Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Petr Vašíček, ředitel školy V Táboře 15. října

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní škola 3.2 Školní jídelna 3.3 Školní družina 4. Výsledky zápisu na školní rok Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1 Prospěch žáků 5.2 Zameškané hodiny 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Česká školní inspekce 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 14. Údaje o aktivitách školy 15. Úspěchy školy 16. Závěr Přílohy: 1. Klasifikace za 1. pololetí 2. Klasifikace za 2. pololetí 3. Přehled výchovných opatření za čtvrtletí 4. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok Zpráva metodika primární prevence. 2

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Tábor, Zborovská 2696 je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Tábor. Škola v současné velikosti vznikla po optimalizaci základních škol v Táboře k Ředitelem školy je od Mgr. Petr Vašíček. Oficiální školy: webové stránky: Při škole je zřízena školská rada. Školská rada má 6 členů. Předsedou rady je Mgr. Jaroslav Němec, dalšími členy jsou: Mgr. Emil Nývlt, František Pavlát, Karel Camrda, Mgr. Hana Pěknicová, Mgr. Pavlína Jíšová. Škola je panelového a pavilonového typu na velkém sídlišti se zázemím pro aktivity volného času. Škola má sportovní zaměření, hlavní spolupracující sporty jsou fotbal a hokej. Je zde dostatek prostoru pro relaxaci park, zimní stadion, venkovní umělá plocha, sportovní hřiště s umělým atletickým i travnatým povrchem, tenisové kurty, tenisová hala. ZŠ se skládá z 3 pavilonů spojených chodbou, 2 atrií a sportovního hřiště s atletickou dráhou. Ve školním roce 2013/2014 bylo rozhodnuto o rekonstrukci školy, která proběhne v letech 2014 a První část rekonstrukce byla od , opravoval se pavilon C. Měnila se okna a zateplovala budova s pavilonem tělocvičen. Tato část rekonstrukce by měla být dokončena do října Z vlastního rozpočtu škola opravila rozhlas a zakoupila šatní skříňky do pavilonu C. ZŠ má 4 tělocvičny s nářaďovnami. Jsou prostorné, dobře vybavené a se sociálním zařízením. Velkou výhodou je moderní sportovní hřiště v areálu školy s umělým povrchem. To již nesplňuje bezpečnostní požadavky pro tento typ hřišť. Zřizovatel byl na tuto problematiku upozorněn. Stejně tak ideální je atrium u budovy C, které využívá školní družina pro venkovní aktivity. To přirozeně zajišťuje bezpečné hraní žáků mimo silniční provoz a veřejnost. Škola má keramickou dílnu, odborné učebny, kuchyňku. Součástí školy je jídelna. Je moderně přestavěná, splňuje podmínky kvalitního stravování. I při velkém počtu žáků umožňuje plynulý chod. Pracovní prostředí pro zaměstnance odpovídá možnostem dnešní státní školy. Učitelé mají k dispozici kabinety vybavené pracovními stoly, nábytkem a elektrickými spotřebiči. V přízemí pavilonů A a C se nacházejí šatny pro žáky. V pavilonu A jsou dřevěné skříňky pro žáky. V pavilonu C jsou nové skříňky. Vzhledem k dostupnosti MHD jsme schopni přijímat žáky z celého širokého okolí. Tato forma je však organizačně omezena vyhláškou města Tábor o spádových oblastech. Ty jsou jasně pro město Tábor stanoveny. Pro žáky do sportovních tříd je přestup vždy po souhlasu rodičů a projednáním s vedením jejich kmenové školy. 2. Vzdělávací program Základní škola Tábor, Zborovská 2696 poskytuje základní vzdělávání ve smyslu školského zákona. Ve školním roce měla škola ŠVP pro základní vzdělávání. 3. Personální zabezpečení činnosti školy Ve školním roce bylo ve škole 687 žáků ve 30 třídách. Ve školní družině bylo 198 žáků. K bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 76 zaměstnanců (přepočtený počet pracovníků je 72,15), z toho 4 ženy na mateřské a rodičovské dovolené a 2,28 v dlouhodobé pracovní neschopnosti. 3

