidí pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci, žáci, jejich rodiny a široká veřejnost, zřizovatel, MŠMT se všemi mezistupni řízení, které se do života školy promítají. Všechny tyto skupiny doufají, že škola bude dobrá, ačkoli přesný obraz toho, co to je dobrá škola, nikdo nemá a pro každého to znamená něco trochu jiného. Přesto se škola, kterou vedu, snaží naplňovat tyto široké představy všech a to nejlépe jak dovede. Škola udělá dojem na první pohled. Naše škola prošla v posledních pěti letech zásadními změnami, kterých si jistě všichni všimli. Kromě nového pláště a nových oken se nám podařilo výrazně změnit prostory šaten a z neútulných klecí vytvořit otevřený a barevný prostor, který přispívá k dobré atmosféře už od samého vstupu do budovy školy. Zároveň dostávají žáci důvěru a zodpovědnost za svou skříňku a své věci. Barevnost prostor, která přispívá k pozitivní náladě všech, kteří se vstoupí, pokračuje i v dalších prostorách, včetně WC a ohlasy návštěvníků nám potvrzují, že jsme se tady vydali správnou cestou. Většina žáků se po 25 letech od otevření školy, dočkala nového sedacího nábytku ve třídách, který odpovídá požadavkům na ergonomii školního prostředí a také umožňuje variabilitu prostor, která je důležitá během vyučovacího procesu. Už dávno neplatí, že učitel stojí 45 minut u tabule a přednáší, žáci sedí v lavicích a celou dobu píší. Současná škola je plná pohybu a pracovního ruchu, a proto i vybavení učeben musí odpovídat požadavkům na variabilitu a využitelnost při nových metodách a způsobech práce. Pedagogický sbor naší školy je poskládaný rovnoměrně jak do věku a zkušeností pedagogů, tak i po stránce stylů učení a poměru žen a mužů. Náš tým dokáže zprostředkovat žákům mnoho zkušeností a rolí, které se stanou součástí jejich výbavy pro budoucí život. Práce na Jihomoravském náměstí je náročná. Učitelé nemohou odejít z práce po posledním zazvonění, ale scházejí se, aby pracovali v projektech, které mají propojit jednotlivé předměty a ročníky a aby doplnili běžnou výuku. Bohužel mnoho setkání se týká řešení kázeňských přestupků, kterých se žáci dopouštějí. Je však evidentní, že včasné řešení a spolupráce s rodinami, přináší ve většině případů úspěchy a negativní jevy se nám společně daří eliminovat. Žáky tím vedeme k odpovědnosti a dodržování zásad slušného chování a daných norem a pravidel. Samozřejmě se objeví i případy, kdy zásady školy a představy rodiny nejsou v souladu a zde dochází k třecím plochám. Bohužel stačí jeden nespokojený člověk, aby poškodil dobrou práci mnoha, ale protože pochval stále přibývá, nedáme se jedním odradit a dál pokračujeme v práci, kterou děláme rádi a dobře. Výsledky našich žáků ve srovnávacích testech a soutěžích ukazují, že máme být na co pyšní. Ohlasy žáků, rodičů i veřejnosti, na akce, které pořádáme, jsou pozitivní a nadšené a dobré jméno školy se šíří mimo hranice Slatiny i Brna. Naše škola slouží jako vzor a příklad dobré praxe na mnoha konferencích a zájem o kurzy DVPP, které pořádáme také ukazuje, že máme co nabídnout. ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 v Brně je komunitní školou, která úspěšně provazuje komunitní vzdělávání se svým školním vzdělávacím programem Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu. V praxi to znamená, že dává všem žákům příležitost zažít úspěch v rámci svých možností v oblasti akademické, ve sportu, v mimoškolních aktivitách atd. Škola důsledně aplikuje inkluzivní přístup ke vzdělávání, díky čemu ji mj. navštěvuje téměř 10 % žáků z národnostních menšin. Věnuje se práci se žáky s poruchami učení i chování, stejnou pozornost ale věnuje také žákům nadaným. Snaží se vytvářet maximální prostor pro aktivní a partnerské zapojení rodičů do života školy, aby docházelo k neustále kultivaci klimatu školy a zkvalitňovaly se podmínky a prostředí pro vzdělávání dětí. Velký důraz klade škola na podporu Etické výchovy a v rámci ní pak dobrovolnických aktivit žáků, kteří v rámci Adopce 11

12 na dálku dlouhodobě podporují dvě děti z Indie. Tuto aktivitu zaštiťuje velice aktivní školní parlament a škola za ni získala v roce 2010 prestižní Cenu Ď v kategorii Hrdý český mecenáš. Prostřednictvím projektového vyučování ve všech ročnících posiluje mezipředmětové vztahy a spolupráci mezi žáky napříč školou, ale směrem k široké veřejnosti žijící v jejím okolí. Daří se jí získávat podporu v rámci různých dotačních titulů, včetně programů EU. Aktivně se zapojuje do lokálních, regionálních i mezinárodních sítí spolupracujících škol - Sítě brněnských otevřených škol, Asociaci aktivních škol, Škol podporujících zdraví, podílí se na mezinárodním projektu Rozvoj kvality komunitních škol: Projekt ověření dopadu mezinárodních standardů a projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání. Škola je jedním z nejvýraznějších subjektů podpory myšlenky komunitního vzdělávání v ČR, k čemuž využívá svých mezinárodních kontaktů (v roce 2012 realizovala týdenní studijní pobyt českých ředitelů a učitelů na komunitních školách ve Velké Británii a také spolupořádala mezinárodní seminář Jak budovat a posilovat roli školy v obci). Učíme angličtinu od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Podporujeme učení moderními metodami a využíváme technologie, které nám nabízí dnešní doba ve výuce. Naši deváťáci předvádějí své schopnosti a dovednosti v absolventské práci, kterou prezentují na konci školního roku. Kvalitní vyučování je samozřejmě na prvním místě, ale zaměřujeme se i na mimoškolní a komunitní aktivity. Pořádáme jarmarky a akce pro veřejnost nejen naší městské části. Pravidelně se zapojujeme do kampaní, které pořádá Kancelář Brno zdravé město. V rámci podpory rozvoje učitelů pořádáme kurzy a semináře DVPP pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ i školy speciální), pořádáme také zájezdy s cílem poznat realitu škol v zahraničí a podporujeme sdílení dobré praxe mezi pedagogy i studenty. Přehled všech aktivit a činností, které na naší škole probíhají, by vydal ještě na mnoho stran. Jen naše výroční zprava za školní rok 2011/2012 má i s přílohami 82 stran. Takto nabitých let jsem se svým týmem na Jihomoravském náměstí strávila již téměř pět. O své činnosti pravidelně a obsáhle informujeme na našich webových stránkách, k jejichž návštěvě vás tímto zvu. Školní rok 2012/13 proběhl ve znamení mnoha projektů, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a soutěží. Za připomenutí stojí například akce Zdravé zuby zabývající se problematikou péče o chrup. Opakovaně jsme si zdůrazňovali význam výživy pro vývoj dítěte při příležitosti celostátního projektu Ovoce do škol. V předvánočním čase jsme opět tvořili výrobky k prodeji na Vánočním jarmarku, který navštívila široká slatinská veřejnost a zakoupením dárků pomohla přispět našim adoptovaným dětem z Indie. Další částka byla získána z prodeje palačinek žákům a sběrem starého papíru. S velkým zájmem se u dětí setkaly projektové dny: 1. Robinsonáda plnění vědomostních i praktických úkolů týkajících se světa kolem nás. 2. Čtení nás baví vyvolání zájmu dětí o čtení prostřednictvím netradičních aktivit. 3. Barevné třídění vysvětlení nutnosti třídit odpad a praktické činnosti na toto téma, návštěva spalovny a sběrného dvora. 4. Občanská odpovědnost akce, která vytvářela povědomí o tom, co jsou to volby, navazovala na ty prezidentské a vyvrcholila volbou dívky a chlapce školy. 12

13 Mezi další akce, které stojí za zmínku, patří např. Co a jak v MHD?, lyžařský výcvik, školy v přírodě, jazykový pobyt v Anglii. Zúčastnili jsme se promítání EKO filmů, divadelních představení, vystoupení dechového kvarteta Klára, cimbálové muziky Réva. Třetí a čtvrté třídy navštívily dopravní hřiště a prodělaly teoretický i praktický výcvik. Pro žáky devátého ročníku se stala vyvrcholením studia tvorba absolventských prací, které většina z nich obhájila na výbornou. Rok od roku úroveň prací stoupá a témata jsou pro čtenáře i posluchače obohacující. Nutno zdůraznit, že všechny tyto aktivity nenásilnou formou doplňují výuku a naplňují Komenského myšlenky o učení hrou. 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, dosažené vzdělání specializace výchovný poradce 1 kurz VŠ školní metodik prevence 1 spec. studium VŠ školní psycholog 0 školní speciální pedagog 0 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1/0 školní metodik 1 prevence školní psycholog 0 školní speciální 0 pedagog Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: ne školní metodik prevence: ne školní psycholog: nemáme školní speciální pedagog: nemáme 13

14 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy chování 2., 7., 8. 5 Vývojové poruchy učení 3., 6., 7., 9. 4 autismus 5. 1 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků celkem 14

15 Hodnocení minimálního preventivního programu Legislativní rámec Minimálního preventivního programu Prevence rizikových forem chování na ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 vychází z Minimálního preventivního programu, který je v souladu s následujícími dokumenty: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Dlouhodobá strategie školy Program podpory zdraví Zdravá škola a další Naplňování cílů Minimálního preventivního programu Mezi hlavní cíle Minimálního preventivního programu patřilo utváření příznivého sociálního klimatu ve třídách a prohlubování dobrých vztahů mezi žáky, a to i v mezitřídních kolektivech, dále navázání spolupráce mezi žáky, pedagogy a rodiči. Dalším z cílů bylo vedení žáků ke zdravému životnímu stylu. Zmíněné cíle byly naplňovány jak ve výukových předmětech podle ŠVP, tak v třídnických hodinách nebo třídních chvilkách. Všichni třídní učitelé si na začátku školního roku vypracovali plán práce se třídou, který na konci školního roku vyhodnotili. V hodnocení uvedli, na co se v práci se třídou zaměřili, co se jim společně podařilo a na čem je třeba ještě pracovat. Upozornili na případné problémy ve třídě a uvedli požadavky na školní metodičku prevence pro příští školní rok. Třídní učitelé se v souladu s Minimálním preventivním programem zaměřili na následující oblasti: Navozování příznivého sociálního klimatu, kamarádství, vzájemnou pomoc Výchova k odpovědnosti za vlastní zdraví a výchova ke zdravému životnímu stylu Rozvíjení a posilování kladného vztahu mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem Sebehodnocení žáků Komunikace oslovujeme se jmény Bezpečné chování ve škole, venku, na dopravním hřišti, v dopravních prostředcích Zavedení třídních pravidel a práci s nimi Mgr. Pavlatová používala v třídnických hodinách metodiku Kočičí zahrada ověřovala nový program prevence rizikových forem chování žáků 1. stupně Mgr. Cecunjanin do svých hodin zavedla výuku Etické výchovy Tolerance a respekt Třídní učitelé nejčastěji v dotaznících upozorňovali na následující jevy: Konflikty uvnitř tříd neshody se spolužáky, vyčleňování z kolektivu Drzé chování žáků vůči spolužákům Nerespektování školních a třídních pravidel Požadavky na školní metodičku prevence jsou následující: Věnovat pozornost žákovi V. A Janu Bednaříkovi Zorganizovat adaptační kurz pro žáky nových šestých tříd Program pro třídu VII. A zaměřený na spolupráci VII. B - Program na téma kyberšikana pro žáky i pro rodiče Pomoc při tvorbě pravidel a práci s nimi VIII. A beseda s Policií ČR na téma šikana, kyberšikana spíše právní stránka věci 15

