4/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy"

Transkript

1 4/2014 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Pro Upřímné Hledače Pr avdy

2 Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaişņava Ke? (Kdo je skutečný Vaišnava?) jaďera pratişţhā, śūkarera vişţhā jāna nā ki tāhā "māyāra vaibhava" kanaka-kāminī, divasa-yāminī, bhāviyā ki kāja, anitya se saba Světská prestiž je jako prasečí výkaly. Jako bys nevěděl, že je to jenom hra iluze. Dnem i nocí nemyslíš na nic jiného, než jak si užít sex a majetek. K čemu je však dobré ztrácet čas myšlenkami na věci, které nejsou trvalé. (Šríla Prabhupád Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur)

3 Šaranágati - odevzdání se Šríla Bhaktivinód Thákur Goptŗtve Varana (obejmutí Pánovy ochrany) (modlitba čtvrtá) Šrí Laghu-čandrika-bhásja - komentář, který osvětluje svým jemným měsíčním svitem Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí Mahárádž tumi sarveśvareśvara, vrajendra-kumāra! tomāra icchāya viśve sŗjana sańhāra [1] Ó Vradžendra Kumáro, Ty jsi Pánem všech pánů! Podle Tvé vůle se ve vesmíru odehrává tvoření a ničení. tava icchā-mata brahmā karena sŗjana tava icchā-mata vişņu karena pālana [2] Podle Tvého přání Tvoří Brahmá vesmír. Podle Tvého přání Višnu vesmír udržuje. tava icchā-mata śiva karena sańhāra tava icchā-mate māyā sŗje kārāgāra [3] Podle Tvého přání Šiva ničí vesmír. Podle Tvého přání Májá Déví vytváří její vězení. 1

4 tava icchā-mata jīvera janama-maraņa samŗddhi-nipāta duģkha sukha-sańghaţana [4] Podle Tvého přání přijímají duše zrození a pak umírají. Podle Tvé vůle zažívají pokrok (blahobyt) nebo úpadek (bídu), štěstí nebo neštěstí. miche māyā-baddha jīva āśā-pāśe phire tava icchā vinā kichu karite nā pāre [5] Duše zotročené Májou se marně hýbou sem a tam. Pokud si to Ty nepřeješ, nemohou vůbec nic dělat. tumi ta rakşaka āra pālaka āmāra tomāra caraņa vinā āśā nāhi āra [6] Ty jsi mým ochráncem a udržovatelem. Netoužím po ničem jiném než po Tvých chodidlech. nija-bala-ceşţā prati bharasā chāďiyā tomāra ichchhāya āchi nirbhara kariyā [7] Opouštím důvěru ve vlastní sílu a snahy a zcela závisím na Tvé vůli. Komentář Šríly BR Šrídhar Mahárádže (1) tumi sarveśvareśvara: Ty jsi Pánem všech pánů. Nejvyšší postavení Krišny a Jeho identita jsou popsané v písmech: ete cāńśa-kalāģ puńsaģ kŗşņas tu bhagavān svayam indrāri-vyākulań lokań mŗďayanti yuge yuge Všichni avatárové jsou manifestacemi nebo částečnými manifestacemi (zmocněnými dušemi) Puruša-avatárů 2

5 (Káranodakšájí Višnua, Garbhodakšají Višnua a Kšírodakšájí Višnua). Tito avatárové vytvářejí ve světě štěstí, kdykoliv je zasažený démony a jejich idejemi. Ale Krišna je Svayam Bhagaván, Samotný Nejvyšší Pán. (Šrímad Bhágavatam ) sŗjāmi tan-niyukto 'hań haro harati tad-vaśaģ viśvań puruşa-rūpeņa paripāti tri-śakti-dhŗk V souladu s pokyny Šrí Hariho, já (Brahmá) tvořím vesmír a Šiva ho ničí. Šrí Hari, vládce tří kvalit hmotné přírody ve své podobě Kšírodakšájí Višnua, vesmír udržuje. (Šrímad Bhágavatam ) īśvaraģ paramaģ kŗşņaģ sac-cid-ānanda-vigrahaģ anādir ādir govindaģ sarva-kāraņa-kāraņam Ztělesnění duchovní energie, vědomí a extáze, Šrí Krišna, který je známý jako Góvinda, je Nejvyším Pánem všech Pánů. Nemá původ, neboť On je původem všeho a je příčinou všech příčin. (Šrí Brahma-samhitá 5.1) ahań sarvasya prabhavo mattaģ sarvań pravartate iti matvā bhajante māń budhā bhāva-samanvitāģ Samotný Krišna říká: Já jsem původem všeho a všechno pochází ze Mě. Moudří, kteří jsou si toho vědomi, Mi plně a láskyplně slouží. (Šrímad Bhagavad-gítá 10.8) 3

6 mattaģ paratarań nānyat kiñcid asti dhanañjaya mayi sarvam idań protań sūtre maņi-gaņā iva Ó Ardžuno, nic vyššího nade Mne není. Vše, co existuje, na Mně závisí jako perly navlečené na šňůře. (Šrímad Bhagavad-gítá 7.7) (4) samŗddhi-nipāta: Pokrok nebo úpadek. Nejvyšší autorita Krišnovy vůle je popsaná následovně: āpane icchāya jīva koţi vāñchā kare kŗşņa icchā hale tāre tabe phala dhare Všechny duše mají dle své vůle nekonečné množství tužeb. Jejich touhy se však naplní, pouze pokud si to Krišna přeje, neboť Jeho vůle je nejvyšší. (7) nija-bala-ceşţā... nirbhara kariyā: Opouštím důvěru ve vlastní sílu a snahy a zcela závisím na Tvé vůli. Šríla Bhaktivinód Thákur s také modlí v Kalyāņa-kalpa-taru (3.3.3): gopīnātha, hāra ye menechi āmi (āmāra) aneka yatana, ha-ila biphala, ekhana bharasā tumi Ó Gopináte, přijímám svoji prohru. Všechny moje snahy selhaly. Ty jsi mojí jedinou nadějí. 4

