ční zpráva 2004 výro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ční zpráva 2004 výro"

Transkript

1 výroční zpráva 2004

2 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku

3

4 Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak se stát nezávislými, samostatnými a zodpovědnými za své konání... Katka Polášková, 11 let, Dětský domov Tišnov 4

5 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Orgány Nadace Educa Základní údaje o Nadaci Educa Profil Nadace Educa Plány a záměry Aktivity Nadace Educa Projekt OPEN GATE Představení gymnázia OPEN GATE Komunikace a spolupráce s odbornou veřejností Finanční část str. 7 str. 8 str. 9 str. 11 str. 13 str. 14 str. 17 str. 18 str. 22 str. 25 5

6 6 Příroda, Jan Ulip, 14 let, Diagnostický ústav, Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče Dobřichovice

7 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce Rádi bychom Vás informovali o vývoji projektů podporovaných Nadací Educa v uplynulém roce a zároveň o svých plánech a dlouhodobých záměrech. Hlavním cílem Nadace Educa je umožnit kvalitní vzdělání talentovaným dětem, které vyrůstají mimo svoji rodinu, např. v dětských domovech, rodinách pěstounské péče, SOS dětských vesničkách nebo v širších rodinách, které se dětí ujaly v situaci, kdy se o ně nemohli starat vlastní rodiče. Tento cíl se také odráží v konceptu prvního kolejního gymnázia v Česku OPEN GATE Boarding School, které Nadace Educa v rámci dlouhodobé spolupráce podporuje. Odvážný záměr vytvořit kolejní gymnázium vzbudil v české veřejnosti i v odborných kruzích diskusi a zájem. Jako každá nová věc má i projekt OPEN GATE své nadšené příznivce i kritiky. Řada lidí si ale uvědomuje, že je snahou tohoto projektu vytvořit něco výjimečného, a s velkou radostí musíme konstatovat, že všichni, kteří se s projektem OPEN GATE seznámili, přípravný tým v jeho úsilí podporují. V Babicích u Prahy vyrostl areál, který byl letos v květnu zkolaudován a je připraven přijmout své první studenty. V dubnu letošního roku proběhlo přijímací řízení a právě zájem rodičů i dětí o studium na OPEN GATE se stal zřejmým důkazem smysluplnosti celého projektu. I když škola mohla přijmout do prvních pěti ročníků pouze 110 studentů, přihlášku ke studiu nakonec podalo celkem 289 dětí. A to v situaci, kdy české zákonodárství omezilo počet přihlášek ke středoškolskému studiu na jednu jedinou a kdy konkurencí gymnázia OPEN GATE v soutěži o nadané uchazeče byly vzdělávací ústavy s mnohaletou tradicí. Kromě zájmu o kolejní způsob studia se podařilo potvrdit i námi silně akcentovanou sociální dimenzi projektu OPEN GATE při zkouškách uspělo 11 dětí z dětských domovů z celé České republiky, 2 děti z Klokánku, 3 děti z rodin pěstounské péče a 39 dětí z neúplných rodin, za které bude studium hradit Nadace Educa. Přes všechny tyto zřejmé úspěchy leží klíčová část projektu OPEN GATE stále ještě před námi. V září bude na gymnáziu zahájena výuka a teprve její průběh a výsledky přinesou praktickou zkušenost se školou kolejního typu v českých podmínkách. V souvislosti se svým hlavním projektem OPEN GATE Boarding School jsme se rozhodli v letošním roce uspořádat výtvarnou soutěž pro děti z dětských domovů. Jejím tématem byla Škola brána do budoucnosti: moje budoucí povolání příroda věda a technika rodina lidé planeta Země. Patnáct nejúspěšnějších prací se stalo grafickým základem při zpracování této výroční zprávy a jejich autoři obdrží pozvání do areálu školy OPEN GATE, kde budou mít příležitost aktivně prožít jeden den společně s našimi studenty. Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady 7

8 Orgány Nadace Educa Správní rada Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner PhDr. Hana Halfarová JUDr. Marcela Vilímková Ing. Jaromír Prokš Ing. Ladislav Chvátal předsedkyně, zakladatelka Nadace Educa člen, zakladatel Nadace Educa členka členka člen člen Dozorčí rada Ing. Aleš Minx Mgr. Lubomír Král Ing. David Kyjovský předseda člen člen Zřizovatelé Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner 8 Veselá fauna, Petr Tököli, 13 let, Dětský domov Opava

