Geriatrická mozaika. Z. Kalvach

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geriatrická mozaika. Z. Kalvach"

Transkript

1 Geriatrická mozaika Z. Kalvach

2

3

4

5

6

7

8

9 Hospodářsky vyspělé země (World Population Aging, UN, 2002) Věk (%) 1,0 1,8 3,1 5,4 9, (tisíce) ,5 681,8 2183,8

10 Obyvatelé ve věku 90+ v ČR (Kalvach, Burcin, Mikeš, Pavlík, 2004) Ženy Muži celkem

11

12

13

14

15

16 Jak se člověk stane ruinou? I zbytečně? Postupně, nebo náhle? Zákonitě, nebo náhodně? Neodvratně, nebo odvratitelně? Ireverzibilně, nebo reverzibilně? Bez podílu zdravotníků, nebo iatrogenně? Přes všechnu snahu nebo naokraji zájmu? Odborně pochopen, nebo nechápán?

17 Senior versus geriatrický pacient Fatální nedorozumění? Senioři lidé 65+ Geriatričtí pacienti typicky lidé 75+ specifické zdravotní problémy v území nikoho nízká míra potenciálu zdraví (zdatnost, odolnost, adaptabilita) křehkost prolomen rámec disease model profit ze specifického režimu (akutní geriatrická odd.) vysoké riziko komplikací (hospitalismus, NÚL)

18 Heterogenita seniorů všichni sice potřebují vše, ale.. Elitní Fit Nezávislí Křehcí (frail) Závislí Zcela závislí Umírající lehce modifikovaná medicína specifické krátké intervence služby služby paliativní péče

19 Co potřebují křehcí a závislí staří lidé? Integrovaný systém účelných podpůrných služeb long-term care (jak česky? kompromitující zavádějící LDN: incluse vs. excluse) Geriatricky poučené a geriatricky bezpečné akutní zdravotnické intervence <5 % ve věku nad 65 let a <20 % >80 let dlouhodobé ústavnictví (LDN, ÚSP, DD)

20 Virtuálně verbální vývoj dlouhodobého ústavnictví Chorobince Interny II LDN NNP (Pseudo)geriatrie Nursing homes Starobince Domovy důchodců Domovy pro seniory Horizontalizace ÚSP Ošetřovatelská centra, oddělení, zařízení (nursing homes?)

21 Role a transformace LDN kloaka maxima a diferenciace péče Interna II diagnostika, léčení Rehabilitace stp. CMP, TEP + GEM Ošetřovatelství imobilizační syndrom Sociální azyl, syndrom demence Paliativní vědomé překlady, asi 10 %? Akutní geriatrie? časné překlady mimo areál nemocnic Speciální péče? lidé se sy. demence

22 Problémy LDN Chybějí lékaři zvláště kvalitní Chybí personál smutný evergreen imobilizace, tlumení, inkontinence, jinak to nejde?? Chybí intenzivní rehabilitace Chybí hospicové prostory ( nadstandard ) Chybí finance na akutní péči a výkony

23 Problémy ÚSP - DD Mnohdy chybí soukromí Chybí personál Chybějí lékaři Mohou vznikat bezlékařská gheta? Formální role PL (předpisy na dálku) Ústavní lékaři? Kde a jak umřít? RZP, nemocnice, LDN, mobilní hospic, bez lékaře?

24 Dlouhodobá péče - prvky LTC Domácí péče, home care Pečovatelská služba Osobní asistence Fyzioterapie Ergoterapie Psychoterapie Paliativní péče Sociální práce Společnictví, komunikace Depistáž, dispenzarizace LDN ÚSP Chráněné bydl. - DPS Ambient assissted living AAL IT, tísňová péče Denní centra (respit) Geriatrická nem. odd. Hospice Praktický lékař Nutriční poradenství

25 Komplexní domácí péče? Home care Pečovatelská služba Osobní asistence Tísňová péče Fyzioterapie Ergoterapie Nutriční poradenství Paliativní péče Sociální práce Mnohdy větší ambice než znalosti, možnosti Formalismus Pokles kvality (rhb. ošetřovatelství, nutrice) Monopolizace (mobilní hospic) Limitované možnosti PL (paliativní péče)

26 Chybí geriatrie (akutní) Následná ani dlouhodobá (komunitní) péče nemají styčný bod s nemocnicemi. PL nemají konzultační zázemí pro multikauzální geriatrické syndromy indikační váhání % geriatrických pacientů je v území nikoho

27 Nebezpečí nemocnic bez geriatrie Neúčelnost Indukce imobilizačního syndromu Indukce ztráty soběstačnosti Indukce následné lůžkové péče Indukce zbytečných výkonů (CT, endoskopie) Nebezpečnost Neznalost geriatrické symptomatologie Pozdní reagování (uzavření terapeut. okna)

