základy xml strana 1/34 autor: Ilja Kraval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "základy xml strana 1/34 autor: Ilja Kraval"

Transkript

1 základy xml strana 1/34 Základy XML Ilja Kraval, r. 2000, dokument podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena, šíření tohoto dokumentu, resp. jeho částí není bez svolení autora dovoleno a je trestné. Obsah Základy XML 1 Obsah 1 Poznámky...3 Úvodem 3 XML jako řešení problému třívrstvové architektury...3 Příklad 1 - číselník barev zobrazen jako tabulka...7 Příklad 2 - číselník barev zobrazen jako combobox...8 Základní pojmy XML...8 Co je to markup language...8 Co je to meta-jazyk...8 SGML jako nadmnožina XML...8 Tagy, čitelnost XML dokumentů a vztah XML versus HTML...9 Výhody XML...9 Základy struktury dokumentu XML...10 Odkazy na specifikaci standardu XML světovou organizací...10 Elementy...10 Hierarchie elementů v XML...10 Atributy...11 Well-formed XML dokument...11 Otázka...11 Příklad na HTML stránku jako well-formed XML dokument...12 Základy syntaxe XML...12 Instrukce pro řízení procesu...12 CDATA sekce...13 Entity reference...13 Character reference...14 Komentář...14 Co je to DTD - Data Type Definition

2 základy xml strana 2/34 Validovaný dokument XML...15 DTD deklarace a dokument XML...15 Externí zdroj deklarace DTD...15 Atribut standalone...15 Deklarace typu elementu - ELEMENT...15 Speciální znaky pro ELEMENT deklarace...16 Deklarace atributu...16 Deklarace možného typu atributu...17 Atribut deklarovaný jako CDATA...17 Atribut deklarovaný jako typ ID...17 Atribut deklarovaný jako IDREF nebo IDREFS...17 Atribut deklarovaný jako ENTITY nebo ENTITIES...18 Atribut deklarovaný jako NMTOKEN nebo NMTOKENS...18 Atribut deklarovaný jako seznam možných hodnot...18 Implicitní nastavení atributů...18 Deklarace ENTITY...18 Interní entity...19 Externí entity...19 Parametrické entity...19 Deklarace NOTATION...19 Namespaces...20 URI - Uniform Resource Identifiers...21 Namespaces v XML...21 XML Document Object Model - DOM...22 DHTML DOM a XML DOM...22 Základní objekty XML DOM...23 Jak chápat objektový model a zpřístupněné interfacy jádra XML DOM...23 Výčet základních objektů XML DOM...23 XMLDOMDocument objekt...23 Nová instance objektu XMLDOMDocument...23 metody Load a Save XMLDOMDocument...24 Metody.loadXML(string).saveXML(string)...24 Parsovací flagy objektu XMLDOMDocument...24 XMLDOMDocument a informace o dokumentu...24 XMLDOMDocument a výběr node...24 XMLDOMDocument a jak tvořit nové prvky XML dokumentu...25 Objekt XMLDOMNode

3 základy xml strana 3/34 Jak získat property a kolekce objektu...25 Jak získat hodnotu XMLDOMNode...26 Jak procházet stromem XML pomocí metod a property objektu XMLDOMNode...26 Jak pracovat s podřízenými prvky XMLDOMNode...26 Objekt XMLDOMNodeList...27 Jak pracovat s kolekcí Node objektů...27 Objekt XMLDOMNamedNodeMap...27 Transformace XML dokumentů pomocí XSL...27 Transformace XML dokumentů...27 K čemu může sloužit transformace XML dokumentu...28 Co je to XML Schema...28 Přenos dat XML v Internetovských technologíích MS...29 Databinding XML...29 DataIslands v XML...30 HTTP a XML, scénáře složitých HTTP rozhovorů klient-server...31 Poznámky Protože jsou Semináře moderních technologií zaměřeny na MS technologie, upozorňujeme čtenáře na tuto skutečnost obzvlášť v této kapitole o XML. Technologie XML je sice standardizována obecně - například viz stránky na avšak mnohé skutečnosti zde uvedené jsou vztaženy na MS technologie, což se například projeví použitím prvků podporovaných pouze pomocí browseru IE5. Úvodem XML - Extensible Markum Language je moderní rychle se vyvíjející technologií, které je věnována velká pozornost zejména v problematice Internetovských aplikací a přenosu dat po Internetovské síti. Použití XML se však neomezuje pouze na Internet. Výhody XML se projevují v dalších oblastech, zejména u vytváření standardů datových struktur v různých odvětvích, jak technických, průmyslových, vědeckých, softwarových apod. Znalost základů XML se stává pro tvůrce SW již nezbytností a to nejen tvorby aplikací na Internetu. Nově vznikající standardy právě v XML se s největší pravděpodobností dotknou takřka každé oblasti tvorby SW (včetně průmyslových oblastí, bankovnictví atd.). XML jako řešení problému třívrstvové architektury Nejprve nastíníme jeden z problémů třívrstvové architektury a obecně jeden zásadní problém nastávající při spolupráci distribuovaných systémů na síti. Na základě tohoto problému si ukážeme jednu z hlavních příčin vzniku XML. Jedná se samozřejmě o modelový příklad, který osvětluje základní problém přenosu dat ve třívrstvové architektuře. V předešlých skriptech byl zdůrazněn velký význam třívrstvové architektury. Třívrstvovou architekturu můžeme realizovat v podstatě dvěma základními způsoby: 3

