1. Jazyk XML a formát jeho dokumentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Jazyk XML a formát jeho dokumentů"

Transkript

1 1 OOP_11 Java a XML

2 Obsah 2 1. Jazyk XML a formát jeho dokumentů 2. Využití DTD (Document Type Definition) při tvorbě gramatiky dokumentu XML 3. Zpracování a ověření platnosti dokumentu XML objektového modelu DOM (Document Object Model) 4. Jmenné prostory XML vyloučení nejednoznačnosti

3 1. Jazyk XML a formát jeho dokumentů 3 XML extensible Markup Language podobně jako XHTML odvozen od SGML (Stardard Generalized Markup Language) SGML jazyk pro popis a definici dat navržený, tak, aby se informace daly zpracovávat jako objekty, ne jako posloupnost znaků. SGML nesmírně flexibilní a výkonný avšak jeho použití složité a náročné.

4 Jazyk XML 4 XML navržen pro popis (vyjádření) dat nezávislé na platformě. XML je rozšiřitelný, samo-popisný a konzistentní. XML poskytuje rovněž metadata dají přenášeným datům širší kontext Data lze vložit do kontextu pomocí obklopujících značek, které definují datovou strukturu a poskytují dodatečné informace a atributy. XHTML omezuje uživatele, klade důraz na způsob prezentace v určitém kontextu

5 Atributy Osnova 5 <kniha> <nazev zanr= roman >Dáma s kaméliemi</nazev> <autor narodnost= fr >Alexandre Dumas ml.</autor> <nakladatelstvi>melantrich</nakladatelstvi> <rok>1981</rok> <kapitola>i</kapitola> <odstavec> </odstavec> <odstavec> </odstavec> <kapitola>ii</kapitola>... Elementy </kniha>

6 <?xml version="1.0" encoding= iso iso ?> Osnova 6 <book> <title>professional Java Programming</title> <author>brett Spell</author> <publisher>wrox Press</publisher> XML <tableofcontents showpagenumbers="yes"> // atribut showpagenumbers <tocentry tocentry>printing</ >Printing</tocEntry tocentry> <tocentry tocentry>cut And Paste</tocEntry tocentry> <tocentry tocentry>drag And Drop</tocEntry tocentry> </tableofcontents tableofcontents> </book>

7 <HTML> <CENTER> <H1>Professional Java Programming</H1> </CENTER> <H4>Brett Spell</H4> <B> <H3>Table Of Contents</H3> <LI>Printing</LI> <LI>Cut and Paste</LI> <LI>Drag and Drop</LI> </B> <H4>Wrox Press</H4> <IMG ALT="Wrox Logo" SRC="http://www.wrox.com/images/wrox_logo100.gif"> HTML Osnova 7 </HTML>

8 XML nebo XHTML (HTML) 8 HTML je kombinací dat a instrukcí pro zobrazení v prohlížeči zobrazovací instrukce vyjádřeny formou formátovacích značek <CENTER> <H1> data HTML jsou v úzké vazbě s formátovacími značkami objektově orientovaný návrh, úzká vazba nežádoucí (omezuje opětovné použití) různé formáty v prohlížeči a např. černobílém tisku hypertextové odkazy ztrácí smysl v tištěné podobě - nahrazena např. poznámkou pod čarou

9 XML nebo XHTML (HTML) 9 Dokumenty HTML: neobsahují žádné informace pro vlastní popis dat (metadata) nemusí být správně uspořádány Jazyk XML: popisuje pouze data neobsahuje žádné informace o tom, jak zobrazit data strukturu dokumentu může definovat sám uživatel definuje způsob tvorby dokumentů a způsob jejich zpracování a výměny

10 Správně uspořádané dokumenty (well-formed) 10 každá počáteční značka musí mít koncovou značku (kromě prázdného elementu) hodnoty atributů musí být v uvozovkách speciální znaky používané k definici značek (tagů), jsou označeny jako rezervované znaky - & ; značky musí být do sebe vnořeny (jako bloky programu)

11 Element - atribut 11 Každá dvojice značek (počáteční a koncová) se označuje jako element. <jmeno_elementu> </jmeno_elementu> každý element může obsahovat další informace atributy atribut je součástí elementu a skládá se z názvu atributu a přiřazené hodnoty v uvozovkách narodnost= ceska