9 Základní údaje o Nadaci Educa Datum založení Forma Datum registrace Nadační jmění k 31. prosinci prosince 2002, Smlouvou o zřízení Nadace Educa právnická osoba s působností v České republice 30. prosince 2002, nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka tis. Kč Auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo Na Pankráci 1658/ Praha 4 Česká republika Kontaktní adresa Nadace Educa Na Pankráci 1658/121 Praha 4 Česká Republika Tel.: (+420) Fax: (+420) Peněžní ústav: ebanka, a.s., Praha 1 Číslo účtu: 44222/2400 IČO:

10 10 Povolání, Lukáš Žiga, 14 let, Dětský domov Valašské Klobouky

11 Profil Nadace Educa Nadace Educa byla založena koncem roku 2002 jako nezisková organizace s cílem podporovat vzdělanost dětí a mládeže v České republice. Jejím hlavním posláním je pomáhat studijně nadaným dětem, které vyrůstají mimo rodinu, v rodinách pouze s jedním rodičem, anebo pocházejí ze sociálně slabých rodin. Nadace Educa chce finančně podporovat studenty, kteří nemají příznivý životní osud, a tím jim pomoci překonat těžkosti a umožnit kvalitní středoškolské studium. Hlavním projektem vedoucím k dosažení tohoto cíle je podpora osmiletého gymnázia OPEN GATE Boarding School. Vycházíme z přesvědčení, že by učení mělo být příjemné a radostné a nemělo by být zdrojem stresu a mrzutostí. Věříme, že můžeme pomoci studentům nalézt jejich nadání, a tím v nich podpořit pocit sebeúcty a sebedůvěry, které jim dále umožní prosadit se v životě a nalézt náležité uplatnění na jejich další cestě životem. Nový, moderní školský areál 21. století nestátní osmileté gymnázium OPEN GATE Boarding School otevře své brány studentům a učitelům v září Věříme v individuální schopnosti dětí a skryté, nerozvinuté možnosti jejich osobnosti. Nadace Educa i v budoucnosti podpoří náročné projekty, které jsou směřovány k uskutečňování myšlenky usnadňovat vstup sociálně znevýhodněných dětí do světa dospělých, přispívat v jejich životě k dosažení úspěchů a otevírat jim dokořán pomyslnou bránu do samostatného života. 11

12 Úspěchy v životě se měří nejen schopnostmi, ale také hloubkou mezilidských vztahů Lidé, Radek Gorol, 15 let, Dětský domov se speciálními školami Třebívlice

13 Plány a záměry Projekt OPEN GATE nyní vstupuje do klíčové fáze v září letošního roku škola přivítá první studenty. Proto v letech 2005 a 2006 bude Nadace Educa věnovat svoji pozornost především organizačnímu a finančnímu zabezpečení plynulého provozu tohoto gymnázia. K dalším plánům v roce 2005 patří dokončení projektu Počítače pro úsměv. V jeho rámci jsou vybrané dětské domovy z celé České republiky vybavovány výpočetní technikou určenou pro děti, které zde žijí. Celkem bude v průběhu projektu rozdáno 44 kusů osobních počítačů (PC). Z toho bylo již v roce 2004 poskytnuto celkem 24 PC, v letošním roce to bude dalších 10 kusů počítačů, z nichž polovina zamíří do pražského Dětského diagnostického ústavu určeného pro děti cizích státních příslušníků. Zbylých 10 PC získají někteří z účastníků přijímacích zkoušek na kolejní gymnázium OPEN GATE Boarding School, které vzhledem k omezenému počtu míst nebylo možné ke studiu přijmout. Budu zedníkem, Marian Čonka, 11 let, 04 _ 05 Dětský domov se speciálními školami Třebívlice 13

14 Aktivity Nadace Educa v roce 2004 a části roku 2005 Převážná část činnosti Nadace Educa v roce 2004 a v započaté části roku 2005 směřovala k naplnění projektu OPEN GATE. Kromě kontinuální finanční podpory celého projektu je možné vyzdvihnout dva významné kroky, které Nadace učinila v průběhu roku 2005: V květnu 2005 byly dokončeny zpracovávání a administrace žádostí o nadační příspěvek uchazečů o studium na OPEN GATE Boarding School, V červnu 2005 Nadace Educa připravila a uzavřela sto darovacích smluv mezi nadací a zákonnými zástupci dětí (rodiči nebo dětskými domovy) o poskytnutí finanční podpory při studiu na gymnáziu OPEN GATE Boarding School formou částečného nebo úplného hrazení školného. Kromě podpory projektu OPEN GATE nadace věnovala 20 tisíc korun českých časopisu Zámeček, který dostávají zdarma děti z dětských domovů. 14 Pozdrav z přírody, Ria Matušková, 16 let, Dětský domov Opava