28 Akutní dekompenzace geriatrického pacienta Patognomické symptomy jsou nenápadné Funkční rezervy malé (nízký potenciál zdraví: odolnost, zdatnost, adaptabilita) Po hodinách nereagování a chybného režimu je vše ztraceno Nemocniční velkovýroba ležáků bez šance Pozdní nesmyslné převyšetřování

29 Akutní dekompenzace křehkého geriatrického pacienta Imobilita Instabilita pády Inkontinence Intelectual impairment zmatenost, apatie Není to casus socialis, demence, ictus

30 Příčiny akutní geriatrické dekompenzace Zánět Nežádoucí účinky léků Dehydratace Náhodný stresor u křehkého člověka

31 Co pacient nejčastěji potřebuje a dnes často nemá? Geriatrické pochopení situace (i deliria) Nemocniční lůžko kam patří, kde ho chtějí Antibiotikum, možná krátce heparin Vodu Výživu udržení příjmu potravy (bílkoviny) Pohyb zabránění imobilizaci, křeslo Netraumatizaci moč. cévky, kurty, sedace Rychle zpět domů (časný propouštěcí proces)

32 Kraj 1: Jedno z mála geriatrických pracovišť v ČR Dlouhodobě máme nižší náklady a kratší ošetřovací dobu u geriatrických pacientů než interní klinika naší krajské (fakultní) nemocnice. Roční úspory oproti interně jsou 5 milionů Kč.

33 Kraj 2: LDN v areálu krajské nemocnice Nyní u nás leží 27 rodičů lékařů z naší nemocnice kolegové nás prosí, abychom rodiče vyšetřili a srovnali u nás. Dobré LDN v areálu nemocnic suplují chybějící geriatrická oddělení.

34 Kraj 3: Interní klinika Nemáme dost personálu ani rhb. pomůcek abychom zajistili kvalitní krmení při poruše příjmu kontrolovali příjem potravy zabránili zbytečným močovým cévkám vertikalizovali obtížně pohyblivé minimalizovali podávání tlumivých léků. Máme výzkumné a speciální úkoly kliniky! Indukce imobility kolik lidí smí zemřít kvůli vědě?

35 Kraj 4: Interní klinika Odmítnutí hospitalizace 92 leté ženy: Interní hospitalizace není nutná, zmatená, neschopná samostatné chůze, sanitou zpět do DD. Žena akutně zhoršená při uroinfekci, bydlí sama v DPS bez ošetřovatelského režimu.

36 Kraj 5: Geriatrická diagnostika v praxi konec éry chorob? Překlad z traumatologie krajské nemocnice do LDN: žena, 90 let Závěr zprávy (bez bližšího ujasnění v textu): Fraktura krčku femuru Arteriální hypertenze Hypercholesterolemie

37 Kraj 5: Geriatrická diagnostika v praxi zápis geriatra u téže ženy S72.10 Fractura pertrochanterica femoris l.dx operace AO-DHS, stehy in situ, ležící R 29.6 Recidivující pády, vysoké riziko pádu Very old senior - syndrom geriatrické křehkosti M 15.0 Polyartroza nosných kloubů R 32, R 15 Inkontinence moče a stolice III.st. F 01.1 Incipientní kognitivní porucha E 86.0 Hypohydratace při přijetí a dále

38 Kraj 5: Geriatrická diagnostika v praxi konec éry chorob? Překlad z neurologie krajské nemocnice do NNP: žena, 89 let Závěr zprávy bez bližšího ujasnění v textu: Proběhlá ischemická ataka u pac. s fibrilací síní a CT nálezem povšechné atrofie mozku a leukoariozy, odeznělé fokální levostranné konvulze - susp. Jaksonovského typu a dále:

39 Kraj 5: Geriatrická diagnostika v praxi Arteriální hypertenze Incip. renální insuficience při nefroskleroze Emfyzem plic Hyperurikemie Dyslipidemie ICHS s fibrilací síní Glaukom bilat. MIC na ATB terapii

40 Kraj 5: Geriatrická diagnostika v praxi zápis geriatra u téže ženy I64 Proběhlá ischemická ataka u pac. s fibrilací síní a CT nálezem povšechné atrofie mozku a leukoariozy, odeznělé fokální konvulze - susp. jaksonovského typu Vysoká závislost v ADL, plegie LHK, těžká pareza LDK, dysartrie F 01.1 Vaskulární demence s těžkou poruchou kognice R 32, R 15 Inkontinence moče a stolice III. st., PMK 11. den Porucha p.o. příjmu, silná NGS při přijetí 9. den E 48 Hraniční hypohydratace při přijeti E 68 Obezita a dále