16 IX. A pracovat s kolektivem třídy agresivní chování žáka Adama Šumného vůči spolužákům Škola v přírodě, které se účastnili žáci 3. ročníku společně s třídními učitelkami Mgr. Eliškou Cecunjanin a Mgr. Janou Šindelářovou, a adaptační program pro žáky VI. B pod vedením třídní učitelky Mgr. Hany Dohnalové a školní metodičky prevence Mgr. Dagmar Kolářové přispěl značnou měrou k posílení a ucelení zmíněných třídních kolektivů. Žáci VI. B také společně navštívili muzikálové představení. Žáci 7. ročníku se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu. Třídní akce měly a mají veliký význam při práci a utváření třídního kolektivu, proto je více než nutné, aby se jich se třídou účastnil i třídní učitel výlety, výukové programy, lyžařské kurzy, poznávací zájezdy. K jednomu z cílů, který byl zaměřen na rozvoj dobrých vztahů a tolerance, nám napomohly následující akce: Návštěva brněnské synagogy (VIII. A) Dlouholetá spolupráce s Ústavem sociální péče pro děti a mládež Kociánka (velikonoční dílny, společné sportovní utkání) Zavedení povinně volitelného předmětu Etická výchova Práce se školním parlamentem Vánoční dílny Školní výlety Vzhledem k tomu, že školní rok patřil především zlepšování klimatu školy a tříd, preventivného programu zaměřeného na návykové látky se zúčastnily pouze 3. ročníky. 3. ročníky - Popletené pohádky (PPP Sládkova) Mezi hlavní cíle patří také výchova ke zdravému životnímu stylu, která se uskutečňovala především v hodinách člověk a svět, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zdravotní výchova a občanská výchova. Výchova ke zdraví byla doplňována besedami a dalšími akcemi: Beseda spojená s filmovou projekcí How she could zaměřená na problematiku HIV/AIDS (VIII. A) Projektové dny Smysluplná škola (1. stupeň) Sportovní kroužky pro žáky školy S výchovou ke zdraví souvisí i bezpečnost. V rámci této problematiky se konaly následující akce a programy: Dopravní výchova (III. A,B, IV. A,B) kola, autíčka, značky Brněnské dny bez úrazu Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku Bezpečnému chování na internetu se žáci věnovali v rámci hodin výpočetní techniky. V příštím školním roce je třeba uskutečnit i další programy, zabývající se touto problematikou. Cílovou skupinou nebudou jen žáci, ale i jejich rodiče. 16

17 K osvojování zdravého životního stylu patří i smysluplné využívání volného času, proto jsme žákům nabídli zájmové kroužky, které byly navštěvovány především dětmi z 1. stupně a dále návštěvy brněnských divadel a galerií v rámci kulturní větračky, kterou organizovala Mgr. Petra Chalupová. Žáci 2. stupně se realizovali v mnoha sportovních aktivitách a soutěžích, které škola organizovala nebo se jich účastnila. Jako další možnost využití volného času sloužil ve škole Školní parlament, který navštěvovali žáci 1. i 2. Stupně pod vedením Mgr. Dagmar Kolářové a Mgr. Elišky Cecunjanin. Činnost školní metodičky prevence a další vzdělávání Školní metodička prevence doplňovala na školním webu oddíl Prevence rizikových forem chování, který zřídila v minulém školním roce. Na informační nástěnku u svého kabinetu a ve sborovně umísťovala nové informace z oblasti prevence. ŠMP pravidelně navštěvovala schůzky školních metodiků prevence v Poradenském centru Sládkova Brno. ŠMP navštěvovala problematické třídy a radila třídním učitelům, jak dané problémy řešit. ŠMP spolupracovala s třídními učiteli a problematickými třídními kolektivy. Objednávala preventivní programy pro třídy. Připravovala dokumentaci pro OSPOD a Policii ČR. Účastnila se případových konferencí. Účastnila se s Mgr. Ivou Kreutzerovou akce Podpora metodiků prevence (NIDV) Účastnila se výchovných komisí a vedla výchovné komise. Závěr Naplňování cílů Minimálního preventivního programu ve školním roce 2012/2013 považujeme za úspěšné. Systém spolupráce ŠMP, VP a vedení školy se stále zlepšuje. Spolupráce s rodiči je také na velmi dobré úrovni. V letošním školním roce navázala ŠMP také užší kontakt s OSPODem v Brně- Slatině. V následujícím období se zaměříme na: pokračování ve spolupráci s rodiči našich žáků a jejich aktivní zapojení do chodu školy (jarmarky, Brněnské dny bez úrazu, školní ples, výstavy, besedy), prohloubení spolupráce a předávání informací mezi třídními učiteli na 1. stupni a školní metodičkou prevence, uspořádání adaptačního programu pro žáky nových šestých tříd. prevenci užívání návykových látek. programy týkající bezpečné práce s internetem, kdy cílovou skupinou budou i rodiče našich žáků. 17

18 Zpráva za výchovné poradenství Činnost výchovné poradkyně se uskutečňovala na základě plánu výchovného poradenství. Výchovné poradenství bylo zaměřeno na péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, s výukovými problémy, s problémy chování a dále na žáky talentované. Žákům 5. a 9. tříd a jejich rodičům bylo poskytnuto poradenství v oblasti volby povolání. Začátkem školního roku byla provedena kontrola dokumentace a archivu. Třídní učitelé v jednotlivých třídách vypracovali přehledy žáků se SPU, se kterými byli seznámeni všichni vyučující v dané třídě. Na základě žádostí rodičů vypracovali třídní učitelé pod metodickým vedením výchovné poradkyně IVP pro integrované žáky. Na plánech se podíleli také učitelé předmětů, v nichž měl být k integrovaným žákům uplatňován individuální přístup na základě výsledků vyšetření a doporučení PPP. IVP byli konzultovány s rodiči integrovaných žáků a samotnými žáky. Každé čtvrtletí byly vyhodnocovány výsledky, kterých žáci dosáhli a IVP byly doplňovány a upravovány podle potřeby. Výchovná poradkyně spolupracovala s Mgr. Žampachovou ze SPC Štolcova v souvislosti s žákem a Aspergerovým syndromem. V listopadu proběhla metodicko konzultační návštěva Mgr. Žampachové, při níž sledovala práci žáka přímo ve vyučovacích hodinách. Konzultace se zúčastnila také třídní učitelka Mgr. Pavlatová a asistent pedagoga Mgr. Urbánek. Úzká spolupráce probíhala po celý školní rok s PPP Brno, především s Mgr. Pařenicovou a Mgr. Vízdalovou, které mají na starost naši školu. V listopadu obě navštívily naši školu. Cílem jejich návštěvy v listopadu bylo seznámení se s IVP pro integrované žáky, sledování těchto žáků případně dalších žáků, u nichž se objevily výchovné nebo vzdělávací problémy, při práci ve třídě a konzultace s učiteli. V PPP Brno byli průběžně vyšetřováni žáci, u kterých bylo podezření na SPU a žáci s výchovnými problémy. Dále do poradny docházeli žáci na kontrolní vyšetření, vyšetření v rámci volby povolání a integrovaní žáci, u nichž bylo vyšetření předpokladem pro prodloužení integrace. Práci učitelů někdy komplikovala příliš dlouhá čekací doba na vyšetření (obvykle 3 měsíce a více). Celkem bylo posláno 32 žádostí o vyšetření, z toho pro 10 žáků bylo požadováno prodloužení integrace, 1 žák byl vyšetřen z důvodu profesní orientace, 1 žák pro zjištění předpokladů pro studium na 8-letém gymnáziu, 1 žák z důvodu mimořádného nadání, 11 žáků z důvodu výukových obtíží a 7 žáků bylo posláno na kontrolní vyšetření. Ve školním roce 2012/ 13 bylo na škole celkem 72 žáků s SPU, z toho 50 chlapců a 22 dívek. Na začátku školního roku bylo 12 žáků integrovaných, z toho 9 chlapců a 3 dívky. Na prvním stupni bylo 5 integrovaných žáků, z toho 4 chlapci a 1 dívka, na druhém stupni bylo 7 integrovaných žáků, z toho 5 chlapců a 2 dívky. U jednoho žáka byla doporučena integrace na základě autismu, v 5 případech se jednalo o vývojové poruchy chování, v 5 případech o vývojové poruchy učení a jeden žák byl integrován z důvodu mimořádného nadání. V dubnu přestoupila 1 integrovaná žákyně z 2. stupně s poruchou učení do dyslektické třídy na ZŠ Horníkova. Závěrem roku bylo na škole celkem 11 integrovaných žáků. Pro 5 žáků byla zřízena funkce asistenta pedagoga na základě doporučení PPP Brno Zachova a SPC Štolcova. Ve 4 případech byl asistent pedagoga doporučen z důvodu vývojových 18

19 poruch chování, v 1 případě z důvodu autismu. 3 asistenti pracovali s žáky na 1. stupni, 2 asistenti na 2. stupni. IVP byly na základě doporučení PPP vypracovány pro 2 žáky, kteří nebyli integrovaní. Jednalo se o žáka 6. třídy, který byl mimořádně nadaný v pohybové oblasti a v průběhu vyučování odcházel na trénink. Tento žák přestoupil od 2. pololetí na sportovní školu. V dubnu byl vypracován IVP pro žáka 1. třídy z důvodu mimořádného nadání. Péče byla věnována také žákům s lehčími poruchami učení. Pod vedením Mgr. Aleny Štěpánkové pracovaly dvě skupiny žáků s SPU v kroužku - Diferencovaná výuka dětí s SPU. V jedné skupince bylo 7 žáků z 3. a 2. tříd, v druhé skupince 7 žáků ze 4. třídy. Scházeli se v době, kdy měli v rozvrhu hodinu českého jazyka. Žáci s vadami řeči docházeli 1x týdně do logopedického kroužku na nápravu řeči k Mgr. Škardové, která se každému žákovi věnovala individuálně minut. Pod vedením Mgr. Markové, Mgr. Pondikasové, Mgr. Pavlatové a Mgr. Štěpánkové pracovaly na škole dvě edukativně stimulační skupinky, v nichž se připravovali budoucí žáci 1. tříd společně s rodiči na bezproblémový nástup do první třídy. Navázali tak na práci v ESS v mateřské škole. Jednalo se o žáky a rodiče, kterým byla práce v ESS doporučena při zápisu do 1. třídy nebo vyučujícími v MŠ. Z důvodu výchovných problémů s žáky se v průběhu školního roku uskutečnilo 25 pohovorů se zákonnými zástupci žáků. Bylo uděleno 59 kázeňských opatření. Jednalo se o 23 napomenutí třídního učitele, 15 důtek třídního učitele a 21 důtek ředitelky školy. V rámci volby povolání se výchovná poradkyně zúčastnila pracovního setkání výchovných poradců na téma Strojírenská praxe a absolventi základních a středních škol, které se konalo na SPŠ a VOŠ technické Brno, Sokolská 1 a pracovního setkání výchovných poradců na SŠ technické a ekonomické, Brno, Olomoucká 61 (říjen 2012). V říjnu byly žákům 9. třídy předány Atlasy školství 2013/14, které obsahovaly přehled středních škol a vybraných školských zařízení v Jihomoravském kraji. V listopadu navštívili žáci 9. třídy IPS Úřadu práce, kde jim byla poskytnuta poradenská péče týkající se volby povolání. Dále se uskutečnila třídní schůzka pro rodiče žáků 9. třídy, kde jim byly předány informace k volbě povolání. Po třídní schůzce byl pro rodiče a žáky na škole uspořádán Miniveletrh SŠ a SOU, kterého se zúčastnilo 15 zástupců brněnských i mimobrněnských SŠ a SOU ze sektoru státního i soukromého. Žákům byly pravidelně předávány propagační materiály SŠ a SOU, byli upozorňováni na dny otevřených dveří a byly jim předávány potřebné informace. Rodičům i žákům byly poskytovány konzultace ohledně výběru školy a oboru a byla jim doporučena návštěva veletrhu SŠ a SOU na výstavišti. Na třídních schůzkách v měsíci lednu byly zákonným zástupcům předány přihlášky ke studiu na SŠ a SOU s instrukcemi k jejich vyplnění a dále obdrželi oproti podpisu zápisové lístky s informacemi o jejich použití. V měsíci únoru proběhla kontrola přihlášek a jejich podepsání ředitelkou školy. Veškeré informace ohledně volby povolání mohli rodiče a žáci najít na webových stránkách školy. Výsledky přijímacího řízení na střední školy: 19