15 Spolupráce s týmem připravujícím otevření školy OPEN GATE Boarding School Výběr pedagogického týmu Velmi důležitým krokem, který zásadně ovlivní úspěch projektu OPEN GATE, je sestavení kvalitního týmu pracovníků gymnázia. Proto je výběru pedagogů i dalších zaměstnanců školy, se kterým tým připravující otevření školy OPEN GATE Boarding School započal v roce 2004, věnována mimořádná pozornost. Každý z přijímaných pracovníků musí absolvovat třístupňové přijímací řízení, složené ze dvou pohovorů a rozsáhlého komplexního psychologického hodnocení. Do poloviny roku 2005 se podařilo zkompletovat pedagogický tým gymnázia, čítající 20 učitelů, z toho 14 Čechů (kteří byli vybráni z 200 zájemců) a šest rodilých mluvčích angličtiny (kteří byli vybráni ze 130 zájemců). Nyní probíhá vyhledávání dalších pracovníků gymnázia na pozice vychovatelů. Vybraní pedagogové se průběžně účastní odborných workshopů (například třídenní seminář Lion Quest Skills na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2004, seminář Facing history a další), dále nejrůznějších seminářů pedagogického týmu a společné práce na přípravě výuky, řádu školy, kreditního systému a jazykového tábora pro studenty přijaté do kvinty. Plánované akce na rok 2005 Na srpen 2005 se připravuje anglický jazykový tábor pro kvintu. Na přelomu srpna a září 2005 se uskuteční zážitkový týden pro studenty a pedagogy. Dne 2. září 2005 proběhne za účasti rodičů v areálu gymnázia OPEN GATE Boarding School v Babicích slavnost spojená se začátkem školního roku 2005/2006. Příroda, Michal Kořínek, 15 let, Diagnostický ústav, Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče Dobřichovice 15

16 16 Jiří Karša, 15 let, Dětský domov Senožaty

17 Projekt OPEN GATE nový směr ve středoškolském vzdělávání v České republice Hlavní dlouhodobý projekt: OPEN GATE Samotné realizaci projektu OPEN GATE předcházelo přibližně dvouleté období, ve kterém manželé Kellnerovi přemýšleli, jakým nejvhodnějším způsobem zajistit kvalitní vzdělání dětem, které se musejí již od nejútlejšího věku vyrovnávat s nejrůznějšími tíživými situacemi života. Myšlenka nabývala postupně konkrétnější podoby, získávala si své příznivce a dala vzniknout Nadaci Educa, jejímž cílem je podporovat vzdělanost u studijně nadaných dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu, pouze s jedním rodičem nebo dětí v tíživém sociálním nedostatku. Za účelem naplnění svého poslání Nadace Educa finančně podpořila výstavbu školního areálu, který bude prvním osmiletým gymnáziem kolejního typu pro české studenty v České republice. Právě vzdělávací zařízení kolejního typu představují zcela nový směr v tuzemském vzdělávání a spojují v sobě to nejlepší z českých škol a pedagogických zkušeností z celého světa. Ve školách kolejního typu děti po skončení vyučování zůstávají ve školním areálu, což umožňuje významně zvýšit efektivitu vzdělávacího procesu. Oficiální název školy je OPEN GATE Boarding School, osmileté gymnázium v Babicích, s. r. o., se sídlem Babice 5, Říčany u Prahy. Výstavba školského areálu Generálním projektantem výstavby areálu OPEN GATE v celkové hodnotě 250 milionů českých korun byla společnost ADR, s. r. o., architektů Petra Koláře a Aleše Lapky. Komplex budov se rozkládá na území přibližně sedmi hektarů a sousedí s rozlehlými lesy a poli. Z architektonického hlediska se jedná o ohraničený areál s jedním hlavním a dvěma postranními vjezdy. Spojnici mezi obcí a školou tvoří rekonstruovaná budova původního statku, sloužící jako reprezentativní vstup do areálu školy. Urbanistické řešení logicky a přehledně odděluje prostory určené pro výuku, stravování, ubytování, volný čas a zájmovou činnost, sport, hospodářství a zázemí školy. Centrální kompoziční osu tvoří hlavní komunikace, která se větví k jednotlivým objektům. Veškeré komunikace jsou lemovány alejemi stromů a celý areál je pokryt velkým množstvím zeleně. Řešení využívá zajímavých dispozic terénu. Jednotlivé budovy jsou usazeny v mírném svahu v různých výškových úrovních. Hlavní cílem architektonické koncepce je dosáhnout souladu jednotlivých objektů s danou lokalitou. 17