41 Kraj 5: Geriatrická diagnostika v praxi Pády v anamneze, nestabilita sedu či stoje, riziko pádu: geriatr u 27 pacientů, ostatní 1 pacient Závislost v ADL: geriatr u 32 pacientů, ostatní 0

42 Kraj 5: Geriatrická diagnostika v praxi Immobilizační syndrom: geriatr u 15 pacientů, ostatní 0 Delirium: geriatr u 10 pacientů, ostatní 1 Demence, kognitivní deficit: geriatr u 19 pacientů, ostatní 6

43 Kraj 5: Geriatrická diagnostika v praxi Inkontinence: geriatr u 23 pacientů, ostatní 0 Geriatrická křehkost (frailty): geriatr u 13 pacientů, ostatní 0 Syndrom terminální geriatrické deteriorace: geriatr u 5 pacientů, ostatní 0

44 Kraj 5: Geriatrická diagnostika v praxi Deprese: geriatr u 7 pacientů (4 neléčeni), ostatní 0 Poruchy výživy: geriatr u 20 pacientů, ostatní 0

45

46 Co potřebují geriatričtí pacienti a účelné zdravotnictví Moderní geriatrické vzdělání na LF Myšlenkové oddělení geriatrie od LDN Integrovanou LTC v kompetenci obcí Nemocniční geriatrická odd. - soustředění personálu a pomůcek pro krátké bezpečné intervence se specifickým režimem Pravděpodobně ošetřovatelské pojištění Pro <5 % starších lidí ošetřovatelská lůžka

47 Zatím asi zbytečně umírají lidé se zbytečnými kardiostimulátory

48 Zdravotní priority sdělení Demografická budoucnost Evropy zdravotní stav mladých seniorů: zlepšení a prodloužení práceschopnosti zdravotní a funkční stav osob 80+: omezení disability výše veřejných výdajů na zdravotnictví a stárnutí : konsolidace rozpočtů zdravotní stav a integrace migrantů

49 Konsolidace rozpočtů a modely služeb Je třeba racionalizovat strukturu nabídky služeb zdravotnických systémů, která již často neodpovídá novým potřebám. Kontrolu výdajů by mohlo podpořit i větší využívání nových technologií. Sdělení strana 9 Rozumí ČR nové struktuře služeb?

50

Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS. Zdeněk Kalvach

Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS. Zdeněk Kalvach Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS Zdeněk Kalvach Senioři - specifická skupina lidí se zdravotním postižením Nejpočetnější skupina vyžadující podporu Věk je rizikový faktor pro výskyt řady chorob s

Více

Senioři jako dobrovolníci. dobrovolníci seniorům

Senioři jako dobrovolníci. dobrovolníci seniorům Senioři jako dobrovolníci dobrovolníci seniorům Kroměříž město památek UNESCO 11. a 12. května 2009 Konferenci na téma dobrovolnictví pořádal Klub UNESCO Kroměříž spolu s Národním dobrovolnickým centrem

Více

Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006. Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006. Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006 Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Zdravotní priority sdlení Demografická budoucnost Evropy zdravotní stav mladých

Více

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Vychází díky

Více

Křehký pacient a primární péče

Křehký pacient a primární péče Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz Z. Kalvach, L. Čeledová, I. Holmerová, R. Jirák, H. Zavázalová,

Více

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Veronika Benešová a kolektiv 2003 OBSAH Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Autoři: V. Benešová, J. Boleslav, L. Brož, A. M. Čelko, I. Černá, M. Grivna, J.

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE

O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE I. kapitola O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE V mládí nám připadá, že stáří je oddělená, velmi vzdálená kapitola života, která se nás příliš netýká. Možná až za nějaký čas, ještě máme jiné

Více

ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH

ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH VÍCEOBOROVÝCH ŘEŠENÍ VČETNĚ NÁVRHŮ NUTNÝCH ÚPRAV LEGISLATIVY Výborům zdravotnímu a pro sociální politiku Parlamentu České republiky

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Zapomínat je lidské, ale neměli bychom zapomínat na osoby s demencí

Zapomínat je lidské, ale neměli bychom zapomínat na osoby s demencí Zapomínat je lidské, ale neměli bychom zapomínat na osoby s demencí Zapomínat je normální, ale zapomínat na osoby s Alzheimerovou chorobou, a také na náročnou péči ze strany jejich rodin, je špatné. A

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Východiska politiky zdravého stárnutí a dlouhodobé péče Diskusní setkání z cyklu Dialogem k reformě

Východiska politiky zdravého stárnutí a dlouhodobé péče Diskusní setkání z cyklu Dialogem k reformě Východiska politiky zdravého stárnutí a dlouhodobé péče Diskusní setkání z cyklu Dialogem k reformě Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV V podstatě vedle sebe existují, do

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více