12 1 <?xml version = "1.0"?> 2 3 <!-- article.xml --> 4 <!-- Article structured with XML --> 5 6 <article> 7 8 <title>simple XML</title> 9 10 <date>july 15, 2003</date> <author> 13 <firstname>carpenter Carpenter</firstName> 14 <lastname>cal Cal</lastName> 15 </author> <summary>xml is pretty easy.</summary> <content>once you have mastered m XHTML, XML is easily 20 learned. You must remember that XML is not for 21 displaying information but for managing information. 22 </content> </article> article.xml Osnova 12

13 Rezervované znaky předdefinované znakové entity 13 Název menší než Znak < Sekvence změny < větší než > > apostrof &apos; uvozovka &qout; znak & & &

14 Znakové entity 14 Character reference Odkazují se na znaky v ISO/IEC 10646, které nejsou přímo přístupné ze vstupního zařízení zápis je následující: 1. Desítková reprezentace znaku: &#[0-9]; např. řetězec &#64 představuje zavináč 2. Hexadecimální reprezentace znaku: &#x[0-9a-fa-f]; např. &#x40 představuje opět znak zavináč

15 Použití XML 15 Popis dat přenášených mezi aplikacemi EJB deskriptory zavádění (deployment descriptors) je to vlastně konfigurační soubor, který popisuje způsob použití objektu modelu Enterptise JavaBeans. Serializované objekty byly z pohledu serveru neobyčejně pohodlným médiem, uživatelé posuzovali jejich užitečnost z hlediska možností jejich editace. XML snadno čitelný jak pro lidi, tak pro stroje.

16 Kořenové elementy 16 dodržení syntaktických pravidel navržených konsorciem W3C dokument obsahuje jeden nebo více elementů, přičemž jeden z nich je tzv. kořenový element (root element). kořenový element musí obsahovat všechny ostatní elementy

17 Osnova 17 <? <? <? <?xml xml xml xml version version version version='1.0' ='1.0' ='1.0' ='1.0' encoding encoding encoding encoding=' =' =' ='iso iso iso iso '?> 2'?> 2'?> 2'?> <slovnik slovnik slovnik slovnik> <nazev nazev nazev nazev>česko esko esko esko-anglický slovn anglický slovn anglický slovn anglický slovník</ k</ k</ k</nazev nazev nazev nazev> <slovo> <slovo> <slovo> <slovo> <cesky cesky cesky cesky>jablko</ >jablko</ >jablko</ >jablko</cesky cesky cesky cesky> <anglicky> <anglicky> <anglicky> <anglicky>apple apple apple apple</anglicky> </anglicky> </anglicky> </anglicky> <dalsi dalsi dalsi dalsi_vyznam vyznam vyznam vyznam>rajsk >rajsk >rajsk >rajské</ </ </ </dalsi dalsi dalsi dalsi_vyznam vyznam vyznam vyznam> <anglicky> <anglicky> <anglicky> <anglicky>tomato tomato tomato tomato</anglicky> </anglicky> </anglicky> </anglicky> <dalsi dalsi dalsi dalsi_vyznam vyznam vyznam vyznam>jablo >jablo >jablo >jabloň</ </ </ </dalsi dalsi dalsi dalsi_vyznam vyznam vyznam vyznam> <anglicky> <anglicky> <anglicky> <anglicky>appletree appletree appletree appletree</anglicky> </anglicky> </anglicky> </anglicky> </slovo> </slovo> </slovo> </slovo> <slovo> <slovo> <slovo> <slovo> <cesky cesky cesky cesky>jahod >jahod >jahod >jahod <koncovka> <koncovka> <koncovka> <koncovka>-a</koncovka> a</koncovka> a</koncovka> a</koncovka> <koncovka> <koncovka> <koncovka> <koncovka>-ový ový ový ový</koncovka> </koncovka> </koncovka> </koncovka> </ </ </ </cesky cesky cesky cesky> <anglicky> <anglicky> <anglicky> <anglicky>strawberry strawberry strawberry strawberry</anglicky> </anglicky> </anglicky> </anglicky> </slovo> </slovo> </slovo> </slovo> <slovo> <slovo> <slovo> <slovo> <cesky cesky cesky cesky>malin >malin >malin >malin <koncovka> <koncovka> <koncovka> <koncovka>-a</koncovka> a</koncovka> a</koncovka> a</koncovka> <koncovka> <koncovka> <koncovka> <koncovka>-ový ový ový ový</koncovka> </koncovka> </koncovka> </koncovka> </ </ </ </cesky cesky cesky cesky> <anglicky> <anglicky> <anglicky> <anglicky>raspberry raspberry raspberry raspberry</anglicky> </anglicky> </anglicky> </anglicky> </slovo> </slovo> </slovo> </slovo> </ </ </ </slovnik slovnik slovnik slovnik>