4 3.1. Základní škola Celkově pracovalo na základní škole 39,86 přepočtených učitelů. Novou vyučující od se stala Mgr. Lucie Berová, Mgr. Věra Lišková, Mgr. Romana Koblasová. Na částečný úvazek bude pracovat Veronika Vacková, také učitelka angličtiny. Mgr. Petr Kodada podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru ke Do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Borotín byla jmenována zástupkyně ředitele naší školy Mgr. Lenka Pípalová. Na její místo (zástupkyně ředitele) byla jmenována Mgr. Andrea Rambousková. V loňském školním roce pracovalo na naší škole 5 asistentek pedagoga. V červnu jsme odevzdali žádosti o pedagogické asistentky na školní rok 2014/2015. Během prázdnin nám byly schváleny 4 asistentky pedagoga. Oblast provozních zaměstnanců je několik let stabilizována. Ve škole pracovalo 8 provozních pracovníků, 1,7 THP Školní družina Ve školní družině pracovalo 7 vychovatelek. Všechny měly snížený úvazek. I. Dedková pracovala i jako asistentka pedagoga Školní jídelna Ve školní jídelně pracovalo 9 zaměstnankyň. Protože došlo ke zvýšení počtu žáků a tím i počtu strávníků, byla přijata na poloviční úvazek p. Mannová. Smlouvu měla na školní rok. Tento úvazek bude využíván i od Celkový počet zaměstnanců Kategorie pracovníků: vedení ZŠ 3,00 (přepočtených pracovníků) učitelé 1. st. 14,55 učitelé 2. st. 21,36 THP 1,70 provozní prac. ZŠ 9,00 z toho 1 dlouhodob. prac. neschopnost vychovatelky ŠD 4,96 asistentky pedagoga 2,64 vedoucí ŠJ 1,00 provozní prac. ŠJ 8,00 mateřská, rodič. dovolená 3,00 4. Výsledky zápisu na školní rok Do 1. tříd ve školním roce 2013/2014 nastoupilo 89 žáků. K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 přišlo 99 žáků. Odklad školní docházky obdrželo 16 žáků. Do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 nastoupilo 76 žáků. 4

5 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1. Prospěch žáků V 1. pololetí prospělo 429 žáků s vyznamenáním, 238 žáků prospělo a 20 žáků neprospělo. Ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 400 žáků, 274 prospělo a 13 žáci neprospěli. 3 žáci opakují ročník. Ostatní vykonali v srpnu opravné zkoušky, u nichž všichni prospěli. 1 žákyně se nedostavila a bude opakovat ročník. Přestoupila na jinou školu Zameškané hodiny V 1. pololetí bylo celkem zameškáno hodin, z toho 113 neomluvených. Ve 2. pololetí to bylo hodin, z toho 102 neomluvených. Přehled prospěchu a absence je v přílohách č. 1 a č Prevence sociálně patologických jevů Škola pracuje podle minimálního preventivního programu, který je každý rok vyhodnocen preventistkou Mgr. Helenou Trskovou. V příloze je celé znění hodnocení školního roku Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce proběhly tyto akce DVPP: Zemanová - kurs E-twining kurs Práce s hlasem Trsková- Finanční matematika,badatelská matematika Grundová - Cassiopeia-environmentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Herma - Finanční gramotnost Kolářová M. - Enviromentální výchova-zábavné a efektivní učení, Základní podmínky života Lidské aktivity a životní prostředí ( ) Kučerová - Kurz Vv tvořivě (kreslení pravou hemisférou) Jindová, Blecha - Školení Pasco Pěknicová - seminář etwinning pro pokročilé, mezinárodní kontaktní seminář etwinning v Polsku, další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí, odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktivní výuku ICT, čtyřdenní letní setkání lektorů AV Media Nováková - Cassiopeia seminář Environmentální výchova zajímavě Kolářová Z. - Učitel na Waldorfské škole Další dvě akce vzdělávání pedagogů proběhly ve škole. Jednalo se o školení AV Media interaktivní počítačová učebna a školení Práce s hlasem. V tomto trendu, kdy zveme lektory do školy chceme pokračovat. 8. Česká školní inspekce Ve školním roce bylo provedeno institucionální hodnocení školy ze strany České školní inspekce. To se skládá z inspekční činnosti a státní kontroly vybraných ustanovení školského zákona, kontroly školního stravování a veřejnoprávní kontroly 5

6 využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Závěry: Státní kontrola: Nedostatek v evidenci žáků školní družiny. V zahajovacím výkazu bylo zapsáno o 1 žáka více než bylo ve skutečnosti podle třídních knih. Škole bylo uděleno penále za eoprávněné čerpání státního rozpočtu. Po odvolání bylo penále sníženo. Škola okamžitě provedla nápravu. Inspekční zpráva: Jako silné stránky byly označeny pestré metody a formy práce na 1. stupni, podpora čtenářské gramotnosti, sportovní úspěchy na republikové úrovni a vzájemné hospitace. 6

