ční zpráva 2004 výro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ční zpráva 2004 výro"

Transkript

1 výroční zpráva 2004

2 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku

3

4 Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak se stát nezávislými, samostatnými a zodpovědnými za své konání... Katka Polášková, 11 let, Dětský domov Tišnov 4

5 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Orgány Nadace Educa Základní údaje o Nadaci Educa Profil Nadace Educa Plány a záměry Aktivity Nadace Educa Projekt OPEN GATE Představení gymnázia OPEN GATE Komunikace a spolupráce s odbornou veřejností Finanční část str. 7 str. 8 str. 9 str. 11 str. 13 str. 14 str. 17 str. 18 str. 22 str. 25 5

6 6 Příroda, Jan Ulip, 14 let, Diagnostický ústav, Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče Dobřichovice

7 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce Rádi bychom Vás informovali o vývoji projektů podporovaných Nadací Educa v uplynulém roce a zároveň o svých plánech a dlouhodobých záměrech. Hlavním cílem Nadace Educa je umožnit kvalitní vzdělání talentovaným dětem, které vyrůstají mimo svoji rodinu, např. v dětských domovech, rodinách pěstounské péče, SOS dětských vesničkách nebo v širších rodinách, které se dětí ujaly v situaci, kdy se o ně nemohli starat vlastní rodiče. Tento cíl se také odráží v konceptu prvního kolejního gymnázia v Česku OPEN GATE Boarding School, které Nadace Educa v rámci dlouhodobé spolupráce podporuje. Odvážný záměr vytvořit kolejní gymnázium vzbudil v české veřejnosti i v odborných kruzích diskusi a zájem. Jako každá nová věc má i projekt OPEN GATE své nadšené příznivce i kritiky. Řada lidí si ale uvědomuje, že je snahou tohoto projektu vytvořit něco výjimečného, a s velkou radostí musíme konstatovat, že všichni, kteří se s projektem OPEN GATE seznámili, přípravný tým v jeho úsilí podporují. V Babicích u Prahy vyrostl areál, který byl letos v květnu zkolaudován a je připraven přijmout své první studenty. V dubnu letošního roku proběhlo přijímací řízení a právě zájem rodičů i dětí o studium na OPEN GATE se stal zřejmým důkazem smysluplnosti celého projektu. I když škola mohla přijmout do prvních pěti ročníků pouze 110 studentů, přihlášku ke studiu nakonec podalo celkem 289 dětí. A to v situaci, kdy české zákonodárství omezilo počet přihlášek ke středoškolskému studiu na jednu jedinou a kdy konkurencí gymnázia OPEN GATE v soutěži o nadané uchazeče byly vzdělávací ústavy s mnohaletou tradicí. Kromě zájmu o kolejní způsob studia se podařilo potvrdit i námi silně akcentovanou sociální dimenzi projektu OPEN GATE při zkouškách uspělo 11 dětí z dětských domovů z celé České republiky, 2 děti z Klokánku, 3 děti z rodin pěstounské péče a 39 dětí z neúplných rodin, za které bude studium hradit Nadace Educa. Přes všechny tyto zřejmé úspěchy leží klíčová část projektu OPEN GATE stále ještě před námi. V září bude na gymnáziu zahájena výuka a teprve její průběh a výsledky přinesou praktickou zkušenost se školou kolejního typu v českých podmínkách. V souvislosti se svým hlavním projektem OPEN GATE Boarding School jsme se rozhodli v letošním roce uspořádat výtvarnou soutěž pro děti z dětských domovů. Jejím tématem byla Škola brána do budoucnosti: moje budoucí povolání příroda věda a technika rodina lidé planeta Země. Patnáct nejúspěšnějších prací se stalo grafickým základem při zpracování této výroční zprávy a jejich autoři obdrží pozvání do areálu školy OPEN GATE, kde budou mít příležitost aktivně prožít jeden den společně s našimi studenty. Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady 7

8 Orgány Nadace Educa Správní rada Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner PhDr. Hana Halfarová JUDr. Marcela Vilímková Ing. Jaromír Prokš Ing. Ladislav Chvátal předsedkyně, zakladatelka Nadace Educa člen, zakladatel Nadace Educa členka členka člen člen Dozorčí rada Ing. Aleš Minx Mgr. Lubomír Král Ing. David Kyjovský předseda člen člen Zřizovatelé Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner 8 Veselá fauna, Petr Tököli, 13 let, Dětský domov Opava

