DATUM AUTOR NÁZEV KLÍČOVÁ SLOVA. 05/1 TORMOVÁ, I. Ergoterapeutické metody jako součást výchovně vzdělávacího procesu ve speciálních školách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM AUTOR NÁZEV KLÍČOVÁ SLOVA. 05/1 TORMOVÁ, I. Ergoterapeutické metody jako součást výchovně vzdělávacího procesu ve speciálních školách"

Transkript

1 SEZNAM ZÁVĚREČNÝCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ CŠM leden 2005 květen 2007 Závěrečné práce jsou přístupné k prezenčnímu studiu v Knihovně výzkumných a vzdělávacích pracovišť PedF UK, Hloubětínská 26, Praha 9. DATUM AUTOR NÁZEV KLÍČOVÁ SLOVA 2005 leden 05/1 FANTURA, J. Kultura a klima komunitní školy klima školy multikulturní výchova - Romové 05/1 LELIGDONOVÁ, J. Kam do školy v přírodě? Koncepce rozvoje školy v přírodě 05/1 ĽUPTOVSKÝ, J. Příprava a zajištění vzniku fiktivní soukromé střední školy škola v přírodě - marketing koncepce a strategie rozvoje školy soukromé školství jezdecká škola 05/1 MÁGR, J. Dlouhodobý program rozvoje školy koncepce a strategie rozvoje školy plánování ve škole sekundární školství lyceum - zřízení VOŠ 05/1 MATĚJŮ, K. Strategie rozvoje OU a PrŠ Černovice a uplatnění absolventů OU a PrŠ na trhu práce 05/1 PELC, M. Koncepce základního vzdělávání ve vztahu ke středním školám v Mariánských Lázních 05/1 SCHNEIDER, P. Možnosti a organizační struktura dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kraji koncepce a strategie rozvoje školy speciální školství trh práce SWOT analýza státní správa ve školství integrace škol regionální školství sebeevaluace kocepce a strategie rozvoje školy další vzdělávání pedagogických pracovníků - evaluace

2 05/1 TORMOVÁ, I. Ergoterapeutické metody jako součást výchovně vzdělávacího procesu ve speciálních školách speciální školství integrace zdravotně postižených žáků volnočasové aktivity 05/1 ZEMÁNKOVÁ, J. Školská integrace v Pardubicích (Z pohledu vedoucí odboru školství Magistrátu města Pardubic) 2005 květen integrace zdravotně postižených žáků speciální školství 05/5 BAYER, J. Základní umělecká škola jako centrum kulturního života v obci 05/5 BEDNÁŘ, K. Hodnocení pedagogických pracovníků v podmínkách střední školy, především gymnaziálního vzdělávání umělecké školství - vztah škola a veřejnost personální management - hodnocení pracovníků - motivace - evaluace 05/5 BRANICKÁ, J. Porovnání dílčích aspektů fundraisingu na státních školách v ČR a SRN ekonomika a financování školy - fundraising - sponzoring - vztah škola a veřejnost - vztah škola a rodiče 05/5 CÍCHOVÁ, V. Školní vzdělávací program z pohledu praxe kurikulum - školní vzdělávací program - předškolní vzdělávání 05/5 DAŇHELKOVÁ, L. Možnosti managementu školy pro ovlivnění klimatu prostřednictvím školních řádů klima školy - školní řád - školní kázeň 05/5 DRBOVÁ, R. Účinnost a efektivita public relations střední školy vztah škola a veřejnost - public relations 05/5 DVOŘÁK, F. Ředitel jako nositel inovace při přeměně školy s regionální centrum vzdělávání inovace ve škole - celoživotní vzdělávání - ředitel školy - koncepce a strategie rozvoje školy - SWOT analýza

3 05/5 DVOŘÁKOVÁ, J. Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy personální management -hospitace - evaluace 05/5 FEIGLOVÁ, M. Vliv řízení změny na klima školy v rámci optimalizace 05/5 GREGOROVÁ, K. Podpora nekvalifikovaných vyučujících anglického jazyka : Analýza současného stavu personálního zabezpečení výuky anglického jazyka na základních školách v regionu Kladno 05/5 HRADSKÁ, E. Demotivátory a možnosti minimalizace jejich negativních vlivů v současné škole : (pokus o analýzu demotivace na vzorku pražských škol) optimalizace sítě škol - klima školy - řízení změny - styl a pojetí řízení personální řízení - výuka cizích jazyků - nekvalifikovaný učitel - hospitace - další vzdělávání pedagogických pracovníků personální řízení - motivace 05/5 HUČÍK, P. Hodnocení práce ředitele a učitele základní školy personální management - evaluace - autoevaluace - umělecké školství - ředitel školy - učitel 05/5 CHROBOKOVÁ, D. Osobnost vedoucího pracovníka a jeho role v týmu personální management - leadership - týmová práce - řídící pracovníci ve školství - Belbinův test 05/5 JANDOVÁ, I. Delegování pracovních úkolů a povinností jako součást manažerských dovedností a úspěšného vedení lidí 05/5 JANIŠOVÁ, V. Význam hospitace v praxi ředitele ZUŠ hospitace personální management - delegování pracovních úkolů - leadership 05/5 JIŘIČKA, M. Hospitační činnost ředitele školy hospitace 05/5 KASANOVÁ, J. Problematika organizace talentových zkoušek v ZUŠ na hudební obor 05/5 KOCÁBOVÁ, J. Lidské zdroje - nejvýznamnější článek úspěchu školy umělecké školství - talentová zkouška personální management - styly a pojetí řízení - týmová práce - komunikace - konflikt

