Úvod do XML Technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do XML Technologie"

Transkript

1 4 TVEZEWXYHMNR LSTVSKVEQY-RJSVQEXMOENITSHTSVSZ RETVSNIOXIQRERGSZER Q ^)ZVSTWO LSWSGM PR LSJSRHYEVS^TS XYLPEZR LSQ WXE4VEL] 4VELE)9-RZIWXYNIQIHSZE% FYHSYGRSWXM Úvod do XML Technologie BI-TWA Peter Vojtáš s korekturou Martina Kruliše

2 TWA kde jsme, co dál V dvou třetinách přednášky HTML a PHP svět, s relačními daty (1NF, CWA, ) Problémy a potřeby dat na webu, různé cesty - XML - standard pro data (bez 1NF, OWA, ) - Sémantický web (automatizace web of data) - Web 2.0 (sociální web, wisdom of crowds, Web Science (WSRI), ) - Sémantizace webu (proces, WIE, anotace, ) Dnes datový model XML, příště dotazování, RDF, BI-TWA Úvod do XML 2

3 Práce s velikými daty již 1890 data processing or keypunch cards BI-TWA Úvod do XML 3 Copyrighted pictures used only for teaching purpose

4 Analogie motivace? Web stránky Internet Google Sémantický web (IMS) BI-TWA Úvod do XML 4 Copyrighted pictures used only for teaching purpose

5 Propojit celé lidské know-how v 1945 V roce 1945 dnes? Wikipedia The memex is the name given by Vannevar Bush to the theoretical proto -hypertext computer system in As We May Think. The memex has influenced the hypertext and intellect augmenting computer systems. BI-TWA Úvod do XML 5 Copyrighted pictures used only for teaching purpose

6 Tříúrovňový model Fyzická úroveň Fyzikální princip papír mikrofilm magnetizmus Reprezentační (datová) vrstva vnitřní reprezentace dat, např. stoh XML Logická úroveň Prezentační (externí úroveň) BI-TWA Úvod do XML 6 Copyrighted pictures used only for teaching purpose

7 Značkovací jazyky MarkUp languages IBM Generalized Markup Language už tady byl 1960 Myšlenka dodat sémantiku (metadata) pomocí značek Standard Generalized Markup Language (ISO 8879:1986 SGML) Značky lze vnořit, měly by zachovat strom. strukturu nelze např. <a> <b> </a> </b> Někdy ale se sémantika (kontext) překrývají, lze pak <abegin> <bbegin> <aend> <bend>??? BI-TWA Úvod do XML 7

8 J. Pokorný a kol. XML technologie Principy a aplikace v praxi, Grada 2009 Značkovací jazyky HTML Myšlenka MarkUp značkování, anotace. příklad HTML <i>tato přednáška</i> má název <b>tvorba webovských aplikací</b> V prohlížeči to pak vypadá Tato přednáška má název Tvorba webovských aplikací Cíle HTML Dříve především úprava vzhledu obsahu Dnes definuje typ obsahu Tohle je nadpis, tohle odstavec, Vzhled určuje prohlížeč (a CSS) HTML 5 už dál BI-TWA Úvod do XML 8

9 J. Pokorný a kol. XML technologie Principy a aplikace v praxi, Grada 2009 XML syntax (stručně) XML Pravidla pro značkování Značky si zvolí uživatel sám (program, který je zpracovává musí vědět, co znamenají) <NSWI108>Tato přednáška</ NSWI108 > má název <název> Tvorba webovských aplikací </ název> Formát XML dokumentu Preambule <?xml version= 1.0 encoding= utf-8?> Právě jeden kořenový element <můj_dokument> </můj_dokument> BI-TWA Úvod do XML 9

10 XML syntax stromová struktura Značky lze vnořit, ale zachovat strom, nelze např. <a> <b> </a> </b> <přednáška> <název> Úvod </název> <přednášející> <Titul> Prof. </Titul> <křestní> Peter </ křestní> <příjmení> Vojtáš </příjmení> </přednášející> </přednáška> přednáška element název přednášející podelement Úvod Titul křestní příjmení Prof. Peter Vojtáš BI-TWA Úvod do XML 10 Motivováno P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

11 XML syntax stromová struktura Jednoduché hodnoty lze psát dovnitř elementu jako hodnoty atributů (různě) <přednáška> <název> Úvod </název> <přednášející Titul= Prof. > <křestní jméno> Peter </ křestní jméno> <příjmení> Vojtáš </příjmení> </přednášející> </přednáška> <přednáška název= Úvod > <přednášející Titul= Prof. Lze psát křestní= Peter příjmení= Vojtáš také /> <! komentář uzavření --> </přednáška> Rozdíl: Atributy se na rozdíl od elementů nemůžou opakovat a obsahují pouze literál. BI-TWA Úvod do XML 11 Motivováno P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