20 Gymnázium Obchodní akademie Střední zdravotnická škola Ostatní střední odborné školy s maturitou Střední odborné školy s maturitou a odborným výcvikem Střední škola s výučním listem Víceleté gymnázium (8leté) 3 žáci 3 žáci 3 žáci 5 žáků 6 žáků 8 žáků 3 žáci Střední školy s maturitou celkem: Střední školy s výučním listem: 20 žáků 8 žáků V dubnu se výchovná poradkyně zúčastnila pracovního semináře v rámci metodického vedení výchovných poradců v PPP Brno. Kromě informací ohledně přijímacího řízení na SŠ a vykazování integrací zde byly předány informace o probíhajících projektech v PPP (EU a OPVK). V témže měsíci se konalo setkání výchovných poradců, pracovníků škol a kurátorů pro mládež v SVP Help me. Ve školním roce 2012/13 byli v tomto středisku na výchovném pobytu 3 žáci naší školy, v SVP Veslařská byla 1 žákyně. Spolupráce s oběma SVP byla velmi dobrá. 20

21 Zpráva metodického sdružení I. stupně sportovní soutěže: Běhy brněnské mládeže ( ) areál na Lesné účast celkem 30 žáků ze všech tříd 1. stupně Bodovaná místa: 2. místo Ajdin Naprelac, 1. C 8. místo Miroslav Kyprý, 3. A 6. místo Anna Mitášová, 4. A 8. místo Daniel Belko, 4. A 5. místo Petra Kunovská, 5. B 6. místo Markéta Černá, 5. A účast celkem 25 žáků ze všech tříd 1. stupně Bodovaná místa: 1. místo - Ajdin Naprelac, 1. C 10. míst Markéta Prokešová, 1. B 8. místo Veronika Štenclová, 2. B 7. místo Tomáš Šťastný, 3. A 8. místo Filip Janák, 3. B 10. místo Miroslav Kyprý, 3. A 9. místo Natálie Čechová, 4. A Obvodní kolo ve šplhu ( ), ZŠ Krásného 3. místo - Klára Kupková, 3. A, postup do měst. kola účast 3. A Klára Kupková, Martina Svobodová, Tomáš Šťastný 3. B Filip Janák 4. A Nikol Vaňková, Anna Vlachová, Jakub Khan, David Ondráček 4. B Anna Mitášová, Jakub Polách 5. A Barbora Uhrová, Ondřej Dohnal, Nikolas Šatný 5. B Žaneta Keberlová, Lukáš Vizina účast 3. A Sofia Laščinina, Martina Svobodová, Miroslav Kyprý, Petr Zachariáš 3. B Filip Janák - v soutěži družstev 3. místo 5. A Anna Slezáková, Patrik Pacák, Tomáš Marek, Ondřej Dohnal Městské závody v plavání žáků roč., ( ) ZŠ Labská účast 3. A Klára Kupková, Martina Svobodová, Miroslav Kyprý, Petr Zachariáš 3. B Barbora Neužilová, Kristýna Klíčová, Ondřej Zábrš, Filip Janák 4. B Barbora Důbravová, Jakub Polách 21

22 5. A Aneta Dvořáková, Nikola Sonsbeeková,Anna Slezáková, Tomáš Bábuněk, Tomáš Marek, Patrik Pacák Mikroregionální Turnaj ve vybíjené smíšených družstev 4. až 5. tříd ( ) 1. místo smíšené družstvo ročníku kapitán Vojta Přerovský Preventan cup vybíjená roč., (4. a ) obvodní kolo ZŠ Botanická a ZŠ Holzova účast družstvo chlapců ze 4. A, 4. B, 5. A. a 5. B družstvo děvčat ze 4. A, 4. B, 5. A a 5. B Olympiáda dětí 1. stupně - atletický trojboj ( ) ZŠ Svážná účast Julie Slabá, 1. A, Klára Uhrová, 1. B, Lukáš Šikuta, 1. B, Ajdin Naprelac, 1. C - Markéta Mitášová, 2. A, Lucie René Bartošová, Simon Sedlák, 2. A, Antonín Vašák, 2. B 4. místo Lukáš Šikuta, 1. B 5. místo Ajdin Naprelac, 1. C Olympiáda dětí 1. stupně - atletický trojboj ( ) Pod Palackého vrchem účast Klára Kupková, 3. A, Martina Svobodová, 3. A, Barbora Neužilová, 3. B, Miroslav Kyprý, 3. A, Tomáš Šťastný, 3. A, Filip Janák, 3. B -Natálie Čechová, 4. A, Zuzana Prokešová, 4. B, Michaela Falátová, 4. B, David Ondrášek, 4. A, Filip Matoušek, 4. A, Daniel Belko, 4. B -Markéta Černá, 5. A, Anna Slezáková, 5. A, Barbora Uhrová, 5. A, Ondřej Dohnal, 5. A, Tomáš Marek, 5. A, Vojtěch Přerovský, 5. A 3. místo Tomáš Šťastný, 3. A 4. místo 3. ročník, družstvo ostatní: Pythagoriáda městské kolo ( ) Účast: Kunovská Petra, Zdražílek Lukáš, Kebrlová Žaneta, Diepold Dan, Polický Lukáš Matematická olympiáda na ZŠ Křídlovická ( ) Účast: 5. ročník Přerovský, Vašák, Dohnal 3. ročník soutěže SAPERE Vědět jak žít ( ) kategorie I. 1. stupeň ZŠ Účast: ročníky: 1. m. Diepold Dan 5. B, 2. m. Belko Dan 4. B, 3. m. Zdražílek Lukáš 5. B 22

23 Literární soutěž téma: Moje škola za sto let (pořadatel: pobočka KJM ve Slatině, prosinec 2012) účast Tranová Monika, Kořínková Adéla, Khan Jakub, Bednařík Jan EKO soutěž Třídit je cool ( ): účast celá třída 4. A, B Dopravní soutěž Empík cyklista (pořadatel Městská Policie Brno), proběhly 3 VH teoretické a 3 VH praktické (dopravní hřiště ZŠ Horácké náměstí), účast celá třída 4. A, B průkaz cyklisty získali 4. A Tranová Monika, Bednařík Jan, Marek Tomáš, Ondrášek David průkaz cyklisty 4. B Důbravová Barbora, Falátová Michaela, Havel Jan, Hrubá Adéla, Krček Matěj, Lošťák Patrik, Mitášová Anna, Svoboda Jaroslav Celkové přadí ZŠ Jihomoravské náměstí 20 ze 38 ZŠ Výtvarná soutěž: Náš dům (pořadatel, pobočka KJM ve Slatině) listopad 2012 Účast třídy 1. A, B, C školní soutěže: Matematický klokan ( ) 3. A kategorie Cvrček 1. místo Ondruška Kristián 2. A kategorie Cvrček 2. místo Dohnal Štěpán 2. A kategorie Cvrček 3. místo Havel Martin 5. A kategorie Klokánek 1. místo Nezvalová Klára 5. A kategorie Klokánek 2. místo Přerovský Vojtěch 5. A kategorie Klokánek 3. místo Vašák Jan Recitační soutěž ( ) Školní kolo 1. ročník 1. místo 1. C Jiří Kosmák 2. místo 1. B Markéta Prokešová 3. místo 1. A Aneta Zábršová 2. až 3. ročník 1. místo 3. A Sofia Laščinina 2. místo 3. B Barbora Neužilová 3. místo 3. A Kristián Ondruška 4. až 5. ročník 1. místo 4. B Šarlota Sedláčková 2. místo 5. A Klára Hrbáčková 23

24 3. místo 4. B Anna Mitášová Městské kolo ( ) Účast: Jiří Kosmák. Sofia Laščinina, Šarlota Sedláčková Čestné uznání poroty Sofia Laščinina Horolezecká stěna ( ) účast žáci ročníku vítězové 1. kategorie vítězové 2. kategorie 1. místo Jakub Poláček, 2. B 1. místo Monika Tranová, 4. A 2. místo Adam Vítek, 2. A 2. místo Anna Vlachová, 4. A 3. místo Šárka Kubíčková, 2. B 3. místo Miroslav Kyprý, 3. A Kreslení na chodníku ( ) 1. a 2. třída 1. místo: Aneta Zábršová (1. A) 2. místo: Martina Prokšová (2. A), Lucie Bártová (2. B) 3. místo: Michaela Černá (1. B) třída 1. místo: Karolína Kolářová (3. A) 2. místo: Lili Nguyen (3. A), Barbora Důbravová (4. B) 3. místo: Aneta Dvořáková (5. A) 24

25 Hodnocení členů metodického sdružení, podíl na činnosti Metodické sdružení 1. stupně se sešlo ke svému jednání téma k projednání, školní řád, sankční řád, informace k tiskopisům (TK, TV, KS) dále téma k projednání DUMY, dozory, informace k zápisu, domluven rozpis služeb, formuláře s poučením a jsme se sešli k debatě o požadavcích na pomůcky, učebnice, kontrole plnění tematických plánů, deníku třídního učitele, pomůcek do TV, atd. viz sešit MS. Se seznamem pomůcek- požadavky na příští rok, budou pracovat rodiče, kterým byl poskytnut. Členové MS se sešli při třídění pomůcek v kabinetě 1. stupně zařadili pomůcky používané a vyřadili staré, nepotřebné. Učitelé se mnohokrát sešli při vyklízení školní knihovny. K odešla Mgr. Alena Tesařová třídní učitelka 2. A. Od nastoupila nová kolegyně Mgr. Kateřina Pěčková. Všichni třídní učitelé připravovali své žáky na jednotlivé soutěže (přehled soutěží viz výše), spolupracovali s organizátory soutěží, konzultovali spolu hodnocení a chování žáků, v jednotlivých ročnících pak probírané učivo. Radili se také o výchovných problémech a problémech vyplývajících z poruch učení a chování žáků. Konzultovali s výchovnou poradkyní vyšetření z PPP a navrhovali individuální řešení pro jednotlivé žáky. Věnovali se také konzultacím s rodiči, realizovali projekty, soutěže a věnovali se akcím pro žáky. 2012/2013 vyučující Realizace, akce, soutěže, projekty, dílčí spolupráce Alena Štěpánková předseda metodického sdružení 1. stupně, DYS skupinka, učebnice 1. stupeň, vánoční dílny, Smysluplná škola, tvorba DUM, ESS, projekt Zdravé zuby, Den bez úrazu, podíl na obsahu moderování - Třídění je cool Martina Marková Vánoční dílny, Smysluplná škola, tvorba DUM, ESS, projekt Zdravé zuby, organizace kulturních akcí, kreslení na chodníku Hana Tomšíková Organizace akce Co a jak v MHD, korektury článků do Aktualit, vánoční dílny, tvorba DUM. Eva Pondikasová Vedení kroužku Vaření, Edukativní skupinky, Kronika, Projekt Zdravé zuby, Kreslení na chodníku Kateřina Pěčková Den bez úrazu splnění vyučující splnění osnov doporučení osnov třída 1. A Alena Štěpánková splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP bez doporučení bez doporučení Tev- Bořivoj Štěrbáček 1. B Martina splněno dle ŠVP bez doporučení Marková 1. C Hana Tomšíková Anj Barbara Balaščáková PRV Věra Škardová TEV Věra Škardová splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP bez doporučení bez doporučení bez doporučení 25