4 05/5 KOLAFA, T. Podíl webových stran na propagaci a kultuře školy vztah škola a rodiče -kultura školy - public relations - webové stránky školy - umělecké školství 05/5 KOMÁRKOVÁ, J. Jak vést, motivovat a kontrolovat začínajícího pedagoga hudebního oboru na základní umělecké škole personální management - začínající učitel - motivace - evaluace 05/5 KOPECKÁ, I. Porady na velkých mateřských školách personální management - porada - týmová práce - styly a pojetí řízení 05/5 KOŘÍNKOVÁ, J. Rámcový vzdělávací program a tvorba ŠVP z pohledu ředitele základní školy 05/5 KRUPKA, I. Ohrožení učitele žáky : Tvorba klimatu školy jako faktoru minimalizace ohrožení učitele žáky kurikulum - rámcový vzdělávací program - školní vzdělávací program klima školy - násilí ve škole 05/5 KŘESŤANOVÁ, D. Multikulturní výchova v předškolním vzdělávání multikulturní vzdělávání - předškolní vzdělávání - péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 05/5 MOTLÍK, P. Další vzdělávání pedagogů hudebních oborů základních a středních uměleckých škol 05/5 PAPEŽOVÁ, J. Škola v ohrožení : Koncepce krizového managementu školy z hlediska nejčastějších rizik umělecké školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků krizový management 05/5 PECHOVÁ, B. Marketingové komunikace školy : propagace školy - prezentace v regionu (+ nevázané přílohy) 05/5 ROLLOVÁ, A. Hodnotící pohovory a jejich využití ve školském personálním managementu vztah škola a veřejnost - public relations - ekonomika a financování školy - marketing školy - personální management - hodnocení zaměstnanců - evaluace - hodnotící pohovor 05/5 STANICKÁ, Z. Rozvoj osobnosti v procesu změn personální management - leadership - styl a pojetí řízení - management změny - další vzdělávání pedagogických pracovníků

5 05/5 STÁREK, J. Leadership a jeho aplikace v ZUŠ personální management - leadership - styl a pojetí řízení - 05/5 SUKOVÁ PELANTOVÁ, H. Vytváření žádoucí image ve střediscích pro volný čas středisko volného času - firemní kultura - image - volný čas mládeže 05/5 SVOBODOVÁ, I. Řízení multikulturní školy multikulturní výchova - klima školy 05/5 ŠTEFKOVÁ, I. Strategie budování komunitní školy koncepce a strategie rozvoje školy - vztah škola a veřejnost - vztah škola a rodiče - SWOT analýza - vztah škola a zřizovatel - komunitní škola 05/5 UHER, J. Význam public relations pro image a úspěšnost školy 05/5 VANÍK, C. Využití marketingových metod při tvorbě marketingového plánu školy a možnosti spolupráce školy a firem při případné změně učebních plánů vztah škola a veřejnost - public relations - image školy - marketing školy - SWOT analýza - vztah škola a veřejnost - trh práce 05/5 VAŠINOVÁ, R. Učební plán ve školním vzdělávacím programu kurikulum - školní vzdělávací program - učební plán 05/5 VŠETEČKOVÁ, H. Zhodnocení pozitivních prvků jako výsledků optimalizace školy 2005 září 05/9 BRANČÍKOVÁ, M. Využití marketingové strategie při realizaci projektu škol optimalizace sítě škol - management změny - trh práce - koncepce a strategie rozvoje školy koncepce strategie a rozvoje školy - marketing školy - projekt školy - - SWOT analýza

6 05/9 BŘEHOVSKÁ, B. Předpřípravná hudební výchova na ZUŠ pro děti ve věku tří až pěti let umělecké školství - management změny - vztah škola a veřejnost 05/9 CIGÁNIK, J. Soutěže žáků učilišť v odborných dovednostech odborné školství - soutěž v odborných dovednostech - public relations 05/9 HAMERNÍKOVÁ, D. Aktuální otázky managementu v procesu slučování středních škol v kraji Vysočina optimalizace sítě škol - regionální školství - management změny - kultura školy - SŠ 05/9 HELLEROVÁ, J. Public relations v oblasti řízení ředitele ZUŠ public relations - vztah škola a rodiče - umělecké školství 05/9 JAKEŠOVÁ, R. Marketingové komunikace v předškolním zařízení : Public Relations jako prostředek vytváření image školy 05/9 JERIE, F. Pojetí marketingových funkcí v neziskové organizaci ZUŠ public relations - marketing školy - MŠ marketing školy - evaluace - kultura školy - umělecké školství 05/9 JIRÁSKOVÁ, M. Týmová práce nejvyšší motivační činitel personální management - týmová práce 05/9 JIROUŠEK, M. Zkvalitnění řízení střední školy prostřednictvím delegování některých kompetencí ředitele školy 05/9 MANDELÍK, V. Vliv identity školy, kultury školy, etiky managementu na řízení školy 05/9 MAREČKOVÁ, J. Kultura základních škol pro žáky se zdravotním postižením ve Středočeském kraji personální management - delegování kompetencí - ředitel školy image školy - kultura školy - etika školy kultura školy 05/9 MIHULOVÁ, R. Pracovní náplň ředitele malé školy ředitel školy - pracovní náplň ředitele školy - málotřídní škola