9 Základní údaje o Nadaci Educa Datum založení Forma Datum registrace Nadační jmění k 31. prosinci prosince 2002, Smlouvou o zřízení Nadace Educa právnická osoba s působností v České republice 30. prosince 2002, nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka tis. Kč Auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo Na Pankráci 1658/ Praha 4 Česká republika Kontaktní adresa Nadace Educa Na Pankráci 1658/121 Praha 4 Česká Republika Tel.: (+420) Fax: (+420) Peněžní ústav: ebanka, a.s., Praha 1 Číslo účtu: 44222/2400 IČO:

10 10 Povolání, Lukáš Žiga, 14 let, Dětský domov Valašské Klobouky

11 Profil Nadace Educa Nadace Educa byla založena koncem roku 2002 jako nezisková organizace s cílem podporovat vzdělanost dětí a mládeže v České republice. Jejím hlavním posláním je pomáhat studijně nadaným dětem, které vyrůstají mimo rodinu, v rodinách pouze s jedním rodičem, anebo pocházejí ze sociálně slabých rodin. Nadace Educa chce finančně podporovat studenty, kteří nemají příznivý životní osud, a tím jim pomoci překonat těžkosti a umožnit kvalitní středoškolské studium. Hlavním projektem vedoucím k dosažení tohoto cíle je podpora osmiletého gymnázia OPEN GATE Boarding School. Vycházíme z přesvědčení, že by učení mělo být příjemné a radostné a nemělo by být zdrojem stresu a mrzutostí. Věříme, že můžeme pomoci studentům nalézt jejich nadání, a tím v nich podpořit pocit sebeúcty a sebedůvěry, které jim dále umožní prosadit se v životě a nalézt náležité uplatnění na jejich další cestě životem. Nový, moderní školský areál 21. století nestátní osmileté gymnázium OPEN GATE Boarding School otevře své brány studentům a učitelům v září Věříme v individuální schopnosti dětí a skryté, nerozvinuté možnosti jejich osobnosti. Nadace Educa i v budoucnosti podpoří náročné projekty, které jsou směřovány k uskutečňování myšlenky usnadňovat vstup sociálně znevýhodněných dětí do světa dospělých, přispívat v jejich životě k dosažení úspěchů a otevírat jim dokořán pomyslnou bránu do samostatného života. 11

12 Úspěchy v životě se měří nejen schopnostmi, ale také hloubkou mezilidských vztahů Lidé, Radek Gorol, 15 let, Dětský domov se speciálními školami Třebívlice

13 Plány a záměry Projekt OPEN GATE nyní vstupuje do klíčové fáze v září letošního roku škola přivítá první studenty. Proto v letech 2005 a 2006 bude Nadace Educa věnovat svoji pozornost především organizačnímu a finančnímu zabezpečení plynulého provozu tohoto gymnázia. K dalším plánům v roce 2005 patří dokončení projektu Počítače pro úsměv. V jeho rámci jsou vybrané dětské domovy z celé České republiky vybavovány výpočetní technikou určenou pro děti, které zde žijí. Celkem bude v průběhu projektu rozdáno 44 kusů osobních počítačů (PC). Z toho bylo již v roce 2004 poskytnuto celkem 24 PC, v letošním roce to bude dalších 10 kusů počítačů, z nichž polovina zamíří do pražského Dětského diagnostického ústavu určeného pro děti cizích státních příslušníků. Zbylých 10 PC získají někteří z účastníků přijímacích zkoušek na kolejní gymnázium OPEN GATE Boarding School, které vzhledem k omezenému počtu míst nebylo možné ke studiu přijmout. Budu zedníkem, Marian Čonka, 11 let, 04 _ 05 Dětský domov se speciálními školami Třebívlice 13

14 Aktivity Nadace Educa v roce 2004 a části roku 2005 Převážná část činnosti Nadace Educa v roce 2004 a v započaté části roku 2005 směřovala k naplnění projektu OPEN GATE. Kromě kontinuální finanční podpory celého projektu je možné vyzdvihnout dva významné kroky, které Nadace učinila v průběhu roku 2005: V květnu 2005 byly dokončeny zpracovávání a administrace žádostí o nadační příspěvek uchazečů o studium na OPEN GATE Boarding School, V červnu 2005 Nadace Educa připravila a uzavřela sto darovacích smluv mezi nadací a zákonnými zástupci dětí (rodiči nebo dětskými domovy) o poskytnutí finanční podpory při studiu na gymnáziu OPEN GATE Boarding School formou částečného nebo úplného hrazení školného. Kromě podpory projektu OPEN GATE nadace věnovala 20 tisíc korun českých časopisu Zámeček, který dostávají zdarma děti z dětských domovů. 14 Pozdrav z přírody, Ria Matušková, 16 let, Dětský domov Opava