4 základy xml strana 4/34 buď použijeme zpřístupnění objektů v aplikační vrstvě přes DCOM technologii (například v podnikových systémech lokálních sítí) anebo použijeme technologii Internet Serveru, ASP a HTML, která nám objekty business vrstvy zpřístupní buď přes tvorbu instance pomocí Server.CreateObject ve skriptu ASP anebo pomocí deklarace statického objektu pomocí tagu <OBJECT>. Nejprve k prvému přístupu pomocí DCOM: Představme si tu situaci, kdy takřka odlehčený klient (například VB - EXE aplikace) komunikuje s business vrstvovou v aplikaci typu podniková aplikace na lokální síti. Objekty business vrstvy jsou zpřístupněny pomocí DCOM technologie: 3-vrstvová arch. a STANDARD EXE klient GUI object Textbox Business object OSOBA Property Jmeno Jmeno Data objects (ADO) Field Jmeno Data - file, stream, database, XML etc. obrázek 1 Příklad na DCOM strukturu v aplikaci V předešlém obrázku je znázorněna spolupráce GUI prvku na klientovi (umístěném například v VB aplikaci) s business objektem OSOBA. Obsluha vyplní editační pole a jeho obsah se přenese do objektu Osoba na aplikačním serveru. Základní otázkou v tomto případě je - jak se tento obsah editačního pole z GUI na server - objekt přenese? V tomto případě odpověď dává sama technologie COM - přenos z GUI prvku do objektu business vrstvy pomocí tzv. marshallingu, což je technologie zabalení dat do streamu, odeslání po síti a jeho rozbalení - převzetí na straně druhé. Protože jak marshalling tak zpětný unmarshalling je součástí technologie COM jako jeho vnitřní prvek, uživatel technologie COM se nezajímá, jak toto COM provádí. Přenos dat se děje za scénou. Ve VB může být kód ve formuláři znázorněn například takto: 4

5 základy xml strana 5/34 STANDARD EXE klient a DCOM Form modul... Private Osoba As COsoba DCOM Marshalling... Private Sub cmdok_click Click() Osoba.Jmeno = txtjmeno.text... Osoba.Save End Sub Informační systémy lokálních sítí resp.. distribuované systémy s použitím lokálních sítí obrázek 2 DCOM na lokální síti je schován za scénou a v kódu VB se neprojeví Poněkud odlišná situace je na Internetu resp. Intranetu: HTTP Request Web browser HTTP Response ASP Response.write write() Web server ASP stránka např. default.asp HTML zobrazení HTML kód obrázek 3 Přenos údajů mezi GUI a business vrstvou v ASP V kódu formuláře se vytvářejí položky pro HTTP Request objekt. Pomocí objektu Request v ASP jsou hodnoty převzaty a zpracovány. Pomocí objektu Response jsou opět předány klientovi. 5

6 základy xml strana 6/34 ASP kód tvorby GUI ASP stránka výběr barvy <% Response.Write Write( <SELECT... ) For each it in colbarvy Výstup... business objektu anebo z DB Response.Write Write( <OPTION... ) Response.Write Write(it.text)......%> TAG <...> DHTML Není oddělen obsah informace od stylu zobrazení SCRIPT obrázek 4 ASP a přenos informace z business vrstvy do formuláře Všimněte si, že na stránce ASP dávající odpověď klientovi se vyskytují jak prvky business logiky (v našem případě kolekce barev), tak tagy DHTML kódu, tak skript - tj. ASP kód Není tedy obsah oddělen od stylu, jakým se má zobrazit. Ve svém důsledku to znamená, že tvůrce ASP stránky musí dobře znát jak výstup z business logiky (anebo datové struktury v případě přímých selectů do DB z ASP stránky), tak GUI prvky (tagy DHTML), tak ASP technologii. Základním nedostatkem předešlého přístupu je to, že není oddělen obsah od jeho zobrazení. Nejlépe si tento nedostatek uvědomíme tím, že vyjmenujeme, co vše musí expert tvořící takovouto stránku znát, v čem musí být guru : 1. Musí ovládat business logiku anebo datové struktury u přímých selectů z ASP 2. Musí ovládat skriptovací techniku a ASP 3. Musí ovládat DHTML a tvorbu tagů (formuláře a odpovědi apd.) Je zřejmé, že řešení tohoto problémů míchání technologie GUI, business a jejich vzájemné komunikace je ve způsobu stylizace přenosu dat mezi klientem a serverem. Možné řešení pomocí XML může vypadat takto: 6

7 základy xml strana 7/34 Přenos pomocí XML Web klient ASP / HTML stránka FORM XML Objekt business nebo DB obrázek 5 XML může napomoci standardně přenést data a oddělit tak business objekt od GUI Uveďme si příklad takovéhoto přístupu (poznámka: výklad je omezen na použití IE5) Příklad 1 - číselník barev zobrazen jako tabulka Zaveďme soubor s příponou XML (viz /priklad1/barvy.xml) s tímto textovým obsahem... <barva id="1" kod="2001" text="bílá" /> <barva id="2" kod="2002" text="černá" /> <barva id="3" kod="2003" text="modrá" /> <barva id="4" kod="2004" text="červená" /> <barva id="5" kod="2005" text="žlutá" /> <barva id="6" kod="2006" text="zelená" /> <barva id="7" kod="2007" text="fialová" /> <barva id="8" kod="2008" text="hnědá" /> <barva id="9" kod="2009" text="šedá" /> <barva id="10" kod="2010" text="oranžová" /> </barvy>... Všimněte si, že aniž bychom nějakým způsobem rozebírali podstatu tohoto dokumentu, je dobře čitelný. Jedná se o zápis dat číselníku barev, každá barva má id, kod a text. V každém z řádků jednotlivých barev můžeme přímo číst odpovídající hodnoty. Pokud otevřete soubor /priklad1/ barvy.xml pomocí IE5, zobrazí se data jako tabulka (ve stejném adresáři musí existovat také soubor barvy.xsl) 7