7 05/9 PANČÍKOVÁ, DAGMAR Možnosti inovačních změn a řízení jejich aplikace na střední škole 05/9 PIŇKOVÁ, H. Autoevaluace a sebehodnocení managementu sloučeného subjektu mateřských škol 05/9 SKLENÁŘOVÁ, V. Postavení malé základní školy v podmínkách přesunu kompetencí ze státu na obce 05/9 SNÍŽKOVÁ, Š. Anketa jako jeden z prostředků autoevaluace České školní inspekce 05/9 SVOBODA, F. Výroční zpráva o činnosti školy jako zdroj strategického plánování inovace ve škole - management změny - projekt školy - organizace a řízení ped. procesu - SŠ optimalizace sítě škol - autoevaluace - model CAF - MŠ státní správa a samospráva ve školství - vztah škola a zřizovatel - ZŠ ČŠI - autoevaluace - firemní kultura koncepce a strategie rozvoje školy - evaluace - autoevaluace - výroční zpráva školy 05/9 ŠRETROVÁ, M. Role ředitelky při integraci dětí do mateřských škol integrace zdravotně postižených žáků - vztah škola a rodiče - ředitel školy 05/9 ŠRŮTKOVÁ, S. Komunikace úspěšných ředitelů ředitel školy - komunikační dovednosti 05/9 ŠVARC, J. Motivace, stimulace a odměňování žáků a učitelů základních uměleckých škol 05/9 TOMANOVÁ, L. Doplňková činnost a její využití v mateřských školách (Ve vztahu k městské části Praha 4) 05/9 VLKOVÁ, J. Formy vedení a evidence hodnocení pracovníků školy 2006 leden umělecké školství - motivace žáků - evaluace doplňková činnost školy - ekonomika a financování školy - legislativa ve školství - MŠ personální management - hodnocení pracovníků - motivace - hospitace

8 06/1 ADAMOVÁ, J. Diagnostika zvládání manažerských kompetencí ředitelek mateřských škol okresu Plzeň - jih Řídící pracovníci ve školství - manažerské kompetence - MŠ 06/1 FOLDA, J. Řízení změny na příkladu implementace RVP GV management změny - motivace - evaluace změny - RVP - GY 06/1 HOFMAN, P. Propagace školy, prezentace v regionu vztah škola a veřejnost - public relations - marketing školy - umělecké školství - ZUŠ 06/1 JINDRA, V. Mezioborová spolupráce na ZUŠ a její řízení umělecké školství - ZUŠ - mezioborová spolupráce - řízení školy 06/1 KILIAN, K. Public relations a image základní školy vztah škola a veřejnost - public relations - image školy - ZŠ 06/1 KRÁLOVÁ, J. Týmová spolupráce na mateřských školách. Pokus o porovnání úrovně v praxi mateřských škol 06/1 LAFATOVÁ, H. Styly řízení v podmínkách současné školy. (Pokus o analýzu na vzorku českobudějovických škol) 06/1 PIKHART, M. Problematika normativního financování základního uměleckého školství 06/1 ŘÍČAŘOVÁ, M. Podpora zájmu rodičů o výchovně vzdělávací činnost v mateřské škole týmová práce - MŠ personální management - styl a pojetí řízení - delegování - motivace financování ve školství * umělecké školství - ZUŠ předškolní vzdělávání - vztah škola a rodiče - MŠ 06/1 SNÍŽKOVÁ, D. Styly vedení školy z genderového hlediska styl a pojetí řízení - řídící pracovníci ve školství - genderové role 06/1 SVOBODOVÁ, J. Odborná kvalifikace pedagogických pracovnic mateřských škol. Analýza současného stavu ve Středočeském kraji). pedagogičtí pracovníci (kvalifikace - vzdělávání - další vzdělávání) - MŠ