7 9. Základní údaje o hospodaření školy Hospodářský výsledek organizace ve výši ,52 je tvořen: Celkem Celkem Položka R 2013 S 2013 S/R S-R Čistící materiál , , ,63 Kancelářský mat , , ,26 Technický mat , , ,00 Ostatní mat , , ,27 Potraviny , , ,16 Nádobí , , ,20 Učebnice , , ,50 Školní potřeby , , ,86 Učební pomůcky , , ,92 DDHM , , ,20 OOPP , , ,60 Kreditní karty , , ,84 Elektrická energie , , ,25 Spotřeba vody , , ,60 Spotřeba plynu , , ,34 Teplo , , ,00 Opravy a udržování , , ,44 Cestovné , , ,00 Služby nevýr.povahy , , ,50 Výkony spojů , , ,52 Různé fin.výdaje , , ,22 Reprezentace 2 000,00 426, ,00 Hrubé mzdy , , ,00 ZS + SP , , ,00 Odvody FKSP , , ,00 Předplatné , , ,58 Služby bank , , ,50 DDNM , , ,61 Jiné ostatní výdaje , , ,18 Odpisy , , ,00 CELKOVÉ N , , ,04 Odvody zřizovateli , , ,00 Vlastní tržby , , ,50 - z toho nájmy , , ,50 Úroky , , ,86 Kreditní karty , , ,00 Ostatní výnosy , , ,59 Jiné ostat. výnosy , , ,99 - z toho použití IF , , ,00 - z toho použití RF , , ,99 - z toho použití FKSP 0, , ,00 - z toho použití FO 0,00 0,00 0 0,00 Přísp. na odpisy , , ,53 Příspěvek , , ,23 -z toho MěÚ , , ,23 -z toho KÚ , , ,00 -z toho granty , ,00 0 0, , , ,00 Finance EU - OPVK , , ,00 CELKOVÉ V , , ,52 HV 0, , ,52 7

8 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se zapojila do programu Comenius zde jsme zapojeni do mezinárodního projektu, který podporuje spolupráci škol z různých zemí EU. V projektu je zapojena 2. B s Mgr. H. Pěknicovou. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 12. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů Škola podala během roku několik projektů. Na krajský úřad podala 2 projekty. Zlepšení podmínek pro tělesnou výchovu vybudování posilovny v malé tělocvičně pavilonu C. Projekt nebyl podpořen. Druhý grant KÚ byl na podporu zájmové činnosti. Zde jsme byli úspěšní. Obdrželi jsme 20000,- Kč. Byl dokončen projekt Školní zahrada z revolvingového fondu MŽP. Dále byl podán projekt ROP výzva na zlepšení podmínek pro vzdělávání. Pokud bude v listopadu 2014 projekt vybrán k realizaci, škola obmění vybavení dílen, učebny přírodopisu a hudební výchovy v hodnotě cca 1 milion korun. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery Spolupráce s odborovou organizací je na dobré úrovni. Probíhá hlavně v oblasti přípravy rozpočtu FKSP a vyřizování půjček z tohoto fondu. Předsedkyní ZOOS ČMOS je p. Mgr. Eva Dóková. 14. Údaje o aktivitách školy Září Plavecký výcvik 8. ABC botanická zahrada Adaptační den 6. ročník Všichni jsme na jedné lodi sport.odpoledne Republikové finále OVOV 4. ročník seminář Houby Divadlo Ať žijí duchové 3. AB, 4. A Okresní kolo přespolní běh Planeta 3000 filmové představení ročník Říjen Návštěva knihovny 6. ABC Branný závod 2. st. Sportovní odpoledne Podzimní běh Dopravní hřiště Letové ukázky dravců Divadlo 8.A 9. B - Islandský večírek Drakiáda - školní družina Poznej a Chraň přírodovědná soutěž Kouzelník Merlin ve školní družině 8