18 Představení gymnázia OPEN GATE Boarding School Veškerá práce pedagogického týmu gymnázia OPEN GATE Boarding School a přístup k budování vztahů mezi studenty a vyučujícími se řídí pravidly shrnujícími misi a základní filozofii školy. Mise má tři základní stavební kameny (Inspirace a výzva, Respekt a podpora, Poznání a zodpovědnost), které jsou podrobněji rozpracovány do jednotlivých dílčích principů. Tyto základní složky filozofie školy jsou uspořádány hierarchicky. První složka Inspirace a výzva shrnuje hodnoty, jež by měli reprezentovat učitelé pro studenty gymnázia. Druhá složka Respekt a podpora odráží principy, na kterých se budou utvářet vzájemné vztahy mezi pedagogy a jejich žáky. Třetí složka Poznání a zodpovědnost shrnuje tu část filozofie školy, jejíž naplnění je úkolem studentů. 18 Strom, Darina Horvátová, 11 let, Dětský domov Tišnov

19 Dílčí principy filozofie školy: Inspirace a výzva OPEN GATE Boarding School přistupuje ke každému studentovi jako k osobnosti s konkrétním nadáním a se specifickými vzdělávacími a lidskými potřebami. Kvalita OPEN GATE Boarding School vyznává přístup ke vzdělání založený na propojování, na hledání společných témat a oborů a na neustálém profesionálním rozvoji pedagogických pracovníků. Příprava pro (skutečný) svět OPEN GATE Boarding School rozvíjí kritické myšlení studentů tak, aby se v reálném světě mohli rozhodovat se znalostí věci a jednat podle etických norem vycházejících z principů humanity a základních morálních vlastností. Respekt a podpora Komunita Společné usilí o vytvoření atmosféry úcty ke každému členu naší školní komunity a snaha poskytovat mu veškerou potřebnou podporu. Důvěra Víra ve schopnosti našich studentů a rozvoj jejich zdravého sebevědomí. Zdravé a bezpečné prostředí Společná snaha o to, aby v OPEN GATE bylo vytvořeno bezpečné a zdravé prostředí fyzické, duševní i etické. Poznání a zodpovědnost Vzdělání Vzdělaný člověk je vybaven znalostmi a schopnostmi, které mu umožňují pružně reagovat na nové výzvy a dosáhnout akademických, profesionálních a osobních úspěchů. Učení jako celoživotní proces Vzdělaný člověk si je vědom, že učení je celoživotní proces a že neustálý rozvoj vlastní osobnosti je v našem rychle se měnícím světě nutností. Výchova Svobodný a kriticky myslící člověk se nenechá snadno manipulovat, je si vědom své spoluodpovědnosti za svět, ve kterém žije, a možností měnit svět k lepšímu. Je si vědom základních morálních principů. 19

20 Struktura uchazečů přijatých na OPEN GATE Boarding School 60 E D počet uchazečů A B C A) 11 dětí z dětských domovů B) 2 děti z Klokánku C) 3 děti z rodin pěstounské péče D) 39 dětí z neúplných rodin E) 55 dětí z úplných rodin 110 dětí 20 Pavlína Bártová, 10 let, Dětský domov Senožaty

21 Mapa děti z dětských domovů Klokánek Hostivice Přijata Nikolka do primy a Zuzanka do sekundy. Dětský domov Nové Strašecí Do kvarty nastupuje David a Barbora. Dětský domov Korkyně Do kvarty byl přijat Jaroslav. Liberec 4 Dětský domov Načeradec Martin posílí kvintu. Karlovy Vary Plzeň Praha České Budějovice Hradec Králové Pardubice Jihlava Brno 12 Olomouc Zlín 11 Ostrava Dětský domov Písek Romana do kvarty a Veronika do kvinty. Dětský domov Boršov nad Vltavou Martin bude v kvintě. Pěstounská péče Lomnice nad Lužnicí Miroslav nastoupí do tercie. 8 Pěstounská péče Strmilov Do kvarty byl přijat Jakub. 9 Pěstounská péče Batelov Diana nastoupí do kvinty Dětský domov Čeladná Markéta byla přijata do kvarty. Dětský domov Budišov nad Budišovkou Do primy byly přijaty dvě dívky: Tereza a Nikola. Dětský domov Litovel František nastoupí do sekundy. 21