12 XML (globální) identifikátory - URI Na webu je první problém s identifikací URI Uniform Resource Identifier, URI schema <SchemeName>:<HierarchicalPart>[?<Query>][#<Fragment>] SchemeName může být protokol (ftp, http, mailto, gopher, ) ale také jiné (např. fax, news, about, javascript ) BI-TWA Úvod do XML 12

13 XML (globální) identifikátory - URI <hierarchical part> obvykle začíná // a může být např. Např. URI vs. URL URL je speciálním případem URI URI slouží především k identifikaci zdroje URL slouží především jako cesta k dosažení zdroje BI-TWA Úvod do XML 13

14 DTD, Schema, sémantika v XML XML dokument ~ data, databáze Dobře vytvořený (well formed) XML dokument preambule, jeden kořen a správně vytvořené entity (elementy, atributy, odkazy) XML dokument může být validní vzhledem ke schématu specifikaci struktury (DTD, Schema, ) DTD (už SGML) je bezkontextová gramatika XML Schema, silnější než DTD (např. typy) Další (Schematron, RelaxNG, ) je to vhodná sémantika pro automatizaci webu? BI-TWA Úvod do XML 14 Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer

15 DTD pro XML <bib> <paper id="o12"> <title>foundations of Databases</title> <author> <firstname>serge</firstname> <lastname>abiteboul</lastname> </author> <year>1997</year> <publisher>addison Wesley</publisher> </paper>... </bib> Jaké elementy jsou povoléné? Jak se do sebe smí vnořovat? Kolikrát se můžou opakovat? Kde tyhle věci definovat? BI-TWA Úvod do XML 15 Motivováno P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

16 DTD pro XML <bib> <paper id="o12"> <title>foundations of Databases</title> <author> <firstname>serge</firstname> <lastname>abiteboul</lastname> </author> <year>1997</year> <publisher>addison Wesley</publisher> </paper>... </bib> <!DOCTYPE bib [ <!ELEMENT bib (paper*)> <!ELEMENT paper (author+, year, publisher?)> <!ATTLIST paper id ID #REQUIRED> <!ELEMENT author (firstname*, lastname)> <!ELEMENT firstname (#PCDATA)> <!ELEMENT lastname (#PCDATA)> <!ELEMENT year (#PCDATA)> <!ELEMENT publisher (#PCDATA)>...]> BI-TWA Úvod do XML 16 Motivováno P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

17 DTD pro XML deklarace elementů <!ELEMENT Name (Definition)> Definition - Atomární typ #PCDATA (Parsed Character DATA) - (a, b, c) seznam podelementů - (a b c) alternativy - * +? EMPTY bib je kořenový prvek <!DOCTYPE bib [ <!ELEMENT bib (paper*)> <!ELEMENT paper (author+, year, publisher?)> <!ATTLIST paper id ID #REQUIRED> <!ELEMENT author (firstname*, lastname)> <!ATTLIST author age CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT firstname (#PCDATA)> <!ELEMENT lastname (#PCDATA)> <!ELEMENT year (#PCDATA)> <!ELEMENT publisher (#PCDATA)>... ]> bib může obsahovat libovolně elementů paper paper má alespoň jeden podelement autor, jeden year, může Firstname je typu řetězec znaků BI-TWA Úvod do XML 17 Motivováno P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

18 DTD pro XML deklarace atributů <!ATTLIST názevelementu defatributu1 defatributu2 > defatributu = název typ volitelnost [výchozíhodnota] Typ může být CDATA (řetězec znaků), ID (OID), IDREF (odkaz na ID) nebo IDREFS (množina odkazů) Volitelnost REQUIRED, IMPLIED <!DOCTYPE bib [ <!ELEMENT bib (paper*)> <!ELEMENT paper (author+, year, publisher?)> <!ATTLIST paper id ID #REQUIRED> <!ELEMENT author (firstname*, lastname)> <!ATTLIST author age CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT firstname (#PCDATA)> <!ELEMENT lastname (#PCDATA)> <!ELEMENT year (#PCDATA)> <!ELEMENT publisher (#PCDATA)>... ]> paper má jeden atribut který musí mít jednoznačnou hodnotu author může mít atribut age BI-TWA Úvod do XML 18 Motivováno P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

19 DTD pro XML - OID a odkazy <family> <person id= jane mother= mary father= john > <name> Jane Doe </name> </person> <person id= john children= jane jack > <name> John Doe </name> </person> <person id= mary children= jane jack > <name> Mary Smith </name> </person> <person id= jack mother= mary father= john > <name> Jack Smith </name> </person> </family> <!DOCTYPE family [ <!ELEMENT family (person*)> <!ELEMENT person (name)> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ATTLIST person id ID #REQUIRED mother IDREF #IMPLIED father IDREF #IMPLIED children IDREFS #IMPLIED> ]> BI-TWA Úvod do XML 19 Motivováno P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