7 Amrita Vání Šríla Prabhupád Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur Jaká jsou postupná stádia rozvoje náboženství? V náboženském světě existují dva směry postupného rozvoje. Postupné rozvíjení smyslového uspokojování neboli hmotného poznání a postupné rozvíjení uspokojování Krišnových smyslů neboli transcendentálního poznání. Čím více rozvíjí člověk uspokojování smyslů neboli hmotné vědomí, tím více vzrůstá jeho bezbožnost. Čím více rozvíjí uspokojování Krišnových smyslů neboli transcendentální vědomí, tím více vzrůstá jeho víra v Boha. V postupném rozvoji uspokojování smyslů neboli hmotného poznání je prvním stádiem ateismus, potom přichází skepticismus, potom agnosticismus, impersonalismus a na konec voidismus. V postupném rozvoji uspokojování Krišnových smyslů neboli transcendentálního poznání když pojetí duchovní rozmanitosti překročí stádia neosobního Brahmanu a Vásudeva (koncepce Pána bez Jeho energií) je prvním stádiem uctívání Lakšmí-Nárájana, druhým je uctívání Síta-Rámy, třetím Rukminí-Dvarakadíše a čtvrtým stádiem je uctívání Rádhá-Góvindy. Lidským bytostem, které se nachází na cestě postupného rozvoje uspokojování svých smyslů, připadají transcendentální zábavy Rádhá-Góvindy obscénní, zatímco zábavy Rukminí- 5

8 Dvarakadíše se jeví být o něco lepšími. Nicméně ideu Rámačandry, který složil slib přijmout pouze jednu manželku, považují za etičtější než chování Dvárakadíše Krišny, který přijal mnoho žen. Ještě čistější než Rámačandra se jim zdá být Lakšmí-Nárájana. Potom si představují, že pojetí Vásudéva bez jeho energií je o mnoho etičtější než pojetí Nejvyššího v mužské a ženské podobě. Čím větší pokrok lidé činí na cestě uspokojování vlastních smyslů tím, že se odvracejí od idey uspokojovat Krišnovy smysly, tím více se řítí do bezbožnosti." Šríla Prabhupád Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur 6

9 Avšak představa Vásudeva - který je plný duchovních energií - bez Jeho energií je prvním krokem k ateismu a impersonalismu. Tímto způsobem, skrze posuzování pomocí hmotného poznání, člověk nakonec skončí u pojetí neosobního Brahmanu. Impersonalismus se snaží navždy oddělit Absolutního od Jeho věčných duchovních vlastností. Jinak řečeno, snaží se zničit existenci Jeho transcendentální osobnosti. Když je toto pojetí rozvinuté ještě více, objímá džainismus a buddhismus. Přehnaně etický džainismus a buddhismus transformují duchovní pojetí v hmotné pojetí, teismus v ateismus nebo voidismus (prázdnotu). Tímto způsobem odvrací postupný rozvoj smyslového požitku lidskou inteligenci od idey uspokojovat Krišnovy smysly a nabírá kurs do hlubokých vod bezbožnosti. Čím větší pokrok lidé činí na cestě uspokojování vlastních smyslů tím, že se odvracejí od idey uspokojovat Krišnovy smysly, tím více se řítí do bezbožnosti. Slovník různých stádií mentálního rozpoložení podmíněných duší: Ateismus v praxi popírá existenci Boha tím, že zavrhuje morální závislost člověka na Bohu a podporuje jeho závislost na hmotném fenoménu * Skepticismus pochybovačnost, nedůvěřivé smýšlení; myšlenkový směr pochybující o možnosti objektivního poznání * Agnosticismus názor popírající možnost poznání něčeho mimo hmotný svět smyslových zkušeností * Impersonalismus (májáváda) - také iluzionismus nebo naturalismus; teorie, jež zastává názor, že podoba Boha, hmotný svět a individuální existence živých bytostí jsou 7

10 pouhou iluzí a jedinou skutečnou substancí je neosobní Brahman masa nerozlišeného a neosobního vědomí * Voidismus (nihilismus) filosofie sebezničení; nicota je základem všeho projeveného a ve skutečnosti nic neexistuje * Džainismus ateistická filosofie, která sice připouští existenci individuální duše, ne však Boha či transcendentálního světa; cílem duše je osvobodit se pomocí odříkání a nenásilí z koloběhu zrození a smrtí a dosáhnout blaženého stavu mimo hmotný svět * Buddhismus ateistická filosofie, která popírá existenci individuální duše, osobního Boha i duchovního světa; dle názoru buddhistů veškerá existence končí se zánikem jemnohmotného těla (mentálního systému, jenž je tvořen karmou) Vyása...možná neví dokončení 8. kapitoly a začátek 9. kapitoly z knihy Šrí Guru a jeho milost Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí Mahárádž Oddaný: I když by žáci měli uctívat svého gurua jako absolutního a na nejvyšším duchovním stupni, jak by měl on sám pohlížet na svou pozici? Šríla Šrídhar Mahárádž: Šrídhar Svámí napsal komentář ke Šrímad Bhágavatamu. Byl trochu odlišný od předešlých komentářů, proto učenci, hlavně Šankarité, odmítli přijmout tento komentář jako univerzální. Vyzkoušeli ho. Zanechali komentář v chrámu Višvanáthy, Pána Šivy, 8

11 a shodli se, že když přijme komentář Pán Šiva, přijmou ho i oni. Pak bylo ze Šivova chrámu slyšet tento verš: ahań vedmi śuko vetti, vyāso vetti na vetti vā. Skutečný význam Šrímad Bhágavatamu je těžké pochopit, řekl Pán Šiva. Já znám pravý význam Šrímad Bhágavatamu; Šukadev, syn a žák Vyásadevy, ho zná dokonale a autor Bhāgavatamu, Šríla Vyásadeva, jeho význam možná zná a možná ne. Když Maháprabhu učil Sanátanu Gosvámího, řekl: Sanátano, Krišna ti prokazuje Svou laskavost skrze Mne. Mluvím k tobě jako šílenec. Cítím, že Mnou prochází mnoho věcí, a Já ani nevím, že to mám. To je možné. Je to obdivuhodné, ale je to možné. Není to nesmyslné, i když je to nepochopitelné. Podívej, když vypukla druhá světová válka, v Dalhousie Square v Kalkatě byl namalován lidový plakát. Na stěně byla namalována vojenská uniforma. Pod ní bylo napsáno: Pouze obleč tuto uniformu, a ona ti ukáže, co máš dělat. Čili, když upřímný člověk přijme určitou zodpovědnost, zjistí jaké má ve svém postavení povinnosti. Je upřímný. A Bůh mu pomůže. Bůh pomáhá těm, kteří si pomáhají sami. Přijal jsi tento úkol a tento úkol nepřišel náhodou, něco za tím je. Když se ho budeš snažit vykonávat, pomoc přijde. On není podvodník. Upřímně jsi přijal tuto zodpovědnost, kterou ti dal Tvůj Pán. A Pán není podvodník. Přijde, aby ti pomohl s celou Svou mocí, říkaje: Udělej to. Pomáhám ti. Stojím za tebou. Pokud jsme 9