15 Spolupráce s týmem připravujícím otevření školy OPEN GATE Boarding School Výběr pedagogického týmu Velmi důležitým krokem, který zásadně ovlivní úspěch projektu OPEN GATE, je sestavení kvalitního týmu pracovníků gymnázia. Proto je výběru pedagogů i dalších zaměstnanců školy, se kterým tým připravující otevření školy OPEN GATE Boarding School započal v roce 2004, věnována mimořádná pozornost. Každý z přijímaných pracovníků musí absolvovat třístupňové přijímací řízení, složené ze dvou pohovorů a rozsáhlého komplexního psychologického hodnocení. Do poloviny roku 2005 se podařilo zkompletovat pedagogický tým gymnázia, čítající 20 učitelů, z toho 14 Čechů (kteří byli vybráni z 200 zájemců) a šest rodilých mluvčích angličtiny (kteří byli vybráni ze 130 zájemců). Nyní probíhá vyhledávání dalších pracovníků gymnázia na pozice vychovatelů. Vybraní pedagogové se průběžně účastní odborných workshopů (například třídenní seminář Lion Quest Skills na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2004, seminář Facing history a další), dále nejrůznějších seminářů pedagogického týmu a společné práce na přípravě výuky, řádu školy, kreditního systému a jazykového tábora pro studenty přijaté do kvinty. Plánované akce na rok 2005 Na srpen 2005 se připravuje anglický jazykový tábor pro kvintu. Na přelomu srpna a září 2005 se uskuteční zážitkový týden pro studenty a pedagogy. Dne 2. září 2005 proběhne za účasti rodičů v areálu gymnázia OPEN GATE Boarding School v Babicích slavnost spojená se začátkem školního roku 2005/2006. Příroda, Michal Kořínek, 15 let, Diagnostický ústav, Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče Dobřichovice 15

16 16 Jiří Karša, 15 let, Dětský domov Senožaty

17 Projekt OPEN GATE nový směr ve středoškolském vzdělávání v České republice Hlavní dlouhodobý projekt: OPEN GATE Samotné realizaci projektu OPEN GATE předcházelo přibližně dvouleté období, ve kterém manželé Kellnerovi přemýšleli, jakým nejvhodnějším způsobem zajistit kvalitní vzdělání dětem, které se musejí již od nejútlejšího věku vyrovnávat s nejrůznějšími tíživými situacemi života. Myšlenka nabývala postupně konkrétnější podoby, získávala si své příznivce a dala vzniknout Nadaci Educa, jejímž cílem je podporovat vzdělanost u studijně nadaných dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu, pouze s jedním rodičem nebo dětí v tíživém sociálním nedostatku. Za účelem naplnění svého poslání Nadace Educa finančně podpořila výstavbu školního areálu, který bude prvním osmiletým gymnáziem kolejního typu pro české studenty v České republice. Právě vzdělávací zařízení kolejního typu představují zcela nový směr v tuzemském vzdělávání a spojují v sobě to nejlepší z českých škol a pedagogických zkušeností z celého světa. Ve školách kolejního typu děti po skončení vyučování zůstávají ve školním areálu, což umožňuje významně zvýšit efektivitu vzdělávacího procesu. Oficiální název školy je OPEN GATE Boarding School, osmileté gymnázium v Babicích, s. r. o., se sídlem Babice 5, Říčany u Prahy. Výstavba školského areálu Generálním projektantem výstavby areálu OPEN GATE v celkové hodnotě 250 milionů českých korun byla společnost ADR, s. r. o., architektů Petra Koláře a Aleše Lapky. Komplex budov se rozkládá na území přibližně sedmi hektarů a sousedí s rozlehlými lesy a poli. Z architektonického hlediska se jedná o ohraničený areál s jedním hlavním a dvěma postranními vjezdy. Spojnici mezi obcí a školou tvoří rekonstruovaná budova původního statku, sloužící jako reprezentativní vstup do areálu školy. Urbanistické řešení logicky a přehledně odděluje prostory určené pro výuku, stravování, ubytování, volný čas a zájmovou činnost, sport, hospodářství a zázemí školy. Centrální kompoziční osu tvoří hlavní komunikace, která se větví k jednotlivým objektům. Veškeré komunikace jsou lemovány alejemi stromů a celý areál je pokryt velkým množstvím zeleně. Řešení využívá zajímavých dispozic terénu. Jednotlivé budovy jsou usazeny v mírném svahu v různých výškových úrovních. Hlavní cílem architektonické koncepce je dosáhnout souladu jednotlivých objektů s danou lokalitou. 17