26 2. A Alena Tesařová Kateřina Pěčková Anj Barbara Balaščáková Vyv Petra Chalupová 2. B Eva Pondikasová Vyv-Petra Chalupová Anj Hana Tomšíková 3. A Jana Šindelářová Anj-Jiřina Hlaváčová Vyv-Petra Chalupová 3. B Eliška Cecunjanin ČAS-Iva Kreutzerová PRV-Pavel Kubíček 4. A Věra Škardová Anj- Hana Sedláková Vla Olga Bauerová Huv Vlaďka Šiková Prv Petra Chalupová 4. B Bořivoj Štěrbáček Vla Olga Bauerová Anj Hana Sedláková Huv-Hana Tomšíková Vyv Petra Chalupová 5. A Pavel Kubíček ANJ Iva Pavlatová VLA Jan Blaha PRV Petra Chalupová INF Václav splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení 26

27 Vacek HUV Vlaďka Šiková 5. B Iva Pavlatová PŘÍ Dagmar Kolářová VLA Kateřina Pěčková INF Václav Vacek VYV Eva Pondikasová splněno dle ŠVP bez doporučení Akce 1. stupeň 2012 / 2013 Září C Výlet na Stránskou skálu stupeň Akce v rámci Evropského týdne mobility A, B, C Poprvé do knihovny A, B, 4. A, B Ekologie ekofilm A, B, 5. A, B Ekofilm kino Lucerna A, B, C Svatováclavská pouť A, B Empík cyklista - praxe Říjen A, B Čarodějná škola - Divadlo Radost A, B Dopravní výchova na ZŠ Pastviny A, B Planetárium a Exploratorium brněnské hvězdárny Zrození sluneční soustavy A, B Divadlo Radost Gulliver v Liliputově A, B Ekologický program ve Fantázii Od semínka po papír stupeň Výstava zeleniny, ochutnávka pokrmů A Vycházka do okolí školy C Výlet na Stránskou skálu A Den s třídním učitelem za vítězství v soutěži ve sběru BONGO park A, B, 5. A, B VP Barevný podzim ped. fakulta Listopad stupeň SCIO Pohoda (testování dle rozpisu) A, B Empík cyklista - teorie A, B Vánoční dílny ve Fantázii Prosinec B Kaprobraní v knihovně C Fantázie vánoční dílny A Fantázie vánoční dílny B Fantázie vánoční dílny, výroba svícnů 27

28 A, B Výstava komiksu Šlapanice stupeň Koncert skupiny Klára vánoční koledy A, B Vánoční dílny ve Fantázii B Vánoční dílny ve Fantázii rukodělky C Vánoční besídka a výlet na Stránskou skálu Leden A, B, C Návštěva divadla Radost Tři čuníci nezbedníci A, B Empík cyklista - teorie Únor stupeň Volba dívky a chlapce školy v komunitním centru A, B, 5. A, B Filmové představení Tajemný svět Ekvádoru a Galapág Březen A, B Empík cyklista teorie B Fantázie Velikonoce, keramika A, B Fantázie Velikonoce, keramika stupeň Barevný den A, B, C Veselé zoubky preventivní program A Fantázie Velikonoce, keramika B Knihovna Slatina velikonoční dílničky A, B Divadlo Radost Rychlé šípy C Fantázie velikonoční dílny A, B Velikonoční dílny ve Fantázii A PPP Sládkova posílení mezitřídních vztahů Duben A, B Empík cyklista praxe A, B SCIO testování C Fantázie dárek pro maminky C Výlet na Stránskou skálu A, B Ekosoutěž Třídění je cool A, B, C Návštěva divadla Radost Sněhurka A, B Dopravní výchova hřiště ZŠ Pastviny A, B Dílny ke Dni matek ve Fantázii A Preventivní program Vztahy ve třídě (PPP Sládkova) A, B Tvoření ve Fantázii dílny ke Dni matek A Přírodovědná vycházka stupeň Koncert skupiny RÉVA Květen C Výlet na Stránskou skálu A, B Tvoření ve Fantázii ke Dni matek B Preventivní program Vztahy ve třídě (PPP Sládkova) A, B Empík cyklista praxe A, B testování ČŠI A, B Popletené pohádky preventivní program proti kouření A Fantázie Babiččin dvoreček B Fantázie Babiččin dvoreček 28

29 A, B Škola v přírodě Bolešín Červen A, B Dopravní hříště Pastviny A Školní výlet Náměšť nad Oslavou A Indická pohádka A, B Divadlo Radost Za devatero horami A, B, C Školní výlet - Brněnská přehrada B Školní výlet ZOO Brno B Výlet hrad Špilberk výstava Krystalíza her A, B Bylo nás pět divadlo Radost A Výlet Lednice B, 3. A, B Návštěva divadla Radost divadelní představení Bylo nás pět A, 5. B Výlet do Znojma + Krokofarma A Den s třídním učitelem za vítězství v soutěži ve sběru JUNGLE park A, B Lama centrum Hády stupeň Slavnostní rozloučení s IX. ročníkem stupeň Slavnostní zakončení školního roku, předání cen ŘŠ Projekty 1. stupeň 2012 / 2013 Celý školní rok 1. stupeň Ovoce do škol Celý školní rok 1. stupeň Zdravé zuby stupeň Smysluplná škola Robinzonáda A, B About me stupeň Smysluplná škola Čtení nás baví aneb Někdo je za dveřmi stupeň Vánoční dílny stupeň Vánoční jarmark stupeň Smysluplná škola Barevné třídění stupeň Smysluplná škola Občanská odpovědnost, volby A, B My Family A Anglické divadlo projekt PRV a ANJ A, B My School stupeň Brněnské dny bez úrazu A, B Zajímavosti z historické doby 29

30 Zpráva předmětové komise cizích jazyků Vedoucí PK: Členové PK: PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Barbara Balaščáková Mgr. Hana Sedláková Mgr. Hana Tomšíková Bc. Iva Pavlatová Mgr. Eliška Cecunjamin Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Lužová Mgr. Chalupová Hodnocení práce členů předmětové komise Spolupráce členů komise byla velmi dobrá. Výuka probíhala v souladu s ŠVP, Úspěch Otevíráme dětem svět úspěchu 2. verze, č.j. 626/2007. Pro jednotlivé ročníky byly ve všech jazycích vypracovány tematické plány učiva. Ve výuce byl uplatňován individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení, důraz byl kladen na schopnost porozumění cizímu jazyku a schopnost komunikovat v základních tematických okruzích. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány pro výuku jazyků. Žáci měli také možnost docházet na doučování ve všech jazycích. Stejně tak byl uplatňován individuální přístup k žákům talentovaným, kteří byli zapojeni do jazykových soutěží. Individuálně docházeli na konzultace k PaedDr. Hlaváčové. Ve výuce byl kladen důraz na vzbuzování zájmu žáků o jazyky vhodnou motivací. Žáci byli vedeni k porozumění čteného a slyšeného textu, reagování na otázky, sdělování jednoduchých informací, komunikaci v běžných tematických okruzích, psaní jednoduchých textů odpovídajících jejich jazykovým schopnostem (popis, inzerát, formální a neformální dopis, blahopřání atd.) Byli vedeni k osvojení odpovídající slovní zásoby, ke správné výslovnosti a správnému používání gramatických pravidel. Byla využívána a rozvíjena jejich tvořivost a kreativita, kterou mohli zvláště uplatňovat při práci na projektech, modelových situacích atd. Ve výuce byly uplatňovány zábavné metody a formy práce hádanky, hry, písně, rozhovory, práce na projektech atd., při kterých se žáci aktivně zapojovali. V rámci mezipředmětových vztahů si osvojovali témata jiných předmětů (např. dějepisu, zeměpisu, přírodopisu atd.) v příslušném jazyce. Průřezová témata umožnila žákům seznámit se s tradicemi, kulturou a také sociálními aspekty zemí spojených s daným cizím jazykem. Ve výuce byly používány interaktivní tabule. Vyučující všech jazyků připravovali digitální učební materiály, které ověřovali ve výuce. Byly zakoupeny další itools pro zkvalitnění výuky: itools Happy House 1-2 a itools Project 1 (3. edice). Dále byly využívány PC programy Terasoft a Didaktika a poslechové materiály. Mgr. Cecunjanin pracovala ve třídě III. B ve výuce metodou CLIC ANJ uplatňovala především v hodinách matematiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy a dle učiva a příležitosti i v ostatních předmětech. Tato metoda se velmi osvědčuje. Žáci si tak mohou stále procvičovat a upevňovat znalosti cizího jazyka. Výsledky používání CLIL se odrazily také v testování SCIO. 30

31 Žáci V. A a V. B nacvičili divadlo - pohádky O třech prasátkách a Liška a vrána v anglickém jazyce i s kostými a kulisami a předvedli je dětem z III. B a IV. A, aby se mohly inspirovat další třídy a aby měly děti jiný cíl než jen známku z naučené látky. Mgr. Cecunjanin navázala spolupráci třídy III. B s první třídou školy C.E. Rose Elementary School v Tusconu ve státě Arizona. (USA). Výměna proběhla 2krát, děti napsaly dopisy o sobě, své rodině, koníčcích. Dále poslali vánoční přání a info o naší republice, fotky památek. Také děti z USA poslali fotky třídy, školy. Další spolupráce se týkala významných osobností v ČR. Také žáci V. A a V. B si pod vedením Mgr. Pavlatové dopisovali s žáky třetí třídy školy v Tusconu v Arizoně, USA. Kromě dopisů poslali žákům do USA také pohledy Brna, pexeso, mapu Evropy a ČR, samolepky a omalovánky a vyrobili jim křížovky. Postupně se děti zdokonalovaly v psaní dopisů, slovní zásobě i znalostech a vědomostech o Arizoně a tamním životě. Výuka podle učebnic Project již od 4. ročníku se velmi osvědčila. Žáci si mohli důkladně učivo procvičit a osvojit. Ve 4. ročníku probrali pouze první 3 lekce učebnice a bylo využíváno doplňkových materiálů. Na učivo byl tak dostatek času. V 5. ročníku žáci dokončí první díl učebnice Project. Žáci 9. třídy navštívili v prosinci divadelní představení v ANJ - The Taming of the Shrew (Zkrocení zlé ženy). Představení se setkalo u žáků s velkým ohlasem a bylo pro žáky silně motivující, protože projevu v anglickém jazyce vesměs velmi dobře rozuměli. Žáci 6. třídy shlédli představení v ANJ - Alice in Wonderland (Alenka v říši divů). Žáci ze 6., 7. A 9. třídy navštívili divadelní představení v německém jazyce - Ich liebe dich. V listopadu proběhlo testování SCIO žáků IX. tříd v anglickém jazyce. Ze závěrečného vyhodnocení vyplynulo, že žáci naší školy mají nadprůměrné výsledky v ANJ. Naše škola má lepší výsledky než 70%zúčastněných škol. Při testování německého jazyka byly výsledky naší školy dokonce lepší než 80% zúčastněných škol. Vdubnu byli testováni žáci 3. a 7. tříd. V měsíci květnu a červnu proběhlo testování ČŠI žáků 5. a 9. tříd v ANJ. V měsíci dubnu a květnu proběhla pedagogická praxe posluchačky FF MU v hodinách ruského jazyka u Mgr. Lužové 10 hodin náslechů a 6 hodin praxe. Ve dnech května se uskutečnil studijně poznávací zájezd do do Amsterdamu a Velké Británie, za organizaci zodpovídala PaedDr. Hlaváčová. Zájezdu se zúčastnilo celkem 19 žáků, 14 z IX. A a 5 žáků ze třídy VIII. A. Navštívili Amsterdam a města ve Velké Británii Manchester, Chester, Liverpool a Londýn. Ubytováni byli v rodinách, kde si mohli ověřit a procvičit svoje komunikační dovednosti. Byla provedena inventarizace kabinetu cizích jazyků, pomůcek a učebny. 31