9 06/1 ŠVARCOVÁ, H. Komunikační systémy v řídící práci ředitelky MŠ s odloučenými pracovišti řídící pracovníci ve školství - MŠ - personální řízení - komunikace 2006 květen 06/5 BAREŠ, M. Projekty využívající finanční prostředky EU v podmínkách škol. Možnosti, příprava a řízení projektů 06/5 BECHYŇOVÁ, E. Řízení a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců v řídící práci ředitele školy 06/5 BENEŠOVÁ, I. Informační a poradenský systém ve školství. Kariérové poradenství na středních školách 06/5 BRADOVÁ, J. Kooperativní učení a jeho uplatňování v základních školách 06/5 BRÁZDILOVÁ, S. Význam ředitele školy při řešení integračních problémů dětí 06/5 BROŽ, R. Řízení mateřské školy v právním postavení příspěvkové organizace. (Zhodnocení dvouleté praxe v Libereckém kraji) ekonomika a financování školy * programy EU pro školství bezpečnost a ochrana zdraví při práci poradenství * profesní poradenství kooperativní učení * ZŠ integrace zdravotně postižených žáků * předškolní vzdělávání předškolní vzdělávání * MŠ - řízení * příspěvková organizace * ředitel 06/5 ČERMÁKOVÁ, J. Otazníky kolem školního stravování školní stravování - ČR * školní stravování v zahraničí 06/5 FRIEDRICHOVÁ, E. Řízení lidských zdrojů ve školství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci personální management * BOZP 06/5 GABRIELOVÁ, Š. Osobní rozvoj pracovníků v mateřských školách personální řízení - leadership * ředitel * DVPP * motivace * delegování * MŠ

10 06/5 HÁCHOVÁ, J. Personální řízení ve školách a školských zařízeních personální řízení * ZŠ 06/5 HAVLÍČKOVÁ, J. Ustavení a činnost školských rad na základních školách podle zákona č.561/2004 Sb. 06/5 HOVANČÍKOVÁ, V. Manažerská praxe v ziskových organizacích nová součást studia školského managementu 06/5 HUDEC, R. Možnosti managementu školy při klesajícím zájmu o učňovské obory v Ústeckém kraji školská rada * vztah škola - zřizovatel * ZŠ vzdělávání řídících pracovníků ve školství * manažerská praxe * zisková organizace * nezisková organizace odborné školství * učňovské školství - vývoj * výběr školy * volba povolání 06/5 JONÁŠOVÁ, L. Marketing středních škol marketing školy * trh práce * SŠ 06/5 KARASOVÁ, M. Klima školy význam v řídící práci ředitele klima školy * komunikace * motivace 06/5 KAVANOVÁ, M. Vývoj a význam managementu a jeho využití ve financování škol 06/5 KILIESOVÁ, M. Evaluace v oblasti personálních podmínek.- vyhodnocení a porovnání úrovně kvality a efektivity personálního managementu na středních školách 06/5 KOPECKÝ, J. Hodnocení pracovního výkonu učitele střední školy (tvorba, metody, kritéria) 06/5 KOUTOVÁ, J. Řízení střední školy z pohledu zaměstnance státní správy management školy * ekonomika a financování ve školství personální management * evaluace * indikátory kvality * gymnázium personální management - hodnocení * učitel * metoda BARS * SŠ řízení školy * plánování ve škole * kontrola * evaluace * SŠ 06/5 KROFTOVÁ, A. Využití ICT managementem školy ICT * počítačová podpora řízení školy * ZŠ

11 06/5 KUČEROVÁ, J. Kultura školy kultura školy * řídící pracovník ve školství - osobnost, vzdělávání 06/5 KULIČKOVÁ, D. Přípravná fáze tvorby školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 06/5 LÉBLOVÁ, I. Kontrolní proces ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT a územními samosprávnými celky se zaměřením na finanční kontrolu 06/5 LOUČKOVÁ, M. Strukturální fondy EU (využívání jejich pomoci ve školství 06/5 MARHOLDOVÁ, L. Srovnání marketingu ve výrobním závodě a školském zařízení kurikulum * ŠVP * řízení změny finanční kontrola * interní audit * ekonomika a financování školy * ředitel školy ekonomika a financování ve školství * strukturální fondy EU marketing podnikový * marketing školy * odborné školství 06/5 MAZÁNKOVÁ, J. Hospitační činnost v procesu řízení ZUŠ umělecké školství * ZUŠ * hospitace 06/5 ORTHOBEROVÁ, M. Rozvoj lidských zdrojů personální management * motivace * hodnocení * SWOT analýza * odměňování 06/5 OŠKROBANÁ, I. Vliv sloučení základních a mateřských škol na pracovní podmínky pedagogů a vzájemný vztah manažerů a pedagogů při naplňování společných cílů školy 06/5 PÁCALOVÁ, M. Vliv rodičů žáků na rozhodování managementu školy 06/5 PETŘÍČKOVÁ, H. Vliv a využití internetu ke komunikaci a prezentaci v mateřské škole optimalizace sítě škol * slučování škol * personální management - leadership * ředitel školy vztah škola - rodiče * komunikace * marketing školy * projekt Kalibro ICT * internet * webové stránky školy * komunikace * MŠ 06/5 PRŮCHOVÁ, M. Kritická místa v činnosti mateřských škol předškolní vzdělávání * hodnocení činnosti MŠ