18 Představení gymnázia OPEN GATE Boarding School Veškerá práce pedagogického týmu gymnázia OPEN GATE Boarding School a přístup k budování vztahů mezi studenty a vyučujícími se řídí pravidly shrnujícími misi a základní filozofii školy. Mise má tři základní stavební kameny (Inspirace a výzva, Respekt a podpora, Poznání a zodpovědnost), které jsou podrobněji rozpracovány do jednotlivých dílčích principů. Tyto základní složky filozofie školy jsou uspořádány hierarchicky. První složka Inspirace a výzva shrnuje hodnoty, jež by měli reprezentovat učitelé pro studenty gymnázia. Druhá složka Respekt a podpora odráží principy, na kterých se budou utvářet vzájemné vztahy mezi pedagogy a jejich žáky. Třetí složka Poznání a zodpovědnost shrnuje tu část filozofie školy, jejíž naplnění je úkolem studentů. 18 Strom, Darina Horvátová, 11 let, Dětský domov Tišnov

19 Dílčí principy filozofie školy: Inspirace a výzva OPEN GATE Boarding School přistupuje ke každému studentovi jako k osobnosti s konkrétním nadáním a se specifickými vzdělávacími a lidskými potřebami. Kvalita OPEN GATE Boarding School vyznává přístup ke vzdělání založený na propojování, na hledání společných témat a oborů a na neustálém profesionálním rozvoji pedagogických pracovníků. Příprava pro (skutečný) svět OPEN GATE Boarding School rozvíjí kritické myšlení studentů tak, aby se v reálném světě mohli rozhodovat se znalostí věci a jednat podle etických norem vycházejících z principů humanity a základních morálních vlastností. Respekt a podpora Komunita Společné usilí o vytvoření atmosféry úcty ke každému členu naší školní komunity a snaha poskytovat mu veškerou potřebnou podporu. Důvěra Víra ve schopnosti našich studentů a rozvoj jejich zdravého sebevědomí. Zdravé a bezpečné prostředí Společná snaha o to, aby v OPEN GATE bylo vytvořeno bezpečné a zdravé prostředí fyzické, duševní i etické. Poznání a zodpovědnost Vzdělání Vzdělaný člověk je vybaven znalostmi a schopnostmi, které mu umožňují pružně reagovat na nové výzvy a dosáhnout akademických, profesionálních a osobních úspěchů. Učení jako celoživotní proces Vzdělaný člověk si je vědom, že učení je celoživotní proces a že neustálý rozvoj vlastní osobnosti je v našem rychle se měnícím světě nutností. Výchova Svobodný a kriticky myslící člověk se nenechá snadno manipulovat, je si vědom své spoluodpovědnosti za svět, ve kterém žije, a možností měnit svět k lepšímu. Je si vědom základních morálních principů. 19

20 Struktura uchazečů přijatých na OPEN GATE Boarding School 60 E D počet uchazečů A B C A) 11 dětí z dětských domovů B) 2 děti z Klokánku C) 3 děti z rodin pěstounské péče D) 39 dětí z neúplných rodin E) 55 dětí z úplných rodin 110 dětí 20 Pavlína Bártová, 10 let, Dětský domov Senožaty

21 Mapa děti z dětských domovů Klokánek Hostivice Přijata Nikolka do primy a Zuzanka do sekundy. Dětský domov Nové Strašecí Do kvarty nastupuje David a Barbora. Dětský domov Korkyně Do kvarty byl přijat Jaroslav. Liberec 4 Dětský domov Načeradec Martin posílí kvintu. Karlovy Vary Plzeň Praha České Budějovice Hradec Králové Pardubice Jihlava Brno 12 Olomouc Zlín 11 Ostrava Dětský domov Písek Romana do kvarty a Veronika do kvinty. Dětský domov Boršov nad Vltavou Martin bude v kvintě. Pěstounská péče Lomnice nad Lužnicí Miroslav nastoupí do tercie. 8 Pěstounská péče Strmilov Do kvarty byl přijat Jakub. 9 Pěstounská péče Batelov Diana nastoupí do kvinty Dětský domov Čeladná Markéta byla přijata do kvarty. Dětský domov Budišov nad Budišovkou Do primy byly přijaty dvě dívky: Tereza a Nikola. Dětský domov Litovel František nastoupí do sekundy. 21