18 Osnova 18 <?xml version="1.0" encoding=" ="utf utf-8"?> <!DOCTYPE kucharka SYSTEM "kucharka" kucharka.dtd dtd"> <kucharka kucharka> <recept cislo="r01"> <nazev kategorie="zelenina" autor="jani janiäťka ka">t ">TÄ Ä stoviny se špenĂ penăˇtem</ tem</nazev nazev> <doba_pripravy pripravy>30 minut</doba_pripravy pripravy> <ingredience>400g tä stovin (farfalle farfalle)</ingredience> <ingredience>250g mraĺľ ĹľenĂ enă ho špenĂ penăˇtu (drcenă( drcenă nebo listy)</ingredience> <ingredience>150g tvrdă ho să ra ra</ingredience> <ingredience>100ml smetany na vaĺ enă enă</ingredience> <ingredience>4 strouĺľ Ĺľky ÄŤesneku esneku</ingredience> <ingredience>sĺś Ĺśl</ingredience> <ingredience>bilă bilă pepĺ </ingredience> <postup>tä Ä stoviny uvaĺ Ăme podle năˇvodu na obale. Ĺ penăˇt podusăme do rozmraĺľ ĹľenĂ enă osolăme me, opepĺ Ăme a pĺ idă idăˇme rozlisovană ÄŤesnek esnek. Nastrouháme să r. UvaĹ enă enă tä stoviny smăchă chăˇme se špenĂ penăˇtem. Zalejeme smetanou na vaĺ enă enă, zasypeme să rem a krăˇtce povaĺ Ăme me. &chut& chut; </postup> </recept> <recept cislo="r02"> <nazev kategorie="zelenina">tä Ä stoviny s rajäťaty aty a zelenă mi fazolkami</nazev nazev> <doba_pripravy pripravy>30 minut</doba_pripravy pripravy> <ingredience>400g tä stovin (farfalle farfalle)</ingredience> <ingredience>200g zelenă ch fazolek (mĺśĺľ( Ŝžou bă t i mraĺľ ĹľenĂ enă )</ingredience> <ingredience>4 rajäťata ata (nebo konzerva loupană ch rajäťat at)</ingredience> <ingredience>100g tvrdă ho să ra ra</ingredience> <ingredience>3 strouĺľ Ĺľky ÄŤesneku esneku</ingredience> <ingredience>2 lĺľ ĹľĂce olivovă ho oleje</ingredience> <ingredience>bazalka</ingredience> <ingredience>sĺś Ĺśl</ingredience> <postup>tä Ä stoviny uvaĺ Ăme podle năˇvodu na obale. Fazolky povaĺ Ăme 3 minuty. Na rozpăˇlenă lenă m oleji osmaĺľ ĹľĂme ÄŤesnek nakrăˇjenă jenă na plăˇtky tky. PĹ idăp idăˇme fazolky a krăˇtce povaĺ Ăme me. Pak pĺ idă idăˇme oloupan㡠rajäťata ata, bazalku podle chuti a prohĺ ejeme ejeme. ZamĂchĂ chăˇme tä stoviny stoviny. Na taliĺ Ă posypeme nastrouhană m să rem rem. &chut chut; </postup> </recept> </kucharka kucharka>

19 Součásti dokumentu XML 19 do kořenového elementu mohou být vkládány další elementy (s atributy nebo bez nich) vnořené elementy pak mohou obsahovat text nebo další elementy prázdný element: <elementpriklad></elementpriklad> <elementpriklad/> oddíl CDATA analyzátor (parser) nikdy neanalyzuje <![CDATA[... ]]>

20 2. Využití DTD (Document Type Definition) při tvorbě gramatiky dokumentu XML 20 Je výhodné nejen deklarovat množinu elementů, které lze v rámci dokumentu použít, ale i způsob použití těchto elementů gramatika dokumentu XML = soubor pravidel o způsobu použití elementů DTD = soubor elementů a vztahů mezi nimi a to umožní: ověřit, zda dokument obsahuje všechny potřebné údaje, zda jsou data kompletní a zda dokument neobsahuje žádná cizí data popis jaká data dokument obsahuje a jak je lze zpracovat (pro jiné spolupracovníky, partnery)