32 Splnění osnov Anglický jazyk I. A PaedDr. Jiřina Hlaváčová (nepovinný předmět) I. B - Mgr. Hana Sedláková (nepovinný předmět) I. C - Mgr.Barbara Balaščáková (nepovinný předmět) II. A - Mgr.Barbara Balaščáková II. B - Mgr, Hana Tomšíková III. A - PaedDr. Jiřina Hlaváčová III. B - Mgr. Eliška Cecunjamin IV. A - Mgr. Hana Sedláková IV. B - Mgr. Hana Sedláková V. A - Bc. Iva Pavlatová V. B - Bc. Iva Pavlatová VI. A - PaedDr. Jiřina Hlaváčová VI. B - PaedDr. Jiřina Hlaváčová VII. A 1 - PaedDr. Jiřina Hlaváčová VII. A 2 - Mgr.Barbara Balaščáková 32

33 VIII. A - PaedDr. Jiřina Hlaváčová IX. A1 - PaedDr.Jiřina Hlaváčová IX. A2 - Mgr.Barbara Balaščáková Německý jazyk VI. A, B Mgr. Dagmar Kolářová VII. A - Mgr. Dagmar Kolářová IX. A Mgr. Dagmar Kolářová Ruský jazyk VI. A, B - Mgr. Chalupová VII. A - Mgr. Alena Lužová VIII. A - Mgr. Alena Lužová IX. A - Mgr. Alena Lužová V jednotlivých jazycích žáci pracovali na projektech: Anglický jazyk 3. třída Animals and Plants 4. třída My family, My school 6. třídy: Animals 7. třída: Parts of house - furniture, My plans for next week, School rules 8. třída: My ambitions 9. třída: Music, The Czech Republic and its Regions Ruský jazyk 7. třída Můj volný čas, Seznámení - inzeráty 8. třída Školní potřeby, Plán města 9. třída Petrohrad, Moskva, Praha 33

34 Německý jazyk 6. třída Freundschafts klassenbuch Byly zajištěny učebnice, metodické příručky, poslechové CD a itools (na interaktivní tabuli) pro výuku ANJ v příštím školním roce a vytvořen seznam pomůcek a pracovních sešitů pro žáky, který se týkal všech jazyků. Pro žáky byl vytvořen seznam pomůcek na školní rok 2013/14. DVPP V průběhu školního roku se učitelé zúčastňovali seminářů a přednášek, kde čerpali nové poznatky přispívající ke zvýšení kvality výuky jazyků. PaedDr. Jiřina Hlaváčová 1) Seminář ANJ - Teaching tenses creatively přednášela Daniela Clarke (září 2012) 2) Seminář ANJ Oxford Professional Development Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v angličtině přednášel Gareth Davies (říjen 2012) 3) Seminář ANJ - Santa Claus is coming přednášel Gareth Davies (prosinec 2012) 4) PaedDr. Jiřina Hlaváčová Oxford Conference for Primary Teachers (březen 2013) 4 semináře : Games games games přednášel Gareth Davis Reading in the classroom přednášel Simon Gill Get ready for YLE přednášela Anette Igel Make them talk and they ll make you laugh improvisation games for the classroom přednášel David Fisher Mgr. Barbara Balaščáková a Mgr. Cecunjanin se v měsíci listopadu v rámci DVPP zúčastnily týdenního pobytu v Anglii spolu s dalšími pedagogickými pracovníky školy, kde navštívily školy v městě Coventry, aby zde načerpali zkušenosti ze zahraničí Soutěže V lednu se uskutečnila školní kola konverzační soutěže v ANJ v kategorii I. A (žáci 6. a 7. tříd) a II. A (žáci 8. A 9. tříd). Za organizaci zodpovídala PaedDr. Hlaváčová. V porotě zasedly PaedDr. Hlaváčová a Mgr. Balaščáková. Žáci nejdříve doplňovali text na základě poslechu, dále hovořili na vybrané téma a odpovídali na doplňující otázky. Úroveň znalostí byla velmi dobrá, rozdíly v umístění zvláště prvních třech žáků byly minimální. Pořadí v kategorii II. A: 1. Viktor Šťastný 9. A 2. Pavel Levý 8. A 34

35 3. Tomáš Rohánek 9. A 4. David Chour 9. A 5. Dominik Holešovský 8. A 6. Tomáš Zajíček 9. A 7. Adam Lindovský 9. A 8. Jan Štor 9. A 9. Nikola Palová 8. A Pořadí v kategorii I. A: 1. Alena Maková 6. A 2. Theodor Orichel 6. B 3. Thanh Long Dinh Nguyen 6. A 4. Marko Assenov 7. A 5. Anna Davidová 6. B 6. Natálie Chmelová 6. B 7. Veronika Weinlichová 6. A Vítězové obou kategorií postoupili do okresního kola, které se konalo na ZŠ Bakalovo nábřeží 8, Brno. Umístění žáků v okresním kole: Kategorie I. A (žáci 6. a 7. tříd) Alena Maková VI. A 3. místo Kategorie II. A (žáci 8. a 9. tříd) Viktor Šťastný IX. A 7. místo Alena Maková byla za své pěkné umístění pozvaná na Slavnostní setkání talentovaných žáků, které se uskutečnilo ve Sněmovním sále Nové radnice. 35

36 Zpráva předmětové komise přírodních věd Předseda PK: Členové PK: Mgr. Jan Bláha Mgr. Hana Dohnalová Mgr. Barbara Balaščáková Mgr. Iva Kreutzerová Mgr. Pavel Kubíček Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Václav Vacek Hodnocení práce členů předmětové komise Spolupráce členů komise byla dobrá. Výuka probíhala v souladu s školním vzdělávacím programem. Pro jednotlivé ročníky byly ve všech předmětech vypracovány tematické plány učiva. Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmů žáků o daný předmět, využívání různorodých metod a forem práce hádanky, hry, kvízy, práce na projektech atd., které zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost a kreativitu. Ve výuce byl též uplatňován individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení, byly vypracovány IVP pro integrované žáky. Pedagogové využívali interaktivní tabule, zpracovávali digitální učební materiály. Dále učitelé připravovali žáky na sportovní a přírodovědné soutěže (viz Akce). Byla provedena inventarizace kabinetů, pomůcek a odborných učeben. Splnění osnov Zdravotní výchova VII. A - Mgr. Dagmar Kolářová VIII. A - Mgr. Dagmar Kolářová Matematika VI. A - Mgr. Hana Dohnalová VI. B - Mgr. Hana Dohnalová VII. A - Mgr. Hana Dohnalová VIII. A - Mgr. Hana Dohnalová IX. A - Mgr. Hana Dohnalová Přírodopis VI. A - Mgr. Iva Kreutzerová VI. B - Mgr. Iva Kreutzerová 36

37 VII. A - Mgr. Iva Kreutzerová VIII. A - Mgr. Iva Kreutzerová IX. A - Mgr. Iva Kreutzerová Chemie VIII. A - Mgr. Iva Kreutzerová IX. A - Mgr. Iva Kreutzerová Ekologické praktikum VIII. A - Mgr. Iva Kreutzerová Fyzika VII. A - Mgr. Václav Vacek VIII. A - Mgr. Václav Vacek IX. A - Mgr. Václav Vacek Výpočetní technika VI. A - Mgr. Václav Vacek VI. B - Mgr. Václav Vacek VII. A - Mgr. Václav Vacek VIII. A - Mgr. Václav Vacek IX. A - Mgr. Václav Vacek Zeměpis VI. A - Mgr. Jan Bláha VI. B - Mgr. Jan Bláha VII. A - Mgr. Jan Bláha VIII. A - Mgr. Jan Bláha IX. A - Mgr. Jan Bláha 37

38 Tělesná výchova VI. A, B dívky - Mgr. Barbara Balaščáková VI. A, B chlapci - Mgr. Pavel Kubíček VII. A, dívky - Mgr. Barbara Balaščáková VII. A, chlapci - Mgr. Pavel Kubíček VIII. A dívky - Mgr. Barbara Balaščáková VIII. A chlapci - Mgr. Pavel Kubíček XI. A dívky - Mgr. Barbara Balaščáková IX. A chlapci - Mgr. Pavel Kubíček 38

39 Předmětová komise humanitních a společenských věd Vedoucí PK: Členové PK: Mgr. Ondřej Leger Mgr. Vladimíra Šiková Mgr. Petra Chalupová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Jan Bláha Zhodnocení činnosti v jednotlivých předmětech : Český jazyk a literatura Učivo bylo ve všech ročnících probráno v souladu se ŠVP a tematickými plány. 8. A, 9. A školní kolo olympiády v ČJ Do okresního kola postoupila Anežka Buchtová (9.A) a z celkového počtu 60 účastníků se umístila na pěkném 12. místě. 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 9. A školní kolo recitační soutěže pro druhý stupeň I. kategorie 6. a 7. ročník 1. Eliška Jasanská (7. A) 2. Kateřina Nosová (7. A) 3. Petr Šebesta a Jaroslav Šlagor (7. A) II. kategorie 8. a 9. ročník 1. Anežka Buchtová (9. A) 2. Filip Japanský (8. A) 3. Šarlota Životská (9. A) Vítězkám děkujeme za účast v městském kole recitační soutěže. Během školního roku 2012/2013 se žáci druhého stupně zúčastnili i v rámci mezipředmětových vztahů řady divadelních představení. V současné době se učitelé ČJ podílí na rozšiřování knižního fondu ve studovně. Mgr. Ondřej Leger Hudební výchova vyučující HUV: Mgr. Šiková ve 4. A, 5.A.,6. A a B, 7.A, 8.A a 9.A a) Dané osnovy v předmětech hudební výchovy byly splněny, učivo bylo probráno v souladu s časovým a tematickým plánem. b) Požadavky na pomůcky zůstávají nezměněny, a to je jeden sešit 564 na čtyři roky studia a notový sešit. c) Uskutečnilo se devět kulturních představení pro žáky, rodiče a pedagogy. Doprovod zabezpečovala na večerních divadelních představeních Mgr. Chalupová. 15. října 2012 pondělí v 19:00 v divadle Husa na provázku BALETKY (komická baletočinohra) 39

40 listopadu 2012 čtvrtek v 19:00 v Janáčkově divadle PERIKOLA od J. Offenbacha (komická opera) 13. prosince 2012 čtvrtek v 19:00 v Janáčkově divadle LUCIDOR A ARABELA od A. Glazunova (romantický balet) 29. ledna 2013 úterý v 19:00 v Janáčkově divadle PTÁK OHNIVÁK A SIX od I.Stravinského (balet) 28. února 2013 čtvrtek v 19:00 v Mahenově divadle EDITH,VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ v Mahenově divadle (taneční muzikál o osudech slavné královny šansonu) 13. března středa v Janáčkově divadle v 19:00 EUGEN ONĚGIN od P.I.Čajkovského (opera na motivy A.S.Puškina) 16. dubna 2013 úterý v 19:00 v Janáčkově divadle MADAM BUTTERFLY od G.Pucciniho (opera) května 2013 čtvrtek v 19:00 v Mahenově divadle COPPÉLIE Z MONTMARTRU napsal L.Delibes (výpravný balet) 18. června 2013 úterý v 19:00 v Janáčkově divadle DON GIOVANNI od W.A.Mozarta (opera) Spolupráce jednotlivých členů komise byla bezproblémová a tvůrčí. d) Koncerty a kulturní vystoupení: představení BARON TRENCK v divadle Husa na provázku pro žáky 2. stupně vánoční koncert skupiny Klára pro žáky 1. I 2. stupně Slatinské vánoce vystoupení pěveckého sboru ŠD na Přemyslově náměstí pásmo písní školní ples taneční vystoupení žáků 9. ročníku koncert skupiny Réva pro žáky 1.-7.ročníku Vítání občánků na Přemyslově náměstí zajistila Mgr. Pavlatová vystoupení žáků 5. a 7. ročníku na závěrečném ukončení školního roku v tělocvičně školy. (doprovody keyboard : Mgr. Šiková, housle : Mgr. Pavlatová, flétny: Dvořáková Aneta a Hrbáčková Klára z 5.A) zajistila Mgr. Šiková Ve třídách proběhly třídní soutěže ve zpěvu a hře na hudební nástroj. A Monika Tranová klavír A Aneta Dvořáková a Klára Hrbáčková flétna A Lucie Hudečková zpěv, doprovod na klavír - vyučující HUV B Davidová Anna zpěv, doprovod na klavír vyučující HUV A Rosíková Kateřina zpěv, doprovod kytara vyučující HUV A Ryšavá Marie flétna 40