12 všichni upřímní, věci budou probíhat tímto způsobem. Kapitola devátá Náma Guru a Mantra Guru Student: Slyšel jsem, že člověk má s Duchovním Učitelem, který ho zasvětil do zpívání Haré Krišna mahá-mantry (námaguru), věčné spojení. Má podobné spojení i s mantra-guruem? Šríla Šrídhar Mahárádž: Ano. Je to podobné, jen s malým rozdílem. Student: Někteří oddaní, kteří přijali harináma (první) zasvěcení od Bhaktivedánty Svámí Prabhupády, přijali později Když upřímný člověk přijme určitou zodpovědnost, zjistí, jaké má ve svém postavení povinnosti. Je upřímný. A Bůh mu pomůže. Bůh pomáhá těm, kteří si pomáhají sami. Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí Mahárádž 10

13 (druhé) zasvěcení do gáyatrí-mantry od jednoho z jeho žáků. Můžete vysvětlit rozdíl mezi oběma zasvěceními, a jak by měl žák pohlížet na svůj vztah ke dvěma různým Duchovním Učitelům? Šríla Šrídhar Mahárádž: Větší důležitost by měla být přikládána náma-guruovi, neboli guruovi, který zasvěcuje žáka do zpívání Svatého Jména Krišny; až poté by měla být přikládána důležitost guruovi, který zasvěcuje do gáyatrímantry. Nejprve by měla být prokazována úcta dikšá-guruovi, zasvěcujícímu Duchovnímu Učiteli, a potom až všem ostatním žákům Bhaktivedánty Svámí Mahárádže. Nejdříve musí být prokazována úcta Svámí Mahárádžovi, který je náma-guru, guru gurua, poté by měla být vzdávána úcta dikšá-guruovi, a pak všem ostatním. Všichni by měli být uctíváni podle jejich postavení. Mantra: kruh v kruhu Džíva Gósvámí napsal, že hlavní věcí v gáyatrí-mantře je Krišnovo Jméno. Mantra se skládá z mnoha dalších slov, ale Jméno je nejdůležitější. Pokud bychom Krišnovo Jméno vyjmuli a nahradili jiným jménem, celá věc by se stala bezcennou. Toto je závěr Džívy Gósvámího. Krišnovo Svaté Jméno je vším. Krišnovo Svaté Jméno je v gáyatrí-mantře spolu s mnoha ostatními slovy. Kdyby však bylo Krišnovo Jméno vyjmuto a nahrazeno jménem Šivy, celá věc by pak směřovala k Šivovi. Svaté Jméno je nejdůležitějším faktorem. Krišnovo Svaté Jméno je tak důležité, že dokonce není zapotřebí ani 11

14 gáyatrí-mantry. Je řečeno: na ca sat kriya, na dikse na ca purascarya manadilate mantrayam rasana spri hanato sri krisna namatmaka. Člověk nemusí podstoupit všechny očistné procesy nebo následovat šest ritualistických obřadů pro zbožný život, které doporučují Védy; nemusí ani přijmout zasvěcení do gáyatrí-mantry. Jestliže jednoduše zpívá Krišnovo Svaté Jméno bez přestupků, dosáhne vytouženého úspěchu. Krišnovo Svaté Jméno je nejdůležitější. Gáyatrí-mantra není až tak důležitá. Mantru přijímáme, aby nám pomohla v náma-bhadžanu, uctívání Svatého Jména. Jinak není vůbec potřebná. Tak to je. Jméno samotné může pro osobu udělat všechno. Je plné a dokonalé. Mantra nám pomůže zbavit se aparádhy, přestupků, a ábhásy, mlhavé koncepce našeho bhadžanu. Mantra nám pomáhá do té míry. Je dán příklad většího a menšího kruhu. Krišnovo Svaté Jméno je větší kruh. Rozprostírá se od nejvyššího bodu k nejnižšímu. Mantra kruh je menší kruh ve větším kruhu. Mantra nedosahuje toho nejnižšího bodu. Svaté Jméno sestupuje do nejnižší pozice. Mantra nám umožňuje vstup do osvobození a Jméno nás potom vede dál. Taková je naše koncepce mantry a Jména. Jméno sestupuje do nejnižší pozice, k čandálům a jávanům. Každý může obdržet Jméno. Ne každý je však způsobilý pro gáyatrí-mantru. Pouze potom, co osoba dosáhla pokročilého stádia jí může být mantra udělena. A dosažením osvobození její působení skončí. 12

15 V Čaitanja Čaritámritě (Ádi. 7.73) se praví: kŗşņa-mantra haite habe sańsāra-mocana kŗşņa-nāma haite pābe kŗşņera caraņa Krišna-gáyatrí-mantra člověka osvobozuje z opakovaných zrození a smrtí v tomto světě; Krišnovo Svaté Jméno člověku poskytuje útočiště u Krišnových lotosových chodidel. Gáyatrí-mantra nám pomáhá dosáhnout osvobození, a potom se stáhne. Poté, co nám udělí osvobození, mantra završila svůj úkol. Ale Jméno bude po celou dobu působit od nejnižšího k nejvyššímu. Jméno by mělo být zpíváno bez jakékoli žádosti je to jen oslovení. Neměli bychom zpívat s mentalitou: chci toto. Jednoduše musíme Jméno zpívat spontánně. To v nás vzbudí dobrou vůli. Čili, protože je funkce mantry omezená a Jméno je všedůležité, náma-guru by měl být ctěn první, po něm mantra-guru a poté ostatní Vaišnavové. Bezpodmínečná služba (třetí část) Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí Mahárádž viracaya mayi daņďań dīna-bandho dayāń vā gatir iha na bhavattaģ kācid anyā mamāsti nipatatu śata-koţir nirbharań vā navāmbhas tad api kila payodaģ stūyate cātakena Pták, známý jako čátaka, neustálé vzhlíží vzhůru a čeká na dešťovou vodu. Nikdy by ovšem nepřijal vodu ze země, i kdyby jí byl nadbytek. Čeká pouze na to, co přijde ze shora. 13