21 Gramatika DTD 21 Definice typu dokumentu: sada instrukcí určující, jaké elementy může daný dokument obsahovat jaké atributy mohou elementy mít v jakém pořadí musí být v dokumentu uvedeny Cílem DTD je umožnit analyzátorům jazyka XML zjistit validitu dokumentu pro spojení dokumentu s příslušným DTD souborem slouží deklarace DOCTYPE

22 DOCTYPE 22 DOCTYPE požaduje: název kořenového elementu na který bude definice DTD aplikována identifikátor SYSTEM nebo PUBLIC URL (Uniform Resource Identifier jednotné označování zdrojů), které určuje umístění definice DTD

23 Definování elementů 23 Možný obsah elementu: prázdný element nesmí obsahovat žádný obsah element element může obsahovat určené dceřinné elementy smíšený element může obsahovat směs dceřinných elementů a analyzovaných znakových dat (#PCDATA) libovolný element může obsahovat jakýkoli správně uspořádaný obsah. Prázdný a libovolný obsah je deklarován pomocí klíčových slov EMPTY a ANY. <!ELEMENT BezDat EMPTY> <!ELEMENT Cokoli ANY>

24 <?xml version = "1.0"?> Osnova 24 <!-- Business letter formatted with XML --> <!DOCTYPE letter SYSTEM "letter.dtd " letter.dtd"> <letter> <contact type = "from"> <name>john Doe</name> <address1>123 Main St.</address1> <address2></address2> <city>anytown Anytown</city> <state>anystate Anystate</state> <zip>12345</zip> <phone> </phone> <flag gender = "M"/> </contact> <contact type = "to"> <name>joe Schmoe</name> <address1>box 12345</address1> <address2>15 Any Ave.</address2> <city>othertown Othertown</city> <state>otherstate Otherstate</state> <zip>67890</zip> <phone> </phone> <flag gender = "M"/> </contact>

25 <salutation>dear Sir:</salutation> Osnova 25 <paragraph>it is our privilege to inform you about our new database managed with XML. This new system allows you to reduce the load of your inventory list server by having the client machine perform the work of sorting and filtering the data.</paragraph> <closing>sincerely</closing> <signature>mr. Doe</signature> </letter>

26 <!-- DTD document for letter.xml --> Osnova 26 <!ELEMENT letter ( contact+, salutation, paragraph+, closing, signature )> <!ELEMENT contact ( name, address1, address2, city, state, zip, phone, flag )> <!ATTLIST contact type CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT name ( #PCDATA )> <!ELEMENT address1 ( #PCDATA )> <!ELEMENT address2 ( #PCDATA )> <!ELEMENT city ( #PCDATA )> <!ELEMENT state ( #PCDATA )> <!ELEMENT zip ( #PCDATA )> <!ELEMENT phone ( #PCDATA )> <!ELEMENT flag EMPTY> <!ATTLIST flag gender (M F) "M"> <!ELEMENT salutation ( #PCDATA )> <!ELEMENT closing ( #PCDATA )> <!ELEMENT paragraph ( #PCDATA )> <!ELEMENT signature ( #PCDATA )>

27 Definování elementů 27 Elementy se smíšeným obsahem se definují pomocí modelu obsahu (content model). Model obsahu popisuje vnitřní strukturu daného elementu, pořadí vnořených elementů a typ např. #PCDATA libovolná data (parsed character data). <!ELEMENT book (title, author, publisher)> Znak * +? Počet výskytů daného elementu Ani jednou, nebo vícekrát. Jednou, nebo vícekrát. Ani jednou, nebo jen jednou.

28 Závorky a trubky 28 Závorky znak opakování použitý mimo závorky znamená aplikaci na celý výraz v závorce Trubky umožňují nesekvenční uspořádání elementů praxe: za daným elementem může následovat jeden z více možných elementů <ELEMENT book (title publisher tableofcontents overview)> významově znamená nebo

29 Definování atributů elementu 29 <!ELEMENT book (title title, author, publisher, tableofcontents)> <!ELEMENT title (#PCDATA)> <!ELEMENT author (#PCDATA)> <!ELEMENT publisher (#PCDATA)> <!ELEMENT tableofcontents (tocentry tocentry+)> <!ATTLIST tableofcontents showpagenumbers CDATA "yes" yes"> <!ELEMENT tocentry (#PCDATA)> atribut s implicitní hodnotou yes datový typ PCDATA použit při definici elementů a pro analyzovaná znaková data datový typ CDATA oznamuje, že datový atribut podporuje znaková data