41 Ve ročníku hrála vyučující doprovod převážně na klavír, v ročníku převážně na kytaru. Okořeněním hodin byl zpěv současných moderních písní přes you tube z PC. Všichni žáci intonují v rámci svých možností a zvládnou zahrát v závětí tóninu na klavír. Tuto činnost si velmi oblíbili, stejně jako využití Orfových hudebních nástrojů. Ovládají základní pojmy z hudební nauky. Výtvarná výchova Vyučující: Mgr. Petra Chalupová (6., 7., 8., 9. ročník) Mgr. Dagmar Kolářová (7. ročník) 1) Účast na vernisáži 22. ročníku mezinárodní soutěžní výstavě dětské kresby a grafiky v Havířově v pátek Pedagogický doprovod: Petra Chalupová Účastníci: Markéta Krejčí 8.A Anna Dalecká 9.A Elen Nehněvajsová - 9.A Lotka Životská 9.A 2) Příprava velké a malé tělocvičny pro Školní ples 2012 Výroba papírových girland a hvězd ( ročník) Výroba čísel na stoly 3) Účast v soutěži Česko mýma očima pozdrav kamarádovi do Norska. Organizátor soutěže je občanské sdružení Mosty. Záštitu nad ní převzalo Velvyslanectví Norského království v České republice, Ministerstvo kultury České republiky, Městský úřad Žďár nad Sázavou a senátorka paní Dagmar Zvěřinová. Termín odeslání výtvarných prací byl duben. 4) Účast v mezinárodní soutěži dětské grafiky Krásná jako kvítka. Letošní téma bylo: Historické příběhy. Soutěž pořádá ZŠ Frydecká v Havířově pod záštitou města. Termín odeslání obrázků je květen. 5) Projekt VYV a ČEJ Epos o Gilgamešovi jako komiks. Žáci na základě osobního prožitku při četbě úryvku v čítance 7.ročníku O potopě světa v hodině ČEJ se dále seznamovali se samotný textem, hlavními hrdiny eposu i dějinami a výtvarnou kulturou starověké Mezopotámie. V cyklu na sebe navazujících lekcí (živé obrazy opětovná četba textu a rozdělení jednotlivých obrazů mezi žáky k výtvarnému zpracování - prezentace faktů o Mezopotámii ilustrace daného úryvku technikou kresby přenesení motivu do techniky rytí do sádrové kachle adjustace výrobků zpětná vazba) se žáci zabývali převedením textu do obrazové podoby. 41

42 6) Velikonoce s Kociánkou: projektový den ve spolupráci se zařízením pro tělesně postižené Kociánka v 7.A. Část žáků odešla na exkurzi do areálu Kociánky a druhá část třídy hostila 7 klientů tohoto zařízení. Výtvarné aktivity: Keramika, výroba misek a obrázků z papírmaše, šití zvířátek z ponožek, výroba hudebních nástrojů, výroba loutek z novin a PETlahví, pečení perníčků. Část materiálu dodala naší škole výtvarná dílna Kociánka a výrobky byly prodávány rodičům a jejich dětem v průběhu Velikonočních dílen ve školní družině. Občanská výchova 6. ročník Učivo probráno v souladu se ŠVP a tematickými plány. Na začátku školního roku vyučoval ve třídě 6.B student PdF MUNI. Projekty: 6.B Kultura v Brně výroba informačních plakátů ke kulturním budovám v Brně Naše škola - výroba panáčka se základními informacemi o škole Místo, kde žiji nejdůležitější dům ve Slatině 6.A Středověké Brno výroba informačních plakátů (témata podzemí, pověsti, kláštery a kostely, osobnosti, hrad Špilberk a Stará radnice) Akce: 6. B - Moje město procházka Brnem 6.A,B - Návštěva MěÚ Brno Slatina 7. ročník Učivo probráno v souladu se ŠVP a tematickými plány. Projekty: Všeobecná deklarace lidských práv výroba plakátů Brno město, ve kterém žiji výroba informačních plakátů (témata divadla, galerie, kina, brněnské podzemí, sport, kostely, osobnosti) 8. ročník Učivo probráno v souladu se ŠVP a tematickými plány. Tvorba DUMů a využívání ICT. Projekty: Ústava ČR výroba informačních letáků k jednotlivým státním mocím 9. ročník Učivo probráno v souladu se ŠVP a tematickými plány. Tvorba DUMů a využívání ICT, Beseda s p. Živělou trestní právo Na začátku školního roku vyučoval ve třídě student PdF MUNI. Etická výchova 8. A Učivo probráno v souladu se ŠVP a tematickými plány. Pilotáž učebnice Etické výchovy (projekt ESF a NIDV). 9. A Učivo probráno v souladu se ŠVP a tematickými plány. Návštěva synagogy v Brně. 42

43 Dějepis Učivo ve všech ročnících probráno v souladu se ŠVP a tematickými plány. Nové výukové materiály a publikace Starověké státy soubor nástěnných plakátů Dějiny 20. století Antisemitismus ve 2. pol. 20. století CD, časopisy, materiály Jak učit moderní dějiny CD, materiály DVD Dějiny České republiky multimediální encyklopedie Materiály aplikovány ve výuce dějepisu. Zpráva o činnosti školní družiny V tomto školním roce pracovaly vychovatelky ve čtyřech odděleních školní družiny. Počet přihlášených žáku byl 120. V rámci školní družiny žáci navštěvovali tyto zájmové kroužky: sportovní, keramický, cvičení s hudbou, taneční, kroužek společenských her a počítače, kroužek flétny a kroužek netradičních výtvarných technik. Keramický kroužek vedla Naděžda Nováková. Letošním hlavním tématem kroužku byla příroda, vánoční a velikonoční témata. Své výtvory děti předváděly na výstavkách v prostorách školy. Sportovní kroužek vedla Mária Šuhajová. Pohyb, hry a soutěže, sportovní aktivity, účast na soutěžích, to bylo náplní tohoto kroužku. Taneční kroužek vedla Marcela Uhlířová. Kroužek nabízel nácvik kroků a širokou škálu pohybu, které děti využily při vystoupení na vánoční besídce a besídce ke Dni matek. Kroužek zábavných her a počítače vedla Marcela Uhlířová. Děti se naučily mnoho netradičních her a práci s počítačem. Kroužek netradičních výtvarných technik vedla Dagmar Kvačková. Nabídla dětem práci s netradičními technikami i materiály (batika, drátování, práce s látkou, vosk, sádrové odlitky, práce s temperou trochu jinak, kombinované techniky s barvou). Cvičení s hudbou vedla Dagmar Kvačková. Děti měly možnost učit se a tancovat při moderní hudbě. Vystoupily se svým programem na dvou besídkách. Kroužek flétny vedla Marcela Uhlířová. Zde se děti učily základům hry na flétnu. Některé děti již zvládly složitější skladby, což předvedly na dvou besídkách. Tematické celky a týdenní plány vycházely ze školního vzdělávacího plánu. Příprava na vyučování probíhala formou hry četba, křížovky, hádanky, doplňovačky, psaní domácích úkolů Každá vychovatelka si na začátku školního roku určila téma projektu. I. oddělení ( Marcela Uhlířová ) - ŠKOLA KOSMONAUTŮ. II. oddělení ( Marika Šuhajová ) - HŘIŠTĚ III. oddělení ( Dagmar Kvačková ) - POČASÍ A PŘÍRODA. IV. oddělení ( Naděžda Nováková ) - SAFARI. 43

44 V rámci výzdoby školy si vychovatelky určily na tento školní rok tato témata: Podzim - PŘÍRODNINY Zima - ANDĚLSKÁ Jaro a léto - RECYKLUJEME NOVINOVÝ PAPÍR. Společné akce a soutěže školní družiny: Září, říjen, listopad: výstava PODZIM S PŘÍRODNINAMI SVATOVÁCLAVSKÁ VESELICE v parku na Slatině drakiáda na hřišti školy sportovní klání opičí dráha, vybíjená/ naše ŠD a ŠD Holzova / zimní výzdoba školy vánoční výstava ANDĚLSKÁ příprava na vánoční výstavu a na besídku nácvik programu Listopad, prosinec, leden: celostátní konference školních družin - Hradec Králové (Nováková, Uhlířová) instalace výstavy ANDĚLSKÁ výlet do PEKLA vánoční besídka v tělocvičně školy vánoční jarmark ve velké tělocvičně školy dopolední vystoupení dětí IV. oddělení s vych. Novákovou v Chrámu Spasitele v Brně Židenicích s předvánočním programem odpolední vánoční vystoupení na náměstí Svobody sobotní vystoupení SLATINSKÉ VÁNOCE IV. odd. ŠD. turnaj ŠD v přeskoku přes švihadlo karneval v tělocvičně školy pro ŠD a MŠ turnaj ŠD Holzova, Kneslova a naše ŠD v přeskoku přes švihadlo příprava a výroba na třetí výstavu RECYKLUJEME NOVINOVÝ PAPÍR Březen, duben, květen, červen: příprava na velikonoční dílny pro rodiče a děti turnaj v deskové hře Košík plný rozumu. Soutěž pořádaná SZÚ ČR. Školní kolo proběhlo na naší škole. Krajské kolo na ZŠ Rašínova výlet do Kunštátu a na Rudku Jak se peče chléb a Blaničtí rytíři turnaj v přeskoku přes švihadlo se ŠD Holzova, Přemyslovo nám., Kneslova a naší ŠD instalace výstavy ŠD u vchodu školy Recyklujeme novinový papír velikonoční výstava u šaten školy pod názvem ZA OKNEM velikonoční dílny pro rodiče a děti soutěž v trojboji školní kolo obvodní kolo olympiády ŠD v trojboji na našem školním hřišti besídka ke Dni matek v tělocvičně školy, vystoupení všech dětí ŠD a kroužku tanečního, cvičení s hudbou a 44

45 flétny škola v přírodě Bolešín 3. A a 3. B, vychovatelky N. Nováková, M. Uhlířová, téma INDIÁNSKOU STEZKOU celodružinové malování na chodník na téma dovolená TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY vedoucí vychovatelka v průběhu školního roku provedla dvě hospitace u každé z vychovatelek Děti se celý školní rok podílely na výzdobě školních družin i prostor školy. 45