16 Ať už přijde dostatek deště nebo blesk, nevezme si ani kapku vody ze země. Takhle by měl vypadat náš postoj. Musíme následovat jakýkoliv požadavek a směr, který přichází seshora a nikdy se nesnažit vyplnit jakýkoliv plán hmotného světa. Můj vládce, Pán nade mnou, je tím, s kým jsem spojen. Tento druh praxe je nápomocný. Můžeme pronášet Jméno, naslouchat kírtanu atd., ale skutečný život bude přítomen pouze do té míry, do jaké se naše činnost zakládá na pokynu z vyšší sféry a nakolik seriózně tento pokyn vyplňujeme. Tímto způsobem můžeme dosáhnout vyšší úrovně. Můžeme být povýšeni na vyšší Musíme následovat jakýkoliv požadavek a směr, který přichází seshora a nikdy se nesnažit vyplnit jakýkoliv plán hmotného světa. Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí Mahárádž 14

17 úroveň tím, že budeme připraveni vyplňovat bez dotazů pokyny seshora. Pokud jsme si jisti, že pokyn přichází z vyšší sféry, musíme se tomu bez dotazů odevzdat. Tím, že žijeme dle příkazů shůry, se učíme nesobecké službě vyšší sféře, která není světského původu. To je pro nás nezbytné: vaišnavasévá a guru-sévá, služba Vaišnavům a Guruovi. Pouhou gurubhakti oddaností službě Gurudévovi budou všechny žádoucí snahy uskutečněny. Etat sarvań gurau bhaktyā puruşo hy añjasā jayet (ŠB ). Je také mnoho symptomů, na jejichž základě můžeme rozpoznat opravdového Gurua. Následováním pokynů shůry můžeme pokročit výše a doufat, že budeme vyššími vyvoleni a přijati na tuto úroveň, pokud budeme dostatečně kvalifikovaní. Tento postoj bude jedinou zárukou našeho života, jestliže chceme dosáhnout této vysoké, nejvýše vědomé úrovně. Ve Védanta-sútře je uvedeno, že procesem vedoucím k dosažení této úrovně, je zjevená pravda a ne rozum či uvažování (tarko 'pratişţhaģ). Jestliže se spolehneme na rozum, tak se nikam nedostaneme. Mezi mnoha výmluvnými řečníky se vždy najde někdo, kdo ostatní převyšuje takto to může pokračovat dál a dál, do nekonečna. Z tohoto důvodu nevede tarka, uvažování a argumentování, k žádnému závěru. Pro intelektualismus tu není místo, protože nejvýše vědomá sféra je nad naším chápáním. Nemůže se stát objektem našeho intelektu. Nemůžeme doufat v dosažení tohoto vysokého cíle jiným způsobem nežli službou, opěvováním a sebeodevzdáním z celého srdce. Nemůžeme Ho polapit a uvěznit 15

18 Cokoliv, co může intelekt posoudit, přijmout nebo zavrhnout, musí být nevyhnutelně nižší povahy. Proto to musíš zcela zavrhnout a pochopit, že musíš sklonit svou hlavu. Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí Mahárádž 16

19 pomocí intrik a spiknutí. Takováto snaha prozradí ďábla v jiné podobě. K tomu, abychom oslovili Boha, nestačí pouhé sebezapření, ale sebeodevzdání. Hluboké sebeodevzdání nás přivede do spojení s vysokou, vznešenou substancí, proto je třeba sebeodevzdání všemi způsoby kultivovat. A služba neznamená službu máji. Musím velmi obezřetně zkoumat, jestli nesloužím pouze máji, která se zjevila v okouzlující, nebo božské podobě. V našem současném postavení si musíme dávat velký pozor ohledně toho, komu a čemu sloužíme. Hlavní vlnou bude jñāne prayāsam udapāsya (Šrímad Bhágavatam ): s nenávistí zavrhnout veškeré návrhy, které ti může nabídnout intelekt (namanta eva). Náma a vaišnavaaparádhá Óm Višnupád Šrí Šrímad Bhakti Vaibhav Purí Gósvámí Mahárádž Dokonce ani Krišnovo požehnání nepomůže tomu, kdo se dopustí přestupku vůči lotosovým chodidlům Vaišnavy. Takováto bytost nemůže dosáhnout prémy. Není schopna obdržet Krišnovu milost a jakákoliv milost, kterou v současnosti má, se brzy vytratí. Vaišnava-aparádha tuto bytost zničí. Je to jako se semínkem, které musíš zalévat a chránit ho 17