30 Klíčová slova 30 #FIXED zabrání překrytí definované implicitní hodnoty v DTD (konstanta) #REQUIRED vyžadovaná hodnota, nutno zadat (implicitní hodnota ztrácí smysl v DTD se nesmí uvádět) #IMPLIED v případě neexistence explicitní hodnoty se předpokládá implicitní hodnota, kterou však určí vyhodnocovací software nikoli DTD

31 Typy atributů 31 Typ atributu CDATA ID IDREF IDREFS ENTITY ENTITIES NMTOKEN NMTOKENS NOTATION Výčtové hodnoty Popis Znaková data řetězec Název jedinečný v rámci daného dokumentu (#IMLPIED, #REQUIRED) Odkaz na element s atributem typu ID se stejným názvem jako tento atribut typu IDREF. Skupina atributů typu IDREF oddělených mezerami. Název předdefinované externí entity. Skupina entit oddělených mezerami. Název (token). Stejná pravidla jako názvy elementů, mohou začínat libovolným povoleným znakem. Skupina tokenů oddělených mezerami. Hodnota tohoto typu musí být jedním z názvů určujících typ zápisu deklarovaného v definici DTD. Hodnota tohoto typu musí být jedním ze skupiny uživatelsky definovaných hodnot.

32 Entity 32 Dokument XML se může skládat z jedné nebo více paměťových jednotek, entit. Entita je jmenné vyjádření určitéčásti dokumentu. Každá entita je identifikovaná svým jménem a má nějaký obsah. Každý XML dokument obsahuje tzv. entitu dokumentu (document entity), která slouží jako počáteční bod pro XML procesor a obsahuje celý dokument. Rozlišujeme dva druhy entit: 1. Vnitřní - interní entity 2. Vnější - externí entity

33 Vnitřní entity 33 definovány pomocí záznamů <!ENTITY> <!- - priklad def. entity v dokumentu XML - - > <!ENTITY currentyear 2007 > <! - - parametrova entita pro definici v DTD - -> <!ENTITY % yesnocancel (yes no cancel ) > Použití: <tocentry>shrnuti roku &currentyear;</tocentry> <!ATTLIST response %yesnocancel; cancel >

34 Vnější entity 34 Uloženy na odděleném místě. K definici vnější entity definovat systémový nebo veřejný identifikátor. <!ENTITY % symbols SYSTEM symbol.ent > definuje parametrovou entitu nazvanou symbols. Její hodnota odpovídá obsahu souboru symbol.ent

35 Shrnutí DTD 35 DTD jsou podrobné a obsažné, mají nedostatky: 1. neodpovídají specifikaci XML nejsou rozšiřitelné a flexibilní 2. omezená typová kontrola dokumentu

36 3. Zpracování a ověření platnosti dokumentu XML pomocí DOM 36 Dokumenty v XML lze snadno analyzovat a také ověřovat jejich validitu (platnost). Analyzátory XML dostupné z mnoha zdrojů, jedním z nich je i technologie JAXP (Java API for XML Processing) balíček javax.xml Analyzátory XML se řídí dvěma standardy SAX (Simple API for XML) a modelem DOM (Document Object Model) navržen W3C konzorciem

37 Objektový model DOM 37 umožňuje analyzovat, ověřovat validitu, případně aktualizovat obsah dokument načtený do paměti je udržován jako hierarchicky uspořádaná kolekce objektů úpravou této kolekce lze změnit nejen strukturu, ale i obsah aktualizovaný dokument pak lze ukládat na jiné místo

38 Objektový model DOM 38 Analyzátor DOM vytvoří v paměti kolekci objektů, které vyjadřují obsah dokumentu. Objekty jsou implementacemi rozhraní definovaných v balíčku org.w3c.dom

39 Analýza procházení dokumentu v modelu DOM 39 Třída DocumentBuilder obsahuje metodu parse(). Metoda parse() vrací obejkt typu Document, který plní úlohu vstupního bodu do vytvořené objektové struktury. Jakmile máte přístup k objektu typu Document, můžete volat metodu getdocumentelement(), která vrací odkaz na kořenový element dokumentu. Následující příklad ukázka využívat třídy balíčku JAXP pro načtení a analýzu dokumentu.