22 Komunikace a spolupráce s odbornou veřejností V loňském roce se nám podařilo upozornit odbornou veřejnost, že vznikla nadace, jejímž posláním je podporovat děti nacházejí se v tíživé životní situaci při středoškolském studiu. Jedná se o dlouhodobou, všestrannou podporu několika desítek dětí, kterým Nadace Educa poskytne vzdělání na osmiletém kolejním gymnáziu, jež bylo pro tyto účely postaveno. Zájemci o studium a následně i přijatí studenti pocházejí z celé České republiky včetně regionů, kde panuje obzvlášť napjatá sociální situace, jako jsou severní Čechy či severní Morava. Nadace Educa pevně věří, že léta, která studenti stráví v kolejní škole OPEN GATE Boarding School, budou velmi přínosná pro jejich osobnostní dozrávání a následné uplatnění ve světě dospělých. Pro nás všechny bude ctí sledovat, jak jejich život dostává směr a rytmus a jak se studenti pozvolna mění v sebevědomé a mravně vyspělé jedince, kteří budou stát na čele prohlubující se integrace České republiky do Evropy. Vedle své mateřštiny budou bez obtíží plynně komunikovat v anglickém jazyce a ze školy si odnesou takové vzdělání a znalosti, které jim otevřou dveře do života nebo dalšího studia. V tomto přesvědčení nás utvrzuje především participace kvalifikovaných českých i zahraničních pedagogických odborníků, kteří na přípravě a realizaci projektu OPEN GATE spolupracují. Naším hlavním zájmem je, aby se o možnostech, které Nadace Educa nabízí, dozvěděly rodiny a studijně nadané děti, které se nacházejí v tíživé životní situaci. Proto jsme po celý rok 2003 a 2004 komunikovali především s odbornou veřejností řediteli dětských domovů a sociálními pracovníky. Ve dnech proběhla prezentace projektu OPEN GATE na 4. celostátním semináři o náhradní rodinné péči v Brně. Projekt zde byl představen příspěvkem s názvem Nové možnosti vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 22

23 Nic není mocnější než dobrý úmysl, který změníme ve skutečnost... Stefan Zweig Mirka Šogarová, 13 let, Dětský domov a Speciální školy Žatec 23

24 24 Lukáš Marek, 13 let, Dětský domov Budišov nad Budišovkou

25 Finanční část Nadace Educa Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha účetní závěrky Zpráva auditora Soňa Viltová, 16 let, Speciální školy a Dětský domov Litovel 25

26 ROZVAHA k (v tis. Kč) AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni řádku účetního období účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 003 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 011 až Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stáda a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 022 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 028 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 030 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost. movitým věcem a souborům mov. věcí Oprávky k pěstitelským celků trvatých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

27 ROZVAHA k (v tis. Kč) AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni řádku účetního období účetního období a b 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem Součet ř. 043 až Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 051 II. Pohledávky celkem Součet ř. 053 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy (z účtu 314 mimo ř.050) Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veř. zdrav. pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám 071 III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 073 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dlouhodobé cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě (+/-) 080 IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 082 až IV. 1. Náklady příštích období 082 Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní 084 AKTIVA CELKEM ř

28 PASIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni řádku účetního období účetního období a b 1 2 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem Součet ř. 088 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 090 II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 092 až Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. ř I. Rezervy Součet ř II. Součet ř. 099 až III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Zaměstnanci Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř. zdravot. pojištění Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky k účastníkům sdružení Jiné závazky Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Součet ř. 131 až PASIVA CELKEM ř

29 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k (v tis. Kč) číslo činnost činnost hospodářská/ Název ukazatele řádku hlavní výnosy ke zdanění a b 1 A. NÁKLADY x x I. Spotřebované nákupy celkem Součet ř. 002 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 005 II. Služby celkem Součet ř. 007 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Součet ř. 012 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 016 IV. Daně a poplatky celkem Součet ř. 018 až Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 020 V. Ostatní náklady celkem Součet ř. 022 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné a ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Součet ř. 031 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 036 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet ř. 038 až Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky 039 VIII. Daň z příjmů celkem Součet ř Dodatečné odvody daně z příjmů 041 NÁKLADY CELKEM ř