20 plotem, aby postupně vyklíčilo a vyrostlo až za hranice tohoto vesmíru. Tohle semínko je mantra, bhakti-bídža, kterou nám daroval Duchovní Mistr. Člověk ji musí střežit ve svém srdci. Srdce je půdou, kterou musíme očistit, zasít do ní semínko a zalévat ho. Jestliže je zaléváno, vyroste do bhakti-latá, rostlinky oddanosti, která musí růst přímo vzhůru. Pokud dosáhne určité výše a začne se větvit, neporoste vzhůru a zastaví se. Proto je třeba tyto větve, až na jednu jedinou, utnout. Takto kmen poroste dál a překoná Bhurlóku, Maharlóku, Tapalóku, Satyalóku, Vaikunthu, až nakonec dosáhne Gólóky. Potom se vyšplhá až na kalpataru, Krišnu. Jakmile dosáhne tohoto stromu, daruje květy a plody a tyto plody bude smět zakusit ten, kdo tuto rostlinku zaléval, ochraňoval a sloužil jí. Jakou vodou se tato rostlinka zalévá? Šravanam a kírtanam, nasloucháním a pronášením náma. Když vyslovíš Haré Krišna, musíš naslouchat Jménu. Když opakuješ náma, tak nesmíš zaměstnat pouze ústa, ale naslouchat tomuto Jménu! Naslouchej Jménu bez toho, aniž by se tvoje mysl potulovala někde jinde. Jinak budou jen tvoje prsty počítat korálky růžence, ale tvoje mysl bude někde jinde, zaměstnaná něčím jiným. Mysl činí velké problémy, nemůžeš ji ovládnout. Jestliže jsi schopen ovládnout mysl, tak můžeš ovládnout cokoliv! Pokud mysl neovládneš, neovládneš nic. Maháprabhu pravil, že nejsnadnější způsob, jak ovládnout mysl, je opakovat náma. Jednoduše opakovat Haré Krišna, Haré Krišna, aniž by bylo třeba fyzického zdraví nebo síly. Nevyžaduje to nic jiného nežli soustředění mysli na Svaté Jméno. 18

21 Sádhana zalévá a ochraňuje rostlinku. Musíš naslouchat, opakovat a soustředit se na náma. Tohle Jméno je božské Když opakuješ náma, tak nesmíš zaměstnat pouze ústa, ale naslouchat tomuto Jménu! Naslouchej Jménu bez toho, aniž by se tvoje mysl potulovala někde jinde. ( ) Jestliže jsi schopen ovládnout mysl, tak můžeš ovládnout cokoliv! Pokud mysl neovládneš, neovládneš nic. Óm Višnupád Šrí Šrímad Bhakti Vaibhav Purí Gósvámí Mahárádž 19

22 a duchovní, nikoliv světské. Nevzniká v éteru nebo vzduchu, ale je věčným zvukem, který se nazývá náma-brahma. Námabrahma znamená, že to nelze spatřit, představit si to nebo pochopit s pomocí hmotné vědy, ani to vnímat hmotnými orgány. Nemůžeš pronášet náma svými ústy, naslouchat svýma ušima nebo spatřit Svaté Jméno svýma očima. Pouze tehdy, když dosáhneš dokonalosti, bez dopuštění se přestupku vůči Vaišnavovi, získáš od Pána duchovní sílu a požehnání, umožňující ti správně vidět a slyšet. Haridás káže o následcích rouhání Šrí Čaitanja Bhágavata, Ádi-khanda, 16. kapitola Vyása Avatár Šríla Vrindávan Dás Thákur Král řekl Haridásovi: Všichni takzvaní jogíni a jňání prostě mluví velkými slovy, ale ty jsi vskutku dosáhl dokonalosti. Ó, pane, osobně k Tobě přicházím. Odpusť mi, prosím tě, všechny moje přestupky. S každým jednáš stejně, ať už je to přítel či nepřítel. Ve třech světech se ale nenajde nikdo, kdo by ti mohl porozumět. Od teď můžeš svobodně chodit, kamkoliv si budeš přát. Chceš-li, můžeš zůstat v jeskyni na břehu Gangy nebo kdekoliv jinde. Nyní můžeš pobývat kdekoliv a dělat cokoliv, co se ti jen zlíbí. Co říci o vyšších třídách, dokonce i muslimové zapomněli při pohledu na lotosová chodidla Haridáse Thákura, 20

23 že jsou muslimy. Nejprve ho chtěli ze zlosti zabít, nakonec ho však přijali jako mocného světce. Haridás milostivě na muslimy pohlédl a potom zamířil do Phuliji. Za hlasitého zpěvu Jmen Hariho přišel ke shromáždění bráhmanů. Jakmile Haridáse spatřili, zaplavilo je štěstí. Bráhmani zpívali Jména Hariho a Haridás začal v extázi tančit. Haridás projevoval nekonečné extatické příznaky; plakal, chvěl se po celém těle, smál se, upadal na zem, ježily se mu chlupy na těle a hlasitě řval. Pak z extatické lásky omdlel a zhroutil se k zemi. Bráhmani, kteří to vše pozorovali, se také začali nořit do extáze. Když se po chvíli Haridás zklidnil, bráhmani se posadili kolem něho. Haridás potom promluvil: Ó bráhmani, poslouchejte, prosím. Nelitujte mě, prosím. Mnohokrát jsem poslouchal rouhání vůči Pánovi, proto mě Pán náležitě potrestal. Komentář Šríly Prabhupády Bhaktisiddhánty Sarasvatího: Haridás, který se považoval za obyčejnou podmíněnou duši, která je nucená trpět následky vlastní karmy, s pokorou řekl: Jako trest za moje minulé činy a averzi vůči Pánovi jsem musel poslouchat, jak se lidé vůči Pánovi rouhají. Kvůli mé tolerantnosti jsem přiměřeně proti těmto hrubým výrokům lidí averzních vůči Pánovi neprotestoval. Proto mi Pán udělil tento trest. Pán krutě trestá ty, kteří ani poté, co zaslechli rouhání vůči Pánovi a Jeho oddaným, proti tomu z falešné tolerantnosti neprotestují. Dokonce i po zaslechnutí rouhání vůči Harimu, Guruovi a Vaišnavům se prakrita sahadžijové snaží ospravedlnit tím, že svoji zavrženíhodnou, nízkou 21