40 Rozhraní Node bázové rozhraní v modelu DOM přístupové metody 40 Název metody getnodevalue() / setnode Value() getattributes() appendchild(), insertbefore(), removechild(), replacechild() getchildtennodes(), getfirstchild(), getlastchild() getnextsiblings(), getprevoiussiblings() haschildnode() getowneddocument() Popis vrací / nastavuje obsah uzlu, žádný uzel null vrací objekt typu NameNodeMap obsahující seznam atributů daného uzlu metody pro aplikace na dceřiné uzly zkoumaného uzlu seznam uzlů, první a poslední předchozí a následující sourozenci daného uzlu boolean Každý objekt typu Node je spojen s určitým dokumentem. Vrací odkaz na instanci typu Document.

41 import javax.xml xml.parsers parsers.*; import org.w3c..w3c.dom dom.*; Osnova 41 public class DOMTest { public static void main(string String[] args) throws Exception { DOMTest dt = new DOMTest(args args[0]); } public DOMTest(String uri) throws Exception { DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance newinstance(); factory.setvalidating setvalidating(true true); DocumentBuilder builder = factory.newdocumentbuilder newdocumentbuilder(); Document doc = builder.parse(.parse(uri uri); displaytree(doc. (doc.getdocumentelement getdocumentelement()); } protected void displaytree(node node) { short nodetype = node.getnodetype getnodetype(); switch (nodetype nodetype) { case Node.ELEMENT_NODE: printelement((element) ((Element)node node); break; case Node.TEXT_NODE: printtext((text) ((Text)node node); break;

42 case Node.COMMENT_NODE: printcomment(( ((Comment Comment)node node); break; case Node.CDATA_SECTION_NODE: printcdata(( ((CDATASection CDATASection)node node); break; case Node.ENTITY_REFERENCE_NODE: printentityreference(( ((EntityReference EntityReference)node node); break; case Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE: printprocessinginstruction( (ProcessingInstruction ProcessingInstruction)node node); break; default: } } Osnova 42 protected void printelement(element node) { Node child; Attr attr; System.out out.print print("<" + node.getnodename getnodename()); NamedNodeMap attrs = node.getattributes getattributes(); int count = attrs.getlength getlength(); for (int i = 0; i < count; i++) { attr = (Attr( Attr)( )(attrs attrs.item item(i)); System.out out.print print(" " + attr.getname getname() + "=\"" "" + attr.getvalue getvalue() + "\""); ""); }

43 System.out out.print print(">"); NodeList children = node.getchildnodes getchildnodes(); count = children.getlength getlength(); for (int i = 0; i < count; i++) { child = children.item item(i); displaytree(child child); } System.out out.print print("</" + node.getnodename getnodename() + ">"); } Osnova 43 protected void printtext(characterdata node) { System.out out.print print(node node.getdata getdata()); } protected void printcomment(comment node) { System.out out.print print("<! ("<!-- --" + node.getdata getdata() + "--" -->"); } protected void printcdata(cdatasection CDATASection node) { System.out out.print print("<![cdata[" + node.getdata getdata() + "]]>"); } protected void printentityreference(entityreference node) { System.out out.print print("&" + node.getnodename getnodename() + ";"); } } protected void printprocessinginstruction(processinginstruction node) { System.out out.print print("<?" + node.gettarget gettarget() + " " + node.getdata getdata() + "?>"); }

44 Úprava předchozího programu 44 místo metody printelement() můžeme použít metodu tostrong(), která plní stejnou funkci jako metody printxxx()

45 import javax.xml xml.parsers parsers.*; import org.w3c..w3c.dom dom.*; Osnova 45 public class DOMTest2 { public static void main(string String[] args) throws Exception { DOMTest2 dt = new DOMTest2(args args[0]); } public DOMTest2(String uri) throws Exception { DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance newinstance(); factory.setvalidating setvalidating(true true); DocumentBuilder builder = factory.newdocumentbuilder newdocumentbuilder(); Document doc = builder.parse(.parse(uri uri); System.out out.println println(doc. (doc.getdocumentelement getdocumentelement()); } }

46 Úprava dokumentů v modelu DOM 46 Užití modelu DOM je podobné jako v předchozím příkladě. Postupné procházení dceřiných dokumentů kořenového elementu, až nalezený element odpovídá hledanému, pak se provede příslušná akce. např. chceme atributu showpagenumbers přiřadit hodnotu no

47 <?xml version="1.0"?> Osnova 47 <book book> <title title>professional Java Programming</ </title title> <author author>brett Spell</ </author author> <publisher publisher>wrox Press</ </publisher publisher> <tableofcontents showpagenumbers="yes Yes"> <tocentry tocentry>printing Printing</ </tocentry tocentry> <tocentry tocentry>cut And Paste</tocEntry tocentry> <tocentry tocentry>drag And Drop</tocEntry tocentry> </tableofcontents tableofcontents> </book book>