12 06/5 SALVETOVÁ, M. Management vzdělávání kontrolních pracovníků v České školní inspekci 06/5 SOCHOR, J. Soutěže základních uměleckých škol vyhlašované MŠMT 06/5 STROSSEROVÁ, A. ČŠI * další vzdělávání kontrolních pracovníků * celoživotní vzdělávání umělecké školství * ZUŠ * soutěž Role vedoucí školní jídelny v managementu školy školní stravování * vedoucí školní jídelny * personální management 06/5 ŠÍROVÁ, E. Dalším vzděláváním pedagogů ke změně jejich chování a pracovního prostředí. Vzájemná komunikace, spolupráce další vzdělávání pedagogických pracovníků * týmová práce * komunikace * učitel * vztah škola - rodiče * řízení změny 06/5 ŠLÉGL, J. Hodnocení práce zaměstnanců školy personální management - hodnocení * SŠ 06/5 TENKLOVÁ, J. Návrhy řešení vybraných problémů málotřídních škol málotřídní škola * kultura školy * vztah škola - veřejnost * vztah škola - zřizovatel 06/5 VALOVÁ, B. Evaluace v základních uměleckých školách (hodnocení, autoevaluace) 06/5 VAŇKOVÁ, J. Motivace jako prostředek zefektivnění pedagogické práce 06/5 VEJDOVSKÁ, H. Zvyšování profesionality řídících pedagogických pracovníků v České republice evaluace * autoevaluace * ZUŠ personální management * motivace řídící pracovníci ve školství - vzdělávání * další vzdělávání pedagogických pracovníků 06/5 VINTEROVÁ, D. Dlouhodobý program rozvoje školy koncepce a strategie rozvoje školy * program dlouhodobého rozvoje školy * trh práce * odborné školství 06/5 VOLDŘICH, M. Využití některých autoevaluačních nástrojů základními školami autoevaluace * ZŠ

13 06/5 WEBEROVÁ, V. Proces slučování právních subjektů a jeho dopad do rozpočtu škol územně samosprávného celku 06/5 ZELENDOVÁ, E. Experiment vytváření synergie týmu s akcentem na management stresu 2006 září optimalizace sítě škol * slučování škol * ekonomika a financování školy personální management * stres * týmová práce 06/9 BEDNÁŘOVÁ, Z. Outsourcing ve školství outsourcing * personální management 06/9 BOUBELÍKOVÁ, I. Analýza časového spektra v organizaci práce ředitelů mateřských škol time management * ředitel * MŠ 06/9 BRETHOVÁ, J. Hodnocení pracovníků v mateřských školách personální management * hodnocení pracovníků * MŠ 06/9 DŘÍMAL, R. Informační systémy pro správu agend školy ICT * počítačová podpora řízení ve školství * SWOT analýza 06/9 FULÍNOVÁ, E. Stres a duševní hygiena. Vyrovnávání pracovníků ve školství s nepřiměřenou zátěží 06/9 HAVLÍČKOVÁ, D. Vliv sociální sítě na výskyt syndromu vyhoření v učitelské profesi pedagogický pracovník * stres * syndrom vyhoření * pedagogický pracovník * stres * syndrom vyhoření 06/9 CHALUPNÍK, M. Tvorba a zavádění ŠVP do praxe kurikulární reforma * školní vzdělávací program * ZŠ 06/9 CHALUPOVÁ, J. Efektivní komunikace při vedení pracovních týmů personální management * komunikace 06/9 JINDRA, Z. Propagace školy prezentace v regionu marketing školy * public relations * ZUŠ

14 06/9 JIŘÍK, R. Zařazení mateřských škol do Státní informační politiky o vzdělávání 06/9 KOZÁK, V. Public relations SŠ a jejich vliv na rozhodování žáků ZŠ při volbě SŠ a oboru studia ICT * SIPVZ * předškolní vzdělávání * MŠ public relations * výběr školy * vztah škola a veřejnost 06/9 KRČILOVÁ, D. Vedení malého kolektivu styl a pojetí řízení * ředitel školy 06/9 KŘÍŽKOVÁ, I. Sponzoring a možnosti využití dalších zdrojů financování škol 06/9 KULÍK, P. Vývoj klíčových manažerských dovedností ředitele základní školy pro mentálně postižené žáky v posledních deseti letech 06/9 LUŇÁKOVÁ, D. Finanční kontrola v systému řízení příspěvkové organizace 06/9 MACHÁČKOVÁ, I. Analýza financování VŠ v ČR 06/9 MIKYNOVÁ, Z. Marketing a škola. Využití marketingu při řízení mateřské školy 06/9 PLATILOVÁ, M. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v nových legislativních podmínkách 06/9 RYCHLÍKOVÁ, D. Schopnost řešit konflikty klíčová dovednost úspěšného manažera 06/9 SCHÜCK, Z. Public relations ve školství (využití ve školách a školských zařízeních) ekonomika a financování školy * fundraising * sponzoring * grant * projekt * doplňková činnost školy ředitel školy - kompetence * plánování * organizace * styl a pojetí řízení * kontrola ekonomika a financování školy * finanční kontrola terciární vzdělávání * ekonomika a financování ve školy ve školství * VŠ marketing školy * MŠ integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami * speciální školství * legislativa ve školství * školství v EU personální management * konflikt vztah škola a veřejnost * public relations