22 Komunikace a spolupráce s odbornou veřejností V loňském roce se nám podařilo upozornit odbornou veřejnost, že vznikla nadace, jejímž posláním je podporovat děti nacházejí se v tíživé životní situaci při středoškolském studiu. Jedná se o dlouhodobou, všestrannou podporu několika desítek dětí, kterým Nadace Educa poskytne vzdělání na osmiletém kolejním gymnáziu, jež bylo pro tyto účely postaveno. Zájemci o studium a následně i přijatí studenti pocházejí z celé České republiky včetně regionů, kde panuje obzvlášť napjatá sociální situace, jako jsou severní Čechy či severní Morava. Nadace Educa pevně věří, že léta, která studenti stráví v kolejní škole OPEN GATE Boarding School, budou velmi přínosná pro jejich osobnostní dozrávání a následné uplatnění ve světě dospělých. Pro nás všechny bude ctí sledovat, jak jejich život dostává směr a rytmus a jak se studenti pozvolna mění v sebevědomé a mravně vyspělé jedince, kteří budou stát na čele prohlubující se integrace České republiky do Evropy. Vedle své mateřštiny budou bez obtíží plynně komunikovat v anglickém jazyce a ze školy si odnesou takové vzdělání a znalosti, které jim otevřou dveře do života nebo dalšího studia. V tomto přesvědčení nás utvrzuje především participace kvalifikovaných českých i zahraničních pedagogických odborníků, kteří na přípravě a realizaci projektu OPEN GATE spolupracují. Naším hlavním zájmem je, aby se o možnostech, které Nadace Educa nabízí, dozvěděly rodiny a studijně nadané děti, které se nacházejí v tíživé životní situaci. Proto jsme po celý rok 2003 a 2004 komunikovali především s odbornou veřejností řediteli dětských domovů a sociálními pracovníky. Ve dnech proběhla prezentace projektu OPEN GATE na 4. celostátním semináři o náhradní rodinné péči v Brně. Projekt zde byl představen příspěvkem s názvem Nové možnosti vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 22

23 Nic není mocnější než dobrý úmysl, který změníme ve skutečnost... Stefan Zweig Mirka Šogarová, 13 let, Dětský domov a Speciální školy Žatec 23

24 24 Lukáš Marek, 13 let, Dětský domov Budišov nad Budišovkou

25 Finanční část Nadace Educa Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha účetní závěrky Zpráva auditora Soňa Viltová, 16 let, Speciální školy a Dětský domov Litovel 25

26 ROZVAHA k (v tis. Kč) AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni řádku účetního období účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet ř. 003 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet ř. 011 až Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stáda a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet ř. 022 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 028 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 030 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost. movitým věcem a souborům mov. věcí Oprávky k pěstitelským celků trvatých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

27 ROZVAHA k (v tis. Kč) AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni řádku účetního období účetního období a b 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem Součet ř. 043 až Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 051 II. Pohledávky celkem Součet ř. 053 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy (z účtu 314 mimo ř.050) Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veř. zdrav. pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám 071 III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet ř. 073 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dlouhodobé cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě (+/-) 080 IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 082 až IV. 1. Náklady příštích období 082 Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní 084 AKTIVA CELKEM ř

28 PASIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni řádku účetního období účetního období a b 1 2 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem Součet ř. 088 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 090 II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 092 až Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. ř I. Rezervy Součet ř II. Součet ř. 099 až III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Zaměstnanci Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř. zdravot. pojištění Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky k účastníkům sdružení Jiné závazky Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Součet ř. 131 až PASIVA CELKEM ř

29 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k (v tis. Kč) číslo činnost činnost hospodářská/ Název ukazatele řádku hlavní výnosy ke zdanění a b 1 A. NÁKLADY x x I. Spotřebované nákupy celkem Součet ř. 002 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 005 II. Služby celkem Součet ř. 007 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Součet ř. 012 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 016 IV. Daně a poplatky celkem Součet ř. 018 až Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 020 V. Ostatní náklady celkem Součet ř. 022 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné a ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Součet ř. 031 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 036 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet ř. 038 až Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky 039 VIII. Daň z příjmů celkem Součet ř Dodatečné odvody daně z příjmů 041 NÁKLADY CELKEM ř