8 základy xml strana 8/34 Příklad 2 - číselník barev zobrazen jako combobox Podobně v druhém příkladu při otevření /priklad2/barvy2.xml se data zobrazí jako prvek SELECT (tj. combobox). Oba příklady zřetelně demonstrují oddělení business logiky (vedoucí k vytvoření XML souboru) od přenášených dat (xml) a prezentace (xsl). Obsah je oddělen od způsobu zobrazení. Základní pojmy XML Co je to markup language XML je tzv. markup language určený pro dokumenty obsahující strukturované informace. Pojem markup language znamená, že jazyk obsahuje nějakým způsobem zavedený mechanismus pro identifikaci nejenom samotných hodnot v dokumentu, ale také významu dat - tj. sloučeno dohromady obsahuje obsah + význam strukturovaných dat. Co je to meta-jazyk XML patří také do rodiny tzv. meta-jazyků. Pojem meta obecně kdekoliv znamená povýšení abstrakce o jednu úroveň. Pojem meta vyjadřuje obecný vztah mezi možnou abstrakcí a implementací této abstrakce. Např. meta třída v OOP je třída tříd, meta-model je nad-model, jehož jednou z možných implementací je daný model. Příklad meta: model modelu tříd v objektovém modelování obsahuje věty typu každá třída obsahuje atributy apod. Zatímco model modelu tříd (tj. meta-model) zajímá tvůrce CASE nástrojů (tj. ty pracovníky, kteří tvoří CASE nástroj), samotný model tříd zajímá jejich uživatele. Protože jazyk je možné chápat jako souhrn pravidel, potom meta-jazyk je nějakým konkrétním souhrnem pravidel pro tvorbu jazyka, tj. jazyk jazyka. XML jako meta-jazyk deklaruje možnou syntaxi pomocí tzv. tagů. Protože XML umožňuje vytvořit (podle svých pravidel) libovolný tag a tím dává možnost vytvářet libovolné struktury, je chápán jako metajazyk. SGML jako nadmnožina XML XML je podmnožinou tzv. SGML jazyka (což je ještě obecnější metajazyk než XML). SGML je zkratkou Standard Generalized Markup Language definovaný normou ISO SGML je jazykem nezávislým na podpůrných prostředcích a byl vyvinut před XML pro účely práce se obecnými strukturovanými dokumenty ve své době a tedy nezávisle na pozdějších požadavcích na Internetovské technologie. Složitost a v důsledku i velké možné zobecnění SGML je však překážkou pro použití v Internetovské technologii. SGML by ve svém použití na Internetu poskytlo příliš velkou variabilitu a následnou složitost pro práci s obecnými dokumenty. Na Internetu se vyžaduje o mnoho jednodušší a také striktnější přístup než poskytuje obecné SGML. Z toho důvodu se zavedla určitá omezení, tj. vyňala se podmnožina z SGML jako speciální případ části SGML a tato podmnožina se stala základem pro XML. Protože XML je podmnožinou SGML, znamená to, že XML dokument splňuje požadavky kladené na SGML dokument. XML lze tedy chápat jako pouze určitá část SGML (speciální případ) a proto má XML velmi dobrý teoretický základ. Teorie SGML je totiž již léta vypracovávána a to i na akademické půdě. To je dobrý zdroj pro teoretický rozvoj XML jako jeho podmnožiny. Poznámka: Opravdu XML je verzí 1.0 a přesto je opravdu překvapivě dobře propracováno 8

9 základy xml strana 9/34 Tagy, čitelnost XML dokumentů a vztah XML versus HTML XML dokument je uložen jako textový dokument a lze jej přímo číst libovolným textovým editorem. Struktura dat je v tomto dokumentu velmi dobře čitelná a lidsky srozumitelná. V XML se význam dat označuje pomocí tagů < >. Například u cenného papíru můžeme zavést tag ISIN takto: <ISIN>CZ </ISIN> Sémanticky je přístup pomocí tagů podobný přístupu v HTML, ale existuje tu oproti HTML jeden velký rozdíl: Zatímco HTML je jazykem, XML je meta-jazykem. Znamená to, že HTML má omezenou (i když stále se rozšiřující) množinu možných tagů, tj. syntaxe tohoto jazyka je dána výčtem těchto tagů a jejich možností. Pokud zavedeme v HTML tag, který není dohodnut, interpret HTML jej buď ignoruje anebo nahlásí chybu. Protože se u HTML jedná o jazyk, kterému musí rozumět browser, každé nové zavedení dalšího tagu do HTML (tj. nová dohoda ve standardu) musí být promítnuta i do funkcionality browseru. Oproti tomu XML nemá množinu tagů omezenu a navíc dopředu nepředjímá význam těchto tagů. Oproti tomu v HTML je význam tagu již dán dopředu, například v HTML dokumentu je <IMG> označením pro vložený obrázek do dokumentu. V daném konkrétním XML dokumentu může mít <IMG> jiný význam (například imaginární část čísla) a záleží pouze na interpretaci. Zatímco HTML je řečí o specifické množině tagů, XML je řečí o tom jak je možné tagy tvořit. Uvedené vztahy ukazuje následující obrázek: Poloha metajazyků SGML, XML a jazyka HTML Metajazyky Jazyky SGML implementace HTML XML podmožina CML CDF SMIL obrázek 6 Vztah XML a SGML Výhody XML 1. Dokumenty XML umístěné na Internetu mohou být jednoduše čitelné přímo pomocí browseru (viz předešlý příklad) bez dodatečných prostředků - tj. bez dalších složitých aplikací 2. XML se stává standardem a proto struktura dokumentů XML bude zpracovatelná stále větším množstvím spolu jinak nesouvisejících distribuovaných aplikací od různých dodavatelů 3. XML je kompatibilní s SGML. Protože již nyní existuje spousta standardů strukturovaných dat pro různé oblasti v SGML (průmysl, bankovnictví atd.), budou se odtud tyto dohody přenášet do XML jako do jeho podmnožiny. 9