20 XML Schema Alternativní jazyk pro zápis XML schémat Silnější než DTD Přidává typy a integritní omezení na literály Schéma (v XML Schema) je také XML dokument XML Schema vs. DTD Příklad: chceme definovat element A, který může obsahovat podelementy X, Y, Z v libovolném pořadí (každý právě jednou) DTD musíme vypsat všechny permutace <!ELEMENT A ((X,Y,Z) (Y,X,Z) (Z,X,Y),...)> XML Schema máme k dispozici kontajner all, který povoluje, aby podelementy byly v lib. pořadí. BI-TWA Úvod do XML 20

21 XML Schema je XML dokument s jazykem <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <xsd:element name= bib > <xsd:complextype> <xsd:element name= paper minoccurs= 0 maxoccurs= unbounded > <xsd:complextype> <xsd:attribute name= id type= ID use= required /> <xsd:sequence> <xsd:element name= author type= authortype maxoccurs= unbounded /> <xsd:element name= year type="xsd:string"/> <xsd:element name= publisher type="xsd:string" minoccurs= 0 /> </xsd:sequence> </xsd:complextype> </xsd:element> </xsd:complextype> </xsd:element> </xsd:schema> <!DOCTYPE bib [ <!ELEMENT bib (paper*)> <!ELEMENT paper (author+, year, publisher?)> <!ATTLIST paper id ID #REQUIRED> <!ELEMENT author (firstname*, lastname)> <!ATTLIST author age CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT firstname (#PCDATA)> <!ELEMENT lastname (#PCDATA)> <!ELEMENT year (#PCDATA)> <!ELEMENT publisher (#PCDATA)>...]> BI-TWA Úvod do XML 21 Motivováno P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

22 XML Schema prvky, atributy, typy, <xsd:element name= bib /> <xsd:element name= paper minoccurs= 0 maxoccurs= unbounded /> <xsd:element name= publisher type="xsd:string" minoccurs= 0 /> nenese sémantiku <xsd:attribute name= id type= ID use= required /> <xsd:attribute name= age type="xsd:string" use= optional /> <xsd:attribute name= language type="xsd:string" use= default value= de /> atomární: xsd:year, xsd:positiveinteger, xsd:unsignedshort jednoduché: <xsd:simpletype name= humanage base= xsd:unsignedshort > <xsd:maxinclusive value= 200 /> </xsd:simpletype> <xsd:attribute name= age type= humanage /> nese sémantiku komplexní: vytvořené pomocí konstrukcí v angličtině <xsd:sequence> </xsd:sequence> pevné pořadí <xsd:all> </xsd:all> volné pořadí <xsd:choice> </xsd:choice> jedno z BI-TWA Úvod do XML 22 Motivováno P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

23 XML jmenné prostory Jména elementů a atributů by měla platit obecně XML aplikace je musí jednoznačně interpretovat XML dokument může obsahovat integrovaná data z různých slovníků Každý má vlastní schéma Názvy elementů můžou kolidovat Jmenné prostory zamezí konfliktům Prefix:JménoZnačky (elementu, atributu, ) Prefix definuje jmenný prostor BI-TWA Úvod do XML 23

24 XML jmenné prostory - příklad <Buch xmlns =''http://www.semanticweb-grundlagen.de/'' xmlns:aifb =''http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/''> <Titel>Semantic Web Grundlagen</Titel> <aifb:autor> <aifb:name>pascal Hitzler</aifb:Name> <aifb:titel>dr.</aifb:titel> </aifb:autor> <aifb: Autor> <aifb:name>york Sure</aifb:Name> <aifb:titel>dr.</aifb:titel> </aifb:autor> </Buch> BI-TWA Úvod do XML 24 Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

25 XML jmenné prostory - příklad <Kniha xmlns:náš ='' https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-twa/ '' xmlns:aifb =''http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/''> <náš:název>semantic Web Grundlagen</náš:Název> <aifb:autor> <aifb:name>pascal Hitzler</aifb:Name> <aifb:titel>dr.</aifb:titel> </aifb:autor> <aifb: Autor> <aifb:name>york Sure</aifb:Name> <aifb:titel>dr.</aifb:titel> </aifb:autor> </Kniha> BI-TWA Úvod do XML 25 Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

26 XML Schema rozšíření typů, omezení XML Schema pro XML Schema Hierarchie typů Rozšíření, restrikce (databázové pokušení) Jakou nesou sémantiku, jakou lidi rozumí Jmenné prostory mohou pomoci Hlavní omezení stromová struktura Jak kódovat Informační zdroj IZ1 si myslí že přednáška P1 odzněla na AWIC09 a přednesl ji L1 a IZ2 si myslí že na DATAKON08 odzněla přednáška jejíž název obsahuje sémantizace BI-TWA Úvod do XML 26