15 06/9 SLÁDKOVÁ, M. Využití mezinárodní spolupráce v práci mateřské školy 06/9 SLÍPKOVÁ, A. Hospitace nástroj řízení kvality pracovního výkonu pedagogických pracovníků MŠ programy EU pro školství * předškolní vzdělávání v EU * ekonomika a financování ve školství * SWOT analýza předškolní vzdělávání * kvalita práce * hospitace * hodnocení pedagogických pracovníků * MŠ 06/9 SOUKUPOVÁ, B. Řízení mateřské školy řízení * styl a pojetí řízení * MŠ 06/9 ŠIMONOVÁ, M. Komunikace jako prostředek motivace personální management * komunikace * motivace 06/9 TUČKOVÁ, P. Manažerka nová role ředitelky mateřské školy ředitel školy - role * plánování * kontrola * MŠ 2007 leden 07/1 BROŽOVÁ, V. Problematika slučování škol se zaměřením na slučování mateřských škol 07/1 DANDOVÁ, Z. Význam efektivního řízení lidských zdrojů pro kvalitu školy 07/1 DVOŘÁKOVÁ, E. Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku a ekonomiku ve srovnání se školami jiných provozovatelů 07/1 HALLY, M. Organizace a řízení environmentální výchovy na gymnáziích 07/1 KOUBOVÁ, D. Autoevaluace školy (Zkušenosti škol se zaváděním autoevaluace v regionech Českobudějovicko a Českokrumlovsko) optimalizace sítě škol * slučování škol * řízení změny * MŠ personální management * řízení lidských zdrojů církevní škola * veřejná škola * zřizovatel * personální management * ekonomika a financování škol organizace a řízení pedagogického procesu * environmentální výchova * Centrum ekologického vzdělávání a výchovy UK PedF * GY evaluace * autoevaluace

16 07/1 LEHKÝ, P. Vliv ředitele na klima školy klima školy * řídící pracovníci ve školství * dotazník OCDQ-RS 07/1 LOSENICKÁ, D. Kooperace a soutěživost (Co převládá v pedagogických sborech?) 07/1 MÁTLOVÁ, B. EVALUACE proces k ověřování a zlepšování kvality řízení mateřské školy 07/1 MICHŇOVÁ, M. Pozitivní koučování týmu mateřské školy s ohledem na pohyb legislativních změn 07/1 NOVOTNÁ, I. Inovace řízení pedagogického procesu na SpMŠ v Berouně 07/1 SLUKOVÁ, S. Využití internetu pro činnost, rozvoj a řízení mateřské školy 07/1 SPURNÁ, H. Sebehodnocení školy Funkce, role a kompetence vedení školy při tvorbě evaluačních nástrojů učitel * spolupráce * řídící pracovníci ve školství * klima školy evaluace * autoevaluace * styl a pojetí řízení * SWOT analýza styl a pojetí řízení * koučování * řídící pracovníci ve školství * MŠ organizace a řízení pedagogického procesu * řízení změny * inovace ve škole * speciální školství informatika * počítačová podpora řízení ve školství * internet * MŠ evaluace * autoevaluace * řídící pracovníci ve školství * MŠ * ZŠ 07/1 ŠIMÁNKOVÁ, J. Hodnocení pracovníků střediska volného času personální management * hodnocení pracovníků * pedagog volného času * středisko volného času 07/1 ŠKUBALOVÁ, D. Hodnocení ředitele základní školy z pohledu zřizovatele ředitel ZŠ - hodnocení * zřizovatel 07/1 ŠTARHOVÁ, M. Řízení inovací výchovně vzdělávacího procesu ve středních zdravotnických školách se zaměřením na vyučovací metody organizace a řízení pedagogického procesu * inovace ve vzdělávání * výukové metody * odborné školství 07/1 TOMANOVÁ, S. Řízení mateřské školy řízení MŠ * řídící pracovníci ve školství

17 07/1 VÉVODA B. Zahraniční exkurze v systému řízení gymnázia zahraniční exkurze - příprava, realizace * školní vzdělávací program * plánování ve škole 2007 květen 07/5 ANSCHLAGOVÁ, D. Kompetence ředitelky mateřské školy řídící pracovníci ve školství - kompetence - manažerské dovednosti * řízení školy * MŠ 07/5 AVRATOVÁ, H. Analýza rozdělování finančních prostředků státního rozpočtu ve školství z hlediska právních předpisů 07/5 BŘEZINA, M. Management a jeho povinnosti při pořádání lyžařských výchovně vzdělávacích zájezdů ekonomika a financování školství * lyžařský výcvik * BOZP 07/5 BUČKOVÁ, J. Hospitace v managementu mateřské školy hospitace * personální management * MŠ 07/5 ČÁP, D. Druhy motivace nejčastěji využívané ve školství v kraji Vysočina personální management - motivace * 07/5 DEUTSCHOVÁ, J. Evaluace v mateřské škole evaluace * autoevaluace* Začít spolu * Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole * MŠ 07/5 FLÍDROVÁ, J. Problematika volnočasových aktivit u dětí s poruchami chování 07/5 GAYDOŠOVÁ, M. Metodika tvorby školního vzdělávacího programu pro školská zařízení specifické poruchy učení a chování * volnočasové aktivity speciálně pedagogická centra * speciální školství * primární prevence ve školství kurikulum - ŠVP * zájmová činnost * středisko volného času 07/5 HOLEČKOVÁ, Š. Informační média v práci ředitele školy Informatika * počítačová podpora řízení ve školství