24 a pokryteckou povahu vydávají za vaišnavskou etiketu, tím si zpečetí svoji strašlivou degradaci. Thákur Haridás byl skutečně nejvyšším ideálem tolerance, a protože se sampradáji prákrita sahadžijů snaží vlastnosti a kvalitu jeho tolerance uměle napodobovat, dospějí nakonec k různým životním utrpením. Protože je mahá-bhágavata paramahamsa Vaišnava osobně osvobozen od pomlouvání ostatních, nemá vnější světské nutkání neuctivě o někom mluvit či někoho oslavovat, mluvit o zbytečných věcech či pomlouvat ostatní. Prákrita sahadžijové se však na takové vznešené úrovni nenacházejí, proto výsledkem jejich snah o napodobování není nic jiného než zavrženíhodné pokrytectví - následkem čehož nevyhnutelně trpí hmotnou bídou. To chtěl Haridás Thákur - který jako obyčejná lidská bytost vyvolal filozofii karmických reakcí - kázat podvodným sampradájím prákrita-sahadžijů. Prákrita-sahadžijové jsou nuceni si užívat výsledků svých činností, ale Haridás Thákur, který je korunním klenotem mezi osvobozenými dušemi a který neustále pronáší Hariho Svatá Jména, k užívání si výsledků svých činností zcela jistě nucen není. Šríla Rúpa Gosvámípád to popsal ve své Náma-áštace (4) následovně: yad-brahma-sākşāt-kŗti-nişţhayāpi vināśam āyāti vinā na bhogaiģ apaiti nāma sphuraņena tat te prārabdha-karmeti virauti vedaģ Semena hříšných činností, která jsou příčinou 22

25 znovuzrození, nejsou zničena ani skrze neustálou meditaci, jejímž výsledkem je uvědomění si vlastní jednoty s Brahmanem. Ó Pane, jakmile se však Tvoje Jméno projeví na jazyku (dokonce i v podobě námábhása), jsou všechna semena hříšných činností naprosto zničena. To je podrobně opěvováno Védami. Jsem spokojen, neboť cokoli se mi stalo, bylo pro můj prospěch. Tím, že mi Pán udělil tento trest, mne zbavil závažných přestupků. Ten, kdo poslouchá rouhání se Pánu Višnuovi, je poslán do pekla známého jako Kumbhípáka. Svýma hříšnýma ušima jsem slyšel tolik rouhání vůči Pánovi, že mi Pán udělil tento vhodný trest, abych příště již takovéto přestupky nepáchal. Haridás a bráhmani se potom nebojácně těšili ze společného zpívání Pánových Svatých Jmen. Jávanové (muslimové), kteří tloukli Haridáse, podlehli společně se svými rodinami během několika dnů zkáze. Slovník pojmů: Prákrita-sahadžijové - světští imitátoři; snaží se ve sféře vlastní hmotné existence vědomě či nevědomě imitovat či představovat si příznaky transcendentálních chutí; Šríla BR Šrídhar Mahárádž říká: Přijímají pouze ty činnosti, které přicházejí přirozeně bez vlastního úsilí a neuznávají nezbytnost formální oddanosti. V jejich praxi je patrná lenost a upřednostnění postoje poživatele před postojem služebnickým; služba však znamená oběť. 23

26 Námabhása Šríla BR Šrídhar Mahárádž vysvětluje: Stínové vyjádření Svatého Jména, které nám může dát osvobození. Může nás vzít z negativní strany k abscise (dělící linii), ale nemůže nám dát žádný pozitivní zisk. Chybí tam jak tendence vykořisťovat, tak tendence sloužit je to okrajová pozice. Šrímad Bhágavatam Sárártha-daršiní-tiká komentář Šríly Višvanátha Čakravartího Thákury Šrímad Bhágavatam tri-bhuvana-vibhava-hetave 'py akuņţhasmŗtir ajitātma-surādibhir vimŗgyāt na calati bhagavat-padāravindāl lava-nimişārdham api yaģ sa vaişņavāgryaģ Ten, jehož paměť (funkce uchovávání dojmů) není svedena pokušením vládnout třem světům a kdo se ani na půl minuty - ba ani na půl sekundy - neodchýlí od Pánových lotosových chodidel, po nichž touží i polobozi, kteří také meditují o Pánovi, je nejlepším z oddaných. Šríla Višvanáth Čakravartí Thákur: Pamět či vzpomínky (smŗti) nejlepších oddaných nemohou být svedeny dokonce ani pokušením vládnout třem světům. na pārameşţhyań na mahendra-dhişņyań na sārvabhaumań na rasādhipatyam 24

27 na yoga-siddhīr apunar-bhavań vā mayy arpitātmecchati mad vinānyat Ten, jehož vědomí je zafixované na Mně, netouží po postavení či příbytku Brahmy nebo Indry, po pozemském království, po vládě na nižších planetárních systémech, po dokonalosti osmistupňové jógy ani po osvobození. Taková osoba touží pouze po Mně. (Šrímad Bhágavatam ) Ani na půl sekundy se neodchýlí od Pánových lotosových chodidel, jež jsou tak těžko dosažitelná, že po nich touží jenom polobozi, kteří soustředí svoje mysli na Pána. Jiný význam je násedující: Po Pánových lotosových chodidlech touží polobozi, kteří nedokáží ovládat svoje smysly tak, aby mohli vládnout třem světům. Šrímad Bhágavatam bhagavata uru-vikramāńghri-śākhānakha-maņi-candrikayā nirasta-tāpe hŗdi katham upasīdatāń punaģ sa prabhavati candra ivodite 'rka-tāpaģ Jak by mohl oheň hmotné existence znovu vzplanout v srdcích těch, kteří uctívají Pána, když byl oheň chtíče uhašen Pánovými hrdinskými lotosovými chodidly, Jeho prsty, Jeho nehty, Jeho klenoty a uklidňujícím světlem vycházejícím z Jeho chodidel, stejně jako když východ měsíce zažene spalující horko slunce? 25

28 Šríla Višvanáth Čakravartí Thákur: Pokud by oddaný zneklidněný chtíčem hledal hmotný požitek, velice by ho to rozrušilo. Takový chtíč ovšem ve velkých oddaných neexistuje. Jak by mohl oheň znovu vzplanout v srdcích osob, jež uctívají Pána, který zničil oheň chtíče Svými hrdinskými chodidly, Svými prsty, Svými nehty, Svými klenoty na prstech, chladivými paprsky vycházejícími z Jeho prstů? Když vychází měsíc, je horko slunce zničeno. Šrímad Bhágavatam visŗjati hŗdayań na yasya sākşād dharir avaśābhihito 'py aghaugha-nāśaģ praņaya-rasanayā dhŗtāńghri-padmaģ sa bhavati bhāgavata-pradhāna uktaģ Nejlepším z oddaných je ten, kdo spoutal lotosová chodidla Pána provazy lásky a jehož srdce Pán - který ničí hromady hříchů - nikdy neopouští, ani když je osloven náhodně. Šríla Višvanáth Čakravartí Thákur: Tohle je esence všech vlastností. Samotný Pán se nevzdává srdce tohoto oddaného. Jaký problém potom představují hromady hříchů? Pán ničí bezpočet hříchů jenom tím, že je osloven, dokonce i náhodně. Co potom říci, když je Pán oslovován oddaným s chutí pro rasu a nepřetržitě. Tento verš odpovídá na otázku: Jak oddaní hovoří? Proč 26