46 PREZENTACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Vernisáž 22. ročníku Mezinárodní výstavy dětské kresby a grafiky Krásna jako kvítka v Havířově V pátek stejně jako před rokem se skupinka žáků - tentokrát výhradně dívek, které baví výtvarka vydala s paní učitelkou Chalupovou do Havířova na vernisáž 22. ročníku Mezinárodní výstavy dětské kresby a grafiky Krásna jako kvítka. Při prohlídce města, které patří mezi nejzdravější a nejzelenější v republice, žákyně zaujala architektura 50. let zvaná Solvina a rozsáhlá květinová výzdoba nejen hlavní třídy. Výstavu zahájil zajímavým dobrodružným vyprávěním letošní patron soutěže, první Čech na Mount Everestu, Leopold Sulovský. Zakladatel soutěže Vladimír Znamenák ocenil vysokou kvalitu vystavené kolekce prací, ale přiznal, že téma Až budu velký změním svět bylo pro žáky těžké a ve srovnání s loňským ročníkem se účastnilo mnohem méně dětí. Dětské i dospělé diváky pobavil kulturním programem břichomluvec a všichni se zájmem sledovaly předávání cen. Atmosféra v sále byla příjemná a dvě hodiny s obrázky v tradičních technikách (suchá jehla, linoryt, kolorovaná kresba, tisk z koláže aj.), které přicestovaly z Evropy ale i z Taiwanu uběhly velmi rychle. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY Školní rok jsme zahájili tradičně - zapojili jsme se do kampaně Evropský týden mobility. Tentokrát jsme si připomenuli, jak se chovat v MHD, zopakovali jsme se pravidla silničního provozu i dopravní značky a zájemci si vyzkoušeli jízdu na koloběžce na čas. Za skvělou spolupráci děkujeme DPMB, který nám přistavil autobus a zajistil promítání dokumentu o bezpečnosti v prostředcích hromadné dopravy. ŽIRAFA V soutěži ŽIRAFA s tématem přírodopis, geologie, fyzika a chemie se náš tým ve složení Tomáš Zajíček, Tomáš Rohánek, Helena Ryšavá, Vít Štor a Kristýna Šubrtová umístil na krásném 11. místě. Nejlépe se našim žákům dařilo v chemii. Děkujeme všem za výbornou reprezentaci. 46

47 ZÁBAVNÉ SVATOVÁCLAVSKÉ DOPOLEDNE A ODPOLEDNE NA SLATINSKÉM NÁMĚSTÍ na slatinském náměstí a v parku čekaly na naše děti hry a soutěže. Společný jmenovatel pro akci pořádanou Fantázií byla dobrá nálada a zajímavé aktivity. V dopoledních hodinách si zasoutěžili žáci prvních tříd a odpoledne všichni ze školní družiny. I LETOS BĚHÁME V uplynulém měsíci jsme se zúčastnili dvou běžeckých závodů. Prvním z nich bylo 18. září 1. kolo orientačního běhu v pěkném prostředí Čertovy rokle na Lesné. Účastnili jsme se v kategorii 6. a 7. tříd, kde děvčata hledala kontroly v okruhu 1,5 km, hoši pak v okruhu 1,8 km, a v kategorii 8. a 9. tříd, kde děvčata zdolávala taktéž trať dlouhou 1,8 km a hoši 2,2 km. Ze všech našich účastníků se nejlépe umístila Gabča Fajstlová, která přes dobrovolné, ač nevědomé zvolení si delší trati doběhla i tak s označenými všemi kontrolami v šestém nejlepším čase. Do dvacátého místa, které zajišťuje postup do jarního finálového kola, se umístili ještě Tomáš Rohánek (8. místo), Tomáš Zajíček (14.) a Vít Štor (15.). Naši školu reprezentovali: David Špiřík, Vojtěch Douda (oba 6.A), Anna Čechová, Šárka Brázdová, Tomáš Zdražil, Jaroslav Svoboda, Lubomír Neveselý, Petr Bošek (všichni 7.A), Gabriela Fajstlová, Tomáš Rohánek, Tomáš Zajíček, Jan Štor, Kryštof Adámek, Adam Lindovský, Michal Řičánek, Jan Bušina, Patrik Herman (všichni 9.A). Druhý závod, kterého jsme se zúčastnili, byl 4. října přespolní běh, a to konkrétně 1. kolo Běhu brněnské mládeže konané v Lužánkách. Účastnili jsme se v kategoriích 6. třída, 7. a 9. třída. Všichni museli zdolat shodně trať dlouhou 1500m. Na výborném 3. místě doběhla Alice Kozáková, když za sebou nechala dalších 23 závodnic a na 1. místo jí scházely pouhé 3 sekundy. Naši školu reprezentovali: Alice Kozáková, David Špiřík (oba 6. A), Petr Šebesta, Jan Nos (oba 7.A), Gabriela Fajstlová, Tomáš Rohánek, Kryštof Adámek, Jan Bušina (všichni 9.A). V nejbližší době nás čekají druhá kola výše zmíněných závodů a také soutěže ve stolním tenise. Všem, kteří reprezentují naši školu, děkujeme a přejeme zlepšování osobních výsledků i další úspěchy. 47

48 DRAKIÁDA V ŠD Ve středu se školní hřiště postupně zaplnilo žáky a rodiči spolu s vychovatelkami školní družiny. Každý si donesl draka a čekal na správný vítr, který draky vynesl na oblohu. Podzimní počasí bylo slunečné a větřík pofukoval právě tak, aby se draci na obloze pěkně vznášeli. Celé hřiště se začalo postupně hemžit běhajícími dětmi. Radostné volání se ozývalo tam, kde se drak vznesl a nabral tu správnou výšku. Pochvala patří všem dětem. Na konci pěkného slunečného odpoledne byly všechny děti odměněny sladkostí a diplomem. UŽ JSTE VIDĚLI NAŠI PODZIMNÍ VÝSTAVU? 48

49 ORIENTAČNÍ BĚŽCI BODUJÍ Ve čtvrtek 11. října jsme se zúčastnili 2. kola orientačního běhu, tentokrát pořádaného v parku Lužánky. Naše škola byla přítomna v kategoriích dívek D3 ( třída), kde děvčata hledala kontroly v okruhu 1,5 km a D4 ( třída), kde děvčata zdolávala trať dlouhou 1,8 km. Hoši nás pak reprezentovali v kategorii H4 ( třída), která představovala trať dlouhou 2,2 km. Všechny trasy byly stejně dlouhé jako v prvním kole na Lesné. Ze všech našich účastníků se nejlépe umístila opět Gabča Fajstlová, která si ovšem tentokrát vzala mapu správnou a tak se může radovat z prvenství ve fantastickém čase, kdy v pořadí druhé závodnici naložila více než dvě minuty. Tentokrát za zmínku rozhodně stojí i umístění chlapců. Kryštof Adámek a Adam Lindovský skončili na místě, když zůstali o pouhé dvě vteřinky za nejrychlejším běžcem v jejich kategorii. Hned za nimi skončili na dělené příčce Honza Bušina s Tomášem Rohánkem. Do dvacátého místa, které zajišťuje postup do jarního finálového kola, se umístili ještě Tomáš Zajíček (8. místo), Honza Štor a Michal Řičánek ( ) a Viktor Šťastný (20.). Naši školu reprezentovali: Anna Čechová, Šárka Brázdová (obě 7. A), Gabriela Fajstlová, Nikola Janáčková, Denisa Stojanovičová, Kryštof Adámek, Adam Lindovský, Jan Bušina, Tomáš Rohánek, Tomáš Zajíček, Jan Štor, Michal Řičánek, Viktor Šťastný, Patrik Herman (všichni 9. A). BARON TRENCK Dne 27. září 2012 se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili divadelního představení Baron Trenck, které bylo předvedeno dětským souborem Brněnské Dětské Divadlo na Sklepní scéně divadla Husa na provázku. Režie se ujal mladý absolvent JAMU Pavel Gejduš. Ten až do té chvíle neměl s dětským divadlem absolutně žádné zkušenosti a i přesto se mu povedlo vytvořit pozoruhodné komorní představení. Malí herci odehráli ve skoro hodinovém představení celý spletitý Trenckův život a nechali na svých divácích, aby si sami udělali soud, zda byl baron spíše padouch, nebo obdivuhodný charakter. Našim žákům i učitelskému doprovodu se představení moc líbilo - někteří ocenili skvělé herecké výkony, jiní spíše nápadité kostýmy či výpravu. Každopádně to bylo pro nás všechny příjemně strávené kulturní dopoledne, na které budeme dlouho vzpomínat. ROBINSONÁDA 2. října se škola a její okolí proměnilo v jeden velký ostrov, kde ztroskotal Robinson Crusoe. Asi se divíte, co se stalo. V rámci projektu ESF Smysluplná škola se u nás konal 2. projektový den s názvem Robinsonáda. Žáci prvního stupně byli rozděleni do pětičlenných skupin tak, že v každé skupině byl jeden žák z každého ročníku. Žák 5. třídy byl Robinson a vedl celou skupinu. Děti celé dopoledne chodily po stanovištích, která byla rozmístěna ve škole, na dvoře, na zahradě ŠD a před školou. Plněním různých úkolů si žáci prověřovali svoje znalosti a dovednosti z oblastí komunikace, přírody, orientace a první pomoci. Největší ohlas měla stavba přístřešku z přírodnin, nošení žáka se zlomenou nohou na nosítkách vytvořených z rukou či práce na interaktivních tabulích. Cílem projektu byla podpora vzájemné spolupráce mezi žáky, rozvoj zručnosti a respektování pravidel komunikace. Radost, nadšení a úsměv na tvářích dětí nás přesvědčily, že náročná příprava na tento den stála za to. NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ Dne navštívily třídy 2. A a 2. B výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti na ZŠ Pastviny v Brně. Záměrem této akce bylo umožnit dětem praktickou jízdu v uměle vytvořeném modelu různých dopravních situací jízda podle dopravních značek, průjezdy křižovatkami, dodržování zásad předností v jízdě apod. Děti se tím pod vedením vyučujících 49

50 učily základům pravidel silničního provozu, které si také mohly ověřit formou písemného testu. Pořádaná akce se dětem velice líbila a už se těší, až si získané vědomosti a zkušenosti ověří v praktických situacích v silničním provozu na svých dopravních prostředcích - kolech. EMPÍK - CYKLISTA Žáci čtvrtých tříd naší školy absolvují v letošním školním roce X. ročník celoměstské dopravní soutěže Empík cyklista, kterou pořádá Městská policie Brno. V pátek se účastnili první praktické hodiny na dopravním hřišti v areálu ZŠ Horácké náměstí v Řečkovicích. Hodina byla rozdělena do dvou částí. V té první si žáci prošli s lektorem policistou cesty dopravního hřiště, aby se seznámili se světelnými křižovatkami, dopravními značkami, hlavními a vedlejšími silnicemi, vysvětlili si společně přednosti v jízdě a pravidla bezpečného pohybu cyklisty v silničním provozu. Ve druhé části si děti nasadily helmy, sedly na kola a vyzkoušely si projet cesty dopravního hřiště jako účastníci silničního provozu. Zatím se ještě nedaří všem zcela respektovat všechna důležitá pravidla jízdy, ale mají šanci vše zvládnout. Čekají je totiž ještě dvě praktické hodiny na dopravním hřišti a tři lekce teoretické výuky. Věřím, že se děti budou hodně snažit, v soutěži uspějí a budou se moci pyšnit titulem Empík cyklista. NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA A EXPLORATORIA (5. A, 5. B) Poznej svůj vesmír Představení proběhlo pod umělou oblohou velkého planetária. Při virtuální prohlídce jsme navštívili Zemi a Měsíc, ostatní planety naší sluneční soustavy a některé další, menší objekty brázdící náš planetární systém. Jednotlivá tělesa jsme viděli očima kosmických sond anebo obřích dalekohledů. Prošli jsme se noční oblohou a prohlédli si nejnápadnější hvězdy a souhvězdí. Putování vesmírem jsme zakončili prohlídkou naší Galaxie. Příběh Sluneční soustavy Sál exploratoria nabízí unikátní procházku fascinujícím příběhem Sluneční soustavy. Během ní jsme se seznámili s moderním pohledem na okolí naší planety, mohli jsme si sáhnout na meteorit starý 1 milion let a s pomocí audiovizuálního systému, který nemá ve střední Evropě obdoby, jsme putovali napříč prostorem i časem. K dispozici nám byla také série mechanických exponátů demonstrujících různou tíži stejných předmětů na různých tělesech ve vesmíru, model Foucaultova kyvadla, vlivu odstředivé síly na tvary kosmických těles, model atmosfér plynných planet včetně vodního tornáda. Zblízka jsme měli možnost studovat také různé zkameněliny, meteorická skla či vzácné druhy meteoritů. Návštěva exploratoria byla pro nás opravdu zážitkem a dobrodružstvím. 50