10 základy xml strana 10/34 4. Napsat aplikaci spolupracující s dokumentem XML je jednoduché díky již existujícím parserům 5. XML je definováno striktně bez odchylek, což zamezuje možné nekompatibilitě 6. Dokumenty XL jsou lidsky čitelné (a pokud nejsou rozsáhlé, tak i kontrolovatelné) přímo z textového editoru bez nutnosti parsovat dokument složitou aplikací Například toto je jedna z velkých výhod oproti EDIFACT technologiím. Základy struktury dokumentu XML Odkazy na specifikaci standardu XML světovou organizací Přesnou specifikace standardů pro XML technologii naleznete na adresách: Extensible Markup Language (XML) 1.0 XML Pointer Language (XPointer) a XML Linking Language (XLink) Extensible Style Language (XSL) Elementy Jeden element je základním prvkem XML dokumentu. Je tvořen pomocí zahajovacího a ukončovacího tagu a uvnitř mezi tagy nese element svůj obsah: <význam> obsah </význam> příklad elemntu: <ISIN>CZ </ISIN> Je povolen prázdný element s žádným obsahem a s možnou dvojí syntaxí: <význam></význam> je ekvivalentní se zápisem <význam /> Element musí mít jak své zahájení, tak své ukončení elementu, což obecně v HTML neplatí. Například v HTML je častý zápis <BR> a přitom v dokument neobsahuje odpovídající ukončovací tag </BR>, podobně tag <IMG> apod. Z hlediska syntaxe XML by bylo správnější napsat tento element takto <BR />. Hierarchie elementů v XML Je umožněno vkládat element do elementu: <význam1> obsah1 <význam2> obsah2 </význam2> </význam1> Je možné však pouze vkládat úplný element (zahájený a ukončený) podobně jako při závorkování v algebře. Z toho plyne přísná hierarchie vztahu mezi elementy a tedy přísná hierarchie dokumentu. Tento požadavek také vede k nutnosti existence jednoho prvku jako root elementu. Chybné vložení může vypadat například takto: <P> Tady bude <STRONG> tučný text 1 </P> a taky text 2 </STRONG> 10

11 základy xml strana 11/34 Atributy Atributy mohou nést další informace spojené s elementem. Atributy jsou dvojice název-hodnota, které se objevují uvnitř startovacího tagu elementu s použitím rovnítka: <význam atribut= hodnota atributu > obsah </význam> Jak vidět, jedná se opět o určitou podobu s atributy tagů v HTML, například: <DIV class= titulek >... avšak existují tyto rozdíly: nejenom že v XML můžeme definovat libovolný tag, můžeme definovat libovolný atriut, a omezení je v tom, že hodnota atributu musí být na rozdíl od syntaxe HTML uzavřena v (anglických) uvozovkách. Well-formed XML dokument Ne každý strukturovaný dokument s tagy splňuje požadavky kladené na XML dokument. Pokud daný dokument požadavky na XML strukturovanost splňuje, nazývá se well-formed XML dokumentem. Tyto požadavky lze shrnout do možných chyb, které dokument nesplní a nestane se tak well-formed dokumentem: Start a end tagy nesouhlasí Elementy se překrývají a chybně se vnořují do sebe XML je case sensitive, rozlišuje malá a velká písmena Neukončení tagů (např. prázdných) Reservované znaky < > & se musí nahradit jiným způsobem Root element (vrcholový element dokumentu) musí vždy existovat Otázka Cvičná otázka pro posluchače semináře a čtenáře skript: Lze obecně dokument HTML považovat za well-formed dokument XML? Odpověď: Nikoliv. Protože HTML syntaxe není tak přísná, mohou existovat HTML dokumenty, které nejsou wellformed XML dokumenty. Například HTML povoluje použít neukončené elementy (<HR> <BR> <IMG> apod.). Z druhé strany však platí, že každou HTML stránku lze za stejné funkcionality přepsat tak, aby byla well-formed XML dokumentem. Je tedy otázkou pouze vnitřní přísnosti autora, zda se rozhodne psát stránky HTML splňující požadavky na well-formed XML dokumenty (a zda to má pro daný případ smysl). 11

12 základy xml strana 12/34 Příklad na HTML stránku jako well-formed XML dokument Příklad 3 (adresář 3) ukazuje na HTML stránku, která má nedostatky z hlediska XML. Ukažme, jak se změní na well formed XML dokument. 1. stránka html seminare99.htm je v browseru IE5 funkční jako HTML stránka 2. soubor xml NotPerfect_seminare99.xml je přesnou kopií tohoto HTML souboru, pouze se změnila extense na xml. Otevřete tento soubor pomocí IE5. Objeví se chybové hlášení. Můžete postupně odstraňovat chyby až do okamžiku zobrazení správného xml souboru. 3. Soubor xml Perfect_seminare99.xml je již upraveným well-formed XML dokumentem. 4. Všimněte si, že i tento soubor po změně extense zpět na HTML bude jako HTML funkční. Základy syntaxe XML Existuje celkem 6 druhů prvků XML dokumentu: Element (pojednáno v předešlé kapitole) Instrukce pro řízení procesu (processing instruction) CDATA sekce Reference na entity (entity reference) Reference na znaky (character reference) Komentáře (comments) Instrukce pro řízení procesu Processing instruction (označované jako PI s) nejsou přímo součástí obsahu dokumentu podobně jako komentáře. XML processor přebírá informace z těchto instrukcí a řídí jimi svoji činnost. PI mají tvar : <?Aplikace instrukce?> Kde výraz aplikace je názvem aplikace, pro kterou je určena instrukce. Název aplikace xml je rezervován jako standard XML. Pro rezervované slovo xml se používají standardně tyto dvě instrukce: jedna informuje XML parser o verzi XML (nyní platí verze 1.0): version= 1.0 a použité kódování: encoding= Windows-1250 (pro češtinu) První tag XML dokumentu (v našich krajích) tedy bude vypadat takto: <?xml version= 1.0 encoding= Windows-1250?> 12