9 Preventivní program Noc ve škole 8.B Exkurze Č. Krumlov - 6.ročník Krajské kolo přespolní běh Úřad práce - beseda 9. ABC Listopad Olympiáda z ČJ Florbal třídy - chlapci, dívky Nocování ve škole - 5. C Návštěva knihovny 3. ABC Recitační soutěž 2. st tř. Módní přehlídka 6. odd. ŠD Florbal třídy - chlapci Plavání okresní kolo Projektový den 2. st. Litva Hallowen 3. ABC Prosinec Mikulášská nadílka Olympiáda z D školní kolo Zdravotní program 9.AB Olympiáda z D Mikulášská laťka ročník Olympiáda z Aj Vánoční dílna ŠD Koncert pěveckého sboru Návštěva Husitského muzea 4.ABC Vánoční čtení v knihovně 1. stupeň Vánoční večer 5.B Vánoční akademie 2. Stupeň EON truck 4.C,5.C Leden Dějepisná olympiáda okresní kolo Lyžařský zájezd 7. ročník Florbal krajské kolo Zvonek 1. stupeň pěvecká soutěž Matematická olympiáda - Z5,9 okresní kolo Olympiáda Aj ročník školní kolo Školní ples Planetárium 5. ročník Únor Vybíjená 4. tř. Exkurze Technické muzeum 8. roč. + doplnění 9. roč. Olympiáda přírodopis Bruslení 2. třídy Vybíjená 5. tř. - dívky Olympiáda Z okresní kolo Koncert - Muzika Réva 9

10 Olympiáda Aj okresní kolo Využití Lega 2. třídy Olympiáda z českého jazyka okresní kolo Březen Basketbal chlapci třída Vybíjená chlapci 5. třída Pohádkování 7.B + 1.třídy Bruslení třídy Florbal republikové finále mladí a starší žáci Okresní kolo recitace roč. Projektový den Návykové látky 9ABCD Futsal krajské kolo Recitační soutěž 1. st. Duben Florbal 1.stupeň Exkurze ČOV 9. ABCD Den autismu Den pro Ondru Pořad pro 1.třídy- technika čištění zubů Beseda Marek Šolmes Srazil Noc s Andersenem, 1. třídy Čtenářská gramotnost 6.třídy Exkurze Harachovka Fotbal CH IV Velikonoční čtení 1.stupně Jarní projekt 1.třídy StarDance - když sedmáci tančí Výtvarná exkurze Praha 8.ročník Exkurze 9.ročníku Osvětim Anglické divadlo Praha 8.,9.ročník Okresní kolo - volejbal dívky Máme rádi čokoládu 5.třídy Projekt Čarodějnice 3.třídy Krajské kolo zeměpisná olympiáda Exkurze ŠD Čapí hnízdo Květen Koncert Yamaha Projektový den Návykové látky 9. ABCD Okresní kolo OVOV Rybářská olympiáda Okresní kolo Pythagoriády Projektový den 2. stupně - Řecko Pohár rozhlasu Exkurze 7. roč. ZOO Akademie I. st McDonald Cup tř. Projektový den 8. roč. 10

11 Botanická zahrada 2. AB Divadelní představení 3. ABC Střelecká liga Pohár rozhlasu - krajské kolo McDonald Cup třída Atletický čtyřboj 1. a 2. stupeň Den dětí u vojáků Červen Den dětí 2. stupeň Krajské kolo atletický čtyřboj Zahradní slavnost ŠD Dopravní olympiáda okresní kolo Okresní kolo kopaná chlapci třída Atletická olympiáda 2. stupeň Atletická olympiáda 1. stupeň Návštěva hasičů a záchranné stanice 1. AB Knížka pro prvňáčka projekt 1. třídy Diskotéka pro žáky Spaní ve škole 4. C, OVOV krajské kolo 15. Úspěchy školy Přespolní běh Mladý strážník Florbal Plavání Basketbal D III. 1. místo CH III 1. místo (Vozihnoj Leoš 1.místo, Josef Vlk 2.místo) CH IV. 1.místo (Dominik Sedláček 2.místo) 6.tř., 7.tř., 9.tř. 1.místo, 8.tř. 3.místo D III. 2.místo DIII. 2.místo (Hořejší Michaela 1.místo prsa, Chvalová Aneta 1.místo motýlek) CH III. 2.místo (Mrzena Pavel 1.místo znak, Smutný Nikola 1.místo prsa) D IV. 3.místo (Panovská Alena 1.místo kraul) CH IV. 3.místo D IV. 2.místo D III. 2.místo (krajské kolo 3.místo) Jihočeský pětiboj OVOV 2.místo Volejbal D 1.místo (krajské kolo 5.místo) OVOV 1.místo okresní kolo 1.místo krajské kolo 1.místo republikové finále 4.místo (Lucie Bacíková 5.místo v kategorii D 2001, Pavla Buřičová 10.místo D 2001, Veronika Míková 18.místo D2001) postup na RF také Tomáš Kubart Pohár rozhlasu okres Pohár rozhlasu kraj Atletický čtyřboj CH III. 1.místo, D III. 2.místo CH IV. 1.místo, D IV. 1.místo CH III. 3.místo, D III. - 4.místo CH IV. 7.místo, D IV. - 5.místo CH III. 3.místo, D III. 3.místo CH IV. 1.místo, D IV. 1.místo 11