18 07/5 HONOVÁ, P. Řízení sloučených mateřských škol optimalizace sítě škol * slučování škol * styl a pojetí řízení * MŠ 07/5 HORÁK, P. Analýza vzdělávání ve středním odborném učilišti vězeňské služby České republiky a návrh strategického plánu jeho rozvoje vězeňské školství * koncepce a strategie rozvoje školy 07/5 HOŘEJŠÍ, I. Efektivní strategie pro získávání dětí do MŠ získávání dětí do MŠ * marketing školy * strategické plánování * vztah škola - rodiče * MŠ 07/5 CHALUPECKÁ, M. Otevřený model školy Možnosti spolupráce škol s dalšími subjekty vzdělávací politika * výchovný systém školy - otevřený (participační) model * vztah škola - rodiče * volnočasové aktivity * ZŠ * MŠ 07/5 CHEJNOVÁ. P. Motivace začínajících akademických pracovníků akademický pracovník * akademické pracoviště * motivace 07/5 CHOTTOVÁ, M. Stanovení optimální hranice rozhodovacích kompetencí ředitelů základních škol při nakládání se svěřeným majetkem z pohledu zřizovatele řídící pracovníci ve školství - kompetence * vztah škola - zřizovatel * příspěvková organizace * správa majetku * ZŠ 07/5 KAISER, D. Mimorozpočtové zdroje ve školách ekonomika a financování školy * vztah škola a zřizovatel * mimorozpočtové zdroje * doplňková činnost školy * ZŠ * SŠ 07/5 KMONÍČKOVÁ, J. Daň z přidané hodnoty ve školství ekonomika a financování školy * daň z přidané hodnoty 07/5 KONOPISKÝ, V. Instituce výchovných zařízení v ČR náhradní rodinná péče * ústavní výchova * sociálně právní ochrana dětí a mládeže * komunitní plánování * srovnání se stavem ve VB, Nizozemí,na Slovensku,v Rusku 07/5 KOPÁREK, J. Manuál začínajícího ředitele řídící pracovníci ve školství - začínající ředitel * konkurzní řízení ve školství

19 07/5 KOPŘIVA, J. Software a řízení školy informatika * počítačová podpora řízení ve školství 07/5 KUBĚNA, R. Současné a budoucí financování Domu dětí a mládeže v ČR. Zmapování současného stavu a doporučení způsobu financování v nadcházejících letech ekonomika a financování ve školství * středisko pro volný čas dětí a mládeže * dům dětí a mládeže 07/5 KVÁČOVÁ, L. Využití public relations v řízení mateřské školy marketing školy * public relations * MŠ 07/5 LAVIČKA, I. Vliv optimalizace středních škol v Karlovarském kraji na strategii rozvoje školy optimalizace sítě škol * koncepce a strategie rozvoje školy * SŠ 07/5 LÁVIČKA, P. Internet v praxi manažera základní umělecké školy informatika * počítačová podpora řízení ve školství * ZUŠ 07/5 LIŠKA, R. Řízení změny kultury školy kultura školy * řízení změny * koncepce a strategie rozvoje školy * SOŠ 07/5 MALINOVÁ, D. Tvorba systému prevence sociálně patologických jevů na základní škole 07/5 MANDYS, I. Sportovní prožitkové kurzy a jejich implementace do školního vzdělávacího plánu základní školy 07/5 MAREK, L. Odměna za práci na základní škole Rukověť pro ředitele základní školy 07/5 MAŠEK, J. Současný management středních škol Plzeňského kraje z genderového pohledu 07/5 MATĚJKOVÁ, P. Vedení lidí se zaměřením na motivaci. Motivace v podmínkách školství primární prevence ve školství * ZŠ sportovní prožitkový kurz * zážitková pedagogika * kurikulum - ŠVP * ZŠ personální management * mzdová problematika * řídící pracovníci ve školství * ZŠ řídící pracovníci ve školství * genderové hledisko * mzdová problematika * SŠ personální řízení * motivace

