ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH"

Transkript

1 ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH 3. část RNDr. Ilja Kraval, srpen ÚVOD Tento článek je pokračováním předešlých článků. Článek vysvětluje použití vztahu «extend» v diagramech případů užití a ukazuje jeho možné technologické realizace. Jak bylo řečeno v předešlých částech tohoto mini-seriálu, interakce «extend» se používá na rozdíl od interakce «include» tam, kde případ užití volající (rozšiřovaný) nemá být závislý na případu užití vyvolaném (rozšiřujícím). V praxi to znamená, že samotný scénář by neměl správně obsahovat odkaz na rozšiřující případ užití. Technický rozdíl ve vlastnostech obou interakcí je tedy zřejmý, zůstávají nám nyní k zodpovězení tyto dvě otázky: 1. V jakých konkrétních analytických situacích se vztah «extend» prakticky používá? 2. Jak je tento vztah následně realizován technologicky?

2 strana 2 PRAKTICKÉ POUŽITÍ INTERAKCE «EXTEND» A NÁSLEDNÁ MOŽNÁ TECHNOLOGICKÁ REALIZACE Je zřejmé, že interakci «extend» nasadíme tam, kde se vyžaduje nezávislost volání případu užití. V praxi a ve školeních jsem se setkal s těmito možnostmi zavedení interakce «extend» v analytickém modelu: 1. Přídavné spustitelné akce nad vybraným prvkem 2. Vyvolání přídavné akce na událost vyvolanou buď systémem anebo uživatelem 3. Vyvolání zvláštního použití Helpu aplikace (tj. v kontextu použití aplikace) 4. Bonusová akce za určité podmínky, avšak podmínka a ani akce není pro požadavek rozšiřitelnosti uvedena přímo ve scénáři pomocí konstrukce if...else..., ale pomocí interakce «extend». PŘÍDAVNÉ SPUSTITELNÉ AKCE NAD VYBRANÝM PRVKEM Jedná se o velmi známou situaci, která se dá technologicky nejsnáze realizovat vyvoláním pop-up menu nad prvkem pomocí klepnutí na pravé tlačítko myši. Uživatel dostává k dispozici seznam akcí, které může následně nad prvkem vyvolat. V analytické rovině můžeme ve scénáři případů zapsat tento seznam akcí pomocí výčtu volání jako interakce «include», například takto: Obsluha má možnost nad vybraným prvkem vyvolat jeden z těchto případů užití: A, B, C Tímto se však sám scénář (tedy daný případ užití) stává závislým na těchto všech voláních. Znamená to, že přidání nové akce znamená otevřít daný scénář a přidat další volání do daného scénáře, což se může jevit jako nevýhoda. Druhou možností je použít interakci «extend». V tom případě můžeme zvolit jako Extension Point bod s názvem je vybrán prvek. Pro zápis podmínky u interakce a daného bodu extenze se použije podle poslední verze UML 2.2. text v Note takto: strana 2

3 strana 3 Condition: Obsluha chce vyvolat případ užití A Extension Point: je vybrán prvek «extend» X extension points: je v ybrán prv ek A Obrázek 1 Použití vztahu «extend» jako spuštění akcí ze seznamu akcí nad prvkem DŮLEŽITÁ POZNÁMKA K NOTACI PODMÍNKY U «EXTEND» V poslední verzi UML 2.2 se doslova píše: Changes from previous UML The notation for conditions has been changed such that the condition and the referenced extension points may now be included in a Note attached to the extend relationship, instead of merely being a textual comment that is located in the vicinity of the relationship. Verze EA 7.1, kterou momentálně používám, neumí propojit link z Note na interakce, ale pouze na prvek, a tedy neumí propojit linkem Note ani s interakcí «extend». Na předešlém obrázku je tedy ono propojení vytvořeno uměle pomocí jiné čárkované čáry, která není přímo v nabídce EA. Avšak podle starší verze UML stačí umístit tento Note pouze blízko k dané interakci bez propojení s danou interakcí, což lze bez problému použít a je také myslím dostačující. VYVOLÁNÍ PŘÍDAVNÉ AKCE NA UDÁLOST VYVOLANOU BUĎ SYSTÉMEM ANEBO UŽIVATELEM Jedná se o další známou situaci, kdy chceme vyjádřit, že na danou událost se spustí jedna určitá anebo několik akcí. Existuje více možností, jak tuto situaci vyjádřit pomocí případů užití. strana 3