48 import javax.xml xml.parsers parsers.*; import org.w3c..w3c.dom dom.*; Osnova 48 public class DOMTest3 { public static void main(string String[] args) throws Exception { DOMTest3 dt = new DOMTest3(args args[0]); } public DOMTest3(String uri) throws Exception { DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance newinstance(); factory.setvalidating setvalidating(true true); DocumentBuilder builder = factory.newdocumentbuilder newdocumentbuilder(); Document doc = builder.parse(.parse(uri uri); NodeList children = doc.getelementsbytagname getelementsbytagname(" ("tableofcontents tableofcontents"); Element current; int count = children.getlength getlength(); for (int i = 0; i < count; i++) { current = (Element)children children.item item(i); current.setattribute setattribute("showpagenumbers", "no"); "); } } } System.out out.println println(doc. (doc.getdocumentelement getdocumentelement());

49 Vymazání elementu 49 další příklad ukazuje vymazání elementu např. <tableofcontents>

50 import javax.xml xml.parsers parsers.*; import org.w3c..w3c.dom dom.*; Osnova 50 public class DOMTest4 { public static void main(string String[] args) throws Exception { DOMTest4 dt = new DOMTest4(args args[0]); } public DOMTest4(String uri) throws Exception { DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance newinstance(); factory.setvalidating setvalidating(true true); DocumentBuilder builder = factory.newdocumentbuilder newdocumentbuilder(); Document doc = builder.parse(.parse(uri uri); NodeList children = doc.getelementsbytagname getelementsbytagname(" ("tableofcontents tableofcontents"); Element current; Element parentelement; int count = children.getlength getlength(); System.out.println println(" ("There " + (count( count==1?" ==1?"is ":"are ") + count + " tableofcontents element"+ (count( count==1?"":"s")); for (int i = 0; i < count; i++) { System.out.println println(" ("Deleting child element number " + (i+1)); current = (Element)children children.item item(i); } } parentelement = (Element)current current.getparentnode getparentnode(); parentelement.removechild removechild(current current); } System.out out.println println(doc. (doc.getdocumentelement getdocumentelement());

51 Tvorba nových uzlů a jejich přidání do stromu 51 principiálně stejný postup jako v předchozích příkladech

52 import javax.xml xml.parsers parsers.*; import org.w3c..w3c.dom dom.*; Osnova 52 public class DOMTest5 { public static void main(string String[] args) throws Exception { DOMTest5 dt = new DOMTest5(args args[0]); } public DOMTest5(String uri) throws Exception { DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance newinstance(); factory.setvalidating setvalidating(true true); DocumentBuilder builder = factory.newdocumentbuilder newdocumentbuilder(); Document doc = builder.parse(.parse(uri uri); NodeList children = doc.getelementsbytagname getelementsbytagname(" ("tableofcontents tableofcontents"); Element current = null; int count = children.getlength getlength(); for (int i = 0; i < count; i++) { current = (Element)children children.item item(i); // Get the list of <tocentry tocentry> items NodeList tocitems = current.getelementsbytagname getelementsbytagname(" ("tocentry tocentry");

53 // Obtain a reference to the second one Node secondchild = tocitems.item item(1); // Create a new <tocentry tocentry> element Element newtocitem = doc.createelement createelement(" ("tocentry tocentry"); Osnova 53 // Create a new "Help" text node Text newtext = doc.createtextnode createtextnode("help"); // Make it a child of the new <tocentry tocentry> element // <tocentry < tocentry>help</ >Help</tocEntry tocentry> newtocitem.appendchild appendchild(newtext newtext); // Add the new <tocentry tocentry> element to <tableofcontents< tableofcontents> current.insertbefore insertbefore(newtocitem newtocitem, secondchild); } } System.out out.println println(doc. (doc.getdocumentelement getdocumentelement()); }

54 Vytvoření nového dokumentu 54 Všechny instance typu Document byly vytvořeny pomocí metody parse() Třída DocumentBuilder deklaruje metodu newdocument(), která se dá použít k získání prázdné instance typu Document

55 import javax.xml xml.parsers parsers.*; import org.w3c..w3c.dom dom.*; Osnova 55 public class DOMTest6 { public static void main(string String[] args) throws Exception { DOMTest6 dt = new DOMTest6(); } public DOMTest6() throws Exception { DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance newinstance(); factory.setvalidating setvalidating(true true); DocumentBuilder builder = factory.newdocumentbuilder newdocumentbuilder(); Document document = builder.newdocument newdocument(); // Create a new Element object Element rootelement = document.createelement createelement(" ("book book"); // Make it the root element of this new document document.appendchild appendchild(rootelement rootelement); } System.out out.println println(document document.getdocumentelement getdocumentelement()); }