29 Pán neopouští chrám jejich srdcí? Oddaný připoutal lotosová chodidla Pána do svého srdce provazy náklonnosti. Tak jako Jašodá přivázala svojí prémou Krišnu ke hmoždíři, Pán, který spoutal všechny džívy řetězy máji, je spoutaný prémou svého oddaného. Proces odevzdání (první část) Šríla Bhakti Sádhak Muni Mahárádž (s urývky z knihy Divine Aspiration Šríly Bhakti Rakšaka Šrídhara Mahárádže) Šríla Muni Mahárádž čte z "Divine Aspiration": Nesmíme posuzovat věci na základě jejich formy, nýbrž ducha na základě jejich skutečného postavení. Jestliže přijímáme lokální zájem jako náš standard, potom cokoliv, co si myslíme, čeho dosahujeme nebo co chápeme na základě našich lokálních či provinčních (tzn. omezených) zážitků, bude bezcenné. Šríla Muni Mahárádž: Tohle musíme pochopit. Lokální neboli provinční vědomí úroveň, na níž se většina z nás nachází představuje osobní zájem. Takto sloužím Krišnovi pro vlastní zájem, pro vlastní blaho, pro svoji slávu a profit a pro spoustu jiných motivů. Mnoho lidí na úrovni lokálního zájmu je blízko dalšímu kroku, kterým je šílenství. Skrze tuto úroveň lokálního zájmu se snaží pochopit univerzální zájem. S tímto je třeba zacházet opatrně. Přijímáme-li lokální zájem za svůj standard, potom je vše bezcenné. 27

březen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

březen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math březen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! asat-kriya kutinati chada anya paripati anya debe na kariho rati apana apana sthane piriti sabhaya tane bhakti-pathe

Více

leden 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

leden 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math leden 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Šrí Vradža Vidžaj Mahótsava Nitja-lilá-pravišta Óm Višnupád 108 Šrí Šrímad Bhakti Vaibhava Purí Gosvámí Mahárádža 2. výročí návratu Šríly Gurumahárádži do

Více

únor 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

únor 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math únor 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! durlabha janama hena nahi bhaja hari kena ki lagiya mara bhava bandhe chada anya kriya karma nahi dekha veda-dharma

Více

duben 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

duben 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math duben 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! tirtha-jatra parisrama kabala-manera-bhrama sarba-siddhi gobinda carana drdha visvasa hrda dhari mada matsarya

Více

Přednáška - Suhotra Svámí Šrímad Bhágavatam 4.9.3 Praha, 23.12.1995 Pět tattev

Přednáška - Suhotra Svámí Šrímad Bhágavatam 4.9.3 Praha, 23.12.1995 Pět tattev Přednáška - Suhotra Svámí Šrímad Bhágavatam 4.9.3 Praha, 23.12.1995 Pět tattev tad-darśanenāgata-sādhvasaḥ kṣitāv avandatāṅgaṁ vinamayya daṇḍavat dṛgbhyāṁ prapaśyan prapibann ivārbhakaś cumbann ivāsyena

Více

květen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

květen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math květen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! anya-abhilasa chadi jnana karma parihari kaya mane kariba bhajana sadhu-sange krsna seva na pujiba devi-deva ei

Více

červenec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

červenec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math červenec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaišnava mahimá ţhākura vaişņava-pada avanira su-sampada śuno bhāi haiyā eka mana āśraya laiyā bhaje, tāre kŗşņa

Více

Vyása Pújá. A.C. Bhaktivédanti Svámiho Prabhupády. Offeringy oddaných z České republiky

Vyása Pújá. A.C. Bhaktivédanti Svámiho Prabhupády. Offeringy oddaných z České republiky Vyása Pújá A.C. Bhaktivédanti Svámiho Prabhupády Offeringy oddaných z České republiky 2015 Obsah Alalanáth dás 4 Jan Mareš 8 Janamejaya dás 10 Jaya Kešava 11 Kasturí Manjarí deví dásí 12 Nitai Navadvípačandra

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

únor 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

únor 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math únor 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! tūmi ta dayāra sindhū adhama-janāra bamdhu more prabhu kara abadhāna paďinā asat-bhole kāma-timingile gile e nātha

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

prosinec 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

prosinec 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math prosinec 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! sadhu-sastra-guru-bakya hrdaya karia aikya satata bhasiba prema-majhe karmi jnani bhakti-hina ihake karibe bhina

Více

06/2013. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

06/2013. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math 06/2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Šrímad Bhágavatam 10.14.36 tāvad rāgādayaģ stenās tāvat kārā-gŗhań gŗham tāvan moho 'ńghri-nigaďo yāvat kŗşņa na te

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

červen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

červen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math červen 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! maha janera jei patha tate habe anurata purbapara kariya bicara sadhana-smarana-lila ihate na kara hela kaya mane

Více

únor 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

únor 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math únor 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaišnava vijňapti (modlitba k Vaišnavům) nā loinu sat mata, asate majilo cita, tuyā pade nā korinu āśa narottama

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

05/2013. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

05/2013. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math 05/2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Manah Šikšá Pokyny k mysli sańsāra bātojāre kāma-phāňse bāndhi māre phūkāra karaha haridāsa karaha bhakata-saňga prema-kathā-rasa-raňga

Více

O významu a přínosu manter pro adepta jógy budeme hovořit jindy a přesto, že překládání manter nemá smysl,

O významu a přínosu manter pro adepta jógy budeme hovořit jindy a přesto, že překládání manter nemá smysl, O významu a přínosu manter pro adepta jógy budeme hovořit jindy a přesto, že překládání manter nemá smysl, neboť v mantrách jde o něco jiného než o přesný překlad, zde uvádíme na vaši žádost, alespoň krátké