20 07/5 MATOUŠOVÁ, J. Střední škola v roli příjemce OP RLZ ekonomika financování školy * mimorozpočtové zdroje * programy EU pro školství * Operační program Rozvoj lidských zdrojů * projekt * SŠ 07/5 MLEJNECKÝ, I. Ukončování pracovního poměru rizika chyb personální řízení * ukončení pracovního poměru 07/5 NOVÁKOVÁ, A. Týmová spolupráce ve vybraných typech zařízení personální řízení * týmová práce * dětský domov 07/5 OUTRATOVÁ, B. Řízení organizací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a koncepce jejich rozvoje v ČR 07/5 PATRASOVÁ, R. Metody, organizace a hodnocení spontánní činnosti ve střediscích volného času 07/5 PAVELKA, P. Webové stránky pražských základních škol. Rukověť pro sestavení stránek ZŠ z pohledu managementu školy další vzdělávání pedagogických pracovníků * celoživotní vzdělávání * poskytovatelé DVPP volný čas * středisko volného času * klub otevřených dveří * pedagog volného času * spontánní činnost informatika * školní webové stránky 07/5 PECHOVÁ, I. Řízení inovací v multikulturní základní škole inovace ve škole * řízení změny * marketing školy inovativní škola * komunitní škola * multikulturní ZŠ praktická a speciální 07/5 PROCHÁZKOVÁ, I. Efektivní porada jako důležitý nástroj řízení školy 07/5 RAKUŠAN, V. Úloha výpočetní techniky a ICT v podmínkách řízení školy 07/5 SIXTOVÁ, I. Rodina a škola učíme se spolupracovat vztah škola - rodiče * ZŠ personální řízení * porada * komunikace ve škole informatika * počítačová podpora řízení ve školství * SIPVZ 07/5 SKLENÁŘOVÁ, M. Evaluace školy a indikátory školního vzdělávacího programu v mateřských školách evaluace * autoevaluace * kurikulum - ŠVP * MŠ

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2010

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2010 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2010 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou uloženy

Více

SVVP - OBOR ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2011

SVVP - OBOR ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2011 SVVP - OBOR ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2011 PŘEHLED ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ULOŽENÝCH V KVVP (Řazeno abecedně.) Závěrečné práce jsou uloženy v Knihovně výzkumných

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. žáků a autoevaluace školy 6.A.1. Pravidla pro hodnocení žáků obecně je součástí každého sociálního systému, který má směřovat k dlouhodobé udržitelnosti a být schopen reagovat na změny prostředí. Vzdělávací

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 1. Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce (dále ČŠI ) ve školách a školských zařízeních zapsaných do

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

3. Kultura školy 4. Řízení školy 5. Výsledky vzdělávání 6. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

3. Kultura školy 4. Řízení školy 5. Výsledky vzdělávání 6. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Ukázka z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. 6. 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY Smyslem autoevaluace je zhodnocení funkčnosti školního vzdělávacího programu a prostředí, v němž se výuka realizuje.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 01 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2017/2018 vypracovala: Mgr.Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

OKRUHY - SZZ

OKRUHY - SZZ OKRUHY - SZZ - 18. 6. - 20. 6. 2018 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ + ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU, MARKETING, EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ + KVALITA A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 05 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání Formulace kritérií splnění dílčích

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dlouhodobý plán školy

Dlouhodobý plán školy Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace Dlouhodobý plán školy 2017-2019 Ing. Pavla Kopeluková Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019 Oblast řízení a správy - udržovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2018/2019

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2018/2019 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2018/2019 ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 PRAHA 2 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchozím dokumentem je zákon č. 561/2004

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Pozvánka. na kulatý stůl s řediteli škol

Pozvánka. na kulatý stůl s řediteli škol Pozvánka na kulatý stůl s řediteli škol které se koná v úterý 13. 9. 2016 v 13.30 hod v kanceláři MAS Moravská brána, budova MěÚ (přízemí vlevo), Bratrská 358, Lipník nad Bečvou Program: 1. Stručné shrnutí

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy VYHLÁŠKA č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ze dne 27. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Přehled Individuálních projektů národních MŠMT

Přehled Individuálních projektů národních MŠMT Přehled Individuálních projektů národních Individuální projekty národní (IPn) realizované s využitím finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dotazník pro zřizovatele škol

Dotazník pro zřizovatele škol Dotazník pro zřizovatele škol Vážená paní, vážený pane, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výstupy poslouží k získání metodiky pro hodnocení ředitelů základních škol zřizovatelem z pohledu zřizovatele.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

2. Výsledky školy. Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy

2. Výsledky školy. Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy Vaši odpověď vyznačte křížkem do sloupců označených číslicemi 4, 3, 2, 1 podle toho, do jaké

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

4. Studujete nebo jste absolvoval/la studium manažerského zaměření? (můžete označit i více možností)

4. Studujete nebo jste absolvoval/la studium manažerského zaměření? (můžete označit i více možností) Podpora profesního rozvoje učitelů ze strany ředitele Dobrý den, jsem studentka PedF UK obor Školský management.věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká šetření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

OBSAH ČÁST I ŘEDITEL JAKO MANAŽER... 37

OBSAH ČÁST I ŘEDITEL JAKO MANAŽER... 37 OBSAH O autorech................................................... 11 Autoři jednotlivých kapitol..................................... 14 Seznam zkratek...............................................

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více