30 NÁZEV UKAZATELE číslo činnost činnost hospodářská/ řádku hlavní výnosy ke zdanění a b B. VÝNOSY x x I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Součet ř. 044 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 046 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet ř. 048 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 051 III. Aktivace celkem Součet ř. 053 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 056 IV. Ostatní výnosy celkem Součet ř. 058 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet ř. 066 až Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek 072 VI. Přijaté příspěvky celkem Součet ř. 074 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky 076 VII. Provozní dotace celkem Součet ř Provozní dotace 078 VÝNOSY CELKEM ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ř

31 31

32 Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč) 1. Název a sídlo účetní jednotky Nadace Educa Na Pankráci 1658/ Praha 4 IČO: právní forma: nadace 2. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika nadace: Nadace Educa (dále jen nadace) byla zapsána do nadačního rejstříku dne 30. prosince 2002, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 471. Ke dni vzniku se zřizovatelem nadace stali Renáta Kellnerová a Ing. Petr Kellner. Nadační jmění ve výši Kč bylo zapsáno do nadačního rejstříku dne a uloženo na zvláštní účet vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale, organizační složka, č /7910. Je tvořeno peněžitými vklady zřizovatelů, přičemž výše vkladu každého ze zřizovatelů činí částku Kč. Účelem nadace je vytvoření finančních, materiálních a organizačních podmínek pro výstavbu a provozování školského zařízení typu gymnázia, určeného zejména pro vzdělávání dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin, dále pak výstavba a provozování zemědělského a chovatelského hospodářského zařízení souvisejícího se shora uvedeným zařízením, provozování sportovních zařízení určených pro tělesný a duševní rozvoj dětí a mládeže, všestranná podpora včetně finanční podpory dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin a poskytování zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení. 3. Členové správní a dozorčí rady k 31. prosinci 2004 Složení správní rady: předseda správní rady: Renáta Kellnerová člen správní rady: Ing. Petr Kellner člen správní rady: PhDr. Hana Halfarová člen správní rady: Ing. Ladislav Chvátal člen správní rady: JUDr. Marcela Vilímková člen správní rady: Ing. Jaromír Prokš Složení dozorčí rady: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Aleš Minx Mgr. Lubomír Král Ing. David Kyjovský Změny v nadačním rejstříku: V průběhu roku 2004 nebyly provedeny žádné změny ve složení správní rady ani dozorčí rady. 4. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok Rozvahovým dnem dle 19 odst. 1 ZoÚ je 31. prosinec

33 Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč) 5. Zásadní účetní postupy používané společností (a) Postupy účtování Nadace vede podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví a podle účtové osnovy a postupů účtování pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (dále jen účtová osnova). Přijaté peněžní dary a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze. (b) Nadační jmění Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých vkladů zapsaných v nadačním rejstříku. Hodnota nadačního jmění činí 500 tis. Kč. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo je může použít na nákup cenných papírů vydaných státem nebo cenných papírů, za jejichž splacení se stát zaručil. Tyto prostředky není možno půjčovat. (c) Náklady související se správou nadace Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace. Celkové roční náklady nadace související s její správou nesmějí převýšit 22 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. (d) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, v ceně uvedené v darovací smlouvě nebo na základě znaleckého posudku. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován na účtech dlouhodobého majetku a účetně je odepisován na základě odpisového plánu. Ostatní hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis. Kč je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odepisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odepisování Stroje a přístroje Rovnoměrné 4 roky Ocenitelná práva Rovnoměrné 4 roky 6. Doplňující informace k rozvaze (a) Finanční majetek Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech a v pokladně v korunách. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2004 činí tis. Kč (2003: tis. Kč). Zůstatek v pokladně k 31. prosinci 2004 činí 27 tis. Kč (2003: 0 tis. Kč). (b) Pohledávky Pohledávky činí celkem 2 tis. Kč (2003: 43 tis. Kč). Částka ve výši 2 tis. Kč představuje jiné pohledávky. (c) Závazky Závazky činí celkem tis. Kč (2003: 18 tis. Kč). Částka ve výši tis. Kč představuje závazky za dodavateli (2003: 18 tis. Kč), z kterých tis. Kč je po lhůtě splatnosti do 30 dnů (2003: 0 tis. Kč). 54 _ 55 33

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více