51 KULTURNÍ VĚTRAČKY Milí rodiče, ráda bych stejně jako loni upozornila na akce naší Kulturní větračky. Jsou to skupinové návštěvy večerních divadelních představení. Společnost bývá pestrá žáci, jejich přátelé, rodiče, učitelé a jejich rodiny Využíváme možnosti hromadného objednávání vstupenek, jejichž cena bývá cca 130 Kč, děti a studenti 65 Kč. Informace o představeních a přesných termínech jsou na školním webu. Scházíme se na konečné trolejbusu č. 33, kde také většinou akce končí. Je možné se domluvit i na odchodu od školy a návratu k ní. Pokud budete mít chuť vy nebo vaše ratolest vyrazit s námi za kulturou, tak kontaktujte ústy vašeho potomka nebo nejlépe mailem Mgr. Petru Chalupovou Zahájili jsme divadelním představením Baletky v pondělí v divadle Husa na provázku, budeme pokračovat operou Perikola v Janáčkově divadle NÁVŠTĚVA Z VELVYSLANECTVÍ USA Rada pro tiskové a kulturní záležitosti Velvyslanectví USA Robert Zimmerman a ředitel Amerického centra Miroslav Konvalina navštívili 9. října naši školu ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí. Akce se uskutečnila v rámci jejich dvoudenní návštěvy Brna, která byla zaměřena na seznámení se zajímavými multikulturními projekty a aktivitami, které svým zaměřením přesahují rámec regionu. Po krátkém uvítání u paní ředitelky Mgr. Bauerové si hosté prohlédli školu, krátce navštívili několik tříd a náhlédli do výuky. Potěšilo je, že žáci věděli o cestě Krtečka do vesmíru na palubě raketoplánu. Na škole ovšem oba pány velmi zaujaly především doborovolnické aktivity žáků, kterými pomáhají například dvěma indickým dětem získat vzdělání v rámci projektu Adopce na dálku či realizují společné sportovní a kulturní akce s klienty ÚSP Kociánka. Naše škola byla společně se ZŠ Křenová jednou ze dvou škol, které si američtí hosté vybrali k návštěvě. Dále se v Brně setkali ještě s představiteli židovské a muslimské náboženské obce a reprezentanty romských sdružení. Na závěr návštěvy Brna se k nim připojili ještě dva bývalí američtí kongresmani, kteří vystoupili pobočce Amerického centra v Zemské knihovně v Brně v rámci diskuse k blížícím se volbám prezidenta USA. Jsme velmi rádi, že jsme mohli představitele Velvyslanectví USA seznámit s děním na naší škole. Návštěva se uskutečnila ve velmi přátelské atmosféře a jak sdělil pan rada Zimmerman, mohla by vyústit v trvalejší spolupráci s Velvyslanectvím USA. 51

52 NAŠE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY V uplynulém měsíci jsme se zúčastnili dvou běžeckých závodů, ping - pongového turnaje a florbalového turnaje. Ve čtvrtek 11. října to bylo 2. kolo orientačního běhu, pořádané v parku Lužánky. Naše škola se zúčastnila kategorie dívek D3 ( třída), kde děvčata hledala kontroly v okruhu 1,5 km a D4 ( třída), kde děvčata zdolávala trať dlouhou 1,8 km. Hoši nás pak reprezentovali v kategorii H4 ( třída), která představovala trať dlouhou 2,2 km. Ze všech našich účastníků se nejlépe umístila Gabriela Fajstlová, která si oproti minulému závodu na Lesné vzala mapu správnou, a tak se může radovat z prvenství ve fantastickém čase, kdy v pořadí druhé závodnici naložila více než dvě minuty. Tentokrát za zmínku rozhodně stojí i umístění chlapců. Kryštof Adámek a Adam Lindovský skončili na místě, když zůstali o pouhé dvě vteřinky za nejrychlejším běžcem v jejich kategorii. Hned za nimi skončili na dělené příčce Jan Bušina s Tomášem Rohánkem. Do dvacátého místa, které zajišťuje postup do jarního finálového kola, se umístili ještě Tomáš Zajíček (8. místo), Honza Štor, Michal Řičánek ( ) a Viktor Šťastný (20.). Ve čtvrtek 18. října jsme se zúčastnili městského kola turnaje družstev chlapců ve stolním tenise na ZŠ Svážná v Novém Lískovci, a to v kategoriích starších žáků (r ) a mladších žáků (r ). Naše družstvo starších chlapců ve složení Adam Lindovský, Dominik Petřík a Jan Štor (všichni 9. A) nakonec vybojovalo po lítých vyřazovacích bojích v konkurenci 14 družstev krásnou bronzovou medaili. Dalším závodem, kterého jsme se zúčastnili, byl 23. října přespolní běh, a to konkrétně 2. kolo Běhu brněnské mládeže konané na Lesné. Účastnili jsme se v kategoriích 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 9. třída. Prvňáčci zdolávali trať dlouhou 600 m, druháci, třeťáci a čtvrťáci 800 m a všichni starší měli trať o délce 1200 m. Na výborném 2. místě přiběhl Ajdin Naprelac z 1. C, taktéž na moc pěkném 3. místě skončila, stejně jako v 1. kole, Alice Kozáková z 6. A. Na bodovaných prvních 10 místech se umístili tito žáci a žákyně: 1. třídy: Ajdin Naprelac (2.), 3. třídy: Miroslav Kyprý (8.), 4. třídy: Anna Mitášová (6.), Daniel Belko (8.), 5. třídy: Petra Kunovská (5.), Markéta Černá (6.). Umístění školy po 2. kole BBM (1. stupeň): 8. místo (43 bodů), 6. třídy: Alice Kozáková (2.), 7. třídy: Anna Čechová (7.). Umístění školy po 2. kole BBM (2. stupeň): 12. místo (20 bodů). Zatím poslední akcí byl florbalový turnaj Orion cup ve dnech 31. října, 1. listopadu a 9. listopadu, a to jeho základní městská kola ve florbalové hale na Lesné. V kat. H4 (chlapci nar ) jsme skončili druzí, v kat. H3 (chlapci nar ) jsme byli taktéž druzí, v kat. D3 (děvčata nar ) jsme obsadili 3. místo. Všem, kteří reprezentují naši školu, děkujeme a gratulujeme k dílčím úspěchům. Přejeme soutěžícím zlepšování osobních výsledků a také, aby jim sport přinášel spoustu radosti, což je určitě vůbec to nejdůležitější. HALLOWEEN PARTIES Ve třídě 3. B proběhla ve středu Halloweenská párty. Jakmile se všechny děti proměnily ve strašidelné postavy, přišel nás navštívit Pan upír. Ten vybral s paní učitelkou nejlepší masky. Nakonec jsme si zatancovali Skeleton Dance a pochutnali si na sladkém občerstvení. Na naši třídní párty navázala celoškolní Halloweenská párty, kterou pořádali žáci školního parlamentu. Sešli jsme se ve strašidelně vyzdobené tělocvičně, ve které probíhaly po celou dobu zábavné aktivity a také super diskotéka. Všichni si skvěle zatančili. Nakonec následovalo vyhlášení Krále a Královny za nejlepší halloweenský tanec. Děkujeme všem žákům školního parlamentu za přípravu této povedené akce! 52

53 BALETKY A PERIKOLA Tradiční návštěvy divadel příznivců Kulturní větračky (žáci, učitelé, rodiče, známí, kamarádi...) pokračují i v tomto školním roce. V říjnu jsme navštívili představení Baletky divadla Husa na provázku. Tragikomická taneční činohra oslovila diváky především ženského pohlaví. Mnohé jsou totiž uvnitř krásnými, ladnými a křehkými tanečnicemi uvězněnými do těla statných mamin, úřednic a těch dalších, které určitě také někdy o něčem sní. Listopadové představení Janáčkova divadla Perikola strhlo především tradičními operetními melodiemi nezaměnitelného J. Offenbacha. Pestrá výprava a kostýmy jenom podtrhly rozvernou náladu této hravé férie, ne náhodou připomínající život na naší politické scéně. ČESKÉ HLAVIČKY Přestože slavných vědců či techniků se na naší škole zatím ještě mnoho nenachází, byla se skupinka zvědavců podívat, jaké to je, když se něco někomu daří a společnost to navíc i ocení. Veřejné natáčení slavnostního předávání cen úspěšným řešitelům vědeckých a technických projektů České hlavičky se konalo v Mahenově divadle v 19 hodin. Do sametových křesel usedli nejen hlavní představitelé organizátorů, vysokých škol, významných firem, města, ministerstva školství a pyšní rodinní příslušníci oceněných, ale především velké množství studentů, kteří přišli svým potleskem podpořit své úspěšné vrstevníky. Tahákem programu bylo pro většinu mladých vystoupení zpěvačky Kristiny, líbil se také taneční soubor Merlin nebo smyčcové trio Inflagranti. Skvělou atmosféru a rozumný poměr mezi vědci a obyčejnými smrtelníky zabezpečoval profesionální konferenciér a herec Aleš Cibulka. SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME Začal nový školní rok a svoji činnost zahájil i školní parlament. Jako první akci zorganizovali jeho členové SBĚR PAPÍRU. Hlavní cenou byl opět putovní pohár. Za tři říjnové dny jsme společně nasbírali přes 3 tuny papíru. První cenu, putovní pohár, si nenechala vzít 5. A, která vyhrála již v loňském školním roce. Na druhém místě se umístila 9. A a třetí místo obsadila 3. B. Výtěžek půjde i v letošním školním roce na studium našich dvou adoptivních dětí z Indie. Všem sběračům a sběračkám děkujeme a těšíme se na další společnou akci. 53

54 PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN Soutěž přírodovědný Klokan vznikla v roce Jejím pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Dne si žáci 8. a 9. třídy ověřili své znalosti v soutěži přírodovědný Klokan. Každý žák vypracoval jednorázový test, přičemž vybíral jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Jak napovídá sám název, jednalo se o otázky s přírodovědnou tematikou. Na prvních třech místech se umístili žáci 9. A: Denisa Stojanovičová, Miroslav Dostalík, Viktor Šťastný, Jan Štor a k nejlepším z 8. A patřili: Tomáš Musil, Andrea Vrňáková, Tereza Kovářová. Gratulujeme. DEN S TŘÍDNÍM UČITELEM DOPOLEDNE V BONGO PARKU Jako odměnu za jarní vítězství v soutěži ve sběru papíru pro naše adoptované kamarády v Indii si třída 5. A vybrala dopolední program v zábavném parku BONGO v Horních Heršpicích. Z mnoha nápadů, jak strávit den se svým třídním učitelem, vyšlo při hlasování dětí nejlépe dopoledne na skluzavkách, klouzačkách a trampolínách. V ohromné hale jsme, až na malou skupinku školáků z Bohunic, byli úplně sami. Přesto se nám prostor pro 250 návštěvníků podařilo zcela zaplnit. Nebyla atrakce, kterou bychom nesjeli, nevylezli či neprozkoumali alespoň deset krát. V přestávkách bylo možné dočerpat energii v bufetu nebo z vlastních zásob. Ti nejstatečnější si mohli vyzkoušet své dovednosti a sílu na lezecké stěně. Ti lenošnější si zase mohli nechat promasírovat tělo na masážních křeslech. Pro fotbalisty bylo k dispozici minihřiště, pro závodníky pak autíčka na pohon a šlapadla. Prostě každý si našel to své a jako třída jsme si dopoledne nádherně užili. Možná i proto bylo vítězství podzimního kola školní sběrové soutěže pro nás nutností a samozřejmostí. 54

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více