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012 Základy hinduismu Evangelická teologická fakulta UK 2012 předběžný rozvrh přednášek 1. Úvod, harappská kultura, védy a náboženství véd 5. 10. 2. Mladší védská literatura, učení upanišad 12. 10. 3. Upanišadová

Více

duben 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Božstva Šrí Šrí Gadáj-Gauránga, instalovaná Šrílou Bhaktivinódem Thákurou v Jógapíthu, Majápuru

duben 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Božstva Šrí Šrí Gadáj-Gauránga, instalovaná Šrílou Bhaktivinódem Thákurou v Jógapíthu, Majápuru duben 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Božstva Šrí Šrí Gadáj-Gauránga, instalovaná Šrílou Bhaktivinódem Thákurou v Jógapíthu, Majápuru Tou nejhrubší formou násilí a současně tím největším zločinem

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Zkrácená verze vaišnavského kalendáře

Zkrácená verze vaišnavského kalendáře Zkrácená verze vaišnavského kalendáře Nejdůležitější svátky a festivaly (duben 2008 březen 2009) 2. dubna 2008 St Ékádaší (Vhodné postit se) Papamóčaní Ékádaší -- půst 3. dubna 2008 Čt Dvádaší Přerušení

Více

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004

Kdo jsi? Já jsem já. Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Kdo jsi? Já jsem já Promluva Satja Sáí Báby z 20. října 2004 Mír zaniká, pravda je vzácná, mysl je tomu příčinou. Ó, udatní synové Bháratu, slyšte! (báseň v telugu) Vtělení lásky! Bháraťan není jen ten,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

říjen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

říjen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math říjen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! visaya vipatti jana samsara svapana mana nara-tanu bhajanera mula anurage bhaja sada prema-bhabe lila-katha ara

Více

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně Promluva Satja Sáí Báby z 1. ledna 2008 Slunce je jasné a mírné, dny jsou kratší a vane chladný vítr. Pole nesou zralou zlatou úrodu. Květy měsíčku se rozvíjejí

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

5/2015. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy

5/2015. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy 5/2015 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Pro Upřímné Hledače Pr avdy Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaişņava Ke? (Kdo je skutečný Vaišnava?) tāi duşţa mana, nirjana bhajana," pracāricha chale

Více

Vaišnavská numerologie. 1 Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství

Vaišnavská numerologie. 1 Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství Vaišnavská numerologie 1 Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství kṛṣṇas tu bhagavān svayam Pán Šrí Krišna je původní Osobnost Božství [ŠB 1.3.28] śrī-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya Šrí Čaitanya Maháprabhu se

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

1/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

1/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math 1/2014 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! kāmādīnāń kati na katidhā pālitā durnideśās teşāń jātā mayi na karuņā na trapā nopaśāntiģ utsŗjyaitān atha yadu-pate

Více

březen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

březen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math březen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! javat janama mora aparadhe hoinu bhora niskapate na bhajinu toma tathapi ha tumi gati na chadiho prana-pati muni

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

srpen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

srpen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math srpen 2011 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! narottama bada dukhi natha more kara sukhi tomara bhajana sankirtane antaraya nahi jaya ei ta parama bhaya nivedana

Více

leden 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

leden 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math leden 2013 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaišnava vijňapti (modlitba k Vaišnavům) kāma krodha lobha moha, mada abhimāna saha, āpana āpana sthāne ţāne āmāra

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

6/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy

6/2014. Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math. Pro Upřímné Hledače Pr avdy 6/2014 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Pro Upřímné Hledače Pr avdy Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaişņava Ke? (Kdo je skutečný Vaišnava?) pratişţhāśā-taru, jaďa-māyā-maru nā pela rāvaņa

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Šrímad Bhágavatam , Praha Téma: Hmota vyrůstá z duše

Šrímad Bhágavatam , Praha Téma: Hmota vyrůstá z duše Přednáška - Suhotra Svámí Šrímad Bhágavatam 3.26.16, Praha 8.10.1994 Téma: Hmota vyrůstá z duše prabhāvaṁ pauruṣaṁ prāhuḥ kālam eke yato bhayam ahaṅkāra-vimūḍhasya kartuḥ prakṛtim īyuṣaḥ Vliv Nejvyšší

Více

Přednáška - Suhotra Swami. Šrímad Bhágavatam 2.7.19, Praha 22.5.1992. Téma: Hamsa a Paramahamsa

Přednáška - Suhotra Swami. Šrímad Bhágavatam 2.7.19, Praha 22.5.1992. Téma: Hamsa a Paramahamsa Přednáška - Suhotra Swami Šrímad Bhágavatam 2.7.19, Praha 22.5.1992 Téma: Hamsa a Paramahamsa tubhyaṁ ca nārada bhṛśaṁ bhagavān vivṛddhabhāvena sādhu parituṣṭa uvāca yogam jñānaṁ ca bhāgavatam ātma-satattva-dīpaṁ

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

prosinec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

prosinec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math prosinec 2012 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi! Vaišnava vijňapti (modlitba k Vaišnavům) vidhi boŗo balavān, nā śune dharama jñāna, sadāi karama pāśe bāndhe

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Prastará moudrost o nesmrtelné duši

Prastará moudrost o nesmrtelné duši Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Filozofie božské lásky Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Obsah Věnováno

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

září 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math

září 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math září 2010 Šrí Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math Musíme si uvědomit, že se pokoušíme ustanovit svůj vztah s Nekonečným, kde je i ta nejodvážnější představa pouhým bodem. Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Gósvámí

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Matčina láska. Šrí Káléšvara. strana 1

Matčina láska. Šrí Káléšvara. strana 1 Matčina láska Šrí Káléšvara Copyright Sri Sai Kaleshwar e.v. - pouze pro osobní použití - předávání a rozmnožování jen s písemným svolením. strana 1 Celé Stvoření je vaše Matka. Tato Matka stvořila vaši

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00 Tantra Tantra4a.indd 2 28.3.2015 11:37:01 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS206207 Jiří Mazánek Tantra nejčastější otázky a pochybnosti argo U k á z k a e l e k t r o n i c k é k n i h y, U I D : K O

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více