13 základy xml strana 13/34 (viz příklad 3, kde první chybové hlášení je způsobeno právě chybějící PI pro nastavení kódování) CDATA sekce Tato sekce slouží k přenosu informace v rámci XML dokumentu bez parsování podle markup znaků, tj. je to obdoba příkazů pro binary data v jiných technologiích. Pomocí této sekce tedy můžete vložit libovolný výraz do XML dokumentu, i takový výraz, který obsahuje rezervované znaky. Pokud bychom zavedli element pro název zbraně například takto: <nazev> Smith & Wesson </nazev> potom parser by se snažil interpretovat rezervovaný znak & uvedený v obsahu elementu a zřejmě neúspěšně, protože tento znak nemá význam rezervovaného znaku, ale je součástí řetězce. Proto je v této a podobné situaci třeba použít sekci CDATA, která dává parseru na vědomí, že tato část obsažená v sekci, se nemá interpretovat. Syntaxe CDATA sekce je následující: <![CDATA[ řetězec ]]> Všimněte si zahajovacího vykřičníku a dvojí hranaté závorky, první závorka uzavírá vše v tagu, druhá uzavírá obsah za CDATA výrazem. V našem příkladu s coltem Smith & Wesson bychom měli použít konstrukci: <nazev><![cdata[smith & Wesson]]></nazev> Entity reference Reference na entitu vnutí parseru dosadit namísto reference určitá data. Existují dva základní důvody použití entity reference: Dosazení znaků, které je složité vložit - například je nelze přímo typovat Odkaz na jiné XML data jinde a tím dosáhnout pomocí odkazu výrazného zpřehlednění dokumentu. Syntaxe pro zavedení entity reference je jednoduchá, zahajuje se znakem & a ukončuje znakem ;, tj.. &refrence; V HTML se používají znaky, které nemají přímo vyjádření v kódu, ale existuje odkaz pomocí dvojice znaků & a ;. Patří sem: < < > > & & &apos; " Tyto odkazy jsou implicitní, kromě nich existuje možnost zavést své vlastní pomocí DTD (viz dále). 13

14 základy xml strana 14/34 Character reference Character reference - tj. odkaz na znak umožňuje vložit takřka libovolný znak a to i takový, který není na klávesnici, ale vyskytuje se v seznamu normy ISO/IEC Seznam znaků této normy je možné nalézt na HTML stránce: anebo pomocí FTP: ftp://ftp.unicode.org/public/unidata/unicodedata-latest.txt Pokud se má použít character reference, je třeba znát pořadové číslo tohoto znaku v uvedeném seznamu. Potom lze vložit znak pomocí syntaxe: &#číslo například &#163 je vloženým znakem pro anglickou libru. Komentář Syntaxe pro komentář je stejná jako v HTML syntaxi: <!-- comment --> Protože XML je přísné a striktní na syntaxi, není dovoleno použít dvě pomlčky v komentáři, tj. <!-- toto -- není dovoleno --> na rozdíl od čehož v HTML je takováto konstrukce povolena. Častou chybou je konstrukce čárky v kódu pomocí pomlček: <! > což samozřejmě v XML není povoleno. Namísto toho lze například použít syntaxi s rovnítkem: <!-- =================== --> Co je to DTD - Data Type Definition Výhodou XML je možnost vytvářet své vlastní tagy a definovat tak potřebné hierarchické struktury dat. Tato libovůle se může stát překážkou v případech, kdy je třeba provádět kontroly, zda dokument, který používáme, odpovídá svou strukturou dohodnuté definici. Představme si, že dostaneme do,aplikace XML dokument z jiné aplikace, který údajně nese informace o kurzovním lístku ČNB. Znamená to, že nad tvarem a strukturou tohoto dokumentu musí být nějaká dohoda co kde může být. Navíc tato dohoda by neměla být pouze abstraktní nebo ústní, protože aplikace by potřebovala nějakým způsobem verifikovat syntaktickou správnost dokumentu. K tomu slouží zobecnění přístupu k povolené syntaxi dokumentu a zavedení jednotného postupu při této verifikaci pomocí Data Type Definition - DTD. Poznámka: Existuje ještě možnost zavést tzv. XML Schema, které však není standardem, viz dále. Díky DTD nemusíme vytvářet dohody nad strukturami dokumentu případ od případu nějakými nestandardními jinými prostředky. DTD je tedy návoedem jak definovat omezení pro XML dokumenty. 14