4 strana 4 První možností je přímo ve scénáři vypsat natvrdo seznam vyvolaných akcí, které se vyvolají v daném bodu běhu scénáře (tento bod jinak odpovídá vyvolání události). Jedná se o variantu nejméně vhodnou a nejméně flexibilní. Je zřejmé, každé další rozšíření systému o další moduly, ve kterých se také musí vyvolat nějaká funkcionalita vyvolaná tímto bodem ve scénáři, znamená překopat starý scénář a přidat další volání případu užití. Jako příklad zvolme událost s názvem po zaúčtování převodního příkazu. Potom ve scénáři vypadá situace nějak takto: bla //pozn.: Nyní je převodní příkaz úspěšně zaúčtován v systému. Dále se provedou tyto případy užití: A1, A2, a A3. Je zřejmé, že se jedná o situaci dost nepříjemnou, protože na tento bod události budou reagovat i jiné další budoucí moduly a tento případ užití je tedy do budoucna stále otevřen. Druhou možností je použít interakci «extend» specifickým způsobem: Nejenom, že je bod extenze definován v daném případu užití jako Extension Point, ale navíc se vyskytne také v daném bodě scénáře, tj. tam se přímo explicitně uvede, například takto: bla //Nyní je převodní příkaz úspěšně zaúčtován v systému. Zde se nabízí bod extenze pro událost Po zaúčtování převodního příkazu Další postup je již zřejmý: Extendující případy užití, které se mají spouštět na tuto událost, se zaháčkují interakcí «extend» k tomuto bodu a jsou tedy vyvolány při dosažení tohoto bodu. Není asi třeba zdůrazňovat, že tento bod se může vyskytnout i ve větvi if daného scénáře. V technologii se tato situace řeší buď pomocí vzoru OBSERVER (LISTENER), nebo pomocí tzv. delegátů (např. v C#) anebo nějakým jiným událostním mechanismem. Je však třeba se zmínit o ještě efektivnějším řešení této situace, kdy chceme analyticky vyjádřit zpracování události v systému. Nepoužije se interakce «extend», ale generalizace podle Vzoru Reakce, podrobně je probrán i s příklady na našich školeních. Osobně dávám přednost řešení pomocí tohoto Vzoru Reakce, protože je i pro laika paradoxně mnohem srozumitelnější než zápis pomocí vloženého bodu extenze a interakce «extend». strana 4

5 strana 5 VYVOLÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO POUŽITÍ HELPU APLIKACE (TJ. V KONTEXTU POUŽITÍ APLIKACE) Toto použití interakce «extend» zde uvádím pro úplnost, osobně jsem se s ním v praxi nesetkal. Najdete jej přímo jako příklad ve specifikaci UML. Jedná se o doplnění aplikace o Help, který tzv. může a nemusí být uživatelem vyvolán. Pokud je vyvolán, uživateli se aplikace rozšiřuje o poskytování Helpu. BONUSOVÁ AKCE ZA URČITÉ PODMÍNKY Jedná se o případ obdobný již uvedenému řešení události, ale má oproti klasické události své specifikum. Představme si, že pomocí scénáře popíšeme situaci, kdy za určitých okolností se daný případ užití rozšiřuje o bonusovou akci v daném bodě scénáře. Můžeme tuto situaci zapsat takto Pokud nastane <podmínka bonusu XY >, provede se ještě případ užití A Poté se pokračuje Existuje také druhá možnost. Toto větvení se nahradí bodem extenze a podmínka se umístí do Condition u vyvolání případu užití A pomocí extenze. Situace pak ve scénáři vypadá takto: Zde se nabízí bod extenze pro Bonus XY. Poté se pokračuje A v diagramu se uvede podmínka Condition takto: strana 5

6 strana 6 Condition: Podmínka bonusu XY Extension Point: Bonus XY «extend» X extension points: Bonus XY A Obrázek 2 Použití interakce «extend» jako bonusová funkcionalita Cílem je opět získat nezávislost toho, kdo volá, na tom, kdo je volán. ZÁVĚR Rozdíl mezi vztahy «include» a «extend» je zřejmý: Interakce «include» reprezentuje klasické volání jednoho případu užití druhým případem užití a proto je volající závislý na volaném, tedy potřebuje jej pro svou konzistenci. Důsledkem je nutnost změnit scénář volaného, pokud potřebuje změnit zavolání. Naopak interakce «extend» zabezpečí nezávislost rozšiřovaného na rozšiřovaném. I když použití interakce «extend» je relativně výjimečnou situaci, předešlý výčet ukazuje, že ji lze používat ve specifických situacích nejen účelně, ale i srozumitelně. Navíc není vyloučeno, že se v praxi můžeme setkat ještě s dalšími možnými použitími této interakce. Konec článku Věnujte pozornost akci cenově výhodných školení OOP a UML v Praze na podzim 2009 Pobytový kurz OOP a UML podzim 2009 má volná místa strana 6

Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití

Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Autor RNDr. Ilja Kraval leden 2008 www.objects.cz Úvod Tento článek navazuje jako pokračování na článek předešlý. Minule jsme si vysvětlili,

Více

Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti

Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti Vztah typu Extend v UML a jeho zvláštnosti RNDr. Ilja Kraval 2007 Object Consulting s.r.o. http://www.objects.cz objects@objects.cz Do diskusního fóra na Pandoře (http://pandora.idnes.cz/conference/objcon/)

Více

O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU?

O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU? O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU? RNDr. Ilja Kraval, říjen 2008 http://www.objects.cz AKTÉROVÁ ŠKOLA Jak známo, informační systémy obsahují

Více

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz únor 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V předešlé části článku jsme si

Více

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Úvod Před nedávnem jsem obdržel trochu delší mail tohoto znění: Dobrý den pane Kravale, před časem jsem absolvoval vaše

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace

Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Framework pro návrh responzivního uživatelského rozhraní nové generace Bc. Lukáš Rychtecký Vedoucí práce:

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Dolejš. HelenOS jako Xen hypervisor

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Dolejš. HelenOS jako Xen hypervisor Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Jan Dolejš HelenOS jako Xen hypervisor Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Uživatelský manuál v1.0.7.8

Uživatelský manuál v1.0.7.8 Uživatelský manuál v1.0.7.8 Obsah O programu Rapget.RS...3 Základní přehled vlastností programu...3 Výhody programu...4 Instalace...6 Kde se dá program stáhnout...6 Jakou edici programu stáhnout Free nebo

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí verze 7.5 Miloš Liberko Jaroslav Polášek Emil Vlasák 2 Autoři programu Autoři programu RNDr. Miloš

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Principy pokročilého plánování výroby Autor BP: Ondřej Konvička Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více