27 XML Schema, omezení RDF <vydal> <vydavatelstvi>springer-verlag</vydavatelstvi> <kniha>semantic Web - Grundlagen</kniha> <autor> P. Hitzler a kol.</autor> </vydal> Jaká je sémantika element-podelement <vydavatelstvi Name="Springer-Verlag"> <vydal kniha="semantic Web Grundlagen /> </vydavatelstvi> <autor> P. Hitzler <kniha Name="Semantic Web - Grundlagen"> <vydavatel vydavatelstvi="springer-verlag"> </kniha> <kniha > </kniha> </autor> BI-TWA Úvod do XML 27 Motivováno P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

28 Pokračování od stromů ke grafům XML v podstatě stromy (i když reference - rekurze) RDF model je orientovaný graf, později Další info J. Pokorný a kol. XML technologie Principy a aplikace v praxi, Grada 2009 W3C, Foundations of Semantic Web Technologies, Chapman & Hall, P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph XML and Semantic Web Technologies, Lars Schmidt-Thieme, přednášky na webu, BI-TWA Úvod do XML 28

29 Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer Více Více detailů, XML and Semantic Web Technologies, Lars Schmidt-Thieme, přednášky na webu, XML pro programátory XML databáze XML dotazovací jazyky BI-TWA Úvod do XML 29

30 Více XML pro programátory XML databáze XML dotazovací jazyky BI-TWA Úvod do XML 30 Google images Hype curve a Gartner Hype Curve

31 Více BI-TWA Úvod do XML 31 Google images Hype curve a Gartner Hype Curve 2009

32 Více BI-TWA Úvod do XML 32 Google images Hype curve a Gartner Social Hype Curve

33 Více BI-TWA Úvod do XML 33 Google images Hype curve a Gartner 2006

34 Závěr, příklady, materiály, Dotazy? BI-TWA Úvod do XML 34

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni SCHÉMOVÉ JAZYKY Přednáška z předmětu KMA/POK Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 16. 10. 2010 Schémové jazyky Jazyky pro popis dokumentu XML schémata XML Schema Languages

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Ontologie jako součást sémantického webu

Ontologie jako součást sémantického webu Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Ontologie jako součást sémantického webu Seminární práce na předmět Matematické a informatické modely v ontologii ZS 2003/2004

Více

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz

WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY. Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz WEB 2.0 A WEBOVÉ SLUŽBY Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Obsah Web 2.0 obecně Standardy a technologie AJAX a asynchronní komunikace Sémantický web a jeho standardy Principy a architektura webových

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

6.2 Elektronicképublikování...103 6.3 Elektronickákomerce...106 6.4 Vědaavýzkum...108 6.5 Vývojadistribucesoftwaru...112 6.6 WebaInternet...114 6.

6.2 Elektronicképublikování...103 6.3 Elektronickákomerce...106 6.4 Vědaavýzkum...108 6.5 Vývojadistribucesoftwaru...112 6.6 WebaInternet...114 6. Obsah Předmluva... 7 Typografickékonvence... 8 1. Úvod... 9 1.1 Stručnáhistorievývojeznačkovacíchjazyků...11 1.2 CopřinášíXMLnového...14 1.3 KčemuvšemumůžemeXMLpoužít...19 2. SyntaxeXML... 24 2.1 ZákladyXML...24

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky

Tvorba jednoduchých WWW stránek. VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Tvorba jednoduchých WWW stránek RNDr. Daniela Ďuráková VŠB - Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik - CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee cíl - infrastruktura

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Marie Šímová Identifikátory elektronických dokumentů Bakalářská práce 2010 .. Prohlášení

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Libor Musil

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Libor Musil Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Libor Musil Webová aplikace pro podporu vypsaných konzultačních hodin na VOŠIS Bakalářská

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Tvorba jednoduchých WWW stránek

Tvorba jednoduchých WWW stránek Tvorba jednoduchých WWW stránek Daniela Ďuráková VŠB- Technická univerzita Ostrava Katedra informatiky Vznik WWW technologie Vznik- CERN 1989-90, vedoucí projektu Tim Berners-Lee Cíl- infrastruktura pro

Více

Základy HTML (2. přednáška)

Základy HTML (2. přednáška) Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Chlumský PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Generování dialogových rozhraní

Generování dialogových rozhraní MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY P

Více

Stručný obsah Předmluva... 13 1. Úvod... 15 2. AdresyveWWW URL... 23 3. ZákladyHTML... 35 4. Obrázky... 57 5. Pokročiléformátovánídokumentů... 83 6. Zpřístupněnístráneksvětu... 97 7. Tabulky... 109 8.

Více

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB On-line bazaar for selling educational materials to students of TBU Roman Peček Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více