30 NÁZEV UKAZATELE číslo činnost činnost hospodářská/ řádku hlavní výnosy ke zdanění a b B. VÝNOSY x x I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Součet ř. 044 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 046 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet ř. 048 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 051 III. Aktivace celkem Součet ř. 053 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 056 IV. Ostatní výnosy celkem Součet ř. 058 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet ř. 066 až Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek 072 VI. Přijaté příspěvky celkem Součet ř. 074 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky 076 VII. Provozní dotace celkem Součet ř Provozní dotace 078 VÝNOSY CELKEM ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ř

31 31

32 Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč) 1. Název a sídlo účetní jednotky Nadace Educa Na Pankráci 1658/ Praha 4 IČO: právní forma: nadace 2. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika nadace: Nadace Educa (dále jen nadace) byla zapsána do nadačního rejstříku dne 30. prosince 2002, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 471. Ke dni vzniku se zřizovatelem nadace stali Renáta Kellnerová a Ing. Petr Kellner. Nadační jmění ve výši Kč bylo zapsáno do nadačního rejstříku dne a uloženo na zvláštní účet vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale, organizační složka, č /7910. Je tvořeno peněžitými vklady zřizovatelů, přičemž výše vkladu každého ze zřizovatelů činí částku Kč. Účelem nadace je vytvoření finančních, materiálních a organizačních podmínek pro výstavbu a provozování školského zařízení typu gymnázia, určeného zejména pro vzdělávání dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin, dále pak výstavba a provozování zemědělského a chovatelského hospodářského zařízení souvisejícího se shora uvedeným zařízením, provozování sportovních zařízení určených pro tělesný a duševní rozvoj dětí a mládeže, všestranná podpora včetně finanční podpory dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin a poskytování zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení. 3. Členové správní a dozorčí rady k 31. prosinci 2004 Složení správní rady: předseda správní rady: Renáta Kellnerová člen správní rady: Ing. Petr Kellner člen správní rady: PhDr. Hana Halfarová člen správní rady: Ing. Ladislav Chvátal člen správní rady: JUDr. Marcela Vilímková člen správní rady: Ing. Jaromír Prokš Složení dozorčí rady: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Aleš Minx Mgr. Lubomír Král Ing. David Kyjovský Změny v nadačním rejstříku: V průběhu roku 2004 nebyly provedeny žádné změny ve složení správní rady ani dozorčí rady. 4. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok Rozvahovým dnem dle 19 odst. 1 ZoÚ je 31. prosinec

33 Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč) 5. Zásadní účetní postupy používané společností (a) Postupy účtování Nadace vede podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví a podle účtové osnovy a postupů účtování pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (dále jen účtová osnova). Přijaté peněžní dary a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze. (b) Nadační jmění Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých vkladů zapsaných v nadačním rejstříku. Hodnota nadačního jmění činí 500 tis. Kč. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo je může použít na nákup cenných papírů vydaných státem nebo cenných papírů, za jejichž splacení se stát zaručil. Tyto prostředky není možno půjčovat. (c) Náklady související se správou nadace Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace. Celkové roční náklady nadace související s její správou nesmějí převýšit 22 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. (d) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, v ceně uvedené v darovací smlouvě nebo na základě znaleckého posudku. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován na účtech dlouhodobého majetku a účetně je odepisován na základě odpisového plánu. Ostatní hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis. Kč je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odepisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odepisování Stroje a přístroje Rovnoměrné 4 roky Ocenitelná práva Rovnoměrné 4 roky 6. Doplňující informace k rozvaze (a) Finanční majetek Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech a v pokladně v korunách. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2004 činí tis. Kč (2003: tis. Kč). Zůstatek v pokladně k 31. prosinci 2004 činí 27 tis. Kč (2003: 0 tis. Kč). (b) Pohledávky Pohledávky činí celkem 2 tis. Kč (2003: 43 tis. Kč). Částka ve výši 2 tis. Kč představuje jiné pohledávky. (c) Závazky Závazky činí celkem tis. Kč (2003: 18 tis. Kč). Částka ve výši tis. Kč představuje závazky za dodavateli (2003: 18 tis. Kč), z kterých tis. Kč je po lhůtě splatnosti do 30 dnů (2003: 0 tis. Kč). 54 _ 55 33

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více