15 základy xml strana 15/34 Validovaný dokument XML Zmíněný proces verifikace správnosti dokumentu vůči dohodě o jeho strukturách se provádí pomocí definice v DTD. Tento proces se nazývá se validace dokumentu a pokud dokument souhlasí s jeho definicí v DTD, potom se nazývá validovaný dokument Je třeba podotknout, že zavedení DTD definice pro dokument není povinná. Je to však velmi výhodné z důvodu možnosti validace dokumentu a odstranění případných chyb a nekompatibilit. DTD deklarace a dokument XML Deklarace DTD se může vyskytovat buď uvnitř dokumentu XML, který má tyto definice splňovat, anebo se z dokumentu XML na definice DTD provádí odkaz. Deklarace DTD resp. odkaz následuje v dokumentu XML hned za PI instrukcí <?xml...?>. Deklarace DTD je vždy zahájena příkazem DOCTYPE tagu: <!DOCTYPE název_root_element [ ]> přičemž název_root_element musí souhlasit s názvem rootu elementu XML dokumentu. Poznámka: název root elementu musí mít také deklaraci typu v ELEMENT deklaraci (viz dále) Externí zdroj deklarace DTD V hranaté závorce za názvem root elementu (viz předešlý odstavec) může být vložena deklarace DTD všech prvků anebo odkaz na jiný DTD dokument jako zdroj. Druhý případ má pochopitelnou výhodu možného sdílení DTD dokumentů několika XML dokumenty. V případě odkazu se používá následující syntaxe: <!DOCTYPE název_root_element SYSTEM název_souboru> např. : <!DOCTYPE barvy SYSTEM barvy.dtd > Atribut standalone V souvislosti s připojením DTD k dokumentu XML je důležité znát funkci atributu standalone. V některých případech je povaha zavedeného DTD taková, že bez něj dokument XML ztrácí smysl - nemá totiž bez DTD plnohodnotné informace. Problém je v tom, že DTD nejenom že deklaruje typy (což se dá při zpracování XML dokumentu oželet jako můžeme oželet kontrolní funkci), ale navíc DTD může obsahovat takové prvky, které do XML dokumentu vnášejí přímo informace. Jedná se například o implicitní nebo fixní hodnoty atributů. V tom případě dokument XML nemůže být použít korektně, protože aplikace by s těmito hodnotami počítala a očekával by jejich relevantní hodnoty nastavené implicitně nebo fixně. Z toho důvodu se zavádí atribut standalone, jehož nastavení na hodnotu yes znamená, že dokument XML ke své interpretaci nepotřebuje DTD dokument, i když je na něj odkazováno. Atribut standalone se umisťuje do úvodního PI tagu <?xml... standalone= yes...?> Deklarace typu elementu - ELEMENT Deklarace typu elementu identifikuje možný (a povinný) název elementu v XML dokumentu spolu s možnostmi jeho obsahu a spolu s následnou hierarchií podřízených elementů. 15

16 základy xml strana 16/34 Syntaxe deklarace typu elementu: <!ELEMENT název (obsah)... > kde název označuje možný (povolený a přitom povinný) název elementu v XML dokumentu, obsah označuje buď seznam názvů následných podřízených prvků anebo označení pro ukončení hierarchie (list stromu). Pokud již nemá mít element další podřízené prvky a má pouze svůj text, do závorky obsah se umisťuje výraz #PCDATA. Například takto deklarovaný prvek titul nemá mít již další podřízené prvky: <!ELEMENT titul(#pcdata)> a oproti tomu <!ELEMENT barvy(barva)*> značí, že element barvy má obsahovat N elementů barva Speciální znaky pro ELEMENT deklarace Existují speciální znaky pro vztah parent a child elementů: apostrof - striktní pořadí? optional + jeden nebo více * nula nebo více jeden z několika ( ) skupina Příklad <!ELEMENT kniha(titul,autor,cena?,..)> znamená, že element cena jako child element elementu kniha není povinným podřízeným elementem elementu kniha. Deklarace atributu Deklarace atributu umožňuje identifikovat: které elementy mají atributy jaké atributy tyto elementy mají jaké hodnoty mohou tyto atributy mít a jaké jsou implicitní hodnoty těchto atributů Deklarace atributu obsahuje tyto části: název elementu název atributu typ atributu 16

17 základy xml strana 17/34 a implicitní hodnotu Syntaxe deklarace atributu je následující: <!ATTLIST název_element název_atribut typ implicit...> Například kniha má atribut titul <!ATTLIST kniha titul...> Jako příklad deklarace atributu pro HTML kód bychom mohli uvést klasický element tagu A - odkazu: <!ELEMENT A(#PCDATA)> <!ATTLIST A HREF...> čímž jsme vyjádřili, že tag - tj. element A je konečným elementem bez podřízených elementů a element A má atribut HREF. Možný povolený element A v XML dokumentu (který nevede k error při validaci XML dokumentu): <A HREF= default.htm >domů</a> Deklarace možného typu atributu Existuje 6 možných typů atributů: CDATA ID IDREF nebo IDREFS ENTITY nebo ENTITIES NMTOKEN nebo NMTOKENS Seznam možných hodnot Atribut deklarovaný jako CDATA Atribut deklarovaný v DTD jako CDATA může v XML dokumentu obsahovat libovolný string. Atribut je určen pouze pro informaci hodnoty tohoto stringu. (příklad barva má svůj kód jako atribut) Atribut deklarovaný jako typ ID Atribut deklarovaný v DTD jako typ ID nese jednoznačný název - identifikátor vůči všem jiným atributům v celém dokumentu (unikátní vůči úplně všem ID v celém dokumentu). Element díky atributu typu ID může získat jednoznačný identifikátor mezi všemi ostatními elementy. Poznámka: Metoda objektu XML dokumentu DOM umožňuje přístup k elementu přes tento identifikátor. Příklad: <!ATTLIST kniha kniha_id ID> elementy kniha budou mít atribut typu ID s názvem kniha_id Atribut deklarovaný jako IDREF nebo IDREFS Atribut deklarovaný jako IDREF musí obsahovat jednu z hodnot atributů, který byl deklarován jako ID kdekoliv jinde. IDREF tedy zprostředkovává odkaz na jeden z elementů pomocí hodnoty atributu typu ID. V HTML je tento přístup podobný pomocí odkazu názvu elementu A tj. atributu name. Viz příklad 5. 17