12 Atletický čtyřboj kraj Atletická olympiáda Florbal Okresní kolo Krajské kolo Republikové kolo 1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 1.místo CH IV. 5.místo, D IV. 1.místo (republikové finále 13.místo) celkové pořadí škol: 1.místo D III. - Michaela Hořejší 2.místo běh 800m - Hana Zemanová 3.místo skok vysoký D IV. Ema Ševčíková 1.místo vrh koulí Veřtát skok vysoký, Řezáč 60.m,. skok daleký Šedivý 1000m Šedivý,Řezáč,Vlk,Sabol štafeta 4*60 Benák kriket, Karman skok daleký Sabol 1000 m, Sedláček 1500 m. Florbal CH III i IV Kopaná CH III i IV Futsal CH III i IV Basket CH III Florbal CH III i IV Futsal CH III i IV Florbal CH III 6 místo, CH IV - 2. místo Futsal CH III i IV 5-6. místo Atletická olympiáda 1. stupeň - okresní kolo celkové pořadí škol: 3.místo Julie Kolářová 1.místo běh na 60m Lu Gloria 1.místo běh na 50m Petr Svoboda 1.místo běh na 60m Lucie Kutová 1.místo běh na 60m Antonín Šustr 3.místo Petr Hořejší 3.místo Mladý strážník 3. místo 1. třídy 3. místo 5. třídy 3. místo 2. třídy Přespolní běh - okres Petr Hořejší 3. místo Petr Svoboda 1. místo Jiří Černý 1. místo Chlapci 1. kategorie 1. místo Chlapci 2. kategorie 1. místo 12

13 Výtvarná soutěž Natálie Sedláčková VII. B - 2. místo v mezinárodní výtvarné soutěži - Návrh na mírový plakát - pořádané Lions klubem. Okresní kolo Jihočeského zvonku 2. místo: Martina Samcová (9.B) - IV. kategorie 3. místo: Simona Panovská (5.A), Linda Rambousková (5.B) - I. kategorie, Kateřina Švecová (6.A) - II. kategorie Matematická olympiáda Aleš Řezáč - 2. místo Zeměpisná olympiáda Okresní kolo Jan Pajer 2. místo Adam Pírek 3.místo Krajské kolo 11. místo 16. Závěr Školní rok začal s novou zástupkyní ředitele Mgr. Andreou Rambouskovou. V 1. třídách začaly pracovat dvě nové učitelky a na výuku angličtiny byla přijata Lucie Berová. Personální obměna nebyla tak velká jako v předcházejícím školním roce. Velké změny proběhly ve stavební části. Zřizovatel rozhodl o rekonstrukci školy po dlouhých 47 letech. Na rekonstrukci je vyčleněno cca 40 milionů. Rekonstrukce proběhne ve dvou letech. Ve školním roce bude rekonstruován pavilon C. Budou vyměněna okna a zateplí se škola. Z vlastních prostředků škola rekonstruovala školní rozhlas a zakoupila pro žáky 1. stupně šatní skříňky. Další objekty budou na pořadu ve školním roce Bohužel rekonstrukce nebyla dotažena do konce. Z finančních důvodů byly vyškrtnuty tyto pavilony: pavilon dílen za budovou C, hřiště pro školní družinu, atrium u pavilonu A a školní hřiště umělý trávník a osvětlení. Zde budeme jednat se zřizovatelem o prostředcích na rekonstrukci těchto částí. Pak by byla škola kompletně opravena. V pedagogické oblasti se snažíme přecházet na systém jednoho ového účtu pro všechny žáky a zaměstnance. Snažíme se vylepšovat vybavení školy jak počítačovou technikou, tak i dalšími zařízeními. Snažíme se zlepšovat komunikaci se zákonnými zástupci tak, aby nedocházelo ke zbytečným nejasnostem. Daří se nám to poměrně dobře. Školní rok hodnotím jako velmi dobrý. 13

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2012/2013 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Výroční zpráva školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více