56 4. Jmenné prostory XML vyloučení nejednoznačnosti 56 obsah jednoho DTD souboru lze zahrnout do jiného DTD souboru nutno definovat vnější parametrovou entitu definovat odkaz na ni

57 snacks.dtd snacks.dtd Osnova 57 <!ELEMENT cookies (#PCDATA)> <!ATTLIST cookies haschocolate CDATA yes yes > <!ELEMENT pretzels (#PCDATA)> <!ATTLIST pretzels havesalt CDATA yes yes > browser.dtd browser.dtd <!ELEMENT JavaScript (#PCDATA)> <!ATTLIST JavaScript isenabled CDATA no no > <!ELEMENT cookies (#PCDATA)> <!ATTLIST cookies areaccepted CDATA no no > preferences.dtd preferences.dtd <!ENTITY snacks SYSTEM snacks.dtd snacks.dtd > <!ENTITY browser SYSTEM browser.dtd browser.dtd > %snacks; %browser; soubor preferences.dtd se bude aplikovat na xml soubor neni jasne, ktery element cookies pouzit

58 Jmenný prostor name space 58 Standard jmenného prostoru je postaven na stejném principu jako balíčky tříd v Javě Elementy nejsou spojovány s balíčku, ale s adresou URL (Unified Resource Locator) přiřazení elementu k URL: definovat atribut xmlns (xml name space) a přiřadit mu hodnotu, která odpovídá příslušné adrese URL jmenný prostor můžeme přiřadit každému elementu

59 snacks.dtd snacks.dtd Osnova 59 <!ELEMENT cookies (#PCDATA)> <!ATTLIST cookies haschocolate CDATA yes yes xmlns CDATA #FIXED members.apl.com/javabrewer/snacks/ > <!ELEMENT pretzels (#PCDATA)> <!ATTLIST pretzels havesalt CDATA yes yes > browser.dtd browser.dtd <!ELEMENT JavaScript (#PCDATA)> <!ATTLIST JavaScript isenabled CDATA no no > <!ELEMENT cookies (#PCDATA)> <!ATTLIST cookies areaccepted CDATA no no xmlns CDATA #FIXED members.apl.com/javabrewer/browser/ > preferences.dtd preferences.dtd <!ENTITY snacks SYSTEM snacks.dtd snacks.dtd > <!ENTITY browser SYSTEM browser.dtd browser.dtd > %snacks; %browser; soubor preferences.dtd se bude aplikovat na xml soubor neni jasne, ktery element cookies pouzit

60 Prefix jmenného prostoru 60 Opakování jmenného prostoru může být zdlouhavé a přinášet chyby Prefix jmenného prostoru je alias, který se může spojit s příslušnou URL adresou

61 Příklad 61 <snacks:cookies xmlns:snacks=http:// members.aol.com/javabrewer/snacks/> Tyto kolacky mi velmi chutnaji. <snacks:chips snacks:chips>cokoladove Cokoladove</ </snacks:chips snacks:chips> </snacks:cookies snacks:cookies> Alias jmenného prostoru je definován názvem atributu xmlns, dvojtečkou a názvem aliasu. Jakmile je alias definován, může se každý element uvádět s aliasem

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS GENEROVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO

Více

Zabezpečení webových služeb

Zabezpečení webových služeb Zabezpečení webových služeb Martin Lasoň martin.lason.fei@vsb.cz Abstrakt Webové služby jsou v současné době rychle se rozvíjející technologií. Existuje několik standardů jejichž implementace bude důležitá

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Generování dialogových rozhraní

Generování dialogových rozhraní MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY P

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Rozšíření ExtBrain Communicatoru o další komunikační protokoly Yun Ruan Vedoucí práce: Ing. Tomáš Novotný

Více

Aplikace databázového zpracování

Aplikace databázového zpracování Aplikace databázového zpracování KAPITOLA 7 Témata kapitoly Principy a nastavení webového databázového zpracování Základní koncepce jazyka XML (Extensible Markup Language) V této kapitole představíme témata,

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Obsah Web 2.0 obecně Standardy a technologie AJAX a asynchronní komunikace Sémantický web a jeho standardy Principy a architektura webových

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více