18 základy xml strana 18/34 Pokud je deklarován atribut jako IDREFS, může obsahovat několik odkazů oddělených mezerou. Poznámka: DTD takto umožňuje v dokumentu zavádět vazby mezi elementy a to jedna k jedné (ID a IDREF) a jedna ku N (ID a IDREFS).Význam ID a IDREF je podobný jako je použití systémového klíče ID ve vazbách v tabulkách, pouze se chápe,jako jednostranný vztah (IDREF ukazuje hodnotou na element, který má ID s hodnotou IDREF) Příklad: <!ATTLIST kniha nakladatel_id IDREF...> V atributu knihy nakladatel_id musí být umístěn nějaké ID deklarované jinde (v tomto případě bude mít nakladatel své ID a daná kniha má jeho ID přes IDREF). Atribut deklarovaný jako ENTITY nebo ENTITIES Hodnota atributu typu ENTITY musí být jedna z deklarovaných v tzv. ENTITY deklaraci - tato deklarace viz dále. Tímto se váže daný ELEMENT k dané ENTITY, resp. několika ENTITIES (oddělovačem u několika ENTITIES je mezera). Atribut deklarovaný jako NMTOKEN nebo NMTOKENS Atribut takto deklarovaný má hodnotu stringu, ale jeho možná hodnota je omezena na jednoduché slovo. Atribut deklarovaný jako seznam možných hodnot Deklarace obsahuje seznam možných hodnot atributu a případně implicitní hodnotu. Seznam možných hodnot se umisťuje za název atributu do závorky, oddělovačem je svislice. Případná implicitní hodnota se umístí za závorku do uvozovek: <!ATTLIST název_element název_atribut ( hodnota hodnota...) implicit hodnota > Příklad <!ATTLIST cena měna (Kč Sk) Kč > Implicitní nastavení atributů Existují čtyři možné default nastavení pro vlastnosti atributu: #REQUIRED - atribut musí mít přiřazenu hodnotu v dokumentu, není přípustný stav nezadán #IMPLIED - atribut není vyžadován a také nemá default hodnotu #FIXED hodnota - atribut není sice vyžadován, avšak pokud se vyskytne, musí mít konstantní hodnotu. Deklarace ENTITY Deklarace ENTITY umožňuje propojit určitý název s určitou nějakou jinou obsahovou částí. Touto obsahovou částí může být Kousek textu Kousek DTD deklarace Jiný externí soubor obsahující text nebo binární data Existují tří druhy ENTITY 18

19 základy xml strana 19/34 Interní entity Interní entity umožňují provést odkaz na určitý text: <!ENTITY OBJECON "Object Consulting"> umožňuje kdekoliv použít odkaz pomocí &OBJECON; a na toto místo dojde k dosazení hodnoty textu Object Consulting Externí entity Externí entity značí odkaz na externí soubor obsahující buď text anebo binární data. Syntaxe je <!ENTITY název SYSTEM zdroj NDATA typ_dat > Pokud zdroj (soubor) obsahuje text a část deklarace NDATA se nevyskytuje, potom dojde k dosazení tohoto textu na místo odkazu. Takto lze jednoduchým způsobem sdílet části XML dokumentů (obdoba include). Pokud zdroj obsahuje binární data, potom v části NDATA je deklarována informace o typu dat (bude pojednáno dále). Důležité je, že název ENTITY s binárním zdrojem se může použít pouze přes odkaz tj. jako hodnota atributu typu ENTITY (viz kapitola atribut deklarovaný jako ENTITY). Parametrické entity Existuje ještě možnost sdílení deklarací pomocí tzv. parametrických entit. Syntaxe pro zavedení parametrické entity je pomocí znaku %: <!ENTITY %nazev_par_entity...> Pokud zavedeme takto parametrickou entitu, můžeme element deklarovat pomocí parametrické entity, tj. odkázat se na ni v deklaraci takto: <!ELEMENT nazev (%nazev_par_entity;)*> a tím využít již hotové deklarace. Několik různých elementů s různými názvy může být deklarováno pomocí jedné parametrické entity (mají až na název stejnou deklaraci). Deklarace NOTATION Deklarace NOTATION slouží k identifikaci speciálních typů externích binárních souborů. Syntaxe <!NOTATION nazev_notation SYSTEM typ> Podobně jako u binární entity, kde název této entity mohl vystupovat v referenci přes atribut, také zde se název daného notation objeví jako hodnota některého z atributu typu NOTATION. Příklad: <!ELEMENT logo EMPTY> <!NOTATION gif SYSTEM file:///c:/...iexplore.exe > 19

20 základy xml strana 20/34 <!NOTATION jpg SYSTEM file:///c:/...iexplore.exe > <!ATTLIST logo img ENTITY #REQUIRED format NOTATION (gif jpg) #REQUIRED> <!ENTITY obr.gif SYSTEM http...gif NDATA gif> Popis příkladu - je deklarováno že existuje element logo a je prázdným že existují typ binárních dat gif a jpg že element logo bude mít atributy img typu ENTITY a atribut format typu NOTATION a že nakonec existuje ENTITY obr.gif se zdrojem (souborem) na cestě a v implementaci v XML dokumentu konkrétně vyhovuje takovýto element: <logo img= obr.gif format= gif /> Poznámka: Příklad je pro vysvětlení názorný, je třeba si uvědomit, že takto zaveden je vztah mezi logem, názvem obrázku, zdrojem v konečné implementaci je takříkajíc natvrdo Namespaces Uveďme si příklad, který objasňuje nutnost zavést tzv. namespaces: V jednom XML dokumentu se objeví následující část dokumentu: <kniha> <titul>základy OOP<titul>... </kniha> a v druhém XML dokumentu <osoba> <titul>rndr.<titul>... </osoba> Je zřejmá kolize v chápání různých elementů které však mají stejný název - titul. Pokud bychom sloučili informace z těchto dvou dokumentů, nastala by kolize. Je zřejmé, že pokud by oba dokumenty psala tatáž osoba resp. kolegové ze stejného týmu, potom by se této kolizi dalo vyvarovat. Je nemožné se však takto vyvarovat této kolizi na Internetu - nelze totiž dopředu předjímat kdo a kdy jaké elementy použije. Řešení tohoto problému spočívá v zavedení tzv. namespaces a ty souvisí s pojmem URI - Uniform Resource Identifiers. 20

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Správnost XML dokumentu

Správnost XML dokumentu Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Správnost XML dokumentu Správně

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 XML 2 DTD 2.1 Atributy 2.2 Entity 3. XML v SQL Serveru Studijní cíle

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

KAPITOLA 6. XML, XPath a XSLT. Podpora XML v prohlížečích. XML DOM v IE

KAPITOLA 6. XML, XPath a XSLT. Podpora XML v prohlížečích. XML DOM v IE KAPITOLA 6 XML, XPath a XSLT S rostoucí popularitou XML chtěli vývojáři tuto technologii použít na obou stranách jak na straně serveru, tak i na straně uživatele. Microsoft a Mozilla, počínaje Internet

Více

Obsah přednášky. XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46

Obsah přednášky. XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46 Obsah přednášky XML DOM SAX XPath XSL transformace 1/46 Co je XML? XML je meziplatformní, softwarově a hardwarově nezávislý a standardizovaný nástroj pro přenos informace 2/46 Co je XML? EXtensible Markup

Více

Validace souborů DS3

Validace souborů DS3 Validace souborů DS3 Verze: 1.33 1. Rozsah...1 1.1 Identifikace systému...1 1.2 Přehled systému...1 2. Přehled verzí a změny v nich...1 3. Použité dokumenty...2 4. Shrnutí údajů o programovém vybavení...4

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA)

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) 2. část autor: RNDr. Ilja Kraval, červenec 2010 http://www.objects.cz ÚVOD V minulém článku bylo pojednáno o složitosti

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

XML. Aleš Keprt 29.11.2005

XML. Aleš Keprt 29.11.2005 XML Aleš Keprt 29.11.2005 značkovací jazyk pro obecné použití pro vytváření speciálních značkovacích jazyků Nejčastější použití: výměna dat (při komunikaci) na internetu (společně nebo místo HTML) Je to

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

Základy HTML (2. přednáška)

Základy HTML (2. přednáška) Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor Osnova XML v Office 2007 Michal Theodor XML obecně Co to je XML Příklad XML dokumentu Využití Office Open XML Struktura dokumentu MS Office 2007 Úprava dokumentu MS Office 2007 pomocí XML Přizpůsobení

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile!

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile! 4D Mobile Úvod Wakanda, publikovaná 4D SAS, je platforma pro vývoj a publikování webových aplikací vnitřně založena na standardních technologiích: jako je JavaScript a HTML5. Můžete použít "4D Mobile",

Více

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH 3. část RNDr. Ilja Kraval, srpen 2009 http://www.objects.cz ÚVOD Tento článek je pokračováním předešlých článků. Článek vysvětluje použití vztahu

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk HTML5 CSS3 HTML5 a CSS3: CASTRO, E. HTML5 a CSS3. Computer press, 2012 GOLDSTEIN, A., LAZARIS, L. a WEYL, E. HTML5 a CSS3 pro webové designéry. Brno: Zoner Press,

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

language="javascript">... </script>.

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Příklad buňka tabulky

Příklad buňka tabulky Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Pojmenované šablony Pojmenované

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2. Jaroslav Ciml

Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2. Jaroslav Ciml Rozhraní SAX, SAX vs. SAX2 Jaroslav Ciml Použití SAX - připomenutí Vytvoření instance parseru XMLReader xmlreader = XMLReaderFactory.createXMLReader(); Registrace handleru xmlreader.setcontenthandler(

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu:

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu: Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Definice vzhledu Prezentace

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Základní zadání IS o ISVS. Sluţba poskytování dat IS o ISVS

Základní zadání IS o ISVS. Sluţba poskytování dat IS o ISVS Základní zadání IS o ISVS Sluţba poskytování dat IS o ISVS podle pokynů objednatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 5.12.2012, verze 1.00 Sluţba poskytování dat IS o ISVS Počet

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni SCHÉMOVÉ JAZYKY Přednáška z předmětu KMA/POK Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 16. 10. 2010 Schémové jazyky Jazyky pro popis dokumentu XML schémata XML Schema Languages

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Úvod Před nedávnem jsem obdržel trochu delší mail tohoto znění: Dobrý den pane Kravale, před časem jsem absolvoval vaše

Více

Úvod do XML Technologie

Úvod do XML Technologie 4 TVEZEWXYHMNR LSTVSKVEQY-RJSVQEXMOENITSHTSVSZ RETVSNIOXIQRERGSZER Q ^)ZVSTWO LSWSGM PR LSJSRHYEVS^TS XYLPEZR LSQ WXE4VEL] 4VELE)9-RZIWXYNIQIHSZE% FYHSYGRSWXM Úvod do XML Technologie BI-TWA Peter Vojtáš

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

XHTML 1. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek

XHTML 1. Značkovací jazyky (mark-up): Součastí prostředků je systém m značek XHTML 1 Jazyk HTML značkovací jazyk, speciálně vyvinutý pro popis Internetových dokumentů. HTML umožňuje popis: struktury dokumentu; obsahu dokumentu; způsobu zobrazení obsahu prohlížečem na displeji.

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více